Стратиграфиялық бағана құру. Геологиялық картадағы шартты белгілер. Геологиялық қима

Кіріспе

Негізгі бөлім

1.Стратиграфиялық бағана құру

2.Геологиялық картадағы шартты белгілер

3.Геологиялық қима

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер
Стартиграфиялық бағана құру
Карта жер бетінің және жер қыртысының жоғарғы бөлігінің құрылысын көрсетеді. Ол топографиялық негізде жер бетіне шыққан таужыныстардың жасын, құрамын және жатыс жағдайларын шартты белгілер көмегімен бейнелеу арқылы құрастырылады.
Геологиялық картадағы шартты белгілер.
Таужыныстарды жасы, құрамы және жаралуы бойынша сипаттау үшін әр
түрлі шартты белгілер: түс, штрих, әріп және сан қолданылады (1-сурет).
Түс белгілермен халықаралық стандартқа сәйкес шөгінді, стратиформдық вулканогендік және метаморфогендік таужыныстардың жасы көрсетіледі (1-кесте). Әр жүйе үшін өзіндік түс қабылданған, ал оның бөлімдері тиісінше сол түспен, бірақ төменгі бөлімі қоюлау реңге, ортаңғысы – орташа және жоғарғысы – ашық реңге боялады. Түстермен сондай-ақ магмалық таужыныстарының құрамын бейнелейді. (мысалы, қышқылды құрамды – ашық-қызыл түс, негізді – ашық-жасыл, аса негізді – ашық-күлгін, сілтілі– ашық-сарғыш).
1. Байбатша А.Б. Пайдалы қазбалар. Астана, «Фолиант», 2008.
2. Байбатша А.Б. Жалпы геология. Алматы, ҚазҰТУ, 2008.
3. Милютин А.Г. Геология. М.: «Высшая школа», 2004.
4. Ершов В.В. и др. Геология и разведка месторождений полезных ископаемых:
Учебник для вузов. М.: Недра, 1989.
        
        Жоспары
Кіріспе
Негізгі бөлім
1.Стратиграфиялық бағана құру
2.Геологиялық картадағы шартты белгілер
3.Геологиялық қима
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Стартиграфиялық бағана құру
Карта жер бетінің және жер қыртысының жоғарғы бөлігінің құрылысын көрсетеді. Ол ... ... жер ... шыққан таужыныстардың жасын, құрамын және жатыс жағдайларын шартты белгілер көмегімен бейнелеу арқылы құрастырылады.
Геологиялық картадағы шартты ... ... ... және ... ... сипаттау үшін әр
түрлі шартты белгілер: түс, штрих, әріп және сан қолданылады (1-сурет).
Түс белгілермен халықаралық ... ... ... ... ... және метаморфогендік таужыныстардың жасы көрсетіледі (1-кесте). Әр жүйе үшін өзіндік түс қабылданған, ал оның бөлімдері тиісінше сол түспен, бірақ төменгі ... ... ... ортаңғысы - орташа және жоғарғысы - ашық ... ... ... ... ... таужыныстарының құрамын бейнелейді. (мысалы, қышқылды құрамды - ашық-қызыл түс, ... - ... аса ... - ... ... - ... ... кестенің индекстері мен түстері
Жүйе, акротема
Стратиграфиялық
индекс
Түсі
Төрттік
Неоген
Палеоген
Бор
Юра
Триас
Пермь
Тас көмір
Девон
Силур
Ордовик
Кембрий
Протерозой акротемасы
Архей акротемасы
Q
N
Р (E)
К
J
Т
Р
С
D
S
О
Є ()
РR
АR
Ашық, көкшіл-сұр
Лимон-сары
Сарғыш-жирен
Жасыл
Көк
Күлгін
Ашық-қоңыр
Сұр
Қоңыр
Сұрғылт-жасыл
Қанық жасыл
Көк-жасыл
Қызғылт
Қанық қызғылт
Штрих белгілер (краптар) - нүкте, сызықша ... әр ... ... және ... ... крест, т.б. - әр қилы жаралымды таужыныстардың заттық құрамын бейнелейді. Таужыныстардың негізгі литологиялық және петрографиялық типтері жай белгілермен, ... ... ... - осы ... әр түрлі қосылыстармен не олардың күрделі пішіндерімен көрсетіледі. Бір түсті карталарда штрих белгілермен сонымен қатар таужыныстардың жасы да ... ... ... ... ... стратиграфиялық
бағаналарда және геологиялық қималарда да қолданылады.
1-сурет. Штрих шартты белгілер
Әріптік және сандық белгілер (индекстер) ... ... және ... ... үшін ... Грек алфавитінің әріптерімен сонымен қатар интрузиялық және кейбір вулканогендік таужыныстардың құрамы белгіленеді (мысалы, қышқылды - , ... - , ... - , ... - , аса ... - ... ... вулканогендік және метаморфтық таужыныстарын
белгілеу үшін латын алфавитінің бас және кіші әріптерімен және сандарымен
құрастырылады. Мысалы, К1а13 шартты ... ... К - ... ... 1 - ... ... а1 - ... ярусының индексі; 3 - ярустың жоғарғы бөлімі. Әріптік белгілер қажет кезінде комплекстерді, серияларды,свиталарды, сонымен қатар кейбір ... ... және ... жаралымдардың генезисін сипаттауда қолданылады.
Тысмасштабты (сызықтық) белгілермен картада берілген масштабта көрсетіле алмайтын ұсақ горизонттар (қабаттар), силлдер, дайкалар, желілер, геологиялық шекаралар, ... ... ... жатыс жағдайлары, қатпарлардың шарнирлері, бағыттар, палеонтологиялық
табылымдар, геологиялық үңгімелер таңбаланады.
Магмалық ... ... ... ... үшін ... ... және тиісті түстер қолданылады (2-кесте).
2 кесте
Магмалық таужыныстардың шартты белгілері
Таужыныстар
Құрамы
Индексі
Түсі
Интрузиялық
Гранит
Сиенит
Диорит
Габбро Перидотит
γ (кіші гамма)
ξ (кіші кси )
δ ... ... ... ... (кіші сигма)
Қызыл
Сарғыш жирен
Қызғылт
Қою-жасыл
Күлгін
Эффузиялық
Қышқылды Орташа және
негізді
λ (лямбда)
α (альфа)
β (бета)
Сарғыш ... ... ... ... үшін ... ... ... индексінің қатарына жасын көрсететін индекс қойылады, мысалы: γD3 - жоғарғы девон граниті, βN2 - жасы плиоцен ... ... ... ... ... ... үшін кіші латын әріптері
қолданылады: m - ... g - ... a - ... т.б. Бұл әріптер
жүйе индексінің алдына жазылады, мысалы aQ - ... ... қима ... ... ... бір
сызық бойынша жер қыртысының тік бағыттағы құрылысын көрсетеді.
Қималар негізгі құрылымдық пішіндердің ... ... қиып ... ... ... ... ... немесе геологиялық-
барлау ұңғымалар, геофизикалық материалдар деректері бойынша жасалады.
Картаның рамкасының төменгі жағында немесе жанында (субмеридионал қима ... ... ... және ... ... ... 1 - 2 қима ... қиманың бағыты аймақтың құрылысы туралы ақпарат толық
болған жағдайға ... ... ... ... ... бетіндегі барлық
аймақты қиып өтуі қажет. Күрделі құрылым кезінде қиманы үзілген сызықтар бойынша немесе тек таңдап алынған шектелген бөлікшесінде фрагмент түріндегі ... ... ... ... қима ... ... барлық жерінен
карта жақтауының басынан келесі жақтауының аяғына дейін өтетін жіңішке
қара сызық түрінде бейнеленеді немесе фрагментті қима шеткі ... ... Қима ... иілу ... ... ... (немесе фрагментті қималардың шеткі нүктелерінде) және иілім
нүктелерінде әліпбидің бас әріптерімен оң жақта төменгі жағында сандық
индекстермен белгіленеді, сондықтан әрбір қима бір ... ... бір қима ... ... - Б1-Б2-Б3 және т.б.
Меридиан бағытындағы және ... ... ... ... ... ... оңтүстік орналасатындай, ал қалғандары олардың сол жағында
батыс болатындай орналасады.
Әрбір қимада мыналар көрсетілуі ... ... ... ... ... ... (биік таулы аудандарды қоспағанда);
екі жақ шетіндегі тік масштабық шкаласы әр 1 см сайын белгіленеді және
масштабына сәйкес ... ... ... ... ... ... шкаласы картада көрсетілген қима бойындағы геологиялық
жаралымдарды қамтуы қажет.
Қима сызығы өтетін географиялық бағдарлар (өзендер, көлдер, таулардың
шыңы) гипсометриялық сызықтар ... ... ... ... ... ... ... орографиялық және гидрографиялық бағдарлар, сондай-ақ геологиялық шекаралар картаға сәйкес болуы қажет.
Қиманың тік және көлденең ... ... ... ... ... Тік ... ... (20 есеге дейін) көлбеу немесе жайпақ жатқан
таужыныстар үшін ғана рұқсат етіледі. Экономикалық мақсатта ... ... ... құрылысты аудандарда қиманың жоғарғы 100 - 150 м
бөлігін 100 есеге дейін үлкейтіп көрсету ұсынылады. Мұндай ... ... ... ... ... қазбалар орналасқан
қабаттар, т.б.) бөліктемелердің құрылысын көрсетуге мүмкіндік береді.
Ауданның дислокациялану дәрежесі әр түрлі ... тік ... ... ... ... мүмкін. Мұндай жағдайда масштабы алмасқан
пунктте қима сызығында қалыңдығы 0,5 мм тік сызық жүргізіледі.
Геологиялық қималарды тұрғызғанда геологиялық бақылаулардың,
жербеттік кен үңгімелерінің, ... және ... ... ... ... Геофизикалық мәліметтер (магнитометрия,
гравиметрия, т.б.) геологиялық қиманың үстіңгі жағында өлшеу шкалалары бар графиктер ... ... ... ... ... ... материалдарды сандық бажайлау мәліметтері бойынша
геологиялық құрылыстың элементтері: шағылыстырушы алаңдар (сындырушы сейсмикалық шекаралар), геоэлектрлі ... ... ... , әр ... ... және ... басқа да элементтері көрсетіледі.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Байбатша А.Б. Пайдалы қазбалар. Астана, , 2008.
2. Байбатша А.Б. Жалпы геология. Алматы, ҚазҰТУ, ... ... А.Г. ... М.: , ... ... В.В. и др. ... и ... месторождений полезных ископаемых:
Учебник для вузов. М.: Недра, 1989.

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан тарихы жоғары және арнаулы орта оқу орындарына арналған оқулық440 бет
Геологиялық карта4 бет
PHP тілінде шартты операторлар (if, switch), циклдермен жұмыс (while, for, foreach) және include, require функцияларын қолдану12 бет
«Ағзаның шартты – рефлекторлық қызметтері және оның нейрофизиологиялық механизмдері»15 бет
«Қапшағай қаласына іргелес оңтүстік телімне құрылыс салу мәселесімен инженерлік геологиялық жұмыстар жобасы»79 бет
Авторлық шартты рәсімдеу96 бет
Азаматтық құқықтық қатнастағы шарттың түсінігі мен оның маңызы25 бет
Азнагүл алаңының геологиялық құрылысы, мұнайгаздылығының болашағы және мұнай мен газ шоғырларын іздестіру жобасы80 бет
Актас ауданының геологиялық құрылысы мен геологиялық даму тарихы6 бет
Алмаз алаңының геологиялық құрылысы, мұнайгаздылығының болашағы және жобалау әдістері18 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь