Маркетинг өнімнің бәсекеге қабілеттілігіне қол жеткізудің кешенді жүйесі ретінде

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

I ТАРАУ. МАРКЕТИНГТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1 Кәсіпорынның маркетинг қызметінің мәні мен мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Бәсеке қабілеттіліктің негізгі көрсеткіштері және оған әсер ететін факторлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11
1.3 Өнімнің бәсеке қабілеттігін арттырудағы маркетингтің орны ... ... ... ... ...19

II ТАРАУ. БАТЫС ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚҰС ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ
БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ЗЕРТТЕУ

2.1 Батыс Қазақстанндағы құс шаруашылығының даму бағыттарын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26
2.2 Құс шаруашылығы кәсіпорындарының өндірістік.экономикалық көрсеткіштерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...37
2.3 Құс шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін маркетингтік бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48

III ТАРАУ. КӘСІПОРЫНДА МАРКЕТИНГ ҚЫЗМЕТ ПЕН БӘСЕКЕГЕ
ҚАБІЛЕТТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

3.1 Маркетинг жүйесіндегі өнімнің бәсекелестік қабілеті және оны дамыту жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .55
3.2 Өткізу қызметі және оны жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..61
3.3 Бәсекелік артықшылықтарға жету мақсатында құс өнімдер нарығын сегменттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..66

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 74

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 77
Диплом жұмыстың тақырыбы бойынша қарастырылып отырған мәселе маңызды әрі өзекті болып табылады. Жұмыстың бірінші бөлімінде жалпы маркетинг ұғымына, оның даму кезеңдеріне, функцияларына түсініктемелер беріліп, сұранысты зерттеу мен осы түсінік бойынша ғалымдардың пікірлері берілген. Сонымен қатар бәсеке ұғымына, оның түрлеріне түсініктемелер беріліп, бәсекелестік қабілеттілік параметрлері, оны бағалау кезеңдері, негізгі көрсеткіштері қарастырылған. Қазақстан Республикасындағы 2001-2005жылдарға арналған сапа бағдарламасы бойынша іс-шаралардың маңыздылығы бейнеленеді.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы халыққа Жолдауы бойынша әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына ену стратегиялық мақсатымыз болып табылады [1]. Өз Жолдауында Президент Қазақстанның халықаралық ортада бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату шараларын дайындау қажеттілігін көрсеткен. Сонымен қатар, еліміздің Дүниежүзілік Сауда Ұйымына енуге дайындалуы отандық ауыл шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігіне ерекше талаптар қояды.
1 Н.Назарбаев Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. – Астана: Елорда, 2006.– 44 бет
2 Маркетинг: Учебник/Под ред. Р.Б.Ноздрева, Г.Д. Крылова – М.:Юристъ, 2003 – 568 с.
3 Қазақстан – 2030. Алматы: Юрист, 2001. – 104 б.
4 Смағұлов А.Қ., Сағандықов Қ.А., Төреханов А.Ә., Жазылбеков Н.Ә., Нұрымов Д.Е., Жазылбеков К.Ж. Ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын сараптау және бақылау. – Алматы, 2005. – 390 б.
5 Байбараков Е.Б. Книга о продуктах птицеводства. – Алма-Ата: Кайнар, 1990. – 302 с.
6 Божко П.Е. Производство яиц и мяса птицы на промышленной основе –М:., 1985. – 325 с.
7 Костяев А.И. Внешние условия и внутренние факторы сельскохозяйственного производства//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2003. – №3. – 8-10 с.
8 Кожахметова Г.А. Маркетинговые стратегии в деятельности предприятий молочной промышленности//Проблемы агрорынка. – 2002. – № 2. – 105-108 с.
9 Андрианов В.Д. Конкурентоспособность России в мировой экономике// Маркетинг. – 1999. – №2.– 3-19 с.
10 Столяров Г.В. Проблемы повышения эффективности птицеводства в Гомельской области//Мясная индустрия. – 2003. – № 1. – 21-22 с.
11 Бушуева Л.И. Применение методов анализа взаимосвязей между признаками в маркетинговых исследованиях//Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – № 2. – 68-70 с.
12 Васильевский Д.Ю. Хорошо забытые бублики (Маркетинговые исследования рынка бараночных изделий и сухарей г. Москвы)// Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – № 6. – 55-68 с.
13 Буяров В. Откорм бройлеров: разные сроки и параметры//Птицеводство. – 2004. – № 11. – 2-3 с.
14 Дуданов И.И. Подходы к конкурентспособности товарной продукции на региональных продовольственных рынках //Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – Москва. – 1999. – №12. – 23-27 с.
15 Сельское, лесное и рыбное хозяиство Казахстана. Статистический сборник. / Под ред. А.А. Смайлова – Алматы, 2005. – 184 с.
16 Қазақстан – 2030. Алматы: Юрист,: – 2005. – № 9. – 26-27с.
17 Мамыров Н.К. Маркетинг. Алматы, Экономика, 1999-248с.
18 Академия рынка: маркетинг. А.Дайан, Ф. Беккерель и др. – М.: Экономика, 1993-572с.
19 Есімжанова С.Р. Маркетинг. Оқу құралы.- Алматы: «ЭКО» баспа үиі, 2005. -448 б.
20 Вайсман А.Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху./пер. с нем. – М.: Экономика, 1995.
21 Все о маркетинге. Сборник материалов для руководителей предприятий, экономическийх и коммерческих служб. – М.: “Азимут-центр”, 1992-365с.
22 Голубков Е.П. Маркетинг: организация технологий. – М.1991
23 Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебное пособие; 2-е изд.,с испр. и доп. — М.: Ассоциация авторов и издателей “Тандем”; Изд-во“ГНОМ-ПРЕСС”, 1998
        
        Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: «Маркетинг өнімнің бәсекеге ... қол ... ... ... ... ... 050506 ... ТАРАУ. МАРКЕТИНГТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 ... ... ... мәні ... ... қабілеттіліктің негізгі көрсеткіштері және оған әсер ететін
факторлар...................................................................
............................................11
1.3 ... ... ... ... ... ... ... ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚҰС ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ
БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ЗЕРТТЕУ
2.1 Батыс Қазақстанндағы құс ... даму ... Құс ... ... ... Құс шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... МАРКЕТИНГ ҚЫЗМЕТ ПЕН БӘСЕКЕГЕ
ҚАБІЛЕТТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Маркетинг жүйесіндегі өнімнің ... ... және оны ... Өткізу ... және оны ... ... ... жету ... құс өнімдер ... ... ... ... ... қарастырылып отырған мәселе маңызды
әрі өзекті болып табылады. Жұмыстың бірінші бөлімінде ... ... оның даму ... функцияларына түсініктемелер беріліп,
сұранысты зерттеу мен осы түсінік бойынша ... ... ... ... ... ... оның түрлеріне түсініктемелер беріліп,
бәсекелестік қабілеттілік параметрлері, оны бағалау кезеңдері, ... ... ... Республикасындағы 2001-2005жылдарға
арналған сапа бағдарламасы бойынша іс-шаралардың маңыздылығы ... ... ... 2006 ... ... ... ... бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына ену стратегиялық
мақсатымыз болып табылады [1]. Өз ... ... ... ортада бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату шараларын дайындау
қажеттілігін көрсеткен. Сонымен қатар, еліміздің Дүниежүзілік Сауда Ұйымына
енуге ... ... ауыл ... ... ... ... талаптар қояды.
Осыған орай, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мәселесі
аса өзекті ... ... Бұл ... ... ауыл шаруашылығы
секторында, соның ішінде құс шаруашылығы ... үшін аса ... ауыл ... ... өмір сүру үшін ... азық-түлік
өнімдерімен қамтамасыз ететін ел экономикасының маңызды ... ... ... өндіріс болып табылатындықтан мал шаруашылығының тез,
қарқынды өсетін, өнім ... аз азық ... ... өзін ... ақтайтын
саласы болып табылады. Құс ... ...... ... ... ... ... аса қажет өнім. Қазақстан
Республикасы қоғамға қажет құс шаруашылығы өнімдері өндірісінің көлемін
өсіруге ... ... зор ... әлуетке ие. Оны жоғарылату адам,
жер, су, техника, қаржы ресурстарын қолданудың ғылыми ... ... ... ... ... асады. Қазіргі уақытта құс шаруашылығы
кәсіпорындарының ... ... ... ішкі ... ... салыстырмалы түрде төмен болып отыр.
Қазақстан Республикасының статистика Агенттігінің мәліметтері бойынша
отандық құс ... ... ... құс ... 30%-ын ғана ... ... ... бойынша 2004-
2007 ж.ж. аралығында 145 түрлі ауыл шаруашылығы өнімдері атауын ... ... ... 502,1 млн ... 1651 млн долларға өскен, соның
ішінде, 2006-жылы ғана АҚШ-тан 59,2 млн ... ... сан ... ... кірген кезде толық импортқа тәуелді болмау үшін ... ... ... аса ... міндет болып табылады. Талдаулар
көрсеткендей, ... оны ... ... бар. ... ... ... ... әлемдік
көрсеткіштерден көп артта қалады, сондықтан, оны арттыру үшін ... құс ... ... ... аграрлық саясаттың аса өзекті
міндеті болып табылады. ДСҰ-ға кіру өз өнімдерінің бәсекеге ... ету үшін ... ... бағытында отандық
құс
өсірушілердің белсенді әрекет етуін ... ... Ауыл ... ... бәсекеге қабілеттілігінің төмен болуының басты себептері
негізгі қорлардың физикалық және ... ... ... ... өнім ... ... ... болуы, өнім бағасының
төлем қабілетті сұранысқа сәйкес келмеуі, ... ... ... ... Бұл ... ғылыми-техникалық прогресс
жетістіктерін енгізу, өндірісті дамыту, өзіндік ... ... ... ... оны ... ... ... ұйымдастыру арқылы
шешіледі. Осы міндеттерді тиімді шешудің бір тетігі – маркетингтің әдістері
мен принциптерін ... ... ... құс ... ... ... шешу үшін ... кезекте тұтынушының
мұқтаждықтарын, ... ... дәл ... нарықтағы
бәсекелестердің іс-әрекет стратегиясын талдау қажет.
Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған ... даму ... құс ... өнімдерінің пайдалылығы
мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру міндеттерінің алға қойылуы оны тәжірибе
жүзінде шешудің маңыздылығын айқындайды.
Бірақ, құс ... ... ... ... маркетингтік әдістері мен принциптерін қолдану ... жете ... Құс ... бәсекеге қабілеттілігін
маркетингтік бағалау және құс ... ... ... ... ету үшін ... ... ... қарастырылып, негіздеуді талап етеді.
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. ... ... ... мен ... қолдану арқылы құс ... ... ... ... ... жасау болып табылады.
Мақсаттарға байланысты келесі ... ... құс ... ... ... қабілеттілігінің теориялық
негіздерін, нарықтық тұжырымдамасын зерттеу;
– Батыс Қазақстандағы құс ... ... ... ... даму ... ... құс шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігіне әсер ... ... ... ... ... осы өнімдерге талғам-талаптарын, қалауын анықтау
үшін маркетингтік зерттеу әдістемесін дайындап жүргізу;
– құс етінің ... ... ... ... ... олар ... құс шаруашылығы кәсіпорындары үшін ұсыныстар
дайындау.
Зерттеу объектісі. Зерттеу объектісі ретінде Батыс Қазақстандағы құс
шаруашылығы кәсіпорындары алынды.
Зерттеу пәні – құс ... ... ... ... ... ... негізделген экономикалық қатынастар.
I ТАРАУ. МАРКЕТИНГТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... ... мәні мен ... ... даму кезеңі ғасырдан астам уақытқа созылып
келеді. Ірі ауқымды өндіріс қалыптасып, бәсекелестіктің күрт шиеленіскен
жағдайларында ... ... және ... ... ... ... ең ... содан кейін Еуропа елдерінде де пайдалана бастады. 20 ғасырдың 60-
жылдарында маркетинг ғылымы негізделді және ... ... ... ... тиімді әдісі ретінде кең қолданылды, ал 80-жылдары қызмет
көрсету саласына және коммерциялық емес іс-әрекетке де ... ... ... ... ... ... ... шыққан, ал «инг»
жалғауы нарық жасаушы немесе нарық ... ... ... Маркетинг ірі ауқымды өндірістің қалыптасуы және
бәсекелестіктің күрт ... ... ... ... мен ... әдісі ретінде бөлініп шықты.
Маркетинг дамуының бірінші кезеңі 20 ... ... ... 40-
жылдардың соңына дейін созылды. Бұл кезеңдегі маркетингтің мақсаты –
тауарды ұтымды өткізу, ... ... сату және ... ... ... ... Бұл кезеңде 60-жылдарға дейін кең қанат жайған
маркетингтің өндірістік, содан соң ... ... ... ... ... ... ... шоғырлануы мен
орталықтандырылуы үрдісі үдеюінің ықпалымен, кейіннен маретинг білімнің
жеке саласы ... ... ... Ал оқу пәні ... ... ... басында алғаш АҚШ-тың Мичиган және ... ... ... ... ... тауар өткізу жүйесі ретінде дәстүрлі ұғымы
нарықтың өзгермелі ... ... ... тұжырымдамасы ретінде
өзгерді.
Маркетинг соғыстан кейінгі жылдары өткізушілік бағдарын түпкілікті
жоғалтып, фирма мен компаниялардың жұмысының әр ... ... да ... жасау және жылжыту жөніндегі іс-әрекеттің бір элементіне айналды.
Оның институционалдық қалыптасуы және ұйымдық ... бір ... ... 1926 жылы ... Маркетинг және жарнама ұйымы құрылды, ол
1973 жылы ... ... ... деп ... ... ... ... Еуропа елдерінде және Жапонияда құрылды.
Маркетингтің дамуының екінші кезеңі 1960-1970 жылдарды қамтыды, осы
кезеңде маркетинг тұтынушылардың ... ... ... теориясы
мен тұжырымдамасының құрамдас бөлігі ретінде қарастырыла бастады. 70 -
жылдардың екінші ... ... ... ... кезеңіне аяқ басып, бизнестің философиясына айналды.
Нарық Құрылымындағы орасан зор ... ... оның ... ... ... ... ... өршуі, ғылыми-техникалық прогрестің өсуі,
маркетинг мәнінің түрленуіне әкелді – оны ... ... ... ... мен оған ... ... іздейтін және фирманың барлық қызметін
біріктіретін корпоративтік стратегияның элементі ретінде ... ... ... ... ... және ... тұжырымдамаларының дамуы
мен маркетингтің стратегиялық ролінің артуы тән болды.
Маркетинг теориясы экономикалық ғылым жүйесінің қалыптасуымен тығыз
байланысты. ... ... ... тек ... ... ... қажеттілік сияқты экономикалық категорияларының мәнін түсіну
негізінде ғана болуы мүмкін. Бұл ... ... ... даму ... ... табылады.
Маркетинг жүйесінде нарық – нақты және әлеуетті ... ... ... ... ... алу ... және ... тұтынушылар құрайды. Сондықтан ... ... ... ... мен ... ... ... болып табылады.
Тауар маркетингтік бүкіл іс-әрекеттің қозғаушы күші, оның ... ... мен ... ... ... маркетингтік
тұрғыдан келу үшін ең алдымен оның тұтыну ерекшелігінің маңызы мен нақты
бір ... ... ... ескеру керек.
Маркетинг жүйесіндегі сұранысты зерттеу – нарықты кешенді зерттеудің
басты кезеңі, ол нарықтың ... ... ... ... ... нарықтағы табысты жұмысы тауарға сұраныстың сипатын және
күйін мұқият ... және оның ... ... ... ... – сату қабілеті бар қажеттілік Сұраныс адамның қажеттілігіне
ғана емес, ең бастысы оның ... ... ... ... қаржылық
мүмкіндіктерінде білдіреді.
Негізінен маркетинг адамның жаратылысына тән табиғи ... оның ... және ... ... байланысты пайда болған
қажеттіліктеріне әсер етеді. Қажеттіліктер ... ... ... ... даму деңгейіне және табиғатына байланысты абсолютті
және салыстырмалы қажеттілікті толық қанағаттандыру мүмкін ... ... ... ... ... ... ... ұлғайтуға ұмтылыс
пайда болады. Әлеуметтік және басқа факторлар ... ... те ... және ... ... ... ... даму диалектикасына
ықпал етеді.
Ф. Котлер, Ж.Ж. ... және ... да ... ... өткен
экономикалық категорияларды пайдалана отырып, маркетинг теориясын, оның
түсініктемелік аппаратына ... және ... ... анықтамаларын
егізе отырып, дамытты. Мұқтаждық адамның табиғатына тән, ол адам өміріне
қажетті физиологиялық ... ... ... ... ... ... тілегі мен қажеттіліктеріне және
сұраныстарына ... ете ... ... тартымды болуы мен әйгілі болуын
қамтамасыз етеді.
Өзінің эволюциясы ... ... ... көптеген
өзгерістерге ұшырады, соған ... ... ... ... ... оның ... ... туындады. ФРГ-нің Маркетинг
институтының мәліметтері бойынша, бүгінгі күні маркетингтің ... ... бар. ... ... М. ... ... ... сөзі
құбылмалы, не айтқың келсе, соны білдіре алады, сондықтан бір ғасырдан
астам уақытта ... оған әр ... ... ... ... дамуына қарай, ғалымдар мен ... ... ... Ф. ... ... ... «Фирмаға ұзақ мерзімді ең
үлкен шамадағы пайданы қамтамасыз ететін, тұтынушыға бейімделген өндірістік-
өткізу әрекеті» деп сипаттаған болса, ... ... оны ... оны ... ... және айырбас жолдарымен жеке топталған
тұтынушылардың мұқтаждықтары мен ... ... ... және ... ... деп ... классикалық теориясының ... ... ... табылады, оны алғаш рет американ ғалымы Н. ... ... Дж. ... Б. Фрей, Е. Маккарти, Ф. Котлер дамытқан.
Оның ... ... ... ... ... ... ол ... деп аталады.
Гарвард университетінің профессоры Нейл Борден 1957 жылы «маркетинг-
микс» (маркетингтік қоспа) ... ... оның ... ... ... маркасы, жарнама, жалжыту және маркетингтік бағдарламаны жасауға
қолданатын маңызды ... ... ... ... ... Н.
Борден 12 маркетингтік факторларды ұсынды, кейіннен Е. ... ол ... ... дейін қысқартты. Н. Борденнің ойынша, маркетингтік
қоспа элементтерінің арақатынасы сатып ... ... мен ... ... ... және ... рөлінен тұратын нарықтық
күштердің әсер ету дәрежесіне байланысты болады.
Мичинг университетінің ... Е. ... ... ... ... 1960 жылы төрт ... тұратын «4Р»
моделін ұсынды, ол ағылшынша «р» әрпінен басталатын өнім (product), баға
(price), орын (place) және ... ... ... ұғымдардан тұрады. Бұл
модельдің ықшамдылығы және сыйымдылығы, оны ... ... ... оны ... және ... ... анықтаудың әйгілі түрі ретінде қолдануға мүмкіндік береді.
Бұл тұжырымдаманы алғаш реті «Дженерал ... ... ... ... ... көптеген шетелдік
оқулықтардың мазмұны жасалған, оны нарыққа бейімделген фирмалар ... өз ... ... 1 – ... төрт ... ғалымдардың ойынша, бұл модель шектеулі, ... ... мен ... «4Р» ... ... мүмкін емес.
Сондықтан шетел ғалымдары маркетинг ұғымын дәстүрлі кешенге ағылшын
тіліндегі Р ... ... ... ... енгізіп, осылайша «5Р»,
«6Р», «7Р», «9Р» тұжырымдамаларын ұсынды.
Маркетингті қазіргі кезеңде әр ... ... ... ... ол ... ... ... филосрфиясы», «ойлау жүйесі және жетекші идея»,
«өндірістік-өткізу қызметін ... ... ... нарықтық
тұжырымдамасы», «мұқтаждықтар мен қажеттіліктерді қанағаттандыруға
бағытталған ... ... ... ... ... ... ... бәсекелік басымдылыққа жету және бәсекеге
қабілеттілігін ... ... ... мен ... ... қатынастарды
нығайту арқылы мақсатқа жету» деп қарастырады. Бұл ... көп ... және ... түсінік екені көрініп тұр.
Маркетинг – бұл нарықты жан-жақты ... ... ... мен ... ... ... бәсекелестік
қабілеттілігін арттыру арқылы пайда табуға бағытталған тұжырымдама ... ... Бұл ... ... екі ... бөліп көрсетеді,
ол екі маңызды аспектілерден – тұжырымдамадан және іс-әрекеттен тұрады.
Маркетингтің қағидалары мен әдістері тек ... пен ... ғана ... ... қызметтің барлық өрістерінде ... ... ... тек қана ... мен ... ғана ... емес ұйымдар, жеке аймақтар, идеялар және адамдар да ... ... ... коммерциялық емес өндірісте де пайда –
ланылуы мүмкін. Әр түрлі қоғамдық ұйымдар және мекемелер, ... ... ... үйі, мұражайлар, қорғаныс саласы өзіне
клиенттер үйіруге және оларды өздерінде қалдыруға тырысады. Мұнда ... ... ... туындайды, ол тұтынушыларға қызмет көрсету
мен баға белгілеудің ерекше тәсілдерін қолдануды талап етеді.
Маркетингтің ... және ... екі жағы ... ... ... – ол бұл кәсіпорынның қазіргі нарық
жағдайына фирманың маркетингтік ... ... және оның ... ... үшін жүзеге асырылатын қызметтер жүйесі. Бұл
көзқарас бойынша ... ... ... ... ретінде
қарастырылады.
Тұжырымдама ретінде маракетинг қатаң бәсекелестік күрестің сұраныс
ұсыныстан жоғары болуынан және тауарлар ... ... ... ... Осының нәтижесінде өндірушілер қатаң бәсекелестік
жағдайында өзінің тауарларына бос ... ... ... осы ... және оны кеңейтумен айналысады. Сондықтан ... ... ... ... мен тактикасын анықтайтын
қазіргі бизнестің философиясы болып табылады.
Тұжырымдамалық аспектіде маркетингті кез ... ... ... идеясы және ойлау бейнесі деп атап көрсетуге болады. Бұл мәні
бойынша маркетингтің идеологиялық және саяси ... ... ... ... ... кәсіпорынның рыноктық
және өндірістік стратегиясын анықтайтын басқарудың басты бернесі ретінде
қаралады. Осы жағдайға байланысты ол ... ... ... ... ... ... мол табыс табуға, сыртқы өнім шығарушы кәсіпорынның
ішкі және сыртқы рыноктың қазіргі жағдайын және оның ... ... ... ... кәсіпорынның маркетинг қызметіне бәсекелесті
зерттеу, баға саясатын қамтамасыз ету,өнімді ... мен ... ... ... ... ... жолға қою, тағы басқа
да шаралар жатады.
Маркетингтің ... ... ... - бұл ... толықтыратынт
тәсілдеме. Бұл дегеніміз рынокты жан-жақты және нақтылы зерделеу, сол
сияқты ... ... ... ету, ... және ... ... ... мен тұтынушыны байланыстыру және
олардың бірін-бірі табуға жәрдем ... кез ... ... қызметінің
басты мақсатына жатады.
Көптеген ғалымдар маркетинг қызметтерін ... ... және ... ... жіктейді. Талдаушы қызметке
нарықты және тауарды зерттеу, ... және ... ... ал өндірістікке – тауарды өндіруді ұйымдастыру және олардың сапасын
жоғарлату; ... - ... ... және сату қызметі жатады.
Маркетингке ... ... ... мен бақылу сияқты кез келген
басқарудың функциялары да жатады. Олар маркетингтің
мынадай өзіндік ерекшелік функцияларымен толықтырылып, ... ... ... ... ... ... ... Кәсіпорынның маркетингтік қызметін ұйымдастыру;
➢ Тауарлық саясаттың жүзеге асуы;
➢ Баға саясатының қалыптасуы;
➢ Кәсіпорынның сату саясаты;
... ... мен ... ... ... ... қызметін бақылау.
Нарықтық тұрғыдан маркетингтік зерттеу ... ... ... ... ... ... Маркетингтік
зерттеудің негізінде стратегиялық және оперативтік жоспарлар құрылады. Бұл
жоспарларда маркетингтің мақсаттары мен ... ... ... ... ... ... баға, сату, коммуникациялық саясаттары және
маркетингтің бюджеті ... ... ... ... ... жасауға арналған
маркетингтік зерттеулермен, өнімнің бәсекеге төтеп бере алатындай өндіру
ісінен, осы заманғы ... және ... ... ... ... тауар
өткізудің оңтайлы жүйесін қалыптастырумен байланысты мәселелердің тұтас ... ... ... ... тек ... ... маркетинг
қызметімен ғана іске асырылмайды, бұл жұмысқа кәсіпорын, фирма және
компанияның ... ... ... саясаты тауардың ассортименттік тұжырымдамасын, олардың сапасын
және бәсекеге қабілеттілігін жоғарлатуды, өнімнің ... ... ... және ескі ... ... ... ... белгілерін иемдену
стратегиясын айқындауды, ораманы ... және ... ... қамтиды.
Баға кәсіпорынның маркетингтік әрекетінің басты элементі болып
табылады, сондықтан ... ... ... стратегиясын құру нарықта
бәсекелік күрестің күшті ... ... ... Баға саясаты баға жасаудың
түрлі әдістерін қамтиды. Оларға ... ... ... және ... жағдайларды ескеретін бағалар жатады.
Өткізу саясаты тауар өткізу формалары мен арналарының тиімді жүйелерін
ұйымдастыруды көздейді, бұған көтерме және ... ... ... арқылы
өткізу, тасымалдау, логистикалық, жабдықтау жүйесі және түпкі тұтынушыларғ
өнімді жеткізу жатады.
Өнімді жылжыту жарнама, публик рилейшнз (көпшілікпен ... ... және ... ... ынталандыру арқылы іске асырылады.
Маркетинг әрекетін бақылау оны өткізу кезінде жүргізіледі және жүзеге
асатын шараларға белгілі түзетулер енгізуге жағдай ... ... ... ... ... болуына мүмкіндік береді.
Маркетинг қызметі жүйесінде,сол сияқты кәсіпорынның басқа да жеке
міндеттері шешіледі:
➢ рынок,тауарлар,тұтынушылар және ... ... ... дер ... және ... ... ... кәсіпорынның тауар өндірудегі мүмкіншілігі;
➢ тұтынушыларға ықпал ететін сұраныс , ... , ... ... мәні мына ... ... ... ... жарамдылығын жасау;
➢ тауарларды жылжытуды жеделдету;
➢ сатып алушылардың қажеттілігін қанағаттандыру;
➢ өндірістің тиімділігі және тауарлар сату.
Маркетинг қызметі ... ... екі ... ... ... ... (рыногы);
➢ сатып алушы нарығы (рыногы);Сатушы рыногы –бұл шын мәнінде,
➢ тапшылық рыногы, онда сатушылар үлкен ... ие ... ... ... шын ... ... ... мұнда сатып
алушылар үлкен билікке ие.
Рынокты ... екі ... ... ... ... ... ... және мүмкіншілігі, молықтыру деңгейі,
бәсекелестің жағдайы, ұқсас ... ... ... т.б. Ондай
және басқадай жайғасымның артықшылығы өнімге бағдарланған ... ... ... ... алып ... ... ... , мынадай жағдайда қолданылады, егер де кәсіпорынның қызметі жаңа
тауарларды шығаруға немесе шығарылғанды жетілдіруге ... ... ... ... жаңа ... жетілдірілген тауарды алуға
ынталандыру болып табылады.
Егер де кәсіпорынның қызметі тікелей ... ... ... қанағаттандыруға бағытталса, тұтынушыға бағдарланған маркетинг
пайдаланылады. Мұндағы ... ... ... ... ... ... ... іздестіру. Маркетингтің бұл үлгісі- ... ... ... ... ... тұтынушылардың сұрау салуды
зерделеусіз кәсіпкер үшін ... ... ... ... ... үшін
маркетингтің осы екі үлгісі де бір жолғы болу керек. Тек ... және ... ... ... ... ... ... нағыз
коммерциялық табысқа жеткізеді.
1.2 Бәсеке қабілеттіліктің негізгі көрсеткіштері және оған әсер ететін
факторлар
Бәсеке – ... ... ... ... ... ... ... де ол әдетте өндірушілер арасында емес, тауарлар арасында туындайды.
Бәсекенің мынадай түрлері бар:функциональдық, түр-тұрпат -
тық, заттық, ... ... ...... ... ... ... туындауы мүмкін. Түр-тұрпаттық – ұқсас тауарларды түрлі
кәсіпорындардың немесе бір ... ... ... әртүрлі
безендірумен. Кәсіпорынның өзіндік бет-бейнесінің болуы ... - ... ... кәсіпорындардың ұқсас тауарлары арасында болады.
Бағалық - неғұрлым қарапайым түрі. Бағаны төмендету арқылы нарықты жаулап
алуға болады.
Бәсекелік қабілеттілік – бұл ең ... тек қана ... ... қасиетін салыстыра бағалау екендігін ұмытуға болмайды. Егер
нарықты тұтынушы тауарларын басқа өндірушілердің ... ... ... онда ... ... ... туралы айтуға да
болмас еді.
Сөйтіп, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі ... ... ... ... ... ... болады:
Бәсекеге қабілеттілік дегенде:
➢ Нысанның тиісті нарыққа шығарылған ұқсас нысандармен салыстырғанда
нақты қажеттілікті шынайы немесе әлеуетті қанағаттандыруын сипаттайтын
қасиетін;
➢ Осы ... ... ... ... ... ... беру
қабілетін;
➢ Белгілі бір фирманың ... ... ... ... ... адамдардың қажетін қанағаттандыруы дәрежесі ... ... ... ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілігі нақты нарыққа немесе нарықтың
стратегиялық ... ... ... ... ... нақты тобына қатысты анықталады. Егер ... ... ... ... ... онда бұл нысан осы кездегі ең үздік
әлемдік үлгі ... ... ... ... ... ... – бұл салыстырмалы сипаттама, ол
белгілі бір ... ... ... ... ... өз
тауарларымен адамдардың қажеттілігін қанағаттандыру дәрежесі ... ... ... бойынша айырмашылығын көрсетеді.
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі оның ... ... ... ... мен ... сипаттайды.
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі мынадай бірқатар факторларға
байланысты:
➢ Кәсіпорын тауарларының сыртқы және ішкі ... ... ... ... ... ... ... (жыл сайынғы сату мөлшері)
➢ нарыққа кірудің жеңілдігі;
➢ нарықтың біртектілігі;
➢ осы ... ... ... жатқан кәсіпорындардың бәсекелестік
позициялары;
➢ саланың бәсекеге қабілеттілігі;
➢ саладағы техникалық жаңалықтар мүмкіндігі;
➢ өндірудің және елдің ... ... ... ... ... ... Барлық және әр қызметкердің әрекет жасауға, бастаған істі жалғастыруға
ынталылығы.
2. Кәсіпорынның клиентке жақындағы .
3. ... ... және ... ... ... ... ... мен олардың жұмысқа деген ... ... ... Кәсіпорын үшін ортақ құндылықтардың маңыздылығын көрсету.
6. Өз позициясында бекем тұра ... ... ... ... және ... ... минимумы.
8. Бір сәтте жұмсақ әрі қатаң бола білу . неғұрлым маңызды
мәселелерді ... ... ... және ... азырақ маңыздыларын
беру.
Нарық қатынастарының әлемдік тәжірибесі көрсетіп отырғандай бұл
мәселелерді өзара ... шешу және ... ... ... ... ... ... кепілдік береді.
Өнімдердің бәсекеге қабілеттілігі мен өнім өндіруші ... ... ... ... пен ... секілді ара қатыста болады.
Компанияның белгілі бір тауар ... ... ... ... қабілеттілігіне және кәсіпорын қызметінің бәсекелестік ... ... ... ... ... ... ... нарықтағы бәсекелестігі өнімнің өзінің бәсекелестігіне
айналатын болғандықтан өнімді дайындаған және оны әлемдік нарықта ... ... ... ... маңызы артады. Өнімнің бәсекеге
қабілеттілігінің мәнін неғұрлым толығырақ ашып көрсету керек.
Тауар – нарықтағы басты нысан ... ... Оның құны ... құны бар, белгілі бір сапалық, техникалық ... ... ... қалағандай пайдасы болады, өндірістегі ... ... ... ... да аса ... ... ие. Нақ
сол тауардың өзінде экономикадағы ... ... ... мен ... ... табады. Өндірушінің позициясын
айқындайтын факторлардың пәрменділігі дамыған ... ... ... ... ... тексеріледі. Ол белгілі бір
тауардың бәсекелес тауардан нақты қоғамдық тұтынуға ... ... да ... ... ... береді. Бұл үшін тауар
белгілі бір бәсеке қабілеттілігіне ие болу қажет.
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ... ... ... ... ... ... осы ... бастау керек.
Нарық сараланымы – бұл нарықтың ерекше бөліп көрсетілген бөлігі,
тұтынушылардың, тауарларың немесе ... ... ... ... ... ... ... қабілеттілігі деңгейіне, сондай-ақ
өндіріс технологиясын жетілдірудің ғылыми-техникалық деңгейі мен дәрежесі,
жаңа өнертабыстары мен жаңалықтарды пайдалану, өндірісті ... ... ... енгізу аса маңызды әсер етеді.
Шикізаттық тауарларын өндіруші фирмалардың бәсекеге қабілеттілігі
деңгейі ... ... ... тауарлар сататынына, тауарлар қайда және
қалай тұтынылатындығына байланысты.
Фирманың нарықтағы бәсекелестік позициялары, ... ... ... ... мен ... да ұйымдар тарапынан экспорттық несиелер
кепілдігін беру, нарықтардағы ... ... және ... қамтамасыз ету арқылы алатын қолдау мен жәрдемге байланысты
болады.
Тауардың бәсекеге қабілеттілігі - ... ... оны ... жасау үдерісінде болжауға болады, бірақ нақты бәсекеге қабілеттілік
тек қана нарықта ұқсас бәсекелес тауарлардың сипаттамаларын, сондай-ақ ... ... ... ... бағаланады.
Экспортталатын отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін бағалаған
кезде мына ... ... бар ... ... ... техникалық және
экономикалық ақпараттардың жеткіліксіздігі, өйткені ... ... мен ... ... ... ... ... мен орындау кезіндегі кідірістердің жиілігі;
тауарларды өткізудің жеткілікті дамыған және ... ... ... ... ... ... шығындары деңгейін
обьективті бағалаудың болмауы және т.б. Бұл ... ... ... ... тиіс.
Тауар (жұмыс, қызметтер) өзінің мәні жағынан пайда алудың ... ... және ... де ... ... ... ... оның
материалдық негізі болып табылады. Өнім сапасын арттыру, ... ... ... ... ... жолындағы бәсеке өрістеген ... ... ... ... ... аса ... мәнге ие
болады.
Мұндай бағалаудың негізгі факторларына мыналар жатады:
➢ Экономикалық әлеует және экономикалық өсу қарқыны;
➢ Ғылымның, техниканың даму деңгейі;
➢ Халықаралық ... ... ... Ішкі ... серпінділігі мен сыйымдылығы;
➢ Әлеуметтік экономикалық және ішкі саяси жағдай;
➢ Қаржы жүйесінің икемділігі;
➢ Экономиканы ... ... ... және ... ... ... етілуі және
ресурстарды жіктеу деңгейі;
Бәсекеге қабілетті тауарлар шығара отырып, өндіруші нарықта бекем ... ... ... бәсеке қабілеттілігі үшін ... ... ... ... бағадан тыс әдістері де пайдаланылады.
Талданатын тауарлар коньютурасының нарықтық өзгерістерін айқын-
-дау негізінде тұтынушылардың ... ... сай ... ... ... ... әрі жаңа бәсекелес тауарлардың пайда болу болжамдары зерттеледі.
Бұл ретте сатылу мүмкіндігі айқын және ... ... ... ... және ... шығару мүмкін ... ... ... ... ... ... ... нұсқаны тйңдау аталған өнеркәсіптік фирмасы үшін
технология, материалдық ... ету ... бар ... ... ... қабілеттілігі арттырудың дұрыс таңдап алынған нұсқасы
мәнсіз шығындардың барынша ... ... және ... ... ... ... қорытындылар алуға мүмкіндік береді, өнеркәсіптік ... ... ... ... бәсеңдету үшін оның
өндірістік қаржы экономикалық және өткізу жұмысындағы мақсатты ... ... ... туғызады.
Халықаралық еңбек бөлінісінің және ғылыми техникалық прогрестің
ықпалымен бәсекелестіктің ... ... ... ... жаңа ... ... ... және жаңадан өткізу нарықтарын
белсенді іздестіруге итермелейді.
Параметрлік қатарлары мен ... ... ... ... ... ... ... сатып алу нұсқасын табу мүмкіндігі
соғұрлым ... ... ... ... ... ... ... олардың бір бірінен жүк көөтеруі, жылдамдығы, бұрылу радиусы жағынан
және басқадай айырмашылықтары бар. Әрбір ... оның ... ... ... ... ... автотиегіштердің белгілі бір пайдалану
пораметрлері қажет. Егер сатушы оларды қамтамасыз ете алса – ... ал егер ... ете ... сатып алушы басқа сатушыны
іздейтін болады.
Көптеген бәсекелестерге ... ... ... позицияларды жеңіп
алудағы маңызды сәт шығарылатын тауарларды дер кезінде жаңарту, жаңа өнім
түрлерін шығаруды ... мен ... ... ... ... ... тауарлар жасап шығару мен өндірудің кәсіпорынның өркендеуі үшін ... бар. ... ... ... ... негізін құрайтын
жаңа өнімді шығаруды ... ... оны ... өсу ... ... шамамен екі есе артық болады. Жаңа өнім
шығарып және ұсынылатын ... ... ... ... ... болжап білуге болмайтын өзгерістерді ескергенде кез-келген
уақытта банкротқа әкеп соғуы ... бір ғана ... ... ... ... ... ... бірқатар кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... отыр және бейіндік
өнімдерді жаңалаумен бірге халық тұтынатын тауарлар шығаруды жолға қоюда.
Алайды, жаңа ... ... ...... ... ... шешімдермен және өндірістік базаны жаңартумен
қоса, бұл арада түптеп келгенде соңында нарықтың талаптарына
толық жауап беретін тауар массасын ... ... ... ... ... жаңа тауарлардың едәуір бөлігі коммерциялық ... ... ... ... ... ... ... оларға
деген үмітін ақтамайды. Мұның негізгі себептері: нақ осы тауарға сұраныстың
қандай екендігін жеткілікті білмеу, тауардың техникалық және ... ... ... ... ... ... ... қарсы әрекеттері, нарыққа шығатын уақытты дұрыс таңдамау, күтпеген
өндірістік проблемалар, жалпы алғанда бәсекелестік саясаты дұрыс болжанбауы
болып табылады. Тауардың бәсекеге ... ... ... таңдауда
жаңа тауар шығару жөнінде емес, тауарды ... ... өте дер ... ... ... жие болады. Тауарды түрлендіру туралы шешім
көбірек пайда алу үшін сатып алушылардың ерекше ... ... ... 2 – ... ... ... ... бәсекелестік күрестегі позицияларын және оның жекелеген
өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігіне маркетингтік зерттеулер жүргізудегі
мақсаты – ... ... ... үшін ... ... ... талдау болып табылады. Соңғыларды таңдау проблемалардың мынадай екі
тобын зерттеу нәтижесінде анықталады. Біріншіден, осы ... ұзақ ... ... орнықтыру қажет. Екіншіден, кәсіпорынның және
оның ... осы ... ... кәсіпорындармен салыстырғандағы
бәсекелестік позицияларын анықтау қажет. Төмендегі суретте ... ... ... осы ... ... күрестегі тартымдылығын айқындайтын бес
бәсекелестік күш бейнеленген, атап айтқанда: Жаңа бәсекелестердің пайда
болуы, осы ... жаңа ... ... ... ... ... сатып алушылардың позициясының күші, саланың өзіндегі
өндірушілер арасындағы ... ... ... болу ... ... ... ... кіру
кедергісі» ұғымын басшылыққа алу қажет, оның биіктігін саланың ішіндегі
ұйымдар да, сондай-ақ жаңа ... ... ... асыруды көздеп отырған
ұйымдар да ескеру қажет. ... ... ... ... ... Әдетте нарыққа алғаш шыққан ұйымдар жаңа өнімді
сату жөніндегі қызметін ондай ... ... ... ... аз ... ... бастайды. Сондықтан олардың өндірістік
өткізу шығындары артығырақ болады, бұл нарықтық бағаның шамамен тең ... ... ... ... ... ... ... соқтыруы да мүмкін.
2. Тауар маркасының танымалдығы. Нақты тауарды тұтынушылар тауарлардың
белгілі бір ... ... ... ... ұстанған. Жаңа өндірушілер ... жаңа ... ... ... етуі ... Көп ... ... күрделі міндет.
3. Жаңа салаға шығуымен байланысты тіркелген ... ... ... талаптарынаілесіп отыру және басқалар)
4. Жаңа негізгі қорларға арналған шығындар, ... ... жаңа өнім ... үшін ... тура келеді.
5. Тауар қозғалысы жүйесін құру. Осы ... ... ... ... үшін ... жұмысістеп тұрған өткізу жүйесіне кіруі
жолында кедергілер жасауы мүмкін. Бұл жағдайда жаңа ... ... ... өз ... ... тура келеді, бұл жоғары шығындарды
талап етеді.
6. Жабдықтаудың салалық жүйесіне кіру. Бұл ... ... ... ... кедергілер кезігеді.
7. Өнімнің осы түрін өндіру тәжірибесінің жоқтығы, осының салдарынан
өнімнің өзіндік құны осы ... ... ... ... ... ... ... өздерінің мүдделерін қорғауға бағытталған
мүмкін болатын жауап әрекеттері. Мысалы, ... ... ... ... ... және ... билік құрылымдарында өз ... ... ... ... ... салықтық және басқа
да жеңілдіктерге ие болуы мүмкін, ал жаңа тауар ... ... ... ... бір ... жаңа ... ауыстыру қаупіне келетін болсақ, онда
әңгіме белгілі бір қажеттілікті қанағаттандыратын жаңа ... ... ... жаңа ... ... ... өнімдер турасында болмақ.
Мысала өткен ғасырдың алпысыншы жылдарында химия ... аса ... ... ... ... олар ... ... құрылыста және
басқа жерлерде металды ығыстыра бастады. Ауыстыру қаупін бағаланған кезде
ауыстырушы өнімнің дәстүрлі ... ... ... сипаттамасы мен
жаңа өнімді пайдалануға ауысу бағасын ескеру қажет. Мұның соңғсы ауыстырушы
өнімді тұтынушылардың жабдықтарды ауыстыруына, ... ... ... ... және ... ... байланысты едәуір қымбатқа түсуі
мүмкін. Бұған қоса ... ... ... ... ... өзгертуге
пейілді ме, жоқ па соны да есепке алу қажет.
Жеткізушілер позициясының ... Ол көп ... ... мен ... ... ететін нарықтың тұрпатымен анықталады.
Егер бұл жеткізушілер нарығы болса, олар сала кәсіпорындарына ... ... ... онда ... ... нарықта үстем болатын
жағдаймен салыстырғанда азырақ тиімді позицияда болады. ... күші ... ... ... Жеткізілетін өнімдер мен ұсынылатын қызметтердің алуан түрлілігі
мен жоғары сапасы.
2. Жеткізушілерді ауыстыру мүмкіндігінің ... ... ... ... ... пайдалануға көшу
шығындарының мөлшері бұл жаңа технология мен жабдықтарды ... ... және ... ... шешумен байланысты.
4. Жеткізушілерден сатып алынатын ... ... ... материалдар, жинақтырушы заттар, өндірісті жүргізу үшін барлық
қажетті дүниелерді үлкен көлемде сатып алу ... ... ... ... ... ... көбірек тәуелді етеді.
Сатып алушылар позициясының күші. Ол осының алдындағы жағдайдағыдай,
көп ... сала ... мен ... ... ... алушылар әрекет
ететің нарықтың тұрпатымен анықталады. Әңгіме тиісінше өндірушілер мен
сатып алушылар ... ... ... ... Сатып алушылар позициясының
күші ең алдымен мынадай факторлармен анықталады:
1. Басқа ... ... ... ... осы ... байланысты шығындар.
3. сатып алынатын өнімдер көлемі.
Жоғарыда қаралған факторлардың төрт тобы ... ... ... ... жүргізудің реті қалай болатындығын ... ... ... бағаға, шығындарға, инвестицияларға әсер етеді, осы ... ... ... анықтайды. Аталған бағыттарда жүргізілген
зертеулер фирмаға бәсекелестік «ахуалын», тайталасу ... ... ... ие болып отырған бәсекелестік басымдылықтардың
түрін анықтауға мүмкіндік береді.
Басым бәсекелестерді айқындау және олардың ... ... ... ... ... үшін ... ... бәсекелестер
сәйкестендірілген болуы тиіс. Басым бәсекелестерді анықтаудағы ... ... ... бір ... сүйеніп жасалады.
Сурет 3 – Бәсекеге қабілеттілік параметрлері
1.3 Өнімнің бәсеке қабілеттігін арттырудағы ... ... ... ... тиіділігін өнімнің өмірлік кезеңіне
сай, атқаратын жұмыстарына қарап анықтауға болады.
Кесте 1
Кәсіпорындағы маркетингтің өмір сүру кезеңі
| | | | ... |1 ... ... ... ... |3Кең көлемді |
|шығу |ену ... ... ... |
| ... ... | |
| ... | | |
| | | | |
| | | | ... | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ... | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ... | | | |
| | | | |
| |4 ... |5 Өнімнің беделін |6 Белсенді |
| ... мен ... ... ... |
| ... ... ... | |
| ... | | |
| ... | | |
| | | | |
| |9 ... |8 ... ... |9 ... |
| ... |өнімдердің ... |
| ... ... ... ... ... бағыттарын |
| |зерттеу ... ... |
| | | | |
| | | | |
| |10 ... ... ... ... |12 Өткізудің |
| ... ... ... ... ... |
| ... және оны ... ... қолдану|
| ... ... ... | |
| ... ... | | ... ... қызметінің негізгі бағыттарын өнімнің өмірлік
кезеңдеріне байланысты үйлестіру кәсіпорынға нарықтағы ... ... ... ... ... ... қабілетін арттыру
қадамдарын анықтауға жағдай жасайды.
Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі – өнімнің нарық ... яғни ... ... ... ... және ... өткізу
жағдайының тұтынушылар талабына сай келуін ... ... Кез ... өнімнің бәсекеге қабілеттілігі оны басқа бір ... ... ... ғана ... және ол ... болып табылады.
Біздің елімізде көптеген шетелдегідей тауар бәсекеге қабілеттілігін
бағалайтын қабылданған әдістемелік ... жоқ. ... ... ... ... ... белгілеріне бұйымның жаң
ашылдық деңгейін, сапасын, жаранаманы, қаржылық жағдайын, өткізу ... Ал, ... ... ... ... тауардың
бағасы, салыстырмалы құны және пайдалылығы арқылы ... ... ... және ... ... ... ... өнімге бергісіз болса
ғана өнім бәсекеге қабілетті деп есептеледі.
Бәсекеге қабілеттілікті: ... ... өнім ... және ... ... ... ... болады.
Елдер бойынша бәсекеге қабілеттілікті бүкіләлемдік экономикалық форум
(Женева), Бүкіл әлемдік банк, басқару мәселелері ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік және саяси сала критерийлері, сондай-ақ 100
критерий бойынша халықаралық сарапшылар ... ... ... ... қабілеттілігін өткізу көлемінің шамамен 60%-ын құрайтын
жетекші кәсіпорындар анықтайды. Компанияның және ... ... ... анықтайтын көптеген әдістер бар.
Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі ISO 9000 және 14000 ... сай ... ... Оны ... ... ... және өткізу сияқты
«сапа ілгегінің» барлық сатысында мақсатты және жүйелі түрде жүзеге асыра
отырып, ... ... ... ... ... сапасы түсінігіне қарағанда
динамикалық және кең тауармен салыстырғанда ғана ... ... ... тауар ретінде нарықта ... ... ... ... сәйкес келетін және бәсекелестерде де ... зор ... ... ... ... ... ... және болжау нақты кезеңдерден
тұратын күрделі жұмыс.
Бірінші кезеңде - бәсекеге қабілеттілік мақсаты белгіленеді. Нақты
жағдайларға байланысты бұл ... ... ... ... ... ... қабілеттілік көрсеткішін анықтау, оның деңгейін
көтеру үшін іс-шараларды жетілдіру жатады. Екінші ... ... ... ... ... ... мен ... туралы әр түрлі
ақпараттарды талдау ... ... ... қабілеттілікті
бағалаудың барлық көрсеткіштерін нормативті, техникалық, экономикалық деп
үш топқа бөлуге болады.
Алғашында ... ... ... ... ... Бәрінен бұрын тауардың патенттік тазалығы бағаланады. Содан
кейін стандарттар мен ... ... ... ... келуі
белгіленеді. Жоқ дегенде бір нормативтік көрсеткіш ... ... ... алмастырушы, санитарлы ветериналдық)
белгіленген талапқа сай келмейтін болса, ... ... ... ары ... жүргізілмейді. Бәсекеге қабілеттіліктің ... ... үшін бір ... ... тең ... енгізіледі. Тауар
сапасы міндетті стандарттарға, нормативтерге және шарттарға сай ... ... ал ... ... ... тең болуы мүмкін. Егер ... ... ... тең ... онда ... көрсеткіш те нолге тең
болады. Бұл тауардың бәсекеге қабілеттілігі жоқ екендігін көрсетеді.
Нормативтік параметр (Jнп) бойынша ... ... ... Jнп әр
көрсеткіштердің (qi) туындысын көрсетеді:
Jнп = Пqi
Тауардың техникалық мінездемесін санды түрде ... ... ... (Теі) ... ... ... шамасына, олардың
қуаттылығы, икемділігі, сыйымдылығы, өнімділігі, жанар жағармай ... ... ... ... болады.
Теі=thi/tэі х100%
thi – талданып жатқан (жаңа) тауардың і-ші параметр шамасы.
tэі – ұқсас немесе ... ... і-ші ... ... ... ... (Jtп) топтық көрсеткішті белгілеу үшін әр
параметрдің мәнділігі есебінен бірлік көрсеткішті (Li) жинақтау ... = ∑ Теі x ...... ... ... ... параметр саны.
Параметрлердің 3-ші тобына экономикалық көрсеткіштер ... ... ... жатады. Топтық экономикалық көрсеткішті (Jэп)
анықтау үшін талданып ... ... (Цп) мен ... ... ұқсас тауардың
тұтыну бағасын салыстыру қажет.
Jэп = Цпі/Цпэ
Тауардың тұтыну бағасы сату нарық бағасы мен ... ... ... ... және экономикалық, параметрлер бойынша топтық
көрсеткіштер негізінде талданып жатқан тауардың кешенді ... ... ... ... ... ... = Jнп х Jтп/Jэп≥1;
Есептелген коэффициентнегізінде талданып отырған тауарлардың бәсекеге
қабілеттілігі жөнінде шешім ... Кк1 ... ... ... тауар ұқсас
тауардан асып түседі. Кк>1 болғанда осы тауарды өндіру және нарыққа ... ... ... ал Кк

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 79 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Өнімнің бәсекелестік қабілеттілігін арттыру жолдары61 бет
Банк маркетингісі14 бет
Мұғалімдерді өзгермелі өмірге дайындау2 бет
"Өнімнің өзіндік құнын талдау."4 бет
«Алатау» ЖШС өнімінің бәсеке қабілеттілігіне баға беру33 бет
«Фудмастер» өнімінің бәсекеге қабілеттілігін талдау47 бет
«Қой шаруашылығындағы шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауды жетілдіру» (Алматы облысының мәліметтері негізінде)147 бет
Аграрлық өнеркәсіптік кешенді мемлекеттік реттеу90 бет
Агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігін арттыру71 бет
Азық-түлік қауіпсіздігін және өнімдердің экспортын ұлғайтуды қамтамасыз ететін елдің бәсекеге қабілетті агроөнеркәсіптік кешендер63 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь