Сандық дифференциялдау әдістері


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

1 Сандық дифференциялдау әдістері

1.1 Жуықтап дифференциялдау мәселесінің қойылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5

1.2 Ньютоның бірінші интерполяциялың формуласына негізделген жуықтап дифференциялдау формуласы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

1.3. Стирлинг формуласына негізделген жуық диферециалдау формулалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
1.4. Өзара бірдей қашықтықта орналасқан нүктелер үшін,осы нүктелерде берілген мәнімен өрнектелген сандық диффренциалдау формулалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15

1.5 Айнымалылары ажыралатын дифференциял теңдеулер ... ... ... ... ... ... ..20
1.6 Айнымалылары ажыралатын дифференциял теңдеулерді шешудің сандық әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25

2 Сандық дифференциалдау әдістерін программалау

2.1. Стирлинг формуласына негізделген жуық диферециялдау формулаларын программалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37

2.2. Ньютон интерполяциялық формуласына негізделген жуық
диффернециялдау формулаларын программалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...31

2.3. Функцияны Тейлор қатарына жаюға негізделген жуықтап диференциялдау формулаларын программалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .41

2.4 Коши есебін сандық шешудің бірінші ретті ренциальдық теңдеулер үшін Эйлер, Эйлер Коши және Рунге.Кутт әдістерінің алгоритмі және бағдарламасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...64
1. Рашбаев Ж., Сандық әдістер курсының лабораториялық практикумы, Алматы: Білім 2002ж.
2. Абдукадиров А.А., Лабораторные работы по вычислительной математике и програмированию, Ташкент: Укитувчи 1993г.
3. Пулькин С. П., и другие, Вычислительная математика, М: Наука 1980г.
4. Кузнецов А. В., Холод Н. И., Костевич Л.С., Руководство к решению задач по математическому програмированию, Минск, 1978г.
5. Сұлтанғазин О.М., Атанбаев С.А., Есептеу әдісінің қысқаша теориясы 1-кітап. Оқу құралы. Алматы, Білім 1995ж.
6. Атанбаев С.А., Алгебраның есептеу әдістері /Оқу құралы/. Алматы, Республика баспа кабинеті, 1994г.
7. Бидайбеков Е.Ы., Корнилов В.С., Математическое моделирование и численные методы. Введение, Алматы, 1998г.
8. Демидович, Марон И.А. Основы вычислительной математики. М. Наука, 1966г.
9. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений , т.1. М.Физматгиз, 1962г.
10. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений , т.1. М.Физматгиз, 1962г.
11. Волков Е.А. Численные методы , М.: Наука, 1977г.
12. Заварыкин В.М., Житомировский В.Г., Лапчик М.П.Численные методы, М.: Просвещение, 1991г.
13. Калитин М.Г.Численное методы, М.: Наука, 1978г.
14. Марчук Г.И.Методы вычислительной математики, М.: Наука, 1980г.
15. Самарский А.А., Гулин Н.В.. Численные методы, М.Наука, 1989г.
16. Тынкевич М.А.. Лабораторный практикум по курсу "Численные методы анализа" Кемерово . 2002г.
17. Абрамов С.А., Зима Е.В. Начала информатики. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989.
18. Васюкова Н.Д., Тюляева В.В. Практикум по основам программирования. Язык ПАСКАЛЬ: Учеб. пособие для учащихся сред. спец. учеб. заведений. - М. Высш. шк., 1991.
19. Дагене В.А. и др. 100 задач по программированию: Кн. для учащихся: Пер. с лит./В.А. Дагене, Г.К. Григас, К.Ф. Аугутис. - М.: Просвещение, 1993.
20. Джонс Ж., Харроу К. Решение задач в системе Турбо Паскаль/Пер. с англ.; Предисл. Ю.П. Широкого. - М.: Финансы и статистика, 1991.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге


Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
..................................................3
1 Сандық дифференциялдау әдістері
1.1 Жуықтап дифференциялдау мәселесінің
қойылуы......................................5
1.2 Ньютоның бірінші интерполяциялың формуласына негізделген жуықтап
дифференциялдау
формуласы................................................................6
1.3. Стирлинг формуласына негізделген жуық диферециалдау
формулалары.................................................................
.........................................11
1.4. Өзара бірдей қашықтықта орналасқан нүктелер үшін,осы нүктелерде
берілген мәнімен өрнектелген сандық диффренциалдау
формулалары.................................................................
.........................................15
1.5 Айнымалылары ажыралатын дифференциял
теңдеулер..........................20
1.6 Айнымалылары ажыралатын дифференциял теңдеулерді шешудің сандық
әдістері
............................................................................
.........................25
2 Сандық дифференциалдау әдістерін программалау
2.1. Стирлинг формуласына негізделген жуық диферециялдау формулаларын
программалау................................................................
..............37
2.2. Ньютон интерполяциялық формуласына негізделген жуық
диффернециялдау формулаларын
программалау.......................................31
2.3. Функцияны Тейлор қатарына жаюға негізделген жуықтап диференциялдау
формулаларын
программалау.................................................41
2.4 Коши есебін сандық шешудің бірінші ретті ренциальдық теңдеулер үшін
Эйлер, Эйлер Коши және Рунге-Кутт әдістерінің алгоритмі және
бағдарламасы................................................................
.........................................43
Қорытынды...................................................................
.........................................62
Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі......................................................................
.64
Кіріспе
Паскаль тілінде сандық дифференциялдау әдісімен шешу қолданбалы
мәселелер шешуде жиі қолданылатын есептер қатарына жатады. Диплом жұмысында
бұл әдістердің мүмкіншіліктерін талдау, мәселелер шешуде кездесетін дербес
тәсілдердің қолдану ерекшеліктерін үйрену, шешілетін есептерді кластарға
топтастыру мәселелері қарастырылады [1].
Тақырыптың өзектілігі: Паскаль тілінде сандық дифференциялдау
әдістерін талдау және алынған шешімді компьютер экранында көрнекі талдау
мүмкіншілігін беретін программалар құру. Қолданбалы мәселелер шешуде сандық
дифференциалдау әдістерінің жиі кездесуі паскаль тілінде сандық
дифференциалдау әдістерін үйренуді, программаластыруды, қолданбалы
мәселелерді шешуде қолдануды өзекті етеді.
Дипломдық жұмыстың мақсаты: Паскаль тілінде сандық дифференциялдау
әдістерін үйрену, алгоритмдеу, программалау, есептер жинақтау және оларды
түзілген программалар көмегінде шешу, талдау. Программалардың көмегінде
алынған нәтижелерді талдау.
Дипломдық жұмыстың міндеті: Паскаль тілінде сандық дифференциялдау
әдістерін программалау және есептер шешуді үйрену.
Зерттеу объектісі: Сандық дифференциалдау әдістері.
Зерттеу пәні: Сандық әдістер және программалау тілдері.
Ньютонның бірінші интерполяциялық формуласына негізделген жуықтап
дифференциалдау, Стиирлинг формуласына негізделген жуықтап дифференциалдау,
бірдей қашықтықта орналасқан нүктелердегі функция мәніне негізделген
жуықтап дифференциалдау әдістеріне алгоритм, программа құру және мәселелер
шешу.
Жоғарыда қойылған мәселені көрнекті шешудің әдістерін талдау және
алынған шешімді компьютер экранында көрнекті талдау мүмкіншілігін беретін
программалық модульдер құру дипломдық жұмыстың негізгі бөлігі болып
табылады.
Орындалған жұмыстың екінші бөлімінде сандық дифференциалдау
әдістерін үйретуде қолданылатын паскаль тілінің операторлары қарастырылған.
Құрылған программаларда әрбір әдістің шешілу кезеңдерінде алынатын
нәтижелер экранда бейнеленетін тәсілде қолданылған. Бұл тәсіл әрбір әдісті
пайдаланушы мысалдар шешкенде терең түсіну мүмкіншілігін береді. Әрбір
кезең нәтижесі экранда Enter клавишасын басқанға дейін көрініп тұрады. Бұл
уақытта пайдаланушы әдістің осы кезеңдегі алынған нәтижесінің қандай
кемшілідктері бар жоқтығын тексеру мүмкінділігі болады. Сол үшін ... жалғасыҰқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
050717 – Жылуэнергетика мамандығы бойынша оқитын студенттердің оқу -өндірістік машықтанудан өтуге арналған әдістемелік нұсқау8 бет
«Сандық әдістер» пәнінен зертханалық жұмыстар. Оқу құралы161 бет
Бинарлы газ қоспаларындағы диффузиялық орнықсыздық35 бет
Дифференциалдық теңдеулер көмегімен физика есептерін шешу және оны компьютерлік модельдеуде пайдалану25 бет
Жалақының мәні мен түрлері, формалары14 бет
Жылуөткізгіштік теңдеуінің анық айырымдық схемасы, оны шешудің сандық тәсілі86 бет
Зерттеу процессі кезіндегі экспериментті жоспарлау әдістері4 бет
Нақты сандар жиыны47 бет
ПОЛИКАРБОН ҚЫШҚЫЛДАРЫ МЕН БЕНТОНИТ САЗЫ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ГЕЛЬДЕРІНІҢ БЕТТІК БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРМЕН ӘРЕКЕТТЕСУІ67 бет
Полифазалық үлгілердегі стационарлық емес жылуөткізгіштік процестерін есептеу тәжірибелері арқылы зерттеу5 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь