ОҚО шаруа қожалықтарында қант қызылшасын егіп өсіруді механикаландыру және технологиялық картасын жасау

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1. Аналитикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.1 Ауыл шаруашылығында қызылша өсіру жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
1.2 Қант қызылшасын күгіп.баптау мен жинауға қолданылатын машиналар.
ды жіктеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.3 Агротехникалық талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
1.4 ССТ.12А аспалы қызылша сеялкасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
1.5 Егістікті күтуге арналған машиналар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
1.6 Қызылша жинауға арналған машиналар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
1.7 Пәлек жинауыш КС.6Б машинасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19
2. Технологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
2.1 Ауыл шаруашылық дақылын өсіру (қант қызылшасы) технологиялық
сұлбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
2.1.1 Дақылды өсіру технологиялық картасын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
2.1.2 Қызылша өсіру технологиялық бағалық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... .27
2.2 Тұқым себуге және тыңайтқыштар енгізуге қойылатын
агротехникалық талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32
2.3 Трактор мен АШМ. ның қысқаша техникалық және пайдалану
сипатамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32
2.4 Трактордың пайдалану көрсеткіштерін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
2.5 Трактор қуатының тепе .теңдігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..35
2.5.1 Трактордың ілмектегі тарту күші: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
2.6 Трактордың тарту сипаттамасының дұрыс есептелгендігі қуат тепе.
теңдігі бойынша жүргізіледі: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..36
2.7 Аталған операцияны орындайтын ауылшаруашылықагрегатын
жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
2.7.1 Агрегатты құру және жұмысқа дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 38 2.7.2 Агрегаттың кинематикалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...38
2.7.3 Агрегаттың жұмыс орнын ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
2.7.4 Агрегаттың жүріс тәсілі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43
2.8 Ауысым режимінің жобасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43
2.9 Агрегат жүрісінің техникалық экономикалық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ..44
3 Тіршілік қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...47
3.1 Өндірістің әлеуметтік қауіптілігі және зияндылығын талдау ... ... ... ... ... 48
3.2 Көлемдік жоспарлау шешімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..48
3.3 Санитарлық.техникалық іс.шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49
3.4 Ауа алмастыруды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 49
3.5 Табиғи және жасанды жарықтандыруды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50
3.6 Техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51
3.7 Электр қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 51
3.8 Өртке қарсы іс.шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52
3.9 Азаматтық қорғаныс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .52
4 Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .54
4.1 Қоршаған ортаны қорғау тұрғысынан ауыл шаруашылығы техникасын
жөндеу учаскесінің жұмысын сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
4.2 Атмосфераға тасталынатын зиянды заттар мөлшерін есептеу ... ... ... ... .. 56
4.3 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс.шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58
5 Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59
5.1 Бастапқы мәліметтерді таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 59
5.2 Технологиялық картаның экономикалық тиімділігін есептеу ... ... ... ... . 60
6 Бизнес.жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 65
6.1 Түйін ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 65
6.2 Кәсіпорынның сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
6.3 Өнімнің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67
6.4 Өндірістік жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 67
6.5 Маркетинг жоспары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 69
6.6 Ұйымдастыру қызметінің жоспары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71
6.7 Жұмыстардың орындалу тізбесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 73
6.8 Жобаның тәуекелділігін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 73
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 75
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 76
Ауыл шауашылығы Қазақстан экономикасының негізгі салаларының бірі болып табылады. Аграрлық сектордың даму деңгейі қашан да қазақстандық қоғамның экономикалық және қоғамдық-саяси тұрақтылығын анықтайтын факторы болып келді және әлі де болып келеді. Республика экономикасы дамуының басым бағыттарының бірі бола отырып, ауыл шаруашылығы аса зор әлеует пен үлкен қорға ие. Қазақстанның әр түрлі климаттық жағдайлары қоңыржай жылы белдікте барлық дерлік дақылдарды өсіруге және мал шаруашылығын дамытуға мүмкіндік береді.
Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешеніндегі жағдайға жалпы талдау. Қазақстанның аграрлық секторы мынадай сипатқа ие:
▪ ауыл шаруашылығына арналған жердің жалпы аумағы – 222,6 млн.га, оның ішінде 24 млн. га (10,8%) – егістік жерді, 5 млн. га (2,2%)- пішіндік жерді, 189 млн. га (85%) – жайылым жерді алып жатыр;
▪ ауыл тұрғындарының саны – 7,3 млн. адам немесе ел тұрғындарының жалпы санының 47,2%-ын құрайды;
▪ топырақ және өсімдік жамылғысының тік және көлденең зоналары анық белгіленген. Орманды дала мен дала аймағында барлық жердің 10%, шөл және шөлейт аймағында - 60%-ға жуығы, таулы аймақтарда - 5%-ға жуығы жатыр;
▪ елдің барлық егіншілік аймақтары жылдық жауын-шашынның аздығымен сипатталады – 150-320 мм.;
1. 1.Типовые технологические перспективные карты возделывания и уборки основных культур и заготовки кормов в казахский ССР на 1981-1985 годы Алматы 1982.
2. Қалыбек Қоныспай, Анарбек Қозыбай" Ауыл шарушылығында машина пайдаланудың анықтамалық деректері" Алматы 1996
3. Мастеков А.К. " Машина паркін пайдалану" анықтама құралы Алматы 1992
4. Қалыбек Қоныспай, Анарбек Қозыбай" Ауыл шарушылығында машина агрегаттардың теориялық негізі" Алматы 2000
5. Қ. Жаңабаев, Т. Саудабаев, И. Сеитов" Өсімдік шарушылығы өнімдерін өндіру технологиясы" Алматы "Қайнар"1994
6. Католог сельхозники.
7. Рекомендации по технологическому, техническому оснащению и обслуживанию крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Казахстан.- Алматы: РНИ "Бастау", 1997.
8. Система технологии и машин для комплексной механизации растениеводства Республики Казахстан на период до 2005 года.- Частъ I и II. -Алматы: РНИ "Бастау", 1998.
9. Фортуна В.И., Миронюк С.К. Технология механизированных сельскохозяйственных работ. - М.: Агропромиздат, 1982.
10. Галицкий Р.Р. Оборудование зерноперерабатывающих предприятий.-М.: Агропромиздат, 1990.
11. .Егоров Г.А., Мартыненко Я.Ф., Петренко Т.П. Технология и оборудования мукомольной, крупяной и комбикормовой промышленности. - М.: Издательский комплекс МГАПП, 1996.
12. Ситников Е.Д., Качанов В.А. Оборудование консервных заводов.-М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.
13. Коба В.Г. и др. Механизация и технология производства продукции животноводства - М.:Колос,2000.
14. Бредихин С.А. и др. Технология и техника переработки молока - М.:Колос, 2001.
15. Курочкин А.А., Лященко В.В. Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства - М.: Колос, 2001.
16. Алешкин Б.Р., Рощин П.М. Механизация животноводства. - М.: Агропромиздат, 1993.
17. Атыханов А.К,, Нұртаев Ш.Н., Жұмадиев Т.Ж. Мал шаруашылығын механикаландыру. — Алматы: 1997.
        
        Мазмұны
Кіріспе
............................................................................
....................................... 8
1. Аналитикалық
бөлім.......................................................................
.....................10
1.1 Ауыл шаруашылығында қызылша өсіру
жағдайы..........................................10
1.2 Қант қызылшасын күгіп-баптау мен жинауға қолданылатын машиналар-
ды
жіктеу......................................................................
................................. ... ... ... ... қызылша
сеялкасы................................................................12
1.5 Егістікті күтуге арналған
машиналар.............................................................15
1.6 Қызылша жинауға арналған
машиналар........................................................17
1.7 Пәлек жинауыш ... ... Ауыл ... ... ... ... ... технологиялық
сұлбасы.....................................................................
.....................................23
2.1.1 Дақылды өсіру технологиялық картасын
есептеу.......................................27
2.1.2 Қызылша өсіру технологиялық бағалық
көрсеткіштері.............................27
2.2 Тұқым себуге және ... ... ... ... мен АШМ- ның ... техникалық және пайдалану
сипатамалары................................................................
.......................................32
2.4 Трактордың пайдалану көрсеткіштерін
есептеу........................................33
2.5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... қуат ... бойынша
жүргізіледі:................................................................
..........36
2.7 Аталған операцияны орындайтын ауылшаруашылықагрегатын
жобалау.....................................................................
.........................................37
2.7.1 Агрегатты құру және жұмысқа
дайындау................................................. 38 2.7.2
Агрегаттың ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... техникалық экономикалық
көрсеткіштері......................44
3 Тіршілік қауіпсіздігі
............................................................................
...............47
3.1 Өндірістің әлеуметтік ... және ... ... ... ... ... ... іс-шаралар
.............................................................49
3.4 Ауа алмастыруды есептеу
............................................................................
.. 49
3.5 Табиғи және жасанды жарықтандыруды есептеу
....................................... 50
3.6 Техника қауіпсіздігі
............................................................................
........... 51
3.7 Электр қауіпсіздігі
............................................................................
............. 51
3.8 ... ... ... ... ... ... Қоршаған ортаны қорғау
............................................................................
....... .54
4.1 Қоршаған ортаны қорғау тұрғысынан ауыл шаруашылығы техникасын
жөндеу учаскесінің жұмысын сипаттау
........................................................ 55
4.2 Атмосфераға тасталынатын ... ... ... ... 56
4.3 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар
....................................... 58
5 Экономикалық бөлім
............................................................................
........... ... ... ... таңдау
..................................................................... 59
5.2 Технологиялық картаның экономикалық тиімділігін есептеу
................. 60
6 Бизнес-жоспар
............................................................................
...................... 65
6.1 ... ... ... ... ... ... ... Өндірістік жоспар
............................................................................
.............. 67
6.5 Маркетинг жоспары
............................................................................
.......... 69
6.6 Ұйымдастыру қызметінің жоспары
............................................................ ... ... ... тізбесі
................................................................... 73
6.8 Жобаның тәуекелділігін талдау
..................................................................... 73
Қорытынды
............................................................................
......................... 75
Қолданылған әдебиеттер
тізімі......................................................................
.. ... ... ... ... ... ... бірі
болып табылады. Аграрлық сектордың даму деңгейі қашан да ... ... және ... ... ... ... ... және әлі де болып келеді. Республика экономикасы дамуының басым
бағыттарының бірі бола отырып, ауыл шаруашылығы аса зор ... пен ... ие. ... әр ... ... ... ... жылы белдікте
барлық дерлік дақылдарды өсіруге және мал шаруашылығын дамытуға ... ... ... ... жалпы талдау.
Қазақстанның аграрлық секторы мынадай сипатқа ие:
▪ ауыл шаруашылығына арналған жердің жалпы аумағы – 222,6 ... ... 24 млн. га (10,8%) – ... ... 5 млн. га (2,2%)- пішіндік
жерді, 189 млн. га (85%) – жайылым жерді алып жатыр;
▪ ауыл тұрғындарының саны – 7,3 млн. адам ... ел ... ... ... ... топырақ және өсімдік жамылғысының тік және көлденең зоналары анық
белгіленген. Орманды дала мен дала ... ... ... 10%, шөл ... ... - 60%-ға ... ... аймақтарда - 5%-ға жуығы жатыр;
▪ елдің барлық егіншілік аймақтары ... ... ... – 150-320 мм.;
▪ теңізге шығу ... ... бұл ... ... шығуға
айтарлықтай қиындықтар тудырады;
▪ маусым аралық кезеңдерде қант, өсімдік ... құс ету, ... ... сияқты өнімдерді қоспағанда, азық-түлік өнімдерінің көпшілігімен
қамтамасыз етудің өзіндік жеткіліктілігі;
... ... ... дақылдарын өсіруге және мал
шаруашылығына мамандандырылуы; ... ... ... бар оңтүстік
аймақтарда өсірілетін дақылдардың ... ... ... ... ... ... ... әртараптандырылған.
▪ 2008 жылдағы 1 га егістікте ауыл шаруашылығының жалпы өнімін өндіру
47,5 мың теңгені құрайды, ауыл ... ... ... 1 ... ... ... ... 453 мың теңгені құрайды;
▪ бидай мен ұнның ірі экспорттаушысы (10 ... ... ... ... ... ... ауыл ... өнімінің жалпы
экспортында мақтаның (15%), тері мен ... (25%) де ... ... бар;
▪ мал шаруашылығы саласы Қазақстан үшін ... ... ... ... малдың 90%-ы тұрғындардың үй шаруашылығына тиісілі;
▪ ауыл шаруашылығы ... ... орта жасы ... ... 7-10 жыл ... 13-14 жылды ... ... ... ... 70%-ы – 1991 ... ... ... ауыл шаруашылығы саласына қаржылық қызмет көрсету ... ... ... ... ... несие ресурстарына деген
қажеттіліктің қанағаттанбағандығы ең керітартпалық ... ... ... ... 1 ... ... бағаланады.
Ауыл экономикасын көтеру мақсатында соңғы 10 жылда қомақты қаржы
ресурстарымен қосымша ... АӨК мен ... ... және қолдау
жөніндегі мемлекеттік және салалық бағдарламалар ... ... ... ... ... ... Республикада 137,2
мың шынжыртабанды және доңғалақты тракторлар, 45,5 мың астық ... 15,2 мың ... 90,7 мың ... сепкіштер және басқа да
ауыл шаруашылығы техникалары бар.
Соңғы жеті жылда (2001-2007) 26,5 мыңнан ... ауыл ... ... ... сатып алынған. Өткен жылы 4,2 мыңнан астам
негізгі ауыл шаруашылығы техникалары 45,0 млрд. теңгеге сатып алынды:
тракторлар – 1117 ... ... ... комбайндар – 1605 дана; ... – 819 ... егіс ... ... дестелегіштер- 308 дана.
Ауылшаруашылығы машиналарын жасаудың қазіргі кездегі жағдайы және
дамуы. Республикамыздың ... ... ауыл ... ... ... 120 кәсіпорын білдіреді. Оның ... ... ... ауыл ... техникаларын шығарады: дестелегіштер,
тұқым сепкіштер, жер өңдеу құралдары (сыдыра жыртқыш, сыдыра ... ... мал ... ... құралдары, өсімдік қорғау
машиналары ... ... ... ... және ... бөлшектер,
сонымен қатар агроөнеркәсіптік кешендері үшін ... ... ... ... келтіру жұмыстарымен және ауыл шаруашылығы
тауарын ... ... ... ... ... 20 ... ... өнім шығарушы болып табылады.
Көп кәсіпорындардың қуаттылығының 10-15 % ғана ... ... ... ... ... 43-80%, ал машиналар мен
жабдықтардың ... 40% ... ... ... мен жабдықтар тозып, озық технологиялар
қатарынан қалып қойды. Кәсіпорындар ... ... ... ... ... ... мен комбайндарды шығару
өндірісі жоқ.
Сонымен қатар, осы заманға сай маркетингті, ... ... ... ... ... ... ... шаруашылығы машиналарын, тораптарын, агрегаттарын және оларға қосалқы
бөлшектерді импорттау қазіргі уақытта ішкі өндіріске ... ... ... ... ... импортқа тәуелділікті төмендету
мақсатында өндірісте жоқ ... ... ... ... ... ... ... бөлім
1.1 Ауыл шаруашылығында қызылша өсіру жағдайы
Ауыл ... ... ... ... ... ... ... жеткілікті мөлшерде сапалы азық-түлікпен, өнеркәсіпті шикізат
қорымен қамтамасыз ету, ал мал ... ... жем — шөп ... ... табылады.
Осы аталған міндеттерді жүзеге асыру үшін елімізде талай-талай ірі
шаралар жүзеге асырылды. Әсіресе ... ауыл ... екі ... ... ... Оның бірі - тың және ... жерлерді
игеру. Елімізде 42 млн гектардан аса тың және тыңайған ... ... ... 25,6 млн ... ... ... ... тиеді.
Екінші жүргізілген ірі шара - егіншіліктің ірі ... ... ... ... Тың және ... жерлерді игеру кезінде жергілікті аймақтық
климат- топырақ ерекшеліктерін ескермей жерді түренді плугтармен ... ... ... жел ... ... Осы ... тоқтату
мақсатымен А.И.Бараев атындағы Бүкілодақтың астық шаруашылығы ғылыми -
зерттеу институты егіншіліктің ... ... ... ... оны ... кіргізді.
Міне, жүргізілген осындай шаралардың арқасында ауыл ... оның ... ... ... өнімі артты.
Бүгінгі күн талабына сай алда тұрған басты міндеттердің бірі - ... ... - ... ... еске ала ... өндіріске
ауылшаруашылығы дақылдарын өсірудің интенсивтік технологиясын және басқа
прогрессивті агротехникалық шараларды енгізу арқылы егіннің ... және әр ... ... берекесін арттыру.
Мал азықтық тамыр жемістерді өндіруді арттыру мен олардың өзіндік
құнын төмендету ең ... осы ... ... ... ... ... ... игеру жолдарымен іске асуға тиіс.
Қазақстан Республикасында қант және мал ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы мал азықтық тамыр
жемістердің егіс ... ... 50 мың га, оның ... мал ... қант
қызылшасы 12 мың га. Қазақстан Республикасындағы орташа өнімі 70-80 ... ... ... ... жекелеген шаруашылықтарында әр
гектардан 450-500 ц дейін тамыр –жемістер жиналуда.
Қант қызылшасы мен мал азықтық қызылша, мал ... ... ... ... тамыр жемістерге қарағанда оның қоректік заттар
шығымдылығы барынша жоғары қант қызылшасы ұзақ сақталады, ... өзі ... оны ұзақ ... бойы ... мүмкіндік береді. Қант
қызылшасының тағы бір артықшылығы –оны сортаңдау топырақтарда да өсіруге
болады. Қол ... ... ... қысқартуға мүмкіндік беретін қант
қызылшасын өсіру технологиясы мен машиналар ... ... ... ... ... ... ... өсімдік.
Агротехника дәрежесінің төмендігінен бұл дақылдан өзіндік құны ... ... аз ... ... ... адам ... алатын орны айрықша. Ол-негізгі
тағамдық дақыл. Қант қызылшасынан жоғары сапалы қант ... ... ... ... көзі ретінде пайдаланылады. Олардың кейінгі
қалдығы малға жем ... ... ... Қазақстанның солтүстік, батыс облыстарында,
сонымен қатар орталық және шығыс ... ... ... ... ... сармалы аудандарында дакөптеп егіледі. Сондықтан астық
проблемасын түбегейлі шешуге ... да, ... ... ... ... ... Қант ... күгіп-баптау мен жинауға қолданылатын
машиналарды жіктеу
Бұрынғы КСРО-да жыл сайын 3,5 миллион гектардан астам қант қызылшасы
егіледі. Қант қызылшасын өндіру жөнінен ... ... ... ... ... ... ... машиналардың түрі мен саны көп шығарылатыны
соншалық, олар қант қызылшасын күтіп-баптау мен ... ... ... ... ... агротехникалық мерзімде өткізуге
мүмкіндік береді.
Қант қызылшасы ... ... ... ... әзірлеу жалпы жұмысқа
арналған машиналармен жүргізіледі. Перспективті технологияда жер жыртуды
екі ярусты ПЯ-3-35 соқасымен жүргізу ұсынылады.
Тұқым себу ... ... ... ... ... ... ... жұмыс органдармен жабдықталған арнаулы УСМК-5А қызылша
культиваторымен де жүргізуге ... ... көп және ... аймақтарда
КГС-4,8 өсімдік қоректендіргіш культиваторы қол-данылады. Қант қызылшасын
пунктирлі немесе пунктирлі-ұялы әдіспен сепкенде 12 ... ... жене ... ... егу ... 8 ... ССТ-8 сеялкасы
қолданылады.
Қант қызылшасы егістігінде топырақты жаппай қопсыту ... ... ... З-ОР-0,7 жеңіл тісті тырмалармен немесе РБ-5,4 ... ... ... ... және ... культиваторларымен
жүргізіледі.
Топырақтың қатар аралығын үстеп қоректендіру немесе ... ... ... ... ... басқа қатар аралықтарды
қоректендірмей өңдеуге КФ-5,4 фрезерлі культиваторы ... ... ... және Өсімдікті күтіп ... ... ... ... ... ... ... минералды
тыңайтқыштарды тұтас немесе жол-жол енгізу үшін және қант ... мен ... ... ... үшін улы ... ... ... қоректендіргіш-бүріккіш пайдаланылады.
Қызылша егісін сиретуді қатар бойынша және оған бұрыштап та жүргізуге
болады. Қатар ... ... үшін ... ... ... ... ... бойынша жүргізілетін автоматты ПСД-2,7
сиреткішін қолдану ұсынылады. Егістік көлденеңінен тиісті жұмыс органдары
бар ... ... ... ... ... ... комбайндарымен жинайды, сондай-ақ
бөлектеп жинау үшін алты қатарлы БМ-6 ... ... және ... КС-6 пен РКС-6 түбір (қызылша түбірін) жинайтын ... ... төрт ... ... ... ... ... жинаушы РКС-4
машиналар комплексін қолданады, үйілген қызылшаны тиеу ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.
1.3 Агротехникалық талаптар
Қант қызылшасы егісіне арналған топырақ кесектерінің диаметрі 20 мм-
ден ... және ... ... ... ... ... ... см-ден тиіс) өңделуге тиіс; топырақтың бетін тегістеу қажет. Тұқымды
егу кезінде бір-бірінен ... ... ... және белгіленген
тереңдікке енгізу (алшақтық ±1 см-ден аспауы ... ... ... түрде
түзулеп себіледі: қатараралықтардың ен айырмашылығы бір жүрісте ±1 см-ден,
түйісетін жерде ±5 ... ... ... ... себу ... және ... тыңайтқыш тұрақты болуға тиіс, ал себілген аланда жота және
трактор немесе сеялка доңғалағының ізі ... ... ... ... және ... қоректендіруде қопсытудың
белгіленген тереңдігінен және тыңайтқыш енгізу ... ... ... ... ені ... ... -+1см ауытқымауы тиіс.
Қызылша өсімдігін зақымдауға, сондай-ақ оларды ... ... ... толық жойған жөн. Жинау кезінде түбір мен жапырақты ластамай
жинау ... ... ... ... ... кететін балаусасы жалпы
түбірдің 5%-нен аспауы тиіс. ... ... ... ... ... ... қалыңдығы 15см топырақпен жауып қояды.
1.4 ССТ-12А аспалы қызылша сеялкасы
ССТ-12А аспалы қызылша сеялкасы (сурет 1) сұрыпталған қант қызылшасының
тұқымын (1 ... ... ... саны ... дәл ... және
пунктирлі-ұялы әдіспен бір мезгілде минералды тыңайтқыш ... ... ... қатараралықты 450мм етіп себуге есептелген. Қосымша
жалғастырушы біліктер арқылы қант ... ... ... ... оны ... ... ... қатарлы етіп қайта жабдықтауға
болады. Сеялканы арнаулы тетіктермен комплектілегенде қант қызылшасының,
тарының, ... ... ... (ірі ... ... ... себеді.
Сеялка МТЗ-80 және Т-70С тракторларына агрегатталады. Ол ... ... ... бар екі ... тіреуіш доңғалақтан
(1), тыңайтқыш сепкіш алты аппараттан (5), тұқым сепкіш он екі секциядан,
маркерлерден, екі басқыш тақтайдан және ... ... ... бір ... түтіктерден пісіріліп жасалған. Раманың
алдыңғы жағына СА-1 ... ... ... Оны ... ... 225мм солға қарай жылжытып қондырады, мұның өзі сеялканы доңғалақты
немесе шынжыр табанды отамалы тракторларға (із аралығы 1800мм және ... ... ... мұнда сошниктер трактордың із ... ... ... дәл ... сеялкасындағыдай жасалған.
Дискілі тыңайтқыш сепкіш АТД-2 аппараттары ... ... ... ... аспалы механизмдерден, тұқым бункерінен, сепкіш
аппараттан (себуші дискі – 10, ... ... – 8, ... - ... ... сошниктен (тыңайтқыш бағыттаушы – 16, ... – 17), ... (14), ... ... реттейтін механизмнен
(11), ішінде атмосфералық қысым сақтаған камерасыз резеңке шиналы тапаушы
доңғалақтар (13) мен ... (12) ... және ... ... ... ... орталықтандырылған және
тербеліс подшипниктеріне орнатылған тіреуіш пневматикалық доңғалақтардан
(1) жүзеге асырылады. Өлшемі 5 – 10 әр ... ... ... ... ... алты тұқым сепкіш және үш тыңайтқыш ... ... ... ... ... ... ... Тыңайтқыш сепкіш
(5) аппараттан тыңайтқыш өткізгіштерге (7), одан тыңайтқыш бағыттаушы ... екі ... ... түседі.
Сошниктің тыңайтқыш бағыттаушысының артынан борозда ернеуінен құлаған
топырақ тыңайтқышты жауып, тыңайтқыш пен тұқым арасын бөліп тұратын ... ... ... ... себу ... (10) ұяшықтарына келеді.
Дискінің әрбір ұяшығына бір дәннен түсіп, ... ... ... (8) ... Одан әрі ... ұяшығында тұрған тұқым сепкіш аппарат корпусының
қабырғасымен төмен түседі. Ұяшықтың төменгі бөлігіндегі ... ... ... бірінен соң бірі сошник сүңгімесі жасаған, тапталған борозда түбіне
тасталады. Тұқым мен ... ... ... ... (14) ... кейінгі топырақ тұқымды топырақ тұқымды топыраққа жанастыра
доңғалақ ... (13) ... ... ... ... ... және ... шлейфтермен (12) қопсытылады.
Сеялка жылжымалы штангілері бар дискілі ... ... ... кабинасынан басқарылатын гидрофитциялы механизмдермен
түсіріліп, ... ... ... ... ... ... бұл ... кішірейтіп, агрегаттың тасымалдануын жақсартады.
Сеялкаға раманың көмекші брусына кронштейндермен бекітілген екі
басқыш тақтай қойылған. Басқыш тақтайдың ... ... бар, ... жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін артына арқалық бекітілген.
Оң жақтағы басқыш ... ... із ... ... ... себу агрегаты егістікті жүріп ... соң ... ... ... ... ... үшін, трактордың
культиватормен қоса келесі өтуіне ... ... ... ... мен тракторшының аралық байланысын жүзеге асыру үшін
электр сигналмен жабдықталған. Ол кнопкалы қосқыштан, ... ... ... ... ... оң жақ ... ... сол жақ тірегіне
бекітілген.
а- жалпы көрiнiсi; б — схемасы; 1— доңғалақ; 2, 3, 4— ... ... ... ... 6— ... 7-тыңайтқыш өткiзгiш; 8-тарағыш
ролик; 9-тұқым; 10-себушi диск, 11-сошник жүрiсiнiң тереңдiгiн реттейтiн
механизм; ... ... ... 14 — қырғы, 15 — түрткiш, 16 ... ... ... ... 1 ... 19—серiппелер.
Сурет 1. ССТ-12А сеялканың схемасы
1.5 Егістікті күтуге арналған машиналар
УСМ К-5,4А (сурет 2) ... ... ... және ... ... 45см және 60см қант ... ... сондай-ақ себу алдында топырақты жаппай өғдеуге арналған.
Жұмыс органдары мен тетіктерді жинап алуға байланысты ... ... ... ... ... ... ... топырақты қопсытып, жерді тұқым ... ... ... ... ... ... ... қопсыту және арамшөптерді
жоя отырып, 3см тереңдікке дейін топырақ қабыршығын уату;
шабықтау, қатараралықты өңдеу ... ... ... ... ... ... отырып, ұсақ және терең (16см-ге) қопсыту;
минералды тыңайтқышпен үстеп қоректендірумен бір мезгілде белгіленген
тереңдікте топырақты қопсыту;
ССТ-12 сеялкасының маркерін пайдалана отырып, егін ... ... ... ... ... (2), ... секцияларынан (3), айыры бар тіреуіш-жетек ... ... ... ... ... ... ... қоректендіргіш
тетіктерден, тырмаларды асуға арналған құрылғылардан (4) және ... ... ... ... рама ... тартпалармен жалғасқан негізгі және
көмекші брустан (түтіктерден) тұрады. Раманың алдыңғы бөлігіне автоматты
ілініс ... ... ... ... мен ... үшін ... ... доңғалағы, 2—рама, 3—жұмыс органдарының секциясы,
4—тырманы асуға арналған ... ... ... келтірушi
серiппе.
Сурет 2. УСМК-5.4А культиватор-қоректендiргiштiң жұмыс органдарын
топырақтың өсiмдiк себер алдында комплектiлеу схемасы
Жұмыс органдарының секциялары ... ... ... ... Ол алдыңғы және артқы кронштейндерден, грядильден, жалғастырғыш
құрсаудан, тұрақтандыру серіппесінен, ішінде атмосфералық қысымы бар ... ... ... ... және ... ... тұрады. Ол
қатараралық 60см болғанда 8 ... ... ... ... ... ... орнатылған, ал құрсаулар арқылы культиватордың ... ... ... ... ... доңғалақтарынан
қарсы жетек арқылы тыңайтқыш сепкіш аппараттарға береді.
Тыңайтқышпен қоректендіргіш тетік үш жетек білікшелермен және ... ... ... ... алты АТД-2 ... сепкіш
аппараттан тұрады.
Тырма асатын құрылғы түтік қимылы екі тартқыштан тұрады. ... ... ... ... ... ... ... ұштарына шлейф бекітілген. Шлейф тізгіншелеріне жеңіл себу тырмалары
орнатылған. Тасымалдау қалпында ... ... ... ... ... арқылы ұсталып тұрылады. УСМК-5,4А ... ... Т-70С ... ... ... бір сағат таза ... 4,2га. ... ... ... істейді.
УСМ П-5,4К қант қызылшасы көктерін сиреткіш (сурет 3) қант ... ... ... және қатараралығы 45см және 60см етіп
себілген өсімдікті күтуге арналған.
1— рама, 2— тiреуiш-жетек доңғалағы, 3— пышак, 4— кескiш қалпақ
Сурет 3. ... ... ... ... қималы рамаға асылған 12 жетілдірілген жұмыс
секцияларынан ... ... ... ... ... ... ұқсас. Ол екі тіреуіш-жүріс пневматикалық доңғалағына (2)
тіреледі.
Сиреткіш жұмыс секциялары ... ... ... бар қатаң
параллелограмм аспаға қондырылған. Серіппе ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы буынының артқы
сөресі жұмыс органдарының жүрісін шектейді. Пышақтары (3) бар ... ... ... сүйір бұрышпен қондырылады және айналысқа ... ... ... доңғалағы редуктордың ену білігіне, ал
кескіш ... шығу ... ... пышақтары өздігінен қайралады. Өсімдікті қалыптастыру схемасына
қарай оларды жекелеп немесе ... ... және ... ... Винт ... ... тереңдігін реттеу үшін қызмет етеді.
Сиреткіш тіреуіш катоктары бар грядильдер акциясы және жұмыс органдарының
тұтқыштары (12 дана) сияқты культиватор ... ... ... ... арқылы «Беларусь», ЮМЗ-6Л, ... ... ... ... ... ... машиналар
Өздігінен жүретін қызылша жинайтын алты қатарлы К С-6 Б машинасы (сурет
4) қатараралығы 45 см ... ... және ... әдісімен егілтен қант
қызылшасын жинауға арналған. КС-6Б ... ... ... ала ... үйілген қант қызылшасының түбірін жинап алуға болады.
КС-6Б машинасының құрылысы мен технологиялық схемасы КС-6 машинасына
ұқсас.
КС-6 ... ... КС-6Б ... ... ... бар, оларға мыналар жатады: жүріс бөлігінің көлемді жетегі,
қазып алатын ... ... ... ... құрылғы, планетарлық
редуктордың қос тежеуіші, сфералы втулкалары бар қазып ... ... ... ... ... ... ... бойлық
және тиеуіш элеваторлар, элеваторлардың қысқартылған шеткі қырғыштары,
винтті серіпелі ... ... ... ... ... ... ... мен шнекті тазартқыштың жақсартылған тығыздығы,
қазғыш құрылғының ... ... ... ... ... ... ... рамасына түбір жинағыш қондырылған өздігінен ... ... ...... ... (31) және ... ... белдігіне сүйенетін рама (28), күш агрегаты (11), ... ... ... ... (10), ... және гидравликалық
жүйелер.
Түбір жинауыштың негізгі рамасына (28) тоң ұнтақтағыш (27), тиегіш
элеватор (21), ... ... (26), ... (22) мен ... ... жүргізу автоматы, 2— басқарылатын доңғалақтардың алдыңғы белдігі, ... ... ... ... штырьлар, 4—кронштейн, 5— қазғыштар
тіреулерін бекітетш ... ... ... рамасын көтеретін
гидроцилиндр, 8—желдеткіші бар ауа тазартқыш. 9— ... ... ... ... ... ... ... құрылғы рамасы, 13—шарлы
топса,14—бойлық элеватор жетегінің ... ... ... ... ... ... топса, 17—бойлық элеватордың жоғарғы
бөлігі, 18— таяныш, 19—жетекші білік, ... ... ... ... 21- ... элеватор, 22— бункер; 23—ілгешек, 24— резеңке алжапқыш,
25—бункер, корпусы, 26— ленталы транспортер, 27— кесек ... ... ... ... 29— ... доңғалақтар, 30—бойлық элеватордың
төменгі бөлігі, ... ... ... ... элеватордың
полотносы, 33—бағыттаушы ролик, 34—реттегіш тартқыш, 35—берілісті битер,
36—шнекті тазартқыштың артқы валеці, 37— шнекті тазартқыш, 38— ... ... 4. КС-6Б ... ... ... ... (39) мен шнекті тазартқыш (37) қазу құрылғысының рамасына (12)
бекітілген және шарлы топсамен (13) жалғастырылған.
Рама (12) жұмыс барысында ... ... ... ... ... (4) ... басқарылатын доңғалақтардың алдыңғы белдігіне (2)
тіреледі; тасымалдау қалпында қазғыш ... ... ... ұстатылады да, бекіткішпен (6) тоқтатылады.
КС-6Б машинасы негізгі жинау бөлшектерінің жұмысына, сондай-ақ жүргізу
автоматына (1) бақылау жасайтын ... ... ... Машина түнде
жұмыс істеуді қамтамасыз ететін жарық беру приборлармен жабдықталған. Оның
баспалдақсыз жылдамдығы сағатына 0-ден 20,1 ... ... ... қазғыш құрылғысының рамасына (12) алты қазғыш (39), битер
(38), шнекгі тазартқыш (37), қазғыш битер, шнек және ... ... ... ... ... қазғыш бірі-біріне бұрышпен орнатылған екі ... ... ... ... қондырылуы қиюласатын құрсау жақтаулары
аралығындағы саңылаудың 30—46 мм ... ... ... ... ... ... жағына ауыстырып қою арқылы кішірейтуге болады.
Ауыр және ылғалды ... ... ... ... ... тіркеу
тетіктері арасындағы саңылауларға орнатылған қосымша валецтерді шығарып алу
ұсынылады.
1.7 Пәлек жинауыш КС-6Б машинасы
КС-6Б машинасының салмағы 9100 кг, 1сағаттағы таза ... ... ... БМ-6 ... жинауыш алты қатарлы машина қатараралығы 45
см болып егілген қант қызылшасының пәлегін ... ... ... ... ... ... ... істеуге есептелген. БМ-6 пәлек жинауыш
машина тамыр жигайтын тамыр жинайтын КС-6Б ... ... ... БМ-6Б (сурет 5) пәлек жинауыш машинаның жұмыс ... ... ... ... құрылғымен жарақаттандырылған. Машинадағы
бақылаудағы тораптың бірі ... ... ... ... ... жерін
көрсетіп) жөніндегі сигнал беретін әмбебап автоматты басқару жүйесі (УСАК-
6Б) қондырылған.
1-бағдарлаушы-копирі; 2-пәлек кесу ... 6, ... 5- ... барабаны; 8-тамыр
тазалағыш.
Сурет 5. Пәлек тазалағыш БМ-6Б машинасының жұмыс процессінің сұлбасы
Машина тіркемесі бар рамадан тұрады. ... ... ... ... (7), ... ... ... бағдарлаушылары (пәлек
кескіш-2), тіреуіш доңғалақтар (3), пышақтар (4), ... ... (5), ... ... элеватор (6) орнатылған.
Рама –пісірілген түтікті конструкция. Ол ... ... ... Тіркеме негізгі ... ... ... ... ... ... негізгі раманың алдыңғы бөлігіндегі
көлденең ... ... ... ... жалғастырылған. Оң ағаштың
бағыттаған жақта еркін қозғалуы үшін ... ... ... ... кронштейндер пісірілген, олардың осіне рамка ... ... ... ... ... мен ... ... бекіту үшін
кронштейн пісірілген.
Бағыттауыш механизм қызылша тамырының басын вертикаль ... ... ... ... ... сүңгісі әр тамырдың
басымен түйісіп, пышақты қажетті кесу биіктігіне көтереді.
Бағыттауыш механизм пішінді жота салғыш ... (1) ... және төрт ... топсалы серіппесі бар.
Пышақтың аспа механизмі пышақтың бағдарлаушы механизмімен және
пәлек кескіш ... ... ... ... ... ... аппараттың механизмдерін жалғаушы топсаларға тербеліс ... және ... ... ... кескіш (2) жеке екі
секция түрінде орындалған. Әрбір секция үш ... ... үш ... мен битерлі қабылдау транспортері орнатылған ... ... ... тұрады. Жылжымалы рама негізгі рамаға
топсамен жалғастырылған және ... ... ... ... ... ... ... тіреледі.
Кескіш аппарат пәлекті тамырдан кесіп алу және ... ... ... ... беру үшін ... ... (сурет 6).
Машина кескіш аппараттың екі секциясымен ... ... үш ... ... бар, олар ... ... раманың алдыңғы
бөлігіндегі кронштейндерге орнатылған және өзара шынжырлы жартылай муфталы
білікпен жалғастырылған.
Кескіш аппарат ... ... екі ... ... көп ... ... ... үшін сегментті және
65 г болаттан жасалған тегіс дискілі. Кескіш ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етіледі.
Кескіш аппарат подшипниктері мен ... бар ... ... ... ... ... втулкадан,
қалпақтан,саусақтардан, күпшектерден және пышақтан тұрады.
1-копир ... ... ... ... ... ... 6-тұлға; 7-лопастар; 8-пышақ; 9-
түйнек тамыр;
а-копир мен пышақ арасындағы көлденең
саңлау; в-копир мен ... ... тік ... ... пышақ арасындағы
саңлау; І,ІІ,ІІІ-тесік.
Сурет 6. Пәлек қырқу аппараты
Пышақ сақина арқылы оған ... ... ... ... ... втулкаға бекітілген. Корпустың саусақтары
бағдарлауыш механизмдермен жалғастырылған.
Металл керамикалық ішпек престелген втулка ... ... ... пышақтың білік бойымен ауысып отыруын қамтамасыз етеді.
Пышаққа бұру ... ... ... ... ... ... ... және пышақпен байланыстырылған саусақтар орналасатын
ойықтар болады. Гофрирленген құндақ білік пен втулканың жұмыстық ... ... ... кесілген пәлекті қабылдау транспортерінің полотносына
лақтырып тұратын екі ... ... ... ... ... рамасы үшін үшінші тірек болып табылады. Ол дискілі пневматикалық
доңғалақтан, осьтен, күпшектен, ... ... ... ... және ... ... ... (5) пәлекті қабылдау, топырақтан тазарту және
тиегіш элеваторға тасымалдауға арналған. Битерлі ... ... ... ... етіп ... Ол ... битерден,
полотнодан, жетекші біліктен, жетектегі және сүйемелдеуші роликтерден
тұрады. Битер ... ... ... жетектегі және сүйемелдеуіш роликтер
бір рет майланатын шарикті подшипниктердеайналып тұрады.
Полотно адымы 38,1 м м ... ... мен ... ... екі втулкалы-роликті шынжырдан тұрады. Полотноны керу
жетекші біліктің үшкіліне пісірілген реттеуші винттер арқылы ... ... ... ... ... ... ілінген әрі кардан білігі арқылы ... ... ... ... ... ... ... бекітілген редукторы бар
сақтандырушы муфтадан жүзеге ... ... ... ... ... ... ... Сақтандырғыш муфталар қабылдаушы транспортерді
сынып қалудан қорғайды. Битер ... ... ... транспортердің
жетекші білігінен шынжырлы беріліс арқылы қамтамасыз ... ... ... (6) ... келе ... транспортқа пәлек тиеуге
арналған.
2 Технологиялық бөлім
2.1 Ауыл шаруашылық дақылын ... ... ... ... ауыл ... ... өсіру және жинау технологиялық
сұлбасын таңдап алуда технологиялық процесстегі барлық операцияларды
негіздеп алдым.
Технологиялық сұлбаны ғылым мен озық ... ... ... ... ... ... және жинау технологиялық ... ... қант ... өсіру технологиялық сұлбасын жасау үлгісін
келтірдім (1 кесте).
Кесте 1
Қант қызылшасын өсіріп және жинау ... ... ГА ... т/га: пәлек – 120; тамыры-500.
|№ |
|1 |
|1 |2 |
| |К - 701 |ДТ – 75м ... ... ... ... |301,7 |95,06 ... ... ... кг |3908 |1152 ... ... ... саны |15,97 |13,58 ... ... дана | | ... |1 |1 ... |2,7 |1,1 ... ... ... | | ... трактордың |301,7 |95,06 ... ... |111,7 |86,4 ... ... ... |18,89 |7 ... паркін пайдалану коэффициенті | | ... ... ... ауысым норма | | ... | | ... ... |15,97 |13,58 ... ... |5,91 |12,34 ... жанармай сарпы, кг/ш.э.га | | ... ... ... пайдалану көрсеткіштері
|Көрсеткіштер |АШМ маркасы |
| ... ... ... ... ... ... ... |92,5т |500 |750т |500 |105т ... | | | | | ... ... |1,54 |7,46 |10,7 |6,94 |2,91 ... | | | | | ... саны, |1 |1 |1 |1 |1 ... | | | | | |
|1 ... | | | | | ... га | | | | | ... |92,5 |500 |750 |500 |105 ... |60 |67 |70 |72 |36 |
|1 ... |1,54 |7,46 |10,7 |6,94 |2,91 ... ... | | | | | ... | | | | | ... ... май мұқтаждығы
|Тұтынушы |Жанармай ... |
| ... ... ... ... ... |Қою май |
| |отыны | ... |тор майы ... ... |
| |m |
| ... ... ... |Автотрактор|Трансмиссия|Қою май |
| ... | ... ... ... |(солидол|
| | | | | | |) ... | | | | | | ... | | | | | | ... m |5,06 |0,02 |0,268 |0,0,021 |0,003 |0,005 ... ... |0,00002 ... |0,000021 |0,000003 |0,000005|
|қажетті ЖЖМ | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... ЖЖМ | | | | | | ... ЖЖМ | | | | | | ... | | | | | | ... ЖЖМ |5,065 |0,02002 |0268268 ... ... ... мың |35000 |50000 |60000 |70000 |120000 |155000 ... | | | | | | ... мың |177275 |1001 |16096 |1471 |360 |775 ... | | | | | | ... ... ... ... ... түрі ... мың ... ... | ... құны |196978 ... Тқ және ... | ... ... | ... | ... | ... | ... ... мен ... ... ... | ... үшін ... ақы | ... да ... ... | ... ... ... ... ... ... | ... жұмыс көлемі, ш.э.га |400 |
|1 ... ... ... ... |62032 ... ... ... тыңайтқыш, улы химикат және олардың құны
|Технологиялық |Қажеті, ... мың ... мың ... ... | | | ... ... |13000 |2405 ... | | | ... | | | ... ... |17,5 |1800 |31500 ... ... | | | ... |- 17,685 |- 14800 |33905 ... ... өнім және оны ... ... табыс
|Өнім |Жалпы түсімі ... мың ... / ... мың |
| | | ... ... қызылшасы |650 |18000 ... ... |650 |18000 ... |
Кесте 9
Шаруашылықтың экономикалық көрсеткіштері
|Көрсеткіштер ... мың ... ... ... ... түскен) |15450000 ... ... және ... құны |1391500 ... ... | ... шығын өндірістік шаруашылық | ... | ... ... ... ... |
|1 м ... ... құны ... ... ... ... ... ... құн ... | ... ... ... |1134000 ... ... | ... ... | ... өнімділігі, теңге/адам | ... % | ... ... ... ... | ... ... себуге және тыңайтқыштар енгізуге қойылатын
агротехникалық талаптар
Агротехникалық талаптарды сақтау ауыл шаруашылық дақылдарынан мол
өнім ... ... ... ... ... ... мынадай талаптар
қойылады:
* сепкіштер берілген себу нормасын сақтауды қамтамасыз ету керек;
* себу тереңдігін сақтау керек.
берілген себу мөлшерінен ауытқу 3% ... ... ... дән себу ... тең ... керек;
алым ені бойынша ауытқу 3%;
- себу кезінде дән нығыздалған ылғал қабатында жату керек;
себудің бірқатарлығын және ... ... ... аппараттарымен жаншылған тұқымдар 0,2% аспауы тиіс.
Агротехникалық талапты сақтамаса, себетін ... ... ... ... және ... ... шығады.
2.3 Трактор мен АШМ- ның қысқаша техникалық және пайдалану
сипатамалары
Жалпы қолданылатын трактор: 5 ... 2 ... 198 квт ... ... ... ЯМЗ- 240Б ... ... орналасқан. Дөңгелек схемасы
4.4. Тіркемелермен жұмыс істеу үшін ... ... ... ... ... 7400 х 2880 х 3750 ... К- 701-дің техникалық сипаттамасы:
1. Двигатель қуаты, - 198,6 кВт;
2.Иінді біліктің айналу жиілігі, - 1900:60 сек =(31.6) мин-1,( ... - ... ... ... ... ... коэффициенті - 0,9
5.Доңғалақты құрсағының радиусы, - 0,332 м (ч);
6. Тарту классы, - 50 ... ... ... ... режимін негіздеу, берілген
операцияны орындау үшін, пайдаланылатын ауыл ... ... ... сәйкес.
ССТ – 12Б сепкіші, 10 км/сағ ... ... ... ... Осы
жүріс жылдамдықтарына сәйкес трактордың технологиялық сипаттамасынан жүріс
берілісі анықталады. ССТ = 8 км/сағ
Осы қабылданған жүріс жылдамдықтарына ... К - 701 ... ... 2 ... 2 ... ... ... қызылша сеялкасы:
1. Алым ені, - 5,4 м;
2. Қатараралық ені,– 45 ... ... ... ... - 1650 ... ... - 840 дм3;
4. Жұмыс жылдамдығы, км/сағ - 10 дейін;
5. Өнімділік - 90 кг/га;
6. Көмекші қызмет -1адам.
2.4 Трактордың пайдалану көрсеткіштерін есептеу
Қозғалтқыштағы ... ... ... ... табанды трактор)
жанама тарту күші мынадай формуламен анықталады;
(12)
Бұндағы: Nе - ... ... ... ... ... -трансмиссияның беріліс саны;
r - тербелу радиусы;
nдв - иіндібіліктің номиналды айналу
жиілігі, с-1;
ηмех - ... ... ... ... ηm ... ... және ... беріліс жұбының механикалық ПӘК.
η цил =0,93÷ 0,95;
ηкон =0,95÷0,97;
ηмех =0,94*0,96=0,90;
J- трансмиссия беріліс саны - 66,9.
Дөңгелекті тракторлар үшін :
г = го + λ ш һш , ... ... λ ш - ... отыру коэффициенті -і=>0,75;
һш-қырынан қарағандағы шинаның
биіктігі.
г =0,332+0,75 0,523 =0,724м =>0,523м;
Рілін =Gіл μ, ... μ - ... ... ... ... ... μ ... - ілінісу салмағы.
Gіл = hілін G cos α, ... ... ... салмағын пайдалану коэффициенті;
G -салмақ күші, кН;
Кілінісу коэффициенті = ... α - ... ... cos α =100 ... Д ... Д- ... түсу ... -9,81 м\с2 ... ... ;
G=0,001 9.81м\с213500кг=132 кН;
Gіл=0,9 132 1=118,8 кН;
Рілін= 118.8 - 0.6=71
кН
2.5 Трактор қуатының тепе -теңдігі.
Агрегатты қозғаушы күш ... ... ... ... Ріл Рж
Рқоз = Рж
Егер, Рілін < Рж
Рқоз = ... =83,6 ... = 71 ... Рж > ... = 71 ... ... ... тарту күші:
Рілмек = Рқоз – (Рf + P α + ... ... = 40 ... Рf ... ... ... =f*G cos ... доңғалау коэффициенті, f = 0.16...0,20
Рf =0.18 132 1 =24 кН
Ркаб-қуат алу білігі:
Ркаб = ... ... ... ... ... ... қаб ...... = 0,0524. 132 =7 ... ... ... α =30 => і =0,00524
2.6 Трактордың тарту сипаттамасының дұрыс есептелгендігі қуат
тепе-теңдігі бойынша жүргізіледі:
1.трансмиссияда ... ... =Ne (1-η мех), ... =198,6(1-0,90) =20кВт.
2.Жердің еңістігін жеңуге жұмсалатын қуат:
N α = ... ... ... ... δ=(Nе- Nмех) ·δ, ... δ =(198,6- ... тайғанау коэффициенті, δ = 0,12...0,13.
4. Доңғалауға кеткен қуат:
Nf = ... = = 53 ... ... қозғалтқышының топырақпен ілінісуінің жетіспеуінен
жоғалатын
Қуат:
(Ріл< Рж ) (бұндай жағдайда ілінісу
жетіспейді.)
Nж. ... ... ілін = =71 ... ҚАБ ... ... ... жетегіне жоғалатын
қуат:
Nқаб= ... ... ... ... ... =221 ... Nf + N α ... ... 226 ... =20 ... =53 ... α =15 кВт
N δ =21 кВт
Nж. ілмек=28 кВт
Nілмек =89 ... ... ... ... ... ... ауылшаруашылық агрегатын
жобалау
Агрегаттағы машина саны болашақ агрегаттың максималды алым еніне
байланысты анықталады:
Вmax= ... = ...... меншікті кедергісі.
Км =1,1...1,6;
η м = ;
η м- машина саны
Вм – бір ... ... ені, ... = 12,3 ... мен ... ... – меншікті кедергісі
А - өңдеу тереңдігі, м
nк=;
(30)
nк – корпус саны;
Вк – бір корпус алым ені, ... ... құру және ... ... жұмысқа дайындау үшін тракторлардың және ауыл шаруашылық
машиналардың технологиялық ... ... ... жағдайларда технологиялық
қызмет көрсету қажет.
Агрегатты реттеу (трактор мен ауыл ... ... ... ... қою ... Дөңгелек шинасының қысымын реттеу
керек. Тіркемелі ... ... ... ... ... ауыл
шаруашылық машинасын тракторға жалғау және реттеу қажет). Агрегатты
бағыттаушы және ... ... ... ету (із ... із
жапқыш, із қозғыш және маркер және т.б.) операцияға ... ... ... ... ... ... ... сипаттамасы
Егіс учаскелерінде агрегаттың жүрісі ауыл ... ... ... ... ... мөлдектің бас аяғындағы
бұрылыстардан, яғни бос жүрістерден ... Бос ... ... ... жұмысы болып табылады. Ол агрегат жүретін барлық жолдың
5-15% құрайды. Жүріс әдісін таңдаған және ... ... ... ... кинематикалық сипаттамасын білу қажет. Оған агрегаттың
орталығы егістіктен шығу ұзындығы және бұрылу ... ... ... деп – оның ... қарап бағалайтын шартты нүктесін айтады ... ... К – 701 ... орталығы төмендегідей:
Сурет 7. Агрегат центрінің орталығы
Трактор, тіркеуіш және үш ... ... ... себу ... берілген(сурет 8).
1-ізкөрсеткі; 2-шынжыр табанды трактор; 3-тіркемелі тіркеуіш;
4-ұзартқы; 5-тіркемелі сепкіш; 6-сепкіштің сіңіргісі; 7-
маркер.
Сурет 8. ... ... ... ... ... (1к). ... орталығымен
машинаның ең алысқа орналасқан жұмыс органдарының мүшесінің қашықтығы.
Агрегаттың кинематикалық ені (dк). ... ... ... ... шеткі нүктелер арасындағы қашықтық.
Тіркеменің кинематикалық ұзындығы (1тірк). Ауыл шаруашылық ... ... ... ... + ... + 1м =2,9+8=10,9;
(31)
К – 701 кинематикалық ұзындығы:
1тр=2,9м (тіркемелі)
1тірк=8м
Ені: ... kp; м ... – vбұр = ...... ... – бұрылыс жылдамдығының көтерілуіне байланысты
бұрылу радиусының ескеретін коэффициенті
vбұр – агрегат габаритіне байланысты және
бұрылыстардың
қауіпсіз болуына байланысты 5 – 9 км/сағ.
р=1,6*В=1,6*12=19,2м.
Агрегаттың шығу ... ... ... ...... габаритіне байланысты және бұрылыстардың
қауіпсіз болуына байланысты 5 – 9 км/сағ.
=1,6.
Тіркемелі машиналар үшін:
е=(0,25...0,75) ... ... ... орнын ұйымдастыру
Алқапты дайындауға агрегаттың бұрылу радиусын, агрегаттың ... және ... шығу ... ... жолағының енін, машинаға тұқым
және тыңайтқыш құю орнын және алқапты айналдыра орып, жиын – терін жұмысына
арнап, ... ... ... ... ... міндетті түрде алқапта
жұмысқа кедергі жасайтын заттарды тазалаймыз. Одан басқа бұрылыс жолақтарын
белгілеу, агрегаттардың бірінші жүрісін, жолы түзу ... ... ... да кіреді. Агрегаттың қозғалыс тәсілі (сурет 9) ... ... ... ... тәсілі бос жүрістердің мейлінше аз
болуын өңделмеген ... ... ... ... ... 2 рет әсер ... операциялардың жоғары сапалы орындалуын
қамтамасыз етуі қажет.
Агрегаттың егістік ... ... ... ... түзу бағытта,
айналмалы және дианогалды жүру деп 3 топқа бөлуге болады.
Агрегаттың жүріс тәсілі:
Шөрнекті ... ... ... ... ... ... мен ені; ... пен
мөлтек ені;
Е-бұрылыс жолағының ені;Lж-алқаптың жұмыстық айдам
ұзындығы.
Сурет 9. Агрегаттың қозғалыс ... ... ... ... ... ... бос ... мейлінше аз
болуын өңделмеген ... ... ... ... жұмыс
тетіктерінің топыраққа екі рет әсер етпеуін, операциялардың жоғары ... ... етуі ... ... ... ... ... тәсілін түзу бағытта, айналмалы
және диагоналды жүру 3 топқа ... ... ... ... ... ... (тұқым сепкенде операцияға байланысты).
Lж=Lа-2E;
(36)
Lж-айдам ұзындығы =550м;
Lа- жұмыстың ұзындығы
Е-бұрылу алаңының ені
Вж =Вк*β=12,3*0,98=12м; ... енін ... ... Вж=2*12=24м
Lж= Lа-2Е=550*2*24=26400м
С=2*( Вж* Lж *2р2)=2*(12*26400-2*19,22)
Вж – алым ені – ...... ... ... ... режимінің жобасы
Ауысым уақытына міндетті түрде негізгі жұмысқа, ауысым сайынғы
күтімге, ... ... ... ... жеке ... басқа да уақыттар кіреді.
Тауыс=Тж+Тд.а+Тбұр+Ттк+Татқ+Тм.д+Та; ...... ... таза ... уақыты;
Тд.а- техникалық дайындау, аяқтау;
Тбұр – бос бұрылыс, бос ... ... ... ... ... ... ... техникалық қызмет көрсету және
ұйымдастыру жұмысына тоқталған уақыт;
Тм.д- механизатордың демалуына және ... ...... ... ... – таза ... уақыты;
Тб.ж – бос жүріс уақыты;
Тт – тоқтап тұрған кездегі уақыт;
Тб.ж=Та+Тбұр =26+22=48=0,8 сағ;
Тт= Тд.а+ Ттк+ ... ... ... ... - 25÷30 ... - 20÷25 ... - 10÷15 ... - 15÷18 мин
Тм.д – 20 мин
Татқ – 25 мин
Ауысым ... ... ... ... ... ... сағ
Тт =72 мин=7,2 сағ
Тж=7-(0,8+1,2)=5сағ
λ=Тж/Тауыс=5/7=0,71
Ауысым уақытындағы отын шығыны
Gауыс=( Gж *Тж)+( Gб.ж*Тб.ж)+ Gт*Тт; ...... ... ... ... жанармай шығыны
Gб.ж. – агрегаттың бос жүріс кезіндегі сағаттық
жанармай
шығыны
Gт – агрегаттың тоқтап тұрғандағы жанармай шығыны
Gж=32,0 ... 51,0=45 ... ... ... ... ... ... техникалық экономикалық көрсеткіштері
Бір жұмыс көлеміндегі шығыны
Gга= ... ... ... ... ... ... жұмыс көлемі бірлігіне келетін еңбек шығыны
Нга=m+n/Wсағ; адам ... адам ...... саны - 1
n – ... ... саны – 1ъ
Машина трактор агрегатының сағаттық өнімділігі
W=0,1 Bж υж τж ... ... ... ... ... ... шығыны
Gауыс=Еа+Сжжм+Атр+Аашм+Стр кжтқ + Сашм ... ... ...... ақыға қойылатын пайыздық көлем
Снач – 1,045
Снад – тракторшының ... ... ... ... ... ... орындалуына байланысты қосылатын төлем ақы
Снад – 1,046
Сжжм ... ...... ... бағасы
Цк – 50 тг
Атр – жаңартуға және күрделі жөндеуге ... кр) ... ... ... =(10+7)*5962474/100*1350*6=
=0,0000012 ... а11 – ... ... ... ... ... және ... трактордың баланстық құны
Бт=Ц(1+ац/100)=5281200(1+12,9/100)=596247,4
(49)
ац=12,9%
ац- машина құнына пайыздық төлемі
К-701=12000$*135=1620000 ... ...... ... ... – 1350 сағ
а1=10%а11=7%
А=(Б*а1)пм/100Ташм г Wсағ =(4142340*12,5)*1/100*140*6=616
Б – а.ш. маш бағасы
Б=ПЛН-4-35=1200$=162000тг
Б=25,57*162000тг=4142340
а1 = 12,5%
Ташм г = 140 сағ
Пм = 1
Стркжтқ=Б*(атқ+аж)/100*ТтргWсағ=5281200*22/100*1350*6=1,1618640/810000=0
,0000014 тг/сағ
(50)
Атқ, аж=22
(51)
Сашм жжтқ =Б*( ... ... ... + ... ... тг/сағ
Сжжм=1500 тг/сағ
Атр=0,0000012 тг/сағ
Аашм=616 тг/сағ
Стркжтқ=0,0000014 тг/сағ
Сашмжжтқ=345 тг/сағ
Тікелей пайдалану шығынының механикаландырылған жұмыс бірлігіне кететін
құны,
Сга=Сауыс/Wауыс=2584/42=61 тг/га
(53)
3 ... ... ... АШК-дегі қазіргі заманғы машиналар паркі
әртүрлі және қымбат бағалы техникалардан құралған. ... ... ... ... ... ... мен жөндеуден өткен техникалыр
саны 50 пайыздан жоғары. Техникалық ... ... мен ... ... ... техниканы ауылға алып келу азайған кезде олардың ... ... ... ... ... және ... ... болып табылады.
Еңбек етуге салауатты және ... ... ... ... көрсету
мәселесі әрқашан Қазақстан Республикасы Үкіметінің назарында болды ... ... бірі ... ... Жарты ғасырдан астам уақыт бойы ... ... ... және ... міндеттерді шешіге көптеген
техникалық экономикалық ұйымдастырушы және құқықты іс-шаралар бағытталады.
Қазақстан ... 2007 ... ... ... ... мен ... қорғау туралы Заңы» еліміздегі еңбек ... ... ... ... Жаңа ... жаңа ... технологиялық процестерді ендіру «техника қауіпсіздігінен
қауіпсіз техникаға» принціпін кезекпен жүзеге ... ... ... ... қауіпсіз және салауатты жағдайларын ... ... ... ... ... ... Арнайы ғылыми-зерттеу
институттары мен зертханалары жазатайым оқиғалар мен кәсіптік ... ... ... ... ... алу шараларын әзірлейді,
өндірістің зияндары мен қауіпті жоюдың оңтайлы тәсілдерін ... ... ... құрылғылар мен айлабұйымдарды жобалап құрылымдайды.
Қазіргі жұмыс ... ... ... ... ... және ... жағдайларын қорғау жөнінде іс-шаралар әзірлеуге
ерекше назар ... ... ... ... сауықтыру және еңбек
жағдайларын жеңілдету халықтың әл-ауқатын көтерудің ... ... деп ... ғылым мен техниканың жетістіктерін кеңінен пайдалануды
көздеу, жұмыстың ... ... ... ету үшін ... мен
жабдықтарды жетілдіру, атмосферадағы заттектердің зиянды тастандыларымен
өндірістік, көмектік және өзге ... ... ... және ... әсер ... ... жаңа әдістері мен құралдарын әзірлеу
қажет.
Ауыл ... ... бұл ... ауыл ... жаңа түрлерін жасау мен енгізумен және технологиялық
процестерді ... ... аз ... мен ... ... ... ... Өндірістің әлеуметтік қауіптілігі және зияндылығын талдау
Табиғатта зиянды және қауіпті ... төрт ... ... ... химиялық, психофизиологиялық.
Физикалық зиянды және қауіпті факторларға жатады:
- қозғалмалы машиналар және ... ... ... ... ... ... дайындамалар және бұйымдар.
- жоғар деңгейде шаңдану және гүаздану, ... ... ... артуы және төмендеуі;
- жабдықтар мен ... ... ... ... ... ... ... шу, тербелістің жоғары болуы;
- ылғалдылықтың жоғары немесе төмен ... ... ... ... ... аймағының жеткіліксіз жарықталуы, т.б.
Химилық зиянды және қауіпті өндірістік факторларға адам организміне
улы әсер ететін химиялық ... ... ... және ... ... ... ... жанасуы
кезінде жарақат алатын немесе кәсіптік ауруға ұшырайтын ... ... ... ... және ... ... ... тобы үшін
физикалық және нервтік-психикалық жүктелулердің маңызы ... ... ... ... ... әсер етеді. Сонымен
бірге еңбек қауіпсіздігіне жұмысшының жеке сапалары да әсер етеді.
Кездейсоқ ... ... ... көп жағдайларда осы
оқиғалардың себепкері адамның өзі ... ... ... ... ... ... улы ... талдау
|№ |Зат |Улылығы |ШМК мг/м3 |Қауіптілік| Зиянды ... |
| | | | ... ... ... |
| | | | | ... |
|1 |СО |Улы |20 |4 ... вентиля-ияны |
|2 |NOx |Улы |5 |4 ... |
|3 |CxHx |Улы |300 |4 ... ... |
|4 |Шаң |Улы емес |750 |4 ... ... ... ... Көлемдік жоспарлау шешімі
Өндірістің потенциалдық қауіптілігін және ... ... ... ... ... ... ... сипаттамасы,
өндірістік процесстің тобы анықталады. Мәліметтерді 3.2-кестеге жазамыз.
Кесте ... |Өрт ... ... ... ... |Санитарлық|
|аталуы |қауіпсіз|ыстың|ің ПУЭ |ортасының ... |қор аныс |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... |ені, |
| ... | ... ... |тің |есі | | ... |класы |
| ... | | | | |
| ... | | | | | ... |II |II-I ... ... ... |100 м. |
|хнологиял|категори| | |/ 20-22 оС ... II-Б ... ... |ясы | | ... | | ... | | | ... 40-60% | | |
| | | | ... ... | | |
| | | | ... 0,3-0,4 | | |
| | | | |м/с | | ... станцияның өндірістік корпусы бір қабатты
ғимаратта орналасқан. ... ... ... ... ... ... ... процесіне сәйкес ОНТП-01-86
талаптарын ескере отырып орналастырылған. Станоктар СНиП 2-97-74 ... ... ... ... іс-шаралар
Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу учаскесіндегі жұмыстар СН 4088-20 және
МЕСТ 12.1.005-76 бойынша ауырлығы орташа жұмыстар категориясына жатады.
Микроклиматтық нормаларды ... суық және ... ... ... ... ... ... ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60-40
%, ауаның қозғалу жылдамдығы 0,3 м/с, жылдың жылы ... үшін ... ... ... салыстырмалы ылғалдылығы 60-40 %, ауаның
қозғалу жылдамдығы 0,4 м/с.
3.4 Ауа ... ... ... ... ... ... ... құйылып-
сорылатын ауа алмастыру жүйесі қарастырылады. Учаскедегі зиянды ... ... ... ... дейін түсіруге қажетті ауа алмасу
келесі теңдеумен анықталады:
(3.1)
Мұндағы: V = 648 м3 – ... ... – ауа ... ... = 648 · 2 = 1296 ... ауа ... ... вентилятор таңдап аламыз: моделі ЭВР-4,
типі – ортадан тепкіш, өнімділігі - 1400 м3/сағ, ... ... – 520 ... ... – 1000 ... ПӘК – 0,48.
3.5 Табиғи және жасанды жарықтандыруды есептеу
Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу учаскесінде табиғи және ... ... ... ... ... кезінде табиғи
жарық түсетін терезелердің ауданын есептейді. Учаскедегі терезе ... Fn = 108 м2 – ... ... = 0,25 – жарықталу коэффициенті.
Жасанды жарықталуды есептеу.Ауыл шаруашылығы техникасын ... ... үшін ... ... ... себебі
оның қыздыру лампаларына қарағанда артықшылықтары бар:
1. Люминесценттік лампалар жарықты жақсы ... ... ету ... ... ... қарағанда 2,5 есе жоғары.
Учаске үшін келесі лампа ... ... ...... – Р=80 ... ... Ф=5220 лм
Жарық беру коэффициенті η=65,3 лм/Вт
Учаске үшін шамдардың санын анықтаймыз:
(6.3)
Мұндағы Р – лампа ... ...... ... ... – бір ... лампалар саны;
W – учаскенің қалыпты жарықталуын қамтамасыз етуі үшін
қажетті меншікті қуат, Вт/м2
дана
Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу учаскесінде шудың вибрацияның ... көзі – ... ... тұрған технологиялық жабдықтар ... ... ... ... МЕСТ ... бойынша 65-90 Дб, ал
вибрациянікі – 90 Дб.
Учаскедегі шуды және ... ... үшін ... ... ... дыбысты оқшаулау, дыбысты жұту, виброоқшаулау және т.б.
3.6 Техника қауіпсіздігі
Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу учаскесінле барлық стендтер берік
фундаменттерге ... ... және ... ... ... ... тек
бекітілген жұмысшы ғана жұмыс істеуі қажет, басқа адамдарға жұмыс істеуге
тыйым ... ... ... ... ... ... жұмыс
кезінде оларды пайдалану жеңіл және қауіпсіз болатындай орналасуы қажет.
Жұмыс ... ... ... ... ... ... оларға пайдалануға
тиімді және қауіпсіз болуы үшін әйнекпен ... тиіс ... ... пайдалануы қажет.
Металл өңдеу станоктары айналасындағы еден тегіс және сырғанамайтын
болуы қажет.
Барлық металл өңдеу станоктары төмендегідей орналасуы қажет:
А) ... ... ... ... бас ... мен есіктер жабылып қалмауы
қажет;
Б) жеке станоктар арасындағы қашықтық басқа жұмысшыларға жүретін, орны
ауыстыруға қажетті ... ... ... Бұл ... ені 1м кем ... ... ... тура орнатылып, берік бекітілуі қажет. Электр
қозғалтқыштарынан станокқа ... ... ... қоршаулармен
қоршалуы қажет.
Темір жаңқалары мен ұнтақтарын станоктан қолмен тазалауға болмайды,
сәйкес аппараттар мен құралдармен орындалуы қажет.
Бұрғылар мен ... ... ... ... кезінде олардың
беріктігі мен орнату дәлдігіне көңіл бөлуі қажет. Бұрғылаудан соң ... ... тек ... ... ... ғана шығару керек. Жону
станоктарында абразивті дөңгелектерді орнатқаннан кейін ... ... бос ... кезінде қажет. Жарамсыз станокқа «Станокты
қоспаңыз! Жарамсыз!» ... жазу ... ... ... ... ... техникасын жөндеу учаскесі ғимараты ПУЭ сәйкес
қауіпті ғимараттарға жатады. ... ... ... ... станоктардың электр қондырғылары электр қауіпсіздік ... ... ... мен қондырғылар кернеулігі 1 кВ-қа дейінгі
электр қондырғыдары қатарына жатады.
Кәсіпорында электр энергиясы ретінде кернеулігі 220/380 В және ... Гц ... ... ... ... 42 ... асатын барлық электр қондырғыларының бір ұшы
жерге ... ... ... және күш беру ... ... ... орнатады. Жерге қосатын құрал ... ... 35-60 мм ... ... 10-16 мм ... стерженьдерін қолданады.
Статикалық электрдің пайда болуына ескерту үшін жерге құрылғыларды,
антиэлектростатикалық сақтандырғыш құралдарды, жеке ... ... ... ашық ... ... ... ... қарсы іс-шаралар
Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу учаскесінің ғимараты өртке қауіпті В
категориялы өндірістік бөлмелер ... ... ... ... отқа төзімділік материалдарын СНиП 2.01.02-85 сәйкес II-ге
тең болады. ... ... СНиП ... бойынша жанбайтын, отқа
төзімділік шегі 0,25-ке тең болатын материалға жатқызады.
Өрт қауіпсіздігі МЕСТ ... ... ... ... ... ... Ол ... жатады: МТС-те өрт күзетін
ұйымдастыруды; жұмысшыларды өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... үшін электрлік өрт сигнализациясын, телефон
байланысын қолданады. Өрт сөндіргіш құралы ОП-5, сиымдылығы 0,5 м3 құмы ... ... ... өрт ... ... ... кіреді. Бұл құралдар
өрт сөндірудің алғашқы құралы ретінде қолданылады. Өрт сөндіру машинасының
учаскеге кіруі технологиялық ... ... ... ... ... және шаруашылық жүргізу обектілерін қорғау ... ... ... ... ... және осы заманды зақымдау
құралдарын қолдану мен табиғи және техногендік сипаттағы ... ... ... ... ... үшін ... іс-қимыл жасауының оңтайлы
тәсілдерін ғылыми тұрғыдан анықтау және ... мен ... ... дер ... ... ... ... қорғаныстың негізгі міндеттері мыналар болып табылады:
1) басқару, құлақтандыру және байланыс жүйелерін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... күштерін құру, оларды дайындау және ... ... ... ... ... ... ... Орталық және жергілікті атқарушы органдардың, ұйымдардың
қызметшілерін даярлау және ... ... ... өнеркәсіптерінің кәсіпорындары, оның ішінде
цемент, керамзит, қоршаған ортаға шаңдар, күкірт және азот ... ... ... ... ... беру ... ... тигізеді.
Шаңның майда бөлшектері ультракүлгін ... ... ... ядроларын түзеді және біраз уақыт бойы атмосферада қалып қояды.
Сонымен қатар шаң адамдардың демалу жолдарына едәуір зиянын тигізеді.
Соңғы уақытқа дейін ... ... ... ... құралы газ
тазартатын және су тазартатын құрылғы жүйелерін жасау болды.
Көптеген жаңа технологиялық процестер шикізат ... ... ... және ... ... ... ... газдармен жұмыс істеген кезде тағы сол сияқты, Радиоактивті
заттардың сыртқы ортаға ... ... ... ... бар ... пайдалану және тозу жағдайларында қызметкерлер
гамма сыртқы сәулеленуге ұшырайды, ... ... ... ... ... кезіне дейінгі және экрандалуға дейінгі қашықтықтың
өзгеруін қолдану арқылы жеткізеді.
Жұмысшының ионизацияланған сәулелену әсері бар, қауіпті зонада болуы
ұзақтығы ... ... ... яғни, сол уақыт ішінде қабылданатын доза
жіберілетін дозадан аспауы ... ... ... ... ... ... ... кері өзгереді. Қажет қашықтықты сақтай
отырып жағдайларға жұмыс ... ... ... ... ... ... ... өндірістік тәжірибеде жұмыс
істейтін адамдармен сәулелену көзіннің арасындағы ... ... ... ... ... ... ... үшін
технологиялық процесті бақылау үшін (ионерлі және кординатты монипулятор
жүйелері) диагностикалық басқару кезінен қолданылады.
Ішкі ... ... ... заттармен ашық түрде
контакт жасауды болдырмау организм ішіне, жұмыс зонасына ... ... ... ... бөлмелердің және жабдықтардың беті радиоктивті
болдырмауын талап етеді. Ашық радиоктивті сәулелену деп – ... ... ... ... сыртқы ортаға түсу мүмкіндігін айтады. Ашық
көздер мен жұмыс істеу үш класқа бөлінеді
4 ... ... ... ... ... салдарынан қоршаған табиғи ортаның
өзгеру заңдылықтарын қарастырып, оған ... және ... ... ... ... ... ... бір бөлігі – экология
деп ... ... біз ... ... ... ... ... қажет.
Қазіргі заманда өндіріс қалдықтарының көбеюі, өндірістердің өрленуіне
байланысты ... ... ... ... ... ... Ғылымның өндіргіш
күшке айналып өндіріс орындарының жаңа техникамен ... ... одан әрі ... жер ... ... қазбаларын және
шикізаттарын өндіру немесе өңдеу – бәрі де биосфера құрамына, ... ... ... ... әсер ... ... ... сулар өзен, көл, су қоймаларының құрамына зор
зардабын тигізіп отыр.
Қалдықсыз өңдеу жүйесінің жоқтығынан ... ... ... ... толық пайдаланбау нәтижесінде
жылына 30-мың тоннадай өнеркәсіп ... ... ... ... ... ... ... өндіріс орындары атмосфераға өте көп мөлшерде шаң
тозаңдар мен әртүрлі ... ... ... ... ... Мысалы:
адамзат іс-әрекеті нәтижесінде атмосфераға жылына 150 мың тонна SO2 ұшып
шығуы, оның 15 мың ... ... ... ... ұсталынып одан H2 SO4
шығады. Қоршаған ортаны ... ... мол бұл ... ... жылу
электр станцияларынан және түсті металлургия өндірістерінен көп бөлінеді.
Атмосфераны ластайтын ... ... ... ... ... газ, ... ... жүзінің ақпарат құралдарының мәліметтеріне сүйенсек, ауылды
жерлердегі елді мекендерге қарағанда, қаладағы ... ... ... есе, шаң ... 10 еседей артық. Өнеркәсіп шоғырланған жерлерде қыс
айларында туманның көп түсетіндігі, ол жауын ... ... ... есе ... ... ... ... сақтау комитетінің сараптау жұмыстары нәтижесінде әртүрлі
заттармен адамның ластануының шекті шамасы белгіленеді, олар орташа ... ... ... ... ... ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиiмдi пайдалану бiздiң
елiмiзде мемлекет саясатының саясаты. Экономикалық және әлеуметтiк ... ... ... ... ортасында және ластанудың көздерiн
қадағалау әсерiн жоғарылату. Осы қызметтiң техниканың жабдықталуын тиiмдi
автоматтарылған қоңдырғы және ... ... ... ауа бассейiнi ластануына көлік қозғалқыштарының пайдаланылған
газдар мен қазiргi күнi ... ... түрi ұзақ ... ретiнде, олардың фазасын ең алдымен енiң қатты бөлшектерi ... ... ... шоқ ... ... дем алу жолдарының ауруына себеп
болуы мүмкiн Бiрақ та оның ... ... ... ... беттерiмен
жасалынған канцерогендi заттарды тасымалдаушы болып табылады. Өкпеде осы
заттар қауiптi iсiктердi пайда қылып, организммен қабылданады.
Канцерогендер ... өмiр ... ... ... ... ... ең ... құрамына дейiн жиналады, сол кезде өкпенiң рак
ауруына шалдығуымен өлiмге єкелiп соғады.
Күйе ... ... ... ... ... ... өлшемдерiнен
үлкен айырмашылық болғанда, организмге едәуiр қауiп төне ... ... ... ... ... ауырлық күшiнiң арқасында жер бетiне
отрады жєне ауа ... ... ... ... ... ... бойы ... (тәулiк жєне одан да жоғары) күйе ... ... ... ... ... ... тұрғысынан ауыл шаруашылығы
техникасын жөндеу учаскесінің жұмысын сипаттау
Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу учаскесінде трактордан шешіп алынған
агрегаттарын бөлшектеу-құрастыру, ... және ... ... ... Ауыл ... ... жөндеу учаскесінде қоршаған ортаға
зиянды төмендегі заттар бөлінуі мүмкін: агрегаттың ... ... ... жуу ... ... сулар, жанар май булар, т.б.
Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу учаскесіне түскен машиналарға келесі
операциялар: жуу-тазалау, қоректендіру жүйесі, ... ... ... ... реттеу жұмыстары, майлау, үстеме май құю,
тазалау жұмыстары орындалады.
4.1-суретте учаскедегі ... ... ... мен ... ... ... заттардың бөліну орындары келтірілді.
Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету кезінде ... ... ... ... заттар тасталуы мүмкін:
а) тракторлардыі диагностикалау бекетіне қою және одан шығару ... ... ... ... ... және майлау жүйелеріне бақылау-
реттеу жұмыстарын орындау ... ... ... ... ... және тағы ... техникалық сұйықтықтардың төгілуі;
в) трактор қозғалтқышының жұмысын диагностикалау ... ... ... ... ... - ... майды құю ыдысы; 2 – электромеханикалық
көтергіш; 3 – ... ... 4 – ... ... ... 5 – май құю ... 6 – ... сору құрылғысы.
Сурет 4.1-. 1-ТҚК бекеті схемасы
4.2 Атмосфераға тасталынатын зиянды заттар мөлшерін есептеу
Дизельді қозғалтқыштардағы отынды жағу кезінде ... ... ... – азот оксиді, күкірт, көміртек, ванадий пентаксиді, күйе,
бенз(а)пирен түседі.
Отын шығыны =0,08666
1) Жану өнімінің көлемі:
(4.1)
(4.2)
2) Көміртегі оксидінен бөлінетін зияндылар:
(4.3)
(4.4)
күйе:
(4.5)
азот ... ... 0,2139 - азот ... және 0,03476 ... монооксиді (мазут күкірттігі S=1,2 қабылданған.)
(4.7)
ванадия пентаксиді
(4.8)
К- дегеніміз мазуттағы құрамы, К=0,0043%
бенз(а)пирен
Түтінді газдардағы бенз(а)пиренаның концентрациясы
(4.9)
Осы ... ... ... өлшеу арқылы алынған мәнмен
салыстырсақ, ... ... ... өңдеу негізіне жатқызылу керек
екендігін көреміз.
Зияндылардың жылдық бөлінуін отынның жылдық шығыны – 5160т. ... ... ... ... –азот диоксиді ,ал 2,07т – күкірт оксидінің монооксиді
ванадия пентаксиді
бенз(а)пирен
4.3 ... ... ... ... ... ... ... зиянды заттардың МШК қадағалау атмосфералы
ауадағы ... ... ... құрамын жүйелі бақылауды талап етеді. Мұндай
бақылау шаң тазалау жабдығының жұмыс тиімділігін бағалауға, қалдықтарды
тазалаудың қажетті ... ... және ... зиянды қалдықтардың
концентрациясын төмендету үшін өндіріс технологиясын жетілдіруге мүмкіндік
береді.
Өндіріс процесінде зиянды заттардың бөліну қарқындылығы ауа ... ... ... ... шешу ... ... Зиянды қалдықтардан түтінді газдардан тазалау;
2. Өңделген газдарды бейтараптандыру;
3. Неғұрлым тиімді жылу энергетикалық қондырғыларды құру;
4. Қалдықтарды тазалау үшін ... ... ... және
аппараттарды жасау;
5. Отынның жаңа түрлерін қолдану (сутегі, азот, спирт);
6. ... ... ... пайдалану (күн энергиясы, жер
ядросының жылуы);
7. Қалдықтарды қайта қолдану;
Қазіргі уақытқа ... ... ... әсерін төмендететін құрал биік
құбырлар құрылысы деп есептелген. Құбыр биік ... ... ... деңгейі
көбірек. Алайда ыдырату ауа бассейінін ластанудан жоймайды, зиянды
қалдықтардың түсу ... ... ... ... тұнады, қатты
қалдықтар жер бетіне.
Сондықтан атмосферада ... ... ... ... ... ... ... және тазалау болып табылады.
5 Экономикалық бөлім
5.1 Бастапқы мәліметтерді таңдау
Жаңа технологияның экономикалық тиімділігі аз ... ... ... ... жету үшін ... ... бойынша қабылданған оңтайлы
шешімдерге негізделеді.
Технологиялық картаның ... ... ... ... ... ... машина мен трактордың бағасы;
- наработка бірлігінде ауыл шаруашылық машиналарының өнімділігінің
өзгеруі.
Жаңа технологиялық картаның ... ... ... ... ... ... ... еңбек шығындарының кемуі мен еңбек
өнімділігінің артуы себебінен жоғарылады. ... ... ... ... топырақ өңдеу сапасы да артады.
Пайдаланылатын ауыл шаруашылық техникаларының бағасы өзгермей қалады.
Мысалы: ... ... ... ... – 80 ХМ ... ... тегістегіш агрегат өнімділгі келесі теңдеумен анықталады [ 5.1.]:
Wc= 0,1·B·v·τ; ... В – ... ... ені, м.
В=1,8м.
V – агрегаттың жұмыс жылдамдығы
v=1,6м/с=5,6км/сағат
τ - ... ... ... коэффиценті
τ =0,7
Базалық тегістегіштің сағаттық өнімділігі:
Wc= 0,1·1,8·5,6·0,7=0,71 га/сағат.
Базалық тегістегіштің эксплуатациялық өнімділігі:
Wcэ=Wc·τ=0,71·0,7=0,50 га/сағат.
Алдында айтылғандай, жаңа ... ... ... ... ... ... отын-май шығыны 4-5% -ке кеміді. Жаңа тегістегіштің
өнімділігін базалық ... ... ... 5.2.
Жаңа тегістегішт ... ... ... = Wсэ · ... ... тиімділігін есептеу 5.1-кестеде келтірілген
мәліметтерге негізделеді.
Кесте 5.1
Жаңа тегістегіш агрегаттың экономикалық тиімділігін есептеу үшін
келтірілген бастапқы мәліметтер
|№ |Көрсеткіштердің аталуы ... ... ... |
| | |уі ... ... |
|1 ... ... |БM |теңге |3200000 |3200000 |
| ... | | | | |
|2 ... ... |БTP ... |4850000 |485000 |
| ... | | | | |
|3 ... ... 1 сағаты|Wc |га/саға|0,71 |0,75 |
| ... ... | |т | | |
|4 ... |Wc ... |0,53 |
| ... | |т | | |
|5 ... ... ... |ТM |сағат |350 |350 |
|6 ... ... |ТTP ... |2000 |2000 |
| ... | | | | |
|7 |1 ... таза жұмыс үшін |τ |теңге |750 |750 |
| ... ... | | |680 |680 |
|8 |1 кг ... |Цr ... |75 |75 |
| ... бағасы | | | | |
|9 ... ... | | -|0,1 |0,12 |
| ... ... |aM |- |0,21 |0,21 |
| | |aT | | | ... ... ... |RM |- |0,142 |0,142 |
| ... және ... |RT |- |0,27 |0,27 |
| ... ... | | | | |
| ... қызмет | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | ... ... картаның экономикалық тиімділігін есептеу
Жаңа технологиялық картаны қолданудың жылдық экономикалық тиімділігі
келесі теңдеумен анықталады:
Эгэ=[(Пудс- Пудн)+ ΔУ]·Вэ ... Пудс және Пудн - ... және жаңа ... ... кездегі келтірілген шығындар, теңге/га
ΔУ – жаңа технологиялық картаны қолдану есебінен мөлшердің немесе ... ... ... ... ... ... тегістегіш агрегаттың іс-жүзіндегі жылдық жүктелуі, га.
Базалық және жаңа технологиялық картаны қолданған кездегі келтірілген
шығындар:
Пуді=Е·Куді·Uуді
мұндағы Е- ... ... ... ... – Базалық және жаңа ... ... ... ...... және жаңа ... ... пайдалану шығындары;
Машина бойынша күрделі салымдар келесі теңдеумен анықталады:
Кудш=Σ, ( 5.4 ... ... ... ... = теңге.
Жаңа тегістегіш агрегат бойынша:
Кудн==
Машина бойынша тікелей пайдалану ... ... ... З – қызмет көрсетушілердің еңбек ақысы, теңге/га;
А- реновациялау шығындары, теңге/га;
Р – машинаға күрделі, ағымдағы және ... ... ... ... ...... материалдары шығындары, теңге/га;
П – басқа шығындар (машинаны сақтау).
Қызмет көрсетушілердің еңбек ақысы келесі теңдеумен ... ... ... бойынша
Зс= теңге /га
Мұндағы λ - 1 адам – ... ... ... ... бойынша
Зсм== теңге/ га ... ... ... ... ... ... ... ... шығындары:
Ас==1545,3 +
717,3 = 2262,5 теңге / га.
Жаңа тегістегіш агрегаттың реновациялық шығындары
Ан==
Машинаға күрделі, ағымдағы және жоспарлы техникалық ... ... ... ... ... ... материалдары шығындары:
Г=qі·Цт
( 5.9 )
Мұндағы: qі – жұмыс бірлігіне келетін отын шығыны, кг/га
qі = , (5.10 ... Nе – ... ... ... ( ... ... ... меншікті отын шығыны, qу=0,139 кг/сағат.
а –дала жұмыстарындағы қозғалтқыштың қуатын қолдану коэффиценті.
а=0,85
Сериялық машина бойынша отын шығыны:
qс = кг/сағат.
Гс=qс ... ... ... ... отын шығыны:
qм = кг/ сағат.
Гн=qн·Цг=9,26·75=695 теңге/га
Тегістегіш агрегатты сақтауға кететін шығындар:
П= ... ... – бір ... ... келтірілген базалық және жаңа
машинаның сақталу шығындары, Хм=ХТ=100 теңге /сағат.
Сериялы машинаның тегістегішінің сақталу шығындары
П==281 теңге/га
Жаңа машина ... ... ... ... ... ... арттырудан болатын экономикалық
тиімділік ΔУ =0. Себебі, жаңа ... ... ... еңбек
өнімділігін артырып, машинаның жұмысын жеңілдеткенімен, алынатын өнім
мөлшеріне әсеретпейді деп ... ... ... ... шығындар мөлшерін
анықтаймыз.
Жаңа машина бойынша:
Uудс=1056+2262,5+2750+730+281=7079,5 теңге/га
Келтірілген ... ... ... ... ... машин бойынша:
Пудс=0,15·22100+5872=9187 теңге/га
Жаңа тегістегіш агрегаттың жылдық жүктелуі:
В3=Тмн·Wэн=350·0,53=185,5 га
Жаңа тегістегіш агрегатты қолданудың ... ... ... ... ... – жыл ... бір ... есептеу нәтижелері келтірілді.
Кесте 5.2
Жаңа технологиялық картаның экономикалық тиіміділігі
|№ |Шығындар статьясы ... ... |
| | ... ... |
|1 |Технологиялық картаның баланстық құны, теңге|3200000 |- |
|2 ... ... ... ... /га), | | |
| ... ішінде: | | |
| |- ... ақы |1056 |1000 |
| |- ... ... |2262,5 |2141,8 |
| |- ... ... ... және ... |2750 |1571 |
| ... ... ... | | |
| |- ... ... |730 |695 |
| |- ... ... |281 |266 |
| | | | |
| ... |7079,5 |5673,8 |
|3 ... ... ... ... |23135,7 |22100,7 |
|4 ... ... ... |10549,7 |9187 |
|5 ... ... тиімділік, теңге |- |252595 |
6 ... ... «ОҚО ... ... ... егіп өсіруді механикаландыру және технологиялық картасын
жасау»
Кіммен жасалған ... ... ... А. ... ... аға оқытушы Манабаев Н.Т.
Бизнес сферасы ауыл шаруашылығында қант қызылшасын өндіру
Қызметтің негізгі түрлері ауыл ... ... ... ... мен ... ... 01.01.2010
Бизнес-жоспар қандай мерзімге есептеліп жасалған 2,5 жыл
6.1 ... ... ... ... кіші өнім ... ... жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуге кететін шығындарды
айтарлықтай ... Осы ... ... ... ... сервиспен
айналысатын кәсіпорындар торабы жұмыс істеген.
Қазақстан Республикасының ауыл ... ... (АШК) ... 120 ... көп ... ... бар: соның ішінде 5 га дейін –
18%; 20 га ... – 30%; 50 га ... – 27%; 100 га ... – 14%; 200 га дейін
– 6,6%; 200 га жоғары – 2,8%.
Инженерлік қамтамасыз ету төмен, ол ... ... ... қарқынды түрде орын алуда. Тракторлар, ... ... ... ... ... ... ... жүктелу деңгейі
артады, оларды жұмыс істеуге қабілетті жағдайда ұстап тұру ... ... ... ... ... жағдайының төмендеуі
агротехникалық мерзімдердің бұзылуына, сәйкес, алынатын өнімнің кемуіне
соқтырады.
Нарықтық ... ... ... шет елдердің тәжірибесі ауыл
шаруашылығында машиналарға ... ... ... мен жөндеуді
ұйымдастырудың тиімді түрі – дилерлік жүйе екендігін көрсетті. Бұл жағдайда
зерттеулер ... бір ... ... каналды қолданады, бұл
завод-дайындаушы мен ауыл ... ... ... ... ... ... және ... етуді тез орындайды. Бұл кезде
техникалық сервис кәсіпорындары ... ... және т.б. ... ... ... ... ... дилерлік пункттер,
фирмалық техникалық қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету
кәсіпорындары орындайды.
Фирмалық сервисті ... ... ... ... ... ... оның ... өнімділігі жоғары техниканы
ортылықтандыру мен оларды ... ... ... табылады. Қызмет
көрсетілетін нысандар: шаруа қожалықтары, кәсіпорындар, жеке ... ... ... ... ... ... да техникалық
қызмет көрсету мен жөндеу қажеттілігі заңды нәрсе.
Техникалық сервис келесі қызметтер ... ... ... және ... машина мен қызмет түріне төлем ақы төлеу
қабілеттілігін бағалау; тұтынушыны ... ... ... ... ету; ... сату ... дайындау,
технологиялық кешендерді құрастыру, қосу және ... ... ... ... ережелеріне оқыту; машиналарды
диагностикалау және техникалық қызмет көрсету; жалға беру ... ... ... ... жұмыстарды өткізу; жөндеу,
техникалық қызмет көрсету (ТҚК) үшін материалдық-техникалық база жасау.
Жобаның ұзақ ... және ... ... ... ... уақыттағы
қалыптасқан экономикалық жағдай МТС кәсіпорындарын қайта ұйымдастыруды және
жобалауды қажет етеді. Тракторлардың ... ... ескі ... шет ... ... келуімен байланысты олардың жөндеуді жиі
қажет ететін жағдайы жөндеу ... ... ... ... ... мен ... ... қызметтің жаңа түрлерін енгізуді
талап етеді. Алға қойылған мақсаттарды орындау үшін ... ... ... ... ... ... ... болуы қажет. Ол үшін
келесі міндеттерді шешу қажет:
– ауыл шаруашылығы техникасын пайдаланудың жаңа, келешегі бар ... ... ... ... ... ... ... бар жаңа өндіріс түрлерін енгізу.
Жобаланатын «АШМ сервис-орталығы» алдында ... ... ... ... ... үшін ... ... шешу қажет. Соның ішінде
ұсынылатын жобаны іске асыру үшін 285720 теңге инвестиция қажет.
6.2 ... ... ... ... ... Оңтүстік Қазақстан
обылысының Мақтаарал ауданында орналасқан және ... ауыл ... ... ... ... өндіру және ауыл шаруашылығы техникасына,
Джон Дир-7810 (John Deere-7810), Massey Ferguson-6499, ... К-701, ... мен ... ... ... ... ... көрсету және
жөндеу жұмыстарымен айналысады.
«АШМ сервис-орталығы» өндірістік ... ... ... 2002 жылы ... Ауыл шаруашылығы техникасының бір бөлігі
лизинг бойынша алынған. Материалдық-техникалық базаны қалыптастыру ... ... және ... ... ... меншігіндегі жабдықтар
сақталынған. Мекемеге тиісті ауыл шаруашылығы техникасының негізгі бөлігі
ескірген және күрделі жөндеуді қажет ... ... ... жетіспеуі
және жаңа техниканың қымбат болуы бұл өндірістік кооперативтің жұмысына
әсерін тигізуде. ... өз ... ... ... мен ... ... ... келтірілді.
2008-2009 жылдары «АШМ сервис-орталығы» өндірістік кооперативіне
лизингке ауыл шаруашылығы ... ... ... ... Джон ... тракторлары, мақта жинау комбайндары, Massey Ferguson-6499
тракторлары мен ... ... ... «АШМ ... ... ... егіс ... шаққанда әр тракторға 81,7
гектардан келеді.
6.3 Өнімнің сипаттамасы
Ағымдағы жөндеу аймағының негізгі ... – ауыл ... ... ... ... жүргізу, жұмыс бекеттерінде
агрегаттарды ауыстыру, бақылау-реттеу, бекіту жұмыстарын жүргізу ... ... ... ... ... ... алынып, тиісті
учаскелерге жөндеуге жіберіледі. Ол үшін ... ... ... ... ... стендтермен жабдықталады.
Әр түрлі ауылшаруашылығы техникасын жөндеу бойынша базасы қалыптасқан
кәсіпорындарды талдай отырып, ірі МТС-тер ... «АШМ ... ... одан ... ... жабдықталған және өндірістік ғимараты ... ... ... алмайды. Барлық ... ... ... ... ... деп ... ... сәйкес білімі
жоқ, техникалық сауатсыз, жөндеудің ескірген ... ... ... ... төмен жалақы, техникалық өсу деңгейі
төмен, маркетинг жетілмеген.
Әр түрлі ауылшаруашылығы техникасын жөндеу ... ... ... ... ... ... ... ішінде «АШМ сервис-орталығы»
кәсіпорнының сапа мен ... ... ... ... мүмкіндігі жоғары
екендігін көруге болады. Бұл кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... және ... жұмыс істеуі, орындаған жұмыс көлемінің
жоғары болуы, тарту қабілеті мен жылдамдығының жоғары болуы және қоршаған
ортаға зиянының ... ... ... ... ... ... ... механизмдер мен жүйелерден тұратындықтан, ақаулары да
әртүрлі болады және жөндеудің өзіндік құны да ... ... ... ... ... болмағандықтан, оны басқа елден ... ... ... ... жөндеу арқылы жұмыс ... ... ... қазіргі нарық экономикасы кезінде арзанға
түспек.
Сурет 6.1 Технологиялық процесс схемасы
Диагностикалаудан кейін ... ... ... ... ... ... Бұл жерде қозғалтқыштың сыртқы
бөлігін жуып тазалағаннан кейін, бөлшектейді және жеке ... ... жуып ... ... ... алу немесе қайта салу қарастырылмаған, яғни
жұмыс істеп тұрған ғимаратта ... ... ... ... ... жаңа ... құны, тасымалдау
және орнату бағасы келтірілген.
Кесте 6.1
Құрал-жабдықтарды сатып алу, жеткізу және орнатуға кететін
шығындар сметасы
|Аталуы |Тип, ... ... |
| ... ... | ... жуу ... |2239-п |15000 |1 ... жиклерлері мен клапандарын |НИИАТ-528 |65000 |1 ... ... ... | | | ... ... мен ... тексеруге|557Б |8000 |1 |
|арналған прибор | | | ... ... ... ... ... ... |7500 |1 |
|тексеретін ... | | | ... ... тексеруге |НИИАТ-397 |4500 |1 ... ... | | | ... ... ... ... |4850 |1 ... майысқақтығын тексеруге | | | ... ... | | | ... отын ... ... |5276 |16000 |1 ... ... | | | ... қоректендіру жүйесін тексеруге |Қолдан |29850 |1 ... ... ... | | ... қол ... ... |4500 |1 ... отын шығынын өлшеуге арналған ... |21500 |1 ... ... | | ... ... ... ... |НС-12 |15000 |1 ... бөлшектеу-құрастыру верстагы|Р-968 |2500 |1 |
|Приборларға арналған стол |1010П |3780 |1 ... ... ... тұғыр ... |955 |1 ... ... ... |2282П |875 |1 ... ... ... стеллаж |ОРГ119555 |2500 |1 ... ... ... ... |6550 |1 ... ... ... |15000 |1 |
|Электрлі қайрақ |И138А |17500 |1 ... ... 200гр ... |9540 |1 ... аралау станогы ... |9820 |1 |
| ... | | ... ... ... ... |25000 |1 |
|пневматикалық қысқыш | | | ... | |285720 | ... ... ... ... ... қазіргі заманғы машиналар паркі
әртүрлі және қымбат ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету мен жөндеуден өткен техникалыр
саны 50 ... ... ... қызмет көрсету мен жөндеу әсіресе соңғы
жылдары, техниканыауылға алып келу азайған кезде олардың ... ... ... ... еріксіз және қажетті шарты болып табылады.
Дайын өнімді өткізу географиялық шегарасы негізінен ... ... ... ... ... ... шеберханасына
жөндеу қызмет көрсету жұмыстарының жылдық көлемі 5 жыл ішінде ... ... ... ... кестеде көрсетілген.
Кесте 6.2
Өндіріс көлемінің динамикасы
|Жылдар |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 ... ... ... ... |303 |294 |287 |250 |235 ... | | | | | ... ... жөндеу қызмет көрсету өндірісінің көлемі жылдан-
жылға төмендеп келеді. Төмендеудің ең көп қарқыны 2007 жылы-13 % ал ... ... 6 % ... ... ішінде жөндеу шеберхана «АШМ сервис-орталығы» өндірістік
кооперативінің қарамағында болды, өзінің ... ... ... ... болмауының салдарынан жөндеу шеберханасында өте
қолайсыз ... ... ... жабдықтардың жетіспеуінен шеберхана тозған
бөлшектерді қалпына келтіру ... ... ... ... ... ал бөлшектерді сатып алуға тура келеді. Тағыда қосалқы
бөлшектер өте қымбат оны ... алу ... ... келе ... Міне
сондықтан қаражаттың жетіспеуінен жылдан- жылға атқарылатын жұмыс түрлері
қысқарып келеді. Қалыптасқан жағдайды жақсартудың бір жолы ... ... ... берілуі тиіс. Шағын «АШМ сервис-орталығы»
өндірістік коорпоративін де басқа машина пайдаланушыларды қызықтырып
инвесторлар табылып ... ... ... ... және өндірісті
жоғарғы деңгейге көмегін тигізер еді.
Болашақтағы үш жылдан осы төңіректе болатын ... ... ... ... Міне ... күрделі ағымды жөндеу және техникалық
қызмет сандарын есептейміз.
«АШМ ... ... ... ... ... ұйымдастыру үшін жөндеу кәсіпорын жүйесін
жоспарлау, жарнама жұмыстарын жүргізу қажет.
6.6 Ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... бөлшектер ағымдағы және ТҚК
аймақтарынан жеткізіледі. Қозғалтқыштарды ... ... ... ... ... пайдаланылады (слесарлық-механикалық, пісіру цехтары, т.б.).
Бөлімшелер мен ағымдағы ... ... ... ... байланыс
орнатылған.
Өндірістік жұмысшылар саны басқа осындай кәсіпорындардағы қызметкерлер
санына байланысты анықталады. Еңбек ақы төлеу жүйесі сыйақы қорын ... ... ... ақы ... баллдық жүйесіне көшу
қарастырылған, яғни ... ... ... ... ... ... ... байланысты болады. Алғашқы үш айда сыйақы қарастырылмайды.
Басшылар мен ... ... ... ... төлем ақы мен істеген
уақыт мөлшеріне және соңғы нәтижеге сәйкес анықталған.
Ұйымдастыру жоспары мамандар саясатының негізгі ... ... ... ... мамандарды қабылдау; 2) Сынау мерзімі ... ... алу; 3) ... ... ... мен ... ... өзінің жылжымалы құрамына сәйкес ағымдағы жөндеу және
техникалық қызмет ... ... ... ... ... құрал-жабдықтарды тікелей завод-дайындаушылардан алдырған дұрыс –
бұл арзан әрі тиімді болады.
Жобаны жүзеге асыру үшін жаңа құрал-жабдықтар ... ... 285720 ... Біз бұл ... 3,2 жыл ... ... ... 16
пайызбен алуды жоспарлаймыз. Алынатын сома аз болғандықтан, ... ... есеп ... ... қоюға болады. Сонымен бірге кәсіпорын
ғимараты мен меншігіндег жерді де кепілдікке алуға бұл банкте ... ... ... ... ... – бұл ... жабдықтарды
пайдалана отырып, жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету мен ... ... ... еңбек өнімділігін жоғарылату, жұмысшылардың еңбек
ету жағдайларын жақсарту болып табылады.
Біздің бизнесіміздің болашақтағы мақсаты – автомобильдерге техникалық
қызмет ... мен ... ... ... ... ... алдыңғы қатарлы орынға шығу үшін жұмысқа білікті мамандар ... мен ... ... ... ... шет ел ... ... бейімделу үшін шара қолдану болып табылады.
Сурет 6.2. Қозғалтқыштарды жөндеудің технологиялық схемасы
Кесте 6.3
Қаржылық жоспар
|Көрсеткіштер ... ... |
| ... ... ... көлемі, адам-сағ |1795 |1525,75 ... ... ... % |0 |15 ... ... м2 |10 |29 ... саны, адам |1 |1 ... ... ... |96725 |156075 ... км ... ... құны , ... |42511,8 |39501,8 ... ... ... ... |- |285720 ... ... жылдық экономикалық |- |18601,4 ... ... | | ... ... ... ... |- |3,2 ... ... ... қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін
альтернативті бағыттар:
1 Жылжымалы құрамды және ... ... ... ... ... территорияда жаңа өнім шығаруды қолға алу.
3 Қолданылмайтын ғимараттарда жылжымалы құрамға ТҚК мен жөндеу үшін
жұмыс орындарын ... ... ... ... мен ... соңы осы ... 1-қыркүйегіне белгіленіп
отыр. 01.01.2010 жылдан бастап сатып алынған құрал-жабдықтар тиісті жұмыс
бекетінде ... ... ... ... ... ... ... жұмыс режиміне шығып, өндірісті жоспарлау мен жобалаудың жаңа
элементтерін өндіріске енгізеді. Жасалған ... бұл ... ТҚК мен ... ... шина ... ... ... түрде
қызмет көрсете алатынын көрсетті.
|№ |Жұмыстардың ... ... |
|1 ... ... және іске қосу | 3 ай |
|2 ... ... ... |1 ай ... ... ... ... ... мәні – бұл ... алдына қойған мақсаттарының
қауіптілігін бағалау және оларға қаншалықты жетуге болатынын ... ... ... ... жоба ... ... ... дайындық,
өңдеу, қорытынды. Тәуекелге бару дәрежесі бағаланғаннан кейін оны азайтуға
баңытталған ... ... ... байланысты тәекелдер қарапайым
және құрамалы ... ... ... ... қарапайым тәуекелдің
композициясы болып табылады.
Сатып ... ... ... тәуекелі – бұл өнім сапасына,
сатып алушылар орналасқан аймаққа, өнімнің бағасына, жобаның ... ... және ... ... ... ... ... кез-
келген жаңа жобаны енгізген кезде болады, бұл ... ... кету ... оны тез ... ... бағалау қажет. Егер баға мен сатып
алушылардың төлеуге қабілеттілігінің арасындағы ... ... ... ... ... ... тәуекелі – егер барлық ірі және ұсақ бәсекелестердің
жұмысын дұрыс бағалай білсе, бұл ... болу ... да ... ... ... бағаламай қоюға болмайды. Біз көп бәсекелестер
арасында стандарттық параметрлер кезінде сапасы ... ... ... ... ... нақты қызықтыратын стандарт қызмет
түрінен басқа жаңалықтармен бөлініп тұруға үйренуіміз керек. ... ... ... келесі тәекелдерді атап өтуге болады.
1. Жабдықтың тозуы. Жабдықтардың тоқтап тұруы және ... ... ... ... үшін тозған жабдықтарды ... ... ... алу ... ... ... тұрақсыздығы. Жұмыс сапасының төмендеуіне әкеліп
соғады. Бағасы қымбат болса да ... ... ... мен ... алу ... қарастыру қажет.
3. Жаңа технологиялар. Бұл мақсатқа кететін шығындар жоғары болып,
өндіріс қуаты уақытша төмендеуі ... ... жаңа ... жұмыс
сапасын арттыруға және өзіндік құнды ... ... ... тенгізу қажет.
4. Жабдықтың, технологияның сенімділігінің төмен болуы. Бұл жұмыс ... ... жол ... Ол үшін ... ... ... ... жоғары құралдар сатып алу және жұмысшыларды ... ... ... ... ОҚО ... қожалықтарында қант қызылшасын егіп
өсіруді механикаландыру және ... ... ... жобасы
қарастырылған.
Бірінші бөлімде суғармалы егіншіліктегі қант қызылшасын ... ... ... мен ... ... ... келтірілді.
Екінші бөлімде қант қызылшасын егу және күту жұмыстарының технологиясы
және технологиялық картасы ұсынылды. Ол үшін қант ... ... ... ... ... ... ... алдыңғы қатарлы озық технологиялармен
соңғы үлгідегі жасалған өнімділігі жоғары ауыл шаруашылық ... ... ауыл ... техникасымен жұмыс істеу кезіндегі
техника қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау мәселелері қарастырылды.
Төртінші бөлімде ауыл шаруашылығындағы қоршаған ... ... ... ... ... есептеулер орындалды.
Бесінші бөлімде ұсынылатын қант қызылшасын ... ... ... ... ... ... ... анықталды.
Алтыншы бөлімде диплом жобасын өндіріске енгізуге ... ... ... ... қант ... ... технологиялық картасын
пайдаланғанда өнімділік жоғары, шығын кем жұмсалатындығы анықталды.
Осыған байланысты мұндай технологиялық картаны ... ... ... ... ... ... ... карты возделывания и уборки
основных культур и заготовки кормов в казахский ССР на 1981-1985 годы
Алматы 1982.
2. Қалыбек ... ... ... Ауыл ... ... анықтамалық деректері" Алматы 1996
3. Мастеков А.К. " Машина паркін пайдалану" анықтама ... ... ... ... ... Анарбек Қозыбай" Ауыл шарушылығында машина
агрегаттардың теориялық негізі" Алматы 2000
5. Қ. Жаңабаев, Т. Саудабаев, И. Сеитов" Өсімдік шарушылығы өнімдерін
өндіру ... ... ... ... сельхозники.
7. Рекомендации по технологическому, техническому оснащению и обслуживанию
крестьянских (фермерских) хозяйств Республики ... ... ... ... ... ... и ... для комплексной ... ... ... на ... до 2005 ... ... I ... -Алматы: РНИ "Бастау", 1998.
9. Фортуна В.И., ... С.К. ... ... ... - М.: ... ... ... Р.Р. Оборудование зерноперерабатывающих ... ... ... Г.А., ... Я.Ф., ... Т.П. ... и ... крупяной и комбикормовой промышленности. - М.: Издательский
комплекс МГАПП, 1996.
12. Ситников Е.Д., Качанов В.А. ... ... ... и пищевая промышленность, 1981.
13. Коба В.Г. и др. Механизация и ... ... ... - ... ... С.А. и др. ... и техника переработки молока - М.:Колос,
2001.
15. ... А.А., ... В.В. ... ... ... продукции животноводства - М.: Колос, 2001.
16. Алешкин Б.Р., ... П.М. ... ... - ... ... Атыханов А.К,, Нұртаев Ш.Н., Жұмадиев Т.Ж. Мал ...... ... - ... заттардың тасталуының мүмкін орындары
Жуу
Қабылдау
Күту
Беру
Диагностикалау
Техникалық қызмет көрсету
Ағымдағы жөндеу
ТҚК мен АЖ аймағы
(қозғалтқыштарды ... алу және ... ... бөлігін жуу
Бөлшектеу
Бөлшектерді жуу
Ақауларды анықтау
Жарамсыз бөлшектер
Жарамды бөлшектер
Жөнделетін бөлшектер
Қозғалтқышты құрастыру
Обкатка және тексеру
Сақтау
Бөлшектерді жөндеу
Жаңа бөлшектер

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі9 бет
Ауыл шаруашылықты өндiрiсiндегі фермерлік шаруа қожалықтары88 бет
Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылық өнімдерінің нарықтық жағдайы7 бет
«Жеке тұлға» картасы9 бет
Геодезияның даму тарихы5 бет
Дүниежүзінің саяси картасының қалыптасуы23 бет
Орман және орман-парк шаруашылығындағы жаңа техника мен технологияның ролі3 бет
Уыт өсірудің морфологиялық және физико-биохимиялық процесстері жайлы7 бет
Уыт өсірудің морфологиялық және физико-биохимиялық процесстері жайлы ақпарат8 бет
Уыт өсірудің морфологиялық және физико-биохимиялық процестері3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь