Ле-Шателье принципі

І.Кіріспе
IІ.Негізгі бөлім
1. Химиялық тепе.теңдік.
2.Әсерлесуші массалар заңы.
3.Химиялық тепе.теңдіктің ығысуына әсер ететін факторлар.Ле.Шателье принципі.
ІІІ. Қорытынды
Кез келген химиялық реакция 2 бағытта жүреді . Мысалы, гомогенді фазада өтетін А+В ↔ С+Д.Химиялық реакция нәтижесінде жаңа өнімнің алынуы - оң жаққа қарай жүретін реакцияға жатады.Тура реакцияның жылдамдығы: υT=Кт[А]•[В] теңдеуімен беріледі. Реакцияның бастапқы кезінде тура реакцияның жылдамдығы жоғары, яғни өнімдердің түзілуі қарқынды өтеді. Біраз уақыттан соң, яғни реакция өнімдері (С,Д) қажетті мөлшерде жиналғанда, кері реакцияның, демек бастапқы заттардың түзілу де едәуір артады.υT=Кт[C]•[D] Реакция қайтымды болғандықтан, белгілі мезеттен соң химиялық тепе-теңдік орнайды. Бұл жағдайда қоспа құрамы (конценрациялары, қалыпты қысымдары) тұрақты болады, тура және кері реакцияның жылдамдықтары теңеседі. Химиялық тепе-теңдік жағдайында болатын, тура және кері бағытта өтетін реакциялар қайтымды реакциялар деп аталады.Термодинамикалық тұрғыдан химиялық тепе-теңдік кезінде изобаралы-изотермалы потенциалдың мәні өзгермейді (G = соnsт, G=0). Химиялық реакцияға қатысатын барлық заттардың Гиббс энергиясының өзгеруі химиялық ынтықтылық мөлшерін көрсетеді. Демек, изобаралы - изотермалы потенциалдың өзгерісі үдерістің қозғаушы күші ретінде саналады. G=0 болған сайын, жүйе тепе-теңдік күйден алшақтау және соғұрлым реакцияласуға қабілетті.
        
        Ле-Шателье принципі
Жоспар
І.Кіріспе
IІ.Негізгі бөлім
1. Химиялық тепе-теңдік.
2.Әсерлесуші массалар заңы.
3.Химиялық тепе-теңдіктің ығысуына әсер ететін факторлар. ... ... ... ... ... ... 2 ... жүреді . Мысалы, гомогенді фазада өтетін А+В ... ... ... жаңа ... ... - оң ... ... жүретін реакцияға жатады.Тура реакцияның жылдамдығы: υT=Кт[А]::[В] теңдеуімен беріледі. Реакцияның бастапқы кезінде тура реакцияның жылдамдығы жоғары, яғни өнімдердің ... ... ... ... ... соң, яғни ... өнімдері (С,Д) қажетті мөлшерде жиналғанда, кері реакцияның, демек бастапқы заттардың түзілу де едәуір артады.υT=Кт[C]::[D] Реакция ... ... ... ... соң ... тепе-теңдік орнайды. Бұл жағдайда қоспа құрамы (конценрациялары, қалыпты қысымдары) тұрақты болады, тура және кері реакцияның жылдамдықтары теңеседі. Химиялық тепе-теңдік ... ... тура және кері ... ... ... қайтымды реакциялар деп аталады.Термодинамикалық тұрғыдан химиялық тепе-теңдік кезінде ... ... мәні ... (G = ... G=0). ... ... қатысатын барлық заттардың Гиббс энергиясының өзгеруі химиялық ынтықтылық мөлшерін көрсетеді. Демек, изобаралы - изотермалы потенциалдың өзгерісі ... ... күші ... ... G=0 болған сайын, жүйе тепе-теңдік күйден алшақтау және соғұрлым реакцияласуға қабілетті.
Тепе-теңдік ... ... ... кері ... , ... қосылыстардың қайта шығуы кері бағыттағы реакция болады.Сондай-ақ жылу бөліне жүретін реакция ... ... тура ... десе сырттан жылу қабылдайтын эндотермиялық реакцияларды кері реакция ... бір ... ... соң ... ... Егер осы ... орнағанда Т,Р сияқты параметрлер өзгермесе, химиялық тепе-теңдік орнап,реакцияға түсетін заттардың концентрациялары ... ... ... ... ... ... орнағанша жүреді.Термодинамикалық тұрғыдан олар қайтымсыз және жұмысы тиімді емес.Әйтседе тура және кері ... ... ... ... ... ... түрінде қарастыратын болсақ оны термодинамикалық қайтымды процеске жақындатуға,ұқсатуға болады.Егер осы ... ой ... ... ... бұған термодинамикалық тепе-теңдік шартын қолданып ,ондағы барынша пайдалы ,тиімді жұмысты ... ... және ол ... А'm=-ұқсастық өлшемі дейді. Тура реакцияның жылдамдық тұрақтысының кері ... ... ... қатынасы тепе-теңдік тұрақтысы (Кт-т) деп аталады.
Соңғы теңдеу әсерлесуші массалар заңының математикалық теңдеуі болып саналады. Бұл теңдеуден қайтымды химиялық реакциялардағы ... ... ... және ... ... ... көбейтінділерінің қатынасы тұрақты шамаға тең болған кезде орнайтындығын көреміз. Тепе-теңдік тұрақтысы (Кс) ... ... үшін ... деп ... ол ... ... табиғатына тәуелді, бірақ олардың концентрацияларына тәуелсіз. Температура ... ... ... ... ... қарағанда аз өзгереді, себебі Кт/Кк қатынасы температураға байланысты ... ... ... ... ... 1-ге тең қарапайым, қайтымды реакцияны қарастырдық.
Егер теңдеудегі стехиометриялық коэффициенттер сәйкес а, в, с, d-ға тең болса, онда ... ... ... ... былай жазамыз:
аА+вВ сС+dД
Мұндай жалпы жағдай үшін химиялық тепе-теңдік теңдеуі (басқаша айтсақ, әсерлесуші массалар заңы) былай жазылады.
Бұл ... ... ... ... ... ... ... газ күйінде болса, теңдеудегі концентрация орнына олардың парциалды қысымдарын ... ... Онда ... ... Кр деп ... ... ... үшін концентрация орнына заттардың тепе-теңдік күйдегі белсеңділіктері (а) ... бул ... ... ... ... түрақтыеы деп аталады. Кр мен Кс арасындағы байланысты табу үшін Менделеев-Клайперонның идеал газ ... ... ...
рV = nRТ, ... р = (n/V/) RТ ... ... концентрация болғандықтан, рА=[А]RТ деп жазамыз.
Теңдеуді парциалды қысымдар мәндерінің ... ... ... ... Кр=Кс(RТ)Δn мұнда, n=(с+d)-(а+b), яғни Δn реакциядағы заттардың стехиометриялық коэффициенттердің алгебралық ... ... ... молекула санының (көлемінің) өзгерісін көрсетеді. Молекулалар сандары өзгермейтін реакциялар үшін, яғни с+д=а+в жағдайда, Кс және Кр мәндері өзара ... ... Кр= Кс. ... ... ... ... ... реакцияға қатысатын заттардың концентрацияларының немесе парциалды қысымдарының өзара байланыстылығын ... ... р, ... ... әсерлесуші заттардың біреуінің концентрация өзгерісі міндетті түрде басқа заттардың сәйкес концентрация
өзгерісіне әкеледі, бірақ тепе-теңдік тұрақтысы өз мәнін сақтайды.
Гетерогенді реакцияларда ... ... ... ... реакцияға қатысатын тек газ күйдегі заттардың парциалды қысымдары (немесе концентрациялары) енеді. Сұйық немесе қатты күйдегі заттардың ... ... ... ... 1-ге тең деп алынады, себебі олардың химиялық потенциалдары тұрақты.
Мысалы, 2С(аморф) + О2(Г) = 2Сons ... ... ... ... ... тепе-теңдіктің теңдеуіне сәйкес, тепе-теңдікте тұрған жүйедегі кез келген зат концентрациясының өзгерісі тепе-теңдіктің қандай да бір ... ... ... ... ... ... ... өнімдері ағымының өсуіне әкеледі, ал реакция өнімдерінің концентрациясының артуы бастапқы заттардың түзілу ықтималдылығының арттырады. Химиялық тепе-теңдікке температура мен қысым ... де әсер ... ... ... ... күйі ... жағдайлар (концентрация, қысым, температура) өзгеріссіз болғанда сақталады. Бұл Сыртқы ... ... ... ... ... ... ... байланысты жүйенің бір тепе-тендік күйден екіншісіне өтуін химиялық тепе-теңдіктің ығысуы деп аталады.
Әр түрлі сыртқы ... ... ... ... ... Ле-Шателье (1885ж.), Браузи (1886ж.) ережесімен беріледі. Егер термодинамикалық тепе-теңдікте тұрғын ... ... әсер ... ... ... қандайда бір сыртқы шартты ... ... онда ... осы ... әлсіретуге тырысатын өздігінен жүретін үдерістер пайдаболады.
Химиялық тепе теңдік жағдайында тура және кері реакциялардың жылдамдықтары өзара тең ... ... әсер ету осы ... ... ... ... Тура және кері ... жылдамдықтарының тепе - теңдігінің бұзылуы химиялық ... ... ... соң, ... ... ... жаңа ... тепе-теңдіктің орнауына әкеледі, бұл бұрынғы тепе-теңдік күйден сипаты бойынша өзгеше.
Алдымен химиялық тепе-теңдікке температура өзгерісі қалай әсер ... ... ... ... ... жылу бөле ... ... (экзотермиялық реакция), кері реакцияда, яғни аммиактың ыдырауы кезінде, жылу жұтылады (эндотермиялық реакция). Сырттан жылу әкеліп, температураны арттыру (яғни ... ... ... ... жылу ... ... ... ыдырауы) бағытына ығыстьграды. Бұл ығысу сыртқы әсерді әлсіретеді. Температураны төмендету химиялық тепе-теңдікті жылы бөле жүретін (экзотермиялық) реакция ... ... ... ... түзілу бағытына). Сонымен, температураны арттыру эндотермиялық реакциялардың, ал температураны кеміту - экзотермиялық реакциялардың жүруіне ықпал етеді. Мысалы:
Концентрацияөзгеруініңәсері.Бастапқызаттардыңбіреуініңконцентрациясынарттыруреакцияөнімдерініңшығымыныңартуынаықпалетеді, алреакцияөнімдерініңконцентрациясынарттьгрубастапқызаттардыңтүзілуін, ... N2 + 3Н2 ... ... ... ... ... ... Қысымдыарттырухимиялықтепе-теңдіктібастапқызаттардыңнеөнімдердіңкөлемдерікемитінбағытқаығыстырады, Бұләсіресетекгазкүйдеболатынгомогендіжүйелерүшінайқынбайқалады. Мысалы, жоғарыдағыреакциядақысымдыартгырукөлемкемитін, яғниаммиактыңтүзілубағытынаығысады. Себебібастапқызаттар - сутекпеназоттыңжалдыкөлемі 4 моль. алонантек 2 мольөнім-аммиакшығады. Қысымдыкемітуаммиактыңыдыраубағытындағы, яғниазотпенсутектіңтүзілуықтималдылықарттырады. Бұлүдерістеркезіндетемпературатұрақтыболады.
Ал ... ... яғңи ... және ... күйдегі жүйелерде қысым өзгерісі химиялық тепе-теңдікке онша әсер етпейді, себебі бұл күйдегі заттардың көлемдері айтарлықтай өзгермейді.
Егер, ... ... ... молекулалардың жалпы саны өзгермесе, онда қысым өзгерісі жүйенің химиялық тепе - теңдігіне әсер етпейді. Мысалы, N2+3H22NН3 теңдеуі бойынша ... ... ... ... ... ... ... өзгермейді. Сондықтан тұрақты температурада қысымның бірнеше есе ескеніне қарамастан, йодсутектің ыдырау ... ... ... ... ... ережелерге сай, аммиактың оңтайлы шығымы. Жоғарықысымда (-1000 атм.) және температурада (300 С) ... Біз ... ... ... ... біртекті (гомогенді) жүйелер үшін қарастырдық. Бұл ереже іртекті (гетерогенді) жүйелер үшін орындалмайды. Мысалы, домна пештерінде өтетін көміртек (IV) диоксидінің ... ... ... ... ... ... ... эндотермиялықүдерісболғандықтан, температураныжоғарылатутепе-теңдіктіреакцияөнімінің, яғникөміртек(II) оксидініңтүзілубағытынаығыстырады, алтемператураныкеміту (суыту) тепе-теңдіктісолға, бастапқызаттардыңтүзілубағытынаығыстырады.
Қысымдыарттырутепе-теңдіктісолғаығыстырады, себебі 2 мольСОгазынан1 мольС02газытүзіледі, яғнибұлреакциякезіндежүйекөлемікіщірейеді, қысымдыкемітутепе-теңдіктіоңға, демек, СОтүзілубағытынаығыстырады. Қаттызаттың ... ... ... ... ... ... температурада ыдырау қысымы, яғни Р берілген тұрақгы мәнге ие болады.

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Литосфераны қорғау16 бет
Химиялық тепе-теңдіктің ығысуы8 бет
Химиялық тепе – теңдік5 бет
Химиялық тепе-теңдік8 бет
"резерфорд тәжірибелері. ритцтің комбинациялық принципі. бор-зоммерфольдтің квантталу ережелері. "12 бет
Android OS жұмыс істеу принципі және Android OS қосымша құру23 бет
Auto cad жүйесінде электрлік принципиальді схемаларды жобалау9 бет
Delphi-дiң мүмкіндіктерін қолданып, азық-түлік автоматының жұмыс принципін бағдарламалау39 бет
«Ашық» архитектура принципі. IBM PC үйлесімді компьютерлері4 бет
Істің мән-жайын жан-жақты, толық және объективті зерттеу принципі76 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь