Табиғи газды сепарациялау процесі және газды сепаратордағы газдың қысымын реттеу жұмысы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 7
1 Негізгі бөлім . Газды сепарациялау технологиясына қысқаша шолу ... ... 9
1.1 Газды кешенді дайындау қондырғысын сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9
1.2 Төмен температуралы сепарациялау қондырғысын сипаттау ... ... ... ... 11
1.3 Газ өнеркәсібіндегі табиғи газды сепарациялау процесі ... ... ... ... ... ... 12
1.4 Газды сепаратордың негізгі конструкциясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
1.5 Дипломдық жоба есептерінің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2 Арнайы бөлім. Газды сепаратордағы газ қысымын автоматты
реттеу жүйесін құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21
2.1 Газды төмен температуралы сепарациялаудың
технологиялық жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
21
2.2 Газды сепарациялау процесінің тиімділігіне әсер ететін
факторлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
23
2.3 Газды сепарациялау процесі автоматты реттеудің нысаны
ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
25
2.4 Газды сепаратордың беріліс функциясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 26
2.5 Өндірістегі газды сепаратордағы қысымды автоматты реттеу
жүйесінің контурын зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
27
2.6 ПИД.реттеуішті таңдау түсініктемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 32
2.7 Автоматты реттеу жүйесінің құрылымдық сұлбасы ... ... ... ... ... ... ... .. 33
2.8 Реттеуіштің оптималды параметрлерін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
2.9 Тұйықталған жүйені орнықтылыққа зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 40
2.10 Тұйықталған жүйенің өтпелі сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43
2.11 Газды сепарациялау процесі кезіндегі қысымды реттеу
сапасының көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
44
2.12 Автоматты реттеу жүйесінің техникалық құрылғылар кешені ... ... ... 44
3 Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 54
3.1 Автоматтандыру жүйесіндегі шығындарды анықтау ... ... ... ... ... ... ... 54
3.2 Автоматтандыру жүйесінің бірінші нұсқасының құнын есептеу ... ... . 54
3.3 Автоматтандыру жүйесінің екінші нұсқасының құнын есептеу ... ... ... 59
4 Өміртіршілік қауіпсіздігі бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
4.1 Жұмыс орнын ұйымдастыру ережелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
4.2 Жұмыс орнының жарықтандыру жүйесін таңдау,бөлменің
жасанды және табиғи жарықтандыруын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... .
62
4.3 Жұмыс орнындағы микроклимат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 68
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 71
Қысқартулар тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 72
Қолданылған әдебиет ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 73
Қазіргі уақытта технологиялық процессті автоматты басқару жүйесін қолдануды қажет етпейтін өндіріс саласы жоқ. ТПАБЖ-ның негізгі артықшылықтары басқару процесінде адам факторын төмендету немесе мүлдем алшақтату, жұмыс персоналын қысқарту, шикізат шығынын азайту, бастапқы өнімнің сапасын арттыру және өндіріс тиімділігін ұлғайту болып табылады. Автоматты басқару жүйенің орындайтын негізгі функцияларын бақылау және басқару, мәліметтердің алмасуы, ақпаратты өңдеу, жинау және сақтау, дабыл сигналдарын қалыптастыру, графиктерді және есептемені жасау құрайды.
Заманауи әлемдік энергетикада табиғи газ үлкен рөлге ие. Қазіргі таңдағы даму үрдісінде газ айрықша кұнды әрі үнемді отын ретінде қарастырылады. Табиғи газды өндірудің дамуы, оны өндірілген аймақтан қолданыс аймағына тасымалдауға арналған магистральды газ құбырлар жүйесінің дамуымен байланысты.
1. Требин В.А., Макогон Ю.Ф. Добыча природного газа. – Москва: «Недра», 1976. – 336б.
2. Дурмишьян А.Г. Газоконденсатные месторождения. – Москва: «Недра», 1979. – 340б.
3. Мурин В.И. Технология переработки природного газа и конденсата. Справочник. – Москва: «Недра», 2002. – 517б.
4. http://www.mining-enc.ru/r/razrabotka-gazokondensatnyx-mestorozhdenij/
5. Омарәлиев Т.О. Мұнай және газды өңдеудің химиясы мен технологиясы. I бөлім. Оқулық. – Астана: «Фолиант», 2011. – 350б.
6. Кемпбел Д.М. Очистка и переработка природных газов. – Москва: «Недра», 1977. – 350б.
7. Каспарьянц К.С., Кузин В.И. Процессы и аппараты для объектов промысловой подготовки нефти и газа. – Москва: «Недра», 1977. – 255б.
8. Нұрсұлтанов Ғ.М., Абайылданов Қ.Н. Мұнай мен газды өндіріп, өңдеу. Оқулық. –Алматы: ҚазҰТУ, 2003.
9. http://gassystems.ru/produkt/prochee-oborudovanie/ustanovka-podgotovki-gaza
10. Шувалов С.И., Андреев А.А. Математическое описание движения частиц в сепараторе. – ИГЭУ имени В.И.Ленина: ГОУВПО , 2005.
11. Сорокина В.С., Владов Ю.Р. Построение системы управления процессом низкотемпературной сепарации газоконденсата. – Оренбург: ОГУ.
12. Исакович Р.Я., Логинов В.И. Автоматизация производственных процессов нефтяной и газовой промышленности. – Москва: «Недра», 1976. – 424б.
13. Радкевич, В.В. Системы управления объектами газовой промышленности. – Москва: «Серебряная нить», 2004. – 440б.
14. Бесекерский В. А., Попов Е. П. Теория систем автоматического регулирования. – Москва: «Наука», 1975. – 752б.
15. Ротач В.Я. Теория автоматического регулирования. – Москва: МЭИ, 2005. – 400б.
        
        Мазмұны
Кіріспе.................................................................................................................
7
1 Негізгі бөлім . Газды сепарациялау технологиясына қысқаша шолу........
9
1.1 Газды кешенді дайындау қондырғысын сипаттау..................................
9
1.2 Төмен температуралы сепарациялау қондырғысын ... Газ ... ... ... ... ... Газды сепаратордың негізгі конструкциясы...........................................
13
1.5 Дипломдық жоба есептерінің қойылымы................................................
20
2 Арнайы бөлім. Газды ... газ ... ... ... ... құру........................................................................................
21
2.1 Газды төмен температуралы сепарациялаудың ... ... ... ... ... тиімділігіне әсер ететін
факторлар .................................................................................................
23
2.3 Газды сепарациялау процесі автоматты реттеудің нысаны
ретінде.......................................................................................................
25
2.4 Газды сепаратордың беріліс функциясы.................................................
26
2.5 Өндірістегі газды ... ... ... ... ... контурын зерттеу....................................................................
27
2.6 ПИД-реттеуішті таңдау түсініктемесі......................................................
32
2.7 Автоматты реттеу ... ... ... ... ... ... анықтау....................................
34
2.9 Тұйықталған жүйені орнықтылыққа зерттеу..........................................
40
2.10 Тұйықталған жүйенің өтпелі ... ... ... ... ... ... реттеу
сапасының көрсеткіштері........................................................................
44
2.12 Автоматты реттеу жүйесінің техникалық құрылғылар кешені...........
44
3 Экономикалық бөлім......................................................................................
54
3.1 Автоматтандыру ... ... ... ... ... ... ... құнын есептеу.........
54
3.3 Автоматтандыру жүйесінің екінші нұсқасының құнын есептеу...........
59
4 ... ... ... ... ... ... ережелері...................................................
61
4.2 Жұмыс орнының жарықтандыру жүйесін таңдау,бөлменің
жасанды және табиғи жарықтандыруын есептеу.................................
62
4.3 Жұмыс орнындағы микроклимат.............................................................
68
Қорытынды.........................................................................................................
71
Қысқартулар ... ... ... ... ... автоматты басқару жүйесін қолдануды қажет етпейтін өндіріс саласы жоқ. ТПАБЖ-ның ... ... ... ... адам ... төмендету немесе мүлдем алшақтату, жұмыс персоналын қысқарту, шикізат шығынын азайту, бастапқы өнімнің сапасын арттыру және ... ... ... ... ... ... ... жүйенің орындайтын негізгі функцияларын бақылау және басқару, мәліметтердің алмасуы, ақпаратты өңдеу, жинау және сақтау, дабыл сигналдарын қалыптастыру, графиктерді және ... ... ... ... ... ... табиғи газ үлкен рөлге ие. Қазіргі таңдағы даму үрдісінде газ айрықша кұнды әрі үнемді отын ретінде қарастырылады. Табиғи ... ... ... оны ... ... ... аймағына тасымалдауға арналған магистральды газ құбырлар жүйесінің дамуымен байланысты.
Кен орнынан өндірілген газ ... ... және ... да ... ... ... ... осы қоспалардан бөлу және тасымалдауға дайындау газды ... ... ... газбен үздіксіз қамтамасыз ету жүйесінде маңызды орынға ие. Қазіргі уақытта газды өндіретін және тасымалдайтын кәсіпорындардың негізгі мәселесі - ... ... ... әрі ... ... ... өткізу. Осы мәселені шешудегі негізгі бағыттардың бірі - газды сепарациялау процесін автоматтандыру, сепарацияның ... ... және ... ... ... сыйымдылығын төмендету.
Бұл жұмыста табиғи газды сепарациялау процесі және газды сепаратордағы ... ... ... ... ... ... ... - ағындағы қатты, сұйық және ... ... ... ... және ... фазаны бөлу процесі. Сепарацияның жеткіліксіз деңгейі кәсіптік құбырлардың төмен гидравликалық ... ... ... ... ... артық шығынына, пайдалану шығынының өсуіне, газды жинау және тасымалдау жүйелерінде гидратты кептелістердің пайда болуына, технологиялық жабдықтардың жұмысының тиімділігінің ... ... ... ... ... ... сепарациялаудың тиімділігін ұлғайтуға мүмкіндік береді, газды тазалау технологиясын жетілдіруін қамтамасыз етеді. Автоматтандыру жүйесін енгізу өндірістік ақауды және қалдықты ... ... және ... ... ... ... ... күштері санын азайтуға және газдың мұқият тазалануына мүмкіндік береді.
Газды сепаратор - ... және ... кен орын ... мұқият тазалауға және тиек-реттеуші арматураны және газды айдап қотаратын қондырғыларды ылғалдан, көмірсутектер конденсатынан және механикалық қоспалардан ... ... ... ... мақсаты газды сепаратордағы газдың қысымын автоматты басқару және реттеу жүйесін құрастыру. Жұмыста газды сепаратордағы газдың қысымын бақылау контуры зерттеледі. ГС-да газ ... ... ... ... заңы және реттеуіштің параметрлері анықталып, автоматты реттеу ... ... ... газды сепарациялау процесі кезіндегі қысымды реттеу сапасының көрсеткіштері анықталады. Газды сепаратордағы газдың қысымын автоматты реттеу жүйесінің техникалық ... ... ...
1 ... ... Газды сепарациялау технологиясына қысқаша шолу
+ Газды кешенді ... ... ... газ ... ... таза ... ... оны іске қосудың тиімділігін арттырады, газды тасымалдау шығынын төмендетеді, құбырдың және ... ... ... қорын ұзартады. Сондықтан газды тасымалдауға дайындау тікелей кен орнында жүзеге асырылады.
Газды ... ... ... ... қоспаны табиғи ғаз бен газ конденсатын жинақтау және ... ... ... ... ... мен ... ... кешенінен тұрады. Газды кешенді дайындау қондырғысының технологиялық сұлбасы 1.1 ... ...
1.1 ... - ... ... дайындау қондырғысының құрылымдық сұлбасы
Газдыконденсатты ұңғымадан өндірілген өңделмеген газ шлейфтер бойымен ... қосу ... ... ... ... ауыстырып қосу арматурасының жинақтауыш коллекторынан технологиялық корпусқа жіберіледі. Технологиялық корпуста төрт технологиялық желі қатар жұмыс жасайды. ... ... ... газ ... ... үшін газ ... станциядан өтіп магистальді газ құбырларына тасымалданады.
Газды кешенді дайындау қондырғыларның ... ... газ кен ... ... газы, газдыконденсатты кен орнындарының құрғақ бензинделген газы, газды конденсат болып келеді.
Газды ... ... ... технологиялық корпусында газды келесі кезеңдерден тұратын өңдеуден өтеді:
* абсорбциялы немесе адсорбциялы құрғату;
* төмен температуралы ... ... ... ... абсорбция.
Газды кен орындарында газды дайындау оны құрғатуға негізделеді, сондықтан абсорбция немесе адсорбция процестері қолданылады. Ал газдыконденсатты кен ... ... және ... ... ... бөлу төмен температуралы сепарация, төмен температуралы абсорбция және төмен температуралы майлы абсорбция арқылы жүзеге асады.
Газды кешенді дайындау қондырғысының технологиялық ... ... ... ... кіреді:
* алдын ала тазалау блогі (төмен температуралы сепарация);
* газды тазалау, ... және ... ... ... сығу компрессорлық станциясы.
Алдын ала тазарту блогі газды тамшы ылғалдан, сұйық көмірсулардан және ... ... ... қамтамасыз етеді. Сығу компрессорлық станциясы газды өндірістік өңдеу технологиясының жұмыстық параметрлерін қамтамасыз етеді, магистралды газқұбырына жіберілетін газдың ... ... ... ... ... қондырғысының алдында немесе одан кейін орналасады. Сығылған газдың ... ... үшін ... кейін ауамен салқындату аппараттары орнатылады.
Газды кешенді дайындау қондырғысы құрамына кіретін қосалқы жүйелер:
* газды өлшеуіш станция;
* метанолды ... ... ... ... регенерациялау цехі;
* технологиялық сорғы
* электр энергиясымен қамтамасыз ету;
* жылумен қамтамасыз ету;
* сумен қамтамасыз ету;
* электрохимиялық қорғаныс;
* өрт сөндіру;
* байланыс ... ... ... ... ... ... және ... сақтайтын резервуарлар.
+ Төмен температуралы сепарациялау қондырғысын сипаттау
Төмен температуралы сепарация (ТТС) қондырғысында температурасы төмен газдыконденсатты қоспаны бір рет кондесациялау жолымен ... ... ... ... алу ... жүреді.
Газды дайындау кезіндегі оның температурасы газдың изоэнтальпиялы немесе изоэнтропиялы ұлғаюы және ... ... ... ... ... төмендейді.
ТТС қондырғыларының тиімді жұмыс жасауына шиікізат газдың құрамы, температурасы, қысымы, қондырғының тиімділігі және ... ... әсер ... ... кез келген климаттық аумаққа жарамды, 97% дейінгі конденсатты ... алу ... ... ... Сондықтан газдыконденсатты кен орындарында табиғи газды өңдеудің төмен температуралы тәсілі кең таралған.
ТТС қондырғыларының артықшылықтары:
* еркін қысым айырымасы ... ... ... ... ... және эксплуатациялық шығындар;
* сепарация процесімен қатар газды магистральды газ құбырларымен тасымалдауға қажетті шық нүктесіне дейін құрғату ... ... ... ... және ... техникалық қызмет көрсету жеңіл, сондықтан қызметкерлер біліктілігі орта дәрежелі болуы жеткілікті;
* технологиялық процесті өндірістік жағдайда автоматтандырудың және реттеудің жеңілдігі;
* ... газ ... ... ... ... біртіндеп толықтыру және жетілдіру мүмкіндігі.
ТТС қондырғыларының кемшіліктері:
* дроссельденген қысым мен температура кезіндегі қажетті компоненттерді ажыратудың ... ... ... ... яғни газдың құрамы жеңілдесе және ТТС температурасы жоғарыласа процестің тиімділігі төмендейді;
* еркін қысым айырымы таусылғаннан кейін салқындату көзін ... ... ... ... ... қажеттілігі;
* гидрат түзілу ингибиторын қолдану қажеттілігі.
Газды кешенді дайындау қондырғыларында екісатылы және үшсатылы ТТС схемалары қолданылады. ... ... ... ... ... ... алынатын салмақталған тамшылар өлшемдері өзгереді:
* кіріс аумағында газ ағынындағы диаметрі 100-1000 мкм ... ... ... ... ... кейін диаметрі 30-150 мкм тамшылар;
* сепарацияның екінші сатысынан кейін диаметрі 1-50 мкм аралығындағы ең ұсақ ... ... ... ... ... гидрат түзілу ингибиторын алдын - ала бүрку және регенерациялау жүйелері;
* рекуперацялы жылу алмастырғыш;
* бір немесе бірнеше ... ... ... ... тұрақтандыру жүйесі.
Газдыконденсатты ұңғымаларды ұзақ уақыт эксплуатациялау кезінде ТТС қондырғыларының жұмысының тиімділігі екі себеп бойынша кемиді:
* қабаттағы газ ... ... ... еркін қысым айырмасының азаюы;
* газ құрамының жеңілдеуі.
Ұзақ ... ... ... кен ... ... ТТС қондырғыларының жұмысының тиімділігін арттыру үшін үшін сепарация процесін әлдеқайда төмен температурада жүргізу ... Газ ... ... ... ... ... ... - негізгі компоненттері шекті сутек, гелий, көмірсутектер, оттек, ... ... ... ... ... және күкіртті сутек болып табылады. Кен орнынан шығарылған газ механикалық қоспаларға, сұйықтыққа қанық болады. Бұл ... ... ... ... және ... кәсіптік қондырғылардың коррозиясының себебі болып табылады. Сондықтан газды сепарациялау ... газ ... ... ... процесс болып саналады.
Сепарация - әртекті қатты материалдардың қоспаларын, ... ... ... қоспаларын, газдағы немесе будағы қатты бөлшектерді немесе сұйықтықтарды бөлу процессі. ... ... ... кезінде әртекті газды сепараторлар қолданылады. Газды жинау, дайындау және тасымалдауға арналған кәсіби нысандарында сепараторлар маңызды жабдық ... ... Бұл ... ... ... ... газдан бөлуге арналған.
Газды өндіру жүйесінде сепарторлар қолданылады:
* газды, газды конденсатты кен орындарында газды тасымалдауға дайындау мақсатында;
* ... ... ... және ... ... ... және шығушы газ құрамындағы сұйықтық тамшыларды және механикалық қоспаларды кеміту мақсатында;
* төмен температуралы ... ... ... ... ... ... ... тазарту үшін;
* әртүрлі мақсатқа арналған колонналардан кейін жоғарғы өнімді бөлу үшін;
* сұйық фазаның шығуын болдырмау мақсатында колонна ішінде ... ... және ... ... ... ... ... қойылады:
* сұйықтық - газ фазасының теңдігіне жету;
* газдан механикалық қоспаларды максималды бөлу;
* шығудағы газды сұйықтық ... ... ... ... болуын болдырмау;
* газ ағыны пульсациясының әсерін төмендету;
* сұйық фазаларды нақты бөлу.
Сепаратор келесі секциялар мен ... ...
* ... ... ... ... арналған бас сепарациялық секция, ауырлық күшінің әсерінен ... ұсақ ... ... ... ... биік ... ...
* газ құбырынан келіп түскен үлкен ауқымды сұйықтықты ұстауға арналған сыйымдылық;
* сұйықтық ... ... ... ... ететін аппараттағы турбуленттік ағынды кемітуге арналған құрал;
* ауырлық күші әсерінен тұнбайтын газдағы ұсақ тамшыларды ұстауға арналған коагулятор;
* қысым және сұйықтық ... ... ... ...
Барлық сепарациялайтын құралдарды екі топқа жіктеуге болады: сепараторлар және скрубберлер. Скруббер деп ... ... ... ... тамшылардың тұнуына арналған сепарациялық секциясы жоқ, қысым және сұйықтық деңгейін бақылауға арналған құралдары жабдықталмаған, тек газдан ... ... ... ... ... ... сепараторлардың негізгі конструкциясы
Қазіргі уақытта әлемдік нарықта газды сепараторлардың көп ... бар. ... ... ... ... келесі секциялардан құралады:
1) Басты сепарациялық секция. Кірістегі газдысұйықтық ағынды негізгі сұйықтықтан бөлуге арналған. Сепарацияның жоғарғы тиімділігі үшін және ... ... ... үшін ... ... жабдықтар қолданылады:
а) ағынды тангенциалды енгізу, бұл кезде ортадан серпетін күш әсерінен сұйықтық ... ... ... және ... ... ағады, ал газ аппараттың кесігі бойынша таралады және шығарылады. Ағынды тангенциалды енгізуі бар сепаратордың сұлбасы 1.2 ... ...
б) ... жабдық (тікбұрышты немесе дөңгелек пішіндегі, жартылай сфералы пластиналар), сепаратордың кірісінде ... ... 1.3 а және ә ... ... көлденең сепараторлар кірісінде орнатылған кіріктірме циклон, сұлбасы 1.3 б ... ... ... - Ағынды тангенциалды енгізуі бар гравитациялық сепаратор
а) ә) б) ... а - ... ә - ... ... б - тікбұрышты пластиналар; 1 - ... ... ... 2 - ... ... ... - ... пластиналары бар көлденең сепаратор
2) Тұну секциясы. Бұл секцияда газ ... ... ... бөлу ... ... сепараторларда бұл секциядағы сұйықтық газдан гравитациялық күш әсерінен бөлінеді, ал газ түтік бойымен салыстырмалы аз жылдамдықпен қозғалады. Газды ... ... ... ... төмендету үшін әртүрлі жабдықтар - пластиналар, цилиндрлік және жартылай цилиндрлік беттер қолданылады.
3) ... ... ... ... температура және қысымда алдыңғы секцияларда құрамынан газ түгелге жуық шығарылған сұйықтықты жинауға арналған. Дегенмен сұйықтықта газдың ... ... ... Газ және ... ... жеңіл көмірсутектерді бөлуге арналған сепараторларда бұл секция көлемі газды көпіршіктің бетке шығуға және газды ... ... ... ... ... уақыт ішінде сепарацияланған сұйықтықты ұстай алатындай таңдалынады.
4) Тамшытұту секциясы. Сепаратордан шығатын газдағы сұйықтық бөлшектерін ұстауға ... ... ... керамикалық сақинадан, жалюзиден, сымнан торланған пакеттен және т.б. саптамалардан тұрады. Сұйықтық тамшыларының ... ... шығу ... ... сұйықтықтың меншіктішығарылу мәні болып табылады, оның мәні 10...50 мг/м3 ... ... ... ... сепаратордағы саптамалардың жұмыс тиімділігі келесі факторларға байланысты: газ қозғалысының мүмкін жылдамдығы, газбен келіп түскен сұйықтық мөлшері, саптаманың көлденең қима ауданы ... ... ... ... ... аталған секциялардың функциясынан тыс зиянды газдысұйық ағынның пульсациясының газдың сепарациясына әсерін төмендететін элементтері болуы тиіс.
Кеңістікте ... ... және ... формасына қарай газды сепараторлар тік, көлденең және сфералық болып бөлінеді.
Газды сфералық сепаратор біршама жақын мерзімде пайда болды. Бұл типті ... ... ... ... ... болды, ол орта қысымды газдың ағынынан аз мөлшердегі сұйықтықты ұстауға арналған.
Тік газды сепараторлар ең жетілген әрі тиімді ... ... ... ... бұл ... ... сепараторлар тек газ ағынынан сұйықтықтың кепілді бөлінуін қажет ететін жағдайда ғана ... ... ... аппараттың жүктемесі және оның өлшемі аз болған ... да тік ... ... тиімді болады, өйткені оны құруға және орнатуға кеткен шығын салыстырмалы түрде аз болады. Егер ... ... аз ... яғни газ ... ... ... көп болса, әрқашан тік сепараторларды орнату ұсынылады. Әтрүрлі типті сепараторлардың артықшылығы мен кемшілігі 1.1 кестеде ...
1.1 ... - ... ... ... сипаттамасы
Сепараторлар түрі
Артықшылығы
Кемшілігі
Тік
Сұйықтық деңгейін басқарудың жеңілдігі
Газ құрамынан үлкен көлемдегі құм мен шаңды толық ұстау
Аппаратты тазартудың жеңілдігі
Үлкен ауқымды сұйықтықты шоғырландыру қабілеттігі
Сұйықтықтың аз ... аз орын ... ... сепараторлар түрлеріне қарағанда құнының қымбаттығы
Тасымалдаудың қиындығы
Сепаратордың биіктігі монтаж және эксплуатация кезінде көп ... ... ... ... ... ... аппараттың үлкен диаметрі
Сфералық
Тік және көлденең сепараторға қарағанда құнының төмендігі
Ықшамдылығы
Аз сепарациялық кеңістігі, сұйықтықты жинау сыйымдылығының аз өлшемдігі
Сұйықтық деңгейін басқарудың ... ... ... ... ... ... төмендігі
Тасымалдаудың жеңілдігі
Басқа сепараторларға қарағанда үлкен көлемді газды өңдеу мүмкіндігі
Құбырға жалғау жеңілдігі
Монтаждау және қызмет көрсетудің жеңілдігі
Көлденең сепаратормен бірдей өнімділік жағдайында аппараттың кіші ... ... ... сұйықтық деңгейін басқарудың қиындығы
Аппаратты құмнан, ластан, парафиннен ... және ... ... болмауы
Аппаратың үлкен ауданды алуы
Газды сепараторлар әсер ету күшіне қарай келесі топтарға бөлінеді:
1) Гравитациялық сепаратор. Мұнда ... ... ... ... ... немесе газ сұйықтығының тығыздықтарының айырымы арқасында жүзеге асады. Бүл ... ... газ және ... ... ... ... ... сепарациялық - түтіктің бос көлемі. Көп фазалы жүйенің жылдамдығының және ағынның турбуленттігінің кенеттен төмендеуі ... ... ... ... ... жасайды. Гравитациялық сепарация тек газ ағынының төмен жылдамдықты қозғалысында ғана бөлшектердің тұнуының жоғарғы дәрежесін қамтамасыз ете алады. ... ... ... (тік ... ... ... ... сараптама жасайық.
а) ә)
а - ағын бағыты жоғарыдан төменге; ә - ағын ... ... ... ... - Тік сепаратордағы газды ағын бағытының сұлбасы
Тік сепараторда ... ... ... келесідей болуы мүмкін:
а) тік - жоғарыдан төмен.
Бұл ... ... тек ... түседі және олардың тұсу жылдамдығы мынаған тең ... ... тік - ... ...
Бұл кезде бөлшектер сепаратордан тыс шығарылуы, тұнуы және өлшенген күйде болуы мүмкін.
m бөлшектің төмен түскен шартында оның салыстырмалы ... ... ... ... v - газ ... - бөлшек жылдамдығы.
Тұнудың максималды жылдамдығы ағынның жоғарыдан төменге қозғалысында, ал минималды ... - ... ... ... ... ... тұр. ... газ ағынының бағыты жоғарыдан төмен бағытталған сепараторлар ең тиімді, ал қоспаның бағыты төменнен жоғары бағытталған тік сепараторлардың тиімділігі аз ... ... және ... ... ... жалпы сұлбасы 1.5 суретте көрсетілген. ... ... ... - Тік (а) және көлденең (ә) сепараторлардың сұлбасы
Н0 мәні 600 мм кем және L 3 м кем ... ... ... ұсынылмайды, өйткені бұл жағдайда сепарацияның сапасы нашарлайды және газ ағынының мүмкін жылдамдығы азаюы тиіс. ... ... ... ... айырмашылығы газдысұйықтық ағынды аппаратқа енгізу жолында: тарамдалған, тангенциалды, кіріктірмен циклон, сепаратор сыйымдылығынан тыс ... ... газ және ... ... ... және ... ... H0 мәні 600 мм кем болса, сепарация тиімді болмайды. Газды ағынның жылдамдығын аппарат кесігі ... ... зона ... ... ... үшін газдың кірісі және шығысы штуцерлерінің тігінен арақашықтығы H0+D/2 тең ... ... ... ... ... ... ... L0 3м артық үлкеюі сепарациялық дәреженің біршама ұлғаюына ықпал етеді. Егер L0 3м артық болса көлденең сепаратордағы мүмкін болатын ... ... ... ... ... ... ... бар сепараторлар. Сепаратордың өнімділігін ұлғайту үшін және сепарацияның сапасын және тиімділігін арттыру үшін ... ... ... ... ... саптамалар колонналық аппараттардың жоғарғы бөлігінде және ылғалұстағыш секцияларында орнатылады.
Саптамалардағы сұйық тамшылары ... ... күші ... ... ... ... ... рөлі салыстырмалы түрде аз болады. 1.6 суретте жалпы процесі газды ағыннан сұйықтық тапшыларын бөлу және ... ... бұру ... ... саптамалар көрсетілген.
а) ә) б) в) г) ғ) ... ә, б - ... ... в - Рашига сақиналары саптамасы; г - торлы саптама; ғ, д - бұрышты саптама.
1.6 ... - ... ... ... және қабықшалы дренаждау элементтері
Сепаратор жұмысы кезінде осы саптамалардың элементтерінде ... ... ... ... және ... төменгі бөлігінде сұйықтық қабықшасын құрап, ауырлық күші ... ... ... ... Газ ... осы ... және сұйықтықтық қабықшасына әсер етеді, газды ағынның белгілі жылдамдығында сепаратордың қалыпты жұмысы тамшылардың төменге ағуының ... ... ағын ... ... ... көбеюіне және саптаманың жиегінің жоғарғы бөлігінен қабықшаның жарылуына байланысты бұзылады.
Соңғы уақытта шетелдік және отандық тәжірибеде газдан және ... ... ... бөлу ... ретінде торланған сым тор кең қолданысқа ие. Сым торлы уатқыштардың тиімділігі жылдамдықтың кең диапазонында 99 % асады. Газды ағынның төмен ... ... ... сым ... ... өтеді, бұл уатқыштың тиімділігін төмендетеді. Газды ағынның жоғарғы жылдамдығында сұйықтық уатқышта ... және ... ... ретті шығу болады.
Сепарацияның жоғарғы тиімділігін қамтамасыз ету үшін саптамасы бар уатқыштардағы газ ... ... ... ... ... ... максималды жоғары болуы тиіс.
Торланған сым тор уатқышында қысым айырымы 0,005 МПа аралығында өзгереді. Қысым айырымы ... ... ... ... ... ... ... бойымен жүктеменің артуымен ұлғаяды, өйткені тор қабаттары сұйықтыққа тола бастайды, бұл өз кезегінде ... ... ... қима ауданы арқылы жеңіл өтуіне кедергі жасайды. Сұйықтық бойымен жүктеменің ... ... ... тудырады. Торлы уатқыштың жұмысында 3 мезгілді байқауға болады:
* сұйықтық торға ... ... ... бөлігінде жиналады, жиналған қабат 25-50 мм құрайды;
* жылдамдық артқан сайын жиналған сұйықтық және оның тұндырғыштағы ... арта ... Бұл ... ... ... артады, тұрақты өзгере отырып ол орнықсыз күйге айналады;
* жылдамдықтың кейінгі артуында уатқыштағы қысым айырымы қаттырақ өзгереді, бұл сұйықтықтың екінші ретті ... ... ... уатқыштың жұмыс тиімділігі көп жағдайда оның корпус ішіндегі орналасуына байланысты. Ең жақсы нәтиже көлденең орналасқан уатқышта болады. Тік орналасқан ... ... ... шығу аз жылдамдықта пайда болады.
3) Циклонды сепаратор. Циклонды сепаратордың жұмыс принципі ортадан серпетін күш ... ... ... ... негізделген. 1.7 суретте газды циклонды сепаратордың сұлбасы көрсетілген.
Циклонды сепараторларда газ (2) кіріс келте ... ... ... ... ... ... газ айналмалы қозғалыс күйінде болады және азаймалы құйын ретінде бұранды сызық бойымен конус ұшына төмен ... ... ... ... жылдамдығы әсерінен (3) циклон ортасында түсіңкі статикалық қысым ... ... ... ... ... циклон қыбырғасына сығылады және ауырлық күші әсерінен төмен (4) бункерге ағылады. Циклонның ортаңғы ... ... ... ... ... айналмалы қабаттары бағытын өзгертеді және өрлеп келе жатқан ағын ретінде циклонның (1) шығыс келте құбырына бағытталады. Бункерде жиналған ... және ... ... ... шығарылып тұрады.
* - газдың шығуы; 2 - газдың енуі; 3 - ... 4 - ... ... - ... ... сепаратордың сұлбасы
Циклонды сепарация аса тиімді. Циклонды сепаратор ішінде немесе сыртында орнатуға болады.
+ Дипломдық жоба есептерінің қойылымы
Газды өнеркәсібінде газ қысымын ... ... ... мәселе болып табылады. Жоғарыда қарастырылған мәселелерге сай осы бітіру жұмыстың негізгі қойылатын есептері құрастырылды. Дипломдық жобада келесі есептер шешіледі:
* ... ... ... ... өндірістегі газды сепаратордағы газдың қысымын бақылау контурын зерттеу;
* газды сепаратордағы қысымды автоматты реттеу ... ... ... және ... ... ... ... автоматты реттеу жүйесін орнықтылыққа зерттеп, газды сепарациялау процесі ... ... ... ... көрсеткіштерін анықтау;
* газды сепаратордағы қысымды автоматты реттеу жүйесінің техникалық құрылғылар кешенін таңдау;
* жобаның экономикалық тиімділігін анықтау және ... ... ... ... ... ... ... газдың қысымын автоматты реттеу ... ... ... ... температуралы сепарациялаудың технологиялық жүйесі
Төмен температуралы сепарациялау қондырғысында тасымалдауға арналған газ екі кезеңмен тазаланады.
1 - ... ... 2,5 - жылу ... 3 - дроссель; 4 - төмен температуралы сепаратор; 6 - ажыратқыш.
2.1 сурет - ... ... ... ... ... ... сұлбасы
Газды тазалаудың бірінші сатысында газды циклонды сепаратор қолданылады. Алдын ала сепарциялау блогінде циклонды ... ... типі ... ... ... ... ... тазалау жүйесін өткізеді. Заманауи қолданыс талабына сай ... ... ... ... ... ... тиіс. Осы мақсатта компрессорлы станцияда екінші сатылы тазалау жүйесі қарастырылған. Екінші сатылы тазалау жүйесінде ГС1-2.5-600-1 типті газды гравитациялы төмен ... ... ... Ол ... ағынды сұйықтық, ұсақ дисперсиялы, аэрозольдық сұйықтық, майлар және қатты қоспалардан ... ... ... ... ... ... компоненттерін қираудан және ластанудан қорғауға, ағындағы термодинамикалық шарт күйінің өзгеруінен туған газды ағынның құрамындағы сұйықтық тамшыларын жоюға арналған. 2.2 ... ... ... ... ... сұлбасы көрсетілген.
1 - корпус; 2 - сұйық жинағыш; 3 - ... ... ... ... 4 - сақиналы жалюзилі саптама; 5 - гидробекітпесі бар ағызу құбыры.
2.2 сурет - ... ... ... ... ... ... ... гравитациялы сепаратордың техникалық сипаттамасы 2.1 кестеде көрсетілген.
2.1 кесте - Газды гравитациялы ... ... ... ... ... ... 8,8 ... көлемі
0,8... 16 м3
Жұмыс ортасы
Газ-мұнай, газдыконденсат
Жұмыс температурасы
-30 ... +100°С
Сепаратор шығысындағы сұйықтық мөлшері
0,004 г/м³
Шығыстағы өлшенген бөлшектер құрамы
0,003 г/м³
Газды ... ... ... ... ... ... ретінде кіреді:
* газды гравитациялы сепаратордың корпусы, құрамында газды сұйықтықтан тазалау, орнату және саптама элементтерінің бекіткіш құрылғысы бар;
* жалюзилі саптама, әр ... ... ... ... ... ...
Газды кешенді дайынау қондырғысында ГС1-2.5-600-1 типті газды гравитациялы ... ... Ол ... мұқият тазалауға арналған. ГС-ның жұмыс принципінің жалпы сұлбасы 2.3 ... ... ... - ... гравитациялы сепаратордың жұмыс принципі
Газды гравитациялы сепаратордың жұмыс принципі келесі жолмен ... ... ... қондырғыдан өткен 8 МПа қысымды газдысұйықтық ағын сепаратордың газды енгізудің келте құбыры арқылы алдын-ала сепарациялау секциясына бағытталады, мұнда сұйықтықтың коагуляциясы және ... ... ... ... ... коягулятор корпусындағы тесік арқылы газ екінші фильтрлейтін секция - сепарациялау ... ... ... ... ... ... ... тазалауы жүреді, бұл торлы саптама арқасында жүзеге асырылады. Механикалық қоспалар ... ... ... ... ... дренажды жинағына, одан әрі жер асты сыйымдылыққа жіберіледі.
+ Газды сепарациялау процесінің тиімділігіне әсер ететін факторлар
Сепарацияның тиімділігіне өңделіп жатқан өнімнің ... ... және ... параметрі әсер етеді: газдысұйық қоспаның температурасы және қысымы, сұйықтық тамшылары бөлшектің өлшемі және олардың газдағы концентрациясы, ... ... ... ... ... ... Әр факторға келіп тоқталайық:
* Температура және қысым. Газды кәсіптік ... ... ... және ... ... көп ... жүйенің (мұнайгазсулы қоспалар) құрамдас бөлігі болып табылатын, көрсетілген ... ... ... және ... болуы мүмкін. Бірақ көп фазалы жүйенің кәсіптік құрылыстардың технологиялық тізбегінің қозғалысында фазалардың кейінгі бірлескен ауысуы тиімсіз немесе мүмкін ... ... ... Бұл ... ... ... ... фазадан бөлу керек.
Газды-сұйықтық теңдігінің шартын анықтауда Рауль және Дальтон заңдары ... заң ... ... ... ... және ... ... компоненттірдің молярлы бөлшектірінің қатынасымен немесе компоненттің парциалдық ... ... ... ... ... сипатталынады. Жүйенің қысымы ұлғайған сайын газды фазадағы компоненттің молярлы концентрациясы ... ... ... кері ... әсер ... ... артқан сайын газды фазадағы бу қысымы (демек компоненттің молярлы концентрациясы) артады.
Яғни Рауль және ... ... ... ... параметрлердің - қысым және температураның өзгеру әсерінен болатын процесстің физикалық мәнін ашады.
Қысым ... ... ... ... мен ... ... ал газ құрамындағы қатты және сұйық бөлшектердің тығыздығы тұрақты болатынын ескеру қажет. Сондықтан ауырлық күші әсерінен қатты және сұйық ... тұну ... ... ... ... азаяды. Дегенмен қысымның артуы газды қатты және сұйық бөлшектерден сепарациялауына біртекті әсер етпейді. Егер ... ... ... ... ... ... ... бұл кезде сұйық бөлшектерде есептелуге келмейтін күрделі құбылыс пайда болады. ... ... ... ... ... ... ал газдағы будың конденсациясының артуына байланысты сұйық бөлшектердің ... ... ... ... ... ... ... буланады және конденсацияланады. Қысымның өзгерісі газдың меншікті сыйымдылығының едәуір өзгеруіне әсер етеді. Қысым артқанда сұйық бөлшектердің бірігу мүмкіндігі ... яғни ... ... де ... ... ... сайын газдың тығыздығы кемиді, ал газ тұтқырлығы артады. Сондықтан салыстырмалы үлкен бөлшектердің ... тұну ... газ ... ... әсерінен артады, ал ұсақ бөлшектердің тұну жылдамдығы тұтқырлықтың ұлғаюына байланысты артады. Сепаратордағы газ және ... ... ... ... сұйықтық бөлшектеріне күрделі болып келеді, өйткені бұл кезде сұйықтық бөлшектер конденсациялануы немесе ... ... ... ... мен ... ... әсерінің анализі келесіні көрсетті: қатты бөлшектердің бөлінуіне төмен қысым және жоғарғы температура қолайлы, ал ұсақ ... ... үшін - ... ... және ... ...
* ... бөлшектер өлшемі және олардың газдың құрамындағы концентрациясы. Газдың сұйықтықтан сепарациялануы кезінде, сұйықтық үлдірлі және тамшылы күйде болуы ... ал ... ... он ... бір ... миллиметрге дейін және одан да үлкен мәнде өзгеруі мүмкін. Өлшемі 2 мкм болатын газдағы өлшенген ... тұну ... ... ... және жай көзге түспегендіктен перманентті суспензия деп есептейді. Газдың бірлік көлеміндегі ... ... ... және сепараторға келіп түскен сұйықтықтың жалпы мөлшері сепарация кезінде үлкен мәнге ие. Сепарацияның тиімділігі - ... ... ... ... ... ... ... жасайтыны және сепаратор бөле алатын сұйықтық тамшыларының минималды өлшеміне байланысты.
* Беттік керілу. Механикалық араластырудан пайда ... ... ... ... ... беттік керілуге кері пропорционалды әсер етеді, яғни жүйесінің беттік керілуі ұлғайған сайын, сұйықтық тамшыларының өлшемі азаяды және керісінше. Сондай-ақ ... ... ... ... ... елеулі ықпал етеді. жүйесінің беттік керілуі төмендеген сайын, газды ағынның ... ... ұсақ ... ... ... ... ... кәсіптік шарттағы сепарацияда беттік керілу аз өзегереді және ... ... ... ... тигізбейді.
+ Газды сепарациялау процесі автоматты реттеудің нысаны ретінде
Автоматты реттеу ... ... ... сепарациялау процесінің құрылымдық сұлбасы 2.4 суретте келтірілген.
Рг - сепаратордағы газдың қысымы; Нс - ... ... U1, U2, U3 - ... ... P1, P2, P3 - ... қысымның ауытқуы.
2.4 сурет - Автоматты реттеу нысаны ретіндегі газды ... ... ... ... ... ... реттеу нысаны ретіндегі зерттеу нәтижесі келесіні көрсетті: ... ... ... ... ... ... параметрлер режимдерін, яғни газ-сұйықтық фазасының үйлестіру деңгейі және сепаратордағы газдың қысымын тұрақтандыру ... ... асуы ... ... ... және ... ... қанық болады, бұл ретте олар газды тасымалдау жүйесінде газдың қысымының ауытқуына әкеледі. Сондықтан газ тасымалдау әрі тазалау жүйесінде газдың ... ... ... ... рөлге ие.
Сепарация процесін реттеу үшін бөлшектердің газды ортада тұну заңдылығын анықтау қажет. ... ... ... тұну ... төмен болғанда, бөлшектер камера түбіне шөгеді.
Қатты бөлшек ... ... күш әсер ... сол ... өзара әрекетін сипаттайтын теңдеу (2.2) құрастырамыз [10]. Оны шешу үшін сыртқы күш табиғатын және ... күші ... ... ... ... Тұну ... ... тұнуға өзге бөлшектер кедергі келтірмейді және тұну өтетін орта шектелмеген деп есептеп, келесі теңдеулер жазылды:
F=m*a, ... ... dωdt - ... ... - ... түсу ... ... - сепаратордағы газдың тығыздығы, кг/м[3];
ρб - ... ... ... - ... ... - бөлшектің массасы, кг;
f - тұнатын бөлшектердің көлденең қимасының ауданы, м2.
Шар тәрізді бөлешектің тұну ... ... үшін (2.2) ... (2.3) ... ... [10]
ω=43*ρб-ρ*g*dбρ*ξ, ... dб - ... ... ... Газды сепаратордың беріліс функциясы
Реттеу нысаны газды гравитациялы сепаратордағы газ қысымы болып табылады.
Реттеуіштің баптауын және газды ... ... ... ... ... ... есептеу қажет.
(2.1-2.3) теңдеулеріне сәйкес газды сепаратордың беріліс функциясы кешігуі жоқ бірінші ретті апериодты буын ... ... ... ...
* ... ... ... Тн=2,103с;
* кешігу уақытының тұрақтысы Kн=1,61.
Нысанның өтпелі сипаттамасы 2.5 суретте келтірілген.
2.5 сурет - Газ ... ... ... үшін ... өтпелі сипаттамасының графигі
Нысанның беріліс функциясы
Wнs=1,612,103s+1.
+ Өндірістегі қысымды автоматты реттеу жүйесінің контурын ... ... ... (ӨР) (П-реттеуіш), орындаушы механизм (ОМ) және реттеуші (РЭ) элемент, басқару нысаны (БН) және кері байланыс датчигінен (Д) тұратын ... ... ... ... ... реттеу жүйесі берілген. Берілген Х сигналы және БН ... ... әсер f ... ... ... газ ... автоматты реттеу жүйесінің (АРЖ) құрылымдық сұлбасы 2.6 суретте келтірілген.
2.6 сурет - ... ... газ ... ... ... жүйесінің бастапқы құрылымдық сұлбасы
Жүйе буындарының күшейту коэффициенттерінің мәндері 2.2 кестеде көрсетілген [11].
2.2 кесте - Статикалық буындардың күшейту коэффициенттерінің ... ... ... ... есептік мәнін анықтау үшін құрылымдық сұлбаны эквивалентті түрлендіру жүргізілді
K1-3=K1-K2+K3, ... ... ... ... =K91-K9, ... ... ... ... ... ... ... ... құрылған АРЖ құрылымдық схемасы 2.7 суретте келтірілген.
2.7 сурет - Түрлендірудің бірінші кезеңінен кейінгі АРЖ құрылымдық сұлбасы
Құрылымдық сұлбада ... ... ... жүргізілді
K1-7=K1-3∙K4-5∙K6-7. ... ... ... кейін АРЖ құрылымдық сұлбасында екі сыртқы әсер болады: x және f (2.8 ... ... - ... ... ... кейінгі АРЖ құрылымдық сұлбасы
Екі жағдай қарастырылды:
* Беріліс сигналы х!=0, ал сыртқы әсер f=0 болғанда
Kpx=K1-7∙K8, ... ... ... сигналы х=0, ал сыртқы әсер f!=0 болғанда
Kocf=K1-7∙Koc, ... ... ... коэффициенті
K=Kx+Kf. ... ... мәні ... ... ... =1,1831-1,183∙1,823= -1,023,
K6-7=1,878+1,791=3,669,
K9- =2,1031-2,103= -1,906,
K9-10 =-1,9061-1,906∙1,308= 1,276,
K1-7=1,969∙-1,023∙3,669=-7,389,
Kpx=-7,389∙1,61=-11,896,
Kx =-11,8961+(-11,896)∙1,61= 0,655,
Kocf=-7,389∙1,276=-9,431,
Kf =1,611+1,61∙(-9,431)= -0,1135.
Күшейтудің эквивалентті коэффициентінің есептік мәні
K=0,655+(-0,1135)=0,5418.
Өндірістегі газды сепаратордағы газ ... ... ... ... VisSim ... ... сұлбасы құрылды (2.9 сурет). АРЖ-нің модельдеу сұлбасынан күшейтудің эквивалентті коэффициентінің ... мәні ... ... эквивалентті коэффициентінің есептік және графикалық мәндері жуық болғандықтан, ... ... ... ... сурет - Өндірістік реттеуіші бар АРЖ модельдеу сұлбасы
Өндірістік реттеуіші ... бар ... ... ... 2.10 ... ... ... өтпелі сипаттамасы графигі бойынша реттеу уақыты tp=7,7 c.
2.10 сурет - Өндірістік реттеуіші бар АРЖ өтпелі ... - ... ... ... жұмыс жасайды, сондықтан реттеу дәлдігі төмен және статикалық ... бар. ... ... ... ... болу үшін ... реттеуішті басқа тиімді реттеуішпен алмастырған жөн.
+ ПИД-реттеуішті таңдаудың түсініктемесі
АРЖ құрылымы, оның барлық ... типі және ... ... ... ... ... ... реттеуіштің типін және оның оптималды баптау параметрлерін анықтау ... ... ... ... ... ... ... реттеудің динамикасына елеулі әсер ететіні белгілі. Берілген қатынас нысанды реттеудің ауырлық деңгейін анықтайды.
Реттеуіш типін ... үшін ... ... ... ... ... шарты: Δ1>0; Δ2>0.
D(s)=0 сипаттамалық теңдеуінің коэффициенттерінен құрылған анықтауыш
Δ=a1о a0a2. ... ... ... ... (2.44) ... ... Δ2= 129,8 > 0, яғни ... жүйе ... жүйенің орнықтылығын анықтағаннан кейін АРЖ орнықтылық қорын анықтау маңызды. Орнықтылық қорының екі түрі бар: модуль ... фаза ... ... ... үшін ашық ... КЖС ... оған ... радиусы бірге тең шеңбер сызылады. ПИД-реттеуіш баптауының ... ... ашық ... КЖС 2.17 суретте келтірілген.
2.17 сурет - ПИД-реттеуіш параметрлерінің оптималды мәніндегі
ашық жүйенің КЖС
Ашық жүйенің КЖС графигінен келесі ... қоры ... фаза ... ... қоры ... ... ... орнықтылық қоры ∆Н=0,35.
Алдын ала қойылған σ=25/30% үшін Солодовников номограммасы бойынша фаза ... ... қоры ... [30]. Яғни ... қоры ... ... талабына сай және АРЖ қажетті орнықтылық қорына ие.
+ Тұйықталған ... ... ... ... ... VisSim ... ... жасалды. 2.18 суретте тұйықталған жүйенің VisSim программасындағы ... ... ... ... - VisSim программасындағы тұйықталған жүйенің моделі
ПИД-реттеуішке салыстыру құрылғысынан ... ... ... ... ... Идеалды дифференциалдаушы буынды жүзеге асыру мүмкін емес, себебі шығыс сигналы кірістегі сигналдан бұрын шығатын элемент ... ... ... ... Д - ... ... нақты дифференциалдаушы буын арқылы орындалды.
2.13 суретте өтпелі тұйықталған жүйенің ... ... ... ... ... - Тұйықталған жүйенің өтпелі сипаттамасы
+ Газды сепарациялау процесі кезіндегі қысымды реттеу сапасының көрсеткіштері
Алынған ... ... ... тікелей сапа көрсеткiштерiн анықтаймыз:
* Өтпелі процесс уақыты tp=2,15 ... ... = 6,3 / ... ... ... ... σ=26%

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 49 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жаңажол мұнай газ кешенінің секциясындағы мұнайды термохимиялық сусыздандыру процесінің автоматтандырылуын жобалау16 бет
«Газды құбырлармен тасымалдау»47 бет
«Мұнай мен газды өндіру технологиясы» пәнінен машықтану сабақтарына әдістемелік нұсқаулар13 бет
Арнайы ұйымдардағы оқу камбинаттарында газдыэлектрлі пісірушілерді дайындау жүйесі58 бет
Атмосфераның құрылысы мен газдық құрамы25 бет
Ауадағы газдық шығарындыны тазалау әдістері және физика-химиялық бағыт7 бет
Ақтөбе мұнай өңдеу зауытындағы газды кептіру процесінің автоматтандырылуын жобалау22 бет
Газды бетон22 бет
Газды комбинирлеу12 бет
Газды сығу және кептіру18 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь