Басқару жүйесі


Кіріспе
1. Басқару тәсілдері және басшылық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
2. Басқару стилдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
2.1.Бір өлшемді басқару стилдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5 2.2.Көп өлшемді басқару стилі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
3. Лидерлік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
4.Билл Гейтс және Стив Джобс лидер мысалы ретінде ... ... ... ... ... ... 9
Қорытынды
Пайдаланылған мәліметтер

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 14 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге


Жоспар
Кіріспе
1. Басқару тәсілдері және басшылық................................................3
2. Басқару стилдері......................................................................5
2.1.Бір өлшемді басқару стилдері..........................................5 2.2.Көп өлшемді басқару стилі.............................................7
3. Лидерлік...............................................................................8
4.Билл Гейтс және Стив Джобс лидер мысалы ретінде........................9
Қорытынды
Пайдаланылған мәліметтер
Кіріспе
Басқару - реттеуге, қорғауға, қойылған мақсатқа сай нысанның жүйесін өзгертуге немесе жоюға бағытталған, субъектінің нысанға әрекет ету процессі. Басқару адам іс-әрекетінің түрі ретінде адамдардың бірлесіп қызмет ету пайда болғаннан бар. Әрбір тарихи кезең басқару субъектілерінің қатынасын, ынталандыру әдістерін, ұйымдастыру процессінің көлемін қырлап, өз түзетулерін енгізді, дегенмен тек XX ғасырда ғана басқаруға ғылыми көзқарас пайда болып, дами бастады. Басқару өндірісте еңбек бөлінісінің нәтижесінде пайда болды. Басқару адам тұрмысының ажырамас бөлігі, онсыз адамдардың ортақ қызметі де, жалпы қоғам да мүмкін емес. Тиімді басқару дамудың негізгі факторларының бірі. Басқару теориясын белгілі бір ереже- лерге сүйенген қисынды реттелген принциптер, әдістер және өңделген ақпарат негізінде эмпирикалық жолмен немесе бірқатар нақтылы ғылымдардан алынған басқару технологияларыжүйесі ретінде қарастыруға болады.
Басқару - 1.машинаның, механизмнің жұмыс тәртібін және күйін өзгертетін оператордың іс-әрекеті; 2. машинаны, механизмді басқару органыньң комплекті; 3. механикалық системаның функциясының жұмыс реттерін бақылау және бағдарламаларымен мақсаттарын ұқсату.
Басқару қызметкерлерінің мәдениеті әр түрлі қасиеттері бойынша көрініс тапса да, олардың мәдениетінің толық және нақты бағасын жұмыс істеу стиліне қарап беруге болады. Басқарушылық қызмет стилі дегеніміз - билік органдарының, қызметкерлерінің күнделікті қызметінде қолданатын әдіс-тәсілдер, құралдар жүйесі, бағынышты қызметкерлерге қатысты жүріс-тұрыс үлгісі. Оның қоғамның басқа салаларындағы қызмет стилінен ерекшеліктері мемлекеттік-биліктік өкілеттіліктерге сүйеніп, оны қолданумен байланысты болатын, нақтылай және толықтай нормативтік реттеліп отыратын, басқару әсерін қалыптастыруды және іске асыруды мақсат тұтатын басқару қызметкерлерінің әлеуметтік белсенділігімен айқындалады.
Стиль ұжымдағы әлеуметтік қатынастардың бүкіл біртұтас ықпалымен қалыптасқанымен, ол белгілі дәрежеде басшыға да байланысты болады. Өйткені шаруашылық пен тәрбие жұмысының табиғи байланысын практактикада жүзеге асыратын тек басшы ғана. Оның қызметінің жемісті болуы көптеген күрделі факторлар арқылы анықталады.
1.Басқару тәсілдері
Бұл ұжым, топ, жұмысшыларға деген мақсатты ықпалдың әлеуметтік тәсілдерінің жиынтығы. Әрбір көрсетілген деңгейде басқару ерекше мәселелерге тап болады, сондықтан сәйкесінше әдістерді құрайды. Олардың біреулері әрбір үш жағдайға да қолданылады, ал келесілерін қолдану нақты бір жағдаймен шектеулі.
Жеке кәсіпорын жұмысшысына қатысты оның мінез-құлқына түрлі ықпал етудің түрлерін бөлуге болады:
1) тікелей (бұйрық, тапсырма);
2) мотивтер мен қажеттіліктер арқылы (ынталандыру);
3) құндылықтар жүйесі арқылы (тәрбие, білім және т.б.)
4) қоршаған әлеуметтік орта арқылы (административтік және бейресми ұйымдарда және т. б.еңбек жағдайларын, статусты өзгерту).
Кәсіпорынның өндірістік ұжымына кіретін топқа қатысты әлеуметтік басқару тәсілдері келесідей бөлінеді:
1) топ құрамының мақсатты құрылуы (квалификациялық, демографиялық, психологиялық белгілері бойынша жұмыс орнының саны мен орналастырылуына байланысты);
2) топтардың ынтымақтастығы (жарыс ұйымдастыру, басқару стилін жетілдіру, әлеуметтік-психологиялық факторларды және басқа әдістерді қолдану);
Кәсіпорынды әлеуметтік ұйымдастыру денгейінде мынадай тәсілдер қолданылады:
а) ресми және бейресми құрылымдарды үйлестіру (жоспарланған және шындығындағы байланыс пен нормалар арасындағы қарама-қайшылықтарды жою);
ә) басқаруды демократиялау (қоғамдық ұйымдар рөлін жоғарылату, жұмысшыларды біріккен шешімдерді жасап шығаруға жұмылдыру, өндірістің кейбір баскарушыларын таңдалуы, еңбек активтілігін арттыру және т. б. арқылы);
б) әлеуметтік жоспарлау (жұмысшылардың квалификациясын жоғарлату, ұжымның әлеуметтік құрылымын жетілдіру, тұрмысты жақсарту және басқа шаралар).
Басшылық - бағынушы қатынасы
Басшылық ұғымы басқару ұғымына жақын және ұйымдастырушылық қатынастың басты түрін, атап айтсақ, қызмет бабындағы міндеттерді шешу үшін басшылықтың бағынушылармен ұйымдастырудың ерекше түрін бөлу үшін қолданылады.Осыған байланысты, әлеуметтік көзқарас басшылықты ұйым ішіндегі адамдар арасындағы ерекше үш жақты қатынасты талдауды көздейді.
Біріншіден, басшылық - бұл түрлі статустар, административті құрылым деңгейлерінің арасындағы қатынас. Ол бір жұмысшының басқамен біржақты тәуелділігінің құқықтық негізін қамтиды.
Екіншіден, басшылық - бұл ортақ еңбек процесіндегі жеке жұмыс функцияларының қатынасы: бірі - тым жалпы болса, екіншісі - тым жеке. Онда (еңбек процесінде) бір жағынан ұйымдастыру функциялары, екінші жағынан атқару функциялары байланысады.
Үшіншіден, басшылық - бұл сонымен бірге жеке адамдар арасындағы қарым-қатынастың ерекше түрі. Соңғы жағдайда оның әлеуметтік-психологиялық мазмұны - бірін-бірі мойындау, ықпал ету, стиль, мүдделер қарастырылады.
Аталмыш басшылық -- бағынушы қатынасының жақтары бір-бірінсіз өмір сүре алмайды, олар бір-бірімен тығыз байланысты болса да, салыстырмалы дербестікке ие. Басшылық-бағынушы байланысын әлеуметтану жекелілік денгейдегі басқару бойынша жалпы қатынастардың көрінісі түрінде зерттейді. Басшылықтың бағынушыларға ықпал етуі, оларды ұйымның талаптарына сай және өз ойларына сай белгілі бір еңбек тәртібіне итермелеуді мақсат етеді.
2.Басқару стилдері
Стиль сөзі деген мағынаны білдіреді. Басшылық стилі дегенміз менеджер іс әрекетндегі . Толық анықтама беретін болсақ, басшылық стилі деп- менеджер тәжірибелік әрекетіндегі салыстырмалы тұрақты тәсіл, әдіс,формалар жүйесі.
Стиль қатар басқарушылық шешімдер дайындау мен жүзеге асырудағы менеджердің жүріс тұрыс тәсілі.
Стиль - тұрақты қолданылатын басшылық әдістернің жүйесі. Стиль және басшылық әдісі ортақ бірлікте жүзеге асырылады. Бірдей басшылық стилі болмайды. Әрбір басшы өзінің практикасында қолданатын басқару стилін таңдайды, бірақ ол көптеген объективті және суъективті жағдайлар мен себептерді есепке ала отырып, соған байланысты стиль өзінің нақты көрінісін береді. Оған жататындар: басшы мен бағынушының жеке қасиеттері, олардың өзара қатынасы сипаты, бағын.кемелдену деңгейі, жауапкершілік алуға дайын болуы, қызмет мазмұны т.б.
Дұрыс стиль алдын ала белгілі бола алмайды, өйткені өмірлік басқарушылық жағдайлар стандартты емес, ал басшы мен бағын.жеке қасиеттері басқарылатын орта өзгерісімен олда өзгеруі мүмкін.
2.1Бір өлшемді басқару стилдері
Бір факторға негізделген басқару стилі деп аталады. Оларға авторитарлық, демократиялық, либералдық (салғырттық) жатады.
Авторитарлық стиль концепцуалдық негізі және оның әртүрлілігі адам факторына алғашқы көңіл бөлген авторлардың бірі Д. Мак-Грегор теориясына сай келеді.
Бағынушымен шектеулі байланыс, адамдармен қатаң, бұйрық беру, сұрау жоқ, жаңа әсерді қорқынышпен қабылдайды не мүлдем қабылдамайды, өйткені бір ғана әдіс қолданылады. Жиылыс жүргізудегі орны орталықтан. Автократ өз қасиеттері адамдар деңгейінен төмен болса немесе бағынушылар жалпы кәсіби мәдениеті ең төмен. Жұмыс тиімділігі артпайды. Қанағат жоқ.
Демократиялық стиль өкілеттіліктің жоғары деңгейдей орталықтан тыс болуы, шешім қабылдауға бедсене қатысқан қызметкерлерге қызмет міндеттерін орындаса, ол ынталандырылады. Тәжірибеде екі түрі: кеңестік және партисипативтік.
Арнайы зерттеулер негізінде авторитарлық стиль жағдайында сандық көрсеткіштер деп санап қарағанда екі есе көп жұмыс жасалады, бірақ жұмыс сапасы, қайталанбастығы, жаңалығы, шығармашылық элементтер төмен болады. Авторитарлық стиль сандық нәтижеге, қарапайым, ал демократиялық стиль сапалық, күрделі түрде.
Сынға жақсы көзқарспен қарау. Тұрақты байланыста болады. талап қоя біледі, әділетті. Жиылыс жүргізгенде топ ортасында отырады.
Либералды стиль шығармашылық көзқарасты ынталандыру қажеттілігі үшін қойылған міндеттерді шешуде қолданылады. Екі түрге бөлінеді: либералды және бюроратиялық. Бұл стиль қолданысы Ғылыми Техникалық Революция және тәжірибелік-конструкторлық өңдеуде кең қолданыста. Біруақытта бюрократиялық болады.
Либерал өте сыпайы, ұжымға өтініш білдіру арқылы әсер етеді. Басқарушылық функцияларды орындауда өте пассивті, . Шиеленістен қорқады, бағын.көзқарасымен келіседі. Жұмсақтық беделге кедергі болады. дистанция маңызды емес.
Автократ басшы көбінесе сапасы бойынша бағынушылардың деңгейінен төмен болады. Жиналыстарда топ көз алдында болуын қалайды.
Либерал (демократ) басшық теориясы бойынша мынадай қағиданы ұсынады:
Адамға ойнау немесе демалу қажет болса, кез келген жұмысты орындау үшін ақыл-ой мен дене күшін жұмсау соншалықты қажет.
Тыйым мақсатына жету үшін сырттан бақылау және жазамен қорқыту күш-жігерді жүмылдырудың бірден -бір құралы емес. Мақсатты шынайы түсінген адам өзін-өзі бақылап, өзіне-өзі басшылық ете алады.
Мақсатқа берілгендік -- соған жетуге байланысты мадақтау қызметі.
Қабілеті орташа адамдар тиісті жағдай болғанда, өзіне жауапкершілік алып қана қоймай, соны орындауға тырысады.
Тапқырлық және ұйымдық проблемаларды іскерлікпен шешу - адамдарда көп кездесетін белгінің бірі.
Кәзіргі өнеркәсіп революциясы жағдайында орта буынның интелектуалдық потенциалы мен қабілеті жарым-жартылай ғана пайдаланылады.
Либерал басшылар ықпал етудің осындай механизмдерін дұрыс деп санайды, ал демократ басшылар қол астындағыларға өз пікірін зорлап міндеттеуден бас тартады.
Демократтық менеджер іскерлік жиналыстарда топтың ортасынан орын алады. Ол еркін ... жалғасыҰқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Асем-ай жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің баскару жұмысының ақпараттық жүйесі29 бет
Банк тәуекелдіктерді тиімді басқару жүйесі25 бет
Басқару жүйесі және оның жалпы құрылысы10 бет
Басқарудың американдық жүйесі20 бет
Несие операцияларын басқарудың ақпараттық жүйесін тұрғызу ( казкоммерцбанк материалдары негізінде )54 бет
Оңтүстік Қазақстан облысындағы жергілікті өзін-өзі басқарудың құрылымдық жүйесін талдау22 бет
Президенттік басқару жүйесі159 бет
Проектілерді басқарудың ақпараттық жүйесін тұрғызу55 бет
Сақтандыру тобының тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі10 бет
Шикі газды тасымалдаудың басқару жүйесі75 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь