Қалыпты және патологиялық жағдайда ешкілермен саулықтарға акушерлік көмек көрсету.Шошқалардың желінсауын анықтау және емдеу

І. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
1.Желінсау
ІІІ. Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Желінсау (Mastіtіs) — желіннің қабынуы. Ауру қоздырғышы — стафилококк, стрептококк, диплококк, микрококк бактериялары, микоплазмалар, вирустар мен саңырауқұлақтар. Желінсаудың негізгі себептері: желіннің жарақаттануы, тазалық сақтамау, дұрыс саумау, т.б. Сондай-ақ, аусыл, актиномикоз, күл сияқты жұқпалы аурулар да желінсауға шалдықтырады. Ауру малдың температурасы көтеріліп, жемшөпке тәбеті болмайды, желіні ісініп кетеді. Сауған кезде іртіктелген сүт немесе ірің тәрізді сұйық зат бөлініп шығады. Кейде желінде іріңді ісік жара пайда болады. Желінсаудың жасырын түрінде малдың сүті біртіндеп азая береді және сүттің физикалық-химиялық қасиеті өзгереді. Аурудың өту және көріну белгілеріне қарай серозды, катаральді, фибринозды, іріңді, геморрагиялық желінсау деп бөледі. Бие, қой, ешкі желінсаумен ауырғанда да жоғарыдағыдай белгілер байқалады. Кейде оларда желінсаудың өзгеше түрі дамиды: биеде — ботриомикоз, қойда — іріңді желінсау.
1. Н. И. Полянцев, В. В. Подберезный. "Ветеринарное акушерство и
биотехника репродукции животных". Ростов – на Дону. 2001 ж. Э.Қ
2. А. П. Студенцов, В. С. Шипилов, В. Я. Никитин, М. Г. Миролюбов идр. "Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехнология размножения". М. Колос, 2006 ж. Э.Қ
3 Х. Ж. Қажиев, М. Н. Абанова "Ауылшаруашылық малының –өсіп-өну биотехнологиясының практикумы". Семей, 2001 ж.
1. Мағаш Аятқанұлы Мал акушерлігі және көбею биотехнологиясы Павлодар, 2006 ж.
2. Мағаш Аятқанұлы Kөбею биотехнологиясы. Павлодар, 2011 ж.
И.Т.Жақыпов Т.Ж.Әбдрахманов, А.Н.Ахметов. Акушерлік. гинекология және жануарларды көбейту биотехнологиясы. Астана, С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті. 2012 ж -231б.
6. Н. И. Полянцев, В. В. Подберезный. "Ветеринарное акушерство и
биотехника репродукции животных". Ростов – на Дону. 2001 ж.
        
        Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министірліг
Семей қаласының Шәкәрім ... ... ... ... және ... ... ... саулықтарға акушерлік көмек көрсету.Шошқалардың желінсауын анықтау және емдеу
Тексерген:Мухамадиева Н.Н.
Орындаған: Шыңғысханов Д.Т
Семей қаласы
2015-2016 оқу жылы
Жоспар
І. ... ... ... ... ... ... -- ... қабынуы. Ауру қоздырғышы -- стафилококк, стрептококк, ... ... ... ... ... мен ... ... негізгі себептері: желіннің жарақаттануы, тазалық сақтамау, дұрыс саумау, т.б. Сондай-ақ, аусыл, актиномикоз, күл ... ... ... да ... ... Ауру ... ... көтеріліп, жемшөпке тәбеті болмайды, желіні ісініп кетеді. Сауған кезде іртіктелген сүт немесе ірің тәрізді сұйық зат ... ... ... ... ... ісік жара ... болады. Желінсаудың жасырын түрінде малдың сүті біртіндеп азая береді және сүттің физикалық-химиялық қасиеті өзгереді. ... өту және ... ... ... ... ... фибринозды, іріңді, геморрагиялық желінсау деп бөледі. Бие, қой, ешкі желінсаумен ауырғанда да жоғарыдағыдай белгілер байқалады. Кейде оларда желінсаудың өзгеше түрі ... ... -- ... ... -- ... ... Ауру ... клиникалық белгілеріне қарап немесе сүтті лаб-лық тексеру арқылы ... Тез ... ауру ... ... ... сүт ... қалуы мүмкін. Ауру малды оқшаулап, астына құрғақ төсеніш салады. Құрғақ, құнарлы шөп ... ... ... дәрі жағып, таңып тастайды. Венасына новокаин қосылған окситоцин енгізеді, бұлшық етіне ... мен ... ... қарсы препараттар (мастицид, мастикур, т.б.) егеді. Желінсау ... мал ... көп зиян ... ... ауру тудыратын себептерді алдын ала жойып отыру тиімді.
Желінсау лактация кезінде де, ... ... ... төлдералдындағыжәнесуалукезіндегісүтбезінінұлпаларыныңөзгеруіорганизмніңтөзімділігінтөмендетіп, соныңсалдарынанбұрыңғыжасырынөтіпжатқанқабынупроцесстеріасқыныпіндеткешалдығыпжітіжелінсауменауруыәбденмүмкін.
Желінсаутүрлерініңжіктелуі:
- серозды (сірлі) - қатаралды а) сүтжалдарыменжәнецистерналардың ...
б) ... ... - ... ... а) ... - ... б) желінабцесі
в) желінфлегмонасы - геморрагиялық -тәнді(белгілібіраурулардыңсалдарынан)
а) желінаусылы
б) желінтуберкулезі
в) желін актиномикозы - ... ... ... б) ... ... калықшаралардыңұйымдастырунегізімынада: еңалдыменсаууережесіндұрыссақтау, малдызоогигиеналықталаптарғасайбағып-күту, олардыңппппазығыныңсапасынкөтеріп, індетт.б. ауруларды дер кезіндежою. Соныменқатармалдыбірінғайжемменнемесесүрлемжәнесығындықалдықтарымен, шірікбұзылғанжем-шөппен, тағыданитраттарға бай көкшөппеназықтандыруғаболмайды. Табындысиырлардыжайлауғажіберубасталғанкезде ас ... 1-2 кг ... ... ... ... да, ... да өтетиімді. Сондықтанқыстыңкүндерісиырлардыкүнделікті 4-5 шақырымжергеайдапсеруенгешығарғандұрыс.
Емдеуі. Қан, лимфа айналымынқалыптастырып, ұлпааралыққысымдытөментүсіругебағыттайды. Сондықтанмалдыназығыныңқұрамынансүтайдағышазықтардыалыптастайды (шырындыазықтар, жем, су) кейбіреулеріншектейді. Вена тамырларыарқылы 10% ... ... 100-150 мл, 10 мл 20% ... 40% ... 200-300 мл ... ... Желіндіжылылап - қымптап, ыстықсуғасалынғаншөптіңбуымен де емдейді. Егер мал басы суықжелкаққанқорадаорналасқанболса, олардыжылықорағаауыстырады. Тітіркендіргішмайлардықолдануғаболмайды, мысалыкамфорамайы. Төлдегенненкейінекіншікүніаралықжүйкеніжансыздандыруменқатар (И.И.Магдаәдісібойынша) желінніңартқыбөлімшелерініңжүйкесінеД.Д.Логвиновәдісібойыншановокаинментосқауылжасайды. Осы ... ... ... - ... 0,9% ... ... лимфа түйіндеріжәнесыртқыенжүйкесінетосқауылжасалады. Лимфа түйіндерініңбосауынанжәнеүлкен лимфа тамырларыныңқызметтерініңартуынансүтбезіндегілимфаныңөтуіжақсарып, патологияныңкетуінесебтігінтигізеді. ... ... ... дыру ... ... ... ... Солқолдыңкөмегіменжынысернеуінінтөменгіұшынкөтеріпастындағышонданайойпатынтабады да инементерінітесіп 1,5-2 см тереңдіккесұғады. Осыданкейіниненіоңжәнесолжаққақаратыпновокаиннің 3% ... 15-20 мл ... ... 10-15 ... 1,5-2 ... ... ... қарындаратониясы, соныменқатар эндометрит, шудыңтүспейқалуынан, гастроэнтерит жәнет.б. аурулардыңсалдарынанпайдаболғанжелінсауларғақолданады). Дәрі-дәрмектердіңәсері (антибиотиктер, нитрофурандар, ... ... ... ... ... ... ... олардыңәсеретукүшінарттырады. Бүгінгітаңдатиімдіқолданатыңқоспалар: пенициллин + стрептомицин, пенициллин+норсульфазол, пенициллин+неомицин. Осыныңішіндетиім- ділеріпенициллин+стрептомцинқоспасы. ... ... ... ... мастисанды (АБЕ) жіберуөзнәтижесінберіпжүр. Диоксидин - бұлжаңаданшыққан ... ... - ... - ... ... 1% ... ... арқылыжылыкүйде 10-30 мл мөлшерде 2-3 күнқатарынан 8-12 сағсайынқайталап, жіберіптұрады.
Пайдаланылған әдебиеттер
* Н. И. Полянцев, В. В. ... ... ... и ... репродукции животных". Ростов - на Дону. 2001 ж. Э.Қ
2. А. П. ... В. С. ... В. Я. ... М. Г. ... идр. "Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехнология размножения". М. Колос, 2006 ж. Э.Қ
3 Х. Ж. ... М. Н. ... ... малының - өсіп-өну биотехнологиясының практикумы". Семей, 2001 ж.
* Мағаш Аятқанұлы Мал акушерлігі және көбею биотехнологиясы ... 2006 ... ... ... Kөбею биотехнологиясы. Павлодар, 2011 ж.
И.Т.Жақыпов Т.Ж.Әбдрахманов, А.Н.Ахметов. Акушерлік. гинекология және жануарларды көбейту биотехнологиясы. Астана, С.Сейфуллин атындағы Қазақ ... ... 2012 ж ... И. Полянцев, В. В. Подберезный. "Ветеринарное акушерство и
биотехника репродукции животных". Ростов - на ... 2001 ж.

Пән: Ветеринария
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қалыпты және патологиялық жағдайда ешкілермен саулықтарға акушерлік көмек көрсету. Шошқалардың желінсауын анықтау және емдеу3 бет
Мүйізді ірі қаралардағы желінсау ауруының этиологиясы37 бет
Денсаулық сақтаудың және медицинаның жалпы теориялық жүйелік ілімдері25 бет
Қой,ешкі мегежін ,иттер мен құстардың жыныс мүшелерінің анатомиясы мен физилогиясы4 бет
"Организмнің әрбір ағзаларының қалыпты микрофлоралары. Олардың маңыздылығы. Дисбактериоз."5 бет
1. Вирустардың нәсілдік қасиеттері,олардың өзгергіштігі.Мутация түрлері.Гендік инженерия 2.Вирустарды лабораториялық жағдайда өсіру ерекшеліктері, торша өсінділерін алу және олардың класификациясы7 бет
HP инфекциясымен шақырылған асқазан секреторлық қызметі қалыпты созылмалы гастрит9 бет
«Патологиялық физиология» «Өспелер»16 бет
«Қазіргі жағдайдағы кәсіпорындардың инвестициялық саясатының ерекшеліктері»33 бет
Іле Алатауы өзендерінің қалыпты жылдық ағындысын бағалау25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь