Жылуэнергетикалық қондырғылардың атқарушы механизмдері және реттеу құралдары


Кіріспе 3
1. ЖЭО.ң негізгі қондырғылары. 4
2. Энергетикалық қазандық қондырғылар. 6
3. Жылу электростанциясының энергетикалық көрсеткiштерi және жылулық және қуаттың ортақ балансы оны энергия блоктер үшiн. 6
4 Жылуэнергетикалық қондырғылар 7
5 Булы қазандықтардағы сулы жылутасымалдағыштың қозғалысының түрлері және сипаттамалары. 8
Қорытынды 10
Пайдаланылған әдебиеттер 11
Қазандық қондырғыларды таңдағанда, оның қуатын асыра алу керек, себебі қуаты ең үлкен қазан істен шыққан жағдайда қалған таңдалынып алынған қазандар жылытуға, желдетуге, ыстық сумен жабдықтауға қажетті жылу шығындарының орнын толтыруы қажет.
Блокқа шығырмен қоса орналастырылатын қазанның бу өндірулігі шығыр арқылы алынатын өткір будың мөлшеріне байланысты таңдалынады және де ЖЭО-ң өзіндік қажеттіліктері мен 15% қорды қамтамасыз ете алуы керек.
Жылу электр станцияларының жалпы тиімділігін арттыру бағытында жүргізілетін көлемді жұмыстардың бірі – электр станцияларында жұмыс жасап тұрған, бірақ техника-экономикалық көрсеткіші төмен, жеке қуаты мен тиімділігі аз электр қондырғыларын қазіргі тиімді қондырғылармен алмастыру.
1 Әділбеков М. Жылу техникасы. Алматы. 2003.
2 Паровые котлы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
3 Энергетические установки электростанций / Э. П. Волков, В. А. Ведяев, В. И. Обрезков; Под ред. Э. П. Волкова.-М. : Энергоатомиздат, 1983. — 280 с.
4 Советский энциклопедический словарь. — М.: «Советская энциклопедия», 1990
5 ГОСТ 23172-78*. Котлы стационарные. Термины и определения

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ

"Техникалық физика және жылуэнергетика" кафедрасы

" Электростанцияның автоматты басқару жүйесі" пәнінен
ОӨЖ

Тақырыбы: Жылуэнергетикалық қондырғылардың атқарушы механизмдері және реттеу құралдары

Орындаған: Дюсешов Алмас
Оқу тобы: ТЭ-215
Тексерген: аға оқытушы Сейсенбаева М.К.

Семей, 2015

Мазмұны

Кіріспе 3
1. ЖЭО-ң негізгі қондырғылары. 4
2. Энергетикалық қазандық қондырғылар. 6
3. Жылу электростанциясының энергетикалық көрсеткiштерi және жылулық және қуаттың ортақ балансы оны энергия блоктер үшiн. 6
4 Жылуэнергетикалық қондырғылар 7
5 Булы қазандықтардағы сулы жылутасымалдағыштың қозғалысының түрлері және сипаттамалары. 8
Қорытынды 10
Пайдаланылған әдебиеттер 11

Кіріспе

Қазандық қондырғыларды таңдағанда, оның қуатын асыра алу керек, себебі қуаты ең үлкен қазан істен шыққан жағдайда қалған таңдалынып алынған қазандар жылытуға, желдетуге, ыстық сумен жабдықтауға қажетті жылу шығындарының орнын толтыруы қажет.
Блокқа шығырмен қоса орналастырылатын қазанның бу өндірулігі шығыр арқылы алынатын өткір будың мөлшеріне байланысты таңдалынады және де ЖЭО-ң өзіндік қажеттіліктері мен 15% қорды қамтамасыз ете алуы керек.
Жылу электр станцияларының жалпы тиімділігін арттыру бағытында жүргізілетін көлемді жұмыстардың бірі - электр станцияларында жұмыс жасап тұрған, бірақ техника-экономикалық көрсеткіші төмен, жеке қуаты мен тиімділігі аз электр қондырғыларын қазіргі тиімді қондырғылармен алмастыру. Жеке агрегаттардың және жалпы жылу электр станцияларының қуатын арттыру, жылу энергетикасының техникалық дамуының маңызды бағыты болып табылады. Себебі: жылу электр станцияларын салуға жұмсалатын салыстырмалы қаржы мөлшері азаяды; еңбек өнімділігі артады; агрегаттардың пайдалы әсер коэффициентінің артуы негізінде, олардың техникалы-экономикалық көрсеткіштері жақсарады; өндірілген электр энергиясының өзіндік құны төмендейді.

1. ЖЭО-ң негізгі қондырғылары.

ЖЭО-ң негізгі қондырғылары QIII режим бойынша таңдалынады. Кітаптарда жылуландыруға бу бөлетін шығырдан алынатын алымдардағы бу
шығыны немесе жылу шығыны беріледі. Бұл жұмыста шығыр қондырғысын таңдау үшін жылу мөлшерін алымдардан алынған будың эквиваленттік мөлшеріне аударуымыз керек.
Есепті жүргізу үшін жылуландыруға арналған алымдардағы қысым мен температураның мөлшерін шамамен PT=0,12 МПа және t=1050С деп аламыз. Содан кейін осы шамалар арқылы су және су буының сипаттамалары жазылған кестеден бу және конденсат энтальпиясын табамыз, олар iТ=2686 кДжкг және iок= 439 кДжкг тең. Содан кейін бу шығынын анықтаймыз:

DТ= , кгс , (1)

мұндағы Qт-жылулық жүктеме, кВт
n=0,98- қыздырғыш ПӘК-і.
ЖЭО-ң жылуландыру жүйесіне жылу беруге арналған қондырғыларының түрлері мен жалпы қуатын, әрбір берілген ықшамаудандардың жылулық
жүктемесіне байланысты анықтаймыз.
Шығырды таңдағанда, берілген Dn , тсағ, өндіріске жұмсалған бу шығынының мәнін қолданамыз. Бірінші "ПТ" типті шығырды, содан кейін "Р" типті, содан кейін "Т" типті шығыр таңдалынады. ПТ типті шығыр, өндіріске беретін бір жыл бойғы бу жүктемесін қамтамасыз ету керек. Р және Т типті шығырлар қалған жетпеген жүктеменің орынын толтыру үшін таңдалынады.
QIII - жылулық жүктеменің мәні есептеулерден 96.93 МВт-қа тең деп леп қабылданды. Осы жылулық жүктемені бу шығырдың жылулық бу алымынан алынған бумен жабады. Яғни (2.7) формуласын қолданып өнеркәсіптік ауданды жылуландыруға қажет бу шығыны: DТ= екені анықталды. Ал кәсіпорынға қажет бу шығынының мәні = 164 тсағ. Сондықтан келесідей бу шығырын таңдадым: ПТ-
Мұндай шығырдың өндірістік П және Т бу алымдары бар, себебі маркасы ПТ. Номиналдық электрлік қуаты 60 МВт, максималдық қуаты 75 МВт, қысымы 9 МПа, температурасы 5350С аса қызған бумен жұмыс жасайды. Шығырға берілетін бу мөлшері =390 тсағ. Кестеден жылулық алымынан бу берген жағдайда, оның өндірістік бу алымынан 165 тсағ буды кәсіпорынға алу мүмкін екенін көреміз. Тапсырма бойынша 164 тсағ бу қажет болса, ол сол мөлшерде буды алуға мүмкіндік береді. Турбинаныңжылулық бу алымынан 3-кестедегі мәлімет бойынша DТПТ=115 тсағ бу алуға болады. Ал біздің тапсырмада өнеркәсіптік аудан үшін қажет бу мөлшері DТПТ=158,4 тсағ. Осы бу шығыры бере алмайтын ∆DТПТ=158,4-115=43,4 тсағ буды Т-25-90 ТМЗ бу шығырынан аламыз. Шығырдың номиналдық электрлік қуаты 25 МВт, қысымы 9 МПа, температурасы 5350С аса қызған бумен жұмыс жасайды. Шығырға берілетін бу мөлшері =130 тсағ.
Жылулық бу алымынан 92 тсағ бу алуға болады. Егер осындай бір дана 1х Т-25-90 ТМЗ шығыр таңдалса, оның беретін қосынды бу мөлшері ΣDТПТ=92 тсағ болады.
Сонымен бізге ауданды жылуландыруға қажет бу мөлшері ∆DТПТ=43,4 тсағ осы Т-25-90 шығырлар есебінен толық теңгеріледі. Осындай екі әртүрлі маркалы шығырларды таңдағанда олардың бірдей параметрлердегі бумен жұмыс жасайтынын ескердік.

3-кесте. турбиналардың маркалары мен негізгі параметрлері.
Белгіленуі
Шығарған зауыт
Бастапқы параметрлері: Қысымы МПа, темпера-турасы, 0С
Өткір будың номинал шығыны, D0, тсағ
Реттелетін алымдардың қысымы, МПа
Алымдардағы бу шығыны, тсағ
Қорек су температурасы, 0С
Регенеративті қыздыр- ғыштар саны
Салқындатқыш су тем- пературасы, 0С
Цилиндрлер саны
ПТ-
ЛМЗ
9; 535
390
1,0-1,6 жоғ
0,07-0,25 төм

230

-
2

Т-25-90
ТМЗ
9; 535
130
0,07-0,25
92
225
-
20
1

2. Энергетикалық қазандық қондырғылар.

Орнатылатын қазандардың қуаты мен саны, аудандарда және кәсіпорындарда қолданылатын жылу жүктемесіне байланысты таңдалынады.Таңдап алынған шығыр сипаттамасына байланысты таза будың қосынды шығыны мен бу сипаттамалары анықталады. Будың сипаттамалары мен шығынына байланысты қазандардың саны мен бу өндірулігін анықтаймыз.
Қазандық қондырғыларды таңдағанда оның қуатын асыра ал керек, себебі қуаты ең үлкен қазан істен шыққан жағдайда қалған таңдалынып алынған қазандар жылытуға, желдетуге, ыстық сумен жабдықтауға қажетті жылу шығындарының орынын толтыра алу қажет
Блокқа шығырмен қоса орналастырылатын қазанның бу өндірулігі
шығыр арқылы алынатын өткір будың мөлшеріне байланысты таңдалынады, және де ЖЭО-ң өзіндік қажеттіліктері мен 3% қорды қамтамасыз ете алуы керек. Бұл жұмыста қазандардың санын турбина санымен тең етіп таңдауға болады.
Σ=ПТ+Т=1·390 + 1·130 = 520 тсағ
ЖЭО-ның өз қателіктеріне тиісті 15% қорды қамтамасыз ету үшін
ΣІ= 1,1·520= 572 тсағ бу керек.
Сондықтан 5-дана Е-120-100 бу қазанын таңдаймыз:
Σ= 5·= 5·120=600 тсағ, қосынды бу мөлшерін өндіреді. Сонымен шығырларға қажет бу мөлшерін осы қазандар толық қамтамасыз етеді.

3. Жылу электростанциясының энергетикалық көрсеткiштерi және жылулық және қуаттың ортақ балансы оны энергия блоктер үшiн.

Электр станциялары энергетикалық тиiмдiлiктiң негiзгi көрсеткiшi Эсн меншiктi мұқтаждықтарға деп аталатын электр станциясының абсолюттi электр ПӘКi және электр энергиясының шығынының есепке алуымен (НТОлар - нетто) нетто ПӘКтердi сияқты анықтаған электр энергиясының демалысы бойынша пайдалы әсер коэффициентi болып табылады:
(2.4)
Э қайда - iстеп шығарылған электр энергиясы; Qс, кДжч - жұмсаған (өртенген отынның жылулығы) энергия; эсн=ЭснЭ - (4-6% ) станцияның меншiктi мұқтаждықтарына электр энергиясының еншiсi. Уақыттың аралығының сақшысы үшiн жазып алған (2.4 ) өрнек сияқты болады:
(2)
N э, квт қайда - электр қуаты. Нетто ПӘК көрсеткiш жұмыстың жоспарлауы және электр станциясының есеп беруiнiң нақты есептерiнiң шешiмiнде қолданылады. Электр энергиясының өндiрулерi процесстiң энергетикалық тиiмдiлiгiнiң талдауында брутто ПӘКтi қолданылады ма?эсбр= ма?уақыттың аралығының сақшысы үшiн өрнектi алатын (1 - эсн) эснт:
(3)
Электр энергиясының өндiрiсi бойынша электр станциясының пайдалы әсер коэффициентi оның ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жылуэнергетикалық қондырғылардың атқарушы механизмдері мен реттеу құралдары
Жылуэнергетикалық қондырғылардың атқарушы механизмдері және реттеу құралдары жайлы
Жылуэнергетикалық қондырғылардың атқарушы механизмдері мен реттеу құралдары жайлы ақпарат
Жылуэнергетикалық қондырғылардың автоматты қорғанысы
Экономикалық реттеу әдістері мен құралдары
Атқарушы билік
Жергілікті атқарушы органдардың діни бірлестіктермен қарым-қатынасын реттеу туралы
ҚР жергілікті атқарушы билік
Жүзбелі қондырғылардың класстары және түрлері
Атқарушы билік органдарының түсінігі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь