Құрылысты ұйымдастыру


КІРІСПЕ

1. Құрылыс объекті жобасының құрамы мен мазмұны.
2. Құрылысты ұйымдастыру.
3. Қоғамдық өндірістік ғимараттар туралы жалпы мағлұматтар.

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1.Бутт Ю.М. Технология цемента и других вяжущих материалов Учебник для инж. специальностей строительных ВУЗ-ов. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Стройиздат., 1976. – 407 стр..: ил.
2. Лабораторный практикум по курск «Минеральные вяжущие вещества» Буров Ю.С. идр. М.; Стройиздат, 1974г.

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 13 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
кафедрасы

БАӨЖ
Тақырыбы:Құрылыс объекті жобасының құрамы мен мазмұны. Құрылысты ұйымдастыру.Қоғамдық өндірістік ғимараттар туралы жалпы мағлұматтар.Орындаған: Сулейменов Е.М,СТ-309 тобы
Тексерген: Окасов А.Р.

Семей 2015
Жоспар
КІРІСПЕ
1. Құрылыс объекті жобасының құрамы мен мазмұны.
2. Құрылысты ұйымдастыру.
3. Қоғамдық өндірістік ғимараттар туралы жалпы мағлұматтар.
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Кіріспе
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы өндіріс саласын жаңа деңгейге шығару мақсатында арнайы стратегиялық бағытты таңдап отыр. Атап айтсақ отандық тұрмыстық тауар өндірушілерді жан - жақты қолдап, олардың нарыққа ұсынатын тауарларының бәсекеге қабілеттілігін арттыруды мақсат етіп алып отыр. Жаңа өндіріс қуаттарын іске қосу және еңбекшілердің тұрғын үйлер құрылыстарын одан әрі жақсарту басты міндеттердің бірі болып отырған жағдайда, құрылыс техникасымен, оның ішінде құрылыс материалдарын өндірумен және олардың соны жаңалықтармен оқушы қауымды таныстырып өткен жөн. Үйді қандай материалдардан салу жайы ерте замандарда - ақ адамдарды көп толғандырған. Дегннмен, бұл мәселе қай заманда болсын белгілі бір елдің экономикалық, әлеуметтік, тарихи - қоғамдық және географиялық жағдайларына тығыз байланысты дамып, өріс алып отырды. Адам баласы кірпіш, бетон және құрылыс гипсін жасауды біздің дәуірімізден бірнеше ғасыр бұрын бастаған. Бұған қазіргі уақытқа дейін сақталған архитектуралық ескерткіштерді зерттеу нәтижелері дәлел бола алады. Біздің дәуірімізден бірнеше ғасыр бұрын салынып, осы күнге дейін сақталған дүние жүзіндегі аса ірі архитектуралық ескерткіштер, қорғандар, храмдар, тағы сол сияқты күрделі және өте көрнекті құрылыстар қардай материалдардан және қалай жасалған, олардың қандай түрлері өндірілген. Өнеркәсіптік өндіріс даму тарихы қандай - бұл мәселелер туралы әркімдер - ақ бегілі бір мағлұмат алғысы келеді. Сонымен бірге қазіргі замандағы құрылыс материалдарын өнеркәсіп жолымен өндірудің ғылыми - техникалық негіздері және бұл салалардағы ең соңғы жаңалықтар туралы да білгісі келетіндер аз емес.
Құрылыс объекті жобасының құрамы мен мазмұны.

Өндірістік тағайындау кәсіпорындардың, ғимараттардың және биналардың құрылысына жоба келесі бөлімдерден түзеледі :
- жоба төлқұжаты;
- жалпы түсіндірме жазу;
- объектінің бас жоспары және көлік;
- технологиялық шешімдер;
- өндірісті және кәсіпорынды басқару, ұйымдастыру және қызмет-керлердің еңбек шарттары;
- сәулеттік-құрылыс шешімдер;
- инженерлік жабдықтау, торлар және жүйелер;
- құрылысты ұйымдастыру (жобалауға тапсырмаға айқын көлемде);
- қоршаған ортаны қорғау;
- азаматтық қорғаныс инженерлік-техникалық шаралары, төтенше жағдайларды ескерту шаралары;
- сметалық құжаттар;
- инвестициялар нәтижелілігі (қажетті жағдайларда) және техника - экономикалық көрсеткіштер (В қосымша);
- негізгі құрылыс материалдардың, бұйымдардың және контрукция-лардың қажеттілік құрама ақпартізімі.
Кәсіпорын мұқтаждықтарына арналған тұрғын-азаматтық тағайындау объектілерін құру қажеттілігі болған жағдайда, жобалау-сметалық құжаттар құрамынан бөлек тұрғын-азаматтық тағайындау объектілерін құру жоба бөлі-ніп шығарылады. Ол 4.2 тармағына және өзара байланысқан жалпы өнеркәсіптер үшін техника-экономикалық көрсеткіштер бар биналар, қалақұрылыс құжат-тарын өңдеу, келісу, бекіту және құрамы туралы ережелеріне сәйкес өңделе-ді.
Өндірістік тағайындау кәсіпорындардың, ғимараттардың және бина-лардың құрылысына жобаның ұсынылатын құрамы мен мазмұны төменде қарастырылады.
Жалпы түсіндірме жазу құрамы:
- жобаны өңдеуге арналған негізден;
- жобалауға арналған бастапқы мәліметтерден;
- кәсіпорын қысқаша сипаттамасын, биналар және оның құрамына кіруші өндірістер, жобалық қуаттылық және номенклатура, сапа, бәсекеге қабілеттілік, өнімнің техникалық деңгейі,- шикізат базасы, отынға, суға, жылу және электр қуаттарына қажеттіліктер, шикізаттарды, өндіріс қалдықтарын, екінші қайтару қуат қорларын комплексті қолдану, құрылыс ауданының әлеуметтік-экологиялық шарттары туралы мәліметтерден;
- бас жоспардың, инженерлік торлар және коммуникациялардың, аумақты инженерлік қорғау шараларының негізгі көрсеткіштерінен;
- жұмыс істеушілердің шарттарын және қорғауын, санитарлық-эпиде-миологиялық шараларды, еңбек қауіпсіздігін және -азауқатты халық топтары-ның тіршілік әрекет шарттарын, негізгі шешімдерді сипаттайтын жалпы мәлі-меттерден;
- ойлап табуларды және патенттерді жобада қолдану туралы мәлімдеу-ден;
- жобаны өңдеу нәтижесінде алынған техника-экономикалық көрсет-кіштер, оларды объект құрылысына бөлінген инвестициялар және тапсыр-мамен анықталған және жобалауға бекітілген (мақұлданған) негіздеулерді салыстыру, жобаны орындау бойынша тұжырымдар мен ұсыныстардан;
- өткізілген жобалау шешімдердің келісулері туралы мәліметтерден;
- өңделген жобалау-сметалық құжатардың мемлекеттік қадағалау (ба-қылау) және мүдделі ұйымдар мен объекттің орналасу орнын келістірген тұлғалар берген, мемлекеттік нормаларға, ережелерге, бастапқы мәліметтер-ге, сонымен қатар техникалық шарттарға және талаптарға сәйкестігін растау-дан;
- жұмыс істейтін нормативтік құжаттардан шегінулер туралы орнық-тырылған тәртіппен келісімді орындаудан;
- негізгі принциптер көлемдік-жоспарлау және сәулеттік шешімдерден тұрады.
Объекттің бас жоспары және көлік:
- ауданның және құрылыс алаңдарының қысқаша сипаттамасынан;
- бас жоспар бойынша (аумақтың зоналауын ескере), алаң ішіндегі жә-не сыртқы көліктердің шешімдері мен көрсеткіштерін, көлік түрін таңдаудан;
- негізгі жоспарлау шешімдерінен, аумақты сәулеттендіру шаралары-нан;
- инженерлік торлардың және коммуникациларының орналасуынан;
- кәсіпорын күзетін ұйымдастыруддан - тұрады.
Негізгі сызулар:
а) бар және жобаланатын сыртқы коммуникациялар, инженерлік жүйелер және селитебтік аумақтар, санитарлық-қорғау зона шектері, ерекше күзетілетін аумақтар көрсетілген кәсіпорынның, ғимараттың, бинаның орна-лыстырылған ситуациялық (жағдайлық) жоспар, ал бойлық биналар (алаңнан тыс және алаң ішіндегі) үшін жол жоспары, ал қажетті жағдайда жолдың бой пішіні және жер салуларының көлденең пішіні келтіріледі;
б) жер массасының картограммасы (ұзындық биналардан басқа);
в) бар және жобаланатын (қайта құрылатын), сонымен қатар бұзуға жа-татын ғимараттар мен биналар, қоршаған ортаны қорғау және сәулеттендіру объектілері, аумақты көгалдандыру және алаң ішіндегі инженерлік тораптар мен көлік коммуникациялары, аумақтың жоспарлау белгілері белгіленген бас жоспар, сонымен қатар шығарылатын кешендерге кіруші объекттер, тораптар және көлік коммуникациялары бөлінеді.
Технологиялық шешімдерге:
- өндірістік бағдарлама туралы мәліметтер;
- өндіріс технологиясы бойынша қысқаша сипаттама және шешімдерді негіздеу, еңбек сіңіргіштік (станок сиымдылығы), механикаландыру және технологиялық процестерді автоматтандыру туралы мәліметтер;
- қолданылатын жабдықтардың, соның ішінде импорттық жабдықтар-дың, құрамы және негізделуі;
- аз қалдықты және қалдықсыз технологиялық өндірістер және процес-терді, жылуды және ұсталған химиялық реагенттерді қайта қолдану бойын-ша шешімдер;
- жұмыс орындарының саны және олардың жабдықталғандығы;
- цехаралық және цех - коммуникацияларының сипаттамасы;
- өнім сапасын бақылауды ұйымдастыру бойынша ұсыныстар;
- жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру бойынша- шешімдер;
- қуат сақтау бойынша шаралар;
- атмосфераға зиянды шығарулар мен су қайнарларына тастаулардың (бөлек цехтер, өндірістер, биналар бойынша) саны және құрамы туралы мәлі-меттер;
- қоршаған ортаға зиянды шығарулар мен тастауларды болдырмау (қысқарту) бойынша техникалық шешімдер, апаттақ жағдайлар пайда болу мүмкіндігін бағалау және оларды болдырмау бойынша шешімдер;
- пайдалану және жерлеуге жататын өндірістік қалдықтар көлемі, түр-лері, құрамдары;
- технологиялық процестердің ... жалғасыҰқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алғашқы қауымдық құрылыстың ыдырауы және мемлекеттің пайда болуы25 бет
Жеке тұлғаның, конституциялық құрылыстың, сайлау құқығының конституциялық құқықтық мәртебесі негіздері80 бет
Мамандандырылған құрылыстық басқару «Фрайз» кәсіпорнының шаруашылық және экономикалық көрсеткіштерін талдау62 бет
Сәулеттік-құрылыстық жобалау14 бет
Қыналар – төменгі сатыдағы ерекше құрылысты организмдер тобы10 бет
Құрылысты бөлудің жалпы принціпі мен қажетті дәлдігі2 бет
Құрылысты механикаландыру және автоматтандырудағы құрылыс машиналары мен жабдықтарының рөлі және олардың дамуы5 бет
Құрылысты салу кезіндегі техникалық қауіпсіздік8 бет
Құрылыстық гипсті өндірудің технологиясы41 бет
Құрылыстық керамика18 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь