Лабораториялық экспериментті ұйымдастыру шарттары1. Эксперименталдық ауыспалылар және оларды бақылау тәсілдері.
2.Эксперименталдықжоспар І: бірфакторлықжоспар.
3.Ауыспалылардыңішкітоптықбақылауы.
4.Эксперименттіжоспарлаужәнебақылау.
5. Қолданылған әдебиеттер
Қойылған ғылыми мақсатқа қатысты лабораториялық эксперименттің қажетті шарттарын анықтау.лабораториялық эксперименттің дизайнын моделдеу және қалыптатсыру. Моделдеу лабораториялық жағдайда сыналушылардың мінез құлқы мен іс әрекетін зерттеуді және тіркеудің дәлдігін, тағайындалған гипотезаны тексеруден алынатын мәліметтерді алуға мүмкіндік беретін іс әрекет.
Лабораториялық эксперименттің әдістемелік стратегиясы. Лабортаориялық эксперименттің жетекші белгісі және оның көріну шарттары мен зерттеу сипаттамасын өндіруді қамтамасыз ететіндігі жайлы түсініктер.
1. Куликов Л.В. Психологическое исследование. СПб.,1994.
2. Ганзен В.А. Системные описания в психологии. Л.,1984.
3. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. Киев,1994.
4. Налимов В.В. Теория эксперимента. М.,1971.
5. Кун Т. Структура научных революций. М.,1983.
6. Поппер К. Логика и рост научного знания. М.,1983.
7. Лакатос И. Доказательность и опровержение. М.,1967.
8. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.,1986.

Пән: Психология
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 12 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІНІҢ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ

МӨЖО№5

Тақырыбы: Лабораториялық экспериментті ұйымдастыру шарттары.

Оқытушы: псх.ғ.к. Кулмышева Н.А
Магистрант: Таурбекова И.М
6М010300 педагогика және психология

Семей 2015

Жоспар:

1. Эксперименталдық ауыспалылар және оларды бақылау тәсілдері.
2. Эксперименталдық жоспар І: бірфакторлық жоспар.
3. Ауыспалылардың ішкітоптық бақылауы.
4. Экспериментті жоспарлау және бақылау.
5. Қолданылған әдебиеттер

Қойылған ғылыми мақсатқа қатысты лабораториялық эксперименттің қажетті шарттарын анықтау.лабораториялық эксперименттің дизайнын моделдеу және қалыптатсыру. Моделдеу лабораториялық жағдайда сыналушылардың мінез құлқы мен іс әрекетін зерттеуді және тіркеудің дәлдігін, тағайындалған гипотезаны тексеруден алынатын мәліметтерді алуға мүмкіндік беретін іс әрекет.
Лабораториялық эксперименттің әдістемелік стратегиясы. Лабортаориялық эксперименттің жетекші белгісі және оның көріну шарттары мен зерттеу сипаттамасын өндіруді қамтамасыз ететіндігі жайлы түсініктер.
Лабораториялық эксперимент нәтижелерін өмірлік жағдайларда қолдану мүмкіндіктері.
Тапсырма
1. Тәуелсіз және тәуелді ауыспалыларды зерттеу.
2. Бір фактор - екі деңгей: субъектаралы бірфакторлы жоспарларды, ішкісубъектті
бірфакторлы жоспарларды, бірфакторлы екідеңгейлі жоспарларды талдау.
3. Бір фактор - екі деңгейден жоғары: субъекттілерді кӛпдеңгейлі жоспарларды,
ішкісубъектті көп деңгейлі жоспарларды талдау.
4. Айырмашылықтарды бақылау типтерін өткізу.
5. Ғылыми қорытындылар жасау.
6. Бақылау типтерін анықтау.
7. Эксперименталдық және бақылау топтарын пайдалану.
Теориялық түсінік
Гипотеза себеп пен салдар негіздерінен тұрады.
Тәуелді ауыспалы - бұл өлшемдер нәтижелері бойынша қорытынды сандық
сипаттамасы.
Бірфакторлық жоспарлар өзіне бір факторды тәуелсіз ауыспалы, екі деңгей немесе градация түрінде қосады
Лабораториялық жұмыс ұстанымының сипаттамасы
Эксперименталдық ауыспалылар және оларды бақылау тәсілдері қарастырылады.
Эксперименталдық жоспар І: бір факторлық жоспар, ауыспалылардың ішкітоптық бақылауы, экспериментті жоспарлау және бақылау түрлері анықталады.
Лабораториялық жұмысқа әдістемелік сілтемелер
1. Психологиялық әдістер теориясы бойынша В.Дж. Андервудили, М.Мэтлиннің тәуелсіз ауыспалылар эксперименттері ұсынылады.
2. Йеркс - Додсон заңы.
3. Д. Гудвин. Әдістер және жоспарлау. - СПб.,2004. - С. 243-265.
4. Блекмор және Купер (Blackemore & Cooper, 1970) бірфакторлық жоспар бойынша тәуелсіз топтарға өткізілген зерттеулер.
5. Блэгров (Blagrove, 1996) теңдеулі топтарға ӛткізілген зерттеулер.
6. Кнеппер (Knepper, Obrzut & Copeland, 1983) эквиваленттік емес топқа өткізілген зерттеулер)
7. Дж. Ридли Струп теңдеуі.
ЭКСПЕРИМЕНТТЕР
1. Сатып алушыға продуктының бағасын қалай жариялайсыз?
2. Қимыл-қозғалысты дағдыңы ойша шынықтыру.
3. Испан тілін меңгеруіне арналған екі әдіс.
Теориялық түсінік
Эксперимент - бұл зерттелінушінің бақылау шарттарының арқасында зерттеушілік процедура.
Психологиялық зерттеулерінің негізгі түрлері: лабораториялық, табиғи.
Психологиялық зерттеулерінің методологиялық ерекшеліктерінің бірі айрықша қасиеті бар процесс.
Эксперименттің ғылыми мағыналығы - кейбір тұрақты заңдылықтарын анықтау.
Лабораториялық жұмыс ұстанымының сипаттамасы
Эксперимент жұргізіледі. Эксперименталдық гипотеза қойылады. Әдістеме
қолданылады. Мақсаты анықталады. Нәтижелер жинақталады. Қорытынды
анықталады.
Лабораториялық жұмысқа әдістемелік сілтемелер
1. Гейтвуд және Перлофф (1973, б.81).
2. Статья Заботы продавца (Век рекламы, 1969, с.3.
3. Дирк Пратер (1973, с. 353) самолетті Т-37 тренажерсыз,қысқа уақытта қондыру.
Жұмысты орындау реті
1. Сатып алушыға продуктының бағасын қалай жариялайсыз? экспериментін өткіземіз.
2. Қимыл-қозғалысты дағдыңы ойша шынықтыру екінші экспериментік жасаймыз.
3. Испан тілін меңгеруіне арналған екі әдіс үшінші экспериментті қолданамыз.
Бақылау сұрақтары
1. Экспермент деген не?
2. Эксперименттің түрлері.
3. Экспериментті __________жоспарлау, жүргізу, талдау.
4. Жаңа эксперименттерді жүргізу мүмкіндіктері.
5. Ішкі валидтілікке жетуіне кедергі жасайтын кейбір факторларды жою.
6. Топтың үш стратегиясы: кездейсоқ с., жұптарды үйлестіру с., қабат-қабатты кездейсоқ реттеу с.
7. Әдістеме деген не?
8. Эксперименталдық гипотеза түралы айтыңыз.
9. Эксперименттық шарттар қандай болады?
Есеп беруіне тиісті сілтемелер
1. Жұмыстың аты және мақсаты.
2. Тапсырма.
3. Құрылымдық зерттеу схемасы.
4. Схемалар мен графиктер.
5. Есептемелер (расчеттар).
6. Жұмыс туралы қысқаша қорытындылау.
Мысалы:
1. Жұмыстың аты және мақсаты
Эксперименттер
- эксперимент - 1;
- эксперимент - 2;
- эксперимент -3.
2.Тапсырма
- сатып алушыға продуктының бағасын қалай жариялайсыз?
- қимыл-қозғалысты дағдыңы ойша шынықтыру;
- испан тілін меңгеруіне арналған екі әдіс.
Есептемелер (расчеттар)
Бірінші Эксперимент бойынша: Эксперименталдық шарт А - пакеттің салмағы мен бағасы, Б - есептегіш құралын пайдалану, В - продуктының бағасы. Әдістеме Сатып алушыға продуктының бағасын қалай жариялайсыз? 75 - өз еркімен қатысушы зерттелінушілер, олардың ішінде 64 әйелдер, 75 тен 60 колледжде біржылдық курс бітірген. Жасерекшелік: 20-29 жас аралығында - 48адам, 30-39 аралығында - 17, 40тан жоғары - 10 (Гейтвуд және Перлофф, 1973, с.82)
Продуктқа қойылатын бағасы туралы хабарламаның үш түріне арналаған дұрыс таңдаулар саны мен жіберілген уақыты
Жұмыс туралы қысқаша қорытындылау
Эксперименттер жүргізілді. Жабдықталған лабораториялық аудитория ӛте қажет.
Бірінші эксперименттің эксперименттік гипотезасы расталды.
Екінші эксперимент зерттеу гипотезасының дүрыстығын дәлелдеді. Үшінші
экспериментте жаңа әдістің күнделікті оқытудың әдісіне әсері мен ерекшеліктері анықталды.
Жалпы жүргізілген жаңа әдістер студенттердің бойына қызығұшылықты оятады.

Қолданылған әдебиеттер:

1. Дружинин В .Н. Экспериментальная психология. СПб.,2000.
2. Куликов Л.В. Психологическое исследование. СПб.,1994.
3. Ганзен В.А. Системные описания в психологии. Л.,1984.
4. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. Киев,1994.
5. Налимов В.В. Теория эксперимента. М.,1971.
6. Кун Т. Структура научных революций. М.,1983.
7. Поппер К. Логика и рост научного знания. М.,1983.
8. Лакатос И. Доказательность и опровержение. М.,1967.
9. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.,1986.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІНІҢ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ

МӨЖО№6

Тақырыбы: Корреляциялық зерттеулер.

Оқытушы: псх.ғ.к. Кулмышева Н.А
Магистрант: Таурбекова И.М
6М010300 педагогика және психология

Семей 2015

Жоспар:

1. Корреляциялық гипотезалар.
2. Эксперименталды зерттеуге қарағанда корреляциялық әдіс ерекшелігі.
3. Зерттеу нәтижесін өңдеу формалары.
4. Адамды зерттеу барысында этика принципін қолдану.
5. Қолданылған әдебиеттер.

Корреляциялық зерттеулердің негіздері: принциптері жәнне интерпретациялау тәсілдері. Зерттелінетін өзгергіштіктердің арасындағы корреляциялық өзара байланыстың түрлері. Корреляциялық зерттеулердегі барлық өзгергіштіктер тәуелді өзгергіштіктер болып табылады. Сол тәуелділікті анықтайтын фактор жасырын, өлшенбейтін өзгергіштік туралы.
Параметрлердің уақытша корреляциясын табу немесе уақыт бойынша параметрлердің корреляциясының құрылымының өзгерісін табу.
Корреляциялық зерттеу біріне бірі бағынбайтын өлшемдер зерттеушілер тобына бөлінеді. Корреляциялық зерттеу жоспары квазиэксперименталды жоспардың түрі болып есептеледі. Тест өтетін топтар эквивалентті шартта болуы қажет. Зерттеу жұмыстарының практикасында параметрдің уақытша корреляциясын анықтайды.
Бұндай зерттеудің үлгісі болып лонгитюд зерттелуі есептеледі.
Лонгитюдті зерттеу - ол уақы таралық вариант. Квазиэксперимент пен корреляциялық зерттеулер бағынышты жеке анықтау қажет.
Корреляциялық жоспар зерттелуі параллелепипед ретінде, әр шеті зерттелуші, операция, уақытша этапы болып есептеледі.
Негізгі коррелляциялық зерттеулердің түрлерін анықтауға болады.
1. Екі топты ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Физика курсының электр тогы бөлімін мультимедиа технологиясы негізінде оқыту әдістемесі
Психологиялық эксперименттің тазалығы
Эксперимент құбылыстардың себепті салдарлы байланыстары жайлы гипотезаны тексеру процедурасы ретінде. Зерттеудің гипотезасын белгілеу
“Психология бойынша практикум” пәні бойынша дәрістің тезистік мазмұны
ЭКСПЕРИМЕНТТІК ПСИХОЛОГИЯ ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Физикалық оқу эксперименттің түрлері
БОЛАШАҚ ХИМИЯ ПӘНІ МҰҒАЛІМДЕРІНДЕ ХИМИЯЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТ НӘТИЖЕЛЕРІН ТҮСІНДІРУ БІЛІКТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Демонстрациялық тәжірибелерді таңдау
Физикалық практикумның мақсаты
Оқушыларды эксперименттік есептерді шығаруға үйрету
Пәндер