ЯЭҚ-дың жылуалмастырғыш құралдарыКіріспе 3
Ядролық энергетикалық қондырғыларды жобалаудағы жалпы сұрақтары 4
Қорытынды 14
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 15
Бугенераторы (БГ) – бастапқы жылутасмалдағышындағы жылу арқылы бу өндіретін жылуалмастырғыш аппараты. БГ-дағы бастапқы жылутасмалдағышта әр уақытта біржолды айырықша мәжбүрлік қозғалыс болады.
Жалпы алғанда БГ-да жылутасмалдағыш қанығу температурасына дейін қыздырылатын экономайзерлік бөлім, бу өндірілетін буландырғыш және жылутасмалдығыш қанығу температурасынан жоғары температураға дейін қыздырылатын буқыздырғышқа бөлуге болады. Экономайзер, буландырғыш және буқыздырғыш конструктивті түрде бір корпуста жинақтауға немесе тәуелсіз элементтерге бөлуге болады.
Буландырғышта екінші қайтара жылу тасмалдағышының қозғалысын ұйымдастыру тәсілі бойынша БГ ұйымдасқан және ұйымдаспаған айналымы бар БГ және тура ағысты БГ болып бөлінеді. Айналым болған кезде жылутасмалдағыш шығыны буөнімділіктен бірнеше есе артық болады. Тура ағысты бугенераторларында буландырғышқа түскен барлық жылутасмалдағыш буға айналады. Жылутасмалдағыштың ұйымдасқан айналымы жылутасмалдағыштың тығыздығының өзгеруінің салдарынан табиғи және мәжбүрлі (арнайы айналым насостары арқылы жүзеге асады) болады.
1. Рассохин Н.Г. Парогенераторные установки атомных электростанций. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 384 с.
2. Ядерные энергетические установки /Ганчев Б.Г., Калишевский Л.Л., Демешев Р.С. и др.; Под общ. Ред. Н.А. Доллежаля. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 504 с.

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТЫН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СӨЖ

Тақырыбы: ЯЭҚ-дың жылуалмастырғыш құралдары

Орындаған: Оразғалиев Н. А.
Топ: ТФ-205
Тексерген: Нургалиев Д.Н.

Семей 2015
Мазмұны

Кіріспе 3
Ядролық энергетикалық қондырғыларды жобалаудағы жалпы сұрақтары 4
Қорытынды 14
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 15

Кіріспе

Бугенераторы (БГ) - бастапқы жылутасмалдағышындағы жылу арқылы бу өндіретін жылуалмастырғыш аппараты. БГ-дағы бастапқы жылутасмалдағышта әр уақытта біржолды айырықша мәжбүрлік қозғалыс болады.
Жалпы алғанда БГ-да жылутасмалдағыш қанығу температурасына дейін қыздырылатын экономайзерлік бөлім, бу өндірілетін буландырғыш және жылутасмалдығыш қанығу температурасынан жоғары температураға дейін қыздырылатын буқыздырғышқа бөлуге болады. Экономайзер, буландырғыш және буқыздырғыш конструктивті түрде бір корпуста жинақтауға немесе тәуелсіз элементтерге бөлуге болады.
Буландырғышта екінші қайтара жылу тасмалдағышының қозғалысын ұйымдастыру тәсілі бойынша БГ ұйымдасқан және ұйымдаспаған айналымы бар БГ және тура ағысты БГ болып бөлінеді. Айналым болған кезде жылутасмалдағыш шығыны буөнімділіктен бірнеше есе артық болады. Тура ағысты бугенераторларында буландырғышқа түскен барлық жылутасмалдағыш буға айналады. Жылутасмалдағыштың ұйымдасқан айналымы жылутасмалдағыштың тығыздығының өзгеруінің салдарынан табиғи және мәжбүрлі (арнайы айналым насостары арқылы жүзеге асады) болады.
БГ коррозияға ұшырайды, жоғары жылулық және механикалық жүктемеде, ал кейде ионданған сәулелену жағдайында жұмыс атқарады. Бірінші контурдың жылутасмалдағышы әрдайым радиоактивті болып келеді.
АЭС БГ-на қойылатын негізгі талаптар:
конструкциясының қарапайымдылығы және сенімділігі (ең алдымен - қосылыстардың герметикалылығы); берілген барлық жұмыс режимдерінде қажетті өнімділікпен және өлшемдермен қамтамасыздандыру; минималды көлемі және массасы; минималды гидравликалық кедергі; дайындаудың технологиялылығы; ең негізгі элементтерді қадағалау және бақылау мүмкіндігі; дезактивтендіру қарапайымдылығы; жөндеуге жарамдылығы; бағасының минималдылығы.

1 Сумен суытылатын бугенераторлар

Су жылутасмалдағышының БГ-на кіре берістегі температурасы жоғары болған сайын, реактордағы қысымы да жоғары болады. Техникалық тұрғыдан алғанда, қысымы критикалық (шектік) қысымға дейін жететін реактор, құбырлар және БГ-ын тұрғызуға болатындығына қарамастан, экономикалық тұрғыдан алғанда, реактордағы қысым 17 МПа-ға дейін шектелген. Сумен салқындатылатын реакторларда су қайнауға болмайды (беті қайнауды ескермегенде), сол себепті реактордан шыға берісте қанығу температурасына дейін белгілі бір толыққанды қыздырылмау (недогрев) болуы керек. Яғни, реактордан шыға берістегі температура тең. Жұмысшы дененің БГ-нан шыға берісіндегі мүмкінінше максимал температурасы шамасымен және жылутасмалдағыштың БГ-на кіре берісіндегі температуралық қысыммен анықталады: . Булатқыштағы қысымдағы жұмысшы дененің қаныққан бу температурасы оның басқа сипаттамалық температурасы болып табылады. Оның мәні жылутасмалдағыштың температурасымен және булатқыштан шыға берістегі температуралық қысыммен анықталады.
Жылутасмалдағыш БГ-да шектік температураға дейін буқыздырғышта, булатқышта және экономайзерде сәйкесінше , , шамаларға салқындайды. Булатқыштан шыға берістегі жылутасмалдағыштың температурасы мынаған тең: , ал ондағы қаныққан жұмысшы дененің температурасы .
Жылутасмалдағыштың және жұмысшы дененің өлшемдерінің бағдарлық қатынасы 1 - кестеде көрсетілген. БГ-да өндірілген қаныққан будың максимал мүмкін қысымына жеткен кезде будың қызуы үлкен емес (30 оС-дан жоғары емес). Су жылутасмалдағышы болған кезде қомақты қыздыруға қаныққан будың төмен қысымында жетуге болады. Қаныққан будың қысымының жоғарлау мүмкіндігі жойылған кезде ғана буды қыздыруға болады. 30 оС су тасмалдағышымен БГ-ндағы будың максимал мүмкін қызуы циклдың ПӘК-нің қомақты жоғарлауын көрсетпейді, бірақ БГ-ның конструкциясының күрделенуін қажет етеді. Сол себепті су жылутасмалдағышымен істейтін қуатты АЭС-тер қыздырусыз қаныққан бумен жұмыс істейді.
Бірақ, будың тіпті 200С шағын қызуы турбинаның сенімділігі мен ПӘК-ін жоғарлату арқылы оның жұмыс жағдайын өзгертеді. Бірінші кезекте коррозиялық-эрозиялық үрдістерінің интенсивтілігінің төмендеуі есебінде бұл реттеуші органдарның ағын бөлімі мен әсіресе оның соңғы сатыларының жұмысының сенімділігінің жоғарлауынан байқауға болады. Мұндай қызусонымен қатар турбинаның экономикалық көрсеткіштеріне әсерін тигізеді, өйткені турбинаның сепаратор-буқыздырғыш (СПП) қондырғылары үшін бөлгіш қысымды сенімді таңдауға болады, және оның сатыларында ПӘК-тің жоғарлауына жетуге болады. Қысымы жоғары сумен суытылатын реакторлары бар АЭС-тегі БГ-да будың қатты қызуы бірінші кезекте реакторда тандалып алынған қысымнан, БГ-ның қабылданған құрастырмалық сұлбасынан және бу қыздырғышын жасауға арналған сәйкес сенімді материалдардың болуына байланысты. Никельсіз болат 08Х14М қолданылатын материалдардың бірі болып табылады.
Қазіргі танда қатты қыздырылған бу өндіретін бірнеше БГ қолданылуда.

1-кесте - Су жылу тасмалдағышымен жұмысшы дене өлшемдерінің қатнасы.
Өлшемдер
Мәндері
БГ-на кіре берістегі жылутасмалдағыштың қысымы, МПа
10
14
20
БГ-на кіре берістегі жылутасмалдағыштың температурасы, [о]С
284
310
340
Қаныққан бу буландырғышынан шыға берістегі жылутасмалдағыштың температурасы, [о]С
264
290
320
Қаныққан бу температурасы, [о]С
244
270
300
Буландырғыштың шыға берістегі температуралық қысым, [о]С
20
20
20
Қаныққан бу қысымы, МПа
3,7
5,6
8,8
БГ-нан шыға берістегі жұмысшы дененің мүмкін температурасы, [о]С
274
300
330
Жұмысшы дененің мүмкін шамадан тысқызуы, [о]С
30
30
30

2-кестеде жылутасмалдағыш ретінде қаныққан бу қолданылатын Белоярск АЭС-іның І - ші блогы мен Майндегі Франкфурттегі аз қуатты АЭС өлшемдері берілген.

2-кесте - Қаныққан бу жылутасмалдағыш ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Стационарлы ядролық энергетикалық қондырғылардың (ЯЭҚ) схемалары
ЯЭҚ-ның жылуалмастырғыш құралдары
Конструирование ядерных реакторов
ЯЭҚ-ның жылуалмастырғыш құралдар
Газ турбиналық АЭС туралы мәлімет
Ядролық реакторларды құрастыру
ЯЭҚ сораптары
Ядролық энергетикалық қондырғылар
Яэқ арматуралары
Турбиналық сатыдағы жұмысшы процесс
Пәндер