Мұнайды тұрақтандыру қодырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылау

Аңдатпа
Нормативті құжаттар құрамына төмендегілер енеді:
Анықтамалар
Белгілер мен қысқартулар
Кіріспе
1 Мұнайды тұрақтандыру қондырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылау
1.1 Мұнай мен мұнай өнімдерінің негізгі физика.химиялық қасиеттері
1.2 Мұнайды алғашқы өңдеу қондырғыларының негізгі аппараттары
1.3 Мұнай өнімдерінің маңызды түрлері
1.4 Мұнайды өңдеуге дайындау. Мунайды жинау және оны тасымалдауға дайындау. Мұнайды тұрақтандыру
1.5 Мұнай өнеркәсібінің комплексті автоматизациялаудағы дамудың негізгі бағыттары
1.6 Мұнайды тұрақтандыру қондырғысының технологиялық сипаттамасы
2 Курстық жобаның мақсаты
3 Мұнайды тұрақтандыру қодырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылау процесінің бақыланатын технологиялық параметрлерін таңдау және негіздеу
4 Мұнайды тұрақтандыру қодырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылаудың техникалық өлшеу құралдарын таңдау және негіздеу
4.1 Температураны өлшеп бақылайтын сезгіш элементтерін таңдау
4.2 Қысымды өлшеп бақылайтын сезгіш элементтерін таңдау
4.3 Шығынды өлшеп бақылайтын сезгіш элементтерін таңдау
4.4 Деңгейді өлшеп бақылайтын сезгіш элементтерін таңдау
4.5 Қалқанда орналасатын өлшеу құралын таңдау
4.6 Контроллерді таңдау.
5 Автоматты бақылау жүйесін құрастыру
6 Автоматты бақылау құралдарының спецификациясы
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттері тізімі
Курстық жобаның мақсаты технологиялық процестерді бақылау мен басқару құралдарына сүйене отырып автоматтандыру жүйесін құрастырғанда, жетілдіру және толықтыру.
Технологиялық процестерді басқару мен бақылау үшін сезгіш элементтерден келіп түсетін сигналдарды дер кезінде керекті басқару құралдарына жеткізу керек. Сол үшін технологиялық параметрлерді қабылдайтын сезгіш элементтерді дұрыс таңдап, сол процестерді басқаруға керекті деп таңдап алынған контроллерлерге жеткізу курстық жобаның негізгі мақсаты. Технологиялық процестерді толық жетілдіре түсу және оны басқару өндірістік объектілердің тиімділігін арттыра түседі. Сонымен қатар, автоматты түрде өндірісті басқару үшін электронды есептеу машинасының алатын орыны бөлек. Микро-электронды есептеу машинасының көмегімен объектіде болып жатқан шексіз мәліметтерді өңдей отырып, технологиялық процестерді ең жаксы, үйлесімді жүйеге келтіруге болады. Бірақ мұны іс жүзіне асыру көптеген жағдайларға байланысты болып келеді. Мысалы, объектіден келіп түсетін мәліметтерге, сезгіш элементтердің дәлдігіне, өлшеу құралдарының күйіне сонымен қатар, объектіде болып жатқан құбылыстар туралы белгі беретін кұралдарға байланысты болады.
1. Тапалов Т. Технологиялық процестер мен өндірістерді автоматты басқару. Оқулық. Алматы, 2000.- 196 с.: ил.
2. Тапалов Т. Технологиялық процестер мен өндірістерді автоматты бақылау мен басқару. Оқулық. Алматы, 1995.- 184 с.: ил.
3. Тапалов Т. Технологиялық өлшеулер мен өлшеу құралдары. Оқу құралы.- Шымкент.: М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2007.- 177б.
4. Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств. М.: Машиностроение, 1983.- 424 с., ил.
5. Фарзане Н.Г. Технологические измерения и приборы. М.: Высш.шк., 1989.-456 с.: ил.
6. Чистяков Н.Д. Сборник задач и вопросов по теплотехническим измерениям и приборам. М.: Высш.шк.1985 – 345 с.: ил.
7. Иванова Г.М и др., Теплотехнические измерения и приборы. Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1984.-232 с., ил.
8. Справочные материалы фирмы МЕТРАН (Россия), 2008 г.
9. http: //.ad.siemens.de/simatic-software.
10. Нұрсұлтанов Ғ.М. Абайұлданов К.Н. мұнай және газды өндіріп, өңдеу.Оқулық. Алматы,2000.
11. Тапалов Т. «Технологиялық өлшеулер мен құралдар», «Мұнай өндірісіндегі технологиялық өлшеулер» пәндерінің курстық жобаларына арналған әдістемелік нұсқаулар. - Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ.; 2005.- 60с. ил.
12. Справочные материалы фирмы МЕТРАН (Россия), 2009 г.
13. Справочные материалы фирмы HONEYWELL (США), 2009 г.
14. Справочные материалы фирмы КОМБИТ ,2008 г.
15. Справочные материалы фирмы FISHER-ROSEMOUT (Германия),2008г.
16. ГОСТ 2.106-96 - Единая система конструкторской документации. Текстовые документы
17. ГОСТ 2.109-73 - Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам
18. ГОСТ 2.301-68 - Единая система конструкторской документации. Форматы
19. ГОСТ 2.302-68 - Единая система конструкторской документации. Масштабы
20. ГОСТ 2.303-68 - Единая система конструкторской документации. Линии
21. ГОСТ 2.708-81 - Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники
22. ГОСТ 2.709-89 - Единая система конструкторской документации. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах
23. ГОСТ 2.710-81 - Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах
24. ГОСТ 2.721-74 - Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
25. ГОСТ 2.781-96 - Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Аппараты гидравлические и пневматические, устройства управления и приборы контрольно-измерительные
26. ГОСТ 2.787-71 - Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы, приборы и устройства газовой системы хроматографов
27. ГОСТ 21.408-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.
28. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
29. СТ РК 1.5-2004 Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.
30. ГОСТ 2.102 –68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов.
31. ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи.
32. ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов.
33. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.
34. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.
35. ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные.
36. ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД. Эксплуатационные документы.
37. ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению.
38. ГК РК 04-2003 Классификатор продукции по видам экономической деятельности (КПВЭД).
39. СТ ЮКГУ 4.02-2008 Стандарт университета. Общие требования к построению, изложению и оформлению документации СМК.
40. СТ ЮКГУ 7.11-2008 Стандарт университета. Управление учебно-методическими процессами.
41. ДП ЮКГУ 4.03-2008.
42. Ефимова И.Е., Тасыбаева Ш.Б., Сабырханов Д.С. Методичекие рекомендации по разработке Учебно-методических комплексов специальности и дисциплин. Шымкент. 2008,
        
        Аңдатпа
Курстық жобаға келетін болсақ, жоба 6 бөлімнен тұрады. Курстық жобада
10-сурет, 1-параметрлердің функционалдық ... ... ... мақсаты мұнайды құрамындағы газдардан тазарту. Ол үшін мұнайдың
физикалық және ... ... ... ... технологиялық процестерді
басқару мен бақылау үшін ... ... ... Осы ... ... деп таңдап алынған контроллерлерге ... ... ... сигналды жеткізу курстық жобаның негізгі мақсаты.
Мазмұны
Аңдатпа
Нормативті құжаттар құрамына төмендегілер енеді:
Анықтамалар
Белгілер мен қысқартулар
Кіріспе
1 Мұнайды тұрақтандыру қондырғысының ... ... ... ... мен мұнай өнімдерінің негізгі физика-химиялық қасиеттері
1.2 ... ... ... ... ... ... ... өнімдерінің маңызды түрлері
1.4 Мұнайды өңдеуге дайындау. Мунайды жинау және оны тасымалдауға
дайындау. Мұнайды тұрақтандыру
1.5 Мұнай өнеркәсібінің ... ... ... ... Мұнайды тұрақтандыру қондырғысының технологиялық сипаттамасы
2 Курстық жобаның мақсаты
3 Мұнайды тұрақтандыру қодырғысының технологиялық параметрлерін автоматты
бақылау процесінің бақыланатын ... ... ... және
негіздеу
4 Мұнайды тұрақтандыру қодырғысының технологиялық параметрлерін автоматты
бақылаудың техникалық өлшеу құралдарын таңдау және негіздеу
4.1 Температураны өлшеп бақылайтын сезгіш элементтерін ... ... ... ... ... элементтерін таңдау
4.3 Шығынды өлшеп бақылайтын сезгіш элементтерін таңдау
4.4 Деңгейді өлшеп бақылайтын сезгіш элементтерін таңдау
4.5 Қалқанда ... ... ... ... ... ... Автоматты бақылау жүйесін құрастыру
6 Автоматты бақылау құралдарының спецификациясы
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттері тізімі
Нормативті ... ... ... ... ... регламенттер.
2. Мемлекеттікстандарттар (СТ РК).
3. Мемлекетаралықстандарттар (ГОСТ).
4. Халықаралықстандарттар.
5. Техникалықшарттар, т.б.
6. ГОСТ 2.106-96 - Единая ... ... ... ... ГОСТ 2.109-73 - Единая система конструкторской документации. Основные
требования к ... ГОСТ 2.301-68 - ... ... ... ... Форматы.
9. ГОСТ 2.302-68 - Единая ... ... ... ГОСТ 2.303-68 - ... ... ... документации. Линии.
11. ГОСТ 2.708-81 - Единая система конструкторской ... ... ... схем ... вычислительной техники.
12. ГОСТ 2.709-89 - Единая система ... ... ... ... и контактных ... ... ... и ... ... в ... схемах.
13. ГОСТ 2.710-81 - Единая ... ... ... буквенно-цифровые в электрических схемах.
14. ГОСТ 2.721-74 - ... ... ... ... ... ... в схемах. Обозначения общего применения.
15. ГОСТ 2.781-96 - Единая система конструкторской ... ... ... ... ... и ... ... и приборы контрольно-измерительные.
16. ГОСТ 2.787-71 - Единая система конструкторской ... ... ... в ... ... ... и устройства
газовой системы хроматографов.
17. СТ ЮКГУ ... ... ... ... ... к
построению, изложению и оформлению документации СМК.
17. СТ ЮКГУ ... ... ... ... ... ... ДП ЮКГУ 4.03-2008.
19. Ефимова И.Е., ... Ш.Б., ... Д.С. ... по разработке Учебно-методических комплексов специальности и
дисциплин. Шымкент. 2008.
Анықтамалар
Өндірістегі ... ... ... - сол технологиялық
операцияны адамның көмегінсіз техникалық кұралдардың басқаруымен іс ... - ... ... ... ... ... шаманың
тәжірибе арқылы мәнін табу.
Дәлдікпен өлшеу дегеніміз - өлшенген нәтиженің өзінің шын мәніне жақын
жатқандағында.
Қате - ... шын мәні мен оның ... ... ... айырмаға тең шаманы айтады.
Өлшеу құралдары - өлшенетін мәліметтерді ыңғайлы түрде көрсететін құрал
– жабдық.
Физика – ... ... - ... ... ... ... деп атайды.
Жылу – техникалық өлшеу дегеніміз - объектерде жүріп жатқан технолгиялық
процестердің температураларын, қысымдарын, шығындарын, ... ... - ... ... - ақ ... белгілі бір механизмдердің
көмегі арқылы немесе орындалып жатқан процесті реттеп отыру.
Өзгерткіштер - өлшенетін мәліметтердің көзі ... ... және ... жеткізетін сигналдың көзі ретінде пайдаланылатын өлшеу құралы.
Өлшенетін шама - өлшеу үшін ... ... ... ... элемент – технологиялық параметрдің мәнін өлшейді.
Электр тоғы дегеніміз – электр зарядын тасымалдаушы электрондардың ... ... мен ... - ... ... ... - шартты тұтқырлық.
ТИ - ... ... - ... ... - ... ... - бутан техникалық.
МДҚ - ... ... ... - газ ... ... - жеке ... ... - орталық газфракциялаушы қондырғы.
P - ... - ... - ... - ... - ... ... - ... категориялы отындар.
tr - ... - ... ... ... технологиялық процестерді бақылау мен басқару
құралдарына сүйене отырып автоматтандыру жүйесін құрастырғанда, ... ... ... ... мен ... үшін ... элементтерден
келіп түсетін сигналдарды дер кезінде керекті басқару құралдарына ... Сол үшін ... ... ... ... ... таңдап, сол процестерді басқаруға керекті деп таңдап ... ... ... жобаның негізгі мақсаты. Технологиялық
процестерді толық жетілдіре түсу және оны ... ... ... ... ... ... қатар, автоматты түрде өндірісті
басқару үшін электронды есептеу ... ... ... ... Микро-
электронды есептеу машинасының көмегімен ... ... ... ... ... ... технологиялық процестерді ең жаксы, үйлесімді
жүйеге келтіруге ... ... мұны іс ... асыру көптеген жағдайларға
байланысты болып келеді. Мысалы, объектіден келіп ... ... ... дәлдігіне, өлшеу құралдарының күйіне сонымен қатар,
объектіде болып жатқан құбылыстар ... ... ... ... ... ... автоматты түрде реттегіш жүйенің негізі сол
процестерді атоматты түрде ... ... ... ... ... ... ... процестердің қайсыбір қасиетін сипаттайтын шаманы
(параметрін) өлшеу қажет. Өлшеу үшін арнайы өлшеу құралдарының құрылыстары
бір-біріне ұқсамайтын әрқилы болуы да ... ... ... әртүрлі технологиялық параметрлерді өлшеу
және өлшеу құралдарының, сезгіш элементтердің схемалары қарастырылған.
Сонымен қатар, шет ... ... ... да ... ... Атап
айтатын босақ Хонневелл, Сименс,Метран, фирмаларының өлшеу құралдарының
өзгешіліктері мен ... ... ... ... ... ... ... орындарына қарай салыстыра отырып таңдау.
1 Мұнайды тұрақтандыру қондырғысының технологиялық параметрлерін
автоматты ... ... мен ... өнімдерінің негізгі физика-химиялық қасиеттері
Мұнай - сұйық каустобиолеттср катарына жататын табиғи ішкі зат. Мұнай _
ашық сары, жасыл және қоңыр қошқыл. ... қара ... ... ... ... иісі бар, ультракүлгіп сауле жарығын шығаратын ... Оның ... ... ... Кей ... түсі ақшыл мұнай да
кездеседі, мысалы: Әзірбайжан мемлекеттеріндегі [8] Сурахаиа кен ... ... ... ... ... ... ... мұнай шөгінді
тау жыныстары орталығында пайда болған, басқаша айтқанда мұнай тектерінің
езгерістсрге ұшырауынан пайда болған ... ... ... ... көшу ... арқылы шоғырланып жиылған табиғи концентрат болып
саналады.
Мұнайды өңдеудің ... және ... ... ... ... саласында пайдалануының негізін физика-химиялық
процестер құрайды. Осы процестерді басқару үшін ... ... ... ... ... және басқа шикі заттағы
органикалық қосылыстардың физикалық және ... ... ... ... ... мен ... ... сипаттауға абсолюттікті де,
салыстырмалы ... да ... Іс ... негізінен салыстырмалы
тығыздықты анықтайды, ол өлшемсіз, ... ... ... ... су ... 40С ... тең. ... мұнай өнімдерінде 200С
өлшенген тығыздық көрсетіледі және ол деп ... ... ... ... ... ... ... мұнайға да,
суға да 150С алынады да деп ... кері ...... ... ... мен ... ... мөлшерін өлшеу үшін көп қолданады. Сыбағалы көлемді см3/г
және м3/т өлшейді. Тығыздықты ... ... ... пикнометрлік
және ареометрлік әдістері (МССТ 3900-85) қолданылады.
Мұнай өнімдерінің қайнау аралық ... ... ... ... ... ... мұнай өнімдерінің тығыздығы
кемиді де, ал сыбағалы ... ... ... ... өнімдеріне (әсіресе
парафині аздарға) тығыздықтың температураға байланыстылығы тура ... ... ... тапқан формуласына ... - ... ... ... температурадағы салыстырмалы
тығыздығы; - стандартты температурадағы (200С) мұнай ... ... - ... бір ... ... ... ... түзету.
Тұтқырлық. Мұнай және мұнай өнімдерінің тұтқырлығы немесе ішкі үйкелісі
химиялық және ... ... ... ... және динамикалық
тұтқырлық болады. Кинематикалық тұтқырлықты ... ... ... қатынасы есебінде, бірдей температурада анықтайды,
өлшемі м2/с.
Шартты тұтқырлық (ШТ) деп 200см3 сынаушы мұнай өнімінің ... ... ағу ... 200С 200см3 ... ... ... ... айтады. ШТ – салыстырмалы көрсеткіш (сондықтан да
өлшемсіз) және шартты ... (0ШТ) ... ... тұтқырлық тағы да
Сейболт және Редвуд секунттарымен де беріледі (Сейболт және ... ... ... ... көбінесе тұтқыр ауыр мұнай
өнімдеріне анықтайды.
Тұтқырлыұты температураға байланысты берілген мұнай өнімінің қисық
сызықты болып ... Осы ... ... ... эмпирикалық
теңдеулер белгілі. Ең көп тараған Вальтер формуласы:
lglg(vt-a)=A-BlgT ... а=0,6; А және В – ... ...... ... ... ... 50
және 1000С қатынасы. Тұтқырлық ... ... ... ... ... Егер ... өзгеруімен майлаушы майлардың
тұтқырлығы аз өзгерсе, онда оның ... ... ... және ... сапасы жақсы болады. Тұтқырлық индексі мұнай өнімдерінің ... ... және ... ... ... Ең ... индексі парафинді көмірсутектеріне, ең аз – қысқа тізбекті көп
сақиналы ароматикалық көмірсутектерге тән.
Молекулалық масса. Молекулалық ... - ... мен ... өнімдерінің өте
маңызды сипаттамасы. Бұл көрсеткіш мұнай фракциясының ... ... ... ... ... және ... ... құрамы
жөнінде қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Оны мұнай өңдеу аппараттарын
есептеуге қолданады. Молекулалық масса өнімдердің қайнау ... және ... ... ... ... ... құрамын сипаттайтын эмпирикалық байланыс) анықтауда пайдаланады.
Мұнайдың бірінші сұйық ... ... ... ... 72-ге тең.
Ал мұнайдың шайыр заттарының молекулалық ... ... ... ... орта ... ... 250-300 аралығында болады. Мұнай
фракцияларының аралық қайнау температурасы ... ... ... ... ... 90-нан (50-100 ºС фракцияларға) 480 ... (550-600 ... ... ... молекулалық массасын анықтауды, жеке заттардыкі
сияқты, әр түрлі әдістермен жүргізеді, бұл ... ... ... Бір ... ... ... ... тәсілі екінші өнімнің
осы көрсеткішін анықтауға жарамайтыны жиі кездеседі. ... ... ... және ... осмотикалық әдістер
қолданылады.
Мұнайдың электр тогын өткізу қасиеті. Сусыз ... және ... ... ... ... яғни электр тогын ... ... ... ... ... Е мәні 2 шамасында,
бұл шыны (Е=7), фарфор ... ... (Е=8-9) ... изоляторларға
қарағанда 3-4 есе кем. ... таза ... ... электр тогын
өткізгіштігі өте ... ... ... ... ... изолятор есебінде қолданылады, ал ... ... ... конденсатор) – электро- және ... ... ... және ... ... ... С-220 маркалы жоғары вольтті изоляцияға арналған майды жоғары
қысымды кабельдерде толтыру үшін ... ... ... ... ... ... ішінара жылуды бөліп жіберу мақсатында пайдаланады.
Мұнай өнімдерінің жоғарғы диэлектрикалық ... ... ... ... ... зарядтарының жиналуына көмектеседі. Олардың
разряды ... ... ал ... мұнай өнімдерінің жануы, осының
нәтижесінде, өрт және қопарылыс болуы мүмкін. ... ... ... әртүрлі себептерден болуы мүмкін. Мысалы, мұнай өнімдерін мұржамен
айдағанда үйкелістен немесе сұйық ағынның мұржаның ... ... ... ... өте ... кернеулі заряд пайда болады.
Мұндай ... ... ... жиналуымен күрестің ең тиімді әдісі
аппараттардың, тораптардың, мұржа ... ... ... ... ... болып саналады.
1.2 Мұнайды алғашқы өңдеу қондырғыларының негізгі аппараттары
Мұнайды өңдеу қондырғыларында көп қолданылатын аппараттар мен ... ... ... ... құбырлы пештер, жылу
алмастырғыштар мен әртүрлі сыйымдылық аппараттар жатады.
Ректификациялау калонналары. Мұнай өңдеу зауыттарында қолданылып жүрген
ректификациялау ... ... ... ... бу мен сұйық
арасындағы жанасуды іске асыру тәсіліне, қоспа ... ... ... санына байланысты жіктеледі. Ректификациялау аппараттары
атқаратын міндетіне байланысты ... ... ... ... ... ... айдау, тұрақтандырушы және т.б.
бөлінеді. Қысымға байланысты – ... ... ... вакуумды
болып бөлінеді. Жанасуды іске асыру тәсіліне байланысты табақшалы және
отырғышты болып ... ... ... ... мұнайды
өңдеуде тек табақшалы калонналар қолданылады.
Ректификациялау табақшаларының әртүрлілері болады – қақпақта, қақпақсыз,
бағытталған – ағушы және т.б. ... ... ... ... ... булардың өтуіне жасалған тесіктері бар диск. Тесіктер бойында
белгілі биіктікте бортиктер-стакандар ... ... ... белгілі сұйық қабаты ұсталып тұрады. ... ... ... ... ... ... белдеуі мен қақпақтың арасында
төменгі табақшалардан түсетін буларды өткізу үшін ... ... ... ... ... ... ... тұрады да, осының әсерінен
гидравликалық кедергі түзіледі. Бу сұйықтық арқылы барботаждан өтеді.
Табақшалардағы ... ... ... ... реттеледі. Оның
төменгі бөлігі келесі табақшаға дейін жетеді. Артық ... ... ... ... табақшаға түседі. Қақпақтың деңгейін қақпақ пен
стаканның жоғарғы ернеуінің арасын өзгертумен реттеуге болады.
Қақпақтың әртүрлі конструкциялары: науалы, ... ... ... болады. МӨЗ 1960ж. Дейін науалы қақпақты табақшалар қолданылып
келді. Олардың конструкциясы қарапайым және ... ... ... ... ...... бетінің аздығы(табақша
бетінің 30% дейін құрайды), бұл бу ... ... ... ... ... алып ... ... Жылуалмастырғыштар мұнай өңдеу және мұнай-химия
зауыттарының барлық технологиялық қондырғыларының аппараттарының негізгі
құрамына кіреді. Олардың құны ... ... ... құнының шамамен 15% құрайды. Жылуалмастырғыштарды процеске қатысушы
өнімдерді қыздыруда, буландыруда, конденсациялауда, кристалдауда, балқытуда
және қатыруда, сонымен қатар бу-генераторы және ... ... ... келе ... ... өның ... ... өңдеу
қондырғыларындағылар мынандай топтарға бөлінеді: 1) «құбыр құбырдағы»
типтес жылуалмастырғыштар; 2) қанталма ... ... ... ... ... 4) ... ... жылуалмастырғыштар.
«Құбыр құбырдағы» типтес жылуалмастырғыштар тазалау үшін жеңіл
бөлшектенеді және жылу ... ... кез ... температура
айырмашылығнда пайдалана алады. Олар алғашқы айдау қондырғыларында мұнайды
мазут немесе гудрон сияқты қалдық ... ... үшін ... ... ... қазіргі МӨЗ көп қолданылуда.
Қанталма құбарлыжылуалмастырғыштардың құбыры мекем бекітілген және айнымалы
басты түрлері ... ... ...... жаңа МӨЗ ... ... ... Мұнайда алғашқы айдау қондарғыларында олар
мұнайды шығушы өнімдер жылуы арқылы қыздыруға, су ... ... ... ... және т.б. ... ... болуы құбыр шоғырының ... ... ... ... жасайды, құбыр шоғырын тазалау және ауыстыру жеңіл іске
асырылады.
Жылу алмастыру процесі айнымалы басты аппараттарда мынадай кезекте ... ... ... ... түскеннен кейін құбыр шоғырымен айнымалы
бас бөлігіне түседі және онда бұрылып қайтадан құбыр ... ... ... бірнеше қалқан орнатуға болады және осының нәтижесінде
ағымның құбырмен жүруінің санын ... ... Жылу ... ... үшін ... ... көлденең қалқандар
орналастырылады ... ... Олар ... мен ... ... отынды жағудан бөлінетін
жылу арқылы, жоғары температураға дейін (2200С жоғары) қыздыруға арналған.
Термиялық процестерде ... ... ... ... атқарады.
Құбырлы пештерді төмендегі белгілеріне: 1) пайдалы жылу қуатына; 2)
қуатына, яғни белгілі уақытта ... өнім ... 3) ... 4) ... ... ... ... бөлінеді.
Пештердің пайдалы жылу қуаты – өнімнің қабылданған жылу мөлшері МӨЗ 0,6-
0,9 МВт (500-800 МКАЛ/с-тан) 70-120 МВт ... ... ... ... ... ... ... жаңа қондырғыларында құбырлы
пештердің пайдалы жылу қуаты 20, 40, 120 МВт. АҚ және АВҚ ... ... ... 100-1000 ... ... ... міндетіне байланысты МӨЗ пештері мұнайды
атмосфералық ... ... ... ... ... тұрақтандыру,
каталитикалық риформингтеу, пиролиздеу және басқа пештерге бөлінеді.
МӨЗ әртүрлі ... ... ... ... ... беру
әдісімен (радиантты, конвекциялы, радиантты-конвекциялы), ... ... (бір және көп ... ... жағу әдісімен (жалынды
және жалынсыз жағу пештері), ... ... ... ... (бір жақты
және екі жақты сәулемен әрекеттеу) айырмашылығы бар пештер пайдаланылады.
Пештің жұмысының тиімділігін ... ... жылу ... ... ... ... мен отын кеңістігі жылу қуаты және пештің
пайдалы әсер ... ... ... ... ... маңызды түрлері
Сұйық отын. Бұл мұнай өнімдерінің үлкен тобына бензиндер (карбюратор
отыны), ... ... ... ... және пеш отындары жатады.
Бензиндердің - авиациялық және автокөліктік сорт-тары ұшқыннан оталатын
қозғалтқыштарға арналған.
Авиациялың бензиндер тіке айдау, әрі ... ... ... ... бензиндік фракциялары мен алкилат-бензиннен және
дүмпуге (детонацияға) қарсы және тотығуға қарсы қоспалар қосылған басқа ... ... ... ... ... ... шығарылады: Б-
100/130*, Б-95/130, Б-91/115, Б-70. Қайнау температурасы40-180°С.
Автокөлік бензиндері тіке айдау, әрі ... және ... ... ... ... ... фракцияларының,
алкилат -бензиннің және пентанды-гександы фракциялардың изомеризаттарының
қоспасы болып табылады. Олардың маркалары: А-66, А-72, А-76, АИ-93, ... ... үшін ... ... ... ... ал ... үшін зерттеу
әдісі бойынша октан сандарын ... Бұл ... ... басталуы 35°С төмен емес, ал қайнау температурасының соңы
А-66 үшін 205°С, ... үшін ... ... ... үшін отын (авиақеросиндер) негізінен
тіке айдау үдерісінен алынатын өнімдердің қоспасы. Оларды екі ... ... ... жылдамдықта ұшатын ұшақтар үшін отын (Т-1, ТС-1, Т-
2 маркалары) және дыбыстан жоғары жылдамдықта ұшатын ұшақтар үшін отын ... Т-8, РТ ... Бұл ... ... ... ... құрамы, жалпы және меркаптанды күкірттің мөлшері бойынша
ерекшеленеді. ... ... үшін ... ... - ... жоғары болмауы керек.
Дизельді отын қысылудан ... ... үшін үш ... ... жүретін дизельдер үшін және кеме ... ... ДЗ, ДЛ, ДС - ... ... ... және арнайы маркалары) отын.
Бұл маркалар - қату ... (- ... - ... ... ... ... ... ерекшеленеді. Автотракторлық, тепловоздың және
кеме дизельдері үшін отынның (А, С, 3, Л маркалары) қату температурасы - ... ... ... ... дизельдер үшін (ДТ, ДМ маркала-ры) отынның қату
температурасы - 5-тен ... ... ... отын - 50°С ... ... тұтқыр-лы 60°С-тан төмен емес
локомотивтік қозғалтқыштарға ... отын ... және ... ... ... ... ванадийдің мөлшері 0,002-0,0007%-дан артық болмауы
нормаланады, ... ... ... ... ... ... ... категориялы отындар үшін (ЖКГО) жану жылуы 39800 кДж/кг-
нан кем ... ... ... натрий, калий және кальцийдің аздаған
мөлшерлерінің болуы да нормаланады.
Қазандық отын үш сортта шығарылады: флоттық ... (Ф-5, Ф-12 ... ... ... және аз күлді 40М, ІООМ маркалары) және мартен
пештеріне арналған мазут (МП және МПС ... Олар ... ... ... ерекшеленеді (50°С кезінде ШТ 5°-тан 100°С кезінде ШТ
9,5°). Қату температурасы ... ... ... ... ... отын (ТПО)
тұрмыстық мақсаттарға арналған. Оның фракциялық ... 10% ... 360°С ... ... Оталу температурасы - 15°С жоғары болмауы
нормаланады.
Отындар тобына, ... ... ... ... ... көмірсутектік қысылған отындық газдарды жатқызуға болады. Үш
маркасы бар: ... ... ... и ... ... ... - ... пропаны бар, техникалық қыстық пропан мен бутан ... ... ... ... ... ... ... 60% және БТ - бутан техникалың (60% бутан).
Бұл газдарда ... ... 100 м3 ... ... 5 г-нан аспауы,
ал күкірттің жалпы мөлшері 0,015% -ға дейін ... ... ... бұл ... ... сонымен қатар, жарық беруші
керосиндер мен еріткіштер ... ... мен ... ... ... қайнау шектері шамамен 180-300°С құрайды. Керосиннің түрлі
маркалары (КО-30, КО-25, КО-22, КО-20) ... ... ... және ... ... ерекшеленеді.
1.4 Мұнайды өңдеуге дайындау. Мунайды жинау және оны тасымалдауға
дайындау. Мұнайды тұрақтандыру
Жер қойнауынан жер бетіне шыққан мүнайдыц ... ... газ ... су (200-300 ... ... ... (10-15 кг/т), механикалық
қоспалар болады. Оны тасымалдау және өңдеугс беру ... ... ... ... және ... негізгі бөлігінеи тазарту
қажет.
Шикі мұнайды кен орнында жинау мен тасымалдаудың әртүрлі желілері бар,
олар мүпай мен ... [8] ... ... және ... газды бөлу
әдістеріне байланысты. Соңғы кездерге дейін көп кен орындарында саңылауы
бар екі құбырлы өздігінен ағатын ... ... ... ... өлшеу қондырғысы (ЖӨҚ); 3-газ желісі; 4-өздігінен агызып
шыгаратын желі; 5-жинау пунктінің резервуар бөліктері; 6,15,18-сораптар; 7-
жииау коллекторы; 8-шикі зат резервуарлары; ... ... ... 10-компрессор стансасы; 11-газ өңдеу зауыты (ГӨЗ); 12-топтық өлшеу
қондырғылары ... ... ... және суды ... ... 14-сығушы
сорап стансасы; 16-магистралды мұнай желісі; 17-суды тазалау қондырғысы;
19,21-су бергіштер; 20-жиынды сорап стансасы; 22-қысушы төтслдер; 23-
"Рубин" автоматтандырылған қондырғы; ... ... ... ... ... 1.1. Мұнай кен орындарында мұнайды, газды және суды ... ... (а) және ... (б) ... деп аталуының себебі, мұпай мен газ төтел аузына орналасқан
селераторларда бөлінеді де екі дара ... ... ... ал ... ағушы деудің себебі - мұнай төтел аузынан жинау
пунктіне дейін геодезиялық ... ... яғни ... ... қондырғысыныың белгісінен жоғары орналасуы есебінен қозғалады
(5.13, а). Мұнай, газ және су 1 ... 2 жеке ... ... ... ... (ЖОҚ) ... газдан мұнайды және суды бөледі, оларды 4 ... ... ... ... бекітілмеген бөлімдік резервуарға жібереді. 5 резервуарлардан 6
насостармен мұнай 7 коллектормен 9 мұнайды дайындау ... ... ... ... ... ... ... Егер жер беті мүмкіндік
берсе, онда 6 сорапты салмайды, ал 7 коллектор өздігінен ... ... ... саналады. ЖӨҚ бөлінген газды газөңдеу зауытына (ГӨЗ) береді.
1.2-сурет жеке өлшеу қондырғысыныц жүйесі керсетілген.
Одан шикі мұнай төтелден әуелі сеператорға (трапқа) ... одан ... 2 ... ... ... тұр. Егер жер ... болса, онда 2
өлшеуіш жер бетіне орналастырылады. ... жер ... ... ... ... ... ... жасауға қажет.
l-сеператор (трап); 2-өлшеуіш;3-пьедестал(бақылаушы орын); І-төтел; ІІ-
ГӨЗ-на ... газ; ... ... ... ... 1.2. Жеке ... ... жинаудың өзіндік желісінің көптеген кемістіктері бар: сұйық ағын
қозғалысының жылдамдығының аздығынан механикалық қоспалардың, тұздардың,
парафиннің тұнбаға түсуі орын алады; ... мен ... ... жалпы мұнай көлеміне есептегенде 3% дейін жететін газдың ... ... ... орын ... Бұл ... ... қиын
және оларды жұмыс істеуге көп адам қолы қажет.
Жаңа мүнай кен орындарында мұнайды, газды және суды ... ... ... ... ... ... пайдаланылады. Жинау желісінің
технологиялық схемасы кен орнының мөлшері және ... ... ... ... қасиеттерімен анықталады. 1.1 б сурет
сондай, көптеген кен орындарына тән, желілердің біреуі келтірілген.
Шикі мұнай 1 ... ... ... ... сыртқа тебу желісімен
ұзындығы 1-3 км 12 топтық ... ... (ТӨҚ) ... Бұл ... ... ... ... жүреді және алынған өнімдердің мөлшерін
автоматикалық жолмен өлшенеді. Одан кейін газ қайтадан ... және ... ... 8 км ... 13 ... 14 ... ... сорап
стансасына құрамында газды мұнайдан айыратын бірінші дәрежелі сеператоры
бар ауысады. Сеператорлардан газ өзіндік ... 11 ГӨЗ ... ал ... мұнайдың аз бөлігі 9 ... ... ... ... ... ... ... екінші және үшінші дәрежеде сеперациялау,
мұнайды судан және тұздан тазарту ... ... ... ... ... ал
суды - 17 суды тазарту ... ... суды 20 ... ... ... 22 ... ... арқылы қабатқа жібереді.
МДҚ-да судан жәие ... ... ... толық бекітілген
резервуарларға, ал одан кейін 6 сораптармен -мұнайдың ... ... ... 23 ... ... ... ... қондырғысынан 24 тауар резервуарларына береді, олардан сораптармен
мұнайды магистралды мүнай құбырына, ... ... ... ... Бгер ... ... ... сапасы стандартқа
сәйкес келмесе, онда оны МДҚ қайта ... ... ... ... ... ... ... болдырмайды, мұнайды тасымалдаудың
кен орнының барлық аумағы бойынша төтел аузындағы қысым есебінен ... ... Жер ... шығатын мұнай құрамында С1-С4 жеңіл
көмірсутектерінің мөлшері едәуір көп болады. Осы ... ... ... ... және ... жогалуы мүмкін. Газдардың,
сонымен бірге жеңіл бензин фракцияларының жоғалуын болдырмау, қоршаған
ортаны ... ... ... ... ... оны ... ... жіберу алдында С1-С4 көмірсутектерді бөліп алу қажет. Мұнайдан
жеңіл көмірсутектерді және ... ... бөлу ... ... ... жагдайға және алынатын өнімдерге қойылатын талапқа байланысты
мұнайды тұрақтандыруды сеперация және ... ... ... ... ... ... ... төмеңгі қысымда бір және
бірнеше буландырумен алу процесі сеперацияның жеке өлшеу қондырғыларында,
сыға түсуші ... ... іске ... ... ... тұрақтандырған мұнайда 1,5-2,0% дейін С1-С4 көмірсутектері
қалады. Жеңіл көмірсутектерді терең бөлу үшін ... ... ... ... ... ... бар; бағыттайды. Бұл
қондырғылардың өнімдері болып: а) түрақтанған мұнай; 5) газ ... ... ... ... берілетін саналады. ОГФҚ өте ірі
мұнай-химия комбинаттар құрамына ... және ... ... газ ... жеке ... ... арналған.
Өте ірі мұнай кен орындарында мүнайды комплексті дайындау, судан және
тұздан тазарту және мұнайды ... ... ... ... ... ... ... өнеркәсібінің комплексті автоматизациялаудағы дамудың негізгі
бағыттары
Жаңа кәсіпорындарды жобалағанда немесс салғанда және істегі тұрған
кәсіпорындарын ... ... ... және ... ... ... негізгі ережелер басшылыққа алынады:
1) Бүкіл мұнай , газ және айдайтын скважиналар телемеханика ... ... ... ... аз ... ... қолданылады:
апат режимін тоқтату үшін бақылау мен реттеуде, нормалды жағдайларды
қалпына келтіру үшін іске ... ... және ... ... ... бақылауда, айдаушы скважиналарға жіберілетін судың ... т. ... ... ... жергілікті құрылым беретін бағдарлама
бойынша істейді.
Фонтанды скважиналар қысымының шұғыл жоғары немесе шұғыл төмен ... ... ... ... ... ... ... жабдықталған.
Тербегіш-станокты скважиналар штанг үзіліп кегкенде оны автоматты ... және ... ... іске қосу ... ... ... скважинаны басқару блогінде құрастырылған. Батпалы
электр сорабы бар скважиналар қозғауыш-кабель айыру кедергісін жергілікті
бақылайтын ... және ... ... ... іске қосу құралымен
жабдықталған. Аталған ... жаңа ... ... ЭЦТН бір
комплектіде жіберіледі.
2) Телемеханика және кашыктан баскару, бақылау құралдарымен мына сияқты
негізгі өңдіріс ... ... ... ... ... ... ... қондырғылар; мұнай даиындау
қондырғылары; мұнай ... ... ... ... орналасқан
электроподстанциялары.
Аудандық реттеу пунктінде мынадай объектілерден ақпарат ... ... ... өлшеуіш құралдардан — скважинадағы сұйықтық, мұнай мен ... ... ... қысымының көтеріліп кетпеуін бақылау туралы; б)
айырғыш қондырғылардан — апат дабылы туралы, ... ... ... туралы; в) компрессор станцияларынан — ... ... және ... ... ... ... г)мұнай дайындау
кондырғыларынан — қорытынды дабыл туралы; д) ... ...... және ... ... ... сорап станцияларынан — жер
қабатына жіберілген су мөлшері және апат дабылы туралы; ж) тауарлық ... ...... ... ... ... ... жетпеген мұнайды қайта өңдеуге жіберу туралы дабыл.
3) Өндірістік ғимараттар мен қондырғылар мынадай жергілікті автоматика,
бақылау және қорғау құралдарымен ... а) ... ... ... ... ... бойынша өлшегенде скважиналарды автоматты түрде
қосуды алмастыратын, сияқты, газды және таза ... ... ... ... апат ... ... түрде қорғайтын құралдар;
б) бірінші сатыда айыратын айыру қондырғылары — ... мен ... ... в) су ... — апат ... резервтегі
сораптарды іске қосу үшін; г) мұнай сорап ... — апат ... ... л) ... станциялар — режим параметрлерін
реттеу және жергілікті бакылауда, апат ... ... ... ... ... ... циклі бар аландарда аудандық реттеу пункті, бірнеше аудандық
реттеу ... ... ... ... ... реттеу пункті
қарастырылған.
Аудандық реттеу пункті мен кейінгі сатыдағы басқару арасында
байланыс ... ... ... ... ... ... өндіру өнеркәсіптерін телемеханикаландыру үшін мына
сияқты күрал-жабдықтар сериялы түрде шыгарылады: ауа желісі ... ... ... ПАТ ... деген аспап, телемеханикалық ақпаратты
жеткізу үшін өдірісті электірмен қамтамасыз етуде колданылатын ... ... ... ... ... ... ... бөлімді қарастырған кезде технологиялық процестің физика-химиялық
сипаттамалары мен оның технологиялық процесіне көп көңіл бөлінді.[9]
Сонымен қатар технологиялық процестер жүретін ... ... де шет ... құрамындағы газдардан тазарту үшін ... ... ... қолданылады.
Мұнайдың құрамындағы қаныққан булардың қысымы өте жоғары болғандықтан
оның құрамындағы ... ... ... ... ... ... ... бензиннің құрамындағы құнды фракцияларын ала кетеді.
Төмендегі кестеде жеңіл көмір текті ... ... мен ... ... ... ... ... қондырғысы жұмыс істейді.
Мұнайды тұрақтандыру үшін бір колонналы қодырғылыр қолданылады. Ал екі
колонналы қондырғылыр ... бір ... ... ... ...... бензин тұрақтандырылады. Соңғысы құрамында 1,5 ... ... ... газдары бар мұнайларға қолданылады.
1.1 суретте екі колонналы мұнайды тұрақтандырылатын қодырғының ... ... ... ЭЛОУ резервуарларынан 5 нассостың көмегімен,
жылу алмасу қондырғысы 6, бу ... 7 ... 60°С ... ... ... ... ... тарелкаларына тасымалданады.
Колоннадағы артық қысым 0,2 - 0,4 МПа аралығында. Бұл қысым ... сулы ...... 8 тез ... ... ... бір тарелкадан екінші тарелкаға төмен қарай аққанда қызуы жоғары
булармен араласуының ... ... ... ажыратылады.
Колоннаның төменгі бөлігіндегі температура 130—150 °С шамасында. Бұл
температура түтікті пештің 1 ... 3 ... ... ... ... көмегімен орнатылады.
Тұрақты мұнай колоннаның төменгі жағынан 4 насостың көмегімен 6 жылу
алмасу қондырғысы арқылы өткізіліп, өзінің жылуын ... ... ... ары ... 19 ... ... ... өтіп, тұрақты мұнай
резервуарларына келіп түседі. Ол жерден ... ... ... ... ... ... ... жатқан газ бен будың қоспасы, 8
тоңазытқыш-конденсаторда суытылады. Газ конденсатпен бірге 9 газ бен ... ... ... ... ... ... ... мен этан) газ бен суды ажыратқыштың жоғарғы ... ... ... 2 ... және 9 ... ... үшін ... шығаратын жердегі құбырға 10 клапан
орнатылады.
Газ бен суды ажыратқыш болса, ... ... ... бір ... ... реттелінетін су шығарылады да қалған екінші
бөлігінен 11 насостың көмегімен 17 жылу ... ... ... қоспасы тасымалданады.
Осы жерде қоспа 70°С дейін қыздырылып, 13 тұрақтандырғыш ... ... ... ... ... 30-32 тарелкадан тұрады. Осы
колоннадағы қысымның шамасы 1,3—1,5 МПа.
Сурет 1.3. Технологиялық процестің ... 13 ... ... газ ... ... ауыр ... ... 14 сулы тоңазытқыш-конденсаторда суытылады да 15 ... ... ... ажыратылады.
Конденсацияланбаған газдың бөлігі газды сеператордың жоғарғы жағынан
шығып, 16 клапан арқылы өтіп, төменгі жағынан 9 газ бен суды ... ... ... қосылады.
13 колоннадағы қысымның шамасы 1,2—1,5 МПа. Ол қысым 16 клапанның
көмегімен тұрақталынады. 15 ... ... ... сұйықтандырылған
газ 20 насостың көмегімен қабылдағышқа жеткізіледі. ... бір ... ... ... ... ... суытқыш есебінде жеткізіледі.
Оның көмегімен колоннаның жоғарғы бөлігіндегі температура 40—50 ... ... ... толығымен бөліп шығару үшін колоннаның төменгі
бөлігіндегі температура 120— 130 °С ... ... ... ... ұстап тұру үшін 12 қыздырғыш арқылы тұрақты бензинді айдап
отыру қажет.
Қыздырғышта бензин ... °С ... ... ... ... ... ... пайда болатын булар 13 колоннаға келіп түседі, ал
сұйықтар болса, яғни бензин 12 аппараттың ішкі бекеттерінен ... 17 ... және 18 ... арқылы өтіп, тұрақты бензин резервуарына
бағытталынады.
Жеңіл ... ... ... одан толығымен метан, этан
және 95 % пропан ... Бұл ... ... ... ... (40 °С ... 0,85 МПа дан 0,03 МПа ... ... ... ... ... ... оның ... құрамының тұрақтылығын
қамтамасыз етеді.
2 Курстық жобаның мақсаты
«Мұнайды тұрақтандыру қондырғысының ... ... ... ... курстық жобаны жасаудағы негізгі
мақсаттары: пәнді оқу кезіндегі ... ... және ... жетілдіріп, бір жүйеге келтіру, техникалық әдебиеттермен жұмыс
істеуге бейімдеу, патенттік ізденіс пен ... ... және оны ... және ол ... ... бір деңгейде
тұрақтандыратын құралдардың жаңа түрлерін таңдай білуге, сонымен қатар
дипломдық жобаны жобалауға дайындықтың ... ... ... ... бұл ... ... ... өзіне терең қарайтын болсақ, онда
мұнайдың құрамындағы газдардан тазарту үшін мұнайды ... ... ... ... ... ... үшін ... физикалық
тұрақтандыру процесі қолданылады.
Мұнайдың құрамындағы қаныққан булардың қысымы өте жоғары болғандықтан
оның құрамындағы ... ... ... ... ... шығып,
өзімен бірге бензиннің құрамындағы құнды фракцияларын ала кетеді.
1 ... ... ... ... ... ... және ... Мұнайды ... ... ... құралдарды таңдау мен талдау.
3 Мұнайды тұрақтандыру қондырғысының ... ... ... ... ... Мұнайды тұрақтандыру қондырғысын айдау қондырғысының ... ... ... ... ... ... мен
талдау.
3 Мұнайды тұрақтандыру қодырғысының технологиялық параметрлерін
автоматты бақылау ... ... ... параметрлерін таңдау
және негіздеу
Түтікті пештің (№1) технологиялық параметрі төмендегідей:
• Пештің ішіндегі (поз. 1а,б) шикі ... ... ... ... өзгереді;
• Пештен шығатын (поз. 21а,б) мұнайдың шығыны 15 М3/сағ. аралығында
болады.
Колоннаның (№2) технологиялық ... ... ... ... бөлігіндегі (поз. 2а,б) мұнайдың температурасы
130-150 ºC. аралығында болады;
• колоннадағы (поз. 17а,б) бензиннің сулы ... ... 0,2-0,4 ... ... ... жоғарғы бөлігіндегі (поз. 23а,б) бензиннің сулы ... 10 ... ... ... ... бөлігіндегі (поз. 22а,б) мұнайдың шығыны 10-15
М3/сағ. аралығында болады.
Насос (№3,4) арқылы өтетін (поз. ... ... ... қысымы
1,3—1,5 МПа. аралығында болады.
Насос (№5) арқылы өтетін (поз. 16а,б) шикі мұнайдың қысымы 1,3—1,5 МПа.
аралығында болады.
Жылу ... (№6) ... ... төмендегідей:
• насос арқылы жылу алмастырғышқа келіп түскен (поз. 3,4а,б) мұнайдың
температурасы 130-150 ºC. аралығында;
• жылу алмастырғыштан шығатын (поз. 26а,б) ... ... ... ... ... (№7) технологиялық параметрі төмендегідей:
• қыздырғышқа келетін (поз. 5а,б) ... ... 60 ... ... ... ... (поз. 24а,б) будың шығыны 10-15 М3/сағ.
аралығында болады;
... ... (поз. 25а,б) ... ... 11 ...... (№8) технологиялық параметрі төмендегідей:
• тоңазытқыш – конденсаторға келіп түсетін (поз. 7а,б) газ бен ... ... 20-30 ºC. ... ... ... шығатын (поз. 27а,б) судың шығыны 8
М3/сағ.
Газоводоотделительдің (№9) ... ... ... ... келіп түскен (поз. 36а,б)газ конденсаттың
деңгейі 3 ... ... ... ... (поз. 28а,б) шығатын
кептірілген -конденсацияланбаған газдардың шығыны 10-15 ... ... ... ... ... (поз. 29а,б) ... ... 13 М3/сағ.
Редукциялы клапан (№10).
Насос (№11) арқылы өтетін (поз. 18а,б) конденсат-көміртегінің ... МПа. ... ... (№12) ... ... төмендегідей:
• қыздырғышқа келетін (поз. 10а,б) тұрақты ... ... ºC. ... ... ... ... (поз. 32а,б) будың шығыны 15 М3/сағ.
Колоннаның (№13) технологиялық параметрі төмендегідей:
• колоннаның жоғарғы бөлігіндегі (поз. 9а,б) ... ... ºC. ... ... ... ... ... (поз. 11а,б) ерітілген ... 130-150 ºC. ... ... ... ... (поз. 19а,б) ... ... 1,3—1,5 МПа.
аралығында болады;
• колоннаның төменгі бөлігіндегі (поз. 31а,б) ерітілген газдардың
шығыны 10-15 М3/сағ. аралығында болады.
Сулы тоңазытқыш – ... (№14) ... ... сулы ...... (поз. 12а,б) ... ... (пропан, бутан) температурасы 20-30 ºC. ... сулы ...... ... (поз. 33а,б) судың шығыны
10 М3/сағ.
Газосепаратордың (№15) технологиялық параметрі төмендегідей:
• газосепаратордың ішіндегі (поз. 37а,б) ... ауыр ... 2 ... ... ... ... (поз. 34а,б) ... ... ... 10-15 ... аралығында болады.
Редукциялы клапан (№16).
Жылу алмастырғыштың (№17) технологиялық параметрі төмендегідей:
• жылу алмасу қондырғысына (поз. 8а,б) ... ... ... температурасы 70 ºC. шамасында;
• жылу алмасу қондырғысынан (поз. 30а,б) шығатын конденсат-көміртегі
қоспасының шығыны 10-15 М3/сағ. аралығында болады.
Тоңазытқыштың (№18) ... ... ... ... (поз. 13а,б) ... ... бензиннің температурасы 5-
10 ºC. аралығында болады;
• тоңазытқыштан (поз. 35а,б) шығатын судың шығыны 12 М3/сағ.
Ауамен мұздату аппаратына (№19) ... ... (поз. 6а,б) ... 10-20 ºC. ... ... (№20) ... өтетін сұйықтандырылған газдың (поз. 20а,б) қысымы
1,3—1,5 МПа. аралығында болады.
4 ... ... ... ... параметрлерін
автоматты бақылаудың техникалық өлшеу құралдарын таңдау және негіздеу
4.1 Температураны өлшеп ... ... ... таңдау
Түтікті пештегі (№1) мұнайдың температурасын ... үшін ... ... 100П ... ... ... ұсынамыз. (поз. 1а,б).
Сипаттамасы:
• шығу сигналы – 4-20мА;
• дәлдігі – 0,25%;
• өлшеу шегі - -50°- ... ... ...... пен ... ... ... 4.1. ПГ Метран (Россия) фирмасының температура өлшейтін сезгіш
элементі
Калоннаның (№2) төменгі бөлігіндегі мұнайдың температурасын өлшеу үшін
МЕТРАН ... ... 100М ... ... ... ... шығу ... – 4-20мА;
• дәлдігі – 0,5%;
• өлшеу шегі - -50°- +180°С;
• қолданылатын жерлері – ... пен ... ... ... 4.2. ПГ Метран (Россия) фирмасының температура өлшейтін сезгіш
элементі
Жылу алмастырғышқа (№6) келетін ... ... ... ... фирмасының ТСМУ-274, 100М температура өлшеу құралын ұсынамыз.(поз.
3,4,8а,б)
Сиапаттамасы:
• шығу сигналы – ... ...... ... шегі - -50°- ... ... жерлері – сұйық пен газдарда; агрессивті газдарда.
Қыздырғышқа келіп түсетін будың температурасын ... үшін ПГ ... ... 100М температура өлшеу құралын ұсынамыз. (поз.
5,10а,б)
Сипаттамасы:
• шығу сигналы – ... ...... ... шегі - -50°- ... қолданылатын жерлері – сұйық пен газдарда; агрессивті газдарда.
Ауамен мұздату аппаратына келетін мұнайдың ... ... үшін ... ... ... 100М ... ... құралын ұсынамыз. (поз.
6а,б)
Сипаттамасы:
• шығу сигналы – 4-20мА;
• дәлдігі – ... ... шегі - -50°- ... ... ...... пен газдарда; агрессивті газдарда.
Тоңазытқыш-конденсатордағы газ бен будың және мұнайдың температурасын
өлшеу үшін ПГ ... ... ... 100М температура өлшеу ... (поз. ... шығу ...... ...... өлшеу шегі - -50°- +180°С;
• қолданылатын жерлері – ... пен ... ... ... ... ... ауыр бөлігінің (пропан, бутан)
температурасын өлшеу үшін ПГ Метран фирмасының ТСМУ-274, 100М ... ... ... (поз. ... шығу сигналы – 4-20мА;
• дәлдігі – 0,5%;
• өлшеу шегі - -50°- ... ... ...... пен ... агрессивті газдарда.
4.2 Қысымды өлшеп бақылайтын сезгіш элементтерін таңдау
Насостардан шығатын (№3,4,5,11,20) шикі ... ... ... және ... ... ... ... SIMENS фирмасының SITRANS P қысым өлшеу құралын ұсынамыз. (поз.
14,15,16,18,19,20а,б)
Сипаттамасы:
• шығу ...... ... - ... өлшеу шегі – 0,1 – 40 МПа;
• қолданылатын жерлері – сұйықтар мен газдарға.
Сурет 4.3. SIMENS фирмасының қысым ... ... ... ... (№2) ... сулы ... ... өлшеу үшін ПГ Метран
фирмасының МЕТРАН -100 ДИВ. қысым өлшеу құралын ұсынамыз. (поз.17а,б).
Сипаттамасы:
• шығу сигналы – ... ... - ... ... шегі – 5 – 500 кПа;
• қолданылатын жерлері – ... мен ... 4.4. ПГ ... ... ... қысым өлшейтін сезгіш
элементі
4.3 Шығынды өлшеп бақылайтын сезгіш элементтерін таңдау
Аппараттардан шығатын судың, ... ... газ бен ... ... және сұйықтандырылған газдардың шығынын өлшеу үшін
Siemens фирмасының SITRANS FUS шығын өлшеу ... ... Ол ... ... ... болғандықтан әсіре дыбыстарды бір ... ... ... ... ... осы ... ... өлшеуде ... ... ... ... көрсету тетігі бар;
• шығу сигналы 4...20мА;
• дәлдігі ±0,5%;
• өлшеу шегі 0,03 -300м3/сағ
... ...... мен ... 4.5. SIMENS ... ... өлшейтін сезгіш элементі
Sitrans FUS ыңғайлы, ... ... IP65 (NEMA7) ... шығын өлшейтін құралының мүмкіншілігі ... ... +-0,5% ... ... Бұл ... ... электр сигналдарының мәндері де стандартты 4-20мА.
4.4 Деңгейді ... ... ... ... ... ... пен ... ауыр бөлігінің деңгейін өлшеу үшін Метран
фирмасының ... 5400 ... ... ... ... ... шығу сигналы – 4-20мА;
• өлшеу дәлдігі -0,5%;
• өлшеу шегі – 0,4- 35м;
• қолданылатын жері – мұнай өнімдері, резервуар, сұйықтар.
Сурет 4.6. ПГ ... ... ... деңгей өлшейтін сезгіш
элементі
4.5 Қалқанда орналасатын өлшеу құралын таңдау
Siemens ... SIREC DS ... ... ... 6 ... сигналдар
мен 2 екілік сигналдарды бақылай алады. Мұндай өлшеу құралдарын
фармацевтикалық, химиялық өндірістерінде, энергетика салсында қолдануға өте
қолайлы. Шығу сигналы – ... ... 0.5%. Кіру ... саны – ... 4.7. Siemens ... SIREC DS ... ... құралы
4.6 Контроллерді таңдау.
АҚШ-тың Honeywell фирмасының UDC 6300 контроллері.
UDC 6300 контроллері ол ... ... ... және ... ... ... ... құны төмен
екенділігімен ерекшеленеді. Ол ... ... ... мақсаттарда
пайдаланылады және қажетті және маңызды мәліметтерді тез ... Кіру ... 2-мВ, ... Шығу ... 2-мВ,мА;
• Дәлдігі ±0,5%.
UPC 6300 автономды технологиялық контроллерді басқа контроллер ... ... ... алады. Қондырғы үнемді және қайталанбас ... бар және ... ... ... және қарапйым
интерфейісті операторлы болып ерекшеленеді.
UPC 6300 үздіксіз өндірістердің талаптарын ... ... ... ... ... огрсинтезді химиялық өнімдер,
тұтынатын тауарлар.
Сурет 4.8. Honeywell фирмасының UDC 6300 контроллері
RS485 ASCII коммуникациялы ... UPC 6300 ... ... ... Lesderline PC Software ... ... ... ... ... ... мүмкіншілік береді.
5 Автоматты бақылау жүйесін құрастыру
а) ... ... ... ... ... ... Метран фирмасының ТСПУ-276, 100П; ТСПУ-274, 100М өлшеу
құралының температураны өлшеудің функционалды схемасы ... SIMENS ... SITRANS P , ПГ ... ... МЕТРАН -100 ДИВ.
өлшеу құралының кысымды өлшеудің функционалды схемасы төмендегідей:
Контроллер
в) Siemens фирмасының SITRANS FUS ... ... ... ... ... төмендегідей:
Контроллер
г) Метран фирмасының Rosemount 5400 өлшеу ... ... ... схемасы төмендегідей:
Контроллер
6 Автоматты бақылау құралдарының спецификациясы
|Позиция |Материалдар мен |Құралдарды|Өлшем ... ... ... ... |ң типі ... ... |ғының |ны|са |
| ... ... | ... ... | | |
| | ... | | | | |
| | |ң ... | | | | |
| | |мен № | | | | | |
| | | |Аты- жөні |Код | | | ... ... ... ... ... ... ... а,б, ... а,б, ... а,б, ... а,б, ... а,б, ... а,б, ... а,б, ... а,б, ... а,б, ... а,б, ... а,б, ... а,б, ... а,б, ... а,б, ... ... ... ... Honeywell фирмасының UDC 6300 контроллері.4 аналогты
стандартты кірісте – жоғарғы ... төрт ... ... 1÷5В; ... ... ... ... 6300 |10 дана | |Honeywell өндіріс тобы. | |10 дана |2.8 кг | ... ... ... ... ... технологиялық
параметрлерін автоматты бақылауды қарастырылды. Яғни ... ... ... үшін ... физикалық тұрақтандыру процесінде
қолданылды.
Бұл курстық жобада мұнайды тұрақтандыру ... ... ... ... үшін ... ... МЕТРАН, Siemens
фирмалардың температураны, қысымды, шығынды, деңгейді ... ... ... ... алатын болсам, түтікті пештегі мұнайдың
температурасын бақылау үшін ПГ МЕТРАН фирмасының ТСПУ-276, 100П ... ... ... ... Оның өлшеу шегі -50 мен ... Шығу ... ... стандартқа сәйкес 4-20мА. Өлшеу
дәлдігі ±0.5%.
Бұл курстық жобада сезгіш элементтердің дұрыс ... ... өте ... ... ... ... Атап ... болсақ пропан, бутан,
метан, этан және т.б.
Сезгіш элементтердің дұрыс таңдалуының арқасында мұнай өнімдерінің
фракцияларының тұрақтылығы ... ... ... ... ... ... ... Т. Технологиялық процестер мен өндірістерді автоматты
басқару. Оқулық. Алматы, 2000.- 196 с.: ... ... Т. ... ... мен ... автоматты бақылау
мен басқару. Оқулық. Алматы, 1995.- 184 с.: ... ... Т. ... өлшеулер мен өлшеу құралдары. Оқу құралы.-
Шымкент.: М. Әуезов ... ... 2007.- ... Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических
производств. М.: ... 1983.- 424 с., ... ... Н.Г. Технологические измерения и приборы. М.: Высш.шк., ... с.: ... ... Н.Д. ... ... и ... по ... измерениям
и приборам. М.: Высш.шк.1985 – 345 с.: ил.
7. Иванова Г.М и др., Теплотехнические ... и ... ... для
вузов. М.: Энергоатомиздат, 1984.-232 с., ил.
8. Справочные материалы фирмы МЕТРАН (Россия), 2008 г.
9. http: //.ad.siemens.de/simatic-software.
10. Нұрсұлтанов Ғ.М. ... К.Н. ... және ... ... ... Тапалов Т. «Технологиялық өлшеулер мен құралдар», ... ... ... ... ... ... ... нұсқаулар. - Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ.;
2005.- 60с. ил.
12. Справочные материалы ... ... ... 2009 ... ... материалы фирмы HONEYWELL (США), 2009 г.
14. Справочные материалы фирмы ... ,2008 ... ... ... ... ... (Германия),2008г.
16. ГОСТ 2.106-96 - Единая система конструкторской документации. Текстовые
документы
17. ГОСТ 2.109-73 - ... ... ... ... ... к ... ГОСТ 2.301-68 - ... система конструкторской документации. Форматы
19. ГОСТ 2.302-68 - Единая система конструкторской документации. Масштабы
20. ГОСТ 2.303-68 - ... ... ... ... Линии
21. ГОСТ 2.708-81 - Единая система конструкторской документации. Правила
выполнения ... схем ... ... ... ГОСТ 2.709-89 - ... ... ... документации.
Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических
элементов, оборудования и ... ... в ... ... ГОСТ 2.710-81 - Единая ... ... ... ... в ... ... ГОСТ 2.721-74 - ... система конструкторской документации.
Обозначения ... ... в ... Обозначения общего
применения
25. ГОСТ 2.781-96 - ... ... ... ... ... ... Аппараты гидравлические и
пневматические, устройства управления и ... ... ГОСТ 2.787-71 - ... система конструкторской ... ... ... в ... ... ... ... газовой системы хроматографов
27. ГОСТ 21.408-93 СПДС. Правила выполнения ... ... ... ... ... ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
29. СТ РК 1.5-2004 ... ... к ... ... ... содержанию стандартов.
30. ГОСТ 2.102 –68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов.
31. ГОСТ ... ... ... ... ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. ... ... и ... ГОСТ 2.301-68 ... ... ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.
35. ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные.
36. ГОСТ ... ... ... ... ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования ... ГК РК 04-2003 ... ... по видам экономической
деятельности (КПВЭД).
39. СТ ЮКГУ ... ... ... ... ... к
построению, изложению и оформлению документации СМК.
40. СТ ЮКГУ ... ... ... ... ... ... ДП ЮКГУ ... Ефимова И.Е., Тасыбаева Ш.Б., Сабырханов Д.С. ... по ... ... ... и ... ... 2008,
-----------------------
TE
TIR
TY
PIR

FE
FT
FIR
LE
LIR
LT

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жұмысшылардың қорғаныс құралдары3 бет
Ms-Dos операциялық жүйесі туралы4 бет
"Дәннің құрылымы мен оның анатомиялық бөліктерінің микроқұрылымының технологиялық маңызы"9 бет
"Технологиялық карта."12 бет
Windows жүйесінің негізгі технологиялық принциптері4 бет
«Атамекен ЖШС» ЗАВ – 20 механикаландырылған астық токтағы технологиялық машиналарға техникалық қызмет көрсету түрі және жөндеуді ұйымдастыра отырып машиналардың заңдық талапарына сәйкес жобалау57 бет
«Кабельдің бірінші реттік параметрлерін өлшеу» атты зертханалық жұмыс3 бет
«Мұнайдың химиялық анализі» бағдарлы элективті курсын оқыту әдістемесі61 бет
«Тамақ өнімдері өндірісінің технологиялық жабдықтары» оқу әдістемелік материалдар82 бет
«Цитрамон П» өндірісінің автоматты басқару жүйесі10 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь