Iрiмшiктi өңдiретiн және сүттi ұйытатын жабдықтардың негiзгi есептеулерi

I. Кіріспе
1.1. Iрiмшiк науасын толтыру уақытын гидравликадан бiлетiн формуламен.
II.Негізгі бөлім
2.2 Iрiмшiк ұйытқысын алатын және өңдейтiн жабдықтар
2.3. Жабық iрiмшiк жасағыштар
III.Қорытынды
3.1.Қолданылған әдебиеттер
1. Iрiмшiк науасын толтыру уақытын гидравликадан бiлетiн формуламен анықтаймыз:

Zтол. = 4ƒVр/*šd2ƒ* (2.5.-1)
мұндағы:
Zтол. - науаны толтыру уақыты, с;
Vр – науаның геометриялық сиымдылығы, м3;
d - науаны толтыратын құбырдың диаметрi, м; (негiзi құбырлардың стандарт диаметрлерi бойынша алынады - 25, 32, 36, 40, 50, т.с.с., мм);
* - сүттiң жүру жылдамдығы, м/с (*= 1ч1,5 м/с).
2. Жартылай цилиндрлi көлденең науадан iрiмшiк қоспасымен сарысудың түсiру уақыты келесi формуламен анықталады:

(2.5.-2)

мұндағы:
Zтүс – түсiру уақыты, с;
dқ. – сарысу түсiрiлетiн қысқа құбырдың диаметрi, м;
*c –сарысудың жылдамдығы, м/с;
 - шығын коэффициентi, * = 0,5-0,6.
3. Орташа логарифмдық температуралық қысымын - *tор келесi кеңiнен таралған формуладан табылады:

*tор = (*tүл - *tкiш)/ lnƒ(*tүл /*tкiш) (2.5.-3)

мұндағы:
*tүл- ыстық судың температурасымен, өнiмнiң бастапқы температурасының айырымы, *tүл = (tс– tбас);
*tкiш- ыстық судың температурасымен, өнiмнiң соңғы температурасының айырымы, *tүл = (tс – tсоң).
4. Iрiмшiктi жасаған кезде сүттi қыздырамыз. Сонда жылу шығыны Q (Дж) келесi формуламен анықталады:

Q = Mƒcƒ(t с- t б) = kƒFƒ*tорƒZқыз (2.5.-4)

мұндағы:
М - науадағы немесе iрiмшiк жасағыштағы сүттiң мөлшерi, кг;
с - сүттiң сиымдылығы, (температураға байланысты 3852-3990 Дж/кг град);
tб және tсоң - сүттiң бастапқы және соңғы температурасы (tб = 5-10) 0С, (tсоң = 30-40) 0С;
k - жылу беру коэффициентi (290 - 410 Вт/м2 град);
*tор - температураның орташа логарифмдық айырымы, град;
Zқыз - қыздыру уақыты, с;
F - науа бетiнiң жылу беру ауданы, м2.
1.1. Пелеев А.И. «Технологическое оборудование мясной промышленности». М.: Пищевая промышленность, 1971.
1.2. Ш. Тілегенов, Күзембаев, Н. Өсеров «Тамақтану кәсіпорынының жабдықтары» Ы. Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясының Республикалық баспа кабинеті, 1999 ж., 253 бет.
1.3. Сурков В.Д., Липатов Н.Н., Золотин Ю.П. «Технологическое оборудование молочной промышленности». М. «Легкая и пищевая промышленность», 1983. – 431с.
1.4. Ивашов В.И. «Технологическое оборудование мясной промышленности» Часть 1. М. Колос 2001 – 552 с.
        
        Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университеті
СӨЖ
Тақырыбы:
Орындаған: Фархтинов Ф.М
Тобы:ТО-207
Тексерген: ... ... - ... ... ... ... толтыру уақытын гидравликадан бiлетiн формуламен.
II.Негізгі бөлім
2.2 Iрiмшiк ұйытқысын алатын және өңдейтiн жабдықтар
2.3. Жабық iрiмшiк жасағыштар
III.Қорытынды
3.1.Қолданылған әдебиеттер
1. ... ... ... ... ... бiлетiн формуламен анықтаймыз:
Zтол. = 4ƒVр/pšd2ƒu ... ... - ... ... уақыты, с;
Vр - науаның геометриялық сиымдылығы, м[3];
d - науаны толтыратын ... ... м; ... ... стандарт диаметрлерi бойынша алынады - 25, 32, 36, 40, 50, т.с.с., мм);
u - сүттiң жүру жылдамдығы, м/с (u= 1ч1,5 ... ... ... ... ... ... ... сарысудың түсiру уақыты келесi формуламен анықталады:
(2.5.-2)
мұндағы:
Zтүс - түсiру уақыты, с;
dқ. - ... ... ... ... ... ... - ... жылдамдығы, м/с;
- шығын коэффициентi, m = 0,5-0,6.
3. Орташа логарифмдық температуралық қысымын - Dtор ... ... ... ... ... ... = (Dtүл - Dtкiш)/ lnƒ(Dtүл /Dtкiш) ... ... ... ... ... өнiмнiң бастапқы температурасының айырымы, Dtүл = (tс - ... ... ... ... ... соңғы температурасының айырымы, Dtүл = (tс - tсоң).
4. Iрiмшiктi жасаған кезде сүттi қыздырамыз. ... жылу ... Q (Дж) ... формуламен анықталады:
Q = Mƒcƒ(t с- t б) = kƒFƒDtорƒZқыз ...
М - ... ... ... ... сүттiң мөлшерi, кг;
с - сүттiң сиымдылығы, (температураға байланысты 3852-3990 Дж/кг град);
tб және tсоң - сүттiң бастапқы және соңғы температурасы (tб = 5-10) [0]С, (tсоң = 30-40) ... - жылу беру ... (290 - 410 ... ... - ... орташа логарифмдық айырымы, град;
Zқыз - қыздыру уақыты, с;
F - науа бетiнiң жылу беру ауданы, ... ... ... Zқыз ... ... ... жылу ... (2.5.-4) формуланың бiрiншi бөлiгiнен анықтаймыз. Сүттiң қыздыру уақытын табу үшiн, байланыс теңдiгiн (2.5.-4) Zқыз қатысты шығарамыз:
Zқыз= Mƒcƒ(t соң - tб ... ... ... ... ... үшiн ... tu= 65 ё 90[0]C, ... суды қолданады, сонымен қатар ыстық судың температурасын тұрақты ұстау үшiн жейдеге бу берiледi, оның шамасы ... ... ... Бiрақ оған дейiн кейбiр қосымша есептеулердi жүргiзу қажет.
Кез келген өнiмдi қыздыру кезiнде, ылғалдың бiр бөлiгiн ашық беттен кететiн бумен жоғалтамыз.
Бұлану екi ... ... ... ... ... сүттiң температурасы, цех ауасының температурасынан жоғары болғанда.
Екiншiден, сүттiң ашық бетiндегi қаныққан су ... ... ... және ... ... ылғалдылығы, сүт бетiнiң белгiлi бiр арақашықтықтағы қаныққан су буының порциалды қысымынан және ауаның салыстырмалы ылғалдылығынан көп болғанда.
6. Ашық ... ... табу ... ол ... ... ... = aƒb ...
a, b - ... ... яғни L ... және енi ... ... жартылай цилиндрлi науаның диаметрi D).
7. Ендi науадағы сұйықтың ашық бетiндегi ауаның температурасын табу қажет.
t*ауа= t*өн= (tб + tсоң.)/2 ... ... және tсоң - ... ... және ... ... Бұдан кейiн ашық беттен бумен кететiн ылғал мөлшерiн анықтауға болады:
W = F·Zц·b·(p - jpс)760/В ...
W - ашық ... ... кететiн ылғал мөлшерi, кг/сағ;
F - беттiң ауданы, м[2];
Zц - өнiмнiң ... болу ... ... - ... ... жүру ... ... коэффициент, (b = 0,55 - 0,86);
p - науадағы ... ашық ... ... су ... ... қысымы, рт. ден. мм (ашық бетiндегi ауаның температурасына және ... ... ... ... ... I-d ... ... 25-кестеден қабылданады);
j -цехтағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы;
pс - цех ... су ... ... ... рт. ден. мм; ... ауаның температурасына және салыстырмалы ылғалдылығына байланысты I-d диаграммадан немесе ... ... - ... ... рт. ден. ... ... жабдықтардың негiзгi есептеулерi
Жабық, бiр цилиндрлi және екi цилиндрлi суытқыштарды есептеу үшiн, келесi түсiнiктемелер ... ... ... В.Д.), ол ... өткiзу мүмкiншiлiгi мен өнiмдiлiгi.
Идеалды түрде осы екi ... ... тең болу ... ... және ОТД ... өткiзу мүмкiншiлiгi 400-500-600 кг/сағ тең, ол келесi формуламен анықталады:
Мв = 3600ƒsƒnƒjƒxƒrƒpƒ(R[2]2 - R[2]1) ... ... - ... ... бiздiң жағдайда өнiмдiлiгi, кг/сағ;
r - iрiмшiктiң тығыздығы, кг/м[3] (мөлшерi 1000 ... - ... ... м;
n - оның ... жиiлiгi, с[-1];
- машинаның iшiнде өтетiн iрiмшiктiң суытылатын қима ауданы, м2;
R2 - шнек ... ... ... м;
R1 - шнек ... iшкi ... м; ... (słn) өлшемдердiң көбейтiндiсi, өнiмнiң, яғни iрiмшiктiң iлгерiлемелi жылжуының теориялық жылдамдылығы болып табылады, (м/с).
[pł(R[2]2-R[2]1)ŁsŁnŁr] ... ... ... ... теориялық өнiмдiлiктi бередi, (кг/с).
3600 - коэффициентi, секундты ... ... үшiн ... ... ... отырып, ол шығын теңдiгiне сәйкес келетiнiн көремiз, яғни:
(2.5.-13)
немесе:
Мв = sƒnƒpƒ(R[2]2 - R[2]1) = uƒf ... ... ... ... ... өнiмдiлiктi анықтауға болады.
Ал машинаның нақты массалы өнiмдiлiгiн ... ... ... ... кiретiн қалған шамалары өте маңызды роль атқарады.
Бiр өлшемi (x) берiледi, екiншiсi (j) табылады.
x - ... ... ... ... ... бiр цилиндрлi суытқыштарға x=0,4; жабық екi цилиндрлi суытқыштарға x = 0,3.
j - ... өту ... ... ... оны ... ... анықтауға болады:
j = 1 - [b/pƒ(R2 - R1)ƒcos aс] ...
b - шнек ... ... м (b = ... - ... ... бұранда сызығының көтеру бұрышының орташа шамасы, град.
2,2 Iрiмшiк ұйытқысын алатын және өңдейтiн ... ... ... ... ... үшiн ВК-1,0 және ВК-2,5 (15-сурет) iрiмшiк науаларын қолданылады. Осы ... ... ... ... су ... ... суық су шығаратын қысқа құбыр мен жылу алмастырғыш жейдеден, өнiмдi шығаратын шиберлi краннан және төрт тiректен тұрады.
Бiрiншi науа ... ал ... ... 700 л. ... ... ... жабдықталған.
Сүттi ұйытқан соң науадағы ұйытқыны 7 - 9 кг бөлiп маталы қаптарға салады, сонан соң оны прес-арбаларға ... ... ... ... науаларға салады.
Кейбiр өнеркәсiптерде өз өзiн престеу үшiн, яғни артық сарысуды шығару үшiн, УПТ ... ... ... онда iрiмшiк бiр уақытта престеледi де суытылады. Қондырғының өнiмдiлiгi 400 ... ... және ... ... ... ... қаптарға тиеу, престеу және өз өзiн престеу процестерде күрделi операцияларды жою үшiн өнеркәсiптерде iрiмшiк жасағыштарды қолданылады. ВНИМИ-да құрастырылған ... ... ... ... ваннасы бар iрiмшiк жасағыштар салада кеңiнен таралған.2000 л. сиымдылықтар екi жартылай ... ... ... Онда ... түрде траверса орнастырылған.
Траверсада тiк түрде гидравликалық цилиндр бекiтiлген. Цилиндрдiң штогына ... ... ... ... ... ... науасы бекiтiлген, оның пiшiнi, астындағы негiзгi ваннаға ... болу ... ... ... ... ... науаның астында пайда болатын ұйытқыны арнайы пышақпен төрт бұрыштап бөледi. Пайда болған сарысуды бөлгiш ... ... ... ... кейiн престегiш науаға фильтрлi науаны кигiзiп, гидравликалық жетектi қосады. Престегiш науа ... ... ... бар ... ... ... ... матадан өтiп перфорирленген науаның iшiне түседi, одан сораппен сорылып ... ... ... соң ... ванна бастапқы жағдайына қайтып оралады, ал iрiмшiк ... ... ... ... ... ... суытқышқа бағытталады. Престелген iрiмшiктi алдын-ала суыту үшiн ... ... ... суық су ... ... ... жасағыштың кемшiлiгi - ол iрiмшiктi қолмен түсiруi.
2,3Жабық iрiмшiк жасағыштар
Бұл ... ... ... бiрi бiрнеше технологиялық опрациялар жүретiн қондырғыларға жатады.
Жұмысшы сиымдылығы 2000л науа, сүт қыздырғыш жейдемен және ұйытқы суытқышпен жабдықталған. Жетекшi ... 9 ... ... ... ... бұрыштарға ауыстыруға болады. Науаның үстiнде фильтрлi матаны ұстайтын ... ... 1 ... Сарысуды және iрiмшiктi жинау үшiн жылжымалы жинағыш 6 ... (18 ... ... ... онда ... ... ... сумен қыздырады. Ұйыту температурасын тұрақты ұстайды.
Пайда болған ... ... ... бiр ... кран ... ... соң перфорирленген қақпаққа фильтрлi матаны жабады. Ұйытқыны престеп, сарысуды ағызу үшiн науаны анда-санда екi жаққа 1300 аударып тұру керек. ... ... науа 10 ... тұру ... Престегенiмен қатар ұйытқы жейдемен берiлетiн мұздай сумен суытылады. Iрiмшiктi түсiру үшiн жетекшi механизмдi қосып қақпақпен фильтрлi матаны ... ... соң ... көлбеу жағдайға орналастырып, соққышты 4 шешемiзде, iрiмшiктi жылжымалы жинағышқа 6 түсiремiз.
60-шы жылдардан бастап Ленинградта көп секциялы iрiмшiк ... ... ... (19-сурет).
Ол екi бандажы бар цилиндр тәрiздi көлденең орналасқан тұрықтан тұрады. ... төрт ... ... ... оның ... ...
Роликтер айналымды электроқозғалтқыштан алады; конусты жылдамдық вариатор, екi сатылы бұынтықты берiлiс және шынжырлы берiлiс арқылы. Iрiмшiк жасағыш винт ... ... ... жетi ... ... ... сиымдылығы -500 л. Сүт цилиндрлi корпустың орталық өсiнен құбыр арқылы өтiп, iрiмшiк жасағышқа берiлiп ... ... ... онда камераның толуын ... ... ... ... ... ... ... ұйытқыны кесу үшiн төртiншi секцияда, тiк және көлденең струналардан тұратын, кескiш қондырғы орналасқан. Соңғы екi ... - ... ... Олар ... ... және ... шешiлетiн сегменттардан цилиндрлi қабырға тәрiздi болып жасалған. Сарысу түптемеге түседi, ал дайын iрiмшiк лоток арқылы түсiрiледi.
Көп секциялы iрiмшiк жасағыштардын ... ... ... бiрiншi үш секцияда ұйытқы пайда болады, төртiншi секцияда оны ... ... ... ... ал ... ... - сусыздандыру жүргiзiледi.
Сүттi алуға және ұйытуға арналған көп секциялы ... ... ... ... ... ... ... жатады.
Олар көлемдi, ирек түтiктi және ВНИМИ коагуляторлары болып бөлiнедi.
Көлемдi коагуляторлар конусты түбi бар, тiк ... ... ... ... ... ... ... сарысумен араласқан (180-2200С) және қышқылдығы 47-480С дейiн ұйытылған сүт түседi. Коагуляторда пайда болған ұйытқы ... ... ... бағытталады, онда сусыздандыру жүредi.
Ирек түтiктi коагуляторлар тот ... ... ... ... ... тұрады, онда ұйытқы ағымда пайда болады.
ВНИМИ коагуляторлары (20-а суретi) - ол көп құбырлы, бiр жүрiстi, жылу алмастырғыш аппараты. ... олар ... ... ... екi ... ... бiрiншiсi гидродинамикалық стабилизациялау үшiн, екiншiсi сүттi қыздыру үшiн.
Коагулятор станинада 3 орнатылған тұрықтан 1, екi құбырлы тордан, - ... 4 және ... 2, ... 5 ... ... (20-б ... ... үстiнде бiрi орналасқан тоғыз секциялардан тұрады. Әр секцияда тот баспайтын болаттан жасалған сегiз ... ... бар. ... ... ... және ... бiрi ... қалқамен бөлiнген. Әр секцияда судың кiруiне және шығуына қысқа құбырлары орналасқан, олар коллектормен қосылған. Секциялардың ... ... ... ... олар ... майыспас үшiн және құбыр арасындағы кеңiстiкте қыздыратын ... жүру ... ... үшiн ... (20-в суретi).
Қоспасында дестабилизаторлар (сүт қышқылы, сычужды фермент, хлорды кальций) бар сүттер, ... ... жүру ... ... ... ... Қыздыру кезiнде сүттiң казеинi коагулирленедi де ұйытқы пайда болады. Ол сусыздандырылып суытылады.
Қолданылған әдебиеттер
1.1. Пелеев А.И. . М.: ... ... ... Ш. ... ... Н. ... Ы. Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясының Республикалық баспа кабинеті, 1999 ж., 253 бет.
1.3. Сурков В.Д., ... Н.Н., ... Ю.П. . М. , 1983. - ... ... В.И. ... 1. М. ... 2001 - 552 с.

Пән: Ет, сүт, шарап өнімдері
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ірімшік өндіру18 бет
Ірімшікке арналған қаптамалардың жаңа түрлері6 бет
Ешкі шаруашылығы21 бет
Сүтқышқыл өнімдерін алу17 бет
«Ақсай» нан комбинаты25 бет
Аса өзенінің су алу торабының гидравликалық есебі18 бет
Ақсай ЖШС7 бет
Дизайн және дизайнер ұғымдарына түсінік10 бет
Химиядан топсеруен өткізу3 бет
Қазақстан аумағындағы электр энергетика саласы6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь