Қазақстандағы қонақ үй қызметтері


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5
1 Қонақ үй клиенттерін орналастыру және қызмет көрсету құралдарының теориялық жіктелімі
1.1 Қонақ үйдегі клиенттерді орналастыру және оларға көрсетілетін басқа да қызметтерінің мәні 7
1.2

1.3 Қонақ үй қызметтерінің және орналастыру құралдарының негізгі сипаттамалары
Қонақ үй қызметтерінің ерекшеліктері
17

24

2 Қазақстандағы қонақ үй қызметтерінің қазіргі жағдайын талдау

2.1

2.2
Қазақстан қонақ үйлерінде клиенттерді орналастыру және қызмет көрсетудің қазіргі деңгейі
«Риджент Алматы» қонақ үйінде клиенттерге қызмет көрсетуді және орналастыру жағдайын талдау

33


44

3
Қонақ үй клиенттерін орналастыруды және оларға қызмет көрсетуді жақсарту жолдары

3.1


3.2


Қонақ үй клиенттерін орналастыруға және оларға қызмет көрсетуге әсер етуші факторлар мәселелері мен оларды шешу жолдары
Қонақ үй клиенттеріне ұсынылатын қызметтерді жақсарту тәсілдері


ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


58


64


76


Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
78
1. Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе: Практикум. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2010. – 176 с.;
2. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Практикум / Н.И. Кабушкин, В.И. Малашенко. – Мн.: БГЭУ, 2009. – 137 с.;
3. Оганесян И.А. Управление персоналом организации.- Мн.: Амалфея, 2010. – 256 с.;
4. Оучи У.Г. Методы организации производства: японский и американский подходы. - М.: Экономика, 1999;
5. Смирнов В.С. Менеджмент в туризме: Курс лекций. – Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2011. – 331 с.;
6. Управление персоналом: Учебное пособие / Беляцкий Н.П., Велесько С.Е., Ройш П. – Мн.: ИП "Экоперспектива", 2013. – 320 с.;
7. Л.Портер. Эффективный менеджер: Мотивация вашего коллектива./ Учебное пособие “The Open University”, 2009;
8. Э.Лоулер. Мисникова Л.В. Мотивация труда: виды, направления гармонизации.// Белорусский экономический журнал. 1986 г. № 2.
9. Дормашев Ю. Б. Психология внимания./ Дормашев Ю. Б., Романов В. Я. - М.: Тривола, 1995.-352 с.
10. Драгачёв С. П. Туризм и здоровье./ Драгачёв С. П. - М.: Знание, 1984. – 96 с.
11. Жулевич С. В. Организация туризма: Учебно-практическое пособие./ Жулевич С. В., Конанёв А. С. - Минск: БГЭУ, 2001. – 156 с.
12. Кабанов В. С. Менеджмент: Проблемы - программа - решение./ Кабанов В. С. - СПб: Лениздат, 1990. – 112 с.
13. Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма: Учебное пособие./ Кабушкин Н. И. - Минск: БГЭУ, 1999.-644 с.
14. Как провести социологическое исследование / Под ред. М. К. Горшкова. - М.: Политиздат, 1990. – 288 с.
15. В.Варум. Как быть здоровым. - М.: Медицина, 1990. – 240 с.
16. Каутова Г. А. Экономика современного туризма./ Каутова Г. А. - Москва - СПб.: Издательский торговый дом «Герда», 1998. – 118 с.
17. Квартальнов В. А. Туризм: Учебник./ Квартальнов В. А. - М.: Финансы и статистика, 2001.-320 с.
18. Квартальнов В. А. Стратегический менеджмент в туризме. Современный опыт управления./ Квартальнов В. А. - М.: Финансы и статистика, 1999. – 490 с.
19. Климова В. И. Человек и его здоровье - 2-е изд., перераб. и доп./ Климова В. И. - М.: Знание, 1990.-224 с.
20. Ковалёв Е. М. Гуманитарная география России./ Ковалёв Е. М. - М.: Варяг, 1995.- 448 с.

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 84 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге


МАЗМҰНЫ
| | |беті |
| |Кіріспе....................................................|5 |
| |.......................................... | |
|1 |Қонақ үй клиенттерін орналастыру және қызмет көрсету | |
| |құралдарының теориялық жіктелімі | |
|1.1 |Қонақ үйдегі клиенттерді орналастыру және оларға |7 |
| |көрсетілетін басқа да қызметтерінің мәні | |
|1.2 |Қонақ үй қызметтерінің және орналастыру құралдарының |17 |
| |негізгі сипаттамалары | |
|1.3 |Қонақ үй қызметтерінің ерекшеліктері |24 |
| | | |
|2 |Қазақстандағы қонақ үй қызметтерінің қазіргі жағдайын | |
| |талдау | |
| | | |
|2.1 |Қазақстан қонақ үйлерінде клиенттерді орналастыру және |33 |
| |қызмет көрсетудің қазіргі деңгейі | |
|2.2 |«Риджент Алматы» қонақ үйінде клиенттерге қызмет көрсетуді | |
| |және орналастыру жағдайын талдау |44 |
| | | |
|3 |Қонақ үй клиенттерін орналастыруды және оларға қызмет | |
| |көрсетуді жақсарту жолдары | |
| | | |
|3.1 |Қонақ үй клиенттерін орналастыруға және оларға қызмет | |
| |көрсетуге әсер етуші факторлар мәселелері мен оларды шешу |58 |
| |жолдары | |
|3.2 |Қонақ үй клиенттеріне ұсынылатын қызметтерді жақсарту | |
| |тәсілдері |64 |
| | | |
| | | |
| |ҚОРЫТЫНДЫ..................................................|76 |
| |............................. | |
| |Пайдаланған әдебиеттер тізімі |78 |
| |................................................... | |
КІРІСПЕ
Бүгінгі таңда қонақжайлылық индустриясы экономикамыздың дамуының
әлуетті және болашағы зор салаларының бірі болып танылып отыр. Қонақ үй
бизнесі туризмнің маңызды құраушысы ретінде жүреді.Ал туризм болса,
әлеуметтік –тұрмыстық инфрақұрылымның салааралық кешені ретінде әлемдік
экономикада басты рөлді алады, әлемдік ұлттық өнімнің 1\10 бөлігін
қамтамасыз етеді. Қазіргі кезде әрбір он бесінші қызметкер қонақ үй
бизнесінде жұмыс істейді. Туризм үлесіне әлемдік капиталдың шамамен жеті
проценті, салық түсімдерінің бес проценті, тұтынушы шығындарының он бір
проценті келеді.бұл көрсеткіштер, әрине туризм индустриясының , оның ішінде
, қонақ үй саласының жұмыс істеуіне тікелей экономикалық тиімділікпен
сипатталынады. Туризм тек қана экономикалық мағынаға ғана емес, сонымен
мемлекетаралық байланыстардың әлеуметтік және мәдени дамуына ықпалын
тигізіп,халықтың танымдық деңгейін көтереді.
Жұмыстың өзектілігі. Қазақстанның туризм саласында келесідей
қайта құрулар орын алды: туристік қызметтердің жалпы көлемінде ішкі туризм
көрсеткіштері өсуде, келу туризмінің көрсеткіштер динамикасы жыл сайын
артуда ,кету туризмінің көрсеткіштерінің үлесі тұрақталуда. Қазақстандық
туризмнің стратегиялық міндеті-туристік қызметтердің жалпы көлемінде келу
туризмінің үлесін арттыру. Қонақ үй бизнесі Қазақстанда нарықтық
қатынастарды қалыптастыруда жетекші салалардың біріне айналып отыр.
Экономикалық қызметтің сферасы ретінде қонақ үй бизнесі қаржылық
ауытқуларға шалдығуда. Қонақ үй каәсіпорындары қазіргі кезде қонақ үй
қызметтеріне қалыптасқан өзгерістерді жете түсіну үшін бұл ауытқуларды
ескеруі қажет, сондықтан да бұл дипломдық жұмыстың маңызы өте зор.
Қазақстан жас мемлекет, ол күнделікті дамып келеді, бұл халықаралық
деңгейде іс-шаралар өткізуге мүмкіндік береді.
Қазақстан  1997 жылдан бері Халықаралық көрмелер бюросының (ХКБ)
мүшесі болып табылады. Ел EXPO-ға 2005 жылдан бері (EXPO-2005 (Айчи)
қатысады, EXPO-2008 (Сарагоса), EXPO-2010 (Шанхай). Сарагоста өткен EXPO-
2008 қорытындылары бойынша «С» санаты бойынша қатысқан 140 қатысушы елдің
ішінде Қазақстан павильоны сыртқы және ішкі ресімдеу критерийлері бойынша
үшінші орынға ие болады.
152-Бас Ассамблеяда құпия дауыс беру нәтижесінде Қазақстанның астанасы
мейлінше көп дауыс жинап, Бельгияның Льеж қаласын жеңіп, ««ЕХРО» -2017»
өткізу орны болып анықталды.
Осындай ауқымға және деңгейге ие «ЕХРО» секілді іс-шара біздің
елімізде бірінші рет өткізіліп отыр. Астанада дүниежүзілік көрме өткізу –
Қазақстан үшін үлкен мәртебе болып табылады. ЕХРО» 2017 бюджеті 2013 жылдың
соңында анықталады. Алайда қазір осы іс шара үшін қандай объектілер
салынатыны белгілі.
Жұмыстың мақсаты: Қонақ үйдегі қызмет көрсету жағдайын талдау және
жақсарту жолдарын ұсыну
Жұмыстың міндеттері. Берілген жұмыстың мақсатына қарай келесі
міндеттер орындалды:
- Қонақ үй клиенттерін орналастыру және қызмет көрсету құралдарының
теориялық жіктелімі қаралды;
- Қонақ үйдегі клиенттерді орналастыру және оларға көрсетілетін басқа да
қызметтерінің мәні ашылды;
- Қонақ үй қызметтерінің және орналастыру құралдарының негізгі
сипаттамалары келтірілді;
- Қонақ үй қызметтерінің ерекшеліктері белгіленді;
- Қазақстандағы қонақ үй қызметтерінің қазіргі жағдайын талдау;
- Қазақстан қонақ үйлерінде клиенттерді орналастыру және қызмет көрсетудің
қазіргі деңгейі;
- «Риджент Алматы» қонақ үйінде клиенттерге қызмет көрсетуді және
орналастыру жағдайын талдау;
- Қонақ үй клиенттерін орналастыруды және оларға қызмет көрсетуді жақсарту
жолдары;
- Қонақ үй клиенттерін орналастыруға және оларға қызмет көрсетуге әсер
етуші факторлар мәселелері мен оларды шешу жолдары;
- Қонақ үй клиенттеріне ұсынылатын қызметтерді жақсарту тәсілдері
Зерттеу пәні. Қонақ үй қызметтері
Зерттеу объектісі. «Риджент Алматы» қонақ үйі
Бітіру жұмысының барысында келесідей зерттеу әдістері қолданылды:
салыстырмалы-сипаттамалық, статистикалық және тарихи әдістер, жүйелік
талдау.
Зерттеудің ақпараттық және ғылыми әдістемелік базасы. Диплом жұмысында
шетел және Қазақстан мемлекетінің ғылыми кітаптары, диссертациялар
пайдаланылды. Сонымен қатар, ҚР Туризм және Спорт Министрлігінің сайты,
Шығыс Қазақстан облысының сайтынан ғаламторлық мағлұматтар алынды.
Дипломдық жұмысты жазу барысында жергілікті жер газеттері материалдары,
мерзімді ғылыми баспа материалдары енгізілді, ғаламтор сайттарының
мағлұматтары және осыған қатысты т.б. деректер алынады. Жиыны 66 әдебиет
пайдаланып жазылған бұл дипломдық жұмыс жиналған материалдарды жан-жақты
өңдеу, талдау арқылы құрастырылды.
Жұмыстың теориялық маңызы мен ғылыми жаңалығы. Дипломдық жұмысты жазу
барысында көптеген iзденулерге тура келдi. Жаңа көзқарас, ойлар, түсініктер
қалыптасты. Бүгiн Қазақстан жеке бөлiктерi жөнiндегi әдебиет пен оқу
құралдарына мұқтаж болып отырған кезде, бұл дипломдық жұмысты облыстың
туристiк кәсіпорындары, жоғары және орта оқу орындарының оқытушыларына,
студенттерге және жоғары сынып оқушыларына пайдалануға болады. Дипломдық
жұмыстың келешекте пайдасы мол және ол жалғасын табады деген ойдамын.
Жұмыстың көлемі мен құрылымы бітіру жұмысының мақсаттары мен
міндеттеріне сәйкес келді. Жұмыс кіріспеден, негізгі бөлімнен, қортындыдан
және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Негізгі бөлім үш тараудан,
оның ішінде әрқайсысы үш бөлімнен тұрады. Жалпы жұмыстың көлемі 80 бет.
Пайдаланылған әдебиеттер, барлық дерлік әдебиет атаулары және ғаламтор
желісінің сайттары.
1 ҚОНАҚ ҮЙ КЛИЕНТТЕРІН ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ ЖІКТЕЛІМІ
1.1 Қонақ үйдегі клиенттерді орналастыру және оларға көрсетілетін басқа
да қызметтерінің мәні
Қонақ үйді туристік бизнестен бөліп қарастыруға болмайды, керісінше,
оның маңызды құраушысы ретінде жүреді.
Соңғы кездері қонақ үй қызметі әлемде пайдалы бизнестің біріне
айналды. Ол өзімен қоса туризмді дамытады. Ал туризм болса, әлеуметтік
тұрмыстық инфрақұрылымның салааралық кешені ретінде әлемдік экономикада
басты рөлді алады, әлемдік ұлттық өнімнің 1/10 бөлігін қамтамасыз етеді.
Сондықтан да алдағы кезеңде оның ең маңызды факторына айналмақ.
Қонақ үй қызметі көңіл көтеру және туризм индустриясының құрамды бөлігі
болып табылады. Туризм индустриясында маңызды орынға орналастыру құралдары
ие болған. Бүкіләлемдік туристік ұйымның (БТҰ) ұсыныстарына сәйкес барлық
орналастыру құралдарын екі категорияға – коллективтік және жеке деп бөліп
қарастырады. Олар 1 кестеде көрсетілген.
Кесте 1. Клиенттерді орналастыру құралдарының жіктелімі
|№ |Туристерді коллективтік орналастыру құралдары |
| |Қонақ үйлер және қонақ үйге ұқсас орналастыру құралдары |
| |Қонақ үйлер –нөмірлерден тұратын , көрсетілетін қызметтерге |
| |және елдің стандарттарына сәйкес класстар мен категорияларға |
| |топтастырылған , бірыңғай басшылығы бар және түрлі қонақ үй |
| |қызметтерін ұсынатын обьект. |
| |Статистикалық мәліметтер бойынша олар былай ажыратылады: |
| |А} көлемі бойынша:100 нөмірге дейін, 100-ден-300 нөмірге |
| |дейін,300-ден жоғары нөмірлер; |
| |Б}қызмет көрсетудің сапасының деңгейі бойынша:люкс класс |
| |отельдері, бірінші класстағы отельдер, эконом –класс отельдері;|
| |В} басқарылуы бойынша:тәуелсіз, қонақүй желісіне жататындар. |
|1.1.2 |Қонақ үйге ұқсас мекемелер (туристік жатақханалар, жиһаздалған |
| |бөлмелер және басқа мекемелер), олар шектелген қызмет түрлерін |
| |ұсынады. |
|1.2. |Мамандандырылған мекемелер. Орналастырудан басқа қосымша |
| |мамандандырылған функцияны атқарады. |
|1.2.1. |Сауықтыру мекемелері |
|1.22 |Демалыс және еңбек лагерлері |
|1.2.3 |Транспорттың қоғамдық құралдары |
|1.2.4 |Конгресс-орталықтар |
|1.3 |Басқа коллективтік мекемелер |
|1.3.1 |Демалысқа арналған баспаналар |
|1.3.2 |Кемпингтер |
|2 |Туристерді жеке орналастыру құралдары |
|2.1 |Жеке меншік баспаналар |
|2.2 |Жалға алынған бөлмелер |
|2.3 |Жалға алынатын баспаналар |
|2.4 |Туғандарында және таныстарында орналасу |
|2.5 |Тағы басқалар |
Нөмір – бір немесе бірнеше орыннан тұратын үй-жай. Оның мөлшері мен
белгіленуі туристік жолдамада көрсітіледі.
Қонақжайлылық индустриясы – қонақтармен қарым- қатынаста қонақжайлылық
принциптеріне сүйенетін ықылас пен мейманшылдық таныту сияқты қызмет
көрсету түрлерінен тұратын кәсіпкерлік түрі.
Қонақ үй – бұл қызметті өндіру мен ұсынуға байланысты күрделі
шаруашылық кешен.
БТҰ анықтамасы бойынша қонақ үй – белгілі-бір нөмір санынан тұратын,
бірыңғай басшылығы бар, қызмет жиынтығын ұсынатын және ұсынылатын
қызметтердің түріне, сапасына және нөмірлердің жабдықталуына байланысты
класстар мен категорияларға топтастырылған коллективтік орналастыру құралы.
Басқару ерекшелігіне байланысты оқшауландырылған және қонақ үй желісіне
кіретін қонақ үйлер болуы мүмкін.
Барлық қонақ үйлерде қызметтің төрт негізгі тобы ескерілген:
- орналастыру;
- тамақтандыру;
- бос уақыт;
- тұрмыстық қызмет көрсету.
Кез- келген қонақ үйдің қажетті жағдайы ретінде екі негізгі
-орналастыру және тамақтандыру қызметтерінің болуы қарастырылады.
Орналастыру қызметінің мазмұны мынада:
Біріншіден, пайдалануға арнайы мекемелер (қонақ үй нөмірлері)
ұсынылады;
Екіншіден. Ұсынылатын қызметтер қонақ үй персоналымен тікелей
байланыста атқарылады.
Орын (койка) – бір адамның пайдалануына арналған жарамды төсек орын
ауданы.
Қонақ үй нөмірлері орналастыру қызметінің негізгі элементі болып
табылады. Ол қонақтардың демалуына, көңілін көтеруіне, жұмыс істеуіне
арналған көп функционалды үй-жай.
Қонақ үй нөиірлерінің ауданы, жиһазы, жабдықталуы, жарықтандыруы
бойынша түрлі категорияларға бөлінеді. Қонақ үйдің категориясына тәуелсіз
әрбір нөмір келесідей жиһаз бен құрал- жабдықтармен жабдықталуы керек:
- төсек;
- бір орынға есептелген кресло немесе орындық;
- киімге арналған шкаф;
- жалпы жарықтандыру;
- қоқыс жәшігі;
- қонақ үй жайлы ақпарат және өрт жағдайына байланысты эвуакация
жоспары.
Қосымша және басқа қызметтерге – бассейн, конференц-залдар, жеңіл
көлікті жалға беру, киім тазалау, шаштараз, массаж кабинеті және тағы басқа
жатады.Қазіргі кезде қосымша қызметтердің қонақ үй кәсіпорындарының
нарықтық тартымдылығын қалыптастыруда маңызы өте зор.
Қонақ үй кәсіпорындарының негізгі функциясы клиенттерді уақытша
баспанамен қамтамасыз ету. Қонақ үйдің табысты қызметін қамтамасыз ету үшін
оның әрбір қызметкері ұйымның мақсатын жете түсініп, оны іске асыру үшін
барлық күшін жұмылдыруы керек.
Қонақ үйлердің жіктелімі – бұл нақты қонақүйдің және нөмірлердің
белгілі- бір белгілерге және қызмет көрсету стандарттарына сәйкес келуі.
Әрбір елде қабылданған жіктелім стандарттың сапалық параметрі болып
табылатын категорилар разрядынан тұрады.
Қонақ үй разряды оның беделіне, клиенттердің қалыптасуына, қонақ үй
қызметтерінің құнына әсер етеді.
Қонақүйлердің жіктелімі ұлтаралық және ұлттық деңгейлерде реттеледі,
сонымен бірге қонақ үй желісі , ассоциация шеңберінде анықталады.
Қонақ үйлердің бүкіләлемдік бірыңғай жіктелімін енгізуге белгіленген
ұлттық дәстүрлер, мемлекеттердің мәдени тарихы, көңіл көтерулері, сапа
белгілері кедергілерін тигізуде.
Қазіргі кезде қонақ үй жіктелімінің отыздан аса түрі белгілі, олардың
ішіндегі ең көп таралғандары болып мыналар саналады:
Орналасу орнына байланысты қонақ үйлер былай бөлінеді:
- қала орталығындағы қонақ үйлер;
- жол бойындағы, әдетте, аз қабатты және ашық автотұрағымен
ерекшеленеді;
- қала төңірегіндегі және аэропорт маңындағы қонақ үйлер;
- қалқымалы отельдер.
Қонақ үй жұмысының ұзақтығына байланысты былай бөлінеді:
- жыл бойы жұмыс істейтін қонақ үйлер;
- маусымдық қонақ үйлер.
Қонақ үй тарифтерінің жүйесі бойынша былай бөлінеді:
-тарифке тек қана тұру ақысы кіреді (Rm only);
-орналастыру және тек қана таңғы асты ұсынатын континенттік
жоспар үлгісіндегі қонақ үйлер. Тарифке кіргізілген таңғы ас үш түрде болуы
мүмкін:
-континенттік (құрамына шырын, кофе , шәй, тоқаш кіреді)
-ағылшындық (құрамына шырын, кофе, шәй, тоқаш, жұмыртқа кіреді)
-шведтік (құрамына жеміс- жидектер, бал, шырын, кофе , шәй,
джем, ірімшік , тоқаш өзіне- өзі қызмет көрсету бойынша ұсынылады)
-жартылай пансионды қамтамасыз ететін қонақ үйлер (орналастыру+
таңғы ас + түскі ас немесе кешкіас-Half Board);
-толық пансионды қамтамасыз ететін қонақ үйлер (орналастыру+үш
немесе төрт рет тамақтандыру-Full Board).
Қонақтардың тұру ұзақтығына байланысты қонақ үйлер былай бөлінеді:
- қонақтардың ұзақ уақыт тұруына арналған;
- қонақтардың қысқа мерзімгі тұруына арналған.
Қонақ үй нөмірлеріне баға деңгейіне байланысты былай жіктеледі:
-бюджеттік;
-экономдық;
-орта;
-бірінші класстағы;
-апартаменттік ;
-фешенебельдік.
Қонақ үй кәсіпорындарын ыңғайлылық деңгейі бойынша жіктеу қонақ үй
қызметтерінің сапасын басқаруда қалыптасқан сұрақтарды шешуде үлкен рөлге
ие болады. Негізгі белгілері:
-нөмірлік қордың жағдайы :нөмірлердің ауданы (м ^2), бір орынды (бір
бөлмелі), көп бөлмелі, апартамент нөмірлерінің үлесі, коммуналдық
ыңғайлылықтың болуы және тағы басқа;
-жиһаздың ,инвентарьдың, санитарлық-гигиеналық заттардың жай-күйі ;
-тамақтандыру кәсіпорындарының (кафе, бар, мейрамхана) болуы және
ұқыптылық жағдайы;
-ғимараттың ұқыптылығы және қонақ үйге іргелес территориялардың жай-
күйі;
-ақпаратпен қамтамасыз етілуі және техникалық жабдықтандыру , соның
ішінде телефон , спутниктік байланыстың , теоледидардың, тоңазытқыштың,
мини- бардың бар болуы;
- қосымша қызмет қатарын көрсете алу мүмкіндігі.
Нөмірлік қордың сиымдылығы бойынша қонақ үйлер былай жіктеледі:
-кішігірім-100-ден 150-ге дейін нөмірі бар;
- орташа -100-ден 300-400-ге дейін нөмірі бар ;
- ірі- 300-ден 600-1000-ға дейін нөмірі бар;
- гиганттар-1000-нан аса нөмірі бар.
Функционалдық тағайындалуы бойынша қонақ үйлер былай бөлінеді:
Транзиттік қонақүйлер өткінші аялдаған туристерге қызмет көрсетуге
арналған.
Мақсатты қонақ үйлер былай бөлінеді:
1.Іскерлік тағайымдағы қонақ үйлеріскерлік жұмыс мақсатында келген
қонақтарға қызмет көрсетеді.
2.Демалысқа арналған қонақ үйлер (туристік, курорттық).
Іскерлік қонақ үйлерге қойылатын талаптар:
1. Орналасуы жағынан әкімшілік , қоғамдық қала орталықтарына жақын болуы
керек. Демалысқа және спорттық қызметке арналған жасылдандырылған
территориясының болуы міндетті емес;
2. Нөмірлік қорда бір орынды нөмірлердің басым болуы;
3. Міндетті түрде нөмірде жұмыс аймағын ұйымдастыру;
4. Нөмірлік қорда апартамент нөмірлерінің болуы;
5. Нөмірлерді жинақталған жұмыс жағдайын қамтамасыз ету мақсатында сыртқы
ортадан максималды түрде оқшаулау;
6. Семинарлар, келіссөздер, кеңес өткізуге арналған үй-жайлары болуы
керек;
7. Бизнес-орталық;
8. Қаржылық қамтамасыз ету мақсаты.
Демалысқа арналған қонақ үйлерге қойылатын талаптар:
1. Жасылдандырылған массив маңайында орналасуы керек, максималды түрде
қала орталықтарынан қашық болуы керек;
2. Демалыс және спортпен айналысу үшін жабдықталған және міндетті түрде
жасылдандырылған территориясы болуы керек;
3. Нөмірлік қорда екі орынды нөмірлердің басым болуы;
4. Балалар алаңының, ойын-сауық орталықтарының болуы.
Курорттық қонақ үйлердің концепциясы демалысқа және денсаулығын
қалпына келтіруші адамдарға орналастыру, тамақтандыру және қосымша
қызмет қатарын ұсыну болып табылоды. Олардың емдік- медициналық, сауықтыру
бағытындағы үй-жайы болуы керек, сонымен бірге диеталық тамақтандыруды да
қарастыруы керек.
Туристік қонақ үйлердің тұжырымдамасының мәні мынада:
- туристік маршруттарда орналасадыжәне осы маршруттардан клиенттерді
қарсы алады;
- туристік қонақ үйлердегі қызмет жиынтығы маршрут бағдарламасына
сәйкес құрастырылады және алдын-ала ваучермен немесе жолдамада
анықталады;
- туристік қонақ үйлер штаттарының құрамында экскурсоводтары, топ
басқарушылары ,спорт инструкторларының қызметі болуы керек.
Қонақ үй нөмірлерінің жіктелімі:
-орын саны бойынша;
-бөлмелердің саны бойынша;
-тағайымдалуы бойынша.
Орын саны бойынша нөмірлерді бір бөлмелі, екі бөлмелі,үш бөлмелі және
тағы басқа деп бөледі.
Бөлмелердің саны бойынша бір бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі және тағы
басқа деп бөлінеді.
Тағайымдалуы бойынша бизнес – класстағы нөмірлер, эконом класстағы
нөмірлер, апартамент және тағы басқа болып бөлінеді.
Бизнес-класс нөмірлері іскерлік сапар мақсатында келуші тұлғаларды
орналастыруға арналған. Нөмірдің стандарттық жағдайымен бірге жұмыс істеуге
қажетті шарттар қарастырылуы керек.
Эконом класс нөмірлері кез-келген контингенттегі клиенттерді
орналастыруға арналған. Олар орналастырудың арзандығымен және құрал
–жабдықтардың қарапайымдығымен ерекшеленеді.
Апартамент нөмірлері – екі-үш, төрт бөлмелі нөмірлер, әдетте,
жанұялардың ұзақ мерзімге орналасуына арналған. Апартамент нөмірлерінің
бөлмелерінің құрамында міндетті түрде тұрмыс техникасымен жабдықталған ас
үйі болуы керек.
Қонақ үй қызметі — бұл қонақ үй персоналдары мен қонақтар арасындағы
ұйымдастырылған түрде қонақтардың қалауын қанағаттандыратын қызметтер. Бұл
жағдай қонақ тұрғаннан бастап қонақ үй арасында үздіксіз жүріп отырады.
Барлық берілген қызмет түрлері маркетингтің спецификасын анықтайды.
Қонақ үй қызметтерінің ерекшеленетіні, оны оңай
түрде оқып, бағалай мүмкін емес. Мұндай жағдай қонақ үйге қиындық әкеледі.
Адам қызметті пайдаланғанда сауатты менеджмент
персоналдардың рөлі зор. Қонақ үй қазіргі заманға сай технологиямен
жабдықталуы мүмкін, жайлы жағдай болып және қазіргі талапқа сай
материалдармен безендірілсе де онда бәрі-бір бір нәрсе жетіспейді, яғни ол
негізгі ойлар мен сезу элементін қалыптастыратын, қызмет етуші адамдар.
Қызмет көрсету кім және қашан оған жағдай туғызатынға тәуелді. әдетте жиі
кездесетін, категориялары бірдей қонақ үйлердің сервистері әртүрлі: бір
қонақ үйлерде номерлерді ереже бойынша қатаң түрде қадағалап, тазалап
отырады, ал бір қонақ үйлер тек клиент жалоб жасағанда ғана тазалайды.
Қонақ үй қызметтерінің өзгеруі факторларға әсер етеді:
- қонақ үй кадрларының құрамымен ұйым жұмысы;
- жеке тұтынушыларға қызмет;
Қызметтің өзгеруі мамандандырылған түрде өсу стандарты және қызмет көрсету
стандарты деп бөлінеді. Қызмет көрсету
стандарты — клиенттерге жоғары сапалы түрде кепілдеме берген, клиенттерге
қызмет көрсету ережесінің міндетті комплексі. Маркетингтегі қонақ үй
бизнесі маркетингтің негізгі зерттеулері период бойынша өсу және құлдырау
болуы мүмкін (сезонға, апта күндеріне, каникульға және т.б.). Мұндай
жағдайда қонақ үй қызметінің нарықтағы жағдайын маркетинг бойынша
зерттейді. Қонақ үй қызметі
комплексті түрде әртүрлі қызметтерден тұрады, «клиенттің» тұтыну жағдайына
қарсы, «қызмет көрсету пакетін» жасау. Қонақүй кәсіпорнының ұйымдастыру
құрылымы арнайы қонақүй белгілері мен белгіленеді. Ол: орналастыру жағдайы,
қонақтардың ерекешелігі және басқада фактор мен белгіленеді.
Қызметтер және қонақ үй қызметтері принципиалды түрде тауарлардан
ерекшеленеді.
Қонақ үй қызметтерінің ерекшелігі қонақтарға технологиялық қызмет
көрсетумен анықталады. Қонақ үйдегі технологиялық процесс өзіне мыналарды
кіргізеді:
- қонақтарды қона үй алдында күтіп алу;
- тіркеу, құжаттарды безендіру және қонақтарды орналастыру;
- номерде қызмет көрсету;
- тамақтануда қызмет көрсету;
- мәдени сұрақтарды, спорттық, денсаулық және фитнес қызметтерін
қанағаттандыру;
- шығарып салуын безендіру, жолға шығарып салу.
Нарықта тауардың қатары, капиталдар, жұмыс күші нарық қызметімен
байланысты. Қызмет сферасы песрпективал, тез дамығыш экономикалық
секторлардың бірі болып табылады. Қызмет — тұтынушының тілектерін
қанағаттандыратын, ұсынушымен тұтынушының байланысы. Қызмет функциялық
жағынан екіге бөлінеді: материалдық және әлеуметтік-мәдени. Материалдық
қызмет — бұл тұтынушылардың матыриалды-тұрмыстық сұраныстарын қамтамасыз
ететін қызмет түрі. Бұған кіретіндер: тұрмыстық ықзметтер, коммунальдық
тұрғын үй, транспорттық ықзметтер және тамақтану.
Әлеуметтік-мәдени қызмет — тұтынушының жан-
дүниесі, интеллектуальдық тілектерін қанағаттандыратын қызмет түрі. Бұған
кіретіндер: медициналық қызметтер, білім қызметтері, мәдениет қызметтері,
туристік және қонақ үй қызметтері.
Қызметтер және қонақ үй қызметтері принципиалды түрде тауарлардан
ерекшеленеді.
Қонақ үй қызметтерінің ерекшелігі қонақтарға технологиялық қызмет
көрсетумен анықталады. Қонақ үйдегі технологиялық процесс өзіне мыналарды
кіргізеді:
- қонақтарды қона үй алдында күтіп алу;
- тіркеу, құжаттарды безендіру және қонақтарды орналастыру;
- номерде қызмет көрсету;
- тамақтануда қызмет көрсету;
- мәдени сұрақтарды, спорттық, денсаулық және фитнес қызметтерін
қанағаттандыру;
- шығарып салуын безендіру, жолға шығарып салу.
Қызметтер дайын, біткен формада болмайды, ол тұтынушымен атқарушы
арасыдағы қызметтер жағдайында қалыптасады. Өндіру процесі және қонақ үй
қызметтерін тұтыну қонақ келгеннен бастап, кеткенше жүріп отырады. Қонақ
үйде қонаққа персоналдар мейрамханаларда, номерде, қонақ үй кәсібінің
барлық жерінде қызмет көрсетіп, байланыс орнатып отырады. Сонымен қатар
қонақ тұратын жерінде ережені ұстап, қоғамдық орында нормаларды орындайды.
Қонақ үй қызметі — бұл қонақ
үй персоналдары мен қонақтар арасындағы ұйымдастырылған түрде қонақтардың
қалауын қанағаттандыратын қызметтер. Бұл жағдай қонақ тұрғаннан бастап
қонақ үй арасында үздіксіз жүріп отырады. Барлық берілген қызмет түрлері
маркетингтің спецификасын анықтайды.
Қонақ үй қызметтерінің ерекшеленетіні, оны оңай түрде оқып, бағалай мүмкін
емес. Мұндай жағдай қонақ үйге қиындық әкеледі. Адам
қызметті пайдаланғанда сауатты менеджмент персоналдардың рөлі зор. Қонақ үй
қазіргі заманға сай технологиямен жабдықталуы мүмкін, жайлы жағдай болып
және қазіргі талапқа сай материалдармен безендірілсе де онда бәрі-бір бір
нәрсе жетіспейді, яғни ол негізгі ойлар мен сезу элементін қалыптастыратын,
қызмет етуші адамдар. Қызмет көрсету кім және қашан оған жағдай туғызатынға
тәуелді. әдетте жиі кездесетін, категориялары бірдей қонақ үйлердің
сервистері әртүрлі: бір қонақ үйлерде номерлерді ереже бойынша қатаң түрде
қадағалап, тазалап отырады, ал бір қонақ үйлер тек клиент жалоб жасағанда
ғана тазалайды. Қонақ үй қызметтерінің өзгеруі факторларға әсер етеді:
- қонақ үй кадрларының құрамымен ұйым жұмысы;
- жеке тұтынушыларға қызмет;
Қызметтің өзгеруі мамандандырылған түрде өсу стандарты және қызмет
көрсету стандарты деп бөлінеді. Қызмет
көрсету стандарты — клиенттерге жоғары сапалы түрде кепілдеме берген,
клиенттерге қызмет көрсету ережесінің міндетті комплексі. Маркетингтегі
қонақ үй бизнесі маркетингтің негізгі зерттеулері период бойынша өсу және
құлдырау болуы мүмкін (сезонға, апта күндеріне, каникульға және т.б.).
Мұндай жағдайда қонақ үй қызметінің нарықтағы жағдайын маркетинг бойынша
зерттейді. Қонақ үй қызметі
комплексті түрде әртүрлі қызметтерден тұрады, «клиенттің» тұтыну жағдайына
қарсы, «қызмет көрсету пакетін» жасау. Қонақүй кәсіпорнының ұйымдастыру
құрылымы арнайы қонақүй белгілері мен белгіленеді. Ол: орналастыру жағдайы,
қонақтардың ерекешелігі және басқада фактор мен белгіленеді.
Бұл белгілер мекеменің өкілетті басшысымен және басқада
қызметкерлердің тапсырыс алуы және міндеттері болып табылады. Қонақүйдің
негізгі қызмет түрлеріне төмендегідей қызмет түрлері жатады:
номерлер қорын басқару қызметі;
әкімшілік қызмет;
Тамақтандыру қызметі;
Коммерциялық қызмет
Инженерлі-техникалық қызмет
Қосымша қызмет түрі
Номерлер қорын басқару қызметі. Бұл қызмет түріне жататындар: брондалған
номер мекемесі, келген қонақтарды немесе туристерді қабылдау, туристердің
тіркелу мәселесі және номерлерге орналастыру, сондай-ақ келген туристі
үйіне шығарып салу, номерлерге қызмет көрсету, бос уақытта экскурсия
ұйымдастыру, номердің санитарлы-гигиеналық жағдайын тексеру, номердің
ыңғайлы орналасуын, туристерге тұрмыстық қызмт көрсету түрін ұйымдастыру
жатады.
Бұл қызмет түрінің құрамы: директор, номерлерді басқару менеджері,
қабылдау және орналастыру қызметтері, тазалау қызметі.
Сервистік қызметтер: швецар, дәліздік қызмет, гардероб қызметі, авто
қызметкерлері, портье, консьерш, тасымалдау қызметі, номерлерді тазалау
қызметкерлері, қауіпсіздік қызметкерлері жатады.
Әкімшілік қызмет.Әкімшілік қызметкерлері қонақүй комплексінің басқару
қызметі, мекеменің ақша, қаржы мәселелерін және маман кадрлық мәселесі,
техникалық қауіпсіздігін, қонақүй персоналы жағдайын жасау мәселесі, өрт
қауіпсіздігі, экологиялық қауіпсіздік мәселелерін шешеді. Бұл қызмет
түрінің құрамы: секретариат, қаржы қызметкерлері, кадрлық қызмет, эколог
инспекторы, өрт қауіпсіздігі және техникалық қауіпсіздік қызметкерлері
жатады.
Тамақтандыру қызметі. Қоғамдық тамақтандыру мекемелерінде, сондай-ақ
қонақүйде, қонақтарға қызмет көрсету сапасы қонақүй категориясына сай болуы
қажет. Қоғамдық тамақтандыру орындарына ресторан, асхана, т.б. қонақүй
мейрамханасы банкет және презентация ұйымдастырған кезде жоғарғы дәрежеде
болуы керек. Яғни бұл қызметтегі қызметкерлер жоғарыда аталғандай
мәселелерді шешеді. Бұл қызмет түрінің құрамы: мейрамхана, бар, кафе,
асхана қызметкерлері: официант, аспазшы, даяшы, мекеме басшысы т.б.
Коммерциялық қызмет – бұл саладағы қызметкерлердің міндеті ол
оперативті және стратегиялық жоспарлаудың мәселелері, сондай-ақ шаруашылық
іс-әрекеттің қаржылық мәселесін қарастырады. Бұл қызмет түрінің
құрамы; коммерциялық директор, маркетинг қызметкері.
Инженерлі-техникалық қызмет – бұл саладағы қызметкерлер міндеті, ол
мекеменің жылу жүйесін, кондиционер орнатқыштарын, санитарлы-техникалық
құрал-жабдықтарын, электро-техникалық құралдың, телвидение және байланыс
жүйелерінің дұрыс орналасу және құрылыс жөндеу жұмыстарын жасау болып
табылады. Қызмет түрінің құрамы: бас инженер, жөндеу қызметкері, байланыс
қызметкері, т.б.
Қосымша қызмет көрсету түріне қонақүй мекемесінің қосымша қызмет түрі,
яғни қонақүй маңында ашылған тазалау мекемесі, косметикалық салон, шаштараз
т.с.с.
Тазалау орындары және қойма орындарының қызметі де кіреді. Ол кір жуу
қызметкері, бөлме тазалаушы, қойма қызметкері т.с.с. Қоымша қызмет түрі бұл
яғни қосымша ақы төленген қызмет түрін айтамыз. Бұларға: шаштараз, сауна,
бассейн, спорт залдар, сауықтыру орындары және т.б. кіреді.
Қазіргі кезде бүкіл әлемдегі
туризм бизнесінде қонақүй сервисінің алатын орны ерекше. Ал қонақүй
сервисінің ішінде адамдар факторы ерекше орын алады. Жалпы мемлекеттік
стандарт бойынша қонақүйлерге қойылатын талаптар белгілі және әрбір салынып
жатқан қонақүйлер стандартқа сәкес салынуда. Бірақ млерге мемлекет тарпынан
сертификациялау кезінде көзге көрінбейтін бірақ сервисте ерекше орын алатын
нәрсе – адам факторы. Қызметкерлерді қонақүй сферсында жұмыс істеу
кезінде оларға қойылатын талаптар халықаралық стандарт системасы TACIC
бойынша белгіленеген. Бірақ қызметкерлер жүйе бойынша барлық талаптарды
үйренген және істей алатын бола тұрып, соны нақтылай іс-жүзінде істемей ме
? Негізгі мәселе осы жерде. Біз
жоғарыда қонақүй бизнесінде адам факторы ерекше орын алады дедік. Соған бір
мысал келтіре кетейік. Жапонияда мүлдем қызметшісіз жұмыс істейтін қонақүй
салынған болатын. Егер сіз осы қонақүйге келсеңіз автоматқа кредит
карточкасын салсаңыз автомат сізге жататын бөлме кілтін береді. Бөлмеде
барлық жоғарғы сапалы техникалық жабдықтар теле, аудио, стерео, телефон
бар. Егер сіз тамақ ішкіңіз келсе, компьютерге ішкіңіз келетін тамақтың
тізімін терсеңіз астындағы рестораннан стол көтеріледі. Оның үстінде барлық
бұйырған тағамдар болады. Басқада қызметтер дәл осындай компьютер арқылы
жүзеге асады. Былайша қарасаңыз бұл қонақүйге сұраныс өте жоғары болуы
керек. Бірақ оған туристер көп келе бермейді. Қонақүй жартылай бос тұр.
Демек, мәселе техникалық жабдықтауда ғана емес, қызмет ететін адамдарда.
Жердің астынан шығатын стол еш уақытта официантты ауыстыра алмайды. Күнімен
саяхатта жүріп келген жолаушы қонақүйде өзін үйдегідей ұстағысы келеді. Ол
үшін оған тірі адам керек.
Ережеге сай әкімшілік-шаруашылық қызметі қонақ үйдегі номерлік қордың
басқару қызметінің құрамына кіреді. Әдетте келген қонақтар ең бірінші
кезекте қонақ үйдің тазалығын мен реттілігіне көз жібереді, олар әр номерді
өз үйлеріндегідей сезініп, жайлы төсек жабдықтарын, мінсіз қызмет түрлерін
қалайды. Клиенттердің және қонақ үйдің бірінші орында қоятын талабы
тазалық. Қандайда қонақ үй болмасын әкімшілік-шаруашылық қызметінсіз жұмыс
істей алмайды,сондықтан қонақ үйде бұл қызметтің рөлі ерекше.
Әкімшілік-шаруашылық  қызметінің басшысына қойылатын талаптар және
оның міндеттері  
-жоғарғы  білім
-5 жылдан  кем емес жұмыс  тәжірибесі
  -ағылшын және басқа тілдерді еркін меңгеру
  -компьютермен жұмыс істей білу
Бұл бөлімнің жетекшісі  жеткілікті  үлкен  көлемді  біліммен
материалдық құрылымды жоспарлауға, қызметкерлерді  дұрыс басқаруға 
міндетті.
Осындай  дәрежедегі  басқарушы  талап  қоюшылық, жауапкершілік,
пунктуалдық, жоғарғы  жұмысқа қабілеттілік қасиетіне ие болады.
Әкімшілік-шаруашыылық қызметі басшысының  міндеті -Қонақ 
үйдегі қонақ бөлмелерінің  және ортақ орналастырулардың  тазалығын тексеру.
-Іс-шараларды  өткізу орындарының  толық ремонты, бөлім жұмысының 
орналастырылуы және генаралный уборка жүргізілуін  тексеру.
-кадр  бөлімінің сұрақтарын  шешу, ұмысқа қабылдау,оқыту, 
қызметкерлерге қолдау  жасау, қызметкерлердің   жұмысын тексеру 
 және баға беру.
-жұмысқа   қабылданушылармен   сұхбат жүргізу 
-өндірістік оқытуға және  басқа да  іс-шараларға қабылдау, қызметкерлердің
қызметін  профессионалды  дәрежеге  өсіру.
-қызметкерлердің  оқыту программасын  тексеру
-уақытында   қызметкерлермен   аттестация  жүргізу     
  -  бөлімдермен тұрақты жиналыс өткізу
қызметкерлердің   жұмыстан шығу  графигінің толықтырылуын 
және құрамын қадағалау,  қызметкерлердің  демалысқа шығу  графигін тексеру
-  экономикалық мақсатта  төсек жабдықтарымен,  униформаларды үнемдеу
  қонақ үйдің және  клиенттің құқығын  сақтау мақсатында 
күн сайын қызметтік  кілттерді қабылдау, қадағалау
-  жұмыстағы материалдардың  жетіспеушілігіне  уақытында заявка  жасау
- бюджетті қадағалау
VIPперсон үшін номердің  сәнделуін және  дайындығын қадағалау, 
қонақ үйдегі банкет  өткізу, конференция,  басқа да іс-шараларды  жоспарлау
- басқа да жабдықтарды  толықтыру.
1.2 Қонақ үй қызметтерінің және орналастыру құралдарының негізгі
сипаттамалары
Қызмет – бұл айырбас мәміле көмегімен клиентпен сатып алынатын өнім.
Қызметтің өзіндік ерекшелігі бар, оны ұстауға, көруге, естуге болмайды, тек
жүзеге асырғаннан кейін ғана қызметтің көрсетілгенін сезіне аламыз.
Қонақ үй қызметтерін басқаруда қызметтердің негізгі қасиеттерін атап
өткен жөн. Олардың негізгі сипаттамалары 2 кестеде көрсетілген.
Кесте 2. Қызметтің негізгі сипаттамалары және басқару проблемалары
|Қызмет сипаттамалары |Басқару проблемалары |
|Қызметтің сезілмейтіндігі |Стандарт үлгілерін ұсынудағы |
| |қиындықтар:тұтынушы үшін қызметті сатып алу|
| |тәуекелдікпен байланысты. |
| |Қызметті тұтынушыға алдын-ала көрсету |
| |мүмкіндігінің болмауы. Анықталатын және |
| |өлшенетін физикалық сапа стандарттарының |
| |санының шектеулігі (нөмір көлемі және тағы |
| |басқа) |
|Тұтынушының қатысуы. Жеткізу |Тұтынушылар қызметті ұсыну үдерісіне |
|және тұтыну үдерістерінің |қатысады: сапаны басқарудың қиындығы. |
|біртұтастығы. |Қызмет көрсету – қызметті жеткізушілердің |
| |айрықша белгісі. |
|Сапа тұрақсыздығы |Қызметті стандарттау персонал қызметімен |
| |анықталатын функционалдық сапа түсінігімен |
| |қиындатылады. Қызмет сапасын бақылау |
| |проблемасы қызмет көрсету жағдайының |
| |әртектілігі |
|Қызметтің сақталмайтындығы |Қызметті сақтап қоюдың мүмкін еместігі. |
| |Маусымдылықпен байланысты проблемалар. |
| |Қызметке баға белгілеудегі қиындықтар. |
Сурет 1 – Қызметтердің сипаттары
      Жетекші 8 сағаттық  графикпен күн 
сайын жұмыс істейді.                       
Қонақ үйдегі әкімшілік шаруашылық қызметі қызметкерлерінің 
жұмысқа  шығу графигі
          Егер жоғары классты қонақ үй болса жұмыс уақыты 3 ауысыммен
жүргізіледі. Мұндай қонақ үйге  келген клиенттер әр уақытта ескерусіз
қалмайды. Жұмыс уақытының ауысымы төмендегідей көрсетіледі:
|Бірінші ауысым |Екінші  ауысым |Үшінші  ауысым |
|       күндізгі |      Кешкі |        түнгі |
|7-15 |13-21 |21-7 |
|8-17 |14-22 |22-8 |
|7-16 |14-22 |22-7 |
 
     Мұндай график  ауысымнан ауысымға  дейінгі қалыпты 
сервисті қарастырады,  және горничныйлар  үшін өте тиімді.       
     Әкімшілік – шаруашылық қызметінде жаңа қызметкерлерді жұмысқа қабылдау
             Әкімшілік – шаруашылық қызметінде жаңа қызметкерлерді жұмысқа
қабылдауды  қонақ үйдегі отдель кадр бөлімі резюме арқылы қарастырады. Егер
қызметте  жетіспеушілік болса таңдалған кандидатты  сұхбаттасуға
шақырады.   Жетекші жұмыс жайлы айтуға, жұмыс шарттары туралы ақпарат
беруге, жалақы және қызметкерлердің құқығы мен міндетін айтуға тиіс. 
Әкімшілік шаруашылық  қызметі жұмысы  үлкен физикалық 
күшті талап етеді.  Халықаралық нормаға сәйкес горничныйлар ауысым бойынша
номер категориясына байланысты 12 –ден 16 бөлмеден кем емес жинау жұмысын
жасайды. Бұл өте үлкен күш түсушілік. Жаңа қызметкерлерге Housekeeping
қызметін келесідей түсіндіруі керек. Тазалық қандай  ... жалғасыҰқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Коммуникация - қонақ үй қызметтерін жылжыту үрдісі7 бет
Қонақ үй шаруашылығының негізгі қызметтері Қонақ үй шаруашылығының негізгі қызметтері Қонақ үй шаруашылығының негізгі қызметтері60 бет
Қонақ үй қызметтері28 бет
Қонақ үй қызметтері нарығының мәні және артықшылықтары61 бет
Қонақ үйдің негізгі қызметтері12 бет
Қазақстандағы туризм инфрақұрылымның даму факторлары. Көлік түрлерінің қазіргі жағдайы35 бет
Қонақ үй шаруашылығы туралы ақпарат58 бет
Қонақүй клиенттерін орналастыруды және оларға қызмет көрсетуді ұйымдастыру50 бет
"Қазақстан" қонақ үйінде маркетингті ұйымдастыру28 бет
"Қонақ күту рәсімі" тақырыбына сабақ жоспары4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь