Электр қондырғыларының монтажы мен жөндеу технологиясыКіріспе
1 Бастапқы деректер жобалау үшін
1.1 Бiрiншiге және екiншi бөлiктерiне курстық жұмыстың
тапсырма
 Түсіндірме хат
2.1 Түсiнiктеменiң құрамы және көлемi
2.2 Құрылымдық элементтерге талаптар
2.3 Кескiндемелiк құжаттарға талаптар
3Курстық жұмыстың орындауға арналған әдiстемелiк
нұсқаулар
3. Өзекті өлшеу мәліметтерін өңдеу
3. Магниттік тізбектің және магниттік ағын учаскілері бойынша индукцияларды анықтау
3. Ораулық мәліметтерді есептеу
3.. Қозғалтқыштың номинал қуатын анықтау
3. Орамдық сымның салмағын және катушкалардың геометрия.
лық өлшемдерін анықтау
3 Машинаның магнитті тізбегі мен магниттелетін токты есептеу
3.7. жанында және жанында тәуелдiлiктердiң есептеуi
Қолданылатын әдебиеттiң тiзiмi
Үш фазалық асинхрондық электр қозғалтқыштар. Ауыл шаруашылығында ең кең қолданылатын электр машиналары болып табылады. Электрлендіру факультетін бітірушілер өздерінің практикалық еңбектерінде әдетте асинхрондық электр қозғалтқыштардың, трансформаторлардың және басқа қондырғылардың есептеу тауқыметтеріне кез болады. Машинаның паспорты жоқ болғанда,өндеу тәжірибесінде кейде тапсырыс беруші машинаны басқа кернеуге, айналу жиілігіне аударуын сұрайды.
Курстық жұмыстың міндетіэлектр машиналарын конструкциялық орындау мен оларды есептеу әдісі жөніндегі білімдерді студенттердің практикада қолдануы болып табылады.
Курстық жұмыстын мақсатыпаспорттық және орамдық мәліметтер болмаған жағдайда 4А серия асинхрондық қозғалтқыштың қысқартылған есептеу методикасын меңгеру.
Курстық жұмыс «Электр қондырғыларының монтажы мен жөндеу технологиясы» курсын зерделеудің соңғы этапы болып табылады. Оның, сапалы орындалуының міндетті шарты «Электр машиналары» курсын меңгеру болып табылады.
1. Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник /А.Э. Кравчик, М.М. Шлаф, В.И. Афонин, Е.А. Смоленская. - М.: Энергоиздат,1982: - 504с.
2. Гольдберг О.Д., Гурин Я.С. Свириденко И.С. Проектирование электрических машин. - М.; Высшая школа, 1984. - 432 с.
3. Гурин Я.С., Кузнецов Б.И. Проектирование серий электрических машин. - М.: Энергия, 1978. - 480 с.
4. Маршак Е.Д. Ремонт и модернизация асинхронных двигателей.- М.: Энергия, 1976. - 280 с.
5. Практикум по ремонту электрооборудования /Под редакцией А.А.Пястолова. - М.: Колос, 1976. - 224 с.
6. Проектирование электрических машин /Под ред. И.П.Копылова.- М.: Энергия, 1980. - 495 с.
7. Рубо Л.Г. Пересчет и ремонт асинхронных электродвигателей мощностью 100 кВт. – М - Л.: Госэнергоиздат, 1964. - 392 с.
8. Ерошенко Г.П. Дипломное и курсовое проектирование электро-ремонтных предприятий. - Саратов,79. - 44 с.
9. Ерошенко Г.П. и др. Эксплуатация и ремонт электрооборудования.- Ростов на Дону: Терра,2001. - 590 с.
10. Ермолаев С.А. Мунтян В.А. Кюрчев В.Н. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации в системе АПК. - Киев: НПФ «Альтур»,1997 . – 415 с.

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 28 бет
Таңдаулыға:   
МАЗМҰНЫ
Кіріспе
1 Бастапқы деректер жобалау үшін
1.1 Бiрiншiге және екiншi бөлiктерiне курстық жұмыстың
тапсырма
( Түсіндірме хат
2.1 Түсiнiктеменiң құрамы және көлемi
2.2 Құрылымдық элементтерге талаптар
2.3 Кескiндемелiк құжаттарға талаптар
3Курстық жұмыстың орындауға арналған әдiстемелiк
нұсқаулар
3((. Өзекті өлшеу мәліметтерін өңдеу
3.( Магниттік тізбектің және магниттік ағын учаскілері бойынша
индукцияларды анықтау
3.( Ораулық мәліметтерді есептеу
3.(. Қозғалтқыштың номинал қуатын анықтау
3.( Орамдық сымның салмағын және катушкалардың геометрия-
лық өлшемдерін анықтау
3(( Машинаның магнитті тізбегі мен магниттелетін токты есептеу
3.7. жанында және жанында тәуелдiлiктердiң
есептеуi
Қолданылатын әдебиеттiң тiзiмi
Кіріспе

Үш фазалық асинхрондық электр қозғалтқыштар. Ауыл шаруашылығында ең
кең қолданылатын электр машиналары болып табылады. Электрлендіру
факультетін бітірушілер өздерінің практикалық еңбектерінде әдетте
асинхрондық электр қозғалтқыштардың, трансформаторлардың және басқа
қондырғылардың есептеу тауқыметтеріне кез болады. Машинаның паспорты жоқ
болғанда,өндеу тәжірибесінде кейде тапсырыс беруші машинаны басқа кернеуге,
айналу жиілігіне аударуын сұрайды.
Курстық жұмыстың міндеті(электр машиналарын конструкциялық орындау
мен оларды есептеу әдісі жөніндегі білімдерді студенттердің практикада
қолдануы болып табылады.
Курстық жұмыстын мақсаты(паспорттық және орамдық мәліметтер болмаған
жағдайда 4А серия асинхрондық қозғалтқыштың қысқартылған есептеу
методикасын меңгеру.
Курстық жұмыс Электр қондырғыларының монтажы мен жөндеу
технологиясы курсын зерделеудің соңғы этапы болып табылады. Оның, сапалы
орындалуының міндетті шарты Электр машиналары курсын меңгеру болып
табылады.
Қозғалтқыштардың паркы топтамаларға, орындаулар және модификацияларға
бойынша бөлiнедi. Ауыл шаруашылығында қозғалтқыштары 4А және АИР бiртұтас
топтаманың қолданады. Төртінші топтама негізгі орындаулар, электр
параметрлерi бойынша түрлендiрулер, конструктивтiк, климаттық және басқалар
параметрлер қозғалтқыштар алып жатыр, сонымен бiрге тар мамандандырылған
орындаулар соның iшiнде ауыл шаруашылығы үшiн қозғалтқыштар алып жатыр.
4А топтама ауылшаруашылық тағайындау қозғалтқыштар 0,12 30 кВт-ке
қуаттың негiзгi орындаудың қозға лтқыштарының базаларында орындайды, 3000,
1500 және 1000 мин-1 iлеспе айналу жиiлiктерiмен. Олар жабулы жел қаққан
(ІР44), шойын корпустар және подшипник қалқандары орындауларды алады.
Қорытындылардың қораптары ылғал дәл тигізу сақтап қалу үшін тығыздаумен екі
штуцермен істелінген. Желіге қосу үшін клемм қалыптар ескерған.
Қозғалтқыштардың конструкциясы бұзусыз подшипник түйіндердің сылауды
толықтыру мүмкіндік беріп жатыр, ал айналуға өске биіктікке 132 мм дейін
қозғалтқыштарға подшипниктер, қызмет мерзімдің барлық уақытты сылауды
алмастыру немесе толықтыру талап ететін емес. 130°С - В класс бойынша
қыздыруға шыдамдыға қамтамасыз ететін, аммонилаушы ерітінділерге және
тозаңдарға үлкен дымқылдыққа, агрессивті орталарға мал шаруашылық
бөлмелерге әсерге табандылық қамтамасыз ететін ауылшаруашылық
тағайындауларға қозғалтқыштарда орауыш және қоятын өткізгіштер, сiңiру, лак
бояу және қоррозияға қарсы материалдар қолданған. Олар -45-тен +45 °С дейін
қоршаған ортаның температурасының жұмыс істей алады, 15%ке төмендетiлген
төлқұжат қуатының төмендетуiмен 20% кернеудегi ұзақ жұмысын жiбередi.
Қозғалтқыштардың есептi жұмыс жасау мерзiмдерi 8...10 жылдар, бірақ
қозғалтқышы жұмыс iстегенде орташа 1500 сағжылда кемiнде 12 000 сағат.
4А топтама электр қозғалтқыштар 32 қуаттар сатысы бар: 0,06; 0,09;
0,12; 0,18; 0,25; 0,37; 0,55; 0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3; 4; 5,5; 7,5; 11; 15;
18,5; 22; 30; 37; 45; 55; 75; 90; 110; 132; 160; 200; 250; 315; 400 кВт.
Электр қозғалтқыштының (4АН200М4УЗ) түріндегі белгісі келесі түрмен
басын ашып айтып жатыр:
4А – электр қозғалтқышының топтамасы;
Н – қорғалған түрiндегi электр қозғалтқышының белгiсi,
әрiптiң жоқтығы жабулы жел қаққан орындау электр қозғалтқыш
бiлдiредi;
200 – айналу өстерiнің биiктiгі, мм;
М – станинаның ұзындығы бойынша қоятын өлшем (М, L, S);
4 – орамның полюстарының саны (2,4,6,8 және т.б.);
У – климаттық орындау;
3 – орналастыру дәрежесі (1,2,3,4).
Ауылшаруашылық тағайындау 4-шi топтаманың электр қозғалтқыштарының
болуы мүмкiн қорғаныштығының дәрежелерi кестеде 1 келтiрiлген.

1 кесте – Ауылшаруашылық тағайындау 4-шi топтаманың электр
қозғалтқыштарының қорғаныштығының дәрежелерi

Орындау Қорғаныштығының Жұмыстар шарттар
дәрежелерi
Ылғалға суыққа ІР44 Үлкен дымқылдықпен ортада және
төзiмдiсi ашық ауада
Химияға ылғалға ІР55 Дезинфекциялар ұшыраған мал
төзімді шаруашылық бөлмелердің
агрессивті ортасы

Ауылшаруашылық тағайындауға 4А топтамаларға электр қозғалтқыштарға 80%
дейін номиналды төмендетуде кернеуде болмашы төмендетуде қуатта жұмысқа
рұқсат етіліп жатыр, ал сонымен бiрге моменттiң сақтауы бар қысқа мерзiмдi
жұмысын, тең номиналды. Электр қозғалтқыштары 90-132 мм-нiң айналу өстерi
биiктiктерде үш қорытындылармен 380-шi В кернеулерге орындалады, ал 160 мм-
нан астам оларды айналу өстерiн биiктiктiң жанында 660380-шi В кернеуге
алты қорытындылармен шығарылады. 4A-шi топтаманың электр қозғалтқыштарының
келесi түрлендiрулерi ескерiлген: үлкен сырғанаумен; үлкен iске қосқыш
моментiмен; кiрiстiрiлген температуралық қорғаумен; көп жылдамдығымен;
мотор-редуктор үшін; ВО түрдiң пропеллер желдеткiштерiнiң ерiксiз келтiруi
үшiн.
Өнеркәсiптiң 4A-шi топтаманың электр қозғалтқыштарынан басқа АИР (АИ)
топтаманың үш фазалық асинхрондық электр қозғалтқыштарын шығарады. Бұл
топтама негізгі орындау және үш фазалық асинхрондық 4A-шi топтаманың
электр қозғалтқыштарының барлық орындалулары ескередi. АИР топтамасының
электр қозғалтқыштары айналу өстерi биiктiктермен 45пен 355пен мм
аралығындағы, 0,025тен 315 квт-не дейін қуаттың шығарылады. Бұл
топтамаларға шудың төмендетiлген деңгейiнiң 4A-шi топтаманың электр
қозғалтқыштарынан және үлкен сенiмдiлiкпен айырмашылығы болады. 4A-шi
топтаманың электр қозғалтқыштарынан белгiдегi айырмашылықтары төмендегiдей
болады:
АИ – электр қозғалтқышының топтамасы;
Р – ел ЭӨККтердiң электр қозғалтқыштарының топтамаларының қоятын
өлшемдерiне байлану туралы айтады.
Электр қозғалтқыштарының қорғаныштығының дәрежесi МЕМСТ 17494-72 және
МЕМСТ 14254-80 анықталған. Сенiмдiлiктiң жоғарылатуы мүмкiн күйiнделердiң
қыздыруға шыдамдығы Р сыныптың материалдарының орамдардың қызып кетуi,
қыздыруға шыдамдыны тиiстi В – 130°С сыныбы қолдану есебiнен жеткен. АИР
топтамасының электр қозғалтқыштарының дербес түрлендiрулерiн реттiң
белгiсiн қарап шығамыз:
АИРП – электр қозғалтқыштар үлкен iске қосқыш моментiмен;
АИРС – электр қозғалтқыштар үлкен сырғанаумен;
АИРУТ – бір фазалық электр қозғалтқыштар қосқыш конденсатормен;
АИРК – электр қозғалтқыштар фазалық ротормен;
АИР...Б.. – электр қозғалтқыштар кiрiстiрiлген температуралық
қорғаумен; (АИР 80А2БУЗ).
Ауылшаруашылық тағайындауға электр қозғалтқыштар 50ден 200ға мм дейін
айналу өстерiн биiктiктерi бар бiр iзге салған АИ топтамасының базасында
аралығындағы шығарылады, олар жемiргiш орталары бар ауылшаруашылық
бөлмелердегi пайдалануы үшiн арналған және АИР 100L4БСУЗ белгi қояды. Бұл
электр қозғалтқыштары агрессивтi газдардың шоғырландыруымен баспанаға жұмыс
iстей алады: аммиак және күкiрт сутек - 10дегі 20ға дейін мгм3;
көмiрқышқыл газ –30ға дейін гм3, – 80% дейін номиналды төмендетуде
кернеуде болмашы төмендетуде қуатта жұмысқа рұқсат етіліп жатыр, сәйкесті
50ден 80ға мм дейін айналу өстерiн биiктiктерi электр қозғалтқыштар үшін
30 және 20% көбiрек емес, өңге электр қозғағыштары үшiн 25 және 15%
көбiрек емес. Атаулы мәннен бiлiкте номиналды моменттiң сақтауымен (10
минуттан аспайтын ) қысқа мерзiмдi жұмыс сонымен бiрге кернеудi төмендетуде
80%ке дейiн болуы мүмкiн.

1 Бастапқы деректер жобалау үшін
1.1 Бiрiншiге және екiншi бөлiктерiне курстық жұмыстың тапсырма

Тарау

Бірінші тараудың жұмыстың ораулық мәліметтер және басқа параметрлер
бойынша статор орауының қайта есебін жасау.
Курстық жұмысты орындау үшін барлық мәліметтер жеке беріледі. (А
бірыңғай сериясы үшін машинаның келесі шамалары осы жұмысқа кіргізілген:
машинаның атқаруы, номиналдық кернеу( U1ф, В статор өрісінің айналу жиілігі
( n1, обмин( фазалардың қосылуы ((Y, f токтың жиілігі, Гц( болат
табақтарының қалындығы, (, мм( статордың активтік темірінің миллиметрмен
алғандағы өлшемдері (((сурет): сыртқы диаметр Da, қырнаптын диаметрі D,
өзектің осьтік ұзындығы ℓ, ауа аралығы δ, статордың саңылаулар саны – Z1,
статор саңылауларының өлшемдері (((сурет): в1 -саңылау енінің ең үлкен
өлшемі, в2 - саңылау енінің кіші өлшемі, вщ - саңылау шлицінің ені, h
-саңылаудың толық биіктігі( ротордың өлшемдері, мм: ротор білігінің
диаметрі - d3, саңылаулар саны, саңылаудың өлшемдері (((сурет).
саңылау енінің үлкен өлшемі(
саңылау енінің кіші өлшемі(
саңылау ені(
саңылау құлағының биіктігі(
саңылаудың толық биіктігі.

( сурет - Статор мен ротор өзектерінің активтік темірінің өлшемдері.

( сурет - Статордың саңылауы: а, б(трапециалды жартылай жабық. в(тік
бұрышты жартылай ашық.

( сурет - Ротордың саңылауы: а(сопақ жартылай жабық( б, в(сопақ жабық.

1.1 кесте - Электр машиналары және электржетегі пәнінен
арналған курстық жұмысына мәліметтер

Вариант D Da l
Графтының тақырыпша

Жолдар
(көлденең қатарлар)Жақтау Бағанның графтары

1.1 Сурет - Кестенiң ресiмдеуiн мысал
Егер кесте бір парақтың бетіне сыймаса, оны горизонталь бойынша
кесіп, екінші бетке көшіруге болады.
Мысалы:
Кесте (

((кестенің жалғасы

(( кестенің соңы

Нөмірленген графаны кестеге жазбайды. Көрсеткіштін нөмірленуі керек
болған жағдайда реттік нөмірді кестенің бүйіріне атаудың алдынан жазады.
Текстегі түсіндірме хатты тез ұғыну үшін графаның
нөмірленуі рұқсат етіледі.
Математикалық формулалар және есептеу. Формула кiретiн нышандардың
мәндерi бiрiншi олардың қолдануында түсiнедi. Түсiнiктемелер формулалардың
астында тiкелей тура келедi.
Әр түрлi нышандар, қолданылатын әдебиетте оның белгiсiнен тәуелсiздiң
ылғи бiр физикалық шаманы белгi қою керек емес.
Хаттың мәтiнiндегi әдебиетке сiлтемелер қолданылған шешiмдер немесе
техникалық мәлiметтер, эмпираларды негiздеуге керек болса тура келедi -
ческий коэффициенттерi және тағы басқалар.
Мысалдар:
Активтік болаттың таза ұзындығы:

мұндағы, пакеттің болатпен толтыру коэффициенті, кесте ( ((( (((
Стандарттарға және басқа нормативтік құжаттарға сілтемелер
болғанда,құжаттың белгіленуі көрсетіледі, ал аты көрсетілмейді.
Мысалы:
МЕМСТ ((((((( бойынша орамалық сымның диаметрі ((( мм тең деп
алынады.

2.3 Кескiндемелiк құжаттарға талаптар

График форматы (( екі (үш) бете, ЕСКД жүйесі бойынша МЕМСТ(қа сәйкес
орындалынады. Түсіндірме хатта графикалық бөлімге керекті сілтемелер
істелінуі тиіс.
Графикалық бөлім: активтік болаттың қима эскизі, ротор мен статор
саңылауларының қимасы мен қолданылатын материалдардың (орам, саңылаудың
изоляциясына) ерекшеліктері көрсетілген қосымша мен, магниттелу тоғының
тұрақты орау саны кезіндегі кернеуден және тұрақты кернеу кезіндегі орам
санынан тәуелділігі графиктерімен, ұсынылған орамның ашық схемасымен
қамтамасыз етілуі тиіс.
Қалыптың ресiмдеуi тiзбекте өндiрiп алады:
- шкi шеңбермен - сыртқы шеңбердi сол жақтан 20 ммнiң қашықтығы және
өңге тараптардан 5 ммнiң қашықтығында шылқыған негiзгiсi сызықпен;
- негiзгi жазумен МЕМСТ 2.104-68 бойынша оң төменгi бұрыш 185(55мм
өлшемдерi бар. Негiзгi жазуды граф мазмұн және өлшемдер В –нің қосымшада
елестеткен, дақпырттың графы толтыру төменде келтiрiлген

Заполнение граф:
1 - курстық жұмысты тақырыбы;
2 - құжаттың белгiсi:
3 – жобалаудың объектiнiң аты (трансформатор, жөндеу өндіріс);
4 – тағайындау (Графиктер. Жоспары. Есептеу схемасы);
5 – жобалау сатысы;
6 - ағымдағы парақтың нөмiрi;
7 - график түрiнде парақтардың жалпы саны;
8 - оқу орын, топтың атауы;
9 - құжат қол қоятын тұлғалардың фамилиялары;
10 - фамилиясы 9 графта көрсетiлетiн тұлғалардың қол қоюлары;
11 - қол қоюды күні;
* шығаратын кафедрада шифр үшiн мәлiметтер: 12163 – электр жабдықтарын
пайдалану кафедрасы;

3 Курстық жұмыстың орындауға арналған әдiстемелiк нұсқаулар

3((. Өзекті өлшеу мәліметтерін өңдеу

3(((( Полюстық бөлінуі, м:

мұндағы статордағы активтік болаттың қырнап диаметрі, м;

полюстердің паралар саны;

өндірістік ток жиілігі, гц;
статор өрісінің айналу жиілігі.

3(((( Активтік болаттың таза ұзындығы, м:

,

мұндағы активтік болаттың толық ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Сұйықкристалды монитордың матрицасы
Зауыттың механикалық цехын электрмен жабдықтау
Бұрғылау сорабының гидравликалық бөлігі
Құрылыс жүргізу туралы
Құлсары мұнай-кен орнында көлбеу бағыттағы ұңғаны игеру
Мұнай газ кен орындарын өңдеу және пайдалану
Карауыл электрмен жабдықтау желісі
Кapaмeль өндipу үдepiciнe тaлдaу жacaу және карамель қондырғысын монтаждау жұмыстарына талдау жасау
Азаматтық құрылыстағы бұрғылау қондырғылары, жабдықтары
Дабыл және байланыстың құрылымдық бөлімшелеріндегі ДОБ құрылғылары
Пәндер