Өндірістік ғимараттың іргетасын есептеу

Мөлшерлік сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Анықтамалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Белгілер мен қысқартулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Есептеу үшін берілген бастапқы мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1Топырақтың толық атын, шартты есептік кедергісін анықтау ... ... ... ... ... ... .
2 Құрылыс алаңының инженерлік геологиялық қимасының шартты есептік кедергісінің эпюрасын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3 Құрылыс алаңының инженерлік тұрғыдан бағалау. Іргетас типімен ғимараттың орнын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4Іргетастың орналасу тереңдігін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5Саяз салынған іргетастың өлшемдерін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6Саяз салынған іргетас шөгуін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
7Қадалы іргетастың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.1 Қадалы іргетастың шөгуін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8 Іргетастың шөгуін уақыт бойынша есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9 Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
13 Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қабат№1(құмды топырақ)-қалыңдығы – 1,2м
Грануметриялық құрамы бойынша берілген құмды грунт – орташа іріліктегі топырақ, себебі 0,1мм-ден үлкен бөлшектердің мөлшері 75% аз, - 72,72%.
Кеуектілік коэффициентін анықтаймыз
e=γ_s/γ (1+0,01W)-1= 2,66/1,90 (1+0,01∙14,6)-1=0,6044
Бірігу тығыздығы, кеуектілік коэффициентіне сәйкес ҚМжЕ 2.01.01-2002 бойынша анықталады – орташа іріліктегі тығыз құм
Ылғалдылық дәрежесі
G=(W×γ_s)/(l×γ_в )=(14,6×2,66)/(0,6×100)=0,65 ылғалды.
Жоғарыда анықталғандарға сәйкес ҚМжЕ 2.01.01-2002 кесте 2 бойынша, топырақтың шартты есептік кедергісін анықтаймыз R0=150кПа.

Қабат№2 (саздақ топырақ)-қалыңдығы – 4 м
Грунттың атын анықтаймыз Ip=WT-Wp=35-20=15/100=0,15 СНиП бойынша бұл саздаққа жатады, себебі Ip=0,07-0,17 арасында жатыр
Грунттың кеуектілік коэффициентін анықтаймыз
e=γ_s/γ (1+0,01W)-1= 2,69/1,84 (1+0,01∙26)-1=0,84
Консистенциялық көрсеткіші
I_l=(W_ -W_p)/I_p =(26-20)/15=0,4 – Қиын иілетін
JL≤0 грунт қатты күйде
0≤JL≤0,4 қиын иілетін

Қабат№1(құмды топырақ)-қалыңдығы – 1,2м
Грануметриялық құрамы бойынша берілген құмды грунт – орташа іріліктегі топырақ, себебі 0,1мм-ден үлкен бөлшектердің мөлшері 75% аз, - 72,72%.
Кеуектілік коэффициентін анықтаймыз
e=γ_s/γ (1+0,01W)-1= 2,66/1,90 (1+0,01∙14,6)-1=0,6044
Бірігу тығыздығы, кеуектілік коэффициентіне сәйкес ҚМжЕ 2.01.01-2002 бойынша анықталады – орташа іріліктегі тығыз құм
Ылғалдылық дәрежесі
G=(W×γ_s)/(l×γ_в )=(14,6×2,66)/(0,6×100)=0,65 ылғалды.
Жоғарыда анықталғандарға сәйкес ҚМжЕ 2.01.01-2002 кесте 2 бойынша, топырақтың шартты есептік кедергісін анықтаймыз R0=150кПа.

Қабат№2 (саздақ топырақ)-қалыңдығы – 4 м
Грунттың атын анықтаймыз Ip=WT-Wp=35-20=15/100=0,15 СНиП бойынша бұл саздаққа жатады, себебі Ip=0,07-0,17 арасында жатыр
Грунттың кеуектілік коэффициентін анықтаймыз
e=γ_s/γ (1+0,01W)-1= 2,69/1,84 (1+0,01∙26)-1=0,84
Консистенциялық көрсеткіші
I_l=(W_ -W_p)/I_p =(26-20)/15=0,4 – Қиын иілетін
JL≤0 грунт қатты күйде
0≤JL≤0,4 қиын иілетін
1. Ибрагимов Қ.,Усенқұлов Ж.А.,Байболов Қ.С.,Қарабаев Э.И."Инженерлік геологиядан негізгі мәліметтер, іргетастар мен негіздердің есебі" Шымкент, 2009ж.
2. А.О. Орман, К. Ибрагимов, И. Исмаилов “Іргетас табанына тиісті негізгі теория мен мысалдар оқу құралы” Ташкент 2001
3. Веселов В.А. “Проектирование оснований и фундаментов”. М. Стройиздат, 1990
4. Справочник проектировщика “Основания, фундамента и подземные сооружения” М. Стройиздат, 1985.
5. Цытович Н.А. Механика грунтов. М. Высшая школа.
6. ҚМжЕ 2.01.01-2002Үйлер мен ғимараттардың негіздері.
7. ҚМжЕ 2.01.03-2002Қадалы іргетастар.
8. МЕСТ 25100-82 Топырақтар. Классификациясы.
        
        Аннотация
тақырыбындағы курстық жоба ҚМжЕ 5.01.01-2002, ҚМжЕ 5.01.03-2002 талаптарына, пәннің типтік және жұмыстық бағдарламаларына сәйкес орындалды.
Жоғарыда аталған құжаттар студенттердің өндірістік ғимараттың ... ... ... ... ... ... жоба іргетас түрін таңдап, оның өлшемдері есептеп бір жағдайларда ( жоспардағы ғимарат өлшемдері, әсер етіп жатқан жүктеме, жертөленің болуы және т.б.) ... ... ... қолданатын жобалық мөлшерлік құжаттарды ескере отырып орындалған.
Жобаның сызба бөлімі A1 пішініндегі 1 бетті ... және ол ... ... ... ... ... мен ... үшін берілген бастапқы мәліметтер.............................................................
1 Топырақтың толық атын, шартты есептік кедергісін анықтау.........................
2 Құрылыс ... ... ... ... ... ... ... эпюрасын құру.........................................................................................
3 Құрылыс алаңының инженерлік тұрғыдан бағалау. Іргетас типімен ғимараттың орнын таңдау............................................................................................
4 Іргетастың ... ... ... Саяз ... ... ... ... Саяз салынған іргетас шөгуін анықтау..................................................................
7 Қадалы іргетастың есебі...........................................................................................
7.1 Қадалы ... ... ... ... ... ... бойынша есептеу.......................................................
9 Қорытынды.................................................................................................................
13 Пайдаланылған әдебиеттер......................................................................................
Мөлшерлік сілтемелер
Курстық жобаны орындау барысында ... ... ... мен ... ... ҚМжЕ ... ... мен ғимараттардың негіздері.
* ҚМжЕ 2.01.03-2002 Қадалы іргетастар.
* МЕСТ 25100-82 Топырақтар. ... ҚМжЕ ҚР ... , ... ... ҚМжЕ ҚР 2.01.07-2001 , М.,1987.
* ҚМжЕ ҚР 2.03.01-84 , М.,1985.
* ҚМжЕ ҚР 1.03-05-2001 , ... ... ҚМжЕ ҚР ... , Астана, 2003.
Анықтамалар
Топырақ - жер қыртысының үстіңгі ... ... және ... ... тау ... ... ... қасиеттері - гранулометриялық құрамы, үлес салмағы, көлемді салмағы, ылғалдылығы, илену және ағу ... ... ... - ... ... әр ... ... түйіршіктерінің жалпы салмағына қатысты, пайыз есебімен ... ... ... ... ... - топырақтың жалпылай салмағының оның көлеміне ... ... - ... ... су ... кептірілген топырақ салмағына немесе қатты бөлшектің салмағына қатыстылығы.
Топырақтың кеуектілік коэффициенті - топырақтағы кеуектілік көлемінің ... ... ... қатыстылығы.
Илену шекарасы (Wp)- ылғалдық аздап азаятын кезіндегі топырақтың қатты күйге ұшырау шекарасы. Бұл ... ... ... ... шекарасы (Wl)- топырақ ылғалдылығының аздап артуының нәтижесінде, оның ... ... ... Бұл ... ... ... - құрылыстан берілетін жүкті топыраққа тарату үшін ендірілген стержень.
Қысқартулар мен белгіленулер
Ip - ... ... - ... ... көрсеткіші
Wl - топырақтың аққыштық шекарасындағы ылғалдығы
Wp - топырақтың илену шекарасындағы ылғалдығы
a - ... ... - ... ... коэффициенті
E0 - топырақтың деформация модулі
μ - топырақтың Пуассон коэффициенті
- топырақтың ішкі үйкеліс бұрышы
- ... ... ... ... күші
R0 - топырақтың шартты есептік кедергісі
Sі - ... ... ... ... көлденең қимасының ауданы
- қада қимасының сыртқы периметрі
Есептеу үшін ... ... ... ... (2-2), ... күш ... (700).25; уақытша күш салмақ (390),0
Құрылыс ауданы - Ақтөбе қаласы
Грунт вариантының номері-8
Құрылыс алаңының номері-1
Сурет-1. І-І Қима
Сурет-2. Жоспар
1 Топырақтың ... ... ... ... ... ... №1 (құмды топырақ)-қалыңдығы - 1,2 м
* Грануметриялық құрамы бойынша берілген құмды грунт - орташа іріліктегі ... ... ... ... ... мөлшері 75% аз, - 72,72%.
* Кеуектілік коэффициентін анықтаймыз
e=γsγ1+0,01W-1=2,661,901+0,01∙14,6-1=0,6044
* Бірігу тығыздығы, кеуектілік коэффициентіне сәйкес ҚМжЕ 2.01.01-2002 ... ... - ... іріліктегі тығыз құм
* Ылғалдылық дәрежесі
G=Wxγslxγв=14,6x2,660,6x100=0,65 ылғалды.
Жоғарыда анықталғандарға сәйкес ҚМжЕ 2.01.01-2002 кесте 2 бойынша, топырақтың шартты есептік кедергісін анықтаймыз R0=150кПа.
Қабат №2 ... ... - 4 м
* ... атын ... ... СНиП ... бұл ... жатады, себебі Ip=0,07-0,17 арасында жатыр
* Грунттың ... ... ... ... ... көрсеткіші
Il=W-WpIp=26-2015=0,4 - Қиын иілетін
JL

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Астана: жас қала - жастар қаласы»42 бет
Абай мен Шәкәрім кесенесі5 бет
Азия және Африка елдерінің 2000-2015 жылдарындағы халықаралық аренадағы орнына сипаттама16 бет
Астана – еліміздің жүрегі3 бет
Ата заңым айбыным4 бет
Баймырзаұлы Балуан Шолақ 7 бет
Балалар ойынының жіктелуі. Шығармашылық және ережелі ойындар. Мектеп жасына дейінгі балалардың сюжеттік - рольдік ойындары10 бет
Гравитациялық құрылғылар жөнінде жалпы шолу25 бет
Ел ордасы астана6 бет
Жалпы психологияның дамуы7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь