Зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесiн жаңғыртудың теориялық негiздерi

МАЗМҰНЫ Бет.

Кiрiспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3

Зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесiн жаңғыртудың теориялық негiздерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
8

Инвестициялық институттар экономикалық мазмұны және нарықтық қатынастар жүйесінде алатын орны ... ... ... ... ... ... ...
8
Зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесiн жаңғырту шарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
24
Зейнетақы жүйесiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгi мен тұрақтылығын қамтамасыз етудiң инвестициялық факторы жєне олардың єлiмдiк, отандық тәжiрибесi ... ... ... ... ... ... ... ...

47
Кіріспе

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Республикамыздың "Қазақстан- 2030" бағдарламасында барлық. "Қазақстандықтардың" әл-ауқатын, қауiпсiздiгiн жақсарту гүлдену, даму стратегиясында президентiмiз Н.Назарбаев атап өткендей елiмiздiң дамуының басым бағыттарының бiрi тұрғындардың материалдық және әлеуметтiк әл-ауқаты болып табылады. Тұрғындарды зейнетақымен қамтамасыз етудiң деңгейi мен сапасы-елiмiздiң азаматтарының әлеуметтiк және экономикалық жағдайының маңызды құрамдас бөлiгi. Жинақтаушы зейнетақы жүйесiнiң тұрақты түрде дамуы Қазақстан Республикасының экономикалық дамуын жылдамдатуға ықпал етедi.
Республиканың әлеуметтiк-экономикалық жүйесiнде неғұрлым қарқынды дамушылардың бiрi зейнетақы жүйесi болып табылады. Сонымен қатар, әрекет етушi жинақтаушы зейнетақы жүйесiне зерттеулер жүргiзу оның тереңдеуi нарықтық экономикалық жағдайындағы Қазақстан экономикасына бейiмделуi және оның әрекет етуiнiң қысқа мерзiм iшiнде пайда болған пiкiрталастағы және шешiлмеген көптеген мәселелер мен сұрақтардың бар екендiгi жөнiнде белгiлi бiр тұжырымдар жасауға мүмкiндiк бередi. Атап айтатын болсақ, еңбек етiп болғаннан кейiнгi кезеңде қалыпты өмiр сүрудi қамтамасыз етуге зейнеткерлердiң жинақ қорларының саны емес сапасының жеткiлiксiздiгi, тендерлiк мәселелердiң шешiмiн таппауы, өмiр сүру ұзақтығының әр-түрлiлiгi, еңбек ақы теңсiздiгi нәтижесiнде әйелдер мен ерлер арасындағы зейнетақы мөлшерiндегi теңсiздiктiң болуы, өндiрiстiк мүгедектiк мәселелерi және т.б. Қазақстан экономикасының даму ерекшелiктерi зейнеткерлiкке шыққан мерзiм iшiнде тұрғындардың әл-ауқатын жақсарту мен қолдау мақсатында тұрғындарды зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесiн дамытуға бағытталған кешендi шаралардың жүзеге асырылуын қолдайды. Сондықтан, Қазақстан Республикасының тұрғындарын зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесiн жаңғырту және әрi қарай дамытудың экономикалық тетiктерiн зерттеу өзектi мәселелердiң бiрi болып табылады. Тақырыпты таңдау экономикалық таңдау, өмiр сүрудiң әлеуметтiк тәртiптерiнiң қалыптасуы, демография қарқыны және басқа да факторларға байланысты тұрғындарды зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесiнiң жалпы зыңдылықтарын зерттеу қажеттiлiгiмен анықталады.
Мәселенiң зерттелу деңгейi. Түрлi бағыттағы экономикалық мектептер ғалымдарының жұмыстарында қоғамның еңбекке жарамсыз мүшелерiн ұстау мәселесiне барлық уақытта едәуiр орын берiлiп отырған. Бұл мәселенi қозғағандардың қатарына: А.Смит, Д. Рикардо, Д. Кейнс , А. Маршалды жатқызуға болады.
Кеңестiк дәуiрде тұтынудың қоғамдық қорларды призмасы арқылы тұрғындарды зенетақынымен қамтамасыз ету саласындағы теориялық және практикалық зерттеулер келесi авторлармен жұргiзiлген: А. Вихляев, М. Герасимов, Б.Ракитский, Ю.Шаршов және басқалары. Тұрғындарды зейнетақымен қамтамасыз ету мәселесiмен арнайы айналысқан келесi авторлардың жұмыстарын атап өтуге болады: Н.Ветрова, А. Егорова, М. Захарпова, М. Ланцева, Л. Соловьева, Э. Тучкова, Е. Астрахан, В. Агаркан, А. Зайкина.
Тұрғындарды зейнетақымен қамтамасыз етудiң қазiргi таңдағы тенденциясы мен ондағы мәселелерi А.Аникеев, С. Афанасьева, А.Берг, Л. Вульфа, Л. Зубченко, Лебедева, Е. Четыркин, А.Алибаев және тағы басқалардың жұмыстарында жарық көрген. Жинақтаушы зейнетақы жұйесiнiң әрекет етуi барысында Қазақстандық нарықтың ерекшелiктерiн ескеру қажет. Аталған тақырыптың даму барысындағы түрлi аспектiлер Н.К. Мамыров, Т.М. Рогачева, Ж.О. Ихданов, Н.Н. Хамитов, В.Д. Лидiң еңбектерiнде көрiнiс тапқан.
Республикада соңғы жылдары жүзеге асырылып келе жатқан мәселелердің бірі әлеуметтік саясат, оның ішінде, зейнетақы реформасына қатысты сұрақтарды келесі ғалым экономистердің еңбектерінен көруге болады: Баймуратова У.Б., Кенжегузина М.Б., Кошанова А.К, Искакова У.М., Нурланова Н.К., Зейнельгабдина А.Б., Ильясова К.К., Мельникова В.Д., Есентугелова А.Е., Тимошенко Л.С., Шалгимбаева Г.Н. және т.б.
Қазақстан Республикасындағы жинақтаушы зейнетақы жүйесiнiң қалыптасуына арналған ғылыми зерттеулерде тұрғындарды зейнетақымен қамтамасыз етудiң мемлекеттiк емес қаржы тетiктерi, жинақтаушы зейнетақы қорларының инвестициялық iс-әрекеттерi мен оны басқару тетiктерi, зейнетақы активтерiнiң портфельдi инвестицияларының пайда болуы, оны оңтайландыруға байланысты ұсыныстар әзiрлеу, сондай-ақ ел экономикасын қаржыландыруда зейнетақы қорларының активтерiн пайдаланудың келешегi туралы сұрақтар қарастырылған.
Жұмыстың мақсаты нарықтық экономиканың тереңдетiлген жағдайындағы Қазақстан Республикасының тұрғындарын зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесiнiң қазiргi жағдайын кешендi зерттеу негiзiнде жинақтаушы зейнетақы қорларының инвестициялық iс-әрекеттерiн, портфельдi инвестициялардың пайда болу процесстерiн және оны оңтайландыруға байланысты ұсыныстарды жасап шығару және жинақтаушы зейнетақы жүйесiнiң әрекет етуiнiң экономикалық-ұйымдық тетiгiн жаңғыртудың ғылыми негiзделген ұсыныстарын әзiрлеумен түсiндiрiледi.
Зерттеудiң мiндеттерi. Қойылған мақсатты жүзеге асыру үшін авторға келесi мiндеттердi шешудi қажет етедi:
-тұрғындарды зейнетақымен қамтамасыз етудiң обьективтi негiздерiн анықтау, әлеуметтiк-экономикалық категория ретiнде зейнетақымен қамтамасыз етудiң мәнiн нақтылай түсу;
- елдiң әлеуметтiк-экономикалық дамуының әр-түрлi сатысында тұрғындарды зейнетақымен қамтамасыз етудi реттеудегi мемлекеттiк саясаттың ролiн анықтау;
        
        |МАЗМҰНЫ |Бет.
| |
| |Кiрiспе…………………………………………………………….. |3 |
|1 ... ... ету ... ... ... | |
| ... |8 ... |Инвестициялық институттар экономикалық мазмұны және нарықтық| |
| ... ... ... ... |
|1.2 |Зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесiн жаңғырту | |
| ... |
| ... | ... ... жүйесiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгi мен тұрақтылығын| |
| ... ... ... ... жєне ... | |
| ... ... тәжiрибесi............................... |47 |
| | | ... ... ... ... ... бағдарламасында барлық. "Қазақстандықтардың" ... ... ... даму ... ... атап ... елiмiздiң дамуының басым бағыттарының бiрi
тұрғындардың материалдық және әлеуметтiк ... ... ... ... ... ... деңгейi мен сапасы-елiмiздiң
азаматтарының әлеуметтiк және ... ... ... құрамдас
бөлiгi. Жинақтаушы зейнетақы жүйесiнiң тұрақты түрде дамуы ... ... ... ... ... ... ... жүйесiнде неғұрлым қарқынды
дамушылардың бiрi зейнетақы ... ... ... ... ... ... ... зейнетақы жүйесiне зерттеулер жүргiзу оның тереңдеуi
нарықтық экономикалық жағдайындағы Қазақстан ... ... ... ... ... қысқа мерзiм iшiнде пайда болған ... ... ... ... мен ... бар екендiгi жөнiнде белгiлi
бiр тұжырымдар жасауға мүмкiндiк бередi. Атап айтатын болсақ, ... ... ... ... ... өмiр ... ... етуге
зейнеткерлердiң жинақ қорларының саны емес сапасының жеткiлiксiздiгi,
тендерлiк мәселелердiң ... ... өмiр сүру ... әр-
түрлiлiгi, еңбек ақы теңсiздiгi нәтижесiнде әйелдер мен ... ... ... теңсiздiктiң болуы, өндiрiстiк мүгедектiк мәселелерi
және т.б. Қазақстан экономикасының даму ерекшелiктерi ... ... ... ... ... ... мен ... тұрғындарды зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесiн дамытуға
бағытталған кешендi шаралардың ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету жүйесiн
жаңғырту және әрi қарай дамытудың экономикалық тетiктерiн зерттеу өзектi
мәселелердiң бiрi болып ... ... ... ... ... сүрудiң әлеуметтiк тәртiптерiнiң қалыптасуы, демография қарқыны және
басқа да факторларға байланысты ... ... ... ету
жүйесiнiң жалпы зыңдылықтарын зерттеу қажеттiлiгiмен анықталады.
Мәселенiң зерттелу деңгейi. Түрлi бағыттағы ... ... ... ... ... жарамсыз мүшелерiн ұстау
мәселесiне барлық уақытта ... орын ... ... Бұл ... ... А.Смит, Д. Рикардо, Д. Кейнс , А. Маршалды
жатқызуға болады.
Кеңестiк ... ... ... ... ... ... зенетақынымен қамтамасыз ету саласындағы ... ... ... ... ... ... А. Вихляев, М.
Герасимов, Б.Ракитский, ... және ... ... ... ету ... арнайы айналысқан келесi авторлардың жұмыстарын
атап өтуге болады: Н.Ветрова, А. Егорова, М. Захарпова, М. ... ... Э. ... Е. ... В. ... А. Зайкина.
Тұрғындарды зейнетақымен қамтамасыз етудiң қазiргi таңдағы тенденциясы
мен ондағы мәселелерi А.Аникеев, С. ... ... Л. ... ... ... Е. ... А.Алибаев және тағы ... ... ... ... ... жұйесiнiң әрекет етуi
барысында Қазақстандық нарықтың ерекшелiктерiн ескеру ... ... даму ... ... аспектiлер Н.К. Мамыров, Т.М. Рогачева,
Ж.О. Ихданов, Н.Н. Хамитов, В.Д. Лидiң ... ... ... ... жылдары жүзеге асырылып келе ... бірі ... ... оның ... ... реформасына
қатысты сұрақтарды келесі ғалым ... ... ... ... У.Б., ... М.Б., Кошанова А.К, Искакова
У.М., Нурланова Н.К., Зейнельгабдина А.Б., ... К.К., ... ... А.Е., ... Л.С., Шалгимбаева Г.Н. және т.б.
Қазақстан Республикасындағы жинақтаушы зейнетақы жүйесiнiң ... ... ... ... ... ... етудiң
мемлекеттiк емес қаржы тетiктерi, жинақтаушы зейнетақы ... ... мен оны ... ... ... ... инвестицияларының пайда болуы, оны оңтайландыруға
байланысты ұсыныстар әзiрлеу, сондай-ақ ел экономикасын қаржыландыруда
зейнетақы ... ... ... келешегi туралы сұрақтар
қарастырылған.
Жұмыстың мақсаты нарықтық экономиканың тереңдетiлген жағдайындағы
Қазақстан ... ... ... ... ету ... жағдайын кешендi зерттеу ... ... ... ... ... ... инвестициялардың
пайда болу процесстерiн және оны оңтайландыруға ... ... ... және ... ... ... әрекет етуiнiң
экономикалық-ұйымдық тетiгiн жаңғыртудың ғылыми ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру үшін авторға
келесi мiндеттердi шешудi қажет етедi:
-тұрғындарды ... ... ... ... негiздерiн анықтау,
әлеуметтiк-экономикалық категория ретiнде зейнетақымен қамтамасыз етудiң
мәнiн нақтылай ... ... ... ... ... сатысында тұрғындарды
зейнетақымен қамтамасыз етудi реттеудегi мемлекеттiк саясаттың ролiн
анықтау;
- нарықтық экономикасы ... ... ... зейнетақымен
қамтамасыз ету тәжiрибесiне, оны Қазақстанның ... ... ... ... ... ... қорларының қызметтерiне талдау жүргiзу негiзiнде
зейнетақы жүйесiнiң әрекет ету тетiктерiне ... ... ... ... тұрғындарын зейнетақымен қамтамасыз етудiң
мемлекеттiк емес ... даму ... ... келешекте Қазақстан тұрғындарын зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесiн
дамытудың және тұрақты етудің негiзгi ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге және жетiлдiруге
байланысты ұсыныстар әзiрлеу;
- зейнетақымен қамтамасыз етудiң ... ... ... ... ... ... ету мөлшерiн анықтау.
Зерттеудiң обьектiсi ретiнде Қазақстан ... ... ... ... пәнi ... Республикасының тұрғындарын зейнетақымен
мемлекеттiк емес қамтамасыз ету барысында ... ... ... ... ... табылады.
Зерттеудiң теориялық және әдiстемелiк негiзiне ... ... ... ету ... арналған шетелдiк және отандық
экономистердiң жұмыстары жатады. Құқықтық негiзiн тұрғындарды зейнетақымен
қамтамасыз ету қатынастарын ... ... ... Заң ... нормативтiк құжатары құрайды.
Зерттеудің ақпараттық базасы. Қазақстан ... ... ... ... ... ... зейнетақы қорларының
қызметтерiн реттеушi Комитет, мемлекеттiк қаржылық статистикасының ... ... ... және ... ... қатар, зерттеу барысында аналогия, қорытындылау және абстракциялау
әдiстерiн пайдалана отырып орташа ... ... және ... ... нәтижелерi және олардың ғылыми жаңалықтары келесiлерден көрiнедi:
-жалпы ... ... және ... зейнетақы жүйесiнiң өзiне тән
ерекшелiктерi сондай-ақ ... ... ... ... ... зейнетақы жүйесiнен жинақтаушы түрiне өтудi анықтаушы факторлар
ғылыми негiзделген және жүйеленген;
-жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметтерiн ... және ... ... ... ... ... ... қалыптасуына байланысты кейбiр теориялық ... және ... ... ... ... ролi нақтыланды;
- жинақтаушы зейнетақы қорларының инвестициялық iс-әрекеттерiн ... ... ... ... ... ... ... жағдайында инвестициялық ресурстардың құрылуына жинақтаушы
зейнетақы қорларының қатысуының басты бағыттары негiзделдi;
- зейнетақы ... ... ... ... мен ... өзара әрекеттесуiнiң тиiмдiлiгiн арттырудағы мәселелер бойынша
практикалық ұсыныстар әзiрлендi;
-жинақтаушы зейнетақы қорларының ... ... ... және ... ... ... ... бағытталған экономикалық тетiктер негiзделдi және жаңғыртылды.
Жүргiзiлген ғылыми зерттеулер келесiдей мүмкiндiктер бердi:
-жинақтаушы зейнетақы қорларының ... ... ... ... ... ... ... қорларының инвестициялық базасын кеңейтуге;
- Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесiн дамытудың ... ... ... инвестициялаудың басым бағыттарын анықтауға
мүмкiндiк бередi.
- ерікті ... ... ... ... ЖЗҚ ... ... мен ... қатысты ұсыныстар жасалды;
- ЖЗҚ жинақталған қаржылары ... ... ... ... көрсетілген белгілі-бір жасты негізге ала
отырып), немесе ... ... ... ... қаржы
құралдары таусылғанға дейін) келісім-шарттарда ... ... ... жарналары түріндегі табыстар үлесін ... ... ... ... ... алулардың көлемінің, табыс салығы,
зейнетақы ... ... ... ... ... әрекет етуі ... ... ... ... ықпал етуінің макроэкономикалық үлгісі нақтыланды;
- зейнетақы жарналар түріндегі табыстың үлесіне ... ... ... ... ... ... ... теориялық және тәжірибелік мәнділігі. ... мен ... ... ... ету ... ... бола алады. Зерттеудің нәтижелері ... ... және ... ұйымдарына ұсыныла алады. ... ... ... ... ... ... ... дәріс беруде, зейнетақымен қамтамасыз ету ... ... ... материалдарды дайындауда қолданыла алады.
Зерттеу нәтижелерінің қолданылуы және ... ... ... ... мен нәтижелері ... және ... ... ... ... нәтижелері
мемлекеттік ЖЗҚ және ҚР ... ... ... ЖЗҚ ... және ... жоспарын құру барысында қолданыла алады.
Жарияланған жұмыстар. Тақырыбы бойынша жалпы көлемі 5 б.т. ... ... ... ... мен көлемі. Жұмыс ... 3 ... ... ... ... ... Жұмыста 27 кесте, 8 схема, 3
диаграмма бар.
1 ... ... ету ... ... ... ... ... институттар экономикалық мазмұны және нарықтық қатынастар
жүйесінде алатын орны
Нарықтық экономика кезінде инвестициялық институттардың алатын
орны ерекше. ... ... ... ... ... ... ... қорлар, бірлескен қорлар,
жылжымайтын мүлікке жасалынатын инвестицияға маманданушы трастар ... ... ... ... ... компаниялар бұл- жеке инвесторлардың қаржы
құралдарын тарта отырып оларды кең қолданыстағы ... ... ... ... ... ... қаржы делдары.
Инвестициялық компаниялардың басты міндеті-активтерді біріктіру.
Әрбір ... ... ... ... салынған сомаға
пропорционалды, инвестициялық компаниямен ... ... ... бір ... ... бар, ... ... компаниялар ірі
инвестициялаудан пайда табу үшін, жеке компаниялардың инвесторлары бірігіп,
инвестициялық механизм ұсынады.
Инвестициялық компаниялар ... ... ... ... ... ... ... және басқару. Инвестициялық компаниялар мерзімді өздерінің
қаржы жағдайлары жөнінде есеп беріп отырады, капитал, девиденд, ... ... ... бойынша өсімінің бөлу есебін жүргізіп отырады, сонымен
қатар өздерінің акционерлерінің ... ... және ... ... және ... ... ... өз инвесторларының
қаржы құралдарын біріктіре отырып, түрлі бағалы ... ... ... Бұл ... олар ірі ... сияқты әрекет етеді.
Біліктілікті басқару көптеген инвестициялық ... ... ... ... тұрақты штаты болады. Олар өз
инвесторлары үшін максималды тиімді капитал қайтарымын алуға ... ... ... ... ... Инвестициялық
компаниялар бағалы қағаздардың ірі ... ... ... бұл ... ... және ... ... есебінен
едәуір үнем жасауға мүмкіндік береді.
Пайлық инвестициялық трастар- құрамы қордың әрекет ету мерзімі ішінде
тұрақты болып табылатын, актив ... ... ... құралдарын білдіреді. Пайлық инвестициялық ... құру ... яғни ... ... ... ... ... (трастың)
сенімді тұлғаға беретін, бағалы ... ... ... ... инвестициялық траст басқарудағы минималды активтілігімен
сипатталады, ... оның ... ... ... ... әріқарайда
өзгеріссіз қалады.
Басқарылатын инвестициялық қорлардың екі түрлері бар: жабық ... Ашық ... ... таза ... ... ... ... сатып алады. Жабық инвестициялық қорлар- таза активтер құнынан өзгеше
бағамен сататын және ... ... ... ... Өзара қор бұл ... ... ... қабылданған атауы. Жабық қорлардан
айырмашылығы өзара қорлардың акциялары биржаларда сатылмайды және ... ... ... инвестициялау процесін жүзеге
асырады.
"Инвестор"- біздегі теория мен практика үшін салыстырмалы ... ... ... ... ... ... ... деген
түсінік. Оны негізгі қорлардың ұдайы өндрісіне сонымен қатар, ... ... ... шығындар деп түсінетін. Соңғы жылдары ... бұл екі ... екі ... ... ... жүр. ... "инвестиция" деп белгілі бір экономикалық жобалардың болашақта пайда
табу ... ... ... ... ... ... асырылуын
айтамыз. Отандықпен қатар, шет елдік экономикалық ... ... ... ... түсінігі өте ауқымды, сондықтан оған нақты
анықтама ... ... ... ... түрлі бөлімдерінде оның
мазмұны түрлі ерекшеліктерге ие болады.
Инвестицияның экономикалық мәні , ақшаның ... ... алу ... ... өсіру мақсатында " пайдалануында екендігін атап ... /6, 26 ... ... анықтамалар әлемнің түрлі елдеріндегі танымал
еңбектерде ... және ... ... ... анықтамалар бір-
бірінен өзгешелігі кемде-кем. Мысалыға: "Инвестиция- бұл капитал ... және ... бір ... ... ... ... қамтамасыз
ететін капитал салымының орналастырудың әдісі ". /6, 29б/
Инвестиция термині латынның "invest" ... ... ... ... " ... ... Мысалыға макроэкономикада инвестиция
өндірістің жаңа ... ... ... ... шығындардан
(өндірістік және тұрақты шығындар ) , жаңа тұрғын ... ... ... ... ... ... бір бөлігі. Басқаша
сөзбен ... ... бұл ... ... ... ... ... өсімін қамтамасыз ететін ішкі ... ... ... Микроэкономикада инвестиция жаңа капиталды (өндіріс құралдары мен
адам капиталын ... ... құру ... деп ... ал ... инвестиция нақты және қаржы активтерін сатып алу ... ... ... ... ... бін құн мөлшері болашақтағы
белгісіз құнға ... ... /2., 19 ... ... ... ... анықтамалар беріледі.
"Инвестиция – табыс алу мақсатында негізгі және айналымдағы ... ... ... ... ...... және
жылжымайтын мүліктерге салымдар (жер, ғимараттар, құрал-жабдықтар және
т.б.), қаржы ... ... ... бағалы қағаздарға,
шоттарға және басқа да қаржы құралдарына салымдар". /3,. 27 ... ... N39-Ф 3 ... ... ҚР ... ... әрекет ететін "ҚР ... ... ... ашып ... Онда ... –бұл ақша құралдары,
бағалы қағаздар, басқада мүліктер ... ... ... ... жету ... ... алу ... қызмет түріне және
кәсіпкерлік обьектілерге ... ... ... ... ... ... /13, 144 ... "Капиталдық салымдар түрінде әрекет ететін ҚР инвестициялық
қызметі туралы" Заңында ... ... ... қолданылады. Осыған
сәйкес, капитал салымдары капиталға салынған инвестиция сонымен қатар
жаңа құрылысқа, әрекет ... ... ... ... ... мен құрал-жабдықтарға, жобаларға ... /1,6 ... ... және Р. ... ... ... анықтама береді,
инвестиция нәтижесінде пайда немесе ... ... ... қызмет обьектілеріне салынатын, барлық мүліктік ... ... ... /6., 26 ... ... ... ... зерттеулер, шет елдік
экономикалық әдебиеттерде П ... және Дж ... ... ... көрініс тапқан. Мұнда П. Массе ".....инвестициялау
бүгінгі ... ... ... ... ... қанағаттандыруға айырбастау актісін білдіреді" деп
атап көрсетеді. /3., 27 ... ... ... ... ... өндірістік қызметтің
нәтижесінде капиталдың мүліктер ... ... ... ... ... /4.,117 ... инвестицияға берілген бұл анықтамалар инвестицияның
экономикалық мәнін толық ашып ... ... ... ... ... қаржы
құралдарының, инновациялық және әлеуметтік сала арқылы ... ... емес ... ... ... ... түсінеміз". /5., 27б/
Осылайша, инвестиция ... мәні ... ... ... ... ... байқауға болады.
Біздің ойымызша "инвестиция" ... ... ... ... ... ... ... ғана
инвестициялық рыноктың ролі артады.
ЖЗҚ-ның инвестицияларын ... ... ... ... яғни ... ... жасалған инвестициялар".
/5. 27б/
Портфелдік ... бұл- ұзақ ... ... ... салынатын салымдар, сондықтан портфельдік инвестициялар қор
рыногында, бағалы ... ... ... ... яғни ... ... рынок.
Қор рыногында бағалы қағаздар субьектілері ... ... ... оның ... ЖЗҚ ... ... ... ... қаржы активтері де инвестициялық
табыс көзі болып табылады.
Э. Боди, А. ... А. Дж ... ... ... ... "бұл ... активтердің көмегімен алынған табысқа деген
құқық". /6., 26б ... ... ... ... өзара әрекеті
қаржы делдалдарының және ... ... ... ... ... ... ... Экономикалық әдебиеттерде
қаржы делдалдарының 3 тобын бөліп ... ... ... жинақтаушы банктер, несие одақтары );
2. Келісім- жинақтаушы ... ... ... ... ... ... (трастық, өзара қорлар). /2, 19б /
Қаржы институттарының ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету ... ... ... мақсаттарды және міндеттерді
жүзеге асырады. Басқаша ... ... , ... ... ... ... көзі болып табылатын инвестициялық
табысты құруға қажетті ... ... ... ... ... ... ... экономиканың
субьектісі болып табылатын зейнетақы ... ... ... ... болады. Келісім-жинақтаушы ... бұл ... ... беру ... ... ... өйкені ол айқын
көрінетін ... ... ... ... жүйеде қаржы ... бір ... ... ... ... ... белсенділікті арттырушы
роль атқаруы тиіс, яғни капитал салымдарын ... ... ... ұсақ ... ... ... ету. Қаржы ... ... ... ... ... ... ... сипатталады:
-олар әлеуметтік бағыты бар институттар болып ... ... ... ... және ... ... ... активтерін қауіптілігін төмен және
сенімді жобаларға ... ... ... ... ... қорларында төлемдердің басталуы ... ... ... ... ... жылды құрайтын уақыт
лагтары пайда болады. Бұл жинақтаушы ... ... ... орта ... ... ... және ... портфелін
құруға мүмкіндік береді. Жинақтаушы зейнетақы қорларында ... ... және ... ... ... жүзеге асыратын ұйымдар арқылы да ... ... ... ... ... етуі 3 ... ұзақ ... ... ... ... ... кезеңде жарна түрінде жинақтаушы зейнетақы қорларына
салымдар ... ... ... ... ... ... асады;
-үшінші кезеңде мерзімді зейнетақы төлеу жүзеге ... ... ... ... отыруы қаржы
рыногында әріқарай ... үшін ... ... ... ... ... Зейнетақы активтерін инвестициялау ... ... ... ... ... ... ретінде, жинақтаушы
зейнетақы қорларының ... ... ... ... ... ... ... құралдарының жабуды,
инвестициядан түскен мерзімді түсімдерді зейнетақы активтерін ... ... ... ... ... ... ... бұл оған
қатысушылардың алдында ... ... ... міндеттемелерді
орындау. Активтерді инвестициялау тартылған ... ... ... ... ... болып табылғандықтан, ол зейнетақы
мөлшеріне сәйкес келетін табыс ... ... беру ... ... ... ... зейнетақы қорларына
орналастыру зейнетақы жинақтарын инфляциядан ... яғни ... ... ... сақталуын және төлемдері ... ... ... ... ... ... зейнетақы қорларының инвестициялық ... ... ... ... ... ... байланысты
инвестицияның тиімді портфелін құру ... ... ... ... олардың активтерін басқарушы ұйымдардың негізгі міндеттері болып
табылады.
Зейнетақы жинақтарын ... ... ... ... ... ... теориясы жатыр. Ақшаның уақыттық құны концепциясы
табыс алудың альтернативті мүмкіндіктеріне сүйенеді және ... ... алу ... ... ... ... ... үшін жинақтау
мерзімі ішінде алынған пайыздар ... ... ... ... Дж. ... және ... Д. ... "инвестициялау
негіздерінде" ақшаның уақыттық құны ... ... ... үлгісі бойынша, ақша ... ... ... құны ... ... ... ... қарастырылған. /7,. 27-210 б /
Зейнетақы салымдарының есебінен жасалған инвестициялар ... ... ... бір оң ... ... алу ... қаржы
құралдарына салу деген мағынаны білдіреді. Белгілі бір ... бос ақша ... ... болып табылмайды,
өйткені олар белгілі бір табыс ... ... ... ... екі ... ... және тәуекел. Кейбір
жағдайларда уақыт маңызды ... ... ... ... ... ... басқа жағдайда тәуекел ( жай ... ... ... ... ... жағдайда екі факторда маңызды болып табылады-
уақыт және тәуекел (мысалы, ... ... ... ... ... ... ... зейнетақы қорлары ұзақ мерзімді
уақытқа арналған зейнетақы қорларымен сатып алынған, ... ... ірі ... ... шоғырландырады деп атап көрсеткен.
/8., 100 б/
Бұл активтер ағымдағы ... ... және ... ... басқаша айтқанда зейнетақы қорларының инвестициялары елдің
қаржы ... ... ... ... ... ... құрал ретінде
қарастырылады, оның ... ... ... ... немесе оң табыстылық
мөлшерлемесін алу мақсатында құралдарды орналастыру жүзеге асырылады.
Жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ... ... ... ақша құралдарының жиынтығы, олар
қордың ... ... ... бір ... ... бос ... және олар табыс және ... ... алу ... ... ... ... инвестициялық
ресурстар теория жүзінде келесі қаржы көздерінен қүұрыла алады:
... ... ... ... ... жарналарынан;
• бұрын инвестицияланған бос қаржы ... ... ... ... ... ... 13 ... аспайтын мөлшердегі ... ... ... ... ... пайыздан құралады. /12., 9б/
Жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ішкі шығындар жабылады, мемлекеттік ... ... және ... ... инвестициялық басқаруды жүзеге
асырушы ұйымдар банк кастадионының қызметімен есептеседі. ... ... ... ... ... ... ... тиесілі болады. Жеке меншік құралдарының сомасы ... ... ... ... ... жеке ... құра алады. ... ... ... ... деңгейімен және жоғары өтімділікпен сипаттауға болады.
Қордың жеке ... ... ... құрылған
инвестиция портфелінің жоғары өтімділігі, қордың әрекет ету ... ... ... ... ... әрекет ету
барысында ағымдағы шығындарды ... ... ... ... етеді. Бастапқы кезде ... ... ... ... ... дамуын
қиындататынын ... ... ... ... ... ... ... әрекет етуінің секнімділігін ... ... ... ... ... ең ... мөлшері ұсынылады.
Қазақстан Республикасында 1997 жылғы 20 маусымда ... ... ... ету ... " ... ... Банкпен 2003 жылы 1 қаңтарынан бастап ... ... ... капиталының мөлшері 250 млн тенгеден кем болмауы керек
. /13.,144б/
Жинақтаушы зейнетақы қорларының ... ... ... ... ... әрекет етуінің тек бастапқы кезеңінде
ғана айтарлықтай роль ... Әрі ... ... ... меншік құралдары міндеттемелерді орындауға ... ... ... ... ... резервтін қалдығы ... ... жаңа ... ... ... ... рынокта ұзақ уақықттан бері ... ... ... ... ... ... көзі ретінде ... және ... ... түскен инвестициялық табыстар болып
табылады.
Мемлекеттік емес ... ... ... ... ... көзі ... мен қор ... болып табылады. ... ... ... ... ету тұрғысынан алғанда қатысушылармен салымшы-
кәсіпорындар жарналарының арақатынасы үлкен роль атқармайды, ... ... ... ... ... бұл жарналар әр
түрлі болып ... ... ... ... ... жеке
қаржыландырудың масштабын көрсетеді, ал ... ... ... ... ... ... ролін көрсетеді,
өйткені олар шет елдерде өз ... ... ... ... ... қаржыландырудағы еңбекшілердің үлесінің
жалпы көлемінің орташа 30-40 пайызын құрайды және ... ... ... ... ... ... ... шамамен
Канадада-5 пайыздан, АҚШ-та 27 пайыз аралығында ауытқиды.
Түрлі зейнетақы ... ... ... ... ... ... әр түрлі болып келеді. Шет
елдердегі жабық қорлардағы ... ... ... ... ... ... /8.,90 б/
Қатысушылардың құрамына шектеу болмайтын ашық түрдегі
қорларда ... ... ... ... төмен болып келеді. Мұндай
зейнетақы қорларында қарастырылып отырған арақатынас қызмет масштабының
ұлғаюына қарай, қарқынды түрде ... ... ... ... және заңды тұлғалар ... ... ... ... ... ... ... тұлғалар зейнтақы ... ... ... ... зейнетақымен қамтамасыз ету мақсатында төлейтін
болса, ал жеке салымшылардың ... ... ... ... ... ... ... ие болады.
Сондықтан, заңды тұлғалармен жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ішінде қомақты қаржы
сомасын алады. Ал, жеке ... ... ... ... ... қорларында ) біраз уақытқа дейін қажетті соманы
жинақтауға мәжбүр ... ... ... ... ету ... ... ... құралдардың бастапқы жинақтау кезеңін қор ... ... ... ... ... портфельден,
олардың комбинациясы инвесторға белгілі бір инвестициялық ... ... ... ... қаржы активтерін жатқызуға болады.
Бұл ... ... ... ... ... деп
аталынады.
Жинақтаушы зейнетақы қорлары үшін зейнетақы активтерін
орналастырудың ... ... ... ... ... ... ие
болады. Қордың инвестициялық стратегиясы қатысушылар мен ... ... ... табылатын инвестициялық декларацияда көрсетеді.
Инвестициялық шешімдердің негізгі принциптері ... ... т.б. ... ... институттарының бір түрі болып
табылады. Зейнетақы ... ұзақ ... ... ... ... ... бойы зейнетақы жарналарының минимум мөлшерінің ... ... ... ... ... ... зейнетақы қорларында пассивтерінің өтімсіздігі және
зейнетақы схемаларының мерзімінің ұзақтығы ... ... ... мерзімді салымдарға, жоғары табысты қаржыландыруға қатысуға
мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... қабілетті артықшылықтары жоқ, өйткені олардың қызметтері қатаң
талаптарымен ... ... ... көп ... ... берілген, өйткені ... ... ... ... ... ... ... ықпал етеді.
Мысалыға, Американдық ... ... ... ... ... ... ... инвесторлардың
көмегімен экономикаға инвестицияланады. Зейнетақы қорлары, өзара ... ... ... ... ... олардың ішінде неғұрлым
ең белсенділері жұмыс істеуші тұрғындардың шамамен 40 ... ... ... жаңа ... ... ... ... .
/1.,11б/
Зейнетақы қорларының ... ... ... ... және ... ... жасалынатын төлемдердің есебінен
құрылады. Жаңа зейнетақы ... ... ... ... ... және жеке ... ... табыстардың негізгі бөлігін салымшылардың
үлесіне шешетін ЖЗҚ болып табылады.
Жинақтаушы ... ... ... ... ... және ... қызметтер атқарады.
/25/
Жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ... ... ... қуаты ішкі рыногын
құрудан көрінеді. Жинақтаушы зейнетақы ... ... ... жарналардың жинқталуының ұзақ мерзімді уақыты ... ... ... ... ... ... болып
табылады.
Басқа тағыда бір маңызды ... ... ... ... құралдарын қамтитын инвестициялық портфельдер қорына
диверсификациялау процесіндегі депозиттер ... ... ... ... ... ақша жасаудың мұндай қызметі
жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ... тән ... ... зейнетақы қорларының банк жүйесімен ... ... ... ... ... құру ... ... зейнетақы қорларының микроэкономикалық деңгейде
делдалдың жасауын мамандар негізгі үш қызмет түрімен ... ... ... ... ... ... ... бірге
делдалдрдың инвестициялық қызметінің ... ... ... бұл
активтермен борышқорлық міндеттемелерді ... ... ... ... салымшылардың сұранысына және ... ... ... ... қорларында борышқорлық міндеттемелерді
(пассивтер) аннуитет ... ... Олар ... ... ... ... ... жинақтаушы зейнетақы жүйесінің
қалыптасуының ... ... ... ... бағалы қағаздармен
операциялар жүргізу әзірше кең ... ... ... ... ... ... екінші
қызметі активтерді диверсификациялау ... ... ... Егер жеке ... үшін ... ... ... болса
коллективтік инвесторларға тәуекел үнемі хеджерленеді.
Микроэкономикалық деңгейдегі жинақтаушы зейнетақы ... ... ... бір ... ... ... айналым
шығындарын төмендетуінен көрінеді. Бұл ... ... ... ... жоғарыда аталған барлық функциялар жүзеге асырылады
және маңызды болып табылатын үш ... ... ... ... ... ... табыс түріндегі
зейнетақы ... ... және ... құндарының өсімі
орындалады, олар зейнетақы шоттарында күн ... өсіп ... ... ... ... ... көбейтеді;
- ЖЗҚ инвестициялық қызметі ... ... ... және мемлекеттік бюджет тапшылығын төмендетуде ... бірі ... ... ЖЗЖ ... механизмінің дамуымен қор ... ... ... ... ... ... ... қаржы
инвестицияларымен өндірістік және өндірістік емес ... ... ... бөліп қарастырылады.
Нақты инвестиция ... ... және ... ... ... құруға бағытталған капитал салымдарымен күрделі
құрылыстарды ... ... ... ... көптеген
авторлармен бағалы қағаздарды таңдау, олардың төлемдері және ... ... ... ... ескере отырып, жасалған
инвестиция салымдарының мерзімдерін таңдауға ... ... ... ... зейнетақы қорларының инвестициялық ... ... ... шектеулерді сақтай отырып,
инвестициялық ... ... ... ... ... ... қаржы ресурстарын пайдаланудың негізгі ... ... ... ... инвестор болуы керек және
өзіне ... ... ... ... ұзақ ... ... ... тиіс, бірақ басқа жағынан алғанда қор ... ... ... ... ... оң мөлшерлемесін беруге міндетті.
Сәйкесінше, зейнетақы ... ... ... ... жұмыстарының тиімділігі мен сенімділігінің маңызды
мәселесі болып табылады.
Жинақтаушы ... ... ... ... ... ... келесі түрде инвестициялық саясатты
негіздеу маңызды ... ... ... ... ... яғни инвестициялаудың бағыттары;
- инвестициялық артықшылықтарды құру (инвестиция обьектілері) ;
- инвестициялық ... ... ... бір активтің санының
шекті мөлшері) ;
Егер шектеулерді белгілеу мемлекеттің немесе ... ... ... ... ... ... ... асырушы
ұйымдармен жасалынса онда инвестициялық мақсаттарды таңдау жинақтаушы
зейнетақы ... және ... ... ... ... ... ... (бұрынғы ЗАБК) міндеті болып
табылады.
Инвестициялық саясат жинақтаушы зейнетақы ... ... бірі ... ... ал ... ... қордың мақсаттарын,
инвестициялаушы құралдардың көлемін және ... ... ... ... ... ... Осы ... жинақтаушы зейнетақы
қорлары оларға сенімді ... ... ... ұсына алатын
капиталданған ұйымға (фирмалар) бағытталады. Бұл ЖЗҚ ... ... ... бәсекелестің өсуіне алып ... ... ... саясатқа сәйкес жүзеге ... ... ... ... өте ... ... Зейнетақы қорлары институциональды инвесторлар ретінде
әрекет ете ... және ... ... құралдарын шоғырландыра
отырып оларды мынадай түрлі активтерге ... ... , банк ... ... және т.б. ... ... зейнетақы құралдарын түрлі активтерге инвестициялауды ... ... ... бар, олардың негізгілері:
- салымшылардың зейнетақы ... ... ... ... ... ... ... инвестицияланады. ... ... ... бойынша дебиденттер, мүліктер және бағалы
қағаздардан түсетін табыстардан құралатын ... ... ... ... өз ... болашақта зейнетақы
алуына кепілдік беруге мүмкіндік береді.
- ... ... ... бір ... ... ... бола ... қосымша инвестициялық табыс алу мақсатында
қолданылады.
Қаржы ... ... ... ... ... таңдау мүмкіндігін кеңейтеді:
• сенімділік;
• өтімділік;
• табыстылық ;
• диференциалдық.
Ақша ... ... ... ... ... диференцияланған сипатқа ие және қаржы құралдарының сенімділігін
арттырады.
Қаржы рыногы құрылымының өзгеріп ... ... ... ... ... ... қаржылық инвестициялық процесінде контролинг жүргізуді
қажет етеді.
Жоғарыда аталған инвестицияға қатысты жалпы ... ... ... ... мәнін сипаттайды. Қазіргі
сарапшылардың зерттеулері капиталды сапалы ... ... ... ... деп ... Қаржы жүйесіндегі қаржы инвестицияларын
ұйымдастыру, басқару, өмірді сақтандыру жүйесінің әрекет етуінің ... ... ... ... онда зейнетақы қызметтерінің
ерекшеліктері көрсетіледі, атап айтатын болсақ:
- зейнетақы қорларының ... ... ... ... Ол ЖЗҚ қызметтерінің негізгі бағыттарын болжауды
және анықтауды қарастырады және уақыт бойынша ... ... ... ... ие. Бұл ... ... табыстың өзгеруіне байланысты қаржы
құралдардың ... ... ... ... ... ... ... кезең –кезеңімен ұйымдастыру
принципі, бірінші ережемен тығыз байланысты және ... ... ... саясатын өңдеуді қажет етеді. Жинақтаушы ... ... ... ету ... барысында зейнетақы қорларының
қызметтерімен байланысты ақпараттар үлкен рөл атқарады. ... ... ... ... келу қажет:
- мәліметтер нақты болу қажет алынған деректердің пайдалылығы ... ... зиян ... ... ... ... принциптермен байланысты тәуекелдерді бөлу және
жауапкершілікті жоспарлау принципі. Кейбір іс-шараларда ... ... ... барумен қатар жүреді.
Зейнетақы бизнесіндегі қаржы инвестицияларының ... ... ... принциптер нарықты экономика жағдайындағы
ұдайы өндіріс ... ... ... ... әдістемелік
негіздемелердің маңызды құрамдас бөлігі болып ... ... ... бір ... ... дамуды сипаттайды және елдегі
инвестициялық процестің тиімділігін ... ... ... практикаға енгізудің негізгі мәселелерінің
бірі ... ... ... түсіндіріледі.
Инвестициялық тәуекел дегеніміз, ... ... ... асыру
барысында жоспарланған пайданы ала алмауы. Мұндай жағдайларда тәуекел
обьектісі ... ... ... ... ... ... ақша салымдарын жасаудың нұсқаларын таңдау ... ... ... ... ... ... ... іс-
әрекеттерінің нәтижесі соған байланысты. Мұнда максимальды табыстылықты
қамтамасыз етуші қор ең жақсы ... ... ... Сонымен қатар,
мұнда салық салумен ... ... ... роль ... ... ... ең ... мемлекеттік бағалы
қағаздардан бастап ең ... ... ... аяқталатын
тәуекелділік деңгейіне байланысты құралдармен қамтылған. Капиталды
орналастырудың ... ... ... ... базалық
сипаттамалары бар, алайда әрбір нақты жағдайда ... ... ... анықталады.
"Инвестициялау" және "спекуляциция" ... ... екі ... ... "Инвестиция" деп бағалы қағаздарды
немесе басқада ... ... алып ... ... ... ... бір ... көзін алуға (тіпті алмауға) сенімді болу
процесін көрсетеді. Ал, ... ... -дәл ... ... жүргізу және олардың болашақтағы құны және күтілген ... ... ... табыстылықты қамтамасыз ететін құралдар бойынша тәуекелділік
қауіпі неғұрлым жоғары болса, олардың пайыздық ставкалары да ... Егер ... ... ... түрлі төленбей қалу қауіпімен
сипатталатын долларлық номиналдағы облиғациялардың ... ... ... ... онда ... ... ... аламыз: АҚШ-
тың ұзақ мерзімді қазыналық облигациялары мұндай ... ... ... ... ... екінші кезекте жоғары сапалы
корпоративті ... одан ... ... ... ... ... алады.
Облигациялардың бірінші түрінің ... ... ... ... ... ... ... үшіншісі-7,56 пайызды құрайды
(барлығының да өтеу мерзімі 10 ... ... . /14., ... бел буа ... ... қабылдау экономикалық маңызды
ерекшелігі болып табылады. ... ... ... ... бірі ... ... нәтижелеріне болжам жасау болып
табылады. Тәуекелі ... ... ... үшін ... ... екі ... сипатқа ие болады:
-күтілген девиденд ;
-сатылу бағасымен салыстырғанда бағамның ... ... ... ... ... олар ... ... фирма менеджеріне де байланысты емес.
Акциялардың сипаттамасы түрлі нарықтық факторларға ... Қор ... бір ... ... компания акцияларының
бағамдары түрлі даму ... ... ... ... ... ... қор рыногына айтарлықтай
әсер етеді, ... бұл ... ... ... ... салыстырғанда
біршама өзгеше болады.
Бүгінгі күні тәуекелділік жоғары бағалы ... ... ... өзі ... өздеріне сәйкес пайыздық ставканы таңдауы инвестициялық
жобаны практикалық ... ... ... факторлардың бірі болып
табылады. Тек қана өте ... ... ... және ... ... ... ... пайыз бағамын анықтауға мүмкіндік береді.
Тәуекелділіктің жоғары ... ... ... ... ... ... ... егер болашақтағы ... ... ... және ... болса, онда инвесторлар ... ... ... отырып, болашақтағы табыстардың бүгінгі
бағасын төмендетеді. Мұндай жағдайда жобаларды ... ... ... және ... ... деп бөліп қарастырып, әр-қайсысына
әдеттегі ... ... ... ... байланысты
қосымшалар енгізу қажет. Өкінішке орай, Қазақстанның зейнетақы Заңы
зейнетақы ... ... ... ... ... жүктемейді,
сондықтан орташа ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... инвестициялау стратегиясын біліп
таңдау, зейнетақы қорларының түрлі ... ... ... ... ... ... ... тәуекелді
диверсификациялаудың негізгі төрт жолы ... ... ... ... ... тәуекелге беру;
• тәуекел деңгейін ... ... ... ... ... ... ... ретінде анықталады. Біздің қөзқарасымыз бойынша, ... ... ... ... ... ... дұрыс емес
деп есептейміз. Сатып алу ... ... ... ... ... жасаған салымдардан түсетін табыс мөлшерін толық
болжау мүмкін емес. Тіпті ... ... ... ... 100 ... ... ... бағалы қағаздардың өзіне де ... ... ... (инфляция немесе валютаның айырбас ... ... ... еместігіне байланысты).
Тәуекелді болдырмау әдісі, ... ... ... ... қолданылады. Әдетте оларға, жұмысшыларды қосымша
зейнетақымен қамтамасыз ету үшін ірі кәсіпорындар мен ... ... ... зейнетақы қорлары жатады. Мұндай қорлардың ... ... ... әлеуметтік жеңілдіктер ұсынуға
бағытталған. Бәсекелестік жағдайында ... ... ЖЗҚ ... ... ... ... ... болғандықтан тәуекелді
болдырмауға мүмкіндігі ... жол ... ... ... ... ... тәуекелді өзінің салымшыларына ... ... ... ... теория жүзінде барлық жинақтаушы зейнетақы қорлары
ұмтылады. Мұндай қорлар өздерінің ... ... ... ... ... табысты максимумдауға бағыттай ... ... ... ... заң ... ЖЗҚ ... ... қолдануға мүмкіндік бермейді. Бекітілген жарналар схемасымен
жұмыс ... ... өз ... ... ... ... бекіту
жолымен тәуекелді бөлісуге мәжбүр болады.
Үшінші жолы, тәуекелге беру. Тәуекелді беру арқылы осы ... ... үшін ... ... ... ... Бұл ... көбіне ЖЗҚ келесі оның активтерін ... ... ... ... келісім жасаған
сақтандыру компаниялары атқарады. Сонымен қатар, ... ... ... ... корпоративті ЖЗҚ, өздерінің тәуекелдерін
құрылтайшыларға бер уі ... ... ... ... ... ЖЗҚ ... ... ... және ... қабылданған
міндеттемелердің орындалу тәртібі анықталады.
Төртінші жолы, тәуекел ... ... ... ... ... ... ... қорларында
көрсетілген әдістердің ең соңғысын қолданады. Мұндай стратегия әдетте
шет елдік ... ... ... тән ... ... ... ... бойынша АҚШ-тың жинақтаушы зейнетақы
қорларының инвестициялық менеджерлеріне ... ... ... олардың 89 пайызы инвестициялық ... ... ... тырысады.
Инвестицияның бағытын таңдау кезеңінде тәуекелділік ... ... ... түрлі активтердің тәуекелділік деңгейін
сандық бағалауға ... ... ... ... болып
табылады.
Мемлекет кейбір актив түрлеріне инвестициялық портфел құрамындағы
үлесіне шектеулер немесе лимиттер ... ... ... ... ... отырып, жүзеге асырады. Сонымен қатар,
инвестициялық ... ... ... құру ... ... ... белгілі бір келісім шарт бойынша тәуекелділікті
төмендетуге мүмкіндік беретін келісім әдістерін ... ... ... (опциондар сатып алу, фьючерлік келісім шарттар жасасу және т.б.).
Диверсификация – бағалы қағаздар портфелін немесе көп профилді
өндірісті ... ... ... Бизнес- сөздіктер
"диверсификация" түсінігін бір-бірімен ... жоқ ... ... мезгілде дамуы деп түсіндіреді, яғни ... ... ... ... ... тыс белсенділікті арттыру және
т.б.
Экономикасы дамыған елдердегі зейнетақы қорларының пайда ... ... және ... ... басқаруға мүмкіндігінің
арқасында бағалы қағаздарға инвестиция жасау неғұрлым тиімді болады.
ЖЗҚ кейбір салымшылар үшін инвесторларды ... ... ... ... ... мәні ... ... топтарының инвестициялық және ссудалық қызметтерін
біріктіруден көрінеді. ЖЗҚ-ның активтерін ... ... ... ... ... ... ... акциялары мен облигациялары құрайды. Салымның мұндай
түрі екі ... ... ... ... ... ... ... рыноктың құрылымындағы
өзгерістерге байланысты акциялармен ... ... ... бұл ... ... және ... қызметтерді
біріктіру арқылы болдырмау мүмкін емес. Өйткені, нарықтың құрылымының
жағдайымен оның ... ... ... өте ... олар бағалы қағаздардың бағамдық ... ... ... ... ... ал ... ақпараттарды жинаумен және
өңдеумен байланысты трансакциондық шығындар өте үлкен болуы ... ... ... міндеттемелерімен
салымдардың тәуекел қауіпінің 2-ші түрі қаржы жағдайындағы өзгерістерге
байланысты: ... ... ... ... ... әрекет ету
тиімділігінің кенеттен төмендеуі, көбіне ... ... ... ... ... қағаздарының нарықтық
құнындағы өзгерістермен байланысты тек қана ... ... ... талқыласады. Өз салымдарын өнеркәсіп ... ... ... ... ... ... инвесторлар
тәуекел қауіпінің 2 түріменде ... ... ... олардың
салымдарының шектеулілігі зейнетақы ... ... ... ... ... ... ... фирмаларын
қаржыландыру көздерін кеңейтуге және кәсіпкерлік ... ... ... Бұл ... қысқа мерзімді борышқорлық
міндеттемелерді сатып ала ... ... ... ... ... қанағаттандырады.
Корпорациялардың ұзақ мерзімді облигацияларын және акцияларын
сатып ала ... ... ... кәсіпорынының қаржы жағдайының ұзақ
мерзімді ... ... ... және ... ... ... ... береді. Сонымен қар, кәсіпкерлік
белсенділікті арттырудың факторы ... ... ... ... ... ... ... қарастыруға болады.
Нарық механизіміндегі жинақтаушы ... ... ... ... ... ... ... шығындарды төмендетуге мүмкіндік береді.
Осылайша, жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ... ... жинп ... байланысты
шығындар, заемщиктерге қызмет көрсету, келісім-шарттар жүргізу және
т.б.) . ... ... ... қағаздар рыногындағы зейнетақы
қорларымен жүргізілетін сауданың кең ... ... ... ... ... ... үлесін қысқартады. Бұл әсіресе
дилер, брокер кеңес берушілердің қызметтері үшін ... ... ... болған сайын тәуекел қаупі де соғұрлым жоғары
болатындығы бәрімізге ... ... ... ... институт ретінде бүкіл әлемге ... ... ... ... ие: ... және ... ... мәні оның төменгі шегі- инфляция пайызынан ... ... алу ... жоғарғы шегі- ... ... ... беру ... көрінеді. Егер
инвестициялық компаниялар ... және ... ... капиталдың едәуір үлесін өзіне алу мүмкіндігі болатын болса
онда ... ... ... қойылатын талаптар соғұрлым
қатал болады. Өйткені, олардың соңғы ... ... ... ... ... қорларының жұмыстарының құлдырауының салдарынан олар
өмір сүру мүмкіндіктерінен ... ... , ... ... ... ... Зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесін жаңғырту шарттары
Зейнетақы жүйесінің құрылуының әлемдік тәжірибесі әр елде ... ... ... ... ... ... ... жүйесі болады, онда
зейнетақымен қамтамасыз етудің түрлі тәсілдері түрлі жағдайда құрылған.
Зейнетақы ... ... ... бес ... ... болады:
1. Зейнетақы мемлекеттік бюджеттен төленеді. ... ... ... ... ... бар. Олар ... мен ... зейнеткерлердің
кірісінің едәуір бөлігін құрайды. Чилиде олар қамтамасыз етудің ... ... үшін және ... деңгейде өмір сүретіндер үшін төленеді.
Мұндай зейнетақы схемасынà қаржы құралдарының көзі ... ... АҚШ ... ... ... ... сияқты үлкен зейнетақы
бағдарламаларына қатысады. ... ... ... ... адамдардың
ұқыптылығының жетіспеушілігіне ... ... ету ... ... ... ... өз қателіктерінің өтемі ретінде аштан
өлулерді болдыра алмайды. Бірақ, адамдар мемлекеттік көмектің ... де, ... ... ... ... осы ... ... деп аталатын мәселе туындайды. Оның ... ... ... ... ете ... қоғам жинақтауға деген
стимулды әлсіретеді. Бұл ... шешу екі ... ... ... ... ... қарт ... көмек бағдарламасын іске
асырумен байланысты, бірақ мұнда бірқатар шектеулер бар.
Екінші көзқарас, жинақтауды ... ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік қамсыздандырудың көмекші ... ... ... Бірақ оларға қажетті құралдардың бола бермеуіне
байланысты мемлекет жинақтауды мәжбүрлеуге көңіл аударады.
Көптеген мемлекеттерге тән ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. ... ... ... олардың әр жылы қажет соманы беріп отыруын талап ете алады.
Міндетті ... ... ... ... ... мен ... қатысты олардың сенімділігінде. ... ... ... ... ... ... ынталандырмайды да, ол
саяси манипуляцияның алғышарттарын пайда болуын туындатады. ... ... ... ... ... ... ... етуде- бұл
трансферттік бағдарлама. Жыл сайын түсіп отыратын сома жинақталмайды,
олар сәйкесінше ... ... ... ... Әрбір нақты жыл
ішінде төлемдер мен түсімдердің ... ... ... ... ... ... жұмыс істемейтіндер үшін төлейді. Осы
принцип бойынша құрылған Қазақстанның ... қоры ... ... ... көрсетеді. Шетелдерде мұндай қорлар кәсіби, ... ... бір ... ... біріккен жергілікті жұмысшылар
топтары үшін ... Бұл жүйе ... ... келе ... ... ... іс ... барлық жұмысшыларды дерлік ... ... ... құрылған бірнеше ондаған қорлар жұмыс ... ... ... ... қалдығы қор рыногының қаржы ресурсы ... ... ... ... мұндай қорлар бюджет тапшылығының өсуімен
жұмыс істейді де, ... ... өз ... алуға тура келеді. Аталған
жағдайлар ... ... ... ... ... реформаның
қажеттілігін тудырды. Дамыған елдерде мұндай қорлардың ... ... ... олар ... ... жол ашады. Мұндай
қорлар бар ... олар ... ... ... ... ... үшін ... құралдарының көзі кәсіпкерлердің жарналары, сондай-ақ
жұмыскерлердің жарналары бола алады, бірақ қорлар ... ... ... ... мәні ... ... сияқты міндетті сипатқа
ие болады.
3. ... ... ... төлейді. Бұл принцип бойынша
зейнеткерлерге зейнетақыны тікелей бұрынғы ... ... ... асады да, зейнетақы қоры құрылмайды. Қамсыздандырудың бұл ... ... ... ол АҚШ пен Жапонияда таралған. Қазіргі кезеңде,
көптеген ... ... ... ... ... төлемнің
міндетті еместігі, кепілдіктің болмауы, оның ... ... ... ... ... ... ... енгізу қажеттілігі,
зейнетақымен қамтамасыз етудің бұл түрін қосымша ретінде ... ... ... компанияларымен қамтамассыздандырылады. Бұл
принципке негізделген зейнетақы ... қор ... ... ... ... ету, ... анықталған жұмыскерлер топтарына
қатысты зейнетақылық сақтандыру компанияларынан сақтандыру ... ... ... бір ... ... кәсіпорындардың жұмыскерлері,
немесе әр-түрлі мамандық бойынша жұмыскерлер) оларға өмірлік рента ... ... ... зейнетақының мөлшері және оны ... ... ... ережелер көрсетіледі. (7,86 б)
Мұндай тәсіл, әлемде ... ... және ... ... бір тәсілі
бойынша рентаны төлеуге жеткілікті ... ... ... ... ... зейнетақымен қамтамасыз етуді ұйымдастыру үшін
қолданылады. ... ... ... және т.б.) Ал ... ... ... ... рентаны біртіндеп сатып алу практикасы
кеңірек таралған. Сақтандыру бойынша заңдарға сәйкес ... үшін ... ... ... ... ... міндеттемелер бойынша
есептесіп бітпейінше пайда ретінде ... ... ... ... ... ... және зейнетақы
құралдары қаржы рыногының ресурсы ретінде қолданылады, бірақ сақтандыру
компанияларының ... ... ... қорларының атынан жүреді.
Чилидің зейнетақы қорлары, ... ... ... ... ... ... қор жинауды даралау және траст
принципіне негізделген (Аргентина, ... ... ... схеманың
ерекшелігі, міндетті жарналар мен сәйкес салықтарды және ... ... ... қатаң регламенттеуді мәні бойынша
алмастыратын зейнетақы қорларында болып табылады ( ... ... ... өзара тек қана үш позиция ... ... ... ... ... ... және басқарудағы комиссиялық жарна).
Чилидегі қарттыққа байланысты зейнетақымен ... ету ... ... ... ... ... қор ... ашықтығы
тұрғысынан алғандағы жетістігі күмәнсіз өсті. ... ол ... ... ... шеше ... төлемнен жалтару және оларды кідірту;
- сақтандыру жарналарының көлемінің шағындығы.
Ең бастысы ол ... ... ... жоқ, ... ... ... ... елдердегі деңгеймен қатар тұр . Сонымен қатар, бұл
жүйе мемлекет үшін өте қымбатқа түсті, мысалыға, денсаулық ... мен ... ... ... мен ... ... ... әкімшілігі" (ЗҚӘ)
жеке зейнетақы қорына өз жалақыларының салмасынан 10 % төлеуге міндетті.
Жұмыс берушілер де ... те бұл ... ... ... ... ... әкімшілігі әрбір салымшы үшін жеке шот ... ... өте ... ... бір сомасын жинақтайды. 65 жасқа
толған соң, салымшы жоспарлаған зейнетақысын немесе ... ... ... ала ... ... екеуін үйлестіре отырып басқа ... ... ... капиталдануына негізделген қорлар. Мұндай қорларда қаржы
құралдарының капиталдануы жүреді және заң бойынша олардың жиынтық активтері
нақты және болашақ зейнеткерлердің ... ... тең ... ... ... ішінен екі үлгісін көрсетуге болады: жинақталған
қаржы құралдарының дараланған және дараланбаған.
Зейнетақы қорларының бірінші ... қор ... ... және ... мөлшері қатысушылардың келісілген шарттарына сәйкес анықталады.
Активтер мен міндеттемелердің тепе-теңдік принципі мұндай ... ... ... тиімсіз инвестициялау ... ... асып ... ... ... ... беретін кепілгер немесе
демеушінің болуын талап ... Осы ... ... АҚШ-тың көптеген
зейнетақы қорлары ... ... ... ... ... ... ... мен міндеттемелердің тепе-теңдігін мерзімді тексеруді, қордың
жағдайы туралы ... ... ... актуарилердің арнайы
институттары атқарады. Мұндай қорлардағы ... ... ... ... ... анықтайтын, кепілгер-кәсіпорынға тиесілі
болып келеді. ... ... ... салықтардан қорға аударымдардан
босатылу үшін зейнетақы жоспары ... бір ... ... ... ... ... ... құралдарын қайта үлестіруге мүмкіндік бермейтін
белгілі-бір дискриминациондық тесттерден өтуі қажет (жоғары жалақы ... ... үшін және ... ... ... ... қорлардың екінші
үлгісі әрбір қатысушы үшін жеке ... ... ... ... ... ... ... міндеттеме берілмейді. Қор жинау
трастық тәсілге негізделген, ал жеке шоттардағы ... бір ... ... қор ... ... үлесін көрсетеді. Барлық
қаржы құралдары салымшыларға тиесілі болып келеді. ... ... ... көзі ... жеке қаржы құралдары болып
табылады, ... ... ... олар ... ... ... үшін
кәсіпорынның пайдасынан да өндіріле алады. ... ... ... ... ... ... деген құқықтарын шектей алады, мысалыға айтсақ
мерзімінен бұрын алу ... ... ... мемлекеттің араласуы, аударымдары
салықтан босатылған елдерде жүзеге асады. ... ... бұл ... ... ... алу құқығын шектейді де ... ... ... дәл ... ... ... ... неғұрлым
прогрессивті деп есептеледі. АҚШ-та барлық қайта құрылған зейнетақы
жоспарларының 80 ... көбі ... ... принципіне
негізделген. Бұл принцип біздегі мемлекеттік емес ... ... ... ... шын ... ол дамыған қор рыногын және жоғары
экономикалық мәдениетті талап етеді / 88 , 28б ... ... ... ... ... зор болғандықтан,
әр-түрлі мемлекеттердегі жүйесінің құрылуы жай ғана экономикалық даму
логикасымен емес, ... ... ... ... дәстүрлер, саяси
күштердің арақатынасымен және т.б. анықталған. Сондықтан жеке меншік
зейнетақымен ... ету, іс ... ... ... ... және ... тарапынан ерекше бақылауға алынған ... ... ... ... толығымен шығарылған.
Алайда, генералдық тенденция ... ... ... ... негізінде қарттықты қамтамасыз ету ... ... ... ... ие ... даралық қорланудың дамуы үнемі
мемлекетің ... және ... ... ... ... ... ... етуді ұйымдастырудың
тәсілдерінің белгілі бір түрлерінің басым болуы, ең ... ... ... ... ... ... ұсынатындығымен анықталады.
Барлық дамыған елдерде мемлекеттікпен қатар зейнетақымен қамтамасыз
етудің қосымша түрі ... ... ... ... зейнетақымен
қамтамасыз ету енді ғана дамып келе жатқандықтан ... ... ... ... ... ... ... таңдауға,
қателіктерді болдырмауға мүмкіндік береді.
Австралияда зейнетақымен қамтамасыз ету мұқтаж ... ... ... мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге
асырылады, сонымен қатар, жеке меншік ... ... ... ... да маңызды рол атқарады.
Қарттыққа байлнысты зейнетақы ерлерге 65 жастан және әйелдерге 60
жастан бастап ... ... одан ... шығу ... ... қарастырылмаған. Зейнетақы кірістері осы
мақсатта ... ... ... ... ... Тек
белгіленген топтағы көз мүгедектеріне яғни, ... ... ... ... ... ... ... зейнеткерлердің табысына байланысты болады.
Зейнетақының ең жоғарғы мөлшері 1987 жылы ... ... үшін ... 112 австралиялық долларды және ерлі ... 187 ... ... ... қамсыздандыруға жұмсалатын қаржы құралдары, негізінен
салықтардан түсетін мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... болған жазатайым уақиғаға және
кәсіби сырқат кезінде ғана арнайы ... ... ... ... оқиғаға қатысты жекелеген кәсіпорынның жасаған ... ... ... ... ету ... мен қызметкерлер
үшін зейнетақыны сақтандырудың кейбір мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ету нормасына (мөлшеріне) ұқсас
болып келетін жеке ... ... ... тұлғалар үшін де
тағайындалады /93,12-18б/.
Аталған жалпы сипаттағы мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... ететін арнайы мемлекеттік бағдарламалар бар.
Қарттыққа байланысты зейнетақы жалпы бағдарлама бойынша 15 жыл бойы
сақтандыру жарнасын төлеу шартына сәйкес ... 65 жас және ... ... ... ... ... мөлшері сақтандырылушының соңғы 10 жыл ішіндегі орташа
жалақысынан есептелінеді. 30 жыл ішіндегі ... ... ... жалақымен есептелген зейнетақы мөлшері 1,9 %, ал әрбір келесі жыл
үшін 1,5 % құрайды.
Әлеуметтік ... ... ... ... мен ... ... пайыз түрінде тағайындалып
сақтандыру жарналарының есебінен жүзеге асады.
¦лыбританияда да бұл саланың өзіндік ... бар. ... ету ... ... ... жеке еңбек әрекетімен айналысатын
тұлғалар және тұрғындардың басқа да ... ... ... қатысты, мүгедектігіне және асыраушысынан ... ... ... ... ... ... бағдарламасы
аясында жүзеге асады.
Осы бағдарлама бойынша ұсыналатын зейнетақы екі бөлімнен тұрады: қатаң
бекітілген мөлшердегі ... ... ... ... ... ... ... кейінгі сақтандыру стажының ұзақтығына ... ... ... ... мемлекеттік бағдарламасынан
басқа, кәсіпорындар тарапынан қосымша зейнетақымен қамтамасыз етудің
бағдарламасы кең ... ... ... ... бар
кәсіпорындарға, мемлекеттік бағдарламаның мөлшері ... және ... ... ... ... ... қарастырылғандай,
келісім-шарт негізінде зейнетақымен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... 65 ... және ... 60
жастан бастап тағайындалады.
Зейнеткерлікке зейнетақы мөлшерін азайтып немесе тіпті зейнетақысыз
неғұрлым ертерек шығу мүмкіндігі ... ... ... ... ... керек. Барлық зейнетақылар баға индексінің өзгеріп
тұруына сәйкес қайта есептеліп ... ... ... ... ... ... ... түрінде бекітілген кәсіпкерлер ... ... ... ... ... ... мемлекеттік зейнетқымен қамтамасыз ету, ондағы нормасы
бірдей болып келетін жұмысшылар мен ... үшін ... ... ... ... ... жүзеге асады.
Тұрғындардың өзін-өзі жұмыспен қамстамасыз етуші категориялары
үшін зейнетақыны ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету жұмыс ... ... ... ... ... қаржыландарудың әр-түрлі төрт формасы
қолданылады ... ... ... ... ... тікелей
сақтандыру жолы, қолдау көрсету қорлары арқылы және зейне,тақы қорлары)
және де ... ... бір ... ... ... қолданады.
Кәсіпорын балансында арнайы резерв құру айтарлықтай кең тараған.
Қосымша ... ... ... қаржыландырудың мұндай формасы
зейнетақымен ... ... ... ... ... ... 66 % ... қолданылады.
Зейнетқы қорлары немесе зейнетақы кассалры өз бетінше заңды тұлғалар
болып табылады.
Германияда зейнетақы қорларының сандары көп емес және де ... ... ... ... қатар, зейнетақы қорларының
активтері айтарлықтай қомақты. ... ... ... заң
ережелеріне сәйкес құқықтары бар алушыларға қызмет көрсетеді /93,12-18б/.
Зейнетақы қорларын қаржыландыру ... ... ... ... және олардың активтерін инвестициялауға қатысты қатаң ережелер бар.
Зейнетақы қорларын ... ... ... оның құрамындағы мүшелер саны 200
ден кем болмауы керек және олар ... ірі ... ... ... ... ... қор ... құрылады.
Бұл, зейнетақы қорларын ұстаудың және құрудың құнының жоғарылылығымен
түсіндіріледі.
Зейнетақы қорларына түсетін ... ... ... бекітілген демеуші- компаниялардың ... ... ... ... ... ... салық салынбайтын шығынына енгізіледі. Сонымен қатар,
жарнаны жұмыскерлердің өздері ... де ... ... Істі ... сұрақтар бойынша компанияның кеңесі қорды басқаруға қатысуы қажет.
Зейнетақы ... ... ... шешу ... ... ... Құрама Штаттарында сақтандырушы сипаттағы федералды
бағдарламаларға қосымша, қайырымдылық сипаттағы федералды ... ... Олар өмір ... ... ... қамтамасыз етуге
бағытталған төмен табыс алатын тұлғаларға беріледі /88 , 28б ... ... ... қамтамасыз етудің жеке ... кең ... Оған ... ... ... ... айырылуына байланысты жалпы міндетті федералды бағдарлама
бойынша, қамтамасыз етуге қосымша, ... ... ... ... ... зейнетақының мөлшері өмір сүру құнының индексінің
өсуіне сәйкес жыл сайын қайта есептеледі.
Әлеуметтік ... ... ... ... жұмысшылардың жалақыларына пайыз ... ... мен ... ... ... ... жүзеге
асады. Зейнетқымен қамтамасыз ету жұмсалатын кәсіпкерлер мен ... ... ... 12,12 ... ... оған ... жарналары
аударылады (есептеледі).
Америкада ЖЗҚ, банкрот болған жағдайында азматтарға, олардың ақшасын
қайтаратын федералдық резерв ... ... ... /88 , ... ... тәжірибелер маңызды және барлық жаңа, пайдалыларын
бөліп қарастыруға ... ... ... ... ... зейнеткерлердің табысына байланысты; Австрияда ... ... ... ... ¦лыбритания тәжірибесі қызықты, мұнда
кәсіпорындар тарапынан қосымша зейнетàқымен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... етуді
қаржыландырудың әр-түрлі төрт ... ... және де ... бір ... ... ... қолданады. Америкада ЖЗҚ
банкрот болған жағдайында азаматтарға ... ... ... резерв қорының қамқорлығында болады. ... ... бір ғана ... салымдарды сақтандыру./93 , 16б /
Зейнетақымен қамтамасыз етуді құру нұсқаларының көп ... ... ... ... жүйесіне қатысты болатын қаржыландыру әдәстеріне
тәуелді болуы мүмкін. Зейнетақыны қайта үлестіру жүйесінде ... ... ... ... ... құралдарынан төленеді. Бұл бағат
әсіресе Германияға тән, оларда жұмыскерлер мен ... ... ... сонымен қатар мемлекетік ... ... ... ... ... ... жарна төлеген тұлғалар
келешектегі төлеушілердің есебінен ... ... ... ... ... ... "толқын" ықпалында
болады, туылудың ... ... ... жарамды тұрғындарға шаққандағы
зейнетақылық жүктемемен ілесе жүреді.
Төлеушілердің нақты ұрпағына ... ... ... ... ... кейін зейнетақы алуға құқылы. Осыған сәйкес
қорға келіп ... ... ... ... ... ... жинақталады, сақтлады және көбейеді. Жинақталған қаржы құралдары
пайда алуға мүмкіндік беретін бағалы ... ... ... ... ... жұмсалады. Төленетін зейнетақылар, резервтік
капиталды сатудан түскен ... және ... ... ... ... ... көзқарастар таза күйінде өте сирек
кездеседі. Әдетте ... ... көп ... ... да ондағы қайта
үйлестіру элементтері ... ... ... қарамай, жинақтаушы жүйенің
артықшылықтары өз жинақтаушыларын ... ... ... етудің жинқтаушы аспектісін күшейту, оның ... ... ... ... ... және саяси
жағдайлардан салыстырмалы түрде еріктілігімен дәлелденеді.
Сонымен қатар, жинақтаушы зейнетақы жүйесі, қор ... ... ... ... ... айтарлықтай өзгерістер енгізбейді
және тұтыну шығындарын азайтпайды. Бұл жағдай ... ... ... ... ... жағдайында едәуір маңызды болып келеді.
Дамушы елдерде жинақтаушы жүйе ұсақ инвесторлардың қор жинау
аккумуляторы ... ... ... ... ... ... шарттарын жасай отырып, жылдам дамушы салалардағы ... ... ... ... ... капиталды шоғырландыру процессі
айқын емес және көптеген қиындықтармен қабаттаса ... ... ... ... ... ... қосымша бақылауды талап
етеді.
Кері жағдайда –зейнетақымен қамтамасыз етудің маңызды ... ... ... ... ... сонымен қатар,
зейнетақы құралдарын инвестициялаудың сенімділігіне кепілдік беруі керек.
Зейнетақымен қамтамасыз етудің қайта үлестіру жүйесін ұлғайту ... ... деп ... ... ... ... ... болғаннан кейінгі айда беру әрқашанда тиімді және нақты.
Зейнетақымен қамтамасыз ... ... ... ... мен
ұлғайту бірқатар мәселелер тудырады. ... ... ... ... құруға жұмсалады. Сондықтан, зейнетақыны белсенді жұмыс істеуші
ұрпақ өздерінің сақтандыру жарналарымен ... ... ғана ... Ал бұл ... ... ... жаңа ұрпақ ауысымға келіп, ... ... ... ... ғана мүмкін болады.
Нәтижесінде, қаржыландырудың жинақтаушы ... ... ... ... ете ... Олар ... ... жасқа жаңадан
келушілерге бағытталуы тиіс. ... ... ... ... ... ... ... зейнетақымен қамтамасыз ету
мәселелерін ескеру орынды болып табылады.
Белсенді ... ... ... ... ... ... ... қосарлы жүктеме түсіреді. Бұл ауырлық келесіден құралады:
- келесі зейнетақыны қаржыландыру үшін резервтік капиталдан алып тастау
есебінен;
- қазіргі кездегі зейнеткерлерді ... ... ... арқылы.
Қосарлы жүктеме еңбекке деген серпінін төмендетеді. Мұндай көзқарастың
қауыптілігі ... емес ... ... ... ... әсер
етуі мүмкін.
80-жылдары, экономикалық реформалардың жүзеге асуы ... ... ... ... мен ... ... қайта
қаралды, соның ішінде зейнетақы мәселелерін шешу де ... ... ... ... ... арнайы зейнетақы қорларын құруға
итермеледі. ... ... ... ... ... етудің
реформалануына бастама жасай отырып шығыс Еуропа елдерінде пайда ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік қорғау жүйесін жасау мәселесі бар. Мәселенің мәні
қаржыландырудың ... бас ... ... ... ... ... Оның орнына, мемлекеттің қолында заң
және бақылау функцияларын қалдырып, ... ... ... жаңа қоғамдық түрлерін құру керек болды. Осы жерде
мысалыға ... ... ... ... ... ... ... барлық зейнетақы төлемдерінің 80 ... ... ... ... ... ... ... төленетін зейнетақы
жалпы төлемдердің 10 пайызын ғана құрайды. Зейнетақы қорларының даму
болашағы ... ... ... ... қорлардың кемелдігіне және
әлеуметтік төлемдердің деңгейіне байланысты ерекшеленеді /93, 15б/.
Зейнетақымен ... ... ... оңай емес . ... ... неғұрлым созылған сайын, соғұрлым оны жүзеге асыру
күрделі әрі ауыр ... ... ... негізгі үш мақсаты: қор
жинауды, қайта бөлуді және сақтандыруды ... ... ... ... ... ақы ... салықтардан
қаржыландыратын және бөлу ... ... ... яғни бүгінгі күндегі ... ... ... ... ... Бұл ... тек қарттардың
ғана емес, сонымен қатар, тікелей немесе жанама ... ... ... ... ... ету ... ... көтеретін жастардың
әл-ауқатына ықпал етеді. Сондықтан ... ... ... қарттарды қорғап қана қоймай, сонымен қатар ... ... ... ... етіп ... жүйелердің көбісі қарттардың әл-ауқатын
қажетті деңгейде қамтамасыз ете ... ... ... ... ... ... олар қайта болуды жиі ... ... ... есебінен аз қамтамасыз етілген
отбасыларды. Бұл ... ... ... ... ... " ... ... санының өсуі төлемдердің
тұрақты ... ... ету үшін ... ... ... қажет.
Бұл сәйкес аударымдарды төлеуден ... ... ... ... ал ... ... " ... кетуіне әкеп соғады.
Нәтижесінде мемлекеттік бюджетке ауыртпалық артады, ол өз ... ... ... ... ... Бюджет тапшылығының өсуі
өсуді ынталандыратын, ... ... ... ... ... немесе білім беруге инвестицияларды ... ... ... келтіреді. Осылайша, мұндай ... кері ... ... және қарт азаматтардың қорғалуын
қамтамасыз етпейді. Олар ... ... ... ... болып
келеді. Египет, Корея, Иордания және ... ... ... жас ... ... байқалады. Дамыған елдердің және Латын Америкасы
мен ... ... ... " ... ... тапшылық бар:
осының салдарынан елдер тобы өз ... ... ... өсіп ... есебінен толықтырылып отыратын ағымдық ... ... ... ... ... ... ... ағымдық мөлшері есебінен жабуға болатын сомадан қайда артық
болып отыр. Осы ... шешу үшін ... ... ... басқа
мемлекеттік шығындарды қысқарту немесе ... ... ... , ... ... ... зейнетақы жүйесінің ... ... ... ... ... ... ... және
типтерін келесі кесте түрінде көрсетуге болады:
Кесте 1. Зейнетақымен қамсыздандыру жүйесі ... ... ... ... |Өзгеретін көрсеткіштер ... ... | ... ... | ... |Зейнетақы алу |Зейнеткерлік жас |
| ... ... ... ... |
| ... | |
| ... ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... |
| | ... ... салу |
| ... құрылымы |Зейнетақы формуласы |
| | ... ... |
| | ... |
| | |Ең ... ... ... |
| | ... |
| | ... ... салу ... ... ... ... |
| | ... ... |
| ... ... жеке ... |
| ... ... |Ең төменгі зейнетақы |
| ... ... ... |
| | ... ... көшу |
| | ... ... |
| ... ... |Ең төменгі зейнетақы |
| |------ ... ... |
| | ... ... көшу |
| | ... ... |
| ... жүйе ... ... |
| | ... базасы |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... реформаларының типтері 2 кестеде көрсетілген.
Кесте-2 Зейнетақы реформаларының типтері
|Көрсеткіштер |Зейнетақы алу | Ел |
| ... | ... ... ... ... жас |Жаңа Зеландия (2), Нигерия, Зайр, |
|құқығын | ... ... ... ... | ... , ... ... Ирландия, |
|критерийлер | ... ... ... |
| | ... ... |
| ... ... |Литва, Бразилия, Греция, Португалия,|
| | ... ... ... ... |
| | ... Уругваи ... ... ... ... ... Япония, Малайзия, |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... Марокко, Нигерия, |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... Болгария, |
| | ... ... ... ... | ... Қырғыстан, Латвия, Литва,|
| | ... ... ... ... |
| | ... Түркменстан, Украйна, |
| | ... ... ... |
| | ... ... Никарагуа, Кипр, |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... (2) ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... Куба, |
| | ... ... ... ... |
| | ... Судан Уругваи. |
| ... ... ... ... ... ... |
| | ... Рика Доминстан Республикасы, |
| | ... ... ... |Иран, Конго, Сенегал. Судан, ... ... ... Белорусь, Эстония, Венгрия,|
| | ... ... ... (2) |
| | ... ... Колумбия, Эквадор, |
| | ... ... ... Франция, |
| | |(2) ... ... (2) ... |
| | ... ... ... |
| | ... Парагвай, Перу, Уругвай |
| ... ... ... ... Эквадор, |
| | ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... жарна | ... ... ... ... ... ... ... ... ... Польша,|
| | ... ... ... . ... | ... Нигерия ... бөлу | | ... іне | | ... | | ... жүйе | ... Зимбабве, Оман, Ангола, |
|(бөлу немесе | ... ... | | ... 1,2 ... ... ... зейнетақы жүйелерін үш
критерий бойынша ... ... ... ... ... ... ... қаржыларды кім жабады; ... ... және ... кім ... ... есептеудің
негізінде белгілі бір мерзім ішінде адамдармен ... ... ... ... бір деңгейінің орнын толтыру болуы мүмкін.
Мұндай жүйелерді ... ... ... деп атайды, қатысушыға ,
оның зейнетақысының мөлшері, еңбек өтіліне ... ... ... ... ақысы соңғы он жыл ішінде арнайы зейнетақы формуласымен
шығарылатыны ... ... ... ... ... аз ... олар ... өзгерістерге, еңбек ақының және инвестициялық
табыстың өсу қарқынына тәуелді.
Басқа ... ... ... мөлшері адамның жүйеге
аударатын және белгілі бір ... ... ... ... жүйе, "Белгіленген жарналар" атағына ие. Ол ... ... аз ... ... ... ... ... өтіліне
" жинақталған табысқа тәуелді. Адам ... ... оның ... ... ... және ... ... бұл жерде тапшылық
болуы мүмкін емес. Барлық тәуекелдіктерді (аса ... ... аса ... ... ... ... өзі көтереді.
Белгіленген жарна жүйелері жинақтаушы сипатта болады. Адамдар
тек ... ... ғана ... ... ... ... ... үшін, минималды кепілдеме зейнетақы төлеумен немесе
кепілдеме табысты (егер, олар ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Реформалардың потенциалды нұсқаларын екі ... ... ... өзгерту (косметикалық) және терең реформалар жатқызамыз . ... ... ... етіп ... ... ... өзгерістерді жатқызамыз. ... ... ... шешілуін қысқарту, бірақ кейбір кездерде әрекет етіп
отырған- ... жою. ... іс ... әртүрлі
нысандарда болуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... ... төлемдер құрылымын немесе ... ... ... ... ... ... ... үйлесуін
қолдана алады. Өкінішке орай, ... ... ... зейнетақы жоспарлары мәселелерін шешуге ... ... ... олар ... ... ... ... реформалар ретінде , зейнетақымен қамсыздандыру
жүйесін ... ... ... ... ... ... жағдайда, белгіленген төлемдер кестенің орнына белгіленген
жарналар механизмі ... ... ... ... ... ... жүйе келеді (немесе ... Жаңа ... құру ... ... осы ... ... себебі бұл жепрде бұрын
әрекет еткен ережелерге маңызды ... ... орын ... ... ... жарналардың жаңа компонентін енгізу арқылы маңызды
түрде реформалау да ... ... ... Бөлу ... ... жаңа міндетті ... ... ... ... ... да ... ... ... ... ... ... елдерде жүргізіліп
жатқанына қарамаста, олардың тек 25 ... ғана ... ... ... ... ... Чили және ... елдердің тәжірибесі қызығушылық танытуда.
Латын Америкасының елі Чилиде ... ... мен ... табыстардан мұқтаж адамдарға бағытталған
зейнетақы төлемдерінің ... ... ... / 65, ... етіп ... 55 жыл ... ... ... сала және ... түрі үшін ... ... бюрократизмнің дамуымен;
- зейнетақыны есептеу формуласының экономикалық стимулдарының
әлсіз мотивациясымен;
- ... ... ... ... ... ... анықтаумен;
- денсаулық сақтауды мемлекеттік қаржыландырумен;
- ... ... ... ... ... 20,5 пайызын
құрайтын қабынған мемлекеттік аппаратпен ... жылы ... ... ... ... ... түсетін болды. Ол зейнеткерлердің жалпы санының
артуы және бенефициар- - ... ... ... ... Тағы бір ... ... ... таптарына
зейнетақының едәуір мөлшерін ұсыну. Кейбір мамандық ... 25 жыл ғана ... ... ... ... ... ... келесі фактілер тән болып келеді:
- әртүрлі ... ... ... ... ... ... алғашқы тобының қаржыларды көптеп беруімен;
- ... ... ... ... ... әлсіз
байланыспен;
- тиімсіз мемлекеттік басқарумен;
- зейнетақы төлемдері бойынша міндеттемелерді аз ... ... ... жабуға қаржылады арттырумен.
Әлеуметтік қамсыздандырудың мұндай құрылымы күрделі қаржы ... ... ... ... сонымен қатар еңбек
нарығындағы шиеленістерге әкеп соқты.
1970 жылы ... ... ... реформалауды
жоспарлау басталды. Ал, 1981 жылы мемлекет ... ... ... ... іс ... асырыла бастады. Зейнетақымен қамтамасыз
етудің мемлекеттік ... ... жеке ... ... құрылды. Осы жүйе
ауқымында зейнетақы ... ... ... мен ... ... ... әрекет ете бастағанда, Чили Үкіметі өтпелі кезеңге ... ... ... ... ... ... ... ескі
зейнетақы қорынан төлеуді жалғастырды. Мемлекет осы қорға қаржыны берілген
категориядағы зейнеткерлердің өмірінің ... ... ... отыруға
міндетті болды. Көшудің екінші ... әлі ... ... үшін ... жүйенің зейнетақысын аккумуляциялаумен байланысты.
Үкімет осы ... ... ... ... ... облигациялар ұсынды.
Мемлекеттік облигациялардың құны адамның бұрынғы зейнетақы жүйесінде
жұмыс ... ... ... ... болды. Осылайша, ... ... ... ... ... ... оны ... шотына аударылады. Жұмысшы зейнеткерлікке щыққан кезде мемлекет
оған осы облигациялар бойынша төлейді . Төлемдер үшін ... салу ... ... ... ... облигацияларды нарық бағамы бойынша шығара
отырып, өтпелі ... ... ... ... ... ... ... жиырма жылдан кем емес мерзімде адарымдар жасағандар және ... ... ... үшін ... сома ... минималды
зейнетақы алады /65, 22б/.
1982 жылдан бастап жұмыс істей бастағандар жаңа жүйе ... ... өзі ... ... ... негізде осы жүйемен
қамтылды.
Аударымдар еңбек ақының 10 ... ... Олар ... етіп ... 21 жеке ... зейнетақы қорының біреуіне
аударылады. Аударылған қаржыларды ... ... ... ... ... ... сома алу үшін ... қаржы
аударуға мүмкіндіктері бар. Егер, осы қосымша аударымдар жоғары зейнетақы
алуға мүмкіндік берсе, онда жұмысшының зейнеткерлерлікке ... ... ... бар. ... ... ... ... салық
салуға жатқызылса, онда жұмысшы салықтарды ... шығу ... ... алу ... бастап төлей бастайды.
Жеке меншік зейнетақы қорларының ... ... екі типі ... ... ... ... ретінде алым
және нақты сома мөлшеріндегі алым.
Комиссиондық алымның орташа ... ... ... 3 ... ... ... 0,25 долл.). Шамамен, еңбек ақының ... ... және өмір ... қаржылар ұсынуға арналған. Бұл
төлемдер жүйенің барлық қатысушыларына кепіл ... ... ... ... ... ... ... етілген:
- мемлекеттік бағалы қағаздарға;
- орталық банктің бағалы қағаздарына;
- банктік облигацияларға;
- ... ... ... ... ... бағалы қағаздарға ;
- акцияларға;
- шетел үкіметімен кепіл ... ... ... мен ... ... ... әкелетін бағалы қағаздар ... ... ... ... ... 65 ... құрайды, қалған
35 пайызын акцияларға тиесілі. Шетелдік инвестициялар бар жоғы ... ... ... табыстың жоғары деңгейі соңғы 10 жыл
ішінде Чилилік бағалы ... ... ... мен ... қорларының инвестициялау обьектісі болып табылатын ... ... ... және тәуелсіз сақтық банктерде сақталады.
Зейнетақы қорларының іс-әрекеттерін ... ... ... ... іс-әрекеттерін реттеп, бақылайды:
- басқарушы компаниялардың инвестициясының түрлері;
- зейнетақы ... ... ... мен ... ... ... қатысушылар арасында ақпараттарды тарату;
- ... ... ... ... ... ... зейнеткерлік жасы ерлер үшін 65 жас, ал ... үшін ... ... ... ... ... ... болады, егер қор
қатысушысының шот бойынша ... ... 10 ... ... ... айлық жалақысының кем дегенде 50 пайызын құрайтын болса.
Қатысушы зейнеткерлікке ... ... ... бірін
таңдай алады:
1. ... ... ... ... ... зейнетақы қорында өз
жинақтарының толық сомасын ... және ... ... ... ... Болашақта өмірлік рентамен қоса уақытша зейнетақы . Бұл ... ... жеке есеп ... қаржы құралдарының бір ... ... ... ... ... ай ... төленуі жөніндегі ... ... ... ... ... компанияның шотына аударады.
Айтылғандарға қорытынды ретінде Чилидің 1981 ж ... ... ... жеке ... ... экономикалық өсудің
жылдамдатуы, арнайы еңбек ... ... ... ... жеткендіктерін атап өтуге болады. Зейнетақымен қамтамасыз
ету ... ... ... ... ... ... ... оң әсерлерін тигізді / 72,472б/.
Компаниялардың халықаралық федерациясы ... ... ... ... ... зейнетақы жүйесіндегі
реформа Шығыс Еуропадағы неғұрлым сәтті ... бірі ... Бұл елде ... ... реформа әлеуметтік
сақтандыру, денсаулық ... ... беру ... ... бір ... болып табылады. Нәтижесінде, Польшада бүгінгі
күні кедейшіліктен, ... ... ... пен
қарттықтан тұрығндарды әлеуметтік сақтандырудың ... ... ... ... бірнеше мәліметтерді атап өтуге болады: орташа
жалақы 2 062 ... ... 572 ... ... зейнетақының орташа
мөлшері 934 злотых, немесе 260 ... ... ал ... ... ... 500 ... немесе 138 доллар, жұмыссыздыққа байланысты
жәрдемақы мөлшері 130 доллар.
Польшаның эксперттері Чилидің , ... ... ... ... келе ... ... байсалды зейнетақы
жүйесі ... ... ... онда ол 2015 ... ... толығымен
банкротқа ұшырау ... ... ... зейнетақы төлемін
қамтамасыз ететін жұмыс істейтін тұрғындардың ... ... ... ... 1999 жылы бұл ... 1,78:1 құрады.
Қазіргі уақытта, Польшада тұрғындардың жалпы саны -38 млн, ... ... -7,5 млн, ал ... ... ... ... /68,15б/.
1999 жылдың 1 наурызынан ... жеке ЖЗҚ ... , яғни ... ... ... ... алды, зейнетақы реформасын және ... ... ... пошта жұмыскерлері, тіп ті свещениктер де ат салысты,
өйткені ... ... түзу ... ... байланысты жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... ... қаржы құралдарын аудара
бастады.
Зейнетақымен қамтамасыз ... жаңа ... 3 ... ... ... ... сақтандыру басқармасымен
төленетін ... ... ... ету ... ... 2 У 5). Оның қаржы құралдары еңбек ақы қорының 45 % ... ... ... Осы ... ... төленеді. Реформа ... ... ... ... ... ... 36,59% ... қаржы
құралдары келіп түсе бастады, алайда бұл ... 2 ... ... берушінің жарнасы жалпы шотқа түседі және ... оның жеке ... ... ... ... ... ... жұмыс істеушінің мүгедектігіне байланысты, кездейсоқ
жағдайларға және ... ... ... ... ... ... ... қорды құруға
жұмсалады. Жұмысшының сақтандыру ... оның ... ... ... ... жаңа ... 2-ші деңгейі
болашақтағы зейнетақы ... ... ... ... серіктестіктерінде немесе жеке ЖЗҚ жинақталуы.
Компаниялардың зейнетақы ... құру және ... ... ... асыруға байланысты ... ... ... бірі , ... ... ... 1 ... кем болмауы болып табылады.
Жеке зейнетақы қорларының ... ... ... ... компанияларын және АҚШ, Батыс Европа банктерін
атап өтуге болады.
30 ... ... ... ... осы ... ... ... таңдау қажет. Егер ол ... ... онда 2115 ... ... ете ... ... таңдау
тәсілімен қор таңдалады. 30 бен 50 жас ... ... ... ... ... ... өз ... таңдау
құқығы берілген. Егер адамдардың жасы ... асып ... ... ... ... болашақ зейнетақыға арналған оның зейнетақы
жарналары әлеуметтік ... дың ... ... жеке ... ... ... зейнетақы реформасы әрекет етуші ... ... ... ескермеген: ерлер үшін 65 жас, ... ... ... ... ... жаңа ... 3 ... азаматтарының аталған зейнетақыларына қоса ... ... ... Бұл жинақтар банктерде немесе жеке зейнетақы
қорларында болуы мүмкін, ... оның ... ... ... ... ... зейнеткерлердің жеке ... ... ... , ... күні ... ... қамтамасыз
етудің 3 деңгейлі жүйесі әрекет ... 2 ... ... және ... ... . ... ... ерікті деңгей.
Бұл жүйе 1999 жылдың 1 ... ... ... ... Жаңа ... қатысушыларына 1948 жылдың
желтоқсанынан кейін ... яғни ... ... ... ... толмаған тұлғалар жатқызылады. Реформа жүргізу кезінде жасмына
байланыссыз ... ... ... ... үшін жас
градациясы (бөлінуі) енгізілген:
• 30 ... ... ... ... ... деңгейіне
қатысуға міндетті;
• 30 жас пен 50 жас ... ... ескі ... ... екі деңгейгеде қатысу құқығына ие ... ... ... ... ZUS ... олар арқылы
барлық ... ... ... ... жүзеге асырады.
Әлеуметтік тұрғыдан Польша азаматтарына өз ... ... ... ... маңызды болып табылады. Бұл құқық
ЖЗҚ құпия түрде ... ... ... яғни ... ... ЖЗҚ ... жөнінде жұмыс берушіні ... ... ... ... ... ... ... төлеп болғаннан кейін ... ... ... ... ... ... ... жарнасы жұмысшының
өзімен (17,88 %) ... ... ... (18,71% ) ... ... ... жарналары әлеуметтік сақтандыру аударымдарының
жалпы сомасының 19,52 % ... ... ... ... басынан бастап әрекет ... жоқ, ... ... ... ZUS ... ірі ... бірі ... оның құрамында шамамен 40 мың ... және ... 49 ... бар. Оның қызметіне сақтандыру қорларын
шоғырландыру және ... ... ... ... және ... жарналарын төлеуге бақылауды жатқызуға болады. ... ZUS –қа ... ... ... аударым жасау үшін
еңбекақыдан әлеуметтік салықтың 19,52 %-нан 7,3 % ғана ... ... ... және инвестициялық табысқа ... ... ... ... ... ... ... Жинақтаушы зейнетақы қорларының инвестицияларын бөлу
|Қаржы құралы | ... |
| ... ... ... ... | | ... ... |25% ... емес ... ... ... бағ |50% ... емес | ... | | ... Банк ... |10% артық емес |20%-ға дейін ... ... ... |5% ... емес |20%-ға дейін ... ... | | ... | | ... ... |40% ... емес | ... бағ.қағаз. | | ... ... ... |30% ... емес | ... АА | | ... ... ... |10% ... емес | ... ... ВВ | | ... облигациялар |15% артық емес |40% -ға ... ... даму ... | | ... | | ... ... |5% ... емес | ... ... | |5% -ға ... ... | | ... ... | |40% -ға ... ... (опциондар) | | ... ... |10% -ға ... ... ... қорлар | |15% -ға ... ... ... | |40% -ға ... ... ... | |5% -ға ... ... ... ... ... тұрғындардан тартылған жеке
зейнетақы қорларының ... ... ... ... ... ... шет елдерде мұндай қорлардың барлық активтерінің
5%-дан көп емес ... ... ... ... (Польшаның ЕО
кірген мерзімінен бастап бұл ... 30% ... ... ... ... тек қана өз елінде инвестициялауға рұқсат етілген
, Жеке ... ... ... 40% -на дейін ... ... ... ... аса табысты ... ... ... ... болуы тиіс 20% -дан көп ... банк ... ... болады және 15% -ға дейінгі
активтерді ұлттық ... ... ... сала ... ... жаңадан шығып ... ... 70% -ға жуық ... жаба ... ішкі ... және ... үшін негізгі ақша көзі болып табылады.
Салымшылар өздерінің жинақтарын бір ... ... ... бар. Егер ... екі жылдың ішінде 1 ... , онда ... ... ... ... егер ... ... жүргізілсе аударым ақылы (160 злотых, 2-ші ... Бір ... ... ... ... саны көп ... ол
жылына 30% құрайды, ... ... ... ... үшін
айтарлықтай шығын алып келеді. Бұл бір ... ... ... ... және ... қызмет көрсету, олар зейнетақы
активтерінің комиссиясының ... ... ... ЖЗҚ ... ... 70% ... және ай ... инвестициялық
табыстың 0,5% ... бұл ... ... ... ... зейнетақы активінің 0,02 % және инвестициялық ... ... ... ... салымшының шотындағы
кепілдендірілген зейнетақының ... ... ... ... ... жинақтаушы жүйедегі пайданың минималды мөлшері ... ... ... отырып, келесілерді атап өтуге ... және ... ... ... Чили үлгісі бойынша
құрылып және жалпы ... ... ... ... тән ... реформасының әрі қарай дамытуға
бағытталған ерекшеліктері мен өзгешеліктері ... ... ... ... ... мен ... ... инвестициялық факторы және олардың әлемдік,
отандық тәжірибесі
Зейнетақы жүйесінің ... ... мен ... етудің инвестициялық факторы зейнетақы жүйесін ... ... роль ... ... ... қорлары, инвестициялық
тәуекелділігі дәрежесімен ерекшеленетін бағдарламаларға сәйкес, зейнетақы
активтерін ... ... ие ... ... ... қаржы құралдарын мемлекеттік бағалы қағаздарға
инвестициялаудың қауіптілігі төмен деп ... ... ... ... әрекет етуін белсенді түрде
қолдайды және ... ... ... бірқатар микро және
макроэкономикалық функцияларды ... ... ... ... емес ... ... ... функциялары ресурстардың үлестіру тиімділігін көтеру
және экономикалық өсу потенциалын көбейту болып табылады. Ал, ... ... ... тән) ... қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық
тұрақтылықты көтеру болып табылады. Шартты-жинақ түріндегі институттарға
жататын мемлекеттік емес зейнетақы жүйелері, ұзақ ... ... ... ... ... ... ... құралдарын тартады.
Бұл қаржы институттарының ерекшелігі ... ... ... қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... ... алады, ондағы мақсаты белгілі бір ... ... ... ... ... қалыптастыру. Зейнетақы қорларында
шоғырланған ... ... ... ... ... ... ... борышқорлық міндеттемелерді шығаруға ... ... бұл түрі ... деп ... Ол, қаржы
институттарының тұлғаларымен, белгілі бір бекітілген оқиға орындалғаннан
кейін тұрақты уақыт аралықтарының ішінде, ... бір ... ... отырылуын айтады. Мемлекеттік емес ... ... ... басы мен ... төленуінің бастапқы
мерзімдерінің аралығында ұзақтығы ... ... ... уақыт
лагтары (уақыт кешеуілдеуі) болады. Бұл мемлекеттік емес ... ұзақ ... және орта ... ... инвестиция жасауға
мүмкіндік береді. Экономикалық және саяси ... ... ... ... ... ... ... зейнетақы қорларының
инвестициялық ресурстарының азғантай бөлігі ғана жұмсалады. Қатысушыларға
зейнетқы алуға ... ... ... ... ... болмайды.
Өтімділік тұрғысынан алғанда мемлекеттік емес ... ... мен ... салыстыру олардың әрекет етуінің ... ... ... ... ... емес ... активтер мен пассивтерді үйлестірудің басқа қаржы делдалдары
қолданбаған ... ... ... банктер, несие-жинақ
институттары, инвестициялық қорлар және басқа да ... ... ұйым ... ... ... ... борышты міндеттемелер бойынша
салыстырмалы жоғары кірісі мен ... ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік емес
зейнетақы қорлары және оның қатысушыларының арасындағы ... ... ... ... мен ... келістіреді.
Бұл принцип бойынша қатысушылардың зейнетақы төлемдеріне ... ... ... ... ... ... ... төленетін аннуитет пен мемлекеттік емес ... ... ... байланысты жұмсалатын шығындардың жалпы
сомасына тең ... ... ... емес зейнетақы қорларының
жұмыстарын ... ... ... ... ... ... барлық жағдайлардың және ... ... ... ... емес ... ... ... салымдарынан болған кірісі басқа қаржы ... ... ... ... ... қаржы институттарының ... ... ... ... ... ... емес ... қорлары бәсекеге қабілетті бола алмайды.
Олардың бәсекеге қабілеттілігін сақтау үшін ... ... ... ... ... ... ... дамыған барлық елдерде ... ... ету ... міндеттердің бірі ... ... ... емес ... ... түрлі салық жеңілдіктері, уақытылы
жарна төленуші салымшыларға мемлекеттік ... ... ... ... олардың әрекет етуіне қолайлы жағдайлар жасалады. ... ... ... салық салудың екі тәртібі жақсы дамыған: ЕЕТ
(Exemption, Exemption, Taxation) және
Т ЕЕ ... ... ... ... ... тек қана
төленетін зейнетақыдан ғана алынады, ал жарналар мен инвестициялық кірістер
салықтан босатылады; ал екіншісінде, салық тек ... ... ... ЕЕТ және ТЕЕ ... ... ... емес ... қорларының қатысушыларының кірісіне салынатын
салық сомасын 20 %-40% ... ... ... ... ... емес зейнетақы қорларының өзін-өзі инвестициялаушы ... ... ... тұрақты төлемдегі қорлар үшін ... ... ... ... Жапонияда, Германияда және Батыс Еуропаның бірқатар ... ... ... ... ... мен ... ... қатар мемлекетік емес зейнетақы қорларына келесі актив ... ... ... ... акциясына, меншік
салымдарына, шет елдік инвестицияларға.
Қазіргі уақытта Германия мен Жапонияда бұл ... ... және 30% ... ... 5% және 20% ... ... 4% және 30% ... инвестициялар бойынша . ... ... ... ... ... мемлекеттік зейнетақы қорлары қаражат құралдарының
едәуір бөлігін шаруашылық қызметтің ... ... ... ... ... алады және басқа қаржы делдалдарымен салыстырғанда
түрлі артықшылықтарға ие бола ... ... ... ... соғыстан кейінгі жылдары барлық қаржы делдалдарының ... ... жеке ... ... ... ... ұдайы
өсіп отырады. АҚШ-та бұл көрсеткіш 1945 жылдан 1985 ж ... 1,2 ... 7,6% ... /87, 28б /.
Қазақстанның қаржы рыногындағы мемлекеттік емес зейнетақы қорларының
пайда болуы мен ... ... ... ... ... ... ... салымдарының тәуекелділігінің төменгі шегін анықтау
қажет деп ұйғарады.
Бірақ бүгінгі таңда, мемлекеттік емес ... ... ең ... өз
жобаларын инвестициялауға мүдделі және мемлекеттік емес ... ... ... ... ... ірі ... ... Тәуекелділіктің жоғарғы шегін кепілдіктің
қажеттілігі ретінде ... ... ... емес ... ... ... негіздеу келесідей ұйғарымдар
жасайды:
-стратегиялық мақсаттардағы ... ... ... бағыттарын);
-инвестициялық артықшылықтарды қалыптастыру ... ... ... ... бір ... ... мәнінің шегі)
Егер белгіленген шектеулер ... ... оның ... емес зейнетақы ... ... ... ... ... ... табылса, ал ... ... ... қоры және оның ... ... қызметі болып табылады.
Әрбір мемлекеттік емес ... ... ... ... ... ... ... активтердің екі түрлі
параметрі бойынша ... ... ... ... ... ... біріншісі инвестициядан ... ... ... яғни салынған қаржылардың бірлігіне шаққандағы
табыс мөлшері. Екіншісі- ... ... ... ... ... табыстылықтың нақты нормасының күтілген нормадан
мүмкін болатын ауытқу диапазонымен түсіндіріледі.
Табыстылық пен ... ... ... емес ... және олардың активтерін ... ... ... ... мазмұнын анықтайды.
Инвестициялаудың стратегиясы мен ... ... ... ... емес зейнетақы қорлары және олардың активтерін
басқарушы компаниялар үш ... ... ... ( ... ... ... ретінде салымдардың
сенімді болуын таңдайды);
2.біркелкі немесе біріңғай (табыстылық пен ... ... ... ... ... ... практикасы көрсеткендей консервативті
инвестициялық стратегия үлкен танымалдыққа ие, оны ... ... ... 28 % ... ... ... және зейнетқы
қорларының 19% ғана ... ... ... Бұл жағдай өтпелі
кезеңнің экономикалық және саяси тұрақсыз ... ... ... инвестицияның жүзеге асу ... ... ... емес ... қорларының активтерін инвестициялаудың
уақытша ... ... ... ... емес ... активтері орналастырыла алады:
1. бағалы қағаздарға;
2. атқарушы билік ... ... және ... ... ... ... қағаздарына;
3. банк салымдрына (депозиттер) ;
4. басқа да эмитенттердің бағалы қағаздарына (ақша шығарушылардың);
5. жылжымайтын мүлікке;
6. ... ... есеп ... қаржы құралдарына.
Зейнетақы қорларының активтерін инвестициялауға ... ... ... ... ... ... ... болады. Есеп шотындағы қаржы ... ... ... ... ... ... (тәсілдерді) енгізу уақыт
мүмкіндігіме шешілуі мүмкін.
Бастапқы кезеңде ... ... ... ... ... операцияларды орындауға рұқсат берілуі қажет:
1. ... ... ... ... ... және ... ... бірінші деңгейге бағытталып отыруы тиіс;
2.міндетті қорлардың сенімділігі, олардың операцияларының ... ... ... емес ... ... ... айрықша маңызды;
3.қор рыногы әзірше тұрақты емес және ... ... ... ) ... ... ... азаматтар үшін
жұмыс ауыстырғанда мерзімінен бұрын жеңілдетілген зейнетақы ... ... ... ... ... ... ... қарастырылуы керек.
Мемлекеттік емес зейнетқы қорлары, екінші деңгейдегі қорлар үшін
көпсатылы ... ... ... ... Оның ... ... ... қордың ішкі резервтері;
-зейнетақы активтерін басқарушы және ... ... ... құралдары;
-зейнетақы қорларының меншігіндегі қаржы ... ... ... құралдары;
-екінші деңгейдегі барлық зейнетақы қорлары аударма ... ... ... ... бірінғай резервтік қор;
-бірінші деңгей активтері түріндегі мемлекеттің қаржы құралдары немесе
бюджет ... ... бір ... ... , ... ... ... табыстылығы кепілдік берілген минимум
деңгейден төмен болса резерв құралдары қолданыла бастайды.
Ішкі ... ... ... ... түрінде және қордың
жеке қаржы құралдарының ... ... ... ... ... қорының қатысушылар алдында ... ... жабу ... ... ішінде екінші деңгейдегі қорлардағы ең
төменгі табыстылықты ... үшін ішкі ... ... қаржы
құралдарын жұмсауға құқығы бар.
Қордың пайдаланылған ішкі ресурстарының, оның құрылтайшыларының
қаржы құралдарының, инвестициялық кірістің ... ... ... ... деңгейдегі қордың зейнетақы активтері ... ... ... ... ал ол ... уәде ... (ставка) орындай алмаса, онда ... ... ... ... қаржы құралдарының есебінен өтеледі.
Бұл қаржы көзін қордың ішкі резервтерін сату басталғанға ... ... ... ... ... ... онда зейнетақы қорының
меншігіндегі қаржы құралдары және оның құрылтайшыларының қаржы ... Тек ... ... ғана сыртқы резервтік қорға кезек тиеді.
Ол ... ... ... ... ... ... олардың жеке құралдарынан құрыла алады.
Қазіргі таңда ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздарға міндетті инвестициялау үшін ... ... ... берілуі мүмкін.
Екінші деңгейдегі сақтандыру жүйесіндегі ... ... ... жалтару мүмкін емес, бірақ мұндай ... ... ... ... ... ... келіп
тіреледі. Жеке меншік қорларға мемлекеттің кепілдіктері ... Онда ... ... ... ... ... ... өзін-өзі
реттеу аясында жүргізген ... ... ету ... ... арасында әр
түрлі формадағы ... ... ... Даудың қатысушы жақтары:
жұмыскер және жұмыс беруші (әсіресе зейнетақының жеке ... ... ... қоры және ... компания; зейнетақы қоры және
депозитарий; депозитарий және басқарушы компания; бір ... ... ... ... ... ... ... себептері:
1. бір жақтың шығынды минимумдауға ... ... ... ... ... төлеуде; зейнетақы қоры-ішкі есеп және қатысушыларға
қызмет көрсетуде; депозитарилер- басқарушы компания және ... ... ... ... ... (жарналар, активтер, резервтер, инвестициялық
кіріс, төлемдер) немесе зейнетақы ұйымдарының ... етуі ... ... ... ... ... пайда алуға
ұмтылу.
Екінші типтегі ... ... ... ... келеді,
сондықтан оларды болдырмау шаралары жүйені реформалаудың ... ... ... ... ... мәселелерді шешудің бірінші қадамы
компанияның (тұлғаның ) ... және ... ... анықтау болып табылады. Әрі қарай қордың іс-әрекеті ... ... ... ... ... қажет. Мұндай ... ... ... ... ... ... жеке ... жағдайы және қордың іс-әрекетері туралы кез-
келген ... ... ... Тек ... кейін ғана ұсынылып отырған
қосымша шектеулерді енгізу орынды ... ... деп ... ерікті ЖЗҚ міндетті қорлармен бірге ... ... ... ... компанияларына байланыстыратын мекемелерге ... ... ... үйлестіруге шектеу қою, қор ... мен ... ... (олармен байланысты компанияларда),
• басқа да міндетті қорлардың құрылтайшы-ұйымдарында, қор ... ... ... ... ... мен ... зейнетақы қорларына (әсіресе міндетті жинақтаушы) өздерінің активтерін
құрылтайшы-ұйымның басқармасына беруге ... тиым ... ... активтерін басқарушыларға қор құрылтайшыларымен, қордың басқа
да басқарушы ... қор ... ... ... ... ... олардың басшылары, қызмекерлері және
қордың өзінің басшылары мен қызметкерлерімен және ... ... ... ) ... ... ... ... тиым салу;
• құрылтайшылардың бағалы қағаздарына және ... ... ... ... тәуелді болып келетін, олармен байланысы бар
компаниялардың бағалы ... ... ... ... шекарасын
белгілеу;
• қор өзінің депозиториінен немесе олармен байланысты тұлғалардан ала-
алатын ... ... ... ... ... ... мемлекеттік бақылау ұйымдары және ... ... ... ... ... тұлғаларға жария етуге тиым салу
(қордың басшылары мен қызметкерлері; ... мен ... ... ... ... көрсетуші басқа компаниялардың
қызметкерлеріне) .
Қатаң шектеулермен тиым ... ... ... даудың
шығу мүмкіндігін мүлде жою мүмкін емес. Бұл ... ... ... ... ... ... ... деңгейде тек
қана ірі ... ... ... алатын, өз меншігіндегі капиталға
айтарлықтай ... ... ... ... ... жоғары сенімділік зейнетақы қорларына деген талаптардың, ірі
ресурстардың иесі болып табылатынын құрылтайшылардың ... сай ... ... ... ... ... ... кілті, зейнетақымен
қамтамасыз ету ... ... ... ... ... бақылауды ұйымдастыруда болып табылады. Мемлекеттік
ұйымдармен қатар, ... ... ... ... және
зейнетақы жүйесіне тартылған кейбір құрылтайшылармен жүзеге асырылуы
тиіс. ... ... , ... ... ... ... бақылау
жүргізуді, оның инвестициялық операцияларын бақылаушы (клирингтік ... ... ұйым ... ... ... ... негізделген екінші деңгейдегі зейнетақы
қорларын құру барысында, мемлекеттік реттеуші ұйымдар үшін елдің ... ұзақ ... ... ... таңдаудың классикалық мәселесі пайда
болады. Қазіргі кездегі бағалы қағздар рыногына үкіметпен, ... ... ... қолданылып ... ... ... дамуының жоғары деңгейі, жекешелендірілген
кәсіпорындардың ... ... ... кеңейуі және корпоративтік
облигациялардың мүлде болмауы тән болып ... ... ... емес ... ... ... аз, ... олардың
әрі қарай дамуына деген мүмкіндіктер бар. ... ... жеке ... қағаздарына салымдардың үлесінің ... ... ... ... ... байланысты болады. Балансталған
тәсілді ... ... ... ... ... болып табылады.
Жеке меншік зейнетақы қорларының әрекет ... ... ... мемлекеттер, оларға салық жеңілдіктерін ұсынады. ... ... ... ... ал ... қатысу жағдайында
жұмыскерлерді тартады. Қатысудың ... ... де ... жоғары жарналардың төленуіне дем береді. Жеке зейнетақы
қорлары үшін ... ... ... ... салық төлемдерінің
кешігуіне алып ... ... ... ... Мысалыға,
¦лыбританияда жинақтаушы зейнетақының бір бөлігіне салық салынбайды, ... жеке ... ... ... ... ... көздерімен салыстырғанда салық салудың төменгі ставкасы қолданылады.
Зейнеткерлерге ... ... ... ... ... ... салық түсімдерінің қысқаруына алып келеді. Жеңілдіктер
зейнетақы ... ... ... ... ... екі ... ... болдырмау мақсатында енгізіледі. Салық салудың бұл ... ... ... ... ... ... жеке зейнетақы жүйесіне
ықпалын келесі түрде көрсетуге болады:
• жарналар, ... ... ... ... ... табысынан
төленеді;
• жеке зейнетақы қоры салықты алынған жарналардан төлейді;
• салық қаржы құралдарын инвестициялау үшін инвестициялық басқарушыға ... ... ... ... ... алынады;
• салық инвестициялық кірісті инвестициялық басқарушыдан зейнетақы қорына
беру кезінде алынады;
... ... ... ... ... ... мемлекеттің салық алымдарын ... ... ... ... ... қатысушы бірнеше рет шығынға ұшырайды және
өзі аударғаннан төмен кіріс алуы ... ... ... негізделген басқа көзқарас бар, ол жеке
зейнетақы ... ... ... берілгенімен, одан мемлекеттің
салық түсімдері кемімейді. Жалпы салық алымдарына ... ету ... ... ... ... ... яғни ... қорларының
орташа және ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... қомақты салық түсімдері. ... ... ... ... ... ... мүмкіндік туғызады,
нәтижесінде зейнетақы қорларымен ... жоқ ... ... ... ... ... Мұндай инвестициялардың ... даму ... ... ... алымдарының аз мөлшерде
жиналуына алып келеді. Заң бойынша жеке ... ... ... болып табылмаған жағдайда салық жеңілдіктері жеке меншік қорларға
қатысуға ынталандырады. Онсыз қатысушыларда қор ... ... ... ал бұл ... ... ... ... келеді немесе қатысушылар қор жинқтаудың басқа әдістерін іздейді.
Соңғы әдіс жалпы ... ... ... ... ... ... байланысы жоқ мақсаттарға пйдалануға
рұқсат ете отырып, мемлекеттік ... ... ... мүмкін.
Нәтижесінде ... ... ... ... ... ... көмек алуға тәуелді болады.
Мемлекеттік емес зейнетақы қорлары, әрекет ... ... ... ... ... ... ... тартуға, қатысушыларға
қосымша зейнетақыны, ұзақ уақыт ішінде үздіксіз ... өмір бойы ... үшін қор ... басқаруды компанияларға беруге, орналастыруға
және ... ... ... да міндеттемелерді орындауға бағытталған
коммерциялық емес ұйымдар болып табылады.
Сонымен, қатысушыларды мемлекеттік емес зейнетақымен ... ... ... ... (ЖЗҚ) ерекше түрі болып табылады. Қордың
қаржы құралдарын ... ... ... ... бөлігі
ретінде қарастырылады.
Өзінің құқықтық ... ... ... емес ... ... қамсыздантыру саласының ұйымы болып есептелінеді. Активтердің
айналым мерзімінің ... ... ... үшін жинақталатын қаржы
құралдары, қатысушы үшін ұзақ ... ... ... ғана
экономикалық ұтымды болатындығымен түсіндіріледі.
Зейнетақы жүйесі қаржыландыру әдістеріне байланысты ... ... , ... ... ... принципіне
байланысты (тікелей қаржыландыру және трастық типі) әр-түрлері ... ... ... ... ... ұйымдастырудың әрбір
типтері үшін әр-түрлі болып келеді.
Мемлекеттік емес зейнетақы қорларының әрекет ету ерекшелігі ... ... ... ... ... мақсатын анықтайды.
Жинақтаушы зейнетақы қорларының активтерін ... ... ... ... өз ... ... қамтамасыз ету үшін
активтердің өсімін алу болып табылады. Инвестициялаудың ... ... ... ... ... ... ... қаржы құралдарының берілген өтімділікпен қамтамасыз
ету болып табылады.
Жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ... ... ... дәрежесін азайтудың негізгі
құралы, түрлі активтердің ... ... ... ... ... ... (қоржынын) диверсификациялау
(әрпараптандыру) болып табылады.
Жинақтаушы зейнетақы қорларының инвестициялық ... ... ... тән болып келеді: басқарушы компаниялар
арасында; ... ... ... ... қаржы құралдарына
салымдар арасында; ... ... ... ... ... ... зейнетақы қорларының инвестициялық қызметі,
инвестициялық іс-әрекеттердің ... ... және ... ... ... есептеумен бағаланады. Норматив,
тәуекелділікті ескере отырып жоғарылатылған, инвестицияның ... ... ... ... бар ... ... сомасына
қатынасымен есептеледі.
Жинақтаушы зейнетақы қорының әрекет етуінің бастапқы кезеңінде, банк
депозиттеріне ... ... ... беру ... бағаланады. Ондағы
мақсаты, орташа тұрақты кіріс алу мен ... ... ... ету ... ... оның себебі, мұндай инвестициялар минималды
басқару ... ... ... ... мөлшерінің өсуі, қор
рыногында неғұрлым табысты және ... ... ... ... ... ЖЗҚ ... ... құралдарының жалпы
құрылымындағы ... ... ... үлес салмағымен
өрнектелетін, инвестициялардағы акцептердің ... ... ... мемлекеттік ... ... ... ... ... ... өсу ... және мөлшері
бойынша қомақты табысты қамтамасыз ... ... және ... ... ... салымдар жасауға көшу
теденциясы байқалды. ... ... ... ... ... ... отырған мерзім ішінде елдің ... ... ... ... ... деп болжауға болады.
Жалпы ҚР мемлекеттік емес зейнетақы қорларының көбінің ... ... ... ... ... және табысты
кепілдендірілген минималды мөлшерін қамтамасыз ... ... жүйе ... ... ... ... зейнетақы қорларының экономиканы қаржылдандыруға
қатысу ... ... ... ... ... береді: (1-
Сызба)
1- Сызба Мемлекеттік емес зейнетақы қорларының экономиканы
қаржыландыруға қатысу сызбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... банк ... ... мұқтаж ... ... ... → банктердің → ... ... ... ұлғайту
құралдары
қаржы құралдарын ... ... ... ... ... және ... ... мүмкіндігі) мүмкіндігін
қамтамасыз ету
Сонымен, талдау көрсеткендей жалпы ... ... ... етуші талаптарға сәйкес келеді.
Нақты жағдайда, зейнетақы қорларының ... ... ... ... қажетті рол атқармайды. Қазіргі кездегі, қаржы
құралдарының ... ... ... ... қағаздарға
міндетті инвестициялау, инвестициялық бағдарламаларды ... ... ... жабу ... отыр.
Мемлекеттік қазыналық облигациялар рыногындағы табыстылықтың
төмендеуі ЖЗҚ ... ... ... ... ... бас ... себепшісі ретінде қабылданбайды. Сәйкесінше,
әрекет ... ... ... ... ... ... өз
активтерінің белгілі бір бөлігін , тіпті олар қордың ... сай ... де ... ... ... ... қорлардың кәсіпорындардың бағалы қағаздарына
инвестиция жасап экономиканы ... деп ... ... экономикалық және саяси жағдайлардың ... ... ... ... сонымен қатар, көбіне алып сатарлық
бағыттағы ... ... ... олар ... ... ие болып отыр.
Кәсіпорындарды шын мәнінде ... және банк ... ... ғана, қаржы құралдарын банк жүйелеріне орнықтыруды
экономиканың секторлары қаржыландырылуда деп ... ... ... банк жүйесінің практикасы ... ... ... ... орын алып ... көрсетеді).
Сондықтан, қаржы құралдарын банк депозиттеріне орналастыру арқылы,
коммерциялық ... ... ... ... ... ... ... деп атауға болмайды.
Мемлекеттік емес зейнетақы қорлардың ... ... емес ұйым ... ... жүзеге асыруға құқығы жоқ.
Қазақстанның нормативті актілерімен қарастырылғандай зейнетақы
активтерін ... ... ... ... кәсіби компаниялармен
жүзеге асырылуы, қордың әрекет ... ... ... өте ... ... ... ... активтерді орналастыруы жүзеге асырып
және олардың өсімі болашақта міндеттемелердің орындалуын ... ... ЖЗҚ ... ... ... ... ... болып табылады,
ал ЗАБК зейнетақы қорының ... ... ... ... ... оны ... кезінде, компанияның сенімділігіне басты ... ... ... ... тек қана банктер ғана басқарушы
компаниялардың талаптарына толығымен ... ... ... да ... ... ... ... әлдеқайда төмен). Сондықтан,
банк жүйесі ... ... ... ... ... тиімді болып табылады. Оның ... ... ... ... ҚР ¦лттық банкі тарапынан бақылау ... ... мен ... ... ... бір банк ... шынайы мәліметтер алу ... ... ... ... банк ... ... ... және т.б.), банк лицензияларының «жалпылама қамтуы» және ... біз, ЖЗқ ... ... банк ... арқа ... және
олармен тығыз жұмыс істеу қосымша зейнетақмен ... ету ... ... ... болып табылады деген қорытынды жасай аламыз.
Зейнетақылық қаржы құралдарын шебер ... ... ету ... ... ... ... құрылған заңды тұлғаны емес, еңбек
тәжірибесі және 2-жылдан кем емес ... бар ... ... ... ... ... жөніндегі компаниялардың ЖЗҚ алдында
активтердің сақталуы және ... ең ... ... ... ... Олардың өсімі үшін мүліктік ... ... ... ... ... болатын кіріске қатысты заң
нормативтері әзірше жоқ, ... ... ең ... ... ... ... Осыған байланысты, зейнетақы активтерін басқарушы
компанияға өткізген кезде, олардан қаржы құралдарының ... ... ... бекітілген ең төменгі мөлшерін алуға (олар,
банк кепілдіктері, сақтандырулар, ... ... және т.б. ... ... ... талап ету қажет.
Қандай құрылым ЖЗҚ басқарушы ... ... және ... ... ... ... ... қатысушылар
алдындағы міндеттемелер бойынша зейнетақы қоры жауап беретіндігін ... ... Осы ... ЗАБК ... ... белсенді
саясатын жүргізуге итермелейді:
• басқармаға берілетін қаржы құралдарының ... ... ... ... ... шектеулері, активтер түрлері мен олардың арасындағы
пропорциялар және т.б.;
• (қаржы құралдарын басқармаға беру кезінде ) ... ... бір ... ... ... ... белгілі бір уақыт аралығында зейнетақы құралдарын инвестициялаудың
нәтижесі жөнінде ЖЗҚ ... ... есеп беру ... ... ... инвестициялық іс-әрекеттерінің нәтижесі,
олардың әрекет етуінің ... ... ... ... ... ... ... ойымызша, оның басты
себептері қаржы құралдарының қайтарылуына ... ... ... ... ... ... ... және саяси
тұрақсыздық.
Сонымен қатар, мемлекеттік емес ... ... ... ... ... кепілдіктер беру жүйесін құру (оның ішінде ЖЗҚ
өздерімен тікелей атқарылады- ... ... ... ... ... ... және ... резервтік қорларды құру)
зейнетақы активтерін ұзақ ... ... үшін ... ... ... ... ... нәтижелеріне
салық салудың жеңілдіктерін пайдалану.

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 57 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Зейнетақы нарығымен қамтамасыз ету жүйесі62 бет
Зейнетақы қорының инвестициялық портфелін қалыптастыру9 бет
Халықты зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесін басқарудың теориялық және методологиялық аспектілері62 бет
Қазақстан Республикасында зейнет ақымен қамтамасыз етудің қазіргі жағдайы мен оны жетілдіру мәселелері79 бет
Қазақстан Республикасында халықты әлеуметтік қорғау жүйесін қаржымен қамтамасыз ету47 бет
Қазақстан Республикасында халықты әлеуметтік қорғау жүйесін қаржымен қамтамасыз ету туралы168 бет
Қазақстан Республикасындағы зейнетақы жүйесінің дамуы: теориясы, тәжірибесі55 бет
Қазақстанда зейнет ақы қорларының дамуын талдау63 бет
Қазақстанда тұрғын үй нарығының даму мәселелері4 бет
«Қосымша зейнетақыны» сақтандыру мен ерекшіліктері17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь