Ауыр бетон толтырғыштары


Стандартты тығыздалмаған қалпында құмның үйілген тығыздығын анықтау
Құмдағы ұсақ және балшықты бөлшектердің мөлшерін тұндыру арқылы анықтау
Құмдағы органикалық қосылыстардың мөлшерін анықтау
Құмның түйір қүрамын және ірілік модулін анықтау
Қиыршықтас пен малтатас
Қиыршықтастың (малтатастың) үйілген тығыздығын анықтау
Қиыршықтастың (малтатастың) қуыстығын анықтау
Ауыр бетон дайындау үшін ұсақ толтырғыш ретінде табиғи құм қолданылады, ол берік табиғи жыныстардың табиғи қирауы нәтижесінде пайда болған ірілігі 0,14-5 мм түйірлердің борпылдақ қоспасын білдіреді: жұмыс мақсаты - ауыр бетон үшін ұсақ толтырғыштың қасиеттерін анықтау, оларды МСТ талаптарымен салыстыру және оларды бетондарда пайдалану мүмкіндігі туралы қорытынды шығару. Сынаулар мына стандарттардың талаптарына сәйкес жүргізіледі:
МСТ 8735-88. Құрылыс жүмыстарына арналған құм. Сынау әдістері.
МСТ 8736-93. Құрылыс жүмыстарына арналған құм. Техникалық шарттар.

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
АУЫР БЕТОН ТОЛТЫРҒЫШТАРЫ
Құм
Ауыр бетон дайындау үшін ұсақ толтырғыш ретінде табиғи құм
қолданылады, ол берік табиғи жыныстардың табиғи қирауы нәтижесінде пайда
болған ірілігі 0,14-5 мм түйірлердің борпылдақ қоспасын білдіреді: жұмыс
мақсаты - ауыр бетон үшін ұсақ толтырғыштың қасиеттерін анықтау, оларды МСТ
талаптарымен салыстыру және оларды бетондарда пайдалану мүмкіндігі туралы
қорытынды шығару. Сынаулар мына стандарттардың талаптарына сәйкес
жүргізіледі:
МСТ 8735-88. Құрылыс жүмыстарына арналған құм. Сынау әдістері.
МСТ 8736-93. Құрылыс жүмыстарына арналған құм. Техникалық шарттар.

Стандартты тығыздалмаған қалпында құмның үйілген тығыздығын анықтау
Үйілген тығыздық өлшеуіш ыдыстарда құмды өлшеу арқылы анықталады.
Аспаптар: техникалық таразы, сыйымдылығы 1 л (диаметрі мен биіктігі 108
мм) сыйымдылығы 10 л (диаметрі мен биіктігі 234 мм) өлшеуіш цилиндрлі
металл ыдыстар, кептіргіш шкаф, металл сызғыш, диаметрі 5 мм дөңгелек
тесіктері бар елек.
Материалдар: құм.
Алғашқы (бастапқы) бақылауда стандартты тығыздалмаған қалпында үйілген
тығыздықты анықтағанда сынаулар тұрақты массасына дейін кептіріледі және
диаметрі 5 мм дөңгелек тесіктері бар елекпен 5кг жуық құмды пайдаланып,
сыйымдылығы 1 л өлшеуіш цилиндрлі ыдыста өткізіледі.
Стандартты тығыздалмаған қалпында құмның үйілген тығыздығын анықтағанда
құмды үстіңгі ернеуінен 10 см биіктікте алдын-ала өлшенген өлшеуіш
цилиндрге күрекшемен цилиндр үстінде конус пайда болғанша құм себеді.
Конуста құмды тығыздамай ыдыс ернеулерімен бірдей етіп металл сызғышпен
алынады, содан соң ыдыс құммен бірге өлшенеді.
Құмның үйілген тығыздығын рүй мына формула бойынша есептейді:
рүй = m1 – m v
мүндағы m - өлшеуіш ыдыстың массасы, кг;
m1 - өлшеуіш ыдыстың құммен бірге массасы, кг;
V - ыдыс көлемі, м3.
Құмның үйілген тығыздығын анықтауды екі рет жүргізеді, сөйтіп әр жолы
құмның жаңа үлесі алынады.

Құмдағы ұсақ және балшықты бөлшектердің мөлшерін тұндыру арқылы анықтау

Құмдағы ұсақ және балшықты бөлшектердің мөлшерін тұндыру арқылы
анықтау.Құмдағы ұсақ жәнө балшықты бөлшектердің мөлшері ірілігі 0,05 мм
дейін бөлшектерді сумен жібітіп алып, құм массасының өзгеруі бойынша
анықталады.

Аспаптар: техникалық таразы, кептіргіш шкаф, құм тұндыратын ыдыс (5.1-
сурет), секундомер.

Материалдар: құм.
Құмның аналитикалық сынамасын диаметрі 5 мм те сіктері бар електен
өткізеді, електен өткен құмды түрақты массасына дейін кептіреді және одан
массасы 1000 г өлшем алады. Құм өлшемі тұндыратын ыдысна салынады және
ыдысқа жоғары төгетін тесікке дейін құяды. Су құйылған құм бірнеше рет
араластырылып, 2 сағ бойы ұсталады және түйірлерге жабысқан балшық
бөлшектерден ұқыпты жуып тазартылады.
Осыдан кейін ыдыстың ішіндегісі қайтадан тез араластырып, 2 мин тынығады. 2
мин. кейін суспензия екі төменгі тесіктер арқылы қотарып құйылады. Содан
соң құмға қайтадан жоғарыда көрсетілген деңгейге дейін су құйылады.
Көрсетілген жүйелілікпен құмды жуу ол әбден тазарғанша қайталанады.
Тұндырылған соң жуылған өлшемді тұрақты массасына m1 дейін кептіреді.
Тұндырылған ұсақ және балшықты бөлшектердің құмдағы мөлшері Бс.ж. массасы
бойынша мына формула бойынша есептеледі

мұндағы т - кептірілген өлшемнің тұндырылғанға дейінгі массасы, г;
m1 — кептірілген өлшемдіктің тұндырылғаннан кейінгі массасы, г.5.1-сурет.
Сулап жібітетін ыдыс МСТ 8736-93 бойынша ұсақ және балшықты заттардың
мөлшері3%аспауыкерек.

Құмдағы органикалық қосылыстардың мөлшерін анықтау

Аспаптар: техникалық таразы, өлшеуіш шыны цилиндр (250 см3).
Материалдар: құм, ащы натрийдің 3% ерітіндісі, танинның 2 % ерітіндісінен
және этил спиртінің 1% ерітіндісінен дайындалған эталон.
Табиғи дымқылдықтағы құмның орта сынамасынан 250 г жуық өлшем алынады.
Сыйымдылығы 250 мл өлшеуіш цилиндр 130 мл деңгейге дейін құммен толтырылып,
200 мл деңгейге дейін 3 % ащы натрий құйылады. Цилиндр ішіндегісі ұқыпты
түрде араластырылып, 24 сағ. қозғаусыз қалдырылады. Осыдан кейін эталон
түсімен салыстырып құм үстіндегі сұйықтық түсі анықталады. Эталон түсі -
ақшыл сары. Ерітінді түсі эталонная ақшылдау болса, бұл қосылыстардың болуы
мүмкін екенін дәлелдейді. Құм үстіндегі сұйықтықтың түсі эталон түсінен
күңгірт болса, бетондар үшін құмның жарамдылығын анықтауға арнайы зерттеу
жүргізу керек.

Құмның түйір қүрамын және ірілік модулін
анықтау

Түйір құрамы електердің стандартты жиынтығында құмды елеу арқылы
анықталады.
Аспаптар: таразы, електер жиынтығы және диаметрлері 10; 5 және 2,5 мм
дөңгелек тесіктері бар електер, кептіргіш шкаф.
Материалдар: құм.
Массасы 2000 г кем емес құмның аналитикалық сынамасын тұрақты массасына
дейін кептіреді. Тұрақты - массасына дейін кептірілген құм сынамасын
диаметрлері 10 және 5 мм дөңгелек тесіктері бар електерден өткізеді.
Електердегі қалдықтарды өлшейді және құмдағы түйірлер өлшемі 5-тен 10 мм
дейін ҚТ5 және 10 мм артық ҚТ10 қиыршықтас қосындыларының мөлшері массасы
бойынша пайызбен мына формулалар бойынша есептеледі.
ҚТ10,
ҚТ10,
мұндағы М10 - диаметрі 10 мм дөңгелек тесіктері бар г ектегі қалдық, г;
М5 - диаметрі 5 мм, дөңгелек тесіктері бар електегі жалдық,г;
М - сынама массасы, г.
Диаметрі 5 мм тесіктері бар електен өткен құм сынамасының бөлімінен
құмның түйір құрамын анықтау үшін массасы 1000 г кем емес өлшемдік таңдап
алынады.
Құмның дайындалған өлшемдікті диаметрі 2,5 мм дөңгелек тесіктері бар
және № 1,25; 063; 0315 және 016 торлары бар електерден өткізеді.
Електен өткізуді механикалық не қол тәсілдерімен жүзеге асырылады.
Електен өткізу ұзақтығы мынадай болуы керек: әрбір електі 1 мин. ішінде
бақылау кезінде тсздетіп сілкілегенде ол арқылы еленетін өлшемнің жалпы
массасының 0,1 % аспайтын мөлшері өту керек. Механикалық електен өткізгенде
қолданатын аспап үшін оның ұзақтығы сынақ арқылы анықталады.
Електен қолмен өткізгенде, елеу нәтижесін әр електі қағаз парағы үстіне
шапшаң сілку арқылы анықтауға рұқсат етіледі. Егер құм түйіндерінің түсуі
байқалмаса, електен өткізу аяқталды деп саналады. Елеу нәтижелері бойынша
мыналар есептеледі:
- әр електегі жеке қалдық (аі) пайызы мына формула бойынша
аі=,
мұндағы ті - осы електегі қалдық массасы, г;
m — еленетін өлшемдіктің массасы, г;
- әр електегі толық қалдық (Аі) ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Бетон
Бетон материалы
Бетон және темірбетон өндірісі
Газды бетон
Тассай карерьінің ірі толтырғыштары туралы
Темір-бетон, бетон конструкцияларын монтаждауға арналған типтік технологиялық картасы
Бетон және темірбетон өндіру
Бетон және олардың жіктелуі,көбікті бетон өндіру технологиясы
Қазақстандағы бетон және темір бетон бұйымдарының технологиялық дамуы
Бетон үлгілерін алу және қалыптау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь