Императорлық Қазан Университеті жанындағы Тарих, археология және этнология қоғамы

Кіріспе
1.тарау. Императорлық Қазан Университеті жанындағы Тарих, археология және этнология қоғамы
1.1 Қазан университеті және университет жанынан құрылған ғылыми қоғамдардың атқарған қызметі мен маңызы
1.2 Тарих, археология және этнология қоғамының құрылу себептері
1.3 Қоғамның ғылыми құрамы: қызметкерлер, мүше.корреспонденттер және мүше.қызметкерлер
2.тарау. Тарих, археология және этнология қоғамы: ғылыми мерзімді басылымдар және зерттеушілер
2.1 Қазақ халқының тарихы мен мәдениетін зерттеудегі университет жанынан құрылған ғылыми басылымдардың: «Қазан университеті Жаршысы» және Тарих, археология және этнология қоғамы «Хабаршысы» мен зерттеушілерінің маңызы
2.2 Қазан университеті жанындағы Тарих, археология және этнология қоғамының дамуындағы Н.Ф.Катановтың рөлі.
2.3 Қазан университеті студенттерінің Тарих, археология және этнология қоғамының жұмыстарына ат салысуы
3 «Жаршы» және «Хабаршы» беттеріндегі қазақ тарихы мен этнографиясы бойынша жарық көрген мәліметтер
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. XIXғ. II жартысы қазақ территориясының Ресей империясына толығымен қосылуымен ерекшеленеді. Қазақстанды игерудің барысы және орыс-қазақ қатынастарының тереңдеуі өлкені зерттеуді кеңейту қажеттігін туғызғаны сөзсіз. Орыстандыру саясаты осы кезде ежелгі қазақ жерлеріне орыс халқын қоныстандыру, жерлерді түрлі әкімшілік аймақтарға бөлумен қатар,білім беру жүйесінде де көрініс тапты. Сол себепті, аталған кезең қазақ жерінде орыстық үлгідегі мемлекеттік білім беру жүйесінің қалыптасқан кезеңі, яғни, орыс-қазақ училищелері мен түрлі гимназиялардың пайда болуымен ерекшеленеді [1].
1.Прошлое Казахстана в источниках и материалах. – Алматы: Қазақстан, 1997.-383б.
2. История Казани в документах и материалах XIX век. Книга 4.- Казань: Татарское книжное издательство, 2012
3.Валиханов Э.Ж. Деятельность Русского Географического общества по изучению экономического и общественного положения казахского народа на рубеже XIX-XX вв. // Диссер...канд.ист.наук: 07.00.02.- Алма-Ата, 1989.-212б.
4.Андреев А.Ю., Цыганков Д.А. Общества по изучению истории в Московском университете XIX-начала XX веков // Вестник Московского университета, Серия 8, История, 2004. №2-95-105бб.
5.Есенгарев Е.Ж. Научные общества и их роль в исторической науке России конца XIX - начала XX веков ( на материалах деятельности исторических обществ при Московском и Петербургском университетах): автореф. …канд.ист.наук: 07.00.09. – М., 1991.-20б.
6. Есеналина Ж.С.Взаимодействие научных обществ Западного Казахстана и Волго-Уральского региона во второй половине ХІХ - 30-е годы ХХ веков Т: автореферат дис. канд. ист. наук : 07.00.02 ; Актюбинский гос. пед. ин-т. - Уральск, 2006
7.«Казанский Вестник», 1821-1933 ж.ж. Мазмұн көрсеткіші / Құрастырушылар: В.Г.Салова, В.И.Шишкин, Ж.В. Щелыванова – Казань: Изд-во Казанск. Ун-та, 2003. – 166б.
8.Асфендияров С.Д. История Казахстана (с древнейших времен). – Алма-Ата: «Қазақ университеті», 1993.-304б.
9.Заманова Г.Р. Казанский Вестник // Татарская энциклопедия: В 6 т. / гл.ред. М.Х.Хасанов, отв. Ред. Г.с. Сабитзянов. – Казань: институт Татарской энциклопедий АН РТ. – Т. 3: К-Л. – 2006 . - илл., карты. – ISBN 5-902375-03-7.-664б.
10. История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. – М.: «Восточная литература» РАН, 1997.- 536б.
11.Михаилова С.М. Казанский университет в духовной культуре народов востока Россий. – Казань, 1991.-363б.
        
        Зерттеу тақырыбының өзектілігі. XIXғ. II жартысы қазақ территориясының Ресей империясына толығымен қосылуымен ерекшеленеді. ... ... ... және ... қатынастарының тереңдеуі өлкені зерттеуді кеңейту қажеттігін туғызғаны сөзсіз. Орыстандыру ... осы ... ... ... ... орыс ... ... жерлерді түрлі әкімшілік аймақтарға бөлумен қатар,білім беру жүйесінде де ... ... Сол ... аталған кезең қазақ жерінде орыстық үлгідегі мемлекеттік ... беру ... ... ... ... ... ... мен түрлі гимназиялардың пайда болуымен ерекшеленеді [1]. 
XIX ғасырдың 20-60 ... ... ... ... таным жүйесінің дамуы, география мен этнографияның қалыптсауы мен дамуы ориенталистикадағы жетекші бағыт ретінде орыс шығыстануының пайда ... ... XIX ... осы екінші жартысы да орыс ориенталистикасының гүлденген кезеңі болып табылады, себебі, осы кезеңде қазақ халқының мәдениеті мен тарихын зерттеумен ... ... 24 ... ... ... ... ... Орыс Географиялық қоғамы мен оның Орынбор және Батыс-Сібір және басқа да бөлімшелері, Қазан, Петербург, Мәскеу университеттері жанынан құрылған ... ... ... ... ... ... фольклор, әдебиет т.б салаларда ауқымды зерттеулер мен жұмыстар атқарды [2]. Аталған қоғамдардың атқарған қызметі XIX ғасыр мен-XX ғасыр ... ... ... ... мен ... аймағының қоғамдық-мәдени өмірінде елеулі құбылыстардың бірі болды. Осыған байланысты қазақ, татар және башқұрт ұлттық интеллигенция өкілдерінің ғылыми ізденістері мен ... ... ... ... белгілі бір ортақтықты қажет еткені сөзсіз.
Қазақ жеріне ... ... ... ... әкімшілік аппарат үшін мамандар дайындауды мақсат етті. Әрине мамандандырылған кадрларды Ресей империясының жоғарғы оқу ... ... ... ... халқының автономды территориясы 1804 жылы құрылған Қазан оқыту округіне қараған еді.Қазан ұзақ уақыт бойы орыс ... ... ... болды [2]. Сол себепті осы кезеңде халықтың жаңаша сауатын ашып, тіл ... ... ... ... ... ... ... Саратов, Астрахан және басқа қалалар гимназияларында татар тілін оқыту біршама орын алды. Қазан мен Петербург университеттерінің шығыстану бөлімдері де Орта Азия мен ... ... ат ... ... ... жартысында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру нысандары ғылыми қоғамдар ретінде кең таралды және империядағы әрбір университеттерде ... Олар ... ... тұрақты құрылымына айналды және империяда 156-ға жуық ғылыми қоғамдар болды. Ресейде , , , , ... жүз ... ... ... және ... ... ... Орынбор бөлімшесі, ИОГҚ-ның Амур бөлімшесі, Орал, Якут, Вятка, Воронеж және басқаларының губерниялық статистикалық комитеттері қызмет атқарды [3].
Қоғамдарға ... ... ... ... берілді және цензурадан босатылды. Бұл қоғамдар тарихи білімдердің тарихи шығармалар мен тарихи деректердің түрлі ... мен ... ... ... мен ... ... етті және тарихшы-зерттеушілердің ғылыми қоғамдастығын құрды. Сонымен қатар, империя аймағында құрылған ғылыми қоғамдар идеологиялық және саяси тұрғыда бақылауға ... да айта кету ... ... аяғы мен-XX ғасыр басындағы өзінің орналасу және талантты зерттеушілерімен ерекшеленетін - ... ... ... ... ... ... қызмет атқарған Тарих, археология және этнография қоғамы>> еді. Бұл қоғам Еділ мен Орал, Сібір мен Орта Азия ... ... ... өзінің нысаны етіп алған Ресей империясындағы жалғыз ғана ғылыми ... ... ... ... ... ... ... АТЭҚ-ның ашылуын отаршыл пиғылда рұқсат бергеніне қарамастан, өлке ... ... ... пен ... ... ... ... - осының бәрі қоғам өміріндегі прогресшіл факт ... ... ... үкіметінің әкімшілігі ғылыми қоғамдарды бақылап, оларды патша мүддесіне байланысты бағыттай алатын еді. Сондықтан патша билігі ... ... ... саласындағы қоғамдық өзгерістер мен мәдени тарихи заңдылықтарды ашуда аталған қоғамның құрылуы мен қызметі маңызды рөлге ие.
Кейіннен 1917 жылғы ... ... ... ... ғылыми қоғамдар революцияға дейінгі қоғамдар ретінде қалып, өлкетану ісі Қазақстан, Татарстан және Башқұртстан елдеріндегідей ... ... ... ... Бұл ... ... ... ғылымдардың қалыптасуында маңызды рөл атқарып, ғылыми ізденістер мен олардың нәтижелерінің негізгі фактілік базасын құрады.
Сонымен, отандық тарихнамада жоғарыда аталған ғылыми қоғамдардың ... ... мен ... ... ... орасан зор үлесін ашып қөрсету әлі де болса өзекті, маңызды тақырыптардың бірі болып табылады.
Тақырыптың зерттелу ... ... ... XIX ... екінші ширегі мен-XXғасыр басы аралығындағы Қазақстан тарихы бойынша тарихи ғылымдардың даму процесін ашып көрсететін біршама маңызды ... ... бар. Бұл ... ... тарихын зерттеудің кезеңдері, революцияға дейінгі орыс тарихнамасы, сонымен бірге, 1920-1980 жылдардағы кеңестік тарихи ... ... мен ... ... талқыланады, әрине бұлар Д.И.Дулатова, Г.Ф.Дахшлейгер, Э.А.Масанов және И.М.Қозыбаевтың еңбектері еді. Әсіресе, Э.А.Масановтың ... ... XIX ... басы-XX ғасырдағы қазақ қоғамының тұрмысын, дінін, шаруашылығын және т.б ... ... Орыс ... қоғамы мен Қазақстан территориясындағы бөлімшелері және Қазақстанды зерттеу қоғамына аса ... ... ... ... XIX ... ... ғасырдағы өлкетану және ғылыми-зерттеумен айналысқан ұйымдар қызметіне үшінші ... ... ... беріледі.XIX-XX ғғ Қазақстандағы ғылыми мекемелер қызметінің тарихын зерттеуге арналған А.К.Абилева мен ... XIX ... ... ... ... мен Түркістанның ғылыми қоғамдары мен П.П.Семенов-Тянь-Шанскийдің, В.В.Радловтың, В.В.Бартольдтың қызметтері Э.И.Герасимованың еңбектерінде ... ... ... ... ... ... ... жанынан құрылған ғылыми қоғамдар мен мекемелерде жұмыс атқарған қызметкерлердің ғылыми-зерттеу қызметтері маңызды рөл ойнады. Соның Қазан университетіндегі этнографиялық ... даму ... ... ... құрылған Тарих, археология және этнология қоғамның маңызы зор. ... ... мен ... ... ... мәдениеті дамуындағы Қазан университетінің рөлін көрсету мақсатында Г.Р.Стольярованың, С.М.Михайлованың, Ж.Есеналинаның , аталған университеттің он ... ... ... ... ... өмірі туралы Г.Н.Вульфсон, Е.Г.Бушканецтің және онда білім ... ... ... алғашқы қазақ интеллигенция өкілдері ретінде қарастырған Б.Кенжетаевтың, зерттеуші Г.С.Сұлтанғалиеваның еңбектері аталған бағыт бойынша зерттеліп, өз бағасын алып ... [6]. ... ... ... ... ... Тарих, археология және этнология қоғамының атқарған жұмыстары жөніндегі мұрағат беттеріндегі мәліметтер, қоғамның жарғылары мен қоғамда қызмет атқарған ғалымдардың ... ... ... ... ... тобын қалыптастырады.Аталған мәселені Қазақстан тарихының дерек көзі ретінде арнайы зерттеп, олардың ғылыми құндылығын ... ... ... ... ... ... жазылды. Ал, тарихнамасына келер болсақ, бірнеше авторлардың қоғам жөнінде еңбектері жарық көрген болатын. Атап айтсақ, С.М Шпилевскийдің

Пән: Жалпы тарих
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 140 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Этнология» пәнінен дәрістер68 бет
Вергилий6 бет
Шетел қазақтары (тарихи-этнологиялық зерттеу)16 бет
Этнография -этнология ғылымының дамуы23 бет
Этнология пәні және міндеттері4 бет
Этнопедагогика: лекция мәтіндері мен семинар сабақтарының жоспарлары110 бет
"Астана-финанс" акционерлiк қоғамы12 бет
"Бу қазанынын беттері"5 бет
"мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қоры" акционерлiк қоғамын құру туралы5 бет
"Қазандықтардың арматурасы. қазандық агрегат арматурасының классификациясы"3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь