Жаһандану жағдайы

ЖОСПАР

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

І ТАРАУ Жаһандану жағдайы
1.1 Жаһандану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Жаһанданудың негізгі қасиеттері, оң және теріс әсерлері ... ... ... ... ... ... ..7
1.3 Глобализация жағдайында еліміздің экономикалық қауіпсіздігі ... ... ... ...8

ІІ ТАРАУ Жаһандық дағдарыс жағдайындағы Қазақстан
2.1 Жаһандық дағдарыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12 2.2 Жаһандық дағдарыстан жаңару мен дамуға ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14

III ТАРАУ Жаңа кезең . жаңа экономика. Экономиканың жаһандану
жағдайындағы дамуы
3.1 Есептеу нүтесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
3.2. жаһандану кезінде макроэкономикалық тұрақтандыру ... ... ... ... ... ... ...28
3.3. Ұлттық экономиканың жаһандану жағдайындағы дамуы ... ... ... ... ... ... .31

Қорытынды 34

Пайдаланған әдебиеттер 35
Кіріспе

Жаһандану немесе глобализация бүгінгі таңда жиі қолданылатын ұғым. Ол дүниежүзілік экономиканың дамуына, жетілген компьютерлік технологияға, біріккен ақпараттық кеңістік құруға негізделген. Бүгінде жаңа әлемнің қоғамдық - саяси өмірінің саяси, әскери, экономикалық, мәдени және экологиялық салаларында өзіндік ерекше жағдай қалыптасты. Жаңа кезеңі ретінде - жаһандану үрдісі болып есептелді. Жаһандану ағылшын тілінің Globalizaton ұғымының аудармасы болып табылады. Қоғамдағы әлеуметтік топтадың арасындағы айырмашылықты айқындап, адам, мәдениет, тіл, білім, рухани - адамгершілік даму, халықаралық қатынастарға әсерін тигізіп отыр. Сонымен қатар бұл мәселе БҰҰ, Бас Ассамблеясының сессияларында, «Үлкен сегіздік» елдері мен ЕуроОдақтың саммиттерінде, Бұқаралық Ақпарат Құралдарында, ғылыми конференцияларында жиі айтылады. Жаһандануды әкелуші АҚШ және Еуропа елдері екендігі белгілі. Сол себепті олар өмір сүру жағдайын қолайлы етуге көңіл бөлген мемлекеттер болып есептеледі және жаһандану алғашында тек материалдық құндылықтарға ие болуды көздеген. Ал қазір рухани - адамгершілік бағытынан айырылып, қатыгездік, өзге адам құқығын аяққа басу сияқты келеңсіз заңдылықтарға бағытталып отыр.
Глобализация мәселесі күрделі де жан-жақты талдауды қажет ететін құбылыс. Оның экономикалық, саяси, әлеуметтік, мәдени, рухани астарлары бар. Қазіргі кезде глобализация үрдісіне деген көзқарас әртүрлі. Оны біреулер қолдаса, екінші біреулер оған қарсы шығуда. Қалай болғанда да әлемдік экономикадағы ғаламдық үрдіске жүктелген адамзат сенімі, бүгінде толық ақталмауда. Ұлттық экономика мен әлемдік экономика арасындағы қайшылықтардың күшейгені соншалықты олар, шешімі күрделі мәселелерді дүниеге әкелуде. Бұл қайшылықтардың салқыны экономикада ғана емес, сонымен қатар, қоғамның рухани саласында да байқалуда. Ұлттардың ғасырлар бойы жинаған рухани құндылықтары әлемдік мәдени глобализация алдында өзінің бет-бейнесінен айырылудың сәл алдында қалуда. Әлемдік ақпараттық құралдар мен технологияның, қоғам өмірінде белсенді күшке айналуы ұлттық мемлекеттер тарапынан қарсылықтарға кез болуда.
Жаһанданудың елеулі қасиеттерінің бірі адамзат өмірінің барлық салаларына әсер етуші ақпараттық революцияның орын алуы байқалады. Осылайша гжаһандану ғылыми-теориялық пайымдауды қажет ететін кешенді процесс болып табылады.
Жаһандану тамырымен ғасырлардың немесе тарихтың тереңіне кетеді, дегенмен глобализация басым жағдайда – жиырмасыншы ғасыр феномені. Қоғамдық және әлеуметтік ғылым мамандары әлі де ұзақ уақыт бойына өткен жиырмасыншы ғасыр туралы пікірталаста болады. Алайда оның басты қорытындыларының кардиналды түрде қайта қарастырылуы екі талай: адам құқықтары басты маңызға ие, демократия тиранияға қарағанда күштірек, нарық командалық экономикаға қарағанда өзінің тиімділігін дәлелдеді. Батыс тарихи түрде жасаушысы және белсенді үгіттеушісі болып табылатын осы құндылықтар мен нұсқамалар жүйесі, қазіргі заман әлемінде мойындалып, кең қолдау тапты және бүгінгі таңда глобализацияның идеялық фундаментін құрайды.
Пайданылған әдебиеттер

Байдельдинов Л. А. Казахстан как политическая реальность. - А.: Институт Развития Казахстана, 2002. - 168 с.
Бек У. Что такое глобализация? / Пер. в нем. А. Григорьева и В. Седельникова. Общая редакция и послесловие А. Филиппова. - М.: Прогресс-Традиция, 2001. - 301 с.
Кусман-улы А., Аманбаев А. Ж. Суверенитет Казахстана в контексте геополитики. (Проблемы военной безопасности Казахстана.). - А., 1997. - 137 с.
Назарбаев Н. А. В потоке истории. - А.: Атамұра, 1999. - 296 с.
Назарбаев Н. А. Идейная консолидация общества – как условие прогресса Казахстана. - А.: ФПИ «Казахстан ХХI век», 1993. - 32 с.
Назарбаев Н. А. Критическое десятилетие. - А.: Атамура, 2003. - 240 с.
Назарбаев Н. А. Пять лет независимости. - А.: Казахстан, 1996. - 658 с.
Назарбаев Н. А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства. - А., РГЖИ «Дауiр», 1992. - 48 с.
Нурпеисов Д. Суверенный Казахстан (Вопросы государственной власти и государственного суверенитета). - А.: Қазақ Университетi, 2002. - 110 с.
Тасмагамбетов И. Н. Социально-политическое обновление Казахстана? Тенденции и приоритеты. - А.: Институт развития Казахстана, 1996. - 190 с.
Уткин А. И. Глобализация: процесс и осмысление. - М.: Логос, 2002. - 254с.
Музапарова Л. М. Казахстан: плюсы и минусы глобализации экономики. // Саясат, 1999, №5. - С. 30-33.
Назарбаев Н. А. Безопасность и сотрудничество – глобальные и региональные аспекты. (Выступление Президента РК на Саммите Тысячелетия ООН). // Воин Казахстана, 2000, 15 сентября. – С. 7.
Тасмагамбетова Д. Глобализация – новые горизонты, вызовы и угрозы. // Вестн. КазГУ, «МО и МП», 2001, №3. - С. 128-130.
Токаев К. К. Казахстан в меняющемся мире. // Мысль, 1999, № 3. - С. 2-6.
Шаймаков Г. Н. Национальные интересы РК в условиях глобализации. // Дипломатический курьер, 2000, №3. - С. 178-182.
        
        ЖОСПАР
Кіріспе.....................................................................
.................................................3
І ТАРАУ Жаһандану жағдайы
1.1
Жаһандану...................................................................
.................................5
1.2 Жаһанданудың негізгі ... оң және ... ... ... еліміздің ... ... ... ... ... Қазақстан
2.1 Жаһандық
дағдарыс....................................................................
....................12 2.2 Жаһандық дағдарыстан жаңару мен
дамуға.................................................14
III ТАРАУ Жаңа ... - жаңа ... ... ... дамуы
3.1 ... ... ... ... ... ... ... жағдайындағы
дамуы.........................31
Қорытынды ... ... ... немесе глобализация бүгінгі таңда жиі қолданылатын ұғым. Ол
дүниежүзілік ... ... ... ... ... ... кеңістік құруға негізделген. Бүгінде жаңа ... - ... ... саяси, әскери, экономикалық, мәдени және
экологиялық салаларында өзіндік ... ... ... Жаңа ... - ... ... болып есептелді. Жаһандану ағылшын тілінің
Globalizaton ... ... ... табылады. Қоғамдағы әлеуметтік
топтадың арасындағы айырмашылықты ... ... ... тіл, білім,
рухани - адамгершілік даму, халықаралық қатынастарға әсерін тигізіп отыр.
Сонымен қатар бұл ... БҰҰ, Бас ... ... «Үлкен
сегіздік» елдері мен ЕуроОдақтың ... ... ... ... ... жиі ... Жаһандануды әкелуші
АҚШ және Еуропа елдері екендігі белгілі. Сол ... олар өмір ... ... ... ... ... мемлекеттер болып есептеледі және
жаһандану алғашында тек материалдық ... ие ... ... Ал
қазір рухани - адамгершілік бағытынан айырылып, қатыгездік, өзге ... ... басу ... ... ... бағытталып отыр.
Глобализация мәселесі күрделі де ... ... ... ... Оның ... ... ... мәдени, рухани астарлары
бар. Қазіргі кезде глобализация үрдісіне деген ... ... ... ... екінші біреулер оған қарсы шығуда. Қалай болғанда да
әлемдік ... ... ... ... ... сенімі, бүгінде
толық ақталмауда. Ұлттық экономика мен әлемдік экономика ... ... ... ... ... ... ... әкелуде. Бұл қайшылықтардың салқыны экономикада ғана емес, сонымен
қатар, қоғамның рухани саласында да ... ... ... бойы
жинаған рухани құндылықтары әлемдік мәдени глобализация алдында өзінің ... ... сәл ... ... ... ... ... мен
технологияның, қоғам өмірінде белсенді күшке ... ... ... ... кез ... елеулі қасиеттерінің бірі адамзат өмірінің барлық
салаларына әсер етуші ақпараттық революцияның орын алуы ... ... ... ... ... ... ... процесс болып
табылады.
Жаһандану тамырымен ғасырлардың немесе тарихтың тереңіне кетеді,
дегенмен ... ... ...... ... ... Қоғамдық
және әлеуметтік ғылым мамандары әлі де ұзақ уақыт бойына өткен жиырмасыншы
ғасыр ... ... ... ... оның ... ... ... қайта қарастырылуы екі талай: адам құқықтары басты маңызға
ие, демократия тиранияға қарағанда ... ... ... ... ... ... ... Батыс тарихи түрде жасаушысы және
белсенді үгіттеушісі болып табылатын осы құндылықтар мен нұсқамалар жүйесі,
қазіргі ... ... ... кең ... ... және бүгінгі таңда
глобализацияның идеялық фундаментін құрайды.
I. Жаһандану жағдайы
1.1 Жаһандану
Жаһандану ағылшын ... ... ... ... ... ... әлеуметтік топтадың арасындағы айырмашылықты айқындап,
адам, ... тіл, ... ... - адамгершілік даму, халықаралық
қатынастарға әсерін тигізіп отыр. Сонымен ... бұл ... БҰҰ, ... ... ... ... елдері мен ЕуроОдақтың
саммиттерінде, Бұқаралық Ақпарат Құралдарында, ғылыми конференцияларында
жиі айтылады. Жаһандануды ... АҚШ және ... ... екендігі белгілі.
Сол себепті олар өмір сүру жағдайын қолайлы етуге көңіл ... ... ... және ... ... тек ... ... ие
болуды көздеген. Ал қазір рухани - ... ... ... өзге адам ... ... басу ... ... заңдылықтарға
бағытталып отыр.
Жаһандану мәселесі өз ... ... ... ... ... дәстүрге, халық даналығына әсер ... ... ... ... бірі, оның болашаққа ұмтылысы
болып табылады. ... ... ... ... ... саясатына
ерекше көңіл бөлуде. XXI ғасыр жаңару кезеңі, жастар қоғамды, экономиканы
дамытушы, қозғаушы күш деп ... ... ... дәлелденген мәселе
ретінде - жастар кез-келген мемлекеттің болашағы. Әлемдік өркениетке ену
процесі жастардан іскерлік пен ... ... пен ... етеді. Жастар саясаты - жарқын болашақ ... ... ... ... ... мемлекеттер «монолисттік» мәдениеттен
«плюралистікке» көшу барысында, яғни ... ... ... құндылықтары өзгеруі және жоғалуы да мүмкін. Бұл мәселе жайында
Н.А. Назарбаев «Сындарлы 10 жыл» ... ... шешу ... жастар
саясаты «Жастарды тәрбиелеу» құжатын жасады. Онда :
• Жастардың қоғамдағы өзгерістерге ... бере ... ... Техникалық прогреске, ғылым мен білім жүйесіне конструкциялық бақылау
жасай алуы.
... ... ... ... жеке ... ... ... өзін қоғамға мойындату
• Командалық жұмысты бағалау және дамуына үлес қосу, деп атап көрсетеді.
Елбасы Жолдауында ... ... ... ... ... ... отыр. Осыдан тағы бір мәселе туындайды - білім сапасы. Қазіргі
заманғы білім ... және ... ... даярлау жүйесін дамыту керек.
Бұл саладағы реформа Қазақстанның ... ... ... етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі ретінде
қарастырылады. Елбасының жаһандандырудың оң және ... ... ... оны ... жүйелі басқару қажеттілігін атап өткен. Расында, әлем
елдерінің арасындағы экономикалық алмасу, ... ... ... ... ... ... ... жағдайы еліміздің бәсекеге
қабілеттілігін арттыру керек екендігін дәлелдеп беруде. Елдің ... ... ... орны оның адам капиталына байланысты ... ... ... қабілеттіліктің шешуші факторы ретінде ғылым мен
білім, жаңа технологияларды атады. Ғылымды дамытуда ұсынылған Жоғары ... ... ... ... ... дамытудың 2007-2012 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасын қабылдау ... ... ... ... технологиялар, жедел көлік ... ... ... ... ... ... ... мен ғылымға назар аударуы да даусыз. Қазақстанның әлемдегі бәсекеге
қабілетті елу ... ... ... ... қауымдастық елімізді
экономика мен саясаттың барлық салаларында терезесі тең ... ... ... әл - ... көтеруге бағытталған бағдарламаларды
жүзеге асыру да үміт артқаны белгілі.
Қазір әлемде қоғамдық қатынастардың ... ... ... ... айтуға болады. Өйткені, әлемдік инфрақұрлымдары мен институттары,
қызметтің жаңа ... ... Яғни ... ... ... ... саммиттерінде, үкіметтік емес ұйымдар мен
Бүкіләлемдік ... ... ... халықаралық
ұйымдардың жыл сайынғы жиналыстарында әлемдік тартыс-таластар орын алуда.
Дүние жүзі ғалымдарының ... әлем ... ... ... ... ... ... орны мен рөлі, болашақ тағдыры, даму
жағдайы, жаһандану үрдісі сияқты аса ... ... орын ... ... ... саясаткерлер, дипломаттардың алаңдаушылығын
тудыртуда. Себебі мемлекеттің ұлттық - ұлттық ... ... ... отыр. Мұның бәрі Қазақстан мемлекетінің, қазақ халқының ұлттық
мүдделеріне қайшы ... ... ... ... ... ... оң және ... әсерлері
Жаһанданудың негізгі мәселелерінің бірі мұндай «ашық» әлем кезеңіне
әртүрлі халықтар мен мемлекеттер ... ... ... келіп
отыр. Және осы айырмашылықтар ғаламдана түскен кезеңде ... өсе ... ... пен ... көз ашпаған Оңтүстік алшақтықтары ұлғайып
барады. Әлем бұрынғысынша империалистік державалар мен ... ... ... да ... ... тұр. ... ... әлем
айырмашылықтары өсіп және өзара шиеленісе түсуде. Әлемдік экономикалық
жүйеге қатыса ... ... ... ... ... ішкі ... перифериялық елдер санатына кіреді.
Әлемнің мұндай ... ... ... ... ... ... итере салуға мәжбүрлеуде.
2001 жылдың 11 қыркүйегіндегі АҚШ-қа террористік шабуыл терроризм
туралы кәдімгі көзқарасты мүлде ... Осы ... ХХІ ... ... ... сипат алып, осының нәтижесінде адамзат бірте–бірте локальді
терроризмге көндіге бастады. Тіпті Ирландиядағы, ... ... ... ... жылдарға созылған терроризм осы елдер мен
аймақтардың локальді мәселелері ... ... ... әлем үшін басты
факті болып, жоғарыда айтылған локальді жөргектен өсіп шыққан ... ... ... ... ... қажеттілік осы феноменді тез
арада түсіну болса, негізгі проблема - күнделікті ... ... ... ... ... біршама мүмкіндіктер беретіні де
белгілі. Мысалы, даму үшін экономикаға инвестициялар тартуға, өзіміздегі
көмірсутек шикізаттарын саудалау арқылы әлемдік ... ... ... ете ... сыртқы саяси бағытта балансты қамтамасыз ... ... ... ... экономикамызды жаңа сатыға
көтеру барысында жаңа технологияларды белсенді түрде тартуға, өзімізден
жылдар бойы жинақталған ... ... ... ... ... ... ... алуға және біздің ел азаматтары үшін қай елде тұруды
өзіміз ... ... БАҚ ... ... еркіндігіне осы глобализация
итермелейтінін айтқанымыз жөн.
Сонымен қатар дамып келе жатқан елдер қатарына кіретін ... үшін ... ... ... бар ... ... Тар ... бағытта дамуымыз бірқатар шетел мемлекеттері
үшін өте пайдалы.
Екінші. Ұлттық мәдениеттің глобализация дәуірінде ... ... ... ... ... атқара алмай шетке ысырылып шығарылуы.
Үшінші. Глобализацияда мемлекет ролі ... ... ... ... арта ... ... тәуелсіздігіміз нығая
қойған жоқ, сондықтан мемлекеттілігімізге, яғни ... ... ... ... ... тағы бар.
Төртінші. Глобализация біздің елдің азаматтық потенциалының ... ... ... ТҰК-мен бәсекелестікке ұлттық бизнесіміздің төтеп бере
алмауы мүмкін.
Алтыншы. Сыртқы ... ішкі ... ... ... ... ... күштердің үстемдік жүргізуі ұлғаяды.
Енді, міне төл байрағымызды желбіретіп, ... ... ... тұсында қазақ халқының алдына өте күрделі әлемдік тәртіп ... ... ... ... Бұл ... бір ... оны ... еніп кетсең, ұлттық мүдде, салт-сана деген құндылықтар ... жоқ ... ... де ... емес. Ал, енді оны ... өзің ... ... алып кетуіңе де болмайды. Өйткені, қазір бір мемлекет басқа
мемлекеттермен ... ... ... ... ... ... алмасу
саласында болсын қоян- қолтық араласып өмір сүруі қазіргі күннің ... әрі ... ... ... ... арасындағы қарым-
қатынастар соның ішінде ақпарат алмасу байланыстар ... ... ... ... үлес ... бірден-бір фактор деп айта ... ... ... ... ... ... жер бетіндегі
мемлекеттердің барлығына ... ... ... ... ... ... Ирак пен АҚШ соғысы және Палестинадағы қақтығыстарға, тіпті
Мексика жерінде болып ... ... ... әлем ... ... ... отырған жоқ.
Глобализация процесіне қарсы бас көтеруші антиглобалистер пайда болды.
Бұл туралы біз ... ... сөз ... жөн ... Бірақ мұндай
құбылыстың белең алғандығын біздер күнделікті әлем ... ... ... ... атап өуді ... деп ... ... барлық елдер мен халықтар үшін жалпы әрі қауіпті
процесс емес. ... ... ... ... ... таныта
қоймаса, онда оларға соншалықты әсер ете ... да ... ... ... ... ... бейімделе алу немесе оны мейлінше
жақтырмау әлемнің көптеген елдері үшін өздерінің ... және ... ... деп ... ... ... жағдайында еліміздің экономикалық қауіпсіздігі
"Қауіпсіздік" ұғымының шығу төркіні ... ... ... ... бірге
жүретін қауіп- қатер. Бұл барлық адам мен ... ... ... элементі, керек десеңіз оның дамуы – шарты. Жан бар жерде қауіп-
қатер де бар. Бірде- бір жан иесі ... ... бола ... ... ... ... бірі - бұл ... әрекет және әлеуметтік
қайшылықтар.
Дегенмен бүл саладағы екінші қарсы ұғымды "қауіпсіздікті" тудырады.
Табиғат күштері, қоғамдық құбылыстар мен адам ... оны адам ... ... біріне айналдырды. Адам тіршілігі ... ... ... тым ... ... Сондықтан, оның басты шарты -
қауіпсіздігі, яғни оның тіршілік ... ... оның ... ... ... ... ... асуы. "Қауіпсіздік", В. Дальдің түсіндірме
сөздігінде, бұл қауіп-қатердің болмауы, сақталуы, ... ... ... ... табиғи, биологиялық, т.б факторлардың зор
маңызы бар ... ... ... Адамның қауіп-қатерден сақтануы -
объективтік қажеттілік. Бұл негізінен оның сыртқы және ішкі орта ... оның ... ... Ол оның ... ... иесі - homo sapiens ... ... жан-жақты дамуына, оның
әлеуметтік-гуманитарлық тұрғыдан жетілуіне мүмкіндік тудырды. Осы ретте
қауіпсіздік үшін ... ... ... ғасырлар бойы жиып-терген,
ұрпақтан ұрпаққа беріліп жалғасып келе жатқан әлеуметтік-мәдени тәжірибесі.
Қауіпсіздік ... ... ... оны қол ... ... ... беру абзал. Өйткені жиырмасыншы ғасырдың
аяғы, жиырма бірінші ғасырдың басы адамзат үшін қауіп-қатердің ... ... ... ... әрекеті мөселесінің кейінгі
кезде асқынып кеткенін Қазақстан Республикасының президенті Н. Назарбаев та
атап ... Бұл ... ... ... ... ғылыми-техникалық
және ақпараттық процестері дамуының күрделіленуі, ... ... сан ... ... және техногендік катаклизмдер, әр түрлі апаттар
т.б. байланысты өріс ... ... ... үшін өте ... алуан түрлі қауіп-қатерлер
мысалдарымен кездесіп отырмыз. ... ... да ... адам, нақтылы ел,
қоғам мен мемлекет өзінің қалыпты, лайықты тіршілігін қамтамасыз етуге күш
салады, керек болса ол үшін ... де. Осы ... ... ... және ... деңгейі - ұлттық қауіпсіздік туралы айту қажет. Ұлттық
қауіпсіздік табиғат – адам - қоғам және бүкіл адамзат ... ... ... ... ... бірі. Бұл байланыс бүкіл адамзат үшін
нақтылы қоғам, елдер мен ... үшін ... ... ... қауіпсіздік кейде оны ұлт қауіпсіздігі деп ... - бұл ... ... ... ететін тіршілік әрекетінің әр түрлі салаларында
жеке тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің өмірлік ... ... ... ... ... ... ... қауіпсіздікті қамтамасыз ету
Қазақстан Республикасының тәуелсіз егеменді мемлекет ретінде дамуының басты
шарты болып ... ... ... ... ел ... ... сақтауға, халықты іштей ыдыратып, өзара теке-тірес
жолына түсірмей, оның тағдырының ... ... етуі ... Бұл көп ... ... жүйе. Аталған мүдделер мен оларға ішкі және сыртқы
қауіптердің үздіксіз және өзара ... мен ... ... ... ... күші болып табылады. Заманымыздағы қауіп-қатерлер сипаты
ұжымдық жауаптылық пен ұжымдық қауіпсіздікке аса үлкен мән беріп отыр. ... ... ... ... рет 1914 ж. ... Корсикадан қашып
шығып, қол жинап Парижге аттануына байланысты Вена ... ... ... ... ... әлем ... ... Бұл мәселемен
Біріккен Ұлттар Ұйымы Құрамында Қауіпсіздік Кеңесі, сол сияқты Кауіпсіздік
пен Қарусыздандыруға ... ... ... айналысып, оның оң
шешімдерін табуға үлес қосуда. Қауіпсіздік үшін ... бұл ... ... ... мен ... алдында тұрған аса маңызды
міндеттердің ... ... ... бері ... ... ... ... ұлттық мүддесін қауіп-қатерден сақтандыру және өмірдің барлық
салаларындағы игі істерге ... ... ... дамуындағы маңызды
мәселелер төңірегінде жұртшылықты белгілі мемлекет қайраткерлерін, мамандар
т.б зиялы қауым өкілдерін жұмылдыруға өз ... ... ... ... ... ... ... т.б. қауіпсіздіктерге және
оларға қауіп ... ... ... біраз материалдар жарық
көрді.
Глобализация жағдайында еліміздің экономикалық ... ... ... ... ... мен ... ... қабілетті экономиканы жасау аталмыш газеттің назарында жүрген
мәселе.
Бұл ел басшысының қазіргі ... ... ... ... ... ... және ұлттық мүдделерді мейлінше қорғай білу тек ... ... бар ... ... ... туралы тұжырымын
нақтылай түсу болып табылады.
Кез келген мемлекет үшін сыртқы қауіпсіздікті қамтамасыз ету ... ... ... ... болған жаһандық геосаяси өзгерістер тек әлемдік
ғана емес, аймақтық қауіпсіздікті халықаралық саясаттың өзекті ... ... ... ... саласында ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
оны аса маңызды принциптерге оның ... ... ... жөне ... ... ... ескере отырып негіздеу және оларды жүзеге
асырумен байланысты. Бұл замандағы сыртқы ... ең ... ... ...... мен мемлекеттер арасындағы ... ... Бұл ... оның ... әлемдік және аймақтық
ынтымақтастыққа Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдары аса ... ... және олар ... ... ... жатады. Әлемдегі сан
алуан оқиғалары оның ... ... ... ... ... сол ... ... топтамалық хабарлары беріліп тұрады.
"Егемен Қазақстанның" қыркүйек айындағы номерлерде "Дамудың басты ... ... ... пен ... ... (17 ... 2004ж) , ... мүдделік" (15 қыркүйек 2004ж) т.б материалдарды берді.
Бұларда ТМД елдерінің өзара ынтымақтастығы, ... ... ... және оның дайындық жаңа сатысына аяқ басқаны және Орталық ... ... кең ... ... мен қауіпсіздік мәселелері
көтерілген.
Қазір Халықаралық Лаңкестік (Әдебиеттерде, террорлық - лаңкестік деп
атайды), діни экстремистік пен ... ... мен ... заңсыз
айналымы басты қауіптер санатында. Олар ғаламдық ... ... ... ... тұрақтылыққа тікелей қауіп төндіріп отыр. Мұндай қатерлердің
қорқынышты сипаты мен фактілерін АҚШ, Ауғанстан, ... ... ... Индонезия т.б. әлем елдері мысалынан қанды ... ... ... Қазақстан халқынан жеткілікті дәрежеде жеткізуде.
II. Жаһандық дағдарыс жағдайындағы ... ... ... дағдарыс дауылы алпауыт мемлекеттерді де шайқалта бастағанын
бәріңіз көріп, біліп отырсмыз. ... ... ... де ... ... жоқ.
Оқтын-оқтын айналып соғатын әр деңгейдегі дағдарыстарға біз бұған дейін де
төтеп беріп келгенбіз.
Өткен ... ... ... ... басталған кезекті дағдарыс
тұсында тәуелсіздігіміз тағы бір сынаққа түскен болатын. Дер кезінде
қабылданған дұрыс шешім, ұтымды ... ... ... экономикасы
одан да аман-есен өте шықты.
Қазақстан осылайша сындарлы жылдар мен күрделі ... ... ... ... ... ... Ел ... жаңа бағыттарын
айқындап, қарыштап алға басумен болдық. Сол сияқты қазіргі әлемдік ... ... ... ... ... ... ... "көппен көрген ұлы
той” деп, сабыр сақтап, ынтымақ-бірлігін бекіте түскен. ... ... ... ... ... ... алудың барлық шараларын
жасауда. Ұлттық қордан бөлінген ауқымды қаражат ... ... ... жұмыс істеуіне қызмет ете бастады. Әлеуметтік кепілдіктер
толығымен сақталып отыр. Олай ... бұл ... да ... аман-есен
өтетініміз айдай анық.
Дағдарыстар өтеді, кетеді. Ал мемлекет тәуелсіздігі, ұлт мұраты, ұрпақ
болашағы сияқты құндылықтар мәңгі қалады. Алдымызда ... ... ... ... Ол – ... ... жиырма жылдығы. Дүние дамуымен
есептегенде жиырма жыл деген көп те емес ... ... біз үшін ... ... бір ... ... ... сырттан келді. Оның көздері елдің ішінде емес, әлемдік
экономиканың сәйкессіздігінде жатыр. Дағдарысты болдырмау және ... ... ... мүмкін емес еді. Оны еңсеруге әлемнің ... ... ... 10 ... ... АҚШ долларын, яғни бүкіл әлемдік ІЖӨ-
нің іс жүзінде 15 пайызын жұмсады. Бірақ та ахуал ... ... ... әлі
өзгеретін емес. Дағдарыс өз ауқымына дәйектілікпен Америка ... мен ... ... ... ... қарағанда, ол ұзаққа созылады.
Талдамашылар айтқанындай, әлемдік экономика өз ... әлі ... ... жоқ.
Осынау жаһандық дағдарыстан кейін әлемдік ... ... ... саяси басқаруда өзгеретініне сенімдімін. Көпшілік экономиканы
"қолмен басқару” қажеттігіне келіп отыр, ал реттеу осы дағдарыстан шығудың
аса маңызды ісіне ... ... да ... ... ... әлемдік
қоғамдастықта әлемдік нарықтық экономиканың келесі бұрылыстарында бізді
қауіпсіздендіру жолын табуға ... ... мен ... ... ... ... ... болады. Менің ұсынысым – бұл
жаһандық ... шешу ... ... ... ... та ... мынадай, әлемдегі іскерлік белсенділіктің қысылуы мұнай мен
металға ... ... ... ... Ал бұлар – Қазақстан
экспортының ... ... ... ... ... дағдарысқа жауап берген
шарасы ынталандырушы экономикалық шаралар пакетін қабылдау болды.
Қазіргі қиындықтар – бұл біздің үлесімізге тиген алғашқы ... ... ... аса ауыр ... біз 90-шы ... ... Ол ... экономиканың құлап түсуі 60 пайызға жетіп, инфляция
жылына мыңдаған пайыздармен есептелетін.
қаржы рыноктары ... ... ... дағдарысты біз 90-шы
жылдардың аяғында еңсердік. ... ... онда бір ... үшін 9 ... ... Біз зейнетақы мен жалақыны төлей алмадық. Ол қиындықтарды
да біз еңсердік. Уақыт өтеді, ... ... біз осы ... да
еңсергеніміз туралы айтатын боламыз. Қалыптасқан жағдайдан ... ... та жаңа ... әзір ... шығатын барлық мүмкіндіктер
біздің қолымызда.
Дағдарыстар қайталанатын болады, ал біздің мақсат – оны ... ... ... бұл ... ... дағдарыстан жаңару мен дамуға
Қазір бүкіл әлем жұртшылығы ... ... ... өткеруде.
Тәуелсіздік шежіресін парақтасақ, күйреген ... ... жаңа ... құру ... оңайға түскен жоқ. Тұралап қалған
экономиканы қайта қалпына келтіру, оны жаңаша даму ... ...... тау ... ... еді. Ел болып ол қиындықтарды да еңсеріп
өттік.
Өткен ғасырдың соңында ... ... ... ... ... тұсында
тәуелсіздігіміз тағы бір сынаққа түскен болатын. Дер кезінде қабылданған
дұрыс ... ... ... ... біз одан да аман-есен өте шықтық.
Біз осылайша сындарлы жылдар мен күрделі кезеңдерде лайықты ... ... ... ... Ел ... жаңа ... ... алға басумен болдық. Сол сияқты қазіргі ... ... ... ... ... ... күйзелістер кезінде “көппен көрген ... деп, ... ... ... бекіте түскен. Қиындықтарды
бірлесіп жеңіп отырған. Мемлекет дағдарыстың алдын алудың барлық шараларын
жасауда. ... ... ... ауқымды қаражат қазір отандық экономиканың
кідіріссіз жұмыс істеуіне ... ете ... ... ... ... отыр. Олай болса, бұл дағдарыстан да біздің аман-есен
өтетініміз айдай анық.
Дағдарыстар өтеді, кетеді. Ал ... ... ұлт ... ... ... құндылықтар мәңгі қалады. Алдымызда бізді үлкен белес күтіп
тұр. Ол – Қазақстан тәуелсіздігінің ... ... ... ... ... жыл ... көп те емес ... Бірақ біз үшін үлкен кезең
тұтас бір дәуірмен барабар.
Олай болатыны, ...... ... ... арман-аңсарының жүзеге асқан ақиқаты. Сол себепті тәуелсіздіктің
әрбір жылының біз үшін мәні бөлек, маңызы айрықша.
Халқымыздың ... ... ... да бір ... ... ... ... жолындағы жасампаз істерімізді жалғастыра
бермекпіз. ... ... ... жұдырықтай бірлігінің арқасында
біз алмайтын асу, біз жеңбейтін кедергі болмайды.
Іс жүзінде жиырма жыл бойы күннен-күнге біз ... жаңа елді ... Ашық та ... ... ... қазақстандықтардың әл-ауқаты
жақсара түскен елді. Саяси ... және өз ... ... ... елді. Ешқашан және ешкім үшін сыртқы қатер көзі ... ... оза ... ... даму стратегиясы, оны елдің
нақты табыстарына айналдыру тәжірибесі бізге өз ... ... ... біз таңдап алған жолымыздың дұрыстығына көз ... ... да ... екі ... астам бұрын басталған әлемдік қаржы
рыноктарындағы дағдарыстың әу басында біз ... ... ... ... ... дәйектілікпен іске асырып келеміз.
Қазақстан ішкі және сыртқы конъюнктураны жіті қадағалап, еш кідіріссіз
табанды шараларды қолға алудамыз. Нақ ... да ... ... біз үшін ұлттық апатқа айналған жоқ. Бірақ бүгінде бүкіләлемдік
экономиканы діңкелетіп ... ... ... ... ... ... бізге сырттан келді. Оның көздері елдің ішінде емес, әлемдік
экономиканың сәйкессіздігінде жатыр. Дағдарысты болдырмау және ... ... ... ... емес еді. Оны ... әлемнің жетекші экономикалары
қазірдің өзінде 10 ... ... АҚШ ... яғни бүкіл әлемдік ІЖӨ-
нің іс жүзінде 15 пайызын жұмсады. Бірақ та ахуал ... ... ... ... ... ... өз ауқымына дәйектілікпен Америка континентін,
Еуропа мен Азияны тартты. Бүкіл жағдайға ... ол ... ... айтқанындай, әлемдік экономика өз ... әлі ... ... жоқ.
Әлемде болып жатқан үдерістерге өз ... мен ... шығу ... атты ... ... Оған түрліше қарауға
болар, бірақ та біз, ... ... ... шығудың жалпы
ізденісіне өз ойымызды қостық. Дағдарыс ... ... одан ... ... ... ... тиіс.
Мен осынау жаһандық дағдарыстан кейін әлемдік қаржы жүйесі, бәлкім,
мемлекеттерді саяси ... ... ... ... ... ... ... келіп отыр, ал реттеу осы дағдарыстан шығудың
аса маңызды ісіне айналуда. Сондықтан да тереңде ... ... ... әлемдік нарықтық экономиканың келесі бұрылыстарында бізді
қауіпсіздендіру жолын табуға көмектеседі. ... мен ... ... ... ... ... болады. Менің ұсынысым – бұл
жаһандық проблемаларды шешу ... ... ... ... та ... мынадай, әлемдегі іскерлік белсенділіктің ... ... ... ... ... ... ... Ал бұлар – Қазақстан
экспортының негізі.
Бір жылда мұнай бағасы 4 есе ... ... ... 2 есе дерлік құлап
түсті. Біздің негізгі сауда-саттық әріптестеріміз әрі жақын ... ... мен ... ... ұлттық валюталарын 40-45 пайызға
құнсыздандырды. ... да біз ... ... ... мүддесі
тұрғысынан теңгенің құнсыздануына баруға ... ... ... өнім өзінің бәсекеге қабілеттілігін жоғалтар еді. Біз елдің
алтын-валюта резервін жұмсауды жалғастыра берер едік.
Қиын сынақтар мен ... ... ... әлсіремей тұр. Мұны
сіздер де білуге тиіссіздер. Бірақ та ... ... ... тиіссіздер,
біз бұл сынақтарға дайын ғана емеспіз. Біз ... ... және ... ... ... және ... мемлекет болып шығамыз. Біз
әлемдік қауымдастықтағы өз ұстанымымызды сақтаймыз. Ұлттық қорды ... біз ... ... ... жүргіздік. Бұл қорды құру керек
пе, әлде ... ... ... үлестіреміз бе дегенге орай қаншама талас
жүргенін сіздер жақсы білесіздер. Қазіргідей ... ... 20 ... ... зейнатақы және жалақы төлеумен не істер еді?
Жақсы уақытта осы қорды құра отырып, біз дұрыс ... ... ... ... ойлайтын мемлекеттер осылай істеуге тиіс. Сол ... біз ... ... ... ... ... беріктік қорын
қамтамасыз еттік. Өмірге қабілетті және икемді экономика жасау үшін ... ... ... ... жүргізіп, экспорттық әлеуетті
ұлғайттық және әртараптандыруды бастап кеттік.
Нақ сондықтан да бүгінде біздің айтарлықтай мүмкіндігіміз бар ... әрі ... ... ... ... ... ... мемлекеттердің пайда болған жаһандық дағдарысқа жауап берген
шарасы ынталандырушы экономикалық шаралар пакетін ... ... ... ... ... ... ... үн
қатқан және алдын алу шараларын іске асыруға кіріскен ... ... бірі ... ... ... тұрақтылығын сақтау үшін біз
банктерге қосымша өтімділік бердік. Бұл шағын және орта ... ... ... ... ... ету үшін ... ... салымдары бойынша кепілді өтеудің сомасы 700 мыңнан 5
миллион теңгеге дейін ұлғайтылды. Мемлекет сыртқы қарыз алумен және меншік
капиталының ... ... банк ... тәуекелдерін
төмендетуге көмектесті.
Тұрғын үй құрылысына және үлескерлер ... ... ... 545 ... ... жұмсалды. Елде іскерлік белсенділігін сақтау
үшін біз шағын және орта бизнес субъектілеріне 275 миллиард теңге көлемінде
бұрын-соңды ... ... ... ... ... кедергілерді
табанды қысқарту жөніндегі жұмыс жалғастырылды. ... ... ... ... ... жаңа Салық кодексі іске қосылды.
Өткен жылмен салыстырғанда, корпоративтік табыс салығы биылғы жылдың
өзінде ... ... ... 20 ... ... ал 2011 жылы 15 ... ҚҚС ... 12 пайызға дейін төмендетілді. ... ... ... ... ... 11 пайыз көлеміндегі бірыңғай ставка
енгізілді. Инвестицияларды жүзеге асыратын кәсіпорындар үшін ... ... бәрі ... ... емес секторын, шағын және орта
кәсіпкерлікті дамытудың аса ... ... ... ... ... ... туралы Заң отандық өндірісшілерге артықшылық
береді, мұның өзі де шағын және орта бизнеске қолдау білдіруге ... ... ... 280 ... ... инфрақұрылымдық
жобаларды іске асыруға 120 миллиард теңге бөлінді.
Тұтастай алғанда ел экономикасына дағдарысқа қарсы ... ... ... 700 ... ... ... ... әлемдік дағдарыс салдарын еңсеру үшін қуатты ынталандыру екенімен
келісерсіз. Біз табанды да жедел ... ... ... ... ... ... бен қоғамымызға соққы күшін әлсірету үшін қашан және не
істеу керектігін білеміз. Бұған ел Үкіметі мен ... ... ... жәрдемдесті.
Құрметті менің отандастарым, осы кезеңнің қыспағына бәріміз бірге
қарсы ... тиіс ... ... ... екен ... Үкімет әлеуметтік
төлемдерді және бюджетшілердің жалақысын ұлғайту жөніндегі мемлекеттің
барлық міндеттемелері ... ... ... ... ... ... ... 2010 жылы бюджетшілердің жалақысы және шәкіртақы
25 пайызға, ал 2011 жылы тағы да 30 ... ... ... орта ... 2010 жылы 25 ... және 2011 жылы 30 ... Бұл ретте 2011 жылы базалық зейнетақылық төлемдер мөлшері ең
төменгі өмір сүру мөлшерінің 50 пайызына дейін ... ... ... ... оқу ақысын төлеу үшін қаржысыз қалған студенттерге
қолдау білдірді. Мемлекет барлығы студенттер үшін 11 мың ... және 40 ... ... ... отыр.
Құрметті қазақстандықтар!
Біздің алдымызда дағдарыс салдарын еңсеру және келесі экономикалық
өсуге әзірлену жөнінде үлкен ... тұр. ... ... біз
қабылдағанның бәрі – бұл бүгінгі дағдарыс туындатқан ағымдағы проблемаларды
шешу.
Мен тоқтап қалмауды, одан әрі жүруді және ... ... ... ... ету үшін ... одан әрі жаңғырту және ... ... іске ... жаңа ... ... ... ... қиын жылдары біз салуды бастап, елдің жаңа байтағын – ... ... ... асыра алатынымызға ешкім сенбеген кезде тұрғыздық. Біз осыны
жасадық, мұны ... әлем ... ... ... осы жақсы тәжірибені
жалғастыратын болайық.
Иә, жаңа қаражат қажет. Осы мақсатта дәстүрлі түрде ... ... ... шикізаттық сектордың табыстарын 2009-2010 жылдары жаңа
жоспарды жүзеге асыруға ... ... ... деп санаймын. Тұтастай алғанда
бұл Ұлттық қордан ... ... ... ... шамамен 600
миллиард теңгені құрайды.
Бұл – уақытша, бірақ та қажетті шара. Бұл ... біз ... ... ... ... ... сол ... яғни 47 миллиард американ ... Бұл ... осы ... ... жағдайда тұрақтылыққа деген
сенімділік береді.
Қаражаттың басқа бір көзі – бұл бюджеттің барлық шығындық ... ... ... және аса қатал қаржы тәртібі. Осыны ескере отырып
Үкіметке республикалық бюджет шығындарын оңтайландыруды және апта ... ... ... ... жұмсалуын жіті бақылауды
тапсырамын. Осыған сондай-ақ біздің депутаттарды да шақырамын.
Қауырт өсу ... ... ... ... ... ... және үнемдеумен ауыстырылуы тиіс. Ашығын айтайық, бізге ақша
пайда болған осы жылдары ... ... ... қампиып кетті және
іссапарлар саны, әрқилы ауқымды ... ... ... ... ... ... баршаның ойланғаны керек.
Қаржы тәртібін бұзушыларға дағдарыс уақытының заңы ... ... ... ... ... ... емес ... – әкімшілік, инвестициялық
және басқа шығындар – нөлге теңестірілуі тиіс. Бұл жергілікті ... ... ... ... ең ... қазақстандықтардың еңбекпен қамтылу
стратегиясын іске асыру мүмкіндігін береді. Ол бізге дағдарыс ауыртпалығын
еңсеруге ғана ... ... ... ... ... ... ... тиімді дамуын қамтамасыз етеді. Ол әрбір қазақстандық
отбасына жаңа мүмкіндіктер беруі тиіс.
Жұмыс ... ... ... ... мен ... ... ... тұрлаулы дамуын қамтамасыз етуге қабілеттілігі
айқындалатын негізгі көрсеткіш болуы тиіс.
Әрбір ... әр ... апта ... қанша жұмыс орнының қысқарғанын
және жергілікті орындарда қаншасын ашқанымызды білуі тиіс. Нақ осы ... ... ... ... жұмыспен қамтылуды және кадрлардың қайта даярлануын қамтамасыз
ету үшін мен Үкіметке кем дегенде 140 миллиард ... ... ... ... де жұмыспен қамту стратегиясын бірлесе
қаржыландыруға ... ... ... айырылғандар үшін жаңа жұмыс орындарын құратын боламыз. Біз
кем дегенде 350 мың қазақстандықты жұмыспен ... ете ... ... ... жұмыстарды есептемегенде.
Бізде еңбек рыногын дамыту үшін мүмкіндіктер бар, ... ... ... ... Нақ ... біз ... бөлінген қаражатты жұмсаймыз.
Біріншіден, бұл коммуналдық ... ... ... ... Бұл – ... ... ету, жылумен қамтамасыз ету, ... ... ... ... мен ... әкімдермен бірлесіп осы мақсатқа кететін қажетті шығындарды
анықтауды, жұмыстарды қаржыландыруды ғана ... ... ... ... әрбір теңгенің пайдаланылуын қатаң бақылауды тапсырамын.
Бұл көзге көрінбейтін жұмыс, бірақ та бізге оны бәрібір істеуге тура
келеді. Ол – ... ... ... Бұл ... мен жергілікті орындарда
орасан көп жаңа жұмыс орындарын ашудың мүмкіндігі. Біз ... ... ... ... Егер ... ... істей білсек, босаған
адамдарды жаңа ... ... ... үй-коммуналдық шаруашылықты әлдеқашан-ақ ретке келтіру керек
еді. Келіңіздер, қазір осымен айналысайық.
Екіншіден, бұл жергілікті мәндегі ... ... ... ... және жөндеу, сондай-ақ әлеуметтік инфрақұрылымды, ең ... мен ... ... енді ... ... олар ... ... жұмыспен қамтылуын
қамтамасыз етуге міндетті. Мәселенің қаржылық жағы – Үкімет пен әкімдердің
құзырында.
Біз ... ... ... тура ... ... ... ... мен ауруханаларды салып бітіреміз. ... ... ... біз ... ... ... тұрамыз, алайда қаражатты
қолданыстағы мектептерді, ... ... ... ... ... ... орындарын да құрамыз.
Сондай-ақ, біз салуды белгілеген магистралдық автомобиль және темір
жолдарын да ... ... тура ... ... ... ... облыс
орталықтарының, қалалардың төңірегіндегі жолдарды, ауданаралық жолдарды
ретке келтіруге жұмсаймыз. ... біз ... ... ... ... ... елді ... жергілікті мәндегі нысандар. Бұл
жергілікті биліктің шешуі ... ... ... ... ... ... мен көгалдандыру, жөндеу. Бұл мақсаттарға атаулы
трансферттер бөлінуі тиіс.
Жергілікті өзін-өзі басқару органдары ретінде ... ... ... ... ... ... жергілікті проблемалары мен
мәселелерін шешу үшін бұл ... ... ... ... ... ... болсын. Бұл жұмыстың тиімділігі үшін дербес ... ... ... ... ... іске асыру үшін біз ... ... ... ... ... Егер қажетті
өндірістер бүгінде жоқ болса, оларды құру керек, мұның өзі бизнес үшін ... ... ... 20 ... ... ... Осы датаға
орай бүкіл Қазақстанда кең ... ... ... ... Бұл ... үшін, біздің халқымыз үшін ұмытылмас жылдар. Қазақ ұлтының және
бүкіл Қазақстанның тарихында мұндай ... ... ... ... ... тең, керегеміз кең ел болғанның арқасында
қол жеткіздік, ел ... ... ... ... ... ... күннің басымызға тәуелсіздіктің арқасында ғана ... ... ... ... Ел ... ерекше бұл белеске біз барынша
дайындықпен баруымыз керек. Қазірден ... әр ... ... ... ... жолдарымызды жөндеп, үйлеріміздің іші-сыртын
әрлесек, елдің де ... ... ... бұл ... біз ... ... ... Әр ауыл әкіміне
шамамен 50-100 миллион ... ... ақша ... олар ... бақылауымен қандай да бір қиындық көріп жатқан тұрғындарға
қажетті мәселелерді шешер еді, шағын несиелер ... ... біз ... ... ... ... қана қоймаймыз, сонымен
бірге біздің елімізде жаңа өндірістердің пайда болуы үшін ынталандыру
жасаймыз.
Төртіншіден, бұл ... ... ... ... және ... ... ... қамту туралы қолданыстағы Заң бізге бюджет қаражатын
осы мақсатқа пайдалануға мүмкіндік береді. 2008 жылы 13 мыңнан астам ... ... ... өз мүмкіндіктерін іске асырды.
Біздің бүгінгі міндетіміз – ... бар ... ... ... ... 8,6 ... теңге бөлуді тапсырамын. Сонда біз
96 мыңға жуық адамды жұмыспен қамтамасыз етеміз.
Осымен бір мезгілде біз ... ... ... ... бойынша жәрдемақы төлеудің барынша ұзақ мерзімін 4-тен 6 айға
дейін ұлғайтуға тиіспіз.
Әлемдік дағдарыс жағдайында ... ... ... ... ... үйрету және қайта даярлау жөніндегі толық ... ... ... ... ... бар оқу ... ... қайта даярлауды ұйымдастыруды тапсырамын.
Біздің адамдарымыз оқып-үйренуге тиіс, бүкіл әлемде адамдар өмір ... ... Мына ... ... ... сөйтіп бүгін қажет болып отырған
мамандықты игеруге мүмкіндік те бар, қажеттілік те бар.
Біз қазір барлық ірі ... ... ... ... ... үшін ... ... міндеттейміз. Барлық жерде осылай
болуға тиіс. Егер Үкімет пен әкімдер жұмысты ойдағыдай ұйымдастыра ... ... ... да, жаңа мамандықтарды игеріп алып кетеді.
Кадрларды қайта даярлау және қайта ... ... ... ... ... ... ... Жаңа мамандық бойынша жұмыс істегісі келетін әрбір адамның ... ... ... ... ... ресурстарына деген болашақ ... ... ауыл ... ... ... ... ... отандық кадрлармен біртіндеп алмастыру. Біз
оларды жартылай қысқартып, өз адамдарымызбен алмастырмақпыз.
Сонымен қатар әлемдік дағдарысқа, біз ... ... ... ... ... біз олардың шешілуіне ғана шоғырланып ... ... ... экономиканың одан әрі жаңғыртылуы мен базалық
инфрақұрылымның дамуына байланысты. Біз ... ... ... ... және іске ... ... ... бұл мұнай өңдеу зауыттарын жаңғырту. Бізде мұнай өңдейтін үш зауыт
бар, сөйтсе де әлі күнге жанармай ... ... ... ... де
қамтамасыз етілмегенбіз. Енді қазір бұл іспен айналысу керек.
Біз осы мұнай өнімдеріне ... ішкі ... ... ... ... ... Біз ... мұнай-химия кешенін салуды
жалғастырамыз. Мойнақ ГЭС-інің құрылысын биыл аяқтаймыз, Екібастұз 1-ГРЭС-
ін кеңейту және ... ... ... ... ... ... сегіз блоктың орнына төрт блок жұмыс істеп тұр. Бұл дайын, шығынды
қажет ... ... ... ... ... ... энергия блогын
салу жұмысын жалғастырамыз, биыл Балқаш ЖЭС-ін салуды бастаймыз.
Біздің жоспарларымызда “Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ” магистралдық газ құбырын
салу, “Батыс ... ... ... ... дәлізін қайта
жарақтандыру бар. Биыл біз дайындық жұмысын қолға аламыз. Онда 5 мың ... ... ... ал ... ... 50 мың ... дейін жетеді.
Мұның өзі Қазақстанды Еуропадан Азияға жетіп жататын көлік дәлізіне
айналдыратын күретамыр болады. Біз ... ... және ... жол битумдары өндірісін, ... ... ... ... ... ... ... келеді, оның дамуы
арқасында біз бір мезгілде еліміз үшін аса ... екі ...... ... ... ... және экспортты әртараптандыруды
шешеміз.
Сондықтан да біз ... ... құс ... ... ... ... мен дамыту, тамшылап суаруды ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі өндірістерді құру, ет өңдеу өндірісін дамыту,
биязы жүнді қайта өңдеу, қазақстандық астық экспортының ... ... ... ... ... ... ... бағдарланған өндірістерді дамыту
жөніндегі инвестициялық жобаларды қаржыландыруды жалғастыруға ... үшін ... да ... ... ... ... Бұл ... қоймасын, басқа да ірі ирригациялық нысандарды салуды жалғастыру.
Қызылқұм массивінде 60 мың гектар суармалы жерді игеру мақсатын ... ... ... ... мен ... ... нысандарда жұмысты бастау керек. Ауыл шаруашылығы өнімдерін ұқсату –
маңызды сала. Біз қазір консервіленген жеміс-жидек ... 80 ... ... ... ... сүттің 53 пайызын сырттан әкеліп жүрміз.
Егер осының бәрін шеше алсақ – онда ... ... ... ... ... ... болады.
Біздің бағалауымыз бойынша, экспорттық мамандандыру перспективада 500
мыңнан астам жаңа ... ... ... ... ... ... ... ІЖӨ-нің қосымша өсімінің 8 пайызға жуығын қамтамасыз етеді.
Осылайша, өзіміздің стратегиялық ... ... біз ... ... қабілетті болатын, сыртқы рыноктарда өз орнымызды табатын
секторларында жұмысты дәйектілікпен жалғастырудамыз.
Азияның қаржы рыноктары туындатқан ... ... ... біз 90-шы
жылдардың аяғында еңсердік. Мұнай бағасы онда бір баррель үшін 9 ... ... Біз ... мен ... ... ... Ол ... біз еңсердік. Уақыт өтеді, содан кейін біз осы дағдарысты ... ... ... ... Қалыптасқан жағдайдан объективті
шығындармен, бірақ та жаңа өсуге әзір ... ... ... мүмкіндіктер
біздің қолымызда.
Дағдарыстар қайталанатын болады, ал ... ... – оны ... Әзірге бізде бұл орындалуда.
Бүгінде біз өз күштеріміз бен ресурстарымызды қайта топтастыруға
мәжбүрміз және біз мұны ... ... ... ... Алайда
бұл біз өз бағытымызды өзгертті дегенді тіпті де білдірмейді. Ол бағыт 2030
жылға дейінгі елдің Даму ... ... Өмір ... ... та атап ... ... ол ... қалып отыр.
Барша қазақстандықтардың өркендеуі, қауіпсіздігі мен әл-ауқатының
жақсаруы біздің ... үшін аса ... ... ... ... қала
береді. Бізде дағдарысқа қарсы жоспар бар, мемлекеттік резервтен жеткілікті
қаражат бөлінген. Тұтастай ... және ... ... ... ... ... шығу жөніндегі белгіленген
шаралардың ... ... ... ... ... және ... ... қалай шешіп жатқанымыз –
кемелдіктің және біздің қоғамымыз бен мемлекетіміздің ... Біз бұл ... ... деп ... ... өз ... ... кіруге және біздің жетістіктерімізді еселеуге тура келеді. Мұны да
орындайтынымызға сенімдімін. Белгілеген мақсаттарға қол жеткізу үшін біздің
халқымыздың топтасқандығы қажет.
Сондықтан да ... ... ... ... жүзеге асыруға
кірісуге, еңбекқорлық пен табандылық танытуға, ... ... ... ... ... көмектесуге және қамқорлық жасауға
шақырамын.
Парламенттің, ... ... ... ... ... ... ... партия үшін дауыс берген сайлаушылар бізге зор ... Енді ... қиын ... ... біз оны ... ... ... ауқымды қозғалыстың басында болуға тиіспіз. Үкіметпен ... ... ... адамдардың нақты проблемаларын шешу,
дағдарысқа қарсы шаралардың іске ... осы ... ... ... ... ... ... алу керек.
Қазақстан халқы Ассамблеясына, барлық саяси күштерге сөз арнаймын.
Қазір халық туралы кімнің шын мәнінде ойлайтыны, ал ...... ... істе тексеріледі. Келіңіздер, планета тарихындағы аса ... ... ... ... ... ... оларға сөзбен
және іспен көмектесейік. Мемлекет қазір нақ ... ... ... Елде ... ... сақтау маңызды міндет болып қалады.
Бүгінде бүкіл дүние бір-біріне қарап отыр. Дағдарыстың беті қалай
болар ... одан қай ... ... ... екен деп ... Сан ... ... Қазақстан қазіргідей қиындықтан өтер ме екен, осы
кезде ел бірлігін сақтап ... ма ... бұл ел ... ... білер ме екен деп тұрған сын сағатта мен, әсіресе, қазақ халқына
бөлекше жауапкершілік жүктеп сөз арнаймын. ... алып бара ... ... жоқ. ... кең, ... бай, істеген адамға далада да, қалада да
жұмыс жетіп жатыр. Бел шеше кірісіп, ... ... ... істейтін кез
келді. Бір-бірімізге қарайласатын, көмектесетін, ағайыншылықты танытатын
кез дәл осы кез.
Барлық мемлекеттік ... сөз ... ... біз ... ететін халықтың алдындағы әрбір басқарушының жауапкершілігі еселеп
арта түседі. Жергілікті орындарға жиі шығып, еңбек ... ... ... ... ... алып ... шараларды түсіндіріп, адамдарды
біріктіру, оларды ... ... ... керек.
Құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне сөз арнаймын. Біздің
қалалардың көшелері мен ... ... ... байланысты.
Қылмыспен, сыбайлас жемқорлықпен, алаяқтықпен, заңдардың бұзылуымен табанды
да қатал күрес жүргізу керек. Осы қиын кезде ... ... ... ... ... ету үшін бәрін де істеу керек.
Мен бұқаралық ақпарат құралдарын белсенді азаматтық ұстаным танытуға
шақырамын! Сіздерді “төртінші ... деп ... ... БАҚ ... үшін ... ... ... болады, мынандай қиын
кезде қалай аман қаламыз, ... ... ... ... ... ... ... тиіс. Азаматтарды басқа адамдардың оң тәжірибесі арқылы
үйрету керек. ... ... және ... ... да ... ... Сенімділік, жеке белсенділік, төзімділік, патриотизм, Отанға
деген сүйіспеншілік секілді көңіл күйлерді ... ... жиі ... ... партиясының мүшелері үйді-үйде ... ... ... қайта оқуға мүмкіндік бар ... ... мен ... ... ... ... қиын ... не істеу керектігін
түсіндіруге тиіс. Әр ... әр ... ... ... адамдардың
көмекшілеріне, кеңесшілеріне айналу керек. ... ... ... ... ... ... адамға жұмыс жететінін ұғындыру шарт.
Сондықтан қай ... де ... ... ... білетіндер
білмейтіндерге айтып жүруіміз керек. Осының өзі ... ... ... ... Ел дамуының жаңа кезеңінің табыстары көп
ретте біздің ... бен ... ... ... болады.
Бізде қажетті ресурстар, әлемдік дағдарыс қыспағына төтеп беретін
тәжірибе бар. ... ... ... қарсы бағдарлама бар. Қойылған
мақсаттардың бәріне қол жеткізуге болады!
Біз барлық қиындықты еңсеретінімізге және ... ... және ... ... ... ... ... әлеумет! Отандастарым!
Қиындық атаулыны жеңетін бір-ақ күш бар, ол – бірлік. ... ... үшін ... қаншалықты қажет болса, тәуелсіздік жемістерін, бүгінгі
қол жеткен табыстарымызды сақтап қалу үшін де ол ... ... ... күн туған нелер бір қилы замандарда да ... ... ... ... осы ынтымағы мен бірлігі емес пе еді?
“Мың өліп, мың тірілген” қазақ халқы кеңес дәуіріндегі басқа ... ... ... да ... ... ынтымақ пен бірліктің арқасында
сақтай білді. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында өзге ... мен ... ... ... ... пен ... арқасында
жас мемлекетімізді жасақтап, өтпелі кезеңнен шығынсыз өттік емес пе?!
Бүгінгідей қиын-қыстау кезеңде мен туған ... ... ... ... ... ... ... бас болып өзге отандас
ағайындарға ... ... ... ... пен кемеңгерлік, сабырлылық
пен іскерлік көрсетіңіздер. “Саусақ бірікпей, ине ... ... ... ... білетін шығарсыздар.
Олай болса енді ұсақ-түйекті, берекесіз тірлікті доғарған жөн. Ел
үшін, ұрпақ үшін бір ... қол, бір ... бас ... кез ... Жаңа ... - жаңа ... ... жаһандану
жағдайындағы дамуы
3.1. Есептеу нүтесі
Біз мемлекеттік тәуелсіздіктің 13 ... ... Бұл ... ... ... және жаңа ... ... күрделі кезеңі
болды. Кідіріссіз де қысқа мерзімде біртұтас үш міндетті: тәуелсіз мемлекет
құру, жоспарлы экономикадан нарықтық ... және ... ... ... ... міндеттерін шешу қажеттігі туындады. Біз
өзімізге әлемнің көптеген жетекші державалары секілді ондаған жылдар ... ... ... ... тіпті сөз жоқ, біртіндеп дамып, экономикалық және
демократиялық өзгерістерді біртіндеп нығайтуға жол ... қоя ... ... ... ... ... тартты, біз оларға төтеп бердік, өйткені
бізде асқак құлшыныс, жеңіске ... ... ... ... ... басталған реформаларды колдауы болды.
Ал бүгін өткен жылдарды еске түсіріп және біздің күш-жігеріміз бен
жетістіктерімізді талдай ... нық ... ... ... ... ... тұрғыда дұрыс жолды тандадық. Экономикалық, ... ... ... кейде қаншалықты қиын жүргеніне қарамастан,
күткен нәтижелерге жеткізді: ел ... мен ... ... даму ... Қазақстан орынды түрде өңір лидері саналады ... ... ... ... бар 50 ... қатарынан лайықты
орын алуға ұмтылуда.Әлбетте, біз мінсіз ... ... ... өте ... құрып қойдық деп айта алмаймыз. Бұлай ету ... ... ... ... еді. ... өзі де біз үшін тар өрісті мақсат болған
жоқ. Біз оларды өз ... ... өмір ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін жүргіздік.
Елеулі экономикалық табыс біз таңдаған экономикалық даму моделінің
дұрыстығын долелдейді. Мұны ... ІЖӨ ... ... айқын
көрсетеді. Мәселен, 2003 жылы 1991 жылмен салыстырғанда ІЖӨ-нің артуы 106,3
пайызды құрады, бірақ бастысы — бүл ... ... біз ... 1990 жылдың психологиялық тұрғыда маңызды шебіне әбден жакындай
түссек, 2004 ... ... ... бұл ... ... әр ... ... қажеттіліктерді ескерместен, өз рөлі мен
даму стратегиясы берілетіндей түзілген болатын. ...... ... мәшине жасау шоғырланды, Өзбекстан мақта ... ... ... рөлі ... Бұл оның ... табиғи
ресурстарымен айқындалған еді.
Біздің еліміз әлемдік темір рудасы қорының шамамен 8 пайызына, әлемдік
уран қорының 25 ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан әлемде 12-орын алады және болжам бойынша 2015 жылы ... ... ... ... ондық елдерінің қатарына кіреді.
Қазақстан көмір өндіретін ел ретінде ... ... ... қоры 35,8 ... тоннаны құрайды. Бұл жалпы әлемдік
қордың 3,6 пайызы. ТМД елдерінің арасында ... қоры мен оны ... ... ... мен ... ... ... орын алады.
Біздің республиканың міндетіне үлкен бөлігі тасып әкетілетін табиғи
ресурстарды өндіру кірді. Қазақстанда өндірілетін ... — 70, ... — 55, қара ... — 46, көмірдің 28 пайызы сыртқа кетіп жатты.
Біздің өнеркәсіп ... ... құны бар ... жеткілікті
шығармады, онда 4 жөне 5 қайта бөлісулер болмады. Жерімізде ресурстардың
барлық түрі бола ... біз ... ... ... Ауыл ... жөне ... ... тән еді. Біздегі қажетгі селекциясыз және
кымбат тұратын жемшөптегі мал шаруашылығы тиімсіз болды. ... өте ... егіс ... ... ... деген қажетін жабуға мүмкіндік
берді, бірақ экономикалық тұрғыда өзін ақтамады.
Қазакстанның ауылдарына тыңайтқыштар, гербицидтер, ... ... алу, егін ... ... ет пен сүт тасу мен ... үшін ... ... жыл сайын одактық орталыкган
1985 жылдың бағаларымен 4 миллиард рубльге жуық сомада дотация берілетін.
Қазақстан экономикасының дербестігі туралы сөз бола ... ... ... 80 ... ... бағыныста болды. Республикаға тек
тамақ және жеңіл өнеркәсіпке билік ету құқығы қалатын.
90-шы ... ... ... ... ... ... бірақ
уақыт бөрін өз орындарына қойды. Егемендік алдық деп есі кете қуанудан
кейін жаңа ... ... ... ... ... тура ... өту алдын ала айқындалды, алайда көшу моделін таңдау күн тәртібінде
түрған ең қиын мәселе болды.
Экономика ... ... ... ... ... атап
көрсеткеніндей, "бұл елдер коммунизмнен бас тартуын қандайлық ... ... ... ... ... ... жедел көшудің
"мүлтіксіз" рецептерін сондайлық шұғылдықпен айтып бақты". Сол ... ... ... ... ... ... ізденімдері нақтылықтан
қандайлық алшақ екенін түсіндік.
Экономикалық, көп ... ... ... ... ... жылдары
келеңсіз ұласпалы әрекет туғызды. Кәсіпорындар тоқтап жат өнімдер өтпей
тұрғандықтан, коймаға ... ... ... мың адамдар жұмыссыз және
тірлік ету қаражатынсыз қалды.
Ауыл шаруашылығы тірек еткен дотациялар мен ... ... ... ... сатып алуға бағдарланған колхоздар мен
совхоздар бір ... ... ... ... ... келеңсіз процестердің
салдары ретінде бюджетке салықтар түспей қалды. Жалақы мен ... ... ... ... ... резервтері түгесілді.
1991 жылға қарай Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық ахуал әлдеқайда
қиындады. ІЖӨ 12 ... ... ... ... тауар жетімсіздігі байқала
бастады. Бұрынғы жылдары тұмшаланып келген инфляция сыртқа ... ... ... жағдайда бізге бір мезетте аса маңызды міндетті шешуге тура ... ... ... ғана ... ... ... өзіміздің дербес
экономикалық жүйемізді құра бастау қажет болды.
Ол кезде ырғалып-жырғалуға уақыт берілмейтін. Әлемдік ... ... ... отандық кәсіпқойлар да болмады. Реформалау тәжірибесі
және қажетті заңнамалық база жоқ еді. Өзгерістер ... өзі де ... Ал жаңа ... өтуді өте қысқа мерзімде жүзеге асыру қажет ... да біз ... ... ... ... ... алға ... Әрине, біз басқа елдердің тәжірибесін ескеруге тырыстық, бірақ та,
белгілі болғанындай, олардың бірде бірі біздегіге ... ... ... көшуді жүзеге асырмаған екен.
3.2. жаһандану кезінде макроэкономикалық тұрақтандыру
Нарық экономикасына көшу мынадай ... ... ... ... мен ... ақша ... ... қаражаты мен
инвестициялық ресурстардың белгілі бір келісілуін ... ... ... алу және жекешелендіруді жүргізу, яғни жеке меншік ... ... ғана қол ... ... еді.Мемлекеттік экономикалық
саясат ақша-кредит, салық-бюджет, баға және ... ... ... ... тиіс ... Бұл екі ... ... құруды, алтын-валюта резервінің қорлануын, қор биржасы, салық,
кеден және ... ... ... жаңа ... институттарды қалыпта
дамытуды талап етті.
Бірінші кезеңде өзекті ... ... ... ... ... ... ... туындаған проблемаларды шеш алмас едік.
Ал олар анық көрініс берді.
Тұтыну тауарларын өндіру ... ... ... ... ... пен
ұсыныстың сәйкессіздігін көрсетіп тұрды. Тек бағаны өсіру есебінен пайда
қуушылықтың жалпыға ортақ жарысы басталып ... ... өсіп бара ... ... ... тап ... ... кезекте бағаның ырықтандырылуын жарияладық, ол нарықка өтудің
табанды қадамы болды. Сұраныс ұсынысты туғызады ... ... ... косу ... ... ... та ... бұл шараны, бағалар кілт аспандап
кеткендіктен, ... ... ... сұраныс пен ұсынысты ескеріп емес, саяси
және идеологиялық себептер бойынша белгіленетін. ... да ... ... және ... ... Оның үстіне тауарлармен және
қызметтермен қамтамасыз ... ... ақша ... ... ... шешу ... емес. Бұл жағдайдан ... шығу ... ... ашық ... айналдыру болып табылатындықтан,
кесімді бағалардан еркін бағаларға біртіндеп көшу сәтсіздікке ... ... да ... ... ... ... ... көмектеспеді.
Алайда рынокты тұтыну тауарларымен толтыру айтарлықтай тез жүрді,
кезектер ... ... жүйе алып ... ... өз ... ... ... бір дәрежеде кәсіпкерлік бастамашылық көрініс
берді. Бұл сұраныс пен ұсыныс экономикасының алғашқы ... ... та ... ... ... ... ретт ... біртұтас
рубль аймағында тұрып жатуымыздан жағдай күрделі болып қала берді. ... ... ... жүргізіп отырған жүйесіз ақша ... ... ... ескі ... ... жөнелтілді, мұның
өзі инфляция үшін нәрлі топырақ болды. Біз таңдау алдында тұрдық — не ... қысу ... не ... ... ... ... орнату керек.
Екінші нұсқа ескі кезеңдерден әлдеқайда қалыпты болып көрінетін, ... ... ... реформалар қисынына қайшы келетін.
Біз өз жолымызды таңдадық, ол ұлттык. валюта енгізуді көздеді.
Қазақстан ... ... Одақ ... ... ... ... ... өйткені
басқаларға қарағанда Ресеймен экономикалық байланыстары әлдеқайда ... ... ... шыдамымыз шегіне жетті. Сөйтіп 1993 жылғы 15 қарашадан
бастап біз ... ... аса ... ... — ұлттық
валютамыз теңгеге ие болдық. Жуырда біз аса ... ... ... ... ... ... ... ашқан сол оқиғаның 10 жылдығын
атап өттік. Бұл бізге 1994 жылы-ақ гиперинфляцияны бәсеңдетуге, ал ... оны екі ... ... ... ... ... ... ауыздықтауға
мүмкіндік берді.
Тікелей тәуелсіздік алғаннан кейін бірінші кезекке ... ... және ... жүйелерін құру мәселелері де шықты. Іс ... ... ... ... тура келді. Бірінші кезеңде сәйкес нормативтік-құқықтық
базаны жасау талап етілді.
Ескі жүйені қирату алғашқы жылдары мемлекеттік ... өте ... ... ... әлеуметтік кепілдіктер мөлшері нақты
экономикалық мүмкіндіктерден асып тұрды. ... 1991 ... ... 20 ... артық болды.
Теориялық тұрғыда бюджет ... ... ... салықтарды кілт ұлғайту және әлеуметтік бағдарламаларды сондайлық
кілт қысқарту есебінен жетуге болады. Алайда ... ... ... орынды емес, өйткені бүл іскерлік белсенділіктің төмендеуіне және
экономиканың көлеңкеге кетуіне ... еді. ... ... ... ... төлеуге жеткілікті каражат болмады.
Қазақстан ТМД елдерінің ішінде бірінші болып салық ... ... жылы ... ... және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер туралы" заң күші бар ... ... ... ... ... ... еседен астамға қысқарды. Салық органының қызметі принципті түрдегі басқа
сипатқа ие болды. Салықтар мембюджетті толықтырудың ... ... ... сонымен бірге инвестициялық-өндірістік қызметті ынталандырудың кұралы
ретінде де қарастырыла бастады.
Енді экономикалық тұрақтану кезеңі басталғаннан кейін ... ... ... өндіріс саласынан айналым саласына көшірдік. 2002 жылы ҚҚС
ставкасын 16 пайызға дейін, ... ... ... 21 ... ... 2004 ... 1 ... бастап ҚҚС ставкасы 15 пайызға дейін
төмендеді, ал ... ... ... ... ... 7 пайызға дейінгі
регрестік ставка әрекет етеді.
Қазақстанда принципті ... жаңа және осы ... екі ... жүйесі құрылды, оны халықаралық барша қаржы ұйымдары ТМД-дағы үздік
жүйе деп атайды. Ұлттық банк тәуелсіз ... Бұл ... ... ... кілт ... ... ... банктер даму
серпініне ие болды. Өз кезегінде банк саласындағы ... ... ... ... ... ... күш-жігермен нығайтылды.
3.3. Ұлттық экономиканың жаһандану жағдайындағы дамуы
Инновациялық экономиканы қалыптастыру. Экономиканы ... ... ... ХХІ ... ... ... нұсқасы болып
табылады. Елдің ұлттық мүдделері осыны талап етеді, әлемдік дамудың негізгі
үдерістері ... ... ... кездері мемлекет инновациялық қызметті
дамыту үшін кең ауқымды шаралар қабылдауда. ... ... ... ... экономикамыз үшін нө¬мірі бірінші басымдыққа айналды десек
те, оның іске асырылуы уақыт талап еткен деңгейге көтеріле ... жоқ. ... ... ... технологиялық инновацияларға қабілеті осы ... ... ... ... ... ... ... ақыр соңында
жаңа өнім дүниеге келетін зерттеулер мен талдамаларға ғана келіп саймауы
керек.
Ол осы ... ... ... сатып өткізумен, сондай-ақ
тұты-нумен байланысты нәрселердің ... ... ... Бұл ... Елбасы
“Жаңа кезең – жаңа экономика” атты ... ... ... болатын.
Белсенді қалыпта болатын инновацияларға ұлттық қабілеттілікті қалыптастыру
мен қолдау үшін бүкіл қоғам осы ... ... аса ... ... ... ... ... мен құндылықтарды жете ұғынуы қажет.
Күрделі сипатқа ие және ... ... мен ... ... ... табиға-тын тек қана мамандар тобы емес, тұтастай
алғанда қоғам да терең сезінуі керек. ... ... ... ... саясаткерлер, заң шығарушылар белсенді түрде
қатысатын тұрақты ... ... ... ... тиіс.
Қоғамда инновациялық бағдарды қалыптастыру үрдісінде бұқаралық ақпарат
құралдарының рөлі артуы керек. Орта мектеп пен ... оқу ... беру ... ... ... мұны оларды шығармашылық жеке тұлғалармен
жұмыс істеуге бейімдеу арқылы іске асыруға болады. Елдің ... ... ... ... ... ... өйткені инновациялар қаншалықты ғылыми
қызмет болса, соншалықты инженерлік қызмет те. Бір ... ... ... ... ... ... ету ... қоғамы идеологиясының
бір бөлігіне айналуы тиіс, Жапонияда – 1960-шы жылдары, ал АҚШ-та – ... ... ... ... кәсіпкерлікті дамыту. Жаһандану үдерісімен және ... ... ... күрт ... ... ... даму
қағидаттарының өзгеруі жағдайында экономикалық үдерістерге мемлекеттік
ықпал ету әдістерін ... ... ... болмақ. Мемлекеттік кәсіпкерлік
элементтерін, тұжырымдамасын енгізу қажет. Бұл ... ... ... ... ... қалмайды, оның ең басты ... ... ... ... қазіргі жағдай осындай тұжырымдаманың
болуы маңызын күшейтеді. Өйткені ... ... ... ... ... ... ... ұлттық экономиканы дамытуға
анағұрлым белсенді қатысуы үшін алғышарттар бар.
Жаңа білім, жаңа ... ... ... ену ... ... бейбітшілікті қолдау арқылы өркениетке қол жеткізу. Елімізде өткізіліп
жатқан барлық реформалар нәтижелі болуы үшін ... ... ... ету, заң үстемдігін қалыптастыру, өркениетті ... ... ... Осыған байланысты Қазақстан Республикасы Президентінің
«Еуропаға жол» ... ... ... ... ... 2010 жылы ... ... және ынтымақтастық ұйымына
төрағалық етуі еліміздің ... ... ... ... ... ЕҚЫҰ ... стратегиясын дайындау мақсатында «Еуропаға жол»
мемлекеттік бағдарламасын қабылдадық. ... ... ішкі ... ... қалыптасқан байланыстарды нығайту,
технологиялық, энергетикалық, гуманитарлық және ... ... ... интеграция, құқықтық реформалар
тәжірибесіне сүйену арқылы өз ... ... ... ең ... - Еуропа елдерімен қарым-қатынасымызды стратегиялық серіктестік
деңгейіне жеткізіп, ... ... ... ... отырып,
технологиялық басқару және институттық даму тәжірибесін алу. Еуропалық
тәжірибені пайдалана ... ... ... - құқықтық
базаны жетілдіру және ... ... 2010 ... ... үшін ... ... жасау. Осы Бағдарламаны іске асыру үшін Қазақстан
Республикасының Еуропаның жетекші ... ... ... ... салаларда стратегиялық әріптестік деңгейіне шығуын, Еуропа
елдерімен тауар айналымы жыл сайын 10%-ке ... үшін ... ... ... мемлекеттері және үкіметтері басшылары деңгейінде жыл
сайын 5 сапар алмасу, қазақстандық желілер панъеуропалық көлік ... ... ... ... дамыту сияқты нақты бірлескен жобалар пайда
болмақ. Оларды іске ... осы ... ... айында Париж қаласында
Стратегиялық серіктестігі туралы келісімін іс жүзінде ... ... ... ... «Еуропаға жол» бағдарламасымен Президент
еліміздің ЕҚЫҰ-ға төраға болуына және ... ... ... сүру ... ... ... деуге болады. Осы жерде ЕҚЫҰ - өзі
жайлы мағлұмат. 56 мемлекет мүшесі болып ... ұйым БҰҰ ... ... ... алдын алу, Еуропадағы түрлі кикілжіңдер
мен зардаптарын реттеу үшін ... ... ... 1992 ... бері ... тұрақты мүшесі болып, 1995 жылы ЕҚЫҰ-ның жанынан Вена ... ... ... ... 1999 жылы ЕҚЫҰ мен ҚР Үкіметі
арасында өзара түсіністік туралы меморандумға қол ... және ... ... ... ... төрағалық ету туралы ниет Қазақстан 2003
жылы білдірген болатын. Елбасының 2005 жылғы «Қазақстан ... және ... ... ... жолында» атты Жолдауында аса маңызды
мән берген. Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға ... ... 2005 жылы ... ТМД басшыларының саммитінде қолдау көрсетсе, ... ... ... айындағы бейресми саммитінде қолдайтынын мәлімдеген.
ЕҚЫҰ тұрақты төрағасының ... бір ... оның ... ... ... ... Министрі атқарады. Жалпы, ЕҚЫҰ-да төрағаны
қосып есептегенде сегіз институт бар. Олар : Жоғары деңгейдегі ... ... ... кеңесі, Басқару кеңесі, Тұрақты кеңес,
Қауіпсіздік ... ... ... ... ... және Бас
хатшы.
Осындай беделді ұйымға төрағалық ету Қазақстан секілді жас тәуелсіз
мемлекеттер әлемге ... бола ... ... ... ықпалды
мүшесі болуға мүмкіндік туып тұр. Осы жол арқылы Қазақстанның өркениет
жолындағы, адам ... ... ... ... «Еуропаға
жол» бағдарламасы өзара түсініктілік, сыйласымдылықты ... ... ... ... мен ЕҚЫҰ мен ... ... ретінде ынтымақтастығын,
қарым-қатынастарын белгіленген бағыты ... ... ... ... ... ... ... сай реформалау шараларын жүргізбек.
Қорытынды
Жаһандану мәселесі – адамзат үшін жаңа ... Бұл ... ... мен ... ... білім жүйесінде, мәдениет және т.б.
салаларда пайда бола бастады. Қазір қазақ халқы үшін, Қазақстан үшін ... әрі ... ... ... ... ... дәуірі басталып, онда
ұлттың рухани мәдениетке аса үлкен көңіл бөлінуде. Осыған байланысты біздер
ең бастысы, қазақ ... ... ... ... қалу және одан ... ... Рухани құндылықтарға – тіл, дін, салт-дәстүр, тарих,
мәдениет, өнер, музыка, жатады. Осы ... ... ... ... ... ... ... жаһандану тек ірі мәдениеттер өркениетінің, ... ... ... ... қатар экономикалық қақтығыс.
Эконмикалық жағынан капитал, арзан шикізат көзі, ... ... ... ... ... ... инвистиция, кредит беру сияқты ... ... ... ... ... алмасу, адамдардың еркін
қозғалысы арқылы жүзеге асатын жаһандану жағдайында мемлекетіміздің тұрмыс
деңгейін ... ... ... қатарынан табылуы үшін оның бәсекеге
қабілеттілігін арттыруы керек. Бұл ... ... ... ... ... ... ... мен жоғары білім беру деңгейі бәсекелестігін
тудыртып отыр. Мұндай ... ... үшін ... мен ... ... бәсекеге қабілеттіліктің шешуші факторларына айналатыны
түсінікті. ... мен ... ... ... ғана ... ... алатынымыз, ол үшін жеке тұлғаны ... ... алу ... айқын сезіне түсу керек.
Менің ойымша, Қазақстан үшін 2009, 2010 жылдар бұрын-соңды болмаған
жауапкершілікке толы - сын кезең. Қазақстан ... ... ... ... ... ... салаларында әлемдік
дәрежедегі жарқын жетістіктерге бет бұрып, ... жол ... ... ... ... ... еліміз өз өсуінің жаңа ... ... ... қазақ елінің әлеуметтік ... ... ... ... мен ... ... жолы.
Біз – жастар, мемлекетіміздің жаһандану жағдайында - жарқын
болашақ кепілі болатын, әлем ... ену ... жол ... ... ... әдебиеттер
Байдельдинов Л. А. Казахстан как ... ... - ... ... Казахстана, 2002. - 168 с.
Бек У. Что такое глобализация? / Пер. в нем. А. Григорьева и ... ... ... и ... А. ... - М.: ... 2001. - 301 ... А., Аманбаев А. Ж. Суверенитет Казахстана в ... ... ... ... ... - А., 1997. - 137
с.
Назарбаев Н. А. В ... ... - А.: ... 1999. - 296 ... Н. А. ... ... общества – как условие прогресса
Казахстана. - А.: ФПИ «Казахстан ХХI век», 1993. - 32 с.
Назарбаев Н. А. Критическое десятилетие. - А.: ... 2003. - ... Н. А. Пять лет ... - А.: ... 1996. - ... Н. А. ... становления и развития Казахстана как
суверенного государства. - А., РГЖИ «Дауiр», 1992. - 48 ... Д. ... ... (Вопросы государственной власти и
государственного суверенитета). - А.: Қазақ Университетi, 2002. - 110 с.
Тасмагамбетов И. Н. ... ... ... и ... - А.: Институт развития Казахстана, 1996. - 190 с.
Уткин А. И. Глобализация: процесс и осмысление. - М.: Логос, 2002. ... Л. М. ... ... и ... глобализации экономики. //
Саясат, 1999, №5. - С. 30-33.
Назарбаев Н. А. ... и ...... ... ... ... Президента РК на Саммите Тысячелетия
ООН). // Воин Казахстана, 2000, 15 сентября. – С. 7.
Тасмагамбетова Д. ...... ... ... и угрозы. //
Вестн. КазГУ, «МО и МП», 2001, №3. - С. 128-130.
Токаев К. К. Казахстан в меняющемся ... // ... 1999, № 3. - С. ... Г. Н. ... ... РК в ... глобализации. //
Дипломатический курьер, 2000, №3. - С. 178-182.
-----------------------

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақпараттық қоғам және жаһандану90 бет
Дүниежүзілік шаруашылықтың жаһандануы және инвестициялық процесс31 бет
Еуразиялық ой - Қазақстанның жаһандану үніне қарсылығы ретінде8 бет
Жанама салықтардың қазіргі кездегі жағдайы мен олардың жаһандану жағдайындағы даму перспективалары85 бет
Жаһандану43 бет
Жаһандану батыстандыру феномені, қазіргі заман модернизациясының тірегі ретінде ұлттық моделге әсері106 бет
Жаһандану дәуіріндегі мәдениеттің әмбебапталуы58 бет
Жаһандану дәуіріндегі тарихи сананың трансформациясы22 бет
Жаһандану жағдайында мұнайгаз өнеркәсібін кешенді дамытудың тиімділігі мен жолдары61 бет
Жаһандану жағдайында ұлттық экономиканың бәсекелестік артықшылығын қалыптастырудағы агроөнеркәсіп саласының әлеуетін және мүмкіншіліктері85 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь