Әр түрлі температурада алынған CR-sio2-c кремний диоксидінің электрондық металографиясын зерттеу

КІРІСПЕ
1 ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
1.1 Жоғарыберікті болаттың құрамы мен қасиеттері
1.2 Болаттың механикалық қасиетіне коррозияның әсері
1.3 Болат өнімдерінің коррозиялық шытынауы
2 ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОПТИКА
2.1 Электрондық зонд диаметрінің электрондық зонд тогына тәуелділігі
2.1.1 dmin және imax есептеуі.
2.2 Электрондық зонд диаметрінің электрондық зонд тогына тәуелділігі
2.3 Микроскоп параметрлерін өлшеу
2.4 Шағылысқан электрондар
2.4.1 Атомдық номерден тәуелділік
2.4.2 Энергиядан тәуелділік
2.4.3 Үлгінің иілу бұрышынан тәуелділік
2.5 Жүрген жол ұзындығы және шығу тереңдігі
2.6 Екінші ретті электрондар
2.6.1 Анықтау және түзілу
3 ТӘЖІРИБЕЛЕР НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ
Электрондардың жоғарғы қозғалғыштығы, үлкен өлшемді электрлі кернеу жазықтығы ақаумен байланысқан үлкен көлемді тиым салынған аймақ және керемет термомеханикалық сипаттамамен SiC әр түрлі жартылай өткізгішті құрылғыны дайындауда үлкен қызығушылық шартын тудырды. Бірақта жоғарғы потенциалды мүмкіншіліктері бұл материалдық гетероэпитаксиалды қабатының жоқтығынан тоқтатылады. SiC көп жағдайда үш әдіс бойынша қондырады: ваккумды сублимация, молекулалы-сәулендіру эпитаксиясы және газды-фазадан химиялық қондыру. Осы әдістер арқылы алынған SiC қабықшалар жылуөткізгіштер және жұқа-қатты жабуда қолданады, бірақта микроэлектроникада құрылымының нашарлығынан қолданылмайды.
Көлемдік кристалдарының өте төмен сапасынан қондырғы жасауда тікелей қолданылмайды. Сол себепті эпитаксиалды өсіру - жартылайөткізгішті өндіріс үшін SiC алудағы технологиялық маңызды үрдіс болып табылады. Қазіргі таңда жартылайөткізгішті қондырғылар жасау өндірісіндегі ең ірі деген компаниялар қондырғылар сапасына сай кремний карбидінің эпитаксиалды қабыршағын алу мақсатында қарқынды зерттеу жұмыстарын жүргізуде: СРЕЕ (АҚШ) АВВ (Швеция) «Сименс» (Германия), «Хитачи» (Жапония). Кремний карбидінің гетероэпитаксиалды қабыршағын алудың негізгі әдісі болып: молекулалы-сәулелі эпитаксия (МВЕ), газо-химиялық тұндыру және әртүрлі оның модификациялары (ЕСR-CVD, RF-PECVD) сонымен қатар магнетронды тозандандыру әдісітері қолданылады.
Бітіру жұмысы ғылыми-зерттеушілік бағдарламаның бір бөлігі ретінде мынадай бағыттарға бағытталған: сыртқы өрістің (электрлік, магниттік, температуралық, серпімді деформация өрісі) шамасының және оның симметриясының тұқымдануға әсері мақсатында қондырғылар құру, гетероэпитаксиалдыкремний карбидінің қабыршағының өсу кинетикасы мен морфологиясы, қондырғылық сападағы қабыршақтар өсуінің оңтайлы шараларын анықтау.
        
        Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Семейханов С.С.

тақырыбы бойынша
Дипломдық жұмыс
Мамандық ... - ... 2015 ... ... білім және ғылым министрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Физика - техникалық факультеті
Қатты дене және бейсызық физика кафедрасы
Кафедра ... ... ... профессор
___________ О.Ю.Приходько
Дипломдық жұмыс
тақырыбы бойынша
Мамандығы: 5B071000 - ... курс ... ... ... С.С.
Ғылыми жетекші:
PhD, аға оқытушы. _____________________ Яр-Мухамедова Г.Ш.
Норма бақылаушы: ... ... ... 2015 ... ... ... 60 ... жазылған, оның ішінде 50 сурет және 5 кесте бар. Жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытынды және 25 пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Түйінді ... ... ... ... ... ... көміртегі, каталитикалық қасиет.
Жұмыстың мақсаты: тозаңдату әдісімен алынған платинамен модифицирленген аморфты көміртекті қабаттың каталитикалық қасиеттерін зерттеу.
Зерттеу объектісі: Жанғыш элементтеріндегі аморфты көміртегі - ... ... ... ... ... ... композиттік қабаттың қасиеттері зерттелді.
Зерттеу жұмыстарын жүргізу барысындa: магнетрондық тозаңдату құрылғысы қолданылды.
Зерттеу нәтижелері:
* ... ... ... ... наномөлшерлік платина негізінде а-C-Pt композитті қабаттардың технологиясы игерілді.
* а-C-Pt қабаттардың ... ... және ... ... ... ұяшығындағы олардың каталитикалық белсенділігі мен химиялық құрамды және құрылымдық сипаттамаларды ... ... ... ...
* ... ... әдісімен алынған аморфты көміртек-платина қабықшаларының каталитикалық қасиеттері зерттелінді.
Реферат
Дипломная работа написана из 60 ... ... них 50 ... и 5 таблиц. Дипломная работа состоит из введений, 3 глав, заключения и из 25 использованных литератур.
Ключевые слова: горючий элемент, магнетронное ... ... ... ... ... ... определение каталитических свойств аморфного углерода, модифицированного платиной и полученного методом магнетронного ... ... ... ... напыления исследованы свойства композитных слоев.
С исследованием данной работы использовано оборудование магнетронного напыления.
Результаты исследования: в матрице аморфного углерода, освоена ... а-С-Pt ... ... на ... дисперсной наноразмерной платины. Исследованы а-С-Pt слои, в ячейках воздуха-водородных ... ... ... ... активность, химический состав и основные законы, объединяющие структурные характеристики.
ABSTRACT
DIPLOMA THESIS WRITTEN 60 stranits, including 50 figures and 5 tables. Thesis consists of an ... three ... ... and of the 25 ... fuel element, ... sputtering, an amorphous carbon, a catalytic property.
Objective: To determine the catalytic ... of ... carbon, platinum modified and prepared by ... ... novelty of the research: by magnetron sputtering investigated the properties of the composite layers.
From the study of this work used ... ... ... in the matrix of ... carbon, and mastered the technology-Pt-C composite layers based on the dispersed nanoscale platinum. Investigated aC-Pt layers in the cells air-hydrogen fuel elements ... the ... activity of the chemical ... and the basic laws of ... structural characteristics.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
1.1 Жоғарыберікті болаттың құрамы мен қасиеттері
1.2 Болаттың механикалық ... ... ... Болат өнімдерінің коррозиялық шытынауы
2 ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОПТИКА
2.1 Электрондық зонд ... ... зонд ... ... ... dmin және imax ... ... зонд диаметрінің электрондық зонд тогына тәуелділігі
2.3 Микроскоп параметрлерін өлшеу
2.4 Шағылысқан электрондар
2.4.1 Атомдық номерден тәуелділік
2.4.2 Энергиядан ... ... иілу ... ... ... жол ... және шығу ... Екінші ретті электрондар
2.6.1 Анықтау және түзілу
3 ТӘЖІРИБЕЛЕР НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ
Қорытынды
Қолданылған әдебиет тізімі
КІРІСПЕ
Электрондардың жоғарғы қозғалғыштығы, үлкен өлшемді ... ... ... ... ... ... көлемді тиым салынған аймақ және керемет термомеханикалық сипаттамамен SiC әр түрлі жартылай өткізгішті құрылғыны дайындауда үлкен қызығушылық шартын тудырды. Бірақта ... ... ... бұл ... ... ... жоқтығынан тоқтатылады. SiC көп жағдайда үш әдіс бойынша қондырады: ваккумды сублимация, молекулалы-сәулендіру эпитаксиясы және ... ... ... Осы ... ... ... SiC ... жылуөткізгіштер және жұқа-қатты жабуда қолданады, бірақта микроэлектроникада құрылымының нашарлығынан қолданылмайды.
Көлемдік кристалдарының өте төмен сапасынан қондырғы жасауда тікелей қолданылмайды. Сол ... ... ... - ... ... үшін SiC ... ... маңызды үрдіс болып табылады. Қазіргі таңда жартылайөткізгішті қондырғылар жасау өндірісіндегі ең ірі деген компаниялар қондырғылар сапасына сай кремний ... ... ... алу мақсатында қарқынды зерттеу жұмыстарын жүргізуде: СРЕЕ (АҚШ) АВВ (Швеция) (Германия), (Жапония). Кремний карбидінің ... ... ... ... ... ... ... эпитаксия (МВЕ), газо-химиялық тұндыру және әртүрлі оның модификациялары (ЕСR-CVD, RF-PECVD) сонымен қатар магнетронды тозандандыру әдісітері қолданылады.
Бітіру жұмысы ғылыми-зерттеушілік бағдарламаның бір ... ... ... ... ... сыртқы өрістің (электрлік, магниттік, температуралық, серпімді деформация өрісі) ... және оның ... ... ... ... қондырғылар құру, гетероэпитаксиалдыкремний карбидінің қабыршағының өсу кинетикасы мен ... ... ... ... ... ... шараларын анықтау.
Осы жұмысты орындау барысында қойылған талаптар:
* Кремний карбидінің гетероэпитаксиалды ... ... ... ... және ... шешу ... ...
* Көміртекті магнетрондық тозаңдандыру барысында кремний (100) төсенішінде ... ... ... алу бойынша тәжірибелер жүргізу.
* Раман спектроскопиясы, рентгенқұрылымдық дифрактометриясы және сканирлік электронды микроскопия әдістері арқылы үлгілердің құрылымы мен ... ... және ... ... ... ... синтездеуге арналған бірқатар күштер осы материалдың құрамындағы қасиеттердің ерекше комбинациясымен мотивацияланған.Олар өте жоғарғы жылдамқозғалғыштық параметірімен және қуатымен, өте жоғары температуралық ... ... ... ... ... механикалық беріктілікпен электронды қондырғыларды дискретті де интегралды да түрде жасауға ... ... ... ... асырылған кремний карбидінің газды-фазалық химиялық кристализациясы процестерінің өтуі жылдам ағу шартымен байқалмауы мінсіз кристалдарды ... ... ... кері ... ... ... біз өсу процесінде ақаулардың өсуін түзетуге қосымша мүмкіндік алар едік, бұл өзекті мәселе, сондықтан осындай жүйенің ... ... ... ... ... ... дамуына үлкен жетістігін тигізеді.
Жұмыстың мақсаты:
Графитті тозаңдандыру процессінде кремний карбидінің бастапқы деңгейде құрылымдануын зерттеу
1 Әдебиеттерге шолу
1.1 Жоғарыберікті болаттың ... мен ... ... болаттар деп 1400 МН/м2 (140 кгс/мм2) және одан ... ... ... өңделген болаттарды атаймыз.
Болат беріктігінің максималды шамасы негізінен құрамындағы альфа темірдегі көміртегінің көлеміне байланысты. Шынықтыру мен төменгі демалдырудан ... ... ... ... ... ... ... болат:
Көміртегі мөлшері, % 0,23 0,25 0,35 ... МН/м2 ... ~1500 ~1600 ~1900 ... (~160) (~190) ... 0,45% С бар ... ... мен ... ... ... болат беріктілігін ~2200 МН/м2 (~220 кгс/ кгс/мм2) дейін жеткізсе болады, бірақ мұндай болаттың пластикалығы және тұтқырлығы ... ... ... ... ... ... шыныққан және төмендемалдырылған болат беріктілігі көбеймейді, пластикалық және ... ... ... ... ... ... тұтқырлығын және шымыртылуын керек мөлшерде алу хроммен, никельмен, ... ... және тағы ... ... ... ... жүзеге асады. Зиянды қоспалар - күкірт пен фосфор мөлшері минималды болуы керек.
Белгілі бір механикалық комплексі бар жоғарыберікті болаттар ... ... ... ... 1949 жылы С. Т. ... ... құрамында 0,30% С бар 30ХГСНА маркалы болат алынды. 30ХГСНА болатының ерекшелігі - құрамында хром, ... және ... ... 1% және ... мөлшері 1,6%, осы элементтермен легирлеу арқылы бізге қажетті беріктік, пластикалық және тұтқырлық қасиеттерін алуға ... ... ... ... және тұтқырылығы шынықтыру мен 200-300℃ кезіндегі төменгі демалдыру ... ... ... ... МН/м2 (160-180 ... ... ... болады. Легирленген болатты изотермиялық шынықтыру арқылы σB=1400/1800 МН/м2 (140-180 кгс/мм2) жоғарыберіктікпен қоса ... ... ... мүмкіншілік береді. Изотермиялық шынықтырудың температурасын 300℃-ге дейін көтеру тұтқырылықты 1,0 МН*м/м2 (10 кгс*м/см2) дейін арттырады; содан кейінгі изотермиялық шынықтырудың ... ... ... күрт ... Сол ... ˃300℃ ... ... шынықтыру тиімсіз болып табылады.. 1-ші кестеде кеңінен қолданылатын жоғарыберікті болаттардың химиялық құрамы келтірілген:
1 кесте
--------------------------------------------------------------------------------
Жоғарыберікті конструкциялы ... ... ... ... ... ... ... емес)
30ХГСНА
ЭИ643
ВЛ-1
ВКС-1
25Х2ГНТА
-
-
0,4-0,5
0,4-0,6
-
-
0,8-1,2
0,9-1,3
-
-
-
-
-
0,03-0,08
-
-
=3мм, ал сыртқы бұрыштар радиусы >=1,5мм болуы керек.
H-11 болаты көміртек диффузиясын қиындататын көптеген элеметтерге ие, және жоғары температураларда РАЗУПРОЧНЕНИЕГЕ ... ... ... ... тұру ... арқасында үлкен беріктікке ие. Шынықтыру кезіндегі қыздырудан кейін Н-11 болатын ауада бөлме температурасына ... ... ... ... ... ... минималдау 3 ретті демалдыру арқылы жүзеге асады. Алдымен 525℃ әрқайсысының ұзақтығы 2 ... 2 ... ... ... ... ... ... демалдыру 525-566℃ жүзеге асады. Осы термиялық өңдеуден кейін болат ... ~2000 МН/м2 (200 кгс/ ... ... δ=10% , ... ... болатынан шасси бөлшектерін, фюзеляж шпангоуттарын және ұшақ лонжерондарын, сонымен қатар ішкі қысыммен ... ... ... ... болаттарға тән ерекшеліктердің бірі - кернеу концентратына үлкен сезімталдыққа ие. Оларға жарғақшалар, ... ... ... ... т.б. ... ... дефектілер РАСЧЕТНЫЙға қарағанда бөлек жерлерде кернеуді бірнеше есе көбейтіп, кернеу ... ... ... ... ... ... ... кернеу концентратына сезімталдығын арттырады.
1.2 Болаттың механикалық қасиетіне коррозияның әсері
Өндіру мен пайдалану кездерінде жоғарыберікті болаттардан жасалған детальдар ... ... ... ... салдарынан оның механикалық қасиеттері өзгеріске ұшырайды.
Констукциялық болаттар қышқыл, нейтрал, ... ... ... және ... ... ... ... рН14 кезіндегі артуы коррозия ПРОДУКТІЛЕРІНІҢ ерігіштгімен байланысты:
Fe+4OH--->FeO22-+2H2O+2e; ... ... ... ... ... бар ... ... рН>4 кезінде де бола алады. Әр түрлі коррозиялық үрдістердің термодинамикалық ПРОТЕКАНИЕ мүмкіндіктері рН орта мен ... ... ... және ... ... ...
Қышқыл РАСТВОРЛАРДАҒЫ болат коррозиясының жылдамдығына оның концентрациясы, аниондар табиғаты мен ... ... ... ... әсері етеді. Катодтық құраушы ролін термиялық өңдеу нәтижесінде бөлінетін темір карбиді атқарады.
α-Fe коррозиялық элементінің ток күші - ... ... ... ... ... ... сайын артады. Бөлінген карбид мөлшері мен олардың ауданы термиялық өңдеуге байланысты. Шынықтырылған болаттың демалдыру температурасын 450-500 ℃ - қа ... ... ... ... мөлшері артады. Карбид бөлшектерінің көлемі демалдыру температурасына ... 350℃ ... ... ... ... ... ... өсуі байқалады. Сондықтан болаттың демалдыру температурасының жоғарылауымен карбид фазасының ауданы алдымен артады да, содан соң кемиді. Осыған ... ... ... ... ... демалдыру температурасы жоғарылаған сайын алдымен артады да, содан кейін кемиді. Көміртегі, күкірт және фосфор СОДЕРЖАНИЕСИ ... ... ... ... ... ... ... болат коррозиясының жылдамдығына анион табиғаты үлкен әсер етеді. Күкірт қышқылының РАСТВОРЫНА Clˉ, Brˉ, I ˉ-ның аниондарын белгілі бір концентрацияға ... ... ... ... ... және 1Х18Н9 сияқты тотбаспайтын болаттың коррозиясының жүру жылдамдығын қатты төмендетуге әкеледі.
Электрохимиялық зерттеулер күкірт қышқылына ... ... қосу ... және ... ... ... ... Сонымен қатар күкірт қышқылы РАСТВОРЫНДАҒЫ галоидтық иондардың концентрациясын белгілі бір шамадан жоғарылату болат коррозиясының жылдамдығының артуына әкелетіні белгілі болды.
Галоидтық ... ... ... ... механизмін зерттеушілер олардың хемосорбциясымен түсндіреді. З.А.Иоф көзқарасы бойынша күкірттік орта РАСТВОРЫНДАҒЫ галоидтық иондар темір ... ... және ... бірге әрекеттеседі, соның нәтижесінде өзінің теріс КОНЕЦЫМЕН ОРИЕНТИРЛЕНГЕН полярлы қосылыстар ... ... ... ... ... абсорбциясы күкірт қышқылының растворындағы темірдің стационарлық потенциалы нөлдік зарядтыкіне қарағанда ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ... ... ... болған абсорбцияланған бет катодтық және анодтық ПРОТЕКАНИЕНИ тежейді. Хлоридтердің үлкен концентрациялы кезіндегі Күкірт қышқылы РАСТВОРЫНДАҒЫ байқалып отқан ... ... ... ... Н.П.Жук пен Л.А.Маркович металл бетінің ПЕРЕЗАРЯДКАСЫМЕН түсіндіреді, ... ... ... ... ... ... және ... коррозиясының жылдамдығы артады. Я.М.Колотыркин және әріптестерінің дамытып отырған ... ... ... ... аниондардың әсері металл бетіндегі абсорбциясымен және беттік атомдары, металл иондары ... ... бар ... ... байланысты.Осындай комплекстердің байланыс беріктігі мен рекациялық қабілеті еру процессінің түрі мен оның жылдамдығын анықтайды. Мұндай ... ... ... мен ... ... еріту процессінің түрі мен жылдамдығын анықтайды. Я.М.Колотыркин тұжырымдамасы бойынша темірдің ... ... ... ... ОН- ... қатар өзге иондар да қатысады. Темірдің күкірт қышқылы РАСТВОРЫНДА еруі мына сұлба бойынша жүреді:
Fe + H20 ⇄ ... + Н+, ...... + e, ... HSO4- ... ... ... ... (в) мен (г) кезеңдері баяу жүреді деп, темірдің еру процессінің жылдамдығы ... ... ... ... = k' + pH + lgac + (1+β, φ n F/RT)
мұндағы i - еру ... - HSO-4 пен SO2-4 ... ... ... (1+β) - ... ... ... бұл тұжырымды растайды және тұрақты потенциал кезінде болаттың H2SO4 + Na2SO4 ... еру ... lg ... ... ... ... түрде жоғарылайтынын көрсетеді. Сонымен қатар болаттың H2SO4 + Na2SO4 қоспасында анодтық еруінің жылдамдығы тұрақты рН ... SO2-4 ... ... ... ... анодтық еру процессінің жеңілдеуіне H2SO4 + NaClO3 қоспасында Cl- аниондарының ... ... қол ... Дегенмен күкірт қышқылындағы SO2-4 аниондары болаттың аниондық еру процессін NaClO3 құрамындағы Cl- аниондарына қарағанда айтарлықтай жеңілдетеді. H2SO4 ерітіндісіне енгізілген Cl- ... ... ... SO2-4 аниондарын ығыстырып шығарады, соның салдарынан анодтық процесстің жылдамдығы кемиді. Cl- аниондарының концентрациясын арттыру анодтық процесстің тежелуін арттырады. ... ... ... ... ... Cl- аниондары айтарлықтай әсер етеді. Cl- аниондарының концентрациясын ары қарай арттыру анодтық ... ... Cl- ... H2SO4 ... ... ... ... мен рН мәнінің тұрақты кезінде еруі SO2-4 пен Cl- аниондарының бәсекелес адсорбциясымен ... ... ... ... ... H2SO4 ... мен ... қоспасында еру жылдамдығы анодтық және катодтық процесстерге SO2-4 пен Cl- аниондарының бәсекелес адсорбциясымен де анықталады.
Болаттың ... ... ... ... ... органикалық заттар да әсер етеді. Болаттың қышқылдар РАСТВОРЛАРЫНДАҒЫ ... ... ... ... ... ... байланысты және беттің зарядына өте тәуелді.
Л.И.Андропов бет зарядының өлшемін металлдың ... ... мен ... ... ... ... көмегімен анықтауды ұсынды. Нөлдік заряд потенциалынан аз стационарлы потенциал кезінде металл беті теріс зарядталған және ... ... ... ... ... ... ... қышқылындағы темір үшін стационарлы потенциал нөлдік потенциалға қарағанда оң болады. Темір беті оң зарядталып катиондар адсорбциясы қиындайды, ал ... ... ... Сондықтан күкірт қышқылындағы катион тектес ингибиторлар тек күшті катодтық поляризация кезінде сутек иондарының разрядын тежейді. Бензосульфоқышқылының аниондары, керісінше, ... ... ... ... ... ... ... адсорбциясы темір коррозиясын баяулатпай, керісінше, жылдамдататынын айта кеткен жөн. ... ... мен ... ... арттырған кезде оның стимуляциялаушы әрекеті кемиді және ингибиторлыққа айналады. Бұл құбылыс адсорбцияланған ... ұзын ... ... қос ... иондар разрядына экрандаушы әсерімен байланысты.
Тұз қышқылында аниондар адсорбциясы қиын жүреді. Ол темір бетіндегі хлор аниондарының хемосорбциясы мен полярлы қосылыстар түзілуіне ... ... Бұл ... олар ... ... жылдамдығына әсер етпейді, бірақ хлор аниондарының хемосорбциясы катион типтес ингибиторлардың адсорбциясын тудырады.
Беттік ... ... мен ... ... ... ... жылдамдығына әсері беттік активті иондарының адсорбциясы кезінде ᴪ1 потенциалының өзгеруімен түсіндіріледі. Беттік ... ... ... адсорбциясы сутегінің ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕсін жоғарылатуы, ал беттік активті органикалық аниондар адсорбциясы сутегінің ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕсін төмендетуі керек. Беттік активті органикалық ... ... ... ... пайда болуы темірдің оң зарядталған иондарының қосарланған электрлік қабат арқылы металлдан ерітіндіге өтуін қиындатады.
Органикалық ... ... ... ... ... ... ... бітей де алады. Берік адсорбция мен бетті жетерліктей толықтырғаннан кейін ... ... ... еруі ... ... ... байланыстардың десорбция кезінде болат коррозиясы үлкейеді.
Нейтрал РАСТВОРЛАРДА болат коррозиясы оттекті деполяризациямен жүреді. Толық батырылған кезде болаттың коррозия ... ... ... ... катодтық процесспен бақыланады.
Ылғал ПЛЕНКА астындағы коррозия кезіндегі катодтық процесс жылдамдығы ПЛЕНКА қалыңдығына ... ... ... ... ПЛЕНКА астында модельдеу, сонымен қатар көрсетілген шарттарда электродты процесстерді зерттеулер ПЛЕНКА қалыңдығын азайтқан ... ... ... ... артатындығын көрсетеді. Ылғал ПЛЕНКА қалыңдығы азаюымен шектік диффузиялық тогы да артады.Металл бетіне оттектің енуіне айтарлықтай ... ... өте ... ... ... ... өту ... катодтық процесс оттегінің иондану жылдамдығымен бақыланады, ал адсорбцияланған дымқыл ПЛЕНКАЛАР астында негізінен ... ... ... бақыланады.
Атмосфералық шарттардағы болат коррозиясы жылдамдығы бірнеше факторлармен анықталады: салыстырмалы түрде ылғалдылықпен, температурамен, металл бетіндегі ылғал ПЛЕНКА ... және сол ... тұру ... кебу ... ... ... және ... ПРОДУКТІ сипатымен.
Аз легірленген, НЕНАПРЯЖЕННЫЙ күйдегі болаттарда біркелкі және жергілікті(дақтармен, ЯЗВАМЕН, ... ) ... ... ... әсерінен болатын механикалық қасиеттерінің өзгеруі коррозиялық қирау түріне қатты байланысты. Біркелкі коррозия ... ... ... ... ... мәліметтері бойынша 45 болатының 720сағатта күкіртсутек қосылған ... ... ... ... ... ... ... оның беріктілігі ПРАКТИЧЕСКИ өзгермейді.Осыған ұқсас нәтижелер суға ... ... 40 және 20ХН ... ... ... ... ... болат үлгілерінің 480сағ. бойы суда болуынан кейін 40 болаттының беріктілігі 4,9%-ға, ал 20ХН ... ... ... ... коррозия кезінде жоғарыберікті болаттың беріктілігі мен пластикалылығы айтарлықтай өзгермейді (4 кесте).
4 кесте
40ХНМА болатының механикалық қасиетіне ... ... ... ... 3%-дық NaCl, 50 тәулік) []
Демалдыру температурасы, С
σB, МН/м2 (кгс/мм2)
δ,%
ᴪ, %
200
1940(194)1880(188)
9,78,0
45,845,5
400
1510(151)1490(149)
9,27,7
47,642,5
500
1940(194)1270(127)
11,210,5
4848
600
1050(105)1020(102)
14,914
6059,6
Ескерту. Алымында коррозияға дейінгі мәндер көрсетілген, бөлімінде кейінгі ... ... ... ... айтарлықтай көп әсер етеді. Жұмыс мәліметтері бойынша болат ПРОВОЛКАНЫҢ кішігірім жергілікті коррозиясы қирауға дейінгі ПЕРЕГИБ санының ... ... ... ... ... ... ПРОВОЛКА беріктігі 4-ақ %-ға төмендейді.
Соққылық және де әсіресе ЗНАКОПЕРЕМЕННЫЙ НАГРУЗКАДА жұмыс ... ... ... үшін ... ... ... ... 3%-дық ХЛОРИСТЫЙ НАТРИЙ ерітіндісіне (толық батыру) 30 тәуліктік коррозиядан ... 40Х ... ... ... ... төзімділік шегі 44%-ға төмендейтінін тапқан. Дәл сол болаттың жергілікті коррозиясы төзімділік шегінің 51%-ға төмендетілуіне әкеледі. А.В.Рябченковый болаттың ... ... ... төмендеуін алғашқы бірнеше тәулік бойы жүретін коррозияның әкелетінін көрсетті; кейінгі коррозия уақытының ... ... ... кішігірім қосымша кішірейту әкеледі. Алғашқы 5 тәулік бойы ... ... ... ... осылай нормальданған 45 болатының төзімділік шегінің 22%-ға төмендеуіне әкелсе, дәл осы ... 15 ... ... 26%-ға ... ... нәтижесінде байқалатын шаршау шегінің қатты төмендеуі әсіресе жоғары берікті болаттардың жағдайларында байқалады. С.И.Кишкеной және ... ... ... ЭИ643 және ... жоғары берікті болаттарының 5-6 ай бойы (коррозия тереңдігі~15мкм) ылғал ортадағы коррозиясы төзімділік ... ... 55 және 45%-ға ... әкеледі.
Разрушения бұзылу немесе қирау ... ... ... ... ... коррозиялық қирауының ерекше қауіпті түрі - ... ... ... ... ... ... ... кернеу(сыртқы немесе ішкі) мен коррозиялық ортаның бір уақытта әсер етуінен болады. Сонымен қатар ХРУПКИЙ(сынғыш) қирау байқалады да, ол созылмалы ... ... ... ... ... және космостық техникада қолданылатын жоғарыберікті конструкциялық болаттардан жасалған детальдардың коррозиялық ... ... ... ... ... ... ... авияциялық және космостық техникасында 4340 жоғарыберікті болаты мен оның модификациялары, Н-11 ... ... ... ... ... Қолдану барысында жоғарыберікті болаттардың ПОКОВКАЛАРЫНАН жасалған ұшақтар шассиінің коррозиялық ШЫТЫНАУЫ байқалған.
Дж.С.Лик ұшақ-ИСТРИБИТЕЛЬ ... ... ... ... ... ... ... Ол коррозиялық ШЫТЫНАУдың басталуы шасси цилиндлерінің қабырғаларындағы коррозиялық ЯЗВАлармен сәйкес келетінін меңзейді. Шасси СТОЙКАЛАРЫНЫҢ, ТЯГАНЫҢ, ТЕЛЕЖКА БАЛКАЛАРЫНЫҢ, ... ... және т.б. ... ... ... ... ... айтылып кетеді.
Еңбегінде сондай-ақ Н-11 болатынан жасалған ракета қозғалтқышы КОРПУСЫның сумен гидросынаған кезіндегі қирауы сипатталады. ШЫТЫНАУ механикалық өңдеу кезінде ... ... ... ішкі ... ... ... ... жерінде пайда болған. Осы аумақта шытынау бастама алатын НҮКТЕЛІК коррозия анықталған. ... МН/м2 (160-175 ... ... ... ... қозғалтқыштарының кішірейтілген корпустарын (6,5 м2 НАТУРНЫЙ корпустардың орнына корпустың ішкі бетінің ауданы ~0,6 м2) гидросынақтан ... ... ... ... ... ... отырды және ол ылғи да негізгі металлдың сумен жуылып отыратын ішкі бетінде басталып отырды. Қараңғы түсті ШЫТЫНАУдың дамуының басталу ... ... ... (1/4) -не ... ... ... ~1мм).
Сумен гидросынау кезінде пигмент ретінде Херезит охрасын құрайтын корпустың ішкі ... ... ... қирату кернеуінің 1830 МН/м2 (183 кгс/мм2) - ге дейінгі өсуіне алып ... ... ... грунтпен қаптау жеткіліксіз сапада болатыны айтылады.1830 МН/м2 (183 кгс/мм2) - де ... ... ... ... ... ... ... ие болған (50-51 орнына 55 HRC).
Егер ішкі беті грунтталған корпусты суға енгізгенде сыртқы грунтталмаған беті ... ... ... етіп ... ... ... 75 мин ... бар болғаны 1680 МН/м2 (168 кгс/мм2) -ақ кернеу кезінде жүруші еді. Осы жағдайда қирау сумен жуылып ... ... ... ... бетінде басталады. Егер грунтовкаға корпустың ішкі және сыртқы беті ұшыраған ... ол 585 мин бойы 1830 МН/м2 (183 ... ... ... гидросынақ барысында қирамаған.
Судың орнына майды қолданып сынаған ... ... ... ... ... 2245 (224,5) МН/м2 ... -ке дейін ұлғайғаның айта кету керек. Сонымен қатар қирау сипаты өзгерді: сумен сынағандағы сынғыштан ... ... ... ... ... ... сынағанда ШЫТЫНАУ бастамасында қараңғы аумақ табылмады.
Коррозиялық ортаның кері әсері айтарлықтай сенімді қорғаныссыз атмосфералық шарттарда детальдарды эксплуатациялау ... анық ... ... ЭИ643 болатынан жасалған детальдардың коррозиялық ШЫТЫНАУ жағдайлары тіркелген. 1900 МН/м2 (190кгс/мм2) ... ие осы ... ... майға шынықтыру) жасалған трубкалық конструкция детальі ~2,5 жылдан кейін атмосфералық шарттарда эксплуатациялау барысында қираған. Детальдің ... ... беті жоқ ... ішкі ... басталған және деффектпен (тереңдігі ~0,45 мм коррозиялық ЯЗВАМЕН ) ... ... ... Сыну беті созу ... ... ... ... Детальдің қирауына әкелген негізгі ШЫТЫНАУДАН бөлек ішкі ... созу ... әсер ету ... 0,65 мм ... ... дәл ... созу ... әрекетіне перпендикуляр бағытталған ШЫТЫНАУ болған. Осы ШЫТЫНАУЛАР кристаларалыққа жатады және бұрынғы аустениттің дәндерінің шекарасымен жүреді. Детальдің созатын және сығатын кернеуі жоқ ... ... ... ... бар ... ШЫТЫНАУЛАР болмаған. Жоғары берікті болаттан жасалған СВАРНОЙ детальдарының коррозиялық ШЫТЫНАУЫ қорғаныс беті жоқ ... ... ... Бұл ... ... дәл солай созушы кернеуге перпендикуляр бағытталған және қирау басталуы сынғыш болған. Детальдің қирауына алып келген негізгі ШЫТЫНАУДАН бөлек ... ... ... ... ... ұсақ кристаларалық ШЫТЫНАУЛАР анықталған. Қираудың басталуы көп жағдайда ... ... ... ... айта кету ... ... ПРЕДПРИЯТИЯЛАРДА күкіртсутектің әсер ету шарттарында ішкі қысыммен жұмыс істейтін жоғары берікті болаттардан жасалған ... ... ... ... ... ... болаттардан жасалған құрылыс конструкцияларының коррозиялық ШЫТЫНАУЫ төндіреді. Қазіргі уақытта темірбетонды конструкциялардың НАПРЯГАЕМЫЙ ... ... ... төменлегірленген ботаттардан дайындайды (ГОСТ 5781-61 және 10884-64):
Класс.......... AIV AV ATIV AT ... ... ... 900(90) ... 1200(120)
Темірбетонды конструкцияларды эксплуатациялау практикасында арматураның коррозиялық ШЫТЫНАУ жағдайлары тіркелген. 20ХГ2Ц ... ... ... ... ... ... конструкцияның қирауы туралы айтылған. ОБРУШЕНИЕ дайын болғаннан кейін 8 айдан кейін және 0,89% хлор-ионы бар ... ... ... АIV ... диаметрі 18мм НАПРЯЖЕННЫЙ арматураның коррозиялық ШЫТЫНАУынан болған ферманы 18 м ПРОЛЕТПЕН монтаждаудан кейін 6,5 айдан ... ... ... МН/м2 ... ... ие, ... 5мм ... жасалған ПУЧОКТАРДЫҢ коррозиялық ШЫТЫНАУЫНАН темірбетонды конструкцияның ОБРУШЕНИЕСІ болған кездері ... ... ... ... ... ... ... транспортировкалау кезіндегі коррозиялық ШЫТЫНАУ нәтижесінде немесе НЕЗАНЪЕЦИРОВАННЫЙ каналдарда ... ... ... беттік конструкцияларында ұзақ уақыт болу кезіндегі НАТЯЖЕНИЕДЕН кейін болады.
ПРОВОЛОКАНЫҢ, оралған БУХТАНЫҢ атмосфералық шарттардағы коррозиялық ШЫТЫНАУының қаупі туралы жұмыста хабарланады.
Коррозиядан ... ... ... ... ... ... ... этаптарының барлығы, сонымен қоса транспортировка мен болатты ... және де ... ... кезі де ... ... Арматураны қорғаныс қабатынсыз сақтау уақыты кей жағдайларда бір айға дейін ДОПУСКАЕТСЯ, ал ... ... ... КАТАНКАДАН жасалған кернеулі және бетондандырылмаған күйдегі арматураның ПРЕБЫВАНИЯ уақыты-24 сағат. 1961 жылы мұнай өнімдерін ұсақтауға арналған темірбетонды ... салу ... ... 5мм ... ... ... ... жағдайлары болған.
К.В.Михайлев ПРЕДВАЛИТЕЛЬНОЕ НАТИЖЕНИЕДЕН кейін ЗАИНЪЕЦИРОВАН болмаған мост ... ... ... ... коррозиялық ШЫТЫНАУЫН сипаттайды. Коррозиялық шытынау НАТИЖЕНИЯДАН 5-6 айдан кейін ... ... ... ... ... ... ИЗЛОММЕН, қирау жеріндегі екі зонаның болуымен: коррозияның әсерінен ... ... ... ... ... боялған бөлігінің және кернеу шектік мәнге жеткен кездегі ШЫТЫНАУДЫҢ әрі қарай механикалық даму нәтижесінде ... ... ... - ашық ... ... ... ... Қираудың себебі болған негізгі ШЫТЫНАУДАН бөлек оған қарағанда азырақ интенсивті ... ... ... ... СМЕЖНЫЙ жарғақшалар өте жиі байқалады. ... ... ... ... ... ... қыздырылған ЩЕЛОЧ, нитрат және т.б.-дың әсеріне ұшырайтын азкөміртектендірілген болаттардан дайындалған заттарда да ... Бір ... ... кернеу мен ЩЕЛОЧ әсерінен болған болаттардың коррозиялық ШЫТЫНАУЫМЕН практикада ең алғаш өткен ғасырда кездестік. Булық КОТЕЛДАРДЫҢ және басқа да ... ... ... коррозиялық ШЫТЫНАУЫ тіркелген. КОТЕЛДАРДЫҢ бөлек жерлеріндегі(тығыз емес ШЕВТАРДА, интенсивті булану ... ... ... және т.б.) ... ... ... ... артады. Айтарлықтай үлкен созушы кернеулердің ұзақ әсер етуі ... ... ... бір ... ... ... КОТЕЛ детальдарының коррозиялық ШЫТЫНАУЫНА деген қолайлы жағдайлар туындайды.
ЩЕЛОЧНЫЙ ортадағы детальдардың ... ... ... ... жүреді. Сонымен бірге кристалларалық жарғақшалар пайда болады. ЩЕЛОЧНЫЙ ШЫТЫНАУ азкөміректендірілген ... ... ... ... ... ЕМКОСТЬтер үшін, әсіресе алюминий ГИДРООКИСІН алу кезіндегі алюминий заводтарындағы ГЛИНОЗЕМДЫҚ өндірудегі диаметрі 7-9 және биіктігі шамамен 30 м ... ... ... үшін ... ... төндіреді. Сонымен қатар СВАРНОЙ қосылыстар ~50℃ температурада ~150кг/м3 ... ... ... ... ... НАТР ... бар натрий алюминатының әсеріне ұшырайды. Декомпозерлердің коррозиялық ШЫТЫНАУЫ ... ... ... әсер ету ... ... ШОВҚА параллель немесе перпендикуляр ОКОЛОШОВНЫЙ зонада бірнеше айдан немесе жылдан кейін табылған. Кейбір жарғақшалардың критикалық ... ... ... ... бүкіл декомпозердің УСТОЙЧИВОСТІНІҢ жоғалуы мен қирауына әкеліп соғатын спонтандық дамуы жүретін жағдайлар болған. ... ... ... ... шытынауы кезінде бетінде екі зона болады: сынғыш ... ... және ... ... конструкцияларының коррозиялық ШЫТЫНАУЫ УДОБРЕНИЕ өндіру барысында нитрат ерітінділерінің әсер етуі кезінде байқалады. Болат аппаратуралар көбінесе кальций мен аммоний ... ... ... ... ... Сонымен қатар натрий нитратын өндіру кезіндегі аппаратураның коррозиялық ШЫТЫНАУҒА ұшырағаны белгілі. ... ... ... ... ... ... ... болады.
Сұйық немесе газтектес фазалардағы күкіртсутектің қатысымен жүрген эксплуатация ... ... ... ... ... ... Қираған болат детальдарын зерттеу осы шарттарда пайда болған жарғақшалардың кристалларалық және транскристаллитті бола алатынын көрсетті.
Болат детальдар коррозиялық ШЫТЫНАУДЫ сонымен ... ... бар ... газда, синильді қышқылда, хлоридтерде, суда, аммоний окисі гидратында аңғарады.
Көптеген жұмыстарда беріктіктің ұлғаюымен болаттардың коррозиялық ... ... ... төмендейтіні айтылады. Коррозиялық ШЫТЫНАУ үлкен қауіпті әсіресе мартенситті құрылымға ... ... ... ... ... ... үшін ... Сонымен қатар ол осы детальдар үлкен жұмыс кернеуімен эксплуатауиялануымен тіпті өрби түседі.
РЭМ мен РМА ... екі өте ... ... ... ... ... рентгендік микроанализатор және үлкен РАЗРЕШЕНИЕ растрлық электрондық микроскоп ... ... ... ... приборларды құрды. 1.1 суретте сондай комбинирленген приборлардың блок-схемасы келтірілген. Осы приборда екінші ретті электрондар детекторы мен рентгендік сәулеленудің детекторы ... ... ... ... Сандық рентгендік анализ және жеңіл элементтен болған рентген сәулеленуінің интенсивтілігін өлшеу үшін екі кристалл-дифракциондық спектрометр мен энергия ... ... бар ... ... ... Сонымен қатар, жұмысшы токты 10-12 ден 10-6А ге дейінгі кең аумақта . РАЗВЕРТКА блогы ... ... мен ... ... электрондық-сәулелік трубканың экранында өлеу мен тіркеуге мүмкіндік береді. Сондықтан осы кітапта РЭМ-РМА-ны бірегей прибор деп қарастыру ... ... ... ... ... ... ... пайда болған электрондық-оптикалық жүйе мен сигналдар типтері 2 және 3 тарауда қарасытырылады. Кітаптың қалған бөлігі сәйкес сигналдарды өлшеу түрлерін ... ... ... және ... емес ... мен ... ... түрлері туралы нақты ақпаратты анықтау үшін қолдану әдістеріне арналған. РЭМ және РМА-мен жұмыс істейтін зерттеушілерге қойылатын мәселелерді шешуге арналатын әдістерге аса ... ... пен 5-ші ... ... ... алынған катодолюминесценциялық және рентгендік сәулеленулердің шағылған, 2-ші реттік электрондардың сигналдарын тіркеу және өңдеу процессі қарастырылады. 6-8-ші тарауларда әр ... ... және ... рентгендік анализ әдістері қарастырылады. Минералдар, металлдар мен керамикалар ссекілді қатты материалдарда РЭМ мен рентгендік микроанализге ... ... 9-шы ... беріледі. Үлгілерді ПРЕПАРИРОВАНИЕ құрамында суы бар көптеген биологиялық объектілер мен өзге ... үшін аса ... ... ... мен ... ... төсеніштерді жабу әдістері 10-шы тарауда қарастырылады. Биологиялық объектілерді РЭМ үшін ПРЕПАРИРОВАНИЕ 11-ші ... ал ... ... үшін ... 12-ші ... ... ОПТИКА
2.1 ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЗОНД ДИАМЕТРІНІҢ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЗОНД ТОГЫНА ТӘУЕЛДІЛІГІ
2.1.1. dmin және imax есептеуі.
[1] негізделіп, i тогы бар ... ... d3 ... ... ... Фокусталған зондтағы токтың тығыздығы Гаусс заңы бойынша шамамен таралғандықтан, d3 зондтың өлшемін анықтаса болады. Практикалық мақсатта зонд диаметрі: ... ... ... ... бір ... (~85%) бар шама ретінде анықталады. I3 тогын есептегенде барлық маңызды??? АБЕРРАЦИЯЛАР соңғы ... ... деп ... Хроматикалық және сфералық аберрациялар, сонымен қатар дифракциялық қателер есепке алынады.Есептеу әдісі ... ... ... қарастырылатын зондтың d, dхр,dсф және dдәрбір диаметрін есептеп шығаруында. Ал d3 ... ... ... ... ... квадраттарның суммасының түбір астына тең:
d3=(d[2]+d[2]хр+d[2]cф+d[2]д)[1/2],(2.1)
мұндағыd=(i/B α[2])[1/2]=(4i/βPI[2] α[2])[1/2], B=(0,62PI/4)(eU0/kT)J0, ... ... ... ... α[6]+ ... ... - ... ... β - ... ... U0 - ... кернеу, е - электрон заряды, k - Больцман тұрақтысы, Т - ... ... J0 - ... шығатынэмиссия тогының тығыздығы, E/E0 - зонд электрондарының салыстырмалы энергия өзгерісі, Схр - ... ... ... - ... ... ... d - ... АБЕРРАЦИЯСЫЗ электрондық линзалық жүйе үшін дақтың минималды өлшемі.
[1] жұмыс деректерін пайдалана отырып, [2] жұмыста сфералық ... және ... ... (2.6) ... ... екі ... ғана ... отырып зонд тогы мен оның диаметрі үшін теориялық шектері ... Олар (2.6) ... d3-ті α ... ... бойынша α оптималдық мәнін алу үшін дифференциалдады. Оптимальды αүшін шоқ тогы максимальды болады, ал зонд өлшемі - ... ... осы ... қолданып, (2.6) теңдіктен αопт, dмин және iмакс мәндері алынды. Осы қатынастар келесі ... ... ... 10-10, ... ... жердегі i (А) ампермен беріледі, J0-шаршы сантиметргеампермен (А/см2), ал Т - кельвинмен (К). Жақшаның алдында тұратын параметр (2.7) ... ... ... ... ... ... диаметрінің шектік мәнін береді. (2.8) теңдіктен құлап бара жатқан электрондық зонд тогы оның ... 8/3 ... ... ... ... ... ретті электрондық эмиссия мен рентгендік сәулелену зонд тогымен сызықтық өзгергендіктен, олардың мәні зонд диаметрі кішірейгенде тез түседі.
Бірақта ... ... ... ... бар. ... ... үдеткіш кернеудің өсуімен азаяды, iмакскөлемі өседі, dмин кішірейеді. Алайда, рентген сәулеленуінің генерация аумағын шағын етіп сақтау үшін, рентген ... ... ... ... үдеткіш кернеу шамамен 30кВ болғаны жақсы. Сонымен қатар iмакскөлемін ... ... ... ... ... ... Ссф сфералық АББЕРАЦИЯ коэффицентін азайту арқылы үлкейтсе болады. Бірақ соңғы линзаастында адекватты жұмыс ... іске ... ... ... ... ... қатты өзгере алмайды. Дегенмен, линза конструкциясындағы айтарлықтай өзгерістер Ссф-ның азаюына әкеле алады, ... ток ... еді, ... ... ... (2.8 ... ... 10 есе азаюы iмакс-тың 5 есе өсуі және dмин-нің шамамен 2 есе азаюына әкеледі. Осындай линза ... ... ... ... әлі ... бастапқы сатысында, бірақ олар болашақта сан түрлі мүмкіндіктер береді. Қазіргі уақытта болса, dмин-нің кез ... ... ... ... ... ... ең алдымен J0пушка тогының тығыздығын өсіру арқылы қол жеткізсе ... ... ... ... ... зонд тогы мен оның ... арасындағы байланысты көрсетеді. 20мм-ге тең Ссф көлемі үлкен РАЗРЕШЕНИЕлі прибордағы өлшемдерден алынған. Осы есептеулерде 2820 ... W үшін J04,1 А/см2 және 1900 ... ... 25 А/см2 - қа тең ... мәндер қолданылған.
1 сурет. iмаксзонд тогы мен dмин шоқ өлшемі арасындағы әр түрлі үдеткіш кереулердегі вольфрам термокатоды мен ... ... ... үшін ... ... - ... микроанализ диапазоны, б - растролық электрондық микроскоп диапазоны.
Зонд тогы мен оның ... ... ... 3 ... ... 10, 20 және 30 кВ ... β жарықтық Ленгмюр теңдеуі бойынша есептелген сәйкес мәндері 10, 20 және 30 кВ кезіндегі W үшін 5,3104, 1,06105 және 1,6105 ... және де ... 4,6105, 9,1105 және 1,37106 ...
2.1а суреттен көріп тұрғанымыздай, РМА-да әдетте қолданылатын Ссф мен J0 микроанализ токтарының диапазоны үшін кәдімгі вольфрадық катод үшін диаметрі 1 мкм ... ... ... ... ток 10 кВ-та ~ 10-6 А және 30 кВ-та 210-6 А. Токтың осы мәні әдетте кристалл-дифракциондық спектрометрлі ... ... ... қанағаттнарлық түрде жүргізуге жеткіліктіминимальды токтан (1-510-8А) айтарлықтай асып түседі. 2.1, а, суреті бойынша, вольфрамдық катодпен ... ... ... минимальды зонд өлшемі 0,2 мкм (2000 А)шамасындағы рентгендік микроанализды жүргізсе ... ... ... ... үлгідегі рентгендік шашыраудың қозу-аумағының диаметрінен (1 мкм) айтарлықтай кішірек. ... ... ... кіші ... ... ... ... өзгертпестен анализденетін аумақтың электондық растрлық суреттерін оңай алуға мүмкіндік береді. LaB6-дан жасалынған катоды бар атқыш микроанализ режимінде ... ... ... өйткені ол зерттеушіге өлшемі 0,1 мкм-ден кіші электрондық зонды бар сенімді рентгендік микроанализ жүргізуге мүмкіндік ... ... ... шоқ ... ... 10 ... (100 А) ... атап кеткен жөн (2.1, б сурет ). Сонымен бірге W немесе LaB6катодтары үшін зонд тогы 10-10 ... аз да, ... ... ... ... ... үшін тым аз. Алайда бұл энергия бойынша дисперспен рентгендік анализды жүргізуге болатын ток мәндері бар ... ... ... бара ... электрондық шоқты сипаттайтын барлық параметрлер (яғни i түсіп бара жатқанток, d3 зонд диаметрі және α жылжу бұрышы) тәжірибелік ... ... ... Егер осы ... ... ... қажеті болмаса, таңдалған i, d3және dмәндерін қалап тұрған жұмыс параметрлерін орнатуүшін, сонымен қатар микроскопия есептерін шешу процессінде приборды диагностикалау үшін ... ... ... ... ... ... ... тогын өлшеуге қолданылатын Фарадей цилиндрінің көлденең қимасының сызбасы. Кірер диафрагма диаметрі 25-100 мкм. ... ... ... ең оңай ... болатын көлем i түсіп бара жатқанток болып табылады, себебі оны кішкентай кіретін саңылауды санамағанда жабық ... ... ... ... ... өлшесе болады (2.2 сурет).Осы мақсатта әдетте 25-100 мкм саңылауы бар ... ... ... ... 3мм) ... ... микроскоп үстелшесін жасауда қолданылатын металдан өзге материалдан (Ti немесе С) дайындалады.
3.4 ШАҒЫЛЫСҚАН ЭЛЕКТРОНДАР
Тәжірибелік түрде нысананы шабуылдайтын ... ... ... ... ... одан ұшып шығатыны белгілі болды. Мысалы, егер электрондық шоқ тогы Фарадей цилиндрінің көмегімен өлшеніп, содан соң электрондық шоқ оң ... ... мыс ... ... онда электрондық шоқтың 70% ғана өз энергиясын әсер ету аумағына ... де ... ... ... 30% ... ... тарап кетеді. Осы қайта ұшқан шоқ ... ... ... деп аталады. электрондардың шағылу коэффиценті нысанаға түсіп жатқан n3 шоқ электрондардың санына немесе электрондық токқа ... ... ... ... ... ... ... ... ... бөлек траекторияларды дәлме дәл зерттеу шағылу процессі әдетте ... ... ... ... үлгіден шығуына жеткілікті серпімді РАССЕЯНИЕ АКТТЕРІНІҢ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬІНІҢ арқасында жүретінін көрсетеді. Үлгі бетіне НОРМАЛЬНО түскен ... ... ... ... ... алады, сол себеті үлгіден бір ретті таралудан кейін ұшып кетеді. Шашыраудың қимасының көрсеткіші (3.4) теңдеуінен алынып, ықтималдықтың ... ... ... ... ... қалыңдық. Электрондармен қалыңдығы 10нм темір қабаттарын атқыласақ, (3.13) теңдеуінен анықталған ықтималдылық энергиясы 20 кэВ 3 және одан ... ... ... және 430 ... тек біреуі 90 және одан үлкен бұрышқа шашырайтынын ... ... ... ... ... ... ... алуға аса пайдалы сигналдарды тудырады.
Бейнеден алынған ақпаратты дұрыс өңдеу үшін шағылған электрондардың үлгінің қасиеттері мен ... ... ... тәуелділігін білуіміз қажет.
3.4.1 Атомдық номерден тәуелділік
Монте-Карло әдісімен алынған электрондар траекториясының графигі бетті қиып өткен, яғни шағылған электондар траекторияларының мөлшері ... ... ... ... ... көрсетеді. Егер шағылу коэффицентін атомдық номерге Z байланысты өзгертсек, (3,13) суреттегі тәуелділік ... ... ... ... - Е0=10 кэВ (-0-) және ( - ... ... алғанда атомдық номер артқан сайын артады, бірінші өткінші топтың элементтері үшін аз ауытқулар байқалады. ... ... ... ... 20кэВ ... ... ... ие болады
=-0,025+0,016Z-1,8610-4Z2+8,310-7Z3
Нысана бірнеше біртекті элементтерден байланысып тұрса,
мынадай қарапайым түрге келеді. общ=іСі
мұндағы і - таза элемент үшін ... ... ал Сі - ... ... зат мөлшері.
Шағылу коэффиценттері келесідей жолмен анықталуы мүмкін. Үлгіден ұшып ... ... ... электрондарды бәсеңдету үшін оған камераның ЗАЗЕМЛЕННЫЙ қабырғасына қатысты +50В жылжу кернеуі беріледі. Камера қабырғаларынан ұшып шыққан екінші ... ... ... түсуін шектеу үшін үлгіні идеалды жағдайда жылжу кернеуі берілген сеткамен қаптау керек. Үлгі ... ... ... ... орналастырылуы тиіс: i3=iо.э.+iп.э.+iв.э,
Мұндағы i3-Фарадей цилиндрімен өлшенетін электрондар ... ... ... ... тоғы. iа.э-үлгі арқылы ағатын тоқ(нысана тоғы немесе жұтылған тоқ). ... ... ... келесідей формуламен анықталады: =iо.э/i3=(i3-iп.э.)/i3
3.4.2 Энергиядан тәуелділік
Әсерлесу аумағы электрондар шоғының энергиясынан өте тәуелді. Сондықтан шағылу коэффиценті энергия ... ... ... ... ... болады. Дегенмен, тәжірибелер нәтижелері керісіншені көрсетеді. 3.13 суреттен энергияның 10-49 кэВ интервалындағы мәндерінде шағылу коэффицентін тек 10%-ға өзгергенін ... ... ... 3.4 және 3.5 ... ... ... шоғының жоғары энергиясы кезінде еркін жүру жолының орташа ұзындығы ... яғни ... ... ... енуі байқалады және энергия шығынының жылдамдығы азаяды. Электронның қатты денеде қозғалысының жалғастырылуы және үлгіден ұшып шығу ... оның ... ... Ену ... толықтай дерлік энергия шығыны эффектімен толықтырылады, сондықтан ... ... ... аз тәуелді.
3.4.3 Үлгінің иілу бұрышынан тәуелділік
иілу бұрышы ... ... ... ... ... себебі электрондардың қозғалыс бағытында шашырау тенденциясы оларды үлгі бетіне жақын орналасуға итермелейді және шағылу процессінің ықтималдығы артады. ... ... ... бұрышынан тәуелділігі оның шағылу бұрышы 20-қа дейін артқан ... аз ... ал ... жоғары бұрыштарда жылдамырақ артып, 1-ге ұмтылатынын байқаймыз. ... ... ... Z ... номерді өзгертсек, шағылу коэффицентінің өзгерісі жоғары иілу бұрыштарында азаяды, себебі барлық элементтер үшін бір көрсеткішке ... ... ... үшін ... коэффиценті:
()=1/(1+cos)p, ... ... таза ... ... ... ... ретті электрондар
3.5.1.1 Анықтау және түзілу
Егер энергиясы 0 мен E0 диапазонындағы үлгіден ұшып ... ... ... ... ... 3,26а суреттегідей қисық шығады. Таралудың жоғарыэнергетикалық бөлігі (I) кең аумақты максимумға ие серпімсіз шағылу әсерінен ... ... 40%-ын ... электрондарға сәйкес келеді. Орташа және жоғары атомдық номері бар нысаналардың көбісі үшін шағылған электрондардың көп бөлігі бос аймақта ...
II ... ... ұшып ... ... 40%-ынан көп бөлігін жоғалтатын электрондар шоғырланған. Осы бөліктің энергиясын 0-ге дейін түсірсек, онда осындағы шағылған электрондар үлесі 0-ге ұмтылады. ... жуық ... 50 эВ ... ... ... шағылған электрондар саны артады. III аумақтағы шағылған электрондар санының артуы екінші ретті электрондар ... (41) ... ... жүзеге асады. Екінші ретті электрондар деп энергиясы 50 эВ-тан (ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПОРОГЫ) аз үлгілерден шыққан электрондарды атаймыз. Бастапқы электрондар ... ... ... тек ... ... алып ... сондықтан оларды ескермесе болады. Екінші ретті эмиссияның коэффиценті ... ... ... ... nв.э- n3 ... ... атқыланғанүлгіден эмиттелген екінші ретті электрондар саны, і эквивалентті ток.
2 Жүрген жол ұзындығы және шығу ... ... ... ең бір маңызды сипаттамаларының бірі - шығу ... ... ... ... ол ... ... ... энергиясын көрсетеді. Қатты дене ішінде электрондар қозғалыс барысында серпімсз шашырау нәтижесінде энериясын жоғалтады. Сонымен қоса ... ... ұшып шығу үшін ... ... ... ... ... жұмысы) аттауы керек, яғни бірнеше эВ энергия шығындалады. Электрондардың ұшып шығу ықтималдылығы оның денеге тереңірек енуі мен ол ... ... ... ... ... ... ... кемиді:
p ехр(-z/)
Мұндағы р - ұшып шығу ықтималдылығы, z - екінші ... ... ... ... - ... ретті электрондардың еркін жүру жолы. (40)
Жұмыста электрондардың максимал шығу тереңдігі 5, мұндағы - ... үшін 1 нм ал ... үшін 10 нм. ... ... ... энергиясына тәуелді, сондықтан екінші ретті электрондардың бүкіл энергетикалық спекріне -ның бүкіл мәндер диапазонына сәйкес келеді. Алайда бағалау үшін жоғарыда келтірілген ... ... ... ... өткен жол ұзындығы екінші ретті электрондардың серпімсіз шашырауы металдарда өте көп және диэлектриктерде ... аз ... ... ... ...

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Литий30 бет
Кремний диоксидінің әртүрлі полиморфты модификациясының жануын зерттеу23 бет
Corel Draw программасын түрлі графикалық бейнелерді өңдеуге қолданудың әдістемелік негіздері21 бет
In vitro жағдайында стевиядан оқшауланып алынған жапырақ экспланттарының каллусогенез және морфогенез ерекшеліктері35 бет
SPSS көмегімен эксперимент алынған мәліметтерді өңдеу критерийлері9 бет
Statistic analytic system (SAS) бағдарламалық өнімін қолдана отырып әр бақылау бекетіндегі уақыттың әр түрлі кезеңіндегі (тәулік, ай, жыл), қала кескініндегі (ауданында) атмосфералық ауаны ластайтын заттардың орта шоғырын есептеу бойынша бағдарламалық қамтама өңдеу43 бет
« ОХ Заречное » шарттарында аналық ұядан алынған қара –ала тұқымдарының өнімділік сапасының салыстырмалы көрсеткіштері53 бет
«Бек+» ЖШС шарттарындағы әр түрлі ізге жататын сиырлардың сүт өнімділігі49 бет
«Таңдап алынған спорт түрінен спорттық жаттығу процессін басқару» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені75 бет
Айрықша қорғауға алынған табиғат объектісі10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь