Iрiмшiктi өңдiретiн және сүттi ұйытатын жабдықтардың негiзгi есептеулерiI. Кіріспе
1.1. Iрiмшiк науасын толтыру уақытын гидравликадан бiлетiн формуламен.
II.Негізгі бөлім
2.2 Iрiмшiк ұйытқысын алатын және өңдейтiн жабдықтар
2.3. Жабық iрiмшiк жасағыштар
III.Қорытынды
3.1.Қолданылған әдебиеттер
1. Iрiмшiк науасын толтыру уақытын гидравликадан бiлетiн формуламен анықтаймыз:

Zтол. = 4ƒVр/*šd2ƒ* (2.5.-1)
мұндағы:
Zтол. - науаны толтыру уақыты, с;
Vр – науаның геометриялық сиымдылығы, м3;
d - науаны толтыратын құбырдың диаметрi, м; (негiзi құбырлардың стандарт диаметрлерi бойынша алынады - 25, 32, 36, 40, 50, т.с.с., мм);
* - сүттiң жүру жылдамдығы, м/с (*= 1ч1,5 м/с).
2. Жартылай цилиндрлi көлденең науадан iрiмшiк қоспасымен сарысудың түсiру уақыты келесi формуламен анықталады:

(2.5.-2)

мұндағы:
Zтүс – түсiру уақыты, с;
dқ. – сарысу түсiрiлетiн қысқа құбырдың диаметрi, м;
*c –сарысудың жылдамдығы, м/с;
 - шығын коэффициентi, * = 0,5-0,6.
3. Орташа логарифмдық температуралық қысымын - *tор келесi кеңiнен таралған формуладан табылады:

*tор = (*tүл - *tкiш)/ lnƒ(*tүл /*tкiш) (2.5.-3)

мұндағы:
*tүл- ыстық судың температурасымен, өнiмнiң бастапқы температурасының айырымы, *tүл = (tс– tбас);
*tкiш- ыстық судың температурасымен, өнiмнiң соңғы температурасының айырымы, *tүл = (tс – tсоң).
4. Iрiмшiктi жасаған кезде сүттi қыздырамыз. Сонда жылу шығыны Q (Дж) келесi формуламен анықталады:

Q = Mƒcƒ(t с- t б) = kƒFƒ*tорƒZқыз (2.5.-4)

мұндағы:
М - науадағы немесе iрiмшiк жасағыштағы сүттiң мөлшерi, кг;
с - сүттiң сиымдылығы, (температураға байланысты 3852-3990 Дж/кг град);
tб және tсоң - сүттiң бастапқы және соңғы температурасы (tб = 5-10) 0С, (tсоң = 30-40) 0С;
k - жылу беру коэффициентi (290 - 410 Вт/м2 град);
*tор - температураның орташа логарифмдық айырымы, град;
Zқыз - қыздыру уақыты, с;
F - науа бетiнiң жылу беру ауданы, м2.
1.1. Пелеев А.И. «Технологическое оборудование мясной промышленности». М.: Пищевая промышленность, 1971.
1.2. Ш. Тілегенов, Күзембаев, Н. Өсеров «Тамақтану кәсіпорынының жабдықтары» Ы. Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясының Республикалық баспа кабинеті, 1999 ж., 253 бет.
1.3. Сурков В.Д., Липатов Н.Н., Золотин Ю.П. «Технологическое оборудование молочной промышленности». М. «Легкая и пищевая промышленность», 1983. – 431с.
1.4. Ивашов В.И. «Технологическое оборудование мясной промышленности» Часть 1. М. Колос 2001 – 552 с.

Пән: Ет, сүт, шарап өнімдері
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университеті

СӨЖ
Тақырыбы: Iрiмшiктi өңдiретiн және сүттi ұйытатын жабдықтардың
негiзгi есептеулерi

Орындаған: Фархтинов Ф.М
Тобы:ТО-207
Тексерген: Касенов А.Л

Семей - 2015ж.
Жоспар
I. Кіріспе
1.1. Iрiмшiк науасын толтыру уақытын гидравликадан бiлетiн формуламен.
II.Негізгі бөлім
2.2 Iрiмшiк ұйытқысын алатын және өңдейтiн жабдықтар
2.3. Жабық iрiмшiк жасағыштар
III.Қорытынды
3.1.Қолданылған әдебиеттер

1. Iрiмшiк науасын толтыру уақытын гидравликадан бiлетiн формуламен анықтаймыз:

Zтол. = 4ƒVрpšd2ƒu (2.5.-1)
мұндағы:
Zтол. - науаны толтыру уақыты, с;
Vр - науаның геометриялық сиымдылығы, м[3];
d - науаны толтыратын құбырдың диаметрi, м; (негiзi құбырлардың стандарт диаметрлерi бойынша алынады - 25, 32, 36, 40, 50, т.с.с., мм);
u - сүттiң жүру жылдамдығы, мс (u= 1ч1,5 мс).
2. Жартылай цилиндрлi көлденең науадан iрiмшiк қоспасымен сарысудың түсiру уақыты келесi формуламен анықталады:

(2.5.-2)

мұндағы:
Zтүс - түсiру уақыты, с;
dқ. - сарысу түсiрiлетiн қысқа құбырдың диаметрi, м;
uc - сарысудың жылдамдығы, мс;
- шығын коэффициентi, m = 0,5-0,6.
3. Орташа логарифмдық температуралық қысымын - Dtор келесi кеңiнен таралған формуладан табылады:

Dtор = (Dtүл - Dtкiш) lnƒ(Dtүл Dtкiш) (2.5.-3)

мұндағы:
Dtүл- ыстық судың температурасымен, өнiмнiң бастапқы температурасының айырымы, Dtүл = (tс - tбас);
Dtкiш- ыстық судың температурасымен, өнiмнiң соңғы температурасының айырымы, Dtүл = (tс - tсоң).
4. Iрiмшiктi жасаған кезде сүттi қыздырамыз. Сонда жылу шығыны Q (Дж) келесi формуламен анықталады:

Q = Mƒcƒ(t с- t б) = kƒFƒDtорƒZқыз (2.5.-4)

мұндағы:
М - науадағы немесе iрiмшiк жасағыштағы сүттiң мөлшерi, кг;
с - сүттiң сиымдылығы, (температураға байланысты 3852-3990 Джкг град);
tб және tсоң - сүттiң бастапқы және соңғы температурасы (tб = 5-10) [0]С, (tсоң = 30-40) [0]С;
k - жылу беру коэффициентi (290 - 410 Втм[2] град);
Dtор - температураның орташа логарифмдық айырымы, град;
Zқыз - қыздыру уақыты, с;
F - науа бетiнiң жылу беру ауданы, м[2].
5. Қыздыру уақыты Zқыз көбiнесе белгiсiз болғандықтан, жылу шығынын (2.5.-4) формуланың бiрiншi бөлiгiнен анықтаймыз. Сүттiң қыздыру уақытын табу үшiн, байланыс теңдiгiн (2.5.-4) Zқыз қатысты шығарамыз:

Zқыз= Mƒcƒ(t соң - tб )kƒFƒDtор (2.5.-5)

Көбiнесе науада сүттi қыздыру үшiн температура tu= 65 ё 90[0]C, ыстық суды қолданады, сонымен қатар ыстық судың температурасын тұрақты ұстау үшiн жейдеге бу берiледi, оның шамасы есептiк жолмен анықталады. Бiрақ оған дейiн кейбiр қосымша есептеулердi жүргiзу қажет.
Кез келген өнiмдi қыздыру кезiнде, ылғалдың бiр бөлiгiн ашық беттен кететiн бумен жоғалтамыз.
Бұлану екi жағдайға байланысты пайда болады.
Бiрiншiден, науадағы сүттiң температурасы, цех ауасының температурасынан жоғары болғанда.
Екiншiден, сүттiң ашық бетiндегi қаныққан су буынның порциалды қысымы және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, сүт бетiнiң белгiлi бiр арақашықтықтағы қаныққан су буының порциалды қысымынан және ауаның салыстырмалы ылғалдылығынан көп болғанда.
6. Ашық беттiң ауданын табу жеңiл, ол науаның өлшемдерiне байланысты:

F = aƒb (2.5.-6)

мұндағы:
a, b - сызықты өлшемдер, яғни L ұзындығы және енi (бiздiң жағдайда жартылай цилиндрлi науаның диаметрi D).
7. Ендi науадағы сұйықтың ашық бетiндегi ауаның температурасын табу қажет.
t*ауа= t*өн= (tб + tсоң.)2 (2.5.-7)

мұндағы:
tб. және tсоң - сүттiң бастапқы және соңғы температурасы.
8. Бұдан кейiн ашық беттен бумен кететiн ылғал мөлшерiн анықтауға болады:

W = F·Zц·b·(p - jpс)760В (2.5.-8)
мұндағы:
W - ашық беттен бумен кететiн ылғал мөлшерi, кгсағ;
F - беттiң ауданы, м[2];
Zц - өнiмнiң науада болу уақыты, с;
b - бетiндегi ауаның жүру жылдамдығына байланысты коэффициент, (b = 0,55 - 0,86);
p - науадағы сұйықтың ашық бетiндегi қаныққан су буының порциалды қысымы, рт. ден. мм (ашық бетiндегi ауаның температурасына және қаныққан ауаның салыстырмалы ылғалдылығына байланысты I-d диаграммадан немесе 25-кестеден қабылданады);
j -цехтағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы;
pс - цех ауадағы су буының порциалды қысымы, рт. ден. мм; (цехтағы ауаның температурасына және салыстырмалы ылғалдылығына байланысты I-d диаграммадан немесе 26-кестеден қабылданады);
B - барометрлiк қысым, рт. ден. мм.

Iрiмшiк суытатын жабдықтардың негiзгi есептеулерi

Жабық, бiр цилиндрлi және екi цилиндрлi суытқыштарды есептеу үшiн, келесi түсiнiктемелер еңгiзiлдi (проф. Сурков В.Д.), ол суытқыштың өткiзу мүмкiншiлiгi мен өнiмдiлiгi.
Идеалды түрде осы екi түсiнiктеменiң шамалары тең болу керек. ОТВ-500 және ОТД суытқыштардың өткiзу мүмкiншiлiгi 400-500-600 кгсағ тең, ол келесi формуламен анықталады:

Мв = 3600ƒsƒnƒjƒxƒrƒpƒ(R[2]2 - R[2]1) (2.5.-12)

мұндағы:
Мв - өткiзу мүмкiншiлiгi, бiздiң жағдайда өнiмдiлiгi, кгсағ;
r - iрiмшiктiң тығыздығы, кгм[3] (мөлшерi 1000 кгм[3]);
s - шнектiң қадамы, м;
n - оның айналу жиiлiгi, с[-1];
- машинаның iшiнде өтетiн iрiмшiктiң суытылатын қима ауданы, м2;
R2 - шнек бұрандасының сыртқы радиусы, м;
R1 - шнек бұрандасының iшкi радиусы, м;
Бұндағы (słn) өлшемдердiң көбейтiндiсi, өнiмнiң, яғни iрiмшiктiң iлгерiлемелi жылжуының теориялық жылдамдылығы болып табылады, (мс).
[pł(R[2]2-R[2]1)ŁsŁnŁr] өлшемдердiң көбейтiндiсi бiзге массалы теориялық өнiмдiлiктi бередi, (кгс).
3600 - коэффициентi, секундты сағатқа ауыстыру үшiн керек.
(2.5.-12) -формуланы талдай отырып, ол шығын теңдiгiне сәйкес келетiнiн көремiз, яғни:

(2.5.-13)

немесе:

Мв = sƒnƒpƒ(R[2]2 - R[2]1) = uƒf (2.5.-14)

Үздiксiз ағымның теңдiгiнен, көлемдiк теориялық өнiмдiлiктi анықтауға болады.
Ал машинаның нақты массалы өнiмдiлiгiн есептеу кезiнде (2.5.-12) формулаға кiретiн қалған шамалары өте маңызды роль атқарады.
Бiр өлшемi (x) берiледi, екiншiсi (j) табылады.
x - көлемдiк жылжып ауысу коэффициентi: жабық бiр цилиндрлi суытқыштарға x=0,4; жабық екi цилиндрлi суытқыштарға x = 0,3.
j - еркiн өту ауданның кiшiрею коэффициентi, оны келесi теңдiкпен анықтауға болады:

j = 1 - [bpƒ(R2 - R1)ƒcos aс]

мұндағы:
b - шнек бұрандасының қалыңдығы, м (b = 0,003-0,005);
aс - шнектегi винттi ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Сүтті салқындату қондырғысы
Сапалы сүт алу және алғашқы өңдеу
Қазақ халқының жеңсік тағамдары
Ұлттық сүт өнімдерін өндіру туралы
Ірімшік және сүзбе өндіретін цех
Ірімшік жасайтын қондырғылар
«Тамақ өнімдері өндірісінің технологиялық жабдықтары» оқу әдістемелік материалдар
Қазақтардың ұлттық тағамдары
Қымыз өндіру технологиясында қолданатын ашытқы құрамын меңгеру. Ірімшік технологиясын меңгеру
Кәсіпорында пайдаланылатын шикізат түрлері және шикізатты өндіріске дайындау
Пәндер