Өндірістегі қауіпсіздік категорияларын есептеу


1.Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
2.Есептеу.графикалық жұмысқа тапсырма ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
3.Есептеуге берілген бастапқы деректер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
4.Механикалық цехтегі қауіпсіздік категорияларын есептеу ... ... ... ... ... ... ... 6
5.Балқыту цехтегі қауіпсіздік категорияларын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
6.Гальваникалық цехтегі қауіпсіздік категорияларын есептеу ... ... ... ... ... ... ..9
7.Өндірістегі автокөліктердің шығарылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
8.Қазанда өнімділігі 30т/сағ дейін құрайтын отынжанғанда шығарылатын зиянды заттарды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
9.Барлық цехтердегі қауіпсіздік категорияларын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ...16
10.Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..22
11.Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
Қазіргі кездегі атмосфераның ластануының ең басты себебі-цехтардағы
өнімдердің қалдықтарының ауаға жіберілуі. Қазіргі кезде осындай әрекеттердің әсерінен озон қабаты тесіліп, қышқыл жаңбыр жауады. Осындай табиғи апаттарға әкелмеу үшін өнеркәсіп орындарыныдағы қалдықтардың шығарылуын реттеу қажет.
Бұл жұмыстың мақсаты- өнеркәсіптегі ең зиянды цехтерді анықтау. Сол цехтерді анықтап, олардың табиғатқа зияндығын минималды мөлшерге дейін жеткізу.
1. Охрана окружающей среды: Учебное пособие под редакции С.В.
Белова. М. ВШ, 1983.
2. Экология для технических вузов: Учебное пособие под редакции В.М.Гарина – Ростов, 2003.
3. Экология и экономика природопользования. Тонкопий М.С.
Учебник. – Алматы, 2003.
4. ОНД - 86. Методика расчета концентраий в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. – М. Госкомгидромет, 1987 - с.94.

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ
АЭРОҒАРЫШТЫҚ ЖЭНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ

Экология және тұрақты даму
кафедрасы

ЭКОЛОГИЯ пәнінен
№2 ЕСЕПТЕУ-ГРАФИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Өндірістегі қауіпсіздік категорияларын есептеу
3-нұсқа

Орындаған: КТТк-14-1 тобының
студенті Жақып Б.Қ.
Тексерген: Асс. Сералиева М.А.

Алматы 2015
МАЗМҰНЫ
1.Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
2.Есептеу-графикалық жұмысқа тапсырма ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
3.Есептеуге берілген бастапқы деректер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
4.Механикалық цехтегі қауіпсіздік категорияларын есептеу ... ... ... ... ... ... ... 6
5.Балқыту цехтегі қауіпсіздік категорияларын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
6.Гальваникалық цехтегі қауіпсіздік категорияларын есептеу ... ... ... ... ... ... ..9
7.Өндірістегі автокөліктердің шығарылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
8.Қазанда өнімділігі 30тсағ дейін құрайтын отынжанғанда шығарылатын зиянды заттарды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14
9.Барлық цехтердегі қауіпсіздік категорияларын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ...16
10.Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
11.Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23

КІРСПЕ
Қазіргі кездегі атмосфераның ластануының ең басты себебі-цехтардағы
өнімдердің қалдықтарының ауаға жіберілуі. Қазіргі кезде осындай әрекеттердің әсерінен озон қабаты тесіліп, қышқыл жаңбыр жауады. Осындай табиғи апаттарға әкелмеу үшін өнеркәсіп орындарыныдағы қалдықтардың шығарылуын реттеу қажет.
Бұл жұмыстың мақсаты- өнеркәсіптегі ең зиянды цехтерді анықтау. Сол цехтерді анықтап, олардың табиғатқа зияндығын минималды мөлшерге дейін жеткізу.

3
ЕСЕПТЕУ-ГРАФИКАЛЫҚ ЖҰМЫСҚА ТАПСЫРМА

Кәсіпорындағы валды шығарылымды анықтау. Кәсіпорындағы ККК-ң мәнің цехтарға түгелімен анықтау. Жұмысқа қорытынды жасай отыра талдау жасау. Кәсіпорында төмендегі өндіріс орындары және әртүрлі цехтар бар, олар: ошақтық, гальваникалық және механикалық цехтар, балқытып-біріктіру жүргізетін аймақ және гараж. Кәсіпорындағы қызметкерлер 8сағат бойынша екі сменамен жылына 260 күн жұмыс істейді.

4
ЕСЕПТЕУГЕ БЕРІЛГЕН БАСТАПҚЫ ДЕРЕКТЕР:

Механикалық

Станоктың аталуы
Саны

Дөңгелектегістегіштер
98

Ұшталған
23

Токарлық
130

Жұмыс уақыты
1700
Балқыту
Электрод маркасы
АНО-3

Шығын-н матер-р массасы, кгжыл
850
Гальваникалық
Майланбау процесіндегі ванна ауданы

Органикалық еріткішпен
90

Электрохимиялық
55

Жұмыс уақыты
4160
Гараж
Жүгіру, км

Жүк машинасы жанармайы ДВС
16000

Автобустар ДВС
18000

Саляркамен жанатын автобус
11000

Кәсіби жеңіл машиналар
27000
От жағатын жер
Табиғи отын шығыны
50

Отын маркасы
КР

Ауа тазалау коэффициенті ЗУ
63

Отынды қолмен лақтыратын жылжымайтын тор
+

KNO2
0,15

5
1. МЕХАНИКАЛЫҚ ЦЕХТЕГІ ҚАУІПСІЗДІК КАТЕГОРИЯЛАРЫН ЕСЕПТЕУ

Атмосфералық ауаға шығарылатын заттардың құрамы және көлемі жұмыс уақыты бойынша жасалған анализге сүйене отырып анықталады. Материалдарды механикалық өңдеу кезінде шаң, тұман, май булары және салқытдатқыш сұйық, әртүрлі газ тәріздес заттар шығарылады. Зиянды заттардың бірлік шығыны станок паркі жұмысының норма сағатына байланысты анықталады. 3.1-кестеде заттардың шығынының уақыт бірлігі материалдарды механикалық өңдеу негізгі технологиялық құрылғылардың бірлігіне сәйкес үдемелі көрсеткіштері көрсетілген. Механикалық өңдеу негізгі технологиялық құрылғылардың бірлігіне сәйкес үдемелі көрсеткіштері көрсетілген. Механикалық өңдеу кезіндегі заттар шығарылуын мына формуламен есептейді:

М = 3600 · q · t · N · 10-6 (тжыл) (3.1)

мұндағы q - шаңның меншікті шығыны, гс;
t - күнделікті жұмыс уақытының саны, сағат;
N - жылдық жұмыс күнінің саны.
Сонда дөңгелектегістегіштер станоктарының диаметрі 350 мм., шаңының меншікті шығыны 0,170 болатын:

М = 3600 · 0,170 · 1700 · 10-6 = 1,0404 (тжыл),

Дөңгелектегістегіштер станогінің саны 98 шт. болғандықтан:

М∑ = 1,0404 · 98 = 101,9592 (тжыл).

Ұштайтын станоктарының диаметрі 200 мм., шаңының меншікті шығыны 0,085 гс тең:

6
М = 3600 · 0,085 · 1700· 10-6 = 0,5202 (тжыл),

Ұштайтын станоктар саны 23 шт. болғандықтан:

М∑ = 0,5202 · 23 = 11,9646 (тжыл).
Токарлық станоктар:

Құрылғы қуаты 10-200кВт үлкен өлшемдегі токарлық станоктар, маймен суытқандағы майдың аэрозолі - 2,0 - 40,0

М = 3600 · 2 · 16 · 1700 · 10-6 = 12,24 (тжыл)

М = 3600 · 40 · 1700 · 10-6 = 244,8 (тжыл)
СОЖ-бен суытқандағы эмульсияның аэрозолі - 0,063 - 1,260
М = 3600 · 0,063 · 1700 · 10-6 = 0,38556 (тжыл)

М = 3600 · 1,26 · 1700· 10-6 = 1509,57 (тжыл)
М3= (12,24 + 244.8)2 + (0,38556 + 7,7112)2= 128,52 + 4.04838= 132,56838 (тжыл)
Токарлық станоктар саны 13 шт. болғандықтан:
М= 132,56838 · 130= 17233,8894 (тжыл)

Механикалық цехтің толық ластайтын шығарылымы:

М∑ = ∑ Мi = 101,9592 + 11.9646+17233,8894 = 17347,8 (тжыл).

7

2. БАЛҚЫТУ ЦЕХТЕГІ ҚАУІПСІЗДІК КАТЕГОРИЯЛАРЫН ЕСЕПТЕУ

Металлдарды кесу және балқытып біріктіру учаскілері мен цехтарі. 3.2-кестеде балқыту және балқытып біріктіру кезінде қолданылатын материалдарды ескере отырып зиянды заттар шығарылуының үдемелі көрсеткіштері көрсетілген. Заттар шығарылуы мына формуламен анықталады:

М = q · m · 10-6 (3.2)

мұндағы qi - i зиянды заттың меншікті шығыны, гкг
m - шығарылатын материалдардың массасы, кгжыл.

АНО-3 маркалы электродты қолданғанда атмосфераға шығарылады: пісіру аэрозолі 17,0 гкг, марганец және оның оксидтері 1,85 гкг.
Әрқайсысының шығарылымын есептейік:

Пісіру аэрозолі үшін:

М1 = 17 · 850 · 10-6 = 14450 · 10-6 (тжыл),

Марганец және оның оксидтері үшін:

М2 = 1,85 · 850 · 10-6 = 1572,5 · 10-6 (тжыл).

Балқыту цехтің толық ластайтын шығарылымы:

8
М∑ = ∑ Мi = (14450+1572,5) · 10-6 = 0.01602 (тжыл).

3. ГАЛЬВАНИКАЛЫҚ ЦЕХТЕГІ ҚАУІПСІЗДІК КАТЕГОРИЯЛАРЫН ЕСЕПТЕУ

Гальваникалық өңдеу кезінде шығарылатын зиянды заттардың санын есептегенде; гальваникалық ваннаның беттік ауданына берілетін меншікті көрсеткіш q алынған(3.3-кесте). Технологиялық жабдықтың бірлігінен тыс келетін ластандырғыш заттар саны мына теңдеумен анықталады:

М = 10-6 · q · Т · Ғ · К3 · Ку (3.3)

мұндағы Ғ - ванна айнасының ауданы, м2 ;
Ку - ваннаны жабу коэффиценті: құрамында беттік активті заттар (БАЗ) бар болса, Ку = 0,5; Ку = 1 ;
К3 = ваннаны жүктеу коэффиценті.

Әртүрлі технологиялық процесс кезінде гальваникалық ваналардың бетінен шығатын зиянды заттардың меншікті саны:
Процесс
Зат
Саны, г(ч*кв.м)
1.Заттарды майсыздандыру.

Органикалық ерітінділермен
Жанармай
4530

Керосин
1560

Уайт-спирт
5800

Бензол
2970

Трихлорэтилен
3940

Тетрахлорэтилен
4200

Трифтортрихлорэтан
14910
Электрохимилық

Жанармайды қолданылғандағы ластайтын заттар саны:

М = 10-6 · 4160 · 90 · 4530 · 0.5 = 848.016 (тжыл)

Керосинді қолданылғандағы ластайтын заттар саны:

М = 10-6 · 4160 · 90 · 1560 · 0.5 = 292.032 (тжыл)

Уайт-спиртті қолданылғандағы ластайтын заттар саны:

М = 10-6 · 4160 · 90 · 5800 · 0.5 = 1085.76 (тжыл)

Бензолды қолданылғандағы ластайтын заттар саны:

М = 10-6 · 4160 · 90 · 2970 · 0.5 = 555.98 (тжыл)


Трихлрорэтиленді қолданылғандағы ластайтын заттар саны:

М = 10-6 · 4160 · 90 · 3940 · 0.5 = 737.57 (тжыл)

Тетрахлорэтиенді қолданылғандағы ластайтын заттар саны:

10
М = 10-6 · 4160 · 90 · 4200 · 0.5 = 786.24 (тжыл)

Трифтортрихлорэтанды қолданылғандағы ластайтын заттар саны:

М = 10-6 · 4160 · 90 · 14910 · 0.5 = 2791,15 (тжыл)

Гальваникалық цехтің толық ластайтын шығарылымы:

М∑ = ∑ Мi = 848.016 +292.032 +1085.76 +555.98 +737.57 +786.24 +2791,15= 7096,748 (тжыл).

4. ӨНДІРІСТЕГІ АВТОКӨЛІКТЕРДІҢ ШЫҒАРЫЛЫМЫ

Өндірістегі автокөліктердің ластауы. Әр түрлі топтағы отындарды (жанармай, дизельді, газды) пайдаланатын автомобильдер бар болған жағдайдағы есептеу кезіндегі i-лік шыгарылатын зиянды заттардың массасын мына теңдеумен анықтайды:

Мi = qi · τ · n · R · 10-6 (3,4)

мұндағы qi - автожүргізушінің шығаратын і- лік зиянды заттары, гкм,
τ- есептелетін уақыттағы автомобильдің жүрген жолы, км;
n- орташа шамадағы парктің автомобильдің шығаратын заттарына әсер етуші коэффициент;
R- автомобильдің техникалық жағдайына әсер етуші коэффициент.

11
Жүк машинасы жанармайы ДВС

МCO = 55,5 · 16000 · 1,33 · 1,69 · 10-6 = 1.99 (тжыл),

МCH = 12 · 16000 · 1,33 · 1,69 · 10-6 = 0.431 (тжыл),

МNO = 6,8 · 16000 · 1,33 · 1,69 · 10-6 = 0.244 (тжыл).

Заттардың шығарылымын толық саны:

М∑ = МCO + МCH + МNO = 1.99 +0,431+0,244= 2.665 (тжыл).

Автобустар ДВС

МCO = 15 · 18000 · 1,27 · 1,80 · 10-6 = 0.617 (тжыл),

МCH = 6,4 · 18000 · 1,27 ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Құю өндірістегі техникалық процес
Негізгі өндірістегі шығындар есебі
Ұлттық қауіпсіздік
Өндірістегі еңбекақының төленуіне кеткен шығындардың есебі
Өндірістегі электр жетектерінің параметрлін оңтайландыру
Өндірістегі мәмілелерді нотариалды куәландыру
Зат есімнің грамматикалық категорияларын оқыту
Өндірістегі өрттердің негізгі себептері
Өндірістегі ректификациялық процестің автоматтандырылуын жобалау
Өндірістегі қаржы жүйесінің негізгі буындары
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь