Қондырғыда қуатты бақылау қызметтері


Кіріспе 3
Қондырғыдағы қуат пен энергия үлестірілімдігін бақылау құралдары 4
Қорытынды 9
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 10
Осы өздік жұмыста мен қондырғыда қуатты бақылау қызметтері туралы қарастыратын боламын, қысқаша айта кетсем: қуатты бақылау детекторлары ретінде бор қабатымен қапталған электродтары бар ИК қолданады, өйткені осындай ИК жоғары емес нейтрондар ағыны тығыздығы кезінде ұзақ уақыт бойы тұрақты жұмыс істей алады. Реактордың жоғары қуат деңгейлерінде нейтрондармен шартталған тоқ ИК анықтағыш тоғы болып табылады. Сондықтан гамма-фонның өтемі жоқ ИК қолданылуы мүмкін. Энергетикалық диапазонның қуат деңгейлері кезінде компенсирленген ИК қолданылуы қажет.
1 Ступин Ю. В. Методы автоматизации физических экспериментов с помощью ЭВМ / Ю. В. Ступин – М.: Энергоатомиздат, 2004. – 160 с.
2 Втюрин А. Н. ЭВМ в физическом эксперименте. Учебное пособие / А.Н.Втюрин, А.Г. Агеев, А.С. Крылов – Новосибирск, Изд-во СО РАН,2003. – 150 с.
3 Щербина Ю.В. Технические средства автоматизации и управления: Учебное пособие; Моск. гос. ун-т печати. М.: МГУП, 2002. –448 с.
4 Шандров Б.В., Чудаков А.Д. Технические средства автоматизации 2007 – 356 с.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Инженерлік-технологиялық факультеті
Техникалық физика және жылуэнергетика кафедрасы

СОӨЖ

Тақырыбы: Қондырғыда қуатты бақылау қызметтері

Орындаған: Омарханов Е.Б.
Топ: ТФ-205
Тексерген: Нургалиев Д.Н.

Семей 2015
Мазмұны

Кіріспе 3
Қондырғыдағы қуат пен энергия үлестірілімдігін бақылау құралдары 4
Қорытынды 9
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 10

Кіріспе

Осы өздік жұмыста мен қондырғыда қуатты бақылау қызметтері туралы қарастыратын боламын, қысқаша айта кетсем: қуатты бақылау детекторлары ретінде бор қабатымен қапталған электродтары бар ИК қолданады, өйткені осындай ИК жоғары емес нейтрондар ағыны тығыздығы кезінде ұзақ уақыт бойы тұрақты жұмыс істей алады. Реактордың жоғары қуат деңгейлерінде нейтрондармен шартталған тоқ ИК анықтағыш тоғы болып табылады. Сондықтан гамма-фонның өтемі жоқ ИК қолданылуы мүмкін. Энергетикалық диапазонның қуат деңгейлері кезінде компенсирленген ИК қолданылуы қажет.

Қондырғыдағы қуат пен энергия үлестірілімдігін бақылау құралдары
1. Нейтрондар ағыны тығыздығын қондырғыны басқару үшін бақыланатын параметр ретінде қолдану қондырғыда пайда болатын басқа сәулелену түрлерінің үлкен фоны кезінде нейтрондарға сезімтал сенімді детекторларды әзірлеумен тығыз байланысты. Нейтрондар зарядқа ие емес және затта ионизацияны туғызбайтындығына байланысты нейтрондарды тіркеу үшін олар туғызатын ядролық реакцияларды қолданады. Пайда болатын сәулеленудің энергиялары детекторлар көмегімен ары қарай өлшеуге ыңғайлы формаға түрлендірілуі тиіс.
Ионизациялайтын сәулеленулерді тіркеу үшін сәулеленудің затпен әрекеттесу нәтижелерін өлшеуге негізделген әр түрлі әдістерді қолданады. Жұміс істер тұрған реакторда нейтрондық сәулеленуді және кей-кездерде гамма сәулеленуді өлшеу қажеттілігіне байланысты тәжірибелік қолданысты тапқан әдістер саны шектеліп қалады. Ядролық реакторды басқару үшін сәулелену ағынына пропорционалды және осы ағынның өзгерісі артынан алдын-ала белгілі заңдылық бойынша немесе лезде жалғасатын, жеткілікті үлкен электр сигналы қажеттілігіне байланысты мүмкін детекторлар типтері саны одан әрі азаяды. Егер детектор реактордың апаттық қорғаныс жүйесінде қолданылса, онда ол өте сенімді болу керек, ал оның сигналы - екпінді емес. Бақылау және басқару жүйелерінің детектор сигналдарының сәулелену ағынына пропорционалдық диапазоны жеткілікті үлкен болуы керек.
Әдетте реактор құрылысында нейтрондардың немесе гамма-кванттардың ағындарының детекторы ретінде ионизацияланатын камералар (ИК) және нейтрондардың пропорционалды есептегіштері (ПЕ) қолданылады. Ішкі зоналы детекторлар ретінде нейтрондардың электронды-эмиссионды детекторлар (ЭДН) және бөліну камералары қолданылады (КД).
2. Реактордың жұмыс істеу режиміне және міндетіне сәйкес энергия бөліну детекторларының үш типін ажырату қабылданған: реактордың қуатын бақылау (зона сырттық), активті аймақ бойынша энергия үлестірілімін бақылау (зона ішілік) және іске қосылатын (пусковой).
Қуатты бақылау детекторлары активті аймақтан тысқары орналасады (әдетте шағылдырғыш пен биологиялық қорғаныс арасындағы кеңістікте, ал корпусты реакторларда - корпус пен қорғаныс арасында).
Қуатты бақылау детекторлары ретінде бор қабатымен қапталған электродтары бар ИК қолданады, өйткені осындай ИК жоғары емес нейтрондар ағыны тығыздығы кезінде ұзақ уақыт бойы тұрақты жұмыс істей алады. Реактордың жоғары қуат деңгейлерінде нейтрондармен шартталған тоқ ИК анықтағыш тоғы болып табылады. Сондықтан гамма-фонның өтемі жоқ ИК қолданылуы мүмкін. Энергетикалық диапазонның қуат деңгейлері кезінде компенсриленген ИК қолданылуы қажет. Көбінесе компенисирленген ИК энергетикалық қуаттардың барлық диапазонында қолданылады.
Зона ішілік детекторлар зона сырттық детекторлармен салыстырғанда кейбір ерекшеліктерге ие.
Зона ішілік детекторлар үлкен радиациялық өрістерде (нейтрон ағын тығыздығы (2 5) ∙ 1014 нейтр(см2∙с) және гамма-сәулеленудің экспозициялық даза қуаты 102 Акг дейін), сонымен қатар энергетикалық реактордың активті аймақтарындағы болатын жоғары температуралар мен күшті вибрациялар кезінде жұмыс істейді. Осыған осындай детекторлар үшін қатал габариттік өлшемдердің шектеулерін қосу керек.
Жоғарыда айтылған ауыр жағайлардағы нейтрондар мен гамма-кванттарды тіркеу әдістерінің көбі активті аймақ бойынша гамма-кванттар мен нейтрондар ағынының үлестірімділігін өлшеуге негізделген.
Реактордағы энергия үлестірімділігін бақылау үшін активационды индикаторлар, кіші габаритті бөліну камералары (КБК), ЭДН және гамма-сәулеленуді тіркейтін ионизационды гамма-камералар (ГИК) қолданылады.
3. Мақсатына, жұміс істеу шартына және детектор типіне байланысты реакторға орнату орны, оны және оның кабельдерін бекіту тәсілі, сонымен қатар детектордың өлшегіш құралмен байланыс сызықтарының сипаттамалары таңдалынады.
Зона сырттық қуатты бақылау детекторларын орнату. Зона сырттық детекторларды қажеттілік болған жағдайда жылутасымалдағышпен суытылатын, ИК каналдары деп аталатын арнайы вертикаль каналдарға орнатылады. Суытуды ИК температурасы оның жұмысына рұқсат етілген шектерді асып кеткенде қажет. Әдетте, зона сырттық детекторлардың температурасы 300 °С аспауы керек. ИК қызу себебіне қоршаған материалдардың жоғары температурасын, сонымен қатар реактордың гамма-сәулеленуімен шартталған ИК-дың өзінің материалдарынан жылубөлінуді жатқызуға болады.
ИК-ға әсер ететін нейтрон ағынын басқаруды қамтамасыз ету үшін камераның орналасу орнын таңдау кезінде ИК-ға аса көтерілген ағынды ескеру қажет. Есептеу ағындарыдағы қателік кезінде жоба бойынша таңдалған ИК-ға қарағанда нейтрондарға жоғары сезімталдығы бар ИК таңдау жөн. Ол кең қолданылатын КНК типті ИК өлшемдерін стандартизациялаумен байланысты мүмкін болады.
Зона іштік детекторларды және байланыс желілерін орнату. Зона іштік детекторларын зона сырттық ИК салыстырғанда арнайы ілгіштерге ие емес, өйткені зона ішіне ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қондырғыда энергияның таралуын бақылау жүйесі
Жұмысты және қуатты анықтау
Салықтар қызметтері
Газ фракциялаушы қондырғыда пропан газын алу
АҚШ-тың әлемнің ең қуатты еліне айналуы
Macromedia Flash технологиясы - қуатты технологиялардың бірі
Мемлекеттің қызметтері
Өкпенің қызметтері
Бүйректің қызметтері
Статистикалық бақылау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь