Популяция

ЖОСПАР

1.Популяция және оның құрылымы
2.Популяцияны сипаттайтын негізгі қасиеттер
3. Популяциялар санының ауытқулары

Қолданған әдебиеттер тізімі
ПОПУЛЯЦИЯЛАР ЭКОЛОГИЯСЫ
1.Популяция және оның құрылымы
Популяция дегеніміз - белгілі бір географиялық аумақта тіршілік етуге бейімделген, генетикалық шығу тегі бір, бір түрге жататын особьтар жиынтығы. Популяция латынның "попилус" - "халық, топ" деген мағынаны білдіреді.
Әрбір жеке түрдің өзіне тән таралу аймағы болады. Олардың сол аймақтағы тобы, сан мөлшері әр түрлі болуы мүмкін. Популяцияның сан мөлшерінің аз немесе көп болуы түрдің шығу тегіне, тарихына, ареалдың көлеміне т.б. көптеген себептерге байланысты.
Организмдердің популяцияларын жан-жақты зерттеуші экологтар С. С. Шварц, А. М.Гиляров, А. В. Яблоков, т.б. өздерінің еңбектерінде популяцияға қазіргі түрғыдан анықтама береді. Мәселен, С. С. Шварц (1969) популяция дегеніміз "Орта жағдайларының өзгерісіне үзақ уақыт бойы өзінің тұрақты санын ұстап тұратын бір түрге жататын организмдердің элементар топтар" деп анықтама береді. Ал, A. B. Яблоков өзінің еңбегінде "белгілі бір аумақты мекендейтін бір түрге жататын организмдердің эволюциялық даму жолы ұқсас топтары" дейді. A. M. Гиляров өзінің әріптестерінін идеяларын дамыта келіп, популяцияға біршама жаңа қөзкарасты анықтама беруге тырысты.
Популяция - белгілі бір аумақты мекендейтін шығу тегі бір, ұзақ жылдар бойы табиғаттағы санын тұрақты ұстап келе жатқан бір түрге жататын организмдер жиынтығы. Популяция ішінде үнемі тіршілік үшін күрес, басқа туыстық топтармен мүмкіндігінше шектелген формалар тіршілік етеді. Олар бір-бірінен - жергілікті, экологиялық, географиялық популяциялар деп бөлінеді. Популяцияларды осылайша жіктеу Н. П. Наумов жүйесіне негізделеді.
Популяция - биологиялық бірлік ретінде өзінің белгілі құрылымы, қасиеті және атқаратын функциялары арқылы ерекшеленеді. Популяция құрылымы ондағы особьтар санымен және кеңістікте таралуымен сипатталады. Ал, популяцияның функциясы басқа биологиялық жүйелермен үқсас келеді. Популяцияға тән касиеттерге өсу, даму, көбею, орта жағдайларының өзгерісіне бейімділігі, генетикалық шығу тегі, экологиялык жағдайлары жатады.
Элементар (жергілікті) популяция - табиғаты бірдей кішігірім аумақтарды мекендейтін бір түрге жататын особьтар жиынтығы. Элементар популяциялардың табиғаттағы саны, даму эволюциясы мен ұзақтығы биоценоздың күрделі немесе қарапайымдылығына, бірегейлігіне байланысты болады.
Табиғатта жергілікті популяциялардың араласып кетуі бір-бірінің арасындағы шекараны жойып, түрлердің ұсақтап кетуіне әкеліп соғады.
Экологиялық популяция - жергілікті популяциялардың жиын-тығы негізінде қалыптасады. Олар негізінде түр ішіндегі топтар болған-дықтан белгілі бір биоценозда тіршілік етуге бейімделген. Мәселен, кәдімгі ақ тиін көптеген ормандарда кең таралған. Сондықтан олардың "қарағайлық", "шыршалық" немесе т.б. экологиялық популяциялары көптеп кездеседі. Олар бір-бірімен жиі араласатындықтан генетикалық алмасулар элементар популяцияларға қарағанда баяу жүреді.
Географиялық популяция - географиялық жағдайлары бірдей аумақты қамтитын, особьтар топтарын қүрайтын экологиялық попу-ляциялардан тұрады. Географиялық популяциялар салыстырмалы түрде бір-бірімен нақты шектелген әрі өсімталдығы, особьтар формасы, экологиялық қатарлары, физиологиялық мінез-қүлқы және басқа да касиеттері арқылы ерекшеленеді. Популяциялардың осылайша ұзақ жылдар бойы жекеленуі бірте-бірте географиялық раса немесе жаңа түр формаларын дүниеге алып келуі мүмкін. Ондай түрлерді географиялық түр тармағы, раса немесе сол түрдің синонимі ретінде қарастырады. Мәселен, кәдімгі ақ тиіннің 20-дан астам географиялық популяциясы бар. Табиғатта популяцияның шекарасы мен дене тұрқы оның қандай аумақты мекендейтіндігінде емес популяцияның өзінің жеке қасиетгерімен
Пайдаланған әдебиет:
1.Ә.Бейсенова, А.Самақова, Т.Есполов, Ж.Шілдебаева. Экология және табиғатты тиімді пайдалану . Алматы. “Ғылым” баспасы. 2004 ж.
        
        ЖОСПАР
1.Популяция және оның құрылымы
2.Популяцияны сипаттайтын негізгі қасиеттер
3. Популяциялар ... ... ... тізімі
ПОПУЛЯЦИЯЛАР ЭКОЛОГИЯСЫ
1.Популяция және оның құрылымы
Популяция дегеніміз - белгілі бір географиялық аумақта тіршілік етуге
бейімделген, генетикалық шығу тегі бір, бір ... ... ... ... ... ... - ... топ" деген мағынаны
білдіреді.
Әрбір жеке түрдің өзіне тән таралу ... ... ... ... тобы, сан мөлшері әр түрлі болуы мүмкін. Популяцияның сан
мөлшерінің аз ... көп ... ... шығу ... тарихына, ареалдың
көлеміне т.б. көптеген себептерге байланысты.
Организмдердің популяцияларын жан-жақты зерттеуші ... С. ... А. ... А. В. Яблоков, т.б. өздерінің еңбектерінде популяцияға
қазіргі ... ... ... ... С. С. ... (1969) популяция
дегеніміз "Орта жағдайларының өзгерісіне үзақ уақыт бойы өзінің ... ... ... бір ... ... ... ... топтар" деп
анықтама береді. Ал, A. B. Яблоков өзінің ... ... бір ... бір ... жататын организмдердің эволюциялық даму жолы ұқсас
топтары" ... A. M. ... ... ... ... ... келіп,
популяцияға біршама жаңа қөзкарасты анықтама беруге тырысты.
Популяция - белгілі бір аумақты мекендейтін шығу тегі бір, ұзақ ... ... ... тұрақты ұстап келе жатқан бір түрге жататын
организмдер жиынтығы. Популяция ішінде үнемі ... үшін ... ... ... мүмкіндігінше шектелген формалар тіршілік етеді. Олар бір-
бірінен - жергілікті, ... ... ... деп ... осылайша жіктеу Н. П. Наумов жүйесіне негізделеді.
Популяция - биологиялық бірлік ретінде өзінің белгілі ... және ... ... арқылы ерекшеленеді. Популяция құрылымы
ондағы особьтар ... және ... ... ... ... ... ... биологиялық жүйелермен үқсас келеді.
Популяцияға тән касиеттерге өсу, даму, көбею, орта ... ... ... шығу ... ... ... ... (жергілікті) популяция - табиғаты бірдей кішігірім
аумақтарды мекендейтін бір ... ... ... ... ... ... ... даму эволюциясы мен ұзақтығы биоценоздың
күрделі немесе қарапайымдылығына, бірегейлігіне байланысты болады.
Табиғатта жергілікті популяциялардың араласып ... ... ... ... ... ... кетуіне әкеліп соғады.
Экологиялық популяция - жергілікті популяциялардың жиын-тығы негізінде
қалыптасады. Олар негізінде түр ішіндегі ... ... ... ... ... ... ... Мәселен, кәдімгі ақ тиін көптеген
ормандарда кең таралған. Сондықтан олардың "қарағайлық", "шыршалық" немесе
т.б. ... ... ... кездеседі. Олар бір-бірімен жиі
араласатындықтан генетикалық алмасулар элементар популяцияларға ... ... ... - ... ... ... ... особьтар топтарын қүрайтын экологиялық попу-ляциялардан тұрады.
Географиялық популяциялар ... ... ... ... ... ... особьтар формасы, экологиялық қатарлары, физиологиялық
мінез-қүлқы және басқа да касиеттері арқылы ерекшеленеді. ... ұзақ ... бойы ... ... ... раса ... түр ... дүниеге алып келуі мүмкін. Ондай түрлерді географиялық
түр ... раса ... сол ... синонимі ретінде қарастырады. Мәселен,
кәдімгі ақ тиіннің 20-дан ... ... ... бар. ... ... мен дене тұрқы оның қандай аумақты ... ... ... жеке ... ... Н. П. Наумовтың
зерттеулері бойынша популяциялардың ұсақ ... ... ... және ... ... деп тұжырымдайды. Осыған байланысты
табиғатта абсолютті ... ... ... әрбір түр өзінің даму
эволюциясы ... ... пен ... ... ... (орын ауыстыру)
кезінде бір-бірімен араласып отырады. Ал, өсімдіктер болса тозаңдары ... ... ... ... кең таралып жатады. Нәтижесінде, түр
шегіндегі ... әр ... ... қалыптасып отырады. Сондықтан
популяцияға экологиялық тұрғыда толық анықтама берілген жоқ. Осы бағытта С.
С. Шварцтың көзқарасы қолдауға ... ... ... ... ... түрдің сандык және сапалык параметрлерімен сипатталатын түр ішіндегі
тіршілік ... ... ... ... деп анықтама беріледі.
2.Популяцияны сипаттайтын негізгі қасиеттер
Популяцияның табигаттағы саны мен тығыздыгы. Популяцияның саны мен
тығыздығы оның қасиеттерін сипаттайтын ... ... ... ... саны ... белгілі бір көлемдегі немесе ... ... ... ... саны ... ... ... аз немесе көп болуы особьтардың өсімталдығы мен ... ... ... ... бір ... ... ... саны мен биомассасының салмағымен өлшенеді. Мәселен, ... ... саны 150 ... 1 м3 ... су дафниялардың
биомассасы 0,5 г.
Популяцияның тығыздығы олардың ... ... ... отырады.
Тығыздык шексіз өсуі мүмкін емес. Ол үшін особьтардың кең таралуына қолайлы
жағдай мен кеңістік болуы керек. Организмдердің ... ... ... ... ... жүре ... ... Осыған орай,
популяциялардың кездейсоқ, біркелкі және топтанып таралу жолдары бар.
Кездейсоқ таралу - тек ... ... тән ... ... ... ... таралуы алғашында кездейсоқ
болғанымен бірте-бірте көбейе түсіп, топтану немесе шашыранды
таралу сипатын алады.
Популяцияның табиғаттағы санын ... ... ... бар. ... ... ... және төменгі шегі боладьі. Одан әрі түр көбейе
алмайды. Сондықтан кез келген ... ... сан ... ... ... ... ... тырысады. Организмдердің табиғаттағы
санының ... ... және ... ... ... болады.
Мәселен, ұсақ сүт қоректілер, кеміргіштер, кейбір қүстар мен насекомдардың
өсу, көбею потенциалы өте ... ... ... бір ... ... ... есе, ал кейбір насекомдар 1300-1500 есе көбейетіні ғылымға мәлім.
Мұндай ... ... ... ... ... вирустар мен бактериялар өмірінде жиі кездесіп, ауыл
шаруашылығына немесе адам өміріне ... ... ... табиғаттағы санының күрт азайып кетуі де қалыпты
жағдай емес. Кей жағдайда ... ... ... ... ... ... санының қайталанбайтын, тұрақты, сирек
қайталанатын, ырғақты қайталанатын, тұрақты қайталанатын ... ... ... ... ... ... тарихта
бірнеше мысалдар арқылы көрініс берген. Американдық шабақ балықтарды аулау
1900 жылдан бастап жыл ... 2000 т ... Одан соң оны ... ... ... 98 % ... кеткен. Ал, 1944 жылдан бастап тағы да жылына 2500 т
шабақ ... ... ... ... ... XIX ғасыр мен XX ... ... ... ... түн ... Австралия жеріндегі қоян
мен Гавая аралындағы опунция кактусының, Еуразияға кең таралған колорада
коңызы мен ... ... ... ... болады. Организмдерде сирек
кездесетін мұндай құбылыстар көбінесе ... жаңа ... ... ... ... ... жағдайлар. Оның бірден-бір басты себебі,
жаңа ортаға кездейсоқ жолдармен ... ... ... ... ... немесе ересегінің келіп түсуі. Нәтижесінде, организмнің
бүрынғы мекенінде оның ғасырлар бойы ... ... ... ... ... ... т.б. ... қоюында екенін ғалымдар дәлелдеді.
Организмдердің көбею мүмкіндігі өте жоғары. Оны организмнің биотикалық
потенциалы дейді. Ғалымдар ... ... ... өсімталдығын
зерттеген кезде көптеген қызықты фактілерге көздері жеткен. ... ... 20 ... ... ... қабілетті болған. Егерде олардың
көбеюіне ешбір кедергі ... ... 36 ... ... ... жер ... кететіндігі дәлелденген. Сол сияқты кәдімгі бақ-бақ өсімдігі бір ... ... жер ... 10 жыл ... таралып кететін көрінеді.
Ал, балықтар уылдырығын он мыңдап шашқанымен оның небәрі 2-3 % ғана ... ... көбі ... ... ... салғанымен оның аман
калу мүмкіндігі 0,32 % деп есептеледі. Аталған фактілер организмдердің шын
мәніндегі тірі қалу ... өте аз ... ... ... сан мөлшері олардың шығынына да ... ... ... ... дегеніміз - белгілі бір уақыт
аралығындағы өлген ... ... ... ... орта
жағдайларына, қорекке, ауруларға, популяцияның жас ерекшеліктері мен ... ... ... ... ... Кейбір организмдердің шығыны жас
кезінде жоғары болса, ал біразы ересек кездерінде көбірек ... ... ... үш ... ... қарастыруға болады. Яғни,
организмдердің тірі қалу мүмкіндігінің үш типі бар.
Тірі қалу ... ... типі ... ... ... ағаштарға, адамдарға тән. Бұл жағдайда организмдердің өмір
ұзақтығы біркелкі дами келе ең соңғы ... ... ... ... ... шығын күрт көбейіп кетеді. Әрине, бірінші тип әрбір организмнің
шығу тегіне, ... ... ... ... ... әр ... ... жататын организмдердің өлім-жітімі өмірінің ұзына бойында
тұрақты болатын түрлерге тән. Бұларға тұшы ... ... ... ... жатады, әрі бұл сирек кездесетін күбылыс.
Үшінші тип те көптеген организмдердің өкілдерін қамтиды. Оларға ... - ... ... ... кезеңінде особьтардың шығынының
өте көп болуы. Мәселен, балықтар, құстар, омыртқасыз жануарлар ... ... ... ... өте көп тұқым мен ... ... ... ... ... 90-95 %-ке ... Организмдердің тірі қалу
мүмкіндігін білу популяциялардың пайдалы немесе зиянды түрлеріне ... мен ... ... маңызы зор.
Организмдердің өсімталдығы және шығынымен қатар олардың кеңістікте
таралуы ... да ... саны ... ... ... ... ... өзінің бар мүмкіндігінше ареалын кеңітуге тырысады. Ол
көбінесе жаңа ұрпақтардың саны мен ... ... ... ... ... ареалын шексіз кеңейте алмайды. Өйткені, жаңа жерлерде
немесе жаңа орта олардың бұрынғы мекеніндей қолайлы болмайды, әрі ... ... ... ... көбеюінің екі типі бар: экспонециальды және
логистикалық. ... ... ... ... еседі. Өсу жолын
математикалык формуламен өрнектеген А. ... (1920). ... өсуі ... оның ... ... тұрақтылығы мен
шектеуші факторлары жоқ ... ... ғана ... ... ... өсу жолы ... ... бармайды. Өйткені, шектеуші факторлар әсер
етіп өсу жылдамдығын, тұрақты көбеюде керісінше ... одан ... S - ... ... ... өсуі тұрақты болған жағдайда оның табиғаттағы саны ... бір ... өсіп ... ал ортаның қарсыласуы нәтижесінде оның
бағыты ауытки ... ... ... Популяциялардың осылайша алма
кезек ырғақты қайталану заңдылығын мұхиттардың тұрақты толысу және ... ... ... Бұл ... жер ... ... ... тән
қасиеттер болып саналады.
Популяцияларды сипаттайтын қасиеттердің бірі - оның жастық құрылымы.
Жалпы, популяциялардың ... мен ... ... жас ... болады. Көптеген популяциялар жас және жыныстық ... ... ... жас ... ... ... ... ұзақ жылдарға созылады. Популяцияларға қатысты организмдердің
предпродуктивті, репродуктивті және пострепродутивті ... ... ... ... аз немесе көп болуы әрбір ... ... ... ... ... деп ... ... жасы бірнеше жылға созылса, ал ересектері ... күн ... ... ... ... организмдер өзінің табиғаттағы сан мөлшерін тез
арада қалпына ... ... ... ... азаю процесі
ондағы жас особьтардің ... ... ... ... жас ... көп болуы популяцияның сандық және сапалық
құрамын жаңартып, әрі ... ... ... ... әсер ... особьтардың жасының ұзақтығы, өсімталдығы, көбею
жылдамдығы, ұрпақтар жиілігі жыл ... ... ... отырады.
Мәселен, дала тышқандарының аналықтары жылына 3-4 рет ... Ал, ... ... бір рет 1-2 ғана ... әкеледі.
Өсімдіктерден емен ағашы жүз жыл бойы үзбей тұқым ... ... оның ... ... ... өте қиын. Сондықтан
организмдердің ... ... ... минуттан бастап (бактериялар,
микроорганизмдер, т.б.) ... (сүт ... ... т.б.) ... ... ... т.б) жылдарға созылып жатады.
Популяциялардың жыныстық ерекшеліктері де сан ... ... ... ... ... ... Оларға аққу, ләйлек,
бұлдырық, т.б жатады. Енді біреулері топтасып, колония, үйір, тобыр, табын
құрып ... ... ... популяцияларда особьтардың жыныстық жағынан
тепе-теңдігі бұзылып, аталығы (коразы), не аналығының ... ... ... ... ... ... шілдер, тауықтар, кептер, қырғауыл,
т.б. мекиендері басым болып келеді. Сүт коректілерде де (жылқы, түйе, ... ... ... т.б.) ... еркектері аз, ұрғашыларының көптігімен
ерекшеленеді.
Ұсақ организмдердің жыныстық ара ... ... ... ... ... қарай ауысып отырады. Мысалы, дафниялар, өсімдік биттері,
көптеген микроорганизмдер қоректің сапасына, түріне, тапшылығына, ... ... ... ... т.б. ... байланысты бір
ұрпақтарында ұрғашылары басым болса, кейбір жағдайда кілең аталықтары пайда
болатыны ғылымға мәлім. ... ... ... даму ... ... үшін ... ... ұзақ жылдарға созылған бейімделушілік
қасиеттердің көрінісі болса керек.
3. Популяциялар санының ауытқулары
Популяциялардың табиғаттағы сан ... ... ... ... ... ішкі ... сыртқы себептері бар. Көптеген ... тез ... ... ... ... енді ... ... орынға тәуелді деп санайды. Шын мәнінде
қоректің мол ... ... ... көбейтуге негіз болғанымен, оның
жетіспеуі керісінше шектеуші фактор ретінде әсер етеді.
Экологтардың бір тобы ... ... ... ... ... ... т.б.) ... факторлардан (паразиттердің әсері,
аурулар, табиғи жаулары, т.б) жоғары қояды. ... де, ... ... ... ... биотоптарының типтеріне қарай факторлардың
ролінің арта ... ... ... ... ... ... ... өте экстремальды (ауа райы ... тез ... ... тіршілік етеді. Мұндай жерлерде популяцнялардың санының
ауытқуы абиотикалық факторларға тікелей ... ... Ал, ... ... ... те көп, әрі ... көп ... саны
артып, олардың арасындағы биотикалық ... ... ... бұл ... ... ... ... роль атқарады. Популяциялардың
санының ауытқуы мен ... ішкі ... да ... ... ... еселеп артуының белгілі бір потенциалды шегі
болады. Осы шектен асар кезде ішкі ... ... ... іске
қосылады. Нәтижесінде, популяция өзінің бұрынғы қалпына келеді. Әрине,
популяцияның қалпына келу ... ... сан ... ... ... организмдерде біркелкі болмайды. Мәселен, насекомдарда популяцияның
өсуі олардың особьтарының дене ... ... ... ... личинкалары мен қуыршақтарының шығынымен сипатталып, ... жүре ... Ал, ... одан әрі ... ... ... ... құбылысы дегеніміз организмдердің өз
ұрпақтарымен ... ... Бұл ... ... балықтарда,
қосмекенділерде, насекомдарда кездеседі.
Кейбір жәндіктерде популяцияның ішкі реттелу процесі тығыздық артқан
кезде олардың эмиграциясы ... ... ... ... кейбір құстар
ұяларын тастап ұшып кетсе, ... сүт ... алыс ... ... бастайды, ал кейбір насекомдар да ұшып кетіп ... ... ... бірі ... ... Яғни,
әрбір популяцияның өзіне тән ерекшеліктері болады. Олар - жас ... ... ... ... ... ... ... даму фазаларындағы өзгерістер мен айырмашылықтар. Мәселен, кейбір
"өткінші балықтар" бірақ рет ... ... ... ... ... Сол ... камбала балығы да жастары бірдей ұрпақтар беріп отырады.
Кейбір жәндіктердің дс бірдей жастағы ... ... ... ... ... қай ... екендігін ажырату өте киын. Бір мезгілде
олардың жұмыртқасын, личинкасын, ... ... ... ... ... ... көбелектер, шегірткелср, ... ... ... ... да топтануын көруге болады. Оны
жыныстық диморфизм ... ... ... бір ... аналықтары мен
аталықтарының морфологиялық және экологиялык жағынан айырмашылықтарының
болуы (мүйізді болуы немесе ... ... дене ... т.б.). ... ... қарай қорек түрлерінің өзгерісі күшті білінетін
организмдер бар. Мәселен, бәрімізге таныс ... кан ... ... тек қанмен қоректенуге бейімделсе, ал аталығы өсімдік шырынын
қанағат ... ... ... де ... ғана кан сорса, ал аталықтары
қоректенуден мүлдем құр калған. Мұндай полиморфизм құбылысы кейбір ... мен ... де ... әдебиет:
1.Ә.Бейсенова, А.Самақова, Т.Есполов, Ж.Шілдебаева. Экология және
табиғатты тиімді пайдалану . Алматы. “Ғылым” баспасы. 2004 ж.

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Адамның қоршаған ортаға биогеохимиялық адаптациясы. Биосфераның биогеохимиялық ұйымдастырылуы және популяцияның физиологиялық гетерогендігі19 бет
Алматы қаласының жағдайындағы Drosophila мelanogaster популяциясындағы особьтарға морфологиялық анализ жасай отырып қоршаған ортадағы ластаушы заттардың әсерін бағалау20 бет
Алматы қорығының сирек және жойылып бара жатқан жануарлар популяциясының экологиясы 44 бет
Демографиялық құрылысы,популяция саны және оның табиғаттағы айналымы3 бет
Демэкология - популяциялар экологиясы8 бет
Демэкология немесе популяциялар экологиясы7 бет
Консорция. Түрлік консорция. Популяциялық эндоконсорттар. Эпиконсорттар. комменсалдар. даралардың және популяцияның ассосациялануы13 бет
Консорция. түрлік консорция. популяциялық эндоконсорттар. эпиконсорттар. комменсалдар. даралардың және популяцияның ассосациялануы. биотрофикалық, сапротрофикалық, экотопикалық ассосациялану7 бет
Консорция. Түрлік консорция. Популяциялық эндоконсорттар. Эпиконсорттар. Комменсалдар. Даралардың және популяцияның ассосациялануы. Биотрофикалық, сапротрофикалық, экотопикалық ассосациялану жайында32 бет
Консорция.Түрлік консорция.Популяциялық эндоконсорттар.Эпиконсорттар.Комменсалдар.Даралардың және популяцияның ассосациялануы.Биотрофикалық, сапротрофикалық, экотопикалық ассосациялану11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь