Полимерлер және оның түрлері, ерекшеліктері, өндірісте қолданысы


1.Кіріспе
2.Негізгі бөлім
2.1 Полимерлер және олардың түрлері мен қасиеттері
2.2 Полимеризация əдісі арқылы алынатын полимердің түрлері
2.3 Поликонденсация əдісімен алынатын маңызды полимерлер
3. Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Полимерлер – қарапайым кəдімгі молекулалы (молекуладан тұратын атомдары аз) органикалық заттардың, яғни мономерлердің, өзара əрекеттесіп, байланысуынан түзілетін үлкен молекулалы қосылыстар. Құрылыста жасанды жолмен алынатын синтетикалық үлкен молекулалы органикалық қосылыстар пайдаланылады. Мұндай полимерлер органикалық байланыстырғыш заттар тобына жатады.
Пластмассалар – негізгі синтетикалық полимерден тұратын, белгілі бір температурада пластикалық икемді күйге жəне қысыммен керекті пішінге айналатын жасанды материалдар. Пластмассалар тек қана полимерден тұруы мүмкін. Мысалы, кəдімгі органикалық шыны, плексиглас - полиметилметакрилат полимерінен тұрады. Мұндай пластмассаларға – полиэтилен, полистирол, т.б. мысал бола алады. Бұл жағдайда "пластмасса" деген сөздің "полимер" деген сөзден айырмашылығы жоқ. Дегенмен, көптеген пластмассалар органикалық полимерлермен қатар, əртүрлі толтырғыштар мен үстемелерден тұрады. Толтырғыштар біріншіден – полимерді үнемдейді, екіншіден – түзілген пластмассаның техникалық қасиеттерін, атап айтқанда беріктігі мен қаттылығын өсіреді. Ал өлшемінің шөгуін, яғни мөлшерінің қысқаруы мен пластмассадан жасалынған конструкциялардың күш əсерінен жылуын азайтады. Үстемелер ретінде: пластификаторлар, қатайтқыштар, стабилизаторлар, бояғыштар, т.б. қолданылады. Пластификаторлар – пластмассаның иілімділігін (созымдығын) арттырып, морттығын азайтады. Пластифика-торлар – полимердің үлкен молекулаларының өзара жылжымалылығын арттырады, пластмассадан бұйымдарды сығу арқылы өндіруді жеңілдетеді. Пластификаторлар – кіші молекулалы, жоғары температурада қайнайтын, аз ұшатын сұйық заттар (сдибутилфталат, хлорпарафин). Бұлар қатты полимердің тұтқыр затқа айналу температурасын төмендетеді. Мысалы, қатты полихлорвилл тек 70°С температурада ғана иілімді болады, ал оған пластификатор – сдибутилфталат қосса, ол кəдімгі үй температурасының өзінде де (20°С) пластикалы болады. Полимердің құрамы мен қасиетіне байланысты пластификаторларды 5-50°С- ке дейін қосады. Қатайтқыштар –тұтқыр (сұйық) пластмассаларды қатты күйге келтіру үшін қосылады. Мысалы, эпоксидті пластмасса малеинді, ангидрит қосқанда қатаяды. Қатайтқыштар – полимерлеу процесінің инициаторы (ұйытқышы) болғандықтан, пластмассаның қатаю уақытын жылдамдатады, соның нəтижесінде пластмассадан бұйым жасауда технологиялық процестер тездетіледі.
1. М. Садуақасов, Ғ. Батырбаев., “Құрылыс материалдары”, Алматы,. 2007. – 215-220 беттер.

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Шәкәрім атындағы мемлекеттік университет

СӨЖ

Тақырыбы: Полимерлер және оның түрлері, ерекшеліктері, өндірісте қолданысы

Орындаған: Төлеуқадыров Е.Т
СТ-409 группасының студенті
Тексерген: аға оқытушы
Уркинбаева Ж.И

Семей
2015
Жоспар:
1.Кіріспе
2.Негізгі бөлім
2.1 Полимерлер және олардың түрлері мен қасиеттері
2.2 Полимеризация əдісі арқылы алынатын полимердің түрлері
2.3 Поликонденсация əдісімен алынатын маңызды полимерлер
3. Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер


Полимерлер - қарапайым кəдімгі молекулалы (молекуладан тұратын атомдары аз) органикалық заттардың, яғни мономерлердің, өзара əрекеттесіп, байланысуынан түзілетін үлкен молекулалы қосылыстар. Құрылыста жасанды жолмен алынатын синтетикалық үлкен молекулалы органикалық қосылыстар пайдаланылады. Мұндай полимерлер органикалық байланыстырғыш заттар тобына жатады.
Пластмассалар - негізгі синтетикалық полимерден тұратын, белгілі бір температурада пластикалық икемді күйге жəне қысыммен керекті пішінге айналатын жасанды материалдар. Пластмассалар тек қана полимерден тұруы мүмкін. Мысалы, кəдімгі органикалық шыны, плексиглас - полиметилметакрилат полимерінен тұрады. Мұндай пластмассаларға - полиэтилен, полистирол, т.б. мысал бола алады. Бұл жағдайда "пластмасса" деген сөздің "полимер" деген сөзден айырмашылығы жоқ. Дегенмен, көптеген пластмассалар органикалық полимерлермен қатар, əртүрлі толтырғыштар мен үстемелерден тұрады. Толтырғыштар біріншіден - полимерді үнемдейді, екіншіден - түзілген пластмассаның техникалық қасиеттерін, атап айтқанда беріктігі мен қаттылығын өсіреді. Ал өлшемінің шөгуін, яғни мөлшерінің қысқаруы мен пластмассадан жасалынған конструкциялардың күш əсерінен жылуын азайтады. Үстемелер ретінде: пластификаторлар, қатайтқыштар, стабилизаторлар, бояғыштар, т.б. қолданылады. Пластификаторлар - пластмассаның иілімділігін (созымдығын) арттырып, морттығын азайтады. Пластифика-торлар - полимердің үлкен молекулаларының өзара жылжымалылығын арттырады, пластмассадан бұйымдарды сығу арқылы өндіруді жеңілдетеді. Пластификаторлар - кіші молекулалы, жоғары температурада қайнайтын, аз ұшатын сұйық заттар (сдибутилфталат, хлорпарафин). Бұлар қатты полимердің тұтқыр затқа айналу температурасын төмендетеді. Мысалы, қатты полихлорвилл тек 70°С температурада ғана иілімді болады, ал оған пластификатор - сдибутилфталат қосса, ол кəдімгі үй температурасының өзінде де (20°С) пластикалы болады. Полимердің құрамы мен қасиетіне байланысты пластификаторларды 5-50°С- ке дейін қосады. Қатайтқыштар - тұтқыр (сұйық) пластмассаларды қатты күйге келтіру үшін қосылады. Мысалы, эпоксидті пластмасса малеинді, ангидрит қосқанда қатаяды. Қатайтқыштар - полимерлеу процесінің инициаторы (ұйытқышы) болғандықтан, пластмассаның қатаю уақытын жылдамдатады, соның нəтижесінде пластмассадан бұйым жасауда технологиялық процестер тездетіледі.
Полиэтилен (-СН - СН2 -)n. Бұл полимерді этилен деп аталатын түссіз, əлсіз эфир иісі бар, жарық жалын шығарып жанатын газды 0,25-300 МПа қысымдап, ұнтақ не түйір ретінде өндіреді. Ол қышкылдар мен сілтілердін əсеріне төзімді газ, ауа, су өткізбейді. Басқа полимерлермен салыстырғанда полиэтилен, олардың ең жеңілі: тығыздығы 0,9-1,0 гсм3. Полиэтиленнің созуға беріктігі - 12-40 МПа, ол қыздырғанда - 80-90°С жұмсарады, ал температура 100-130°С жетсе, балқиды. Полиэтиленнен жасалған бұйымдардың құрылыста көп қолданылатын түрлері - су жəне канализация құбырлары, газ түтіктері, су мен бу өткізбейтін жұқа материалдар. Ол металл
бұйымдарды тотығудан қорғау үшін жабындық ретінде көп пайдаланылады. Полистирол (-СН2 - СН - С6Н5)n - стиролдың с этилбензолдың, яғни бензол этиленнің полимерленуі нəтижесінде алынады: Полистирол шыны тəрізді мөлдір, қатты зат, күн сəулесінің 90%-ін өткізеді. Көбінесе жылу жəне дыбыс өткізбейтін көбікті пластикалар өндіруде қолданылады. Оның негізгі кемшілігі - морттылығы. Полистиролды ұруға (соққыға) берік болу үшін стиролды бутадиен (каучук) қосып полимерлейді. Поливинилхлорид (СН2 - СНСl -)n қанықпаған көмірсутегі этиленнің хлор туындысы - винилхлорид немесе хлор этиленнің полимерленуінен түзіледі. Поливинилхлорид - ақ түсті, серпімді, су, қышқыл, сілті əсеріне төзімді үнтақ зат, тығыздығы 1,1-1,4, гсм3 созуға, беріктігі - 50-60 МПа. Ол кұбырлар мен түтіктердің ішін тыстауға үшін жəне линолеум, ұзын жиектеме бұйымдар (плинтустарды, басқыш қоршауының қолмен ұстайтын тірегінін тыстамасын, карниз), су түтіктері мен құбырларын өндіруде қолданылады. Линолеум сияқты жұмсақ материал өндіру үшін поливинилхлоридке пластификатор қосылады.
Фенопластар - фенол мен формальдегидтердің əрекеттесуі немесе полвиовденсация реакциясының нəтижесінде түзілген полимер (фөнолформальдегид шайыры) негізінде алынатын пластмасса. Бұл реакцияға катализатор ретінде қышқыл не сілті қатысады. Поликонденсация процесі нəтижесінде қосымша зат ретінде су бөлінеді, ал полимер - тұтқыр зат немесе оңай балқитын шайыр ретінде алынады. Бұл полимер қабатталған пластиктер (қабатталған қағаз, текстолит), желімделіп ұштастырылған (біріктірілген) ағаш конструкциялар мен минералды мақта негізінде істелінетін бұйымдар жасауға, т.б. материалдар өндіру үшін байланыстырғыш зат ретінде қолданылады. Фенолформальдегидті полимері газбен толтырылған пластмассалар алу үшін де пайдаланады. Оған бояу қосып, ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Полимерлер
Құрылыста қолданылатын металдар және оның ерекшеліктері,қасиеттері, қолданысы
Битум және полимерлер
Полимерлер және олардың деструкциясы
Полимерлер химиясының негізгі түсініктері
Қысқарған атаулардың қазіргі жасалу ерекшеліктері мен қолданысы
Жылуизоляциялық материалдар, жіктелуі және қолданысы
Жәрдемақылардың түрлері және ерекшеліктері
Қатырма және оның түрлері
Жарнама және оның түрлері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь