Рекреациялық ресурсты зерттеу

КІРІСПЕ
1 РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ
1.1 Рекреациялық географияның негізгі түсініктері
1.2 Аумақтың рекреациялық әлеуетін бағалау
1.3 Оңтүстік Қазақстан өңірінің рекреациялық әлеуеті қалыптасуының басты кезеңдері
2ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ӨҢІРІНІҢ ФИЗИКАЛЫҚ.ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТАБИҒИ.РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРЫН БАҒАЛАУ
2. 1 Рекреация дамуының геологиялық.геоморфологиялық шарттары
2.2 Оңтүстік Қазақстан облысының климаттық ресурстары . рекреациялық әлеуеттің негізі
2.3 Су ресурстары және оның рекреациядағы маңызы
2.4 Оңтүстік Қазақстан облысының ландшафттық құрылымы
2.5 Оңтүстік Қазақстан өңірі аумағының ландшафттарын рекреациялық бағалау
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Материалдық өндіріс саласында еңбек өнімділігінің артуына байланысты адам қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін көбірек бос уақыт табылуда. Бұл өз кезегінде зияткерлік талаптарға жоғары сұраныста сипатталатын халықтың материалдық және мәдени деңгейінің артуына әкеледі, мұнда қоршаған әлемді тану мақсатындағы саяхаттар, табиғатпен байланыс, мәдени-тарихи мұралармен танысу қамтылады.
Зияткерлік демалыстың талаптары «рекреация» және «туризм» түсініктерін кірістіріледі. Қазір рекреация қалыпты адам өмірі үшін қажетті шарт ретінде, ширату өтемақысының әдісі, еңбек қабілеттілігін қалпына келтіру үшін қажет таңдамалы қызметтің түрінде анықталады. Бұнда бірінші қанағаттандырылатын, ең жоғары талап адамның рухани әлемін, оның шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту болып табылады.
1. Ердавлетов С.Р. География туризма Алматы: Атамура, 2000. - 336 с.
2. Мариковский П.И. В Таласском Алатау - М.: Мысль, 1975 .— 182 с.
3. Реймерс Н.Ф. Природопользование: слов.-справ. М.: Мысль, 1990.-637 с.
4. Турсункулова Л.А. Наиболее популярные маршруты массового паломничества в Южно-Казахстанской областиНаучный мир Казахстана. Алматы, 2008. - № 1. - С. 198-203
5. Теоретические основы рекреационной географии / Под. ред. B.C. Преображенского. М: Наука, 1975. - 224 с.
6. Веденин Ю.А. Мифология туристических ресурсов и эволюция представлений о потенциале территории Изв. РАН. Сер.геогр. 1998. - № 4. -С. 87-89.
7. Данилова Н.А. Методы оценки и районирования СССР по благоприятности воздействия климата на человека Исследования структур климата в погодах: биоклиматические аспекты. — М., 1986. №11. — С. 50-59.
8. Михно В.Б. Рекреационная география России (природоведческий аспект): учеб. пособие для вузов Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2008. - 178 с.
9. Панов И.Н. Экологический туризм и его роль в устойчивом развитии территорий Вестник МГУ. Сер.5. География. 1988. - № 6. - С 13-18.
10. Shivers J.S. Leisure and recreation concepts: a critical analysis /J.S. Shivers. Boston, 1981.-P. 106.
11. Подушкин Н.П. Археологические памятники Чимкентской области / Чимкент:*, 1990. - 174 с.
12. Ассман Д.Чувствительность человека к погоде : Гидрометиз-дат, 1966.-247 с.
13. Воронов А.Г. Медицинская география М.: Мысль, 1982. -297 с.
14. Адамович В.Л. Медицинская география М.: Мысль, 1976. -284 с.
15. Гировка Н.Н. Туристско-рекреационные ресурсы Семиречья и опасные экзогенные процессы Алма-Ата: Казахстан, 1996. — 197 с.
16. Родоман Б.Б. Географические проблемы отдыха и туризма. -М.: Мысль, 1971.-123 с.
17. Рекреационные ресурсы СССР: проблемы рационального использования
18. Мухина Л.И. Принципы и методы технологической оценки природных комплексов М.: Наука, 1973. - 163 с.
19. Багрова Л.А. Рекреационные ресурсы Изв. АН СССР. Сер.геогр. 1977. - №2. - С. 5-12.
        
        КІРІСПЕ
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Материалдық өндіріс саласында еңбек өнімділігінің артуына байланысты адам қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін көбірек бос ... ... Бұл өз ... ... ... ... сұраныста сипатталатын халықтың материалдық және мәдени деңгейінің артуына әкеледі, мұнда қоршаған әлемді тану мақсатындағы ... ... ... ... ... ... ... демалыстың талаптары және түсініктерін кірістіріледі. Қазір рекреация қалыпты адам өмірі үшін қажетті шарт ... ... ... ... ... ... ... келтіру үшін қажет таңдамалы қызметтің түрінде анықталады. Бұнда бірінші қанағаттандырылатын, ең жоғары талап адамның рухани әлемін, оның ... ... ... болып табылады. Сондықтан рекреация - дамыған қоғамның ... ... ... өмір ... ... ...
... [19].
Алдымен рекреациялық ресурстарды құрайтын екі сапалық ... ... ... ... - ... және әлеуметтік-тарихи. Табиғи рекреациялық ресурстар физикалық, биологиялық және ... ... ... мен ... ... ... ... Ол адамның физикалық және рухани күштерін, оның еңбек қабілеттілігі мен денсаулығын қалпына келтіру мен сақтау үрдісі үшін қолданылады. ... ... - ... туризм және емделу мақсатында қолданылатын табиғи нысандар мен көріністер. Рекреацияның табиғи факторлары рекреациялық қызметтің шарты ретінде немесе ресурстар ретінде ... ... ... ... рекреациялық ресурс ретінде тек рекреацияның табиғи жағдайының сапалық сипаттамасында ғана емес, оның физикалық көлемі, кезеңдік ұзақтығы есепке алынады [19]. Яғни ... ... ... ... ... бір рекреациялық қызметтің климат жағдайының бағасы немесе аумақтың климаттық қолайлылығының ... ... ... ...
... ... ... ресурстарды [8,б.12]. Осы анықтамада мен ... ... ... ... ... ... ... жоғарыда аталған ерекшеліктерді иеленбесе де, оны рекреациялық ресурс ретінде қарастыруға бола ма?
Рекреациялық географияның ... ... ... ... және ... түрде және рекреациялық-туристік сфераның заңнамалық базасының дамуында нақтылана береді. География Институтының Ғылым Академиясының авторлар ... ... ... анықтаудың тәсілдері сарапталып келеді . Соңғы жылдары туристтік сфераның дамуына байланысты авторлар өздерінің жайында түсінік беретін аймақтық ... ... ... ... ерекшелігі алдымен табиғи, тарихи-мәдени құрамдарын қамтитын, олардың құрамында байқалатын, шығу тегімен анықталады. Осы тұрғыда рекреациялық ресурстардың аумақтық үйлесімдерін де ... ... ... ... әрбір үйлесімі рекреациялық ресурстардың екі қарапайым топтарын қамтиды, олардың бірі рекреациялық қызметтердің құрылымдық циклі арқылы, ал келесісі - ... ... ... ... құрылымымен анықталады .
Барлық бөліктің элементтері аумақта бір-бірін толықтырып, белгілі бір үйлесіммен орналасады, бірақ олар жаңа ... ... ... ... ... де ... сонымен қатар табиғи, техногендік ландшафттар ретінде рекреациялық сипаттарға әсер ... де ... ... рекреациялық ресурстар қатарында бірінші ретті, мәдени және жасанды түрлері ажыратылады.
Демалысты ұйымдастыруда табиғи факторлар ... ... мен ... ... ... мүмкін. Әрбір рекреациялық қызмет түрі, олардың әрбір циклі табиғи ортаның сәйкес қолайлы жағдайларын талап етеді. Бір демалушыға қажет ... ... ... ... ... ... пен белгілі бір аумақ болуының өзі жеткілікті. Егер де ... ... ... ... ... болса, онда демалушылар құрамына сәйкес қолайлы жағдайлары бар ... ... өзі ... Таңдалған аймақ демалыстың стационарлық талаптарына жауап беруі керек. Осыдан рекреациялық қызмет жағдайының сараптамасынан кейін, рекреациялық ресурстар ... ... яғни ... күштер мен нысандар тек ұйымдастырушылар тарапынан рекреациялық ... ... ... Ресурстар мен рекреациялық талаптар рекреациялық қызмет дамуындағы жүйе құрушы факторлар болып табылады.
Әлеуметтік-тарихи рекреациялық ресурстар мәдени-тарихи ... тобы - ... ... ... ... және этномәдени жерлер деп қарастырылады. Сонымен қатар, зерттеушілер демалыс үрдісінде бірде ... ... шарт ... танылатын әлеуметтік-экономикалық нысандарды көрсетеді [21]. Мысалы, курортты жердің тұрғындары рекреациялық қызметтің шарты ... ... ал оның ... яғни ... ... қызмет жасайтындар осы шаруашылықтың еңбек ресурстары болады.
Рекреациялық ресурстардың табиғи құраушылары аумақтың табиғи-ресурстық әлеуеті болып табылады. ... ... ... ... ... ... қарастырылады [22].
Физикалық география аспектісі тұрғысынан, табиғи-ресурстық әлеует өндірістік ресурстардың үлкен қорын иеленеді, бірақ оның экономикалық және ... ... ... ... болмайды.
Аумақтың табиғи-ресурстық әлеуетінің ең басты сипаттамаларының бірі ол ... ... ... байланысқан жүйе тәрізді, бір өзгеріс басқалардың жағдайына әсері айқын байқалады. В.Б.Сочава тұжырымдауынша, әрбір геожүйе үшін маңызды байланыстарды ... ... ... ... ... сын ... анықтауға мүмкіндік береді [23].
Аумақтың рекреациялық әлеуеті барлық табиғи, мәдени-тарихи, әлеуметтік-экономикалық, геосаяси, т.б. алғышарт жиынтығы түсіндіріледі.
Табиғи-рекреациялық әлеуетті аумақтың табиғи ... мен ... ... ... ... қарастыруға болады, олар геожүйенің экологиялық тұрақтылығы аясында рекреациялық салада қолданылуы мүмкін. Бұл әлеует рекреациялық ресурстар қолданысындағы ... ... мен ... (әлеуметтік- және экономикалық тиімді) даму бағыттарын анықтайды. Аумақтың рекреациялық әлеуеті коэффициент ... ... ... ... мен ... ... ... ресурстық базаның туындысы болып қарастырылуы да мүмкін.
+ Аумақтың рекреациялық әлеуетін бағалау
Рекреациялық ресурстарды бағалаудың теориялық негіздері географиялық ресурстанудан басталады. Географияда ... ... жеке ... ... ... ... ... сипаты, халық өмірінің табиғи жағдайларының сапалық бағасына қатысты жеке ... ... ... ... ... А.А.Минц, Л.И.Мухина, В.С.Преображенский мен басқа да географ-ғалымдар географиялық бағалаудың теориясы мен тәжірибелеріне өз үлестерін қосты.
Аумақтың рекреациялық бағалауының әдіснамалық негіздері ... ... ... ... құрайды. Олар нысанның географиялық жағдайын ескеруді, сипаттамалардағы геожүйелік тәсілдерді, ресурстарды қолданудың әлеуметтік және экономикалық әсерлерін, экологиялық жағдай қызметтерін ... ... ... ...
Тиімділік тұрғысынан, аумақтың табиғи жағдайларын бағалауда рекреация мақсаттары үшін көптеген аспекттер ескеріледі. Олардың ... ... ... ... ... ... ... түрлері маңызды. Ландшафттық зерттеу демалыстың жеке түрлерін ұйымдастыру үшін қолайлы климаттық, гидрологиялық және ... ... ... ... жағдайларды бағалағанда температура режимі, атмосфералық жауын-шашын, жел, ылғалдық қатынас, бұлттылық, күн радиациясының көлемі ескеріледі. Нәтижесінде ашық ... саны ... Ал ... жағдайлар судың температуралық режимі, су алабының сипаты, жағажай жағдайлары бойынша бағаланады. Ландшафт бірегей ... ... ... ... жүктемелерге тұрақтылығы - рекреациялық сиымдылық тұрғысынан бағаланады. ... ... ... ... ... ... ... қасиеттері бағаланады. Сондай-ақ су, ауа алабтарының және басқа да тазалығын белгілейтін, шекті санитарлық-гигиеналық аспект те бар. Психологиялық-эстетикалық аспект көбінесе рекреациялық ... ... ... ... ... ... Эстетикалық бағалау субъектизмі арқылы күрделі болып танылады, алайда ландшафттарды эстетикалық бағалаудың бірнеше әдістері жүзеге асырылуда. ... ... ... ... ... ... бағалау арқылы анықталады - жергілікті жердің жазығы, топырақ сипаты, жер асты суларының деңгейі, аумақтың сейсмикалық ... ... ... ... ... ... аспект табиғи ортаның жағдайын көрсетеді және кезегінше медициналық-биологиялық және ... ... ... ... көзқарас халықтың басты зоналардан орналасу қашықтығын ескереді және көлік қолжетімділігі мен инфрақұрылымдық қамтамасыздандырылуын, игерудің қажеттілігі мен экономикалық ... ... Осы ... ... ... ... ... рекреациялық қызмет түрлері мен рекреация сферасын дамыту ... ... ... ... ... аумақ өзінің рекреациялық әлеуетінің өлшемдерін иемденеді. Себебі, аумақтың рекреациялық ресурстары ... ... ... мен қасиеттерін құрайды, сонымен қатар тарихи-мәдени нысандар да, аумақтың рекреациялық бағалануының кешенділігі ... ... ... ... ... ... ... игерудің барынша кең бағыттарын қарастыруға мүмкіндік береді. Генезисі мен қызметтік қасиеттер бойынша да рекреациялық ресурстардың әр ... ... ... ... ... ... және ... арнайы немесе әдістері арқылы түсіндіріледі.
Аумақтың рекреациялық әлеуетінің ... ... ... ... ... ... алдымен табиғи ортаның адам ағзасы үшін қолайлылығы қарастырылады;
* Ландшафттардың рекреациялық бағасы, ... ... мен ... ... ... ... ... тізімге алынуы мен олардың географиялық бағалануы;
* Аумақтық қолданылатын және қолданылуы ... ... ... ... сипаты;
* Аумақтың рекреациялық аудандастырылуы.
Аумақтың рекреациялық әлеуетін бағалау келесі ... ... ... ... ... ... қызметтердің
түрлерімен қамтамасыз етіледі;
* Рекреациялық ресурстардың бірінші реттілігі, айрықша болуы, өзіндік - ерекшелігі ... ... ... ... ... Адамның байланысты қажет етуі табиғи заңды және міндетті түрде қанағаттандырылуы тиіс;
* ... ... ... ... ... ... қалпына келу мүмкіндіктері шектеулі және оларды ауыстыру мүмкін емес.
География ғылымында аумақтың рекреациялық бағалануының әдістері
мен әдіснамалары бойынша жұмыстар ... ... ХХ ... ... ... ... ... зерттеліп келеді.
Рекреациялық бағалаудың әдіснамасы оны жүргізудің технологиясымен анықталады. Әдіс мақсатқа және ... ... ... ... ... ... ... етілу жағдайларына тікелей тәуелді. Осында табиғи ортаның жекелеген қасиеттерін, ландшафттарды, нысандарды рекреациялық бағалау өзара бөлініп қарастырылады. Мысалы, әдебиетте климаттық ... тау және ... ... ... ... ... көл мен су ... теңіз жағалаулары, қалалар мен қала маңы саябақтарының жасыл ... ... ... ... қарастырылады. Аумақтың рекреациялық бағалануы ландшафт негізінде орындалады және ... ... ... ландшафттық белдеу картасын да қарастырады. Бір аумақ үшін негізінде ... ... ... ... бірнеше бағалаулар жүргізілуі тиіс. Осындай бағалаулардың нысандылығы бірыңғай шартты көрсеткіштер мен балдық шкала ретінде танылады, олар, әсіресе, медициналық-биологиялық ... ... ... ... ... ... мен рекреациялық нысандардың жобалануында жиі қолданылады.
Табиғи ресурстарды ... ... ... ... ... ... кеңінен қолданылады. Әр түрлі рекреациялық қызметтердің жеке табиғи сипаттарының құндылық қатынасының бағасымен анықталатын, бағалаулар жүйесі ... ... ... ... ... ... ... демалыс түрі үшін сапалық қатысына көбейтілген жеке бағалардың қосындысы арқылы есептеледі. Осындай жеке ... кем ... бір қиын ... ... ... ... рекреациялық әлеуетінің құнын нөлге түсіреді, ол оның бағалануына мүмкіндік бермейді. Әсіресе бұл аумақтың экологиялық тұрақтылығының жоғалуына әкеледі [24]. Кем ... бір ... ... үшін немесе ландшафттарды рекреациялық бағалаудың қабылданған жалпы әдіснамасы болмауынан бағалау нәтижелерін және нысандарды өзара салыстыруға ... ... ... ... ... ... географиялық жағдайлардың бірі ретінде әр түрлі масштаб алынады. Масштаб зерттеу ... ... ... Ұсақ ... ... рекреациялық әлеуеттің жалпы географиялық бейнесін айқындайды, ал орта масштабты бағалау ресурстық рекреациялық аудандар мен белдеулерді анықтайды және олардың ... ... ... белгілеуге мүмкіндік береді. Ірі масштабты ресурстық рекреациялық зерттеулер рекреациялық ландшафттарды жобалау мен аумақтардың, қала маңындағы ормандар мен рекреациялық мақсаттағы ... да ... ... ... ... ... бөліп қарастырумен байланысты.
Бағаларды беру мен шешім ... ... әр ... ... ... ... Бағаларды беру бағалау мен нәтиже, таңдау, өлшеу, бірнеше ... ... ... мен ... ... ... ... қабылдау - бірнеше баламалардың тек біреуін таңдаумен анықталады.
1.3 ... ... ... ... әлеуеті қалыптасуының басты ... ... даму ... әрқашан да адам мен табиғаттың өзара әрекеттесуімен сипатталған. Бұл өзара байланыс әрдайым күрделеніп отырған. Ол адамзат тарихында ... бір ... ие ... ... мен ... ... ... басқа ерекшеліктерімен көрініс тапты. Оңтүстік Қазақстан облысының территориясын игеру бұл жұмыс барысында тарихи және ... ... ғана ... сонымен қатар, географиялық ортаның жергілікті халық өміріндегі алатын орнын түсіндіру мен олардың демалысын ұйымдастыру (рекреакция) тұрғысында да ... ... өз ... ... - әлеуметтік қалыптасулардың сан алуан түрлері территориясын игеру құбылысымен тығыз байланыстағы географиялық танымдылықтың дамуымен бір ... ... ... ... ілім мен ... ... ... мәдени - әлеуметтік жүйелердің эволюциясымен анықталады. Бұл жүйелер әлемнің халқы мен ... ... ... негізгі бөлігінен тұрады және үлкен аумақты территориялары мен халық санының ... ... ... ... ... мәдени - әлеуметтік жүйелердің 8 түрі белгілі (көшпелі-варварлық, мұсылмандық, қытайлық, батыстық, үндістік, ресейлік, қара ... ... ... ... ... облысы Қазақстан Республикасының 14 облысының бірі болып табылады. Қазақстан Евразия континентінің орталығында, ал Оңтүстік Қазақстан облысы - ... ... ... орналасқан. Ол республиканың 117,3 мың км² немесе 4,3% алып жатыр, бұл дегеніміз Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Дания сияқты ... ... ... ... ... ... деген сөз.
Облыстың құмырасы пішіндес территориясы меридиан бағытымен солтүстіктен оңтүстікке 610 шақырымға, ал ... ... ... 140 ... 160 ... ... ... бөлігінде 450 шақырымға дейін созылып жатыр. Облыстың солтүстік шекарасы 46 параллель ... ... де, ... ең ... ... - 40° 56' с.ш. [132].
Оңтүстік Қазақстан өңірі территориясының кеңдігін Батыс Еуропа елдерінің ... ... ... бұл - ... Неапольдан Миланға дейінгі бөлігі немесе Испанияның солтүстігінен Францияның оңтүстігі ... тең ... ... ... ... ханшайымы Францияның өзіне тартарлық кеңдігінен кем емес, бірақ мұнда теңіз жоқ. Дегенмен, мұнда жалпы рекреацияны (туризмді қоса ... ... ... ... ... ... объектілер бар.
Қытай мен Еуропаны, Сібір мен Орталық Азияны жалғастырып ... Ұлы ... жолы ... ... ... Қазақстан облысының тарихы мен мәдениеті көптеген мыңжылдықтар бойы осы жерлерді мекен еткен Қазақ және өзбек халықтарының тарихи тағдырымен тікелей байланысты ... салт - ... ... ... ... ... рекреакциялық әлеуетін объективтік талдауда территорияны мекендеген халықтар тарихын бағалаусыз мүмкін емес. Көптеген әдеби қолжазбаларды [12, 27, 28, 29, 30, 31] ... ... біз ... ... ... игеруде 3 кезеңге бөліп қарастыра аламыз.
Бірінші кезең (палеолит - 19 ғасырдың ортасы)
Территорияны игеру және негізгі тарихи - ... ... ... ... ... алғашқы қауымдастық адамдар қоныстанған, сондай-ақ сауда - саттық дамып, алғашқы мәдени ... ... ...
... - ... Vғ.), бұл ... ... территориясын ежелгі адамдар мекендеген. Бұл адамдардың өмір сүруіне айтарлықтай қолайлы жерлер - Қаржантау мен ... ... қоса ... ... ... таулы және тау етегі аймақтары болды [32]. Осы жерлерден табылған ежелгі адамдардың тұрақтары - мұз ... ... ... және 100 мың ... аса ... ... ... - ежелгі тас дәуіріне жатады. Ежелгі адамдар жинаушылар мен аңшылар болған және өз ... үшін ... ... ... ... - жаңа тас ... ... Бұл кезеңде мал және егін шаруашылығы пайда болып, адамдар садақ пен оқ, саздан жасалған ыдыстар сияқты заттарды пайдалана бастаған. Сонымен ... ... ... ... және ... ... - тіршілік ету үшін күрделі күрестегі адамның демалысы (ұйқысы мен тіптен ... ... ... мен ... пұттық рәсімдерді орындаумен байланысты пассивті тоқсандық және жылдық циклдары сипатталған. Алғашқы наным - ... ... де дәл осы ... ... ... сөзсіз [32]. От - сол дәуірдің ұлы жаңалығы болғандықтан, адамдардың оған арналған ... ... ... белгілі. Тас дәуірі бойынша көптеген құнды мәліметтер Қараүңгір (Арыс өзенінің оң жағалауы) тұрағынан табылған.
Қола дәуірінде облыс территориясында ... ... және сол ... қауымдастығына жататын, Волга өзенінің батысынан келген еуропалық нәсілдің протоеуропалық түріне жататын тайпалар мекендеген.
Андрондықтар өзендерді жағалай тұрақтаған және жерді өңдеумен ... ... ... ... ету көзі - мал ... ... ... өмірі әрқашан тыныш та мұңсыз емес еді, ал тайпалар арасындағы өзара ... - ... та ... ... еді. Бұл кезеңде қатардағы қарапайым қауымдастықтармен бірге әскери ... да ... Олар өз ... ... ... ... де құрметті болып табылатын арбаларды пайдаланған. Дәл сол кезеңде шамандық пен магия да дами ... ... ... - жылқы болатын [32]. Рекреакцияның пассивті айналымы отқа табыну және өртеу сияқты ... ... ... ... болды. Бастапқы кезеңде рекреакцияның кеңістіктік белсенді тіршілік айналымы дамыса (тайпалар әр 20 - 25 жыл сайын жаңа ... жаңа ... ... отырған), кейін келе олар көшпелі мал шаруашылығына ... ... ... ... ... көше ... ... уақытында бақташылар малды алыс жайылымдарға қарай айдаса, күзде қайтып ... ... Жаңа ... ... мақсатындағы саяхат пен көшіп-қонуда айырмашылық болмады.
Арийлердің ізбасарлары - б.з.д I мыңжылдықта өмір сүрген олардың ұрпақтары сақтар мен ... (сақ ... ... [33]. ... ... дәуіріне ауысу - шаруашылық саласы мен өмір салтының ауысуымен ... ... ... ... мал ... ... ... мал шаруашылығы келіп, егін шаруашылығымен айналысқан аумақтарда қалалық қолөнерлік өндіріс орындары пайда бола ... ... ... ... ... ... циклы айқын байқалды. Көшпенді тайпалар қысқы және ... ... ... ... жыл мезгіліне қарай көшіп отырған. Бұдан бұрын пайдаланылмаған, жаңа территорияларды игеру ... ... пен ... ... ... ... ... да өзгере бастады; баспана ретінде оңай жиналып, қайтадан оңай құрылатын киіз үйлер пайдаланылса, үйірлерінде жылқы саны арта ... ... ... ат ... мен бай және кедей отбасылары пайда бола бастайды, жайылымдар мен олжалар ... ... ... ... ... еркіндікке құмарлықтары, ерліктері мен әскери шеберліктері оларды ... алам ... үшін ... ... ... Олар ... ... тоқтатты, ұлы Александр Македонский әскері тек Батыс Тянь-Шань шатқалдарына дейін ғана жете ... ... ... ... ... ... құрамына енген этностардың бірі - үйсіндер келді [34]. ... ... ... ... аспан құдайы Митра мен соғыс пен жеңіс құдайына арналған құрбандықтар шалу, оларға жалбарыну және сан алуан салт-дәстүрлер мен рәсімдер ... ... ... ... ... тамаша ат жарыстары өткізіліп отырған [35] Ол кезде жабайы көшпенді мәдени-әлеуметтік жүйе басым болған.
Жаңа дәуірдің бірінші мыңжылдығының ... ... ... ... ... ... түбімен жойылды да, VI ғасырдан бастап бір жарым мыңжылдыққа созылған феодалдық қарым-қатынас орын ала бастады. Феодалдық қарым-қатынас - ... ... ... мал және егін ... айналысатын, сонымен қатар, отырықшы тайпалар мекен ететін қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысы территориясында ерекше қарқынмен дамыды.
Сол баяғы заманнан бастап-ақ, ... "Ұлы ... ... ... ... ... ... жолы Оңтүстік Қазақстан облысы территориясы арқылы өткен. Бұл жол Қиыр Шығыс пен Жерорта теңіздерінің өркениеттерін байланыстырған тұрақты дипломатиялық және ... ... ... ... ... Тынық мұхитынан Атлант мұхитына дейін екі континент арқылы өтетін ... ... Орта Азия ... ... 10-12 ... ... ... де жүре алатын. Ұлы Жібек Жолы трассасы қазіргі автокөлік және темір жол магистральдарымен сәйкес келеді [36]. Ол жүзжылдықтар бойы ... ... ... бір ... өте ... ... ие бола ... да, кейбіреулері, керісінше, өз маңызын жоғалтты, ал қалалар мен сауда-саттық станциялары құлдырай бастады. Орта Азия мен ... ... ... Ұлы ... Жолы XIV ... ... өз ... атқарды. Керуендер көптеген, сан алуан тауарларды тасымалдағанымен, ең басты да маңызды тауар - қытай жібегі ... қала ...

Пән: Экономикалық география
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 114 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алматы облысында туристік кластерді дамыту80 бет
Алматы облысының туризм индустриясының даму жағдайын айқындау38 бет
Жамбыл облысының туристік географиясы70 бет
Шығыс Қазақстан облысының 2015 жылға дейінгі даму стратегиясы78 бет
Ақмола облысынның рекреациалық ресурстары65 бет
Ақтау қаласының туристік-рекреациялық ресурстары72 бет
Маңғыстау өлкесі туризмінің дамуына ықпал ететін табиғи туристік-рекреациялық ресурстар66 бет
Монғол жеріндегі рекреациялық ресурстар48 бет
Оңтүстік Қазақстан облысының рекреациялық ресурстарына табиғат компоненттерінің ықпалы55 бет
Рекреациялық ресурстар17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь