Өндірістік ғимараттың іргетасын есептеуМөлшерлік сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Анықтамалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Белгілер мен қысқартулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Есептеу үшін берілген бастапқы мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1Топырақтың толық атын, шартты есептік кедергісін анықтау ... ... ... ... ... ... .
2 Құрылыс алаңының инженерлік геологиялық қимасының шартты есептік кедергісінің эпюрасын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3 Құрылыс алаңының инженерлік тұрғыдан бағалау. Іргетас типімен ғимараттың орнын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4Іргетастың орналасу тереңдігін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5Саяз салынған іргетастың өлшемдерін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6Саяз салынған іргетас шөгуін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
7Қадалы іргетастың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.1 Қадалы іргетастың шөгуін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8 Іргетастың шөгуін уақыт бойынша есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9 Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
13 Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қабат№1(құмды топырақ)-қалыңдығы – 1,2м
Грануметриялық құрамы бойынша берілген құмды грунт – орташа іріліктегі топырақ, себебі 0,1мм-ден үлкен бөлшектердің мөлшері 75% аз, - 72,72%.
Кеуектілік коэффициентін анықтаймыз
e=γ_s/γ (1+0,01W)-1= 2,66/1,90 (1+0,01∙14,6)-1=0,6044
Бірігу тығыздығы, кеуектілік коэффициентіне сәйкес ҚМжЕ 2.01.01-2002 бойынша анықталады – орташа іріліктегі тығыз құм
Ылғалдылық дәрежесі
G=(W×γ_s)/(l×γ_в )=(14,6×2,66)/(0,6×100)=0,65 ылғалды.
Жоғарыда анықталғандарға сәйкес ҚМжЕ 2.01.01-2002 кесте 2 бойынша, топырақтың шартты есептік кедергісін анықтаймыз R0=150кПа.

Қабат№2 (саздақ топырақ)-қалыңдығы – 4 м
Грунттың атын анықтаймыз Ip=WT-Wp=35-20=15/100=0,15 СНиП бойынша бұл саздаққа жатады, себебі Ip=0,07-0,17 арасында жатыр
Грунттың кеуектілік коэффициентін анықтаймыз
e=γ_s/γ (1+0,01W)-1= 2,69/1,84 (1+0,01∙26)-1=0,84
Консистенциялық көрсеткіші
I_l=(W_ -W_p)/I_p =(26-20)/15=0,4 – Қиын иілетін
JL≤0 грунт қатты күйде
0≤JL≤0,4 қиын иілетін

Қабат№1(құмды топырақ)-қалыңдығы – 1,2м
Грануметриялық құрамы бойынша берілген құмды грунт – орташа іріліктегі топырақ, себебі 0,1мм-ден үлкен бөлшектердің мөлшері 75% аз, - 72,72%.
Кеуектілік коэффициентін анықтаймыз
e=γ_s/γ (1+0,01W)-1= 2,66/1,90 (1+0,01∙14,6)-1=0,6044
Бірігу тығыздығы, кеуектілік коэффициентіне сәйкес ҚМжЕ 2.01.01-2002 бойынша анықталады – орташа іріліктегі тығыз құм
Ылғалдылық дәрежесі
G=(W×γ_s)/(l×γ_в )=(14,6×2,66)/(0,6×100)=0,65 ылғалды.
Жоғарыда анықталғандарға сәйкес ҚМжЕ 2.01.01-2002 кесте 2 бойынша, топырақтың шартты есептік кедергісін анықтаймыз R0=150кПа.

Қабат№2 (саздақ топырақ)-қалыңдығы – 4 м
Грунттың атын анықтаймыз Ip=WT-Wp=35-20=15/100=0,15 СНиП бойынша бұл саздаққа жатады, себебі Ip=0,07-0,17 арасында жатыр
Грунттың кеуектілік коэффициентін анықтаймыз
e=γ_s/γ (1+0,01W)-1= 2,69/1,84 (1+0,01∙26)-1=0,84
Консистенциялық көрсеткіші
I_l=(W_ -W_p)/I_p =(26-20)/15=0,4 – Қиын иілетін
JL≤0 грунт қатты күйде
0≤JL≤0,4 қиын иілетін
1. Ибрагимов Қ.,Усенқұлов Ж.А.,Байболов Қ.С.,Қарабаев Э.И."Инженерлік геологиядан негізгі мәліметтер, іргетастар мен негіздердің есебі" Шымкент, 2009ж.
2. А.О. Орман, К. Ибрагимов, И. Исмаилов “Іргетас табанына тиісті негізгі теория мен мысалдар оқу құралы” Ташкент 2001
3. Веселов В.А. “Проектирование оснований и фундаментов”. М. Стройиздат, 1990
4. Справочник проектировщика “Основания, фундамента и подземные сооружения” М. Стройиздат, 1985.
5. Цытович Н.А. Механика грунтов. М. Высшая школа.
6. ҚМжЕ 2.01.01-2002Үйлер мен ғимараттардың негіздері.
7. ҚМжЕ 2.01.03-2002Қадалы іргетастар.
8. МЕСТ 25100-82 Топырақтар. Классификациясы.

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 19 бет
Таңдаулыға:   
Аннотация
Өндірістік ғимараттың іргетасын есептеу тақырыбындағы курстық жоба ҚМжЕ 5.01.01-2002, ҚМжЕ 5.01.03-2002 талаптарына, пәннің типтік және жұмыстық бағдарламаларына сәйкес орындалды.
Жоғарыда аталған құжаттар студенттердің өндірістік ғимараттың іргетасын есептеу бойынша жобаның орындауын қамтиды, жоба іргетас түрін таңдап, оның өлшемдері есептеп бір жағдайларда ( жоспардағы ғимарат өлшемдері, әсер етіп жатқан жүктеме, жертөленің болуы және т.б.) шөгуі есептеуленген.
Барлық есептеулерді қолданатын жобалық мөлшерлік құжаттарды ескере отырып орындалған.
Жобаның сызба бөлімі A1 пішініндегі 1 бетті құрайды және ол қолданатын стандарттарға сәйкес орындалған.

Мазмұны
Мөлшерлік сілтемелер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Анықтамалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Белгілер мен қысқартулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Есептеу үшін берілген бастапқы мәліметтер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1 Топырақтың толық атын, шартты есептік кедергісін анықтау ... ... ... ... ... ... .
2 Құрылыс алаңының инженерлік геологиялық қимасының шартты есептік кедергісінің эпюрасын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 Құрылыс алаңының инженерлік тұрғыдан бағалау. Іргетас типімен ғимараттың орнын таңдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4 Іргетастың орналасу тереңдігін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5 Саяз салынған іргетастың өлшемдерін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6 Саяз салынған іргетас шөгуін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
7 Қадалы іргетастың есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
7.1 Қадалы іргетастың шөгуін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8 Іргетастың шөгуін уақыт бойынша есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9 Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
13 Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Мөлшерлік сілтемелер

Курстық жобаны орындау барысында келесі мөлшерлік құжаттар мен МЕСТ-тар пайдаланылды
1. ҚМжЕ 2.01.01-2002 Үйлер мен ғимараттардың негіздері.
2. ҚМжЕ 2.01.03-2002 Қадалы іргетастар.
3. МЕСТ 25100-82 Топырақтар. Классификациясы.
4. ҚМжЕ ҚР 2.01-04-2001 Құрылыстық климатология, Астана, 2002.
5. ҚМжЕ ҚР 2.01.07-2001 Күшсалмақтар мен әсерлер, М.,1987.
6. ҚМжЕ ҚР 2.03.01-84 Бетон және темірбетон конструкциялар, М.,1985.
7. ҚМжЕ ҚР 1.03-05-2001 Құрылыстағы еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік, Астана, 2002.
8. ҚМжЕ ҚР 3.01-01-2002 Қала құрылысы. Қалалық және ауылшаруашылық аймақтарды жобалау және салу, Астана, 2003.

Анықтамалар
Топырақ - жер қыртысының үстіңгі қабатында жатқан және құрылыста пайдаланатын тау жыныстары.
Топырақтардың негізгі физикалық қасиеттері - гранулометриялық құрамы, үлес салмағы, көлемді салмағы, ылғалдылығы, илену және ағу шекаралары.
Топырақтың гранулометриялық құрамы - зерттелетін топырақтың әр түрлі іріліктегі түйіршіктерінің жалпы салмағына қатысты, пайыз есебімен көрсетілген құрамы.
Топырақтың көлемді салмағы - топырақтың жалпылай салмағының оның көлеміне қатыстылығы.
Топырақтың ылғалдылығы - топырақ құрамындағы су салмағының, кептірілген топырақ салмағына немесе қатты бөлшектің салмағына қатыстылығы.
Топырақтың кеуектілік коэффициенті - топырақтағы кеуектілік көлемінің қатты бөліктерінің көлеміне қатыстылығы.
Илену шекарасы (Wp)- ылғалдық аздап азаятын кезіндегі топырақтың қатты күйге ұшырау шекарасы. Бұл топырақ ылғалдылығының төменгі шегі.
Ақпалықтың шекарасы (Wl)- топырақ ылғалдылығының аздап артуының нәтижесінде, оның ақпалық күйге ұшырауы. Бұл топырақтың жоғарғы шегі.
Қада - құрылыстан берілетін жүкті топыраққа тарату үшін ендірілген стержень.

Қысқартулар мен белгіленулер

Ip - пластикалық сан
Il - консистенция (аққыштық) көрсеткіші
Wl - топырақтың аққыштық шекарасындағы ылғалдығы
Wp - топырақтың илену шекарасындағы ылғалдығы
a - сығымдылық коэффициенті
a0 - сығымдылық қатыстылық коэффициенті
E0 - топырақтың деформация модулі
μ - топырақтың Пуассон коэффициенті
- топырақтың ішкі үйкеліс бұрышы
- топырақтың жалғасу немесе байланыс күші
R0 - топырақтың шартты есептік кедергісі
Sі - топырақтың ылғадылық дәрежесі
- қаданың көлденең қимасының ауданы
- қада қимасының сыртқы периметрі

Есептеу үшін берілген бастапқы мәліметтер
Ғимарат №3
Қима (2-2), 4-4
Тұрақты күш салмақ (700).25; уақытша күш салмақ (390),0
Құрылыс ауданы - Ақтөбе қаласы
Грунт вариантының номері-8
Құрылыс алаңының номері-1

Сурет-1. І-І Қима

Сурет-2. Жоспар

1 Топырақтың толық атын, шартты есептік кедергісін анықтау.
Қабат №1 (құмды топырақ)-қалыңдығы - 1,2 м
1) Грануметриялық құрамы бойынша берілген құмды грунт - орташа іріліктегі топырақ, себебі 0,1мм-ден үлкен бөлшектердің мөлшері 75% аз, - 72,72%.
2) Кеуектілік коэффициентін анықтаймыз
e=γsγ1+0,01W-1=2,661,901+0,01∙14,6- 1=0,6044
3) Бірігу тығыздығы, кеуектілік коэффициентіне сәйкес ҚМжЕ 2.01.01-2002 бойынша анықталады - орташа іріліктегі тығыз құм
4) Ылғалдылық дәрежесі
G=Wxγslxγв=14,6x2,660,6x100=0,65 ылғалды.
Жоғарыда анықталғандарға сәйкес ҚМжЕ 2.01.01-2002 кесте 2 бойынша, топырақтың шартты есептік кедергісін анықтаймыз R0=150кПа.

Қабат №2 (саздақ топырақ)-қалыңдығы - 4 м
1) Грунттың атын анықтаймыз Ip=WT-Wp=35-20=15100=0,15 СНиП бойынша бұл саздаққа жатады, себебі Ip=0,07-0,17 арасында жатыр
2) Грунттың кеуектілік коэффициентін анықтаймыз
e=γsγ1+0,01W-1=2,691,841+0,01∙26-1= 0,84
3) Консистенциялық көрсеткіші
Il=W-WpIp=26-2015=0,4 - Қиын иілетін
JL =0 грунт қатты күйде
0=JL=0,4 қиын иілетін

4) Жоғарыда анықталғандарға сәйкес ҚМжЕ 2.01.01-2002 кесте 2 бойынша, топырақтың шартты есептік кедергісін анықтаймыз R0=202кПа.

Қабат №3 (құмды топырақ)-қалыңдығы-4,1м
1) Грануметриялық құрамы бойынша берілген құмды грунт - орташа іріліктегі топырақ, себебі 25мм-ден үлкен бөлшектердің мөлшері 50% көп, - 56,88%.
2) Кеуектілік коэффициентін анықтаймыз
e=γsγ1+0,01W-1=2,6521+0,01∙23-1=0,6 2≈0,6
3) Бірігу тығыздғы, кеуектілік коэффициентіне сәйкес ҚМжЕ 2.01.01-2002 бойынша анықталады - орташа іріліктегі тығыз құм
4) Ылғалдылық дәрежесі
G=Wxγslxγв=23x2,650,62x100=0,98 сумен қаныққан құм
5) Жоғарыда анықталғандарға сәйкес ҚМжЕ 2.01.01-2002 бойынша, топырақтың шартты есептік кедергісін анықтаймыз
R0=400кПа.
Қабат №4 (саз топырақ)- қалыңдығы-4,83м
1) Грунттың атын анықтаймыз
Ip=WT-Wp=39-23=16100=0,16 саздақ
2) Грунттың кеуектілік коэффициентін анықтаймыз
e=γsγ1+0,01W-1=2,691,961+0,01∙28-1= 0,75
3) Консистенциялық көрсеткішін анықтаймыз
Il=W-WpIp=28-2316=0,31 - Қиын иілетін
JL =0 грунт қатты күйде
0=JL =0,31 қиын иілетін

4) Жоғарыда анықталғандарға сәйкес ҚМжЕ 2.01.01-2002 кесте 2 бойынша, топырақтың шартты есептік кедергісін анықтаймыз
R0=210кПа.

2 Құрылыс алаңының инженерлік геологиялық қимасының шартты есептік кедергісінің эпюрасын құру.
Құрылыс алаңының инженерлік геологиялық қимасының шартты есептік кедергісінің эпюрасын құрамыз.Ол төмендегі сурет-

Сурет-4.

3 Іргетастың орналасу тереңдігін таңдау.
Курс жұмысында іргетас, тереңдігін төмендегі екі факторға байланысты таңдаймыз.
1. Егер қарастырып жатқан қимада жертөле болатын болса,онда іргетастың тереңдігін жертөле тереңдігіне байланысты таңдаймыз.
2. Егер қимада жертөле болмаса онда іргетас тереңдігі грунттың тоңу тереңдігіне байланысты анықталады.
Біздің қарастырып жатқан 2-2 қима үшін жертөлесі бар қима үшін іргетас тереңдігі 260 см, яғни hф=2,6 м деп қабылдаймыз.

Іргетастың табан өлшемдерін анықтау
Қима 2-2
Іргетастың енін аналитикалық жолмен анықтаймыз:
R=γc1γc2KMγKbγII+Mqd1γII`+Mq-1 dвγ2`+McсІІ
Жұмыс істеу жағдайы коэффициенті
γc1=1,4
γc2=1,4
k=1,1
k=1,1 себебі, топырақтың сипаттамалары оларды сынау арқылы алынған
γ2=19,47 кнм3
γ2`=18,7кНм3
Mγ=1,68
Mq=7,71
Mc=9,58
d1=0,44 м себебі, жертөлемен
dв=2,2м

1. Есепті аналитикалық жолмен есептейміз.
А=725200-2,6∙23∙0,85=4,8м2, А=в=2 деп қабылдаймыз және тексереміз:
R=1,4·1,41,11,68·1·2·19,47+7,71·0,4 4·18,7+7,71-1·2,2·18,7+9,58·0,1=722 ,4 кПа

P=NA+hф∙ρф·β
1. в=2м болса;
P=7252+50,8=413,3 кН
Сонымен 2-2 қима үшін в=2 м қабылдаймыз.
Р= R
413,3=722,4
Қима 4-4
Іргетастың енін аналитикалық жолмен анықтаймыз:
R=γc1γc2KMγKbγII+Mqd1γII`+Mq-1 dвγ2`+McсІІ
Жұмыс істеу жағдайы коэффициенті
γc1=1,4
γc2=1,4
k=1,1
k=1,1 себебі, топырақтың сипаттамалары оларды сынау арқылы алынған
γ2=19,47 кнм3
γ2`=18,7кНм3
Mγ=1,68
Mq=7,71
Mc=9,58
d1=0,44 м себебі, жертөлемен
dв=2,2м
1. Есепті аналитикалық жолмен есептейміз.
А=390200-2,6∙23∙0,85=2,7м2, А=в=2 деп қабылдаймыз және тексереміз:
R=1,4·1,41,11,68·1·2·19,47+7,71·0,4 4·18,7+7,71-1·2,2·18,7+9,58·0,1=722 ,4 кПа

P=NA+hф∙ρф·β
1. в=2м болса;
P=3902+50,8=245,8 кН
Сонымен 4-4 қима үшін в=2 м қабылдаймыз.
Р= R
245,8=722,4

6 Саяз салынған іргетастың шөгуін анықтау.
Шөгуді элементар қабаттарды қосу әдісімен анықтаймыз. Ол үшін төмендегілерді анықтауымыз қажет.
1. Грунттың өз салмағынан болған толық табиғи кернеуімен оның 20% тура келетін, қосымша табиғи кернеуін эпюрасын анықтаймыз. Ол төмендегі формуламен анықталады.
σzg=∑γihi және 0,2 σzg
2. Ғимаратпен іргетастан пайда болатын қосымша кернеудің эпюрасын анықтаймыз. Ол төмендегі формуламен анықталады.
σzр=ασо
Бұл жерде: σо=NA-hфγі
3. Осыдан кейін грунттың төменгі қысылу (тығыздалу) шегарасын яғни грунттың белсенді қабатын анықтайды. Ол төмендегі шарт бойынша анықталады.
σzg=0,2 σzg
Осылардың барлығын есептеу кесте арқылы орындалу қолайлы.
Қима 1-1
ξ=2zb
z=mb2
α
σzp

0.2σzg
Қабат номері
0
0
1
314,7
47,84
9,57
1қабат
0,8
0,48
0,881
277,25
56,6
11,33

1,6
0,96
0,642
202,03
65,5
13,1

2,4
1,44
0,477
150,11
74,33
14,87

3,2
1,92
0,374
117,69
83,16
16,63

4
2,4
0,306
96,3
92
18,4

4,8
2,88
0,258
81,19
100,83
20,17

5,6
3,36
0,223
70,18
109,66
21,93

6,4
3,84
0,196
61,7
124,64
23,7
1қабат
7,2
4,32
0,175
55,1
134,24
26,85
2қабат
8
4,8
0,158
49,7
143,84
... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Семей қаласында орналасқан бір қабатты өндірістік цехтың негізі мен іргетасын (Б-13) есептеп жобалау
Қонақ үй ғимаратының іргетасы
Қадалы іргетас
Негіздіктердің отыруы. Негіздіктердің деформациялану түрлері
Геотехника
Гидрофобты қоспалар ендіру арқылы бетонның ұзақ тұрақтылығын арттыру
Ғимаратқа қолданылған құрылымдық шешімдер
Павлодар қаласындағы элиталық жаңа үлгідегі 6 қабатты қонақ үй
Ғимараттардың түрлері
Жабын қабатының материалдары
Пәндер