Қазақстанның қоршаған орта ластануының генетикалық салдарыКіріспе:
Қазақстанның қоршаған орта ластануының генетикалық салдары
Негізгі бөлім:
1.Қоршаған ортаны ластау
2.Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау
Қорытынды:
Қоршаған ортаны қорғаудың негізі
Қоршаған орта - табиғи объектiлердiң, өзара қарым-қатынастағы атмосфералық ауаны, Жердің озон қабатын, суды, топырақты, жер қойнауын, жануарлар мен өсiмдiктер дүниесiн, сондай-ақ климатты қоса алғанда жиынтығы;
Қоршаған ортаны қорғау - табиғат пен адамның өзара үйлесiмдi iс-қимылына, қоршаған ортаның сапасын жақсартуға, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен молықтыруға бағытталған мемлекеттiк және қоғамдық шаралар жүйесi;
Қоршаған ортаны қорғау объектiлерi - қоршаған ортаның заңдармен қорғалатын құрамдас бөлiктерi;
Табиғи ресурстар - қоғамның материалдық, мәдени және басқа қажеттерiн қанағаттандыру үшiн қоршаған ортаның шаруашылық және өзге қызмет процесiнде пайдаланылатын құрамдас бөлiктерi;
Табиғат пайдалану - адамның шаруашылық және өзге де қызметiнде табиғи ресурстарды пайдалануы;
Қоршаған ортаның сапасы - қоршаған ортаның құрамы мен қасиеттерiнiң сипаттамасы;

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
Жоспар:
Кіріспе:
Қазақстанның қоршаған орта ластануының генетикалық салдары
Негізгі бөлім:
1.Қоршаған ортаны ластау
2.Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау
Қорытынды:
Қоршаған ортаны қорғаудың негізі

Қоршаған орта - табиғи объектiлердiң, өзара қарым-қатынастағы атмосфералық
ауаны, Жердің озон қабатын, суды, топырақты, жер қойнауын, жануарлар мен
өсiмдiктер дүниесiн, сондай-ақ климатты қоса алғанда жиынтығы;
Қоршаған ортаны қорғау - табиғат пен адамның өзара үйлесiмдi iс-қимылына,
қоршаған ортаның сапасын жақсартуға, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану
мен молықтыруға бағытталған мемлекеттiк және қоғамдық шаралар жүйесi;
 Қоршаған ортаны қорғау объектiлерi - қоршаған ортаның заңдармен қорғалатын
құрамдас бөлiктерi;
Табиғи ресурстар - қоғамның материалдық, мәдени және басқа қажеттерiн
қанағаттандыру үшiн қоршаған ортаның шаруашылық және өзге қызмет процесiнде
пайдаланылатын құрамдас бөлiктерi;
 Табиғат пайдалану - адамның шаруашылық және өзге де қызметiнде табиғи
ресурстарды пайдалануы;
 Қоршаған ортаның сапасы - қоршаған ортаның құрамы мен қасиеттерiнiң
сипаттамасы;
 Қоршаған ортаның мониторингi - адамды қоршаған табиғи ортаның жай-күйiн
бақылау және адамдардың денсаулығы мен өзге де тiрi организмдерге зиянды
немесе қауiп туғызатын қатерлi ахуалдар туралы ескерту;
 Экологиялық нормалау - адамның өмір сүруі мен биологиялық алуан түрлілікті
сақтау үшін қолайлы ортаны айқындайтын және қамтамасыз ететін ережелердің
(нормалардың) және олардағы қоршаған ортаның жай-күйі мен оған ықпал ету
дәрежесін бағалаудың сан және сапа көрсеткіштерінің (нормативтерінің)
жүйесі;
 Қоршаған ортаны ластау - қоршаған ортаға ықтимал қауiптi химиялық және
биологиялық заттардың, радиоактивтi материалдардың, өндiрiс пен тұтыну
қалдықтарының түсуi, сондай-ақ қоршаған ортаға шудың, тербелiстiң, магниттi
өрiстердiң және өзге де зиянды физикалық ықпалдардың әсерi;
 Экологиялық талаптар - Қазақстан Республикасының заңдық, өзге де заңға
қосымша нормативтiк құқықтық және нормативтiк-техникалық актiлерiнде
қамтылған қоршаған ортаға терiс әсер ететiн шаруашылық және өзге де
қызметте орындауға мiндеттi шектеулер және ондай қызметке тыйым салу;
 Экологиялық қауiпсiздiк - жеке адамның, қоғамның өмiрлiк маңызды мүдделерi
мен құқықтарын қоршаған ортаға антропогендiк және табиғи ықпал ету
нәтижесiнде туындайтын қатерден қорғалуының жай-күйi;
 Экологиялық жүйе - организмдердiң және олар мекендейтiн жансыз ортаның
өзара байланысты бiртұтас функционалдық жиынтығы.
 Қолайлы қоршаған орта - объектілерінің жай-күйі экологиялық қауіпсіздікті
және халықтың денсаулығын сақтауды, ластануға жол бермеуді, экологиялық
жүйелердің тұрақты жұмыс істеуін, табиғи ресурстарды молықтыруды және
ұтымды пайдалануды қамтамасыз ететін орта;
 Қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін нұқсан (зиян) -
қоршаған ортаны ластау немесе тірі организмдер мен адамның ауыруын, жұтауын
немесе қырылуын, табиғи ресурстардың сарқылуын туғызған немесе туғызатындай
етіп табиғи ресурстарды белгіленген нормативтерден тыс алып қою;
Қоршаған ортаны ластауға лимиттер - ластағыш заттардың, өндіріс пен тұтыну
қалдықтарының жалпы түсу көлемінің, сондай-ақ қоршаған ортаға шудың,
тербелістің, магнитті өрістер мен өзге де зиянды физикалық ықпалдар әсері
деңгейлерінің қолайлы қоршаған орта сақталатын шектері; шығарылудың,
тасталудың үлес нормативі - өнімнің, қуаттың, көлік немесе өзге де жүріп-
тұру құралдарының бірлігіне шаққанда атмосфераға, су объектілеріне зиянды
(ластаушы) заттарды шығарудың, тастаудың ең көп массасының нормативі, ол
шығарылудың, тасталудың, технологиялық процестер мен жабдықтардың
қозғалмалы, тұрақты көздері үшін белгіленеді;
 Өндiрiс қалдықтары - өнiмдердi шығару, өзге де технологиялық жұмыстарды
орындау кезiнде пайда болған және, техногендiк минералдық түзiлiмдер мен
ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң қалдықтарын қоса алғанда, тиiстi өндiрiсте
қолдануға қажеттi бастапқы тұтыну қасиеттерiн толық немесе iшiнара
жоғалтқан шикiзаттардың, материалдардың, химиялық қосылыстардың қалдықтары;
 коммуналдық-тұрмыстық қалдықтар - адамның тiршiлiк әрекетi нәтижесiнде
пайда болған қалдықтар;  қалдықтардың түрi - ортақ белгiлерi бар
қалдықтардың жиынтығы;  қалдықтардың қауiптiлiк сыныбы - адамдардың
денсаулығы мен қоршаған ортаға ықтимал зиянды әсер ету дәрежесi бойынша
анықталатын қалдықтардың зияндылық көрсеткiшi;  аз қалдықты технология -
өнiмдер бiрлiгiн шығару кезiнде осы өнiмдердi алудың қолданылып жүрген
тәсiлдерiмен салыстырғанда қалдықтардың аз саны пайда болатын өнiмдердi
шығару процесi;  қалдықтармен жұмыс iстеу нормативтерi - қалдықтардың
қоршаған ортаға әсер етуiн ескере отырып, олардың пайда болуына, жиналуына,
сақталуына, пайдаланылуына, кәдеге жаратылуына, тасымалдануына және
көмiлуiне байланысты сандық және сапалық шектеулер; 
Қалдықтармен жұмыс iстеу - қалдықтардың пайда болуына, жиналуына,
сақталуына, пайдаланылуына, кәдеге жаратылуына, тасымалдануына және
көмiлуiне байланысты қызметтiң барлық түрлерi;
Қалдықтарды орналастыру объектiсi - полигондар, күл-қоқыс сақтау орындары,
қалдық сақтау орындары, кен жыныстарының үйiндiлерi мен қалдықтарды
сақтауға және көмуге арналған басқа да арнайы жабдықталған орындар;  
Қауiптi қалдықтар - зиянды заттарды қамтитын және қауiптi қасиеттерi бар
(уыттылық, жарылыс қаупi, өрт қаупi, жоғары реакциялық қабiлетi бар) не
адам денсаулығы мен қоршаған орта үшiн жеке тұрғанда немесе басқа заттармен
өзара әрекетке түскен кезде қауiп төндiруi мүмкiн қалдықтар;  
Тұтыну қалдықтары - табиғи және моральдық тозу нәтижесiнде өзiнiң
тұтынушылық қасиетiн толық немесе iшiнара жойған бұйымдар, материалдар мен
заттар;  қалдықтардың паспорты - қалдықтардың сандық және сапалық
сипаттамасын куәландыратын құжат;
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган - қоршаған ортаны қорғау
саласында мемлекеттiк саясатты iс жүзiне асыратын Қазақстан Республикасының
қоршаған ортаны қорғау саласындағы орталық атқарушы органы және оның
аумақтық органдары; қоршаған ортаға ықпал етудің жол берілетін шекті
нормативтері - экологиялық жүйелердің тұрақтылығын бұзуға әкеп соқпайтын,
қоршаған ортаға барынша жасалуы мүмкін антропогендік ауыртпалық; ластағыш
заттардың шығарылуы мен тасталуына жол берілетін ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қоршаған орта ластануының генетикалық салдары
Экологиялық апаттар қаупі
Қазақстандағы қоршаған орта ластануының генетикалық салдары
Адамның тарихи дамуындағы биологиялық және әлеуметтік факторлар туралы ақпарат
Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігінің жай-күйі мен проблемалары
Топырақтың жоғарғы беті борпылдақ
Өскемен қаласы топырақ жамылғысының экологиялық жағдайы
Қоршаған ортадағы мутагендер
Қоршаған орта мен адам денсаулығы
Қоршаған ортаны қорғаудың халықаралық мәселелері және шетелдік тәжірибелер
Пәндер