Роwer PointЖОСПАР:

Роwer Point программасын іске қосу
Автомазмұн шебері көмегімен презентация құру
Шаблондар көмегімен және бос презентация құру
Презентацияны шаблондар көмегімен құру
Бос презентация құру
Power Point программасында слайдпен жұмыс істеу режимдері
Құрылымдық режимде жұмыс істеу ерекшеліктері

Пайдалынлған әдебиеттер
Роwer Point программасын іске қосу
• Рower Point программасы тапсырмалар тақтасындағы іске қосу батырмасын шерткенде ашылатын бас менюдің Программалар, Місгоsoft Power Point қатарында тышқанды шерту арқылы іске қосылады.
• Менің компьютерім немесе Сілтеуіш программасының терезесінде С дискісінде сақталған Місrosoft Office бумасындағы Місгоsoft Power Point жарлығында тышқанды екі рет шерту арқылы да іске қосуға болады.
Роwer point программасы іске қосылған мезетте презентация құрудың тәсілдерін таңдау және бұрын құрылған презентацияны оқу мүмкіндігін беретін сұқбат терезе ашылады.
Автомазмұн шебері (Мастер автосодержания) ауыстырғышы таңдалса, жаңа презентация, белгілі тақырыпқа сәйкес мәтін және безендіру элементтері енгізіліп сақталған презентациялар тізімінен қажеттісін таңдап, сатылы түрде сұрақтарға жауап бере отырып құрылады. Бұл кезде презентация мазмұны автоматты түрде жасалады.
Презентациялар шаблоны (Шаблон презентации) ауыстырғышы өз презентацияңызды бұрыннан безендіру элементтері сақталып қойылған шаблон түріне келтіріп дайындау мүмкіндігін береді.
Бос презентация (Пустую презентацию) ауыстырғышы ешқандай мәтін енгізілмеген және безендіру элементтері пайдаланылмаған таза, бос презентация құру мүмкіндігін береді.
Презентацияны ашу ауыстырғышы бұрын құрылып, сақталып қойған презентацияны оқу мүмкіндігін береді. Бұл ауыстырғыш қосылғаннан кейін, ашуға қажетті презентация сақталған орынды көрсетуді талап ететін сұқбат терезе пайда болады.

Автомазмұн шебері көмегімен презентация құру
Автомазмұн шебері (Мастер автосодержания) көмегімен:
* Жалпы мәселелер бойынша баяндамалар; (Доклады по общим вопросам)
* Қызмет бабы бойынша баяндамалар; (Доклады по служебным вопросам)
* Мекеменің жұмыс істеуі жөнінде мағлұмат; (Сведения о функционировани предприятия)
* Сауда-саттық жөне маркетинг жөнінде іс есеп-қисаптар; (деловые отчеты о продажах и маркетинге)
* Жеке хабарламалар (личные сообщения) сияқты тақырыптарды кеңінен ашуға арналған алдын ала дайындалып қойылған презента-циялар ішінен таңдап, өз презентациямызды құра аламыз. Power Point программасы іске қосылғаннан кейін пайда болған сұқбат терезеде Автомазмұн шебері өрісін таңдап, ОК батырмасын шертеміз. Осы кезде Автомазмұн шебері іске қосылады.
Автомазмұн шебері презентация құру үшін сатылы түрде мынадай сұрақтарға жауап беруді талап етеді:
1-ші қадамда Презентацияның түрі, яғни оның жалпы тақырыптық бағытын таңдаймыз; Келесі қадамға өту үшін қажетті тақырыпты таңдаған соң, Ары қарай(Далее) батырмасын шертеміз.
2-ші қадамда Презентацияны көрсету тәсілдері, презентацияның баяндаманы өзі түсіндіретін болғандықтан тек иллюстративті слайдтардан құралатынын немесе ақпараттық киоск түрінде дайындалып, көрермендер өз беттерінше қарауға арналатын операциялардың бірін таңдау қажет;
3-ші қадамда Презентацияны шығару материалының форматы, қағазға басылатынын, фотографиялық слайд немесе электрондық презентация болу керектігін көрсету қажет.
4-ші қадамда Қосымша мәліметтер. ІІрезентацияның тақырыбы және титулды слайдта жазылатын мәтіндерді теріп жазамыз.
Осы сұрақтардың бәріне жауап алғаннан кейін автомазмұн шебері презентацияны дайындайды. Тиісті мәліметтерді енгізгеннен кейін Дайын (Готово) батырмасын шертеміз.
1. Балапанов Е.Қ., Бөрiбаев Б.Б., Дәулетқұлов А.Қ - Алматы 2001. Шартарап.
2. Балапанов Е.Қ., Бөрiбаев Б.Б. - Информатикадан 30 сабақ. Алматы 2003.
3. “100 000 рефератов” CD.

ЖОСПАР:

Роwer Point программасын іске қосу
Автомазмұн шебері көмегімен презентация құру
Шаблондар көмегімен және бос презентация құру
Презентацияны шаблондар көмегімен құру
Бос презентация құру
Power Point программасында слайдпен жұмыс істеу режимдері
Құрылымдық режимде жұмыс істеу ерекшеліктері

Пайдалынлған әдебиеттер

Роwer Point программасын іске қосу
• Рower Point программасы тапсырмалар тақтасындағы іске қосу батырмасын
шерткенде ашылатын бас менюдің Программалар, Місгоsoft Power Point
қатарында тышқанды шерту арқылы іске қосылады.
• Менің компьютерім немесе Сілтеуіш программасының терезесінде С дискісінде
сақталған Місrosoft Office бумасындағы Місгоsoft Power Point жарлығында
тышқанды екі рет шерту арқылы да іске қосуға болады.
Роwer point программасы іске қосылған мезетте презентация құрудың
тәсілдерін таңдау және бұрын құрылған презентацияны оқу мүмкіндігін беретін
сұқбат терезе ашылады.
Автомазмұн шебері (Мастер автосодержания) ауыстырғышы таңдалса, жаңа
презентация, белгілі тақырыпқа сәйкес мәтін және безендіру элементтері
енгізіліп сақталған презентациялар тізімінен қажеттісін таңдап, сатылы
түрде сұрақтарға жауап бере отырып құрылады. Бұл кезде презентация мазмұны
автоматты түрде жасалады.
Презентациялар шаблоны (Шаблон презентации) ауыстырғышы өз
презентацияңызды бұрыннан безендіру элементтері сақталып қойылған шаблон
түріне келтіріп дайындау мүмкіндігін береді.
Бос презентация (Пустую презентацию) ауыстырғышы ешқандай мәтін
енгізілмеген және безендіру элементтері пайдаланылмаған таза, бос
презентация құру мүмкіндігін береді.
Презентацияны ашу ауыстырғышы бұрын құрылып, сақталып қойған
презентацияны оқу мүмкіндігін береді. Бұл ауыстырғыш қосылғаннан кейін,
ашуға қажетті презентация сақталған орынды көрсетуді талап ететін сұқбат
терезе пайда болады.

Автомазмұн шебері көмегімен презентация құру
Автомазмұн шебері (Мастер автосодержания) көмегімен:
* Жалпы мәселелер бойынша баяндамалар; (Доклады по общим вопросам)
* Қызмет бабы бойынша баяндамалар; (Доклады по служебным вопросам)
* Мекеменің жұмыс істеуі жөнінде мағлұмат; (Сведения о функционировани
предприятия)
* Сауда-саттық жөне маркетинг жөнінде іс есеп-қисаптар; (деловые отчеты о
продажах и маркетинге)
* Жеке хабарламалар (личные сообщения) сияқты тақырыптарды кеңінен ашуға
арналған алдын ала дайындалып қойылған презента-циялар ішінен таңдап, өз
презентациямызды құра аламыз. Power Point программасы іске қосылғаннан
кейін пайда болған сұқбат терезеде Автомазмұн шебері өрісін таңдап, ОК
батырмасын шертеміз. Осы кезде Автомазмұн шебері іске қосылады.
Автомазмұн шебері презентация құру үшін сатылы түрде мынадай сұрақтарға
жауап беруді талап етеді:
1-ші қадамда Презентацияның түрі, яғни оның жалпы тақырыптық бағытын
таңдаймыз; Келесі қадамға өту үшін қажетті тақырыпты таңдаған соң, Ары
қарай(Далее) батырмасын шертеміз.
2-ші қадамда Презентацияны көрсету тәсілдері, презентацияның баяндаманы өзі
түсіндіретін болғандықтан тек иллюстративті слайдтардан құралатынын немесе
ақпараттық киоск түрінде дайындалып, көрермендер өз беттерінше қарауға
арналатын операциялардың бірін таңдау қажет;
3-ші қадамда Презентацияны шығару материалының форматы, қағазға
басылатынын, фотографиялық слайд немесе электрондық презентация болу
керектігін көрсету қажет.
4-ші қадамда Қосымша мәліметтер. ІІрезентацияның тақырыбы және титулды
слайдта жазылатын мәтіндерді теріп жазамыз.
Осы сұрақтардың бәріне жауап алғаннан кейін автомазмұн шебері презентацияны
дайындайды. Тиісті мәліметтерді енгізгеннен кейін Дайын (Готово) батырмасын
шертеміз.
Дайын болған презентациядағы мәтіндерді өз ыңғайымызға қарай өзгертіп,
арнайы эффекттер қосып, көркемдеу элементтерін қолдана аламыз. Автомазмұн
шеберін презентациямен жұмыс істеп отырған кезде қосу қажет болса, Файл –
Құру (Файл — Создать) командасын орындап, айтылған сұқбат терезенің
Презентациялар ішкі бетінде Автомазмұн шебері шарт белгісінде тышқанды екі
рет шерту жеткілікті.

Шаблондар көмегімен және бос презентация құру
Power Point программасында презентация құру әрекетін автомазмұн шебері
көмегінен басқа екі түрлі тәсіл арқылы орындауға болады. Оның бірі алдын-
ала безендіру элементтерін пайдалана отырып құру болса, екіншісі ешқандай
безендіру элементтері қарастырылмаған бос презентация құрып алып, одан
кейін көркемдеу болып табылады. Power Point программасының бір
ерекшелігі осы екі жағдайда да, құрылған перзентацияны, алдын ала безендіру
элементтері сақталынып қойылған басқа шаблон түріне алмастыруға болады.
Презентацияны шаблондар көмегімен құру
Power Point программасында безендіріліп, дайындалған
презентациялар шаблондар түрінде сақталынып қойылған. Кез келген уақытта
осы шаблондарды пайдалана отырып, өз презентациямызды құруға болады.
Шаблондарды пайдаланып құру әрекетін Power Point программасы іске
қосылған мезетте ашылған сұқбат терезеде Презентациялар шаблоны (Шаблоны
презентаций) опциясын таңдау арқылы құру мүмкіңдігі бар. Осы опция
таңдалғаннан кейін Жалпы (Общие), Презентациялар дизайндары (Дизайны
презентаций), Презентациялар, Web-парақтар (Web-страницы) астарлы беттерден
тұратын, Презентацияны да сұқбат терезесі ашылады. Осы сұқбат терезе Файл-
Құру командасын орындағаннан кейін де ашылады. Сұқбат терезенің оң жақ
шетінде орналасқан үш батырма көмегімен презентациялар тізімін ірі шарт
белгілер, ұсақ шарт белгілер және кесте түрінде көруге болады.
Презентацияның шаблонын тышқан көмегімен белгілеген кезде шығатын
үлгіден қарап отырып өзімізге ұнағанын таңдап ОК батырмасын шертеміз. Осы
мезетте экранға Слайд құру сұқбат терезесі шығады (1.4-сурет). Бұл сұхбат
терезеде қажетті слайдтың түрін көрсетуіміз қажет. Экранда таңдаған
шаблонға сәйкес бос презентация пайда болады. Осы презентацияға тиісті
мәтіндерді енгізіп, арнайы эффектілер қосып, көркемдейміз.

Бос презентация құру
Бос презентация, яғни ешқандай көркемдеу элементтері қолданылмаған
таза презентация құру әрекетін:
• Power Point программасын іске қосу мезетінде экранда пайда болған
сұқбат терезенің презентация құру әдісіңдегі Бос презентация (Пустую
презентацию) опциясын таңдау арқылы;
• Файл-Құру командасын орындағанда ашылған сұқбат терезенің Жалпы (Общие)
астарлы бетінде Жаңа презентацияны (Новую ІІрезентацию) шарт белгілерін
таңдау арқылы;
• Стандарттар саймандар тақтасындағы Құру (Создатъ) батырмасында тышқанды
шерту арқылы орындауға болады.
Осы әрекеттердің бірі орындалған соң экранға Слайд құру сұқбат терезесі
ашылады (4-сурет).
Презентация слайдтарын құрастыру, үйлестіру схемасын таңдау әрекетін
Слайд-Құру сұқбат терезесінде жүзеге асыруға болады.

Слайдқа мәтін, сурет, графикалық объектілер енгізу Шаблон көмегімен
немесе бос презентацияны құру командалары орындалған соң, Слайд Құру сұқбат
терезесі ашылады. Осы сұқбат терезеде слайдтағы мәтін, графикалық
объектілер, диаграммалардың орналасу схемасын таңдай аламыз. Қажетті
схеманы таңдап, ОК батырмасын шерткен соң, экранда слайд пайда болады (5-
сурет). Әрбір өрісте әрекеттің орындалуына байланысты қандай элемент
енгізілетіні көрсетіліп тұрады. Мысалы слайдтың жоғарғы жағындағы өріс
аймағында тышқанды бір рет шертсек тақырып енгізіледі т.с.с. Бастапқы
уақытқа слайд схемасы дұрыс таңдалмай қалса, оны кейін өзгертуге болады.
Тышқанды бір рет шертіп, тақырып және сол жақтағы өріске мәтінді
енгізген соң, олардың қаріп түрін, түсін т.б. өзгертуге, яғни форматтауға
болады. Форматталатын мәтінді ерекшелеп, белгілеген соң, Формат — Қаріп
(Формат — Шрифт) командасын орындағанда ашылған сұқбат терезеде немесе
форматтау саймандар тақтасындағы батырмалар көмегімен тиісті әрекеттерді
орындаймыз.

Форматтау әрекетін өріс ішіндегі бүкіл мәтінге қатысты орындау үшін, өріс
жақтауында тышқанды шертіп, алдымен оны ерекшелеп аламыз.
Мәтін енгізу өрісінде оны таңбалаған тізім түрінде жазған ыңғайлы.
Әдетте таңба ретінде қара ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Информатика 10 сынып
Компьютердің программалық жабдықтары
Презентация және оған қойылатын талаптар
Microsoft Power-Point
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ПӘНІ РЕТІНДЕ
Суретті слайдтың өзінен кірістіру оңай
Информатиканы оқыту әдістемесіне қойылатын талаптар
Ұялы телефондарды зарядтау құрылғысы
MICROSOFT POWER POINT БАҒДАРЛАМАСЫ
Қазақстанның уран өндiрiсi және бiрiккен кәсiпорындар
Пәндер