Norton Commander операциялық қабыршығыNorton Commander – қолданушының операциялық жүйемен жұмысын жеңілдетуге арналған программа, онда командаларды пернетақтада термей-ақ тек пернелерді басу арқылы орындауға болады. Ондай операциялық жүйемен жұмысты жеңілдетуге арналған программаларды «операциялық қабыршық» деп атайды.
Norton Commander қолданушыға келесі мүмкіндіктер береді:
• Экранда әрдайым каталог мазмұнын көрсетеді;
• Диск, каталог, файл және жедел жады мөлшері туралы информация алуға;
• Бір каталогтан екіншісіне көшуге;
• Каталогтар құруға, атын өзгертуге, көшіруге және өшіруге;
• Каталогтардан файлдарды (тобымен немесе жалғыздан) көшіруге, ауыстыруға, атын өзгертуге және өшіруге;
• Кез-келген файлды көруге және мәтіндік файлдарды түзетуге;
• Командалық жолдарды түзетіп, DOS-тың кез-келген командасын орындауға болады.

Norton Commander-ді іске қосу.

NC. EXE файлының толық жолынан тұратын келесі команданы теру керек:
C:\NC\NC
бұндағы C: - NC. EXE файлы жазылған диск аты, ал NC – каталог аты.
NC - Norton Commander деген сөздің басқы әріптерінен құралған қысқартылуы, командадағы бірінші NC-каталог атын, екінші NC-программа атын (nc.exe) көрсетеді.Norton Commander-ден шығу

Norton Commander жұмысын аяқтау үшін: F10 пернесін

Norton Commander операциялық қабыршығы
Norton Commander мүмкіншілігі.

Norton Commander – қолданушының операциялық жүйемен жұмысын
жеңілдетуге арналған программа, онда командаларды пернетақтада
термей-ақ тек пернелерді басу арқылы орындауға болады. Ондай
операциялық жүйемен жұмысты жеңілдетуге арналған программаларды
операциялық қабыршық деп атайды.
Norton Commander қолданушыға келесі мүмкіндіктер береді:
• Экранда әрдайым каталог мазмұнын көрсетеді;
• Диск, каталог, файл және жедел жады мөлшері туралы информация
алуға;
• Бір каталогтан екіншісіне көшуге;
• Каталогтар құруға, атын өзгертуге, көшіруге және өшіруге;
• Каталогтардан файлдарды (тобымен немесе жалғыздан) көшіруге,
ауыстыруға, атын өзгертуге және өшіруге;
• Кез-келген файлды көруге және мәтіндік файлдарды түзетуге;
• Командалық жолдарды түзетіп, DOS-тың кез-келген командасын
орындауға болады.

Norton Commander-ді іске қосу.

NC. EXE файлының толық жолынан тұратын келесі команданы теру керек:
C:\NC\NC
бұндағы C: - NC. EXE файлы жазылған диск аты, ал NC – каталог аты.
NC - Norton Commander деген сөздің басқы әріптерінен
құралған қысқартылуы, командадағы бірінші NC-каталог атын, екінші NC-
программа атын (nc.exe) көрсетеді.

Norton Commander-ден шығу

Norton Commander жұмысын аяқтау үшін: F10 пернесін басу қажет.
Экранға сұхбаттық терезе шығады:

The Norton Commander
Do you want to quit the Norton Commander?
Yes No

Онда Шынымен Norton Commander – де жұмыс бітті ме деген сұрақ
бар, егер Yes (yes –иә) немесе Enter (енгізу) пернелерін
бассаңыз, экраннан терезелер мен меню жоғалады.
F10 пернесі кездейсоқ басылса сұхбаттық терезеде курсорды
No (жоқ) деген сөзге апарып, Enter (енгізу)
пернесін басу қажет.
Ескерту!

Егер бірнеше пернені қатар басу керек болса, ол
әрекетті + символы арқылы белгілейміз. Мысалы, Ctrl +
Q деп жазсақ, ол Ctrl және Q пернелерін қатар басу
керек екенін көрсетеді. (Ctrl пернесін басып тұрып, Q
пернесін басу керек.

Жұмыс істеп жатқан каталог (курсор тұрған) немесе диск ағымдық
деп аталады.

Norton Commander тақталарының мазмұны

Norton Commander жедел жадыға оқылған кезде экранда екі
терезе пайда болады, оларды тақта деп атайды:
Name Name Name Name Name Name
answie Vihe Windows
hllife exe Nc exe
flash wview Half-Life
flash 2 War-Craft
vc com Voodoo dos
vc exe Need for Speed
vc ini 5 ver.
vc hlp Hulk 1 2
vc mnu Terminator3
vc pif Star-Wars
vcsetup Delta Force
.. _UP—DIR_ 26.12.03 ANTI _SUB-DIR_ 25.11.03

C:\Vc
C: 14:30

1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8 Delete 9PulDn 10Quit

Тақталар тақырыбында ағымдық каталог пен диск аты немесе меню
жолы көрсетіледі. Тақталардың төмен жағында командалық жолда
DOS шақыруының белгісі бар, онда командалар енгізуге болады.
Келесі жолда функционалдық пернелер қызметі көрсетілген.

Norton Commander менюі

Меню жолы бес жолдан тұрады:

Left (солжақ), File (файлдар), Commands (командалар), Options
(опциялар), Right (оң жақ). Келесі суретте Left менюнің
командалары көрсетілген:

Left Files Commands Options Right 1:30
Brief N
Full a
Info m
Tree e
On\Off Ctrl-F1: .. _UP--DIR_ 1.11.03 13:30 ANTI _SUB-DIR_6.01.03
C:\VC
1Help

Меню шақыру үшін F9 функционалдық пернесін басу керек,
экранға тақтаның бірінші жолында меню жолы пайда болады.
(Функцияналдық пернелер пернетақтаның ең бірінші жолында
орналасқан).

Курсорды бағыттауыш пернелер арқылы керек командаға әкеліп, F1
пернесін бассаңыз, сол команда қызметі туралы анықтама шығады.
Кейбір командаларды орындау үшін пернелер тағайындалған.
Командаларды бірнеше тәсілмен орындауға болады: меню арқылы,
команданың жаңған әріптерін теру арқылы немесе пернелер арқылы.

Әр командада бір әріп басқа түске боялып, бас әріппен
жазылған. Сәйкес команданы орындау үшін сол әріпті терсе
жеткілікті, мысалы, Drive командасын орындау үшін F9 пернесін
және L D әріптерін немесе Alt+F1 пернелерін басу керек
немесе тышқанмен экранда сәйкес командаларды (9PullDn Left
Drive) шерту керек. Бағыттауыш пернелер арқылы – F9
пернесін басып, пайда болған Left менюінен Drive командасын
курсормен таңдап, Enter пернесін басса да болады.
Norton Commander – дің әр тақтасында келесі мәліметтер көруге
болады:
• Дискідегі каталогтар аттары;
• Дискідегі каталогтар тармақтары;
• Жедел жады, ағымдық дискі, каталогтар және файлдар жөнінде
информация;
• Файлдар мазмұны;

Сол жақ (Left) менюінің командалары

Сол жақ меню командалары сол жақ тақтада орындалады.
Дәл осы командалар оң жақ тақта үшін де қолданылады.

Командалар Ағылшынша Пернелер Қызметі
Қазақша
Орысша
Қысқа қалып Brief Файл мен каталогтар
Краткий формат туралы қысқа мәліметті
экранға шығарады, үш
бағанада аттары
жазылады
Толық қалып Full Файл мен каталогтар
Полный формат туралы толық мәліметті
экранға шығарады, бір
бағанада аты, файл
мөлшері, уақыты,
жөнделген мерзімі
жазылады.
Жағдай Info Ctrl + L Жедел жады, ағымдық
Состояние дискі және ондағы
файл мөлшері туралы
көрші тақтада
мәлімет шығарады. F4
пернесін басып, ол
мәліметті түзетіп,
сақтауға болады.
Тармақ Tree Ағымдық дискідегі
Дерево каталогов каталогтар тармақтарын
көрсетеді.
АшуЖабу OnOff Ctrl-F1 Экранда сол жақ
ВклВыкл тақтаны өшіреді, қайта
басса көрсетеді.
Аты Name Файл мен каталогтарды
Имя аты бойынша реттеп
көрсетеді.
Түр (кеңейтілу) Extension Файлдарды кеңейтілуі
Тип (расширение) бойынша реттеп
көрсетеді
Уақыт Time Файл мен каталогтарды
Время уақыт бойынша реттеп
көрсетеді.
Мөлшер Size Файл мен каталогтарды
Размер мөлшері бойынша реттеп
көрсетеді.
Сұрыптаусыз Unsorted Файл мен каталогтарды
Без сортировки дискіге жазылу реті
бойынша көрсетеді.
Қайта оқу Re-read Ағымдық дискіні,
Обновить панель каталог тармақтарын
қайта оқиды: бұл
команда диск
ауыстырғанда және
каталог түзегенде
пайдалы
Файлдарды fiLter... Файлдарды маска
көрсету бойынша іріктеп
Отображать файлы көрсетеді, жасырылған
және тек орындалатын
файлдарды көрсетуге
болады.
Диск ауыстыру Drive Alt-F1 Сол жақ тақтаға
Сменить диски дискілер тізімін
шығарады: басқа дискі
мазмұнын экранға тез
шығару үшін пайдалы

Файл (File) менюінің командалары

Командалар
Пернелер Қызметі
Қазақша Ағылшын
Орысша
Анықтамалық Help F1 Экранға анықтама
информация шығарады.
Справочная
информация
Қолданушы менюінUser menu F2 Экранға қолданушы менюін
шақыру шығарады.
Вызов меню
пользователя
Көру View F3 Экранға файл мазмұнын
Просмотр шығарады.
Түзету Edit F4 Экранға редакторда шағын
Редактирование файл мазмұнын түзетуге
шығарады.
Көшіру Copy F5 Белгіленген немесе курсор
Копирование тұрған файлды (каталогты)
көрші тақтаға, атын
түзетуге, F10 және Alt +
F10 пернелерін басып файл
(каталог) ауысатын
каталогты көрсетуге
болады.
Жылжыту немесе Rename or F6 Файлдың (каталотың) атын
атын өзгерту move өзгертеді немесе басқа
Перемеинование жерге орнын ауыстырады,
перенос атын түзетуге, F10 және
Alt + F10 пернелерін басып
файл (каталог) ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
NC жұмыс техникасы. Қолданушы менюімен жұмыс
Ақпарат және информатика бойынша материалдар
Компьютерлік вирустар. Вирустардан қорғану шаралары
Программалық қабықшалар
Операциялық жүйелер пәнінен дәрістер
MS-DOS және Norton Commander туралы ақпарат
Norton Сommander программасымен жұмыс істеу
Операциялық жүйелер. Операциялық жүйенің атқаратын функциялары
Norton commander (nc) бағдарламамен жұмыс iстеу
Ms dos операциялық жүйесi. Графикалық редактор
Пәндер