Психологиялық-педагогикалық зерттеуді жүргізудің әдістемесі

Әрбір ғылым өзінің дербес әдіснамасын, зерттеу әдістерін жасайды. Педагогиканың да өзіне тән ғылыми зерттеу әдістері бар. Бұл әдістерді зерттеуші әрбір педагогикалық құбылыстың ерекшеліктеріне сәйкес қолданылады.
Педагогикалық зерттеулер әдістемесі, бірлесуі педагогикалық ақиқатты, өте кең нақтылықпен зерттеуге мүмкіншілік беретін теориялық және эмпириялық әдістерінің жиынтығын береді.
Педагогика әдіснамасы — педагогика білімі жөніндегі ілім және оны табу үдерісі, яғни педагогикалық таным, алғашқы қалып, құрылымы, ғылыми-педагогикалық зерттеулердің әрекеттері мен әдістері.
Педагогикалық зерттеу әдісінің әдіснамадан айырмашылығы, бұл педагогикалық құбылыстарды оқудың тәсілдері, заңдылықты байланыстар мен қатынастарды қалыптастыру мақсатындағы ғылыми ақпарат жинау. Барлық көп тектілікті үш топқа бөлуге болады: педагогикалық тәжірибені оқу әдісі, теориялық зерттеу әдісі мен математикалық әдіс.
Педагогикалық тәжірибені оқу әдісі — бұл оқыту процесін ұйымдастыру тәжірибесінің нақты құралатын зерттеу тәсілдері. (Мысалы: мұғалімдердің озық тәжірибелері) Мынадай әдістерде қадағалау, әңгіме, сұхбат, сауалнама, оқушылардың жазба, графикалық және шығармашылық жұмыстары мен педагогикалық құжаттарды оқып зерттеу қолданылады.
Теориялық әдістер мәселені анықтап, болжамды құрау үшін және жинақталған деректерді бағалауға қажет. Теориялық әдістер әдебиетті оқумен байланысты: классиктердің адамтану, жалпы педагогика жөніндегі еңбектері; жалпы және арнайы жұмыстар мен құжаттар, педагогикалық ақпарат құралдарын; мектеп, тәрбие туралы көркем әдебиетті, педагогикалық анықтамалық әдебиетті, педагогика және аралас ғылымдар бойынша оқулықтар мен әдістемелік құралдар.
Математикалық және статистикалық зерттеулер педагогикада алынған деректерді сауал және тәжірибе әдістері арқылы өңдеуде, сонымен бірге зерттелетін құбылыстар арасындағы мөлшерлік кіріптарлықты анықтау үшін колданылады. Бұлар тәжірибе нәтижелерін анықтауға көмектеседі, қорытынды сенімділігін арттырады, теориялық жинақтау үшін негіздеме береді. Математикалық әдістердің педагогикада ең көп қолданылатыны тіркеу, өрнектеу, сызба сызу. Осы әдістер көмегі арқылы өңделген нәтижелер кесте, графика, таблица түрінде мөлшерлік кіріптарлықты көрсетуге мүмкіндік тудырады.
1.Орлов А.А. Введение в педагогическую деятельность: Практикум: Учеб.-метод. пос./ А.А. Орлов, А.С. Агафонова. Под ред. А.А. Орлова. - М.: Академия, 2007.
2.Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Пед. общество России, 2009.
3.Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М., 2007.
4.Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических специальностей / Под общей ред. В.С. Кукушина. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: ИКЦ «МарТ», 2008.
        
        Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
СӨЖ
Тақырыбы:Психологиялық-педагогикалық ... ... ... ... ... ... ғылым өзінің дербес әдіснамасын, зерттеу әдістерін жасайды. Педагогиканың да өзіне тән ғылыми ... ... бар. Бұл ... ... ... ... құбылыстың ерекшеліктеріне сәйкес қолданылады.
Педагогикалық зерттеулер әдістемесі, бірлесуі педагогикалық ақиқатты, өте кең нақтылықпен зерттеуге мүмкіншілік беретін теориялық және ... ... ... ... ... -- ... ... жөніндегі ілім және оны табу үдерісі, яғни педагогикалық таным, алғашқы қалып, құрылымы, ғылыми-педагогикалық ... ... мен ... зерттеу әдісінің әдіснамадан айырмашылығы, бұл педагогикалық құбылыстарды оқудың тәсілдері, заңдылықты байланыстар мен қатынастарды қалыптастыру мақсатындағы ғылыми ақпарат жинау. Барлық көп ... үш ... ... ... ... ... оқу ... теориялық зерттеу әдісі мен математикалық әдіс.
Педагогикалық тәжірибені оқу әдісі -- бұл оқыту процесін ұйымдастыру тәжірибесінің нақты құралатын ... ... ... мұғалімдердің озық тәжірибелері) Мынадай әдістерде қадағалау, әңгіме, сұхбат, сауалнама, оқушылардың жазба, графикалық және шығармашылық жұмыстары мен ... ... оқып ... қолданылады.
Теориялық әдістер мәселені анықтап, болжамды құрау үшін және жинақталған деректерді бағалауға ... ... ... ... ... ... ... адамтану, жалпы педагогика жөніндегі еңбектері; жалпы және арнайы жұмыстар мен құжаттар, педагогикалық ақпарат құралдарын; мектеп, тәрбие туралы көркем әдебиетті, педагогикалық ... ... ... және ... ... ... ... мен әдістемелік құралдар.
Математикалық және статистикалық зерттеулер педагогикада алынған деректерді сауал және тәжірибе әдістері ... ... ... бірге зерттелетін құбылыстар арасындағы мөлшерлік кіріптарлықты анықтау үшін колданылады. Бұлар тәжірибе нәтижелерін анықтауға көмектеседі, қорытынды сенімділігін арттырады, теориялық жинақтау үшін ... ... ... ... педагогикада ең көп қолданылатыны тіркеу, өрнектеу, сызба сызу. Осы әдістер көмегі арқылы ... ... ... графика, таблица түрінде мөлшерлік кіріптарлықты көрсетуге мүмкіндік тудырады.
Зерттеу əдістемесінің (методика) дайындығы ... ... ... орай ... Бұл ... өте күрделі де сан қилы қызметтермен байланысты нысан болған білімдену процесін аса жоғары шынайылылықпен ... ... ... ... жəне ... əдістер (метод) тобынан құралады. Əдістердің тұтастай бір бөлігін қолданудан назарға алынған ... ... ... оның барша қырлары мен шектері түгелдей зерттеуден өтеді. Педагогикалық зерттеу əдістерінің əдіснамадан өзгешелігі - бұл ... ... ... олар ... ғылыми ақпараттарды жинақтап, заңдылықты байланыстар, қатынастарды анықтау, оның нəтижесінде ғылыми теория қалыптастыру мақсатымен ... ... ... мен ... өзі. ... көп ... де сан ... бірақ жүйелестіре келгенде, бұлардың бəрі үш топқа ажыралады: 1) ... ... ... ... 2) теориялық зерттеу əдістері, 3) математикалық əдістер.
Педагогикалық тəжірибені зерттеу ... - ... беру ... ... көз ... ... тəжірибесін зерт-теудің жолдары. Зерттеуге озат тəжірибе, яғни ... ... мен ... ... ... ... ... Олардың жұмыстарында кезігетін қиындықтар педагогикалық процесс қайшылықтарымен, пайда болған не енді туындауы мүмкін проблемалармен байланысты ... ... ... ... ... келесідей əдістер қолданылады: бақылау, əңгімелесу, интервью, анкеттеу, оқушылардың ... ... жəне ... ... ... өткеру, педагогикалық құжаттармен танысу.
Бақылау - зерттеу барысында нақты дерек материал жинақтау мақсатымен ... да ... ... ... алынуы. Бақыланған құбылыстар міндетті түрде хатталады. Бақылау нақты ... жете ... орай ... ала ... ... ... жүргізіледі. Бақылау жұмысы келесі кезеңдерге бөлінеді: 1) міндеттері мен мақсаттарын айқындау; 2) бақыланатын объект, оның элементтерін жəне ситуацияларын таңдастыру; 3) ... жəне оның ... ... топтастыруға оңтайлы əрі тиімді тəсілдерді іріктеу; 4) байқалғандарды хатқа түсіру формасын ... 5) ... ... ... жəне ...
Бақылау түрлері: араласа бақылау - ізденуші зерттеу жүргізіп жатқан топтың мүшесі ретінде қатысады; сырттай бақылау- зерттеуші ізденіс жұмыстарына ... ... ашық жəне ... ... ... жəне таңдамалы бақылау.
Бақылау - орындалуы тұрғысынан ең оңай əдіс, ... ... ... де жоқ ... көп ... ... ... не соңғы нəтижеге зерттеушінің тұлғалық-əлеуметтік жеке - дара бітістері (көзқарасы, мүддесі, жан толғанысы) ықпал жасап, оның қандай да шынайылылықтан ... ... ... ... ... ... - қажетті ақпаратты алу немесе бақылау барысында түсініксіздеу болған құбылыстың мəнін аша түсу мақсатымен ... не ... ... зерттеу тəсілі. Сұхбат айқындалуы тиіс нақты сұрақтар бойынша күні ілгері түзілген жоспармен орындалады. Əңгімелесу еркін ... ... ... ... хатталмайды. Сұхбаттасудың екінші бір түрі педагогикаға əлеуметтану саласынан енген - интервью алу. Бұл əдісте сұрақтар ... ала ... ... ... ... ... жауаптары анық жазылып, хатталады.
Анкеттеу - ... ... ... үшін қолданылады. Сұрақ жауаптары жазба күйінде қабылданады. Сұхбаттасу мен интервью алу бетпе-бет əңгімелесумен ... ал ... - ... ... ... ... нəтижелі болуы қойылатын сұрақтардың мазмұны мен құрылымына тəуелді. Сауалнама түзуде ескерілетін жəйттер: 1) алынатын ақпараттың сипатын анықтап алған жөн; 2) ... ... ... ... ... болғаны қажет; 3) сауалнаманың бірнеше жоспары түзіліп, ол алғашқы тексеруден өткізілуі тиіс; 4) ... ... ... пайдалануға ақырға редакциясының ұсынылуы дұрыс.
Құнды материал оқушылардың шығармашылық туындыларын зерттеу əдісімен де алынады. Олар: ... ... ... графикалық, шығармашылық жəне бақылау жұмыстары; балалардың суреттері, сызылмалары, жасалған қосалқы бөлшектер, кейбір пəн дəптерлері. Мұндай жұмыстар ... ... ... ... береді, олардың қандай да бір саладағы ептілік жəне дағды жетістіктерінің деңгейін ... ... ... ... ... ... отырып, оқушының жеке ісі (личное дело), дəрігерлік ... ... ... не ... ... жəне сол ... ... хат-қағаздарымен танысу арқылы зерттеуші оқу-тəрбие , білім игеру процесін ұйымдастыру практикасында нақты қалыптасқан объектив жағдайлар жөніндегі ақпараттармен ... ... ... ... бір əдіс не тəсілінің педагогикалық тиімділігін анықтау үшін арнайы ұйымдастырылған тексеру түрі- эксперимент ерекше маңызды. Педагогикалық эксперимент міндеттері:1) жобаланған педагогикалық ... жəне оның іске ... ... беретін себеп-салдарлы байланыстар мəнін зерттеу; 2) педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы; 3) педагогикалық ықпал мен ... ... ... ... ... ... ... - теориялық (проблема қою, зерттеу мақсатын, нысанын жəне ... ... ... мен ... белгілеу);
- əдістемелік (зерттеу əдістемесі мен оның оның жоспарын айқындау, бағдарлама түзіп, ... ... ... ... ...
- эксперимент жұмысы - бірнеше тəжірибелік зерттеу əрекеттерін орындау (ситуация түзу, бақылау, тəжірибені басқару жəне ... ... ... ...
- талдау - сандық жəне сапалық ... ... ... ... ... беру; қорытынды жасап, практикалық ұсыныстар енгізу.
Эксперимент түрлері: табиғи (қалыпты оқу-тəрбие процесі жағдайында) жəне зертханалық - ... да ... ... тексеру үшін жасанды жағдайлар түзу (экспериментке алынған ... тобы өз ... ... Көп ... ... ... ... Ол зерттеуге алынған педагогикалық құбылыс мазмұны, мақсаты жəне т.б. орай ... ... не ... ... болуы мүмкін.
Егер эксперимент педагогикалық процестің нақты жағдайымен танысуға бағытталған болса, деректеуші (констатирующий) аталып, ал оқушы не сынып ... ... ... ... анықтауға арналған күнде мұндай эксперимент- қайта жасаушы (дамытушы) деп аталады. Қайта жасау экспериментінде салыстырып ... ... ... топтары түзіледі. Эксперименттік əдістің қиындығы: оны жүргізу техникасын жете білу қажет, бұл зерттеу барысында ұйымдастырушының аса ... ... мен ... көрегендігі мен егжей-тегжейлілігі, зерттеудегілермен қатынас түзу қабілеттілігі де маңызды келеді.
Жоғарыда аталған əдістер тобы педагогикалық құбылыстар танудың эмпирикалық мақсатымен ... ... яғни ... ... ... жинақтауға арналады. Ал осы топталған алғашқы деректік материалдың мəн-мағынасын ашып, ... мен ... ... зерттеудің теориялық талдау əдісімен орындалады.
Теориялық талдау - педагогикалық құбылыстың кей тараптарын, ... ... мен ... ... ... үшін ... Жеке деректерді талдаумен оларды жүйелі топтарға біріктіреміз, ... ... пен ... ... ... ортақ принциптер мен ұстамдарға келеміз. Талдауды біріктіру (синтез) процесімен қатар ... ... ... ... ... мəн-жайына енеміз.
Индуктив жəне дедуктив əдістер - эмпирикалық жолмен алынған ақпаратты қорытындылаудың логикалық əдістері. Индуктив əдіс - ... жеке ... ... ойға ... байқаса, дедуктив - жалпы пікірден жеке қорытынды жасауға қолданылады. ... ... ... ... ... ... ... жинақталған деректердің бағасын шығарудан туындайды. Теориялық əдіс көптеген əдебиеттермен таныс болуды талап етеді:
- ... ... ... ... педагогика классиктерінің еңбектері;
- жалпы жəне арнайы педагогикалық əдебиеттер;
- тарихи-педагогикалықресмидеректер мен құжаттар;
- педагогикалықмерзімдібасылымдар ;
- ... ... ...
- педагогикалықанықтамақұралдары;
- педагогика жəнеоныменсыбайласпəндербойыншаоқулықтар мен - əдістемелікқолданбалар.
Əдебиеттерментанысудыңарқасындақайпроблеманыңқандайтараптарыжақсызерттелгенін, қандайпроблемалардың дау-дамайлыжəнеқаймəселелердіңəлітыңжатқанынбілугеболады.
Əдебиеттерменжұмысістеуəдістерініңтүрі сан-алуан. ... ... ... түзу - зерттелетінмəселегебайланыстыіріктеліпалынғандеректікəдебиеттертізімі; реферат жазу - ... не ... ... - ... мен ... ... - кітап пен мақаланыңжалпымазмұнынанқысқашаақпаржазу; сілтеме (цитата) беру - əдебидеректекелтірілген ой, пікір не ... ... ... жолыменалынғандеректемелердіөңдеуүшін, сондай-ақзерттеліпжатқанқұбылыстарарасындағысандықтəуелділіктердіанықтаумақсатындақолданылып, эксперимент нəтижесінбағалауға, қортындыларсенімділігінарттыруға, теориялықтұжырымдардынегіздеугежəрдемдеседі. Математикалықəдістерарасындапедагогикадаеңкөпқолданымғакелетіндері: тіркеу (регистрация), ранжирование (тəртіпкекелтіру), өлшемгетүсіру (декодирование). Статистикалықəдіспенқолғатүскенкөрсеткіштердіңорташасандықшамасыайқындалады: орта арифметикалық ... ... - ... орта ... ... он екіоқушыболса, бағаныңөсудəрежесіменөрнектелгентізімдеалтыншысыныңбағасы - медиана ); таралудəрежесі - ... ... ... ... анықтаматаблицаларқабылданған. Осы əдістерменжинақталғанкөрсеткіштердіңсандықтəуелділіктеріграфиктер, диаграммалар, таблицалартүріндеөрнектеледі.
Педагогика ғылымындажасзерттеушілердіңараласуынкүтіпжатқан, əліанықталмайелеусізболғанқұбылыстарбайланысы мен тəуелділіктеріұланғайыр, тыңхалінде. Педагогиканыңжемістідамитүсуініңбастышарты - ... мен ... Егер осы ... жете білуменжүргізілетінболсағана, педагогтыңөзтəжірибесі де, басқалардың да педагогикалықұсыныстарымақсаттыбағыттазерттеліп, талданады, соныңнəтижесіндеоқу-тəрбиеұйымдастыружолындағытабыстары мен ... ... ... А.А. ... в ... деятельность: Практикум: Учеб.-метод. пос./ А.А. Орлов, А.С. Агафонова. Под ред. А.А. Орлова. - М.: ... 2007. ... ... ... для ... ... пед. учеб. заведений / Под ред. П.И. ... - М.: Пед. ... ... 2009. ... ... словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад. - М., 2007. ... ... ... ... для ... педагогических специальностей / Под общей ред. В.С. Кукушина. - М.: ИКЦ ; Ростов н/Д: ИКЦ , 2008.

Пән: Психология
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Психологиялық-педагогикалық зерттеуді жүргізудің әдістемесі жайында7 бет
Мұғалімдердің кәсіптік бағытын қалыптастыру мәселелері5 бет
Психологиялық-педагогикалық зерттеудің ұйымдастыру логикасы4 бет
1.санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. оларға қойылатын талаптар. 2. Санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері5 бет
1.санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. оларға қойылатын талаптар. 2.санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері21 бет
1.Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. Оларға қойылатын талаптар.2.Санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері7 бет
1922-1924 жж. ақша реформасын жүргізудін, себептері және оның мазмұны6 бет
«Аномия» ұғымын зерттеудің теориялық-методологиялық аспектілері34 бет
«Зерттеудің физикалық әдістері» пәнінен материалдар39 бет
Іс жүргізудің мерзімдері41 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь