Рим Республикасының мемлекеттік құрылысы

1. КІРІСПЕ
2. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1. Рим мелекетінің қоғамдық және мемлекеттік құрылымы;
2.2. Монархия кезеңіндегі Рим;
2.3. Рим құқығы;
3. ҚОРЫТЫНДЫ
4. ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Рим мемлекетінің тарихи кезеңдері:
1 кезең — алғашқы қауымдық құрылымның ыдырау жəне
құлиеленушілік мемлекеттің құрылу кезеңі (б.э.д. 753 ж. Рим
қаласының негізін қалаудан б.э.д. 509 ж. соңғы патша тəкаппар
Тарквинийдің қудалауға дейінгі кезең);
2 кезең — республика кезеңі (б.э.д. 509 — 27 ж.ж.);
3 кезең — монархия кезеңі (б.э.д. 27 ж.— б.э. 476 ж.), бұл
кезең өз ішінде екі кезеңге бөлінген:
а) принципиат — б.э.д. 27 ж.— б.э.284 ж.;
б) доминат — б.э. 284 — 476 ж.ж.
Рим құқығы тарихының кезеңдері:
1 кезең — цивильдік (квириттік) немесе азаматтық құқықтың
қалыптасуы жəне даму дəуірі. Ол кездегі рим құқығының
азаматтық деп аталатын себебі — бұл құқық тек римдік
азаматтарға ғана таралатын.
2 кезең — рим құқығының гүлдену кезеңі. Бұл кезде
цивильдік құқықпен қатар преторлық құқық пайда болады,
оның ішінен жалпы халықтық немесе халықтар құқығы бөлініп
шықты, бұл құқық римдік азаматтар мен шетелдік азаматтар
арасындағы, сонымен қатар Рим мемлекетінің аумағында өмір
сүруші шетелдіктердің өз расындағы қатынастарды реттеген.
Рим мемлекеті қалалық қауымнан қалыптасқан.
1. Әмірбеков Ш. Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы. Өркениет, 2000;
2. Мұхтарова А.К. Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы. Алматы, 1999.;
3. Булгакова Д.А., Истаев А.Ж., Всеобщая история государства и права. Алматы, 1999.;
4. Галанза П.Н. История государства и права зарубежных стран (рабовладельческое и феодальное государства и право) Москва,1980.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
СОӨЖ
Тақырыбы: Рим республикасының мемлекеттік құрылысы
Орындаған: Иргебекова Ф. Б. ... ... Д. А. ... 2016ж. ...
1. ...
2. ... ...
2.1. Рим мелекетінің қоғамдық және мемлекеттік құрылымы;
2.2. Монархия кезеңіндегі Рим;
2.3. Рим құқығы;
3. ҚОРЫТЫНДЫ
4. ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... мемлекетінің тарихи кезеңдері:1 кезең -- алғашқы қауымдық құрылымның ... ... ... ... кезеңі (б.э.д. 753 ж. Римқаласының негізін қалаудан б.э.д. 509 ж. соңғы патша тəкаппарТарквинийдің ... ... ... ... -- ... кезеңі (б.э.д. 509 -- 27 ж.ж.);3 кезең -- ... ... ... 27 ж. -- б.э. 476 ж.), ... өз ... екі ... бөлінген:а) принципиат -- б.э.д. 27 ж. -- ... ж.;б) ... -- б.э. 284 -- 476 ... ... тарихының кезеңдері:1 кезең -- цивильдік (квириттік) немесе азаматтық құқықтыңқалыптасуы жəне даму дəуірі. Ол ... рим ... деп ... ... -- бұл құқық тек римдіказаматтарға ғана таралатын.2 кезең -- рим құқығының гүлдену кезеңі. Бұл ... ... ... ... ... ... ... ішінен жалпы халықтық немесе халықтар құқығы бөлініпшықты, бұл құқық римдік азаматтар мен шетелдік азаматтарарасындағы, сонымен қатар Рим мемлекетінің аумағында өмірсүруші ... өз ... ... ... ... қалалық қауымнан қалыптасқан. Римніңнегізін қалаған сəттен бастап б.э. 509 ... ... ... ... ... ... ол ... кезеңінде болған.Рулық ұғымының негізі əлеуметтік бірлігі ретінде экзогамдыəкелік ру табылған. Рулар отбасыларына бөлінген, оларға тəнсипат болып отбасы иесінің жанұя мүшелеріне ... ... ... ... Рим ... ... және ... құрылымы;
Қоғамдық құрылым. Римде жалпы алғанда 300 ру болған.Он ру ... жəне діни ... ... табылатын куриянықұраған. Курияның басында курион тұрған. Он курия ... ... Рим ... үш ... құралған.Халық патрицийлерге, клиенттерге жəне плебпийлергебөлінген. Патрицийлар -- бұл қалалық ... ... ... ... ... патрицийлерге жеке жəнемұрагерлік тəуелділікте болған, плебейлердің жеке бостандығыболғанымен, саяси құқықтарға иеленбеген.Мемлекеттік құрылым. Римдік ... ... ... -- Рекс ... Ол ... басы, жоғарғы абыз болған жəнеерекше маңызды істер бойынша сотты жүзеге асырған. Рекстіңлауазымы сайланбалы болған. Патшаның жанындаы кеңесушіорган сенат болған, ол үш жүз ... ... ... ... ... істерге басшылық жасаған, маңызды мə-селелерді талқылаған, мұндай мəселелерге байланысты ше-шімдерді халық жиналысы қабылдаған. Сонымен қатар, сенатпатшаны сайлауға да əсер ... Аса ... ... ... жиналысы болған, ал рим руларының толық құқылымүшелері -- əскери қызметті орындай ... ер ... ал ... ... ... ... олар-дан бас тартқан, барлық лауазымды тұлғаларды, соның ... да ... ... ... тағы да бір ... -- бұл ... алқалар олардың ішіндегі ең ежелгілері болыпавгурлар, понтификтер жəне фициалдар ... ... ... əрекеттері туралы өз қорытындыларынəртүрлі белгілер мен жорамалдардың негізінде берген, понти-фиктер əдет-ғұрыптарды сақтаушы жəне түсіндіруші болған,фециалдар соғыс жариялау ... ... ... ... ... мемлекетке айналуын үрдісініңаяқталуына Сервий Тулийдің реформалары əсер етті, олардыңмəні мынада болды:А) барлық еркек адамдар жердің ... ... ... қарай бес топқа бөлінген, бұл бөлінісплебейлер үшін де, патрицийлер үшін де ортақ болған;Ə) Римде жоғарғы органның жаңа түрі пайда болды -- ... ... ... центуриаттық комициялардың құрамына енгі-зілді, яғни, бөлігіне айналды жəне ... ... ... ... Рим ... төрт аумақтық округтерге -- трибаларға, алқала шеті -- он жеті селолық трибаға бөлінді. Трибуттықкомициялар плебейлер үшін ... ... ... ... ... ... ... Республика кезеңіндегі РимРимдегі республика кезеңі 500 жылға ... ... ... даму тарихын екі кезеңге бөлуге болады: респуб-ликаның қалыптасу жəне ... ... ... VI-IV ғ.) ... құл ... ... ... жəне құлдыраукезеңі, оның орнына монархиялық басқару нысанының келуі(б.э.д. III-I ... ... ... ... ... ... қоғам мен мемлекет құлиеленушілік болған, алайдақұлдарды қанау монархия кезеңіндегі сияқты дəрежеге жеткенжоқ, сол ... ... ... ... болған.Еркін халықтың негізгі бөлігі болып патрицийлер менплейбейлер қала берген, олардың арасында өзара күрес өршитүскен. Плейбейлер патрицийлер мен саяси жəне ... ... тең ... ... осы ... Римреспубликасының құлауының негізгі себебі болған.Мемлекеттік құрылым. Рим республикасында орталықоргандар -- халық ... ... олар ... жəне ... ... ... ... Сонымен қатар, сенат пен магистратуралардың дамемлекетті басқарудағы орны ерекше болған.Центуриаттық комициялар халық ... ... ... ... олар заң жобаларын қабылдап, жоғарғымагистрат -- консулдардың, преторлар мен цензорлардыңсайлауын жүзеге асырды, сот билігіне ие болды. ... екі ... ... ... ... мен ... үшін ... жиналыс (олардың қаулылары "популис-цит" деп аталды) жəне арнайы плебейлік жиналыстар ... ... деп ... Куриаттық комициялартек рулық құрылымының қолдағы ретінде ғана сақталады жəнеуақыт өте келе бұрынғы 30 курияның ... ... ... ... ... ауыстырылды.Сенат формальды түрде магистраттардың жанындағыкеңесуші орган ретінде саналған, алайда өте үлкен маңызға иеболған. Сенат ... ... ... ... ... ... басқарған. Сенаттың шешімдері "сенатус -- консульт" деп аталған.
Магистратуралардың жүйесіне Рим ... ... ... жəне оның ... сот ... мен ... саласындамемлекеттік əрекеттерді жүзеге асыруға өкілетті лауазымдытұлғалар кіретін. Магистратуралардың қызметі мен оныұйымдастырудың келесі қағидалары болған: -- ... ... ... ... ... жүзеге асатын); -- алқалық (бір лауазымға бірнеше магистрат сайланатын,олардың əрқайсысы толық билікті ... ... ... ... шешкен); -- жауаптылық (диктатор, цензор мен плебейлік трибун-дардан басқа магистраттар өз лауазымының мерзімі біткендехалық жиналысының сатына ... ... -- ... ... ... 1 жыл ... ал цен-зорлық 5 жылға сайланатын); -- ақысыздық (магистраттар өз жұмысы үшін жалақы ал-майтын).Магистратуралар ординарлық жəне экстраординарлық бо-лып бөлінеді. ... ... ... ... ... ... ... құрамындакелесі лауазымдар болған:Преторлар -- консулдардың көмекшілері, цензорлар -- Римазаматтарын триболарға, ... жəне ... ... ... ... ... -- полициялықміндеттерді жүзеге асырған, квесторлар -- консулдардыңарнайы мамандануы жоқ көмекшілері, плебейлік трибуналар -- плебейлердің мүдделерін ... жəне ... -- ... ... айналысқан.Не соғыспен, не топтық күрестің өршуімен байланыстықандай да бір төтенше қиындықтар уақытында ... ... ... аспайтын мерзімге диктаторды тағайындау туралытапсырма беретін. Диктатор тағайындалған соң барлық ор-динарлық магистратуралар экстраординарлық магистратура-ларға айналып, диктатордың өкілеттіктері мерзімінде ... оған ... Бұл ... ... ... ... əскері. Əскери қызметті бес разрядқа енген барлықазаматтар өтейтін. Оған тек толыққұқылы, кем ... 11000 асс ... ... ие ... ... ... ... мүліктік цензіне сəйкес əскердің əртүрлі түрлеріне бөлі-нетін. Əскерді консулдар цензорлардың құрастырған ... ... ... ... ... ... ... таратылатын.Жергілікті басқару. Римнің жауап алған Италиядан тысжерлері, провинциялардың барлығын Римнен тағайындалатын,бұрын консул мен претор ... ... ... ... латын жергілікті жерлердегі билігі шексіз болатын.
2.2. Монархия кезеңіндегі РимРимдегі құлиеленушілік монархияның тарихын екі кезеңгебөлуге болады: принципат жəне доминат.Принципат кезеңінде əлі де ... ... ... ... олар өздерінің бұрынғы мəнін жоғалтады.Барлық магистратуралардың басына жаңа ... ... ... Бұл ... ... (өмір бойына) сайла-натын жоғарғы республикалық магистрат төтенше билікке ие284 жылдан бастап Римде шексіз монархия -- ... ... Ескі ... ... ... ... заңнан да жоғары тұратын шексіз монарх дептанылады, барлығы оның билігіне бағынушыларға айналады,императордың билігі құдайдың билігіне теңестіріледі. Импе-рияны басқару негізгі екі ... ... ... ... ... ... император тағайындайтын шенеуніктер басқаратын қар-жылық ведомствоға.Доминатты орнықтыру Диоклетиянның реформаларыментығыз байланысты. Ол мынадай реформаларды жүзеге асы-1) əкімшілік реформа -- ... екі ... ... ... жаңа ... ... ... Италияныңбарлық аумағы екі доцезге бөлінген: Шығыс жəне Батыс. Əрбіримперияның басында император -- Август ... ол ... ... -- ... сайлап алатын;жергілікті жерлердегі билігі шексіз бо-б) Монархия кезеңіндегі РимРимдегі құлиеленушілік монархияның тарихын екі кезеңгебөлуге болады: ... жəне ... ... əлі де ... ... ... алайда олар өздерінің бұрынғы мəнін жоғалтады.Барлық магистратуралардың басына жаңа ... ... ... Бұл ... ... ... бойына) сайла-натын жоғарғы республикалық магистрат төтенше билікке ие284 жылдан бастап ... ... ... -- ... ... Ескі ... органдар толығымен таратылады,император заңнан да жоғары тұратын шексіз монарх дептанылады, барлығы оның ... ... ... билігі құдайдың билігіне теңестіріледі. Импе-рияны басқару негізгі екі ведомствоға негізделеді:1) императордың ... ... ... ... ... шенеуніктер басқаратын қар-жылық ведомствоға.Доминатты орнықтыру Диоклетиянның реформаларыментығыз байланысты. Ол мынадай реформаларды жүзеге асы-1) əкімшілік реформа -- ... екі ... ... ... жаңа ... ... ... Италияныңбарлық аумағы екі доцезге бөлінген: Шығыс жəне ... ... ... ... -- ... тұрған, ол өзіне кө-мекші-ізбасарын -- Цезарьді сайлап алатын;
2) əскери реформа -- əскер үш ... ... ... ... ... ... жəне ... гвардия, əскер-дің құрамы үлкейтіліп, алғашқы рет рекруттық қабылдау ен-гізілді;3) салықтық жəне қаржылық реформалар -- ... ... ... ... ... тиын ... ... Империяның əрбір бөлігі -- диоцездерекі префектураларға бөлінген, олардың басында приторийдіңпрефекті тұрған. Əрбір ... екі ... ... ... ... ... ... əрбір дионез провинцияларғабөлінген, провинцияларды ректорлар басқарған. Провинцияларұсақ бірліктерден -- ... ... ... ... ... ... органдар -- сенаттар (декуриондар) бо-лады.Сот. Қылмыстық ... ... ... ... мен оның шенеуліктеріне ауысады. Римнің шетаймақтарында қылмыстық юрисдикция қаланың префектісініңқолында болған, Италияда -- ... ... ... -- ... ... қолында бол-ған.
2.3. Рим құқығы;
Рим құқығының негізгі қайнар көздері:1) бірінші римдық ... ... -- əдет ... ... XII ... ... б.э. III ... соңында екі кодекс құрастырылды: гре-гориян жəне гормогениан кодекстері;3) б.э. 483 ж. ... ... ... -- ... ... қабылданды, мұнда б.э. IV ғ. бастап императорлардыңконституциялары ... б.э. XII ғ. рим ... ... ... ... ... императордың тұсында жүзеге асырылып, -- Корпус Юрис -- ... ... ие ... бұл ... келесі негізгі бөліктерден құралды: -- институциялар -- рим құқығының қарапайым курсы, бұлоқу мақсаттарына арналған, олардың негізгі қайнар көзі ... ... ... шығармасы саналды, өз күшіне 533жылдың 21 қарашасында күшіне енді;
-- дигестлер -- ескірген түсініктер мен ... жою ... ... ... өткен римзаңгерлерінің шығармаларының үзінділерінің жинағы, 533жылдың 30 желтоқсанында күшіне енді; -- юстинианның ... -- 12 ... ... ... ... ... кітапта шіркеулік құ-қыққа қатысты конституциялар енген; 2-8 кітаптар азаматтыққұқыққа арналған; 9 кітап -- қылмыстық құқыққа; 10 кітапмемлекет ... ... ... ... -- ... -- ... ... үш бөлігі жасалуы уақы-тында шығарылған Юстиниан конституциялары оларды ... ... ... ... көрініс тапқан.Құқыққабілеттілікті иелену үшін статус деп аталатын үшжағдай (шарт) қажет болды: бостандық статусы, яғни, Римніңтек ... ... ғана ... ... ... ... субъектісі емес, объектісі болып табы-латын); азаматтық статусы -- римдік қалалық қауымға тиесілітұлғалар ғана толыққұқылы жəне ... ... ... үй ... ... ... ... пайдалану жəне билік етутүріндегі затқа деген толық жəне айрықша үстемдігін білдірді.Барлық заттар бірқатар сенаттарға ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттікменшік обьектілері жəне жалпылай пайдалану заттары: теңіз,ауа, ауыз су жəне т.б.) жəне ... ... ... жəне ... ... жəне ... дара ... жəне топтық белгілері бойыншаанықталған, тасымалданатын жəне тасымалданбайтын).Рим құқығында ... ... екі түрі ... ... ... ... (меншік құқығынжаудан жаулап алынған меншік туралы жалған процессарқылы беру, мүлікті бөлу туралы процесстегі иелену, жыл-житын мүліктің бөлігін ... ... ... ... депаталған) жəне негізделген иеленулер(мүлікті берудің қарапайым түрі, аккупация, ескіру мерзімібойынша мүлікті иелену).Рим құқығы бөтен мүлікке қатысты келесі құқықтардытаныған: сервитуттар ... ... ... зиян ... ... ... ... да оның меншігін пайда-лануға рұқсат етілген); суперфициялар (бөтен жерде салынғанқұрылысты ... ... жəне ... ... -- ипотека(кепілге қойылған зат борышкердің иелігінде міндеттеменіорындау мерзімі туындағанға ... ... ... екі ... көзі ... деликті-лерден (құқықбұзушылардан) туындаған міндеттемелер жəнешарттардан туындаған міндеттемелер. Шарттардың келесітүрлері белгілі болған: вербальды шарттар -- ауызша нысандыбекітілетін, ... ... -- ... ... ... шынайы шарттар -- міндеттемелер затты бергенсəттен бастап туындаған жəне консенсуалды шарттар -- тарап-тардың қарапайым жəне ресми емес ... ... -- ... құқығы бастапқы кезеңдерінде үй иесініңотбасы мүшелерінің үстінен шексіз үстемдігімен ... ... ... жаңа ... ... болды, бұл кездеəйел біраз мүліктік жəне жеке ... ие ... ... ... тыс ... -- ... кеңтаралды.Мұрагерлік құқықта заң бойынша мұрагерлік жəне өсиетбойынша мұрагерлік орын алған. Заңды мұрагерлер ретінде текогнаттар, яғни, қандық туыстығына қарамастан үй ... ... ... ... құқықта жариялылық сипаттағы (Рим мемле-кетіне қарсы қылмыстар, өртеу, адам өлтіру, жалған куə болу,егіндікті ... жəне ... өлім ... ... жеке ... (ұрлық, тұлғаға нұқсан келтіру, бөтенмүліктерді жою жəне зақымдау -- дене жазалары мен өлім жа-засы қолданылатын) ... ... ... ... екі қайнар көзі болған: деликті-лерден (құқықбұзушылардан) туындаған міндеттемелер жəнешарттардан туындаған міндеттемелер. Шарттардың келесітүрлері белгілі болған: вербальды шарттар -- ... ... ... ... -- ... нысанды бе-кітілген, шынайы шарттар -- міндеттемелер затты бергенсəттен бастап туындаған жəне консенсуалды шарттар -- ... ... жəне ... емес ... ... -- ... құқығы бастапқы кезеңдерінде үй иесініңотбасы мүшелерінің үстінен шексіз үстемдігімен ... ... ... жаңа нысаны пайда болды, бұл кездеəйел біраз мүліктік жəне жеке дербестікке ие болды. Үшіншікезеңде некеден тыс ... -- ... ... ... заң ... ... жəне ... мұрагерлік орын алған. Заңды мұрагерлер ретінде текогнаттар, яғни, қандық туыстығына қарамастан үй иесініңбилігінде болған ... ... ... ... ... (Рим мемле-кетіне қарсы қылмыстар, өртеу, адам өлтіру, жалған куə болу,егіндікті ұрлау жəне дуалау өлім ... ... жеке ... ... ... нұқсан келтіру, бөтенмүліктерді жою жəне зақымдау -- дене жазалары мен өлім жа-засы қолданылатын) қылмыстар ажыратылған.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... Ш. ... және ... жалпы тарихы. Өркениет, 2000;
2. Мұхтарова А.К. Шетелдердің мемлекет және ... ... ... 1999.;
3. ... Д.А., ... А.Ж., ... ... государства и права. Алматы, 1999.;
4. Галанза П.Н. История государства и права зарубежных стран ... и ... ... и право) Москва,1980.

Пән: Жалпы тарих
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақ өлеңінің құрылысы5 бет
Батыс Рим империяcының құлауы. Франк корольдігі және варвар мемлекеті27 бет
Грек-рим күресі3 бет
Греция мен Рим қалаған іргетас4 бет
Ежелгi Римдегi саяси жəне құқықтық ойлардың тарихы7 бет
Ежелгі герман тайпасы және Рим3 бет
Ежелгі Грек Рим елдерінің экономикалық ойлар10 бет
Ежелгі Грекия мен Рим мәдениеті11 бет
Ежелгі Грекия мен Рим мәдениеті туралы14 бет
Ежелгі Грекия мен Римдегі саяси идеялар10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь