Сандық дифференциялдау әдістері

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

1 Сандық дифференциялдау әдістері

1.1 Жуықтап дифференциялдау мәселесінің қойылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5

1.2 Ньютоның бірінші интерполяциялың формуласына негізделген жуықтап дифференциялдау формуласы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

1.3. Стирлинг формуласына негізделген жуық диферециалдау формулалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
1.4. Өзара бірдей қашықтықта орналасқан нүктелер үшін,осы нүктелерде берілген мәнімен өрнектелген сандық диффренциалдау формулалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15

1.5 Айнымалылары ажыралатын дифференциял теңдеулер ... ... ... ... ... ... ..20
1.6 Айнымалылары ажыралатын дифференциял теңдеулерді шешудің сандық әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25

2 Сандық дифференциалдау әдістерін программалау

2.1. Стирлинг формуласына негізделген жуық диферециялдау формулаларын программалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37

2.2. Ньютон интерполяциялық формуласына негізделген жуық
диффернециялдау формулаларын программалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...31

2.3. Функцияны Тейлор қатарына жаюға негізделген жуықтап диференциялдау формулаларын программалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .41

2.4 Коши есебін сандық шешудің бірінші ретті ренциальдық теңдеулер үшін Эйлер, Эйлер Коши және Рунге.Кутт әдістерінің алгоритмі және бағдарламасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...64
Паскаль тілінде сандық дифференциялдау әдісімен шешу қолданбалы мәселелер шешуде жиі қолданылатын есептер қатарына жатады. Диплом жұмысында бұл әдістердің мүмкіншіліктерін талдау, мәселелер шешуде кездесетін дербес тәсілдердің қолдану ерекшеліктерін үйрену, шешілетін есептерді кластарға топтастыру мәселелері қарастырылады [1].
Тақырыптың өзектілігі: Паскаль тілінде сандық дифференциялдау әдістерін талдау және алынған шешімді компьютер экранында көрнекі талдау мүмкіншілігін беретін программалар құру. Қолданбалы мәселелер шешуде сандық дифференциалдау әдістерінің жиі кездесуі паскаль тілінде сандық дифференциалдау әдістерін үйренуді, программаластыруды, қолданбалы мәселелерді шешуде қолдануды өзекті етеді.
1. Рашбаев Ж., Сандық әдістер курсының лабораториялық практикумы, Алматы: Білім 2002ж.
2. Абдукадиров А.А., Лабораторные работы по вычислительной математике и програмированию, Ташкент: Укитувчи 1993г.
3. Пулькин С. П., и другие, Вычислительная математика, М: Наука 1980г.
4. Кузнецов А. В., Холод Н. И., Костевич Л.С., Руководство к решению задач по математическому програмированию, Минск, 1978г.
5. Сұлтанғазин О.М., Атанбаев С.А., Есептеу әдісінің қысқаша теориясы 1-кітап. Оқу құралы. Алматы, Білім 1995ж.
6. Атанбаев С.А., Алгебраның есептеу әдістері /Оқу құралы/. Алматы, Республика баспа кабинеті, 1994г.
7. Бидайбеков Е.Ы., Корнилов В.С., Математическое моделирование и численные методы. Введение, Алматы, 1998г.
8. Демидович, Марон И.А. Основы вычислительной математики. М. Наука, 1966г.
9. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений , т.1. М.Физматгиз, 1962г.
10. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений , т.1. М.Физматгиз, 1962г.
11. Волков Е.А. Численные методы , М.: Наука, 1977г.
12. Заварыкин В.М., Житомировский В.Г., Лапчик М.П.Численные методы, М.: Просвещение, 1991г.
13. Калитин М.Г.Численное методы, М.: Наука, 1978г.
14. Марчук Г.И.Методы вычислительной математики, М.: Наука, 1980г.
15. Самарский А.А., Гулин Н.В.. Численные методы, М.Наука, 1989г.
16. Тынкевич М.А.. Лабораторный практикум по курсу "Численные методы анализа" Кемерово . 2002г.
17. Абрамов С.А., Зима Е.В. Начала информатики. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989.
18. Васюкова Н.Д., Тюляева В.В. Практикум по основам программирования. Язык ПАСКАЛЬ: Учеб. пособие для учащихся сред. спец. учеб. заведений. - М. Высш. шк., 1991.
19. Дагене В.А. и др. 100 задач по программированию: Кн. для учащихся: Пер. с лит./В.А. Дагене, Г.К. Григас, К.Ф. Аугутис. - М.: Просвещение, 1993.
20. Джонс Ж., Харроу К. Решение задач в системе Турбо Паскаль/Пер. с англ.; Предисл. Ю.П. Широкого. - М.: Финансы и статистика, 1991.
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
..................................................3
1 Сандық дифференциялдау әдістері
1.1 Жуықтап дифференциялдау мәселесінің
қойылуы......................................5
1.2 Ньютоның бірінші интерполяциялың формуласына негізделген жуықтап
дифференциялдау
формуласы................................................................6
1.3. Стирлинг ... ... жуық ... Өзара бірдей қашықтықта орналасқан нүктелер үшін,осы нүктелерде
берілген мәнімен өрнектелген сандық диффренциалдау
формулалары.................................................................
.........................................15
1.5 Айнымалылары ажыралатын дифференциял
теңдеулер..........................20
1.6 Айнымалылары ажыралатын ... ... ... ... ... ... ... программалау
2.1. Стирлинг формуласына негізделген жуық диферециялдау формулаларын
программалау................................................................
..............37
2.2. Ньютон интерполяциялық формуласына негізделген ... ... ... ... ... ... негізделген жуықтап диференциялдау
формулаларын
программалау.................................................41
2.4 Коши есебін ... ... ... ... ... ... үшін
Эйлер, Эйлер Коши және Рунге-Кутт әдістерінің алгоритмі және
бағдарламасы................................................................
.........................................43
Қорытынды...................................................................
.........................................62
Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі......................................................................
.64
Кіріспе
Паскаль тілінде сандық дифференциялдау ... шешу ... ... жиі ... ... ... жатады. Диплом жұмысында
бұл әдістердің мүмкіншіліктерін талдау, мәселелер шешуде кездесетін дербес
тәсілдердің қолдану ерекшеліктерін үйрену, ... ... ... ... ... ... ... Паскаль тілінде ... ... ... және ... ... ... экранында көрнекі талдау
мүмкіншілігін беретін программалар құру. Қолданбалы мәселелер шешуде сандық
дифференциалдау ... жиі ... ... ... сандық
дифференциалдау әдістерін үйренуді, ... ... ... ... ... ... жұмыстың мақсаты: Паскаль тілінде сандық дифференциялдау
әдістерін ... ... ... ... ... және ... программалар көмегінде шешу, талдау. Программалардың көмегінде
алынған нәтижелерді талдау.
Дипломдық жұмыстың міндеті: Паскаль ... ... ... ... және ... ... үйрену.
Зерттеу объектісі: Сандық дифференциалдау әдістері.
Зерттеу пәні: Сандық әдістер және программалау тілдері.
Ньютонның бірінші интерполяциялық формуласына ... ... ... ... ... жуықтап дифференциалдау,
бірдей қашықтықта орналасқан нүктелердегі ... ... ... ... әдістеріне алгоритм, программа құру және мәселелер
шешу.
Жоғарыда қойылған мәселені көрнекті шешудің әдістерін талдау ... ... ... ... ... ... мүмкіншілігін беретін
программалық модульдер құру дипломдық жұмыстың негізгі бөлігі ... ... ... ... ... ... үйретуде қолданылатын паскаль тілінің операторлары қарастырылған.
Құрылған программаларда әрбір әдістің ... ... ... ... ... ... қолданылған. Бұл тәсіл әрбір әдісті
пайдаланушы мысалдар шешкенде терең түсіну мүмкіншілігін ... ... ... ... Enter ... басқанға дейін көрініп тұрады. Бұл
уақытта пайдаланушы әдістің осы ... ... ... ... бар ... тексеру мүмкінділігі болады. Сол үшін ... ... ... көрнекті бейнелеуге барынша көп көңіл берген.
Программалау ... ... ... ... ... ... сәйкестендірілген. Қайталанатын есептеу амалдарына
процедуралар қолданылған, бұл ... ... ... ... ... ... модульдік құрылымға барынша
жақындастырылған. Бұл ... ... ... ... ... ... ... болады .
Сандық дифференциалдау әдісіне құрылған программаны тестілеуден өткізу
үшін, осы ... ... ... ... ... программа
нәтижесі және кітаптағы нәтижелермен салыстырып талданды. Жаңы мысалдар
қарастырғанда программалық ... ... шешу ... және ... ... ... керектігі жайлы әрбір әдіс үшін жеке
ескертулер айтылып өтілген. ... оңай ... үшін ... сұрақ
– көрсету әдісін пайдаланылады [2].
Паскаль тілінде сандық дифференцилдау ... ... ... шешу үшін ... мәселе шешу кезінде ғылыми көзқарас
деңгейінің өсуіне өз ықпалын ... ... көп ... ... ... талдауға көп уақыт болады. Бұл ... ... ... ... орындайтын қалыпты амалдарды компьютерді көріп ... әсер ... ... ... ... ... файлдарға жазылады. Жазылған нәтижелер керекті жағдайларда баспаға
шығарылып талдау мүмкіншілігі беріледі.
Дипломдық жұмыстың құрылымы: ... ... екі ... ... Бірінші
тарауда төмендегі мәселелер қарастырылған. Паскаль тіліндегі программалар
құрлымы және процедуралар, функцияларды қолданбалы есептерді шешуде ... ... ... ... оларды қолдану
программаларды тиімділеу әдістері қарастырылған. ... ... ...... бірдей есептеу жұмыстарын орындайтын ... ... ... ... тиімділеуге алып келеді.
Программаның тиімділеудің ... бір ... ... ... ... дифференциялдауда функцияларды ... ... ... ... ... ... ... Сол
үшін бұл диплом ... ... ... ... ... ... ... Процедуралардың параметірлі және
параметірсіз түрлерін сандық дифференциялдау есептер шешуде қолданылып
талданған.
Екінші тарауында осы қарастырылған сандық ... ... және ... ... ... қолданылған.
Дипломдық жұмыстың көлемі 64 бет.
1 Сандық дифференциялдау әдістері
1.1 Жуықтап дифференциялдау
Практиканың есептерді ... жиі ... ... ... ... ... ... табу керек болады. Кейбір
жағдайларда ... ... ... ... ... оны ... мүмкін болмайды, ол жағдайда жуықтап ... ... ... ... ... табу үшін f(x) ... берілген
[а,в] аралығында интерполяциялық функциямен көп жағдайда көп ... және ... a

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
050717 – Жылуэнергетика мамандығы бойынша оқитын студенттердің оқу -өндірістік машықтанудан өтуге арналған әдістемелік нұсқау8 бет
«Сандық әдістер» пәнінен зертханалық жұмыстар. Оқу құралы161 бет
Дифференциалдық теңдеулер көмегімен физика есептерін шешу және оны компьютерлік модельдеуде пайдалану25 бет
Жалақының мәні мен түрлері, формалары14 бет
Жылуөткізгіштік теңдеуінің анық айырымдық схемасы, оны шешудің сандық тәсілі86 бет
Нақты сандар жиыны47 бет
Полифазалық үлгілердегі стационарлық емес жылуөткізгіштік процестерін есептеу тәжірибелері арқылы зерттеу5 бет
Сандық әдістер пәнінен пәнді оқып-үйренуге арналған әдістемелік нұсқау12 бет
Сандық әдістердегі ақпараттық технология181 бет
Ток функциясы, құйын24 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь