ОҚО Төлеби ауданына қарасты «Алмалы» шаруа қожалығының 450 га көкөніс дақылдары алқабын суғару жүйесінің жобасы

Аннотация
Нормативтік сілтемелер
Анықтамалар
Белгілер және қысқартылған мәндер
Төлқұжат
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
1 Жалпы бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 16
1.1 Жоспарланған жүйенің орналасуы мен тағайындалуы
1.2 Аймақтың табиғи жағдайлары
1.2.1 Рельефі және климаты
1.2.2 Инженерлік . геологиялық және гидрогеологиялық жағдайлары
1.2.3 Суару көзі және оның сипаттамасы
2 Технологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
2.1 Суару алқабын ұйымдастыру
2.1.1 Көкөніс ауыспалы егістері
2.1.2 Суару желісінің орналасу схемасы
2.2 Ауыл шаруашылық дақылдарының суару режимі
2.2.1 Суару режимінің жинақталмаған графигі
2.2.2 Гидромодульдің жинақталған графигі
2.3 Ауыл шаруашылық дақылдарын суарудың негізгі әдістері
2.3.1 Бораздалармен суару әдісі
2.4 Суармалау желісін жобалау және каналдардың гидравликалық есебі ... ..35
2.4.1 Каналдардағы судың мөлшерін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...38
2.5 Каналдардың гидравликалық есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
2.5.1 Оқарық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.2 Учаскелік канал ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .42
2.5.3 Шаруашылық канал ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..45
2.5.4 Магистральді канал ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..46
2.5.5 Суландыру жүйелерінің бойлық пішіні және көлденең қимасын жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6 Су қашыртқыш жүйелер, жолдар және ормандар ... ... ... ... ... ... ... ... ... .47
2.6.1 Суару жүйесінің қабылданған түрін негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..48
2.6.2 Су қашыртқы жүйе ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.6.3 Судың есептелген мөлшері және суару жүйесі каналдарының пайдалы әсер коэфициенті (ПӘК) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..52
2.6.4 Жолдар және ормандар жолақтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.7 Каналдардағы гидротехникалық құрылымдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7.1 Суармалау жүйесіндегі құрылыстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...53
2.7.2 Су қашыртқы жүйесіндегі құрылғылар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .54
2.8 Суарылатын аймақтың құрылысы бойынша жұмыстарды ұйымдастыру ... 55
2.8.1 Жоспарланатын іс.шаралар бойынша жұмыс көлемі ... ... ... ... ... ... ... ... ..56
2.8.2 Суармалы жерлерді тегістеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .58
3. Тіршілік қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...62
3.1 Жұмыс орындарындағы метеоралогиялық шарттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2 Өндірістің зиянды және қауіпті факторларын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... .64
3.3 Көлемдік жоспарлау шешімдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
3.4 Санитарлық. техникалық іс.шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 66
3.5 Жабдықтарды құру, пайдалану, жөндеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы ... ...
3.6.Электрлік қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..67
3.7. Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...68
3.8 Төтенше жағдай кезіндегі тіршілік қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.9 Су тасқынының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..69
4 Қоршаған ортаны қорғау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71
4.1 Қоршаған ортаның негізгі жағдайлары, қоршаған ортаға өндірістің тигізетін әсер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.2 Өндірістік технологиялық қысқаша түсініктемесі, ластаушы көздердің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 72
4.3 Есептеу бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .74
4.4 Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...75
5.Экономикалық бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .76
5.1 Құрлыстың сметалық құны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 77
5.2 Күрделі шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...89
5.3.Күрделі шығындардың салыстырмалы сметасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..90
5.4.Жұмысшылар санын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..91 5.5.Жұмысшылардың еңбек ақы қорын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 92
5.6.Басшылардың, қызметкерлердің штатын және еңбек ақы қорын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 93
5.7.Бөгет құрылысына қажетті барлық жабдықтардың энергетикалық ресурстардың құнын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..95
5.8.Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 96
5.9 Жиембет бөгетіне қажетті жұмсалатын жалпы шығындардың жобалық құны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 97
6.Бизнесті.жоспарлау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 98 Түйін ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .105
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..106
Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...107
Елімізде азық-түлікті және ауыл шаруашылығы өнімін молайтуда мелиорация жұмыстарының алатын орны өте зор, өйткені барлық егістіктің 60 проценті қуаң және ылғалдылығы жеткіліксіз аймақтарда, ал 30 проценттен көбі – суы мол жерлерде орналасқан. Бұндай жағдайларда топырақ құнарлылығының табиғи потенциалын толығынан пайдаланудың өзі тек қана мелиорациялық шараларды қолданғанда ғана мүмкін болады. Қазіргі уақытта мелиорация еліміздің барлық аймақтарындағы ауыл шаруашылығын одан әрі өркендету жұмыстарының құрамды бөлігі болып саналады.
Ауыл шаруашылық мелиорациясы дегеніміз – ауыл шаруашылық дақылдарынан мол және тұрақты өнім алу үшін, қолайсыз табиғи жағдайларды (гидрогеологиялық, топырақтық, агроклиматтық) түбегейлі жақсарту жолында қолданылатын ұйымдастыру-шаруашылық және техникалық шаралар жүйесі.
Жерді мелиорациялау (латын тілінен аударғанда жақсарту деген мағынады) – гидротехникалық және культуртехникалық жұмыстардан, топырақтың су және жел эрозисымен күресуден, ащы топырақтарды әктеуденжәне сорланған топырақтарды гипстеуден, агролесомелиорациялық және тағы басқа шаралардан тұрады. Бұлардың негізгісі гидротехникалық мелиорация (суару, суландыру және құрғату) және культуртехникалық шаралар (жерді бұтақтардан тазарту, ағаш түптерін тамырларымен жұлу, төмпешіктерді тегістеу, тастарды жинап алу және топырақты алғашқы рет баптау) болып саналады.
1. Қ. Бекбергенов, "Ауыл шаруашылық мелиорациясы" 1994 ж
2. Мұстафаев "Мелиорация негіздері" Жамбыл 1987 ж. 58 б
3. Қозыкеев "Мелиорация негізінен практикум"
4. Костяков "Основы мелиораций" 1961. 621с
5. Айдаров "Орасительная мелиорация" 1992
6. Гайчаров "Сельскохозяйственный гидротехнические мелиораций"
7. Безменов "Курсовые и дипломное практирований" 1970 "Колос"
8. Справочник мелиоратора. Москва 1990 г
9. Костяков А.Н.Основы мелорации М.Сельхозғиз,1951.
10. Оводов С.Сельскохозяйсвенное водоснавжение и обводнение.
М.Колос,1984.
11. Уркумбаев М.Ф., Терещенко С.А., Уркумбаева Т.Н. «Арифметика успеха».- Тараз, 2005 г.
12. Уркумбаев М.Ф., Уркумбаев Б.Ф., Аманбаев Б.Б., Уркумбаева М.М. «Бизнес-план в дипломной работе».- Шымкент, 2005 г., 217 стр.
13. Алан Вест Бизнес – план: учеб. пр. пособие (перевод с английского Н.И.Аклозовой и И.Ю.Букиной – 3-е изд. – Москва: издательство Проспект, 2005 – 232 с.)
14. Алексеева М.М. «Планирование деятельности фирмы» – М.: Финансы и статистика, 2001г.
15. Бизнес-план. Под редакцией проф. Р.Г.Маниловского. Москва «Финансы и статистика», 1996.
16. «Бизнес-планирование» / Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова – М.: Финансы и статистика, 2000г.
17. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2-х т. / пер. с английского под ред. В.В. Ковалева – СПб.: Экономическая школа, 1997г.
18. Буров В.П., Морошкин В.А., Новиков О.К. Бизнес-план. Москва, 1995 г.
19. Волков А.С., Марченко А.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие, М, 2005 г., 78 с.
20. Бланк И.А. «Основы финансового менеджмента» в 2-х т. – Киев, Ника-Центр, 1999г.
21. Дэйв Паттен Успешный маркетинг для малого бизнеса. М, 2003 г., 366 с.
22. Исатаева А.А., Вершинина Г.С. Экономика и планирование коммерческого предпринимательства: Каз. гос. академ. управления – Алматы, Экономика, 1999 – 132 стр.
23. Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.А. Бизнес-план. Опыт, проблемы. М, 2004 г., 96 с.
24. Пособие по составлению бизнес-плана. ERNST&YOUNG; Москва, 1995 г.
25. Попов В.М., Захаров А.А. Бизнес-план. Практическое пособие., СПб, 2005 г., 234 с.
26. Правовые основы предпринимательства в Республике Казахстан, А, 2001, 274 с.
27. Предпринимательство в Республике Казахстан, Алматы, 2000 г., 102 с.
28. Румянцева Е.Е. Самоучитель по разработке бизнес - проектов. Учебное пособие, М., 2005 г., 152 с.
29. Уткин Э.А. Управление фирмой. – М.: «Акалис», 1996.
30. Уткин Э.А. Бизнес-план. // Организация и планирование предпринимательской деятельности. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Изд-во ЭКМОС, 1998 г.
31. «Управление инвестициями» в 2-х т./ Под общ. ред. В.В. Шеремета – М.: Высшая школа, 1998г.
32. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. «Финансы предприятий». – М.; Инфра-М, 2000г.
33. Есиркепова А.М. Қазақстан экономикасын басқару негіздері, Шымкент, 2004 г., 206 с.
34. Беа Ф.К., Дихтл Э., Швайтцер М. «Экономика предприятия». – М.: Инфра-М, 1999г.
35. Черняк В.З. Оценка бизнеса. – М.: Финансы и статистика, 1996.
36.Ж.Ж. Жатқанбаев ,«Экология негіздері». Оқулық-Алматы,2004ж-212 б.
37.А.М. Безженев «Курсовые и дипломные проектирование».
38.Т.А.Атақұлов, Т.С. Кененбаев «Ауыл шаруашылық мелиорациялары». Алматы .2003ж.
        
        Мазмұны
Аннотация
Нормативтік сілтемелер
Анықтамалар
Белгілер және қысқартылған мәндер
Төлқұжат
Кіріспе.....................................................................
....................................................14
1 ... ... ... ... ... мен ... Аймақтың табиғи жағдайлары
1.2.1 Рельефі және климаты
1.2.2 Инженерлік – геологиялық және ... ... ... көзі және оның ... ... Суару алқабын ұйымдастыру
2.1.1 Көкөніс ауыспалы егістері
2.1.2 Суару желісінің орналасу схемасы
2.2 Ауыл шаруашылық дақылдарының суару режимі
2.2.1 Суару режимінің жинақталмаған графигі
2.2.2 Гидромодульдің ... ... Ауыл ... дақылдарын суарудың негізгі әдістері
2.3.1 Бораздалармен суару әдісі
2.4 Суармалау желісін жобалау және ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... бойлық пішіні және көлденең қимасын
жобалау.....................................................................
..........................................-
2.6 Су ... ... ... ... Суару жүйесінің ... ... ... Су ... жүйе..............
....................................................................-
2.6.3 Судың ... ... және ... ... ... пайдалы әсер
коэфициенті
(ПӘК).......................................................................
...................52
2.6.4 ... және ... ... ... ... ... Су ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру....55
2.8.1 Жоспарланатын ... ... ... ... ... ... ... және ... ... ... орындарындағы ... ... ... ... және ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... қауіпсіздік
техникасы.......-
3.6.Электрлік
қауіпсіздігі................................................................
..........................67
3.7. ... ... ... кезіндегі ... Су ... ... ... ... ... ... негізгі жағдайлары, қоршаған ортаға ... ... ... қысқаша түсініктемесі, ластаушы көздердің
сипаттамасы.................................................................
.......................................72
4.3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ақы қорын
есептеу....................................................92
5.6.Басшылардың, ... ... және ... ақы ... ... ... барлық жабдықтардың энергетикалық ресурстардың
құнын
анықтау.....................................................................
.............95
5.8.Өнімнің ... ... ... Жиембет бөгетіне қажетті ... ... ... ... ... ... ... ОҚО, Төлеби ауданы, «Алмалы» шаруа қожалығы.
Жобаның негізгі мақсаты: Оңтүстік Қазақстан ... Төле би ... ... ... 450 гектар жердегі көкөніс дақылдарына
арналған суару ... ... ... ... ... беру тәсілі: механикалық.
Суару тәсілі: бораздалап суару.
Суғарылған жерлерді пайдалану: ... – 30%, қияр – 20%, ...... – 15%, пияз – 15%
Суғару мерзімі: өсімдіктердің өсу дәуірі.
Орташа суару нормасы: 800 м3/c
Аннотация
Дипломдық жұмыстың тақырыбы: «ОҚО ... ... ... ... ... 450 га көкөніс дақылдары алқабын суғару жүйесінің жобасы.
Жұмыстың мақсаты «Алмалы» шаруа қожалығындағы 450 га ... ... ... ... жүйесін жобалау.
Жұмыста жалпы бөлім: суғарылатын аймақтың табиғи жағдайлары мен суғару
көздері сипатамасы, суғарылатын ... ... ауыл ... ... ... мен ... ... суғару элементтерін
есептеулері, суғару жүйесіндегі гидротехникалық құрылымдар көрсетілді.
Суғару жүйесі құрылысын жобалауда еңбекті қорғау және ... ... ... ... қарастырылған. Экономикалық тиімділік және
шаруашылықтың құрылысының ... ... ... ... жоба ... ... ... кестеден, ... ... ... су ... су жинағыш қашыртқы жүйелер, жүйектеп
суғару, суғару ... ... ... ... ... гидромодуль,
гидротехникалық құрылымдар.
Нормативтік сілтемелер
СниП 2.01.14.83 ... ... ... анықтау
СниП 2.02.02-85 Негізгі гидротехникалық құрылымдар
СниП 2.06.01-86 ... ... ... ... ... Гидротехникалық құрылымдарға жүктемелер және
әсерлер
Анықтамалар
Су ресурстары – белгілі бір территорияның топырақ және атмосфера ылғалын
қоса ... ... ... ... жер астындағы және жер бетіндегі
су қорлары.
Су ресурстарын кешенді ... – су ... ... ... әр түрлі салаларының қажеттерін қанағаттандырып, сарқылтпай
пайдалану.
Су шаруашылығы – халықтың және халық ... ... ... ... оны ... пайдалануды, қорғауды қарастыратын шаруашылық
саласы.
Су пайдалану – халық шаруашылығының және ... ... ... үшін су ... ... ... ... – судың пайдаланушыға қажетті мөлшері.
Су жинайтын аудан – жер бетіндегі немесе жер ... ... ... жібергіш – су қоймалардан артық суды ағызып шығаратын
Суды қорғау шаралары – табиғи су көздерін тиімді ... таза ... ... шараларының жүйесі.
Пайдалы әсер коэффициенті (пәк) – қуатты өзгертіп пайдалану кезіндегі
жүйенің (машина, ... ... ... ... ... – еңбек жағдайының адам өміріне, денсаулығына қауіпсіз
болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралар ... ... ... - ... көлден, су қоймалардан және т.б. су ... ... ... ... ... ету – суды ... ... қоймасы – суды қорғау және ағысын реттеу мақсатында су ағысын бекіту
арқылы жасалған суат.
Су ... – су ... ... ... ... үшін ... ... балансы – қарастырылатын нысан үшін таңдалған ... ... ... ... ескере отырып, оның кірісі мен шығысының арақатынасы.
Гидромодуль – суарылатын аудан бірлігіне бір ... ... ... ... асты ...... ... күйдегі литосфераның сулары.
Топырақтың ылғал сыйымдылығы – топырақтың ылғалды ұстау ... ... ... мен ... – агроөнеркәсіптік кешен
СШК – су шаруашылық кешені
ҚСД – қалыпты су деңгейі
ӨКД - өлі көлем деңгейі
МК – ... ... - ... ... – агро ... ...... мүмкіндік шегі
ЖШС – жауапкершілігі шектеулі серіктестік
ШМК – шекті мүмкіндік концентрациясы
Кіріспе
Елімізде азық-түлікті және ауыл ... ... ... ... ... орны өте зор, өйткені барлық егістіктің 60 проценті
қуаң және ... ... ... ал 30 ... көбі – ... ... орналасқан. Бұндай жағдайларда топырақ құнарлылығының табиғи
потенциалын толығынан пайдаланудың өзі тек қана ... ... ғана ... ... ... ... мелиорация еліміздің барлық
аймақтарындағы ауыл шаруашылығын одан әрі ... ... ... ... ... шаруашылық мелиорациясы дегеніміз – ауыл шаруашылық дақылдарынан
мол және ... өнім алу ... ... ... ... ... ... түбегейлі жақсарту жолында
қолданылатын ұйымдастыру-шаруашылық және ... ... ... ... (латын тілінен аударғанда жақсарту деген мағынады) –
гидротехникалық және культуртехникалық жұмыстардан, топырақтың су және ... ... ащы ... әктеуденжәне сорланған топырақтарды
гипстеуден, агролесомелиорациялық және тағы басқа ... ... ... ... ... ... ... және
құрғату) және культуртехникалық шаралар (жерді бұтақтардан тазарту, ағаш
түптерін тамырларымен жұлу, ... ... ... ... алу және
топырақты алғашқы рет баптау) болып саналады.
Гидротехникалық мелиорацияға жердің бойындағы су режимін реттеу жатады,
былайша айтқанда ... ... ... қолдан суару, немесе
ылғалдылығы шамадан тыс топырақты құрғату жатады. Мысалы, ауыл шаруашылығы
дақылдарынан мол және ... өнім алу үшін ... ... ... ... суару және суландыру жұмыстары жүргізіледі. Ал ылғалы
қажетті мөлшерден артық солтүстік аудандарда ... ... ... ... ... Орталық өңірде жергілікті жағдайларға ... ... ... ... болуы үшін екі бағыттағы жұмысты бірдей
қолдануға болады.
Эрозияға қарсы жүргізілетін ... ... ... ... болуы мүмкін
болатын барлық аудандарында керек болады. Шөл және ... ... ал ... артық қаратопырақсыз аймақты ... ... ... ... ... ... ... жеткіліксіз аймақтарда
жерді суару немесе құрғату арқылытопырақтың су ... ... ... ... ... және ... ... жұмыстарын
механикаландыру арқасында ауыл шаруашылық дақылдарының өнімін 2-4 ... ... ... ауыл шаруашылық өнімдерін арттырып ... ... ауа ... ... болған жағдайының өзінде тұрақты өнім
алудың негізін жасайды.
Қазақстанда суарылатын жердің көлемі қазіргі уақытта 2,3 млн гектарға
жетті. Суарылатын ... ... ... ... ... ... Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстарының оңтүстік аудандарында
орналасқан. Республикада суарылатын жерлерден мақта мен ... 100 ... 70 %-ке ... ... ... 40 %, ... және ... мал
азығының 20 %-тен астамы, көптеген жеміс, жүзім және басқа да ... ... ... ... ... оның ... режиміне көңіл бөлген жөн.
Суару режимі деп – ауыл шаруашылық дақылдарын суарудың саны, мерзімі және
суару ... ... ... атайды. Суару режимін жобалағанда
Осы дипломдық ... ... ... ауданындағы «Алмалы» шаруа
қожалығына тиісті 450 га суармалы жерді суару болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... айналысады.
1. Жалпы бөлім
1.1 Жоспарланатын жүйенің орналасуы мен тағайындалуы
Жоспарланып отырған суармалы алқап ОҚО Төле би ауданында «Алмалы» шаруа
қожалығына қарасты аумақта орналасқан. ... жер ... 3,1 мың ... Ол ... ... 2,6 ... құрайды.
Ауданның орталық басқару орталығы – Леңгер қаласы. Ол облыс орталығынан
29 км қашықтықта ... ... ... ... Тянь-Шань тау жоталары
кіреді. Сайрам тау шатқалында – 4338м ... ... ... ... ... ... Ондаған күрделі тау жолдары да әдемі көрінеді. ... ... ... ... мен ойлы жерлер де кездеседі. Бұл
жерлерде салыстырмалы түрде ... ... тау ... ... ... ... өскен жеміс ағаштары және көптеген суармалы жерлер ... ... ... ылғалы мол.
Аудан құрамына 13 ауылдық әкімшілікке қарайтын 70 елді мекен кіреді.
Мал шаруашылығы ... ... ... дәнді дақылда, оның ішінде бидай
және жемшөптік дақылдар егіледі.
Суармалы жерлеріміздегі суды ... ... сын ... ... ... 40-50 ... ... дұрыс ұйымдастырмауы және
суару технологиясы ... ... ... ысырапқа
ұшырауда.
Су көзінен алынған 46% судың ысырабы су тасымалдаушы каналдар ... ... мен ... шығуы. Егін шаруашылығындағы бүгінгі
күні шешімін таппай жатқан басты мәселе ... ... ... ... ... қарасты алқапта суару жүйесін
жоспарлаудағы негізгі мақсат суармалы алаң ... ... ... ... мелиоративтік құрылысын, ауыл шаруашылық өндірісті ұйымдастыру
және ішкі шаруашылық территорияларды ұйымдастыру арқылы су ысырабын ... ... ... тегістеу және ауыспалы танап шекарасы бойынша су
қашыртқы жүйесі, канал бойы бойынша орман жолағы қарастырылады.
1.2 Аймақтың табиғи жағдайлары
1.2.1 ... ... ... ... мен климаттық қолайлы жағдайларына қарай
ауыл шаруашылығындағы негізгі екі бағыт мал шаруашылығы да, ... ... ... ... ... өндірісіне әсіресе климат пен топырақ ... ... әсер ... ... ... ... ... температура мен жауын-шашын ғана емес, сондай-ақ климаттың
басқа элементтері де бұлтқа, ауаның ылғалдығына, қардың ... ... мен ... ықпал етеді.
Табиғаттың ауыл шаруашылығында маңызды орын алатын ең ... бірі – ауа ... Оның ... ылғал, жарық сияқты элементтері
өсімдіктердің өсіп-өнуі үшін аса ... ... ... және ... ... аймақ болып
саналады. Жер жағдайы ойлы-қыратты болып келетін далалы аймақ.
Аймақтың ауа-райына келсек жазы ыстық та ұзақ, қысы ... ... ... ... жылулық мерзімдегі күн түсуі нәтижесінде жер бетінен
интенсивті булану жүреді.
Участок ... ... ... ... өте ... ... ... Ең суық ай – желтоқсан -220С, ал нағыз ыстық ... +400С. ... ... ... ... қалыңдығы орташа 7-11 см-ді құрайды. Тұрақты қар жату ... күн, ... емес ... 211 ... ... Инженерлік – геологиялық және гидрогеологиялық жағдайлары
«Алмалы» шаруа қожалығына қарасты көкөніс алқабын ... ... ... суы терең жатқандықтан да топырақ түзілуге әсер етпейді. Суару алаңы
геологиялық ... ... 9,0 м ... беттік саздақтардан
құралған, қуаттылығы 3 м дейінгі қиыршық-жұмыртаспен төселген. Саздақтардың
төмендегідей физико-механикалық қасиеттері бар:
Иілгіштік саны – 9, ... ... г/см3 – 2,72; ... ... – 1,61; Ылғалдылығы, % - 9; Кеуектілік , % - 40,6; ... – 0,69; ... ... - 26,58; ... ... ... Сүзілу коэффициенті 0,037 м/тәу.
Топырақ құрамы негізінен таулы-далалы және кәдімгі сұрғылт топырақты
болып келеді.
1.2.3 Суару көзі және оның ... ... ... ... танапты суғару көзі ретінде Ақмешіт
өзені болып табылады. Суғару танабына су магистралды каналдан бас тоғанды
құрылғылар көмегімен өздігінен ағып ... және суды ... ... су ... ... және уақытша суармалы құлақарыққа беріледі.
Каналдар қажетті ... ... ... ... ... ... ... жобалық еңістігі, жүйек және суару алаңы
мен танабының ұзындығы бойынша кесіледі. Суару алаңы мен ... ... су ... ... ... және одан ары ... ... бөлім
2.1 Суару алқабын ұйымдастыру
2.1.1 Көкөніс ауыспалы егістері
Көкөніс дақылдары мен картоп өсіру үшін 6 ... ... ... ... қажет. Соңғы жылдары көкөніс пен картоптың егіс алқабы 2
еседен ... ... ... ауыспалы егіс жүйесі бұзылып, гектар
түсімділігі едәуір ... ... ... ... жағдайының
бұзылып, шаруа қожалықтарында көкөніс дақылы ... ... ... ... ... ... дақылдардан соң орналастырылып келеді.
Көкөніс өсіретін ... ... үлес ... 9-17 ... ... ... ... және сапасынкөтерудің ең негізгі факторының ... егіс ... ... және игеру болып табылады.
I нұсқа II ... ... ... ауыспалы егісі 6 танапты көкөніс ауыспалы егісі
1. Дәнді дақыл+жоңышқа 1 жыл 1. ... ... 1 ... ... 2 жыл 2. ... 2 ... ... 3 жыл 3. ... 3 жыл
4. Картоп 4. ... ... ... 5. ... ... ... 6. ... да ... ... ... және ... қатынас
заманында сұранысқа орай 3 жылдық жоңышқадан соң қырыққабат, қызанақ, қияр,
пияз немесе ... ... ... ауыспалы егіншілік жүйесін ғылыми
негізде жүргізуге болады.
Жекелеген жер көлемі шағын фермерлік шаруашылықтарда екпе ... ... ... ... ... ... ... түрі болып
есептелінеді. Мұндай жүйе кезінде егістік жерде дәнді дақылдар, ... ... ... ... ... ... малазығындық дақылдар
(шөптер, тамыр жемістер) өзара алмастырылып үнемі өсіріле береді. Ауыспалы
егіс құрамында таза жер болмайды. ... ... ... – дәнді дақылдарды
жиып болысымен сидералдық дақылды (бөрібұршақ, тасбұршақ пен дәнді дақылдың
аралас ... ... ... жасыл тыңайтқыш ретінде өсіріп, көк
күйінде топыраққа араластырып жыртып ... ... Ол ... ... және ... да ... қажетті қоректік заттармен байыту
үшін жасалынатын агротехникалық тиімді шара.
2.1.2 Суару желісінің орналасу схемасы
Суару жүйесі өзінің жұмысын бірнеше ... ... ... ... ең ... ... ... арқылы Ақмешіт өзенінен су алынады.
Суалғыш арқылы өткен су ... ең ... ... табылатын магистральді
каналға (М.К.) түседі. Магистральді каналдан су танаптарды суару үшін
шаруашылық каналдарға (Ш-1, Ш-2...Ш-5) ... Ол ... ... (У-1, ... ... су ... ... оқарықтарға (О-1,
О-2...О-7) келіп дақылдар суарылады. Ал артық сулар қашыртқы каналдар (С-1,
С-2...С-5) арқылы әр танаптың түбіне жиналып ары қарай су ... ... ... өзенінің төменгі ағысына жіберіледі.
2.2 Ауыл шаруашылық дақылдарын суару режимі
Ауыл шаруашылық ... ... ... мерзімі және суару
нормасының мөлшерінің жинағын суару режимі деп ... ... ... ... ... дәуірі кезінде пайдаланылатын суының жалпы
мөлшерімен ауыспалы егістегі әр ... үшін ... және ... ... және суару мерзімі мен оның санын ... ... ... суару режимін және су көздерінің режимімен
сәйкестендіреді.
Жобаланған суару ... ... ... су, ауа, ... ... және
жылу режимдерін қамтамасыз етіп, ыза ... ... ... ... ... жол ... керек.
Ауыл шаруашылық дақылдарының пайдаланатын су мөлшері олардың даму
кезеңінің ... ... ... (күн, ... су, ... және ауа ... және ... түрі мен сорттарының
биологиялық ерекшеліктеріне байланысты болады. ... ... ... ... мынандай өте қиын мезгілдері болады: көктеу, түптену,
масақтану, гүлдену және пісу. Өсімдіктердің даму кезеңінің әр ... ... ... әр түрлі болады. Мысалы, астық ... ... ... және ... ... көп пайдаланса, ал мақта егісі суды
гүлдену кезінде мол пайдаланады. Дақылдардың пісу кезеңінде суды ... ал оның ... ... мүлде тоқтайды. Өсімдіктердің суды пайдалану
мөлшері тіпті әр тәулік ішінде де өзгеріп тұрады және ол ... ... ауа ... және ... ... түсу ... ... кезінде өте мол болады. Өсу мезгілінде өсімдіктердегі физиологиялық
процестер де өте ... ... Ал ... ... ... ... көрсеткіштердің төмендеуіне байланысты су пайдалану мөлшері өте
аз болады.
Өсімдіктердің суды ... және оның ... ... су ... және ... жалпы мөлшері арқылы пайымдайды.
Транспирациялық коэфициент деп өсімдіктердің 1 тонна құрғақ зат ... ... ... ... тамырлары, дәндері т.б.) суының мөлшерін
айтады. ... бұл ... м2 ... ... Ал ... ... деп топырақ бетінен буланатын және 1 цт ... өнім ... ... ... ... шөп) ... үшін жұмсалатын судың мөлшерін
атайды. Бұл мөлшер де м2 есебімен саналады. Бұл коэфициенттін ... ... ... ... Е – ... ... жалпы мөлшері, м2 ... К – ... ... ... У – ... цт ... ... пен су пайдалану ... ... ... дақылдар үшін де өте тұрақсыз болады. Оның ... өсуі үшін ... ... ... үйлестірілген жағдайында
аз болып, ал бұл үйлестірілу бұзылған жағдайда көбейіп ... ... ... ... ... баптау агротехникасы жоғары
болған сайын және өнім неғұрлым молайған сайын, соғұрлым бұл ... азая ... ... ... деп ... пен ... ... буланған
су мен оның өсу дәуірі ... ауа ... ... ... ... мөлшерінің қосындысының арақатынасын айтады. Орта есеппен
бұл коэфициенттің мөлшері маусым-тамыз айларында мынадай болады: ... – 0,38, ... ... үшін – 0,40, ... үшін – 0,45 және ... ... үшін – 0,40.
Пайдаланылатын судың жалпы мөлшерін анықтаудың әдістер:
Эмпиризм әдісі. ... ... ... ... мен ... да ... ... орналасқан және олар көп
жылдар бойы ауыл шаруашылық дақылдарын суарудың ең қолайлы режимін зерттеп,
тәжірибе учаскелерінде белгілі ... ... ... ... ... ... ... анықтайды. Ғылыми мекемелер осы зерттеулердің
нәтижелеріне сәйкес ұсыныстар береді.
Ауыл шаруашылық ... ... ... жобалағанда осы
ұсыныстарды қолдануға болады, бірақ жалпы булану коэфициенттерінің мөлшері
аймақтар үшін анықталған ... олар ... ... ... ... ... Л.М. ... формуласы арқылы анықталады:
; м3/га
Мұндағы, Е – жалпы булану, м3/га;
к – жауын-шашынды пайдалану коэфициенті;
Р – ... өсу ... ... ... ... - топырақтың есептелген қабатындағы егінді сепкен және оны
орған күнгі судың қоры, м3/га;
q – дақылдар ... ... ыза ... мөлшері, м3/га.
Суару нормасы. Суару нормасы деп 1 гектар жерді 1 рет суаруға
қажет болатын судың мөлшерін атайды. Әдетте ... ... 1 ... текше
метр мөлшерімен белгіленеді, м3/га. Суару жүйелерін жобалағанда ... ... ... ... ... мен ... ... мезгілдері
ғылыми мекемелердің ұсыныстарына сәйкес белгіленеді. Мұндай ұсыныстардың
болмаған ... ... өсу ... ... ... мына ... ... м3/га
Н – топырақтың есепке алынған қабатының қалыңдығы, м;
- есепке алынған ... ... ... ... ... ... алынған топырақ қабатыныңсуарғаннан кейінгі ... ... ... % есебімен), ол ең кем ылғал сыйымдылық
мөлшеріне тең;
- ... ... ... ... ... ... салмағынан
% есебімен есептегенде), оны топырақ дымқылдығының мүмкін болған ... тең деп ... ... ... ... ... ... мөлшері оның
есепке алынған қабатының ылғал сыйымдылығы деңгейінен кем болмауы керек. ... ... ... ... бұл ... көбірек болған жағдайда оның
әдеттегі аэрация жағдайы бұзылуымен бірге, өсімдіктердің қоректену режимі
де бұзылып, артық су ыза суға ... саны мен ... ... нормасы барлық суарулардың
қосындысынан тұрады. Ал суару нормасының мөлшері бір шамада болғанда суару
саны:
, ... М – ... ... ... – суару нормасы, м3/га.
Суармалау нормасы деп – бір ... ... ... өсу
дәуірі мезгілінде жіберілетін судың жалпы мөлшерін айтады. Егерде сіңіре
суару жүргізілсе, онда өсімдік өсу ... ... ... саны ... тең болады:
, (5)
Мұнда, - ... ... ... мөлшері, м3/га.
Суару мерзімі. Әрбір дақылдар үшін оларды өсірудің ... ... ... ... режимін жасап, ең жоғарғы өнім алуды
қамтамасыз етуі керек. ... ... су ... ... ... сепкенге (отырғызғанға) дейін сіңіріле жүргізілетін сіңіре суару
және егер алдындағы суару ... ... ... ала ... ... нысанындағы ауыл шаруашылық дақылдарының суару
режимін анықтау графиктері ... және 1-5 ... ... 1. Ауыл ... ... ... мерзімін анықтау
| |Суару | | | ... ... ... ... ... | | | |
| | | |IV |V |VI |VII ... |0,3 |7000 |1 |700 |
| | | |2 |800 |
| | | |3 |900 |
| | | |4 |1000 |
| | | |5 |1000 |
| | | |6 |1000 |
| | | |7 |1000 |
| | | |8 |700 |
| | |IV |V |VI |VII |VIII |IX | | ... | |Е, %
1. Е, ... Σ Е, ... М, ... Σ М, м3/га | |20
1610
1610
1400
1400 |21
1690,5
3300,5
1470
2870 |27
2173,5
5474
1890
4760 |24
1932
7406
1680
6440 |8
644
8050
560
7000 |100
8050
7000 | ... | |Е, %
1. Е, ... Σ Е, ... М, ... Σ М, м3/га | ... ... ... |24
1848
6160
1308
4360 |20
1540
7700
1090
5450 |100
7700
5450 | |Капуста | |Е, %
1. Е, м3/га
2. Σ Е, м3/га
3. М, м3/га
4. Σ М, м3/га | | ... ... ... ... |100
7850
4950 | |Картоп | |Е, %
1. Е, м3/га
2. Σ Е, ... М, ... Σ М, м3/га | | ... ... ... ... |100
6400
4000 | |Пияз | |Е, %
1. Е, м3/га
2. Σ Е, м3/га
3. М, ... Σ М, м3/га | | ... ... ... ... ... | |
6. ... жоспар
Каналдардың гидравликалық параметрлерін есептеу.
№ | | | | | | | | | | |
|1 |0,33 ... ... ... ... ... |0,025
0,025
0,025 |28,2
28,2
28,9 |0,4
0,4
0,44 |0,05
0,06
0,07 | |2 |0,48 |1
1
1
1 |0,1
0,15
0,2
0,3 |0,27
0,3
0,32
0,37 |1,45
1,5
1,55
1,65 |0,18
0,2
0,2
0,22 |0,025
0,025
0,025
0,025 |29,8
30,4
30,4
30,9 |0,5
0,54
0,55
0,57 ... | |3 |0,49 ... ... ... |1,48
1,58
1,68
1,78 |0,18
0,2
0,22
0,24 |0,025
0,025
0,025
0,025 |29,8
30,4
30,9
31,3 |0,43
0,47
0,5
0,53 |0,12
0,15
0,19
0,22 | |1 |0,49 |1
1
1 ... ... ... ... |0,025
0,025
0,025 |29,8
30,6
30,9 |0,51
0,55
0,68 |0,14
0,18
0,25 | |
7. Ұйымдастырушылық жоспар
Ауыл шаруашылық мелиорациясы дегеніміз – ауыл ... ... және ... өнім алу ... ... ... ... топырақтық, агроклиматтық) түбегейлі жақсарту жолында
қолданылатын ұйымдастыру-шаруашылық және техникалық шаралар жүйесі.
Жерді мелиорациялау ... ... ... ... ...... және ... жұмыстардан, топырақтың
су және жел эрозисымен күресуден, ащы ... ... ... ... ... және тағы ... ... Бұлардың негізгісі гидротехникалық мелиорация (суару, суландыру
және құрғату) және культуртехникалық ... ... ... ... ... ... жұлу, төмпешіктерді тегістеу, тастарды жинап алу
және топырақты алғашқы рет баптау) болып ... ... ... ... су ... ... былайша айтқанда ылғалдылығы жетіспейтін топырақты қолдан суару,
немесе ылғалдылығы шамадан тыс топырақты ... ... ... ... ... мол және тұрақты өнім алу үшін ылғалы жеткіліксіз
болатын оңтүстік аудандарда суару және суландыру жұмыстары жүргізіледі. Ал
ылғалы ... ... ... ... ... ... ... жүргізу керек болады. Орталық ... ... ... топырақ ылғалының нормалы мөлшерде болуы үшін екі бағыттағы
жұмысты бірдей қолдануға болады.
8. Шығындарды ... ... ... ... анықтаймыз.
- жинақталған гидромодуль графигінің ең үлкен мәні.
2. Бір уақытта су берілетін оқарықтың саны.
дана
3. Оқарыққа берілетін судың нетто мөлшері.
4. ... ... ... ... ... ... ... Бір учаскедегі оқарықтың саны.
дана
7. Оқарықтың қабылданған арақашықтығы
9. Шығындар мен пайданы болжау
8. Бір күнде суғарылатын жердің ауданы.
га
9. Учаскенің каналға ... ... ... ... каналға берілетін брутто мөлшері.
S – учаскедегі судың каналға сіңуге кететін мөлшері.
11. Учаскелік каналдың пайдалы әсер коэффициенті
12. Шаруашылық ... ... ... ... мөлшерін анықтаймыз.
13. Шаруашылық каналға берілетін судың брутто мөлшері.
14. Шаруашылық каналдың пайдалы әсер коэффициенті
15. Магистральді каналға берілетін судың ... ... ... ... ... судың брутто мөлшері.
17. Магистральді каналдың пайдалы әсер коэффициенті
10. Жұмыстардың орындалу тізбесі
Ауыл ... ... ... ... мерзімі және суару
нормасының мөлшерінің жинағын суару режимі деп ... ... ... ... ... ... ... пайдаланылатын суының жалпы
мөлшерімен ауыспалы егістегі әр ... үшін ... және ... ... және ... мерзімі мен оның санын анықтау,
гидромодуль графигін жасап, ... ... және су ... ... ... ... ... қолайлы су, ауа, қорек заттар және
жылу режимдерін қамтамасыз етіп, ыза судың ... ... ... ... жол ... керек.
Ауыл шаруашылық дақылдарының пайдаланатын су мөлшері олардың ... ... ... ... (күн, ... су, ... және ауа режимдері) және ... түрі мен ... ... байланысты болады. Мысалы, астық ... ... ... өте қиын мезгілдері болады: көктеу, түптену,
масақтану, ... және ... ... даму ... әр ... ... ... әр түрлі болады. Мысалы, астық тұқымдас дақылдар суды
түптену және масақтану кезеңінде көп ... ал ... ... ... ... мол пайдаланады. Дақылдардың пісу кезеңінде суды пайдалануы
азайған, ал оның айқын шенінде мүлде тоқтайды. Өсімдіктердің суды ... ... әр ... ... де ... тұрады және ол судың тапшылығы
мен ауа температурасының және өсімдіктерге жарық түсу ... ... ... өте мол ... Өсу ... ... ... де өте қарқынды болады. Ал бұған керісінше, түнде жоғарыда
келтірілген көрсеткіштердің ... ... су ... ... ... болады.
Қорытынды
Дипломдық жұмыстың мақсаты ауыл шаруашылық дақылдарын суаруға арналған
суландыру жүйесін жобалау болып табылады. ... ... ... ... ... капуста, пияз, картоп болып табылады. Егіс алқабы Төле
би ауданында 450 га 9 танапта орналасқан. Бұл ... ... ... өте ... болып келеді.
Бұл дипломдық жобада ауыл шаруашылық дақылдарын ... ... ... мен ... толық суару саны анықталып, сол мәліметтерге байланысты
гидромодульдің жинақталмаған және ... ... ... ... ... таңдалды. Ауыл шаруашылық дақылдарын суаруға және
көкөніс дақылдары үшін ең тиімді әдіс бораздалап және тақталап суару ... ... ... ... әр каналдың гидравликалық есебі, бас канал,
магистральді канал, шаруашылық канал, учаскелік канал және оқарықтың суының
деңгейін ... ... келе ... ... ... ... ... кескіні құрылды. Әр каналдың өзінің енін, тереңдігін, каналдағы
судың ... ... ... ... ... ... ... Яғни жобаланушы нысан «Алмалы» шаруа қожалығына қарасты көкөніс
дақылдары ауыспалы егісінен мол өнім алу үшін суару және ... ... деп ... ... ... Қ. ... "Ауыл шаруашылық мелиорациясы" 1994 ж
2. Мұстафаев "Мелиорация негіздері" Жамбыл 1987 ж. 58 б
3. Қозыкеев "Мелиорация негізінен практикум"
4. ... ... ... 1961. ... Айдаров "Орасительная мелиорация" 1992
6. Гайчаров "Сельскохозяйственный гидротехнические мелиораций"
7. Безменов "Курсовые и дипломное практирований" 1970 "Колос"
8. Справочник ... ... 1990 ... ... ... мелорации М.Сельхозғиз,1951.
10. Оводов ... ... и ... Уркумбаев М.Ф., Терещенко С.А., Уркумбаева Т.Н. «Арифметика успеха».-
Тараз, 2005 г.
12. ... М.Ф., ... Б.Ф., ... Б.Б., ... М.М. ... в ... работе».- Шымкент, 2005 г., 217 стр.
13. Алан Вест Бизнес – ... ... пр. ... ... с ... и ... – 3-е изд. – Москва: издательство
Проспект, 2005 – 232 с.)
14. Алексеева М.М. «Планирование ... ... – М.: ... и
статистика, 2001г.
15. Бизнес-план. Под редакцией проф. Р.Г.Маниловского. Москва «Финансы ... ... ... / Под ред. В.М. Попова, С.И. ...... и ... ... ... Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2-х т.
/ пер. с ... под ред. В.В. ... – СПб.: ... ... ... В.П., ... В.А., ... О.К. Бизнес-план. Москва, 1995 г.
19. Волков А.С., Марченко А.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие, М,
2005 г., 78 ... ... И.А. ... ... ... в 2-х т. – Киев, Ника-
Центр, 1999г.
21. Дэйв Паттен Успешный маркетинг для ... ... М, 2003 г., 366 ... ... А.А., ... Г.С. Экономика и планирование коммерческого
предпринимательства: Каз. гос. академ. ...... 1999 – 132 ... ... Т.П., ... Л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.А.
Бизнес-план. Опыт, ... М, 2004 г., 96 ... ... по ... бизнес-плана. ERNST&YOUNG Москва, 1995 г.
25. Попов В.М., Захаров А.А. ... ... ... СПб, ... 234 ... Правовые основы предпринимательства в Республике Казахстан, А, ... ... ... в ... ... ... 2000 г., 102 с.
28. Румянцева Е.Е. Самоучитель по разработке бизнес - проектов. Учебное
пособие, М., 2005 г., 152 ... ... Э.А. ... ... – М.: «Акалис», 1996.
30. Уткин Э.А. ... // ... и ... деятельности. – М.: Ассоциация авторов и издателей
«Тандем». ... ... 1998 ... ... ... в 2-х т./ Под общ. ред. В.В. ...... школа, 1998г.
32. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. «Финансы предприятий». – М.; ... ... А.М. ... ... ... ... Шымкент,
2004 г., 206 с.
34. Беа Ф.К., Дихтл Э., ... М. ... ... – М.: ... 1999г.
35. Черняк В.З. Оценка бизнеса. – М.: Финансы и статистика, 1996.
36.Ж.Ж. Жатқанбаев ,«Экология негіздері». Оқулық-Алматы,2004ж-212 б.
37.А.М. Безженев ... и ... ... Т.С. Кененбаев «Ауыл шаруашылық мелиорациялары». Алматы
.2003ж.

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"ОҚО Мақтарал ауданы Тоған ЖШС жер алқабын суғару жүйесін жетілдіру."99 бет
ОҚО-ның кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаментінің Қазақстан \Республикасына индустриалық-инновациялық 2003-2015 жж даму стратегиясы51 бет
Жаңа технологиямен өсірілген күздік бидайдың морфо – анатомиялық құрылымына экологиялық факторлардың әсері39 бет
Жаңа технологиямен өсірілген күздік бидайдың морфо – анатомиялық құрылымына экологиялық факторлардың әсері туралы53 бет
Жаңа технологиямен өсірілген күздік бидайдың морфо – анатомиялық құрылымына экологиялық факторлардың әсері туралы ақпарат38 бет
Төлеби ауданының заңды тұлғаларына қызмет көрсету үшін деректер қорын жобалау36 бет
Қазақстан жеріндегі Ұлы жібек жолы6 бет
100 орынды дәмхананың салқын цехының жобасы11 бет
200 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы28 бет
300 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы18 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь