Өсімдік шикізатының электроплазмолизаторының параметрлерін есептеу


Электроплазмолиз жемістер мен көкөністер жонышқаларын, балауса массаны ж.т.б. осылар сияқты өсімдік шикізаттарын электр-түйіспелік өңдеу процестеріне жатады.Процеске айнымалы,тұрақты және импульсті токтарды пайдалануға болады.Өңделетін массаны электролиз өнімдерімен ластау мүмкіндігіне орай тұрақты ток пайдаланылмайды.Дымқыл өсімдік масса арқылы электр тогы өткенде жылылық бөлінеді.Осы кезде өсімдік клеткасында плазмолиз күйі пайда болады да,клетка протопластасы оның қабықшасынан қабатталып бөлінеді және бұл процес протоплазманың қысылуымен бірге өтеді.Осы құбылыс плазмолиз деп аталады.Плазмолиз кезінде клетка өледі.Осы себептен жемістер мен көкөністердің шырын бөлуі артады,балауса массаны ; (құрғату) кептіру қарқындайды.Өйткені клетка өлгеннен кейін онымен биологиялық байланыста болған сұйық клетка аралығына бөлініп шығады,яғни еркін ылғалға айналады.Содан кейін,еркін ылғалды жеңіл буландыруға болады.
Өсімдіктік шикізатты электроплазмолиздеуге арнайы құрылғы пайдаланылады.Оны электроплазмолизатор деп атайды.
Электроплазмолизаторлар әр түрлі құрастырылымды болады: электроплазмолиз тудырылатын камералы көлденең және боймен орналасқан,барабанды және нүктелік электродтар бар.Электроплазмолизатордың құрастырылымы өсімдік шикізаттың меншікті электрлік кедергісіне байланысты келеді.Егер ρ<1 Ом∙м болса нүктелік электроплазмолизаторлар пайдаланылады;егер 8<ρ≤10Ом∙м болса,электроплазмолиз тудыратын камерасы боймен орналасқанал электроплазмолизатор қолданылады; ал егер ρ>8 Ом∙м болса,барабанды электроплазмолизаторды пайдалану ұсынылады.
Үш фазалы өнеркәсіптік жиілікті айнымалы токты пайдаланылатын «Импульс М» типті электроплазмолизатор жмістер мен көкөністердің ұсаұталған бөлшектерін өңдеуге арналған.Оның өнімділігі 6...9 т/сағ.КПВ-3,0 типті валецті шөп тапқыш жаныштауыш негізінде шөп шапқыш-электроплазмолизатордың тәжірибелік үлгісі ойлап жасалынған.Электроплазмолизатор валецтерінің қоректендіру көзі ретінде құрамына жоғарлатқыш трансформатор кіретін бензинді электр агрегат.Өңдеу аймағындағы,электрлік өріс кернеулігі Е=60…75 кВ/м болады.
Ауа райы қолайлы болса,шөпті далада электрлік өңдегенде пішендемеге салынатын массаны 7...10 сағаттан,ал пішенге салынатын массаны бір тәуліктен кейін алуға болады; бұл өңдемеген шөпті кептіргеннен 1,5...2 есе жылдамырақ,сонымен бірге нәрлі заттар шығыны 25...50% - ға кемиді.
1. Басов А.М., Быков В.Г., Лаптев А.В., Файн В.Б. – Электротехнология. – М.: Агропромиздат, 1985.-256с.
2. Папченко А.Я.,Шетлов Ю.А.,Чебану В.Г.Расчет электроплазмолизатора для электрической обработки растительного сырья.Электронная обработка материалов – Кишинев: Штиинца,1984, №3.с 81...84
3. Гайдук.В.Н.,Шмигель В.Н Практикум по электротехнологии. – М: Атропромиздат,1989–175с

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Өсімдік шикізатының электроплазмолизаторының параметрлерін есептеу

Электроплазмолиз жемістер мен көкөністер жонышқаларын, балауса массаны ж.т.б. осылар сияқты өсімдік шикізаттарын электр-түйіспелік өңдеу процестеріне жатады.Процеске айнымалы,тұрақты және импульсті токтарды пайдалануға болады.Өңделетін массаны электролиз өнімдерімен ластау мүмкіндігіне орай тұрақты ток пайдаланылмайды.Дымқыл өсімдік масса арқылы электр тогы өткенде жылылық бөлінеді.Осы кезде өсімдік клеткасында плазмолиз күйі пайда болады да,клетка протопластасы оның қабықшасынан қабатталып бөлінеді және бұл процес протоплазманың қысылуымен бірге өтеді.Осы құбылыс плазмолиз деп аталады.Плазмолиз кезінде клетка өледі.Осы себептен жемістер мен көкөністердің шырын бөлуі артады,балауса массаны ; (құрғату) кептіру қарқындайды.Өйткені клетка өлгеннен кейін онымен биологиялық байланыста болған сұйық клетка аралығына бөлініп шығады,яғни еркін ылғалға айналады.Содан кейін,еркін ылғалды жеңіл буландыруға болады.
Өсімдіктік шикізатты электроплазмолиздеуге арнайы құрылғы пайдаланылады.Оны электроплазмолизатор деп атайды.
Электроплазмолизаторлар әр түрлі құрастырылымды болады: электроплазмолиз тудырылатын камералы көлденең және боймен орналасқан,барабанды және нүктелік электродтар бар.Электроплазмолизатордың құрастырылымы өсімдік шикізаттың меншікті электрлік кедергісіне байланысты келеді.Егер ρ1 Ом∙м болса нүктелік электроплазмолизаторлар пайдаланылады;егер 8ρ=10Ом∙м болса,электроплазмолиз тудыратын камерасы боймен орналасқанал электроплазмолизатор қолданылады; ал егер ρ8 Ом∙м болса,барабанды электроплазмолизаторды пайдалану ұсынылады.
Үш фазалы өнеркәсіптік жиілікті айнымалы токты пайдаланылатын Импульс М типті электроплазмолизатор жмістер мен көкөністердің ұсаұталған бөлшектерін өңдеуге арналған.Оның өнімділігі 6...9 тсағ.КПВ-3,0 типті валецті шөп тапқыш жаныштауыш негізінде шөп шапқыш-электроплазмолизатордың тәжірибелік үлгісі ойлап жасалынған.Электроплазмолизатор валецтерінің қоректендіру көзі ретінде құрамына жоғарлатқыш трансформатор кіретін бензинді электр агрегат.Өңдеу аймағындағы,электрлік өріс кернеулігі Е=60...75 кВм болады.
Ауа райы қолайлы болса,шөпті далада электрлік өңдегенде пішендемеге салынатын массаны 7...10 сағаттан,ал пішенге салынатын массаны бір тәуліктен кейін алуға болады; бұл өңдемеген шөпті кептіргеннен 1,5...2 есе жылдамырақ,сонымен бірге нәрлі заттар шығыны 25...50% - ға кемиді.
Ауылшаруашылық өнімдерін электрлік өңдегенде шырын шығуы өседі: мысалы жүзімді өңдегенде 15...18%-ға,алманы өңдегенде - 5...18%-ға.
Құрастырылымдық сұлбасы суретте келтірілген барабанды электроплазмолизатордың парметрлерін анықтауды қарап өтейік

1-cурет. Барабанды электроплазмолизатордың құрастырылымдық сұлбасы; 1-диэлектриктік кернеуі бар жермен қосылған барабан; 2- фазалық электродтар; 3-шикізатты беру; 4- өңделгеннен кейін шикізаттың шығуы;

Есептеуге бастапқы мәліметтер:
Uф - электродтық жүйені қоректендіру фазалық кернеу,В;
Qт - технологиялық желінің берілімі, кгсағ;
ρ- электроплазмолизмге салынатын өсімдік шикізаттың меншікті электрлік кедергісі Ом∙м;
t- өңделетін өсімдіктік шикізаттың температурасы,С;
l− электроплазмолизатордың яғни диелектриктік ваннаның түбінде жатқан электрод-пластиналар мен барабан-электродтын арасындағы қашықтық, м;
h− барабанның жұмыс каналының ені,м;
d− барабан-электродтың даметрі,м.
Параметрлерді мына тәртіппен (ретпен) есептейді.
1. Плазмолизатор электродтарының арсындағы электрлік өріс кернеулілігін Е, Вм, анықтайды

E = Uфl Емүм=jмүм∙ρ
(1)

мұндағы,Емүм- өріс кернеулілігінің мүмкіндік мәні, вм, jмүм- электр тогы тығыздығының мүмкіндік мәні, Ам2 (jмүм=6∙103 Ам2).

2. Электроплазмолиз процесінің ұзақтылығын τ,с есептейді

τ=3∙103∙ρ∙Кө∙108Е3∙t
(2)

мұндағы, Кө- қабықшаны қирататын электр тогы күшіне клеткалардың қарсы тұратынын көрсететін токқа орнықтылық коэффициент.

Жеке түрлі өсімдіктік шикізатқа Кө коэффициентінің мәндері әр түрлі болады:
Алмаларға - 1,0; ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Геодезиялық аспаптың параметрлерін есептеу
Трансформатордың параметрлерін есептеу
Трансформаторлардың паралелл жұмыс кезіндегі параметрлерін есептеу әдістері
Сапа және оның теориясы. Тасқынды желінің негізгі параметрлерін есептеу
Жүн шикізатының тауартануы
Былғары шикізатының тағайындалуы
Гидрокүкіртсіздендіру үрдісінде мұнай шикізатының катализі
Былғары және мех шикізатының тағайындалуы
Өндірістік шарттардағы микроклиматтың параметрлерін зерттеу
Крандардың жұмысқа қажетті параметрлерін анықтау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь