Сауын сиырға арналған мал фермасында сауын аппараттарын пайдалануды және ондағы сүт сақтау ыдысына конструкторлық өзгеріс енгізуді жобалау

Нормативтік сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10
Анықтамалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
Белгілер мен қысқартулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
Кіріспе... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
1 Аналитикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
1.1 Тақырыпқа байланысты әдеби шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
2 Технологиялық бөлім
2.1 Шаруашылықты комплексті механикаландыру жұмысы ... ... ... ... ... ... ... .26
2.2 Сиыр сауу және сүтті алғашқы өңдеу тасқынды
технологиялық желісіне қажетті есептеулер негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27
2.3 Сиыр сауу және сүтті алғаш өңдеудің жылдық,
тәуліктік, сағаттық есептеулері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
2.4 Сиыр сауу және сүтті алғаш өңдеу процесіндегі
технологиялық әдісті таңдау негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..36
2.5 Сиыр қора және қосымша құрылыс орындарының
негізгі жоспары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
2.6 Технологиялық және қосымша қондырғыларды таңдау және
есеп бойынша негізгі қондырғылар спецификациясын жасау ... ... ... ... ... ... ...38
2.7 Технологиялық қондырғыларға қажетті орындардың
ауданын есепте ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43
2.8 Сиыр сауу және сүтті алғаш өңдеу орындарындағы қажетті
су, бу, электр қуаты мен жарық есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... 50
3 Конструкторлық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...54
3.1 Сүт сақтау ыдысының беріктігін дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54
3.2 Сүт сақтау ыдысының геометриялық сиымдылығын есептеу ... ... ... ... ... .55
3.3 Сүт ыдысына сүттің құйылу есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..56
3.4 Сүт ыдысынан сүтті ағызу есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .58
3.5 Сүт ыдысының жылу өткізгіштігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...60
4 Еңбек қорғау
4.1 Еңбек қорғауға қажет шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .63
4.2 Сиыр сауу және сүтті алғаш өңдеу цехында еңбек қорғау ... ... ... ... ... ... ...64
4.3 Сүт жабдықтарына қойылатын санитарлық талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ...64
5 Экологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...66
6 Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69
7 Бизнес.жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...76
Пайдаланған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..77
Қазақстан Республикасы президентінің елімізді бәсекеге барынша қабілетті елу мемлекеттің қатарына енгізу мақсаты мен республикамыздың Бүкілдүниежүзілік сауда ұйымына кіргелі тұрған кезеңде - бәсекеге қабілетті ауылшаруашылық өнімдерін өндіру, өндірістік процестерді кешенді механикаландыру мен автоматтандыру, заманауи озық технологиялар мен тиімді жұмыс істейтін машиналар мен агрегаттарды өндіріске енгізу және малдан алынатын өнім түрлерін өндіру және өндеу жұмыстарын технология бойынша атқаратын машиналар мен қондырғылардың жұмыстарын меңгере алатын маман әр шаруашылық үшін қажет екені өзекті мәселеге айиалып отыр.
Бұл орайда қазір республикамызда жүзеге асырылып жатқан Мемлекеттік азық-түлік бағдарламасының құрамдас бөлігінің бірі мал шаруашылығы саласында атқарылар істердің ауқымы зор. Ал бұл бағдарламаны ойдағыдай жүзеге асырудың басты шарттарының бірі - мал шаруашылығын интенсивті дамыту малдан алынатын өнім түрлерін молайту және өнімді сапалы дайындау. Жобаның өзектілігі. Малды аман сақтау мен оның өнімділігін арттыру және малдан алынатын өнім түрлерін сол шаруашылықта өндіріп-өңдеу яғни сату орындарына дейін дайындау мәселесінің алатын орны өзгеше.
1. Ш.Н. Нұртаев, Е.Т. Сапарбаев. Мал шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру. - Алматы, "Агроуниверситет" баспасы, 2006.
2. Ш.Н. Нұртаев, Ж.С. Байзақова. Мал шаруашылығында технологиялық процестерді механикаландыру /Оқу құралы/. - Алматы, "Агроуниверситет" баспасы, 2006.
3. А.П. Тарасенко и др. Механизация и электрофикация с/ного производства. - М.: Колос, 2004.
4. В.А. Воробьев и др. Механизация и автоматизация с/х-го производства. - М.; Колос, 2004.
5. И.Ф. Бородин, Ю.А. Судних. Автоматизация технологических процессов. - М.: Колосс, 2004.
6. А.Ф. Князев и др. Механизация и автоматизация животноводства. - М.: Колос, 2004.
7. В.Г. Баутин механизация и электрофикация с/х-ного производства. - М.: Колос, 2002.
8. В.Г. Коба и др. Механизация и технология производства продукции животноводства. - М.: Колос 1999.
9. Л.П. Карташов и др. Механизация и электрофикация животноводства. - М.: Агропромиздат, 1987.
10. Б. Әлиев, Ж. Қорғаспаев, т.б. «Мал фермаларын механикаландыру». - Алматы: Қайнар, 1988.
11. Ш. Нуртаев. «Техника для фермерских (крестъянских) хозяйств». - Алматы: Агроуниверситет, 1998.
12. М.И. Рыбакова. «Справочник зооинженера». - Алматы: Қайнар, 1990.
13. Н.В. Брагинец, Д.А. Палашкин. Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства. - М.: Колос, 1984.
14. Н.В. Брагинец, Д.А.Палишкин. «Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства». - М.: Агропромиздат, 1991.
15. С.В. Мельников. Технологическое оборудование животноводческих ферм. – М.: Агропромиздат, 1985.
16. Е.Н. Бородулин Производство молока на малой ферме. - М.:
Агропромиздат, 1989г.
17. Ковалев Ю.Ы. Аппараты молочных линий на фермах. - М.: Агропромиздат, 1985.
18. Краснокутский Ю.В., Панченко Ю.Б. Машины и оборудование для получения цельномолочной продукции. - М.: Росагропромиздат, 1990.
19. Под.ред. Нуртаева Ш.Н.Методика и програмное обеспечение расчетов машин и аппаратов для животноводства на компьютере. - Алматы: 2002.
20. Зейнуллин К.Ш., Естаев Б.З. Мал фермалары мен комплекстерінің технологиялық жабдықтары. - Целиноград, 1992.
21. С.В. Мельников. Справочник по механизации животноводства. - Ленинград: Колос, 1983.
22. Рыжов С.В. Комплекты оборудования для животноводства. - М: Агропромиздат, 1986.
23. Белехов И.П. Механизация и электрификация животноводства. - М.: Колос, 1984.
24. Рощин П.М. Механизация животноводства. - М.: Агропромиздат, 1988г.
25. Ковалев Ю.Н. Аппараты молочных личней на фермах. – М.: Агропромиздат, 1985.
        
        Аннотация
Жоба тақырыбы: Сауын сиырға арналған мал фермасында сауын
аппараттарын ... және ... сүт ... ыдысына конструкторлық
өзгеріс енгізуді жобалау.
Дипломдық жобаның негізгі мақсаты қазіргі таңда пайдаланып келе жатқан
сауын аппараттарын пайдалану ... және ... сүт ... ... ... қарастырылған.
Дипломдық жоба 81 беттен, 15 суреттен, 7 кестеден тұрады.
Сонымен қатар дипломдық жобада еңбек қорғау, ... және ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Сиыр сауу және ... ... ... ... ... ... есептеулер
негізі.............................................27
2.3 Сиыр сауу және сүтті алғаш өңдеудің ... ... ... Сиыр сауу және ... алғаш өңдеу процесіндегі
технологиялық әдісті ... ... Сиыр қора және ... ... орындарының
негізгі ... ... және ... ... таңдау және
есеп бойынша негізгі ... ... ... ... ... орындардың
ауданын
есепте......................................................................
..................................43
2.8 Сиыр сауу және сүтті алғаш өңдеу орындарындағы қажетті
су, бу, ... ... мен ... ... ... Сүт ... ... беріктігін
дәлелдеу....................................................54
3.2 Сүт ... ... ... ... Сүт ... ... ... Сүт ... ... ... Сүт ... ... ... ... Еңбек қорғауға қажет шаралар..........................................
.............................63
4.2 Сиыр сауу және ... ... ... ... еңбек
қорғау...........................64
4.3 Сүт ... ... ... ... ... ... сілтемелер
Дипломдық жобада төмендегідей нормативтік сілтемелер қарастырылған:
-ҚР ОБД- Қазақстан Республикасының оқу білім департаменті
-ЖҰД- жоғары ұлықсат деңгейі
-МЕМ СТ 13264-88 - Сиыр ... ... ... - ... жарықтандыру коэффиценті
-МЕСТ 12.40.38-78- ер жұмысшыларға арнайы киiмдер
-МЕСТ 12.4.39-78 әйелдер жұмысшыларға арнайы киiмдер
-МЕСТ 20010-74- қолды қорғау-резиналық қолғаптар
Анықтамалар
Дипломдық жобада ... ... ... - ... ... ұсақ шарларға ыдырату мақсатында сүтті
әрекетті механикалық өңдеу
-Сүтті ... ... ... ... өңдеу
-Сүт майы - кішкентай лецетиндік белок қабығымен ... ... ... ... майы- эртүрлі глицеринен тұрады. Сүт майы қаннықан және қанықпаған ... ... ... - ... ... тек сүттен басқа қосылыстарда болмайтын
көмірсутектің бір түрі
-Сиыр сүті – сиырдың сүт бездері жұмысының ... ... ... деп те ... Олар ... ... ... бөлшектерінен кішкентай бөлшектерге дейін ыдырауға
қатысады.
-Пероксидаза - тотықтыру процесін жылдамдатуға қатысатын фермент
-Каталаза - сут құрамындағы сутегінің ... ... су және ... ... ... - сүт май ... ... ыдырайды. Сүтке желін
микроорганизімі арқылы келеді немесе суалуға жақындаған мал сүтінде болады
Протеаза - ... ... ... ... ... - бүл фермент фосфор қышқылы эфирлерін фосфор ... ... мен ... ... ... ... мен ... енгізілген;
т-тонна
% - пайыз
м - метр
мм-миллиметр
мПа - мегаПаскаль
кг - килограмм
г - грамм
га - гектар
т.б. - тағы басқалар
д.а - деп ... ... ... елімізді бәсекеге барынша
қабілетті елу мемлекеттің қатарына енгізу ... мен ... ... ... ... тұрған кезеңде - бәсекеге қабілетті
ауылшаруашылық өнімдерін ... ... ... ... мен ... ... озық ... мен тиімді
жұмыс істейтін машиналар мен агрегаттарды өндіріске енгізу және малдан
алынатын өнім ... ... және ... ... ... бойынша
атқаратын машиналар мен қондырғылардың жұмыстарын меңгере алатын ... ... үшін ... ... ... ... айиалып отыр.
Бұл орайда қазір республикамызда жүзеге асырылып жатқан Мемлекеттік
азық-түлік бағдарламасының құрамдас ... бірі мал ... ... ... ... зор. Ал бұл ... ... асырудың басты шарттарының бірі - мал шаруашылығын интенсивті ... ... өнім ... ... және ... ... ... Жобаның
өзектілігі. Малды аман сақтау мен оның өнімділігін арттыру және малдан
алынатын өнім түрлерін сол ... ... яғни сату ... ... ... ... орны ... алынатын өнімдердің бірі - сүт. Сүт - қоректік қасиеті жоғары,
адам өміріне қажетті барлық заттар мен витаминдері бар, ... тез ... ... жатады. Сүт және сүт өнімдерінің сапасы көп жағдайда ... ... ... ... өнімге айналдыруға байланысты екені белгілі. Ал
сиыр сауу кезінде малға кері әсерін бермейтін, біздегі әлі ... ... келе ... және жаңартылған сауын аппараттарымыз бен сауын
қондырғыларымыз сүттің сапасына жақсы әсер ... ... ... Осы ... мен ... қондырғылары арқылы сауылған сүт бірден
сүт түтіктері арқылы (сыртқы ортамен жанаспай) сауын қондырғысының сүт ... одан сүт ... ... пастерлеу қондырғылары бар
шаруашылықтар үшін пастерлеу бөліміне ... ... өзі ... жуық ... ары қарай сүттен жасалынатын өзге ... ... ... ... сүт ретінде жеткізуге болатынын дәлелдедік.
Еліміздегі сүттен өнім ... ... ... ... өте ... ... ... негізгі мақсаты.
Сиырды сауу және алғашқы өңдеуден ... ... ... ... ... ветеринария бас басқармасы мен Денсаулық
сақтау министрлігінің санитарлық-эпидемиологиялық бас басқармасы бекіткен
(2005ж.) "Шаруашылықтағы сүт өнімін ... ... үшін ... және
ветеринарлық ережелерін" қатаң сақтау керек екені белгілі.
Біз осы ереже бойынша сүт ... ... ... ... сиыр ... сауудың және оны алғашқы өңдеуден өткізу желісінің біртұтас болған
жағдайда ғана жоғары ... ... ... ... ... өнімдерін өндіруді өнеркәсіптік технологияға көшіру,
еңбек ұйымдастыруды жаңаша жолға қою, әр ... ... сүт ... оның ... ... түсу, сүт өнімдерінің өзіндік құнын кеміте
беру, қажетті жұмысшы күшін азайту, өндірістік қорларды ... ... - сұт ... ... ... интенсивтендірудің бірден-
бір кепілі.
Малды дұрыс азықтандыру, күту, сүтті санитарлық және гигиеналық талапқа
сай сауып алу, ... ... ... ... және ... ... ... қайта өңдеу кезінде төмендетіп алмау шараларының да маңызы
зор.
Малды сапалы жемшөппен жеткілікті түрде ... сиыр ... ... ... және дұрыс пайдаланбау, сүт сауатын ыдыстарды ... ... таза ... ... ... және ... ... салдарынан сүт сапасы төмендеп кетуі мүмкін. ... ... құны ... ... ... тұрғыдан алғанда мал шаруашылығы қызметкерлерінің ... ... және оның ... ... ... білгені жөн деп есептейміз.
Сиыр сауу кезіндегі ережелерді дұрыс ұстап, сауылған сүтті алғашқы
өңдеуден өткізіп, сауда орындары ... сүт ... ... ... ол ... ... өнім түрлері сапалы және тағамдық ... ... үшін құны зор ... еді. Себебі сүттен жасалынатын небір
тағамдар ... ... ... ... мен ... ... Бұл ... орындау үшін ірі қараны сұрыптау жұмысын жаңа
деңгейге көтерумен ... ... ... ... ұйымдастырыла
бастаған ферма жанындағы сүтханаларды қажетті қондырғылармен барынша толық
қамтамасыз етіп, оны тиімді пайдалана білу ... ... ... сиыр ... сүт ... оған әсер ететін
жағдайлар, сапалы сүт алу жолдары, сүт ... ... ... сүт өңдейтін қондырғылар, оларды дұрыс ... ... ... ... ... ... Және сүт ... ыдыстарға
конструкторлық өзгеріс енгізу арқылы ... ... ... ... тигізуге болады деп есептейміз.
1 Аналитикалық бөлім
1.1 Тақырыпқа байланысты әдеби шолу
Сүт мал желінінде (сүт безінде) қаннан ... ... ... су,
белок, сүт майы, сүт қанты, минерал заттар, витаминдер т.б. ... Сүт ... ... ... ... коллоидты құрылымы. Сондықтан да
сүтті - полидисперсиялық система деп те ... ... ... ... ... ... молекулалық (тұздар, сүт қанты) түрде кездессе,
басқалары ірі ... ... ... ... ... ... ғана ... альвеолаларда түзіледі.
Желін мен альвеолалар арасында тығыз байланыстылық бар. Мал желіні неғұрлым
үлкен болса сүт түзілетін альвеолалардың да көп ... яғни сиыр ... Сүт ... сүт ... одан әрі ... ... түзілу үшін қажетті заттар қанмен келеді. Сондықтан желін қанмен өте
жақсы қамтамасыз етіледі. Желіннен қайтқан қан сүт ... ... ... сүт ... үшін мал ... 500 литрге дейін қан желін ... ... ... сиыр ... ... сүті ... 30 литр десек, желіннен
орташа 15 тоннаға дейін қан өтеді ... ... ... үздіксіз жүруіне сәйкес жануарлардың желініне сүт
жиналады. Желіннің әрбір бөлігі сүт ... ... ... ... және емшектен тұрады (1 ... Сүт ... ... сүт ... ол сүт ... ағып келіп, емшекке құйылады. Сүт
безінін маңызды ... - ... ... ол көптеген майда ұяшықтардан
-альвеолдардан ... - сүт ... 2 – ... ... 3 - ... 4 - ... 5 - сүт ... 6 - жүйкетамырлар, 7 - емшек, 8 -
көктамыр.
9 – күретамыр.
Сурет 1. Сиыр желінінің құрылысы
Сүттін едәуір бөлігі желіннің ... ... мен ұсақ ... ... Бұл ... шығару - малдың сүт ... ... ... жүзеге асатын ұзақ әрі күрделі құбылыс.
Сиырды машинамен сауу - көп еңбек сіңіруді қажет ... ... ... ... машинамен сауу - малды ... ... мен ... ... ... ... 2500кг сүт ... сиыр сүтінен 100 кг май, 85 кг белок, 125 кг
сүт қантын, 17 кг минерал тұздар, ... 3620 кг ... зат ... ... ... ... (желінін жылы сумен жуу, массаж жасау, емшек
ұшындағы сүтті бөлек стаканға сауып алу) сүт ... ... ... Осы ... ... желінінің ішкі қысымы 5 кПа-ға дейін
жоғарылайды. Сиыр емшегі толық иігенге дейін 45-50 секундтай ... ... ... ... дайындық жұмыстарын бітіріп сауын аппараттарын кигізіп
іске қосу қажет. Барлық дайындық ... ... ... жылы сумен
жуудан бастап, таза сүлгімен сүрту, массаж ... ... ... ... ... ... ... сауын аппараттарын кигізу.
Машинамен сауылатын сиырды таңдап алу үшін бірнеше талаптар ... сиыр ... ... ... аумағы 110-115см, тереңдігі 30см),
оның ... ... ... ... ұқсас төрт бөлігінің бірдей жетілуі)
және орналасу ерекшеліктері. Машинамен ... ... ... ... сүт ... ... сүттің 45-55%-ін құрауы керек.
Көп жылғы зерттеу көрсетіп ... ... ... ... бір ... 2-3 ... сүт сауылады. Сауылатын сүт ... ... ... яғни ... ... ... ... резина
қысылған кезде сауылған сүт қайтадан емшекке қарай тартылуы мүмкін. Мұндай
жағдайда сүт ... ... деп ... ... сауу ... ... негізгі факторлар әсер етеді:
сыртқы орта, сауын кезіндегі сауыншының жұмысы, іс ... ... ... ... яғни сауу ... ... арқылы іске асырылатып
басқару жұмыстарының әсері және сауу жүйесінің қызметіне тікелей байланысты
істі атқаратын механизм жұмысының сипаты.
Сиырды ... ... ... жұмыстары маңызды орын алады.
Ю.А.Цойдың тұжырымы бойынша барлық істелінетін жұмыстар екі ... ... ... - сауу қондырғысының типіне байланысты істелінетін жұмыстар
мен соған жұмсалатын уақыты, екіншісі - ... ... ... ... орындалатын жұмыстар жатады.
Осы кезге дейін ... ... сауу ... түріне,
конструкциясына немесе сауу орнында осы жұмысты ... ... ... ... алу ... ... ... сауыншылар
атқаруға тиісті бірқатар жұмыс түрлері орындалды. Атап айтқанда ... сауу ... ... ... ... ... керек. Міндетті түрде орындалуы тиіс жұмыстар қатарына мыналарды
жатқызуға болады: сиыр саууға алғашқы ... ... іске ... сауын стакандарын кигізу, сауу, сауын аяқталғаннан кейін аппараттың
жұмысын тоқтату, сауын стакандарын желіннен ... ... ... бір ... уақыт жұмсалса, сауу ісін атқаруға сауын аппараттарының
түріне және сиыр сүттілігіне ... 4-6 ... ... бөлінеді.
Сиыр сауудың әр түрлі жолдары бар. Табиғи жолы – ... ... ... және машинамен сауу.
Сүт сауу аппаратының стаканы оның жұмысшы органы болып табылады. Оның
жұмыс істеу принципі - үздік-үздік соруға ... Сауу ... ... ... қарай бір немесе екі камералы болып ... ... ... ауа қысымы болады.
Машинаның белгілі бір уақыт кезеңіндегі сиырға жасайтын физиологиялық
біртекті әсері "такт" деп аталады, Тактылар жиынтығы ... деп ... ... ... ... қысым атмосфералық қысымнан 48-53 ... ... ... сауу ... сауу ... параметрлерін
вакууммен өлшейді. Оны өлшейтін аспап вакуумметр деп аталады. Сонда әртүрлі
конструкциялу сауу ... ... ... 48-53 кПа
аралығында болады.
Машинамен сиырды екітактылы және үштактылы ... ... ... ... ... ... Сауу машинасы ... ... ... ... ... ... ... пен электркозғалтқыштан тұрады.
Сауын машинасының құрамына злектрқозғалткыш (1), вакуум — ... ... - ... (3), ... ... ... (5), вакуум -түтік (6)
және сауу аппараты кіреді (2 ... ... ... ... ... — сауу ... (10). ... істеу принцитті үздік-үздік соруға негізделген. Сауу стаканы бір
немесе екікамералы болып ... ... ... ... ауа
қысымы болады.
Сауу аппараттарының жұмысы сүтті сауып, содан кейін оны ыдысқа ... ... ... көмегімен жұмыс атқаратын вакуум қызметіне
негізделген.
Әрбір сауу аппараты сауу стакандарынан, коллектордан, ... сауу ... ... ... пен ... ... ... 2 – вакуум-сорап, 3 – вакуум баллон, 4
вакуум реттегіш, 5 - вакуумметр, 6 – ... ... 7 - ... ... 8 -
пульсатор, 9 - сауу шелегі, 10 – сауу стаканы, 11 - сүт шлангасы, 12 ... 2. ... ... ... ... сауу ... сауу стакандарынан, коллектордан, пульсатордан,
қақпақты сауу ... ... ... пен ... ... ... - сиыр ... сүт шығаруға тікелей қатысатын бірден
- бір жетекші құрал.
Коллектор сауу стакандарынан сүт жинап, ... ... ... үшін және ... сауу ... ... тыныс беру үшін
қолданылады.
Пульсатор тұрақты вакуумды айнымалы вакуумға ... Бұл ... төрт ... орнатылған. Бұлар: тұрақты вакуум, айнымалы вакуум
(басқарылатын камера), тұрақты атмосфералық қысым және ... ... ... ... бір - ... ... мен ... мембраналар арқылы
бөлінген. Айнымалы вакуумның жұмыс және басқарылатын камералары өзара канал
арқылы жалғасады. Канал ... ... ... ... ... ... ... осының арқасында қалаған соғу (пульсадия) жиілігіне қоюға
болады.
Пульсация дегеніміз - барлық тактылардың жұмыс істеуіне ... ... ... сауу ... желіндегі сүтті сарқа саууға тырысу
керек. Табынға жаңадан қосылған ... ... ... ... үшін ... ... ... керек. Өйткені малды машинаға
үйрету кезінде шошындырмай, үргітпей ұстамдылық көрсетіп төзімді ... ... қора ... шуы ... техниканың жағымсыз дыбыстары малды
шошындырады да, сүт беру кеміп, ... ұзақ ... ... сүт ... қалуы
мүмкін.
Сиыр бұзаулағаннан кейін 8-10 күн өткен соң біртіндеп машинамен саууға
үйрету керек. Машинамен ... ... ... ... ... көрсеткіштерінің бірі - саууға кететін уақыт пен сүт ... АДУ-1 сауу ... төрт сауу ... пульсатордан, резеңке шлангалардан және келтетүтіктерден,
сауу шелегінен тұрады.
АДУ-1 сауу аппараты екітактылы және үштактылы етіп шығарылады.
Екі ... АДУ-1 сауу ... ... сүт ... жинайтын АДМ-8А
типтес сауын қондырғыларында, сондай - ақ сүтті ... ... ДАС ... қондырғыларында қолданылады.
Сүтті сүт құбырына жинағанда, оны вакуум және сүт түтіктеріне ... ... ... (3, a сурет).
Белгіленуі:a - сүт құбырына cаyyғa арналған аппараттың жалпы көрінісі:
1 - ... 2 - ... 3 - ... 4 - сүт ... 5 - ... 6 ... ... 7 - copy резеңкесі, 8 - сақина, 9 - сүт ... 10 ... ... ... б - сауу ... 1 - ... 2 – copy резеңкесі,
в – коллектор бөлшектері: 1 – бұрама, 2 – таратқыш, 3,6 - ... ... ... 4 – ... ... 5 - ... 7 – ... 8 – шплинт.
Сурет 3. Бірыңғайландырылған АДУ -1 сауу ... сауу ... ... ... ... ... (1) және сүт ... бірге жасалған copy резеңкесінен (2)
тұрады (3, б - ... ... АДУ-1 сауу ... сауу ... ... екі ... ... бұл оны пайдалануды ыңғайлатады, әрі АДУ-1
аппараты ... ... ... ... жасалған және төрт камерадан тұрады. Аппараттың
екітактылы режимдегі жұмысы кезінде ... ... ... 70±8, ал
үштактылы режимде - 60±5.
Коллектордың корпусы ... ... ... ... ... АДУ-1 аппаратының екітактылы коллекторы басқа
екітактылы аппараттардың коллекторына қарағанда ... ... ... бұл сауу кезінде вакуум режимін тұрақтандыруға мүмкіндік ... екі ... бар: сүт ... және таратқыш. Сауын
қондырғысының сүт ... ... ... сүт ... (9) ... (13.10, a - ... Бұл ... пластифицирленген
поливинилхлоридтен (ПВХ) жасалған, оның ... - ... ... материалдан жасалған сүт шлангаларынан анағұрлым артық, әрі ұзақ
қызмет жасайды.
Ал ... ... ... сауу ... АДМ-8А сауын қондырғысында
пайдаланылады. АДН-1 сауу аппараты төрт сауу ... ... ... ... ... және ... бір
уақытта вакуум және сүт түтіктеріне қосатын ұстағыш-шүмектен тұрады. АДН-1
аппаратының сауу стакандары АДУ-1 ... ... ... ... мен пульсатордың құрылыстарында айырмашылықтар бар.
АДУ-1-03 caуын аппаратының пульсаторы ДА-2М аппаратының пульсаторымен
81%-ға бірыңғайландырылған. Одан айырмашылығы: пульсатор корпусы мен ... ... ... саңылаулы дросселі бар аралық сақина және резеңке
төсеніш орнатылған, сондай-ақ мұнда реттегіш ... ... (4 ... ... ... ... жиілігін қамтамасыз етеді. Бұл
аппараттың коллекторы – үшкамералы. Төменгі камера (1К) сүт жинайды, ... ДМ - 2М ... ... ... ... 1,5 есе ... 2К камерасы - атмосфералық, ал 3К камерасы ...... ... ... ... ...... 2К камерасы 3К камерасынан иілгіш резеңке ... оған ... ... ... 1К және 2К ... ... ашып - ... 3К камерасы сауу стакандарының қабырғааралық
камераларымен және пульсатордың екінші камерасымен байланысады.
Белгіленуі:1П - пульсатордың ... ... ... 2 П және 4П ... ... вакуум камералары, 3П - пульсатордың тұрақты вакуум
камерасы, 1К және 3К - коллектордың ... ... ... - ... атмосфералық қысым камерасы.
Сурет 4. Төмен вакуумды АДУ-1-03 сауу аппаратының сұлбасы
Коллектор құрылысының ерекшелігі бүкіл аппараттың жұмысына ықпалын
тигізеді: сығу ......... ауа ... ... ... камераларындағы сирексу 8...10,5 кПа-ға дейін
төмендейді. Бұл емшектердің демалуына, сауу ... ... сауу ... ... және ... коллектордан сүт
құбырына тез құйылуына мүмкіндік береді.
АДУ-1 сауу аппаратының жұмысы былайша жүреді. ...... ... ... (1П ... ... қысым (4П камерасында) және
қысым күштері клапанды жоғары көтеріп, 3П ...... да, 1П және 2П ... ... Сирексу 2П, 3К және сауу
стакандарының ... ... ... Осы ... ... қысымының әсерімен мембрана 2К камерасынан жоғары қарай иіледі де,
клапанды көтереді, ал ......... ажыратады. Сирексу
сүт құбырынан сүт шлангасы арқылы коллектордың 1К камерасына және сауу
стакандарының емшекасты ... ... (copy ... ... ... ... ... 4П камерасында сирексу
болады, ол канал арқылы 2П ... ... ... ... ... төмен түсіп, 2П және 3П камераларын қосады да, ал 1П
және 2П камераларын ажыратады. 2П ... ... ... ...... ... сауу ... қабырғаралық камераларын өтеді
(қысу тактысы).
Бұл уақытта мембранаға 2К және 3К ... әсер ... ... ......... әсер ... ауаның қысымымен
төмен түседі. 1К және 2К камераларын қосатын канал ашылып, ауа сол арқылы
1К камерасына және сауу ... ... ... ... ... сирексуді 8...10,5 кПа-ға дейін төмендетеді, бұл copy тактысында
бұзылған ... қан ... ... ... ... ... былайша даярлайды: ыстық судың (85° С) ... ... ... вакуум өткізгішке қосады да, коллектордың
кронштейнін төмен қаратып ұстаған күйі сауу ... ... ... ... ... су стакандар мен шланг арқылы сауу шелегіне
құйылады. Суды шелектен төгіп ... ... ... ... ... тастап, аппарат жұмысын тексергесін аппаратты сауатын жерге апарады.
Сиырлар саууға әзір ... соң сауу ... ... ... ... болған соң, аппараттарды салқын және ыстық сумен жуады. Әр
сауыннан кейін коллекторды бөлшектеп тарқатады. ... бір ... кері ... мен оның камерасын жуып, аптасына бір рет ... ... ... ... ... үшін оны бөлшектеп, сода
ерітіндісі құйылған ыдыста жуады (бір шелек суға 50 г ... ... ... ... ... таза ... су құйылған ыдыста 30
минуттай ұстаған соң, сауу ... ... ... ... сауын қондырғылары жүйесінде ауасыздық туғызу үшін
қолданылады, олар вакуум сорабынан, вакуум - ... ... ... ... ... ... жүйесінен және
электрқозғалтқыштан тұрады.
УВУ-45 қондырғысы сиыр сауу ... іске ... ... мен
жұмысшы органдардың (сауу стакандарының) арасындағы күш беретін трансмиссия
қызметін атқарады. Қондырғы ауа насосынан, балон-ресиверден, ауасыздықты
реттегіштен, ... ... ... ... және
электрқозғалтқыштан тұрады. Ауа насостары ротациялы ... ... ... мен сүт ... ... ауасыздықты тиісті денгейде
сол жүйедегі реттегіш арқылы жүйеге ... және ... ... орнатылған өлшегіш аспабы арқылы бақыланады. ... ... үшін ... ... ... осы ... баллон мен ресивер
жалғастырылған. Сонымен қатар ресивер ... ... ... ... ... суды жию ... ... көрсетілген насосқа ұқсас екінші бір түрі УВУ- 60/45 вакуум
қондырғысының УВУ-45 сурет 5, ... ... ... ... бар ... 6.
Белгіленуі:1 – электрқозғалтқыш, 2 - вакуум балоны, 3 - вакуум
реттегіш;
4 - вакуумметр; 5 – вакуум ... 6 - ... ... - ... ... 8 - ... ... 5. УВУ- 45 ауа сорғыш қондырғысы
Онда статор мен қалақтар беттерін майлауға арналған ... май ... ... ... ... білігіне орнатылған сына
белдікті қозғалтқыштың шкивін ... ... ... ... жиілігін
өзгертіп, қондырғының жұмысын 53 кПа-дық ауасыздықта екі тәртіппен
сағатына 60 немесе 45 текшеметр ауа соратындай етіп жұмыс істеуге ... ... ... бір ... орнатылған электрқозғалтқыш
арқылы іске қосылады. Ол статордан, ... төрт ... ... ... ... ... 60 текшеметр ауа сорған кезде 15-30 грамм
май жұмсайды, ал 45 текшеметрде 10-25 грамға азаяды.
Белгіленуі:а- сұлбасы, б - жалпы көрінісі, 1 - ... 2 - ... 3 - ... 4 - ротор. 5 - бәсеңдеткіш корпусы, 6 - қалақша, 7 -
реттегіш, 8 - ... 9 - ауа ... 6. ... УВУ - 60/45 вакуум қондырғысы
Вакуум - баллондар ... ... ... ... ... және ... жасалатын ырғақты вакуумның
тербелісін басуға арналған,
Баллон сондай - ақ ... - ... ... ... ... жинап,
құюға қызмет етеді. Барлық сауын қондырғылары баллондарының құрылысы
бірдей.
Вакуум - ... ... ... ... ... ... ... реттегіштер вакуумды және магистаральды сүт түтіктерінде, сондай ... ... ... ... органдарында тұрақты жұмыс вакуумын сақтауға
арналған.
Вакуумды реттегіш корпустан, жүк ... және ... ... ... үшін ... ... ... тиісті мөлшерін
алып тастайды, ал вакуумды арттыру үшін олардың санын көбейтеді.
Дифференциалды клапан сүт ... ... 49 кПа) мен ... - ... 46 кПа) ... 3 кПа - ға тең вакуумның үнемі өзгеріп отыруын
қамтамасыз етеді.
Клапан атмосферадан ауа copy ... ... ... ал ол сүт
түтігі арқылы сүттің тасымалдануын қамтамасыз ету үшін сүт ... ... ... ... вакуум - түтігі және сүт түтігіндегі ... ... ... (кесте 1) берілген.
Вакуум шүмектер екі түрлі: бұрышты және тік шүмектер ... ... ... ... ... үшін ... - түтіктердің еңіс ұшына қойылады.
Кесте 1-Ротациялы қалақшалы вакуум сораптардың техникалық ... ... |УВУ - 45 ... |
| |Ауасыздық, кПа: | | |
|1 ... |53,32 |53,35 |
| ... |87,99 |87,95 |
|2 ... м3/сағ |45 |60 |
|3 ... ... ... с-1 |22 |23,7 |
|4 ... қуаты, кВт |3,0 |4,0 |
|5 |Май ... ... |10-25 |20-35 |
|6 ... ... мм: | | |
| ... |630 |630 |
| |ені |640 |640 |
| ... |520 |520 |
|7 ... кг |120 |130 ... ... ... сауу үшін сауу ... ... ... Қорада немесе фермада сауу үшін АД-100А, ДАС-2Б және АДМ-8A,
ал лагерьде ... және ... т.б. ... ... сауу қондырғыларының жалпы жұмысымен танысу керек. Әйтпесе жалпы
сиыр сауу және сүтті алғашқы ... ... ... ... ... жаңа ... ... игеру мүмкін емес.
Негізінен қазіргі кезде қолданылып жүрген сүг түтігіне сауылатын 200
немесе 100 бас ... ... ... (7 сурет) сауын қондырғысының
жұмысына талдау жасаймыз. АДМ-8А сауын қондырғысында сүт түтікке сауылып
сиырлы сауу ... ... ... Және ... ... үшін ... 50
бастан топтастырады да қораны сүт құбырларымен жабдықтайды. Бастапқыда әр
сиырдан сауылған сүт және әр топтың ... ... сүт ... ... ... да ары ... ... өңдеуден өткізіледі. Осылай үздіксіз
жұмыс істейтін қондырғы үш секциядан ... Бірі сиыр ... ... сүт ... және ... бөлме.
АДМ-8А сауын қондырғысында АДУ-1-03 сауын аппараттары, ... ... ... ... екі УВУ-60-45 қондырғылары.
Белгіленуі:1 – вакуум-түтік, 2 – ауыстырып-қосқыш, 3 - сүт түтігі, 4
жалпы вакуум-реттегіш, 5 – сүт ... ... ... 6 - ... ... 7 - УЗМ-1 жеке сүт ... 8 – сауу аппараты,
9 – жуу автоматы, 10 - сүт салқындатқыш, 11 – сүзгі, 12 – ауа ... 13
- НМУ-6 ... сүт ... 14 - ... сүт ... 15 – ... ... 16 - УВУ 60/45 вакуум қондырғысы, 17 - ВЭТ-400
электрқыздырғыш-термосы.
Сурет 7. АДМ -8А ... ... ... ... ... 8) және ауа ... жүйесі бар. Сүт
жүретін линия диаметрі 45мм шыны түтікшелерден тұратын сүт ... ... сүт ... ... әр ... ... ... (УЗМ-1), сүтті бір жерге жинағыштан (ауа бөлгіш), ... ... ... сүт ... (екі ... құрылған
ОМ1000-УЗ) және сүт құбырлары мен сауу аппараттарын циркуляциялық жолмен
жууға ... ... ... сүт ... танк пен ... шкафтан тұрады.
АДМ-8А caуын қондырғысының техникалық сипаттамасы:
Сауылатын сиыр саны, бас 100 ... саны 2 ... ... ... ... 26-29 ... мезгілде сауылатын сиыр саны, бас 4 ... ... ... мм 45 ... ... ... дана 1 ... ... ... ... м3/caғ 60 ... ... ... ... кВт 3 ... сүт өткізу мүмкіндігі, л/сағ 350 ... сүт ... ... ... 5000 ... қуаты, кВт ... ... ... ... ... л 600 ... жылытқыш құрылғы ... ... ... кг 1583 ... - тығырық; 2 - пайдаланылған май; 3 - салмақ тығырығы; 4,7
қакпақ;5 - өзек; 6 – ... 8 - ... 9 - ... шкаласы; 10 -
жалауша.
Сурет 8. Ауасыздықты реттегіш
Сауу қондырғыларындағы ауа құбырларында төмен қысым жасауға
арналған және ауасыздықты реттегіш құрылғы бар. Ауасыздықты ... ... ... ... арқылы реттеп отыруға
болады. Оның сезімталдығын жоғарылату үшін клапанға серіппе арқылы
салмақты ... ... Ал ... ... басу үшін екі шайба,
майдың ішіндегі аммортизацияны сақтайды. Ауасыздықты жоғарылату қажет
жағдайда ... ... ... ... ... салмақтар саны
азайтылады. Ауа кіретін тесік аузында ауасыздықты реттеп отыратын индикатор
бар.
УЗМ-1 құрылғысы (9 сурет) АДМ-8А ... ... ... сүтті
зоотехникалық есепке алады және сүттің шамалы ... ... ... әр
сиырдан сауылатын сүттің сапасы мен майлылығын анықтайды. Құрылғыға сүт
жеткізетін ... сауу ... нМ-1 ... (9-сурет) АДМ-8А сауын
қондырғысындағы мауылған сүтті зоотехникалық ... ... және ... ... ... сүт жүретін түтігімен жалғастырылады, ал
құрылғыдан сүтті сыртқа шығаратын штуцер - ... ... сауу ... ... немесе сауын шелегімен жалғасады. Содан кейін құрылғыны жоғары
іліп ... а) ... ... б) ... босату, І - қабылдау
камерасы, II - өлшеу камерасы, III - сыртқа шығаратын камера: 1 - мензурка;
2 - штогы бар ... 3 - ... 4 – ... 5 – ... 6 – ... 7 -
жиклер; 8 - ілгек; 9 - мензурка тығыны; 10 - құлып; 11 - түтікше; 12 - ... 13 - ... ... 9. УЗМ-1 әр ... жеке сүт өлшегіш
УЗМ-1 әрбір сиырдан сауылған сүтті өлшейтін өлшегіш болса, АДМ-52 ... (10 ... ... 50 ... ... ... ... сүт өлшегіш.
Мұндағы төрт өлшегіште де сүт өлшегіш қалтқы және өлшегіш камера, сүт ... ... ... көрсеткіш шкаласын нольге түсіретін екі түймесі
бар сумматордан тұрады. Сүт өлшегіш шлангілер мен ... ... ... сүт ... ... Сауын қондырғысындағы дозатордың
жұмыс істеу процесі былай жүргізіледі. Дозатордың ішкі бөлігі ... ... ... ... ... ... - штуцері бар қабылдағыш, төменгісі
- шланга арқылы коллектормен жалғасқан өлшеуіш. Өлшегіш камерадағы сүттін
мөлшерін реттеу үшін ... ... ... ... төмен түсіріп реттеуге
болады. Қалтқылы құрылғы түтікшемен берік байланысқан және ... ... ... ... ұшы ... арқылы шлангімен сумматорға жалғанған.
Әр есептегіш өз тобындағы сиырлардан алынған сүтті ... ... ... ... көрсеткішін нольге келтіретін екі түйме
орналасқан.
Белгіленуі:а) алғашқы жағдайы, б) камераны ... в) ... ... - сүт ... штуцер; 2 - қақпақ; 3 - сүт жинағыш; 4 - түтікше; 5 -
қалтқы; 6 - клапанның қалқасы; 7и - ... 8 - ... ... 9 - ... шланга; 10 - реттеуші қысқыш; 11 - түтікшедегі тесік; 12 - ... ауа ... ... 13 - ... 14 - ... 15 - сүт пен
ауа кететін түтікше; 16 - ... 17 - ... 10. ... сүт ... технологиялық сұлбасы
НМУ-6 сүт насосы сүтті немесе қондырғыны жуып-шаю кезіндегі ерітінді
мен суды ... ... ... ... ... сорып алу үшін
пайдаланылады.
Сауу аппараттарын, сүт линиясын және барлық жабдықтарды сүт ... ... шаю, ... және таза ... үшін жуу ... ... пайдаланылады. Жуу құрылғысының жұмысы сүт насосы арқылы
жүргізіледі. Ондағы ... ... ... ... ... ... бір жағдайға қоюдан басталады. Жуу жұмыстары бірінші және
екінші циклдар бойынша атқарылады. Әр программа екі ... ... ... жуу ... ... ... ... жуу (сілтімен – бірінші
программа, қышқылмен – екінші ... және ... су ... ваннаның қалтқылы құрылғысы
арқылы басқарады. Жуушы концентрат өлшеуші ... ... және ... бар ... ... ... Сүт сауылып болғаннан кейінгі
циркуляциялық жуу ... 2,5 ... ... ... ... ... толтғаннан кейін жүргізіледі.
Сүтті алғашқы өңдеуден өткізу. Сүт тез бұзылатын өнім түріне ... ... өзін ... ... ... ... ... орта.
Сүтті сауыла салысымен алғашқы өңдеуден өткізілуі тиіс. Алғашқы өңдеуден
өткізу дегеніміз - сүзу, ... ... ... алу, ... ... салқындату, сақтау, есепке алу, шаруашылық ... ... мен көк ... ажырату да алғашқы өңдеудің бір түріне жатады.
Белгіленуі:1 – тірек, 2 - босатқыш, 3 – ... 4 - ... ... 5 ... - ... - шүмек, 7 – құйғыш, 8 - қысқыш, 9 - ұзын шланга, 10 ... - ... 12 - ... 13 – ... 14 – ... 11. Сауу аппараттарын жуатын құрылғы
Сүтті алғашқы өңдеу желісінің ... ... ... ... ... сүт ... зауыттарына жақын орналасқан жағдайда, сүтті
сақындатпай бірден зауытқа жөңелтуге болады (а).
Мал басы шағын ... ... ... сүтті
алғашқы өңдеуден өткізеді (б).
Мал басы көбірек ... ... ... ... ... тазартып,
платиналы салқындатқышпен суытып, сақтайды (в).
Сауын сиырлар эпизоотиямен ауырғанда, сүтті пастерлеуден өткізу жұмысы
бірге атқарылады (г).
Сүт ... ... ... ... ... ... ... тазарту үшін, оны сауын ... ... ... ... ... ... бұл түрі каркас-
тордан және ауыстырылып тұратын лавсан мен ... ... ... ... ... кезде көп қолданылып жүрген кроундты сүзгілерден
құралады. Мұндай ... ... сүт ... бөлшектен өтеді, ал қоқыстар
сүзгіште қалып қояды.
Алғашқы ... ... ... ... ... сүт зауытына
жеткенге дейінгі орындалатын жұмыс. Сүтті алғаш өңдеу әдісіндегі сүтті сүзу
процесі - сүт ... сиыр сауу ... ... ... өзге ... – салқындатылмаған сүтті сүт зауытына өткізу, б - ... ... в – ... ... ... және пластиналы
салқындатқышта сүтті салқындату, г - сүтті пастерлеу.
Сурет 12. Сүтті алғашқы өңдеу желісінің негізгі технологиялық сұлбалары
Кейінгі ... ... сүзу әр ... ... ... бар, әр түрлі
маркадағы қондырғылар пайдаланылады. Ал сүт сауылатын жерлерде сүт сүзгіш-
салқындатқыш сепараторын ... Бұл ... ... ... ... сүт құрамындағы бөгде заттарды сүттен бөлектейді. Сүт сүзгіш
сепараторына салқындатқыш қондырғысы біріктіріліп құрылған.
Сүтті ... ... ... ... ... ... ... дегеніміз - сүттегі зиянды микроорганизмдерді жою үшін ... ... ... ... ... үш ... режимі бар: ұзақ
мерзімді пастерлеу, қысқа мерзімді пастерлеу және ... ... ... ... сүт 63°С температурада 30 минут қыздырылады, қысқа
мерзімді ... ... ... 30 секунд, ал шапшаң пастерлеуде
85-95°С температурада сүтті жылдам алып өтеді. Үш ... де ... мен ... ... ... ... ... дұрыс
қадалағанбаған жағдайда, яғни температура мен уақыт аз болса микробтар
түгелге жуық ... ... ал ... ... ... ... ... сүт құрамындағы адам организіміне қажетті витаминдер т.б. заттар
өз күшін ... және ... ... өнімдер сапасы бойынша өзгеріске
ұшырайды.
2 Технологиялық бөлім
2.1 Шаруашылықты комплексті механикаландыру жұмысы
Ірі қара мал ... ... ... және ... ... ... күндері мал жайлауда «Ақдала» шаруашылығында 558,90 га ... ... Әр ... ... жылдық өнім шамамен 10-15 центнер. Ал қыс күндері
қорада ... ... ... бағу реті ... ... малды бағып
жетілдіру жұмысында ферманы механикаландыру мен электр ... ... ... Себебі малдан алынатын өнімді жоғарылату қажет жағдайда еңбек
процестерінің күрделіленуі, өндіріс ғылыми ... ... енуі ... ... жұмысты механикаландыруды қажет ... ... ауыл ... ... ... ... әдіс, әрбір
шаруашылықтың өзін-өзі қаржыландыруға, түпкі ... ... ... келген учаскелердегі жұмысты тоқтаусыз жүргізуге күш салдырады,
Қазіргі ... ... сай ... ... ... кезде осы жұмысты әралуан қуаттардың көмегінсіз атқару мүмкін
емес. Олай ... ... ауыл ... сапа ... ... ... тиісті дәрежесінде малдан алынтын өнімдерді дұрыс пайдаға
асыра алмай отырған шаруашылықтар да бар. Мал ... ... ... бір жолы ... ... комплексті механикаландыру.
Сондықтан мал өсіруде одан өнімді дұрыс алғысы келген шаруашылық үшін
неғұрлым қолайлы, арзан, ... ... ... мен ... алудың маңызы өте зор.
Ал біз қарастырып отырған ... ... сүт алу және ... өңдеу жағдайында қысқы мерзімге арналған екі қатар кірпіштен
соғылған әрқайсысы 200 бас ... ... екі сиыр ... бар. ... бірінде 132 бас сиыр, екіншісінде 108 бас сиыр ... ... ... ... Әр ... төрт қатардан сиырлар байлауда
ұсталынып, ортаңғы екі ... ... ... азық ... Дайын азықты таратқыш ТВК-80А азық таратқышы қатаң ... ... ... ... ... Ал малдың қиын тазалау үшін ТЕН-
35 ... ... және ... екі сиырға арналған ПА-1 атосуаты
бар.
Сүт түтікке сауылатын АДМ-8 сауын қондырғысы арқылы сауылады. ... үшін ... ... төселінген. Қорадағы ... ... ... ... шығып кетуі үшін және қорада тұрақты
микроклимат ... үшін әр ... ... ауа алмастырғыш-желдеткіштер
орнатылған.
Ал сауылған сүтті алғаш өңдеу жұмысын да АДМ-8 сауын ... ... ... ... ... қиын ... күніне бір рет
қана орындалады. Егер қи күндігіне екі рет шығарылса ... ... ... ... ... ... сауу сиыр қорада атқарылғанымен, келесі бөлмеде ... ... сүт ... өндеуден толығымен сүт бөлмесінде өткізіледі.. Сүт
бөлмесінің жанында орналасқан вакуумдық бөлмеде сүт саууға ... ... ... ... ... ... ... түтікке жалғастырылған
вакуумдық қондырғылар бар.
Әрбір екі ... ... ПА-1 ... су ... ... және
8АПВМ-10х7 насостары арқылы құйылады. Малды осылай суару жұмыс күші ... ... ... ... ... іске қоса ... қажеті жоқ, ол
автоматты су көтергіш арқылы арнайы су жинағыш ыдысқа суды жинап ... ... су ... ... ... АП-1 ... ... басқанда
сиырдың керегінше су шығады.
Қыстың күндері қорада АДМ-8А сауын қондырғысы арқылы ... ... ДА-3М ... ... ... ... УДС-3А әмбебап сауын
агрегаты арқылы жайлауда сауылады. Бірақ ... ... ... ... бір ... ... сүт бөлмесіие сауыла салысымен алып
келіп алғашқы өңдеуден өткізіледі.
2.2 Сиыр сауу және сүтті алғашқы өңдеу ... ... ... шаруашылығындағы типтік жоспар бойынша алынған екі ... 240 бас ... ... ... ... бар. Соның ішіндегі сауын
сиыры - 100 бас, құнажын - 32 бас, тана - 43 бас және ... - 65 бас. ... ... ... су ... есептеулер бойынша жүргізіледі. Ал
қораларды тазалау көбінесе екі рет, ... ... бір рет ... Ал 100 бас ... сиыр ... ... бір жақ бетінде
екі қатарда 50 бас сиырдан байланған жердің ұзына бойында сүт жүретін ... ... ... ... ДА-3М ... сауын
аппаратынан төртеу және төрт сүт өлшегіш УЗМ-1 ... НМУ-6 ... ... және МХУ-8 сүт ... ОМ-1 сүт ... ... ... қондырғысы және пастеризаторлар УОМ-ИК-1
және ПМР-0,2ВТ қолданылады.
2.3 Сиыр сауу және сүтті алғаш өңдеудің жылдық, тәуліктік, сағаттық
есептеулері
Сиыр сауу және ... ... ... ... ... ... ... жұмыста фермерлік шаруашылығындағы сауылатын сиыр саны 100
бас.
Қыс күндері қорадағы АДМ-8 ... ... ... ... ал ... көп ... УДС-3 ... агрегатындағы ДА-3М «Волга» сауын аппараты
арқылы сауылады. Әрбір сиырдан сауылатын сүт ... - 3200 кг деп ... ... ... күндік сүт мөлшері былай есептеледі:
Бір жылдағы 365 ... 300 күні ... сүт ... ... ... пр - ... өнім
300 - сауылатын күн саны.
Сиыр сауатын аппаратпен жұмыс ... ... ... тс - ... ... ... - бір сиырды саууға жұмсалатын қол жұмысының уақыты,
τк = 1,5-2 мин.
τс - ... ... ... ... - 2...3 ... ... жұмыс істейтін сауын аппаратының саны:
мұндағы: τм - бір ... ... ... машина уақыты,
τм = 4...6 мин.
Бір сағатта сауылатын сиыр саны (оператор ... ... ... ... (бір ... сиыр саны)
Ал енді мына жолмен есептер болсақ ... ... мына ... ... М - сағаттық өнімділік, (кг/сағ):
У- бір бастан алынған орташа жылдық ... ... ... ... - фермадағы сиырлар саны;
Сх - сиырдың сауылған күндер коэффициенті (Сх-0,18 жылдығы);
PI/100 - екі рет сауылған кезде, кешкі сауынның сүтінің проценттік
саны;
Р1/100 екі рет ... ... ... ... ... ... ... - 50/100 - таңертен алынған үш еселік сауын;
Д - сүт көп ... ... ... ... саны;
Р/100 - жылдық сауыннан алынған жүктелген айдағы ... ... ... - ... ... ... ... L= 450/1,003 = 435,6 л/сағ.
Оператордың жұмыс істейтін сауын аппаратының саны:
мұндағы:
tмaш - бір сиырды машинамен ... ... ... - ... дайындау уақыты, с
tH - сауын аппаратын бақылауға кететін уақыт, с
tдод - сиырды идіруге кететін уақыт, ... - ... бір ... ... ... ... кететін уақыт,
с
tp - бір сиырды сауу үшін қолмен істелінетін жұмыстардың уақыты, с.
Сиыр саууда әр жұмысқа кететін уақыт ... 4 ... ... 4- Сиыр саууда әр жұмысқа кететін уақыт
|№№ | | |
| ... ... |
| |2 |3 |
|1 ... аппаратын әкелу |6 |
|2 ... ... ... қосу |0,5 |
|3 ... ... жуып, ұқалап, құрғату ұзақтығы |45 |
|4 ... ... ... ... |18 |
|5 ... ... ... сауу |12 |
|6 ... ... ... желінен ажырату |10 |
|7 ... ... ... |5 |
|8 ... ... ... ... ... |0,5 |
|9 ... келесі сиырға ауысуы |10 ... ... ... |3 |
| ... |110 ... ... ... ... ... ... ... -1,25 кг.
Әр сауғанда бір сиырдан - 6,3 кг сүт ... ... бір ... - 5,05 мин
саууға болады, немесе 303 сек.
Сауу аппаратын бақылау уақыты 10-15 сек. ... ... ... саны мына формула бойынша табамыз:
Мұндағы: tBp - сауыншының қолмен атқаратын барлық жұмысына кететін
уақыты,
tBp= 5 мин
сауыншы
Әр ... ... ... ... есептелінеді:
, сиыр/сағ
Мұндағы: Z - бір сағаттағы сауылған сиырлар саны
Әр сиырдан саулған сүтті ... үшін мына ... ... - ... ваннасының сиымдылығы, м3;
ρ - сүт тығыздығы, кг/м3;
Тц - цикл ұзақтығы ... ... ... және ... мин.
Шаруашылықта тәуліктік сүт мөлшері:
Vcүт = 4м3 десек, сауу мерзімі і = 2; ... сауу ... Тд - 2 ... ... СМИ - 250 сүт таразысы орнатылған. Таразыда екі
сиымдылығы 0,125 м ыдыс бар. ... ... ... ... дұрыс
есептеуін былай шығарамыз. Егер сүт температурасы ... ... ... ... ... ρ = 1023, 3 кг/м.
Мтәу = Vтәу * ρ = 4* 1023,3 = 409352 кг
Сағаттық сауу:
кг/сағ
Ал осы сүтті таразыға өлшеуді ... ... ... ... ... сүт таразысында тәуліктік сүтті есептеу кезінде 2560 >
1023,3, яғни ... екі ... ... ... ... ... ... сүт өлшегіштер бар. Осы топтық сүт
өлшегіштердің, яғни әрбір 50 бас ... ... ... ... кейбір кездегі жіберген қажеттілігін мына формула бойынша
табамыз:
мүндағы:
Vc - ... ... ... сүт ... м;
V3 - ыдыс ішінен есептелінген счетчик арқылы өткен сүт көлемі, м3.
АДМ - 8А сауын қондырғысындағы әрбір 50 ... ... сүт бір ... ... келіп жиналады. Счетчик қателесуі үшін = 0,3 % деп
алсақ, әрбір 50 ... ... сүт сүт ... ... бойынша V =
600л.
Сүт өлшегіштің қателігін есептеуде алдағы формулаға мәндерін ... ... сүт ... ... ... ... ... сауын қондырғысындағы сүт түтігі шыны мен полиэтилен қосылған
ішкі заты көрінетін ... ... ... ал вакуумдық түтіктер
арнайы темірден жасалынады. Сүт түтіктерін орналастыру кезінде көбінесе
көңіл бөлетін ... ... ... бойында жүру жылдамдығы. Еденнен сүт
түтігінің ... ... ... ... ал сиыр жүретін жерде ғана 2,1
м болуы қажет.
Фермерлік шаруашылығының сүт бөлмесінде сүт ... ... ... ... 0,3 м ... арқылы жүргізілген. Сүт түтігі сурет 13
диаметрі d=50 мм таттанбайтын ... ... ... ... ... 4) ... = 20 м. Сүт ... түтік 2,3 м биіктіктен келеді.
Сүт түтігінде бес бұрылу бұрыштары және бір тиек вентилі бар. Сүт шығыны ... 20м3 /сағ, сүт ... ... ... ... 13 ... ... есептеу керек. Сүт температурсы
t=35°C жағдайдағы кинематикалық тұтқырлығын ... ... ... ... ... ... 4-түтік; 5
термос-ыдыс.
Сурет 13. Сүт түтігі
Температурсы t=35°C жағдайдағы кинематикалық тұтқырлық
м3/с
Рейнольдстың мына формуласы бойынша:
Мұндағы;
- сұйық тығыздығы, кг/м3;
- сұйықтың орташа ... ... ... ағынның эквивалентті диаметрі, м;
- сұйықтың динамикалық тұтқырлығы, кг/(м*с);
- сұйықтың шығын үлесі, н/м3;
- кинематикалық тұтқырлық, м2/с;
- сұйық шығыны, м3/с;
= ... ... ... ... болсақ:
Сонымен түтіктегі сүттің жылжуы турболетті режим арқылы жүреді. Ал
үйкеліс ... ... ... табу ... ... арнайы
таттанбайтын құрыштан ... деп ... ... түтіктер
гидравликалық тегіс, жалтыр болады. Түтік тегістігі (тегіс, бұдыр ... ... ... ... ... ... мән бойынша үйкеліс
кедергісінің мәні есептелінеді.
Сүт құбырының диаметірін анықтау үшін құбырдағы сүттің ағу жылдамдығы V
= 0,25 м/с десек, мына ... М/1000 = V • f • 600 ... ... ... ... ... мынаған тең:
Ал сауын қондырғысының вакуумды желісі былай есептелінеді. Бастапқыда
сауын аппаратының вакуум шығынын анықтаймыз:
Мұндағы:
V - ... ... ... мен барлық қуыстарылық көлемі, V = 0,7л.;
Ржум - жұмысшы вакуумдық мөлшері;
Ратм - атмосфералық ... ... - 1 ... ... ... - бір мезгілде жұмыс істейтін сауын аппараттарының ... ... ... ауа ... ... ... ... тең:
Осы есептеулер негізінде бізге қажетті вакуумдық ... ... ... ... ... ... ... былай
қабылдаймыз:
АДМ-8А сауын қондырғысында сиырдан сауылған сүт міндетті түрде алғашқы
өндеуден өткізілуі ... ... ... ... ... ... сүзу кезіндегі
қондырғының өнімділігі:
мұндағы:
с - сүтті сауудың ... ... - сиыр ... сүттің орташа өнімділігі (бір сиырдан);
- күндік сиыр сауу жиілігі,
Сс = 2 - 3; Сс - ... ... ... ... сағат = 1... 2 сағат.
АДМ-8А сауын қондырғысындағы сүт суыту, пластикалы салқындатқыштың жылу
алмасуы, ауданының ... ... ... Сонда пластиналы
салқындатқыштың жұмыс ауданы:
мұндағы: - салқындатқыш өнімділігі; С=3,8*103 Дж/(кг,°С), сүттің
жылу сиымдылығы;
t1 – сүттің ... ... °С = 30 ... = салқындатылғаи температурасы, °С = +6 °С;
К- салқындатқыш пластинаның жылу алмасу коэффициенті, к=1111 Вт/(м2С);
Δ tор - сүт пен ... су ... ... ... ... пен ... ... арасындағы айырмасы; (Δtmax = 30°С) ... сүт пен ... ... ... ... (Δtmіn = 3°С) ... ... пластиналар саны:
мұндағы: Ғ1 - 0,043 м2 - бір секциялы пластинаның жұмыс ауданы.
2.4 Сиыр сауу және ... ... ... процесіндегі технологиялық әдісті
таңдау негізі
Шаруашылықта сиыр сауу және ... ... ... ... жалпы
технологиялық сұлбасы. Біз дайындаған сұлба бойынша (14 сурет) сиырдан ... және ... ... ... негізгі істелінетін жұмыс қарастырылады.
Белгіленуі:1- сиыр қора; 2 - топтық сүт өлшегіштері; 3 - сүт ... ... - ... ... 5 - сүт насосы; 6 - сүт сүзу қондырғысы;
7 - пастерлеу; 8 - сүт ... 9 - сүт ... ... 10 - сүт насосы;
11- сүт танкі немесе сүт цистернасы.
Сурет 14. Сиыр сауу және ... ... ... ... ... байлап ұстаған жағдайда).
Сиыр caуу кезіндегі сауын аппараттары, сауу ... ... әр ... ... ... ... әрбір 50 сиырдан
сауылған сүтті өлшейтін топтық сүт ... ... ... сүт насосы,
сауу технологиялық тізбегіне кіреді. Ал сүтті сүзу, салқындату, пастерлеу
сүтіні алғаш ... ... ... ... ... ... ... және сүтті бірыңғайлау қосылады. Сүт өндірісінің
технологиясында сүтті алғашкы өңдеуден өткізуде іске ... ... ... және ... болып бөлінеді.
Гидромеханикалық параметрлері сұйықтардың және газдардың жылжу тәртібі
арқылы сипатталады. Сүт тізбегінде ондай ... ... ... ... ... ... ... сепараторлардағы ортадан
тепкіш орындарда бөліп алу, араластыру, сүт құбырларында тасымалдау жатады.
Жаңа сауылған сүтті салқындату (276К-ге дейін) және ... (336... ... жылу ... ... май ... құрамына біркелкі ету үшін
гамогенизациялау немесе жасанды сүт ... ... ... ... Жабдықтардын спецификациясы кесте 5 те берілген.
Кесте 5-Жабдықтардын спецификациясы
|№ |Машина атауы ... ... ... |
|1 |АДМ-8 сауын қондырғысы |5,1 |1/2 |5187 |
|2 ... сүт ... |- |1 |231 |
| | |- | | |
|3 |Сүт ... ... |- |1 |304 |
|4 |1 ½ -К-6- ... ... насос |1,7 |1 |165 |
|5 |Су ... ... |3,6 |1 |230 |
|6 ... қондырғы –УВУ-60/45 |4,0 |1 |97 |
|7 ... бу ... |- |1 |656 |
|8 ... сүт ... |0,27 |1 |831 |
|9 |ИМУ сүт ... |1,2 |1 |97 ... ... сүт ... және ... біртұтас тізбегі болған
жағдайда ғана сүттен алынатын өнімдеріміз саналы болады. Ол жерде сүт ... ... ... ... ... сауу - сүзу - ... (280 К-
ге дейін) - қабылдау - ... алу - одан әрі ... ... ... Сиыр қора және ... ... ... негізгі жоспары
Фермерлік шаруашылығындағы ірі қараға арналған қоралар орналасатын
территорияны бекітілген схемаға сәйкес таңдаған. Бұл схемада сүт ... ... мен ... сол ... ... ауданның,
кәсіпорынның, ұйымдастырушы-шаруашылық құрылысының және жақын жердегі ... ... мен ... ... Ол ... сумен, электр
энергиясымен, тасмалдау жолдарымен қамтамассыз етілуі тиіс. Және ... ... ... ... шаруашылдық елді мекендерден қоршау арқылы
бөлініп, шеттеріне ағаштар ... ... Мал ... тығыз
орналасқан елді мекендержен кемінде 500 метрге дейін қашықтыққа ... ... ... ... жоспарды жинақтау барысында көбінесе мына негізгі екі талапқа ... ... олар ... және өрт ... ... ... мен салуға кіріспес бұрын міндетті түрде техникалық-
экономикалық есептеу жұмыстары, және осы жұмыстарда ... үш ... ... ... өзін азық ... сумен қамтамассыз етуі, малдан
алынатынатын өнім дәрежесі, шеберлігі жоғары операторлар мен механизаторлар
кадрлармен қамтамассыз етілуі ... ... көп ... ... ... ... ... жағында ойпандау жерге орналастырып, қоршалынып
санитарлық-қорғаныс алаңы ... ... ... жер асты ... ... (ең кемі 3 м тереңдікте) биіктеу орынға, батпақты, су
жайылатын жерлерден ... ... ... Жаңбыр мен қар суы ... ... (3...40) ... ... ... Қора ... соғатын суық желдің қора қабырғасына тікелей әсері болмас үшін
30°-тық бұрыштамамен, яғни суық жел жанап өтетіндей болуы тиіс. Негізгі ... қора мен ... ... ... арасы 30 метрден кем болмауы
тиіс.
Өрт қауіпіне сәйкес ... ... ... ... ара ... 10 ... болуы тиіс.
2.6 Технологиялық және қосымша қондырғыларды таңдау және есеп бойынша
негізгі қондырғылар спецификациясын жасау
Жыл бойында сиыр сауу және сүтті шіғашкы өңдеуден ... ... ... ... мына ... ... М - әр ... сауылған сүттің орташа салмағы, кг.;
тс- сауылатын сиыр саны, бас
Ал тәуліктегі сүг өнімділігі ең жоғарғы көрсеткіш бойынша:
Бұл формула бойынша - ... мәні ... ... ... екі рет ... ... онда мына ... бойынша
есептеуге болады:
мұндағы: Qтау – тәлігіне сауылатын сүт; dy – ... ... ... ... ... ... ... мына формуламен
есептелінеді.
Тд - сүтті алғаш өңдеуге қажет уақыт, Тд=1,5...2 сағ.
Тасқынды ... ... ... ... сагғаттық
өнімділігі есептелгеннен төмен болмауы керек:
Qca = 8769/2 = 4384,5 кг/сағ
Сиырды қорада сауған кезде сауын қондырғылар ... ... бір ... ... ... ... ... немесе сауын аппараттарыиың
есептелуі санына байланысты алынады.
Біз қолданып жүрген АДМ-8А сауын ... 200 бас ... ... ... ... сауын қондырғысының бір жағы ғана қажет болады.
Сиыр сауу кезінде керекті сауын аппаратының санын:
па = m • t / t
m - ... ... ... t - бір сиыр ... кететін орташа уақыт (5-7
мин)
Т- зоотехникалық көрсеткіш бойынша есептелінген сиыр бастарының ... ... ... Т = 9...120 ... ... = 4,1 ≈ ... қондырғысының сағаттық өнімділігі:
Сауын қондырғысы саны:
Пу= Wy/Wa
мұндағы: Wa- қондырғының сағаттық өнімділігі
АДМ-8А сауын қондырғысында толығымен жұмыс жасағанда ... ... ... 50/110 = 0,45 = 0,5 ... ... бір ... ... аппараттар саны:
мұндағы: tg - оператор қатысуынсыз сауын аппараттарының тікелей сауатын
уақытының орташа шамасы (tд-4...6 мин).
Сауын аппаратын қосу және ... шешу және ... ... ... ... ... жұмыстар уақыты (tMp-0,4,..0,7 мин); tp- қол жұмыстары
(желінді жуу, массаж, үрпіні жеке ыдысқа сауу), Сүт ... ... ... ... ... оператор саны былай анықталады:
Машинамен сауатын бір оператордың жұмыс ... ... ... ... ... ... ... былай
анықталады:
Біздегі АДМ-8А сауын қондырғысының бір жағы, яғни жартысы ғана жұмыс
жасайтын болғандықтан бір ... ... ... пайдалану деңгейі:
Осы мән қондырғының тасқынды жиілігіндегі сиырларды сауу аралығы
уақыты:
мұндағы: tm - толық жұмыс ... ... tm = ... mn- ... бір ... Т ... сауатын сиыр саны:
,
Есептеу нәтижесінде алынған көрсеткіштер АДМ-8А ... ... ... сипаттамасына сәйкес келеді. Егер қондырғының бір жағы
бетін (қондырғы 200 бас сиырға арналған ... 100 бас сиыр ... ... 100 бас сиыр ... оған ... ... қондырғылар,
екітоптық сүт өлшегіштер) іске қосылмайды.
Ыстық су қажеттілігін есептеу мына формула арқылы анықталады:
мұндағы: - ... ... ... t°1 - жылы ... ... t°2 - ыстық судың температурасы (85°С); t°x - су ... ... ... (15°С).
, л
мұндағы: mK - сиыр саны; qn - бір сиырдың желінін жууға қажетті су; ... ... ... сүт ... ... қажетті су:
, л
Мұндағы: q - бүкіл жүйені жууға қажет су; Z - сауылым саны.
Содан
V23 = 200* 2* 3 = 1200 ... қоса тағы ... ... ... үшін ... ... суды мына
формула бойынша есептейміз:
мұндағы: V4 = q* n = 5 • 20 = 100 ... - ... ... ... саны; бір жуынушыға кететін су
мөлшері.
Есептеу ... көз ... ... су көп ... ... ... ... қарай технологиялық әрекеттерді орындау үшін ыстық суды аныктаймыз:
мұндағы: Т- технологиялық операциялардың орындалу ұзақтығы:
Осы есептеулер бойынша шаруашылықтағы ВЭТ-200 су жылытқышының сиыр ... ... ... ... ... суды ... беруге шамасы жетеді: ВЭТ-
200 су жылытқышының техникалық сипаттамасы:
Өнімділігі - 200 ... ... ... - 3,6 ... қызу уақыты 85 °С- дейінгі - 4 сағат
Желінің кернеуі - 380/220 В.
Суықтық қажеттілігін есептеу негізінде мемлекеттік стандарттарға сәйкес
(ГОСТ-13264-70 «Сиыр ... ... ... сүт өндіру орындары сүтті 10°С
температура негізінде қабылдайды. Сондықтан сиырдан сауылған сүт ... ... ... ... ... ... салқындату үшін, салқындатқыш арқылы өткен суық көлемі мына
формуламен есептелінеді:
, ккал/сағ
мұндағы:
Qcyык - сүтті салқындату суық ... ... - ... ... суық шығынының ысырабы;
tп - tK - жасанды суық пен сүт ... ... және ... (tн = 13°C, tK = 5°С).
Сүт салқындатқыштағы суық шығыны былай есептелінеді:
Суық шығыны ысырабын мына формула бойынша анықтаймыз:
Жалпы сағаттық суық ... ... ... = 13536 + 270 = 13806 ... ... ... ... орындардың ауданын есептеу
Фермерлік шаруашылығындағы АДМ-8А сауын қондырғысының 100 сиырды сауу
кезіндегі түтіктерінің ұзындығы - 225 м, ... - 45 мм, ... ... ... кВт. жұмыс вакуумы - 49,0 кПа(кг/см), салмағы - 1730 кг.
Ал сүт блогының ауданын есептеу кезіндегі ... ... ... өлшемдері бойынша жайдың ауданын есептеу мына ... ... ... - ... ... м2; k - едеинің толу тығыздығын
сипаттайтын коэффициент, 0,2 ÷ ... ... ... ... орналастыру қажет:
1. РВМЦ-2 сүт сақтауға арналған вертикаль резервуар
2. НМУ-6 әмбебап сүт насосы
3. ВЭТ-200 электрлік су қыздырғыш термос
4. Сүт құбырларын ... ... ... ... т*r2 = 3,14 * 0,52 = 0,79 ... 200 ... ... еден ауданы:
S2= т*r2 = 3014 * 0,32 = 28 ... ... ... еден ауданы:
S3 = а * в = 0,3 • 0,5 = 0,15 м2
Насосты (НМУ-6) сүт ағып ... ... ... төмен орналастыру
қажет. Өйткені ішкі қуысынды сүт тола ... ғана ... ... ал ... ... ... жүрмей қалады. Осы насос ... ... ... сүт ... ... 30кПа жұмыс істейтін ол 0,08-МПа жасай алады.
Білігінің айналу жиілігі 40с, электр двигателіь қуаты 0,6 кВт, ... ... - 40 мм, ал ... ... ... 24 ... 29 мм. ... құбырларын жуатын қондырғының ауданы 1,6 м2.
м2
м2
АДМ-8А сауын қондырғысында ... ... ... ... ... 700 * 400, ... ... 450 * 450
м2
м2
Сүт салқындату үшін ... ... ... ... ... өлшемі 640*90 (ұзындығы, ені) мм және ... 1 ½ -к6 су ... ... ... ауданы бөлімінде сүт майлылығын анықтауға арналған
габариттік өлшемі 50х500 бір центрифуга, ... ... бір стол ... ... екі ... ... + 1,5 + 0,22 = ... жоба бойынша қызмет ететін жайдақ ауданын Ғс=9м2 ... ... ... АДМ-8 ... ... ... ... алынады. Ғд= 72 м2 деп аламыз. Бізге сауын ... 100 бас ... үшін бір жағы ғана ... ... = 36 ... ... ... камераның, электр желінің, дәліздің тағы
басқаларының ауданын ... жоба ... ... ... = 18,3м2; Ғд = 24,5м2; Ғм = 16,5м2; ... ... м2; Fс ... Fу=21,4м2; FТ =9м2
Ғжалпы = 22,1 + 2,41+ 1,8 + 9,85 + 36 + 18,3 + 24,5 + 16,5 + 13,6 ... + 20,8 + 21,4 + 9 = 215 ... Сиыр сауу және ... ... өңдеу орындарындағы қажетті су, бу,
электр қуаты мен жарық есебі
Су шығынын есептеу.Шаруашылықта су ... ... ... ... ... азық ... сүт өңдеуге, жабдықтарды жууға,
дезинфекцияға және басқа да қажеттіктерге пайдаланылады.
100 бас сиырды ... ... су ... ... ... ... ... әрбір орындалатын операциялар қосындысының орташа қосындысы
болып табылады.
В тәу,орт = B1m1 + B2m2 + ... ... В1, В2, Вп - ... жеке ... ... ... ... т1, т2, тп - суды ... ететін жұмыстар саны.
Сүт өндіру мақсатында 100 бас сиырға (барлық мал басы 200) ... су ... ... және ... үшін – 19,85 ... ... қи шығару үшін - 10,87 м3.
Машиналар мен жабдықтар үшін - 41,73 м3.
Қызметкерлер үшін - 1,36 ... ... - 2,75 ... = 19,85 +10,87 + 41,73 + 1,36 + 2,75 = 76,56 ... ... мөлшері қыс пен жазда бірдей емес болғандықтан, ең
жоғарғы мөлшердегі су ... ... =к * ... = 1,3 * 76,56 м3 = 99,53 м3
мұндағы: к – тәуліктік су ... ... ... ... ... сүт ... бу ... стерильдеу, ыдыстарды жиі-жиі
булау, сүтті пастерлеу, жылыту тағы басқа қажеттіліктер үшін керек.
Жабдықтар мен ... ... үшін ... бу ... былай
анықталады:
Пс =3 Кс = 3,25 = 75 кт/тәл
мұндағы: Кс - бір жүйені өңдеудегі бу шығыны
Сонымен ... ... ... үшін ... буды ... ... = Кжыл * Qжай, кг
Пжыл = 0,6* 1750= 1050кг/тәу
Птәу= По + ПЖЬІЛ =75 + 1050 = 1125 ... ... үшін ... мал ... КВ-300 бу өндіргіш қазаны
пайдаланылады, өнімділігі 300 кг/сағ.
Электр ... ... ... ... ... энергиясының көмегімен іске асады.
Энергетикалық шығын келесі көрсеткіштермен сипатталады:
1. Электродвигательдердің тұрақтандырылған қуатының ... ... ... Бір ... ... ... ... Тәуліктегі пайдаланылатын қуаттың біркелкілік дәрежесі.
4. Энергия шығынының тәуліктік ... ... ... екі ... ... тұрғызылуына жол ашады: тәуліктік
жұмыс, тәулік сағаты бойынша жұмсалған электр энергиясы графигі. Графиктің
3 графикалық бөлімі фермадағы ... ... ... ... ... тұрғызылған.
Мұндай графикті тұрғызу нәтижесі тәуліктегі жұмыстың өнімділігін,
таңдап ... ... ... істеу дұрыстығын және машиналарды
пайдалану дәрежесін анықтаумен ... ... ... ... ... ... ... барлық пайдаланылатын қуаттың мәнін береді, ол 46,3-ге
тең.
Сүт бөліміндегі барлық машиналар бір уақытта жұмыс жасамайды. Сондықтан
тәуліктегі пайдаланылатын құжаттың шамасын және оның ... білу үшін ... ... Бұл үшін ... ... ... ... тәуліктің
бірінші сағатындагы машиналардың қуатын қосамыз, одан кейін 2-ші, ... мән ... ... ... ... ... горизонталъ өсі
бойы тұрғызылады.
Электр энегиясының тәуліктік шығынының мәні ... ... ... ... ... Ол - 350 кВт сағ/тәу.
Жарықтандыруды есептеу үшін табиғи және жасанды жарықтандырудың
мөлшерін біліп, ... ... ... ... ... ... ... төбесінен терезенің жарықтауына дейінгі ара қашықтық сүт
блогының жобасы ... 0,3м ... ... ... ... дейінгі ара қашықтық - 0,9 + 1,2 м-ден ... ... ... ... болса терезе биіктігін анықтауға болады.
һ0 = h3 - (һ1 + һ2) , ... һ3 - жай ... 3 м; һ1 - ... ... ... ... - 1м: һ2 - төбе мен ... жоғарғы жақтауының ара қашықтығы
0,5м.
р0 =3-(1+0,5)=1,5 ... ені ... ... ... есептелінеді:
, м
- жай еденінің ауданы, м2; α - жарықтандыру коэффициенті - α ... ... ... үшін ... саны ... тең:
терезе.
Мұндағы
b - терезе ені.
б) салқындатқыш жай үшін терезе ені мынаған тең:
метр.
Терезе саны:
терезе
Жасанды жарықтандыруды есептеу қуатқа байланысты орналасқан шам ... орай ... Шам саны мен ... ... ... бойынша
анықталады. Қажетті шам саны келесі формула бойынша анықталады:
мұндағы: пм - қуат нормасы (пм - 4,8); Fп - ... ... м2; N ... ... ... N = 75Вт.
Сүт блогын жарықтандыруға қажет жалпы шам саны келесі формула бойынша
анықталады:
шам.
3 ... ... Сүт ... ыдысының беріктігін дәлелдеу
Қазіргі заман талабына сай көп фермаларда мал басы тым ... сиыр сауу ... мал ... ... одан алынатын
сүтті сақтау ыдыстарының көлемін азайтуға тура келеді. Стандарт бойынша сүт
сақтау ыдыстары мына ... ... R5, R10, R20 және R40. ... ... мына ... арқылы =1,6, яғни келесі мына сандар: ... 2,5; 4,0; 6,3 және 10,0. Осы ... ... біз сүт сақтау ыдысындағы
сүт сиымдылығын аламыз, яғни: 1,0м3; 1,6 м3; 2,5 м3; 4,0 м3; 6,3 м3; ... ... ... 1,0 ... аз және 10,0 м3-тен көп сүт сақтау ... Осы ... ... ... сүт мөлшеріне қарай
таңдауға тұра келеді. Ондай жағдайда мына ... ... - мал ... - әр ... сауылатын жылдық сүт мөлшері;
z - суалу кезеңі коэффициенті (z =1,05... 1,45)
Егер фермада 100 бас ... ... 2500кг сүт ... сүт екі ... соң сүт ... екі рет ... Сауылған сүт жинайтын ыдыс
көлемі Vыдыс = l,0 м3 ... ... ... ... Z=l,25 ... ... ... бүріп берілуін және селекциялық әр түрлі
әдістердің ... әр ... ... 600 кг ... ... ... Әрбір
сиырдан күндік сүт алу молайғандықтан сүт сақтау ыдысын да ... ... ... сүт орташа:
Ужыл= 2500 + 600 =3100кг
Тәлігіне сауылған сүтті екі рет алып ... сүт ... ... ... ... ... жетпейді. Ал сүттің сиымдылығы
бастапқы кезде:
Ал әрбір сиырдан жылдық сауын шамасы 600 кг-ға көбейсе:
Фермада егер 0,5 м3 сүт ... ... ... ... ендігі қажет
ыдысты былай таңдаймыз:
Сонда қосымша ыдыс 0,11 м3 қажет жағдайда ферма үшін 0,63 м3 ... Сүт ... ... ... ... ... сүт ... жалпы сиымдылығы емес, геометриялық сиымдылығын
есептеу қажет. Ыдыс көлемі төмендегідей ... ... ... ... мына ... ... ; ал ... жоғарғы бет ауданы, м2:
мұндағы
ℓ- ыдыс ұзындығы, м; m = 1,0; 1.5; 2,0; A = 2; 1,573; 1,384;
b - биіктігі, м ... ... r - ... ... Vp = 1,6 м3 ... ... геомериялық сиымдылығы мен
ыдыстың тік бұрышының шет ... ... ... есептейміз: ұзындығы a =
2,1 м, ені в = 1,4 м, ... һ1= 0,625 м және һ2 = ... қоса осы ... жоғарғы жағының қаншалықты негізгі фляг
бөлігінен кіші екендігін есептеу қажет. Флягтың жоғарғы жақ ... ... м3 ... жағдайда fф =0,6м2.
Алдыңғы формула бойынша ыдыстың геометриялық сиымдылығы мынаған тең:
Енді ыдыстың жоғарғы бетінің ауданы ... ... (2,1 + 1,4) (0,625 + 0,62) + 2,1 1,4 = 7,3 ... ... саны ... ... Vп/Vф= ... = 42,1 ≈ 42 дана
Флягалардың жоғарғы бетінің жиынтығын есептеу:
Енді ... ... ... бетінің жиынтығынан кіші екенін есептейміз:
3.3 Сүт ыдысына сүттің құйылу есебі
Сүт ыдысына ... ... ... ... ... ... жағдайдағы
сүттің құйылу есебі инженерлік практикада шығарылуы тиіс.
Бернули теңдеуі бойынша (АВ түбі мен СД жоғарғы беті) мына ... - ... ... ... м/с; р2 - ... аққан жер
қысымы, Па; w - тесіктегі сұйық жылдамдығы, м/с;. - тұрақты кедергі
коэффициенті. Егер ағызу ауданы ... яғни ... ... ... ... ... алдыңғы формулаға қойсақ:
мұнда
- толық орын, егер Н=һ болса, онда p1=р=ратм
Егер шаманы дұрыс алмаған жағдайда:
мұндағы: - жылдамдық коэффициенті(кесте 6).
Сиымдылық ... ... ... сүт ... ... ... ... кесте 6 диаметрі d = 0,05м болса, онда ағызу түтігінің ауданы:
Кесте 6-Орташа ... ... ... ... | | | |
|1 ... ... ... ағызу |0,64 |0,97 |0,62 |
|2 ... ... ... арқылы |1 |0,82 |0,82 |
|3 ... ... ... ... |1 |0,97 |0,97 |
| ... ... | | | |
= 0,97 шеті ... ... цилиндрлі түтік коэффициентінің
мәнін алар болсақ, сүт өңдеу технологиялық тізбегіндегі ... ... ... ... биіктігін мына формулаға қойып табамыз:
Сонда,
Ыдыс биіктігі - 0,5м-ге тең
Егер тік орналасқан диаметрі Д = 2 м, биіктігі Н - 3м ... ... ағу ... есептейміз. Сұйы0 ағатsy түтік диметрі d = 0,08м
түбінде орналасқан.
Осы ыдыс ... ... ... ... ауданы:
м2
Ағызу түтігінің ауданы:
Берілген таблица бойынша десек
формуласы бойынша
Енді ыдыстағы сұйықтық биіктігінің өзгеруіне ... ... ... келер болсақ, алдыңғы суреттегі (б) көрсетілгендей сүт біртіндеп
азайғанда, яғни ыдыс көлеміндегі сүттің биіктігі азаю ... ... ... ... ... = f(H) заңдылығын білуіміз қажет.
Егер,
жағдайда
болады,
егер ыдысымыздың формасы геометриалық тұрғыдан дұрыс жағдайда. Егер ыдыс
формада болмаса ... ... ... ... ... ... есептеу
кажет.
3.4 Сүт ыдысынан сүтті ағызу есебі
Көлденең ... ... сүт ... ... ағу ... Мұндағы ℓ = 3,0 м және Д= 1,5 м. Сүт диаметрі d= 0,04м ағызу
тесігі бар түтіктен ... ... ... ... ... ауданын есептейміз.
таблицада көрсетілгендей = 0,97 деп алсақ
формуласы бойынша сұйықтың ағызу жылдамдығының ұзақтығын есептейміз
Осы екі есептеу кезіндегі сұйықтың ағу ... ... ... егер ... ... тегіс ыдыстың түбінде болып d = 50 мм және ... = 0,82 ... ... ыдысындағы сұйықтың өзгеруіне байланысты ағу жылдамдығының өзгеру
диаграммасы: a - тік ... ... б - ... ... в ... Осы ... ... сүттің ағу жылдамдығы табылады.
Сүі ыдысының формасы әрқалай болған жағдайдағы ағу жылдамдығының уақыты
мына номограмма бойынша анықталынады
Мұндағы сол жақ ... беті - ... ... сүт көлемі Н-тың
өзгеруі V = f(H), ал оң жақ ... беті VT = f(H) ... түп ... түтік графикасы өзгеруі, яғни
формуласы арқылы есептелінеді.
Ал осьтың көлденең сол жақ беті ыдыс көлемі, ал оң жақ беті - ... VТ = ... Сүт ... жылу ... ... ... уақыты кезіндегі жылу өткізгіштік есебінде,
сүт сақталыну ... ... орта ... ... ... ... ... алмағандықтан жылып кетуі мүмкін. Сол жылулықтың сүтке әсері
болатыны ... ... сүт ... ыдыс сүт температурасын барлық
уақытта бір қалыпта ұстап тұру ... ... ... ... ... ... қалақ араластырғышы және пастерлеу қажет
жағдайда тексеріп тұратын ... сулы жылу ... ... бар. ... цикл ұзақтығын арнайы тексеріп, қадағалап тұрады. Егер ... ... ... Vжұм - 2500 м3;
ыдыстағы жылу өткізгіш бетінің көлемі Ғ = 5,76 м2
араластырғыш ... dM = 0,512 ... ... ... nM = ... ... ... tM1 = 35°С
салқындатылған сүт температурасы tM2 = 4°С;
пастерленген сүт температурасы tM3 = ... ... ... ... tc = ... судың бастапқы температурасы tn1ч = 95°С;
суық су мен ыстық су айырмашылығы п = ... ... ... үшін ... 35°С ... 4°С температураға
дейін салқындату қажет. Ондай жағдайда бөлме температурасы 25°С-ден артық
емес десек және ыдыс ... 50% ... ... ... ... қатысты
жартысы ғана Т-3 сағ.
Енді сүтті ... ... ... жылу ... ... ... берілімдер бойынша сүт пен судың орташа жылу өткізгіштік
қасиеті мынаған тең:
tМ1= 35...40С СМ ... 10С Сп ... ... ... шығу ... ... ... есептеуде:
формуласы бойынша:
мұндағы tM (°C) - сүт температурасының барлық кездегі ... ... tM1 = ... мына ... ... сүт ... мен салқындатқыш сұйық
арасындағы логарифмдік айырмашылықты табамыз
Сонда,
Салқындатудың бір ... ... ... ыдысты 50% толтыру
кезіндегі өлшемін табамыз (т = 0,5Vжұм = 0,5* 2500дм2 ≈ 1250кг)
Суық = mсм (tMl - tM2) =1250* 3,896 (35 - 4) = ... ... ... бетінің жылуөткізгіштік орташа
жалпы коэффициентін есептейміз:
Т=32 = 10800 ... ... ... ... ... F/V ... (мүлдағы V - сиымдылық, м3; m - масса, кг; Ғ - ... ... ... м2). Осы ... ... азық температурасының өзгеруі, ыдысқа
жұмсалынған металл шығыны және басқа материалдар шығынының ... ... ... ... ... үшін ыдыс мына ... ... алынады.
F/V; m/V
мұндағы: F - бет қабаты, м2; V - сиымдылық, м3; m - салмағы.
Қатынас шамасы неғұрлым аз ... ... ... азық ... ... ... қажет метал шығыны да аз.
Негізгі көрсеткіш - қызмет мерзімінің ұзақтығы жай флягалар үшін - ... жыл ... ... автоцистерналар үшін - 12 жыл, ... ... ... ... - 25 ... ... қорғау
4.1 Еңбек қорғауға қажетті шаралар
Ауыл шаруашылығындағы ... ... ... ... ең ... ... ... Мал фермасында сиырды бағу және сауу үшін қызмет
жасайтын адамдардын жұмысын ұйымдастыру, тазалықты сақтау, ... ... ... демалуын қадағалау шараларының жиынтығы. Қазіргі
кездері жекеменшік ... ... ... ... қорғаудың маңызы
зор.
Мал шаруашылығындағы жұмыстарды механикаландыруда, оған пайдаланатын
машиналар мен қондырғылардың ... ... ... ... ... ... қосу ... емес. Мұндай жағдайда білместіктің әсерінен жарақат ... ... бар. ... мал ... ... ... ... түрде машиналар мен қондырғылардың құрылысын, жұмысын және электр
жүйесі арқылы іске қосылуын дұрыс меңгеру қажет. Машина ішіндегі ... еш ... ашық ... ... қалқан немесе қоршау жасап
қоюы қажет.
Бұл еңбекті қорғау жұмыстарын атқару үші белгілі бір ... ... ... ... бұл ... ... қаражат көздері
белгіленіп, оны пайдалы да ұтымды пайдалану қарастырылады. Еңбек ... ... ... атқарылатын жұмыстарға бөлінетін қаржының
белгілі бір мөлшердегі бөлігі беріледі.
Шаруашылықтағы қандай да бір ... ... ... бөліміне қаржы молдау
бөлінсе, сол шаруашылықта кездейсоқтық пен адам ... ... ... ... ... ... оның себептерін анықтап, келесі жолы
мұндайдың болмауына жағдай жасалынады. Егер маман жарақат алып, ... ... ... болса, оған кеткен шығын бөлінген қаражаттан ... ... ... жағдайда орташа үш адам жұмысқа шықпай ауырып қалды.
Олардың емханаға барып қаралуы үшін мынадай мөлшерде қаржы жұмсалуы ... = с * р * Д = 500 • 3 • 7 = 10500 ... с ... - емханадағы емдеу құны, р - адамдар саны, Д-7 ... ... ... ... ... ... ... машинаның бір жеріне зақым келсе, оны
жөндеуге қажет қаржы мынадай:
Сқ = С1 • Д = 850 • 7 = 5950 ... С1 — (500... 1000) ... ... ... ... барлық шығындар құны мынаған тең,
П3 = Са+ Ск = 10500 + 5950 = 1645 теңге
Осы есептеуден-ақ еңбек ... ... ... соншалықты
маңыздылығы көрінеді.
4.2 Сиыр сауу және сүтті алғаш өңдеу цехында еңбек қорғау
Сиыр сауу және сүтті алғаш өңдеуге ... ... мен ... ... ... ... ... етеді. Бұл орындарда арнайы мамандар ғана
жұмыс жасауы тиіс және ... ... ... ... ... тастап кетуге
болмайды. Әсіресе сиыр қорасында бөгде (айыр, күрек т.б.) заттар ... ... ... және сүт ... машиналар айналасы түгелімен қажетсіз
заттардан ... ... ... ... ... жұмыс істейтін
саладағы техникадан сақтануы және өртке қарсы шаралар туралы инструктаждан
өткеннен кейін жұмысқа рұқсат етіледі.
Күнделікті ... мен ... ... баптауға байланысты
жұмыстар: реттеу, қондырғы мен машиналардың жұмыс ... ... ... ол ... электрқозғалтқыштары тоқтап, ажыратылғаннан
кейін атқарылуы ... ... ... ... ішін ... ... тоқтап тұрған кезінде ғана жүргізіледі.
Еңбек қорғау заңдарына сәйкес жұмыс уақытының ұзақтығын, ... ... ... ... ету, әйелдер мен
жасөспірім балалар еңбегінің заңнан тысқары ... ... ... ... ... Ұжымдарда еңбек қорғау кабинеті болуы ... ... ... қорғау тақырыбына арналған оқулықтар және әрбір машиналар мен
қондырғыларды іске қосқанда ... ... ... ... ... ... ... оқу-тәжірибелік мәні бар плакаттар болуы тиіс. ... ... ... техникадан сақтану жайында жұмысшыларға арналған
мағлұмат беру, жаңа келген адамдарды, жастарды еңбек ... ... ... ... ... ... Және барлық жұмыскерлерде еңбек
қорғау мен техникадан сақтанудың жаңалықтарымен өне бойы ... ... ... еңбек қорғау заңдылығы бұзылған жағдайда талдап, оның
себебін анықтауға, болашақта оны болдырмау ... ... ... бірге отырып еңбек қорғау саласын қалай жақсартуға болатыны жайында
пікір алысып, белгілі шешім қабылдауға болады.
4.3 Сүт жабдықтарына қойылатын санитарлық талаптар
Сүт ... ... ... мен жабдықтардың дұрыс тазалануына
байланысты болады. Тазалау, жуу, шаю, сүрту жұмыстары ... ... тез ... ... ... жуу ... үшін: 63% сұйық шыны,
18,5% кальциленген сода, 18,5% тринатрифосфат қоспасы дайындалады.
Сауын қондырғысы мен сүт ... ... жуу ... ... ... ... ... аппаратындағы, сүт таратқыштағы қалған қалдық сүттерді
түгел шығару керек. Бұдан кейін салқындатқыштағы, фильтрдегі ... ... Бұл үшін ... ішкі қабырғаларын шашыратқыштың көмегі арқылы
жылы ... жуу ... жуу ... сауын, стакандарын кигізу керек.
Салқындатқыштың шығу 1 шлангасын ... ... ... ... ... Бұл ... су ... жуу желісі арқылы сорыла бастайды, сауын
аппараты, есептегіш және сүт құбыры арқылы ауатаратқышқа жеткізіледі, бұдан
әрі су ... мен ... ... ... Салқындатқыштың шығу шлангасы
- жуғыш түтік құбырына, енгізу шлангасы - ауатазартқышқа ... ... ... ... 40литр су құю керек. Стаканды жұғыш
ерітіндімен толтырып су таратқыш кронштейнге қою ... ... ... іске ... жуу ... ... қадағаланады. Жуу жұмысы ары қарай
автоматты түрде жүреді. Жуу жұмысы ... ... ... ... ... тоқтайды, өшеді.
5 Экологиялық бөлім
Мал шаруашылығында қоршаған ортаға әсер ететін факторлардың біріне көң
жатады. Оның ыдырау кезінде аммиак, күкіртті сутегі ... ... ... ... Бұл газдар адам ағзасына әсер етіп, басын ауыртады,
құсқысын ... ... ауа ... ... бөлініп шығатын ауа да
ластайды. Оның құрамында көмірқышқыл газ, аммиак, ... және т.б. ... ... ... лас ауа бірге көп мөлшерде микроағзалар
және азық қалдықтарынан, төсеніштен тұратын шаң бөлінеді.
Ірі қара малды ұстайтын ... 1 м 3 ... 12 – ден 100 ... ... болады. Бұлардың қатарында тубуркулез, сібір язвасы ... ... ... ... мүмкін [33]. Сондықтан қора жайдағы ауа
тазарту үшін бактерицидті ультракүлгін шамдарды қолданған жөн.
Сонымен ... ауа ... ... үшін ... ... ... ... қоражайлардан шығатын ауадағы 78% ... және ... ... ... ... береді. Ені қоражайдың биіктігіне
сәйкес келетін ... ... ... 200 ... ... жердің ауасын
тазартады [33].
Қоражайдан шығатын газдар ... кері әсер ... ... желек
алқабын газға төзімді терек, үйеңкі, акациядан отырғызған дұрыс.
Азықты, су және су көздерін сақтау
Шаруашылықта өсімдік және мал шаруашылығы ... ... ... ... ... заттардан сақтау жұмыстарын ұйымдастыру, оларды
ядролық, химиялық қарулар және биологиялық ... ... ... ... жұмыстарына қарағанда оңай,әрі арзанға түседі. Осыған
байланысты кәсіпорын аталған өнімдерді сақтау шараларын ... ... ... ... ... ... ластануы әсіресе ядролық ... ... ... жер ... ... ... ... ену тереңдігі азық түріне, оның сақталуына, сонымен ... ... ... ... Радиоактивті зат бос
сақталған азық ... 5см, ... ... 2см, ... ... ... ал бумашөптерге 5см тереңдікте өтеді. Жел мен ... улы ... одан ... ... өтуіне әсер етеді. Шаруашылықтағы азықтарды
қолда бар құралдармен сақтауды ұйымдастыру керек және ... мен ... ... жабуға назар аударған жөн. Шаруашылықта 900т және ... екі азық ... және 14 ... құдықтар бар.
Қоймалар мен құдықтарды қымтау үшін 2м3 тілме материал, 11 ... ... ... 80кг цемент, 5т саз балшық, жұмысқа жарамды 190 адам қажет.
Қоймаларды қымтау үшін есік, терезелердегі, қоршаушы қималардағы ... ... ... терезенің жартысын кірпішпен жауып, ... және ... ... ... ... және ... ... Пішен, сабанның күделерін брезентпен, үлдірмен және
азық сабанымен жабуға болады. Пішенді биологиялық ... ... ... ... ... ... ... ал олардың арасындағы тоғыспаға
саз балшықты әк ерітіндісін құяды. Күдені 3м ... ... ... ... пішен маясына мұз қатып ... ... ... ... ... қабатымен (5-10см), сосын топырақпен (20-40см) жабу керек.
Әдеттегідей сақталған пішендеме радиоактивті, ... ... ... ... Ең алдымен мал шаруашылығы фермасында
немесе соған жақын территорияда ... таяу ... ... ... жабу ... ... сиырлары үшін көмілген азық қоры 3 айдан кем
емес уақытқа ... ... Ашық су ... ... көлдер,
тоғандар) зақымданудан қорғау ... емес және ... ... Шаруашылықта сумен қамтамасыз ету орталықтанған. Су
тегеуріні мұнараларын ғана ... ... және ... ... ... ... Отарлы шаруашылықта қойларды суару үшін шахталық құдықтар бар.
Құдықтың ағаш ... ...... 30см ... ... ... төселген және тығыздалған. Саз балшық ағын сулардың және
жауын суларының құдыққа ағаш кесінділерінен өтіп кетпеуіне кедергі болады.
Балшыққа 15 ... құм ... ... ... тазалайды. Ағаш
кесіндісінің үстін мықты қақпақ жауып, шөлмек ілу керек. Құдықтың үстіне
тақтайдан немесе ... ... ... ... күрке орнатуға
болады. Сосын жауын сулары ағатын ор ... ... ... мен азықтарды
залалсыздандыруАзықтар мен суларды залалсыздандыру радиоактивті заттарды
шығарудан, газдан тазарту, ... ... ... ... ... тыс радиоактивті
заттармен зақымданған барлық ... ... ... ... ... жеке сақтайды. Таза азық қорлары болмаған жағдайда
мұндай жемшөп залалсыздандырылады. Ол үшін ... мен ... ... ... дейінгі беткі қабатын алады да, оны жеке сақтауға жинайды.
Қалған ... ... ... ... малдарды азықтандыруға
қолдануға болады. Залалданған азықтан радиоактивті шаңды сумен жуу ... ... ... ... ... жуу жолымен дезактивациялайды.
Суды тұндыру, сүзу және ... ... ... ... ... ... ... залалсыздандырған жөн. Өсімдік шаруашылығының
радиоактивті заттармен қатты зақымданған ... ... ... ұқсатады.
Газдан тазарту
Шаруашылық жағдайында газдан тазарту жұмысын желдету, термиялық өңдеу
арқылы жүргізеді. Пішен маясынан, көкөніс ... дән ... ... ... алып ... ... жұқа қабатпен зақымданбаған
жерге жайып салады және аудара отырып желдетеді. Жемдік астық зирин мен
иприттен ... ... ... ... ... ... ... Тамыртүйнек жемістер желдету немесе хлор ... ... ... ... шайқау арқылы залалсыздандырылады.
Залалданған шахталық құдықтардағы суларды қотарып, ағаш кесіндісін хлорлы-
әк тұнбасымен сылау керек, ал ... ... ... себу ... Қалған
судың уландырғыш зат пен хлор мөлшерін ... ... ... ... ... ... мен ... пайдалануына жібереді.
УытсыздандыруСу мен азықты уытсыздандырудың негізгі тәсілі болып 30
минут ішінде 1000С ... ... ... ... пен суды ... және ... ... уытсыздандырады.
Пішен бетін формальдегидтің 4 пайыздық ерітіндісімен 24 сағат сайынғы
аралықта екі рет ... ... ... ... жемдік астықты құртады. Ботулизммен және оның улы ... ... ... ... ... 1 ... ерітіндісіне 4
сағат бойы матыру және сумен үш қайтара ... ... ... Суды ... ... 1 м3 суға 0,5л хлор ... ... құйып хлорлау арқылы тазартады. Судағы хлор иісін кетіру ... (1г ... 3,5г ... ... ... Қорыта келгенде,
барлық залалсыздандыру жұмыстары сақтандыру шараларын іске асыра ... ... сай ... ... ... жұмыстары біткеннен
кейін жұмысқа қатысқан адамдар санитарлық өңдеуден өтулері керек.
6 Техника-экономикалық көрсеткіштері
Мал шаруашылығында негізгі атқарылатын жұмыстар ішіндегі сиыр сауу ... ... ... ... жұмыстары қиын да күрделі жұмыстар қатарына
жатады. Өйткені сиыр сауу және сауылған сүтті ... ... ... ... өнімді сапалы етіп өңдеу жұмысы бірінші кезекте
тұрады. Яғни ... ... ... дұрыс ұйымдастыра білетін
болсақ, істелінетін жұмыстарда малдан алынатын өнімділік ... ... ... құнын азайтуға болады. Сиыр сауу және сауылған сүтті өңдеу
кезінде атқарылатын жұмыстарға ... ... мен ... ... және ... сүт ... ... шақтап алатын болсақ тым көп қаржы
жұмсалмайды. Және кейбір алынатын ... ... ... жасай
алатындай қазіргі заман талабына сәйкес болса тіптен жақсы. Сиыр сауу және
сүтті алғашкы өңдеуден ... ... ... ... кейін бірін рет-
ретімен орындайтын болса өнім сапасы артып, шығатын шығын мөлшері азайып,
дұрыс нәтиже шығар еді. ... ... ... ... ... ... ... жасауға тура келеді. Ол картада сиыр сауу және ... ... ... ... ... ... да, ... анықтау үшін оның көрсеткіштері салыстырмалы ... ... ... ... - ... атқарылатын жұмыстардың рет саны;
2 - графаға атқарылатын жұмыс атаулары;
3 - графаға тәулігіне атқарылатын ... ... Q, ... - ... жыл бойына атқарылатын жұмыс күні, D
5 - графаға жылдық жұмыстың көлемі, оның ... 3 және 4 ... ... ... Q = Q * D, ... - ... ... атқаруға қолданылатын машиналардың түрі, атауы
жазылады
7 - графаға қондырғылар мен машиналарға ... қуат ... N, ... - ... ... сағаттық өнімі жазылады. Оны машинаның техникалық
сипаттамасында берілген сағаттық өнімін (Q3) жұмыс уақытын
пайдалану коэффициентіне көбейту арқылы табамыз.
9 - графаға ... ... бойы ... ... яғни t = ... ... - ... машинаның жылына қанша сағат істейтіні жазылады, Т = t •
D. Ол үшін машинаның ... ... жыл ... жұмыс күніне
көбейтеміз: Т = 2,3 • 365 = ... - ... ... ... ... адам саны жазылады, L = ... сауу ... 2 ... ... ... ... ... - графаға Жылдық еңбек шығыны (Н) жазылады, яғни 10 және 11 графаны
көбейтіп жылдық еңбек шығынын табамыз
Н = Т * ... - ... ... саны ... - графаға машинаға шыққан қаржы құны жазылады, ол
.
15 - графаға жылдық эксплуатациялық шығын жазылады
Садм = Са + Стр+ Сэл + Сайл +Қ = 398680 ... - ... ... ... төлемі келісім шарт бойынша жылдық
235000 теңге.
17 - графаға амортизациялық және техникалық жөндеу ... ... + Стр = 0,01 • 554400 • 20 = 110880,0 ... - ... ... ... былай есептелінеді:
.
19 - графаға қалған қосымша шығындар жазылады, яғни
Қ = (Са + Стр + Сэл + ... • 0,1 = 36244 ... ... ... ... ... ... экономикалық қаржы:
ЭЖЬІЛ = = (0,68 - 0,26)*576700 = 240774 теңге.
Сонда әрбір кг сүт үшін
Жылдық ... ... ... 7 ... ... ... көрсеткіштер
|№ |Көрсеткіш ... ... және ... |
| | | ... |
|1 ... ... ... |16556 |
|2 ... ... ... |36244 |
|3 ... кг сүт үшін ... |0,26 |
|4 ... шығынды қайтарым |жыл |3,4 |
|5 ... ... ... |240774 |
7 ... ... ... ... кешенді бағалау және тиімділігін
анықтау бойынша бизнес-жоспар
Аннотация
Фирма аты: Сүт өнімдерін өндіруші фирма «Ақдала»
Мекен ... ... ... сферасы: Мал шаруашылығы
Қызметтің негізгі түрлері: сүт өнімдерін өндіру
Басталу мерзімі: 2015 жыл
Бизнес ... ... ... ... ... 3 ... сипаттамасы
Бұл бизнестің сферасы сүт өнімдерін сату үшін ... сиыр ... ... ... ... ... ... жерде 0,5 га жері бар. Ол оған
10 сиыр тұқымын ұстауға мүмкіндік ... Оның ... жер ... соғу ... ... Өндірісі жоспарланып отырған өнім өте ерекше
өнім емес, бірақ оған әрдайымдық сұраныс бар. Өнімді өткізу қалалық және
жергілікті ... ... ... ... ... сиыр ... алуға
қажетті. Шаруашылық Арыс ауданында орнапасқан.
Өнім сипаттамасы
Өндірілетін өнім - сүт. Бұл өнім ... ... ... бұл ... ... ... ... болып табылады,
сондықтан бұл өнімнің сұранысы тұрақты. Мұндағы ерекшелік сиырлар көп сүт
беретін тұқымнан болғандықтан, оны ... ... ... және ... артық
болады. Сүт сапасы Мемлекеттік стандарт 132-79/78 нормасымен сатып алушымен
аныкталынады. Сүт өнімі тез ... өнім ... оны сату ... рет жаз ... бір рет қыс айларында жүргізіледі. Сонымен қатар
өзге де сүт өнімдерін ... және ... ... ... ... ... Бұл ... өспелі болып табылады.
Болашақта йогурт ашудың қосымша желісі іске ... ... ... ... ... ... ... қуат (1 кестені қараңыз) 1
сиырдың берген сүтінің келеміне қарай анықталынады. Орташа шамамен 1 ... литр сүт ... ... ... ... ... 15 литр сүтке дейін
беруімен сипатталынады, ... осы ... алу ... ... ... ... сиырдың тамақтану мен жеміне байланысты болады.
Сонымен қара ... - ... ... ... ... қоралар да
осы талаптарға сай келуі тиіс.
Кесте 1- Өндірістік қуат
|Өндіріс қуаты |1 жыл |2 жыл |3 жыл |4 жыл |5 жыл ... ... литр |36000 |36000 |36000 |36000 |36000 ... ... ... ... буаз уақыттарын да ескеру қажет
(2 ай), өйткені ол ... сиыр сүт ... Сүт ... өнім ... ал ... ... кезектегі өнім болып қала береді. Жаңа туылған
немесе 1 айлық бұзауларды сату ... отыр ... ... 2- Жаңа ... немесе 1 айлық бұзауларды сату жоспары
|Сату |1 жыл |2 жыл |3 жыл |4 жыл |5 жыл ... ... Сүт, ... |720000 |720000 |720000 |720000 |720000 ... ... өнім: Бұзаулар,|70000 |70000 |70000 |70000 |70000 ... | | | | | ... ... ірі сүт ... ... бар, олар ... зауыты», ... ... олар ... ... қатар қалалық жерлерде бөлшек сауда орындарын ашу мүмкіндіктері
де бар. Үй, тұрмыстық жағдайда дайындалған қаймақтарды да сатуға болады.
Қазіргі кезде бұл ... ... саны ... ... ... сапасы бірдей деп айтуға болмайды. Сондықтан бұл нарыққа жақсы
бәсекелестік бар, яғни сүт сапасына ... ... Егер ... ... ... ... онда ірі сүт ... өңдеуші
кәсіпорындардың қосымша желілер ашын жоспарлап отырғандарын көруге болады.
Ендеше сүт ... ... ... ... ... ... Алғашқы
жылдарда 10 сиырдан 36 литр сүт ... ... ... ... тағы ... сиыр алу ... отыр (3 кесте).
Кесте 3- тағы да бірнеше сиыр алу
|Сату |1 жыл |2 жыл |3 жыл |4 жыл |5жыл ... ... |36 000 |36 000 |36 000 |36 000 |36 000 ... |10 |10 |10 |10 |10 ... ... |790 000 |790 000 |790 000 |790 000 |790 000 ... ... ... ... ... ұстаушылар көп. Бірақ, олар ... ... ... ... яғни ... қапа ... араларында, дүкен қасында, базарларда сатады. Бұл өнімдердің
бағасы қабылдау ... ... ... ... сату ... ... ... (зиян шегулер) көп. Бұл ұсынылып отырған бизнестің бәсекелік
қабілеті көп келем және төменгі баға бапады.
Бизнестін бұл ... ... ... ... оның сатып алушысы бар.
Бәсекелестер категорияларын төмендегі 4 кестеден көруге болады.
Кесте 4- ... ... ... ... |Күшті ... |
| ... | ... ... ... 1 |Ірі ... |Сүт ... көлем, |Басқару және |
| | | ... әсер ету, ... |
| | | ... қондырғы алу|қиындықтар |
| | | ... бар |бар ... 2 ... |Сүт ... ... ... әсер |
| ... | |Бақылау ... ... ... |
| | | ... ресурстың| |
| | | ... | ... 3 ... |Сүт |Бизнес жеке, бақылау|Ресурстар |
| ... | ... ... ... аз |
| ... | |тез | |
| | | ... ... | ... ... ... ... ... ... басқарушы басшы білім деңгейі бойынша экономикалық білімі
бар. Ол бизнесті жүргізуде ... ... әсер ... Осы ... ... ... өзі ... алады. Сонымен қатар арнайы
дайындалған мал дәрігері, малдармен болатын мәселелерді дер кезінде ... ... ... бастамасында екі жұмысшы қажет. Егер қосымша малдар
қосылатын болса, онда қосымша жұмысшыларды тартуға болады (6 ... 6- ... ... ... |1 жыл |2 жыл |3 жыл |4 жыл |5 жыл ... |2 |2 |2 |2 |2 ... ... ... ... ... ... иеліктері бар. 0,5 га
жерде 6x12 метрлік сарай қыстың күндері мал ұстауға ... және ... ... ... да ... бар. ... қатар жер қосымша
қорларды салуға мүмкіндік береді.
Ауылдық жер сүт өнімін өткізу пунктінен 10 км ... ... ... ... ... ... ... болып табылады, өйткені сүт өнімі тез
бұзылатын өнімдерге жатады, сондықтан өнім дер кезінде қабылдау пунктіне
жеткізілуі тиіс.
Несие қаражаттарының ... ... ... үшін қажетгі несиелік қаражат 680 000 теңгені
құрайды. Кепіл заты ... ... ... ... ... ... Алынған қаражат 10 бас сиырды алуға жұмсалынады. Несиені толық
төлеудің ... 3 жыл. ... ай ... ... SWOT ... ақпараттар
Кесте 9-. Жалпы шығындар, теңге
| ... |1 жыл |2 жыл |3 жыл ... ... ... сомасы |52000 |52000 |52000 ... және ... |287 200 |258 480 |258 480 ... |- |- |- ... |168 750 |112 500 |56 250 ... |21 600 |21 600 |21 600 ... шығындар |529 550 |444 580 |388 330 ... 10-. Ақша ... ... теңге
|Көрсеткіш |1 жыл |2 жыл |3 жыл ... |790 000 |790 000 |790 000 ... ақша ... |35 450 |120 420 |176 670 ... % |4 |115 |22 ... ... түсімінің өсімі |Қолдану мүмкін|240 |47 |
| ... | | ... ақша |75 450 |195 870 |372 540 ... ... ... Көрсеткіш |1 жыл |2 жыл |3 жыл |
| |790 000 450 |790 000 і|790 000 479 |
| |800 |479 520 |520 ... ... ... |790 000 |790 000 ... таза ... |450 800 |479 520 |479 520 ... % |57 |61 |61 ... ... |260 450 |345 420 |401 670 ... % |33 |44 |51 ... ... жобамыз бойынша мал шаруашылығында сиыр сауу және
сүтті алғашқы өңдеуден өткізу үшін пайдаланған ... оны ... бен ... қондырғыларымыз қазіргі жағдайда пайдалануға
болатын сүттің таза ... ары ... ... ... ... ... ... енгізген сүт сақтау ыдысымыз сүтті сақтау кезінде
сапасының анағұрлым артатынын ... Яғни сүт және сүт ... көп ... ... дер ... өңдеуге немесе өнімге айналдыруға
байланысты екені белгілі. Ал сиыр сауу кезінде малға кері әсерін ... ... ... бен сауын қондырғыларымыз әлі күнге дейін
шаруашылықтарда қолданылып келе ... ... ... ... ... пен ... қондырғысы арқылы сауылған сүт бірден сүт түтіктері
арқылы (сыртқы ортамен жанаспай) сауын ... сүт сүзу ... сүт ... ... ... өзі ... жуық арада бұзылмай, ары
қарай сүттен жасалынатын өзге өнімдерді шығару орындарына сапасы жоғары ... ... ... ... ... өнім түрлерін шығару орындарына қышқылдығы өте төмен
сүт өткізу біздің жобаның мақсаты болды.
Және осы сиыр ... ... ... ... ... ... біз
пайдаланған машиналар мен қондырғылар елімізде біртіндеп мал басын ... ... ... ... ... ... деп ойлаймыз.
Дипломдық жобада енгізілген конструкторлық өзгеріс (сүт ... ... ... сүт ... ... ... ... жылына 240 774
теңге пайда алып келеді және жылдық шығындық қайтарым 3,4 ... ... ... Ш.Н. ... Е.Т. ... Мал шаруашылығын механикаландыру және
электрлендіру. - Алматы, "Агроуниверситет" баспасы, ... Ш.Н. ... Ж.С. ... Мал ... ... ... /Оқу ... - Алматы, "Агроуниверситет"
баспасы, 2006.
3. А.П. Тарасенко и др. Механизация и электрофикация с/ного производства. -
М.: ... ... В.А. ... и др. ... и ... ... производства. -
М.; Колос, 2004.
5. И.Ф. ... Ю.А. ... ... ... процессов. -
М.: Колосс, 2004.
6. А.Ф. Князев и др. Механизация и ... ... - ... ... В.Г. Баутин механизация и электрофикация с/х-ного производства. - ... ... В.Г. Коба и др. ... и технология производства ... - М.: ... ... Л.П. ... и др. ... и ... ... - М.:
Агропромиздат, 1987.
10. Б. Әлиев, Ж. ... т.б. «Мал ... ... -
Алматы: Қайнар, 1988.
11. Ш. Нуртаев. «Техника для фермерских (крестъянских) хозяйств». - Алматы:
Агроуниверситет, ... М.И. ... ... ... - ... ... ... Н.В. Брагинец, Д.А. Палашкин. Курсовое и дипломное проектирование по
механизации животноводства. - М.: ... ... Н.В. ... ... ... и ... проектирование по
механизации животноводства». - М.: Агропромиздат, 1991.
15. С.В. ... ... ... ... ферм. –
М.: Агропромиздат, 1985.
16. Е.Н. Бородулин Производство молока на малой ... - ... ... ... Ю.Ы. Аппараты молочных линий на фермах. - М.: ... ... Ю.В., ... Ю.Б. ... и оборудование для получения
цельномолочной продукции. - М.: ... ... ... ... ... и ... ... расчетов машин
и аппаратов для животноводства на ... - ... ... ... К.Ш., Естаев Б.З. Мал фермалары мен ... ... - ... ... С.В. ... Справочник по механизации животноводства. - Ленинград:
Колос, 1983.
22. Рыжов С.В. ... ... для ... - ... ... Белехов И.П. Механизация и электрификация животноводства. - М.: ... ... П.М. ... ... - М.: ... ... ... Ю.Н. Аппараты молочных личней на фермах. – М.: ... бас ... ... сүт сауу блогы
1 – сиыр тұратын шетен қора;
2 – сиыр бұзаулайтын қора
3 – сауын залы;
4 – мал азығы ...... ... – сүт ... ......... бөлме
9 – тамбур
10 – тамыртүйнек қоймасы
11 – ... ...... ...... ... ... машинасының негіздік сұлбасы
1- электрқозғалтқыш, 2 – вакуум-сорап, 3 – ... ... 4 – ... 5 - ... 6 – ... ... 7 - сауын шүмегі, 8 -
пульсатор, 9 - сауу ... 10 – сауу ... 11 - сүт ... 12 ... сауу және ... алғаш өңдеу технологиялық тізбегі
1- сиыр қора; 2 - ... сүт ... 3 - сүт ... ... - ... ... 5 - сүт насосы; 6 - сүт сүзу ... - ... 8 - сүт ... 9 - сүт ... ... 10 - сүт ... сүт ... немесе сүт цистернасы.
Сүт түтігі
1-бак; 2-тиек вентили; 3-түтіктің бұрылу бұрышы; 4-түтік; 5- термос-
ыдыс.
Техника-экономикалық көрсеткіштер
|№ ... ... ... ... және ... | | ... |
|1 ... шығыны ... |16556 |
|2 ... ... ... |36244 |
|3 ... кг сүт үшін ... |0,26 |
|4 ... ... ... |жыл |3,4 |
|5 ... ... ... |240774 ... ... бақылау жеңілге түседі
Жекелік
Өнімге тұрақты сұраныс
Мамандардын болуы
Нарыққа әсер ету мүмкіндігінің болмауы Ресуретарды көбейту мүмкіндігінің
болмауы ... ... ... ... ... ... ... арттыру
Табиғи құбылыстарға тәуелділік
Эпидемия
Барлық тәуекел бір салаға шоғырланған
1
3
2
4
5

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жануарлар физиологиясы пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен120 бет
Ірі қара малына қойылған негізгі ветеринарлық санитарлық талаптар21 бет
Ірі қараға арналған қорпа-жайға қойылатын санитариялық-гигиеналық талаптар18 бет
4-5 жастағы балаларды адамгершілікке тәрбиелеуде халық ауыз әдебиетінің үлгілерін пайдалануды теориялық тұрғыдан талдау және оның тиімді әдіс-тәсілдерін анықтау67 бет
Ms access-ті үйренуде компьютерді пайдаланудың алғышарттары58 бет
Turbo Pascal - дағы енгізу және шығару операторлары26 бет
«Алекс» ЖШС ыдысқа құю бөліміне сапа менеджмент жүйесін әзірлеу және енгізу негізінде сапаны басқару процесін жетілдіру70 бет
«инновация», «жаңа құбылыс», «жаңа енгізулер»10 бет
Аграрлық жоғары оқу орындарына сапа менеджмент жүйесін енгізу негізінде ауыл шаруашылығын білікті еңбек ресурстарымен қамтамасыз етуді жетілдіру137 бет
Адамның дүниетанымдық өзін-өзі анықтауы және философияның ондағы ролі3 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь