Қазақстан Республикасындағы зейнет ақы жүйесінің теориялық негіздері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

Ι.ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЗЕЙНЕТ АҚЫ ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Қазақстан Республикасындағы зейнетақы жүйесінің түсінігі
оның функциялары мен арналуы
1.2 Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы жүйесінің қалыптасу
тарихы
1.3 Қазақстанда зейнет ақы қорларының құрылуы мен экономикада пайдаланылуы

ΙΙ.ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЗЕЙНЕТ АҚЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН ОНЫ ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
2.1 Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы
қорларының инвестициялық іс.әрекеттеріне талдау
жүргізу мен олардың даму тенденциялары
2.2 Мемлекеттік емес «Грантум Жинақтаушы Зейнетақы
қоры»: зейнетақымен қамтамасыз ету рыногындағы оның
ролі мен орыны
2.3 Зейнетақы жинақтарының сақталуын қамтамасыз ету
проблемалары ( Мемлекеттік емес Грантум Жинақтаушы
зейнетақы қорының мысалында)

ΙΙI.ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАНДА ЗЕЙНЕТ АҚЫ ҚОРЛАРЫНЫҢ ДАМУЫН ТАЛДАУ
3.1 Зейнет ақы қорларының қаржы нарығындағы ролі мен
олардың тиімділігін бағалау
3.2 Жинақтаушы зейнет ақы жүйесінің дамуының шетел
тәжірибесі
3.3 Зейнетақы жүйесін жаңғырту тетіктері мен басымдықтары

ҚОРТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
СІЛТЕМЕЛЕР
ҚОСЫМШАЛАР
Кіріспе

Қазақстан Республикасының әлеуметтік – экономикалық дамуындағы маңызды рөлді Қазақстанның зейнетақы қызмет көрсету нарығы алады. Бұл бүгінгі таңда тұрақты түрде дамып келе жатқан нарықтардың бірі.
Зейнетақы реформасына еркіндік беріп, даңғыл жол ашқан (Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамсыздандыру туралы 1997 жыл 20 маусым) Қазақстан Республикасының заңы болған. Осы негізде бүгінгі күні жаңа зейнетақы жүйесі аяғынан тік тұрды деп айтуға болады.
Халықты зейнетақымен қамтамасыз ету мәселесі әр кезде әр елде өте маңызды болған. Бұл жүйенің дамуы елдің ерекшелігіне, әлеуметтік – экономикалық дамуына қарай қалыптасқан деуге болады. Соның ішінде Қазақстан Республикасында таңдалған зейнетақы мен қамтамасыз ету жүйесі өзінің ерекшелігіне ие. Бұл жүйенің ары қарай дамуы бүгінгі таңда актуалды мәселелерінің бірі. Ол көп аспектілі және де талдау, талғау, зертеуді қажет ететін жүйе деп санаймын. Ол неғұрлым түсінікті, жеткілікті, жан-жақты тармақталған жүйеге айналса соғұрлым оның дамуы, тұрақтылығы нығая түседі.Қазақстандағы жинақтаушы зейнетақы қорларының қалыптасуы мен пайдаланылуы дипломдық жұмысымның негізгі тақырыбы болып табылады.
Тақырыптың өзектілігі.Республикамыздың "Қазақстан- 2030" бағдарламасында барлық Қазақстандықтардың әл-ауқатын, қауiпсiздiгiн жақсарту, гүлдену, даму стратегиясында Президентiмiз Н.Назарбаев атап өткендей, елiмiздiң дамуының басым бағыттарының бiрi тұрғындардың материалдық және әлеуметтiк әл-ауқаты болып табылады. Тұрғындарды зейнетақымен қамтамасыз етудiң деңгейi мен сапасы-елiмiздiң азаматтарының әлеуметтiк және экономикалық жағдайының маңызды құрамдас бөлiгi. ЖЗЖ тұрақты түрде дамуы Қазақстан Республикасының экономикалық дамуын жылдамдатуға ықпал етедi .
Республиканың әлеуметтiк-экономикалық жүйесiнде неғұрлым қарқынды дамушылардың бiрi зейнетақы жүйесi болып табылады. Сонымен қатар, әрекет етушi жинақтаушы зейнетақы жүйесiне зерттеулер жүргiзу, оның тереңдеуi, нарықтық экономикалық жағдайындағы Қазақстан экономикасына бейiмделуi және оның әрекет етуiнiң қысқа мерзiм iшiнде пайда болған пiкiрталастағы және шешiлмеген көптеген мәселелер мен сұрақтардың бар екендiгi жөнiнде белгiлi бiр тұжырымдар жасауға мүмкiндiк бередi.
Атап айтатын болсақ, еңбек етiп болғаннан кейiнгi кезеңде қалыпты өмiр сүрудi қамтамасыз етуге зейнеткерлердiң жинақ қорларының саны емес сапасының жеткiлiксiздiгi, өмiр сүру ұзақтығының әр-түрлiлiгi, еңбек ақы теңсiздiгi нәтижесiнде әйелдер мен ерлер арасындағы зейнетақы мөлшерiндегi теңсiздiктiң болуы, өндiрiстiк мүгедектiк мәселелерi және т.б. Қазақстан экономикасының даму ерекшелiктерi зейнеткерлiкке шыққан мерзiм iшiнде тұрғындардың әл-ауқатын жақсарту мен қолдау мақсатында тұрғындарды зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесiн дамытуға бағытталған кешендi шаралардың жүзеге асырылуын қолдайды. Қажетті нәтиже алу үшін,экономиканы жеделдету мақсатында инвестициялар жасау қажет.Ол үшін ішкі жинақ қорларды шоғырландыру-басты шарттардың бірі болып табылады. Экономикалық өсу және дамытудың құпиясы өте қарапайым: тек қана ұлттық қорларды және инвестицияларды көбейту қажет. ЖЗҚ әрекет етуі ұзақ мерзімді инвестициялық процесті білдіреді. Алайда, қорлар кәсіпорындардың бағалы қағаздарына инвестиция жасап экономиканы қаржыландыруды және қаржы құралдарын банк депозиттеріне орналастыру арқылы, коммерциялық банктердің ресурстық базасын толықтыруды әзірше қаржылар тиімді орналастырылды деп айтуға болмайды. Зейнетақы қорларының инвестициялық іс-әрекеттерінің нәтижесі, олардың әрекет етуінің бастапқы кезеңінде, инвестициялық мүмкіндіктерді жеткіліксіз пайдаланғанын көрсетеді.Біздің ойымызша, оның басты себептері: қаржы құралдарының қайтарылуына мемлекеттік кепілдіктердің болмауы, қаржы нарығындағы тұрақсыз жағдай. Сондықтан, зейнетақы активтерін экономиканың нақты секторындағы шаруашылық салаларын және зейнетақы саласын дамытудың басты бағыттарын қаржыландыру мақсатында пайдалану керек деп есептейміз.
Жұмыстың мақсаты ҚР зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесінің қазіргі жағдайы мен дамуына талдау жүргізу барысында оны жетілдіру мәселелерін анықтау болып табылады.
Осы мақсатқа жетуде дипломдық жұмыстың алдында мынандай міндеттерді шешу керек:
1) ҚР ЖЗҚ жалпы сипатын суреттеу үшін оның бірінші – түсінігі мен функцияларын құрылуы мен экономикада пайдаланылуын айта кеткенім жөн деп есептеймін.
2) Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы қорларындағы жинақтардың сақталуын қамтамасыз ету, халықтың сеніміне нарықтық ортада ие болу, оның қаражаттарын жинақтау бұл қорлар үшін басты мәселелердің бірі.
3) Еліміздің жинақтаушы зейнетақы қоры өз сипаты мен ерекшелігіне ие болса, шетел тәжірибесіндегі осы қорлар қандай сипатқа ие деген салыстырмалы көзқарас сияқты мәселелер сөз етіледі.
4)ҚР ЖЗҚ – ның дамуындағы маңызды мәселелерді талдау.
Жұмыстың зерттеу объектісіне Қазақстан Республикасының зейнетақы қорлары жатады. Жұмыстың теориялық және әдістемелік негізіне отандық және шетелдік ғалым экономистердің осы тақырыпты зерттеуге бағытталған ғылым еңбектері жатады. Соның ішінде: отандық экономистер Нұрмағанбетов Е.Е. , Алибаев А.С. , Гастенко Г.Н. шетелдік М. Абухадба, Ч. Виплош және т.б.
Берілген жұмысты жазуда методологиялық база болды:
Қазақстан Республикасының нормативті-құқықтық актілер,
мемлекеттік емес зейнет ақы-жинақтаушы қорларымен ұсынылған мәләметтер,
Е.М. Четыркин, Е.Р. Елемесұлы сияқты экономисттерінің экономикалық сипаттағы әдебиеттер,
бұқара ақпарат құралдарынан жиналған мәлімметтер,
ғаламтордан алынған мәліметтер болып табылады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» от 07 января 2003 года;
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 мая 1997 года №819 об утверждении Концепции реформирования системы пенсионного обеспечения в Республике Казахстан;
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 1997 года № 1396 об утверждении Положения о лицензировании деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;
4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 1999 года № 47 об утверждении Положения о Комитете по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
5. Положение «О квалификационных требованиях, предъявляемых к лицензиату, учредителям и руководящим работникам НПФ и документах, подтверждающих указанные требования для получения лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат» от 3 декабря 1997 года № 31-п;
6. Основные требования к Правилам НПФ от 27 августа 1997 года № 3-п;
7. Инструкция «О порядке информирования накопительными пенсионными фондами вкладчиков и получателей о состоянии их пенсионных накоплений» от 18 декабря 1998 года №171-п;
8. Положение по раскрытию и публикации информации о деятельности накопительных пенсионных фондов в Республике Казахстан от 9 марта 1998 года № 30-п;
9. Инструкция «О формировании собственного капитала накопительных пенсионных фондов в Республике Казахстан» от 27 августа 1997 года № 2-п;
10. Правила по ведению бухгалтерского учета и представлению финансовой отчетности в накопительных пенсионных фондах от 13 октября 1997 года № 10-п, с изменениями и дополнениями от 18 декабря 1998 года;
11. Правила осуществления инвестиционной деятельности компаниями по управлению пенсионными активами (Постановление НКЦБ от 13 августа 1998 года № 11);
12. Постановлению Правительства РК от10.12.1997 №1733 «Об утверждении порядка исчисления, перечисления обязательных пенсионных взносов и осуществления выплат из государственного центра по выплате пенсий»;
13. Постановление Правительства Республики Казахстан "Об утверждении Правил удержания и перечисления обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды" от 15 марта 1999 № 245;
14. Положение «О порядке предоставления и осуществления права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления более чем 25% акций с правом голоса открытого накопительного пенсионного фонда в период его деятельности» от 9 марта 1998 года № 31-п;
15. Положение «О порядке предоставления разрешения выступить учредителями негосударственного накопительного пенсионного фонда государственным предприятиям с пакетом акций или с долей государства» от 26 сентября 1997 года №7-п;
16. Положение «О порядке согласования открытия и закрытия филиалов и представительств НПФ» от 7 января 1998 года №4-п;
17. Положение «О реорганизации и ликвидации негосударственных накопительных пенсионных фондов» от 3 ноября 1997 года №16-п;
18. Интервью с председателем FIAP Педро Корона. // Панорама, 2.06.1999;
19. Все о накопительной пенсионной системе в Казахстане (вопросы и ответы). \\ Проект информационной поддержки системы пенсионного обеспечения азиатского банка развития, 1999;
20. Информационный веб-сайт www. pension.almaty.kz.;
21. А.Алибаев. Пенсионная реформа Казахстана (вопросы и ответы)// Рынок ценных бумаг Казахстана, №8/1998;
22. А.Умбетов. Накопительная пенсионная система Казахстана. // Рынок ценных бумаг, №5/2000;
23. К.Тулепбаев. Новые механизмы инвестирования активов пенсионных фондов // Рынок ценных бумаг Казахстана, №5/1999;
24. К.Б.Дандыбаева, К.А.Кененова. Пенсионная реформа в Казахстане: обзор переходного процесса. // Экономическое обозрение, №2/1999;
25. Отчет о человеческом развитии ООН;
26. К.Тулепбаев. Порядок уплаты обязательных пенсионных взносов в пенсионные фонды и схема движения денег.// Рынок ценных бумаг Казахстана, №11/1998;
27. Первая Казахстанская международная конференция «Пенсионная реформа Казахстана: итоги, проблемы, перспективы» // Рынок ценных бумаг Казахстана, №8/1999;
28. А.Алибаев. Пенсионная реформа: проблемы и вопросы. // Рынок ценных бумаг Казахстана, №7/1998;
29. Национальная комиссия по ценным бумагам: о результатах функционирования накопительной пенсионной системы. // Рынок ценных бумаг, №7/1998;
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
Ι-ТАРАУ. ҚазаҚстан Республикасындағы ЗЕЙНЕТ АҚЫ жҮйесінің ТЕОРИЯЛЫҚ
НЕГІЗДЕРІ
1.1 Қазақстан Республикасындағы зейнетақы ... ... ... мен ... ... ... ... жүйесінің қалыптасу
тарихы
3. Қазақстанда зейнет ақы қорларының ... мен ... ... РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЗЕЙНЕТ АҚЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҚАЗІРГІ
ЖАҒДАЙЫ МЕН ОНЫ ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
2.1 Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы
қорларының ... ... ... мен ... даму ... ... емес ... Жинақтаушы Зейнетақы
қоры»: зейнетақымен қамтамасыз ету рыногындағы оның
ролі мен орыны
2.3 Зейнетақы жинақтарының сақталуын қамтамасыз ... ( ... емес ... ... ... мысалында)
ΙΙI-ТАРАУ. Қазақстанда ЗЕЙНЕТ АҚЫ қорларының дамуын талдау
3.1 Зейнет ақы ... ... ... ролі ... ... ... ... зейнет ақы жүйесінің дамуының шетел
тәжірибесі
3. Зейнетақы жүйесін жаңғырту тетіктері мен ... ... ... Республикасының әлеуметтік – экономикалық дамуындағы маңызды
рөлді ... ... ... ... ... ... Бұл ... таңда
тұрақты түрде дамып келе жатқан нарықтардың бірі.
Зейнетақы реформасына еркіндік ... ... жол ... ... зейнетақымен қамсыздандыру туралы 1997 жыл 20 маусым)
Қазақстан Республикасының заңы болған. Осы ... ... күні ... жүйесі аяғынан тік тұрды деп айтуға болады.
Халықты зейнетақымен қамтамасыз ету мәселесі әр кезде әр елде өте ... Бұл ... ... ... ерекшелігіне, әлеуметтік – экономикалық
дамуына қарай қалыптасқан деуге ... ... ... ... ... ... мен қамтамасыз ету жүйесі өзінің
ерекшелігіне ие. Бұл ... ары ... ... ... таңда актуалды
мәселелерінің бірі. Ол көп аспектілі және де талдау, талғау, зертеуді ... жүйе деп ... Ол ... ... ... ... жүйеге айналса соғұрлым оның дамуы, тұрақтылығы ... ... ... ... ... мен
пайдаланылуы дипломдық жұмысымның негізгі тақырыбы болып табылады.
Тақырыптың өзектілігі.Республикамыздың "Қазақстан- 2030" ... ... ... ... жақсарту, гүлдену, даму
стратегиясында Президентiмiз Н.Назарбаев атап өткендей, елiмiздiң дамуының
басым бағыттарының бiрi тұрғындардың материалдық және ... ... ... ... зейнетақымен қамтамасыз етудiң деңгейi мен
сапасы-елiмiздiң азаматтарының ... және ... ... ... бөлiгi. ЖЗЖ тұрақты түрде дамуы Қазақстан Республикасының
экономикалық дамуын ... ... ... ... әлеуметтiк-экономикалық жүйесiнде неғұрлым қарқынды
дамушылардың бiрi ... ... ... ... ... қатар, әрекет
етушi жинақтаушы зейнетақы жүйесiне зерттеулер жүргiзу, оның тереңдеуi,
нарықтық экономикалық жағдайындағы Қазақстан экономикасына ... ... ... ... ... мерзiм iшiнде пайда болған пiкiрталастағы және
шешiлмеген көптеген мәселелер мен сұрақтардың бар екендiгi жөнiнде ... ... ... ... ... ... ... еңбек етiп болғаннан кейiнгi кезеңде ... ... ... етуге зейнеткерлердiң жинақ қорларының саны емес
сапасының жеткiлiксiздiгi, өмiр сүру ұзақтығының әр-түрлiлiгi, ... ... ... әйелдер мен ерлер арасындағы зейнетақы мөлшерiндегi
теңсiздiктiң болуы, өндiрiстiк мүгедектiк мәселелерi және т.б. ... даму ... ... ... мерзiм iшiнде
тұрғындардың әл-ауқатын ... мен ... ... ... ... ету ... ... бағытталған кешендi
шаралардың жүзеге ... ... ... ... алу үшін,экономиканы
жеделдету мақсатында инвестициялар жасау қажет.Ол үшін ішкі жинақ қорларды
шоғырландыру-басты шарттардың бірі болып табылады. ... өсу ... ... өте ... тек қана ұлттық қорларды және
инвестицияларды ... ... ЖЗҚ ... етуі ұзақ ... ... білдіреді. Алайда, қорлар кәсіпорындардың бағалы
қағаздарына ... ... ... ... және ... банк ... ... арқылы, коммерциялық банктердің
ресурстық базасын толықтыруды әзірше қаржылар ... ... ... ... Зейнетақы қорларының инвестициялық іс-әрекеттерінің
нәтижесі, олардың әрекет ... ... ... ... ... ... ... ойымызша, оның
басты себептері: қаржы құралдарының ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан, зейнетақы активтерін
экономиканың нақты ... ... ... және зейнетақы
саласын дамытудың басты ... ... ... пайдалану
керек деп есептейміз.
Жұмыстың мақсаты ҚР зейнетақымен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... барысында оны жетілдіру мәселелерін анықтау
болып табылады.
Осы мақсатқа ... ... ... алдында мынандай міндеттерді шешу
керек:
1) ҚР ЖЗҚ жалпы сипатын ... үшін оның ...... ... ... мен ... пайдаланылуын айта кеткенім жөн деп
есептеймін.
2) Мемлекеттік емес ... ... ... ... ... ету, халықтың сеніміне нарықтық ортада ие болу, оның
қаражаттарын жинақтау бұл қорлар үшін басты мәселелердің ... ... ... зейнетақы қоры өз сипаты мен ерекшелігіне ие болса,
шетел тәжірибесіндегі осы қорлар қандай сипатқа ие ... ... ... ... сөз ... ЖЗҚ – ның ... ... мәселелерді талдау.
Жұмыстың зерттеу объектісіне Қазақстан Республикасының зейнетақы қорлары
жатады. Жұмыстың теориялық және әдістемелік негізіне ... және ... ... осы ... ... ... ... еңбектері
жатады. Соның ішінде: отандық экономистер Нұрмағанбетов Е.Е. , ... ... ... Г.Н. ... М. ... Ч. Виплош және т.б.
Берілген жұмысты жазуда методологиялық база болды:
Қазақстан Республикасының нормативті-құқықтық ... емес ... ... ... ... ... Четыркин, Е.Р. Елемесұлы сияқты экономисттерінің экономикалық
сипаттағы әдебиеттер,
бұқара ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Ι-ТАРАУ. ҚазаҚстан ... ... ... ... ... жинақтаушы зейнетақы
жүйесінің түсінігі,оның ... мен ... жыл ... ... ... зейнетақы сферасын реформалау
туралы шешім бүкіл ел үшін тарихи маңызды оқиға ... ... ... ең бірінші болып азаматтарды зейнетақымен қамсыздандырудың ескі
ынтымақтастық зейнетақы жүйесінен жоспарлы ... ... ... көшті. Бұл реформа бюджеттік ауыртпашылықты болдырмауға ... ... ... ... құру үшін ... асырылған болатын. Сонымен қатар оның мақсаттары анықталды – ол
салымшылардың ... ... ... және ... ... ... сақтау үшін мемлекет үш сатылы қорғану механизмін құрды:
Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің үстінен әртүрлі мемлекеттік институттар
арқылы – ... ... және ... ... қорғау министрлігінің
жинақтаушы зейнетақы қорларының іс-әрекетін реттеу комитеті (бұрын Ұлттық
зейнетақы агентствосы деп аталған), ҚР ... ... ... ... ... және Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық болатын.
Бірақ кейіннен жинақтаушы зейнетақы жүйесінің қатысушыларының іс-әрекетін
қадағалаудың тиімділігін арттыру ... 2001 ... ... ... ... жөніндегі Ұлттық комиссияның, ал 2002 мамыр айында ҚР-дағы еңбек
және халықты әлеуметтік қорғау ... мен ... ... ... реттеу комитетінің функциялары ҚР Ұлттық ... ... ... банк – ... ... ... ... іс-әрекетін реттейтін жалғыз орган болып отыр.
Жаңа зейнетақы жүйесінің қатысушыларының ... үш ... ...
жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін басқаратын компаниялар мен
банк кастодиондар арасындағы нақты заң ... ... мен ... қадағалау жүйесін орнату);
Пруденциалдық нормативтерді заң жүзінде орнату және ... ... ... ... ... ... ... зейнетақы жүйесінің басты қатысушылары зейнетақы қорлары болып
табылады, олардың саны қазіргі ... 14-ке ... ... ... ... ... 13-мемлекеттік емес жинақтаушы қоры бар(МЕЖЗҚ). Бұл
дегеніміз, қорлардың бәсекелестік жағдайында жұмыс істейтінін ... ... ... ... ... үш қоғамдық
бірлестікті жатқызуға болады- оларға мемлекеттік емес зейнетеқы ... ... ЗАБК және ... сферасына программалық өнімдерді
дайындаушыларды біріктіретін ҚР зейнетақы жүйесінің қатысушылары одағын,
Зейнетақы қорлары ... және ҚР ... ... ... ... ... ... қатар коммуникациялық қызметтерді
ұсынатын компаниялар, әртүрлі жабдықтаушылар мен тұтынушылар жұмыс істейді
(1 ... – 1. ... ... ... ... ... ... мәні – ол салымшылардың қаржыларын сақтау
және көбейту, яғни ... ... ... Оның ... ... ... жұмыс берушілер әр ай сайын міндетті түрде еңбек
ақының 10% есебінен ... ... ... ... Онда ... түрі, әртүрлі премиялар, үстеме ақылардың барлық түрі ... ... ... ... зейнетақы қорларында салымшылардың зейнетақы
жинақтары қалыптасады. Салымшылар немесе олардың жұмыс берушілері міндетті
зейнетақы жарналарымен қоса көлемі шектелмеген ерікті ... ... ... ... салымшылардың қалауымен Мемлекеттік немесе мемлекеттік
емес жинақтаушы зейнетақы қорларына ... ... ... шарты
негізінде жеке зейнетақы шоты және жеке ... - ... жеке код ... (2 ... – 2. ... жүйесінің қатысушылары мен ... ... ... жинақталған жарналарын зейнетақы қорлары өкілетті банк
(кастодиан) арқылы зейнетақы активтерін ... ... ... өз ... ... бағалы қағаздарға, банк ... ... да ... ... ... орналастырады. Орналастырудан алынған табыс
инвестициялық табыс деп аталады және ол ... жеке ... ... ... ... ... жолмен салымшылардың
зейнетақы жасына жеткенде төленетін жеке зейнетақы ... ... ... – 3. ... ... ... ... қорлары зейнетақымен қамсыздандырудың ең маңызды
бөлігі болып табылады. Зейнетақы қоры ... ...... ... құрылған және оның қаржысы мемлектеттік бюджет құрамына кірмейді.
Зейнетақы қоры ... ... ету ... ... ... оның ... жәрдемақыны, зейнетақыны тағайындау және төлеу.
Зейнетақы қорлары белгілі себептермен қаржылық ауыр ... ... және ... ... алмай жатқан территорияларға жіберуге
болатын резервтік қорлар құрайды. Ол ... ... ары ... ... ... ... және ұзақ ... мемлекеттік бағалы қағаздарға
салуға, комерциялық іс-әрекетпен ... ... ... ... қорлары сонымен қатар өкілетті органның келісімімен филиалдар мен
өкілеттіліктер ашуға құқығы бар, бірақ олар ... бір ... ... ... бола ... ... ... органы – төрағаның басқаруымен болады.
Қазақстанда жинақтаушы зейнетақы қарларының екі түрі бар. Біріншісі ... ең ... ... және ... ... ... жинақтаушы
зейнетақы қоры құрылтайшысы Қазақстан Республикасының Үкіметі болатын жабық
акционерлік қоғам нысынында құрылады.
Мемлекеттік зейнетақы қоры қаржыландырады:
зейнеткерлік ... ... ... және зейнетақы төлемдерін
алушылардың ... ... ... ... ... ... мемлекеттік зейнетақы төлеу;
зейнетақы мөлшері заңмен белгіленген мөлшерден төмен ... ... ... ... ... ақы ... ... қор зейнетақы активтерін бағалы қағаздар нарығын ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздарға,
банктердің депозиттеріне, ... ... ... ... ... ... ... қызметті жүзеге асырады.
Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы қорлары жабық акционерлік ... ... Оның ... ... ... резиденті
болатын жеке немесе заңды тұлға болуы мүмкін. Корпоративтік жинақтаушы
зейнетақы ... ... мен ... ... Қазақстан
Республикасының заңды тұлғалары тағайындалады. Бірақ мемлекеттік ... ... ... ... ... пакеті бар кәсіпорындар мемлекеттік
емес зейнетақы ... ... бола ... емес ... ... ... болып бөлінеді:
– ашық;
– копоративті.
Ашық жинақтаушы зейнетақы қорлары алушының жұмыс істейтін және ... ... ... ... ... ... ... жинақтаушы зейнетақы қорлары сол қордың құрылтайшылары ... ... ... бір ... ... заңды тұлғалардың алушы
қызметкерлері үшін ... ... ... туралы» заңының 36 бабына сәйкес Ашық
зейнетақы қорын құру кезінде берде-бір ... ... ... ... ... жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс құқығы бар акцияларының 25
процентінен астамынан, билік ... ... ... ... емес. Бірақ
аталған шектеулер корпоративтік ... ... ... Бір ескеретін жай, жинақталған зейнетақы қаражатының нақты
құны кеміген жағдайда ... ... ... ... ... болады және ҚР Үкіметі белгілеген тәртіппен инвестициялық кіріс
ысырабының орнын толтырады.
Осылайша ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыруға ықпал жасады. Зейнетақы
қорларының активтері ... ... ... ... болды
және қазіргі уақытта еліміздің қаржылық жағдайын ... ... ... ... басқа жинақтаушы зейнатақы қорлары тағы бір ... ...... ... ... жүйесін реформаларын Зейнетақы жүйесін
реформалау кезінен бастап зейнетақы қорларының активтері ҚР капитал нарығын
реформалау процестерінің құраушы ... ... деп ... ... даму стратегиясының басқа бөлінбес екі процесі ... ... ... мен ... ... ... ... бірге жеке зейнетақы
қорларының активтері бағалы корпоративті ... ... ... үшін ... ... ... ... алғашқы жылының
нәтижелері бойынша 99,3% активтер сол немесе басқа мемлекеттік ... ... ... ... - 15,53%, ... қысқа, орташа және ұзақ мерзімді ... ... ... ... Банк ... – 2% ... ... және мемлекеттік емес зейнетақы қорларының барлық іс-
әрекеті келесіге ... ... ... ... ... ... 10%
жинақтаушы зейнетақы қорларына аударып отырады. Бұл ... ... ... ... ... жеке ... ал қалған 10% қор
қажеттілігіне жұмсалады./1/
1.2.Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ... ... ... қалыптасу белестері алдын-ала
қорытынды шығару, болашағын және қазақстандық үлгіні бұдан әрі ... ... ... үшін ... пен ... ... жүз жылдық соңында зейнетақымен ... ... ... ... ... ... Қазақстанда даулы мәселелер ... ... ... Осы ... себебінен демографиялық,
экономикалық және әлеуметтік сипат факторлар кешені орын ... ... орта өмір сүру ... ... туылудың қысқару нәтижесіндегі
халықтың ... ... ... ... ... ... тобы ... нарығындағы ілгері жылжушылықпен байланысты болды:
жұмыссыздар санының өсуі, бейресми және толық емес жұмыспен ... ... ... ... ... ... ... Бұл өз кезегінде көп елді тәжірибеде болғандай ынтымақтастықты
зейнетақы ... ... ... ... ... бар ... істейтін
халық санының кемуіне алып келді. Зейнеткерлер санының өсуі және ... сала ... ... ... ... ... күмән келтірді, өйтені жұмыс істейтін халыққа зейнетақы
жүктемесінің шамадан тыс ... ... ... ... ... ... шарттарында инфляцияның жоғарғы өсу қарқыны және халық
арасындағы жұмыссыздық, ЖІӨ (жалпы ішкі ... ... ... тапшылық зейнетақы төлемі жөніндегі қарыздардың пайда болуы мен
ұлғаюына себеп болды және тіпті әлеуметтік кепілдіктің ең ... ... ету ... ... ... ... ... ынтымақтастығына
негізделген зейнетақымен қамсыздандырудың таратушы жүйесінің ... ... ... ақы ... шығындарының азаюы қазіргі
зейнетақылардың мөлшерінің қысқаруы есебінен, не зейнетке шығу ... ... бұл ... ... ... мүмкін емес. Яғни,
ынтымақтастық зейнетақы жүйесінде ... ... ... ... зор ... ... Шынында да, ынтымақтастық жүйеде әр түрлі
жеңілдіктер көп болды, ... ... ... ерте ... шығу 45-50
жасында.
Жинақтаушы зейнет ақы қорлары – бұл жалпы ортақ қазан емес, ... ... ақша ... ... ынтасы пайда болады, себебі жеке зейнет ақы
шотында қандай ақша ... ... ... ... ақы ... де ... ... салушы өзінің жинақталған соммасымен түгел немесе ... ... ... ол ... жоқ болып кетпейді, ол мұрагерлеріне
қалады.
Бірақ, әрине, қоғамда әрқашанда әр ... ... ... ... ... ... жартылай жинақтай алмайтын адамдар болады.
Олар денсаулығы жоқ, ... ... бір ... жері жоқ ... ... ... Конституция бойынша әлеуметтік кепіл болғандықтан, ... қол ... ... ... заңы бұл проблеманы әлеуметтік адрестік ... ... ... ... – бір ... ... түрінде
ынтымақтық немесе жинақтық зейнетақы жүйесіне аударылған аударымдар болып
табылады. Жәрдемақыны мемлекет бюджет ... ... ... ... ... үлкен емес – 2000 теңге шамасында. Бірақ бұл ... ... ... ... ... ... ... де өседі.
Жаңа зейнет ақы жүйесінде еңбек ақы төлеу ... 25% - ... ... ... ... ... ал 10% ... салымдар
жинақтаушы жүйесіне түседі.
Зейнет ақыны есептеуде ынтымақтық жүйесіндегі еңбек стажының 1998 жылы 1
қантарынан есепке ... ... (кім ... ...... қалады)
15% салымды ынтымақтастық жүйесіне бір салық ретінде ... ... ... ... ... ... байланысты болатын, және
сәйкесінше болашақ зейнетақы мөлшері). ... біз бұл ... ... ... ... ... білеміз, оларды мемлекет есебінен
қамтамасыз ету мүмкін емес еді. Бұндай аударымдар ... ... ... ... олар жоқ ... ... қарастырылған. Бұл 1999
жылға Республика бюджеті туралы заңда анықталған. Осы аударымдардан бас
тарту ... емес еді, әлі ... көп саны ... ... ... ... құқығына ие.
Салымдардың екі ағымға бөлінуінен көбісінде түсініспеушіліктер туады: «Егер
25,5% аударымдар кезінде зейнет ақы төлеу үшін ақша ... ... онда 15%-қ ... ғана ... ... зейнет ақы қалай төленеді?»
1998 жылы республикалық бюджетте үкіметпен 50 млрд теңгеден аса зейнет ... ... ... ... ... ... Өтпелі
кезеңде бюджет ынтымақтастық зейнетақы жүйесіне бонустар, роялти,
жекешелендіру ... ... ... ... ... ... ... бір сағатта көшу мүмкін емес. Және бұл ... әлі ... ... ... ... ... жүйесі 1998 жылы 1 қантар еңбек
стажы кем дегенде жарты жыл болған соңғы ... ... бұл ... асып отырады./2/
Қажетті зейнетақы шығыстарын жеткілікті қаржыландырылмауымен байланысты
мәселелерге демографиялық мәселелер қабаттасты. ... ... және ... және ... емес жұмыспен қамтылу еңбек нарығына келеңсіз
ілгері басушылыққа алып келді, ... ... ... зейнетақы жүйесінің қаржылық көзі болған ... ... ... ... ... жүйесінен шығуына алып ... ... ... ... ... ... және осы
қиыншылықтардың бірқатарымен Қазақстанда кезігіп, ТМД елдері кеңістігінде
өз жинақтаушы ... ... ... ... ... ... заманауи зейнетақы жүйесі ҚР Үкіметі 1997 жылы еліміздегі
зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін қалыптастыру ... ... ... өз ... бастады. Зейнетақы реформасының негізі ... үлгі ... ... ... ... таратып тұратын
механизмді ұстамайды және ... жеке ... ... ... және ... капиталдандырып отыруға негізделген. Жинақтаушы
зейнетақы жүйесіне енуші әрбір адам дербес шот алады, онда оның зейнетақы
жарналары ... Бұл ... жеке ... ... ... ... жасына жеткеніне қарай олар зейнет
төлемдерін салымшыларға қайтарады. Бір айта ... ... ... ... ... ... ... көшірмесін айнытпай көшіріп
алды деп санауға болмайды: қазақстандық үлгі өзіндік ерекшелігін және басқа
елдердің тәжірибесін ... ... сол ... ол ... ... қоры ... ... Еліміздегі жинақтаушы зейнетақы жүйесінің
дамуын 3 ... ... ... ... ... жүйесінің және оның қатысушыларының қалыптасу
уақыты. Бұл кезеңде ... ... ... ... ... қызметін
міндетті лицензиялау енгізілген болатын, зейнетақы активтеріне иелік ету
жөнінде шектеулер белгіленеді.
II- ... 2001 – 2004 ... ... ... зейнетақы жинақтарының
сақталуы мен ерікті зейнетақы тәсілдерін дамыту мәселелерін шешуді талап
етті. Осыған байланысты іс әрекет ... ... ... ... инфляция деңгейлерін ескере отырып, ЖЗҚ – дағы ... ... ... жарнамалар мөлшерінің сақталуына мемлекеттік
кепілдік енгізілді, еңбңк жағдайлары ерекше қауіпті өндірістерде істейтін
қызметкерлер ... ... ... ... ... ... ... зейнетақы алушының жасына және жеке ... ... ... ... ... зейнетақы қорларын кесте бойынша
берілертін зейнетақы төлемдерін жүзнге асырудың жаңа ... ... ... 2005 - 2006 жылдар. Зейнетақы жүйесінде ... ... шешу ... ... ... атап өтуге болады. Қазіргі
кездегі пайда болған мәселелер 2005 жылдың қараша айында өткен V ... ... ... ... мен ... ... не ... берілген болатын. Осы ұсыныстарды қабылдау арқылы зейнетақы
жүйесінің басты ... ... ... ... ... ... төмен болу мәселесін шешуге болады /3/
Қалыптасау кезеңінде жаңа жинақтаушы зейнетақы жүйесінің дамуын
ынталандыратын ерекше стратегиялық рөлі ҚР ... ... 1997 ... ... ...... жинақтаушы зейнетақы қорына
берілді. Мемлекеттік ... ... қоры ... ... өзіндік бастауыш алаңқайы болды: ол ... ... ... ... ... жарнасын қабылдады және зейнетақы
қорлары арасында алғашқы болып зейнетақы активтерін дербес басқаруға құқық
алды. Алғашқы он ... ... – 1998 ... ... 2002 жылға дейін Қор
ерекше «жанама қор» ... ... ол ... ... ... ... ... мүмкіндік берді және ол қандай да бір ... ... ... ... жөніндегі шешімді дербес қабылдай алмады.
Сонымен қатар, ... ... ... ... барынша қатыстыру және
жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ... ... жүзеге асырды. Бірақ басқа да ... емес ... ... ... нарығының дұрыс және бәсекелес қатысушылары
бола отырып, 2003 ... ... МЖЗҚ бұл ... беріп қоймады. МЖЗҚ
халық тарапынан жаңа ... ... ... ... ... ... ... және бәсекелес ортаны құру жөнінде ... ... ... ... ... ... – МЖЗҚ ... негізгі
көрсеткіштері бойынша көшбасшылық позициясы бар еліміздегі бірден-бір ірі
зейнетақы қоры.
Зейнетақы реформасын жүргізудің ... ... ... жарналарының
дербестендірілген есебі арқылы экономикалық өсуді ескеріп, зейнетақымен
еңбек салымын лайықтай отырып, қаржылық ... және әділ ... ... ... ... ... ... бірқатар мәселелерді шешуге арқау
болды: әлеуметтік кернеулікті жеңілдету, зейнетақы төлеу ауыртпалығынан
бюджетті ... ... ... көп және ашық ... ... ... септігін тигізу.
Зейнетақы реформасының нәтижесінде болшақ зейнетақылар сақталып арта
түсетін болды, ал экономика тағы бір ... ...... ... ... ... ... тарихындағы негізгі даму белестері
1997 жылдан бастау алды:
1997 жыл:
Қазақстан Республикасы Үкіметінің ... ... ... қамсыздандыру туралы тұжырымдамасы әзірленіп бекітілді.
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен
қамсыздандыру туралы» Заңы ... ... ... ... ... ... зейнетақы қоры»
жабық акционерлік қоғамын құру туралы» қаулысы қабылданды. МЖЗҚ ... ... ... ... ЖЗЖ ... ынталандыру, жинақтаушы
зейнетақы жүйесіне халықты барынша тартылуын қамтамасыз ету және жинақтаушы
зейнетақы жүйесінің базасын қалыптастыру, ... ... жаңа ... ... ... ... ... нарығының негізін және
бәсекелес ортаны қалыптастыру.
1998 ... ... ... ... және зейнетақы нарығының инфрақұрылымын
құру.
19 қаңтар Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы жүйесі тарихына МЖЗҚ алғашқы
зейнетақы жарнасы ... ... ... қор» ... қызметтерді жүзеге асырды: егер қызметкер
басқа зейнетақы қорын ... және ... шарт ... ... ... ... ... МЖЗҚ аударылады.
1999 жыл:
МЖЗҚ жинақтаушы зейнетақы жүйесі тарихындағы зейнетақы ... ... ... ... ... ... ... лицензия алды.
2003-2004 жылдар:
Зейнетақы төлемдеріне құқық алу сәтінде инфляция деңгейін есепке ... ... ... ... ... ... мөлшерінде
салымшыларға мемлекеттік кепідік беру.
Зейнетақы төлемдерінің кестесі анықталды және сақтандыру ұйымдары арқылы
зейнетақы алу мүмкіндігі ... ... ... ... ... және құрылымы өзгерді;
Міндетті жинақтаушы жарналарының төлемдері ... ... ... ... ... ... енгізілді;
Жинақтаушы зейнетақы жүйесін дамытудың 2005-2007 ... ... ... ... ... ... ... орталығы» РМКК базасында жинақтаушы зейнетақы
жүйесіндегі ... ... ... дара есеп ... құрылды.
Зейнетақы қорлары мен зейнетақы ... ... ... ... ... ... атаулы кірістілігін қорғау
жөнінде соттан тыс жауапкершілік белгіленді.
Мемлекеттік зейнетақы ... ... ... салымшылар мен зейнетақы
қорлары арасында зейнетақы жинақ ақшаларын аударуды жүзеге асыру
2007 жыл:
Қазақстанның ... ... ... 10 ... ... ... ... – жүйелі реформаға 10 жыл» халықаралық
конференциясы МЖЗҚ бастамасы бойынша ұйымдастырылып өткізілді./4/
1.3 Қазақстанда ... ақы ... ... ... ... зейнет ақы қоры – бұл мемлекеттік жинақтаушы зейнет ақы қоры ... емес ... ... ақы ... ... жылы 1 наурызына 12 мемлекетік емес және 1 ... ... ... ... ақы қоры ... ... ... ақы қоры (ары қарай Мемлекеттік жинақтау
зейнет ақы ... ... ... ... қаулысымен №1372 1997 4
қыркүйегінен құрылтайшысы Қазақстан Республикасында үкімет болып шыққан,
жабық акционерлік ... ... ... ... ... ... ... зейнет ақы салымдар жинауын іске асыратын және ... ... ... ... ... ... төлемін
жүзеге асыратын, сонымен қатар зейнетақы активтерін құру қызметін жүргізіп,
оларды ... ... ... ... банк ... қаржы ұйымдарының құнды қағаздарына инвестициялайтын заңды
тұлға болып табылады.
Мемлекеттік ... ... ... директорлар кеңесі құрамына ҚР
министрінің бірінші орынбасарының басшылығымен ... ... ... министрлігі және Еңбек пен халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің
өкілдері ... ... ... ... ... ... Үкімет жоғары орган функцияларын Қаржы Министрлігіне берді.
Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнет ақы қоры ... емес ... ақы ... ... және еркін зейнет ақы салымдарын жинауды және
алушыларға төлемді жүзеге асыратын, ... ... ... ақы ... ... арқылы оны инвестициялау жұмысын атқаратын заңды
тұлға.
Зейнет ақымен қамтамасыз етудің типтік келісімдеріне сай ... ... ... сонымен қатар:
салым салушыға есеп кітапшасындағы белгіленген жылына бір рет ... ... ... ... ... ... қатар салым салушының кез-келген
талабы бойынша өзіндік құнымен қосымша ақпарат жіберу;
салым салушылардың ... ... ... ... ... сақтау;
салым салушының арызы бойынша зейнетақы жинақтарын басқа Жинақтау зейнетақы
қорына аудару;
жылдық қаржы есебінің мәліметтері бойынша аудиторлық тексерулерді жүргізу.
Мемлекеттік емес жинақтаушы ... ... ашық және ... болып
бөлінеді.
Ашық жинақтаушы зейнетақы қорлары, алушының жұмыс орны мен тұратын жеріне
байланыссыз, салым ... ... ... ... ... жинақтаушы зейнетақы қорлары бір немесе бірнеше заңды
тұлғалардың жұмысшылары, яғни ... үшін ... олар осы ... ... ... болып табылады.
Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы қорының құрылтайшысы ... ... ... ... ... заңды және жеке тұлғалар
бола алады. Корпоративті жинақтаушы зейнетақы қорының құрылтайшылары мен
акционерлері тек ... ... ... тұлғалары ғана бола алады.
Жинақтау зейнетақы қоры Комитет бақылауында жеке келесі түрдегі есеп ... ... ... бухгалтерлік баланс,
қаржы-шаруашылық іс-әрекеті нәтижесі бойынша есеп,
өзіндік ақшаның жылжуы туралы есеп,
өзіндік капиталдың жылжуы туралы есеп,
айналымнан тыс активтердің ... ... ... ... ... ... ... есеп,
таза активтегі өзгерістер туралы есеп.
«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамтамасыз ету» туралы ... ... ... ... ... ... мен салым салушылардың
зейнетақы жинақтар есебін екі бөлек жүргізеді, олар ... ... және ... ... ... қоры деп ... заңның с.п. 2.1 25 бабына сәйкес, салым салушы қорының құралдары тек
келесі мақсаттарда қолданыла ... ... ... ... ... ... ... қаржы
құралдарына орналастыру;
зейнетақы төлемдерін заңға сай іске асыру;
зейнетақы жинақтарын басқа зейнетақы қорына заңға сәйкес аудару;
қате ... ... ... ... ... қорының өзіндік капиталына келсек, ол жарғылық капитал
мен қосымша төленген капитал ... ... ... және ... соммасы, жабылмаған зиян арасында айырманы құрайды.
Жинақтау зейнетақы қорының өзіндік капиталы құрылтайшылардың ... ... ... ... ... ... қоры өзіндік капиталында негізгі үлес салмақ
жарғылық капиталға тиеді. Бұл ... ашық және ... ... ... үшін сәйкесінше 2000 жылы 180 млн теңге мен
50 млн теңгеден аз емес деп білгіленген және 1 жыл ... ... ... 20 млн ... ... Жоғарыда айтылған Қазақстан Республикасындағы
№1372 қаулысы бойынша Мемлекеттік жинақтау зейнетақы ... 1998 ... ... 10 млн ... ... ... ... бері әлі
өзгерген жоқ. Жарғылық капиталға құралдар тек ақшамен және құрылтайшылардың
өзіндік құралдарының есебінен салынады. Олардың ары ... ... ... ... ... қамтамасыз ету нарығынан кетуге мәжбүр болуына
алып келеді де, содан ... ... ... көлемі бойынша
лидерлер орналасуында өзгерістер пайда болды./5/
Мысалы, 2000 жылы екі Мемлекеттік емес ... ... ... ЖАҚ ... ... қоры ... және ЖАҚ ... жинақтаушы
зейнетақы қоры Қазақстан Республикасында кәсіподақ Федерациясы»,
2001 жылы «Аbn Amro» және ... ... қоры ... Газ» және Philip Morris- да бірікті.Ұлар және Үміт ЖЗҚ-ң
қосылуы болды.
2004 жылы Құрмет және Қазақстан ЖЗҚ-ң БТА ... ... ... жылы Abn-Amro ЖЗҚ және ... ... ... болды,ЖЗҚ-ң
атауы Грантум болып өзгерсе,Халық жинақтаушы қорының атауы Атамекен болып
өзгерді.
2006 жылы ... ... ... ... ... жылы Валют-Транзит қорының банкроттыққа ұшырауы және активтерінің АЖЗҚ
Қонаевқа аударылуы.Республика ЖЗҚ-ң құрылуы.
2008 жылы Қонаев ... ... ЖЗҚ ... ... ... жылы МЖЗҚ мен БТА ... ... активтерінің бірігуі сәтті
аяқталды./6/
2009 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша ... ... ... ... меншікті капиталы, міндеттемелері және
активтері ... ... ... ... мың теңгемен)
|ЖЗҚ атауы |Капитал ... ... ... |
| ... ... ... |жиынтығы |
| | ... | | |
| | ... ... | | |
| | ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... |3 992 710 |398 994 |7 446 503 |11 439 213 |
| ... |487 805 |-79 843 |107 532 |595 337 ... | | | | |
| ... |639 829 |-7 821 |60 436 |700 265 ... |10 574 269 |-613 693 |778 332 |11 352 601 ... Қазақстан |11 192 856 |527 443 |230 830 |11 423 686 |
| ... ... 095 360 |-220 340 |7 556 643 |19 652 003 ... | | | | ... | | | | ... ... | | | | ... |610 436 |46 545 |126 717 |737 153 ... - ДЕМ" |640 271 |-169 612 |188 123 |828 394 ... |1 960 372 |-69 474 |89 742 |2 050 114 ... |154 183 |-228 104 |275 873 |430 056 ... |1 894 329 |-24 402 |377 166 |2 271 495 |
| ... |1 619 160 |-17 443 |166 152 |1 785 312 ... |1 753 973 |45 953 |31 810 |1 785 783 ... |244 288 |-33 214 |30 589 |274 877 ... |47 859 841 |-445 011 |17 466 448 |65 326 289 ... ... ҚР ... ... және ... ... реттеу мен қадағалау
агенттігі/7/
Мемлекеттік жинақтау зейнетақы ... ... ... тұрады:
Комиссионды сыйақы есебінен. Жинақы қорлармен ... ... ... ... салымдар соммасының 1%-н және зейнетақы
активтерін орналастыру дан алынған инвестициялық ... ... ... ... ... қоры ... зейнетақы салымдар соммасынан да
комиссионды ... ... бір рет лаып ... ... ... жыл нәтижелермен орташа инвестициялық табысқа қарай ... ... ... ... мен ... инвестициялау. Бұл
Жинақтау зейнетақы қоры үшін өте үлкен мәні бар табыс көзі. Олар ... ... ... ... бар.
Жинақтаушы зейнетақы қорларының әрекет етуі 3 кезеңнен ... ... ... ... білдіреді:
- бірінші кезеңде жарна түрінде жинақтаушы ... ... ... ... ... ... қаржы ресурстарын инвестициялау
жүзеге асады;
- үшінші кезеңде мерзімді зейнетақы төлеу жүзеге ... ... ... ... ... ... жүйесін
жаңғыртуда маңызды мәселелерінің бірі ... ... ал ... ... ... инвестициялаушы құралдардың көлемін және басқа да
маңызды міндеттердің ... ... ... ... Осы ... ... ... оларға сенімді инвестициялық қорғау қызметін
ұсына алатын капиталданған ұйымға бағытталады. Бұл ЖЗҚ ... ... ... бәсекенің өсуіне алып келеді және қабылданған
инвестициялық ... ... ... асырылатын инвестициялық
қызметтердің түрлі құралдарын өте ұқыпты талдауға итермелейді.
Зейнетақы ... ... ... ... ... ете
отырып, және салымшылардың қаржы құралдарын шоғырландыра отырып оларды
мынадай ... ... ... ... ... банк
депозиттеріне, мүліктерге және т.б.
Инвестицияға қатысты жалпы теориялық ... ... ... ... ... Қазіргі сарапшылардың зерттеулері капиталды
сапалы түрде басқарғанда ғана ... ... деп ... ... қаржы инвестицияларын ұйымдастыру, басқару, өмірді ... ... ... жалпы қағидаларына сәйкес жүзеге асады, онда
зейнетақы қызметтерінің ерекшеліктері көрсетіледі, атап айтатын болсақ:
- ... ... ... ... ... қағидасы;
- қаржы инвестициясын басқаруды кезең –кезеңімен ... ... ... тығыз байланысты және қаржы инвестицияларын басқарудың
арнайы саясатын өңдеуді қажет ... ... ... қорларының
инвестициялық әрекет ету процесі барысында зейнетақы ... ... ... ... рөл ... ... ақпараттар
келесі талаптарға сәйкес келу қажет:
- мәліметтер нақты болуы және алынған деректердің пайдалылығы ... зиян ... ... жоғарыда аталған қағидалармен ... ... бөлу ... ... қағидасы. Кейбір іс-шараларды орындау ... ... ... ... жүреді.
Зейнетақы бизнесіндегі қаржы инвестицияларының ерекшеліктерін
сипаттайтын жоғарыда аталған ... ... ... ... өндіріс жүйесінің инвестициялық процесін құруда ... ... ... ... ... ... ... көзқарас
белгілі бір деңгейде экономикалық дамуды ... және ... ... ... ... ... жүйесінің инвестициялық белсенділігін арттыру Қазақстан
үшін экономикалық жаңғыртудың ... ... бірі ... ... алдында отандық өндірісті дамыту үшін қаржы
ресурстарын ... және ... ... тұр. ... ... ... ... идеясымен сабақтас болуы керек,
яғни ... және ... ... төлеу, кейбір әлеуметтік
жеңілдіктерді алып ... ... ... ... ... мемлекеттік
міндеттемелерді сақтау қажет.
Қазақстан үшін зейнетақы жүйесін ... ... ... ... ... байланысты Батыс және Шығыс ... ... ие ... ... ... ... ... жылдам қартаюы;
дамушы елдерге тән жан басына шаққандағы табыстың төмендігі;
үлестіруші зейнетақы жүйесі тұрғындардың ... ... ... ... ... ... байланысты міндеттемелердің мөлшері қолда
бар нақты ресурстармен сәйкес келмейді.
Зейнетақы жүйесін жаңғырту ... ... ... және ... өмір сүру ұзақтығының өсуінің нәтижесінде
қарт ... ... ... ... ... ... Ол ең ... ... ... ... ... етіп ... ... көбісі қарттардың әл-ауқатын қажетті
деңгейде ... ете ... ... ... ... ... ... олар қайта бөлуді жиі өршітеді,
мысалы ... ... ... ... аз ... ... қаржыландырылады. Бұл ... ... ... ... ... қаржы нарығындағы мемлекеттік емес зейнетақы қорларының
пайда болуы мен дамуы, әлеуметтік әсер алудың ... ... ... ... инвестициялық саясатын негіздеу келесідей ... ... ... ... ... ... инвестиция бағыттарын);
инвестициялық артықшылықтарды қалыптастыру (инвестициялау ... ... ... ... бір актив түрінің сандық
мәнінің ... ... ... ... ... оның ... емес ... қорларының қызметтерін ... ... ... ... табылса, ал инвестициялық
мақсаттарды анықтау ... қоры және оның ... ... ... ... ... ... зейнетақы қорларының экономиканы қаржылдандыруға
қатысу мүмкіндігін келесі түрде кескіндеуге мүмкіндік береді (сурет 4 ... – 4. ... емес ... қорларының экономиканы
қаржыландыруға ... ... ... жалпы инвестициялық ... ... ... ... ... ... жағдайда, зейнетақы қорларының активтерін осылайша пайдалану
ел экономикасында қажетті роль ... ... ... ... ... ... мемлекеттік бағалы ... ... ... ... ... мемлекеттік қағаздарды жабу болып отыр.
Мемлекеттік қазыналық облигациялар нарығындағы ... ЖЗҚ ... ... бағалы қағаздарына салым
жасаудан бас ... ... ... ... ... етуші нормативтік талаптар ... ... ... ... белгілі бір бөлігін, тіпті олар қордың ... сай ... де ... ... ... ... ... кәсіпорындардың ... ... ... ... ... деп ... болмайды.
Өйткені, экономикалық және саяси жағдайлардың ... ... ... ... сонымен қатар, көбіне алып ... ... ... ... олар қысқа мерзімді
сипатқа ие болып отыр./8/
Аталған ... ... ... ... қоры өз шығындарын, банк-
кастодиан, мемлектеттік зейнетақы төлеу орталығы және зейнетақы активтерін
басқару компанияларының ... ... ... 2008 және 2009 жылы кейбір Жинақтау зейнет ақы қоры ... ... ... 2009 ... 1 ... ... бойынша 4 фондта
барлық зейнетақы жинақтарының 72,36%-ы концентрацияланған ... ... ... 0,23%-ға төмендеген болатын.2008 жылы Ұлар ... ... ... бақыланды (4%).Халықтық ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 62 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасында зейнет ақы жүйесі32 бет
Қазақстан Республикасында зейнет ақымен қамтамасыз етудің қазіргі жағдайы мен оны жетілдіру мәселелері79 бет
Қазақстан Республикасындағы зейнет ақы жүйесін реформалудың теориялық негіздері60 бет
Қазақстан Республикасының зейнет ақы жүйесі46 бет
Қазақстанда зейнет ақы қорларының дамуын талдау63 бет
Балалар ақыны Әнуарбек Дүйсенбиев туралы толғаныс13 бет
Еңбектің және оның төлемақысының есебі24 бет
Зейнетақы реформасы туралы20 бет
Қазақмыс корпорациясы ҚҚМЗ жағдайындағы жылына қуаттылығы 15 мың т. орташа болат құймаларын өндіру цехының жобасы76 бет
Қарттарға әлеуметтік көмек көрсету7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь