Импультер генераторлары және олардың параметрлері

Күштік импультерді генерациялау әдістерін шартпенен тікелей,инверторлау,қалыптастыру (қисық пішінін өзгерту) және қосу немесе өтемдеу жолымен генерациялайтын деп бөледі.
Тікелей генерациялайтын құрылғыларға симметриярлық импульстердің магниттік қаныққан элементтерді пайдаланумен орындалған электр- машиналық және статикалық электр-магниттік генераторларын жатқызады.Олардың жұмысы энергиялардың бастапқы түрлерін импульстік энергияға бір сатылы түрлендіруге негізделген.
Импульстерді генерациялау жүйелері параллель(релаксаиялық,электр-машиналық ж.б) , онымен тізбектеп қосылатын (үзгіштері және кілттері бар генераторлар) және құрамалы болып бөлінеді.
Жүктеменің генераторға әсер ету сипаты және оның жүктемеге қарсылығы бойынша импульстердің тәуелсіз және тәуелді генераторларын бөліп айтуға болады. Тәуелсіз генераторлар импультерінің амплитудасы,ұзақтылығы,полярлығы,жиілігі және пішіні жұмыс кезіндегі жүктеменің күйіне байланысты болмайды,ал тәуелді генераторларда бұл параметрлер тек генератормен ғана емес,сондай-ақ жүктемеменде анықталады.
1. Басов А.М., Быков В.Г., Лаптев А.В., Файн В.Б. – Электротехнология. – М.: Агропромиздат, 1985.-256с.
2. Электротехнология /В.А.Карасенко,Е.М.Заяц,А.Н.Баран, В.С.Карко. . – М.: Колос, 1992.-304с.
        
        Импультер генераторлар және олардың параметрлері
Күштік импультерді генерациялау әдістерін шартпенен тікелей,инверторлау,қалыптастыру (қисық пішінін өзгерту) және қосу ... ... ... ... деп бөледі.
Тікелей генерациялайтын құрылғыларға симметриярлық импульстердің магниттік қаныққан элементтерді ... ... ... ... және ... ... генераторларын жатқызады.Олардың жұмысы энергиялардың бастапқы түрлерін импульстік энергияға бір сатылы түрлендіруге негізделген.
Импульстерді генерациялау жүйелері параллель(релаксаиялық,электр-машиналық ж.б) , онымен тізбектеп ... ... және ... бар ... және ... болып бөлінеді.
Жүктеменің генераторға әсер ету сипаты және оның ... ... ... ... тәуелсіз және тәуелді генераторларын бөліп айтуға болады. Тәуелсіз генераторлар импультерінің амплитудасы,ұзақтылығы,полярлығы,жиілігі және пішіні жұмыс кезіндегі ... ... ... ... ... ... бұл ... тек генератормен ғана емес,сондай-ақ жүктемеменде анықталады.
Электроаэрозиялық өңдеуде кең пайдаланылатын бірінші генераторлар елаксациялық болды.Олар құрылысы бойынша және эксплуатациялауда қарамайым ... ... ... ... аты ... ... ... аралығының күйіне,оның ионсыздану процесіне тәуелді болуына байланысты. RC- , RLC- , RCL- , CL, LC, CC- генераторларын ажыратады.Олардың барлықтарында ... және ... ... ... көрсетілген ) тізбектері болады (1,а-сурет).
1-сурет. Релаксациялық RC-генератор: а-негізгі электрлік сұлба; б-конденсаторлардағы кернеулер және ... ... ... ... тәуелділіктері
Генератор мынадай тәртіппен жұмыс істейді: SA айырғыны тұйықтағанда С кон-RP резистор арқылы G қоректендіру көзінен зарядталады және ... ... ... де ЭА ... аралығында да жоғарылайды.Кернеу кесілу мәніне тең болғанда,аралық тесіледі,зарядталу уақыты ішінде С конденсаторда жиналған энергия ЭА ... ... ... ... ... ... және де зарядсыздау тоқталады.Электродтар аралығының ионсыздануы (оның ... ... ... ... және де ... зарядталуы қайта басталады,Процестің әдеттегідей өтуі үшін,зарядталу уақыты ионсыздану мерзімінен (кезеңінен) артығырақ болуы қажет,әйтпесе импултік разряд доғалық разрядқа ауысуы ... ... және ... осциллограммалар1,б-суретте берілген. Теориялық тәуелділіктерден айырмашылығы зарядсыздану контурының жойылмайтын индуктивтілігіне байланысты болады.
Зарядталу ... ... ... ... экспонента заңы бойынша өседі.
Uc=Uн1-e-τтз,
(1)
мұндағы, Uн-номинал кернеу;В;τ- зрядталу басталудан өткен уақыт,с; Тз- зарядталу тізбегі уақытының тұрақтысы,с. (Тз=RC)
Зарядталу ... τз ... ... ... кернеуде Uр разряд басталады
Uр=Uн1-e-τтз,
(2)
2- формуладан зарядталу уақытын τз, с,анықтауға ... ] , ... ... 1e-τзтз=1-UрUн=Uн-UpUн; UнUн-Up=eτзтз;
lnUнUн-Up=τзTзln-1=τзTз ;
осыдан, τз= TзlnUнUн-Up=RClnUнUн-Up
мұндағы, τз=UрUн-конденсатордың зарядталу дәрежесі.
Зарядсыздану кезеңінде ... ... де ... заңы бойынша өзгереді
Uс =Uр∙e-τзтз
(4)
мұндағы, Тр= Rp∙C- зарядсыздану уақытының тұрақтысы,с
Зарядсыздану тогының ... ... ... ... ∙Up- τ ... ... ... заряды Uс = Uр, ал конденсатор заряды
qc=C ∙Up
(6)
Зарядтың берілген мәнінде конденсатордың қажетті сиымдылығы
С=qcUp
(7)
Импульс энергиясы, Дж,
W= ... ... ... ... ... ... C∙Up2
Импульстегі (заряд) электр мөлшері , Кл ,
qи=oτиiτ∙dτ=Imax∙Tp1-e-τиTp
(9)
мұндағы, Imax-зарядсыздану тогының амплитудалық мәні,А
Импультер өту периоды
T=τз+τp
(10)
Жиілік, ... = ... τp- ... ... τи тең ... ... ... кедергісі зарядсыздану тізбегінің кедергісінен көп есе үлкен болғандықтан (R>>Rp), τз≫τp болады.(11) өрнектегі τp мнін ... = ... ... ... үшін тығыз еместік деген түсінік енгізеді
S = Tτи
(13)
Зарядсыздану контурына берілетін орташа ... ... ... ... ηз- ... контурының П.Ә.К.
Импульстер генераторының негізгі параметрлері технологиялық жағдайлармен анықталады.Бұл импульстер параметлері (зарядсыздану токтарының амплитудасы,импульстің энергиясы және ... ... ... ... (заряд),қайталанумерзімділігі,тығыз меестігі ),сондай-ақ қоректендіру кернеуі,генератор қуаты,зарядсыздану басталардағы кернеу.
RC-генераторларында энергияның айтарлықтай бөлігі резисторды қыздыруға шығынданады.Сондықтан осындай ... ... ... аспайды және олардың қуаты 5...7 кВт болады.Конденсатордың зарядталуын жылдамдату және оның кернеуін ... ... ... ... элементтер пайдаланылады (LC-, CC-немесе RLC-генераторларда).Осының нәтижесінде П.Ә.К. 50%-ға тең болады.Әдетте релаксациялық генераторларды басқа типті генераторларда қосымша блок блок ретінде пайдаланады.
Электр- ... ... ... ... ... алады (П.Ә.К. 70...75%),бірақ олардың шуы жоғарғы деңгейде болады. МГИ типті ... ... ... ... және шамдық ауыстырып қысқыштың элементтер негізінде жиналған ШГИ,ТГ және ГКИ типтерлі генераторлар өзгермелі жиілікпен берілген пішінді ... ... өте ... ... ) ... ... мүмкіндік тудырады.Олар металдарды электр-эрозиялық өңдегенде пайдаланылады.
Әдебиеттер
* Басов А.М., Быков В.Г., Лаптев А.В., Файн В.Б. - Электротехнология. - М.: ... ... ... ... ... . - М.: Колос, 1992.-304с.
Есеп №1
RC-генераторды жуық тәсілмен есептеуді ... ... ... f=1Гц; ... ... W=1Дж; ... контурынң кедергісі елемейтіндей кіші;конденсаторлардың зарядталу дәрежесі τз=0,9; қоректену кернеуі Uн=400Вт,зарядталу контурының ПӘК-і ... ... ... ... ... берілетін орташа қуатты-Рn; импульстер генераторының қуатын Рr ; ... ... С ; ... ... ... (RP ... ... RP.
Шешуі:
* Зарядсыздану контурына берілетін орташа қуатты анықтаймыз [(14) өрнек бойынша]
Рn = ... (15) ... ... ... ... қуатын есептейміз
Рr = Риηз=10,4Вт=2,5Вт
мұндағы, ηз-зарядталу контурының ... есеп ... ... ... ... ... дәрежесі аз=0,9 және қоректендіру кернеуі Uн=400В белгілі болғандықтан,зарядсыздану бастлатын кернеуді ... UрUн , ... Uр= аз∙ ... ... ... ... мәнін анықтайтын формуладан конденсатор сыйымдылығын есептейтін өрнек шығарамыз да С мәнін анықтаймыз
W= = C∙Up22
осыдан, C= = = 2WUp2 = ... ф = 2129600 ... ф = 15,4 ... (12) өрнектен RP резисторының кедергісін анықтайтын формула алып,зарядсыздану тізбегінің кедергісін есептейміз
f = 1RCln(11+α3) осыдан R= 1fln(11-α3)= 11∙15,4∙10-6ln(11-0,9)Ом=115,4∙10-6ln10,1Ом= 115,4∙10-6ln10Ом=10615,4∙ln10Ом= ... = 28250 ... ... ... мына ... ... Pr=2,5Вт; C=15,4мкФ; R=28250 Ом

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Радиотехникалық динамикалық хаос генераторларының энергетикалық тиімділігін анықтау40 бет
Сандық беру жүйесіндегі генераторлық қондырғы21 бет
Сандық өлшеу құралдарының жұмыс істеу принципі5 бет
Сәуленің кванттық табиғаты56 бет
Тактілі генераторлардың сыртқы элементтері4 бет
Ақтөбе мұнай өңдеу зауытының бу генераторының автоматтандырылуын жобалау14 бет
«Кабельдің бірінші реттік параметрлерін өлшеу» атты зертханалық жұмыс3 бет
«өндіріс ғимаратарындағы микроклимат параметрлерін анықтау»13 бет
Автомобиль ілініс муфтасынын негiзгi параметрлерiн аныктау71 бет
АЭС-тердің бу генераторлары11 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь