Саясат тарихы туралы ақпарат

Саясат тарихы
Қоғам өмiрiнiң саяси жүйесi
ҚОҒАМ ЖӘНЕ БИЛIК
Билiк қоғам өмiрiнiң феноменi ретiнде
ҚОҒАМНЫҢ САЯСИ ЖҮЙЕСI ЖӘНЕ ОНЫҢ ИНСТИТУТТАРЫ
ӘЛЕМДIК САЯСАТ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР
ТҰЛҒА ЖӘНЕ САЯСАТ
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI
Саяси ойдың саяси ғылымды дәуiрлеу тұрғысынан тарихы. Саяси талдау теориялық негiзi қалыптасуының бастапқы кезеңi. Ежелгi дүниенiң саяси ойы. Антикалық философиядағы саясат табиғаты мен мемлекет мәнi. Саясат пен мемлекеттi түсiндiруге, типтеуге және формыларын дамытуға Платон мен Аристотельдiң қосқан үлесi. Цицеронның "құқықтық мемлекетi" саяси iлiмдер тарихындағы жаңа iргелi ұғым ретiнде.

Орта ғасырдың саяси көзқарастары. Саяси бiлiмнiң дiни-этикалық түрi. Рухани және зайырлы мемлекеттер тұжырымдамалары секуляризация салдары ретiнде. Қайта өрлеу мен реформацияның саяси ойлары. Т. Мюнцердiң, Т. Мордың, Т. Кампанелланың утопиялық социализмiнiң саяси нақтылыққа әсерi. Жаңа заманның саяси ойы. Н Макиавеллидiң билiктi саяси ғылымның пәнi ретiнде түсiнуi. Мемлекеттiлiк пен билiк түрлерi либералдықтың саяси теориясында (Т.Гобсс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж-Ж.Руссо). Дж. Мэдисонның федералдық республика тұжырымдамасы мен азаматтық құқықтар туралы Т. Джефферсонның идеалары. Саяси ойдың О. Конттың, Г. Спенсердiң әлеуметтануында дамытылуы.
1. Антология мировой политической мысли. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. Т. 1. М., 1997.

2. Арон Р. Основные этапы развития социологической науки. М., 1992.

3. Байдельдинов Л.А. Основы политологии: Учебник. Алматы, 2002.

4. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.

5. Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.

6. Жамбылов Д. Саясаттану негiздерi, Алматы, 1998.

7. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под.общ. ред. В.С. Нерсесянца. М., 1997.

8. Казахстанская политологическая энциклопедия. Алматы, 1998.

9. Қазақ ССР-нiң мемлекеттiк егемендiгi туралы Декларатия // Халық кеңесi. 1990. 25 қазан.

10. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, 1995.

11. Назарбаев Н. Казахстан – 2030, Барлық Қазақстандықтардың өсiп- өркендеуi, қауыпсiздiгi және әл-ауқатының артуы. Ел президентiнiң Қазақстан халқына жолдауы. Алматы, 1997.

12. Назарбаев Н. Сындарлы он жыл. Астана, 2003.

13. Назарбаев Н. Тарих толқынында. Алматы, 1999.
    
    Қазақстан  Республикасының  Білім және ... ...  ...  ...  ...  ... ... Ө Ж
Тақырыбы : Саясат тарихы
Орындаған : ТК- 421 ... ... ... : ... ... Мажитович
Семей 2015
Саясат тарихыСаяси ойдың саяси ғылымды дәуiрлеу тұрғысынан тарихы. Саяси талдау теориялық ... ... ... ... ... ... саяси ойы. Антикалық философиядағы саясат табиғаты мен ... мәнi. ... пен ... ... ... және ... дамытуға Платон мен Аристотельдiң қосқан үлесi. Цицеронның "құқықтық мемлекетi" саяси ... ... жаңа ... ұғым ... Орта ғасырдың саяси көзқарастары. Саяси бiлiмнiң дiни-этикалық түрi. Рухани және зайырлы ... ... ... салдары ретiнде. Қайта өрлеу мен реформацияның саяси ойлары. Т. Мюнцердiң, Т. ... Т. ... ... ... саяси нақтылыққа әсерi. Жаңа заманның саяси ойы. Н Макиавеллидiң билiктi саяси ғылымның пәнi ретiнде түсiнуi. Мемлекеттiлiк пен ... ... ... ... ... ... Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж-Ж. Руссо). Дж. Мэдисонның федералдық ... ... мен ... ... ... Т. ... ... Саяси ойдың О. Конттың, Г. Спенсердiң әлеуметтануында дамытылуы. Г. Гегель еңбектерiндегi мемлекет пен азаматтық қоғам. ... ... ... ... ... ... орыс ... - орыс саясатының дәстүрлерi. Орыстық саяси ойдың өзгеруi: ағартушы ... ... ... ... ... маркстiк, лениндiқ. Шығыстың саяси ойының дамуы. Ежелгi Қытай мен Индиядағы мемлекетiлiк пен билiктiң эволюциясы. Ортағасырлық араб - исламдық ғлемi ... ... ... ... ... бойынша саяси құрылым. Ежелгi түрiктердiң қоғамдық-саяси құрылысы. Шыңғыс ханның "Ұлы Ясасы" бойынша хандық билiк. Жетi Жарғы бойынша ... ... ... кұрылымы. Қазақ халқының рухани мұрасындағы саяси идеялар (Ш. Уәлиханов, Абай Құнанбаев, "Алаш Орда"). Қазiргi саяси ғылымның қалыптасуы. ХХ ғасырдағы саяси ... ... ... ... бiлiмiнiң саласы ретiндегi эволюциясы. ХХ ғасырдағы саясаттану дамуының институционалдық кезеңi. ... және оның ... ... ... ... ... қоғамдық - саяси ғалымдардың құрылымдық өзгеруi. Қазақстанның қоғамдық - ... ... ... ... ... ... ... өмiрiнiң саяси жүйесi Қоғам өмiрi саяси саласының мазмұны, шекарасы және ерекшелiктерi. Қоғам ... ... ... оны ... ... Саяси саланың қоғамдық өмiрдiң экономикалық, әлеуметтiк және рухани салаларымен байланысы және ... ... ... ... ... ... ... қалыптасуы: билiк, мемлекеттiк құрылым, өтпелi дәуiрдегi қоғамның саяси белсендiлiгi. Саяси салаға халықаралық факторлардың ыкпалы. ... ЖӘНЕ ... ... ... феноменi ретiнде Билiк ұғымы. Билiк табиғаты: анықтаманың философиялық, мiнез- құлықтық, әлеуметтанулық методологиясы. Билiк құрылымы. Билiк көздерi, объектiлерi, ... ... ... ... ... ... (ықпал сипаты, ықпал салалары бойынша, тарихи топтамалары). Саяси билiк, оның мәнi, ... және ... ... ... ... оның типтерi мен формалары. Саяси билiктiң жүзеге асу механизмi. Билiк легитимдiгi және оның ... ... ... ... ... саяси билiк үшiн күрес саласы және оның жүзеге асыру әдiстерi. Қазақстанның қазiргi тарихындағы билiк жүйесi. Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... Саясат субъектiлерi. Олардың билiк жүйесiндегi орны, рөлi, ... ... ... топтың, қоғамның саясаттағы субъективтiк объективтiк жағдайы. Адам саясат субъектiсi ретiнде. Тұлғаның саяси субъектiлiгiнiң мәнi, оның өмiрiнiң саяси мазмұны: мемлекетке, билiкке, ... ... ... ... ... iрiктеу факторы ретiнде. Адам құқықтыры тұжырымдамасы: тарихы мен казiргi кезеңi. Қазақстан азаматтарының құқықтыры мен мiндеттерi. ... ... ... ... ... ... мен топтар, халық ұғымы. Топтың құндылықтық-бағдарлық бiрлiгi. Қазiргi қоғамдардағы ... ... ... ... ... ... олардың ерекшелiктерi, өзара байланысы және саясатта ескерiлуi. ... ... ... ... ... субъектiлерi ретiнде, олардың пайда болу себептерi. Этникалық ... ... ... ... Ұлттық қатынастар саясат объектiсi ретiнде. Ұлттық пен ұлтаралықтың (интернационалдықтың) ... ... ... ұлт ... ... ... ұлт саясаты. Қазақстанның әлеуметтiқ-саяси құрылымы. Қазақстанда саясаттың жаңа субъектiлерiн қалыптастырудың бастауы және әлеуметтiк негiзi. ҚОҒАМНЫҢ САЯСИ ЖҮЙЕСI ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... ... ... Қоғамның саяси жүйесi: ұғымы, мәнi, құрылымы, кызмет ету механизмi. Саяси жүйе теориясының тарихи эволюциясы. ... ... ... ... тұрақтылық және саяси тәуекел. Қазiргi заманның негiзгi саяси жүйелерiне салыстырмалы ... ... ... ... ... өзгеруi, оның Қазақстан қоғамының ұлттық ерекшелiктерi мен дәстүрлерi тұрғысынан ... ... ... - қазiргi қоғамдық құрылыстың негiзгi заңы Конституция құқықтық ережелер жүйесi ... ... ... ... ... ... дәстүрлi құрылымы. Конституциялық заңның табиғаты. Конституция билiктi легитимдеудiң ең жоғары деңгейi. Заңдық және ақиқаттық. Конституция ... ... ... ... оны мемлекеттiң негiзгi заңы ретiнде анықтаушы қоғамдық қатынастар тобы. Қазақстан Республикасының ... - ... ... методологиясы мен тұжырымдамасының бейнеленуi. Саяси режимдер Саяси режимнiң қоғамның саяси ... ... ... ... ... оның мәнi. Саяси режимнiң қоғамның саяси жүйесiмен қызметтiк байланысы. Саяси режимге сипаттама. Саяси режимдердiң негiзгi типтерi, топтау принциптерi. Тоталитарлық, ... және ... ... ... ... ... пен азаматтық қоғам. Демократияға қарсы режимдердi демократиялыққа айналдыру жолдары. Тоталитарлық және авторитарлық Тоталитарлық тарихи және саяси ... ... ... идеялық көздерi, бастауы және негiзгi белгiлерi. Тоталитарлық режимнiң түрлерi: "солшыл" және "оңшыл". Тоталитарлық қоғамдағы ұлы мақсаттардың рөлi мен тағдыры. Авторитарлық ... ... оның ... ... Авторитарлық режимдердiң тоталитарлықтардан негiзгi өзгешелiктерi. Демократия Демократия ұғымы, "демократия" терминiнiң тарихи эволюциясы, ұғымның мәнi. ... ... ... ... ... дейiңгi теориялары мен үлгiлерi. Демократиялық принциптер мен процедуралар, демократия өлшемдерi. ... ... ... ... "адам құқықтарының" демократиялық үлгiсi. Қазiргi демократиялардың жалпы ... ... ... мен кемшiлiктерi. Мемлекет саяси институт ретiнде Мемлекет қоғамның саяси құрылымының жоғарғы түрi. Қоғамның ... ... ... ... тиiмдi белгiлерi. Мемлекеттiң мәнi мен негiзгi белгiлерi, оның құрылымы мен қызметтерi. Саяси реттеудiң ... ... ... ... типтерi, басқару түрлерi мен мемлекеттiк ұйымдастыру түрлерi. Мемлекет атрибуттары, ... ... ... ... ... ... ... күштеу. Қоғамның тарихи даму процесiнде мемлекеттiң эволюциясы. Қазiргi мемлекеттердiң саяси құрылысы ... ... ... ... және азаматтық қоғам Мемлекет құрылымындағы билiктiң орны мен рөлi. Азаматтық ... ... ... ... Жаңа ... ... саяси идеаларының бiрi ретiнде: негiзгi түсiндiрмелерi. Азаматтық қоғамның мәнi мен өлшемдерi. Мемлекет пен азаматтық қоғамның ... ... ... ... пен ... қоғамның өзара қарым-қатынас түрлерi. Президент Президент лауазымын анықтау. Президенттi сайлаудың тарихи жүйесi. Конституция көлемiндегi өкiлеттiлiк мерзiмi. ... ... әр ... ... ... ... Мемлекеттi басқару жүйесiндегi Президент өкiлеттiктерi салалары. Бақылау институты және қызметтен босату процедурасы. Президент - елдiң саяси ... ... ... ... Оны сайлау процедурасы және Қазақстан Республикасы Конституциясына сай өкiлеттiктерi. ... ... ... оның ... мен негiзгi мемлекеттiк қызметтерi. Мемлекеттiк органдар жүйесiндегi парламент рөлi. Парламент палаталарының, ... мен ... заң ... ... ... ... демократиялық мемлекеттердегi парламент институты. Еуропарламент халықаралық заң шығарушылық органның бастапқы тәжірибесi. ... ... ... оның Конституцияда бекiттелген қызметтерi. Үкiмет Мемлекеттiң жоғарғы атқару органы ... ... ... Оның ... мәртебесi. Үкiмет құрылымының тарихи типтерi. Үкiметтi қалыптастыру жүйелерi, әртүрлi мемлекеттiк ... ... мен ... ... заң шығарушылық қызметi. Қазақстан Республикасы Үкiметi, оның Конституциялық қызметтерi, өкiлеттiктерi. Сайлау жүйесi Сайлау жүйелерi мемлекеттiк билiк органдарын сайлау ... ... ... ... Сайлау жүйелерiн реттеудiң құқықтық конституциялық және құқықтық емес ... ... ... ... типтерi. Мажоритарлық және пропорционалдық өкiлеттiлiк. Сайлаулардың әлемдiк тәжірибесi. Сайлаулар Қазақстан Республикасындағы демократияның ажырамас атрибуты ретiнде. Саяси партиялар мен ... ... ... ... партияның оны парламенттiк фракциялардан, топтар, ықпал топтары мен саяси клубтардан өзгелеушi белгiлерi. Саяси процестегi партиялар мақсаты. ... ... және ... ... ... және қызмет тәсiлдерi, мүшелiк, билiктiң өкiлеттi органдарына кандидаттарды ұсыну түрлерi. ... ... ... ... ... және олардың типологиясы. Партиялық - саяси жүйелердiң қалыптасуы мен ... ... ... ... ... демократия елдерiндегi партиялық жүйелер. Қазақстан Республикасындағы көппартиялық жүйесiнiң қалыптасуы мен қызметi. ... ... ... ... ... ... Қоғамдық үйымдар мен қозғалыстар Қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстардың пайда болу себептерi. Қоғамдық - саяси ұйымдар мен ... ... ... өмiрiндегi орны мен ролi, олардың топтау өлшемдерi, типтерi мен түрлерi, саяси құқықтық мәртебесiне сипаттама. Қазақстандағы қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар, оларды ... ... ... ету. ... және оның ... саяси өмiрiндегi ролi. Қазақстандағы оппозицияға сипаттама. Бұқаралық демократиялық қозғалыстар. Бюрократия әлеуметтiк - саяси ... ... ... Бюрократиялық жүйе дамуының тарихи алғышарттары, оның мәнi. Саясат пен бюрократияның, билiк пен ... ... ... М. ... ... ... ... Бюрократтану саяси институттардың даму тенденциясы ретiнде. Әр түрлi саяси режимдер жағдайындағы бюрократтық аппарат. Демократияландыру және жанарту процесiнде бюрократия дамуының ... ... ... тұру мен оның ... түрлерiн шектеу жолдары. Қазақстан Республикасында қоғамның бюрократтануын ... ... пiкiр ... ... ... ... анықтау, оның әлеуметтiк мәнi, көрiну түрлерi, саяси процеске әсер ету дәрежесi. Қоғамдық пiкiрдiң ... ... пiкiр ... ... және ... ... ... пiкiрдiң қалыптасу көздерi. Қоғамдық пiкiрдiң қоғамның қоғамдық-саяси өмiрiндегi ролi. Оны саяси практикада ескеру мен талдау. Қоғамдық пiкiрдi сұрау, ... ... ... ... олардың саяси мәселелердi шешудегi маңызы. Қоғамдық пiкiрдiң саяси демократиялық институттар мен бостандықтардың дамығандығымен байланысы. САЯСИ ПРОЦЕСТЕР ... ... ... ... ... Саяси процес саяси жүйенiң қызмет ету формасы, уақыт пен кеңiстiктегi қоғамның жай-күйi, саяси өмiрдiң ахуалы жүйесi, қандайда болмасын ... ... және ... байланыстырылған субъектiлердiң, құрылымдар мен институттардың өзара ықпалдасу жиынтығы ретiнде. Саяси процестердiң ... ... ... ... мен ... ... процестiң жүзеге асуының негiзгi кезеңдерi. Саяси процестiң сипаты мен бағытталуын анықтаушы факторлар. Саяси процестiң ағым ... ... ... ... ... және түрлерi. Демократиялық саяси процестiң ерекшелiктерi, оның шарттары және негiзгi түрлерi. Қазiргi саяси процестер динамикасы. ... ... ... процес, оның тоталитарлықтан демократиялық қоғамға өтумен байланысты ерекшелiгi. Саяси бағытты жасап шығару. Жаңашылдық динамикасы Саяси ... оның ... ... ... ... Саяси стратегия, оның мәнi. Стратегияның объектiсi мен көлемi. Альтернативтiк балама стратегиялар, оларды бағалау және талдау. Стратегиялық бағытты дайындап шығарудағы ... ... ... ... ... ... саяси күштердiң күнделiктi мiнез-құлқының бағыты ретiнде. Тактикадағы баламалар, саяси тактиканы жасап шығарудағы шығармашылық пен догматтық. Қазiргi кезендегi ... ... ... ... оның ... ... мен нақтылығы. ^ Саяси шешiмдер Саяси шешiмдер саяси ... ... ... ... ... ... ... ерекшелiгi мен құрылымы. Саяси шешiмдердiң типтерi. Саяси шешiмдердi қабылдаудың элитарлық-демократиялық және авторитарлық тәсiлдерi. Саяси шешiмдердi қабылдаудағы ... ... ... - ... ... мен ... ... ұтымдылығы мәселесi. Шешiмдердi iске асырудың негiзгi типтерi: популистiк, элиталық, консервативтiк, демократиялық және радикалдық (батылдық). ... ... ... Саяси шешiмдi қабылдауда және iске асырудағы тұлғаның ролi. Саяси және басқарушылық процестердiң маңызды элементi ретiнде саяси шешiмдердiң маңызы. ... ... ... ой ... ... ... Саяси жүйенiң әмбебаптық сапасы ретiндегi саяси қатысудың мәнi. Азаматтардың саясатқа тартылуы ... мен ... ... ... ... ... ... Қатысу мәдениетi және қайнар көздерi. Жеке адамды саясатқа ендiрудiң нысандары мен түрлерi. Автономиялық және жұмылдырыла қатысу. Бейсаясаттық, адамдардың саясаттан ... оның ... мен ... Өтпелi жүйелердегi енжарлық. Енжарлық және демократия. Саяси наразылық. Саяси ... ... ... даму мен ... ... даму ... ... ой тарихындағы саяси даму өлшемдерi. Қоғамдық жүйенiң өзiнiң өмiр сүруiнiң сапалық жаңа деңгейiне өтуiнiң негiзгi ... ... ... ... оның ... және ... ... байланысы. Саяси жаңартудың мақсаттары мен өлшемдерi, оның негiзгi белгiлерi. Жаңарудың әлеуметтiк факторлары. Саяси жаңарудағы құндылықтар жүйесiнiң ролi мен маңызы. ... ... оның ... ... және ... ... жаңарту жолдары. Жаңарушы қоғамдағы саяси қайшылықтар және саяси дамудың ... ... ... ... мен ... ашық, демокртиялық қоғамға өтудi жүзеге асырушы елдер үшiн ... ... ... ... ... жаңару. Жаңару процесiндегi дәстүрдiң ролi, оның ерешелiктерi. Саясаттағы жанжалдар және дағдарыстық жағдайлар Жанжалдар мен дағдарыстық жағдайдың саясаттағы орны мен ролi. ... ... ... тұжырымдамалары: О. Конт, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, К. Поппер, Л. Козер, Р. Дарендорф. Iргелi құрылымдық қайшылықтар таптық жанжалдың қайнар көзi ... ... ... ... ... ... саяси жанжалдың негiзгi түрлерi. Iшкi, халықаралық және дүниежүзiлiк ... ... ... және ... ... жанжалдың даму кезеңдерi. Жанжалдарды реттеудiң әлемдiк практикасы. ... ... ... ... ... ... саясаттық, жалпыұлттық саяси дағдарыстар, олардың ерекшелiктерi мен шешiлу жолдары. Постсоветтiк ... ... ... ... ... саяси тұрақтылық және тұрақсыздық мәселесi, жалпыұлтық консенсусқа жету жолдары. ӘЛЕМДIК САЯСАТ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... Халықарлық қатынастар қоғамдық қатынастардың ерекше түрi. Халықаралық қатынастардың геосаяси факторлары. Халықаралық қатынастардағы ұлттық-мемлекеттiк мүдделер, қажеттiлiктер, құндылықтар мен ережелер. Халықаралық қатынастардың ... мен ... ... ... ... және ... ету ... оның элементтерi. Сыртқы саясат - халықаралық қатынастар жүйесiнiң басты компонентi. Сыртқы саясаттың мақсаттары, ... мәнi және ... Iшкi және ... ... ... ... Саясат және дипломатия. Әлемдiк қауымдастық: тағдыр ортақтастығы және әлеуметтiк-саяси құрылымдардың ... ... ... ... ... мен қызмет етуi. Екi полюстiк дүниенiң ыдырауы және саяси өзара қарым- қатынастардың жаңа жүйесiнiң қалыптасуы. ... ... ... ... негiзгi тенденциялары. Халықаралық қауiпсiздiк тұжырымдамасы, оның ғаламдық, аймақтық және ұлттық деңгейлерi. жаңа ... жүйе ... ... БҚҚ және ... да ... ... органдар, үйымдар мен мекемелердiң қызметi. Қазақстан Республикасы әлемдiк қауымдастықта Қазiргi кезендегi егемендi мемлекет ретiнде Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық және ... даму ... және оның ... ... ... потенциалдық мүмкiндiктерi. Геосаяси жағдайы және халқының этнодемографиялық құрамы ерекшелiгi, сыртқы саяси бағытты iстеп шығаруда оны ескеру. ... ... ... ... ... - ... мүдделерi және сыртқы саясатының приоритеттiк мiндеттерi. Қазақстан Республикасының әскери доктринасы. Сыртқы саясаттың бейбiтшiлiк сұйгiштiк бағытталуы. Халықаралық қатынастар субъектiсi ... ... ТМД ... ... ... қатынасы ынтымақтастығы. АҚШ және Еуропа елдерiмен қатынастардың дамуы. ... және Орта және Таяу ... ... ... ... ... саясатының басым бағыттары. АТА және Қазақстан мәселелерi Азиялық - Тынықмұхиттық аймақ: саяси, экономикалық және мәдени мүмкiндiгi ... даму ... ... ... ара ... жағдайындағы Қазақстан Республикасы мен АТА-ның ұлттық-мемлекеттiк мүдделерi. ... АТА ... ... ... ... Оңтүстiк Азия елдерiмен дипломатиялық және консулдiк қатынастары, сауда-экономикалық өзара ынтымақтастығы, ғылыми, мәдени байланыстарды дамыту. Қазақстанның Япония және ... ... ... ... ... ... ету бойынша Қазақстан дипломатиясының шаралары. Қазiргi заманның ғаламдық проблемалары Әлемдiк қауымдастық назарының ғаламдық ауқымдағы мәселелерге артуы - ... ... ... Бейбiтшiлiктi сақтау, қару-жарақты шығаруда жарысты шектеу, қырып-жоятын ... тиым ... ... ... сақтау, минералдық - шикiзаттық және энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдаға асыру, ойластырылған демографиялық саясатты өмiрде жүзеге асыру, аштық және аурулармен ... ... және ... ... мұхит ресурстарын игеру, "Үшiншi дүние" елдерiнiң артта қалуын жеңу, Адам мәселелерi - ... ... ... ... ... ... жүйелiлiгi және жалпыға ортақтық сипаты. Қазiргi ғаламдық мәселелердi шешудегi әдiс-амалдар. Жер шары - адамзаттың ортақ үйi. ... ... мен ... ... жалпы адамзаттық құндылықтар басымдығын бекiту. Ғаламдық мәселелердi ... ... ... ролi. Жаңа әдiлеттi халықаралық саяси және экономикалық тәртiптi құру жолдары. ТҰЛҒА ЖӘНЕ САЯСАТТұлға саяси ... мен ... ... және ... ... ... Э. Дюркгейм, М. Вебер, К. Маркс жеке адам мен қоғамның өзара байланысы мәселесi туралы. Жеке ... ... ролi. ... жекелiктiң құндылық бағдарламасы жүйесiнде. Адамның саясат саласындағы әрекетi оның сан алүанды әлеуметтiк өмiрiнiң бөлiгi ретiнде. Жекелiктiң ... ролi ... ... ... ... ... ерекшелiгiн шарттылайтын факторлар. Жеке адамның өзiндiгi және саясат. Мемлекет, қоғам және жеке ... ... ... адам ... ... ой ... адам ... негiзгi әдiс - амалдар. Адам құқықтары типологиясы. Азаматтардың мiндеттерi мен жауапкершiлiгi, ... ... мен ... ... Адам ... саясат iзгiлiгiнiң өлшемi ретiнде. Адам құқықтары халықаралық саясатта, осы саладағы халықаралықынтымақтастық. Қазақстан ... ... адам және ... құқықтары мен бостандықтары. Саяси мiнез-құлық "Саяси мiнез-құлық" ұғымы. Саяси әрекет пен саяси ... ... ... ... мiнез-құлықтың жалпы белгiлерi. Саяси мiнез-құлықты ынталандырушы негiзгi факторлар. Саяси мiнез-құлықты топтастыру, оның ... ... ... ... ... ... ... шарттары мен түрлерi. Санасыз белсендiктiң тиiмдi, патологиялық және рутинный мiнез-құлық түрiнде көрiнуi-байқалуы. Абсентизм құбылысы. Бұқаралық мiнез-құлықтың саясаттағы ... ... ... ... ... мәселесi. Қазiргi әлемдегi саяси идеология Саяси идеология саяси сананың ең ықпалды түрлерiнiң бiрi, саяси мәдениеттiң өзегi ретiнде. Саяси ... ... ... әдiс-амалдар. Саяси ғылым, саяси идеологиялық доктрина және практикалық ... ... ... ... ара ... және ... байланысы. Саяси идеологияның қызметi, деңгейлерi. Қазiргi дүниедегi ... ... ... ... мен ... әр ... ... Ұлттық идологиялар. Саяси идеология және саяси психология. Өзгерту және ... ... ... идеологиялық ахуалдың ерекшелiктерi. Саяси мәдениет Саяси мәдениет ұғымы, мәнi, құрылымдық компоненттерi мен қызметi. Саяси мәдениет ... ... ... бөлiгi ретiнде. Саяси мәдениеттiң ұлттық мәдениетпен, әлеуметтiк-мәдени, ұлттық-тарихи, дiни, ұлттық-психологиялық дәстүрлермен, әдет-ғұрыптармен, стереотиптермен байланысы. Саяси өмiрдiң институтталынған ... мен ... ... ... және ... ... Қоғамдық саяси институттар ақпараттық-идеологиялық қызметiнiң саяси сананы қалыптастырудағы ролi. Саяси сана деңгейлерi. Саяси мiнез-құлықтың үлгiлерi мен стереотиптерi. Саяси ... ... ... ... ... ... мен саяси субмәдениеттердiң ара қатынасы. Қазақстан Республикасында демократиялық саяси мәдениеттiң қалыптасу мәселелерi. Саясат жекелiк құрылымында. Саяси әлеуметтену механизмдерi ... және ... ... категориялары, олардың ара қатынасы. Саяси әлеуметтену жекенiң ... ... ... ережелерi, құндылықтары мен дағдыларын игеру, қоғамның саяси өмiрiне белсендi жеке қатысуы процесi ретiнде. ... ... ... ... ... құрылымдарын мақсатты дамыту жүйесiндегi орны мен ролi. Саяси әлеуметтенудiң мақсаттары мен мiндеттерi, оның объективтiк және субъективтiк сипаты. Адамның саясат ... ... ... Саяси әлеуметтенудiң тура және жанама түрлерi. Бастапқы және екiншi, тiкелей және көлденең саяси әлеуметтену. ... ... ... ... ... әлеуметтендiрудiң Қазақстан Республикасындағы ерекшелiктерi. Өзгерген жағдайларға бейiмделу мәселесi. Саяси жетекшiлiк (лидерлiк) Лидерлiк-қоғамдық саяси ... ... мен ... ... ... ... ... ролi мен орны. Саяси лидерлiктiң табиғаты. Саяси лидерлiк тұжырымдамалары: сызық теориясы, жағдай тұжырымдамасы, конституенттер теориясы, ... ... жғне ... ... Саяси лидерлiктi жiктеу. Лидер қызметi. Жеке басқа табыну: ... мен ... ... ... ... ... ... портреттерi, оларды салыстырмалы талдау. Қазiргi жағдайдағы саясаткердiң атрибуттық сапаларына қойылатын талаптар. Қазақстандағы саяси жетекшiлiктiң дамуы тенденциялары. Саяси таңдаулылар-элиталар ... ... ... ... теорияның негiзгi бағыттары: Г.Моска, В.Парето, Р.Михельстiң элиталар теориясы, ... ... ... ... ... ... теориялары, элита плюрализмi тұжырымдамасы, солшыл - либералдық теория. Қазiргi қоғамдағы таңдаулықтың әлеуметтiк себептерi. Элиталық топтар құрылымы және оның ... ... ... үлгiсi мен құрылымына әсерi. Элиталар типологиясы. Басқарушы және оппозициялық, ашық және жабық элиталар. Элиталарды рекруттаудың негiзгi жүйелерi. Саяси элита және ... ... ... қызметiне демократиялық бақылау. Қазақстандағы ұлттық элитаның қалыптасу мәселелерi. Саяси ... және ... ... ... ... анықтаудағы саяси талдаудың ролi. Саяси талдаудың мақсаты және белгiленуi. Саяси талдау ... ... ... және оны ... ... ... ... мүмкiн жағдайы мен оның болашақ даму туралы ғылыми негiздi пiкiр ретiнде. Саясаттағы болжаудың мақсаты. Үздемелi, ... ... ... ... орта ... ұзақ ... ... Болжау сфералары мен әдiстерi. Саясаттағы болжам үлгiлерi. Саясаттану және футурология. Мемлекеттiк және мемлекеттiк емес ... ... ... қоғамының болашақ дамуы. ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМIНегiзгi:1. Антология мировой политической мысли. Зарубежная политическая мысль: истоки и ... Т. 1. М., 1997. 2. Арон Р. ... ... ... социологической науки. М., 1992.3. Байдельдинов Л.А. Основы политологии: Учебник. Алматы, 2002.4. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.5. ... К.С. ... ... М., 1999.6. ... Д. ... ... ... 1998.7. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под. общ. ред. В.С. ... М., 1997.8. ... ... ... ... 1998.9. ... ... мемлекеттiк егемендiгi туралы Декларатия // Халық кеңесi. 1990. 25 қазан.10. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, 1995.11. Назарбаев Н. ... - 2030, ... ... өсiп- ... ... және ... артуы. Ел президентiнiң Қазақстан халқына жолдауы. Алматы, 1997.12. Назарбаев Н. Сындарлы он жыл. Астана, 2003.13. Назарбаев Н. Тарих толқынында. Алматы, 1999.

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 13 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Саясат тарихы12 бет
Саясат тарихы жайлы мәлімет17 бет
Саясат ғылымы тарихы туралы мәлімет9 бет
Желтоқсан оқиғаларының тарихы, әлеуметтік-экономикалық және саяси түп-тамыры20 бет
И.в.сталин, ф.рузвельт, у.черчиль – саяси тарихи тұлғалар23 бет
Конституцияға тарихи, саяси-әлеуметтік және құқықтық сипаттама4 бет
Ғұн мемлекетінің саяси тарихы9 бет
Қазақстанның орталық және жергілікті мұрағаттар қорлары құжаттары саяси репрессиялар тарихының дерек көзі (1917-1956 жж.)5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь