Сотқа дейінгі тергеп-тексеру

КІРІСПЕ
1 Анықтау нысанында жүргізілетін сотқа дейінгі тергеп.тексеру
1.1 Анықтау қызметінің тергеу әрекетіндегі ролі
1.2 Анықтау нысанында жүргізілетін сотқа дейінгі тергеп.тексерудің ерешелігі
2 Хаттамалық нысанда жүргізілетін сотқа дейінгі тергеп.тексеру
2.1 Хаттамалық нысанда жүргізілетін сотқа дейінгі тергеп.тексерудің мазмұны мен ерекшеліктері
2.2 Тергеушінің қылмыстық іс жүргізу барысында анықтау органдарымен күштерін біріктіру мәселесі
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Тақырыптың өзектілігі. Заңмен белгіленген құқықтық мәртебелерге байланысты қылмыстық іс жүргізудің қатысушылары деп-өзінің немесе өздері білдіретін құқықтар мен мүдделерін қорғау мақсатында қылмыстық істі тергеу өндірісіне мемлекеттік органдармен тартылған немесе жіберілген жеке не заңды тұлғаларды айтамыз. Сонымен қатар, олардың қатарына кең іс-жүргізушілік құқықтар мен міндеттерге ие болатын, қылмыстық сот ісін жүргізуге өкілетті лауазымды тұлғалар мен мемлекеттік органда және көмекші қызметтерді атқаратын өзге тұлғалар мен органдар жатады. Осыған байланысты қылмыстық іс жүргізу қатысушыларын жіктеу мәселелесімен көптеген авторлар айналысқан. Қылмыстық іс жүргізу қатысушыларын жіктеудің қандай түрі болмасын, ондағы басты рөлді мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалар атқарады. Оларға қылмыстық істі жүргізу, қылмыстық ізге түсуді бастау, қылмыстық істі бағыттау және оның тағдырын анықтау туралы шешімдерді қабылдау бойынша арнайы өкілеттіктер берілген. Іс жүргізудің қалған қатысушыларының орны өзгеше. Олардың өздері іс бойынша ешқандай шешім қабылдамайды, бірақ іс жүргізуге қатыса отырып, белгілі бір іс-жүргізушілік қызметті жүзеге асырады және сонысымен қылмыстық істің қозғалысына әсерін тигізеді.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 ж. 30 тамыз (02.02. 2015 ж. өзгерістер мен толықтырулар).
2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу Кодексі 2015 ж. 1 қаңтар.
3. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2001
4. Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. М., 1997
5. Сильнов М.А. Вопросы прокурорского надзора за законностью производства следственных действий. М., 2001
6. Межуева Е.А. Следственные и судебные действия как способы собирания письменных документов и предметов//Следователь.-М.,2002 - №12.- с.13-17.
7. Шадрин. Производство следственных действий// Российский судья.-М.,2001 - №7.-с.26.
8. Гаврилов А.К., Ефимичев С.П. Следственные действия. М., 1994.
9. Основы уголовно процессуального права. В таблицах и схемах. М., 1997.
10. Клейман Л. В. Установление относимости доказательств в уголовном судопроизводстве. - М.. 2003. С. 109.
11. Даулбаев А.К. Вопросы законодательной регламентации порядка проведения доследственных проверок. Материалы международной научно-практической конференции «Обеспечении конституционных прав граждан в досудебных стадиях уголовного процесса». - Алматы: ДП «Эдельвейс». 2010. - С. 58-59.
12. Оспанов С. Д. Уголовный процесс (общая часть). Учебник. Алматы: Юридическая литература, 2003 г.
13. Практикум по уголовно-процессуальному праву РК. Алматы, 2002.
14. Толеубекова Б. Х. Уголовно-процессуальное право РК. Часть общая. Учебник. Алматы, 1998.
15. Шуменова Р. Т. Сборник задач по уголовно-процессуальному праву (учебно-практическое пособие). Алматы: “Данекер”, 2002 г.
16. Большой юридический словарь // под ред. А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских, А.Я. Сухарева. - М.: Инфра-М, 2003.
17. Ким К.В. Законодательная регламентация цели уголовного судопроизводства Республики Казахстан//Право и государство.- 2013.-№3 (60).
18. Ахпанов А.Н. Возбуждение уголовного преследования и применение мер процессуального принуждения. – Караганда. – 2000.
19. Капсалямов К.Ж. Уголовное преследование и способы собирания доказательств. – Астана. – 2001.
20. Халиулин А.Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры: Автореф. дис. … д-ра юрид.наук. – М. – 1997.
21. Манова Н.С. Уголовный процесс: Конспект лекций. Иститут экономики и права. — [ЭР]. Режим доступа: http: // be5.biz/pravo/umns/toc
22. Нургалиев Б.М., Лакбаев К.С. Негласные следственные действия: история, понятие, проблемы, перспективы // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности: Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности. Материалы междунар. науч.-практ. конф. — Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. — С. 162-165.
23. Буланова Н.В. Правовая регламентация возбуждения уголовного дела в уголовно-процессуальном законодательстве (опыт, проблемы, пути совершенствования / Обеспечение конституционных прав граждан в досудебных стадиях уголовного процесса - Алматы: ДП «Эдельвейс». 2006. - С. 66.
        
        КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі. Заңмен белгіленген құқықтық мәртебелерге байланысты қылмыстық іс жүргізудің қатысушылары деп-өзінің немесе өздері білдіретін ... мен ... ... ... ... істі тергеу өндірісіне мемлекеттік органдармен тартылған немесе жіберілген жеке не ... ... ... ... ... олардың қатарына кең іс-жүргізушілік құқықтар мен міндеттерге ие болатын, қылмыстық сот ісін жүргізуге ... ... ... мен мемлекеттік органда және көмекші қызметтерді атқаратын өзге тұлғалар мен ... ... ... ... қылмыстық іс жүргізу қатысушыларын жіктеу мәселелесімен көптеген авторлар айналысқан. Қылмыстық іс жүргізу қатысушыларын ... ... түрі ... ... ... ... мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалар атқарады. ... ... істі ... қылмыстық ізге түсуді бастау, қылмыстық істі ... және оның ... ... ... шешімдерді қабылдау бойынша арнайы өкілеттіктер берілген. Іс жүргізудің қалған қатысушыларының орны өзгеше. Олардың өздері іс ... ... ... ... бірақ іс жүргізуге қатыса отырып, белгілі бір іс-жүргізушілік ... ... ... және ... ... істің қозғалысына әсерін тигізеді.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық ... 437 ... ... және ... ... 438 (бірінші бөлігінде), 440 (бірінші және екінші бөліктерінде), 441 (бірінші ... ... ... 447 ... ... 448 ... бөлігінде), 449 (бірінші бөлігінде), 460, 463 (бірінші бөлігінде), 466 ... ... ... қылмыстық теріс қылықтар бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, Қазақстан Республикасының басқа да ... мен ... ... ... ... ... немесе келiсiмшарт бойынша өткерiп жүрген әскери қызметшiлер; әскери ... өтуі ... ... ... ... бөлiмдердiң, құрамалардың, мекемелердiң азаматтық персоналының адамдары өз қызметтiк мiндеттерiн орындауға байланысты немесе осы бөлiмдер, құрамалар және мекемелер орналасқан жерде ... осы ... он ... он ... он ... жиырма екінші - жиырма төртінші бөліктерінде көрсетілген iстер бойынша хаттамалық нысандағы сотқа дейінгі тергеп-тексеруді әскери полиция органдары ... Осы ... ... ... ... ... теріс қылықтар бойынша, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдардың әскери қызметшілері мен ... ... олар ... ... ... ... емес және жиналған материалдары істі сотта қарау үшін негіз ... ... ... өзге де қылмыстық теріс қылықтар бойынша хаттамалық нысандағы ... ... ... ... ... комитетінің әскери полициясы органдары жүргізеді.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 234 (бірінші бөлігінде), 236 (бірінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстық теріс қылықтар ... ... ... ... дейінгі тергеп-тексеруді қаржы полициясы органдары не кеден органы жүргізеді.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 287 (бірінші бөлігінде), 345 (бірінші бөлігінде), 348 ... ... 353 ... ... 378, 379 ... ... 382 (бірінші бөлігінде), 390 (бірінші бөлігінде)-баптарында көзделген ... ... ... ... ... бойынша хаттамалық нысандағы сотқа дейінгі тергеп-тексеруді ішкі істер органы не егер олар күзету іс-шаралары өткізілетін аймақта ... және ... ... ... ... ... адамдарға қарсы бағытталған болса, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі жүргізеді. Анықтау ... ... істе бар ... мен ... негізге ала отырып, анықтаушы айыптау хаттамасын жасайды.
Хаттамада оны жасаған уақыты мен орны, ... ... ... аты, ... аты, тегі ... ... жасау мән-жайлары түгел баяндалады; айыпкер туралы мәліметтер, іске қатысы бар деп есептелген басқа да ... ... ... ... ... ... ... бөлігі, бабы, тармақтары көрсетіледі.
Айыптау хаттамасына анықтау барысында алынған ... ... ... ... ... ... ... деп танылған адамдар тізімі қоса тігіледі, сәйкес өзіне айыптау ... ... адам ... деп ... ... ... (оған жататындар: бас басқарма, басқарма, бөлім, бөлімше және басқа анықтау органының ... ... ... өз ... ... істі ... қоса ... жолдау үшін бекітуге немесе оны бекітпеуге құқығы бар.
Зерттеу пәні. Зерттеу пәні - анықтау нысанында және хаттамалық нысанда жүргізілетін сотқа ... ... ... нысаны. Зерттеу нысаны - дейінгі тергеп-тексеру.
Курстық жұмыстың мақсаты. Курстық жұмыстың мақсаты анықтау нысанында және хаттамалық ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Курстық жұмыстың міндеттері:
- анықтау нысанында және хаттамалық нысанда жүргізілетін сотқа дейінгі тергеп-тексеру мазмұнын анықтау;
- ... ... және ... ... ... ... дейінгі тергеп-тексеру барысын көрсету;
- анықтау нысанында және хаттамалық нысанда жүргізілетін сотқа дейінгі тергеп-тексеру әрекеттерін қарастыру.
Зерттеу ... ... ... ... әдіс-тәсілдер қолданылды: тарихи, логикалық, салыстыру, топтау, жүйелеу, талдау т.б.
Курстық жұмыстың құрылымы. Курстық жұмыс кіріспеден, екі ... ... ... ... ... тұрады.
1 Анықтау нысанында жүргізілетін сотқа дейінгі тергеп-тексеру
1.1 Анықтау қызметінің тергеу әрекетіндегі ролі
Қылмыстық іс ... ... ... ... ... ... ... Ал өз кезегінде мұндай қатынасқа түскен субъектілер заңға сәйкес белгілі бір іс-жүргізушілік құқықтар мен міндеттерге ие ... ... ... олардың қатарына кең іс-жүргізушілік құқықтар мен міндеттерге ие болатын, қылмыстық сот ісін жүргізуге өкілетті лауазымды тұлғалар мен ... ... және ... ... ... өзге тұлғалар мен органдар жатады. Осыған байланысты ... іс ... ... ... ... ... ... айналысқан. Қылмыстық іс жүргізу қатысушыларын жіктеудің қандай түрі ... ... ... ... ... органдар мен лауазымды тұлғалар атқарады. Оларға қылмыстық істі жүргізу, қылмыстық ізге түсуді бастау, қылмыстық істі ... және оның ... ... ... шешімдерді қабылдау бойынша арнайы өкілеттіктер берілген. Іс жүргізудің қалған қатысушыларының орны өзгеше. Олардың өздері іс ... ... ... ... ... іс ... ... отырып, белгілі бір іс-жүргізушілік қызметті жүзеге асырады және сонысымен қылмыстық істің қозғалысына әсерін тигізеді.
Қылмыстық іс жүргізу ... ... ... ізге түсу ... ... ... ... тергеуші, анықтау органы және анықтаушы жатады (ҚР ҚПК 7-бап). Біздің диссертациялық зерттеу пәніне анықтау ... мен ... ... ... іс-жүргізушілік-құқықтық қызметтері мәселелері кіреді. Сондықтан да, біз іс жүргізу заңдылығын жетілдіру мақсатында осы екі ... ... ... әлі ... сұрақтарды қарастырамыз. Соның ішінде, әсіресе, "Анықтау органдары дегеніміз не, олар немен айналысады. Оның құқықтық мәртебесі және ... ... ... деп ... ... Оның ... мәртебесі қандай деген мәселелерді қозғаймыз. Анықтау органы мен анықтау органы бастығының құқықтық мәртебелерін ... ... заң ... бұл іс ... ... нақты және толық анықтамалар бермеді. Бір жағдайда ... ... ... ... Ішкі ... органдары;
2. ұлттық қауіпсіздік органдары;
3. әділет органдары - сот шешімдерінің атқарылу тәртібін бұзуға байланысты қылмыстар туралы істер бойынша;
4. қаржы ... ... ... ... контрабанда және кеден төлемдерін төлеуден жалтару туралы істер бойынша;
6. әскери ... ... - ҚР ... ... ҚР ... да әскерлері мен әскери құрамаларында шақыру немесе келісім-шарт бойынша әскери қызметін атқарып жүрген әскери қызметшілер; ... ... ... ... ... ... әскери бөлімдердің, құрамалардың, мекемелердің азаматтық қызметкерлері олардың қызметтік міндеттерін атқаруына байланысты немесе осы ... ... және ... ... ... жасаған барлық қылмыстары туралы істер бойынша;
7. мемлекеттік өртпен күресу қызметінің басқару органдары мен бөлімшелері - өртке байланысты ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік органдар мен мекемелердің басшылары жатады:
1. шекара бөлімдерінің командирлері - ҚР мемлекеттік шекарасы туралы заңдарды бұзу ... ... ... ... ҚР ... ... жасалған қылмыстар туралы істер бойынша;
2. әскери полиция органы болмаған жағдайда әскери бөлімдердің, құрамалардың, командирлері, әскери мекемелер мен гарнизондардың ... ... ... ... да ... мен ... құрамаларында шақыру немесе келісім-шарт бойынша әскери қызметін ... ... ... ... әскери қызметшілер, сондай-ақ олар әскери жиындар өткеру кезінде запастағы азаматтар жасаған барлық қылмыстар туралы істер бойынша; әскери бөлімдердің, ... ... ... ... ... өзінің қызметтік міндеттерін атқаруына байланысты немесе осы бөлімдердің, құрамалардың және мекемелердің орналасқан жерінде жасаған ... ... ... ... ҚР ... өкілдіктердің, консулдық мекемелердің және өкілетті өкілдіктердің басшылары - ... ... ... ... ... қылмыстар туралы істер бойынша;
Заң анықтау органының барлық қылмыстар туралы істер бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу және кезек күттірмейтін ... ... ... ... құқықтар мен міндеттерді сол сияқты алысқа жүзу ... ... ... ... ... ... ... басқа да мемлекеттік ұйымдар мен олардың бөлімшелерінің басшыларына жоғарыда аталған анықтау ... ... ... ... ... ... жүктейді.
Заң шығарушының мұндай ыңғайы Л.В. Павлухинның пікірінше бірқатар себептермен түсіндіріледі. Біріншіден, анықтау органдарының бұндай топтарға ... ... ... ... лауазымды тұлғалардың санына байланысты.Жоғарыда айтылған екінші топтағы ... ... ... ... ... ... ... (әсіресе ішкі істер органдарымен салыстырып қарағанда( лауазымды тұлғалардың саны басым болып келеді. Бұны ол екі топтың да ... ... ... ... ... ... де түсіндіреді. Екіншіден, мемлекеттік органдар басым көпшілік қылмыстық істер бойынша анықтауды жүргізетіндіктен, олардың негізгі функциясы болып анықтауды ... ... ... Ал ... ... ... ... негізгі функциясы, мысалы әскери бөлімдерде әскери тәртіп пен құқық тәртібін сақтау ... ... бұл ... ... ... ... істер аз немесе мүлдем болмауы мүмкін ( мысалы, теңіз кемелерінде). Сондықтан да, анықтау ... ... ... органдарда эпизодикалық сипатқа ие болып, тұрақты функция ретінде бола алмайды.
Анықтау органының ... ... бұл ... ... ... органы бастығы болып өз құзыретінің шегінде Бас басқарманың (Департаменттің), басқарманың, бөлімінің, бөлімшенің және анықтау органының өзге де ... ... ... ... ойымызша, анықтау органының бастығы түсінігіне берілген бұл анықтама нақты және толық емес, оның себебі, ол тек ... ... ... деп ... ғана ... ал қалған анықтау органдарының түрлеріне қолдануға жатпайды ( шекара ... ... ... ... ... ... дипломатиялық өкілдердің, консулдық мекемелердің және өкілетті өкілдердің басшылары, т.с.) сонымен қатар, бұл анықтама анықтау органы бастығына тән барлық ... ашып ... Бұл екі ... ... баға бере ... біз олардың бір-біріне өте жақын және ұқсас ұғымдар екенін тұжырымдаймыз. Бұндай қортынды жасауға көптеген іс-жүргізуші ғалымдардың осы екі түсінікке ... ... ... ... ... ... пен ... В.М.Савицкий мен Ф.А.Томасевич, А.А.Чувилев,Р.Х.Якупов, Л.В.Павлухин, т.с.с. Енді жоғарыда айтылған анықтау органы мен анықтау органының бастығы ... ... ... және ... ... беру ... бұл ... құқықтық мәртебелерін ескере отырып, осы ғалымдардың көзқарастарын қарастырайық.
Анықтау органы болып оның құзыретіне жатқызылған кез-келген іс бойынша анықтауды жүргізуге ... ... ... Анықтау органының бастығы анықтауға басшылық етіп, нақты істер бойынша ... ... үшін ... ... ... ... анықтау органы-бұл анықтауды жүргізуге өкілеттігі бар мекеме немесе сол мекемені басқарушы лауазымды тұлға. Демек, осы анықтамаға және ҚР ҚІЖК ... ... ... ... ... ... ... мыналар табылады екен: ішкі істер, ұлттық қауіпсіздік, әділет, қаржы полициясы, кеден, әскери полиция органдарының бастықтары, ... ... ... ... мекемелер мен гарнизондардың бастықтары, өртпен күресу қызметінің мемлекеттік орган бастығы, ҚР дипломатиялық өкілдіктердің, ... ... және ... ... ... В.Н.Шпилев сияқты берген көзқарасты А.П.Рыжаков пен А.И.Сергеев те ұстанады.Олар анықтау органын мемлекеттік мекеме деп, сонымен бірге, анықтау органдарының қатарына ... бір ... мен ... қосқан. Сондай-ақ, олар мекеме дегеніміз - бұл атқарушылық және әкімшілік секілді қызметтердің бірін жүзеге асыратын белгілі бір ... тобы деп ... ... берілген анықтамалардың ішінен В.Н.Шпилевтің берген анықтамасын мейлінше ... деп ... ... оның ... ... ... органы деген кезде, ең біріншіден оның мәртебесін және т.б. белгілерін көрсететін оның бастығы болып табылады. Басқаша айтқанда, ... ... ... ... ... сол анықтау органы немесе мекеме, ал ондағы біз айтқан орындаушылар, яғни ... ... ... ... ... ... мен ... негізінде белгіленеді. Алайда, В.Н.Шпилевтің берген анықтамасында А.П.Рыжаков пен А.И.Сергеев айтқан атқарушылық функциясын ... ... ... көрсетілмеген. Анықтау органы үлкен мекеме болғандықтан, онда ... ... ... яғни ... ... ... Бұл ... А.П.Рыжаков пен А.И.Сергеевтың берген анықтамасын да бір жағынан дұрыс деп санауға болады.
Ал осыған байланысты, ... мен ... ... ... ... ... ... анықтау органының бастығы белгілі бір мекеменің тек әкімшілік басшысы болып табылады және ол ешқандай да іс-жүргізу қызметтеріне ие бола алмайды. Біз бұл ... ... ... ... ... Оның ... бір жағынан, кез-келген мемлекеттік мекеме бастығы қызметінің негізгі ... ... ... ... ... ие. Ал, екінші жағынан, ҚР ҚІЖК 66-бабына көз жүгіртетін болсақ, анықтау органының бастығы процессуалды басшылық ету және ... ... ... асырады, олай болса, оның қызметі сонымен бірге, ... ... ... да ... ... ... ... толық пікірді Ю.Н.Белозеров те білдірген болатын. Оның көзқарасы бойынша, полиция ... тән үш ... ... қарауға болады және олардың әрқайсысының айрықша құқықтық ... бар. ... ... ... жедел-іздестіру қызметі, анықтау өндірісі. Алайда, ҚР "Жедел-іздестіру қызметі туралы" Заңының 6-бабына сәйкес анықтау органдарының кейбіреуінің ғана жедел-іздестіру қызметімен айналысуға ... бар. Олай ... ... ... бұл ... ... ... барлық анықтау органдарына қатысты бірдей қолдануға келмейді. Сол ... де, ... ... ... ... берген кезде олардың жедел-іздестіру шараларын жүзеге ... ... ... ... ... жоқ. Өйткені, бұндай жағдайда біз, анықтау органдарына кіретін мемлекеттік органдар мен мекемелердің санын ... ... ... ... ... ... ... әрі қарай дамытқан Р.Х.Якупов. Ол, мемлекеттік мекеме басшысы қылмыстық іс жүргізу заңына ... ... ... ... ... ие бола ... ... басшылық жағдайымен немесе мәртебесімен байланысты басқа да процессуалды құқықтар мен міндеттерге ие болатынын көрсеткен. ... ... ол ... іс ... ... ... ... анықтау органының бастығы деп аталынған.
Бірқатар ғалымдардың пікірлерін қарастырып, олардың әрқайсысына біздің көзқарасымызды ... ... ... ... ... бұл ... іс-жүргізушілік-құқықтық мәртебесіне көңіл аударғанды жөн көріп отырмыз. Ең біріншіден, құқықтық мәртебенің не екенін, оның ... еске ... ... этимология мағынасында - бұл субъектінің "құқықтық жағдайы, қалпы". Яғни, егер құқықтық мәртебені тұлға мен ... ... пен ... ... пен ... ... өзара қатынасын көрсететін белгілер жүйесі ретінде кең мағынада қарастырсақ, онда ... ... ... ... заңи ... анықтайтын, сипаттайтын, кепілдейтін, бекітетінінің барлығы құқықтық немесе заңды мәртебені ... ... ... ... ... аса ... ... өтті. Ол, басқару органдарының құқықтық мәртебесін талдай отырып, олардың мемлекеттік органдардың жалпы ... ... ... белгілеуін, сипатын анықтайтынның барлығы мәртебенің сипатын құрайтынын айтты. Құқықтық мәртебеге ресми атауы; құрылу тәртібі мен ... ... ... қызметтің мақсаттары; міндеттер мен функциялар; нақты билік өкілеттіктерінің көлемі мен сипаты; ... ... мен ... ... ... ... ... шектеу тәртібі; жауапкершілік; органды қаржыландырудың қайнар көздері; заңды тұлғаның құқықтарының бар-жоқтығы; белгілі бір құрылымға ие болу құқығы және ... ... ... ... ... және ... ... қызметінің мазмұнын сипаттайтын элементтерге, яғни мақсаттарға, ... ... ... ... өкілеттіктеріне және жауапкершілікке ерекше назар аудару керек. Бұл элементтер құқықтық мәртебенің ... ... ... ... ... ... ... органдарының құқықтық мәртебесінің элементтері қатарына олардың қылмыстылық пен ... ... ... да ... органдармен және азаматтармен процессуалдық қарым-қатынасын жатқызады. Бұл мәселелерді ұғып алғаннан кейін, құқықтық мәртебенің бұл элементтерін ең біріншіден, анықтау органына ... ... ... ... ... сөз еткенде, олардың іс жүргізу заңдылығында көзделмегендігін ескерген жөн. Бұл іс ... ... тағы бір ... Ол заң ғылымында "мақсаттар" және "міндеттер" түсініктерінің теңдестіріл-гендігімен түсіндіріледі. Логика тұрғысынан алып ... ... іс ... ... осы қылмыстық іс жүргізудің жалпы мақсаттарынан тікелей шығу ... және ... ал ... іс ... ... өз кезегінде қылмыстық сот ісінің жалпы бағыттарын анықтайды. А.Л.Хан өзінің диссертациялық зерттеуінде қылмыстық іс ... ... ... іс бойынша ақиқатқа жету және жазаны ... ... ... және ... сәйкес қылмыстық сот ісін жүргізу органдарының алдына міндеттер ... деп ... ... ... ... ... қызметпен айналысатынына байланысты, оның міндеттері жалпы міндеттерден, қылмыстық іс жүргізудің кейбір қағидаларынан және дәлелдеуге ... ... ... Олар ... тез және ... ашу, ... жасаған адамдарды әшкерелеу және әділ қылмыстық жазаға тарту;
- істің мән-жайын объективті, жан-жақты және ... ... ... ... ... ... ... заңсыз айыптау мен соттаудан қорғау, заңсыз айыпталған немесе сотталған жағдайда ... ... ... ... дәлелдемелерді табу мен бекіту негізінде оларды қылмыстық іс жүргізуде және сотта қолдану үшін алғышарттар жасау;
- қылмыспен келтірілген ... ... ... бар ... ... оның ... ... және оны қалпына келтіру бойынша шаралар қабылдау;
- ... ... алу мен оны ... ... жағдайларды анықтау, оларды жою;
- заңды және дәлелді түрде айыпталушы ретінде жауапқа ... ... пен ... ... нығайту;
- құқықты құрметтеу көзқарасын қалыптастыру.
Анықтау органдарының функцияларын жалпы 3-ке бөліп қарауға болады: әкімшілік, тергеу және жедел іздестіру. Бірақ, ... ... ... ... ... ... ... Оның себебін біз жоғарыда толық түсіндіріп кеткен болатынбыз. Анықтау органдары мемлекеттік мекемелер мен басшылар деп бөлінген, ал ... ... ... оны ... ... және ... ... тұрады. Демек, олар қылмыстарды тергеуге бағытталған іс жүргізу қызметі мен басқа қызметтерді атқарады.
Анықтау органдары іс ... ... ... асырған кезде келесі құзыреттерге ие болады:
- қылмыстың белгілері мен оларды жасаған адамдарды табу, қылмыстардың алдын алу және ... кесу ... ... ... іс ... және жедел іздестіру шараларын қолдану;
- алдын ала тергеу жүргізу міндетті істер бойынша ... ... ... іс ... және ... - ... әрекеттерін орындау;
- алдын ала тергеу міндетті емес істер бойынша анықтауды жүргізу;
- алдын ала тергеу жүргізу ... 2 ... ... ... іс-жүргізу заңдылығына сәйкес анықтау органының бастығы мен лауазымды ... яғни ... ... Бұл ... де анықтауды жүргізу функциясы берілген, сонымен бірге, анықтау органының бастығы әкімшілік ... да ... ... Ал, ... ... мен ... заң бойынша ие болған субъектілер іс-жүргізушілік қатынастарға түсе отырып, өзіне берілген құқықтар мен міндеттерге сәйкес ... бір ... ... ... ... ... іс өндірісін жүргізген кезде онымен қабылданатын бүкіл шешімдердің заңды және дәлелді болуына жауапты болады. Іс ... ... ... ... іс ... ... ... жауапкершілігі тікелей көрсетілмеген, ол "ҚР Прокуратурасы туралы" заңының 7-тарауында, сонымен бірге іс жүргізу заңдылығының ... ... ... ... Тергеушіге қатысты көрсетілген жауаптылықты заң аналогиясы бойынша анықтаушыға да қатысты қолдануға болады. Өйткені ... ізге түсу ... ... де, ... да кіреді, сондай-ақ, олардың атқаратын тергеу функциясы екеуіне де ортақ, арасындағы тек бір ғана ... ... ... ... ... ... Ал анықтау органы бастығының өз құзыреті шегіндегі жауапкершілігі іс-жүргізу заңдылығымен реттелмеген. Бірақ, бірқатар ғылыми ... оның ... іс ... ... ... қатар жауапты болатындығы көрсетілген. Мысалы, лауазымды тұлғаға тергеу үшін тапсырылған ... іс ... іс ... ... жету ... ашу, кінәлі адамдарды әшкерелеу, қылмыскермен келтірілген зиянды өтеуді қамтамасыз ету т.б.) мен анықтаудың сапасы мен мерзімдерін сақтау ... ... ... ... жауапкершіліктің түспейтінін А.А.Чувилев айтқан болатын. Алайда, олай ... ... да, ... органының бастығы заң бойынша анықтаушы сияқты ешқандай құқықтарынан айырылмайды. Мысалы, анықтаушы шығарған белгілі бір қаулының ... ... жою ... заңдылықты қалпына келтіру мүмкін болмаса ( тінту жүргізіліп, оны жүргізуге негіз болмаған жағдайда), ... ... ... тартуға шаралар қабылдайды, ол анықтаушыны қылмыстық істі одан әрі ... ... ... ... ... ... анықтау органының бастығына емес, анықтаушыға қатысты іс бойынша өндірісті жүргізуге қарсылық ... ... де ... ... Бұл екі ... да ... белгілі бір объективті немесе субъективті себептер бойынша істі тергеу құқығынан айырылады.
Анықтау органының ... ... ... ... ... және ... ... қарым-қатынасы іс жүргізу заңдылығымен және осы мемлекеттік органдардың ведомствалық нормативтік актілерімен реттеледі. Бұл қатынас, ... ... ... ... реті ... бір ... екінші органға беру, қылмыстық істерді біріктіру, анықтау, тергеу ... ... ... ... ... ... ... біріккен кеңестерді өткізу және т.б. шаралардан айқын көрінеді.
Осы жоғарыда айтылған көзқарастар мен пікірлерді және анықтау ... ... ... ... ... ... ... анықтау органы деп-бұл заңға сәйкес белгілі бір құқықтар мен міндеттерге ие болған, іс жүргізу мақсаттары мен ... ... ... ... іс-жүргізу және басқа қызметтерді жүзеге асыратын және сол үшін белгілі бір себептер мен негіздер ... ... ... ... ... ... күресу жағдайында басқа мемлекеттік органдармен және азаматтармен өзара әрекет ететін мемлекеттік орган немесе мекеменің бастығы және ... ... ... ... органы бастығының қылмыстың белгілері мен оны жасаған ... ... ... болдырмау және жолын кесу мақсаты бойынша құзыреті:
Анықтау органдары толық тергейтін қылмыстық істер бойынша:
- заңдылық пен дер ... ... ... ... іс жүргізуіндегі істерді тексеру;
- жекелеген тергеу және өзге де іс жүргізу әрекеттерін жүргізу, айыпталушы ретінде жауапқа тарту, қылмысты ... және ... ... ... ... бір анықтаушыдан екіншісіне беру туралы нұсқау беру;
- анықтау жүргізуді бірнеше анықтаушыларға тапсыру;
- қылмыстық іс ... және істі ... ... ... не ... іс жүргізу әрекеттерін орындай отырып анықтауды жеке-дара жүргізу.
Демек, анықтау органы бастығының құқықтық мәртебесінің ерекшелігі мен жоғарыда айтылып кеткен ... ... ... ала ... анықтау органының бастығы деп- бұл өзінде бір-бірімен байланысқан және шартталған әкімшілік, процессуалды басшылық ету және тергеу функцияларын біріктіретін және ... ... ... ... мен ... ... белгілі бір құзыретке ие болатын және негіздер ... ... сол ... жауапкершілік атқаратын мемлекеттік орган немесе мекеменің басшысын айтамыз.
1.2 Анықтау нысанында жүргізілетін сотқа дейінгі тергеп-тексерудің ерешелігі
Анықтаушынын. қылмыстық іс ... ... ... іс ... ... мен ... ... нәтижелері (заң бойынша прокурордың санкциясы талап етілмеген ... ... ... ... бастығымен бекітіліп, қол койылуы міндетті. Өйткені басқа ... ... ... күші ... ... де ... прокурордың санкциясын талап етпейтін жағдайларды қоспағанда, қылмыстық іс бойынша барлық шешімдерді ... өзі ... ... анықтаушы көптеген іс жүргізу шешімдерін анықтау органы бастығының келісімімен ... оның ... ... ... анықтау органы бастығының берген ... ... ... ... ... ... тоқтатпайды. Өйткені аталған нұсқаулардың орындалуын ұйымдастыру үшін анықтау органының бастығы ... өзі ... ... ... осы ... ... ... саралануы мен айыптаудың көлемі, ... ... беру үшін істі ... жолдау туралы немесе қылмыстық істі қысқарту туралы шешімдер бойынша ... ... ... тек ... ... ... табылады.
Осы қылмыстық істер ... ... ... ... ... іс-әрекетгерін анықтау органының бастығы бақылайды. Ал іс алдын ала тергеу ... ... ... оның ... ... ... ... Бұл ретте, ... ... ... іс ... ... ... тапсырмалары меи нұскауларын анықтау органы бастығының атына ... ала ... ... ... ... ... :: ... жүзеге асырылатын прокурорлық қадағалау да шектелген болып келеді. Оның қадағалауы анықтау органының осы қылмыстар ... ... ... ... бойынша есепке алу-тіркеу тәртібінің сақталуына, тексеру материалдары бойынша ... әрі ... ... ... және ... ... ... тергеу әрекеттерінің заң талаптарыи бұзбай, жүргүзілуінс, сондай ақ, қылмыстық істің өрі қарай тергелуі үшін уақтылы (бес тәуліктен кейін) тергеушіге берілуін ... ... ... мен ... ... ... осы қылмыстық істер бойынша тергеудің алғашқы кезеңіне, яғни кылмыстық істің тергеушіге берілгенге дейінгі кезеңге жауап береді. Бұл олардың заңмен ... ... ... ... ... Ал қылмыстық іс тергеушіге берілгеннен кейін анықтау органы тек ... осы ... ... ... ... орындайды. Сол себептен де осы кезден бастап ... ... ... ала ... органының қызметіне жүзеге асырылады.
Анықтау органының бастығы тек тергеушінін берген нұсқауларының орындалуын ұйымдастырып, бақылайды және соған жауап ... деп ... ... ... ... органы бастығының алдын ала тергеу міндетті және алдын ала тергеу ... емес ... ... ... ... ... жауапкершілігі белгіленіп, оны қылмыстық іс жүргізу заңына ... ... ... ... ... ... барысында анықтау органы бастығының қылмыстық-іс жүргізушілік жауапкершілігінің қолданыстағы қылмыстық іс жүргізу заңында белгіленбегенін көрсетеді. Осыған байланысты диссертацияда аныктау органы бастығының ... ... ... ... ... ... ... бастығының қылмыстык-іс жүргізушілік жауапкершілігі деп - оның қылмыстык сот ісін жүргізу барысында заңмен ... ... ... ... ... асырмауы негізінде жіберілген заң бұзушылықтар мен тергеу қателіктгерін жоюға және азаматтардың бұзылған құкықтарын қалпына келтіруге бағытталған институтты ... ... ... жүргізушілік жауапкершілік тек материалдық-құқықтык нормалардың орындалуын ғана емес, сондай-ақ, қылмыстық-іс жүргізушілік ... ... ... ... ... ... іс бойынша объективті шындыққа жету, заңға қайшы әрекет жасағанында айыпталатын тұлғаның құқықтары, бұл тартпау ... ... ... және т.б.) ... келтірілуін көздейді.
Жұмыста анықтау органы бастығының қылмыстық-іс жүргізушілік өкілеттіктерін талдау негізінде анықтаудың түрлеріне ... оның ... ... ... шегі ... ала тергеу міндетті қылмыстық істер бойынша анықтауды жүргізуде анықтау органы бастығының өкілеттіктері шектеулі болғандықтан, ол осы ... ... ... ... ... ... ... Ал сотқа дейінгі іс жүргізуді анықтау органдары жүзеге асыратын қылмыстық істердің сапасына анықтау органының бастығы толық жауап береді. ... бұл ... ... ... органдары басынан аяғына дейін дербес өздері тергеп, аяқтайды және істі сотқа жібереді.
Анықтау органы бастығының құқыктық мәртебесінін ... іс ... ... ... ... ... мақсатында деген толықтыру жасауды ұсынған. Ал сотқа дейінгі іс жүргізуді ... ... ... асыратын қылмыстық істер бойынша осы Кодекстің 66-бабы 4-бөлігінің 4-тармағынан кейін бесінші тармақты енгізіп, онда деген толыклгыруды ... ... қол ... нәтижелерді түйіндеп, аныктау органы бастығының қылмыстық іс ... ... ... және ... ... одан ері ... жетілдіруге бағытталған тұжырымдар мен тәжірибелік ұсынымдарды жасаған.
Анықтау органының бастығы деп заңмен белгіленген құзыретіне сәйкес өз бойына бір-бірімен ... ... ... ... және ... жүргізушілік кызметтері біріктіретін және белгілі бір негіздер болған жағдайда кылмыстык-іс жүргізушілік жауапкершілікті атқаратын мемлекеттік органының немесе мекеменің не олардьң құрылымдык ... ... ... ... Оның қызметі қылмыстық. іс жүргізудегі ерекше құқықтық мәртебесіне сәйкес қосалқы ... ие ... ... және ... жүргізушілік. Бұл ретте анықтау органы бастығының ұйымдастыру-басқарушылық қызметі -иегізгі, ал ... ... - ... ... ... ... органы бастығының қылмыстық-іс жүргізу қызметін құқықтық реттеу мәселелерін зерттеу барысында ... ... бір ... ол ... тары мен ... барын анықтаған. Соның нәтижесінде ол қылықтардың орнын толтыру жоне нормалардың бір-біріне қарама-қайшы ... жою, ... ... ... ... ... жете ... қылмыстық іс жүргізу институттарын қайта қарау қажетгігі туралы және озіне де ұсыныстар мен ұсынымдарды берген.
Анықтау органы бастығының ведомстволық бақылау қызметіне ... ... оның ... істі қозғау сатысының тергеуге дсйінгі тексеру кезеңіндегі құқықтарының заң жүзінде ... ... ... ... ... ... ... бастығының тергеуге дейінгі тексеру кезеңіндегі құқыктарын ашып көрсетіп, қылмыстық іс жүргізу заңының тиісті нормасында белгілеу ... ... ... ... ... ... бастығының ведомстволық бакылауды жүзеге асыру бойынша қылмыстық-іс жүргізушілік өкілеттіктерінің жүйесі, оның осы қызметін деп атауға негіз берді.
Анықтау ... ... ... ... мен ... кадағалау - адам және азаматгардың құқықтары мен бостандыктарын, заңды мүдделерін корғаудың ... ... ... табылады. Автордың пікірінше, прокурорлық қадағалау анықтау органы бастығының ведомстволык, бақылауын ауыстырмайды және бесеңдетпейді, керісінше, осы ... ... ... іске ... ... мен ... ... деңгейде қорғалуы қамтамасыз етіледі. Сонымен бірге. аныктау органы бастығының ведомстволық бакылау қызметінің артықшылығы сонда, егер де ол тиісті түрде ... ... ... ... ... ... мен себептер туғыздырмайды.
Алайда қылмыстарды тергеу саласындағы тәжірибе анықтау органының бастығымен жүзеге асырылатын всдомстволык бақылау деңгейінің төмен екенін ... Онын олай ... ... ... ... сотқа дейінгі іс жүргізуді анықтау органдары жүзеге асыратын кылмыстық істер бойынша іс жүргізу мерзімдерінің бұзылуы, қылмыстық іс жүргізуге қатысушылардың құқықтары мен ... ... ... түрде қорғалмауы. сакталмауы табылады. Осы мәселелерді шешуде автор өз ұстанымын алға қоя отырып, ұсыныстар мен ұсынымдар берген. Өз кезегінде, бұл - ... ... ... іс ... ... ... ... себептері айыпталушыларды құжаттандыру, сараптама қорытындысының уақытында дайын болмауы мәселелерінің қайта қаралуы жөніндегі автордың жұмыста көрсетіп кеткен ұсынымдары. Сонымен ... ... осы ... ... ... іс ... мерзімін он күннен бір айға ауыстырып, оның одан әрі карай ұзартылмайтыны туралы ұсыныс жасалған.
Алдын ала ... ... және ... ала ... ... емес ... ... тергеуін ұйымдастыруда анықтау органы бастығының рөлдерін анықтап, оның осы қызметін ... ... осы ... сай етіп ... ... кажет деп санайды.
Аныктау органы бастығының қылмыстық-іс жүргізушілік мертебесінін ... іс ... ... ... ... ... ... аныктаудын түрлеріне қарай оның қылмыстық-іс жүргізуішлік жауап-кершілігін белгілеп. оны кылмыстық іс жүргізу заңsның соған сәйкес нормасына енгізуді ұсынған.
Қазақстанның саяси ... ... ... ... ... ... іс жүргізудегі аныктау институтын әрі қарай реформалаудың қажеттігін сөз ... ... ... ... іс ... ... құрылымына бірте-бірте ауысу керек деп шешеді. Олардың қылмыстық іс жүргізуіңе ... ... -- ... ала іздестіру нысаны және міндетті түрде жүргізілетін қызмет түрі болып табылмайды. Ол - қылмыстық қудалауды қозғау туралы ... шешу үшін ... ... ... ... ... іс ... алғашқы кезеңі.
Анықтаудың қылмыстық іс жүргізудің осындай алғашқы кезеңі ретінде болуы, оның қызметін шынайы әрі атқарған жұмыстары негізінде бағалануына мүмкіндіктер ... еді.
2 ... ... ... ... дейінгі тергеп-тексеру
2.1 Хаттамалық нысанда жүргізілетін сотқа дейінгі тергеп-тексерудің мазмұны мен ерекшеліктері
Тергеу айрықша күрделі істер бойынша облыс прокуроры немесе оған ... ... ... ала ... алты айға ... созуы мүмкін. Тергеу мерзімін одан әрі созу істің күрделілігін есепке ала отырып, ерекше жағдайларда ғана тергеу мерзімі аяқталуға ... он ... ... ... ... ... келтірген қаулысы негізінде Қазақстан Республикасы Бас прокуроры, оның орынбасарлары және бас әскери прокурор арқылы шешімін табады.
Алдын ала тергеу жүргізу үшін ... іс ... ... ... ... ... ... анықтау органының жетекшісі арқылы берілуі мүмкін. Тергеуші немес анықтаушы өзі ... ... оған ... іс ... оны өз ... ... ... дереу тергеу жұмысын бастауға міндетті.
Анықтаушының істі өз өндірісіне қабылдауы қаулы шығару жолымен жүзеге асырылады. Тергеушінің, анықтаушының қылмыстық іс бойынша істі өз ... ... ... ... шығармай тергеу әрекетін бастап кетуі қылмыстық іс жүргізу заңын бұзу болып табылады.
Алдын ала тергеу жүргізу міндетті болып табылатын ... ... бар іс ... ... ... ... қылмыстық іс қозғап қауырт тергеу әрекетін жүргізуге құқылы.
Қауырт тергеу әрекетіне мыналар жатқызылады: ... ... ... ... күдіктіні ұстау және жауап алу, қылмыс іздерін табу және ... ... ... ... мен ... ... алу, сол сияқты дереу бекітуді талап ететін дәлелдемелер, алып қою және ... ... ... ... ... іс ... орындағаннан кейін іс қозғалған күннен бастап, бес тәуліктен кешіктірмей анықтау органы ... ... ... ... бар лауазымды адам істі тергеушіге беруге, бұл жөнінде 24 сағат ішінде прокурорға хабарлауға міндетті. Тергеуші өз қалауы бойынша не ... ... ... ... өз ... қылмыстық іс бойынша тергеу әрекеттерін жүргізуді және жедел іздестіру шараларын анықтау органына тапсыруы мүмкін.
Анықтау өндірісі аяқталысымен істе бар дәлелдер мен ... ... ала ... ... ... хаттамасын жасайды.
Хаттамада оны жасаған уақыты мен орны, хаттама жасаған анықтаушының аты, әкесінің аты, тегі ... ... ... ... ... баяндалады; айыпкер туралы мәліметтер, іске қатысы бар деп есептелген басқа да мән-жайлар айыпкерді жауаптылыққа тарту жөніндегі Қылмыстык кодекстің ... ... ... көрсетіледі.
Айыптау хаттамасына анықтау барысында алынған барлық материалдар, сонымен қатар сотқа шақыруға қажет деп танылған адамдар тізімі қоса тігіледі.
Қылмыстық іс ... ... ... 2-бөлігінде сәйкес өзіне айыптау хаттамасын жасаған адам айыптаушы деп танылады.
Айыптау органының бастығы (оған жататындар: бас басқарма, ... ... ... және ... ... ... ... бөлімше бастықтары) өз өкілеттігі шеңберінде істі материалдарымен қоса ... ... үшін ... ... оны бекітпеуге құқығы бар.
Айыптау хаттамасын анықтау органының бастығы бекіткеннен кейін ... ... ... ... үшін ... және оның ... ... Өтініші бойынша жәбірленушіге және оның өкіліне таныстырады. Бұл жөнінде айыптау хаттамасына сәйкесті белгі түсіріледі. Қолдары қойылады. Бұл кезде айыптау хаттамасының ... ... ... ... ... береді. Барлық қажетті іс жүргізу әрекеттері іс ... ... соң ... ... ... іс материалдарымен бірге тексеру және сотқа жолдау үшін прокурорға жіберіледі.
Анықтаушы анықтау аяқталған соң айыптау хаттамасын жасайды, онда: оның ... ... мен ... ... ... ... ... жасаудың мән-жайлары; оны жасады деп айыпталған адам туралы деректер; iс үшiн мәнi бар басқа да мән-жайлар, ... ... ... Республикасының Қылмыстық кодексi бойынша (бап, бөлiк, тармақ) дәрежеленуi көрсетiледi. Хаттамаға анықтау барысында алынған барлық материалдар, сондай-ақ сотқа ... ... ... ... қоса берiледi.
Осы бапта белгiленген тәртiппен өзiне айыптау хаттамасы жасалған адам айыпталушы болып танылады. ... ... ... ... ... мен оған қоса ... ... зерделеп, мынадай шешiмдердiң бiрiн қабылдайды:
1) хаттаманы бекiту және материалдарды сотқа ... үшiн ... беру ...
2) ... ... бас тарту туралы.
Айыптау хаттамасы бекiтiлген соң iстiң барлық материалдары айыпталушыға және оның қорғаушысына, ал тиiстi ... ... ... ... мен оның ... де ... үшiн ұсынылады. Аталған адамдардың iстiң материалдарымен танысқаны туралы, сондай-ақ олар берген өтiнiштер мен оларды қараудың нәтижелерi ... ... ... ... ... жасалады.
Анықтау органының бастығы бекiткен айыптау хаттамасы iстiң материалдарымен бiрге сотқа жiберу үшiн прокурорға берiледi. Айыптау хаттамасының ... ... ... ... табыс етедi.
Егер iс азаматтардың, лауазымды адамдардың немесе ұйымдардың өтiнiшi ... ... ... ... ... олар ... ... және iстiң сотқа жiберу үшiн прокурорға берiлгенi туралы хабарландырылады.
Айыпталушыға қатысты iстi сотқа жiберу кезiнде бұлтартпау шарасы немесе мәжбүрлi iс ... ... ... таңдап алынуы мүмкiн.
Алдын ала тергеу жүргiзу мiндеттi емес iстер бойынша анықтау жүргiзу кезiнде заңдардың атқарылуына қадағалауды жүзеге асыра ... ... ... ... ие ... ... басқа ол:
1) айыпталушыны сотқа беруге және қылмыстық iстi сотқа жiберуге;
1-1) iстi қосымша анықтау немесе ... ... үшiн не ... ... ... айыптау қорытындысын қайта жасау үшiн анықтаушыға қайтаруға құқылы, бұл туралы дәлелдi қаулы шығарады;
2) анықтау жүргiзiлетiн қылмыстық iстi алдын ала ... ... ...
3) ... органының бастығы бекiткен айыптау хаттамасының күшiн жоюға және көзделген негiздер бойынша анықтауды қысқартуға ... ... ... іс ... ... анықтау органдарымен күштерін біріктіру мәселесі
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 437 (үшінші бөлігінде), 439 (бірінші бөлігінде), 440 (үшінші ... 441 ... және ... ... 442 ... ... 446 ... бөлігінде), 447 (екінші бөлігінде), 448 (екінші бөлігінде), 449 ... ... 453 ... ... 459 ... және ... ... 461, 462 (бірінші бөлігінде), 463 (екінші бөлігінде), 466 (екінші және үшінші бөліктерінде)-баптарында көзделген құқық бұзушылық туралы iстер ... ... ... ... Қарулы Күштерiнде, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарында әскери ... ... ... ... ... ... ... әскери қызметшiлер; әскери жиындардан өтуі кезінде запастағы азаматтар; әскери бөлiмдердiң, ... ... ... ... ... өз қызметтiк мiндеттерiн орындауға байланысты немесе осы бөлiмдер, құрамалар және мекемелер ... ... ... осы ... ... ... жетінші - тоғызыншы, он бірінші, он екінші бөліктерінде көрсетілген құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша анықтауды әскери полиция органдары ... ... ... ... ... ... бөлігінде) көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы, осы баптың төртінші бөлігінде көрсетілген қылмыстық құқық ... ... ... арнаулы мемлекеттік органдардың әскери қызметшілері мен қызметкерлері жасаған, осы баптың екінші, ... ... - ... он ... он екінші бөліктерінде көрсетілген барлық өзге де қылмыстық құқық ... ... ... ... анықтауды Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери полициясы органдары жүргізеді.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 396-бабында (бiрiншi бөлiгiнде) көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер ... ... ... ... ... ... ... Қылмыстық кодексiнiң 292-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша анықтауды мемлекеттiк өртке қарсы ... ... ... ... ... ... ... (бірінші бөлігінде) көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша анықтауды сотқа дейінгі ... ... ішкі ... ... ... полициясы органдары жүргізеді.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 189 (бірінші бөлігінде), 190 ... ... ... ... ... ... туралы iстер бойынша анықтауды ішкі істер органдары, ал мемлекетке залал келтірілген ... - ... ... органдары жүргізеді.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 204-бабында (екiншi бөлiгінде) көзделген қылмыстық құқық ... ... ... ... ... сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаған ішкі істер немесе мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары жүргізеді.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық ... ... ... ... көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша ... ... ... ... ... ішкі ... ... шекара қызметінің органдары жүргізеді.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 385-бабында (бірінші және екінші бөліктерінде) көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер ... ... ... ... ... ... ішкі ... қаржы полициясы органдары немесе егер олар күзет іс-шаралары өткізілетін аймақта жасалған және тікелей тізбесі заңда белгіленген күзетілетін адамдарға ... ... ... ... Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі жүргізеді.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 286-бабында (бiрiншi бөлiгiнде) көзделген ... ... ... ... iстер бойынша анықтауды сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаған iшкi ... ... ... ... ... ... ... жүргiзедi. Осы бапта көрсетiлген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы ... ... ... құқық қылмыстық бұзушылық жасады деп күдік келтірілген адам белгiлi болған кезде жүргiзiледi.
Анықтау осы тараудың баптарында көзделген алып ... ... ... ... ... ала ... үшiн белгiленген қағидалар бойынша жүргiзiледi. Осы баптың он алтыншы - жиырма төртінші бөліктерінде көрсетілген қылмыстық теріс қылықтар ... ... ... ... ... ... емес және ... материалдар істі сотта қарау үшін негіз болып ... ... ... ... 111, 115, 117 (бірінші бөлігінде), 118 (бірінші бөлігінде), 119 (бірінші бөлігінде), 137 ... ... 138, 140, 144, 145, 152 ... ... егер бұл ... ... қайта орналастыру туралы шешімін орындамаумен байланысты болса,), 154, 155 (бірінші бөлігінде), 156(бірінші және екінші ... 158 ... ... 159, 183, 187, 196 (бірінші және екінші бөліктерінде), 204 (бірінші бөлігінде), 276 (бірінші бөлігінде), 288, 289, 294, 296 (бірінші, ... және ... ... 303 ... ... 306 ... ... 316, 317 (бірінші бөлігінде), 320 (бірінші бөлігінде), 322 (бірінші ... 325 ... ... 326 ... ... 328 ... бөлігінде), 331(екінші бөлігінде), 334 (бірінші бөлігінде, 335 (бірінші және екінші бөліктерінде), 336, 340 (бірінші, ... және ... ... 342 ... ... 343 ... бөлігінде), 346 (бірінші бөлігінде), 349 (бірінші бөлігінде), 351 ... ... ... бөлігінде), 356 (бірінші бөлігінде), 357 (екінші бөлігінде), 358 (бірінші бөлігінде), 359 (бірінші бөлігінде), 376 ... ... 381, 383, 384, 389 ... және екінші бөліктерінде), 391, 393, 395, 397, 398, 400, 403, 406, 410, 436-бабы қылмыстық теріс қылықтар бойынша хаттамалық нысандағы сотқа ... ... ішкi ... органдары жүргiзедi.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 222, 225, ... ... 227, 228 ... ... 229 ... бөлігінде), 230 (бірінші бөлігінде), 239 (бірінші бөлігінде), 241, 242, 243 ... ... 244 ... бөлігінде), 246, 247 (бірінші және екінші бөліктерінде)-баптарында көзделген қылмыстық теріс қылықтар бойынша хаттамалық ... ... ... ... ... полициясы органдары жүргізеді.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 186 (бірінші бөлігінде), 458 (бірінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстық теріс ... ... ... ... сотқа дейінгі тергеп-тексеруді Ұлттық қауіпсіздік комитетінің органдары жүргізеді.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 195 ... және ... ... 197 (бірінші және екінші бөліктерінде), 198 (екінші бөлігінде), 199 (екінші бөлігінде), 205 (бірінші және екінші ... 206 ... ... 208 ... бөлігінде), 211 (бірінші бөлігінде), 213 (бірінші бөлігінде), 363, 407 ... ... 414 ... ... 419 ... бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстық теріс қылықтар бойынша хаттамалық нысандағы сотқа ... ... ішкі ... не қаржы полициясы органдары жүргізеді.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 437 (бірінші, екінші және ... ... 438 ... ... 440 (бірінші және екінші бөліктерінде), 441 (бірінші бөлігінде), 443(бірінші бөлігінде), 447 (бірінші бөлігінде), 448 ... ... 449 ... ... 460, 463 ... бөлігінде), 466 (бірінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстық теріс қылықтар бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, Қазақстан Республикасының басқа да ... мен ... ... ... ... шақыру немесе келiсiмшарт бойынша өткерiп жүрген әскери қызметшiлер; әскери жиындардан өтуі кезінде запастағы ... ... ... құрамалардың, мекемелердiң азаматтық персоналының адамдары өз қызметтiк мiндеттерiн орындауға байланысты ... осы ... ... және ... ... жерде жасаған, осы баптың он алтыншы, он жетінші, он тоғызыншы, жиырма екінші - жиырма төртінші бөліктерінде ... ... ... ... ... ... дейінгі тергеп-тексеруді әскери полиция органдары жүргізеді. Осы баптың жиырмасыншы ... ... ... ... ... ... сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдардың әскери қызметшілері мен қызметкерлері жасаған, олар бойынша анықтау жүргізу міндетті емес және жиналған материалдары істі ... ... үшін ... болып табылатын барлық өзге де қылмыстық теріс қылықтар бойынша хаттамалық нысандағы сотқа дейінгі тергеп-тексеруді Ұлттық ... ... ... ... ... ... ... Қылмыстық кодексінің 234 (бірінші бөлігінде), 236 (бірінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстық теріс қылықтар бойынша хаттамалық нысандағы сотқа дейінгі тергеп-тексеруді ... ... ... не ... ... ... ... Қылмыстық кодексінің 287 (бірінші бөлігінде), 337 (бірінші және екінші бөліктерінде), 345 (бірінші бөлігінде), 348 (бірінші ... 353 ... ... 378, 379 ... ... 382 (бірінші бөлігінде), 390 (бірінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстық теріс қылықтар туралы істер бойынша хаттамалық ... ... ... ... ішкі ... ... не егер олар ... іс-шаралары өткізілетін аймақта жасалған және тікелей тізбесі заңда белгіленген күзетілетін адамдарға қарсы бағытталған болса, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі жүргізеді.
Қазақстан ... ... ... ... ... бөлігінде) көзделген қылмыстық теріс қылық туралы іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді ішкі істер, қаржы полициясы органдары не егер ол ... ... ... ... ... және ... тізбесі заңда белгіленген күзетілетін адамдарға қарсы бағытталған болса, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі жүргізеді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Сонымен, ... ... ... ... ... істе бар ... мен ... негізге ала отырып, анықтаушы айыптау хаттамасын жасайды.
Хаттамада оны жасаған уақыты мен орны, хаттама жасаған ... аты, ... аты, тегі ... ... жасау мән-жайлары түгел баяндалады; айыпкер туралы мәліметтер, іске қатысы бар деп есептелген ... да ... ... ... ... жөніндегі Қылмыстык кодекстің бөлігі, бабы, тармақтары көрсетіледі.
Айыптау ... ... ... ... ... материалдар, сонымен қатар сотқа шақыруға қажет деп танылған адамдар ... қоса ... іс ... ... ... айыптау хаттамасын жасаған адам айыптаушы деп танылады.
Айыптау органының бастығы (оған жататындар: бас басқарма, басқарма, ... ... және ... ... органының құрылымдық бөлімше бастықтары) өз өкілеттігі шеңберінде істі ... қоса ... ... үшін ... немесе оны бекітпеуге құқығы бар.
Айыптау хаттамасын анықтау органының бастығы бекіткеннен кейін істің ... ... ... үшін ... және оның ... ұсынылады. Өтініші бойынша жәбірленушіге және оның өкіліне таныстырады. Бұл жөнінде айыптау хаттамасына сәйкесті белгі ... ... ... Бұл ... айыптау хаттамасының көшірмесін анықтаушы, айыпталушыға қолхат арқылы береді. ... ... іс ... әрекеттері іс жүргізіліп болған соң айыптау хаттамасы барлық іс ... ... ... және ... жолдау үшін прокурорға жіберіледі.
Анықтаушы анықтау аяқталған соң айыптау хаттамасын жасайды, онда: оның жасалған уақыты мен орны; хаттаманы кiмнiң ... ... ... ... оны жасады деп айыпталған адам туралы деректер; iс үшiн мәнi бар басқа да мән-жайлар, сондай-ақ қылмыстың Қазақстан Республикасының Қылмыстық ... ... (бап, ... ... ... ... ... анықтау барысында алынған барлық материалдар, сондай-ақ сотқа шақыртуға жататын адамдардың тiзiмi қоса ... ... ... белгiленген тәртiппен өзiне айыптау хаттамасы жасалған адам айыпталушы болып танылады. Анықтау органының бастығы айыптау хаттамасы мен оған қоса ... ... ... мынадай шешiмдердiң бiрiн қабылдайды:
1) хаттаманы бекiту және материалдарды сотқа жiберу үшiн ... беру ...
2) ... ... бас ... ...
Айыптау хаттамасы бекiтiлген соң iстiң барлық материалдары көзделген тәртiппен айыпталушыға және оның ... ал ... ... болған кезде жәбiрленушi мен оның өкiлiне де танысу үшiн ұсынылады. Аталған адамдардың iстiң материалдарымен танысқаны туралы, сондай-ақ олар ... ... мен ... ... ... ... айыптау хаттамасына тиiстi жазбалар жасалады.
Анықтау органының бастығы бекiткен айыптау хаттамасы iстiң материалдарымен бiрге сотқа жiберу үшiн прокурорға берiледi. Айыптау хаттамасының ... ... ... ... ... ... ... iс азаматтардың, лауазымды адамдардың немесе ұйымдардың өтiнiшi немесе хабарлауы бойынша қозғалған болса, олар анықтаудың ... және iстiң ... ... үшiн ... ... ... хабарландырылады.
Айыпталушыға қатысты iстi сотқа жiберу кезiнде ережелерi бойынша бұлтартпау шарасы немесе мәжбүрлi iс жүргiзудiң басқа шарасы ... ... ... ала тергеу жүргiзу мiндеттi емес iстер бойынша анықтау жүргiзу кезiнде заңдардың ... ... ... ... ... прокурор белгiленген өкiлеттiктерге ие болады, бұдан басқа ол:
1) айыпталушыны сотқа беруге және қылмыстық iстi ... ... iстi ... анықтау немесе тергеу жүргiзу үшiн не айыптау хаттамасын немесе айыптау қорытындысын қайта жасау үшiн анықтаушыға қайтаруға құқылы, бұл туралы дәлелдi ... ... ... ... ... iстi ... ала тергеу жүргiзуге жiберуге;
3) анықтау органының бастығы бекiткен айыптау хаттамасының күшiн жоюға және ... ... ... ... ... құқылы.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
* Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 ж. 30 тамыз (02.02. 2015 ж. ... мен ... ... ... ... іс ... Кодексі 2015 ж. 1 қаңтар.
* Шейфер С.А. ... ... ... и ... ... М., 2001
* ... А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. М., 1997
* ... М.А. ... ... ... за ... производства следственных действий. М., 2001
* Межуева Е.А. Следственные и судебные действия как способы собирания ... ... и ... - №12.- ...
* ... ... следственных действий// Российский судья.-М.,2001 - №7.-с.26.
* Гаврилов А.К., Ефимичев С.П. Следственные действия. М., 1994.
* Основы ... ... ... В ... и схемах. М., 1997.
* Клейман Л. В. Установление относимости доказательств в ... ... - М.. 2003. С. ... Даулбаев А.К. Вопросы законодательной регламентации порядка проведения доследственных проверок. Материалы международной научно-практической конференции . - Алматы: ДП . 2010. - С. ... ... С. Д. ... ... ... ... Учебник. Алматы: Юридическая литература, 2003 г.
* Практикум по уголовно-процессуальному праву РК. Алматы, 2002.
* Толеубекова Б. Х. ... ... РК. ... общая. Учебник. Алматы, 1998.
* Шуменова Р. Т. Сборник задач по уголовно-процессуальному праву (учебно-практическое пособие). Алматы: "Данекер", 2002 г.
* Большой ... ... // под ред. А.Я. ... В.Е. ... А.Я. Сухарева. - М.: Инфра-М, 2003.
* Ким К.В. Законодательная регламентация цели уголовного судопроизводства Республики Казахстан//Право и государство.- ... ... ... А.Н. ... ... ... и ... мер процессуального принуждения. - Караганда. - 2000.
* Капсалямов К.Ж. Уголовное преследование и ... ... ... - ... - ... ... А.Г. ... преследование как функция прокуратуры: Автореф. дис. ... д-ра юрид.наук. - М. - 1997.
* Манова Н.С. ... ... ... ... Иститут экономики и права. -- [ЭР]. Режим доступа: http: // ... ... Б.М., ... К.С. ... ... действия: история, понятие, проблемы, перспективы // Ситуационный подход в юридической ... и ... ... Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности. Материалы междунар. науч.-практ. конф. -- ... ... БФУ им. И. ... 2012. -- С. ... ... Н.В. Правовая регламентация возбуждения уголовного дела в уголовно-процессуальном законодательстве (опыт, проблемы, пути совершенствования / Обеспечение конституционных прав граждан в ... ... ... ... - ... ДП . 2006. - С. 66.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы жəне жалпы шарттары22 бет
Жауап алу процессі27 бет
5-7 жастағы балаларды психологиялық-педагогикалық тексеру13 бет
«Шымкент май» ақ-дағы басқа да дебиторлық қарыздарды аудиторлық тексерудің қажеттілігі69 бет
Ірі қара, ұсақ малдардың бауырын тексеру7 бет
Ірі қара,ұсақ малдардың бауырын тексеру3 бет
Ірі қара,ұсақ малдардың бауырын тексеру жайлы4 бет
Ірі қара,ұсақ малдардың бауырын тексеру туралы10 бет
Ірі қара,ұсақ малдардың бауырын тексеру туралы ақпарат4 бет
Ірі қара,ұсақ малдардың бауырын тексеру туралы мәлімет4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь