Британдық неоконсервативтік әлеуметтік модельдің қалыптасуы мен дамуы. М. Тэтчердің консервативтік үкіметі және жүргізген реформалары

Кіріспе
І. Британдық неоконсервативтік әлеуметтік модельдің қалыптасуы мен дамуы.
1.1. Ұлыбританияның әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесінің қалыптасуы (1940.1944 жж.
1.2. Әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесі саласындағы негізгі реформалар.
1.3. Еуропалық Одақтың әлеуметтік саясат мәселесіне қатысты британ үкіметінің ұстанымдары.

II. М. Тэтчердің консервативтік үкіметі және білім, денсаулық, тұрғын.үй, әлеуметтік қамсыздандыру және зейнетақымен қамсыздандыру т.б. салаларда жүргізген реформалары (1979.1990 жж.).

2.1. 70.жылдардағы британ неоконсерватизмі теориясындағы әлеуметтік реформалаудың мәселелері. 1979 жылғы сайлаудағы жеңіс.

2.2. М. Тэтчердің консервативтік үкіметінің билік кезеңіндегі білім жүйесін реформалауы. Денсаулық мәселесін шешудегі консервативтік тәсілдер.

2.3. М. Тэтчер үкіметінің тұрғын.үй саясаты, әлеуметтік қамсыздандыру құрылысын қаржыландыру мен жәрдем мәселесіндегі реформалары (1979.1990 жж.).
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Көптеген онжылдықтардың нәтижесінде Ұлыбританияның консервативтік партисы айналада жылдам өзгеріп жатқан экономикалық және әлеуметтік үрдістерге бейімделе алатын өзінің классикалық үлгісін танытты. Елдің қоғамдық-саяси өмірінде жетекші екіпартияның бірі ретінде тұрақты түрде орнын сақтап қала алды. Соңғы 130 жыл көлемінде консерваторлар билік басында сегіз онжылдықты өткізіп, осы уақыт шеңберінде сайлаушылардың үштен бірінен кем алмады. Осы себепті де консерваторларды Ұлыбританияның түрлі қоғамдық топтарының өкілдері тұрақты түрде қолдау білдіріп отырды. Британ консерваторлары өз маңайларына интеллигенция өкілдерін, бизнесмендерді, фермерлерді, жұмысшыларды топтастыра білді. Бұл бағытта британ консерватизмінің феномені ретінде тарихшылар мен философ, саясаттанушыларды Маргарет Тэтчердің билік құрған жылдарындағы консервативтік үкімет немесе «Тэтчер онжылдығы» уақыт шеңбері аса қызықтыратындығы сөзссіз.
Өйткені бұл кезең, ел экономикасы мен әлеуметтік-саяси жаағдайының шұғыл өзгеруімен, сыртқы елдердің бағалағанындай британ қоғамының эволюциялық дамуымен тұспа-тұс келген болатын. Осы кезеңге байланысты, бірнеше теріс немесе оң пікірлер қабылданғанына қарамастан, тарихтың куә болғанындай елде дамудың жаңа сатысы басталғаны күмән туғызбайды.
Осы тұста, М. Тэтчерді қазіргі британ консерватизмінің дара негізін салушы деп айтуға келмейді, дегенмен оның консервативтік принцптерге қосқан саяси мұрасын еш теріске шығара алмаймыз. Қазіргі консерваторлардың ішкі және сыртқы саясат бағдары тұрғысында М. Тэтчердің мол тәжірбиесінен сырт айналып келе алмайтындығы шындық. Бұл тұрғыда, оның билік басында болған жылдары жүргізген әлеуметтік мәселедегі саяси қадамдары ерекше сипатқа ие. Тэтчерлік консерватизм бағыты, көптеген мемлекеттерде консерватизмнің жаңа белгілерінің пайда болуына ықпал етті.
Осыған байланысты тарихшылардың назарын аударуды талап ететін мәселе ол – 80-жылдары әлеуметтік салада жүргізілген консервативтік реформа. ХХ ғасырдың соңына қарай жаңа бетбұрыс жасаушы көптеген елдер Ұлыбританияның осы кезеңінен шешуші сабақтар қабылдады. Оның ішінде Ресейді де атауға болады. Жабайы капитализмнен бас тартып анағұрлым әлеуметтік тұрғыда бағдарланған нарықтық экономикаға көшуде, британдық ескі партия тәсілдеріне жүгінуге көшті. Осы ретте Қазақстанның да әлеуметтік тұрғыдағы мәселлерде консервативтік саясаттың элементтерін байқайтындығымыз анық.
Осындай қозғаушы күшке ие партия мен оның жетекшілерінің әрекеттерін зерттеуге бүгінгі таңда тарихшылар аз қызығушылық танытпайды. Консервативтік паритяның елдің ішкі саясатында жүргізген бағдарларына талдау жасағанымызда оның қоғамдық талаптарға жауап бере алатын базалық құндылықтарға ие екендігіне көз жеткіземіз. Мемлекеттің оң жолда бағыт алуына жол сілтейтін әмбебап әдіс-тәсілдерді ұсына алатын жетекші ұйым ретінде таныла білді. Оның басты көріністерінің бірі Маргарет Тэтчердің билік басына шығу қарсаңында да байқалды.
Тэтчер үкіметі елдің келесі онжылдықтардағы саяси-әлеуметтік дамуына оң ықпал еткен базалық құрылым жасауға себепші болды. Оған басты себептердің бірі партияның осы сферада алған, өңдеген бағдарларының терең идеялық-теориялық, тәжірбиелік негізінде жатыр еді. Консервативтік үкімет бірбағытты емес, көпбағытқа жұмыла алатын басшылық екендігін дәлелдеді.
Мақсаты: Консервативтік үкіметтің біздің хронологиялық шеңберде қамтылған кезеңде атқарған саяси-әлеуметтік реформаларының жалпы мәнін айқындауға қол жеткізу және ол бойынша М. Тэтчердің өзіндік әрекеттерінің рөлін нақты көрсету болып табылады. Сонымен қатар, әлеуметтік салада жүргізілген бағыт-бағдарлардың елдің ішкі және сыртқы саясатына тигізген ықпалдарының аспектілерін тұжырымдау.
1. К.Т. Жумагулов. «Проблемы изучения всемирной истории в Республике Казахстан». Вестник КазГУ им. Аль-Фараби. 2001.
2. Маргарет Тэтчер: человек и политик. М., Прогресс 1991.
3. Великобритания. Под ред., М., «Наука» 1992.
4. Социальное обеспечение в странах Запада. США, Канада и Великобритания. М., «Эра». 1995.
5. Воропаева О. Маргарет Тэтчер (Жизнь знаменитых людей). – Мн.: ООО «Кузьма», 1998.
6. Ларин В. Лондонский дневник. – М.: Политиздат, 1983.
7. Мәшімбаев С.М. «Еуропа мен Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» 1945-200. Алматы, әл-Фараби ат. ҚазҰУ 2005.
8. Гаджиев К.С. Современный консерватизм. – М.: Наука, 1992.
9. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учеб/ Под ред. В.П. Колесова, М.Н. Осьмовой – М, 2001
10. Делор Ж. Развитие Европейского Сообщества и будущее Европы // Европейское Сообщество в преддверии создания единого внутреннего рынка: Реф.сб. / Ж. Делор, отв.ред. и ред.-сост. Ю.А. Борко; РАН ИНИОН.-М., 1992.-4.1.- 29-30 б.
11. Договор о Европейском Союзе // Единый Европейский акт. Договор о Европейском Союзе. Малая библиотека Европейского Союза на русском языке. Документы Европейского Союза / под ред. Ю.А. Борко-М., 1994. Т. 2- 45-176 б.
12. Единый Европейский акт. Договор о Европейском Союзе. Малая библиотека Европейского Союза на русском языке. Документы Европейского Союза / под ред. Ю.А. Борко- М.: Междунар. издательская группа «Право», 1994. -Т.2. 7-40 б.
13. Хартия основных социальных прав трудящихся // Социальная политика. Малая библиотека Европейского Союза на русском языке / под ред. Ю.А. Борко-М., 1996. С.30-72.
14. Бурнашёв И.Л. Британия член Европейского Союза / И.Л. Бурнашёв — Алматы, 2004. – 55б.
15. Гаджиев К.С. Консерватизм: современные инерпритации / К.С. Гаджиев- М.: ИНИОН. 1990. 50б.
16. Гасратян К.М. В Великобритании подъём . продолжается // Мировая экономика и международные отношения. — 1996. №3. - С.73-77.
17. Головчанов С.С. Политика неоконсерватизма и её социальные последствия / С.С. Головчанов. -М.: Наука, 1988. 498 б.
        
        Мазмұны
Кіріспе
І. Британдық неоконсервативтік әлеуметтік модельдің қалыптасуы мен дамуы.
1.1. Ұлыбританияның ... ... ету ... ... ... жж.
1.2. Әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесі саласындағы негізгі реформалар.
1.3. Еуропалық Одақтың ... ... ... ... ... үкіметінің ұстанымдары.
II. М. Тэтчердің консервативтік үкіметі және білім, денсаулық, тұрғын-үй, әлеуметтік қамсыздандыру және зейнетақымен қамсыздандыру т.б. салаларда жүргізген реформалары (1979 - 1990 жж.). ... ... ... ... ... әлеуметтік реформалаудың мәселелері. 1979 жылғы сайлаудағы жеңіс.
2.2. М. ... ... ... ... ... ... жүйесін реформалауы. Денсаулық мәселесін шешудегі консервативтік тәсілдер.
2.3. М. Тэтчер үкіметінің тұрғын-үй саясаты, әлеуметтік қамсыздандыру құрылысын қаржыландыру мен ... ... ... ... жж.).
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Тақырыптың өзектілігі: Көптеген онжылдықтардың нәтижесінде Ұлыбританияның консервативтік партисы айналада жылдам өзгеріп жатқан экономикалық және әлеуметтік үрдістерге ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық-саяси өмірінде жетекші екіпартияның бірі ретінде тұрақты түрде орнын сақтап қала алды. Соңғы 130 жыл ... ... ... ... ... ... өткізіп, осы уақыт шеңберінде сайлаушылардың үштен бірінен кем алмады. Осы себепті де консерваторларды Ұлыбританияның түрлі қоғамдық топтарының өкілдері тұрақты ... ... ... отырды. Британ консерваторлары өз маңайларына интеллигенция өкілдерін, бизнесмендерді, фермерлерді, жұмысшыларды топтастыра білді. Бұл бағытта британ консерватизмінің феномені ... ... мен ... саясаттанушыларды Маргарет Тэтчердің билік құрған жылдарындағы консервативтік үкімет немесе уақыт шеңбері аса қызықтыратындығы сөзссіз.
Өйткені бұл кезең, ел ... мен ... ... ... өзгеруімен, сыртқы елдердің бағалағанындай британ қоғамының эволюциялық дамуымен тұспа-тұс ... ... Осы ... ... ... теріс немесе оң пікірлер қабылданғанына қарамастан, тарихтың куә болғанындай елде ... жаңа ... ... ... туғызбайды.
Осы тұста, М. Тэтчерді қазіргі британ консерватизмінің дара негізін салушы деп айтуға келмейді, ... оның ... ... қосқан саяси мұрасын еш теріске шығара алмаймыз. Қазіргі консерваторлардың ішкі және ... ... ... ... М. ... мол ... сырт айналып келе алмайтындығы шындық. Бұл тұрғыда, оның билік ... ... ... ... ... мәселедегі саяси қадамдары ерекше сипатқа ие. Тэтчерлік консерватизм ... ... ... ... жаңа ... пайда болуына ықпал етті.
Осыған байланысты тарихшылардың назарын аударуды талап ететін мәселе ол - 80-жылдары әлеуметтік салада жүргізілген ... ... ХХ ... ... ... жаңа бетбұрыс жасаушы көптеген елдер Ұлыбританияның осы кезеңінен шешуші сабақтар қабылдады. Оның ішінде Ресейді де атауға болады. Жабайы ... бас ... ... ... ... ... ... экономикаға көшуде, британдық ескі партия тәсілдеріне жүгінуге көшті. Осы ретте ... да ... ... ... ... ... ... байқайтындығымыз анық.
Осындай қозғаушы күшке ие партия мен оның жетекшілерінің әрекеттерін зерттеуге бүгінгі таңда тарихшылар аз қызығушылық танытпайды. Консервативтік ... ... ішкі ... ... ... ... ... оның қоғамдық талаптарға жауап бере алатын базалық құндылықтарға ие екендігіне көз жеткіземіз. Мемлекеттің оң жолда бағыт ... жол ... ... ... ... ... жетекші ұйым ретінде таныла білді. Оның басты көріністерінің бірі ... ... ... ... шығу ... да ...
Тэтчер үкіметі елдің келесі онжылдықтардағы саяси-әлеуметтік ... оң ... ... ... ... жасауға себепші болды. Оған басты себептердің бірі партияның осы сферада алған, өңдеген бағдарларының терең идеялық-теориялық, тәжірбиелік ... ... еді. ... ... ... ... көпбағытқа жұмыла алатын басшылық екендігін дәлелдеді.
Мақсаты: Консервативтік үкіметтің біздің хронологиялық шеңберде қамтылған кезеңде ... ... ... жалпы мәнін айқындауға қол жеткізу және ол бойынша М. Тэтчердің ... ... ... нақты көрсету болып табылады. Сонымен қатар, әлеуметтік салада ... ... ... ішкі және ... ... ... ... аспектілерін тұжырымдау.
Міндеттері: Біздің жұмысымыздың басты міндеттері ... ... ... атап көрсетеміз:
-Ұлыбританияның өткен ғасырдың 70-80 жылдарындағы қоғамдық-саяси жағдайы және ол бойынша ... ... ... ... консервативтік партияның жүргізген реформаларының нәтижелері мен ықпал өрісі;
-елдегі білім, денсаулық, әлеуметтік қамсыздандыру және тұрғын-үй т.б. маңызды мәселелерді шешу жолындағы ... ... ... ... ... 80-ы ... әлеуметтік реформалардың нәтижесіндегі қоғамдық қозғалыстардың күшею салдары;
Нысаны: Маргарет Тэтчер және оның мемлекеттік істерді жүргізудегі қайраткерлік рөлін белгілі бір ... ... атап ... ... ... ... және оның ... тақырыбымыздан бұрнағы жылдардағы реформалар желісімен байланыс қырлары.
Методологиялық негізі: Жұмыстың методологиялық сипатын айқындайтын негізгі әдістердің бірі ... әдіс ... ... ... сол ... ... ... жағдайы мен халықаралық мәртебесіне тоқаталмай, аспектілерін зерделемей жұмысымыздың басты бағдарына қол жеткізе алмаймыз. Біріншіден, ... ... ... ... ... құру ... социология мен экономика ғылымдарының әдістеріне жүгінуге тура келеді. Екіншіден, нақты мәселелерді зерттеуде саясаттану ғылымын жұмысымызға ... тура ... ... ... ... ... тарихына үңілгенімізде фактологиямен жұмыс жасамай тарих ғылымында белгілі бір ... жету қиын іс ... ... білеміз. Жұмысты сан қырлы зерттеу барысында тарихи санаға ... ... ... ... әдісінің мазмұнына негізгі басымдық береміз. Экономика ғылымындағы болжалдау әдісіне дже кең түрде тоқталып, жұмысымыздағы әлеуметтік реформалардың экономика ғылымы саласында қаншалықты ... ... көз ... ... жүргізу барысында еліміздегі және шетелдік зертетушілер мен мемуаршылардың зерттеу еңбектеріне тоқталып өттік. Бұл мәселелер тұрғысында ... ... ... ... даулы мәселелердің түйінін шешу, ақ-қарасын ажырату проблематикалық сала бойынша аздаған қиыншылықтар туындатты. Мәселелерді қарастыру барысында, Ұлыбританиядағы жүргізілген білім-ғылым, ... ... ... мен ІЖӨ ... айғақтайтын статистикалық мәліметтерге жеке-жеке тоқталып өту де маңызды орынға ие.
Ұлыбританияда XX ғасырдың 70-80 жж. Консервативтік партияның ... ... және оның ... әйел ... ... ... бұхаралық ақпарат құралдарында біршама екі көзқарасты қалыптастырды. Ол ... ... ... ... да жарыса жазылып жатты. Кеңес Одағындағы басылымдарда да позитивтік ... аз, ... ... ... мақалалар біршама жазылды. Осы мәліметтер шоғырын жұмысымызда кең қолдануға ... ... ... ... ... жасауға ол бойынша газеттердің әлеуметтік тегін білу маңыздылығы пайда болды. Осы жұмыстарды атқаруда пәнаралық және салааралық ... ... ... өз ... ...
Зерттелу деңгейі: Жұмысмыздағы зерттеулердің түпнұсқалық негізі Ұлыбританияда жарық көруші басылымдар мен ... ... мен ... пікіріне де тығыз байланысты. Ол бойынша апталық газетінің ақпарлары Ұлыбританиядағы сол кезеңдегі реформалардың бағыттарынан ... ... ... ... және ... ... ... зертеушілер осы басылымның ақпарат көздеріне сүйенуге көп ықылас танытты. Басқа да басылымдардан , , атты ... және ... ... ... ... әрекеттерін бағалаушы газеттердің де берер зерттеулік мағлұматтар зор болып табылады. Мемуарлық дерек көздері мен ... 1993 жылы ... ... ... өз ... шыққан мемуарлық еңбегінің маңызы үлкен мәнге ие. Өйткені осы еңбек ... ... ... жылдары жүргізген реформаларының оң, терістігіне айтарлықтай обьективті талдаулар жасалынған. Осы еңбек тұрғысында негіз салып берді ... ... ... ... ... сол кездегі саяси жағдайларды тануға үлкен мүмкіндік береді. Сондықтан жүріп жатқан үрдістерді оның жеке адами қасиеттерімен салғастыру ... ... ... ... ... Газеттер мен саяси журналдар консервативтік партия жүргізген реформалардың бұхара арасында насихатталуы мен атақ-абыройының бекуіне негізгі ... ... ... ... ... ... ... сайттарынан шыққан мақалларына және оған сілтеме жасалынған ... ... ... ... ... бұл ... саяси жағдайларды бұлтартпастан дәлме-дәл беретіндігіне көз жеткізді.
Шетелдік зерттеу дерек көздерінен Кеңес Одағының Ұлыбританиядағы ... Л.М. ... атты ... жарияланған мақаласы назарды өзіне ерекше аударады [2-58]. Бұл мақалада Маргарет Тэтчердің билік абсында атқарған ... ... ... ері мен ... ... ... де көрініс табады. Ол-тэтчеризмнің ел экономикасына әкелген жаңалықтарын, реформаларының нәтижелерін айырықша атап көрсетіп, Кеңес Одағында да қолданудың жобаларын ... 80-ы ... ... сыртқы саясатын зерттеу күшейе түсті. Өйткені бұрынғы империализмдік сяасатының ұшқыныдыры көрініп ... ... ... ... ... елдің ішкі саясатын, идеологиялық қозғалысын, саяси партияларының құрылысын зерттеуге де ден қойылды.
Осы жолда А.М. Салминнің зерттеулері бірінші аталуы тиіс[3-194]. ... ол ТМД ... ... мен оның ... қайраткерлігіне баға беруге ұмтылған алғашқы зерттеушілердің бірінен болатын. ... ... ... да ... және оның ... оң баға ... ... Ол көзқарастарын дәлелдеуге де тұжырым жасай білген. Бірақ та Салминнің зерттеулерімен келісуге де болады, келіспеуге де ... ... Тағы бір ... зерттеу С.П. Перегудованың редакциялық басшылығымен шыққан ұжымдық еңбек атты еңбегі ... ... ... ... ... елдеріндегі 70-80-шы жылдарындағы саяси қозғалыстардың түпнегізідері мен экономикалық жаңартулардың мұқтаждықтарының ... ... ... ... ... атап ... бір жайт ол-сол кезеңде батыс елдеріндегі биліктің басым бөлігі консервативтік париялардың қолында ... ... Бұл ... ... ... ішкі саяси күрестердің өзара жағдайын салыстыра отырып талдайды. Сондай-ақ, зерттеудің бір бөлігі ... ... ... ... ... ... ... билігі тұсындағы консервативтік паритяның бағдарламаларын саралауға ден береді.
Елдегі экономикалық өзгерістерді, тұрғын-үй мәселелерінің шешілулеріне қатысты бағдарларды талқылап көрсетті. ... ... ... жүру ... Ю. ... И. ... В. Овчинникова, А. Кривопалова т.б. еңбектерінде көрсетілген. Мысалға ... пен ... ... партиясының саяси құрылысына ғана емес, елдегі жетекші партияларымен бірігіп қимылдаған реформаларының аспектілерін қарастырған болатын.
Кривопалов пен ... ... ... ... билігінің соңғы қорытындылары мен Тэтчер кабинетінің басқару құрылымына назар аударған болатын. Алайда зерттеулер барысында кемшіліктер де болмай қойған жоқ. ... ... ... қоспартиялық режимнің ерекшеліктеріне өзара күресу жолдарына баса назар аудара алмады. Кеңес Одағының құлауынан соң, Англиятану саласы біздің отандық ғылымда жаңа ... ие ... ... ғасырдың 90-шы жылдары зерттеулердің басым көпшілігі елдің ішкі саяси құбылыстарына, жетекші партиялардың әлеуметтік, зейнетақы, тұрғын-үй және инфрақұрылым ... ... ... ... ... ерекше назар аудара бастады.
Ресейде де бірқатар толымды зертте еңбектері пайда бола бастады. Олардың ішінен В.И. Поповтың ... ... атап ... ... ... Тэтчердің билік басындағы саяси карьерасын тиянақты тұжырымдаған зерттеу кешендерінің бірі. ... де ... ... де жоқ ... И.И. ... деп ант ... Күреске шыққан шахтерлер мен кәсіподақтардың мықты билігі британдық экономиканы 70-жылдары ... ... Хит ... ... ... сес ... мен шахтерлердің көтерілісінен жалтақтап отыратын. Консерваторлар партиясының және оның лидеріне деген үміт орындалмай Хит 1974 жылы ... ... ... ... ... ... ... партиясы билікке келеді. Сонымен қатар Хит партия басшылығынан да кетеді. Партия тығырыққа тіреліп, ... бір ... ... ... ... ... жағдайына әкеледі. Бірде бір ер азамат өзіне жауапкершілік ала алмай, осы сәтте Тэтчер мүмкіндікті пайдаланып, өз ... ... ... ... ...
1975 жылы ақпанда Тэтчер Англия тарихында алғашқы партияны басқарған әйел боды. Ол белсенді түрде ... ... ... ... ... етті. Сонымен қатар уақыт өте үкімет пен ... ... ... ... ... іске ... ... Маргарет партияларды бірлікке шақырды.
1975 жылы маусымда Ұлттық кәсіподақтардың комитетінде ол: десе, қазан айында деді. Ол партияны 4 жыл ... ... оның ... ... болып, ал Гарольд Вильсон и Джеймс Каллагэн сияқты саясаткерлер басқарушы ... ... еді. ... ... ... ... ... қарсы әлсіз болатын[20-243].
1979 жылы қыс айларында елдегі барлық кәсіподақтар ереуілге шықты. 1979 жылы көктемде ... ... ... ... ... ... ... бастаған еді. 1979 жылы мемлекет биліктің негізін жоғалтып, экономикалық құлдырауға жақындау қарсаңында болды. Хаостағы мемлекетті ешкім басқарғысы ... ... ... > ... 1979 жылы 3 мамырдағы консерваторлардың жеңісі оларға 35 жылдан ... ... ... М. Тэтчердің білім саласындағы саясаты өзгертулерге ұшырайды.
Тэтчер әрқашан жеңуге келмейтін оптимистка болатын және әрдайым қайда бару, не ... ... ... Оның ... ... ... ...
Орта топтан шыққан әйел елу үш ... ... ... Оның бір ... ... ... ол ... 60-ға дейін еңдек кірісі салығын қысқартты. Маргарет бойынша кірістің ең көп мөлшері ... ... ... сату болды. Мұның мақсаты жеке меншікті қолдау мен ... ... еді. ... ... ... аяғына дейін Тэтчер абыройы елде нөлге дейін түсіп, Англия тарихындағы ең жаман примьер-министр болады деп сенді.
1980 жылы наурыз ... Daily Mirror ... ... ... ол: > ... ...
Білім беру туралы реформа барлық мектептер қызметін қамтыды. Білім беру негізі жаңартылды, ... ... ... ... кәсіпкерлерді білім беру үрдісіне тарту көзделді. 1980 жылы ... беру ... заң ... Онда ... ... ... ... ақпараттың таралуы көрсетілген. Грамматикалық және заманауи мектептерді қайта құру ... ... ... ... ... ... ... 1986 жылғы білім туралы заңда білім беру стандарттарын көтеру мәселесі жазылды. Мектеп кеңестерінің мүшелері ... мен ... ... ұлғайды. Заңда мұғалімдер қызметіне баға қою, олардың сабақ беру тәсілдері қарастырылған. ... ... ... ... заңдар білім беру мәселелерін толықтай шеше алмады.
Жаңа білім министрі Кейт Джозеф 1988 жылы ... ... беру ... жаңа ... ... Жаңа ... ... барлық күш талантты оқушыларға салыну керек, барлық зейін негізгі академиялық пәндерге бөлінуі тиіс болатын[23-94]. Сонымен қатар, дифференциациялық білім беруге күш салу және ... ... беру ... ... ... ... ауқымды білім беру саласындағы өзгерістер жоғарғы білім беру жүйесіне де әсер ... ... ... ... ... ... құрылды. Университеттердің барлығы ұлттық элита мен тэтчеризм талабына сай болу ... еді. ... ... ... ... ... қарсылық пен ьалқылауды тудырды. Осы бағдарламаға қарсы қайта ... ... ... мұғалімдер кәсіп одаға болды. Дегенмен көпшіліктің пікірі осы кезеңде билік басындағылардың жүргізген ... ... М. ... ... үкіметі және білім, денсаулық, тұрғын-үй, әлеуметтік қамсыздандыру және ... ... т.б. ... ... ... (1979 - 1990 ... 70-жылдардағы британ неоконсерватизмі теориясындағы әлеуметтік реформалаудың мәселелері. 1979 жылғы сайлаудағы жеңіс.
70-шы жылдардың соңында неоконсерватизмнің туындау құбылыстары өз ... ... ... Осы ... ... ... болуы 1979 жылғы оқиғамен тығыз байланысты. Ал ол оқиғаны тіршілік етуге көштірген М. ... ... ... М. ... ... ... ұсынған сайлау алды бағдарламасы және онда негізделген бағдарлар жүйесі неоконсерватизмді өмірге ... ... ... 70-шы ... ... ... әлеуметтік модельдерінің қағидаларын іске асыруға лейбоистік үкімет атқарған бағдарламалар реті мүмікіндік бермеді. 1973, 1976 жылдары мерзімінде жүзеге асырылған салықтың мөлшерін ... ... ... сол арқылы, атты бағдарлама лейбористерге біраз басымшылықтар берді. Ал консерваторлардың ... ... толы ... ... ... өз бағдарламаларын жүзеге асыру үшін, партия ұстанымдары мен жарғыларын қайта қарастру және жетілдіру қажет болып табылды.
Сол 70-жылдардағы ... ... ... ... ... бір жағынан сапалы да болып кқрінсе, бір жағынан сан тұрғысынан көріне отырып екіұдайы көзқарасқа ұшырады[24-156]. Ішкі саяси толқыныстардың дүмпілуі ... ... ... үшін ... ... ... болып табылатын. Бұл қағида соғыс уақыттарында да өз дегенін ақтаған болатын. Кім әлеуметтік ... көп ұпай ... сол ... ... ие болу ... да мемлекетте болса тіршілік етуші мән екендігі сөзссіз.
Сайлауға өз кандидатурасын ұсынған М. Тэтчердің басты міндеті өзінің насихатшылары мен ... ... ... ... ... Осы жолда консерваторлар партиясында қолданылған бір әдіс ол ... ... ... әлеуметтік мәселеде, сыртқы және ішкі саясаттағы бағыттарындағы қателіктерін түрлі жағдайлармен сынға ұшырату еді. ... бұл ... ... ... ... көруде көп әшкереге ие болды. Алайда айқын ұстанымдар мен тұжырымдарға ие емес, консерваторлар партиясының бұл мақсаты мен ... ... тап ... Осы ... М. ... өзіндік тұлғалық қасиеттеріне де жүгінуге тура келді.
Нақты бір бағдарламаның ... ... ... ... ... ... ... М. Тэтчердің көп дауысқа ие болуы көптеген сарапшыларды таң ... Оған өзге төрт ... ... ... көп ... ... болатын. Ол ІІ дүниежүзілік соғыстан кейін билікке келген алтыншы консерватор болса, ... ... ... әйел ... ... ... ... Лейбористер партиясы бұған саяси дұрыс емес құбылыс ретінде де қарауға ұмтылды. Бірақ, халық еркі барлығын ... ... ... әйел ... өз постын алды. М. Тэтчердің сайланумен консерваторлар өздерінің тарихында жаңа кезең неоконсерватизм кезеңін бастайды. Бұл ... ... ену ... парламенттік сайлауға дайындықтан бастау алды.
М. Тэтчерге бұл сын мерзімдер ретінде әсер етті. Өйткені оған өз ... ... ... ... ... ... ... орындау сәттері туындады. Ол неоконсерватизмнің өміршең қасиетке ие екендігін дәлелдеуге тиіс болды. Осылайша Ұлыбритания тарихындағы ерекше дәуірлердің бірінің ... ... та ... ... ... ... Ұлыбританияға ішкі қайшылықтардың тұтас кешенімен соқтығысуға тура келді. Солардың бірі 1979 ... атты ... ... ... сипатталған кезең болып табылды. Қоқысжинаушылардың ереуілі шығып соның ... ... ... ... ... толып кетті. Ереуілшілер өз міндеттерінен бас тартты. Бұл қайшылықтардың жауабын ... ... ... пен ықтиярлықты талап етті[25-97].
Осы оқиғалардың барлығы да сайлау қарсаңындағы консерваторлардың ... ... ... ... ... партия өкілі Дж. Каллагэннің атағын төмендетіп жіберуге себепші болған еді. Жұмыс күндерінің жоғалуы ... ... ... ... өсіп, ол 29,5 млн сомманы құрады. Бұл Э. Хиттің өкіметі тұсындағы көрсеткіштерден бірнеше ешеге өсіп кеткендігін байқақтақан болатын. Тағы бір ... ... бірі ... ... ... мөлшері мен өндірістің кідіріп қалуы сәтінен инфляцияның жаңа толқынының туындау сәті еді. ... ... ... Дж. ... ... наразылық ретіндегі вотум түріндегі резолюцияның енуіне себеп болды. 1979 жылдың 28 наурызында аталған резолюция бір ... ... ... ... ... ... және жаңа парламенттің құрылу шаралары қарастырылып кетті. 1979 ... ... ... ... ... ... ... партия өкілдері де сайлауға түрлі үгіт-насихаттарымен кірісіп ... ... ... мен ... ... негізделді: еңбекақыдан алынатын салықты азайту, тұрғын-үй құрылыстарын салу т.б. бағдарларын ұсынды[26-65-66].
Ал, олардың бұл идеялары ... ... ... ... ... ... толық негіздегі дайындыққа кірісіп, өздерінің мүмкіндіктерінің ықтималдылығын дәлелдеп те үлгерген болатын. Консерваторлар - ... ... пен ... ... уәде ... ... берілетін жәрдемаұыны азайту, еңбекақы төлемінің салығын азайту, жеңілдіктердің көмегімен муниципальды тұрғын-үйді меңгеріп алуға, мемлекеттік бюрократияның сандық көрсеткішін азайту және ... ... де ... бағытталды. Ал лейбористерге дауыс беруші дауыскерлердің өзі консерваторлардың жағына ауысуға мәжбүр болды.
Орталық басымдылыққа ие болушы консерваторлардың ұсынысы ... ... ... ... ... еді. ... ... өз мәнін жойғандай болды оның орнына тұлғалық доктринаның күшіне сүйенген бағдарлама пайда болды. Сайлау ... Дж. ... ... көрсеткіші М. Тэтчерден анағұрлым асып тұрды. Өйткені оның жағанда әдісі мол сяасаткерлер мен ... ... ... ... мен ... өнер иелері болған еді. Лейбористер алдын-ала болжам жасағандай консерваторлардың ұсыныстары елде бағаның шарықтауына, жұмыссыздықтың ұлғаюына және жаппай экономикалық дестабилизациямен алып ... ... ол ... ... ... ... ... Джон Каллаган күзде болуы мүмкін мерзімінен бұрынғы сайлауды қысқа созу арқылы өзінің оңтайлы уақыт шеңберін ... ... ... ... ... жұмыс атқарғанымен оның нәтижелері сапыл деңгейде болды деп айта аламймыз: Елдегі аналитиктер үкіметтің саясатын уақытысынан бұрын ... ... ... Сол ... ... ... ... қозғаушы күш тобы ол-кәсіподақтар еншісінде болды[14-145]. Кәсіподақтар жұмысшы күшінің басым көпшілігін иемдене отырып бұхараның назарын бір идеологиядан екінші ... ... ... ... ... ...
1971 жылмен салыстырғанда (13,92%) бюджеттің түсімі 1979 жылы 9,9% бірінші жарты жылдықтың соңына ... 6% ... ... ... ие болды. Наурыз айында оған шотландиялық националистер мен либералдар қолдау көрсетуден бас тартады. ... ... ... 311-310 ... М. Тэтчердің пайдасына шешіліп, сайлау 3 май күніне белгіленеді. Сайлауға дейін 5 апта мерзім қалып, уақыт шектеулігі пайда болады. М. ... мен ... ... арасындағы білім мен тәжірбиеге және қабілеттеріне қатысты орыс зерттеушілері баға береді[28-129]. Оларша М. Тэтчер саясаттың нәзік тұстарымен икемі шамалы ... деп ... ... ... Оның ... ... сыртқы істер министрі болып қызмет атқарғандықтан да дипломатияның қилы тұстары мен әдістерін жақсы меңгере білді. М. Тэтчер білімі бойынша ... ... ... фабрикаларда жүруді, жұмысшылармен кездесіп техниканың салалары бойынша әңгіме құрғанды оң көрді. Соған қарамастан М. Тэтчер жұмысшылар мен еңбекші қауымынан аз ... ие ... ... Оның бұл ... әлеуметтік топтардың түрлеріне аражікпен қарайтындығында еді. Өзінің баспасөз бен халық алдындағы сөйлеулерінде М. Тэтчер инфляция мен жұмыссыздықты алға тара отырып ... ... бас ...
М. ... ... ... ... радиакалды реформалардың күтіп тұрғандығын жеткізуден бір танбады. Сайлаудың ... ... ... 339 ... дауыс жинап парламенттегі дауыс айырмашылығы да 43 дауысқа артық болды[28-36-39]. ... ... ... билік басындағы рөлде әйел адамның басқару дәуірі бапсталып та кетті.
2.2. М. Тэтчердің консервативтік үкіметінің билік кезеңіндегі білім жүйесін ... ... ... ... консервативтік тәсілдер.
Консерваторлардың 1979 жылғы жеңісінің маңызды факторы ретінде олардың монолитті сыртқы ... ... ... ... ... ... ... қарсылас екендігіне қарамастан Тед Хитте партияның жеңіске жету жолындағы кампанияда белсенді әрекет жасады. Парламенттің бірінші сессиясы ... ... 18 ... ... ... Бұл ... ... дәстүрге сәйкес жаңа премьер-министрдің жодауын тармақтарымен бірге жариялады. Олар төмендегідей ретте:
1. ... ... ... ... болады
М. Тэтчер Екінші Дүниежүзілік соғысты бастан кешірген болатын. Сондықтан ол ... ... ала ... ... әлсіз мемлекетпен санаспайтындығын ұғынған болатын. Ол өзін монетаризмнің нақты жақтаушысы деп атады. ... ... ... ... экономикасының тек қана сыртқы саясатта күшті мемлекеттерге тән еді. ... ... ... ... ие ... ...
2. Ұлыбритания өзінің жеке ядролық құрылғыларын сақтайтын болады және ... ... ... ... Бұл саясат бағыты Тэтчердің АҚШ-пен жақын саясат ұстануға деген қадамы еді және соғысында антикеңестік бағытта ... рөл ... ... Ол үшін оған ... да ... ... да толық жауап беретін потенциал керек болды[29-153]. 3. Ішкі ... ... ... ... ... мен ... ... қадағалау мақсатында ішкі істер қызметкерлерінің жалақысын көтеру үшін 100 млн доллар бөлінетін болды. Англиядағы тұрақсыз экономикалық жағдайлар елдің ішкі ... мен ... ... ... ... еді. ... ... заңдылық деген қауіпті күшке айнала қоймағандығын атауға болады. Осы ... Ян ... ... ... ... ... ұстанымдарына қарсы оңшыл көзқарастардың қарсы шығатындығын білді. Осы мақсатта ол кәсіподақтарға қарсы соғысқа дайындалды. Өйткені кәсіподақтар өздерінң ереуілдерімен мемлекеттік ... ... ... алып ... Осы үшін оған ... ... күштің мықты болғандығы керек еді[29-156]. 4. Заңға ... ... ... Бұл ... ... ... ... атқаруының шегерілуі және жұмысқа белгілі бір кәсіподақтардың мүшелері ғана қабылданатын болады. Жоғарыда атап өткеніміздей, ... ... ... ... ... ... Осы ... Тэтчер кәсіподақтар арасындағы ынтымақсатықты бұзуды және осы құрылымды өзіне толықтай бағындыруды мақсат етіп қойды. Тарихтың қойнына ... ... ... ... 5. ... ... азайтылатын болады тұрғын-үй мен медициналық сақтандыруда қор ... ... ... Бұлардың барлығы Тэтчердің әлеуметтік-экономикалық бағдарламасына кірді[30-158].
6. Иммиграция саясатын реттеу жөнінде мемлекеттің қатал қадағалау шаралары жүзеге ... ... ... ... ... мәселелерде толеранттылықты сақтап отырды. Сырттан келетін арзан жұмысшы күштерін ... сол ... ... ... ... ... ... азайтуды ойлады. Соынмен қатар, нәсіларалық мәселелердің де қозғалмауының алдын-алуды көздеді.
7. Орта оқу орнындарындағы ... ... ... ... ... ... ... Тэтчердің на осы қадамда нені көздегенін атау қиын. Оның өзі де ... еске ... Тек ... ол Хит үкіметнде осы саланың министрі болып жұмыс атқара жүріп, бұл ... ... ... ... ... ... үлкен шығындарға апарып соқтыруы мүмкін екендігін жоспарға алған секілді. Сондықтан мектептердегі қаржы сұранымы жергілікті ... ... ... ...
8. Тікелей салықтардың көлемін төмендете отырып, мемлекеттің ел ресурстарын игеруде кедергісіз жолға тап болмауы, осы арқылы ... мен ... ... ... Салық реформасы Тэтчердің басты артық тұсы болды. ... ... ... ... ... өкілі Джозеф киттің болуы көп нәрсені меңзегендей еді. Оның тағайындалу барысын сипаттаған жазушы Хью Стивенсон былай ... ... ... ... Джеффри Хау Тэтчердің ертеден бірге жұмыс атқарып келе жатқан сенімді адамы болатын. Тэтчердің экономикаға қатысты ойлары мен ... ... ... атты ... ... ... ... Сондай-ақ, экономика саласындағы Тэтчердің тағы бір ұстазы өткен ғасырдың ұлы ... ... ... ... М. ... ... бір ... тұрғыдағы ұстазы ағылшын емес Фридрих Хайек болып ... ... ақша ... зерттеп, іскерліктің айналымдары мен экономиканың еркін айналу мәселелерін айқындауда зор еңбек сіңірді.
Оның негіздеуі бойынша ... ... жүйе тек ... ... ... ... мүмікндік береді. Тұрақты орталықтанған экономикалық жүйе мемлекетті апатқа немесе тоталитаризмге әкеліп со,уы ... ... бұны ... атты ... ... ...
М. Тэтчер Хайектің атты кітабымен жақсы таныс болды және өзінің саясаттарында терең пайдаланып жүрді. ХХ ... ... ... ... даму ... аса маңызды мәнге ие болып келді. Осы білім саласындағы өткір мәселелердің аясы ... ... да ... жүру ... ... тигізіп келді. Білім саласындаағы реформалардың жемісі кәсіподақ, саяси партиялардың, әлеуметтік топтардың арасындағы қайшылықтарды шешуге үлкен септігін тигізіп ... ... ... билікке келуі Англиядағы білім саласының белгілі бір саясатымен қаатарласа келетіндігі байқалды. Ағылшындардың қалжыңдағанындай, тэтчеризм де марксизм секілді түрлі бейнеге ие бола ... ... ... зерттеушілер тэтчеризмнің үш мәнмен өз құндылығы мен ... аша ... деп ... Ең алдымен, бұл қоғамдық мәселелерге жұмсалатын шығындарды қысқарта отырып ... ... ... Осы ... өзін-өзі ақтаған сияқты. Тэтчеризмнің теориясы көрсеткендей бірінші билікке келген жылы жаңа ... ... ... ... қаржыны едәуір қысқартты. Екінші тэтчеризммінң мәні - біз мемлекеттік араласуларды қысқартып, доғаруымыз ... ... ... ... мәні - ... меншікке көшірілген өнеркәсіптердің көмегімен экономиканы ұлғайту, оның ішінде білім саласыда орын алады. Білім және ... ... ... ... жүріп М. Тэтчер елдегі білім ахуалымен кең таныс ... ... оқу ... ... ... ... ... жетіспеушілігін, оқулықтардың сапасыз және жетімсіздіктерін өз назарына алған ... ... ... ... жүгінетен уақыттың жеткендігін байқатты өз сөздерінде[34-67].
70-80-шы жылдардың барысында өндіріс пен экономиканың түрленуі және дамуы, білімнің прогресске ие ... ... ... ... ... ... кімге болса да қолжетімді болуы осының салдарынан сапаның төмендеуі консерваторлардың негізгі үндеулеріне себепші болды. Консерваторлар ... ... ... ... ... білім алу жүйесіне деген теорияны ұсынып атқаруға ... Осы ... ... бір тұжырымдары мынадан көрінді. Енді ағылшындар үлкен ақша жұмсай отырып аз білімге ие бола алады. Бұл керісінше білім сласына ... ... ... ... ... ... Англия жаңа білім реформаларына соқтығысыпта кетті[35-76]. М. Тэтчердің білім саласында жүргізген реформаларының легі бірнеше кезеңге бөлінеді.
Бірінші - 1979 ... ... ... сайлаудан 1981 жылдың ортасына дейінгі кезеңде осы саланың министрі ... М. ... ... Осы ... ... ... ... уәделеріне деген жаоған сенімдеріне біршама оң жауап берулерімен сипатталады. Бірақ та мектепті ... ... ... ... стандарттарын көтеру деген секілді мәселелер өз реттерін жөнді тауып кете алмады. Сонымен қатар 1976 ... ... ... ... бас ... туралы құжатқа қол қойылды. Ол заңда біріккен мектептерді ашу жөніндегі ... ... ... ... Тағы бір атап өтетін шара лейбористік үкіметтің 1976 жылы шегеріп тастаған грамматикалық мектептерді ... ... ... ... ... Бүл ... маңызды қадамдарының бірінен болып табылды[37-59].
Екінші кезең - 1981-1983 жылдар аралығын қамтиды. Бұл ... ... М. ... ... жаңа адамы М. Тэтчердің К. Джозеф алмастырған болатын. Бұлк ... ... ... ... ... шешу жолындағы қиын кезеңдерінің бірінен болды. Себебі олардың жүргізген реформаларының нәтижелері мардымсыз, қоғамның көңілін қанағаттандыратын жағдайда болмай абыройларының төмендеуіне алып ... ... ... ... ... У. ... мемлекеттік қызметтердің көмегі туралы идеясы анағұрлым тиімді болып шықты. Бұны 80-шы жылдардың жүзінде жүргізілген халық арасындағы сауалнамалар нәтижесі анықтап берді. ... ... ... ... ... көптеген дебаттар өтіп, атты енгізілген жүйенің тиімділігіне қатысты санқырлы көзқарастар қалыптасты. ... ... атуы ... ... деген мағынасына қатысты шыққан болатын. Ата-аналар мектепте білім алушы балдарының оқу төлемін чек ... ... ... ... Бұл жүйе ... арасындағы бәсекелестікті күшейту мен тиімділікті арттыру мақсатында енгізілген болатын. Осы ... ... ... ... ... ... ... салыстыра отырып мектептерді өзедір таңдайтын құқыққа жетті. Осыған байланысты өз ... ... ете ... ... жабылуы тиіс болды. ЖОО-да студенттерге кредитпен төлем жасап оқитын төлем жүйесі қарастырыла бастады.
Үшінші кезең - 1983 ... ... ... ... сай келеді. Осы кезеңде студенттік жарна мен ваучер оқу жүйелері консерваторлардың ... ... ... қызу ... ие ... Осы ... 1983 ... парламент сайлауына алып келе тіреді. Сайлау алдында министр К. Джозеф оздері негіздеген ваучерлік жүйеден бас тартуға тару ... ... бұл ... сынаушы тптар мен қарсылас партиялардың дәйектері күн сайын ұлғая түсті[37-175].
Осы кезеңнің негізгі ... ... ... ... ... ... ... бұзылуы білім саласына да ықпалын арттырды.
Дәстүрлі түрде бұл баланс ... ... ... мен ... ... ... ... қарым-қатынас белгісі түрінде қарастырылған болатын. М. Тэтчер кабинетінің атмосферасына кірісімен министрдің арнайы комиссияға тапсырған бірінші тапсырмасы Мектеп Кеңестерінің жұмыстарын ... ... ... ... ... ... ... осы ұйымның тарқатылғандығын жариялап оның орнына екі ресми институттардан тұратын мемлекеттік басқарманың құрылуын рәсімдеді. ... ... ... және ... ... ... емтихан сұрақтары, тәртіп мәселелері мен ережелі тапсырылып отырылды. Ал, мұғалімдер кісіподақтары осы шын мемлекеттік мекемемен әріптестік қарым-қатынасқа ... ... ... ... ... ... екіұдайы көзқарас қалыптасты қоғам алдында. Бірақ, үкіметтің басты көздегін мұғалімдердің мектеп тынысындағы рөлін ... ... ... ... әлісерту болған еді. Соның нәтижесінде мұғалімдер мектеп бағдарламаларын түзу құқығынан шеттетілді[38-267].
Осы жерде консерваторлар үкіметінің бір ... ... ... Ол ... олардың басты ұстанған тезистеріне сәйкес мемлекеттің әлеуметтік ұйымдар мен топтар үстінен қатаң қадағалауы және әлеуметтік ... мен ... көп ... ... Ол ... ұлттың байлығын есепсіз жұмсау ретінде ретінде қабылданды.
Төртінші кезең консерваторлардың кезекті сайлау қарсаңына сәйкес келді. 1987 жылы сайлау алдында ... ... ... ... ... ... ұсынылды. Бұл кезең нендей құбылыстармен сипатталады деген сұрақ туындайды? Әрине бұл кезеңде мемлекеттің орталық билік күші мен ... ... ... ... қызу ... толы ... Осы кезеңдегә әлемдік экономикалық тенденциялардың қатарынан іліспе қасиетте ... ... ... ... ... ... ... бизнесті дамытуда серпін бере алатын білім жүйесін қайта қарастыруды үкімет басты сұрақ ретінде ... ... ... ... ... заң 1944 жылдан кейінгі радикальды заңдардың қатарына жатты. Бұл заң жаңа министр К. Бейкердің есімімен тығыз ... ... ... ... ... қамтыды. Білімнің мазмұны өзгеріп, мектеп формасы басқа түрге ауысты. Бизнес өкілдерін мектептегі оқу үрдісін жақсарту үшін жан-жақты тару ... Осы ... ... ... оқу ... сол оқу орынының міндеті болып білім министрлігінің нұсқауларын орындаумен ғана шектелетін[39-211].
Ортақ білімдегі ұлттық стандарттардың ... оқу ... ... түрі ... ... ... сапа мен деңгейдің төмендеуіне алып келді. 1980 жылғы заң мектептерді ... ... кең ... ... бұл жолы да сол өз жалғасын тапты. Ата-аналарға мектептердегі педкеңестерде қатысуға құқық берілді. Грамматикалық пен ... ... ... ... сапа деңгейін қарастырудың нәтижесінде 260 грамматикалық мектеп ... 5 ... жуық ора ... ішінен) өмір сүруге мүмкіндіктерін сақтап қалды.
1986 жылғы білім туралы заң оқ үрдісі мен сапаның жақсаруына біршама ... ... ... мектеп кеңестерінің құрамы едәуір кеңейді. Ол кеңестердің құрамына мектептердегі оқу үрдісінің ... ... ... ... ... ие ... ата-аналар мен бизнес өкілдері де кірді. 1986 жылғы заң мұғалімдердің білім алущыларды бағалаудағы әрекеттер імен әдіснамалық оқыту ... де ... Жаңа ... ... ... ... білім алушылықтың машықтары мен бағыттар күшейді. Бағалау үрдісінің аралық нұсқасы енгізілді. Он алты ... ... ... алушының емтихан нәтижелері бойынша, оның болашақтағы білім жалғастыруына сәйкестендірілген 7 аттестацияның бірі таңдауға ... ... ... білім алушылардың университетке немесе политехқа түсетін шамасы анықталатын[40-23-25]. 1980-1986 жылдардағы білім туралы заңдар сапа деңгейінің мәселелерін шешкенімен білімдегі ... ... ... ... шешу ... болмады. Осыған қарамастан елдегі білім ахуалының жалпы жағдайы ыртқы көздерге үлгі болатындай деңгейге толық жеткен болатын.
Денсаулық ... да ... ... мен ... ағымы жүріп кетті. Медицина саласында ауруханалардың жетілген бизнеске айналдырылған түрлері пайда болды. Қосымша қызмттерді атқаратын жанама медициналық ... ... ... ... ... ... қызметтерінің жалпы құны 1983 жылы нақтыланды. Жекеменшік фирмалар мен түрлі медициналық мекемелер арасындағы ... ... ... басталды. Ресми мәліметтерге қарағанда, сол кездердегі мемлекеттің жетілдіруші медициналық қызметтерге бөлу шамасындағы үнемдеу ... 100 ... ... 1980 ... ... ... ... сект орының үлесі анағұрлым төмендейн деді. Ол Ұлттық денсаулықсақтау жүйесіне әсерін айтарлықтай тигізе алмады. Осы ... ... ... ... ... бржинақталағн түрлеріне қызмет ететін болды. Бұрын олар бірғана түріне қызмет етуді алып өзара ... ... она ... бола ... ... ... мекеме үйінің күзетілуі, аурухана мен поликлиниканың шарушалығы, емделушілерді үйінде емдеу, мекемедегі тазалық, гигиеналық сақтау нормалары мен автокөлік тұрақтарының ... ... ... жеке ... өызмет ету фирмаларының түріне жатты. Осындай келісімдер ... ... ... ... ұстауға алып келді. Олардың негізгі медициналық қызметтері болып: дәріханалық ... ... ... анализдердің жеке түрлері, палаталардағы кезекшіліктер мен шұғыл медициналық көмекті жан-жақты көрсету ... ... 80-шы ... ... ... бұл ... саны арта түсті. Денсаулық сақтау министрлігі алдағы уақыттардағы жекешелендірудің нормалары мен жоспарларына ... ... ... ... ... ... ... жан-жаққа бөлінуі қоғамдағы денсалық сақтаудың мұқтаждықтары мен қызмет көрсетудің белгілерін қамтамасыз ете алмады. Жалпы саулық кепілдемесін бере ... ... ... ... ... ... мен қабылдауды өз құқығына алған жекеменшік сектор денсаулық жүйесін жаулап алды деп ... ... ...
80-шы жылдардың ортасында Англиядағы медицина саласында бір мамандық пен екінші мамандықтардың арасында ... ... ... байқылып тұрды. Мысалы, хирургтардың артықшылығын статистикк көрсетсе, терапевтттердің жоқшылығын да анықтап беріп отырды. Бұл қоғамдағы көңіл ... ... ... ... М. ... ... үкіметі осы мәселелер аясында Ұлттық денсаулықсақтау жүйесіне міндеттер жүктей ... жаңа ... ... 1987 ... ... ... манифесте консерваторлар осы денсаулық саласына қатысты былай деді: .
Осыдан-ақ, біле беруге болатын консерваторлардың қоғамдық, әлеуметтік салалардағы жалпы ... ... ... ... ... мен беделді адамдары денсаулықсақтау істеріне басқарма жұмыстарына жиі-жиі шақырылып тұрды. Ал жаңа келушілер бұл салаға да ... ... ... мен элементтерін бірте-бірте енгізе бастады. Осылайша денсаулықсақтау саласында да жекеменшік сектордың ... ... ... ... ... т.б. заңдылықтарға ұшырап отырды.
М. Тэтчер үкіметі денсаулық саласының жекеменшік ... ... ... әрекететрін жоғары қолдап отырды. Осы мақсатта жекеменшік клиника, дәріхана, медициналық сақтандыру пункттерінің ашылуларын барынша қолдау білдіріп отырды. 1979 жылы ... ... ... ... ... ... 2 млн ... 5% тұрғын) адамды көрсетсе, 1986 жылы бұл 5 млн. (халықтың 9%) адамға ... ... Ал ... ... пен мемлекеттік медицина секторларын таңдауға деген таңдау жасауға білдірген ұсыныстары аз қамтамасыз етілген халық құрамы үшін маңызға ие болмады. Оларға ... да бас бұру ... ... ... ... ... 1983 ... сәуір айлары арасында, рецепттер үшін төлем 600% дейін өсті. Тіс емдеу үшінде көрсетілетін қызмет 2-3 ... ... өсім ... 1982 ... ... бастап консерваторлар үкіметі лейбористер билігі кезінде енгізілген демократиялық элементтердің барлығын Ұлттық ... ... ... алып ... 1986 ... ... фирмасының жүргізген сауалнамасына қарағанда, 68% ағылшындар 7 жыл ішіндегі консерваторлардың денсаулық саласындағы қадамдарын деп жауап ... 8% ... ... ... ... Демек халыққа олардың әрекеттері үнаған деген сөз[43-145].
1987 жылдың күзінде М. Тэтчер өзінің тұтас бір басымдықтар кешенін бастады. Оның негізгі ... осы ... ... ... тиіс еді. Оның ... ... денсаулықсақтау жүйесінде еркін нарықтық қозғалыс болып табылу керек. Медицина саласының қызметкерлері мен өкілдеріне ... ... ... ... ... ... дені ... Бұлардың бірқатары мемлекеттің шығындарын үнемдеуге бағатталған еді. М. ... ... оның бұл ... ... ... алып ... деп ... ол бұндай әрекетке бармады. Себебі ел халқының ... ... ... ақыл ... салды. Жекеменшік сектордың анағұрлым пайдалы болатындығын түсінсе де мемлекеттің бақылау күшін сақтап қалуға тырысты. Ол осы ... ... ... ... оның .кіметі мен бағдарламасын деп баға берді ... ...
М. ... шегінуге мәжбүр болғанымен, өз шешімінің оңтайлы тұсын күтуден күдерін үзбеді. Бірнеше ауруханалар рентген құрылғысын сатып алу үшін жалға ала бастады. ... ... ... мен ... ... ... қызметі де жекеменшік фирмалардың меншігіне көшіріле басталған болатын.
Бұған қарамастан, мәліметтер көрсеткендей 90% ағылшындар үкімет пен министрліктің бұндай қадамдарына ... ... ... ... ... ... ... болуы да халықтың көзқарасын бұрып жіберді. Бұл реформалардың легі негізінен еңбек ... ... ... ... ... ... ... жеңіп операцияларға деген кезекшілікті қысқартуға бағытталу барысында өзін-өзі ақтады. Алайда, бұл реформалар бірқатар ағылшындар мен қоғамдық ... ... ... ... ... жүйесін американдандырып жатыр деп қабылдады[17-123].
Медицина саласының дәрігері ... Оуэн ... ... былай жауап берді: . Осындай пікірлер легі толастамады. Осы айтылғандай британияда ... ... ... күшейгенімен, материалдық жағынан жақсы қамтамасыз етілгендерге едәуір медициналық қызмет көрсету ... ... ... ... қызмет ұсынылу тұстары да байқалып тұрды.
2.3. М. Тэтчер үкіметінің тұрғын-үй саясаты, әлеуметтік қамсыздандыру құрылысын ... мен ... ... ... (1979-1990 жж.).
Тұрғын-үй мәселесі кез-келген қоғамдағы өзекті мәселе секілді британ әлеуметтік-экономикалық саясатында да шешімін табуы қиын жүйелердің бірі болып ... ... бұл ... қатты араласуына ықпал етіші факторларды былай атауға болады: индустрияландыру төңкерісі кезеңі кезінді елде интенсивтітүрде әлеуметтік жағдаймен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... халықтың басмы көпшілігі елді мекендерден қалаға қоныс аударуға жаппай көше бастады;Осындай белгілердің әсер етуінен ... ... саны арта ... ... ... ... ... британ үкіметі осы салаға баса аударып келді.
С ... века ... ... все в ... ... ... кейін осы мәселе озіндік сипатта бетбұрысқа ие болды. Екінші дүниежүзілік соғыс ... ел ... ... ... ... ... мен ... анық сездірді. Құрылыс саласы мен тұрғын-үй мәселесінің арасында тығыз байланыс бар екендігі белгілі. Құрылыс саласында монополиялық сектордың болуы тұрғын-үй санының ... ... ... ... ... ... Осыған байланысты консервативтік үкімет монополиялық секторды болдырмаудың шараларын үнемі қарастырып, көпсалалы және мемлекеттің қатаң қадағалауына аса мән ... ... ... ... ... ... 750 ... жуық үй жалпы зардап шегіп күрделі жөндеуді қажет етті. ... ... ... ... осы ... ... үкімет әрекеті жаңа үйлерді тұрғызуды, зардап шеккен, ескірген үйлерді жөндеуден өткізудің тиімді шарттарын қарастырып жатты. 1949 жылы 3 ... жуық ... ... ... Ал, К. ... ... ... бір жылда 300 мың тұрғын-үйді тұрғызуды жалпы жоспарға алды. Дегенменде экономикадағы терең дағдарыстар осы ... ... ... ... мүмкіндік бермей, тек Макмилланның 60-шы жылдардағы үкіметі біршама қадамдарға барды. Мемлекет тарапынан бөлінетін субсидиялар мен жалға берілетін төлемдер ретін ... ... ... жағдайларына қарай бөлуді қарастырды.
Ұлыбританияда иеліктің төрт түрі бар болып табылады: тұратын үйге қатысты жекеменшік қатынас, тұрғын-үй қорының аясынндағы ... алу ... ... қауымдастығынан немесе жекеменшік иелігі бар адамнан тұрғын-үйді жалға алу нұсқасы. Соғыстан кейінгі ... ... ... ... саны ... Ұлыбритания Еуропадағы аз көрсеткішке ие болды. Бірақ осы саладағы ұстанымдар мен нақты бағдарлар 70-шы жылдардың ортасына ... өз ... ... Бұл ... өсім ... қауырт салынған құрылыс шараларына емес, муниципальды тұрғын-үйлерді жаппай жекеменшіктендіру саясатына байланысты туындаған болатын[44-107].
Елдегі салынған тұрғын-үйлердің 15% жекеменшік сатылымдарға қойылып ... ... ... ... қор ... қоры ... тұрғын-үйлерді жалға алып, оларды 20-25 жыл бойына пайыздық көрсеткішпен төлеп отырды. Үлкен кіріске ие адамдардың тұрғын-үйді меңгеріп алуға ... ... ... ол 80-шы жылдардың ортасында әртүрлі сипатқа ие бола ... 1989 ... ... ... ... ... ... алуға деген ықылас жса отбасылардың арасында үлкен көрсеткішке ие екендігін көрсетті. 85% жас отбасы өз жекеменшік ... ... ... ... ... ... экономикалық саясаты (1970-1974) өндірісті қатаң капиталистік жетілдіру және ... ... ... ... іске асырды. Хиттің тұсында Ұлыбритания ЕЭБ-ге мүше болды. Баға мен ... ... ... ... ... ... ... қарсы бағытталған заңның консервативтік нұсқасы жарық көрді. Ол кәсіподақ қозғалысы мен ереуілдерге қатаң шектеулер қоюды ... ... Заң ... бірақ бүкіл ТБК мен оған кіретін кәсіподақтар оған қарсы көтерілді. Елге жаппай ереуіл қаупі ... Хит ... бен ... ... ... өзін қолдайтынына сеніп, жаңа парламент сайлауын тағайындады. Жалға алып тұрушылық ағылшын қоғамына тән сипаттың бірі ... ... 90% ... ... ... ... алып өмір сүрді. 1914 жылға дейін елдегі тұрғын-үйлердің 68,5% салынып қойылса, оның 3,7% ... ... ... ... ... жылы Ұлыбританиядағы 17 миллионға жуық тұрғын-үйдің 2,5 миллионы жекеменшік иелікте болып табылды. Жекеменшік секторға 80-шы жылдардың ортасынан бастап қызығушылық ... ол 1988 ... ... ... ... өз кішіне жоғары деңгейде кірісті. М. Тэтчер үкіметі жергілікті әкімшілік басқармаларға жекеменшік секторды оның ішінде ... ... ... қатаң қадағалау қоймауға оларды жан-жақты қолдауға тапсырмалар жүктеді.
Тұрғын-үй қауымдастығынан үйжі жалға алу ең ... ... бірі ... ... Жылжымайтын мүлікті ұжымдық түрде меңгеру тиімсіз болып көрінді. 80-шы жылдардың ортасында тұрғын-үйді мемлекеттендіру ... ... ... ... ... ... екітаразылы сяасаты барлығына да мүмкіндік ашты. Тұрғын-үй қорының 25% муниципалитеттердің жекеменшігінде болды. Бұл Еуропадаға ең ... ... еді. ... ... ... мынаны қарастырды ең алдымен төлемді уақытысында төлеп тұру және сол тұрғын-үйді өзінің жекеменшігіндей қарап, күтіп ұстау. ... ... бір ... ол ... ... ... пайда таубда орнатылмайтын. Бұл тұрғын-үй түрі әрдайым тәжірбиеге сүйенетін және төлемнің аса ... ... ... ... оның ... көзі ... саналды.
Маргинализация саясатының тұрғын-үй саласынад жүргізілуіне байланысты жергілікті органдар өздерінің үйлерін жалға төлеуге шамасы жетпейтіндерге ұзақ мерзімге бере бастады. 80-шы жылдардың ... ... ... ... сату ... қызу жүре ... 1979 бен 1989 ... аралығында 6 миллионға жуық отбасы тұрғын-үйлі болды. 1989 жылы 1,5 ... ... ... ... ... ... жеткен жағдайда оны жөндеуден өткізетін мекемелердің сапалы ... ... ... ... Англия қалаларының ішкі аудандарындағы үйлер тез ескіріп жөндеуді шұғыл қажет ететін. Бұған қатысты жылсайынғы немесе мерзімдік ... ... ... ... тиіс ... ... 80-шы жылдардың ортасында атты консерваторлардың тұрғын-үйге қатысты бағдарламасы құрылды. Ол бағдарламаны жүзеге асыру алдымен тұрғын-үй қоры мен ... ... ... ... сапасыз әрекеттердің әсерінен мемлекеттікк органдарға тапсырылды[47-96].
Премьер-министр Г.Вильсон (1976 ж. орнына Д.Ж. Каллагэн ... ... ... мен ... жаңа нұсқасын қабылдауға мәжбүр болды. Вильсон-Каллагэн үкіметінің ... ... ... , яғни ... ... ТБК мен ... ... келісім жасасу болды. Ол бойынша кәсіподақтар жалақыны арттыру туралы талаптарды қойғызбайды, ал үкімет бағаларды ұстап тұрады және еңбекшілердің ... ... ... ... ... ... ... болды. күші 1978 жылдың күзіне дейін сақталды, 12 миллион мүшесі бар ТБК ... ... ... ... жалақының кемуіне байланысты, оны қабылдамай тастады.
Ольстер дағдарысы және ұлттық мәселелер. 1921 ж. Ирландия ... ... ... Ұлыбритания өзінің құрамында халқының үштен бірі католик дініндегі ирландықтар мен үштен екісін Шотландия мен Уэльстен шыққан протестанттар ... ... алты ... ... ... алып ... болатын. Екі діни қауымның арасында қарым-қатынастар әдетті дау-дамайлы болып келетін. 1968 жылы католиктік азшылықтың азаматтық құқықтар үшін ... ... Бұл ... қуып ... кейін Ольстерде жаппай тәртіпсіздік басталды. Тәртіп орнату үшін Ұлыбритания Ольстерге әскер енгізді. Ирландияның республикалық армиясы, жасырын экстремистік ұйым, ағылшын солдаттарына ... ... ... берді. Британ үкіметтерінің келесі үш он жыл ішіндегі ... шешу ... ... ... ... ... әкелмеді. Католиктер мен протестанттар арасындағы қақтығысулар жалғаса берді. 1998 жылы мамырда Ольстердегі теке тіресті тоқтату және өзін өзі ... ... ... құру ... ... қол ... жж. Шотландия мен Уэльсте ұлттық және мәдени автономия үшін ... ... ... ... мен ... 70-жж. ... референдумдар автономиялық басқаруды беру жоспарын қолдамады. Бірақ 1978 жылы ... мен ... ... ... ие болды.
1979-1997 жж. 1979 жылы сайлауда жеңіске жетуден ... ... ... ... ... атты ... жасап, партияның жаңа басшысы етіп Маргарет Тэтчерді сайлады. Консервативтік партияның бағдарламасында дағдарыс және ... ... ... ... ... жасалған болатын. , және бюджет дефициттігі туралы бұрынғы идеялар лақтырылып тасталды. Экономика мен ... ... жаңа ... ... атақ ... ... қатаң монетарлық саясат, яғни айналымдағы ақща көлемін ... ... ... ... ... бұл ... азайтты, бірақ жұмыс-сыздықты арттырды.
80-ші жж. монетарлық саясат жүргізу нәтижесінде инфляцияны азайтып, инвестицияларды көбейтуге жағдайлар туды. Нәтижесінде бұрынғы онжылдықтағы ... ... ... ... ... ... жасап, еңбек өнімділігі жағынан Еуропалық капиталистік елдердің бәрін басып озады.
Үкімет тиімділігі аз немесе шығынды ... ... жеке ... сату ... оларды ұстап тұруға жұмсалатын мемлекеттік щығындар ауыртпалығынан құтылды. Жекешелендіру бюджетке 28 ... фунт ... ... Миллиондаған адамдар фирмалар мен кәсіпорындардың акционер-леріне айналды. Жекеменшіктік қатынастарды ... ... ... ... екінші бір шарасы муниципалитеттер мен қалалардың тұрғын-үй қорларын жеке меншікке сату ... 80 жж. 4,1 млн. ... ... ... пәтерлер мен үйлер сатып алды. 1990 ж. отбасылардың 65% (20млн.) жекеменшік үйлері боды. Британ ... ... ... ... орта тап ... ... деп ... болды. Бірақ халықтың үштен бірі- жұмыссыздар, жеке ... ... ... білімі төмен, мамандыққа үйретілмеген жастар т.б. мемлекет тарапынан әртүрлі көмектерге мұқтаж болды.
Кәсіподақтармен арақатынас барлық британ үкіметтері үшін күрделі мәселе болып ... ... бұл ... ... ... тән ... қатаң бағыт ұстанды.
Британ бизнесінің белсенділігінің артуына Ұлыбританияның 1973 жылы Еуропалық экономикалық бірлестікке мүше болуы да белгілі ... әсер ... ... 1983, 1987, 1992 жж. ... ... жеңіске жетіп, 16 жылдан аса уақыт мемлекет басқаруды өз қолында ұстады. Бұл Ұлыбритания үшін рекорд болды!
Бірақ М.Тэтчер тұсында жаңа ... бой ... ... ... ол ... партиясының басшысы қызметінен түсті де, партия келесі сайлауда жеңіліс тапты.
1997 жылы мамырдағы ... ... ... қарсыластарын артқа тастап, үлкен басымдылықпен Энтони Блэр бастаған лейбористік партия жеңіске жетті.
Ұлыбританияның сыртқы ... ... ... Еуропалық және дүниежүзілік саясатта ерекше орын алып келді. Ел құрлықтағы соғыстарға сирек қатысатын, бірақ дипломатиялық ... ... ... ... ... күш ... ... табатын сыртқы саясат саласындағы көпжылдық тәжірибе Ұлыбританияға Еуропалық рөлін ойнауға мүмкіндік ... ... ... ... ... соң ... күрт өзгерді: рөлі АҚШ-қа көшті де, Ұлыбритания Еуропада өгей бала күйінде қалып қойды. Оның ерекше орны мына үш ... ... ... ... халықаралық аренда АҚШ-тың басты әріптесіне айналды, екінші жағынан, ол басты Батыс Еуропалық елдердің бірі қалпында қала ... ең ... ол ... ... көлемінің 20 есе артық доминиондарды біріктіретін ұлттар ... ... ... ... жүзінде танымал еді. АҚШ пен арада әсіресе соғыстан кейінгі алғашқы ... - ... пен ... ... ... қатынастары орнады.
Ұлыбритания барлық батысеуропалық одақтарға мүше болды (НАТО, Батысеуропалық одақ). Ұлыбритания Францияның ГФР-мен жақындасуына ... ... ... ... өз ... ... тығыз байланыстарына сенімсіздік білдіріп, Англияны АҚШ-тың деп есептеді.
Ұлыбритания ядролық қаруға байланысты ерекше ұстанымда болды. ... ... ... ... ... өздерінің партиялық тегіне қарамастан, Ұлыбританияның өзінің ядролық үштігіне иелік жасау, тіпті болмағанда, Францияға тең ядролық мәртебеге ие болуға ... ... ... ... БҰҰ мен ... басқа да әрекеттеріне қатысты. Ұлыбританияның 1991 ж. Маастрихттегі батысеуропалық бірігу ... мен ХХІ ... ... ... ... және ... одақ құру туралы құжаттарды дайындау мен қабылдауға қатысуын британ саясатының атлантикалық бағдардан (АҚШ-қа бейімделуден) Еуропалық бағытқа ... ... ... КСРО мен социалистік елдерге қатынасы бірқалыпты, ұстамды болды, әрине, кейде дипломатиялық жанжалдар да болып отырды. ... ... ... ... ... ... бастаған консерваторлар берген уәдесі сол кезеңдегі британ қауымында өте ... ... ... ... Осы ... ... ең ... қадам мемлекеттік және жеке жүйені біріктіріп, жеке жүйеге көңіл ... ... ... ... сақтау мекемелерін жекешелендіру болды. 80 жылдардың басында емханалық кәсіпкерлік позициясы нығая түсті. Жеке фирмалардың негізгі объектілері медициналық қызмет: дәріханалық ... ... және ... лабораториялық анализдер түрі, палаталарды күзету, медициналық қызметті үйде қабылдау болды. 80 жылдардың аяғында осындай қызмет ... ... ... ... ... ... ... бөлу мемлекетте денсаулық сақтауды қамтамасыз етпеді және медициналық көмекке жалпылай кепілдіктер ... Жеке ... ... денсаулық сақтау жүйесін бақылады, өз дегенімен критерийлер жасады, сондай-ақ дәрігерлермен контракт жасалды және медициналық кадрларды дайындау қарастырылды. Олардың жүргізген қадағалауы ... ... алып ... бір ... тым ... ... ... көрініс тапты. Денсаулық сақтау жүйесі реформа бойынша қайта құрылды. 80 ... ... ... ... ... денсаулық сақтау жүйесіне еркін нарықтықтық принципті ұстанды. Мақсаты дәрігерлер мен емхана бөлімдеріне ерікті әрекет жасауға мүмкіндік беру. Осы реформалар бәсекелестік ... ... ... ... ... ... операцияға кезекті уақыт жағынан қысқарту болатын. Бірақ бұл реформалар ағылшындар ... ... ... ... ... ... сақтауды америкалық жүйеге ұқсатуға тырысуда деген күдікті тудырды.
11989-90 жыладар аралығында Тэтчер тұрғын үймен қамтамасыздандыру саясатын ... ... ... ... ... Тэтчердің бастауымен тұрғын үйді тауар ретінде қарастыру ұсынылды. Мемлекетке тұрғын үймен ... ... етуі ... ... ... ... топ ... ғана жүргізу берілді[45-76].
1989 жылғы консервативті манифест жалға алушыларды өз үйлерін сатып алуға құқық берді, сонымен қатар, жаңа ... ... жаңа ... ие ... 1980 жылы ... үй ... туралы Акт қабылданды. Ол бойынша пәтер жалдаушыларға ... ... ... ... ... ... ... Жекеменшік кепілдігі - осы концепцияның заңды тұтқасы болды және көптеген пәтер жалдаушылар осындай кепілдіктерге ие болды. Үкімет мемлекеттік ... үй салу ... ... ... Бұл ... ... ...
Консерваторлардың тұрғын үй саясаты жеке үй құрылыстарына жеңілдіктер жасаумен ... ... ... ... ... ... ... және құрылыс компанияларына салықты азайту. 1986 жылғы тұрғын үй және оны жобалау заңы жекешелендіруді ... ... ... Мысалы, жеңілдіктер мөлшерін ұлғайту, процедураны жеңілдету, пәтер мен үйлерді тек жалдамалыларға ғана емес сонымен қатар, жеке ... мен ... ... ... ... 1987 ... консерваторладың сайлау алды манифесті жалға алу секторын дамыту мәселесін қамтыды.
1988 жылғы тұрғын үй заңы ... үй ... ... артырды, муниципалды және жеке меншік сектор арасындағы бәсекелесьікті қарқындату еді. ... ... ... ... ... ... үйлерін жақсарту, жаңа үйлер салу сияқты әрекеттерге кепілдік ... Осы заң ... іске асуы ... ... ... ... ... белседі әрекеттері сонымен қатар азаматтардың мұқтажыдығына байланысты болды. Нәтижесінде заңның тиімділіг ... ... ... тұрғын мәселелеріндегі араласушылық қызметін бәсеңдетті.
1986 жылы парламент әлеуметтіе қамсыздандыру заңын шығарып, ол 1988 жылы өз күшіне енді. Әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... атқарды. Олар консерваторларын үкіметін әрдайым қолдап отырды. ... ... ... заң шығарушылық қызметі әлеуметтік қамсыздандыру саласында көптеген негізгі проблемаларды шешті. Бастапқыда дәстүрлі қоғамдағы қалыптасқан мемлекеттің рөлі мен оның ... ... шегі тек ... ... мен ... ... деген түсінік жоққа шығарылды. 80 жылдары мемлекеттік емес пайда көздері өсті. Сонымен қатар, зейнеткерлер зейнетақысы қарқынды ұлғайды. ... ... іс ... ... алу мен ... ... ... Атқарылған шаралардың нәтижесінде азаматтар экономикалық салады, зейнет ақы ... ... ... ... ... ... ... мен тәсілі жеңілдетілді, сондай-ақ азаматтардың жеке шотына мемлекеттік зейнет ақы аудару жүргізілді.
Маргарет Тэтчердің үкіметі әлеуметтік жағдайға ... ... ... ... және жол, ... ... істерінде кемітуге бірден кірісті[47-188]. 1980-1981 жылдары мемлекеттік шығындар кеми түсті. Қатарлас мемлекеттік аппарат мүшелері және оны қамтамассыз ету ... ... 1982 жылы ... ... ... министрліктердің бөліктері жойылды.
Антиифляцияға маңызды қару ретінде мемлекеттік өнеркәсіп орындарын жекешелендіру болды. Олардың көбісі шығынды көп талап ... және ... ... ... ... ететіндіктен оларды жекешелендіру ең тиімді шешім еді.
1981-1982 жылдардың өзінде-ақ ... ... және ... ... ... ... бере бастады. Осы кездері инфляция 4-5% төмендеді. 1982 жылдың екінші жартысында британдық экономика көтеріле ... Ал 1983 жылы ... ... өсуі ... тапты. Рентабельді компаниялардың акциялары өсе түсті. Жоғары қарқынмен жеке меншік инвестициялары өсе түсті 10,3%-ке. ... ... ... шығыны өсті[48-15-17].
80-жылдардың ортасында Тэтчет үкіметі нәтижелі әрі ... ... ... құру ... ... 1984-1987 жылдары барлық өндіріс орындарының үштен бір бөлігі жекешелендірілді, транспортты, коммерциялық құрлымдар, 9 ірі газ өндірістері және телекоммуникация жүйелері жеке ... ... ... ... ... көп ... сатты. Сонымен қатар, сталь құю мен авиакосмикалық ... су ... әуе ... акцияларын сатты. Он жыл көлеміндегі жүргізілген реформалар нәтижесінде өндірісті ... ... ... ... ... ... ... 10-нан 6% кеміді.
Сонымен қатар, Тэтчер үкіметі субсидия және мемлекеттік кәсіпкерлікке мемлекет тарапынан берілетін көмекті қысқартты. Жеке секторды қаржыландыру мен ... ... ... ... арқасында мемлекет тарапынан жүргізілетін жалпы қаржыландыру 50-дан 25%-ға төмендеді. Бұл алдағы уақыттарда ... іс ... ... мен ... жаңа ... ... ... болды. Экономикалық үрдістерді либерализациялау науқаны жалғастырылды. Мемлекеттік бақылауды шектеп, мемлекеттік компаниялардың өзіне нарықтық принциптерді ... ... ... ... жағдайларға қарамастан қатты экономикалық үнемдеу болды.
Кәсіпкерлік рухты дамытуда үкімет көптеген шаралар ... 1985 жылы ... ... жаңа Акт ... Бұл ... ... ... аспектілерді қадағалау мен әкімшілік сатыны осы салада ... ... ... басты назар аударған мәселесі кіші және орта кәсіпкерлік болған еді. Неоконсерваторлар үшін кіші ... ... ... адам ... аз рөл ойнайтын, еңбектің индивидуализациясының жоғарғы сатысы, шығармашылық еркіндігі, өзін өзі дамыту, жалпылау өндірістің стандарттан тыс ... ... еді.
атты ... неоконсерваторлар кәсіпкерліктің тек экономикалық эффектісін дамытып қана қоймай, оның ұлт психологиясына әсер етуіне де ... ... ... ... ... ұсақ ... ... өсуі болды. 1980-1987 жылдар арлығында өз кәсіпкерлігін иемденген адамдар саны 1,9-дан 3 млн.адамға жетті[34-95]. 80-жылдардың ... жеке ... ... 35% адам ... істеді.
М. Тэтчер мен оның үкіметінің елдің ішкі ... ... ... ... ... ... жеткізбесе де оның негізгі көлемін бітіруді өздеріне басты ... етіп ... ... де осы ... ... ... ... сәттер болмай қалған жоқ. Оның бір жағдайы дағдарыс пен Тэтчердің өзінің де биліктен бас тарутына алып келгендігін ... ... ... та ... қамсыздандыру мен қаржыландыру жүйесінде Тэтчер үкіметінің жетістігі, сәтсіздігі қатар жүрді. Жетістігі мемлекеттің осы салаға бөлу шығындарын азайтып, ... ішкі ... ... ... ... ... ... құрылысқа деген ынтықтығын ашты деп атуға болады.
Бұл бағдарлама ағылшын халқының барлық құрамын ... ... ... ие ... Осы ... арқасында Ұлыбритания өзінің ондаған жылдарға созылған ішкі және сыртқы тұрақсыздық қалпынан ... ... ... ... көшті. Әлеуметтік қамсыздандыру - бұл аса ірі және ... ... ... ... Бұл бағдарламаны жүзеге асырған санға және сапаға үлкен мән беру қажет.Бұл бағдарлма өзіне зейнетақымен қамысздандыруды, жұмыссыздар мен ауруға қарсы ... ... және ... аз ... жәрдем, тұрғын-үйге төленетін төлемнен пайыз көрсеткіштері бойынша анықталады[49-104-105].
Ұлыбританиядағы әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ... ... ... жүргізілді. Олар: жас шамасына байланысты зейнетақы, науқас адамдарды сақтандыру, жетімдерге көмек т.б. жүйе салалары жұмыс атқарды. Қазіргі мемлекеттік ... ... болу мен ... ... ... ... мен шарттары 1942 гжылы лорд Беверидждің бастамасымен жасалынған ... Онығ ... ... жасалған баяндамасында төмендегідей қағидалар негізделген:
Әлеуметке қызмет ету жалпыға ортақ және қолжетімді болуы, әмбебап қасиетке ие болу мен ... ... ... ... ... ... Институциональды қрлысы мына жылдары заңмен бекітілді: білім туралы жалпыға ортақ заң 1944 ... ... ... ... 1944 ... жетімдерге, қарт адамдарға, науқас адамдар мен жүкті және жесір әйелдерге берілетін ұлттық сақтандыру туралы заңдар өабылданды. Осы заңдардың барлығы да М. ... өз ... ... ... сәтінде іргетасқа айналды[48-61].
Бұл бағдарлама қоғамның барлық саласы мен түрлерін қамтыды. Бірақ та лорд Беверидждің баяндамасында негізделген ұстанымдар толықтай орындалмады. Оның ... ... ... ... ... емес еді. ... соғыстан кейінгі жағдай әлеуметтік салада басқа елдермен салыстырғанда төмен көрсеткішке ие ... 70-шы ... ... дейін, ол орташа 2,7% көрсетті. 1951 жылдан 1976 жылға ... жан ... ... табыс 1.375 фунт стерлингтен 2.536 фунт стерлингке дейін өсті. Еңбекке байланысты физикалық төлемақы аптасына 1951 жылы 6 фунт стерлингті ... 1983 жылы 111 ... ... өсті. Яғни отыз жылдың ішіндегі айырмашылық жиырма есеге дейінгі салмақты құрады. Бұл сол ... ... ... ... мен М. ... ... үшін ... табыстардың бірінен саналды[50-122].
80-шы жылдары М. Тэтчер үкіметінің ... ... ... ... ... ... төмендетуге, жұмыссыздықтың азаюына мүмікндік берді. 1976 жыл мен 1985 жылдар аралығында ... дан 44% ... ... ... ... ... тікелей салықтар жиырма жылдың ішінде екі есеге дейн кеміді. Жәрдемақыға келгенімізде ... ... бұл ... ... ескеріп, қосымша үстемелуді көздеді. Бірақ, ол бірте-бірте жүрді. Өйткені М. Тэтчер үкіметі әлеуметтік саладағы мәселелерде ... ... және ... ... ... ... басты ұсатынмы етіп алғанын білетін боламыз.
Әлеуметтік мәселелерге байланысты консервативті үкіметтің эконрсикада көтерген басты бағдарламаларының бірі зейнатақы қоры мен ... ... ... ... ... ... ... өаржы жалпы әлеуметтік қамсыздандыруға бөлінетін қаржының жартысын құрады. Ер адамдардағы зейнатақы жасы - 65 ... ... - 60 ... ... ... ... ... бірнеше түрі қмір сүрді: жас шамасына байланысты ... ... ... ... ... кәсіби зейнетақы, тұлғалық зейнетақы, бағдарламасы.
Мемлекеттік ... ... екі ... тұрды: ұлттыұ сақтандыруға байлансты базалық зейнетақы және жұмыс өтілі мен жалақысының көлеміне байланыысты зейнетақы төлемі. Базалық зейнетақы 1989 жылы бір ... ... 46,90 фунт ... ... ... ерлі зайыпты адамдарға 75,10 фунттан келді. 1986 жылғы заң бойынша екінші зейнетақы түрі жалақысының 20 % пайыздық көрсеткішін құрады. Ал, ... ... ... ... және бала ... ... бұл пайыздың белгілі бір көрсеткіші қарастырылды. 80-шы жылдардың ортасында зейнетақының бұл түрі ... ... ... адам өзінің үшін атағымен ереже бойынша
25% жалақы көлемін иеленді[51-84-86].
Кәсіби зейнетақы бағдарламасы кәсіпкерлер де, жұмыскерлер де ... ... ... жарнаның кепілдігіне негізделді. 1986 жылы әлеуметтік қамсыздандыруу заңа бойынша кәсіби ... ... ... жұмыс орнын басқа жерге ауыстырғандардың өзіде сақтандыру бойынша кепілге алынатын болды. 1988 жылы кәсіби зейнетақы түрімен 3,6 ... жуық адам ... ... ... ... түрі ... ... адамның сол өзі жұмыс істеген фирмасынан өмір бойғы қамтамасыз етілу туралы кепілдеме немесе рентаға ие болуы еді. Бұл ұшін ... ... 2% ... ... еді. ... осы ... ... заң бойынша зейнеткерлерге жұмыс істеуге және оларға осы тұрғыдан толықтай төлену қарастырылды. Бұл көптеген зейнеткерлердің өз уақыттарын көптеген ... ... және ... ... ... болды. 1979 жылы кәсіби зейнетақы бойынша 11миллион адам қатысып, оларға 2500 мың зейнетақы төленді. 1987 жылы зейнетке шығушылардың үштен бірі ... ... ... ие ... Осы ... ... қатысуда альтернаативалардың түрі алуан болды[52-165]. Зейнеткерлер өз құқықтарын заң бойынша қорғауда біраз жеңілдіктерге ие болды. ... ... ... қорлары өмір сүреді:
Әлеуметтік сақтандырудың ұлттық қоры, жергілікті биліктің зейнетақы ... жеке және ... ... ... ... зейнетақы бағдарламасында инвецтицияның тәжірбиелік рөлі ешқандай да маңызға болмады. Зейнетке шығушылардың зейнеті оның сол ... ... ... ... сомасына байланысты болып табылды. Зейнетақы бағдарламалары жергілікті басқару ... мен ... жеке ... ... ... ... қорына сүйеніп тіршілік етті.
Кәсіби зейнетақы бағдарламаларының қатысушыларында зейнеттің жарналары акциялаар мен мемлекеттік құнды қағаздар сәттерінде жинаққа ие ... ... ... қоры ... ... жиннақталып, фирма банкротқа ұшыраған жағдайда да әрекет ете берді. ... ол ... ... өз мүдделерінің зардаптарын тартпады. Ағылшындық экономист Дж. Плендер өзінің жазбаларында зейнеатақы ... ... ... ... ... өздерінің жолдарында жаңылысқа ұшырамай, дамытушылықты көрсетті.
Ұлыбританияда қор биржалары түрлі акциялар кезінде өздерінің құнды қағаздарын зейнетақы қорларына құюға ... ... ... ... ... ... жалпы тұрақты ұлғайтылуы мен үдемелік көрсеткіштері бойынша Ұлыбритания Еуропада 80-шы жылдары үлгілі ... ... орын ... келе, неоконсерватизм негіздері тек экономиканың нарықтық қатынастарында ғана құрылмай, сонымен қатар рухани және дәстүрлі ... ... ... ... ... қолдайтын ағым екендігін нақтылауға қол жеткіздік. Дәл осы бағытты М. ... ... ... даму бағыты ретінде таңдауы, Ұлыбратанияны экономикалық, рухани дағдарыстан үлкен ... алып ... ... ... ... әрекеттері әсіресе сыртқы саясатта үлкен айқындылыққа ие болды. Ұлыбритания - консерваторларының М. Тэтчер ... ... ... ... ... ... ... тамаша саяси қырларын танытты. Мемлекеттің басты сыртқы саяси келбеті оның ... ... мен ... ... деп ... ... емес болатын. Сондықтан да оның әлеуметтік салаларға қарағанда қорғаныс пен тәртіп салаларына мемлекеттік қаржыны біршама есе көп ... өз ... ... деп ... ... ... Одақ елдерімен Ұлыбритания арасындағы саяси қарым-қатынастар және әлеуметтік модель атты өзекті ... де ... ... ... қол ...
Неоконсерватизм дегеніміз не? Деген сұраққа ғылыми тұжырымды жауап іздедік. М. Тэтчер үкіметі мен оның білім және ... ... ... мен ... ... байланысты жүргізген реформаларының терең мәні мен демократиялық құндылықтарына назар аудару арқылы басқа да ... ... ... салыстыру жүргізуге ие болдық. Еңбектерде деген саяси сөз бар. Сол сөздің мағынасына осы зерттеулер барысында анық көз ... ... ... ... мен ... саласындағы реформалар бәсекелестік пен сапалылықтың өзіне тән белгісін жасады. Біздің жұмысымыз, осы жұмыстарды атқару барысында Ұлыбританияның әлеуметтік ... мен оның ... ... ... ... жүргізіп, оның негіздерін өзіміздің мемлекетіміздің үрдістерімен салыстыруға кең мүмікіндік алуды жоспарлады. Сол бойынша көптеген ... ... және ... әдіснамаларды жүргізе отырып өз қорытындысына шынайы жетуге ... ... ... ... ... ... теориялық еңбек жемісі алдағы ғылыми зерттеулерде де өз септігін ... деп ... ... мен ... көздерін шығу тегіне қарай 4 топқа бөліп қарастыруды жөн көрдік. Кеңестік ... ... ... оны өз ... ... ... зерттеушілерді жекелей, батыстық еңбектер мен отандық зерттеу кешенін жекелей бөліп талдадық.
Маргарет Тэтчер жаңа ғасырдың табалдырығын аттағалы тұрған ... ... ... кілті болып қана қойған жоқ, сонымен қатар, тарихтағы мықты саясаткер, үкімет басшысы, мемлекетті бір жұдырыққа жұмылдыра алған аса зор маңызды ... деп ... ... Ол өз билігі кезінде мемлекетте әлеуметтік қамсыздандыру, денсаулық сақтау, экономиканы тұрақтандыру, білім беру салаларында реформалар жүргізген. Англияда жекешелендіру ... ... ... мемлекеттік шығынды азайтуы, Англияны экономика-әлеуметтік жағынан нығайтты.
Маргарет ... ... ... ... ... біршама зерттеу кешені қалыптасты. Атап айтар болсақ, әл-Фараби ... ... ... С. ... атты ... ... консервативтік пен лейбористік партиялар арасындағы 1945 жылға дейінгі және 1945 ... ... ... ... ... ... ... жүргізеді. Отандық тарих ғылымында осы мәселеге қатысты зерттеу мақалалары ғылыми ... ... ... ... М. ... саясаты мен жеке тұлғасына берген пікірлері біздің жұмысымызда көп айқындалды. Отандық саясаттанушы Ә. Ғали мен Дос Көшімнің мақалалары мен ... М. ... ... ... мен ... ... ... көптеген мысалдар келтірілген.
Бұл деген сөз М. Тэтчердің әлемдік тұлғалар қатарынан әйелзаты ... ойып ... орын ... меңзейді.
Маргарет Тэтчер XX ғасырдың 70-80 жылдарындағы теңдесі жоқ ... ... өзін ... ... ... ... ... реформалары мен мықты саясатының арқасында Маргарет Тэтчердің есімі тарих беттерінде өшпейтін із қалдырды. Бұл тақырыптың алдағы ... ... ... мен ... ... ... С. Мәшімбев, Г. Кокебаева т.б. зерттеушілердің жүйелі ... ... ... бұл ... ... ... болатындығын болжауға болады. Сондықтан, осы тақырыптың аясында зерттеулік мақалаларды журнал беттерінде жариялап, ғылыми конференцияларға қатысу ... ... ... Осындай теориялық-тәжірбиелік ұстанымдарды жетілдіре, дамыта отырып жұмыстың болашақта белгілі бір нәтижелерге жететіндігіне сенім білдіруге болады.
(2001), ... ... ... К.Т. ... . ... ... им. Аль-Фараби. 2001.
* Маргарет Тэтчер: человек и политик. М., Прогресс 1991.
* Великобритания. Под ред., М., 1992.
* ... ... в ... ... США, ... и ... М., . 1995.
* ... О. Маргарет Тэтчер (Жизнь знаменитых людей). - Мн.: ООО , ... ... В. ... дневник. - М.: Политиздат, 1983.
* Мәшімбаев С.М. 1945-200. Алматы, әл-Фараби ат. ҚазҰУ 2005.
* ... К.С. ... ... - М.: Наука, 1992.
* Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учеб/ Под ред. В.П. ... М.Н. ... - М, ... ... Ж. Развитие Европейского Сообщества и будущее Европы // ... ... в ... ... ... ... ... Реф.сб. / Ж. Делор, отв.ред. и ред.-сост. Ю.А. Борко; РАН ИНИОН.-М., 1992.-4.1.- 29-30 б.
* ... о ... ... // Единый Европейский акт. Договор о Европейском Союзе. ... ... ... ... на ... ... ... Европейского Союза / под ред. Ю.А. Борко-М., 1994. Т. 2- 45-176 б.
* ... ... акт. ... о Европейском Союзе. Малая библиотека Европейского Союза на ... ... ... ... Союза / под ред. Ю.А. Борко- М.: Междунар. издательская группа , 1994. -Т.2. 7-40 б.
* ... ... ... прав ... // ... ... Малая библиотека Европейского Союза на русском языке / под ред. Ю.А. ... 1996. ...
* ... И.Л. ... член ... ... / И.Л. Бурнашёв -- Алматы, 2004. - 55б.
* ... К.С. ... ... инерпритации / К.С. Гаджиев- М.: ИНИОН. 1990. 50б.
* Гасратян К.М. В ... ... . ... // ... ... и ... ... -- 1996. №3. - С.73-77.
* Головчанов С.С. Политика ... и её ... ... / С.С. Головчанов. -М.: Наука, 1988. 498 б.
* Громогласова Е. Признаки нового этапа в ... ... ЕС / ... ... // ... ... и ... отношения. -- 2005. №9. - 55-66 б.
* Громыко А.А. Изменения на ... ... ... // ... ... ... Электронный ресурс. Электрон.дан. - М., [Б.г.] - Режим доступа: ... l.htm.
* ... А.А. ... ... ... некоторые итоги и перспективы / А.А.Громыко. -- М.: Институт Европы РАН. 2002. 47с.
* ... А.А. Труд и ... ... в ... ... // ... Европа. 2002. - №4. - 3-8 б.
* Громыко. А.А. Политический ... в ... (1970 -- ... / А.А. ... М.: XXI ... 2001. -268с.
* ... г. ... рабочая сила в Великобритании // Мировая экономика и международные отношения. -- 1991. -- №5. -- ...
* 74. ... Ж. ... на пути к 1992 году // Международная жизнь. 1989. -- №.10.-15-22 б.
Денискина В.Я. ... ... ... ... ... / В.Я. Денискина. М.:АН СССР ИНИОН, 1991. - 77 б.
* Европейский Союз на пороге XXI века: выбор ... ... / под ред. ... Ю.А., ... О.В. М.: ... ... 2001. - 472 с.
* Завражин В.Н. Плитический стиль М.Тэтчер (к вопросу о радикализме британского консерватизма): ... ... ... история. Сб. / В.Н. Завражин; под. ред. К.К. Худолея. СПб.: Изд-во СПб ун-та, 1991. -91 б.
* ... М.Н. ... ... ... ... в ... интеграции европейских государств: дис. . канд. полит, наук / М.Н. ... М., 2004. - 164 б.
* ... ... ... ... моделей / отв. ред. В.П. Гутник; Институт мировой экономики и международных отношений. М.: Наука, 2002. - 271с.
* Зуев В.Н. ... и ... ... / В.Н. Зуев. М.: Наука, 1988. -160с.
* ... К. ... ... ... ... ... ... и международные отношения. 1995. -- №11. -- С.94 -- 102.
* ... Т.М. ... ... ... Союза: опыт развития // Труд за рубежом. 1999. - №1. - 84-96 б.
* Капитонова Н.К. ... ... ... ... (19901997гг.) / Н.К. Капитонова. М.: РОССПЭН, 1999. - 144 б.
* Каргалова М.В. Европейская ... и ... ... ... ... ЕС / М.В. Каргалова. М.: ИНИОН РАН, 1998. -69 б.
* Каргалова М.В. ЕС: политика общественного ... // ... ... 2006. -№1. - 100-121 б.
* ... М.В. От ... идеи к социальной интеграции / М.В. Каргалова. М.: Интердиалект +, 1999. - 317с.
* Карышев В.М. Новое ... ... ... начала 80-х годов Электронный ресурс. http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=l 86327.
* Крединс Н.Е. Экономические ... ... ... // ... менеджмент Электронный ресурс. / Издательская группа
* Дело и сервис>>. ... - М., 1992. - 2000. - №4.- ... ... ...
* ... Ф. Маас (2001), ... драматическое искусство компромисса // За рубежом. 1991. - №52(1641). - С.4
* Любимова В. Что ... ... ... ... // Мировая экономика и международные отношения. 1991. - №6. - 90-104 б.
* ... Н.Л. ... ... на ... ... ... ... // Труд за рубежом. 2003. - №2(58). - С.49-69.
* Маастрихтский договор: трудности ратификации, поиски решений, перспективы / Борко Ю.А., ... М.В., ... И.М. и др.; отв. ред. ... РАН Ин-т ... 2-е изд., доп. - М., 1994. - 46 б.
* ... В.М. ... итоги политики консерваторов / В.М. Матвеев. М.: Знание, 1986. - 64с.
* Механизмы защиты социальной сферы (на примере развитых ... и ... / ... ... Ю.П. ... и др.. М.: Наука, 1991.-216 б.
* Науменков А. Великобритания: перелом не наступил // Мировая экономика и ... ... 1992. - №10. - 128-134 б.
* ... М.С. ... ... и ... ... проблемы партнёрства (конец 1970-1990-х гг.): дис. . канд.ист.наук / М.С. Нистоцкая. Краснодар. 1998. - 165б.
* 1 ... К. ... ... Женщина у власти: Пер. с англ. / К.Огден. -М.: Новости, 1992. 554 б.
* ... А.В. ... ... в ... европейской интеграции: дис. .канд. полит, наук/ А.В. Пашков. -М., 1998.- 173с.
* Перегудов С.П. Британский премьер в ... ... ... // ... ... и ... отношения. 1995. -- №5. 145-151 б.
* ... С.П. ... ... // Вопросы истории. 1988. - №.10. -С. 60-83.
* Перегудов С.П. Тэтчер и тэтчеризм / С.П. ... М.: ... 1996.
* ... Г.Г. ... ... социальной сферы (на примере развитых стран и Японии) / ... Л.Я. ... ... -М.: ... 1991.\
* ... Feargal. Unionist Politics and the Politics of Unionism Since the Anglo-Irish A (2001), greement. -- Cork ... Press, 2001. -- ISBN ...
* English. Armed ... The History of the IRA. -- OUP, 2005. -- ISBN ...
* Evans, Eric. Thatcher and ... (The Making of the ... World). -- 2-е изд. -- Routledge, 2004. -- ISBN 978-0-415-27013-7
* ... Carolly. Lilibet: An Intimate Portrait of ... II. -- ... 2005. -- ISBN 0-312-33938-0
* Feigenbaum,Harvey; Henig, Jeffrey; Hamnett, Chris. Shrinking the State: The ... ... of ... -- ... University Press, 1998. -- ISBN 978-0-521-63918-7
* Floud, ... Johnson, Paul. The ... Economic History of Modern Britain, Volume 3. -- ... University Press, 2004. -- ISBN 978-0-521-52738-5

Пән: Жалпы тарих
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 73 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
XIX ғасырдың 70 жылдарындағы халықаралық қатынастар16 бет
18 ғасырдағы ерте буржуазиялық мемлекеттер(еуропа), Британдық Үндістан(18-19 ғғ.)5 бет
1867-1868 жылдары патша үкіметі жүргізген реформалардың Қазақстандағы ұлттық білім беру жүйесі82 бет
XIX ғасырдың бірінші жартысындағы Ресейдің Қазақстанға жүргізген саяси құқықтық реформалары33 бет
XVII-XIXғғ патша үкіметінің әкімшілік саяси реформалары.25 бет
«Алаш» партиясы және Алаш орда үкіметі8 бет
«Алаш» партиясы мен «Алашорда» үкіметі10 бет
Азамат соғысы кезіндегі Кеңес үкіметінің экономикалық саясаты57 бет
Алаш орда және кеңес үкіметі98 бет
Алаш партиясы мен Алашорда үкіметі55 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь