Азық- түлік өнімдерінде математикалық модельдеу әдісін қолдану

Кіріспе
1. Жалпы модельдеу туралы түсінік
2. Азық. түлік өнімдерінде математикалық модельдеу әдісін қолдану
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Халық шаруашылығы мен білім салаларында электронды есептеу машиналарының кеңінен қолданылуының басты себебі – жалпы технологиялар мен есептеу техникаларының қарқынды дамуы негізінде инженерлік зерттеу жұмыстарында математикалық әдістердің кеңінен қолданылуы екені белгілі.
Практикалық есептерді ЭЕМ-де шешу бастапқы берілгендер мен есептің мақсатын математикалық тілде сипаттаудан басталады. Есепті шешу шарттары мен мақсаттарын математикалық таңбалармен заңдылықтар жиынтығында дәл белгілеу. Есептің математикалық қойылымы алдымен есептің математикалық моделін құрылуымен, сонан соң есепті шешу тәсілі талданып сәйкес алгоритм құрылады.
1. Политика здорового питания. Федеральный и региональный уровни/ В.И. Покровский, Г. А. Романенко, В. А. Княжев и др. - Новосибирск.: Сибирское университетское издательство, 2002. - 342 с.
2. Нечаев А. П., Кочеткова А. А., Зайцев А. Н. Пищевые и био-логически активные добавки. - М.: Колос, 2001. - 256 с.
3. Мартинчик А. Н., Маев И. В., Петухов А. Б. Питание человека (основы нутрициологии). - М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. - 576 с.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
БӨЖ
Тақырыбы: Азық- түлік өнімдерінде математикалық ... ... ... : ... Ә.Б.
Топ: ТП-211
Тексерген : Нургазезова А.Н. ... ... ... ... ... түсінік
* Азық- түлік өнімдерінде математикалық модельдеу әдісін қолдану
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... мен ... ... ... ... ... кеңінен қолданылуының басты себебі - жалпы ... мен ... ... ... ... ... ... зерттеу жұмыстарында математикалық әдістердің кеңінен қолданылуы екені белгілі.
Практикалық есептерді ЭЕМ-де шешу ... ... мен ... мақсатын математикалық тілде сипаттаудан басталады. Есепті шешу шарттары мен мақсаттарын математикалық таңбалармен заңдылықтар ... дәл ... ... математикалық қойылымы алдымен есептің математикалық моделін құрылуымен, сонан соң есепті шешу тәсілі талданып сәйкес алгоритм құрылады. ... ... ... ... ... мен ... ... математикалық тілдегі жуықталған сипаттамалары болған - математикалық модельдері - ... ... ... ... табылады. Бұл әдіс өте кең қолданыс тапқан, амалда ғылымда, басқа да қолданбалы салаларда бірнеше ғасырлардан бері ... ... ... ... ... мен оның ғылыми-техникалық прогреске әсері соңғы 35-45 жылдың ішінде компьютердің пайда болуы мен оның барлық салаларда ... ... ...
* ... ... ... түсінік
Модель дегеніміз - нақты объектіні, процессті ... ... ... әрі ... ... ... көрсету.
Модельдеу - объектілерді, процесстерді немесе ... ... ... олардың моделін (макетін) құру.
Біздің өміріміздегі модельдер:
Модель - көрнекі түрде жазбаша жоспар, сызба ретінде жасалуы мүмкін. ... ... ... ... ... ойымызда бейнеленетін прототип пайда болғанға дейін жасалады. Бір объект үшін әр түрлі модель жасалуы ... ... ... зерттеу мақсатына және прототип жөнінде жинақталған мәліметтердің көлеміне тәуелді болады. Мысалы, жуық арада басқа қалаға қыдырып баратын болдық делік. Ол қала ... ... ... мәліметтерді жинақтап, ойымызды қорытып, қиялымызда сол қаланың моделін жасай бастаймыз. Мұндағы мақсатымыз - ... ... ... ... аралап келгеннен соң, толық мәлімет алғандықтан, ойымыздағы модель өзгеруі мүмкін. Ал сол ... ... ... ... ... ... ... Өйткені, оның мақсаты - үйлер мен ғимараттардың үйлесімді орналасуы, құрылысы және оларды көркейтіп қайта ... ... ... және ... түпнұсқаға бірнеше модельдер сәйкес келуі мүмкін. Модельдерді қасиеттеріне қарай мынадай топтарға жіктейді:
1. Қолдану ... ... ... ... ... ... саласына қарай топтау.
4. Модельді көрсету тәсіліне қарай топтау.
Қолдану аймағына қарай модель не үшін және ... ... ... деген сұраққа жауап беру мақсатында оқу, тәжірбиелік, ғылыми-техникалық, ойын, имитациялық тәрізді ... ... ... - ... оқу ... әр түрлі машықтандырушы, үйретуші программалар түрінде болуы мүмкін.
Тәжірбиелік модель - ... ... ... ... өте ... объектілер үшін олардың үлкейтілген көшірмесі болып табылады.
Ғылыми-техникалық модельдер - процесстер мен құбылыстарды зерттеу мақсатында құрылады. Оған ... ... ... ... ... - ... ... разрядын бақылаушы құрал және теледидар тексеруге арналған стендтерді ... ... ... - ... экономикалық, спорттық ойындар жатады. Бұл модельдер әр түрлі жағдайда объектіні бақылауға жаттықтырады. Ойын модельдері адамдарға әр түрлі ... ... ... ... ... түлік өнімдерінде математикалық модельдеу әдісін қолдану
Математикалық модельдермен ... ... мен ... ... ерекшеліктері және сипаттамалары теңдеулер жүйелері, теңсіздіктер және функция ... ... ... ... ... ... ... яғниәртүрліжүйелердізерттеугеқолданылады. Математикалық модельдер қарастырылатын құбылыстар мен үрдістердің сандық заңдылықтарын анықтауға, ... ... ... мен ... ... ... көбеюізорықпалетті.
Көптегенматематикалықмодельдерпараметрлерменайнымалылардантұратынтеңдеулерментеңсіздіктержүйелерінентұрады. Айнымалышамалар, мысалы, өндірілгенөнімкөлемі, капиталжұмсау, тасымалдаут.с.с., алпараметрлер өнімдіөндіругежұмсалғанматериал, уақыт, шикізатшығыныныңмөлшерінкөрсетеді. Әрбірмодельдеайнымалылардыңекітобынкөрсетугеболады.
1) Сыртқыайнымалылар - олардыңмәндерімодельдентысжәнеберілген;
2) ... ... ... ... ... ...
Модельдеу үрдісінің нақты алгоритмі жоқ, бірақ модельдеу тәжірибесінде басшылықққа алатын ... ... бар. ... ... ... және ... түрлері бар. Құрылымдық модельдер жүйелердің құрылымын және оның элементерінің өзараәсерінзерттейді.
Функционалдық модельдер жүйенің ішкі құрылысына байланыссыз әртүрлі жағдайдағы тәртібін талдайды. ... ... оқып ... ... объектінің мазмұнын туралы, оның сыртқы жағдайларға әсері туралы информацияларды алуға болады. Ал функционалдық ... ... ... ... ... ... ... әсері туралы деректер алуға болады. Сонымен қатар объектінің құрылымын ... және ... ... ... мүмкіндіктер туады.
Экономикалық-математикалық модельдер жүйе жағдайын болашақты жоспарлау мен болжауға пайдаланады. Мұндай жағдайда ... оның ... ... ... бір алғы шарттарға сәйкес экономикалық үрдістердің ағымын кӛрсетеді. Жоспарлауменболжау модельдерінде алғышарттарды дұрыс таңдау ерекше маңызды роль атқарады. Модель есептің шарты ... ... ... ғана нақты жүйелердің құрылысы мен функциясын дұрыс сипатайды.
Экономикалық-математикалық модельдер сипаттаулы және оптималды болып ... ... ... ... ... ... ... формула түрінде көрсетеді және жүйе жағдайымен оның элементтерінің байланысын тереңірек ұғып үйренуге ... ... және ... аудандардың салааралық байланысының матрицалық моделі жатады. Осындай типті есептің ... ... ... ... бойынша бір ғана шешімі болады. Бұл модельдердің негізгі кемшілігі - ең ... ... ... ... ... ...
Оптималды модельдерде экономикалық есептің мағынасы математикалық формула түрінде ... және ең ... ... ... шарт ... ... кӛрсетіледі.
Бұл модельдер белгілі бір алғашқы мәліметтер бойынша есеп шартын қанағыттандыратын кӛптеген шешімдер және ... ... ... ... ... ... ... береді. Мұндай модельдерге ӛндірістік программаны оптималдау, кесіп-пішуд оптималдау, қоспа компоненттерін оптималдау, кәсіпорынды орналастыруды ... ... ... ... ...
Оптималдық модельдердің көпшілігінде оптиалдықтың бірғана критерийі қарастырылады.
Математикалық модельдерде сызықтық және сызықтық емес тәуелділіктердің ... ... ... ... модельдеу үрдісінің негізгі бөлігіаппроксимация (жуықтау) - математикалық амалдарды (функция, теңдеу т.с.с.) басқа қарапайым шамалар ... ... табу ... ... ... көмегіменкүрделіесептердіжайесептерге, сызықтық емес теңдеулерді сызықтық теңдеулерге келтіреді.
Модельденетін обьектінің белгілі бір уақытқа немесе уақыт аралығына сәйкес ... ... ... ... ... деп ... ... белгілі бір уақыт аралығындағы өзгерістерін зерттейтін модельдер динамикалық деп аталады.
Классификация - бұл ғылыми әдіс, көптеген ажыратылған ... ... да бір ... ... ... топтасуы. Математикалық модельдерді келесі түрде классификациялауға болады:
* Динамикалық (дескриптивті). Объект ретінде қарастырылатын ... ... ... және ... өзгеруін сипаттайтын сандар мен теңдеулер қарастырылады. Модельдер ... ... ... ... ... ... ... Мысалы, сандық әдістер саласы бойынша есептерді шешудің негізінде дифференциалдық және алгебралық ... ... ... Оптимизациялық (экстремальды). Модельдердің объектілері ретінде заттардың (үдерістердің) қасиеттерінің арасындағы қатынас түрінде берілген және қасиеттердің мүмкін мәндерінің ... ... ... ... қатынастар жиыны ұсынылады. Есептердің бұл класы үшін қосымша объектілер қасиеттері арасындағы әртүрлі қатынастарды ескеретін ... ... ... ... ... ... Бұл ... есептерін шешу негізінде сызықты және динамикалық бағдарламалау әдістері, сонымен бірге сызықты емес және бүтін санды бағдарламалау ... ... Ойын ... ... объектілері стратегиялар мен ойын ситуацияларын сипаттайтын ережелер мен қатынастар болып табылады. Модельдер ... ... ... ... сай ... ... ... зерттеу үшін қызмет етеді. Есептердің бұл класының негізінде ойын теориясының математикалық аппараты жатады.
* Имитациялық. Мұндай ... ... - ... оның ... ... ... ... арқылы сипаттайтын күрделі теңдеулер жүйесі болып табылады.
* Логикалық-лингвистикалық. Мұндай модельдердің объектілері символдар, символдық және логикалық өрнектер мен ... ... ... Олар ... автоматтандырылған аударманы пайдалануға, ақпаратты техникалық құрылғыға шығаруға арналады.
Математикалық модель жасау процесі өзара байланысқан бірнеше кезеңнен тұрады.
Бірінші кезең - ... ... Бұл ... ... ... ... ...
Мысалы, кәсіпорын үшін өнім өндіру немесе жүк тасымалдаудың оптималды жоспарын құру немесе берілген материалды кесіп-пішудің ... ... табу ... ... ... ... ... жүйелерді жан-жақты талдап, оның құрылымы мен қызметін, ерекшелктерін ескеру керек. ... ... ... ... ... шешіміне әсер ететін, яғни қойылған мақсатқа қол жеткізетін факторлардың енуі шарт.
Екінші кезең - таңдалып алынған ... ... ... ... Бұл кезеңде есепті формула түріне келтіру - ... ... ... ... түрінде құру жүргізіледі.
Алдағы уақытта есептердің математикалық формула түрінде жазылған өрнектерін есептің ... деп ... ... кезең - құрылған модельге сәйкес есептің шешімін алу. Бұл кезеңнің ... ... ... ... ... қажетті алғашқы ақпараттарды жинау, параметрлер мен сыртқы ... ... ... ... ... ... есептің шешімін алатын әдісті таңдап алу керек. Сандық экономикалық-математикалық әдістердің арасында кеңінен ... ... ... және ... ... Олар ... экономикалық есептерді шығаруға қолданылады. Бұл әдістермен шығаруға келмейтін есептер де кездеседі. Мұндай жағдайларда жүйелерді зерттеудің эвристикалық және ... ... ... ... ... ... - ... ойлап табамын, ашамын) - зерттеушінің интуициясы мен жүргізген тәжірибесіне сәйкес шешілетін әдістердің жиынтығы.
Имитация - ... ... ... жаңа бағыт болып табылады. Имитациялық модельдеуді нақты жүйелердің модельдеріне жүргізілген эксперимент ретінде түсінуге болады, ал жеке ... ... ... ... ... шарттарын ӛзгерте отырып жүргізілетін есептеу эксперименті.
Имитация (латынша - еліктеу) - ... ... ... бір ... жаңадан ендіру немесе еске түсіру.
Төртінші кезең - ... ... ... ... тәжірибеде қолдану. Математикалық әдістердің көмегімен алынған шешімдер талданып, белгілі бір аралықта алғашқы ақпараттарға тигізетін ... ... ... ... ... алғашқы ақпараттар өзгереді, сол өзгерістердің алынатын шешімдерге тигізетін әсерін білу аса ... ... ... ... ... ... ... бұрын ойдан модельін құрап алмыз. Ойдан құралған модельдеуді жүзеге асыру үшін есептеуіміз ... Сол үшін ... ... ... өнеркәсібінде өте қажет дүние. Математикалық модельдеу тамақ өнеркәсібінде азық құрамын есептеуде, зат-алмасу просесін есептеу, құрылғыларды есептеу және де ... ... ... ... ... ... үшін модельін ұйымдастырылады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
* Политика здорового питания. Федеральный и региональный уровни/ В.И. Покровский, Г. А. ... В. А. ... и др. - ... ... ... ... 2002. - 342 ... Нечаев А. П., Кочеткова А. А., Зайцев А. Н. Пищевые и био - логически ... ... - М.: ... 2001. - 256 ... ... А. Н., Маев И. В., ... А. Б. Питание человека (основы нутрициологии). - М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. - 576 с.

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тағамдық өнімдердегі токсиндік затты анықтауда қолданылатын заманауи әдістермен техникалық аппаратуралар туралы3 бет
1. қ.р. және тағам өнімдерінің ғылыми мекемелері 2. тағам өнімдерін модельдеудің математикалық әдістерін қолдану5 бет
3d max, Объектілерді модельдеу20 бет
3D studio MAX көмегімен объектілерді модельдеу21 бет
Delphi-дiң мүмкіндіктерін қолданып, азық-түлік автоматының жұмыс принципін бағдарламалау39 бет
IDEF0 – модельдеуі барысында декомпазиция5 бет
OpenFOAM пакетің қолданып, көпфазалы ағындарды модельдеу22 бет
«Бірнеше түлікке ортақ пастереллез ауруына қарсы ветеринариялық-санитариялық іс-шаралар»30 бет
«Мектептік биология курсының белгілі бір тақырыптарын оқытуда жобалар әдісін пайдалану: өткені, бүгіні мен болашағы »28 бет
«Тұздар» тақырыбын оқытуда тәрбиелей оқыту әдісін қолдану42 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь