Мектеп оқушыларына кәсіптік білім беруде инновациялық әдістерді қолдану


Нормативтік сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
Анықтамалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
Белгілеулер мен қысқартулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1 Мектеп оқушыларына кәсіптік білім беруде инновациялық әдістерді қолданудың теориялық негіздері ... ... ... ... ... ... . 10
1.1 Мектеп оқушыларын кәсіпке баулудың психологиялық .педагогикалық ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 10
1.2
Технология пәнін оқытуда инновациялық әдістерді оқу үрдісінде қолданудың маңыздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 15

2 7 .сынып оқушыларына белшалғыны конструкциялау мен модельдеуге үйрету әдістемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 21
2.1 Белшалғыны конструкциялау мазмұнына шолу ... ... ... ... ... ... ... 21
2.2
2.3
Белшалғыны конструкциялау мен модельдеуге үйретудің әдістері
Оқу шеберханасын жабдықтауға қойылатын эргономикалық талаптар 23

33
2.4 Педагогикалық тапсырма «Белшалғыны құрастыру» ... ... ... .. 39

3 Әйел киімдерін модельдеудің негіздері ... ... . 45
3.1 Мата таңдау, сәннің сырт көрінісін анықтау ... ... ... ... ... ... ... . 45
3.2 Киімнің атқаратын қызметі және оны топтастыру ... ... ... ... ... . 47
3.3

3.4
3.5 Киімнің пішімі және адам тұлғасының құрылымы, өлшемді алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Түрік халқының әйел көйлегін тігу технологиясы ... ... ... ... ... ... ...
Бұйымның өзіндік құны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

48
57
60

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 62
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қосымшалар
Түрік халқының киім үлгілері (1.қосымша)
Түрік халқының киім үлгілерінің сызбасы (2. қосымша)
63
1 Қаланова Ш. Қазақстан жоғары оқу орындарының бас рейтенгі / Ш. Қаланова // Егемен Қазақстан, 2011,N 16 . - 10 б.
2 akimbaev-karaevtexnologi.doc
3 Таубаева Ш . // Этнопедагогика в системе образования. - 2006. - №2. - С.61-64.
4 Қабдықайыров Қ. Инновациялық технологияларды диагностикалау. – А , 2004.
5 www.yandex.ru. http://Imk.Iis-edu.kz.
6 Жанпейісова М.М. Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде. - Алматы 2006.
7 Жунисбек А. Введение в сингармоническую фонетику. – Алматы: Арыс, 2009. -108 с.
8 Нағымжанова Қ. Инновациялық технологияның құрылымы. – А.: Өркен, 2007.
9 www.etudes.ru
10 Елбасымыз Н.Назарбаевтың "Қазақстан—2030" Қазақстан халқына арнаған Жолдауында
11 Раджерс Э. Инновация туралы түсінік. – //Қазақстан мектебі. 1990. №3. - 67-70 б.б.
12 Мынбаева А.К., Садвокасова З.М.. Инновационные методы обучения, или как интересно преподавать: учебное пособие. – 4-ші баспа, қосымша. – Алматы . 2010. – 344 б.
13 Шумпетер Йозеф / Козлова К. Б. // Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1998. — Т. 29 : Чаган — Экс-ле-Бен. — 640 —с.
14 Сомов А. И. Максимов, Василий Максимович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
15 Қоянбаев. Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. Астана, 2000.
16 Педагогтың кәсіби деңгейін өсіруде әдістемелік жұмысты ұйымдастыру жолдары. // Ғылыми-практикалық жинақ. –Алматы. 2008.
17 Искакова Р., Ерназарова З. Жаңа технологияны пайдалану әдістері. -Қызылорда, 2004.
18 Апатова Н.В. Стратегия иннавационного развития:Манография/ Н.В.Апатова.Таврический нац.ун-тим. В.И.Вернадского. – Симферополь: ДИАЙПМ, 2010. - 294 c. (18, 35 др. Арк. )
19 Паташник М. М. Инновационные школи Россия: становленне и развите. Опыт программно-целевого упровления. Пособие для руководителей общеобразовательных учреждений / Вступит. С.т. В.С Лазарева. – М.: Новая школа, 1996. – 320 с.
20 Сластенин В. А., Подымова Л.С. Педагагика: Инновациочная деятельность. – М.: Магистр, 1997. – 224 с.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 65 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге


Мазмұны
| |Нормативтік сілтемелер……………………………………………… |3 |
| |Анықтамалар………………………………………………………….. |4 |
| |Белгілеулер мен қысқартулар……………………………………….. |5 |
| | | |
| |Кіріспе………………………………………………………………… |6 |
|1 |Мектеп оқушыларына кәсіптік білім беруде инновациялық әдістерді|10 |
| |қолданудың теориялық негіздері……………………. | |
|1.1 |Мектеп оқушыларын кәсіпке баулудың психологиялық -педагогикалық|10 |
| |ерекшеліктері ......................………………………. | |
|1.2 |Технология пәнін оқытуда инновациялық әдістерді оқу үрдісінде |15 |
| |қолданудың маңыздылығы …………………………………………. | |
| | | |
|2 |7 -сынып оқушыларына белшалғыны конструкциялау мен модельдеуге |21 |
| |үйрету әдістемесі...........................…………………. | |
|2.1 |Белшалғыны конструкциялау мазмұнына шолу..........…………….. |21 |
|2.2 |Белшалғыны конструкциялау мен модельдеуге үйретудің әдістері |23 |
|2.3 |Оқу шеберханасын жабдықтауға қойылатын эргономикалық талаптар | |
| | |33 |
|2.4 |Педагогикалық тапсырма «Белшалғыны құрастыру»………….. |39 |
| | | |
|3 |Әйел киімдерін модельдеудің негіздері……… |45 |
|3.1 |Мата таңдау, сәннің сырт көрінісін анықтау ……………………..... |45 |
|3.2 |Киімнің атқаратын қызметі және оны топтастыру ………………... |47 |
|3.3 |Киімнің пішімі және адам тұлғасының құрылымы, өлшемді | |
| |алу............................................................|48 |
|3.4 |............................................... |57 |
|3.5 |Түрік халқының әйел көйлегін тігу |60 |
| |технологиясы............................ | |
| |Бұйымның өзіндік | |
| |құны...........................................................| |
| |........... | |
| | | |
| |Қорытынды…………………………………………………………… |62 |
| |Пайдаланылған әдебиеттер тізімі…………………………………... |63 |
| |Қосымшалар | |
| |Түрік халқының киім үлгілері (1-қосымша) | |
| |Түрік халқының киім үлгілерінің сызбасы (2- қосымша) | |
НОРМАТИВТIК СIЛТЕМЕЛЕР
Дипломдық жұмыста келесi нормативтік құжаттарға сiлтеме жасалған:
- Қазақстан Республикасы 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» заңы;
- Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23
тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш,
негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарты;
Университеттің ішкі нормативтік ережесі:
- УЕ-ХҚТУ-015-2014 Дипломдық жұмысты (жобаны) әзірлеу мен рәсімдеуге
қойылатын жалпы талаптар;
- УЕ-ХҚТУ-027-2014 Қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру мен өткізу
ережесі.
АНЫҚТАМАЛАР
Дипломдық жұмыс (жоба) – тиісті саланың нақты мамандығының өзекті
проблемасын студенттің өз бетінше зерттеуінің нәтижелерін жинақтауы болып
табылатын бітіру жұмысы;
Білімнің базалық мазмұны - жалпы орта білім беретін ұйымдардың меншік
нысанына, типі мен түріне қарамастан, меңгеруге міндетті, орта білім
берудің келесі деңгейлерінде оқуды жалғастыруға жеткілікті болатын білім
мазмұнының құрамы мен көлемі;
Білім беру - бұл қоғам мүшелерінің адамгершілік, интеллектуалдық,
мәдени дамуының жоғары деңгейін және кәсіби біліктілігін қамтамасыз етуге
бағытталған тәрбие беру мен оқытудың үздіксіз үдерісі.
Міндетті оқу бағдарламасы – үлгілік оқу жоспарының инварианттық
компонентіне енетін әрбір оқу пәні бойынша білім, шеберлік және дағды
мазмұны мен көлемін анықтайтын құжат.
Білім алушының дайындық деңгейі – тұлғалық, жүйелік-әрекеттік және
пәндік нәтижелерінен көрінетін білім алушылардың орта білім мазмұнын
меңгеру деңгейі.
Білім мазмұнын меңгерудің базалық деңгейі – білім алушылардың білім,
шеберлік және дағдының міндетті көлемін меңгеру деңгейі.
Білім мазмұнын меңгерудің жетік деңгейі – білім алушылардың білім,
шеберлік және дағдының кеңейтілген және тереңдетілген көлемін меңгеру
деңгейі.
Оқу үдерісі – оқытудың арнайы ұйымдастырылған түріндегі жеке тұлғаның
жалпы дамуы мен тәрбиесінің, білім беру мақсатын айқындайтын біртұтас
педагогикалық үдерістің нақты көрінісі.
Инновация (ағылшынның іnnovatіon – жаңалық енгізу, жаңару) – бұл жүйе
ішіндегі өзгеріс.
Модификациялық инновация – бұл қолда барды дамытумен, түрін өзгертумен
айналысуы.
Комбинаторлық инновация – бұрын пайдаланылмаған, белгілі әдістеме
элементтерін жаңа құрастыру.
Радикалдық инновация - білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу жатады.
Педагогикалық технология – мақсаттар қою, оқу жоспары мен оқу
бағдараламасын үнемі жақсартып отырудың, педагогикалық жүйелердің
тиімділігі.
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
ТОПБ – технология оқу пәні бағдарламасы;
Университет – Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университеті;
Технология мұғалімі – мектеп технология пәнін оқытатын мұғалім;
ОТ - оқыту технологиясы.
Кіріспе
Зерттеудің көкейкестілігі. Қазақстан Республикасының "Білім туралы"
Заңында "Білім беру жүйесінің басты міндеті — ұлттық және жалпы адамзаттық
құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды
қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті
жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді
акпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу" деп,
білім беру жүйесін одағы әрі дамыту міндеттері көзделеді. Бұл міндеттерді
шешу үшін мектеп ұжымдарының, әр мұғалімнің күндслікті ізденісі арқылы
барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа
тәжірибеге, жаңа қарым-катынасқа өту қажеттігі туындайды.
Қазақстан Республикасының алдында тұрған әлеуметтік-экономикалық
міндеттерінің аса күрделілігіне қарамастан, оның егеменді мемлекет ретінде
қалыптасуының сипаты, халықтың рухани, адамгершілік көзқарасы жастар
арасындағы тәрбиеге байланысты. Ал ұрпақ тәрбиесі — Қазақстанда өтіп жатқан
реформалар мен ғылыми-техникалық прогрестің алғы шарттарының бірі.
Бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында қазіргі кезде
Қазақстанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл үрдіс педагогика теориясы
мен оқу-тәрбие үрдісіне нақты өзгерістер енгізумен қатар елімізде болып
жатқан түрлі бағыттағы білім беру қызметіне жаңаша қарауды, қол жеткен
табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауды, жастардың шығармашылық
әлеуетін дамытуды, мүғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды талап
етеді.
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің
инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі —
маңызды мәселердің бірі.
Бүгінгі таңда Қазақстанда Ш.Қаланованың, Ж.Қараевтың, Ш.Таубаеваның,
Қ.Қабдықайыровтың, С.Лактионованың, М.Жанпсйісованың, Ә.Жүнісбек пен
Қ.Нағымжанованың, С.Көшімбетованың, т.б. ғалымдардың зерттеулерінде
оқытудың жаңа технологиялары жан-жақты қарастырылады [1-9].
Елбасымыз Н.Назарбаевтың "Қазақстан—2030" Қазақстан халқына арнаған
Жолдауында "Біздің жас мемлекетіміз өсіп, жетіліп, кемелденеді, біздің
балаларымыз бен немерелеріміз онымен бірге ер жетеді. Олар өз ұрпағының
жауапты да жігерлі, білім өрісі биік, денсаулықтары мықты өкілдері болады.
Олар бабаларының игі дәстүрлерін сақтай отырып, қазіргі заманғы нарықтық
экономика жағдайында жұмыс істеуге даяр. Олар қазақ, орыс, ағылшын тілдерін
еркін меңгереді, олар бейбіт, абат, жылдам өркендету үстіндегі, күллі
әлемге әйгілі, әрі сыйлы өз елінің патриоттары болады" деп көрсетілгендей,
ертеңгі келер күннің бүгінгіден гөрі нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат
қоғамын алға апаратын құдіретті күш — білімге тән. Жас мемлекетіміздің
болашағы ~ бүгінгі мектеп оқушылары. Оларға бірдeй талап қойып, олардың
табиғи қабілеттерін, нақты мүмкіндіктерін анықтап, соған негіздсп оқыту —
бүгінгі күннің өзекті мәселесі [10].
Сондықтан да оқушылардың ой-өрісін, ұлттық мәдениетін, ұлттық рух пен
сана-сезімін дамытып, алғыр тұлғаны қалыптастыруда тәрбие жүйесіндегі
инновациялық іс-әрекеттердің ендірілуі үлкен жетістіктерге жетелейді.
Жас ұрпақ біздің өміріміздің тікелей жалғастырушы өкілі ғана емес,
еліміздің тірегі, мызғымас болашағы. Бүгін мектеп табалдырығын аттаған жас
өркеннің ертең қандай адам болып шығатыны ата-аналар мен ұстаздар қауымының
арасында мәңгілік таусылмас тақырып болып қалып отырғандығы да сондықтан.
Бұл білім мен тәрбиенің егіз ұғым екенін көрсетеді. Сол себепті де білім
беру жүйесінде жалпы азаматтық және ұлттық негізде жеке түлғаны дамыту және
калыптастыру үшін қажетті жағдайлар жасалуда.
Бүгінгі мақсат — әрбір оқушыларға түбегейлі білім мен мәдениеттің
негіздерін беру және олардың жан-жақты дамуына қолайлы жағдай жасау.
"Инновация" ұғымын анықтайтын нақтылы анықтама әлі де жасала қойған
жоқ. Біз Ш. Таубаева мен Қ.Құдайбергенова берген анықтамаға сүйенгенді жөн
көрдік, яғни "инновация" — бұл нақты қойылған мақсатқа жетуде ойға алынған
жаңа нәтиже. Нақты мақсат дегеніміз не? Нақты мақсатқа қандай әдіс-
тәсілдердің көмегімен жетуге болады? Оқу мақсатының жүйесінде берілген
мақсаттың негізгі категорияларын пайдалана отырып, педагог өз еңбектерінің
нәтижесі туралы ақпарат алуға мүмкіндік алады. Демек, мақсат пен нәтиже —
жаңалыққа бет бұрудың кілті.
"Инновация" ұғымына шет елдік ғалымдардың көбі оған әр түрлі
анықтамалар берген. Мысалы. Э.Роджерс инновацияны былайша түсіндіреді:
"Инновация нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея". Майлс "Инновация
- арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан жүйелі міндеттеріміздің жүзеге асуын,
шешімдерін күтеміз" дейді [11].
Инновациялық үрдістің негізі — жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану,
жүзеге асырудың тұтастық қызметі. Кез келген жаңа әдіс жекелік, сондай-ақ
уақытша жоспарға жатады. Бұл яғни, бір мұғалім үшін табылған жаңа әдіс,
жаңалық басқа мұғалім үшін өтілген материал тәрізді.
Инновация мәселелерімен айналысып жүрген бірқатар ғалымдардың
еңбектерін, жазған анықтамаларын қарастырып, талдай келе біз бұл ұғымның
түп-төркінін белгілі уақыт арасында жаңашыл идеяны қайта қарау, жаңалау деп
айтқанды жөн көрдік. Сәл ертерек кездің өзінде белгілі қолданылып жүрген
идеялар жаңа бағытта ұсынылса, мұның өзі инновациялы деп аталған. Осыларды
негізге ала отырьш, инновацияны "жаңалық", "жаңа әдіс", "өзгеріс",
"әдістеме", "жаңашылдық", ал инновациялық үрдісті "жаңа әдістеме құралы"
деп ұғатын боламыз.
Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. Кейінгі кезеңде
ғалымдар өз зерттеулерінде оқу-тәрбие ісіне жаңалықтарды енгізіп, тарату
мәселесін қарастырады.
Мемлекеттік білім стандарты деңгейіңде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа
педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді. Ал жаңа педагогикалық
технологияның түрі, қолдану ерекшелігі, одан туындайтын ділгір мәселелер
бүгінгі таңда әлі нақтыланып белгілі бір жүйеге түспеген дүние.
Қазіргі оқу орындары мен педагогикалық ұжымдар ұсынылып отырған
көпнұсқалыққа байланысты өздерінің қалауына сәйкес кез келген үлгі бойынша
қызмет етуіне мүмкіндік алды. Бұл бағытта білім берудің әр түрлі нұсқадағы
мазмұны, құрылымы, ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа
технологиялар бар. Сондықтан әр түрлі оқыту технологияларын оқу мазмұны мен
оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне орай тандап, тәжірибеде
сынап қараудың маңызы зор. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық
технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес.
Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік,
адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами келбетінің
қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін
тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.
XXI ғасыр табалдырығын білім мен ғылымды инновациялық технология
бағытымен дамыту мақсатымен аттауымыз үлкен үміттің басты нышаны болып
табылады. Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды. Жас ұрпаққа
сапалы, өнегелі тәрбие мен білім беру бүгінгі күннің басты талабы.
XXІ ғасыр деңгейінде білім беру мен кәсіптік даярлау бағытында
Қазақстан жоғары оқу орындарының міндеті - әлемдік стандарттар деңгейінде
білім беру, ал жетекші оқу орындарының дипломдары күллі әлемге танылуы
тиіс. Осы міндеттерді жүзеге асыру үшін шәкірттер мен мамандарды қазіргі
қоғам үрдісіне сай инновациялық технологияларымен білім беру негізінде
меңгерту қажет дей келе біз дипломдық жұмысымыздың тақырыбын «Мектеп
оқушыларын инновациялық әдістермен белшалғыны конструкциялау мен
модельдеуге үйрету әдістемесі (Түрік халқының киім үлгісінде)»,- деп алуды
жөн көрдік.
Оқу-тәрбие үрдісінде қолданып, айтарлықтай нәтиже беріп жүрген жаңа
педагогикалық технологиялар мыналар: дамыта отырып оқыту әдістемесі
(Л.Занков, Д.Эльконин, В.Давыдов, В.Репин, В.Левин); оза отырып оқыту
(С.Лысенкова); іс-әрекетті бағалау (Ш.Амонашвили, И.Волков); тірек және
тірек конспектілері арқылы оқыту (В.Шаталов); саралап оқыту; шоғырландырып
қарқынды оқыту жүйесі; деңгейлік тапсырмалар арқылы дамыта оқыту; жобалап
оқыту технологиясы.
Зерттеу мақсаты: Оқушыларды белшалғыны конструкциялау мен модельдеуге
үйретуде инновациялық әдістерді пайдалану жолдарын анықтау.
Зерттеу нысаны: Оқушыларды белшалғыны конструкциялау мен модельдеуге
үйрету барысы.
Зерттеу пәні: Технология сабақтарында инновациялық әдістерді пайдалану.
Зерттеу жұмысының міндеттері:
- Мектеп оқушыларына кәсіптік білім беруде инновациялық әдістерді
қолданудың теориялық негіздерін тұжырымдау;
- Оқушыларды белшалғыны конструкциялау мен модельдеуге үйрету
әдістемесін айқындау;
- Технология пәні бойынша оқушыларды белшалғыны конструкциялау мен
модельдеуге баулу мазмұнына шолу;
- Оқушыларды белшалғыны конструкциялау мен модельдеуге оқытуда
инновациялық әдістері мен формалар тиімділігін анықтау;
- Тігін шеберханасын жабдықтау және оларға қойылатын эргономикалық
талаптарды қарастыру;
- Бұйымның бағасы мен өзіндік құнын есептеу.
Зерттеу әдістері: психологиялық, педагогикалық, әдістемелік, арнайы
әдебиеттерді, мектеп оқулықтарын оқып үйрену және оларға теориялық талдау
жасау; мұғалімдермен және оқушылармен әңгімелесу.
1 Мектеп оқушыларына кәсіптік білім беруде инновациялық әдістерді
қолданудың теориялық негіздері
1.1 Мектеп оқушыларын кәсіпке баулудың педагогикалық-психологиялық
ерекшеліктері
Қазақстан Республикасының алдында тұрған әлеуметтік-экономикалық
міндеттерінің аса күрделілігіне қарамастан, оның егеменді мемлекет ретінде
қалыптасуының сипаты, халықтың рухани, адамгершілік көзқарасы жастар
арасындағы тәрбиеге байланысты. Ал ұрпақ тәрбиесі — Қазақстанда өтіп жатқан
реформалар мен ғылыми-техникалық прогрестің алғы шарттарының бірі. Білім
беру саласындағы кейбір жағымсыз әрекеттердің орын алуы, мектептердің оқу-
тәрбие жұмысының мазмұны, басқа да ТМД елдеріне қатысты халықтың ежелгі
даму жолын анықтауда қазақ, мемлекетінің білім беру жәнс тәрбие туралы
тұжырымдамаларының мақсаты — өрелі идеялар мен қағидалардың ғылыми жүйесін
түзу. Бұл ретте халықтың этнопедагогикалық мұрасын ұрпақ тәрбиесінде
пайдаланудың мәні зор. Алдымен, халықтық педагогиканы іс-ерекетте
пайдаланып, адамгершілік сипат пен мінез-құлықты жастар арасында жаңартудың
басты қағидалары: жеке тұлғалар арқылы қоғамды дамыту, демократикаландыру,
ізгілендіру.
Бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында қазіргі
кезде Қазақстанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл үрдіс педагогика
теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіне нақты өзгерістер енгізумен қатар елімізде
болып жатқан түрлі бағыттағы білім беру қызметіне жаңаша қарауды, қол
жеткен табыстарды сын көзбсн бағалай отырып саралауды, жастардың
шығармашылық әлеуетін дамытуды, мүғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда
ұйымдастыруды талап етеді.
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің
инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі —
маңызды мәселердің бірі.
Бүгінгі танда Қазақстанда Ш.Қаланованың, Ж.Қараевтың, Ш.Таубасваның,
Қ.Қабдықайыровтың, С.Лактионованың, М.Жанпейісованың, Ә.Жүнісбек пен
Қ.Нағымжанованың, С.Көшімбетованың, т.б. ғалымдардың зерттеулерінде
оқытудың жаңа технологиялары жан-жақты қарастырылады.
Елбасымыз Н.Назарбасвтың "Қазақстан—2030" Қазақстан халқына арнаған
Жолдауында "Біздің жас мемлекетіміз өсіп, жетіліп, кемелденеді, біздің
балаларымыз бен немерелеріміз онымен бірге ер жетеді. Олар өз ұрпағының
жауапты да жігерлі, білім өрісі биік, денсаулықтары мықты өкілдері болады.
Олар бабаларының игі дәстүрлерін сақтай отырып, қазіргі заманғы нарықтық
экономика жағдайында жұмыс істеуге даяр. Олар қазақ, орыс, ағылшын тілдерін
еркін меңгереді, олар бейбіт, жылдам өркендету үстіндегі, күллі әлемге
әйгілі, әрі сыйлы өз елінің патриоттары болады" деп көрсетілгендей, ертеңгі
келер күннің бүгінгіден гөрі нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға
апаратын құдіретті күш — білімге тән. Жас мемлекетіміздің болашағы ~бүгінгі
мектеп оқушылары. Оларға бірдей талап қойып, олардың табиғи қабілеттерін,
нақты мүмкіндіктерін анықтап, соған негіздеп оқыту — бүгінгі күннің өзекті
мәселесі.
Сондықтан да оқушылардың ой-өрісін, ұлттық мәдениетін, ұлттық рух пен
сана-сезімін дамытып, алғыр тұлғаны қалыптастыруда тәрбие жүйесіндегі
инновациялық іс-әрекеттердің ендірілуі үлкен жетістіктерге жетелейді.
Жас ұрпақ біздің өміріміздің тікелей жалғастырушы өкілі ғана емес,
еліміздің тірегі, мызғымас болашағы. Бүгін мектеп табалдырығын аттаған жас
өркеннің ертең қандай адам болып шығатыны ата-аналар мен ұстаздар қауымының
арасында мәңгілік таусылмас тақырып болып қалып отырғандығы да сондықтан.
Бұл білім мен тәрбиенің егіз ұғым екенін көрсетеді. Сол себепті де білім
беру жүйесінде жалпы азаматтық және ұлттық негізде жеке түлғаны дамыту және
калыптастыру үшін қажетті жағдайлар жасалуда.
Бүгінгі мақсат — әрбір оқушыларға түбегейлі білім мен мәдениеттің
негіздеріи беру және олардың жан-жақты дамуына қолайлы жағдай жасау.
"Инновация" ұғымын анықтайтын нақтылы анықтама әлі де жасала қойған
жоқ. Біз өз зерттеу жұмысымызда Ш. Таубаева мен Қ.Құдайбергенова берген
анықтамаға сүйенгенді жөн көрдік, яғни "инновация" — бұл нақты қойылған
мақсатқа жетуде ойға алынған жаңа нәтиже. Нақты мақсат дегеніміз не? Нақты
мақсатқа қандай әдіс-тәсілдердің көмегімен жетуге болады? Оқу мақсатының
жүйесінде берілген мақсаттың негізгі категорияларын пайдалана отырып,
педагог өз еңбектерінің нәтижесі туралы ақпарат алуға мүмкіндік алады.
Демек, мақсат пен нәтиже — жаңалыққа бет бұрудың кілті.
Инновациялық үрдістің негізі — жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану,
жүзеге асырудың тұтастық қызметі. Кез келген жаңа әдіс жекелік, сондай-ақ
уақытша жоспарға жатады. Бұл яғни, бір мұғалім үшін табылған жаңа әдіс,
жаңалық басқа мұғалім үшін өтілген материал тәрізді.
Инновация мәселелерімен айналысып жүрген бірқатар ғалымдардың
еңбектерін, жазған анықтамаларын қарастырып, талдай келе біз бұл ұғымның
түп-төркінін белгілі уақыт арасында жаңашыл идеяны қайта қарау, жаңалау деп
айтқанды жөн көрдік. Сәл ертерек кездің өзінде белгілі қолданылып жүрген
идеялар жаңа бағытта ұсынылса, мұның өзі инновациялы деп аталған. Осыларды
негізге ала отырьш, инновацияны "жаңалық", "жаңа әдіс", "өзгеріс",
"әдістеме", "жаңашылдық", ал инновациялық үрдісті "жаңа әдістеме құралы"
деп ұғатын боламыз.
Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. Кейінгі
кезеңде ғалымдар өз зерттеулерінде оқу-тәрбие ісіне жаңалықтарды енгізіп,
тарату мәселесін қарастырады [12].
Мемлекеттік білім стандарты деңгейіңде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа
педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді. Ал жаңа педагогикалық
технологияның түрі, қолдану ерекшслігі, одан туындайтын ділгір мәселелер
бүгінгі таңда әлі нақтыланып белгілі бір жүйеге түспеген дүние.
Қазіргі оқу орындары мен педагогикалық ұжымдар ұсынылып отырған көп
нұсқалыққа байланысты өздерінің қалауына сәйкес кез келген үлгі бойынша
қызмет етуіне мүмкіндік алды. Бұл бағытта білім берудің әр түрлі нұсқадағы
мазмұны, құрылымы, ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа
технологиялар бар. Сондықтан әр түрлі оқыту технологияларын оқу мазмұны мен
оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне орай тандап, тәжірибеде
сынап қараудың маңызы зор. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық
технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес.
Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік,
адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами келбетінің
қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін
тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.
XXI ғасыр табалдырығын білім мен ғылымды инновациялық технология
бағытымен дамыту мақсатымен аттауымыз үлкен үміттің басты нышаны болып
табылады. Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды. Жас ұрпаққа
сапалы, өнегелі тәрбие мен білім беру бүгінгі күннің басты талабы.
Тәуелсіз мемлекетімізге еңбекқор. Кәсібін терең түсінетін, өзінің
білімі мен іскерлігі жан-жақты қолдана білетін мамандар кажет. Осы
айтылған міндеттер – мамандар дайындайтын жоғары оқу орындарының алдында
тұрған негізгі мәселелер. Өйткені халыққа білім беру реформасы "ғылыми
негізге сүйенген пәнді оқытудың жоғары деңгеймен камтамасыз етуді"
міндеттеп отыр .
Осы міндеттерді жүзеге асыру адамзаттың айға аяқ басып, жерді жеті
айналуы арасында жеткен мол жаңалықтар "топтамасы" ақыл иесінің бірде
төрткүл "дүниеге төрелік етсем" деген ұшқыр ойымен ұштасып, енді бірде
өскелең ұрпақ өмірін қоғам талабына сай "инновациялық технологияны меңгеру
кабілеттерін дамытсам" деген ізгілік ниетімен бірігіп жатыр. Қалай десек
те, ізденіспен жаңалык дөңгеленген дүние тіршілігінің бойында айналған
канмен тең. Қан айналымы тоқтаса, каңсыған күбідей тіршілік те суалмақ.
Әлемдік білім кеңістігіне толығымен кірігу білім беру жүйесін
халықаралық деңгейге көтеруді талап ететіні сөзсіз. Білім беру сапасы
негізінен 10 тарауды камтиды. Яғни баланы дүниеге келгеннен бастап
тәрбиелейтін орталарының қазіргі қоғам талабына сай жүйеленуі, барлық
салаға тиісті материалдык базаның кеңеюі және кәсіби біліктілігі жоғары
дамыған шебер маман жетілдіру; т.б. болып табылады.
XXІ ғасыр деңгейінде білім беру мен кәсіптік даярлау бағытында
Қазақстан жоғары оқу орындарының міндеті - әлемдік стандарттар деңгейінде
білім беру, ал жетекші оқу орындарының дипломдары күллі әлемге танылуы
тиіс. Осы міндеттерді жүзеге асыру үшін шәкірттер мен мамандарды қазіргі
қоғам үрдісіне сай инновациялық технологияларымен білім беру негізінде
меңгерту қажет.
"Инновация" түсінігін ағылшын тілінен аударғанда "жаңалық енгізу',
"жаңашылдық ұғымды білдірген. Ал тамыры тереңде жатқан термин латын тілінің
”жаңару”, “өзгеру” сөздерімен баламаланы, “бұдан бұрын болмаған жаңалық”,
“қоғамдық кажеттіліктерді канағаттандырудың жаңа әдісі” деген түсініктерді
білдіреді. Ол ең алғаш рет XIX ғасырда мәдениеттанушылардың зерттеулерінде
пайда болған. (Бір мәдениеттен екінші мәдениетке өту элементтерінің
жаңашалануы). Одан кейін инновациялық процестің толық түсінігі XX ғасырдың
басында экономист И.Шумпетер ұсынды. Ғалым экономикалық жүйенің дамуындағы
өзгерудің "жаңа комбинациясын" талдады. 30-шы жылдары И.Шумпетер, Г.Менш
"инновация" терминін ғылымға енгізді. Себебі жаңа технологияның және
заттың, ғылыми тұтас жаңалығын ашты. Осы кезден бастам "инновация",
"инновациялық процесс", "инновациялык потенциал" терминдері жалпы
ғылымдардың терминологиялық жүйесін байытты. Инновациялық жалпы ғылыми
түсінігі жүйе кызметінің тұтастай өзгеруін анықтайды. Ол жүйе элеметтерінің
және әртүрлі сфералардың сапалық пен сандық өзгеруі [13].
Бүгінгі күні білім беру мекемелерінде теориялық және практикалық
жұмыстарда әртүрлі педагогикалық инновация технологияларының нұсқаулары
қолдануда. Ауқымды инновациялық технология нақтылы жүйе мен жіктелуді керек
етеді. Осы мәселемен А.Я.Савельев. В.М.Максимов, Г.К.Селенко, т.с.с.
ғалымдар айналысты.
В.М.Максимов өзінің зерттеулері бойынша келесі жіктелулерді
ұсынады: құрылымдық логикалық технология, интеграциялық технология (әртүрлі
пәндік білімдердің бір-бірімен байланысы), ойындар технологиясы, тренингтік
технология, ақпараттық технология, диалогтық технология.
Осы жіктелулер қазіргі кезде кең қолданылуда.Себебі білім берудің
негізгі жолы –оқыту. Оқыту-ұстаз бен оқушы белгілі бір мақсатты жүзеге
асыратын біртұтас педагогикалық процесс. Ал белгілі бір мақсатты толық
жүзеге асыру оқытуды тиімді ұйымдастырумен сипатталады. Оқытудың білім беру
тәрбиелік, дамыту функцияларын кеңінен қолдану қажет.
Әрбір педагогикалық технология жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуға,
оның өзіндік шығармашылық қабілеттерін арттыруға қолайлы жағдай жасауға
қажетті обьективті әдістемелік мүмкіндіктерді қамтиды.
Жаңа технологиямен жұмыс істеу үшін төмендегідей алғы шарттар
қажет:
-оқу үрдісін интенсивтендіруді жаппай қолға алу;
-оқушылардың сабақтастылығын болдырмау шараларын кешенді
түрде қарастыру. Оның ғылыми-әдістемелік, окыту-әдістемелік,
ұйымдастырушылық себептеріне үнемі талдау жасап, назарда ұстау:
-жаңа буын оқулықтарының мазмұнын зерттеп білу, пәндік білім
стандартымен жеке танысу, білімді деңгейлеп беру технологиясын игеру арқылы
окушыларға білімді мемлекеттік стандарт деңгейінде игеруге қол жеткізу;
-оқу үрдісін ізгілендіру мен демократияландыруды үнемі басшылыққа
алу .
Әрбір ұстаз осындай шарттарды игеріп, ескеріп жаңаша оқытуға
бетбұрыс жасауы керек. Себебі бүгінгі педагогика ғылымы жаңа технологияны
тиімді пайдалануымен ерекшеленеді [14].
Педагогика ғылымында баланы оқыту мен тәрбиелеу, жаңа технология
бойынша әдістемелік жүйенің басты мақсаты болып табылады. Жаңа технология
оқытуды ізгілендіру, яғни оқу құралдарын оқушылардың өздігінен танымдық іс-
әрекетінде пайдалануға көмектеседі.
Гуманитарлық пәндер жүйесінде оқытудың инновациялық әдіс-
тәсілдерін пайдаланудың педагогикалық шарттарына: инновациялық ізденіс
қажеттілігі, инновациялық әдіс-тәсілдер жайлы білім, инновациялық әдіс-
тәсілдерінің тиімді жолдарын қарастыру, инновациялық әдістерді меңгеру,
инновациялық әдіс-тәсілдерді пайдалану және білім беруді ұйымдастыру
формалары, инновациялық әдіс-тәсілдердің нәтижесінің болуы, инновациялық
әдіс-тәсілдердің озық тәжірибелерін бекіту жатады.
Жаңаша оқытудың негізгі түрлері оқытудың дербес және топтық
түрлері болып табылады. Бұл жерде алға қойылған басты мақсат - оқушыға
деген сенім, оның өз ісіне жауап беру мүмкіндігіне сүйеніп беделі мен қадыр-
қасиетін дамыту. Ол үшін инновациялық оқытудың педагогикалық шарттарын
игерген жағдайда ғана оқыту тиімді болмақ [15].
XVIII ғасырдың аяғында өмір сүрген шведтік педагог Иоган Генрих
Песталоцци "оқыту кезінде бас, жүрек, қол бірге қарастырылуы қажет" деп
айтып кеткен. Сол үшін білімгерлер баспен ойлап, жүрекпен түсініп,
қолдарымен істеуі керек. Бұл үшін әр ұстаз төменгі қағидаларды ескеруі
кажет:
-баланың бойындағы құмарлығын, қызығушылығын жойып алмай, оның
үнемі алға жылжуға деген табиғи талап-тілектерін, сұраныс пен
мұқтаждықтарын ескеру, шығармашылығын жетілдіру;
Соңғы жылдары «компьютерлік технологиялар» деген ұғым «ақпараттық
технологиялар» терминімен алмастырылуда. Бүкіл ақпараттық технологиялар
компьютерлік оқытумен байланысты. Қазіргі күннің қажеттілігі - қарқынды
күшейте (интенсивті) оқытудың ашық жүйелерін жасау және қолдану. Бұл
жүйелер студентке өзіне тиімді оқыту технологиясын таңдап алуына және жеке
даму бағдарламасын құруына мүмкіндік береді. Бірақ, қарқынды күшейте
оқытудың ашық жүйелерін синтездеуді іске асыру төмендегідей шарттарды
орындағанда ғана мүмкін болады:
- Оқыту үрдісі жүргізілетін ортаның сипаттарын жан-жақты есепке
алу: педагогикалық ортаның мазмұндық сипаты студенттердің білім, білік,
дағдыларымен, танымдық және мәдени потенциалымен, оқуды және өздігінен
жұмысты ұйымдастыруының әдістерімен жәнс формаларымен анықталады;
- Оқыту үрдісінің студент жеке тұлғасына қатысты бейімделу
принципінің ұсталуы: бұл принцип практикада студенттің пәнді игеруінің
тармақталған бағдарламасын жасау арқылы іске асады (пәннің ішкі жәнс сырткы
модульдерін құрастыру);
- Студенттің жалпы ғылымдық және арнаулы білімдерді қысқаша түрде,
базалық білімдер берілген пәннің «логикалық конструкциясын» жобалау арқылы
жеке игеруін жылдамдату принципі.
Пәннің жалпылама логикалық конструкциясын жобалау алгоритмі
төмендегідей процедуралардан тұрады:
1.Мазмұнды бөлек элементтер жүйесі түрінде елестету, қарастыру;
2.Базалық білімдерді бөліп қарастыру үшін элементтердің өзара
байланысының матрицасын жобалау;
3. Базалық білімдерді символдық, графикалық т.б. түрлерде
модельдеу;
4.Базалық білімдерді неғұрлым жалпы ұғымдар мен олардың арасындағы
жүйелік байланыстарды анықтау үшін қайта жасақтау;
5.Ғылыми білімнің берілген бөліміне тән танымдық қызмсттің жалпы
құрылымын калыптастыру;
6.Жалпы әдіс-құралдармен шешілетін жеке тапсырмалар жүйесін жасау.
Іс жүзінде кез-келген ақпарат түрін тез және оңай түрде жеткізе
алу мүмкіндіктерін ескерсек, ақпараттық технологияларды ең тиімді
технология ретінде қарастыруға болады.
1.2. Технология пәнін оқытуда инновациялық әдістерді оқу үрдісінде
қолданудың маңыздылығы
Инновация деп көбінесе жаңа технологияларды, әдістер мен құралдарды
жасау және қолдануды айтса, сонымен бірге ондағы идеяларды, процестерді
бірлікте жетілдірудің де жүйесі. Сондықтан, оқыту мен тәрбиедегі жаңа
технология инновациялық идеяларды үнемі енгізу, жаңарту нысанасы болып
табылады.
Дегенмен де, шынайы инновациялық деп адамзат дамуы процесіндегі жаңа
білімдерді және бұрын теориялық көзқарас тұрғысында шешімін таппаған,
бүгінде практикалық тұрғыда жоғары технологиялық нәтижеге қол жеткізген
педагогикалық проблемаларды оқу-тәрбие процесінде қолдану жайындағы
идеяны атап айтқан жөн болмақ.
Оқыту технологиясы- белгіленген мақсатқа нәтижелі қол жеткізуді
қамтамасыз етуде оқытудың формасы әдістері мен құралдарын ашып көрсететін,
оқу бағдарламасында белгіленген оқытудың мазмұнын жүзеге асыру тәсілі.
Оқыту технологиясы- жүйелі категория. Оның құрылымы төмендегідей болып
келеді:
- оқытудың мақсаты,
- білім берудің мазмұны,
- педагогикалық өзара әрекеттестіктің құралы (оқыту және мотивация),
оқыту процесін ұйымдастыру,
- оқушы, оқытушы
- әрекеттің нәтижесі (сонымен бірге кәсіптік даярлықтың деңгейі).
Былайша айтқанда, оқыту технологиясы- оқыту процесін ұйымдастыру,
басқару және бақылау деп түсіну керек. Әрі бұлар бір-бірімен өзара
байланысты болып келеді және бір-біріне ықпал етеді.
Бүгінде білім беруде нәтижелі жетілдірудің құралы практикаға жаңа
оқыту технологиясын кіргізуге батыл шаралар қолдану болып табылады.
Сондықтан, Қазақстан Республикасында гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы
өз ойын дамытуға және шығармашылықпен жұмыс істеуге қабілеті бар тұлғаны
қалыптастыруға бағатталған. Сол себепті бүгінгі еліміздегі білім беру
жүйесі оқушылардың таным белсенділігін дамытатын оқытудың дәстүрлі емес
белсенді бейресми формалары мен әдістерін көптеп енгізуді қажет етуде.
Кім атқарған жұмысының нәтижесін көргісі келмейді дейсіз, соған қарап
еңбек бағаланады. Мысалы, тігінші жасаған бұйымына риза болады, құрылысшы
салған үйіне риза болады, т.б. Ал мұғалім өткізген сабағына көңілі толса,
сол – оның пайдасы. Бұл қара тер, бағаланбайтын еңбекпен келетінін барлық
мұғалімдер біледі.
Сонымен сабақ дұрыс нәтижесіне жету үшін жаңа инновациялық
технологияны біліп қана қоймау керек.
1. Жаңа инновациялық технологияны насихаттайтын нұсқаулар мен іс-
тәжірибелер, кітаптар, әдістемелер, ақпараттарды жинақтап, кеңінен
танысып, оқып өзіндік білім көтеруге мақсат қоя отырып, жоспар құру,
картотека жасау.
2. Ғылыми сөзбен жазылған бірнеше анкеталарды толтырып, жаңа технологияны
қабылдау деңгейін анықтап алу керек те, іске асыру жолдарына кірісу
арқылы өз пайдасын шеше білуге машықтану.
3. Күнтізбелік бағдарлама жасағанда жаңа инновациялық инновациялық
технологияны қолдануға болатын тақырыптарды, сыныптарды іріктеу керек.
4. Жаңа инновациялық технологияның сабақта, оқушының іс-әрекетін
ұйымдастыруда, қажетті элементтерін кіргізуден бастау керек.
Оқушылардың іс-әрекетті үш бөлімнен тұрады:
І. Ұйымдастыру
ІІ. Белсендігін арттыру.
ІІІ. Дамыту.
Қазіргі кезде білімнің интергациялануын қамтамасыз ету, оның ғылыми
деңгейін арттыру, тұтастай алғанда оқушылардың танымдық әрекетіне тән
дағдыларды қалыптастыру міндеті күн тәртібіне қойылып отыр.
Осы орайда, оқу-тәрбие процесінің пәнаралық байланыс негізінде
ұйымдастырылуы ғылымдар жүйесінің бір арнаға тоғысуы, адамның
интеллектуалдық ақыл-ойын байытумен бірге, бүкіл адамзатттық құндылықтар
көзінің де бірлігін, жалпы ақиқат дүниенің біртұтас жүйе екендігі туралы
ғылыми көзқарастың қалыптасуына мүмкіндік береді.
Ал мектеп тәжірибесінде пәнаралық байланысты жүзеге асыруда
мұғалімдер біршама қиындықтарға кездесіп отырғаны белгілі. Атап айтқанда,
оқыту процесін тиімді ұйымдастыру, жеке пәндер арасындағы ортақ ұғымдарды,
заңдылықтарды бір-бірімен өзара байланыстылыққа қарастыру, оқушылардың
танымдық, ізденушілік қабілеттірін, іс-әрекеттерін дамыту, алған білімдерін
жинақтау, тәжірибеде қолдана білуге үйрету тағы басқа мәселелр дидактикалық
тұрғыдан шешуді талап етеді[16].
Қазіргі мектептің дамытушылық сипатын, оқу-тәрбие процесін
демократияландыру, гуманитарландыру, интеграцияландыру бағытына сәйкес және
ондаған жылдар ішінде жүргізілген жұмыстың нәтижесіне байланысты
баяндалады.
Жалпы білімнің мазмұны ғылымдардың өзара байланысы, өндіріспен
қоғамдық дамудың жаңару процесіне тікелей ықпал жасайды. Сондықтан қазіргі
таңда мектептегі оқыту процесін пәнаралық байланыспен өткізу ерекше
көкейтесті орын алып отыр және жалпы педагогикалық маңызға ие болуда.
Мектеп тәжірибесінде еңбек пәнінің мұғалімдері пәнаралық байланыс
негізінде сабақ өткізу барысында «шығармашылық жоба жұмыстары барысында
киімді көркемдеп сәндеу», «матаның түрлері, тігу, өңдеу әдісі және
технологиясы», «еңбек туралы мақал-мәтелдер», киімді пішу, тігу жолдары»,
«киімнің формасын, конструкциясын, моделін жастардың талғамына сай таңдай
білу жақтары» т.б тақырыптарды ұсынуы арқылы оқушылардың білім байлығын,
шығармашылық қабілетін, дағдыларын шебер қолданылуын, олардың өздеріне
зерттеу әдістемелік тұрғыдан қажеттілігін дәлелдейді.
Білім беру саласын реформаландырудың негізгі әдістерінің бірі -
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып инновациялық
оқыту.
Инновация дегеніміз - жаңа мазмұнды, яғни инновациялық процесті
дамытуды, жаңаны ұйымдастыруды, қалыптастыруды анықтайды, ал "жаңаша" деп
жаңаның мазмұны, оны енгізудің әдіс-тәсілі мен технологиясын қамтитын
құбылысты атайды.
Демек, көптеген ғылыми-педагогикалық еңбектерде инновация ұғымын
білім беру жүйесіңде жаңалықтарды жасап шығару, игеру, қолдану және тарату
іс-әрекеті деп сипаттайды еке ... жалғасыҰқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде инновациялық технологияларды қолдану әдістері мен тиімділігі»41 бет
"Рыноктық экономикадағы инновация."35 бет
12 жылдық мектепке көшу бағытындағы мұғалімнің инновациялык даярлығын қалыптастыру96 бет
«Дәстүрлі емес тарих сабақтары»73 бет
«инновация», «жаңа құбылыс», «жаңа енгізулер»10 бет
«Психологияны оқыту әдістемесі» пәні бойынша практикалық сабақтар дәрістер жинағы48 бет
«Уркер косметикс» парфюмерия – косметикалық фабрикасы қазіргі уақыттағы Қазақстандық ең негізгі косметика өнімдерін шығаратын кәсіпорнының өндірістік қазіргі ахуалын зерттеу81 бет
«Уркер косметикс» пкф-ның инновациялық қызметін талдау27 бет
«Электронды оқулық ағылшын тілін оқытудағы инновациялық құрал ретінде»63 бет
Автокөлік жолдары60 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь