Кәсіпорындағы еңбек ақысын төлеудің ақпараттық жүйесі

КІРІСПЕ 8
1 ЕҢБЕК АҚЫНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 10
1.1 Еңбек ақының мәні, қызметтері және қағидалары. 10
1.2 Еңбек ақының формалары мен жүйелері. 17
1.3 Кәсіпорында еңбек ақы қорын пайдаланудың тиімділігі 23
2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫҚ БӨЛІМ 36
2.1 Жалпы есеп қойылымы 36
2.2 DELPHI программалау ортасы 37
2.3 Access мәліметтер қорын басқару жүйесі 41
2.4 Кешеннің құжаттарының енгізілетін және шығатын формалары. 45
2.5 Деректер қорының құрылымы. Кестелердің архитектурасы. 47
2.6 Бағдарламаның жұмысы 48
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 53
3.1 Жобаның мақсаты 53
3.2 Қаржылық жоспар 53
3.2.1 Еңбек ақы қорын есептеу 53
3.2.2 Әлеуметтік қажеттіліктергі бөлінулер 54
3.3 Экономикалық эффект 54
ҚОРЫТЫНДЫ 57
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 58
Қосымша A 60
Нарықтық экономика жағдайында өндіріс тиімділігіне әсер ететін әртүрлі факторлардың маңызы арта түседі, себебі, бәсекенің күшеюі кәсіпорындардың өмір сүру жағдайы мен дамуына тікелей әсерін тигізеді. Осы факторлардың ішінде алдыңғы қатардағы орындардың бірін – адам факторы алады, яғни экономикалық өсу мен тиімділіктің, бәсекеге қабілеттіліктің негізін заводтар мен фабрикалар немесе құрал-жабдықтар мен өндіріс қорлары емес, тікелей адам капиталы құрайды.
Еліміздегі экономикалық және әлеуметтік өзгерістерге байланысты еңбек ақы және жұмысшыларды әлеуметтік қолдау мен қорғау саласында саясат та өзгеріске ұшырайды. Бұл саясатты жүзеге асырудың көптеген функцияларын мемлекет тікелей кәсіпорындарға артқан, яғни еңбек ақының формаларын, жүйелерін, мөлшерін кәсіпорындар өздері анықтайды.
Нарықтық экономика жағдайында өндіріс тиімділігіне әсер ететін әртүрлі факторлардың маңызы арта түседі, себебі, бәсекенің күшеюі кәсіпорындардың өмір сүру жағдайы мен дамуына тікелей әсерін тигізеді. Осы факторлардың ішінде алдыңғы қатардағы орындардың бірін – адам факторы алады, яғни экономикалық өсу мен тиімділіктің, бәсекеге қабілеттіліктің негізін заводтар мен фабрикалар немесе құрал-жабдықтар мен өндіріс қорлары емес, тікелей адам капиталы құрайды.
Еліміздегі экономикалық және әлеуметтік өзгерістерге байланысты еңбек ақы және жұмысшыларды әлеуметтік қолдау мен қорғау саласында саясат та өзгеріске ұшырайды. Бұл саясатты жүзеге асырудың көптеген функцияларын мемлекет тікелей кәсіпорындарға артқан, яғни еңбек ақының формаларын, жүйелерін, мөлшерін кәсіпорындар өздері анықтайды. Жұмысшылардың еңбек нәтижесін ынталандыруға көп көңіл бөлінеді. «Еңбек ақы» түсінігі жаңа мазмұнымен толықтырылды және сонымен қатар әртүрлі премиялар, қосымша төлемдер және әлеуметтік жеңілдіктер, ақшалай және натуралды түрдегі барлық ақы түрлерін алып жатыр.
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР КАФЕДРАСЫ
тақырыбына жазылған
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Орындаған
__________________
(қолы)
Бүркіт Б.Ә.
Ғылыми жетекші
__________________
(қолы)
Шарипова Б.Д.
Норма бақылаушы
__________________
(қолы)
Кумалаков Б.А.
Қорғауға жіберілді:
Кафедра меңг.қ.а, PhD доктор
__________________
(қолы)
Есенгалиева ... ... ... 67 беттен, 9 суреттен, 6 кесте, 25 қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Кілт сөздер: Еңбекақыны ... ... ... ERP System, Delphi бағдарламалау ортасы, SQL сұраныстары, ... ... ... қорын басқару жүйелері.
Зерттеy нысаны: АҚ . Кәсіпорын қызметкерлерінің есептеулер мен төлемдер тарихын жүргізуге мүмкіндік беретін таза жалақыны ... үшін ... ... ... мақсаты: Кәсіпорында еңбекақы жүйесін тиімді қолдану негізіндегі ақпараттық жүйе құру.
Зерттеу әдісі: Кәсіпорында ... ... ... ісін ... ... жұмысшылардың еңбекақылары қорына қатысты барлық мүмкін шарттарды басқару жүйесін құру, оны кәсіпорынның басқа да басқару жүйелері мен ... ... ... ... әрі ... ... құру, тәжірибеге енгізу арқылы кәсіпорындардың еңбекақысы жүйесінің ... ... ... ... -нің ... ... ... олардың еңбекақыларының есептеулері жасалынады.
Ендіру дәрежесі: Қазақстанның жоғары дәрежелі кәсіпорындарының еңбекақы жүйесінде жұмыс ... ... ... санаттарының қатарына енуі.
Қолданылу аймағы: Дипломдық жұмыс тақырыбына сай жасалынған программа еңбекақы жүйесіндегі кәсіпорын басшылықтары жұмысшылардың еңбекақыларын беру ... ... ... ... статистикалық мағлұматтарын көре алады.
Жұмыстың экономикалық тиімділігі: қаржылық ... ... ... ... қол ... ... табылады, яғни тапсырыс беруші үшін артық шығынсыз, және уақыт үнемділігі мен тиімділігі, және жұмыс ... ... ... экономикалық тұрғыдан қарастырғанда тиімділігін көрсетеді.
Реферат
Диплом состоит из 67 страниц, 9 рисунков, 6 таблиц и 25 использованных источников.
Ключевые ... ... ... ... База ... ERP System, ... ... Delphi, Карточная система, запросы SQL, система управлений база данных.
Объект иследования: АО "АТФ Банк". История расчетов и платежей для сотрудников компании. ... ... ... позволяющие для расчета чистого оклада.
Цель работы: Создание системы оплаты труда, основанной на эффективном ... ... ... на ... ... Автоматизация выплата заработной платы работников на предприятии, все возможные условия в отношении заработной ... ... с ... систем управления и других систем управления предприятием и базами данных, связанных с созданием ... и ... ... ... ... для ... качества предприятий на основе внедрения зарплаты.
Результаты: Вводиться информации о сотрудников банка, и создается их расчеты трудовых расходов.
Степень внедрения: Внедрение в ... ... ... ... ... которая работает в хороших предприятиях Казахстана.
Область применения: Сделанная программа которая соответствует с ... ... ... ... с ... дипломной работы, можете увидеть налоги и расчеты оплаты труда, внедрить статистические данные и другие информаций.
Экономическая эффективность или ... ... Если ... с финансовой стороны этот проект в полне доступно, то-есть для заказчика это без лишней затраты, и ... и ... ... и ... с этой ... ... и рассматривая с экомомической стороны выгодно.
Abstract
The Thesis consists of 67 pages, 9 figures, 6 tables and 25 sources ... ... salary, ... ERP System, ... ... Delphi, Rationing system, SQL queries, The system controls of database.
Object of research: JSC "ATF Bank". History of ... and payments for ... It is ... to create the ... that allow for the ... of the net ... Creating a system of ... based on the effective use of information systems in the enterprise.
Methods: Automatization of the payment of wages of workers in the ... all possible ... in relation to the wages of workers with the ... of control systems and other ... management systems and databases relating to the creation of an ... and ... program to create ... for improving the quality of enterprises through the introduction of salary.
Results: Entering information about the bank's ... and created their ... of labor ... degree of ... Implementation of the best pay system that works in good companies in Kazakhstan.
Applications: Make the program that fits with the system of ... ... to the theme of the thesis, you can see the taxes and payments of wages, ... statistics and other information.
Cost-effectiveness or value of the work: The project which was created in ... of ... benefit is publicly ... that is those who offered the services get result ... and with saved time and for the establishment which offered programm get less expenses, the programm operates anytime and gives ... on spending less money on ... ... ... ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 10
1.1 Еңбек ақының мәні, қызметтері және қағидалары. 10
1.2 Еңбек ақының формалары мен ... ... ... ақы ... ... ... ... БӨЛІМ 36
2.1 Жалпы есеп қойылымы 36
2.2 DELPHI программалау ортасы 37
2.3 Access мәліметтер қорын басқару ... ... ... ... және ... формалары. 45
2.5 Деректер қорының құрылымы. Кестелердің архитектурасы. 47
2.6 Бағдарламаның жұмысы 48
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 53
3.1 Жобаның мақсаты 53
3.2 Қаржылық жоспар 53
3.2.1 Еңбек ақы ... ... ... ... ... ... эффект 54
ҚОРЫТЫНДЫ 57
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 58
Қосымша A 60
АНЫҚТАМАЛАР
Microsoft SQL Server(MS SQL) - бұл клиент-серверлік реляционды дерекқорды басқаратын жүйе.
Ақпарат жүйелер - ... ... жету ... ... ... ... және басқаларға беру үшін пайдаланылатын құралдардың, әдістердің және ... ... ... ... ... ... ... ақпаратты сақтауға, іздестіруге және беруге арналған жүйе.
Модельдеу - ... ... ... оқу мен ... ... ... зерттеу әдісі және көшірме, модель, құбылыс пен процесті құру, сызба, ... ... ... ... ... ... ... процестер мен құбылыстардың көрнекі бейнесі.
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУ
МБ - мәліметтер базасы;
МҚБЖ - мәліметтер қорын басқару ... - ... ... - ... ... ... ... өндіріс тиімділігіне әсер ететін әртүрлі факторлардың маңызы арта түседі, себебі, бәсекенің күшеюі кәсіпорындардың өмір сүру ... мен ... ... әсерін тигізеді. Осы факторлардың ішінде алдыңғы қатардағы ... ... - адам ... ... яғни экономикалық өсу мен тиімділіктің, бәсекеге қабілеттіліктің негізін заводтар мен фабрикалар немесе құрал-жабдықтар мен өндіріс қорлары емес, тікелей адам ... ... ... және ... өзгерістерге байланысты еңбек ақы және жұмысшыларды әлеуметтік қолдау мен қорғау саласында саясат та өзгеріске ұшырайды. Бұл ... ... ... ... ... мемлекет тікелей кәсіпорындарға артқан, яғни еңбек ақының формаларын, жүйелерін, мөлшерін кәсіпорындар өздері анықтайды. Жұмысшылардың еңбек нәтижесін ... көп ... ... ... жаңа ... ... және сонымен қатар әртүрлі премиялар, қосымша төлемдер және әлеуметтік жеңілдіктер, ақшалай және натуралды түрдегі барлық ақы ... алып ... ақы ... тек ... ... ғана ... ... қатар, әлеуметтік жағынан да маңызды болғандықтан, экономикалық теорияда және іс жүзінде ерекше орынға ие. Сол себепті бұл дипломдық жұмыстың тақырыбы ... ... ... даму ... өте ... болып табылады. Сондықтан да, Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ... ... ... стратегиялық бағдарламасында басты міндеттердің бірі - екендігін айтқан ... ... ... ақысы оның жеке қосқан үлесімен және кәсіпорын жұмысының нәтижесімен анықталады. Ол салықтармен реттеледі, жоғарғы шегі шектелмейді. Ал, ... ... - ... формалардың жұмысшыларының еңбек ақысының ең төменгі мөлшері Қазақстан Республикасының заңдарымен және жыл сайын заңымен анықталады.
Нарықтық экономика ... ... ... ... ақы жүйесі түгелдей өзгеріске ұщырады. Қазақстан Республикасының 15.05.07 заңына сәйкес, мемлекет кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... қатар, еңбек ақының мөлшерін, формаларын, жүйелерін анықтамайды, яғни оны ұйымдастырумен айналыспайды[2]. ... тек ... ... қорғаумен айналысады. Мысалы, еңбек ақының ең төменгі мөлшерін ... ... ... ... салынбайтын мөлшерін бекітеді, Еңбек Кодексіне сәйкес жұмысшыларды жұмысқа қабылдау және жұмыстан шығару тәртібін бекітеді. Сондықтан, кәсіпорындар еңбекті және еңбек ... ... ... ... ... бұл - ... ... бір білім мен іс - тәжірибені талап етеді. Еңбек ақыны ұйымдастыру және ... ... ... жұмыс нәтижесіне тікелей ықпалын тигізеді. Еңбек қатынастарының жарғылық заңды түріндегі реттеу, сонымен қатар жұмысшыларға еңбек ақы төлеу облысында кәсіпорын ... ... ... ақы ... ... ... ... келісім шарты болып табылады.
1 ЕҢБЕК АҚЫНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Еңбек ақының мәні, қызметтері және қағидалары.
Республикада тұратын халықтың көпшілігі үшін ... ... ... ... ... ... ... оны көтеру адамдардын қалыпты тұрмыс деңгейін қамтамасыз ету үшін аса маңызды. Нарыктық экономикаға бағдарландырылған жалақыны мемлекеттік нормалаудың жаңа жүйесі еңбек ... ... ... мақсатында және қызметкерлердің еңбек белсенділігін арттыру мен материалдық ынталандырудың механизмін әзірлеудің бастапқы базасы болып ... ... ... ... шығындарына кіретін жалақы, еңбек және әлеуметтік ақшалай төлемдер, пайдадан алынатын ... ... ... кәсіпорын мүлкіне қосқан үлесі мен акцияларына алатын дивидендтер, заттай ... ... және т.б. ... ... ... - ... ... мен көрсетілетін қызметтерді тұтыну қорының бір бөлігі ... ... Ол ... ... саны мен ... және ... байланысты төленеді.
Нарықтық экономика жағдайында жалақының мәні төмендегі аспектілерден құралады:
- жалақы - ... ... ... ... ... ... күші бағасының материалдық, заттық көрінісі болып тұтыну заттарының ... ... және ... емес ... ... қызметтердің, салықтардың және басқа төлемдердің бағалары); олар ... ... ... ... олардың физикалық және рухани қажеттіліктерін қамтамасыз етеді (жұмыс күшінің өзінің және оның ... ... ... ... ... ... жалақы еңбектің саны, сапасы және нәтижесіне байланысты;
- жалақы ұжымдық еңбектің нәтижесіне де байланысты.
Қазіргі кезде шаруашылықты жүргізуде жалақыны ... ... ... ... жүргізіледі:
- еңбекке қарай бөлу қағидасы (еңбек ақыны, ... және т.б. ... ... ... тиімділігінің артуы негізінде еңбек ақының деңгейін,жағдайын көтеру;
- еңбек ақыны еңбек нәтижесіне және шығындарына қарай төлеу;
- жұмысшыларды еңбек тиімділігін ... ... ... ... ... өнімділігінің өсу қарқыны жалақының өсуіне қарағанда артық болуы.
Сонымен бірге еңбекке ақы төлеу мөлшері барлық жағдайларда Казақстан Республикасында белгіленген ... ... ... ... ... ... ... минимумнан төмен болмауы керек.
Еңбекке ақы төлеуді құқықтық реттеу екі әдіспен: орталықтанды-рылған және ... ... ... ... ... ... ... әдісі қызметкерлер тобының біліктілігін жіктеудің разряд аралық тарифтік коэффициенттерін , барлық қызметкерлердің еңбегіне төлеудің , жалақы тарифтерін еңгізу ... ... . ... ақы ... ... ... мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдар мен кәсіпорындарда қолданылады .
Жалақыны номиналды, яғни жалақының ақшалай мөлшері және нақты жалақы, номиналды ... ... ... заттары мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға болатынын көрсететін жалақы де екіге ... = Ун / Р ... - ... ... ... - ... ... - тұтыну заттары мен көрсетілетін қызметтер бағасының деңгейі.
Мұндағы нақты жалақы мөлшеріне сұраныс пен ұсыныстың әсері үлкен болады.
Жұмыс ... ... көп ... ... ... ... деңгейі де жоғары болады, ал еңбек ұсынысы жалақы динамикасына кері пропорциялық әсер етеді. 1 суретке ... ... ... мен ... ... ... жалақының графикалық мөлшерін анықтауға болады [2].
СС1 қисығы ... ... ДД1 ... - ... ... ... ... ОП1ЕК1 төртбұрышы жалақы мөлшерін анықтайды.
Е нүктесі - ... пен ... ... ... көрсетеді.
228600387350068580017716500
Д1 С1
Е
Р1 ... 1 - ... ... еңбекақының жалпы деңгейі төмендегі негізгі факторларға байланысты:
- кәсіпорындардың шаруашылық қызметінің нәтижесі, оның ... ... ... кадр ... ... облыстағы жұмыссыздық деңгейіне, қажетті мамандықтардағы жұмысшыларға;
- кәсіподақ, бәсекелестер және ... ... ... ... ... ... - еңбек кілісім шарты негізінде, әрбір қызметкер жұмсаған еңбектің саны мен сапасына қарай бөлініп, олардың жеке тұтынуына ... ... ақша ... ... ... экономикалық категория ретінде екі жақты сипатта болады, бір жағынан ол жалданған адам үшін - ... ал ... үшін - ... ... ... ... ... деген шығындар жалақымен ғана шектелмейді. Кәсіпорынның жұмыс күшіне жұмсайтын шығындар қатарына сонымен ... ... ... ... ... тұрғын ұймен қамтамасыз ету және әлеуметтік-тұрмыстық қызмет көрсету шығындары. Еңбекақы, кәсіпорынның қызметкерлерін жоғары өнімді еңбек уәждемесі мен ... ... ... ... ... қоры - қызметкерлердің жұмсаған еңбектерінің саны мен сапасына қарай бөлініп, ... жеке ... ... ... ақша ... ... ... болып табылады және құрылымы бойынша әр түрлі элементтерден тұрады. (Сурет 2).
Еңбекақының жоспарлы мөлшері немесе еңбекақы қоры (ЕАҚ), ірілендірілген немесе сараланған ... ... ... ... ... қоры ... үш тәсілмен анықтауғ болады.
1) Өнім (қызмет) бірлігіне шаққанда келетін жалақының нормативі негізінде (НЖ):
ЕАҚЖОС = Нж х QI ... QI - ... өнім ... Өнім ... өскен әрбір проценттіне келетін еңбекақы қорының өсуінің нормативі негізінде
ЕАҚЖОС = ЕАҚ БАЗ + ЕАҚ БАЗ (Нж х Ө)/ 100% ... Ө - өнім ... ... Н ж - өнім ... өскен әрбір проценттіне келетін еңбекақы қорының өсу нормативі
3) Жұмысшылардың санына байланысты (СТ) және ... ... мен ... ... ... орташа жылдық еңбекақылары (ЕАЖ) бойынша:
ЕАҚЖОС = ЕАЖ х СТ ... ... ... ... ... ... және жеке қызметкерлер тобы мен категориялар бойынша ЕАҚ есептеуге болады.
129540166370Еңбеккерлердің ... ақы ... есеп ... ... ... ... төлем
Мерзімнен тыс уақыт үшін қосымша төлем
Мерзімділік сыйлықақы
Тарифтік мөлшерлеме бойынша мерзімдік жалақы
Бос тұрып қалғанға төлемдер
Еңбек өткерген ... үшін ... және ... төлемдер
(аудандық коэффициент, тегін қызмет көрсету және т.б.
Еңбек демалысқа
ақы төлеу
00 ... ... ақы ... есеп ... ... ... ... төлем
Мерзімнен тыс уақыт үшін қосымша төлем
Мерзімділік сыйлықақы
Тарифтік мөлшерлеме ... ... ... тұрып қалғанға төлемдер
Еңбек өткерген жылдар үшін сыйақы
Үстеме, және басқада төлемдер
(аудандық коэффициент, тегін қызмет көрсету және т.б.
Еңбек демалысқа
ақы ... ... 2 - ... ... ақы ... құрылымы
Сараланған (дифферициалды) әдісімен еңбекақы қорын (ЕАҚ) өнеркәсіптік-өндірістік қызметкерлердің категориялары бойынша жеке және жалпы кәсіпорын бойынша анықтауға болады. Оның құрамы ЕАҚ ... ... ... және ... ... ... (Сурет 3).
34861543815Кесімді жалақы
ЗКЕС
Мерзімді
жалақы
ЗМЕР
Сағат қорына дейінгі қосымша төлем Дч
Айлық қорына дейінгі
қосымша төлем Дм
Күндік ... ... ... ... ... тарифтік қоры
ЕАҚТ = ЗКЕС + ЗМЕР
Жалақының сағаттық қоры
ЕАҚС = ЕАҚт + Дч
Жалақының күндік ... = ЕАҚС + ... ... қоры
ЕАҚА = ЕАҚК + Дм
00Кесімді жалақы
ЗКЕС
Мерзімді
жалақы
ЗМЕР
Сағат қорына ... ... ... Дч
Айлық қорына дейінгі
қосымша төлем Дм
Күндік қорына дейінгі
қосымша төлем Ддн
Еңбек ақының тарифтік қоры
ЕАҚТ = ЗКЕС + ... ... ... = ЕАҚт + ... ... ... = ЕАҚС + Ддч
Жалақының айлық қоры
ЕАҚА = ЕАҚК + Дм
Сурет 3 - ... ... ... ... ЕАҚ ... ... мен ... - жұмысшылардың еңбекақыларынан тұрады.
Кесімді - жұмысшылардың ЕАҚ орындалған жұмыс көлеміне байланысты ... ... ... ... ... ... КЕС = P x N x K ... P - өнім бірлігіне есептелген кесімді есеп (расценка;
N - тапсырма бойынша өнім саны (көлемі);
K - жоспарлы ... ... ... - ... ЕАҚ ... ... уақытына байланысты тарифтік ставкалар бойынша келесі формуламен анықталады:
ЕАҚ МЕР = Н x ТОС x K ... Н - ... ... сағат-норма; ТОС - атқарылатын жұмыстың орташа сағаттық тарифтік ставкасы; К - жоспарлы тапсырманы орындау коэффициенті.
Кәсіпорынның бірқатар шығындары не болмаса ... ... ... ... ... ... жатпайды: іссапар шығындары, жұмысшыларға мәдени-тұрмыстық қызмет көрсету шығындары, кәсіби дайындық шығындары, мемлекеттік әлеуметтік қорларға міндетті төлемдер және т.б.
Еңбек ақы қоры ай, ... және ... ... Кейбір кәсіпорындарда еңбек ақы қоры қызметкерлердің жеке категориялары бойынша анықталады. Өнеркәсіпте категориялар бойынша еңбекақы қорына талдау жүргізу барысында ... ... ... және айлық (жылдық) жалақылары ескеріледі.
Кәсіпорындарда еңбекақыны тиімді ұйымдастыру оның жұмысшыла-
рының еңбек нәтижелерін ынталандыруға, дайын ... ... ... ... ... ... және рентабельділігін көтеруге ықпалын тигізеді.
Еңбекақыны тиімді ұйымдастырудың ... - ... ... қызметінің жалпы нәтижелері мен жұмысшының еңбек үлесінің арасындағы үйлестікті қамтамасыз ету, яғни ... ... мен ... өлшемі арасындағы сәйкестікті қамтамасыз ету.
Кәсіпорындар қазіргі жағдайда, өзінің ұйымдастырушылық - құқықтық формасына назар аудармастан, еңбекақының түрлерін, ... және ... өзі ... ... ... жұмсаған еңбегі мен олардың санаттылық біліктілігін толық есепке алатындай нарықтық механизмдер әлі құрылған жоқ. ... ... ... ең ... ... ... ... белгілеу арқылы, кәсіпорынның еңбекақыға бағытталған қаражаттарын салық салу арқылы реттеп, аудандық коэффициенттер мен пайыздарды (солтүстіктік қосылымдар) бекіту арқылы, мемлекеттік ... ... ... ... ... ... келісім-шарттар негізінде құрылады, бұл келісім-шарттар, әдетте, жұмыс беруші мен жұмысшының арасында, кәсіподақтың араласуымен 1 - 3 ... ... ... ... ... реттеледі: еңбекақының мөлшері мен жүйелері, сыйақылар, төлемдер, қосымша төлеулер мөлшері және ... өсуі мен ... ... ... ... ... механизмі, ұжымдық келісім-шарт көрсеткіштерінің орындалуы, жұмыспен қамту, қайта оқыту, ... ... ... ... ... ... мен демалыс уақытының ұзақтығы, жұмысшылардың еңбегін қорғау, жұмыс жағдайын жақсарту, денсаулық сақтау, еңбек қауіпсіздігін сақтау және жұмысшыларға берілетін жеңілдіктер.
Еңбекақы ... ... ... бірі - өмір сүру ... ... ... Ол адамның денсаулығын сақтауға және өмір сүруін қамтамасыз ететін ... ... мен ... ... ... құрамы мен құрылымын көрсететін көрсеткіш. Адресті бағытталған әлеуметтік саясатты жүргізудің базасы ретінде, еңбек ақының ең төменгі ... ... ... ... ... ... белгілеуге, жұмыссыздарға төленетін төлемақы мөлшері мен білімгерлердің шәкіртақысы мөлшерін белгілеуге қолданылады. Еңбекақының ең төменгі мөлшері бір айда ... ... ... жоқ) ... ... еңбекақы, ол қарапайым жұмысты қалыпты еңбек жағдайында орындалады. Еңбек ақының ең төменгі мөлшері өмір сүру ... және ... ... ... ... ... 2008 ... желтоқсанында қабылданған № 8 - IV заңына сәйкес, 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап белгіленген:
1) Жалақының ең ... ... - 13470 ... ... ... ... ... - 4210 тг.
3) Зейнетақының ең төменгі мөлшері - 7900 тг.
4) Қазақстан Республикасының ... ... ... мен ... ... ... ... үшін, сонымен қатар, айыппұл санкцияларын қолдану үшін, салықтар мен басқа ... ... үшін ... есептік көрсеткіш - 1246 т.
5) Базалық әлеуметтік төлемдер мөлшерін ... ... өмір сүру ... мөлшері - 13470 тг.
Біздің елімізде еңбекақы екі түрлі қызмет атқарады: бір жағынан,
жұмысшылардың өмір деңгейін көтеретін табысының ... ... көзі ... ... ... - ... тиімділігін арттырудың материалдық ынталандыруын қамтамасыз ететін басты тұтқа болып табылады.
Қоғамдық өндірістің әртүрлі ... ... ... ... және тұтынуда жалақының атқаратын қызметтері оның мәнін ашуға көмектеседі ... ... ... ... ... мемлекеттің экономикасының дамуына теріс ықпалын тигізеді. Жоғары сапалы, ғылым жетістіктерін қажет ететін өнімдерге ... ... ... күші ... болған жағдайда, жаңа техника мен технологияларды қолдану, кадрлардың біліктілігін көтеру, ... ... құру ... ... ... жеке салаларында жұмысшылардың мамандық-біліктілік топтарында жалақының дифференциациялануында үлкен айырмашылықтар пайда болды, олар жұмыстың маңызы мен объективті сипаттамаларын толық қамти ... - ... ... ... ... аймақтарда жалақының жоғары деңгейі қалыптасқан, бұл жағдай өнімнің жоғары ... және ... мен ... ... жағдайына байланысты. Ал, жеңіл және тамақ өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы шоғырланған аймақтарда жағдай өте нашар. Еңбек ақы ... ... ... ... ол ... қаржылық жағдайы мен еңбек ақы мөлшерінің арасындағы байланыстың нашарлағанын көрсетеді. Мониторинг нәтижелері көрсеткеніндей, ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарда орын алған.
Кесте 1 - Жалақының атқаратын қызметтері
Қызметтердің атауы
Қызметтердің мазмұны
Ұдайы өндірістік
Жұмыс күшінің ұдайы өндірісін қамьамасыз ету, жұмыс ... ... ... ықпалын тигізетін еңбекақының минималды деңгейін бекіту.
Ынталандыру
Өндірістің дамуына ынтаны арттыру, жұмысшының қосқан еңбек үлесіне сәйкес жалақы ... ... - ... ... ... ... тірі еңбектің қатысу өлшемін сипаттайды, оның жиынтық өндіріс ... ... ... ... мен ... ал ... ... өндіріс құрал - жабдықтарын сатып алу қабілетін ... яғни ... ... мен ... ... ... қалыптасуына ықпал етеді.
Әлеуметтік
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге төлем қабілеті бар сұранысты қалыптастырады. Әлеуметтік әділеттілік ... ... ... ... етеді.
Мотивациялық
Еңбекте шығармашылық пен моральдық-өнегелі жағдайды дамытады, жұмысшының адамгершілік қасиетін және оның ... ... ... ... ... ... ретінде, жұмыс күшін ұдайы өндіру және еңбекті ынталандыру қызметтерін аз ... ... ... ... мұндай жағдай, қоғамның әлеуметтік жіктелуіне және әлеуметтік теңсіздікке алып келеді. ... ... 10 % ең ... ... және ең ... ... топтардың арасындағы айырмашылық 13 есеге жеткен. Бұл ... ... ... - бір жолы - ... ... ролін күшейту, жалақының негізгі, ұдайы - өндірістік, ынталандыру және реттеуші қызметтерін қалпына келтіру.
1.2 Еңбек ақының формалары мен жүйелері.
Еңбек ... ... ... ... ... бірдей маңызды іс. Жалақыны ұйымдастырудың негізгі міндеті - еңбек ақыны әрбір жұмысшының ... ... ... ... ... ... ынтасын арттыру болып табылады. Жұмысшылардың еңбек ақысын ұйымдастыру:
- ... ... ... ... ... мен
жүйелерін анықтау;
- кәсіпорын жұмысшылары мен мамандарының жеке ... ... ... ... ... ... мен қызметкерлердің лауазымдық жалақы жүйесін жасау.
- қызметкерлерге сыйақы беру көрсеткіштері мен жүйесін негіздеу.
Жалақы формалары және ... 6 ... ... - ... және сапалық көрсеткіштер жиынтығымен анықталатын, еңбек нәтижесін, жұмысшының еңбегінің саны мен ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Еңбекке ақы төлеу жүйесі - жұмсалған еңбек пен есептелген жалақы арасындағы аракатынасты белгілеу жүйесі. Жалақының ... ... -- ... және ... жүйе ... Өндірісте еңбекке ақы төлеудің өзге де жүйелері белгіленуі мүмкін. Ақы төлеу еңбектің жеке және ... ... ... үшін ... ...
Жұмысшылардың жалақы формалары мен жүйелері еңбек өнімін бағалау ... ... ... ақы ... үшін өлшем жүргізуді (жұмыс уақытымен, шығарылған өніммен, жеке, ұжымдық және соңғы нәтижемен); еңбек пен ... ақы ... ... ... ... еңбектің сандық және сапалық нәтижелеріне байланысты жалақының өзгеріс пропорциясын анықтайды.
Әртүрлі меншік формасындағы кәсіпорындарда ... ақы ... екі ... формасы кең таралған. Олар: кесімді - өнімнің әрбір бірлігіне, немесе жасалған жұмыстың көлеміне байланысты төленетін жалақы; ... - ... ... ... календарлық емес, нормативтік жұмыс уақытына төленетін жалақы.
Бұл формалардың қайсысын қолдану әр ... ... ... ... ... болады.
Кесімді жалақыны қолдану жағдайлары:
- Жеке жұмысшының нақты еңбегіне тәуелді жұмыстың сандық көрсеткіштерінің бар болуы;
- Орындалған жұмыс көлемін дәл ... ... бар ... Нақты учаскедегі жұмысшылардың жұмыс көлемін немесе шығаратын өнім көлемін ... ... бар ... ... ... учаскесінде жұмыс көлемін немесе шығаратын өнім көлемін ұлғайту қажеттілігінің бар болуы;
- Еңбекті техникалық нормалау ... бар ... ... ... ... Өнім шығару көлемін арттыру мүмкіндігінің болмауы;
- Өндіріс үдерісі қатаң шектелген;
- Жұмысшының атқаратын қызметі тек ... ... ... ғана ... Өндірістің конвейерлік және ағымдық типтері қолданылғанда;
- Өнім өндіру көлемін ұлғайту өнімнің ... ... әсер ... ... ... ... міндеттері мен оның технико-экономикалық жағдайларының ерекшеліктеріне байланысты кесімді жалақының ... ... ... тура ... ... ... ... ұжымдық және аккордты.
Тура кесімді жалақының мәні мынада: жұмысшының жалақысы өнімнің әрбір бірлігіне бұрыннан ... ... ... ... ... ... ... белгіленеді [15]:
З = Зч х Т немесе З = Зн / Нв ... З - өнім ... ... ... ... Зч - жұмыс разрядына сәйкес келетін сағаттық тариф ... ... Т - ... ... сағат; Нв - бір сағатта орындалатын жұмыс нормасы.
Жұмысшының бір айда немесе басқа ... ... ... ... анықтау үшін, кесімді расценканы жасалған өнім санына көбейтеді.
Кесімді-прогрессивті жүйеде - тура ... ... ... ... есептелінеді, ал нормадан тыс өндірілген өнім жоғары расценкамен есептелінеді. Расценканың көтерілу деңгейі арнайы ... ... онда ... расценкадан қанша өнім үшін қаншалықты көтерілетіндігі пайыз түрінде көрсетіледі. Мұнда базалық көрсеткіш ретінде соңғы 3 айда ... ... ... ... ол ... нормативтен төмен болмауы тиіс.
Кесімді-сыйақы жүйесінде - жалақы тура ... ... және ... ... ... ... ... үшін берілетін сыйақыны қосу арқылы есептейді. Сыйақы көлемі есепті кезеңдегі негізгі жалақы ... ... ... немесе үнемдеудің көлеміне байланысты болады.
Жанама - кесімді жалақы жүйесі - өнім өндіруге тікелей қатыспайтын жұмысшылардың еңбек өнімділігін арттыруды ынталандыру үшін ... ... бұл ... ... ... ... жұмыстарына тікелей қатысы бар. Бұл жүйемен станоктарды жөндейтіндердің (наладчиктердің) жалақысы, сонымен қатар, завод ішіндегі транспорт жұмысшыларының еңбектері төленеді. ... - ... ... - ... көмекші жұмысшылардың еңбек өнімділігі мен сапасы негізгі жұмысшылардың еңбек өнімділігін ... ... ... ... ... ... ... расценканы алу үшін, жанама - кесімді жалақы ... ... ... ... ... оған ... қызмет көрсету нормасына немесе жұмысшылардың күндік өнімділік нормасына бөлу арқылы ... ... ... ... - ... ... формада ұйымдастырғанда, яғни өндіріс процесін бірнеше жұмысшы немесе бригада жүргізгенде ... бұл ... ... ... ... бөлінісі болмауы тиіс, сонымен қатар, олар бірін-бірі қиындықсыз алмастыра алулары тиіс. Бұл жүйе бригаданы өнім ... ... ... өзара көмек беруді күшейтеді, жұмысшылардың біліктілігін көтеруге ықпалын тигізеді. Ұжымдық жалақы ... ... жеке ... үлесіне қарай бөлінеді.
Жеке жалақыны есептеудің бірнеше әдістері бар. ... ... ... өндірген өнімі көлеміне қарай есептелінеді. Жеке расценка болса, жеке жұмысшының тарифтік ставкасы мен ... ... ... есептелінеді. Жалақыны есептеудің басқа әдісі де бар, онда жұмысшының жалақысы оның жұмыс уақытымен және біліктілік ... ... ол ... ... жалақыдан алынады.
Бригаданың еңбек нәтижесіне қай жұмысшының қаншалықты үлес ... дәл ... ... ... ... ... еңбекке қатысу коэффициенттері (коэффициент трудового участия) қолданылады. Еңбекке қатысу коэффициенттері (ЕҚК) әрбір жұмысшының еңбегінің саны мен сапасын, ... ... ... мүшелеріне қаншалықты көмек көрсеткенін, еңбек және өндіріс тәртібін қаншалықты сақтағандығын есепке алады.
ЕҚК қолданып, төмендегілерді бөлуге болады: сыйақыны, жалақы қорынан үнемдеуден ... ... ... мен ... ... бригаданың жалпы жиналысында қарастырылады, оны кәсіподақ ұйымының ... ... ... ... ... ... істелетін жұмыстарға, мейрам күндеріндегі жұмыстарға, уақытша жұмысқа жарамсыздыққа байланысты ... ... ... пен ... ... ... ... жалпы жалақы құрамына кірмейді.
Кесімді форманың ерекше түрі болып аккордты жалақы саналады. Оның мәні мынада: жеке жұмысшыға немесе бір топ ... ... өнім ... ... жалпы жалақы қоры беріледі. Аккордты жалақы мөлшері осы жұмысқа арналған расценқалармен және кәсіпорында бекітілген нормалар негізінде анықталады. Жалақыны жеке ... ... ... ... ... бөледі.
Жалақының мерзімді формасында жұмысшының жұмыс істеген уақыты мен оның біліктілік деңгейіне ... ... ... Бұл ... ... ... экономикалық жағынан тиімсіз болғанда қолданады. Мұнда өнімділік бекітілген технологиялық режиммен анықталады және өнімнің жоғары сапалы болуына ... ... ... ... жалақы - қарапайым-мерзімді және мерзімді-сыйақылы жалақы болып 2-ге бөлінеді. Қарапайым-мерзімді жалақы біліктілік деңгейі есепке алынып ... ... ... ... ... мен ... лауазымдық жалақы алады, ал жұмысшылар тарифтік ставкамен есептелінетін жалақы алады. Мерзімді - сыйақылы жалақыда - жұмысшылар ... ... ... ... ... бір ... және сапалық көрсеткіштерге жеткені үшін сыйақы алу мүмкіндігі бар. Бұл жүйе еңбектің саны мен сапасын арттыруға материалдық ынтаны күшейтеді.
Көптеген ... жеке және ... ... төлеу элементтері аралас қолданылады. Мамандар мен қызметкерлерге еңбекақы төлеудің ерекшеліктері бар. ... ... мен ... ... ... және ... басқаруды жүзеге асырады. Олардың жұмыстары, әрине, нормалауға келмейді, ... өз ... ... талаптарға сай орындап, мерзімді жалақы алады. Әр түрлі біліктіліктегі лауазымдық жалақыларды ... ... алу ... ... ... ... қарай, біліктілікті категориялау қолданылады (экономист, 2 - категориялы экономист, 1 - ... ... бас ... ... маманға жеке категория беріледі, ол оның нақты біліктілік деңгейін, оның еңбегінің нәтижелілігін, іскерлік қасиетін, тапсырылған ... ... ... ... көрсетеді. Квалификациялық категориялар аттестациялау арқылы беріледі, ол 3 жылдан аспайтын мерзімде жүргізіледі.
Кәсіпорын жұмысында жоғары көрсеткіштерге жетуге ... ... ... ... бірнеше түрлері қолданылады.
Барлық категориядағы жұмысшыларды, мамандар мен қызметкер-лерді марапаттау ережелерін кәсіпорынның өзі бекітеді (мемлекеттік және ... ... ... ... барлық категорияларына сыйақы беру-пайданың өсуіне, өзіндік құнның төмендеуіне, отын-энергетикалық және материалдық ресурстарды үнемдеуге, өндірілген өнімнің сапасы мен ... ... ... ... ... ... қосымша төлемдер мен сыйақылар тізімі Еңбек кодексінде және Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік құжаттарында көрсетілген. Мемлекет оның ең төменгі ... ... ... ... ... ... тиімділігі артқан жағдайда қосымша сыйақылар алуына кепілдік береді. Қосымша төленетін төлемақылар компенсациялық және ... ... 2-ге ... ... ... ... және ... уақыттарда жұмыс істеу, жұмыс жағдайының қалыпты жағдайдан ауытқуы) кәсіпорынның өзі белгілейді, бірақ олар мемлекет бекіткен мөлшерден төмен болмауы керек. Ынталандырушы ... ... ... үшін, кәсіптік шеберлігі үшін төлемдер мен сыйақылар) кәсіпорынның өзі белгілейді, олар қолда бар қаражат шеңберінен аспауы тиіс.
Еңбекақының әртүрлі жүйелеріндегі ... ... ... ... ... ... - ... жалақы жүйесімен жалақы алатын жұмысшылардың жалақы мөлшерін анықтайық. ... ... ... ставкасы - 10. Келісім-шартта көрсетілгендей, ай сайын 30 % сыйақы төленеді. Ай бойына істеген толық жұмыс сағаты - 112. ... 112 ... ... ... ... 112 с : 10 х 112 = 1120. Сыйақы мөлшері (1120 х 30) / 100 = 336. ... ... ... ... ... = 1120 + 336 = 1456.
Тарифтік жүйе кәсіпорындар мен ... ... ... жеке қосқан үлесін есептеп, жалақы төлеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, оның мамандығы мен біліктілігі есепке алынады. Жұмысшыларды ... ... ... - ... ... (БТБА) және біліктілік анықтамалармен (БА) жүргізіледі.
Әртүрлі мамандық - біліктілік ... ... ... ... мен лауазымдық жалақыларын кәсіпорында бекітілген 1 разряд ставкасымен анықтайды, ол үкімет бекіткен кепілді ең төменгі жалақы ... ... ... ... ... ... ... тарифтік сеткамен бекітілген тарифтік - біліктілік коэффициенттерімен анықталады. Тарифтік ставка жұмысшылардың еңбек ақысын белгілі уақыт ... ... ай және т.б.) ... ... ... - ... разряд жұмыстың күрделілігін, жұмысшының оны орындай алу мүмкіндігін, оның біліктілігін көрсетеді. Жұмыстар мен ... ... ... - біліктілік анықтамасы - жұмысты тарифтеуге және жұмысшыларға разряд беруге ... ол ... ... ... топталған барлық мамандықтардың тарифтік - біліктілік сипаттамаларының жиынтығы болып табылады. Лауазымдардың біліктілік анықтамасы - лауазымдарды ... ... ... және біліктілік деңгейіне қарай дифференциациялайды. Бұл анықтамаларды біліктілік комиссиялары ... ... ... ... ... Ол ... атқаратын жұмыстарын олардың мамандығына, біліктілігіне қарай бөледі. Анықтамалар бір орталықтан бекітіледі, олар бірыңғай және ... ... ... Олардың негізінде нақты өндіріс орнының жұмысшыларына арналған жергілікті маңыздағы ... ... ... - ... күрделілігіне (біліктілігіне) қарай еңбек ақыны дифференциациялау құралы болып табылады. Ол әртүрлі топтағы жұмысшылардың еңбек ақыларының шкаласы түрінде ... онда ... саны мен ... ... ... коэффициенттер көрсетіледі. Қандай да болмасын разрядқа сәйкес келетін тариф ставкасын - 1 разрядты тариф ставкасын қажет разрядтың ... ... ... ... ... ... ... ететін адамдар мен бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдарда жұмыс істейтін қызметкерлердің жалақысы ... ... үшін жаңа ... тарифтік кесте белгіленді. Ол экономиканың барлық саласының ... ... Бұл ... ... ... бұрынғысынша қалды - бірінші разрядтан 21 разрядқа дейін, алайда тарифтік коэффициенттер айтарлықтай өзгеріске ұшырады. Мәселен, 2 кестеге ... ... ... ... ... ... ... тарифтік коэффициенті - 2-ге, ал жиырма бірінші разряд -- 13,08-ге тең болса, жаңа тарифтік ... ... олар ... -- 1 және ... ... 2 - ... ... сетка
Еңбек ақытөлеудің разрядтары
Тарифтік коэффициенттер
Еңбек ақы төлеудің разрядтары
Тарифтік коэффициенттер
1
1,0
12
2,20
2
1,07
13
2,37
3
1,15
14
2,55
4
1,24
15
2,74
5
1,33
16
2,95
6
1,43
17
3,17
7
1,54
18
3,41
8
1,66
19
3,67
9
1,78
20
3,94
10
1,91
21
4,24
11
2,05
Бірыңғай тарифтік ... ... ... ақы ... принципті жаңа жүйесі алынған.
1993 жылдын 1 қаңтарынан бастап, бірыңғай тарифтік тор халық шаруашылығындағы қызметкерлердің ... ... ... болатын.
Бірыңғай тарифтік торда бірінші разрядтағы жұмысшылардан басталып, басшылардан ... ... ... тарифтік коэффи-циенттерінің мәтіні көрсетіледі.
Бірыңғай тарифтік торда 21 тарифтік разряд бар. 21 тарифтік разряд халық шаруашылығында жұмыс жасайтын барлық қызметкерлерге таратылады. 21 ... ... ... жүргізу нышанына, меншік нышанына және бюджеттік ұйымдарға ... ... ... ... 1-8 ... бойынша - жұмысшыларға төлемдер;
- 6-15 разрядтар бойынша - сызықтық кызметкерлер;
- 4-11 ... ... - орта ... мамандар;
- 7-15 разрядтар бойынша - жоғары білімді мамандар;
- 10-20 разрядтар бойынша - кәсіпорынның басшылары, бөлімдердің, функционалдық кызметтердің ... 9-21 ... ... - ... ... ... ... шаруашылығының барлық саласындағы еңбек процесінде орындалған жалпы қызметтердің бағдарына байланысты болған соң, жұмысшылардың дәрежесі бір топта көрсетіледі. [18]
1.3 ... ... ақы ... ... ... ... ұйымдастыруды пайдалану тиімділігі мыналарды қарастырады:
- Кәсіпорын меншігіне белгілі бір нәтиже алып келетін , жақсы еңбек ақы жүйесін ұйымдастыру;
- Қалыптасқан ... ... ... ... қорғау;
- Еңбек ақының мөлшерін, жүйесін, нысандарын анықтауда еңбек ұжымның және әкімшіліктің толық жауапкершілігі;
- Нақты көрсеткіштердің ... ... ... болуы;
Кәсіпорында еңбек ақыны ұйымдастыру келесі негізгі элементтерден тұрады:
- Еңбек ақы қорын ... ... ... ... жүйені орналастыру;
- Еңбек ақы жүйесін және нысанын анықтау;
Көптеген кәсіпорындарда еңбек ақыны ұйымдастырудың келесі принциптері бар:
- ... саны мен ... ... ақы ... Еңбек ақының дифференциациялығы жұмысшының біліктілігіне, еңбек шартына, кәсіпорынның саласы мен орналасу аймағына байланысты.
- Реалды еңбек ... ... ... ... еңбек ақының өсу қарқындылығында еңбек өндірісінің қарқындылығын өсіру;
- Әділдік, яғни көрсетілген еңбекке тең ... ақы ... Ауыр және ... ... ақыны есепке алу;
- Адал және сапалы еңбекке мақсат қойғызу;
- Міндетіне, яғни ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастырудың әрбір элементтерін жеке-жеке қарастырайық.
Өндірістің ұйымдық-техникалық шарттарының әрбір ... сай ... ... ... мен нысаны қолданылады және бұл еңбек қызметінің жақсы нәтижесіне алып келеді.
2008 жылдың 1 маусымынан қызметкерлер мен ... ... ... 15 %-ға өсті және оның ... ... жылмен салыстырғанда тарифтік ставка, қызмет айлығының төлемдері өсті (сонымен бірге түнгі ... ... ... ... ... және демалыс уақытта жұмыс жасағаны үшін, белгіленген уақыттан тыс жұмыс жасағаны үшін ... ... ... ... үшін ... ақы, ... ... өтемақы). 2008 жылы жұмысшылардың еңбек ақысы маусымның бірінен көтерілді, ал 2007 жылы шілденің ... ... ... ... бір ай ... сол үшін ... ... жасау үшін 2008 жылдың екінші жарты жылдығын және 2007 жылдың екінші жарты жылдығын салыстыру керек. Сөйтіп жұмысшылардың тарифтік ... мен ... ... ... ... ... ақы 2008 жылдың екінші жарты жылдығында 2007 жылдың екінші жарты жылдығымен салыстырғанда 16.5 ға өсті және ол 2007 жылы ... мың ... ... 2007 жылы ол

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 58 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Контал жауапкершіліг шектеулі серіктесмтігінде еңбекақы төлеудің есебі73 бет
Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорында еңбекақыны ұйымдастыру31 бет
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің еңбекке төлем ақысы есебін талдау62 бет
Бағдарламалау ортасының сипаттамасы60 бет
Еңбек ақы төлеу: түсінігі, түрлері мен негізгі принциптері3 бет
Ұйымдардағы еңбек және төлемақы есебінің мақсаттары4 бет
Исламда сауда-саттықтың орны9 бет
Фирманың әлеуметтік-экономикалық дамуы23 бет
Kәсіпорындағы еңбек қорғауды басқару жүйесі46 бет
Акциз салығын төлеудің ерекшеліктері18 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь