Тұтқырлы пластикалық сұйықтың керек ортадағы қозғалысын жылжымалы шекарасы бойынша сандық зерттеу

КІРІСПЕ 4

1Тұтқырлы пластикалық сұйықтың (TПС) ФИЛЬТРАЦИЯСЫНЫҢ КЕЙБІР МЕХАНИКАЛЫҚ МОДЕЛДЕРІ.НЕГІЗГІ ТЕҢДЕУЛЕРІ МЕН ҚАТЫНАСТАРЫ 9
1.1 Полигональды аппроксимация. Модель1. 12
1.2 Гиперболалық аппроксимация.Модель.2 16

2 СУТЕГЕУРІНДІ РЕЖИМ КЕЗІНДЕ ОРНАТЫЛҒАН ФИЛЬТРАЦИЯ.НЬЮТОНДЫҚ ТПС.ТЫ ЫҒЫСТЫРУ 17
2.1 Түзусызықты.параллелді ағыс 18
2.2 Жазық тарамдалған ағыс 29

3 ТПС.ҚА БІРТЕКТІ КЕУЕК ОРТАДАҒЫ ЕСЕП ҚОЮ 39
3.1Есеп № 1 39
3.2 Есеп № 2 45

4 ТҰТҚЫРЛЫ.ПЛАСТИКАЛЫҚ СҰЙЫҚТЫҢ КЕУЕК ОРТАДАҒЫ САНДЫҚ ШЕШІМІН ҚАРАСТЫРУ 47
4.1 Тұтқырлы.пластикалық сұйықтың кеуек ортадағы ағысын сандық зерттеу 47
4.2 Жылжымалы шекараны торлық түйініне аулау 47
4.3 Сандық санаудың тура өту әдісі 49
4.4 Екі торлық әдісті қолдану 51

5 БАСТАПҚЫ ҚЫСЫМ ГРАДИЕНТІ АЙНЫМАЛЫ БОЛҒАНДАҒЫ САНДЫҚ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ТАЛДАУ 53

ҚОРЫТЫНДЫ 58

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 59
Сансыз көп рет есептеулер мен лабораториялық тәжірибелік мәліметтер негізінде жылдамдық фильтрациясы қысым градиенті модулімен индикаторлық қисықты келесі түрде схематикалық бейнелеуге болады.v=v(|∇p|) функциясы координат басынын абсцисса өсіне жантайлап барып, асимптоталық түрде монотонды өседі және мынадай қисық көрінісінде болады (1-сурет).

1-сурет – Сұйық жылдамдығының қысымға тәуелділігі

Қысым градиенті модулінің аз мәнінде бұл қисықабсцисса өсіне қарай аз ғана жантайып, жылжу градиенті деп аталатын кейбір қысым градиентімодулінің (|∇p|^*=g_0) мәніне жетіп содан кейінжылдам өсе бастайды. Сондықтан келесі суретті көз алдымызға келтіруге болады. Қысым градиенті аз болғанда, сүзу қабатындағы қысым градиентінің айқын мөлшері байқалады.
1. Самарский А.А., Гулин А.Б., Устойчивость разностных схем. –М.:Наука,1973ж. – 415 б.
2. Бартеньев О.В. Visual FORTRAN: новые возможности. – М: Диалог-МИФИ, 1999. – 301 б.
3. Владимиров В.С. Обобщенные функции в математической физике. – М.:Наука,1979 ж. – 44 б.
4. Гельфанд И.М., Шилов Г. Е. Обобщенные функции и действия над ними. – М.: 1959 ж. – 39 б.
5. Карчевский М.М., Ляшко А.Д. Разностные схемы для нелинейных задач математической физики. – К.: Наука, 1976 ж. – 158 б.
6. Ляшко А.Д., Карчевский М.М., Павлова М.Ф. Разностные схемы для задач фильтрации с предельным градиентом. – К.: 1985 ж. – 110-118 б.
7. Шварц Л. Математические методы для физических наук. – М.: «Мир», 1965 ж. – 94 б.
8. Штыков В.В. Fortran & Win32 API: Создание программного интерфейса для Windows средствами современного Фортрана. – М.:Наука,2000ж.
9. Каримов А.К., Зулкарнаева Д.Е., Применение обобщенной функции для решения задачи параболического типа в области с подвижными границами. – Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2005».- Астана, 2005. – Б. 72-74
10. W.Joppich and S.Mijalkovic // Muiltgrid Methods for Process Simulation.- Springer-Verlag Wien New York 1993. – 309 p.
11. Баренблатт Г.Н., Ентов В.М., Рыжик В.М. Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа. – М.: «Недра», 1972 ж. – Б.217-224.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 4
1 Тұтқырлы пластикалық сұйықтың (TПС) ФИЛЬТРАЦИЯСЫНЫҢ КЕЙБІР МЕХАНИКАЛЫҚ МОДЕЛДЕРІ.НЕГІЗГІ ТЕҢДЕУЛЕРІ МЕН ҚАТЫНАСТАРЫ 9
1.1 Полигональды аппроксимация. Модель1. 12
1.2 ... ... ... ... ... ОРНАТЫЛҒАН ФИЛЬТРАЦИЯ.НЬЮТОНДЫҚ ТПС-ТЫ ЫҒЫСТЫРУ 17
2.1 Түзу сызықты-параллелді ағыс 18
2.2 ... ... ... ТПС-ҚА БІРТЕКТІ КЕУЕК ОРТАДАҒЫ ЕСЕП ҚОЮ 39
3.1Есеп № ... Есеп № ... ... СҰЙЫҚТЫҢ КЕУЕК ОРТАДАҒЫ САНДЫҚ ШЕШІМІН ҚАРАСТЫРУ 47
4.1 Тұтқырлы-пластикалық сұйықтың кеуек ортадағы ағысын сандық зерттеу 47
4.2 Жылжымалы шекараны торлық түйініне аулау 47
4.3 ... ... тура өту ... ... Екі ... ... ... БАСТАПҚЫ ҚЫСЫМ ГРАДИЕНТІ АЙНЫМАЛЫ БОЛҒАНДАҒЫ САНДЫҚ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ТАЛДАУ 53
ҚОРЫТЫНДЫ 58
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 59
КІРІСПЕ
Сансыз көп рет есептеулер мен ... ... ... негізінде жылдамдық фильтрациясы қысым градиенті модулімен индикаторлық қисықты келесі түрде схематикалық бейнелеуге болады. v=v(∇p) функциясы ... ... ... өсіне жантайлап барып, асимптоталық түрде монотонды өседі және мынадай қисық көрінісінде болады (1-сурет).
1-сурет - ... ... ... ... ... модулінің аз мәнінде бұл қисық абсцисса өсіне қарай аз ғана жантайып, жылжу градиенті деп аталатын кейбір қысым градиенті модулінің ... ... ... содан кейін жылдам өсе бастайды. Сондықтан келесі суретті көз алдымызға келтіруге болады. Қысым ... аз ... сүзу ... ... ... айқын мөлшері байқалады. Ал қысым градиентінің үлкен немесе тең ... ТПС сүзу ... ... ... ... сүзу ... елеулі түрде өседі және оның қысым градиентіне тәуелділігі асимптоталық түрде сызыққа жақындайды. Жоғарыдағы айтылғандардың ... ... ... [1] әр түлі ... ... ... ... А.Х.Мирзаджанзаде [2] феноменологиялық ТПС сүзу теориясын жылжу градиентімен сүзу пішіні негізінде ұсынды. Бұл пішінмен келісе отырып, тәжірибелік тәуелділік v=v(∇p) асимптота ... ... ... және ... ... оң бөлігіндегі кесіп алынған кесінді шамасы ∇p*=β тең болатын жарты түзумен аппроксимацияланады.Қазіргі жағдайда Дарсидің сызықтық емес заңы мына ... ... ∇pg0 (к. ... ... ... ∇p-қысым градиенті, k-өткізгіштік коэффициенті, μ-сұйықтың тұтқырлығы. Сайып келгенде, жылжу градиентімен сүзу пішінін қолданғанда сұйық ағысы тек қана пластың қысым ... ... ... ... ғана ... ... Сірә бұл ... қысым
болған жағдайдағы суреттегідей мәні сондай-ақ сүзіліс сыйпаттамасы өзгермеaген жағдайда сузілісті ескермеген жағдайда пайдалансақ болады. Егер қысым градиенті аз ... ... ... ... ... ... айқын әсер етеді, сондықтан бұл жағдайда қысым градиенті ∇pаз болғандағы сұйық ағысын ескеретін сүзу пішінін қолданған жөн.
Көрсетілген ... ... ... ... v=v∇p [1, 6] ... және ... ... қолдансақ және көрсетілген пішінге апарып қойуға болады. Сонымен бұл полигон индикаторлық қисықта бірінші бөлімінде координат басынан өтетін және ... ... аз ... ... ... ал екінші бөлімінде асимптота графигімен v=v∇p сәйкес келетін және қысым градиенті үлкен болғандағы сұйықтың ағысын ... ... ... ... ... ... де ... басына орналастырады. Ал гиперболаның асимптотасы асимтотамен v=v∇p функциясының графигі бірігеді. 2- сурет,полигон пунктир сызықтармен, ал гипербола және оның асимптотасы түзу ... ... ... ... ... ... штрихтармен бейнеленген.
2-сурет - Сұйық жылдамдығының қысымға тәуелділігі
Индикаторлық қисықты полигональдық және гиперболплық аппроксимациялауға ... сүзу ... үшін сүзу ... ... келесі түрде жазылыды:
v=-kμ∇p, ∇pβ (к. ... (к. ... ... градиенті аз болғандағы ТПС тұтқырлығы. Серпінді, сонда әдеттегідей,
mγ=γ0[m0+β*(p-p0)] (к. ... ... ... ... ... m0 және γ0-дің мәндері кеуектілік коэффициенті және қысым p0, β*-пластың серпінді сығылуы кезінде сәйкес келетін коэффициент. Енді узіліссіздік теңдеуін ... ... ... (к. ... 1), (к. 2) және (к. 3) сүзу ... ... ... сүзу ... ... пластағы қысымды анықтау үшін келесі дифференциялдық теңдеулерді ... , ∇p>g0 (к. ... , ∇pg0 (к. ... . (к. ... келтірілген дифференциялдық теңдеулерді нақты сүзу есебін шешетін кезде есептің сипаттамасынан шыққан қарапайым бастапқы және ... ... ... қоюға болады. Сонымен қатар жылжу градиентімен сүзу пішініндегі есепті шығару барысында сүзудің құбылмалы облысы ... ... және бұл ... ... ... ол ... шекарасына жетпейді, себебі қысым градиентінің модулі жылжу градиентіне, ал қысым - бастапқы пластың қысымына тең ... ... Егер ... ... ... және гиперболалық аппроксимациялауға негізделген есепті, сүзу пішінін пайдаланып шығарсақ, сүзу облысында қысым градиентінің модулі қысым градиентінің ... ... ... ал одан ... ... үзіліссіз ауысатын жылжымылы шекара пайда болады.Сұйықтар мен газдардың сызықты емес ... ... ... ... ... ... ... береміз.
А.Х.Мирзаджанзаденің, М.Т.Абасованың [4] жұмысында жартылай шексіз пластағы тұтқырлы сұйықтың тұтқырлы-пластикалық ығысуы қарастырылған. Ал шешімін алу үшін ... ... ... ... әдіс ... жұмыста галлереядағы шығын тұрақты болғандағы сүзудің узік сызықты заңы түзу ... ... ... ... үшін теңдеудің автопішінді шешімін алуға қолайлы жағдай туғызды. Жоғарыда айтылған теңдеу шешімі оңашаланған кескінде табылған екі ... ... ... ... жүйеге қоямыз. Шекаралық өткелде схеманың жылжымалы градиенті үшін шешім ... ... ... ... және ... дебиті тұрақты болғандағы шексіз пласта бірлік скважинаға ағатын сұйық қарастырылады. Интегралдық қатынас [6] әдісімен біреуі жылжу градиентімен ... ... ... екі ... емес заңы үшін есептің асимптоталық ... ... Ары ... ... ... жүріп жатқан қисықты бақылаумен сүзу заңының параметрлерін анықтау жүзеге асырылады.
Жылу градиенті және дебитпен алынған ... үшін [11] ... ... ... ... ... сүзу бірлік скважинада t - ға пропорционал болатын есеп қарастырылады.Есептің автопішінді шешімі қатар түрінде, ал жуық ... ... ... ... алынған және олардың жақсы сәйкестігі үйлесімді интервал ішінде екендігі көрсетілген. Ары қарай екі мүшелік (пораболалық) сүзу заңы қарастырылады. ... ... оны жуық ... ... қоса интегралдық қатынас әдісі арқылы табылған екі қарапайым теңдеуден тұратын жүйенің шешіміне апарып қоюымызға болады.
С.А.Агаеваның [4] ... ... ... ... скважинада қысым t - ға пропорционалды өзгергендегі сұйықтың сүзілісі кезіндегі бастаптқы градиенттің автопішінді шешімі алынған.
Жылжу градиентімен сұйықтың ... ... үшін [3] ... ... ... емес ... фильтрациясы тәжірибелік зерттеу негізінде өндіріс шартындағы жылжу градиентінің анықталу әдісі қолданылады. Галереяға сұйықтың белгілі бір бөлігі ... ... ... ... ... берілгенде жылжу градиентімен сығылатын ТПС-тың фильтрациялануы есебінің шешімін интегралдық ... ... ... ... жұмыстарда материалдық баланс қатынасынан шыққан шарт жылжымалы шекарада сызықтық емес заң бойынша сұйықтың фильтрациясы кезінде ашық және ... ... ... Бұл қатынастар серпімді күйдегі ТПС [1,3] есебінің жуық ... алу ... құру үшін ... ... шықты.Қатардың келтірілген сандық мәні қарапайым негізгі ТПС [3] фильтрациясы есебінің жуық шешімімен сәйкес келеді.
[7] жұмыста серпімді әлсіз ... ... ... ... ... ... t үлкен болғанда Коши есебін шешу асимптоталық ... ... Бұл ... ... турдегі автопішінді шешім болып анықталады - ол үшін автопішіндік айнымалы өрнегінің дәрежелік көрсеткінің шамалық ұғынысымен емес, ... ... ... шешу ... шешімді есептің шешіміне қою арқылы табылады. Сонымен автопішіндік айнымалы кейбір ... сан ... ... ... айтқанда, интегралдық сақталу заңын пайдаланып табу мүмкін емес, автопішіндік бастапқы шартты пайдаланып сандық ... табу ... ... ... ... ... ағымы есебінің жуық шешімі [10] жұмысында кедергі ... ... [9] ... ... ... ... заң үшін газдың фильтрациясы есебінің автопішінді жағдайы қарастырылған.
[4] жұмыста қатар негізіндегі тәжірибелерден газ фильтрацияланғандағы сызықтық әсер көріністері орнатылған , ... ... ... заңы ... ... ... градиент моделімен жақсы жазылды. Сонымен қатар тәжірибелердің бірінде фильтрацияның сызықтық емес заңы анықталған, сондай-ақ гиперболалық немесе полигональдық модельдер [4]-ке ... ... ... ... ... ... есептің шешімін интегралдық қатынас әдісін пайдаланып галереядағы ... ... оған ... ... ... ... 3, 5, 9] жұмыстарда ТПС фильтрациясына арналған жылжу градиентінің қойылымын пайдалану ұсынысы ... ... ... мұнайдың құрылымды- механикалық қасиеті шекарада бір бастапқы шыққан орнында бірдей болмайды [1-3]. Сондай-ақ қазіргі заманғы практикада ... ... ... ... ... ... үстіңгі салқын су қабатына шайқау әдісі кеңінен қолданылады, бұл елеулі түрде бастапқы ... жылы ... ... Бұл өз ... ТПС- тың және ... [7] шартының қасиетінің мәндерін өзгертеді. Сондақтан айнымалысы бар жылжымалы градиентті есепті теориялық және ... ... да ... ... туады.
Есептің физикалық қойылымы.
Бірдей, изотропты, бірлік күшті және ені жартылай шексіз ... ... ... ... разбуренный бір скважинада) пласт жылжымалы градиентті ТПС- пен толтырылған және кеңістік координатасынан тәуелді. Сұйық сығылатын сұйық болсын, онда ... ... ... ... ... және p0- ге тең ... Уақыттың бастапқы моментінде пластың сол жақ соңында эксплуатацияланған галерея (эксплуатацияланған скважина радиусы rc>=0), ... ... ... ... ... ... ... дебитпен жұмыс істей бастайды. Сұйық жылжу градиентіне ие болып пласта екі ... ... ... ... және зона оның жоқ болуы, шекара бөлім аралығына l=lt; l0=0 (l0=rc>=0) заңы бойынша бірте-бірте ... ... ... ... нүктесі үшін сыпатталған құрылымды-пластикалық қасиетке ие болады.
1 ТПС-ТЫҢ ФИЛЬТРАЦИЯСЫНЫҢ КЕЙБІР МЕХАНИКАЛЫҚ МОДЕЛДЕРІ.НЕГІЗГІ ТЕҢДЕУЛЕРІ МЕН ҚАТЫНАСТАРЫ
Бұл тарауда ТПС ... ... ... ... қарастырылады,бұл модельдер фильтрация жылдамдығының моделі мен қысым градиенті арасындағы эксперименталды(тәжірибелі) алынған тәуелділіктің белгілі өңдеуімен шартталған.Әрбір фильтрация моделінің шегінде фильтрация ... ... ... ... ... не ... ... бойынша біртекті еместікпен,не сұйықтың әр түрлі қасиеттерімен байланысты,негізгі қатынастарды алу мен қабаттың серпінді және су тегеурінді(водонапорный) ... ... ... анықтау үшін дифференциялдық теңдеулерді шығару үшін қолданылады.
10. А.Х Мирзаджанзаде [10] ТПС ... сүзу ... ... мәліметтерді өңдеу v=v(∇p) тәуелділігін түзу сызық түрінде көрсетуге негіз берді,ол абцисса өсінің оң жақ ... ∇p*=β тең ... ... ... ... ТПС ... ... механикалық моделін ұсынуға мүмкіндік берді,ол үшін фильтрация заңы,Дарсидің жалпыланған заңы деп аталған,келесі түрде ... ... ∇pg0 , ... ... ... k-өткізгіштік коэффициенті, μ-сұйықтың тұтқырлығы β-қысым градиенті,ол жылжудың (сдвига) шектік ... өту үшін ... ∇=ddx i + ddy ... сол ... ТПС-тың сызықты фильтрациясы кезінде β шектік градиентінің мәні мына қатынаспен
β =|∇Ρ|кр=aτ0k0 ... ... ... ... кернеуі, k0-ауа өткізгіштік коэффиценті, a-белгілі тұрақты.
Осылайша ТПС фильтрациясы бастапқы жылжу градиенті бар ағыс ... ... ... тек ... ... ... бір ... мәннен асқандағы обылыстарда ғана орындалатын болады,фильтрация моделін бастапқы жылжу градиентімен қолдана отырып [13-21] авторлар ТПС фильтрациясының дәл сол ... ... ... кейбір есептерін шешкен болатын.
20. келесілері анығырақ,керек ортада ТПС ағысы бойынша тәжірибелер аз ғана фильтрацияның болатынын анықтады және ... ... ... ... шамадан төмен.
2-сурет
Бұл жағдай ϑ=ϑ(∇p) тәуелділігі 2-суретте схематикалық кескінделген монотонды өспелі функциямен түсіндіруге (интерпретировать) мүмкіндік береді,бұл функция координата басы ... ... және ... ... ... ... бар.Онда келесі фильтрация суретін (картинасын) елестетуге болады.Аз қысым градиенті кезінде кеуек орта оте аз не елеусіз сұйық ағысы орын ... ... ... ... ... (шектік) мәніне дейін қаралады.Қысым градиенті шектік мәніне жеткенде және одан асқанда ТПС ... ... және ... ... ... ... ... күрт артады және қысым градиентінен түзу сызықты тәуелсіздікке асимптоталық шығады.
Алынған ϑ=ϑ(∇p) эксперименталды(тәжірибелі) тәуелділігінен ТПС фильтрациясының басқада механикалық моделдер ... ... ... ... графигі координаталар басынан өтетін белгілі бір қисықтықпен аппроксимацияланады.Бұл ... ... ... (AB) ТПС фильтрациясын қысым градиентінің аз кезінде сипаттайды,ал екінші (BC) қысым градиентінің көп ... ... ... ... ... ... ... 3-суретте үздік сызықтармен көрсетілген.
3-сурет
Осылайша ТПС фильтрациясының 1 моделі негізінде келесі жатыр: қысым градиентінің аз шамасы кезінде ... ... ... ТПС ағысы кеуек ортада Дарсидың сызықтық заңы бойынша жүреді,ал ... ... ... ... ... ... ... жоғары) ТПС фильтрациясы Дарсидың жалпыланған заңы бойынша жүзеге асады[4.8].
Модель2. ϑ=ϑ(∇p) функциясының графигі ,қысым градиенті өзінің шектік мәнінен асып кетсе,түзу ... ... ... жағдайн ескеріп,оны сәйкес асимптотасы бар монотонды өспелі белгілі бір сызықпен аппроксимациялауға болады.ондай қисық ретінде шамасы,төбесі координата басында жататын және асимптотасы ... ... ... ... кезінде ϑ=ϑ(∇p) функциясының графигі шығатын түзумен сәйкес келетін гиперболаны алған ыңғайлы.
4-сурет
4-суретте бұл ... және оның ... үзік ... ... ... ... функция графигінің аппрокцимациясының екі тәсілімен бірге басқалары да болуы мүмкін[4.8],оны ... басы ... ... ... ... ... ... функциямен аппрокцимациялауға болады.
1.1 Полигональды аппроксимация. Модель1
10. Жоғарыда көрсетілгендей полигональды аппроксимация кезінде ϑ=ϑ(∇p) тәелділік графигі координата басынан өтетін белгілі бір ... ... ... ... мына түрде келтіруге болады:
∇pβ кезінде, ϑ=d0+d1∇p.
d0,d1және d2 параметрлері келесі түсініктерден анықталады.AB түзуі координата басынан өтетін болғандықтан ... 3 ті ... және де аз ... ... ... ТПС ... ... ортада сығылмайтын сұйық ағысы кезінде Дарсидың сызықты заңына ұқсас сипаттайтын болғандықтан,онда d2=kν ... ... ... ν-аз ... ... кезіндегі ТПС тың динамикалық тұтқырлығы.Ары қарай BC түзуі ТПС фильтрациясын ... ... ... спаттайды,бұл кезде кеуек ортада сұйық ағыны Дарсидың жалпылнған заңына бағынады(1.1).онда бұл түзудің бұрштық коэффиценті kη-ге тең ... ... ... ТПС ... ... ... шарты бойынша қысым градиенті шектік шамаға тең кезде (∇p=|∇p|кр=β ) оңай ... ... β ... ... d0=-kη β η0 ... ... ... ∇pβ ... ... ТПС ... ... кеуек ортаға фильтрация жылдамдығы былай жазылады:
ϑ=-kν∇p, ∇pβ кезінде ... ... ... ... ТПС ... ... класына жататын болса,онда
dm= β0 dp ... m= m0+βс (p-p0) ... dγγ = βжdp ... γ= ... (p-p0) ... ... m-кеуектілік коэффиценті, γ-сұйық тығыздығы, m0 және γ0- p0 атмосфералық қысым кезінде сәйкес кеуектілік пен тығыздықтың ... ... ... ... мен сұйықтың көлемдік серіппелік коэффиценттері.
Сондықтан ,
m γ=γ0[m0+β* (p-p0) ] ... β* ... ... ... dγγ ... ... ... γ.
Осылайша,
γ∇p=1βж∇ γ≈γ0∇p ... ... ... ... теңдеуі
div(γϑ) =-ddt(m γ) ... (1.4), (1.5) және (1.6) ... ... ... ие ... =β*dpdt , ∇pβ ... ... және (1.9) ... ... ... ... ... анықтаудың дифференциялдық теңдеулері болып табылады,қабаттың (пластың) сутегеурінді режимі жағдайында (түр және ... ... ... ... (1.8) және (1.9) ... түрге ие:
div(kν∇p) =0 , ∇pβ кезінде ... екі ТПС пен ... және бір ... ... ... ығыстыру жүргізілсін,онда сұйық бөлімінің шекарасында келесі түйіндестік шарттар орын ... ... ... фильтрацияның массалық жылдамдықтарының нормаль құраушыларының теңдігі
γ1ϑ1n=γ2ϑ2n ... p1 және p2, γ1 және ... ... ... ... бір жағы мен ... жағы бойынша қысым мен тығыздықтар
ϑ1n =-kν1dp1dn, ... ... ... ... нормаль құраушылары, ddη - сұйық бөлімінің шекарасына ... ... ... туынды, ϑ1, ϑ2 және η1, η2 - бөлім шекарасынан екі жағы ... ... ... ... ТПС үшін (1.13) ... ... түрге ие болады:
γ10[1+β1ж(p1-p0) ]ϑ1n=γ20[1+β2ж(p2-p0) ]ϑ2n ... ТПС ... ... ... ... тең болса,
онда (1.18) қатынасы оңайлаылады және келесі түрде жазылады
γ10ϑ1n=γ20ϑ2n ... ... және ... ... ие ТПС үшін ... ... (1.19) және (1.20) ... ϑ1n ... ... ... ... ... құраушылары ∇p шамасына тәуелді (1.14), (1.15), (1.16) және (1.17) түрге ие болады.Егер ∇p1.2β1.2 онда -(1.16) және (1.17) формулаларын,егер ∇p1β2 онда (1.15) және (1.16) ... ... ... ... ... ... ортада фильтрленсе,онда біртектілік бөлімінің шекарасында келесі (сопрежение) шарттары орын алады:
∇p1=∇p2 ... ... ∇p1.2< β ... ... ... ∇p1.2>β кезінде (1.22)
Мұнда k1 және k2 ... ... ... екі жағы ... да ... ... - ... бөлімінің шекарасына нормаль бағыты бойынша туынды.
40.Жоғарыда келтірілгендермен қатар ∇p =β орындалатын сызықтан өту кезінде,яғни ... ... ... ... кезінде dp11dx>β1.
Бұл жағдайда қысым , дебит,сұйық бөлімі шекарасының орын ауыстыру заңы және ... ... ... ... (2.19), (2.20), (2.21), ... (2.26) (2.27) (2.28) және (2.29) ... мен ... 2.Есептің математикалық қойылымы (2.13) және (2.16) теңдеулерінің шешімдерін табу және де ξ2=ξ2t өзгеру заңын анықтау және q дебитті P1(2)0,t=pг , ... ... ... x=ξ2t, ξ20=ξ0=l* болса, онда пластағы фильтрация бірінші фазамен ... ... ... ... ретінде қарастыруға болады.
3.2 Есеп № 2
Айталық x=0 галерея забойында q>0 тұрақты дебит жұмыс ... ... 0

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Сұйықтың кеуекті изотропты ортадағы фильтрациясын модельдеу және зерттеу16 бет
"Гетерогенді және өзгермелі ортадағы сұрыптау"4 бет
1917-1920 жылдардағы қазақ жастар қозғалысының тарихы мен тағылымдары32 бет
1924-1925 жж. ұлттық-мемлекеттік межелеу. Қазақстанның тұңғыш шекарасының белгіленуі18 бет
Cu, Pb, Ni, Cr ауыр металдарының күріш алқаптарындағы топырақтардағы сандық және сапалық құбылымдары (Қызылорда облысы, Шиелі ауданының мысалында)30 бет
«Бек-сервис» ЖШС жылжымалы құрамына ТҚК мен жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және басқару37 бет
«Жетім балалар туралы» арнайы заң керек7 бет
«Математикалық модельдер және сандық әдістер байланысы туралы»71 бет
«ОҚ Қазавтосервис» ЖШС жылжымалы құрамының агрегаттарды жөндеу учаскесінің технологиясын жетілдіру34 бет
«Сандық талшықты оптикалық беру жүйелері» пәні бойынша тест сұрақтар17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь