Орта ғасыр мен қайта өрлеу жылдарындағы, жаңа замандағы саяси ой-пікірлер

Жоспары:

Кіріспе

Негізгі бөлім
1. Орта ғасыр мен қайта өрлеу жылдарындағы, жаңа замандағы
саяси ой.пікірлер
2. Батыс Еуропа елдеріндегі саяси ой.пікірдің негізгі бағыттары

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер
1. Орта ғасыр мен қайта өрлеу жылдарындағы, жаңа замандағы саяси ой-пікірлер

Саяси ой тарихында орта ғасырлардағы феодалдық қоғамның орны ерекше. Батыс Еуропада феодализм мың жылдан артыққа созылды (V—XVI ғасырлар). Бұл дәуірде рухани өмірде дін түгелдей үстемдік етті. Христиан діні феодалдық қоғам көзқарасының өзегі, біртұтас христиан мәдениетінің негізі болды.
Орта ғасырдағы Батыс Еуропаның саясат тарихында римдік-католиктік шіркеудің, папалықтың және ақсүйек феодалдардың арасында қоғамдағы басқарушы рөл үшін қиян-кескі күрес болып тұрды. Үкімет басында дін иелері ме әлде ақсүйектер болуы керек пе деген сұрақ сол кездегі саяси білімнің негізгі мәселелерінің бірі болды.
Шіркеудің саяси талабын дұрысқа шығару мақсатымен оны жақтаушылар патшаға құдіретті шіркеу берді, ал оған мұндай абырой, беделді берген құдай. Сондықтан христиан патшалары шіркеу басшыларына бағынуы керек деп уағыздады. Бұған ақсүйектер көнгісі келмей, билікті өз қолдарында ұстағысы келді.
Бұл заманда христиан дініне көп еңбек сіңірген Аврелий Августин (354-430) еді. Ол христиан фәлсафасының негізгі қағидаларын зерттеп, жетілдірді. Оның саяси көзқарастары "Құдай қаласы туралы" деген еңбегінде баяндалған.
Августин барлық әлеуметтік, мемлекеттік және құқықтық мекемелер мен зандарды адамның күнәсінің нәтижесі деп санады. Оның ойынша, құдай адамға еріктің еркіндігін береді, яғни ол өз бетімсн (күнәһар болып) немесе құдай жолымен өмір сүруге мүмкіндігі бар. Соған орай ол адамдарды құдай жолымен және адам жолымен өмір сүрушілер деп екі түрге бөлді. Бұл топтарды рәміз ретінде екі қала деп атайды. Біріншісін, болашақта құдаймен мәңгілік патшалық құратын, екіншісін, жын-шайтандармен бірге мәңгілік жапа шегіп, сазайын тартатын адамдардың екі қоғамы деп түсіндірді.
Христиан дінінің саяси теориясын жасап, шыңына жеткізген монах Фома Аквинский (1225—1274) болды. Оның саяси көзқарастары "Билеушілердің басқаруы туралы", "Теологияның жиынтығы" деген еңбектерінде қаралды.
Аквинский өз шығармаларында Аристотельдің көзқарастарын католик дінінің қағидаларына бейімдегісі келді. Атап айтқанда, ол Аристотельдің адам қоғамдық және саяси тірі жәндік деген пікірін пайдаланды. Жалғыз адам өз мұқтаждығын, қажеттілігін жеке-дара қанағаттандыра алмайды. Сондықтан мемлекет болып бірігіп өмір сүру адамдардың пешенесіне әуел бастан жазылған деп түсіндірді. Мемлекеттік биліктің мақсаты — "ортақ игілікке" жету, адамдарға лайықты, ақылға сыйымды өмір сүруге жағдай жасау. Ол үшін феодалдық-сословиелік жіктелудің сақталуы шарт. Жоғарғы сословиеге бәрі бағынуы тиіс.
Фоманың ойынша, билік құдайдың құдіретімен орнайды. Сондықтан патшалық билік жоғары діни билікке бағынуы керек, оның түсіндіруінше, аспанда құдай, жерде Рим папасы билеуі тиіс.
Осыған ұқсас саяси көзқарас мұсылман дінінде де орын алды. Ислам саяси билік дін басыларының қолында болуын көздеді. Құранның талабы бойынша қай мұсылман болмасын Аллаға, оның өкіліне және билік иесіне бағынуы тиіс.
Алғашқы исламның үйретуінше діни билік те, ақсүйектік билік те пайгамбардың қолында болу керек, ал ол қайтыс болған соң пайғамбардың орынбасарлары — халифтарға көшуге тиіс. Басында солай болды да. Тіпті, мемлекет мүлкі де құдайдікі деп есептелді. Бірақ 945 жылдан бастап имамдар негізінен діни беделмен шектеліп, нағыз билік ақсүйек-сұлтандарға ауысты.
XX ғасырда феодализм ыдырап капиталистік қатынастар пайда бола бастады. Жас буржуазияны жақтаушылар католик шіркеуінің озбырлығына, оның діни қатқан қағидаларына қарсы шығып, адам құқығын, ар-намысын қорғауға шақырды. Бұл дүниедегі қызықтан бас тартуды уағыздайтын католик көзқарастарына ақыл мен тәжірибенің құдіретіне сенуді қарсы қойды. Адам мәселесі, оның мемлекет пен арақатынасы саяси ілімде маңызды орын алады. Қоғамдық санада бұл бағыт "гуманизм" деп аталады. Жаңа буржуазиялық идеологияны жасау үшін антикалық дәуірдің үлгілерін, идеалын пайдаланғандықтан, бұл бағытты Қайта өрлеу деп те атайды. Алдыңғы қатарлы оқымыстылар шіркеу мекемелерін сол кездегі феодализмге, католик дініне қарсы бағытталған әлеуметтік-саяси қозғалыс – реформацияның тұрғысынан сынға алынды. Олардың талабы ертедегі христиан дініне сәйкес шіркеуді өзгерту және демократияландыру болды. Сонымен қатар гуманистердің көпшілігі халыққа сенбеді, бұқараның революцияшылдығынан қорықты. Осының бәрі гуманистер көзқарасында қарама-қайшылықтар тудырды. Мұны біз олардың еңбектерінен де көреміз.
Томас Гоббс (1588-1679) - XVII ғасырдағы ағылшын революциясы кезіндегі көрнекгі саяси ойшыл, философ-материалист. Жаңа дәуірдегі саяси ғылымның ірге тасын салушылардың бірі болып есептеледі. "Азамат туралы", "Левиафан" т.6. еңбектерінде мемлекет пен саяси өкіметтің өзара келісімі негізінде, заңға бағынған қоғамның басқару теориясын ұсынады. Гоббстың айтуьшша мемлекет ұлы да құдіретті күш өздерінің құзырындағы адамдарға шексіз билік жасайды және олардың мүлтіксіз бағынуын міндеттейді. Сөйтіп Гоббс мемлекетке толық бағынудың қажеттілігін мойындап, оның төменгі табының құқын шектейді. Ол шексіз билікті қамтамасыз ететін мемлекеттің монархиялық түрін қолдайды.
Буржуазия мен дворяндардың мүдделерін жақындастыруға күш салған әлеуметтік екі жіктің дәнекерші – идеологы Джон Локк (1632-1704) XVII ғасырдағы ағылшын революциясы кезіндегі саяси-материализмнің негізін салушы. Оның басты еңбегі "Мемлекетті билеу туралы екі трактат" және т.б. Локк мемлекетті шексіз билеуге қарсы шықты. Халықтың еркіндігін жақтай отырып, тиранға-қанды шелек рақымсыз басшыға қарсы күрестің заңды, әділетгі екенін атап көрсетті. Локктың саяси көзқарастарының негізгі мәні дәстүрлі король үкіметінің билігі туралы теорияны жоққа шығарып, адам табиғатына лайықты мемлекеттік құрлысты құру еді. Адамның бостандығы адамзат баласының барлық праволарының негізі деп санап, егер бостандық
Пайдаланылған әдебиеттер:1. Д.Жамбылов. Саясаттану, Алматы «Жеті Жарғы» - 2003 ж.
2. Қуандық Есенғазы Сләмғазыұлы. Саясаттану негіздері.
3. «Политология» Учебник для студентов высших учебных заведений
4. М.А.Василин «Политология»
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
С.АСФЕНДИЯРОВ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
СӨЖ
Тақырыбы: _________________________________________________
Орындаған: ... ... ... ... Орта ... мен қайта өрлеу жылдарындағы, жаңа замандағы
саяси ой-пікірлер
2. Батыс Еуропа елдеріндегі ... ... ... ... Орта ... мен ... өрлеу жылдарындағы, жаңа замандағы саяси ой-
пікірлер
Саяси ой тарихында орта ғасырлардағы феодалдық қоғамның орны ерекше.
Батыс Еуропада феодализм мың жылдан ... ... (V—XVI ... ... ... ... дін ... үстемдік етті. Христиан діні феодалдық
қоғам көзқарасының өзегі, біртұтас христиан ... ... ... ... ... Еуропаның саясат тарихында римдік-католиктік
шіркеудің, папалықтың және ... ... ... ... рөл үшін ... ... болып тұрды. Үкімет басында дін иелері
ме әлде ақсүйектер болуы керек пе деген сұрақ сол ... ... ... ... бірі ... ... ... дұрысқа шығару мақсатымен оны жақтаушылар патшаға
құдіретті шіркеу берді, ал оған мұндай абырой, ... ... ... ... ... ... ... бағынуы керек деп
уағыздады. Бұған ақсүйектер көнгісі келмей, билікті өз ... ... ... ... ... көп ... ... Аврелий Августин (354-
430) еді. Ол христиан фәлсафасының ... ... ... ... ... көзқарастары "Құдай қаласы туралы" деген еңбегінде баяндалған.
Августин барлық әлеуметтік, ... және ... ... ... ... ... ... деп санады. Оның ойынша, құдай адамға
еріктің еркіндігін береді, яғни ол өз бетімсн (күнәһар болып) немесе ... өмір ... ... бар. Соған орай ол адамдарды құдай жолымен
және адам ... өмір ... деп екі ... ... Бұл ... ... екі қала деп ... Біріншісін, болашақта құдаймен мәңгілік
патшалық құратын, екіншісін, жын-шайтандармен бірге ... жапа ... ... ... екі қоғамы деп түсіндірді.
Христиан дінінің саяси теориясын жасап, шыңына жеткізген монах Фома
Аквинский ... ... Оның ... ... ... ... "Теологияның жиынтығы" деген еңбектерінде қаралды.
Аквинский өз шығармаларында Аристотельдің көзқарастарын католик
дінінің қағидаларына бейімдегісі ... Атап ... ол ... ... және саяси тірі жәндік деген пікірін пайдаланды. Жалғыз ... ... ... ... ... ... Сондықтан
мемлекет болып бірігіп өмір сүру адамдардың пешенесіне әуел бастан жазылған
деп түсіндірді. Мемлекеттік биліктің ...... ... ... ... ақылға сыйымды өмір сүруге ... ... Ол ... ... ... шарт. Жоғарғы сословиеге бәрі
бағынуы ... ... ... ... ... орнайды. Сондықтан патшалық
билік жоғары діни билікке бағынуы керек, оның түсіндіруінше, аспанда ... Рим ... ... ... ұқсас саяси көзқарас мұсылман дінінде де орын алды. Ислам саяси
билік дін басыларының қолында болуын көздеді. Құранның талабы бойынша ... ... ... оның ... және ... иесіне бағынуы тиіс.
Алғашқы исламның үйретуінше діни ... те, ... ... ... ... болу ... ал ол қайтыс болған соң ...... ... ... ... ... ... да. Тіпті,
мемлекет мүлкі де құдайдікі деп есептелді. Бірақ 945 жылдан бастап имамдар
негізінен діни беделмен шектеліп, нағыз ... ... ... ғасырда феодализм ыдырап капиталистік қатынастар пайда бола
бастады. Жас буржуазияны ... ... ... ... ... ... ... қарсы шығып, адам құқығын, ... ... Бұл ... ... бас ... уағыздайтын католик
көзқарастарына ақыл мен тәжірибенің құдіретіне сенуді қарсы қойды. ... оның ... пен ... ... ... маңызды орын алады.
Қоғамдық санада бұл бағыт ... деп ... Жаңа ... ... үшін ... ... үлгілерін, идеалын
пайдаланғандықтан, бұл бағытты Қайта өрлеу деп те атайды. Алдыңғы қатарлы
оқымыстылар ... ... сол ... феодализмге, католик дініне
қарсы бағытталған әлеуметтік-саяси қозғалыс – реформацияның ... ... ... ... ... ... дініне сәйкес шіркеуді
өзгерту және демократияландыру ... ... ... гуманистердің көпшілігі
халыққа сенбеді, бұқараның революцияшылдығынан қорықты. Осының ... ... ... ... Мұны біз ... де ... Гоббс (1588-1679) - XVII ғасырдағы ағылшын революциясы кезіндегі
көрнекгі саяси ойшыл, философ-материалист. Жаңа ... ... ... ... ... бірі болып есептеледі. "Азамат туралы", "Левиафан"
т.6. еңбектерінде мемлекет пен ... ... ... ... ... бағынған қоғамның басқару теориясын ұсынады. Гоббстың айтуьшша
мемлекет ұлы да ... күш ... ... ... ... билік
жасайды және олардың мүлтіксіз бағынуын міндеттейді. Сөйтіп ... ... ... ... ... оның ... табының
құқын шектейді. Ол шексіз билікті қамтамасыз ететін мемлекеттің монархиялық
түрін қолдайды.
Буржуазия мен дворяндардың мүдделерін ... күш ... екі ... ...... Джон Локк (1632-1704) XVII
ғасырдағы ағылшын революциясы кезіндегі саяси-материализмнің ... Оның ... ... "Мемлекетті билеу туралы екі трактат" және т.б.
Локк мемлекетті шексіз ... ... ... ... еркіндігін жақтай
отырып, тиранға-қанды шелек рақымсыз басшыға қарсы күрестің заңды, әділетгі
екенін атап көрсетті. Локктың саяси ... ... мәні ... ... ... туралы теорияны жоққа шығарып, адам табиғатына
лайықты мемлекеттік құрлысты құру еді. Адамның бостандығы ... ... ... ... деп ... егер ... жоғалса, ол онда өмір
сүру мәнінен айрылады ... ... ... ... ... ... екендігін көре білді. Локк үкіметтің заң шығарушы органы мен атқарушы
органын бөлуді ұсынды. Заң ... өз ... ... талап етті. Оның ілімдері саяси ой-пікірдің дамуына әсер ... ... ... пайдаланылды.
Жаңа кезеңнің ілімдерінде "қоғамдық келісім" идеясы маңызды орын алды.
Жаңа замандағы саяси-теориялық ... ... ...... ... ... ... бостандығын қорғауды сенімді жүзеге асырушы деп
мемлекетті сынады.
Қайта өрлеу дәуірінің әлеуметтік-саяси ойының өкілі италияндық Никколо
ди Бернардо Макиавелли ... ... Ол діни ... ... ... ... саяси ғылымға жол салды. Ол Италияны біріктіру ... ... ... ... ... бір ... ... мемлекетті жақтады. Өзінің "Государ" деген басты
еңбегінде өткенді ... осы ... ... ... ... ғылым" деп атады. Адам ... пен ... ... оның ... менмендік пен өшпенділік, жауығу мен зұлымдық
қалыптасады деп есептеді. Сондықтан ол моралға ... ... ... ... Ол өз кезіндегі саяси ғылымға "мемлекет" деген термин
енгізді. Мемлекеттің ең озық түрі деп ол ... ... ... ... мен ... ... өрлеу және Реформация дәуіріндегі
бірқатар ағымдардың саяси доктринасына ... ... ... ... ... бір ... ағартушылық
деген атқа ие болды. Бұл ағымның идеологтары үшінші сословиенің (Францияда
1789 ж. революцияға ... ... мен дін ... ... ... қала және село ... ... қорғады. Олардың бағдарламасы
феодалдық ... ... ... буржуазиялық құрлысты уағыздады.
Ағартушылар крепостнойлық тәртіпке қарсы ... ... ... ... ... ... ... Бұл ағымның өкілдері Ағартушылықты дамыту,
осы қалыптасқан тәртіпті өзгертеді деп ... ... олар ... ... де ... шығармады.
Шарль Луи Монтескье (1689-1775 жж.) француздың ағартушылық кезеңінің
әйгілі саяси ойшылы. Оның ең ... ... ... рухы ... идеалы конститутциялық монархия болды. Оның пікірінше саяси
бостандықты әкелетін оны тудыратын мемлекет деп білді. Ол ... ... ... емес, заң не істеуге мүмкіндік береді, сонымен ғана ... деп ... ... ... ... бостандықты қамтамасыз етуге,
мемлекеттік төңкерістерді болдырмауға қызмет етеді. Ол мемлекеттік биліктің
үш сатысын, заң ... ... және сот ... бөлу ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, өкімет билігін теріс
пайдаланып қиянат ... ... ... ой ... Ол саяси бостандық,
экономикалық дамуына да ... ... деп ... Сөз, баспасөз, ар-ождан
бостандығына еркіндік беруді, мүлік теңсіздігін ... ... ... өмір ... ... ... міндеттілігін көрсетті. Ол
бейбітшілікті қорғады. Басқа елді жаулап ... ... ... ... ... саяси ойдың дамуына үлкен әсерін тигізді.
Демократиялық тенденциялар Жан Жак ... ... ... ... ... Ол өзінің "Қоғамдық келісім жөнінде" ... ... ... идеясын ұсынады, оның мәні халық заң шығаруға
қатысуы ... ... ... ... ол ... шартқа негізделген
адамдардың өзара келісімі. Қоғамдық шарттың мәні, ол әрбір адам өзінің
еркін жоғары ... қол ... бере ... өзі дс сол ... ... ... халыққа тән, ол ешбір заңмен шектелмеуі тиіс. Демократия
мен бостандық сонда, егер заң ... ... өзі ... ... озық ... ... халықтың еркінен туады ал, мемлекет басшысы сондықтан
одан жоғары бола алмайды. Жеке адамның билігі зорлықпен ұштаспауы керек, ... ... ғана ... еткені абзал. Ешбір адам басқа бір ... ... ... ... баюға тиіс емес, сондай-ақ, ешбір адам өзгеге
сатылатындай соншалықты кедей де болуға тиіс емес. Ол ... ... ... заң ... керек деген пікір айтады. Мемлекеттегі заң шығарушы
және атқарушы биліктерді ... ... Оның бұл ... 1789 және ... Адам және ... құқыларының Декларациясына енді. Жан-Жак
Руссоның идеялық ықпалы буржуазиялық демократизмнің шегінен асып ... ... ... ... келтіруге және феодалдық-
аристократиялық дәстүрлі мұрағаттарды жандандыруға шақырды. Консерваторлар
ағартушылық ағымның адамдардың табиғи ... мен ... ... ... Олар жеке адам-ның қоғамдағы қауіпсіз жұмыс істеуіне
басты назар ... ... ... әлеуметтік-саяси дамуы
эволюциялық жолмен біртіндеп жүруі қажет, яғни ескі жаңа жағдайға бейімделу
жолымен жетеді дейді. Консерваторлар мемлекет ... ... ... ... деп ... Ал мемлекет болса оған араласпауы керек деп білді.
Либерализм идеология ретінде капитализмнің жедел дамуына әлеуметтік-
саяси жағдай жасауға бағытталды. Либералдар ... пен ... ... адамның және ... ... ... ... Егер
консерваторлар қоғамды біртұтас ... ... ... ... саналы қызмстін жетілдіретін механикалық агрегатқа балады.
Либерализм - жеке адамға артықшылық ... ... ... ... жж.) ... ... демократизмге
толы болды. Ол түңғыш адам құқығының ... ... ... ... Ол ... ... формасын сынға алып,
халық бостандығы идеясын жақтайды. Оның саяси ... ... ... ... ... ... ... саяси ой-пікірдің негізгі бағыттары
XVIII - ғасырдың аяғы мен XIX ғасырдың бірінші жартысында Батыс Еуропа
елдерінде өркениеті дамудың негізі қаланды. Оған Ұлы ... ... ... ... себеп болды. Капиталистік қатынастар дамып,
буржуазиялық ... ... ... ... ... ... саяси өмірде
буржуазия бостандыққа, прогреске, заңдылықтың болуына ұмтылды. Буржуазияның
осы кезеңдегі идеологиясы либерализм болды. Олардың ... ... т.б. ... ... ... құқы мен бостандығын ең
алдымен жеке бас еркіндігін, дербестігіне қолсұғылмаушылығын жеке меншікке
еркіндік, мемлекеттің ... ... ... ... Бұл кезеңдегі
либерализмге буржуазияның дамудағы революция мен радикализмнен гөрі байыпты
дамитын ... ... ... ... Оның ... ... француз
Бенамен Констан (1767-1830 жж.) болды. Ол буржуазияның құқы мен ... ... ... ... ... ... ол ... идеологиясын оның ішінде Ж. Руссоның халыққа егемендік беру
керек деген теориясына қарсы ... соны ... Ол жеке ... мен мемлекет
арасындағы мәселеге де ... ... оны ... тұрғысынан шешуге
тырысады. Халықтардың бостандықтарының ірге тасы олардың жеке құқы, саяси
еркіндігі деп біледі. ... ... ... ... ... ... ... жояды дейді. Бұдан шығатын қорытынды ... ... ... ба, әлде ... ба ... ... да бәрібір шексіз
болмауы тиіс. Оны болдырмайтын шекара болып жеке тұлғаның құқы ... ... ... асыра пайдалануына қарсы күш біріншіден, парламентте
шоғырландырылған қоғамдық пікірдің күші болса, екіншіден, билікті ... ... ... ... ету деп біледі.
Констан мынадай билік жүйелерін ұсынады:
1. Корольдік билік, өзге биліктерді келістіруші олардың қызметтерін,
келіспеушіліктерін реттеуші ... ... ... ... 2. ... ... принцип негізінде әрекет ететін министрлерге ... ... пен ... ... ... ... ... 4.
Қоғамдық пікірді іс жүзінде асыратын төменгі палата билігі. Жоғары мүлік
цензасы ескеріліп, төте ... ... ... 5. Сот ... ... тек муниципальдық (жергілікті) мәселелерді шешетін билік.
Жергілікті ... ... ... ... ... ... бақылауынан босатып, азаматтардың белсенділігін арттырады,
еркіндікке жол ашады.
Ағылшын ... ... ... өкілі Иеремия Бентам (1748-
1832 жж.) өмір ... ... ... ... ... ... ... үшін бастамасы" деген еңбектерінде саяси және
құқықтық институттарды демократияландырудың бағдарламасын ... ... ... ... адам әрекетіндегі пайда мен табыстың қалай
пайдаланатындығында. Сол пайдалардан адамның әлеуметтік қасиеті ... ең ... өзін ... ... ... Ол революциялық идеологияны жоққа
шығарып, реформаны қолдайды. Сөйтіп оның ілімі Англиядағы ... ... ... ... ... ... ... Органикалық теория-ның негізін салған
ағылшын ойшылы Герберт Спенсер (1820-1903 жж.) ... Оның ... ... ... пен ... ... ... арқылы жүргізу болды.
Мемлекетті "саяси агрегат", "саяси қоғам" сияқты деп ... ... ... ... ... ... ... болады, дамиды,
кеңейеді, секіреді қирайды дейді. Үкіметтегі аппаратты тірі ... ми ... ... мемлекетті реттеуші деп түсіндіреді. Спенсер
еркін бәсекелестік дәуіріндегі капиталистік мемлекетті жақтады.
Жаулап алу теориясын, австрияның ... ұлты ... ... ... жж.) жасады. 1883 жылғы "Нәсілдер күресі" деген кітабында
адамзат қоғамындағы ... ... ... жою ... ... ... келе ... деген теория жасайды. Күшті мен әлсіз нәсілдер
арасындағы қақтығыс біріншісінің екіншісі жеңуімен аяқталатынын ескертеді.
Оның ... ... ... ... ... да, ... ... және
бостандық идеялары да емес, бірнеше тайпалар мен топтардың өзара ... ... ... ... ... ... ... тоқтамайды
керісінше жаңа формада жалғасады.
Немістің социолог-тарихшысы Макс ... ... жж.) ... ... ... ... ретінде белгілі. Оның пікірінше
бюрократия – бұл адамдар қызметінің ұжымдық ... Ол ... ... ... ... тәртіпті, сенімді, қатал ... ... ... ... кез-келген басқа жүйеден артық деді.
Мемлекеттік-бюрократтық ұйымдардың қызметінің негізі етіп, ... ... тиіс ... ... ... ... шаруашылық өмірінің, әр ... ... ... және идеологиялық мүдделері мен діни сананың араларында қандай
байланыстар бар, соларды ... ... ... ... ... күш деп ... ... әлеуметтік құрылым мен таптық ... ... ... ... ... ... табының диктатурасы емес,
шенеуніктердің диктатурасы болады деді.
Итальян саясаттанушылары Гаэтано Моска (1853-1941 жж.) және ... ... жж.) ... ... тап" ... ... ... Элита - француз тілінде сұрыпталған, іріктелген, таңдаулы деген
мағынаны білдіреді. Олардың ойынша, ... ... ... ... оған ... өресі жетпейді дейді. "Саяси ғылым негіздері" деген
1896 жылғы еңбегінде Моска саясат ... ... ... ... күресі. Қоғам екіге бөлінеді: жоғарғы "элита" және ... ... өзін ... және ... ... жоқтар деп бөлді.
Моска билеуші тапқа кірудің үш жолын көрсетеді: олар әскери атақ, ... ... тап ... ... және ... ... үш ... Олар мұрагерлік, сайлау және басқарушыларды жаңа күштермен
алмастырушылық.
Билеуші ... ... ... ... ... ... Парето да жақтайды.
Ол аристократияның мәңгі еместігін ескертеді. Олар дамудың ... ... ... ... ... ізденімпаздық қасиетімен айрылады.
Осындай кезде қоғамда ... ... ... ... жаңа ... ... Ал, ... элита өз еркімен биліктен кетпейтіні де белгілі.
Сол ... ... ... ... күш ... ... революциялар арқылы жүзеге асады. Ал мұның өзі ... ... үшін ... деп есептеді. Бұл екеуі де демократияға қарсы болып, оны
қиял, сағым деп бағалады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Д.Жамбылов. Саясаттану, ... ... ... - 2003 ... ... ... Сләмғазыұлы. Саясаттану негіздері.
3. «Политология» Учебник для студентов высших учебных заведений
4. М.А.Василин «Политология»

Пән: Қазақстан тарихы
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан экономикалық жүйесінің нарықтық қатынастарға өту кезеңі5 бет
Қазақстан Республикасы саяси жүйесіндегі өзгерістер40 бет
1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезеңіндегі Қазақстан тарихының тарихнамасы (1941-2010 жылдар)30 бет
«Қазақстан тарихынан» мемлекеттік емтихан сұрақтары3 бет
Пәндердің атауы және олардың бөлімдері14 бет
Сақ тайпалары туралы8 бет
Ғылым туралы пікірталастар: сциентизм және антисциентизм7 бет
Ұлы отан соғысын қайта қарастыру-кейінгі ұрпақтың борышы5 бет
1905-1908 жылдардағы Индиядағы революциялыщ өрлеу3 бет
1918-1938 жылдарындағы Германия6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь