Банктік қызмет көрсету шарты. банктік шот шарты, шарттар жасау тәртібі


1.Кіріспе
2.Негізгі бөлім
1)Банктік қызмет көрсету шарты.
2)Банктік шот шарты, шарттар жасау тәртібі.
3) Банк ғұрыптары.
3. Қорытынды.
Әдебиеттер тізімі
Жалпы бұл заң Қазақстан Республикасы банк жүйесінің құрылысы мен жұмыс істеу принциптерінің, банк операцияларын жүзеге асырудың құқылық негіздірін, банкілердің бір-бірімен және Қазақстан Республикасы Ұлттық банкімен өзара қатынастарындағы құқығы мен жауапкершілігін айқындайды,сондай-ақ салымшылар мен кредиторлар мүдделерін қорғаудың құқылық кепілдіктерін көздейді.
Банк- ақша қаражатын тартуға және оларды қайтарым, ақылылық пен мерзімділік жағдайында орналастыруға, сондай-ақ заңда тыйым салынбаған банк операцияларын жүзеге асыруға осы заңға сәйкес берілген мекеме.
Банкінің ресми мәртебесі Қазақстан Республикасы Ұлттық банкіні ашуға арналған рұқсатымен және банк операцияларын жүргізуге берілетін лицензиялардың болуымен белгіленеді.
Қазақстан Республикасында Ұлттық банкіден – Қазақстан Республикасының орталық банкіден ( бұдан әрі Ұлттық банк), мемлекеттік, жекеше, акционерлік, бірлескен және шетелдік банкілер (бұдан әрі) желісінен құралатын банк жүйесі бар.
Мемлекеттік банкілерге жарғылық қоры түгелдей мемлекет қаражаты есебінен құралған банкілер жатады. Жекеше банкілерге жарғылық қоры жеке меншік түріндегі заңды ұйымдар мен нақты адамдар қаражаты есебінен құралған банкілер жатады.
1. РК ГК коментарий Алматы Жеті жаргы.
2. Банк құқығы туралы заңдар жинағы.
3. ҚР АК Алматы 2009

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Кіріспе

Жалпы бұл заң Қазақстан Республикасы банк жүйесінің құрылысы мен жұмыс істеу принциптерінің, банк операцияларын жүзеге асырудың құқылық негіздірін, банкілердің бір-бірімен және Қазақстан Республикасы Ұлттық банкімен өзара қатынастарындағы құқығы мен жауапкершілігін айқындайды,сондай-ақ салымшылар мен кредиторлар мүдделерін қорғаудың құқылық кепілдіктерін көздейді.
Банк- ақша қаражатын тартуға және оларды қайтарым, ақылылық пен мерзімділік жағдайында орналастыруға, сондай-ақ заңда тыйым салынбаған банк операцияларын жүзеге асыруға осы заңға сәйкес берілген мекеме.
Банкінің ресми мәртебесі Қазақстан Республикасы Ұлттық банкіні ашуға арналған рұқсатымен және банк операцияларын жүргізуге берілетін лицензиялардың болуымен белгіленеді.
Қазақстан Республикасында Ұлттық банкіден - Қазақстан Республикасының орталық банкіден ( бұдан әрі Ұлттық банк), мемлекеттік, жекеше, акционерлік, бірлескен және шетелдік банкілер (бұдан әрі) желісінен құралатын банк жүйесі бар.
Мемлекеттік банкілерге жарғылық қоры түгелдей мемлекет қаражаты есебінен құралған банкілер жатады. Жекеше банкілерге жарғылық қоры жеке меншік түріндегі заңды ұйымдар мен нақты адамдар қаражаты есебінен құралған банкілер жатады.

1.Банктік қызмет көрсету шарты
Банктік қызмет көрсету шаоты бойынша бір тарап (банк) екінші тарап(клиент) тапсырмасы бойынша банктік қызмет көрсетуге, ал клиент, гер шартта өзгеше көзделмесе, осы көрсетілген қызметке ақы төлеуге міндеттенеді.
Банктік қызмет көрсету шарты:
1) Банктік шот шарты
2) Ақша аудару шарты.
3) Банк салымы шарты.
4) Заңдарда немесе тараптардың келісімінде көзделген өзгеде шарт түрлері болып бөлінеді.
Банк клиенттің өз ақшасына кедергісіз иелік жасау құқығына кепілдік бере отырып, шотта бар ақшаны пайдалана алады. Заңды тұлғалар мен азаматтардың банктердегі ақшаларына тек соттар тергеу орындары және анықтау органдары және атқарушылық іс жүргізу органдары өздерінің іс жүргізуіндегі қылмыстық және азаматтық істер және атқарушылық іс жүргізу істері бойынша қылмыстық іс және азаматтық іс жүргізу заңдарында және атқарушылық іс жүргізу туралы заңдарды белгіленген тәртіппен негіздерде тиым сала алады. Заңды тұлғалар мен азаматтардың банктердегі ақшаларына тиым салу мерзімі тиісті істерді жүргізу үшін қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу қылмыстық іс жүргізу заңдарында белгіленген мерзімнен аспауы тиіс. Тергеу органдары менанықтау органдарының клиенттің ақшасына тиым салу туралы шешімдеріне заң актілерінде белгіленген тәртіппен сотқа шағым жасалуы мүмкін.Клиенттің келісімінсіз ақшаны алып қою заңды тұлғалар мен азаматтардың банктердегі және банк операцияларының жекеленген түрлерін жүзеге асыратынөзгеде ұйымдарға ақшаларын олардың келісімінсіз алып қою тек қана заңды күшіне енген сот актісі негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық кеден кодекстерінде және Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы және міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларында жүргізілуі мүмкін.
Клиенттің ақшасын алу кезектілігі клиенттің банктегі ақшасы клиентке қойылған барлық талапты қанағаттандыру үшін жеткілікті болған жағдайда, егер заң актілерінде өзгеше көзделмесе ақшаны алу клиенттің немесе өзге тұлғалардың өкімдері түсу ретіне қарай (күн тізбелік,кезектілік) жүзеге асырылады. Клиенттің банктегі ақшасы клиентке қойылған талапты қанағаттандыру үшін жеткіліксіз болған жағдайда банк сомасы аталған талапты қанағаттандыруға жеткілікті болған жағдайда банк сомасы аталған талапты қанағаттандыруға жеткілікті клиенттің пайдасына түсетін ақшаны жинақтайды. Клиентке бірнеше талап қойылған жағдайда ҚР заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда банк клиенттің ақшасын мынандай кезектілікті бойынша алуды жүргізеді:
Бірінші кезекте адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу туралы талаптарды, сондай-ақ алименттерді өтеу жөніндегі талаптарды қанағаттандыруды көздейтін атқарушы құжаттар бойынша ақша алу жүзеге асырылады.
Екінші кезекте еңбек шарты оның ішінде келісім шарт бойынша жұмыс істейтін адамдармен жұмыстан шығу жәрдемақыларын төлеу және еңбекақы төлеу жөніндегі,авторлық шарт бойынша сыйлықақы төлеу,клиенттің міндетті зейнетақы жарналарын жинақтаушы зейнетақы қорларына және міндетті әлеуметтік аударымдарды Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аудару жөніндегі міндеттемелері бойынша есеп айырысу үшін ақша алуды көздейтін атқару құжаттары бойынша ақша алу жүргізіледі;
Үшінші кезекте клиенттің бюджет алдындағы міндеттемелері бойынша ақша алу жүргізіледі;
Төртінші кезекте басқада ақшалай талаптарын қанағаттандыру көзделген атқарушы құжаттар бойынша ақша алу жүргізіледі;
Бесінші кезекте клиентке қойылған басқада талаптарлды қанағаттандыру үшін күнтізбелік кезектілік тәртібімен ақша алу жүргізіледі.
Бір кезекке жататын талаптар бойынша банктен ақша алу тиісті құжаттардың түскен уақыты бойынша кезектілікпен жүргізіледі. Клиент болып табылатын заңды тұлға тараған кезде кредит берушілердің талабын қанағаттаандыру осы кодекстің 51 бабында көзделген кезектілікпен жүргізіледі.
Банктік қызмет көрсетудің жекеленген түрлерін банктік қызметтің жекеленген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар көрсетуге құқылы. Мұндай ұйымдардың банктік қызметтің жекелеген түрлерін көрсетуі осы кодекспен және ҚР-ның заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіп бойынша жүзеге асырылады. Клиент банктік қызмет көрсету шарты бойынша өзіне банк көрсеткен қызметтерге шартта көзделген ережелермен тәртіп бойынша ақы төлейді.
Банк құпиясын жария етпеуге банк кепілдік береді. Банк құпиясын құрайтын мәліметтер тізбесі және оны беру негіздері банк қызметін реттейтін заң актілерімен белгіленеді. Банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар клиенттерге банктік қызмет көрсетуге байланысты бұзушылықтар жасағаны үшін ҚР-ның банк қызмет реттейтін заң актілерінде және банктік қызмет көрсету шарттарында белгіленген шекте жауап береді.

2) Банктік шот шарты шарттар жасау тәртібі.
Кастодиандық қызмет көрсету кастодиандық шарт жасаудан басталады: клиент пен банк арасындағы типтік кастодиандық шарттар. Кастодиандық шартты жасау туралы ұсынысты клиент кастодиан - банкте шот ашуға жазбаша өтініш жасау арқылы береді. Шарт жасау кезінде клиенттен шотқа қандай да бір бағалы қағаздарды немесе ақша қаражатын тез арада аудару талап етілмейді. Банктік шот шарты бойынша бір тарап екінші тараптың пайдасына түсетін ақшаны қабылдауға клиенттің клиентке немесе үшінші тұлғаларға ақшаның тиісті сомаларын аудару туралы өкімдерін орындауға және банктік шот шартында көзделген басқада қызметтерді көрсетуге міндеттенеді.Банктік шот шарты бойынша клиентке немесе ол көрсеткен адамға клиенттің банктегі ақшасына есеп жүргізу мақсатында тараптар келіскен шарттар бойынша клиенттің бір ынғайландырылған дербес коды беріледі. Клиенттің бір ізге түсірілген дербес кодын беру жою банктің клиент ақшасына есеп жүргізу тәртібі банктік заңдармен белгіленеді. Заңды тұлғалар мен азаматтар қызмет көрсету банктерін өз бетінше тандайды және олар банктік шот шартын бір банкпен бірнеше банкпен де жасауға құқылы. Егер заң актілерінде немесе тараптар келісімінде өзгеше белгіленбесе банктік шот шарты мерзімсіз болып табылады. Банк клиенттің банктегі ақшасын алып қоюды егер заң актілерінде немесе банктік шот шартында өзгеше көзделмесе, клиент өкімінің негізінде жүзеге асырады. Егер заңдарда немесе банктік шот шартында өзгеше көзделмесе банк клиенттің ақшасын пайдалану бағытын белгідеу мен бақылауға және оның өз қалауынша ақшаға билік ету құқығының заңдарда көзделмеген шек қоюға құқығы жоқ. Егер ақшаны азамат салған болса, банктегі ақшаға билік ету құқығын не ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Банктік қызмет көрсету шарты
Банктік қызмет көрсету
Банктік қызмет көрсету туралы
Банктік қызмет көрсету департаменті
Банктік шот және салым шарттары
Банктік қызмет
Банктік шот және төлем тапсырыспен есепайырысу есебі
ҚР банктік қызметті реттеу тәртібі
Банктік қызмет бабындағы тәуекелділіктер
Алматы қаласының АҚ “Темірбанк” Алматы-2 банктік қызмет көрсету орталығы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь