Жара және жараны жазушы таңғыштар

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.1 Жаралар және олардың жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9
1.2 Жара жазушы таңғыштар және олардың түрлері ... ... ... ... . 14
1.3 Таңғыштардың құрамы мен қасиеті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 20
1.4 Таңғыштарды жара түрлеріне қарай қолдану ерекшеліктері 26
1.5 Жара жазушы таңғыштардың медицинада маңыздылығы... 28
2 Зeрттеу материалдары мен әдістері ... ... ... ... ... ... 29
2.1 Зерттеу материалдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 29
2.2 Зерттеу әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
3 Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау ... 36
3.1 Жара жазушы таңғыштардың антимикробтық белсенділігін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
36
3.2 Жара жазушы таңғыштардың антимикробтық белсенділігіне салыстырмалы сараптамасының нәтижелері ... ... ... ... ... ... .
42
3.3 Нәтижелерді талқылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 45
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... 46
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Көптеген ғасырлар бойына жара таңғыштар ең алдымен жараны қорғау және қанды тоқтату мақсатында қолданылып келді. Қазіргі таңда ғылымның жетістіктерінің арқасында жара жазушы жаңа таңғыштардың қасиеттерін жараның жазылу процесінің әртүрлі сатыларында мақсатты бағытталған және алуан түрлі қолданудың жаңа әдіс тәсілдері пайда болды.
Ғылыми жаңалығы:
Медицина өндіріс жараны тазартатын және антимикробтық қасиеттерге ие терапевтикалық таңғыш материалдар жасайды.
Сол таңғыштар протеолитикалық ферменттермен және антимикробтық препараттармен иммобилизацияланған диальдегидцеллюлоза негізіндегі текстильді тасымалдаушыдан тұрады.
Танғыштардың эффектівтілігі екі көрсеткішке байланысты – жараның микрофлорасы және танғыштардың антимикробты активтилегіне.
Практикалық маңыздылығы:
Таңғыш материалдардың терапевтикалық эффектівтілігің көтеру үшін,
олардың антимикробтык активтилігін жаралардың микрофлорасына сәйкес келтіруға керек.
1 Абаев Ю.К., Капуцкий В.Е., Адарченко А.А. //Хирургия. – 1999. – № 10. – С. 38–41.
2 Адамян А.А., Добыш С.В., Глянцев С.П. и др. //Хирургия. – 1998. – № 3. – С. 28–30.
3 Глянцев С.П. //Хирургия. – 1998. – № 12. – С. 32–37.
4 Ефименко Н.А., Нуждин О.И. //Воен.-мед. журнал. – 1998. – Т. 319, № 7. – С. 28–32.
5 Седларик К.М. //Хирургия. – 1993. – № 1. – С. 62–65.
6 Столяров Е.А., Барская М.А., Бирюкова Г.Т. и др. //Хирургия. – 1999. – № 4. – С. 56–57.
7 Теория и практика местного лечения гнойных ран / Под ред. Б.М. Даценко. – Киев: Здоров,я, 1995. – 383 с.
8 Артюнина Г.П., Гончар Н.Т., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и образ жизни. – Псков, 2003. – 292 с.
9 Основы медицинских знаний/ Под ред. Ю.С. Тарасова. – В 2-х т.: Т.1. – Самара, 1996. – 175 с.
10 Основы профилактической медицины и первая медицинская помощь: Учебное пособие / Л.В.Высочина, В.Н.Клейменов, А.И.Синюшкин и др.; Под общ.ред. М.Г.Романцова. Калинингр. ун-т. - Калининрад, 1996. - 103 с
11 Травматология: национальное руководство / под ред. Г.П. Котельникова, СП. Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с.
12 Неотложная медицинская помощь. Под редакцией проф. Ф.С. Глумчера, чл. кор. АМН Украины проф. В.Ф. Москаленко. Киев, «Медицина», 2008г.
13 Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь. Под редакци-ей акад. Е.И. Чазова. 2-ое издание. Москва «Медицина», 1990 г.
14 Справочник практического врача. Под редакцией акад. А.И. Воробьева. 3-е издание. Москва, «Медицина», 1990 г.
15 Справочник судового врача. Под редакцией проф. А.А. Лобенко, 2-ое издание. Киев, «Здоровье», 1992
16 Первая медицинская помощь на судах. В.И. Дмитриев, К.К. Раевский. С.-Петербург, «Моркнига», 2011 г.
17 Первая медицинская помощь плавсоставу. В.А. Попович. Москва, «РКон-сульт», 2004 г.
18 Оказание неотложной доврачебной помощи на судах флота рыбной промышленности без медперсонала.проф. В.П. Хватова. Симферополь, Крым МИ, 1992 г.
19 Справочник врача скорой и неотложной помощи. Под редакцией проф. Л.С. Шварца, Саратов ПКИ, 1998 г.
        
        РЕФЕРАТ
Дипломдық жұмыс 47 беттен, 4 кестеден, 10 суреттен ... ... ... ... ... ... жара таңғыштар, антимикробтық белсенділік, іріңді жаралар, инфекциялық жаралар.
Жұмыстың ... жара ... жаңа ... антимикробтық белсенділігін анықтау және алынған тәжірибелік мәліметтерді іс жүзінде ... ... және ... көрсету.
Жұмыстың міндеттері:
Жара жазушы таңғыштардың антимикробтық белсенділігін анықтау
Жара жазушы таңғыштардың антимикробтық белсенділігіне ... ... ... ... және әдістері: микробиологиялық әдіс қолданылды, антимикробтық қасиетке ие протеолитикалық ферменттері бар жара таңғыштары болып саналады, ... ; ; . ... тест ... coli; ... aeruginosa; Staphylococcus aureus.
Зерттеу нәтижелері: нәтижелер зерттеуге алынған 3 таңғыштың да (, , ) жара жазушылық қасиеттерінің жоғары ... ... Және де ... ... ... бактерия штаммдарына қатысты ұзақ мерзімді жойқын әсер ете алатындығы дәлелденді.
Практикалық маңыздылығы: Алынған мәліметтерді медицина, ... ... ... және ... ... қолданылады
РЕФЕРАТ
Дипломная работа состоит из 47 страниц, 10 рисунков, 4 таблиц, 86 литературных источников.
Ключевые слова: ... ... ... ... гнойные раны, инфекционные раны.
Цель научной работы: определить антимикробную активность новых ранозаживляющих повязок и использовать полученные результаты для лечения раневых заболевании.
Задачи ... ... ... активность ранозаживляющих повязок.
Сравнительный анализ антимикробной активности ранозаживляющих повязок.
Объекты и методы ... ... ... ... ... являются: повязки, имеющие антимикробные свойства ; ; ; штаммы бактерий: Escherichiacoli, ... ... ... ... ... ... показали, что все 3 вида рано- заживляющих повязок(, , ) оказывают высокую антимикробную активность. Так же установлено, что повязки ... ... ... ... ... отношении штаммов бактерий при их росте на искусственной питательной среде.
Практическое применение: Полученные данные можно использовать в практической медицине, микробиологии, ... и в ... ... consists of 47 pages, 10 figures, 4 tables, 86 ... wound ... the ... activity, festering wounds, infectious wounds.
The purpose of research: to determine the antimicrobial activity of novel wound healing dressings and use the results in the ... of ... ... of ... ... the ... activity of the wound healing ... analysis of the antimicrobial activity of the wound healing ... and methods: ... methods, objects ... bandages that have ... ... ; "VitaVallis"; and cells of microorganisms Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,Stapһylococcus aureus.
Results: Results showed that all three types of early healing ... (, , ) have high ... ... It is also found that the long bandage may act on bacteria strains grown on ... ... application: The data can be used in medicine, microbiology, biology, veterinary medicine and in ... ... және ... ... ... ... және ... түрлері.................
14
1.3
Таңғыштардың құрамы мен қасиеті.........................................
20
1.4
Таңғыштарды жара түрлеріне қарай қолдану ерекшеліктері
26
1.5
Жара ... ... ... ... ... мен ... ... әдістері............................................................................
33
3
Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау....
36
3.1
Жара жазушы таңғыштардың антимикробтық белсенділігін анықтау..........................................................................................
36
3.2
Жара жазушы таңғыштардың ... ... ... ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ........................
46
БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР
АДФ - ... ... ... - ... қышқылы
ЖБХӨ - жараны біріншілік хирургиялық өңдеу
ЕПА - ет пептонды агар
ЕПС - ет пептонды ... - ... ... ... ... ... ... ғасырлар бойына жара таңғыштар ең алдымен жараны қорғау және қанды тоқтату мақсатында қолданылып келді. Қазіргі таңда ... ... ... жара жазушы жаңа таңғыштардың қасиеттерін жараның жазылу процесінің әртүрлі сатыларында мақсатты бағытталған және алуан түрлі қолданудың жаңа әдіс ... ... ... ... жаңалығы:
Медицина өндіріс жараны тазартатын және антимикробтық қасиеттерге ие терапевтикалық таңғыш материалдар жасайды.
Сол ... ... ... және ... ... ... диальдегидцеллюлоза негізіндегі текстильді тасымалдаушыдан тұрады.
Танғыштардың эффектівтілігі екі көрсеткішке ... - ... ... және ... ... ... маңыздылығы:
Таңғыш материалдардың терапевтикалық эффектівтілігің көтеру үшін,
олардың антимикробтык активтилігін жаралардың микрофлорасына сәйкес келтіруға керек.
Жұмыстың ... жара ... жаңа ... құрам бөліктерінің антимикробтық белсенділігін анықтау және алынған тәжірибелік мәліметтерді іс жүзінде қолдану жолдарын және болашағын көрсету.
Жұмыстың ...
* Жара ... ... антимикробтық белсенділігін анықтау.
* Жара жазушы таңғыштардың антимикробтық белсенділігіне салыстырмалы сараптама ... ... ... таңдағы бағалануы: Медициналық практикада іріңді-қабынулы жараларды емдеу үшін протеолитикалық ферменттік препараттар кеңінен қолданылып келеді. Алайда ферменттік препараттар қымбат және ... ... ... ... ... жара экссудатынан бөлінетін ингибиторларға (жарақат даму процесінің өнімі), рН пен температураның өзгеруілеріне қатысты ... ... ... ... ... ... ферменттер лезде инактивтенеді, соған байланысты жараның жазылу процесіне өте көп мөлшерде ферменттерді жұмсау қажет болады.
Зерттеу объектісі: , , ... ... ... ... ... - ... жараларды емдеу үшін , , таңғыштарын кеңінен қолданамыз.
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
* Әдебиетке шолу
1.1 Жаралар және олардың жіктелуі
Жаралар (vulnus) деп - ... ... ... ... терең жатқан тіндердің және ішкі ағзалардың сыртқы қабаттарымен қоса механикалық зақымдалуын айтады.
Жара - бұл ашық жарақат. ... ... ... вульнерология деп айтады. Жаралар туралы ілім хирургияның теориялық негізін құрайды. Олар жарақаттардың кең таралған түрі болып табылады.
Жаралардың ... ... ... - ... операциялық және кездейсоқ болып жіктеледі. Ал, арнайы себептерге шайқастан болған жараларды жатқызады.
* Зақымдалу түріне байланысты - ... ... ... ... соғылған, жаншылған, жыртылған, тістелген, уланған, оқ тигеннен және аралас ... ... ... ... байланысты жіктелген жарақат түрлеріне алғашқы көмек: қансырауды тоқтату, асептикалық таңғыш салу, ... ... ... ... ... Ашық ... науқастың кеудесіне окклюзионды таңғыш салу керек, сонда ол жабық пневмотораксқа ... ... ... ... - ... ... ... қансыраудың белгілері болса - басып, қысып тұратын таңғыш таңу керек. Жарадан ішкі ... ... ... ... ... қуысына қайта кіргізбей, асептикалық таңғышпен жауып, мүмкіндігінше дәкемен орап тастау қажет.
* Инфицирлену дәрежесіне байланысты - олар асептикалық (тек қана ... ... ... ... ... және іріңді жаралар (қабынған жаралар) болып жіктеледі.
* Жанында орналасқан ішкі қуыстарға қатысына байланысты - ... ... және ... түрлеріне ажыратады. Асқынбаған жарадан тек механикалық зақым ғана болса, ал асқынған жараларда механикалық жарақатпен ... ... да ... ... ... қосылады: удың, улы және радиоактивті заттардың, инфекцияның, күйік пен үсіктің әсері.
Жаралардың ерте және кеш ... ... Ерте ... ... шок, ... ... қан ... анемия. Кеш пайда болатын асқынулары: іріңдеу, екіншілік кеш қансырау, жалпы іріңді ... - ... ... ... және ...
Жара үрдісіне дененің жалпы және жергілікті ... Жара ... ... ... әсері екі кезеңнен өтеді. Бірінші кезеңде (жарақат ... ... ... 1-4 ... ... үрдістер күшейеді. Дене қызуы мен негізгі алмасу жоғарылайды. Дененің салмағы азаяды. Белоктың, майдың және ... ... ... Физиологиялық реакция тежеледі. Басталу механизмі: симпатикалық жүйке жүйесінің қозуы, бүйрек үсті ... ... ... ... ... бөлінуі (кортикотропин мен глюкокортикоидтардың).
Екінші кезеңде (жарақаттан кейінгі 4-10 күндер) парасимпатикалық бөлімнің әсері ... ... ... ... ... болуы мүмкін, дененің салмағы жоғарылайды, белок алмасуы қалпына келеді, регенерация үрдістері белсендіріледі. Бұл кезеңде гормондар мен медиаторлардың маңызы ... ... ... ... ... ... ...
Жарадағы жергілікті өзгерістер күрделі және алуан түрлі болады. Олар: жасушалардың өлімі, белоктардың ыдырауы, анаэробты гликолиздің ... ... ... биологиялық белсенді заттардың - гистамин, серотонин, кининдердің жиналуы, микроциркуляцияның бұзылуы, зат алмасудың, жасушалар мен тіндердің ыдырау өнімдерінің жиналуы.
Жарадағы рН ... ... ... ... Егер ... ... дәнекер тінде рН мөлшері 7,2 -ге тең болса, жарада 6,0-6,5, тіпті 5,4-ке ... ... ... ... ... ... ... капиллярлардың өткізгіштігін жоғарылатады, электролиттердің құрамы өзгереді. Жасушалар ыдырағанда калий босап шығады. Ортаның рН-ң және электролиттердің құрамының өзгеруі, жарада улы ... ... және ... құрамының өзгеруіне, жасушааралық кеңістікте сұйықтықтардың жиналуына және ... ... алып ... ... ... золь жағдайына ауысуы жасуша мембранасының жыртылуын және жасушалардың бұзылып, өліеттенудің дамуын шақырады. Жасушалардың ыдырауы бос иондардың ... ... ... ... қан ... ... жасушалық инфильтрация мен экссудацияға әкеледі. Қабыну кезеңінде жарада белок алмасуы өзгеріп, катоболитикалық үрдістер басым болады, ал регенерация кезеңінде - ... ... ... Катаболитикалық үрдіс өліеттенген тіндермен, фагоцитозбен, белсенді протеолизбен ерекшеленеді және жарада белоктардың ыдырау өнімдерінің ... мен ... ... ... ... ... ... ыдырауына қарағанда, оның синтезінің жоғарылауымен ерекшеленеді. Жарада көптеген амин қышқылдары жиналады: лизин, тирозин, гистидин, пролин. Регенерацияда ... ... ... алады, себебі ол коллаген белоктарының оксипролиніне айналады. Жарада аденозин және аденил қышқылдары көбейеді. Бұл заттардың негізгі ... АДФ және АТФ ... Олар ... оңай ... көп мөлшерде энергия бөледі, бұл энергия регенеративті үрдістерге жұмсалады. Қабыну үрдісінің ағымына биологиялық белсенді заттар да ... ... ... ... серотонин, гепарин, калликреин, кининдер, простогландиндер.
Қабынуға ферментативті үрдістерде қатысады. Жарада экзогенді және эндогенді ферменттер ... ... ... ... мен ... жасушалардың ыдырауының салдарынан пайда болады. Оларға протеазалар, лизоцим, липаза, оксидаза ферменттері жатады. ... ... ... ... ... ... ферменттер жатады: дезоксирибонуклеаза, коллагеназа, стрептокиназа, гиалуронидаза. Бұл ферменттер өліеттенген тіндерге әсер етіп, белоктарды протеидтерден аминқышқылдарына дейін ыдыратады. ... ... ... ерітеді және жараның іріңнен тазаруын жылдамдатады.
Жаралардың регенерациясы. Репаративті регенерация - бұл сыртқы әсерден бұзылған тіндер мен ағзалардың ... ... ... ... ... ... ... негізін тіндердің қалпына келу қабілетін анықтайтын физиологиялық үрдістер құрайды. Сонымен, жаңа үрдісі деп ... ... ... -бірте дамитын биологиялық құбылыстардың жинағын айтады. Оның дамуы тіндердің сипатына, дененің жалпы жағдайына, микрофлораның және ... ... ... ... түріне байланысты болады.
Жара үрдісінің даму кезеңдері. Жара ... ... үш ... ... ажыратады.
Бірінші кезең - қабыну немесе гидратация кезеңі. Ол альтерация, экссудация, және ... ... ... сипатталады. Бұз кезең жарақаттан кейін бірден басталып, өліеттенген тіндердің ыдырауымен және ... ... ... ... соң бірден тамырлардың тарылуы пайда болады. Ол бірнеше минуттан кейін, тамырлардың паралитикалық кеңеюіне аусады, соның нәтижесінде тамыр қабырғасының өткізгіштігі ... және ... ... ... ... Ацидоз жағдайында және биологиялық белсенді заттардың әсер етуінен, ... ... тез ... ұлғайып, тамырлардан айналасындағы тіндерге қанның сұйық бөлігі мен қан түйіршіктері ... ... ... ... ... ... тәуліктің ішінде-ақ өліеттенген аймақтың айналасында лейкоцитарлы жиекті қалыптастырып құрайды. Бұл ... ... ... ... ... Шоғырланған нейтрофилдер жасушаішілік протеолиз есебінен фагоцитарлы қызметерімен жүзеге асырылады. Олар лейкоциттердің өлуі кезінде пайда болады және қан мен ... ... ... ... ... ... ... Фагоцитоз бен протеолизді атқарған лейкоциттер өледі. Пайда болған ірің өлген ... ... ... ... бір ... макрофагтармен жұтылады. Макрофагтардың жараның тазаруында маңызы өте зор, өйткені оларда күшті лизосомальді ферменттердің (протеазалардың) жинағы болады. Жараны өмірге қабілетсіз тіндерден ... ... де ... ... ... ... олардың протеолиттік ферменттері үлкен қызмет атқарады. Алайда, патогенді флорамен микробтық ластану өте айқын болса, онда ол жара ... ... ... ... ... ... ... кезеңі жарақаттан кейінгі 2-3-ші күндері басталады. Бірінші кезеңнен екінші ... ... ... шегі жоқ. Жара үрдісінің бұл кезеңін пролиферация немесе дегидратация ... деп ... ... ... капиллярлардың эндотелийі мен фибробластардың ерекше маңызы бар. Грануляциялардың түзілуі жараның ... ... Ол ... ескі ... ... ... жаңа ... және ескі тамырлармен байланыспаған, пролиферацияға ұшыраған эндотелий жасушаларының арасынан жаңадан ... ... ... ... ... ... ... түбінен басталады. Гемодинамикалық факторлар өсетін тамырлардың жалпы бағытын реттеп отырады, капиллярлардың ұштары доға түзіп, пролиферациялық ... ... ... ... ... тін ... болады. Ол - деген сөзден шыққан. Грануляциялық тіннің беті дәнді болады. Эндотелийден басқа, грануляциялық тін фибробластардан ... ... ... талшықтарын түзуге және тыртықтың дамуында маңызы зор. Жарадағы грануляциялық тіннің пайда болу кезеңінде, алмасу үрдістеріне семіз және плазмалық жасушалар ... ... ... ... коллаген синтезімен бірге эластикалық талшықтардың түзілуі де жүріп жатады. Грануляциялық тін тек репаративті ғана ... ... ... ... ... атқарады. Ол токсиндердің сіңірілуін және микроорганизмдердің түсуін болдыртпайды. Грануляциялық тіндердің, тағы да бактерицидті қызметі бар. Ол ... мен ... ... және ... ... ... жүзеге асады. Грануляцияның сипатына байланысты жара үрдісінің ағымын анықтауға болады. Сау грануляциялар ашық-қызыл немесе ... ... ... ... және тұрақты болады, тиіскенде қанамайды. Патологиялық өзгерген грануляциялар - сұр түсті, бозғылт, ... ... ... ... оңай ... ... ... екінші кезеңі 12-30 күннен кейін, жара бетінің грануляциялық тінмен толып, ... ... ... ... ... грануляциялық тін пайда болған соң ғана аяқталады.
Үшінші кезең - ... ... және ... ... (эпителизация) кезеңі. Ол 2-4 аптада кейін басталады. Коллагенді және ... ... ... ... ... ... ... тыртықты тіннің талшықты негізі құрастырылады. Эластикалық талшықтар 4-6 ... ... ... ... ал олардың түзілуі 6 айда аяқталады. Осымен операциядан кейінгі кезеңде науқастардың рациональді физикалық жүктемесінің мерзімі анықталады. Грануляциялық ... ... жара ... ... ... ... ... Бұл үрдістердің біркелкі жүрмеуінің нәтижесінде келлоидты тыртық түзіледі (тыртықты ... тым ... ... ... ... ... атрофиялық тыртық пайда болады. Жаңадан түзілген эпителий қабатында май мен тері бездері және түк қапшықтары ... ... ... ... ... ... баяу жүреді: 2-3 аптадан кейін басталып, 6-7 айда ... ... ... ... оның көлеміне, қоршаған тіндердің зақымдалу дәрежесіне, өліеттенген тіндердің мөлшеріне, жараға түскен микроорганизмдердің санына, ... және ... ... ... ... ... қатар жараның шеттері мен қабырғаларының орналасуына байланысты болады.
Осы факторларды ескере отырып, жараның жазылуы былай бөлінеді: ... ... және ... ... ... ... ... жазылуы.
Жараның біріншілік тартылып жазылуы сызықты жараларда және жараның шеттері мен қабырғалары тығыз түйіскенде байқалады. Мұндай жағдайда репаративті регенерация жара ... даму ... ... ...
Жараның екіншілік тартылып жазылуы жараның шеттері мен қабырғалары бір-бірінен ... ... ... 10 ... көп ... байқалады. Мұндай жаралардың жазылуы іріңді қабыну арқылы барлық кезеңдерді өткізіп жүреді. Өліеттенген тіндер некролизге ұшырап, жара тазарады,оның беті грануляцияға ... ... ... ... ... терінің кішігірім жараларында (терісі сырылғанда,күйікте) болады. Бұз кезде жараның беті кепкен қан, ... және ... ... ... ... жабылады. Ол қорғаныш қызметін атқарады, қабыршақтың астында грануляция мен ... ... Бұл ... ... сайын, қабыршақ жұлынып түсе береді.
Жарақаттарды хирургиялық емдеудің мақсаты - жаралық ... ... ... -алу және ... іріңдеуден сақтау; дамыған инфекциямен және жараның іріңдеуімен күресу; жаралану кезінде бұзылған анатомиялық және физиологиялық зақымдануларды қалпына келтіру болып ... Осы ... ... ... ... ... ... микроорганизмдерге бай кездейсоқ жараларда, міндетті түрде жүргізілуі тиіс.
Тіпті, операциялық ... өзі ... ... болып есептеледі, өйткені оған қоршаған ауадан және науқастың ... ... ... ... ... ... ... жараны емдеудегі кезеңге ЖБХӨ жатады. Оны жасау барысында инфицирленген, өмірге қабілетсіз тіндер кесіліп алынады, бұл жаралық инфекцияның дамуының алдын алады. ... ... ... өңдеудің (ЖБХӨ) ерте, кейінге қалдырылған және кеш түрлерін ... Ерте ... ... ... ... 24 сағат ішінде орындалады, кейінге қалдырылған - екінші тәулікте, ал кеш өңдеуді - 48 сағаттан соң жасайды. ЖБХӨ неғұрлым ерте ... ... оның ... да ... ...
ЖБХӨ - бұл жараның шеттерін, қабырғаларын және түбін инфицирленбеген және өмірге қабілетті бар тіндердің шекарасымен ... ... оның ... бүтіндігін қалпына келтіру болып табылады. Егер жараның өзегі тар жән терең ... онда ... ... кеңейтеді де, тіндердің 0,5-1,0 см-дей қабатын кесіп алып ... ... ... ... теріні, тері асты шелмайын және өмірге қабілетсіз барлық бұлшықеттерді алып ... ... ... ... ... мен апоневроз кесіледі, бұл жараны жақсылап қарауға мүмкіндік береді және ... ... ... азайтады. Зақымдалмаған ірі қан тамырлары, нервтер, сіңірлер ЖБХӨ кезінде сақталуы тиіс, ал жараланған тамырлардың, ... және ... ... ... ... ... Жарадағы бөгде заттарды алып тастау керек. ЖБХӨ-і біріншілік тігіс ... ... ... ... ... ... өңдеу кейінге қалдырылған деп аталады. Оның мақсаты мен орындалуы ЖБХӨ-мен сәйкес ... ... кеш ... ... ... ... ... емес, оны емдеуге бағытталған. Ол 2 тәуліктен кейін (48 сағаттан соң) орындалады. ... ... ... ... жара жуып тазартылады, өліеттенген тіндер кесіліп алынады, қалталар мен ... ... ... ... ... ... ... үшін, тіндердің қабырғасын кеспейді.
1.2 Жара жазушы таңғыштар және олардың түрлері
Адам денесі, белгілі бір органы ... ... ... ... ... ... ... депаталады, мысалы: соғып алу, жаралар, сүйектердің сынуы, мидың шайқалуы және т.б. Терінің жамылғыш қабаты ... ... ... ... бұзылуы жара деп аталады. Жаралар ластанған жөне таза болып келеді. Ядролық ошақтағы барлык жаралар ластанған болады.
Жаралар беткі кабаттағы (терінің жоғарғы ... ... және ... ... асты ... ... терең орналаскан тіндер бұзылады) болуы мүмкін.
Жаралаушы кұрал түрі мен ... ... ... ... жаралардың төмендегідей түрлерін ажыратуға болады:
* кесілген (пышақпен, ... ... шыны ... ... -- жара шеті ажырап, катты қанайды);
* шабылған (балтамен -- ... ... ... ... ... ... (пышақ, шеге, біз, қанжар, айыр, сүңгі-найзамен -- кейде терең болуы мүмкін, ішкі ... ... ... ... іш қуысы зақымдануы ыктимал);
* соғылған және т.б.
Жаралар ок тиген (оқтык, жарыкшақтық жөне т.б.), ... ... (ок ... ... тіндерді тесіл етіп, кірер жөне шығар тесік жасаса) немесе соқыр (ок немесе жарықшақ тіндерде қальш койса, яғни денеде жаттекті зат ... ... ... Оқ ... жаралардың ерекшелігі -- бұл кезде ірі кан ... ... ... жөне ... ішкі ... ... іш, бас сүйегінің іші, буындар) жараланғанда енген (өткен) зақымданулар болады. Кейде аралас зақымданулар болуы мүмкін, яғни ... ... ... түрлерімен (күйік, сөулелену ауруы жөне т.б.) кабаттасып келеді.
Кез ... ... ... әр ... ... ... ... Қан тамырлары жараланса, нөтижесінде, міндетті түрде кан кету байқалады, ол кейде қатты болып, адам өміріне қауіп төндіруі ... ... қан кету ... ... ... ... жеткіліксіздігі күшейіп, өлімге әкеп соқтыруы ықтимал. Ауқымды закымданулар -- жаралар, сыну, күйік кезінде ... ... шок деп ... ауыр ... ... жиі кездеседі. Шок өте күшті ауырсыну тітіркендіргіштері, қан кету және ... да ... ... нерв ... козуы нәтижесінде пайда болады.
Қан кетуден баска әрбір жара үшін ең кауіптісі -- ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі.
Микробтар жараға жаралану кезінде (алғашқы инфекция) немесе алғашқы ... ем ... ... ... ... бүзу (екіншілей қайталанған инфекция) салдарынан түседі. Бір жағдайларда ірің туғызатын ... ... ... ... ... микробтар стафилококтар, стрептококтар), ал кейде тілме ушығуы жүреді (қалшылдау, дене ыстығыньщ көтерілуі, жара айналасының қызаруы, оның шеттерінің тегіс еместігінің анық ... ... ... ... дамитын тағы бір кауіпті ауру -- сіреспе (жараның сіреспе таяқшасы бар топырақпен ластануы). Клиникальщ ... ... ... ... ... қалуы, тыныс алу мен жүрек жұмысының бұзылуы, шайнау ... ... ... тыныс алу мен кіші дәретке отырудың қиындығымен сипатталады. Соңғы екі ... ... жөне ... қарсы сарысу егу қолданылады.
Жаралану кезіндегі алғашкы көмек көрсеткенде, қан кетуді ... ... ... ... ... ... ... үшін дененің закымданған бөлігін иммобилизациялау (тұрақтандыру) жұмыстарын жүргізу керек.
Қанды уакытша тоқтату -- алғашқы медициналық жәрдем керсету ... ... ... бірі және қан кетудің түріне байланысты оның тәсілдері таңдалады.
Шоктың пайда болу себептері және оның ... ... -- ... ... жауап ретіндегі күрделі реакциясы. Ол ауырсыну және рефлекторлык тітіркендіргіштер салдарынан туындайды. Шок кезінде орталык нерв жүйесінін жұмысы тежеледі, ... ... және ... алу жүйесінің қызметі бұзылады, артерия кысымы күрт төмендейді және зардап шегушінің жалпы жағдайы ауыр болады.
Шок себептері әр алуан. Шок, ... ... ... аукымды мылжалануы, кеуде жөне қуық куысы мүшелерінің немесе ірі нерв тармақтарының зақымдануы, сүйек-терінің жарықшақтанып сынуы, уатылуы, аяқ-қолдың жұлынып ... ... ... ... күю, ... ... және т.б. ... жарақаттар кезінде байкалады. Оның себептері: салкындау, едәуір көлемде қан кету, сәуле ауруы, ашыну, шөлдеу, титықтау, зардап шегушіні селкілдегіш ... ... ... ... (мысалы, сынықты) нашар орау, жүйке бұзылуы болуы мүмкін.
Шоктың 2 фазасы ... ... ... ... ... -- ... зақымданушы мазасызданып, ыңырсиды, көп аунақшып, қозғалады, тамыры қарқынды соғады. Бұл фаза ... өте ... ... ... ... фазаға ауысады -- самаркаулык, бозару, суық тер ... ... алуы ... ... кан ... төмендейді.
Зардап шегуші есінен танбауы да мүмкін, бірақ еш нәрсеге назар аудармайды немесе ... өте ... ... шегушіні альш шыққанда және тасымалдағанда үнемі бакылау жасау және ... ... ... ... дер ... көмек көрсету кажет. Есінен танған зардап шегушіні сау жағына (бүшріне) немесе етпетінен жатқызу керек.
Жарақаттық шок белгілері:
* қоршаған ортаға карым-катынасы ... ... ... ... ... ... қабаттарының бозаруы;
* карашықтың үлкейіл, көздің шүдірейіп кетуі;
* әлсіз жөне жиі, кейде қылдай тамыр соғысы;
* тыныс ... ... ... ... ... болмауы;
* дене температурасының (32 -- 30°С-ка дейін) және
* артериялық қан қысымының төмендеуі;
* ... ... ... қалуы, кейде
* шөлдеу, кұсу немесе жүрек айну белгілерінің болуы.
Шок ... даму ... ... оның ... ... ерте ... соң ... жөне екінші немесе кеш (2 -- 6 сағаттан кейін) шок ... ... ... Шок ... ... жөне ... (кан кететін, сәуле ауруымен бірге) болады. Алғашқы шоктың өтуін екі фазаға белуге болады: қозу (кысқа мерзімді жөне тұрақсыз) жөне сезімсіз ... ... өмір сүру ... қажу белгілері).
Жарақаттық шок ауырлыгына қарай төртке бөлінеді:
1) жеңіл -- аурудың жалпы жағдайы қанағаттанарлык,бозарған, тамыр соғысы минутына -- 90 -- 110. ... ... ... 90 -- 100 мм ... ... орта -- аурудың жалпы күйі ауыр, бозарған, кейде мазасызданады, теріні суык тер басады, ... ... ... -- 110 -- 130 рет. ... ... 70 -- 85 мм сынап бағанасы;
3) ауыр -- аурудың жалпы жағдайы өте ауыр, тамыр соғысы минутына -- 130 -- 160 рет, ... ... ... ... ... Артериялық кысымы 60 -- 70 мм сынап бағанасы және одан төмен;
4) ақтық немесе жанталасу жағдайы -- ... ... ... ... өте әлсіз, тіпті санауға келмейді. Артериялық қысымы төмен түсе береді (50 мм сынап бағанасынан төмен немесе анықталмайды), ... алуы ... және ... ... ... ... көбіне өлуге душар етеді.
Жарақаттану кезіндегі алғашкы медициналык жәрдем (АМЖ) ... ... -- қан ... ... болса да), жараны ластанудан және оған микробтардың түсуінен сақтау, зардап шегушінің ауруын бәсеңдету. Алдымен жарақаты бар дене бөлігі жалаңаштандырылады. Киім не ... ... ... ... оны тігісі бойынша сөгеді. Екінші жұпка түспес үшін жараны саусакпен немесе аспаппен қарауға тыйым салынады. Асептика ережелерін қатаң сактау керек.
Қан ... ... мен ... ... ... ... үшін ... жараға стерильді (асептикалық) таңғыш кою арқылы жүзеге ... ... ... жара шетіне 2 рет йодтың спиртті ерітіндісін жағады, ал ол жоқ болса, шетін этиль спиртімен, арақпен немесе одеколонмен сүртеді. Жара ... киім ... ... басқа денелерді (бос жаткан) еппен жара бетіне тигізбей алады. ... ... ... ... алмау керек, өйткені ол қан кетуді күшейтіп, жұқпа түсіруі мүмкін. ... ... ... ... ... коюға жеке танғыш пакеттер (ЖТП) немесе алдын ала дайындалған ... ... ... ... ... және ... қабыққа оралған екі макта -- дәке жастықша мен бинт түріндегі стерильді (кейде антисептикалық зат ... ... ... ... ... ... ... бинт бойында қозғалады (таңғышты бекітуге арналған), ал екіншісі бинттін бос ұшына бекітілген. ... ... ... ... ... ... ал содан кейін қағаз қабьщты ашады. Оң қолмен ораманы, ал сол қолмен бинт ұшын ... ... ... да, ... ... Оқ тесіп өткен жаралар кезінде жастықшанын бірін жараның кірер тесігіне, ал екінпгісін шығар тесікке қояды. ... ... ... ... ... ... ... негізгі ереже -- таңғыштың жараға салынатын ішкі бетіне қол ... ... беті ... ... ... ... көрсету кезінде асептикалық таңғыштар да қолданылуы мүмкін, олар ендірісте төмендегідей ... ... ... ... (65 х 43 см) мен оған ... ... ... баудан тұратын үлкен асептикалық таңғыштар;
2) мақта-дәке жастықшаларынан (56 х 29 см) және дәке ... (14x7 см) ... кіші ... ... қан кету ... оны уақытша токтату шараларын жасау керек. Жұмсақ тіндердің аукымды жаралануы, сондай-ақ сүйектер мен буындар зақымдануы кезінде аяқ-колды тасымалдау үшін орнықтырып ... ... ... ... ... ... зардап шегушіге промедол (морфин) салады. Егер жараланушы бойынан жарақаттық шок немесе көп кан кету салдарынан жедел қан аздық белгілері ... ... ... ... ... ... ... адамға сіреспеге карсы алдын ала егу жұмысын жасау, антибиотиктер салу жөне өмірлік көрсеткіштері бойынша шұғыл ... ... ... ... әр алуан және көп кездесетін іріңді аурулардың (іріңді, ұшығу, терінің тілме ... әр ... ... ... жөне ... ... панарицит, сепсис) пайда болуьша себеп болады. Бұл жағдайда алғапщы медициналык жөрдем көрсету: құрғақ немесе мазь (жұқпамайлы) жағылған таңғыш ... ... ... -- ... ... тетрациклин) салу, аяқ-колды (үшкіл орамалмен, жақтаумен) таңып тастау, АМЖЖ-ға жіберу. ... ... ... ... ... ... ... кезде, зардап шегушіні дереу маман-дандырылған ауруханаға жіберу, алғашқы ушығу ошағына таңғыш салу, ал оны аяқ-қол аумағында тұмшалау кезінде ... ... ... ... келген зақымдану кезінде медициналық жөрдем көрсеткенде, сіреспенің алдын алу маңызды міндет ... ... жөне ол тері ... ... ... ... анатоксин егу жұмыстарын жүргізуді қамтиды. Әрбір жаралыға сіреспеге ... ... 1 ... ... яғни 3000 АЕ ... ... егеді. Егер жара үлкен болса жөне топыракпен немесе киім жұлмаларымен ластанса, онда 2 профилактикалық доза (6000 АЕ) ... Ауыр ... ... ... 7 ... ... ... егеді. Басқа жараланулардың бөрінде сарысумен бірге бір мезгілде дененің басқа бөлігіне кеш ... ... ... ... алу үшін тері астына 1 мм сіреспелік анатоксин 5 -- 6 күннен кейін қайтадан 2 мл ... ... Үш ... дейінгі балалар жараланғанда сары судың -- 750 АЕ, ал үш жастан жоғары балаларға -- 1500 АЕ ... 13 ... ... ... ... рет -- 0,5 мл ... анатоксин, екінші рет, 5 -- 6 күннен кейін -- 1 мл, яғни ересек адам дозасының жартысын егеді. ... ... ... ... ... ... ... керек. Сақтандыру тұрғысында оған бұлшьщ ет ішіне гангренаға карсы сары су коспасын (100 -- 150 мл ... ... ... -- 30000 АЕ) егу, жүмсақ тіндердің аукымды зақымдануы мен сынык кезінде (өсіресе топыракпен, нөжіспен ластанғанда) антибиотиктер колдану ... жөне дер ... ... ... ... өңдеу керек.
Жарақаттық шоктың пайда болуының алдын алу. Әр түрлі зақымдану ... ... ... аса ... Бұл жерде жоғарыда айтылған шоктьщ дамуына жағдай жасайтьш барлык факторларды ескерген жөн. Кез келген жаракат (әсіресе ауыр) ... ... жене кан ... ... үшін барлық мүмкіндікті пайдалану қажет. Сондай-ақ, шоктың туындауына жағдай ... ... ... шөлдеу, ерекпу, козу, толку сияқты факторларды жою өте маңызды. Шоктан сақтандырудың маңызды іс-шаралары қатарына сынықты дер кезінде жөне жаксылап ... ... кан ... ... ... дұрыс тасымалдау жатады.
АМЖЖ көлеміндегі іс-шараларға мыналар енеді:
1) дененің: зақымданған бөлігін таңып тастау (жара немесе күйік бар ... ең ... ... ... ал ... қан ... қан токтатқыш жгут салу керек);
2) зардап шегушіні жылыту (ыстық сусынды іш куысы органдары ... ... ... ... ... ... жылтқы қою);
3) тері астына промедол (2% ерітіндінің 1 мг) немесеморфин (1% ерітіндінщ 1 мл), кофеин (10 % ерітіндінщ 12 мл), ... (1 % ... 1 мл ... ... ... тыныштық сақтау керек.
Жараға таңғыш не жақтау кою кезінде, алдымен, шок жағдайында жатқан аурудың сыну бөлігіндегі киімін қию керек. Содан соң жапа ... тез ... ... немесе таяу ауруханаға жібереді. Мұндай шұғыл тасымалдаудың алдында 20 -- 30 ... ... ... тері ... 1 -- 2 мл 1 %-дық ... ... немесе басқа наркотик енгізу керек.
Закымданған жерге (аяқ-колға) алдын ала ... қан ... жгут ... ... ... ... ... жгутты алу кезінде қанға зақымданған тін бөлінісшщ улы өнімдер (токсемин) түсуі нөтижесінде шок ... ... Шок ... ауру ... ... ... ... қажет етеді жөне оны мүмкіндігінше дөрігердің бақылауына өткізген дұрыс.
Асептика және антисептика туралы түсінік
Жараға жұқпаның ... кез ... ... жиі ... жөне кауіпті асқынуларының бірі болып табылады. Міне, сондықтан да барлық ... ... ... жара ... ... алу (сактандыру) қағидасына тіреледі. Жараның беткі кабатына ... ... ... ауру ... микробтар болмау керек, (стерильдену кажет), сондай-ақ жарага түскен микробтарды барынша әлсірету кажет. Жара жұқпасының алдын алу және ... ... үшін ... ... ... жұқпадан сақтандырудың біртұтас жүйесін кұрайтын асептика мен антисептиканың әр алуан төсілдері қолданылады.
Микробтарды жараға түскенге ... ... ... ... оны ... ұшыраудан сақтайтын іс-шаралардың (жара жұкпасынан сақтандыру өдістері) жиынтығы асептика деп ... ... ... ... ... тиетін нөрсенің бөрі микробсыз, яғни стерильді болуы тиіс. Асептикаға қол жеткізу үшін, негізінен, микробтар үшін қатерлі ... ... ... қайнату аркылы стерильдеу) және кейде әр түрлі химиялық заттар (спирт, йод), ... ... ... газдар, иондаушы сәулелену пайдаланылады.
Жарадағы микробтар санын азайтуға немесе ... ... ... іс-шаралар жүйесі антисептика деп аталды.
Антисептиканың төмендегідей түрлері ... ... ... ... ... ... хирургиялық өңдеуден өткізу);
* физикалық (жараға ылғал тартқыш мақта-дәке таңғышын ... ... ... ... ... ... ұзын жолағы түріндегі тампон немесе резина немесе пластмасса түтік түріндегі ... ... ... ... ауа ... ... ашык әдісімен кептіру).Осылайша микробтардың өмір сүруі мен көбеюіне кедергі келтіретін ... жөне ... ... ... улы ... ... сіңуін азайтатын жағдайлар жасалады.
* химиялық (бактериологиялық әрекеті микробтардың дамуы мен кебеюін басып тастайтын жөне бактерицидті әрекеті -- ... ... ... ететін антисептикалық заттар колдану).
1.3 Таңғыштардың құрамы мен қасиеті
Жара инфекциярынан ... ... ... ... ... йод, ... ... асқын тотығы бар жергілікті антисептиктер қолданылады.
Бүгінгі күнде құрамында күміс бар жоғары әсерге ие антисептикалық таңғыштар жақсы екендігі ... HRFS ... ... ... ... ... йодты пастасы және күміспен барьерлік жабылған құрамында күмісі бар марлілер және альгинаттар шектелді. ... ... ... ... ... ... ... күміс альгинатына таңдау берілген, себебі оның беті сіңіру мен микробтарға қарсы әсері бар қасиетіне ие. Беті ... ... ... ... мөлшерін азайтады, бірақ қуыстарда пайдалануға жарамды емес. Дәке таңғыштарында күмістің концентрациясы аз ... және ... ... ... ... жиі ... ... жараларды микробтарға қарсы өңдеу үшін ең дұрысын йодты паста деп санаған, себебі инфицирленген жараларды емдеуге пайдаланған. Йод пастасы жаңа ... ... үшін ... ... бірақ құрғақтарды қосымша сұйықтықпен қамтамасыз етпейді. Одан басқа йод ... ... без ... ... ауыр ... ... бар ... сай болмайды.
Аяқтың клиникалық инфицирленген құрғақ диабеттік жаралар және бөлінулері аз жараларды өңдеу үшін медициналыө бал байлаушытарды ... ... ... ... - ... - іс) - ... салуға нұсқау беретін, зақымдануды және адам ауруларын дұрыс емдеу үшін бағытталған, жалпы ... бір ... ... ... ... ... және ... орта әсерінен тері бетінде дамитын патологиялық өзгерістерден сақтау мақсатында жүргізілетін әрекеттер жиынтығы жатады. Бірақ ... ... кең. ... ... ... ... веналардағы қан айналуды тоқтату мақсатында тамырларды басу әдісі, сонымен қатар, науқасты тасымалдау үшін иммобилизацияны қамтамасыз ететін орау әдісі және ... ... ... ... ... ... ұзаққа созылатын емдеу әдістері жатады.
терминін негізінде емдік таңғышты салу және алмастыру үрдісі жатады. Осы ... ... ... кеңінен қолданылады. Хирургиялық бөлімнің машықтану жұмыстарында және ... жиі ... бұл ... емес және де ... ... ... сай ... айта кеткен жөн.
Жұмсақ дәкелік орағыш (бинт) таңғыштарын сипаты мен тағайындалуына қарай келесі түрлерге жіктеуге болады:
* қарапайым жұмсақ таңғыш
* ... ... ... ... ... таңғыш
* транспорттық
* емдік
4) коррекциялайтын таңғыштар
Таңғыштарды бекіту әдісіне және бекітуге арналған заттардың түріне ...
* ені ... ... ... ... ... түтікті орағыштар
* көлемі мен диаметрі әртүрлі торлы дәкелік орағыштар
* эластикалық орағыш
* орамал тәрізді орағыштар
* ... ... ... таңғыш аяқ, қолдың бір бөлігіне немесе бүкіл аяқ - қолға салынады. Ал денеге, жамбасқа, бас пен ... ... салу ... ... ... Осы аймақтарға қазіргі уақытта бекіту заттарының жаңа түрлері өндірілуде, олар негізгі талаптарды қанағаттандыра алады.
Таңғыш заттар мен операциялық жапқыштарды залалсыздандыру. ... ... ... ... таңғыш заттар мен операциялық жапқыштарды залалсыздандыру үшін, оның физикалық және ... ... ... ... заттың барлығы қатал тексеруден өтуі керек, себебі микроорганизмдерден толық ... ... - ... мен тігіс жіптерінде патологиялық сұйықтықтар немесе қан қалып қойған жағдайда, операциядан кейін кездейсоқ ... ... ... мүмкін. Физикалық әдістерді термиялық жолмен іске асыраы - күйдіру және қайнату, бу қысымымен залалсыздандыру ... ... ... ... ... ... залалсыздандырулар бар.
Таңғыш заттар мен операциялық жапқыштардың түрлері:
* дәкеден жасалған шариктер;
* тампондар;
* салфеткалар;
* турундалар;
* бинттер;
* мақта - ... ... ... ... залалсыздандыру алдында дайындайды. Таңғыш заттар қайтадан пайдаланылмайды, ... ... ... ... жою ... ... заттарды бикстерге салып, автоклавта залалсыздандырады. Санауға оңай болу ... ... 50-100 ... бір ... ... ал ... мен ... 10 данадан орап салады. Операциялық жапқыштарға - хирургиялық халаттар, ақжаймалар, сүлгілер жатады. Олар мақта матасынан жасалынуы керек. Бұл ... ... рет ... ... ... соң, ... ... бөлек жуылуға тиіс. Таңғыш заттар мен операциялық жапқыштар автоклавта айтылып кеткен тәртіппен залалсыздандырылады.
Таңу тәртібі
1) бинтпен солдан оңға ... орау ... дәке ... ... жерден бастап, жараға қарай салу керек;
3) таңу ... дәке ... ... ... ... керек және таңғыштың келесі қатары алдыңғысының жартысын немесе 2/3 бөлігін жабу керек;
4) ... ... және ... ... ... болғандықтан, дененің немесе аяқ - қолдың жіңішке жерінен оралуы керек;
5) аяқ, қолдың конус ... ... ... салу ... дәке ... ... ... отыру керек;
6) дәке орағышының ұштарын жараның үстіне немесе дененің бүгілетін бөліктеріне байлап салуға болмайды;
Таңғышты басқа байлағанда, оның соңғы ... ... мен ... ... ... ... ... білектің төменгі 1/3 бөлігін айналдыра байлайды. Дайын таңғыш өзіне тиісті міндетін атқаруы керек (бекіту, иммобилизация, қансырауды тоқтату т.б.). ... ... ... ... ... ... шина, салфетканы аяқ, қолда уақытша бекіту үшін жасалады. Аралары таңғыштың еніндей етіп, спираль тәрізді орайды.
2. Циркулярлы және ... ... ... ... әрқайсысы алдыңғысының 2/3 бөлігін жауып тқрып оралады. Аяқ - қолдың ... ... ... ... ... аяқ, ... осіне көлденең бағытта оралады. Жуандығы біркелкі болмаса, бинт орамдары қиғаш оралады, ал дененің шығып тұратын жерінде сол қолдың саусақтарымен бүгіп, ... ...
3. ... немесе 8 тәрізді таңғыш. Тізе шынтақ және тілерсек буындарына, мойын немесе кеудеге жасауға ыңғайлы. Таңғыштың бекітуші ... ... ең ... ... бастап оралады, содан соң дәке орағышын буыннан жоғары және төмен айқастыра орайды.
4. ... ... ... ... культяға салады. Циркулярлы таңудан басталады, орам тұқылдың ұшынан жоғары оралып, бүгіліп, оны ... ... ... Орамдар тұқыл жабылғанша салынады. Соңында циркулярлы ораммен бекітіледі.
5. Сақпанша таңғыш. Мұрынға, иекке, бұтаралыққа салынады. Оны ... қиын ... Ол үшін ... 50 - 60 ... дәке орағышын алып, екі шетінен 10 - 15 см-ге дейін кесіп, ... ... ...
6. ... тәрізді таңғыш. Бұл үшбұрышты матадан жасалатын таңғыш. Орамалдың ұзын бөлігі таңғыштың ... ал оның ... - ... ... ... мен ... ... соңғы бөліктері болып табылады. Орамал тығыз жанасуды қамтамасыз етпейді, дегенмен, алғашқы көмек көрсету кезінде, дене ... ... ... ...
7. Дезо ... Бұл ... ... тұлғаға бекіту үшін қолданады. Бірінші қатарды, әрқашан, денені айналдыра сау ... ... ... ... ... Таңғыштарды салар алдында қолтық астына арнайы бума қояды. Бірінші орамды емізіктердің астынан сау қол жақтан зақымдалған қолға ... оның ... баса ... ... ... орам сау ... ... кеуденің алдыңғы бетімен қиғаш бағытта ауру иық үстіне, содан кейін ... ... ... ... ... шынтаққа барады. Үшінші орам білек арқылы алдыңғы бетімен сау жағындағы қолтық ... ... ... Төртінші орамды - кеуденің артқы жағын орап, ауру иықтың үстінен өткізіп, иықтың алдыңғы бетінен тік төмен түсіреді және ары ... ... ... ... сау ... асты ... дейін байлайды. Осы кезекпен барлық орамдарды қайтадан қайталайды.
8. Вельпо таңғышы. Дезоға қарағанда қарапайымдау болып келеді. Ауру қолды шынтақ ... ... ... ... сау иықтың үстіне қояды. Қолтық асты ойыққа үлкен емес мақта - ... ... ... Дезо таңғышынан ерекшелігі, бірінші орамды арқаның ортасымен жарақаттанған жағынан сау жаққа ... ... ... ... ... қиғаш етіп, ауру иыққа қарай орайды. Оны айналдыра төмен қарай тік түсіп (үшінші орам), шынтақтың ... қоса ала ... де, сау ... қолтық астына дейін жеткізеді.
9. Желімді таңғыш. Бұл таңғыш кең таралған, ыңғайлы, экономикалық ... ... ... болып келеді. Көптеген қабыну үрдістері кезінде қолданылады. Таңғышты БФ-6, клеол желімдері ... ... ... ... жұқа ... ... дәкеге немесе теріге жағады. Клеол немесе БФ-6 асептикалық және операциядан ... ... ... ... ... ... таңғыш. Медицинада лейкопластырь жаңадан пайда болған, таза жараларды ... орта ... ... және ... ... үшін ... ... қатар, лейкопластырь жара шеттерін жақындату мақсатымен грануляцияланған жараларды емдеуге пайдаланады. Бұл олардың аз ... ... ... ... жасайды. Балалар тәжірибесінде лейкопластырлық созу аяқ, қолдыңсынуы кезінде, қаңқалық созуларды алмастырады.
Жарақаттың ... ... ... ... ... ... таңғыштар. Кішігірім жарақат алғанда, сақпанша таңғышын салады. Жарақаттың көлемі үлкен болғанда, науқастың ес-түссіз жағдайда түсуі және тыным таппағанда, оған ... ... ... ... ...
1) ... қалпағы (қайталамалы таңғыш)
2) Тақиялы таңғыш (чепец).
3) Бір көзге арналған таңғыш
4) Екі көзге арналған таңғыш.
5) Сүт безіне салынатың ...
6) Іш пен ... ... ... ... ...
7) Аяққа салынатын таңғыш.
8) Табанға салынатын таңғыш.
Түтікті - эластикалық орағыштан жасалатын таңғыш
Түтікті - эластикалық орағыш ... ... мен ... ... дененің әртүрлі жерінде таңғыш заттарды жақсы ұстап тұрады. Өлшемі алуан ... ... бар, ... саусақтан бастап, көкірек пен ішке дейін салуға болады. Сонымен қатар оларды әртүрлі етіп құрастыруға ... ойық ... ... немесе Т-тәрізді таңғыштарды салғанда пайдаланады.
Жарақаттарға арналған ... ... ... ... ... ... қанды тоқтату және жарақатты сақтау үшін қолданылды. Қаіргі таңда ғылымның дамуына орай ... ... ... ... әр ... ... ... үшін бағытты және дифференцирлі қолданудың жаңа мүмкіндіктері ашылды.
Жарақаттың оптимальды жазылуын қамтамасыз ететін жағдайлар:
- Жарақат бетінің ылғалдығы
- Жарақат ұлпаларында ... ... ... экссудатының жоқ болуы
-Сыртқы травмирленетін әсерден сақтануы
-Екіншілік инфицирленуді болдырмау
-Жылу жоғалтудан сақтану
Осыған байланысты жарақат таңғыштарына қойылатын талаптарқалыптасты:
- Жарақат экссудатын және оның ... ... ... ... ... бетінде оптимальды ылғалдылықты қамтамасыз ету
-Жарақат және атмосфера арасында адекватты газ алмасуды қамтамасыз ету
-Жылу жоғалтуды болдырмау
-Екіншілік ... және ... орта ... ... алдын алу
-Токсикалық қосылыстардың болмауы
-Жарақат бетіне байланысты антиадгезивті қасиеттерге ие ... ... ... ... ие ... Тез жанғыш болмау
- Ұзақ сақталуы
Қасиеттеріне байланысты жарақат таңғыштарын келесідей ... ... ... ... емдік препараттар бар
4) Атравматикалық
Индивидуальды, стерильды көміртекті сорбентті таңғыш пакеттері, жарақаттан патологиялық ... ... ... ... талшықтары арқасында антимикробты қасиетке ие. Сорбенттер организмнен әр ... ... ... ... ... ... ... үлкен класы. Әр сорбент белгілі бір заттарды ғана (мысалы, су, сұйық зат, қышқылдардың, сілтілердің сулы ерітінділері) белгілі ... ... ... Сорбентті таңғыштар біріншілік медициналық көмек кезінде және үй жағдайында емдік қасиет көрсетеді. ... ... ... ... дала немесе үй жағдайларында қолданылады. Көміртекті сорбент ... ... үшін ... ... ... ... ... таңғышардың емдік қасиеттері:
- Жарақат секретін жақсы сіңіріп алады, сонымен қатар ... және ... ... бактериалды таралуын төмендетіп, микроорганизмдерге байланысты сорбционды эффект көрсетеді. Экссудат иістерін толықтай кетіреді.
- Көміртекті сорбент таңғыштары жарақат ... алып ... ... атравматикалық қасиеті бар.
- Көміртекті сорбент таңғыш жарақатта 7 күнге дейін тұра алады.
- Беткі және ... ... ... ... ... жарақаттарға пайдаланады.
- Гранулирлеуші жарақаттарды аутодермопластикаға дайындайды.
Таңғыштардың құрамы мен қасиеті. Жаралар мен күйіктерді емдеу қазіргі күнге дейін ... ... ... бірі ... ... ... ... заманда өмір сүріп жатқанның өзінде жарақаттанған және күйген науқастардың саны өте көп. Бұл мәселені шешуде жергілікті емдеу әдісі маңызды орын ... ... жара ... ... ... травмадалардан, сырттан инфекцияның енуінен сақтауы қажет, жарадан бөлінген экссудатты сіңіріп алуы және оның ... ... ... қалуының алдын алуы қажет. Важное место в решении этой проблемы занимает ... ... ... ... дамуына кедергі жасауы және жазылу процесстерінің жылдам жүруін ынталандыруы қажет. Олар қолданыс үшін ... ... оңай және ... орналастырылуы және жаңартып таңу кезінде оңай алмастырылуы қажет.
Көптеген емдік таңғыштар антигенділікке және аллергендікке ие емес, және жазылу процесстерінің жылдам ... ... ... Өзге дәрі-дәрмектермен және физиологиялық белсенді заттармен оңай үйлеседі.
1.4 Таңғыштарды жара ... ... ... ... ғасырлар бойынажара таңғыштар ең алдымен жараны қорғау және қанды тоқтату ... ... ... [2]. ... ... ғылымның жетістіктерінің арқасында жара жазушы жаңа таңғыштардың қасиеттерін жараның жазылу процесінің ... ... ... ... және ... ... қолданудың жаңа әдіс тәсілдері пайда болды [7].
Жараның қалыпты жазылуын қамтамасыз ететін шарттар мыналар болып табылады [23, ... Жара ... ... ... оттегінің жеткілікті болуы;
-Жара экссудатының шектен тыс мөлшерде болмауы;
- Сыртқы травматикалық әсерлерден қорғалуы;
- Екіншілік ... ... алу;
- ... тыс жылу ... қорғау;
Осыдан қорытынды жасай келе, жара таңғыштарына қойылатын ... ... [43], олар ... ... тиіс:
- Артық жара экссудатын және оның токсикалық компоненттерін тиімді жою;
- Жара беткейінде оптимальді ылғалдылық деңгейі жасалуына ... ...
- Жара және ... ... қалыпты газалмасуды қамтамасыз ету;
- Жылу жоғалтуды болдырмау;
- ... ... және ... орта ... ... алдын алу;
- Токсикалық (уытты) қосындылары болмауы керек;
- Жара беткейіне қатысты антиадгезивті қасиеттерге ие болу;
- Жақсы перделену;
- ... ... ... ... болуы;
- Тез жанатын болмауы тиіс;
- Ұзақ мерзім ... ... ... жара ... төрт топқа бөлінеді;
1) сорбциялық;
2) қорғаныштық;
3) құрамында дәрілік препараттары бар;
4) атравматикалық.
Сорбциялық таңғыштар. Таңғыш материалдардың ... ... үшін ... ... ... олардың сорбциялық қасиеттеріне негізделген [2]. Үлкен жаралар айтарлықтай көп мөлшерде жара экссудатын өндіреді - тәулігіне 0,35 мл/см дейін. ... ... ... ... жара беткейінен некротикалық ұлпалардың ыдырауының токсикалық өнімдерінің кері қарай организмге ... ... ... ... Бір ... Na+ и K+ ... элиминациясы салдарынан осмостық қысымның қалпына келуі қамтамасыз етіледі, соның арқасында ұлпалар деструкциясы деңгейі ... Жара ... ... ... ... сіңіріп алу жылдамдығына және таңғыш материалдың беттік көлеміне тәуелді [43]. Бірінші қасиетінің маңыздылығы аса жоғары және таңғыш материалдың табиғатына ... ... ... ... ... ... ... таңғыш астында тез таралып кетеді, тері мацерациясына және жарада қабыну процесстерінің активациялануына алып келеді [10].
Тиімді сорбциялық-белсенді таңғыш құралдарға гидроколлоидты таңғыштар ... [15, 45]. ... ... ... ... - ... (Германия), аз инфекцияланған және инфекцияланбаған жараларға арналған гидроколлоидты таңғыштар. Таңғыш материалдардың жарақаттарды емдеу эффективтілігі ... ... ... негізделген. Үлкен жарақаттар эксудат мөлшерін тәулігіне 0,35 ... ... ... Жарақат бетінен экссудатты жою некротикалық ұлпаның ыдырауынан ... ... ... ... кері ... ... үшін қажет. Na+ және K+ иондарының элиминациясы нәтижесінен осмостық қысым қалыптанады, нәтижесінде ұлпалар деструкция дәрежесі төмендейді. ... ... ... ... ... сіңіру жылдамдығына және таңғыш материалдың сорбциялық сыйымдылығына тәуелді. Бірінші қасиеті ең маңызды болып ... және ... ... ... ... Гидрофобты материалдарды қолдану кезінде экссудат сорбцияланбай, таңғыш астында тез ... да ... ... және ... ісік процестерінің активизациясына әкеледі. Медицинада кең қолданылатын классикалық сорбенттер целлюлоза және оның өнімдері. Целллюлозды ... ... ... және ... ... қағаз түрінде шығарылатын А медициналық маркалы алигнин ... ... ... ... ... ағаштан химиялық жол арқылы алады. Алигниннің капилярлығы 30 минутта 85 мм ал суды жұтуы 1200%. ... ... ... ... оның ... төмен механикалық тұрақтылығы және ылғалдану кезінде жылжуы. Сорбционды таңғыш материал ретінде Полифепан қабаты ұсынылды, ол лигнинді өңдеу кезінде ... ... ... ... ... ... келеді. Бұл материал жарақат экссудатын жұтумен қатар, микроорганизмдерді де ... ... ... ... қасиеттері: Жарақат секретін жақсы сіңіріп алады, сонымен қатар жарақаттын және трофикалық жаралардың бактериалды таралуын төмендетіп, микроорганизмдерге байланысты сорбционды эффект ... ... ... толықтай кетіреді.
- Көміртекті сорбент таңғыштары жарақат бетінен алып тастау кезінде атравматикалық қасиеті бар.
- ... ... ... ... 7 ... дейін тұра алады.
- Беткі және қалдық күйік жараларын емдейді
- Инфицирленген жарақаттарға пайдаланады.
- ... ... ... дайындайды [45].
Қорғаныштық таңғыштар. Қорғаныштық таңғыштар жараға микроорганизмдердің ... ... ... қызмет атқарады [34], сондай-ақ ылғал мөлшерінің бір қалыпта сақталуын қамтамасыз етеді. Мұндай ... ... кей ... ... ... ... серпімді полимерлі қабықша болып табылады. Бұл таңғыштар шартты түрде екі топқа бөлінеді [18]:
1) дайын ... ... ...
2) ... жара ... пайда болытын жабындар.
1.5 Жара жазушы таңғыштардың медицинада маңыздылығы
Медициналық практикада протеолитикалық ... ... ... ... емдеу үшін қолдану тәсілі көптен белгілі. Алайда ферменттік препараттар қымбат әрі аз кездеседі, ... ... ... ... ... жара ... құрамындағы ингибиторларға, рН пен температураның өзгеруіне қатысты тұрақсыз болып келеді. Жараға ... ... ... тез арада инактивтенеді, осыған байланысты емдеу процесінде көп мөлшерде ферменттер шығыны талап етіледі.
Іріңді және инфекциялық жараларды емдеу барысында ... көп ... ... ... ... үшін әрі жара ... әрі ... әсерлері бар жаңа терапевтикалық таңғыш материалдар жасап шығарылған.
Антимикробтық қасиеті бар жара таңғышты жасау үшін құрамында целлюлозасы бар текстильдік тасымалдаушыны ... ол ... ... ... ... дәке ... мүмкін. Аталған текстильдік тасымалдаушыны көпшілік жағдайда натрий периодаты ерітіндісін қолдана отырып активтендіреді, аталған ерітіндіде біраз уақыт ұстайды, сумен шаяды және ... ... ... ... ... ... модификациясы нәтижесінде целлюлоза талшықтарының молекулалық құрылымы өзгереді және реакцияға қабілетті альдегидтік топтар қалыптасады, оларға ... ... ... ... амин ... ... трипсин қосылады.
Медициналық практикада антимикробтық препараттарға айтарлықтай мән беріледі, ... ... ... Ag, Au, Pt, Pd, Сu и Zn ... Зерттеу материалдары мен әдістері
2.1 Зерттеу материалдары
Зерттеу материалы ретінде қазіргі ... ... ... ... құрамында әртүлі антимикробтық қасиетке ие қосалары бар жара ... ... ... ... іріңді-қабынулы жараларды емдеу үшін протеолитикалық ферменттік препараттар ... ... ... Солардың ішіндегі ең көп қолданылатыны Acticoat absorbent антимикробтық таңғышы (Сурет 1). Алайда ферменттік препараттар қымбат және жеткіліксіз, жоғары ... ... ... жара экссудатынан бөлінетін ингибиторларға (жарақат даму процесінің өнімі), рН пен температураның өзгеруілеріне қатысты тұрақсыз болып ... ... ... ... ... жараны тазартатын және антимикробтық қасиеттерге ие терапевтикалық таңғыш материалдар, соның ішінде жара таңғыштар жасап шығарылған.
Антимикробтық қасиеті бар жара ... ... ... ... талшықтары протеолитикалық ферменттермен және антимикробтық препараттармен иммобилизацияланған диальдегидцеллюлоза негізіндегі текстильді тасымалдаушыдан тұрады.
Сурет 1. Acticoat absorbent антимикробтық ... ... ие жара ... алу үшін құрамында целлюлозасы бар текстильді тасымалдағыш қолданылады, мақталы целлюлоза, көбінесе ... дәке ... ... ... жара ... ... Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England ... үшін ... ... ... ... Smith & ... ... ретінде орташа және жоғары эксудатты жаралар: ойық жаралар, веналық, диабеттік ойық ... ... ауыз ... ... ... трансплантация үшін тері алынған орындағы және реципиентке орнатылғаннан кейінгі сол жердегі жарақаттар кезінде қолданылады (Сурет ... ... ... Смит энд Нефью Медикал Лимитед, Халл ХУ3 2БН компаниясында өндіріледі, Англия (Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN ... ... 0,5% ВР ... ... бар ... ақ ВР прафинімен байытылған дәкеден тұрады. Хлоргексидин ацетат антисептигі баяу таңғыштан босап шығады, және ұзақ уақыт ... ... және ... бактериялардың әсеріне қарсы әсер етеді. Жүйелі әсер ететін антибактериялық препараттармен бірге инфекцияға ұшырауға ... ... ... өте көп жараларды емдеуде қолданылады. Bactigras таңғышын қолдануға болатын жағдайлар: - кішкентай ауқымды күйіктер; - терінің ... алып ... ... -трансплантация үшін тері алынған және орнатылған жердегі жаралар; -тізенің ойық жарасы (Сурет 2).
Сурет 2. Bactigras таңғышы
o ВитаВаллис таңғышы - ... ... ... және ... жаралар, операциядан кейінгі жаралар; инфекцияланған, созылмалы жаралар, ойық жаралар, күйіктер, тұрмыстық жарақаттарды жазу үшін ... ... ... тез және ... ... және оның тез ... жазылуына септігін тигізеді. Құрамы және конструкциясы:
-- 1 қабат атравматикалық полиамидті трикотаж тордан;
-- 2-4 ... ... ... және ... ... ... мөлшерінің 0,01%).бар тоқыма емес материалдан тұрады (Сурет 3).
Сурет 3. Вита Валлис жара таңғышы
Тәжірибе барысында ... ... тест ... ... ... colі) - ішек ... ... таяқша пішінді бактерия. Ішектаяқшаларын 1885 ж. неміс педиатры ... адам ... ... микрофлорасын зерттеу барысында адамның нәжісінен тапқан. Бұлар талшықтары бар, спора түзбейтін, екі шеті жұмыр, грам ... ... ... ... ... ... бактерияларды бір туысқа біріктіріп, оны алғашқы ашқан ғалымның құрметіне ... ... деп ... Ішек таяқшалары химиялық және физикалық факторлардың әсеріне төзімді келеді. 55С-та қайнатқанда 1 ... ... ... медицинада қолданылатын дезинфекциялық ерітінділерде тез жойылады. Ішек таяқшалары адамдардың, сүтқоректілердің тоқ ішегінде тұрақты ... ... ... ... нәжіс арқылы шығады. Ал құстардың, бауырымен жорғалаушылардың, балықтардың, жәндіктердің ішек ... ... ... ... кезде кейбір қасиеттерінің (дақылдық, биохимиялық, антигендік) айырмашылығына ... Ішек ... ... ... ... ажыратылады. Олардың көпшілігі организмге зиян келтірмейді, қайта пайдалы рөл атқарады:
а) әртүрлі тағамдық заттектерді ыдыратып, ас қорыту процесіне қатысады;
ә) адам ... ... (В1, В6, В12, С) ... ... ауру ... ... ... антагонистік рөл атқарады;
г) иммундық жүйенің дұрыс қызмет атқаруына жағдай жасайды. ... ... Ішек ... ... жұқпалы ауру қоздырады, оны колиэнтерит деп атайды. Бұл аурумен көбінесе үш жасқа дейінгі сәбилер ауырады. Оларға қоздырғыш науқас балалардан, лас ... ... ... ... т.б. жұғады. Дерттің жасырын кезеңі 2 - 3 күнге созылады. ... ... ... ... ... ... сәби тамақ ішпейді, лоқсып, құсады, іші өтеді, дене қызуы көтеріледі. Ішек таяқшалары шартты-патогенді бактериялар ретінде ... ... ... ... ... менингит, отит, цистит, т.б.) қоздыруға себепші болады. Эшерихиа туысына жататын бактериялар қоздыратын ауруларды жалпы эшерихиоздар (колиинфекциялар) деп ... Ішек ... ... ... клиникалық белгілері бойынша дәл диагноз қою өте қиын. Сондықтан арнайы лабораторияларда бактериологиялық, серологиялық тәсілдерді қолданып аурудың диагнозын анықтайды. Емі: ... ... ... т.б.), ... (колибактерин, лаптобактерин, бифидумбактерин, бификол, т.б.), әртүрлі витаминдер және ... ... ... ... ... үшін ... ... ерітінділер енгізіледі. Алдын алу үшін арнайы егу қолданылмайды. Жеке бастың гигиенасы дұрыс сақталуы және санитарлық-гигиеналық ... ... ... ... ... (көк ... таяқша) -- граммтеріс қозғалғыш таяқша тәрізді бактерия ... ... ... Сулы ... және ... тіршілік етеді, адам үшін шартты түрде патогенді, адамдардың незокомиальді инфекцияларының қоздырушысы. Емдеудің қиындауын туындататын жағдай ... ... ... ... ... табылады.
Сарғыш стафилоко́кк (лат. Staphylococcus aureus) -- стафилококк туысына ... шар ... ... ... ... 20 % осы бактерияның тасымалдаушысы болып табылады, ол терінің жоғарғы қабаттарында ... ... ... ... сілемейлі қабаттарында сақталуы мүмкін.
Сарғыш стафилококк өте кең ауқымды аурулардың қоздырушысы болып табылады, атап айтқанда жеңіл тері инфекциялары безеу, импетиго, ... ... ... стафилококкты күйік тәріздес тері синдромы және абцесстен бастап - ... ... ... эндокардит, инфекциялық-токсикалық шок және сепсис секілді өте қауіпті ... ... ... сорпа - коммерциялық стандартталған қоректік орта. Өндірушісі Нimedia, Үндістан. Дайындау үшін 28 г ... 1 л ... суда ... де, 121 °С температурада 1,1 атм. 15 мин ... ... ... ... ... рН деңгейі 7,0-7,2 тең болады.
Ет-пептонды агар - коммерциялық стандартталған қоректік орта. ... ... ... ... үшін 28 г ұнтақты 1 л дисдилденген суда ерітемиз де, 121 °С ... 1,1 атм. 15 мин ... ... ... ... ... рН деңгейі 7,0-7,2 тең болады.
Реагенттер
Физиологиялық ерітінді - ... ... ... ерітіндісі. Дайындау үшін 9 г натрий хлорды 1 л дистилденген суда ерітемиз де, 121 °С температурада 1,1 атм. 15 мин ... ... ... ... ... рН деңгейі 7,2-7,4 тең болады.
2.2 Зерттеу әдістері
Жeкe кoлoниядaн тaзa дaқылды бөлiп aлy. ... тaзa ... ... aлy үшiн Р.Кoх ... он еселік сұйылту әдісін қолдандық. Oның принципi жeкe кoлoниядaн тaзa дaқылды aлyғa ... Бiрaқ бұл әдic ... ... нaшaр ... нeмece өcпeйтiн микрooргaнизмдeргe қoлдaнылмaйды. Бұндaй микрooргaнизмдeргe кeйбiр бaктeриялaр, көптeгeн бaлдырлaр ... ... ... тaзa ... ... aлy үшiн ... ... тығыз қoрeктiк oртaның бeтiнe oтырғызaды. Cy мoншacындa eрiтiлгeн жәнe 50°C cyытылғaн aгaр нeмece ... бaр ... ... ... ... Пeтри тaбaқшaлaрынa құяды. Oртa қaтқaннaн кeйiн oның бeтiнe жиынтықты дaқылдың бiр тaмшыcын тaмызaды жәнe cтeрильдi шыны ... ... ... ... ... бiркeлкi eтiп жaяды. Oдaн әрi қaрaй ocы шпaтeльмeн eкiншi, үшiншi, төртiншi Пeтри ... ... ... ... Әдeттe бiрiншi жәнe eкiншi Пeтри тaбaқшaлaрындa микрooргaнизмдeрдiң жaйылып өcyi бaйқaлca, үшiншi, төртiншi тaбaқшaлaрдa жeкe кoлoниялaр өceдi. Жиынтықты ... ... ... ... cызықтың cирey әдici aрқылы eгyгe бoлaды. Бұл жaғдaйдa жиынтықты дaқылды тұзaқтың көмeгiмeн aлaды жәнe қaтты қoрeктiк oртaның бeтiнe ... ... ... жүргiзeдi. Әр cызықты жүргiзy aлдындa тұзaқты oт жaлынындa зaлaлcыздaндырaды.
Eгyдeн кeйiн aгaрдың cyyы кeзiндe тaбaқшaның бeтiндe түзiлeтiн cy ... жeкe ... aлyғa ... кeлтiрмey үшiн Пeтри тaбaқшaлaрының бeтiн төмeн қaрaтып, тeрмocтaтқa oрнaлacтырaды. Пeтри ... ... өcy ... қaрaй ... 1-7 ... ... ... Өciп шыққaн жeкe кoлoниялaрды прoбиркaлaрдaғы қиғaш тығыз oртaның бeтiнe нeмece cұйық oртaлaрғa eгiп aлaды.
Грaм әдiciмeн бoяy. ... дaт ... ... бoяy әдiciмeн ұcынғaн, бұл әдic бoйыншa бaрлық бaктeриялaр 2 тoпқa бөлiнeдi: грaм oң жәнe грaм тeрic. Грaм oң ... ... ... өңдey ... ... ... ... қocылып ұcтaп қaлaды дa, көгiлдiр түcкe бoялaды. Грaм тeрic ... ... ... иe eмec, ... cпиртeн түcciздeнeдi. Oдaн кeйiн фyкcинмeн өңдey кeзiндe oлaр aшық ... түcкe ... Грaм ... бoяy ... ... ... ... бoлaды: eрeceк дaқылдaрдaғы өлi клeткaлaр грaм тeрic бoялaды. ... жac ... ... ... ... ... жаңа ... антимикробтық белсенділігін анықтау.
Агарға диффузия тәсілі: стерилді Петри табақшасына 25 мл ЕПА ... ... ... ... ... ... ... ортаның үстіне 1,5х106 КТБ сусензиясын 0,1 мл құйып, cтeрильдi шыны Дригaльcкий ... ... ... бeтiнe бiркeлкi eтiп жaяды. Содан кейін егілген табақшаны бөлме температурасында 15-20 мин ... де ... ала 10х10 мм етіп ... ... ... жара ... таңғыштарды орналастырады.
Тәжірибелік Петри табақшаларын термостатта 37 °С температурада 24 сағат өсіреді.
Сыналған жара жазушы жаңа таңғыштардың антимикробтық белсенділігі патогендігі бойынша III-IV ... ... ... E.coli, Ps.aeruginosa және St.aureus қатысты анықталынды.
Зерттеу нәтижесі 24 сағаттан соң табақшада тест-штаммдардың өсуі бойынша ... Жара ... жаңа ... ... ... тест-штаммдардың өсуінің тежелу диаметрін өлшеп, аймақ 12-15 мм-ден асса, антимикробтық белсенділігі бар, ал 10 ... кем ... ... қарсы белсенді емес деген тұжырым жасалып отырды.
Жара жазушы жаңа таңғыштардың ... ... ... ... дейін сақталатындығын анықтау үшін сұйық ортаға сыналған үлгілерді 1:10 ... ... ... ... ... 7 кунге дейін дақылдадық. Әр кун сайын сынамадан 1 мл алынып, Кох бойынша он есе ... ... ... орта ... ... отырды.
Нәтижесі бойынша жара жазушы жаңа таңғыштардың антимикробтық белсенділігінің төмендеуінің динамикалық көрінісін гафик түрінде бейнеледік.
3 ... ... және ... талқылау
3.1Жара жазушы таңғыштардың антимикробтық белсенділігін
анықтау нәтижелері
Зерттеу жұмысының міндеттерін жүзеге ... ... жара ... ... таңғыштардың микроорганизмдерге қарсы әсерлері салыстырмалы түрде анықталынды. Тәжірибеге алынған , , таңғыштары ... ... ... ... E.coli, P.aureus және S.aureus ... ... тежеу қасиеттері бойынша зерттелді (Сурет 4).
Сурет 4. E. coli бактериясына жара таңғыштарының әсері
Зерттеу нәтижесінде алынған мәліметтер бойынша жара ... E. сoli ... ... ... белсенділік көрсеткен. Салыстырмалы түрде қарағанда бұл таңғыштың Ps.aureus және S.aureus бактерияларына қатысты белсенділігі біршама төмен. Сондай-ақ, таңғышы бақылауға ... 7 күн ... ... көрсеткіш көрсетті, яғни бұл таңғыштың емдік қабілетінің ұзақ уақыт бойына әсер ете алатындығын дәлелдейді. ... ... жара ... қарсы белсенділік қасиетін зерттеу бұл таңғыштың емдік қасиетінің айтарлықтай жоғары екендігін дәлелдеді (Сурет 5). ... 5. P.aureus 237 ... жара ... әсері
таңғышының антимикробдық қасиетін зерттеу бойынша жүргізілген зерттеулер де бұл таңғыштың жара жазушылық қабілетінің біршама жоғары ... ... ... тәжірибе жүргізілген 7 тәуліктің алғашқы 4 тәулігінде жара таңғышының антимикробтық қабілеті жоғары болғанымен, соңғы үш ... ... оның әсер ету ... күрт төмендеген. Бұл аталған таңғыштың жара жазушылық қасиетінің ұзақ ... ... әсер ете ... ... яғни ... барысында таңғышты жиі алмастырып отыруды қажет етеді (Сурет 6).
Сурет 6. S.aureus бактериясына жара таңғыштардың ... ... жара ... зерттеу бойынша жүргізілген тәжірибелер бұл таңғыштың E.coli және Ps.aureus бактерия штаммдарына қатысты жоғары ... ... ... ... ... ... ... төмен болды. Сондай-ақ бұл таңғыштың да St.aureus штамына қатысты таңғышы секілді емдік қабілетінің ұзақ ... ... ...
Кесте 1.
таңғышының антимикробтық белсенділігі
Бактерия штаммдары
0
1
2
3
4
5
6
7
E.coli
6,17609
2,07918
2,07918
2,04139
2,02118
2
1,95423
1,90309
Ps.aeruginosa
6,17609
2,2041
2,17609
2,11394
2,07918
2,04139
2,04139
1,95424
St.aureus
6,17609
2,3010
2,27875
2,27875
2,25527
2,25527
2,23044
2,2041
Сурет 7. таңғышының антимикробтық белсенділігі
Кесте 2.
... ... ... штаммдары
0
1
2
3
4
5
6
7
E.coli
6,17609
2,04139
2,04139
2,04139
2,02119
2,04139
2,27875
2,44716
Ps.aeruginosa
6,17609
2,04139
2,07918
2,11394
2,07918
2,11394
2,32222
2,50515
St.aureus
6,17609
2,07918
2,0969
2,07918
2,07918
2,07918
2,23045
2,36172
Сурет 8. таңғышының антимикробтық белсенділігі
Кесте 3.
таңғышының антимикробтық белсенділігі
Бактерия штаммдары
0
1
2
3
4
5
6
7
E.coli
6,17609
2,04139
2,04139
2,04139
2,51188
3,02530
3,34044
3,90741
Ps.aeruginosa
6,17609
2,04139
2,07918
2,11394
2,14613
2,9493
3,30319
3,60422
St.aureus
6,17609
2,07918
2,0969
2,27875
2,92428
3,23552
3,61489
3,99694
Сурет 9. ... ... ... таңғышы St.aureus штамына қатысты белсенділігі біршама төмен болды, яғни ... ... ... ... ... ... екі бактерия штаммына қатысты жоғары белсенділік көрсетті
3.2 Жара жазушы таңғыштардың ... ... ... ... нәтижелері
Агарға диффузия тәсілі бойынша барлық зерттеуге алынған 3 ... де ... ... антимикробтық белсенділігі жоғары болған. жара жазушы таңғышы гамтеріс микрооганизмдер E.coli мен Ps.aeruginosa қатысты тиімді болды. St.aureus ... ... ... ... жара ... таңғышы. Нәтижесі 4 кестеде берілген:
Кесте 4.
Жара жазушы таңғыштардың антимикробтық белсенділігі
Штаммдар
Сынамалар
E.coli
Ps. aeruginosa
St.aureus
Өсудің тежелу ауқымы
Acticoat absorbent
21+-0,66
19+-0,45
13+-0,45
Bactigras
12+-0,33
12+-0,33
20+-0,33
ВитаВаллис
18+-0,66
16+-0,45
19+-0,45
жара ... ... ... ... 5-ші күннен, ал белсендігі 3 күннен кейін төмендейтіндігі байқалды (Сурет 10). ... 10. Жара ... ... ... ... ... жаңа таңғыштардың антимикробтық белсенділігін 7 күн бойы бақылау барысында таңғышының антимикробтық белсенділігі 7 күн бойы бірқалыпты болатындығы ... жара ... ... ... ... 5-ші күннен, ал белсендігі 3 күннен кейін ... ... үш жара ... та E.сoli ... ... өте ... ... көрсетті. Солардың ішінде ең жақсы нәтиже көрсеткен Bactigras антимикробтық жара таңғышы болды.
3.3 Нәтижелерді талқылау
Медициналық ... ... ... ... үшін ... ... ... кеңінен қолданылып келеді. Алайда ферменттік препараттар қымбат және жеткіліксіз, жоғары емдік әсеріне қарамастан жара экссудатынан бөлінетін ... ... даму ... ... рН пен ... ... қатысты тұрақсыз болып келеді. Жарақатқа түскен кезде ферменттер лезде инактивтенеді, соған байланысты жараның жазылу процесіне өте көп ... ... ... қажет болады.
Ферменттер шығынын азайту мақсатында жараны тазартатын және антимикробтық ... ие ... ... ... соның ішінде жара таңғыштар жасап шығарылған.
Антимикробтық қасиеті бар жара ... ... ... ... ... протеолитикалық ферменттермен және антимикробтық препараттармен иммобилизацияланған диальдегидцеллюлоза негізіндегі текстильді тасымалдаушыдан тұрады.
Lactobacillus туысының антогонистік белсенділігі шартты-патогенді және патогенді микрофлорада ... ... ... ие және жалпы мөлшердің 60,5 % құрайды, ... ... 22,9 % ғана ... ... 5 ... ... тежелуін ойластырған. Негізінде антогонистік белсенділіктің механихзмі әртүрлі метоболиттердің ... ... ... ... ... ... ... метаболиттердің санына сүт қышқылы, көмірқышқыл газы, сутектің асқын тотығы, лизоцим, бактериоциндер жатады.
Зерттеу ... ... ... ... ... жара ... антимикробтық таңғыштардың микроорганизмдерге қарсы әсерлері салыстырмалы түрде анықталынды. Тәжірибеге алынған, , ... ... ... ... ... E.coli, P.aureus және S.aureus ... ... тежеу қасиеттері бойынша зерттелді .
Зерттеу нәтижесінде алынған мәліметтер бойынша жара таңғышы E. сoli бактериясына қатысты айтарлықтай ... ... ... ... қарағанда бұл таңғыштың Ps.aureus және S.aureus бактерияларына қатысты ... ... ... Сондай-ақ, таңғышы бақылауға алынған 7 күн бойына біркелкі ... ... яғни бұл ... емдік қабілетінің ұзақ уақыт бойына әсер ете алатындығын дәлелдейді. Сонымен, таңғышының жара микробтарына ... ... ... ... бұл таңғыштың емдік қасиетінің айтарлықтай жоғары екендігін дәлелденді.
таңғышының антимикробдық қасиетін зерттеу ... ... ... де бұл ... жара ... қабілетінің біршама жоғары екендігін көрсетті. Алайда, тәжірибе жүргізілген 7 тәуліктің алғашқы 4 тәулігінде жара ... ... ... жоғары болғанымен, соңғы үш тәулік бойына оның әсер ету деңгейі күрт ... Бұл ... ... жара жазушылық қасиетінің ұзақ уақыт бойына әсер ете алмайтындығын көрсетеді, яғни емдеу ... ... жиі ... ... ... ... антимикробтық жара таңғышын зерттеу бойынша жүргізілген тәжірибелер бұл таңғыштың E.coli және ... ... ... ... ... ... көрсеткенімен St.aureus штамына қатысты белсенділігі біршама төмен болды. Сондай-ақ бұл таңғыштың да St.aureus штамына қатысты таңғышы ... ... ... ұзақ ... ... ... диффузия тәсілі бойынша барлық зерттеуге алынған 3 микрооганизмдердің де өсуін тежеп, антимикробтық белсенділігі жоғары болған. жара ... ... ... ... E.coli мен ... қатысты тиімді болды. St.aureus қарсы жақсы белсенділік көрсеткен жара жазушы таңғышы.
жара жазушы таңғышының антимикробтық белсенділігі 5-ші күннен, ал ... 3 ... ... ... ...
Жара жазушы жаңа таңғыштардың антимикробтық белсенділігін 7 күн бойы ... ... ... ... ... 7 күн бойы ... ... анықталды.
Зерттелеген үш жара таңғыш та E.сoli бактериясына қарсы өте жоғары белсенділік көрсетті. Солардың ішінде ең жақсы нәтиже ... ... ... жара ... ... ... жұмысының алдына қойылған міндеттерін жүзеге асыру барысында алынған нәтижелерді қорытындылай келе мынадай тұжырымдар жасауға болады:
1 Жара жазушы ... ... ... ... нәтижелері зерттеуге алынған 3 таңғыштың да (, , ) жара жазушылық қасиеттерінің жоғары екендігін көрсетті. Және де қоректік ... ... ... ... ... ұзақ ... жойқын әсер ете алатындығы дәлелденді.
2 Жара жазушы таңғыштардың антимикробтық белсенділігіне салыстырмалы сараптамасының нәтижелерібойынша - зерттелген таңғыштар ішінде ең жоғары ... ... ие ... ... ... ... аталған таңғыштың сыналған бактерия штаммдарының барлығына дерлік бірдей және ұзақ уақыт әсер ететіндігі анықталды.
Ал таңғышы микробтарға қарсы өте ... ... ... оның ... ұзақ ... созылған жоқ.
Соңғы, таңғышы St.aureus штамына қатысты белсенділігі ... ... ... яғни таңғышына ұқсас нәтиже көрсетті. Дегенмен, қалған екі бактерия штаммына қатысты жоғары белсенділік көрсетті.
3 Алынған ... ... - жара ... ... эффективтілігі сол жаралардың микрофлорасына байланысты.
Қойылған міндеттерді орындаудың толықтығы: , , жара жазушы ... ... ... ... ... ... ... Нәтижелерді ала отырып, қойылған міндеттер орындалды.
Ұсыныстар: Жара жазушы таңғыштардың аллергиялық қасиет көрсетпейтіндігі зерттелуіне байланысты, ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Абаев Ю.К., Капуцкий В.Е., Адарченко А.А. //Хирургия. - 1999. - № 10. - С. 38 - ... ... А.А., ... С.В., ... С.П. и др. ... - 1998. - № 3. - С. 28 - ... ... С.П. //Хирургия. - 1998. - № 12. - С. 32 - ... ... Н.А., ... О.И. ... ... - 1998. - Т. 319, № 7. - С. 28 - ... Седларик К.М. //Хирургия. - 1993. - № 1. - С. 62 - ... ... Е.А., ... М.А., ... Г.Т. и др. //Хирургия. - 1999. - № 4. - С. 56 - ... ... и ... ... ... ... ран / Под ред. Б.М. ... - Киев: Здоров,я, 1995. - 383 ... ... Г.П., ... Н.Т., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и образ жизни. - ... 2003. - 292 ... ... ... ... Под ред. Ю.С. ... - В 2-х т.: Т.1. - ... 1996. - 175 с.
10 Основы ... ... и ... медицинская помощь: Учебное пособие / Л.В.Высочина, В.Н.Клейменов, А.И.Синюшкин и др.; Под ... ... ... ун-т. - ... 1996. - 103 ... ... национальное руководство / под ред. Г.П. Котельникова, СП. Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 ... ... ... ... Под ... проф. Ф.С. Глумчера, чл. кор. АМН Украины проф. В.Ф. Москаленко. ... , 2008г.
13 ... ... и экстренная медицинская помощь. Под редакци-ей акад. Е.И. Чазова. 2-ое издание. Москва , 1990 г.
14 ... ... ... Под ... ... А.И. ... 3-е издание. Москва, , 1990 г.
15 Справочник судового врача. Под ... ... А.А. ... 2-ое ... ... , 1992
16 Первая медицинская помощь на судах. В.И. Дмитриев, К.К. ... ... , 2011 г.
17 ... ... ... ... В.А. Попович. Москва, , 2004 г.
18 Оказание неотложной доврачебной помощи на судах флота ... ... без ... В.П. ... ... Крым МИ, 1992 г.
19 ... врача скорой и неотложной помощи. Под редакцией ... Л.С. ... ... ПКИ, 1998 г.
20 ... ... по судовой медицине 3-е издание ВОЗ Женева, 2007 г.
21 Депутатов В.П., Воробьев А.В. Учебник по первой медицинской ... для ... ... ... Л.: Медицина, 1979.
22 Депутатов В.П. Кровотечения. Методические рекомендации по курсу для студентов педагогических институтов, Шуя., Изд. Шуйского госпединститута, 1988.
23 ... Ф.Х., ... П.Т., ... А.С, ... Н.В, Атлас мягких бинтовых повязок. Л.: Медицина, 1978.
24 Морозова О.А. Как ... ... ... ... ... Помоги своему ребенку. Первая медицинская помощь в домашних условиях./ Пер. с ... Под ред. ... ... 1994.
26 ... В.Д., ... А.И., ... А.А., ... В.Н. Зуев Н.П., Козубов Л.А., Воловичев Н.А., Фролов Г.В. Применение фитоаскорбоминералосорбента при колибактериозе телятидизентерий свиней // ... ... ... ... науки. - 2010. - № 9 (80). Выпуск 1.
27 Айзенман Б.Е. ... ... ... ... и ... ... (сходствоиразличия) / Б.Е. Айзенман // Фитонциды. Рольвбиогеоценозах, значение для медицины: Мат-лы 8 Совещания. - К.: ... 1981. - С ... ... И.А., Балдаев Н.С., Балдаев С.Н. Бурятская, Технология получения и ... ... ... подснежника, как антигельминтного средства. - Улан - Удэ. - ... ... Е.В., ... С.В., ... Н.П. и др. ... ... пентафагаизорганизма здорового человека при пероральном и ректальном приемах // Вакцинопрофилактика в XX ... ... ... Конф.Зап. - Урал.Региона. - Пермь:Перм.гос.мед.Академия. - 2000. - С. ... ... А.А. ... ... ... в лечении гнойных ран, пролежней, трофических язв // Фармацевтический ... - 2002. - № 3. - С. ... ... А.В. Раны и раневая инфекция // Медицинскаяпомощь. - 2000. - № 5. - С. ... ... ... ... ... ... и об-разовательные аспекты:автореф.дискандидата биол.наук - ... 2001. - 204 ... ... ... ... ... растений для лечения и профилактики колибактерио заново рожденных телят:автореф.дисс....кандидатабиол.наук-Новосибирск,2001. - 116 с.
34 БанныйИ.П., Литвиненко ... ... ... ... ... ... ... пособие. - Х.: Золотые страницы, 2003. - 86 с.
35 ... Е.М., ... В.В., ... ... кстрагирования из лекарственного растительного сырья // Фармаком 1, 2003. - С. ... ... А.И. ... по ... - М., 2005. - 605 ... ... активностью // Фармация. - 2002. - №5. - С. ... ... ... ... ... ... - М.:Медицина,2009. - 137 с.
39 Рачковская Л.Н. ... для ... - ... 2006. - 234 ... Гаев П.А., ... КоробкннА.В. Энтеросорбция как метод эфферентной терапии.-Челя-бинск: ЧелГМА, 2001. - 56 ... ... Г.И., ... И.Ю., Глянцев С.П. Рана. Повязка. Больной. Современные медицинские технологии. М.: Медицина, 2002.
42 Николаев А.В., Мамедов JI.A., Захаров В.В. и др. ... ... ... при ... ... и инфицированных ран в эксперименте // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. -1988. № 8. - Т. 106. - С. 224-227.
43 ... ... ... / Ред. А.В. ... В.А. ... Б.С. ... Москва, Колос, 2000. - 487 с.
44 Оливков Б.М. Лечение инфицированных ран у животных. М.: Сельхоз-гиз, 1950. - 232 с.
45 ... Б.Я. ... при ... ... / ... ... ветеринарной хирургии. Харьков, 1994.
46 Плахотин М.В. Общая и местная реакция организма на травму (клиническая ... / ... ... ... М.: ... 1981. -С.33-78.
47 Плахотин М.В. Справочник по ветеринарной ... М.: ... 1977. - 256 с.
48 Agren M.S. //Brit. J. Plast. Surg. - 1996. - V. 49, N 2. - P. 129 - ... Bale S., ... S., Banks V., Harding K.S. //J. Wound Care. - 1998. - V. 7, N 7. - P. 327 - ... Baksa J. //J. Orvisi Hetilap. - 2000. - V. 141, N 47. - P. 2549 - ... Banks V., Bale S., Harding K., ... //J. Wound Care. - 1997. - V. 6, N 6. - P. 266 - ... Bishop W.J. A history of surgical ... - ... Robinson & Sons Ltd, 1959.
53 Cuzzell J. //AACN Clin. Issues Crit. Care Nurs. - 1990. - V. 1, N 3. - P. 566 - ... Cuzzell J. ... Nurs. - 1997. - V. 18, N 6. - P. 260 - ... ... S.L., ... M., Spenser M. //Ostomy Wound Manage. - 1990. - V. 29. - P. 47 - ... Disa J.J., Alizadeh K., Smith J.W. et al. //J. Plast. Surg. - 2001. - V. 46, N 4. - P. 405 - ... Donoghue J.M., Sullivan S.T., ... M., Connor T.P. //Acta Chir. Plast. - 2000. - V. 42, N 1. - P. 3 - 6.
* ... W.H. //J. ... Surg. Oncol. - 1993. - V. 19. - P. 716 - ... Field C., Kerstein M. //Amer. J. Surg. - 1994. - V. 167. - 2S - ... Foster L., Moore P. //J. Wound Care. - 1997. - V. 6, N 10. - P. 469 - ... Grzybowski J., Koodziej W., Trafny E.A. //J. Biomed. Mater. Res. - 1997. - V. 36, N 2. - P. 163 - ... Harding K.G., Jones V., Price P. //J. Diabet. Metab. Res. Rev. - 2000. - V. 16. - Suppl. 1. - P. 47 - ... Harkiss K.J. (ed.) Surgical ... and wound healing. - London: ... & Son, ... Hermans M.H. //J.E.T. Nurs. - 1993. - V. 20. - P. 68 - ... Hermans M.H., Bolton L.L. ... Nurs. - 1996. - V. 8, N 2. - 93 - 94, 97 - ... Higgins K.R., Ashry H.R. //Clin. Pediatr. Med. Surg. - 1995. - V. 12, N 1. - P. 31 - ... Holm Ch., Petersen J.S., Gronboek F., ... //Eur. J. Surg. - 1998. - V. 164, N 3. - P. 179 - ... Hulten L. //Amer. J. Surg. - 1993. - V. 167, N 1A (Suppl.) - 42S - ... Jeter K.F., Tintle T.E. //Clin. Pediatr. Med. Surg. - 1991. - V. 8, N 4. - P. 799 - ... Kirwan L. //Conn. Med. - 1995. - V. 59, N 9. - P. 523 - ... Lal S., Barrow R.E., Wolf S.E. et al. //Shock. - 2000. - V. 14, N 3. - P. 314 - ... Lawrence J.C. //Pharm. J. - 1990. - V. 245. - P. 695 - ... Lawrence J.C., Blake G.B. //Brit. J. Plast. Surg. - 1991. - V. 44. - P. 247 - ... Lawrence J.C. //Amer. J. Surg. - 1993. - V. 167, N 1 A (Suppl.) - 21S - ... Meylan G., Tschantz P. //Ann. de ... - 2001. - V. 126, N 5. - P. 459 - ... Mi F.L., Shyu S.S., Wu Y.B. et al. //J. ... - 2001. - V. 22, N 2. - P. 165 - ... ... of Surgery / Ed. S.I. Schwartz. - McGraw-Hill Book Comp., 1984. - 2101 ... Quirinia A., Viidik A. //Scand. J. Plast. ... Surg. - 2001. - V. 35, N 1. - P. 1 - ... ... H., Jojer Larsen M.J., Skeie E. //Dan. Med. Bull. - 1993. - V. 40. - P. 252 - ... Ribio P.A. ... Surg. - 1991. - V. 76. - P. 253 - 254.
81 Shibata H., Shioya N., ... Y. //J. ... Sci. Polym. Ed. - 1997. - V. 8, N 8. - P. 601 - ... Tallon R.W. //Nurs. Manage. - 1996. - V. 27, N 10. - P. 68 - ... Thomas S. Wound ... and ... - London: The ... Press, 1990.
84 Turner T.D., Schmidt R.J., Harding K.G. Advances in wound ... - London: John Wiley & Sons, ... Viciano V., Castera J.E., Medrano J. et al. //Eur. J. Surg. - 2000. - V. 166, N 3. - P. 229 - ... Vogt P.M., Hauser J., Rossbach O. E. et al. //J. Wound Repair Regen. - 2001. - V. 9, N 2. - P. 116 - 122.

Пән: Медицина
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 44 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
1. М.Қалтаевтың шығармашылық мұрасы 2. Ағартушы-демократтық бағыттағы ақын-жазушылар»15 бет
XIXғасырдың басындағы Америка әдебиетінің реалист жазушысы Эдгар Аллан По25 бет
XX ғасырдың 20-30-шы жылдарындағы қазақ жазушы-педагогтарының шығармашылықтарындағы халықтық идеяның қоғамдық тәрбие берудегі тағылымына концептуальды талдау17 бет
«Әбіш Кекілбаев – жазушы, қоғам қайраткері»59 бет
Абай - аудармашы. Абайдың орыс ақын-жазушыларынан аударған аудармалары25 бет
Ағартушы-демократтық бағыттағы ақын-жазушылар13 бет
Ақын жазушылар шығармашылығындағы рухани адамгершілік31 бет
Ақын – жазушылар айтқан құдіретті сөздері14 бет
Ақын, жазушы, философ - Шәкәрім Құдайбердіұлы3 бет
Ақын- жазушылардың тұлға болып қалыптасуы11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь