Меншікті капиталдың есебі


Кәсіборынның жарғылық капиталы қызметті бастауды қамтамассыз ету үшін жанадан құрылған кәсіборынның жасаған қаражаттарының сомасы болып саналады. Ол акцияларды орналастырудың немесе сатудың, жеке капиталын салудың, мемлекеттің қаражаттарының, материалдық емес активтердің және басқа да мүліктердің немесе мүліктік құқықтарының есебінен құрылады. Сонымен қоса, жарғылық капитал жанадан құрылған заңды тұлғалар өз қызметін бастау үшін бастапқы материалдық базасы болып та табылад, ол құрылтайшылардың (акционерлердің, қатысушылардың) қатысу үлесін және кепілдік сипатын анықтайды.Шаруашылық серіктестіктіктердің жарғылық капиталына салынатын салымдары, ақша да, бағалы қағаздарда, мүлік те, мүліктік құқық та, және басқада мүліктер (интелектуалдық қызметің нәтижесінне берілген құқын да қоса алған да болуы мүмкін).
Құрылтайшылардың (қатысушылардың) жарғылық капиталына натуралдық нысанына салынатын салымдары немесе барлық құрылтайшылардың келісімі бойынша немесе барлық құрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша мүліктік құқығы ақшалай нысанда бағаланады.Осындай саламдардың құнының сомасы жиырма мың айлық есептік көрсеткіштен асып түсуі керек, бірақ сол бағалауды тәуелсіз экспет (бағалаушы) қуаттауы керек.Шаруашық жүргізуші субьектілер қайта тіркелген кезде қатысушылардың ақшалай салымдары бухгалтерлік құжаттармен не болмаса аудиторлық есеп берулерімен қуатталып бағалануы мүмкін осындай бағалау кезеңінен бастап, бес жыл бойы шаруашылық жүргізуші субьектілердің құрылтайшылары (қатысушылары) өздері қосқан сомаларының шегінен артық бағаланған салымдарына субьекті кредиторларының алдында бірлесіп жауап береді. Егерде салым ретінде субьектіге мүлікті пайдалану құқы берілсе, онда бұл салым үшін төленетін төленетін төлемнің мөлшері құрылтайшылардың құжаттарында көрсетілген барлық мерзімі үшін есептелген сомадан анықталады.Мүліктік құқы жоқ және басқада материалдық емес игіліктерді жеке селым ретінде жасауға рұқсат етілмейді, сондай-ақ қатысушылар серіктестікке бір- бірінің қарызын өзара есептесуге жатқызуына болмайды. Қосымша және жауапкершілігі шектелген серіктестіктердің жарғылық капиталының бастапқы мөлшері құрылтайшылардың салым сомасына тен болады, және құжаттарын

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Меншікті капиталдың есебі
Кәсіборынның жарғылық капиталы қызметті бастауды қамтамассыз ету үшін
жанадан құрылған кәсіборынның жасаған қаражаттарының сомасы болып саналады.
Ол акцияларды орналастырудың немесе сатудың, жеке капиталын салудың,
мемлекеттің қаражаттарының, материалдық емес активтердің және басқа да
мүліктердің немесе мүліктік құқықтарының есебінен құрылады. Сонымен қоса,
жарғылық капитал жанадан құрылған заңды тұлғалар өз қызметін бастау үшін
бастапқы материалдық базасы болып та табылад, ол құрылтайшылардың
(акционерлердің, қатысушылардың) қатысу үлесін және кепілдік сипатын
анықтайды.Шаруашылық серіктестіктіктердің жарғылық капиталына салынатын
салымдары, ақша да, бағалы қағаздарда, мүлік те, мүліктік құқық та, және
басқада мүліктер (интелектуалдық қызметің нәтижесінне берілген құқын да
қоса алған да болуы мүмкін).
Құрылтайшылардың (қатысушылардың) жарғылық капиталына натуралдық
нысанына салынатын салымдары немесе барлық құрылтайшылардың келісімі
бойынша немесе барлық құрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша
мүліктік құқығы ақшалай нысанда бағаланады.Осындай саламдардың құнының
сомасы жиырма мың айлық есептік көрсеткіштен асып түсуі керек, бірақ сол
бағалауды тәуелсіз экспет (бағалаушы) қуаттауы керек.Шаруашық жүргізуші
субьектілер қайта тіркелген кезде қатысушылардың ақшалай салымдары
бухгалтерлік құжаттармен не болмаса аудиторлық есеп берулерімен
қуатталып бағалануы мүмкін осындай бағалау кезеңінен бастап, бес жыл бойы
шаруашылық жүргізуші субьектілердің құрылтайшылары (қатысушылары) өздері
қосқан сомаларының шегінен артық бағаланған салымдарына субьекті
кредиторларының алдында бірлесіп жауап береді. Егерде салым ретінде
субьектіге мүлікті пайдалану құқы берілсе, онда бұл салым үшін төленетін
төленетін төлемнің мөлшері құрылтайшылардың құжаттарында көрсетілген барлық
мерзімі үшін есептелген сомадан анықталады.Мүліктік құқы жоқ және басқада
материалдық емес игіліктерді жеке селым ретінде жасауға рұқсат етілмейді,
сондай-ақ қатысушылар серіктестікке бір- бірінің қарызын өзара есептесуге
жатқызуына болмайды. Қосымша және жауапкершілігі шектелген
серіктестіктердің жарғылық капиталының бастапқы мөлшері құрылтайшылардың
салым сомасына тен болады, және құжаттарын мемлекетік тіркеуден өту үшін
берген күнінде, оның мөлшері жүз айлық есепті көрсеткіштен кем болмауы
керек.Аталған серіктестіктер тіркеуге дейін өздерінің жарғылық капиталын
жалпы сомасының 25 пайыздай мөлшерінде соманы төлеуге міндетті. Бірақ ол
жарғылық капиталаның минималды сомасынан кем болмауы керек. Жалпы
жиналыстың шешімімен бекітілген мерзімде серіктестіктің барлық
қатысушылары жарғылық капиталына берешегін толығымен өтеуі тиіс ол мерзім
серіктестіктің тіркелген күнінен бастап саналады және ол бір жылдан аспауы
керек.Егер де серіктестіктердін ұатысулары белгіленген мерзімде өз үлестері
бойынша міндеттемесін орындамаса, онда қатысушылар өзінің есебінен бермеген
үлесінің бір бөлігін қосуы керек, болмаса олардың жарғылық капиталы қосатын
үлесіне дейін азайтылады.
Акционерлік қоғамның жариаланған жарғылық капиталының мөлшері бірыңғай
валюта көрсетілген барлық шығарылған акцияның номиналды құнына тең болады.
Қоғам өзінің шығады деп жариялап қойған акцияларының барлығын немесе тек
бір бөлігін ғана шығаруы және орналастырылуы мумкін. Ол жағдайда жабық
акциянерлік қоғамы мемлекеттік тіркеуден өтпес бұрын жариаланған жарғылық
капиталының толық төленуін қарастырады. Ашық акционерлік қоғамын өзінің
жариаланған жарғылық капиталының кем дегенде 25 пайызын тіркеместен бұрын
төлеуі тиіс. Жариаланған жарғылық капиталын ұлғайту және азайту туралы
шешім акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады, бірақ оларды минималды
деңгейден төмендетуге рұқсат етілмейді. Бпрлық кредиторларғакем дегенде 30
күн бұрын хабарланған соң, жармаланған жарғылық капиталын азайтуға рұқсат
етіледі. Бұл жағдайда кредиторлар өзінің алашағын толық денгейде, әрі тез
арада талап етуге құқылы.
Қоғам акциялары жай және айрықша болып келеді.
Заңға сәйкес акциялар акционерлердің келесі құқтарын қанағаттандырады:
- дивиденттер алуын;
- қоғамды басқаруына қатысуын;
- қоғам жойылғаннан кейін одан қалған мүлікті бөлісуге қатыса
алатындығын.
Қоғам иесі жазулы акцияны щығаруға құқы бар. Жарғылық капиталдың қолда
бары және қозғалысы 501-ші Жай акциялар, 502-ші Айрықшалығы бар
акциялар, 503-ші Қосқан үлестер мен жарналар, шоттары енетін 50-ші
Жарғылық капиталы деген шоттар бөлімінде жүргізіледі.Шығарылған
акциялардың немесе жарналардың номиналдық құны төленсе, онда ол:
431,432,441,451,452, дебеті бойынша және 511 шоттың кредиті бойынша көрініс
табады. Егер де шығарылған акциялардың номиналдық құны негізгі құралдармен,
материалдық құндылықтармен және басқа да активтермен төленсе, онда мына
шсттар дебеттеліп: 101-103, 106, 121-125, 201-206, 221-22 және 511 шоты
кредиттеледі.
Төленбеген капиталдын есебі. Төленбеген капиталдын есебін жүргізу үшін
511-ші Төленбеген капитал шотын пайдаланады.Бұл шотта заңды және жеке
тұлғалардың шаруашылық серіктестіктің жарғылық қорына қосқан үлестері
бойынша қарыздарының сомасы ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
"Меншікті капиталдың есебі."
Меншікті капиталдың есебі туралы
Меншікті капиталдың есебі мен аудиты
Меншікті капиталдың қалыптасуы мен жұмсалуының есебі
Меншікті капиталдың экономикалық сипаттамасы
Зерттеу нәтижесіндегі меншікті капиталдың есебі мен аудитін тиімді жүргізу жолдары
Резервтік капиталдың есебі
Меншікті капиталдың құрылу негіздері және басқарылу әдістері
Меншікті капитал есебі
Меншікті капиталының есебі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь