Банк клиенттерінің әртүрлі төлемдерді орындауы үшін тіркелудің автоматты жүйесін жасау

Кіріспе 4
1. Аналитикалық шолу және есептің қойылымы мен мақсаты 6
1.1 Төлем түрлері мен қызметі 6
1.2 Биллинг жүйесі 8
1.3 БЖ құрылымы мен функциясы 9
1.4 Есептің қойылымы және мақсаты 11
2. Бірыңғайландырудің модельденген тіліне түсінік 12
2.1 Бірыңғайландырудың модельденген тілінің қолдану мақсаты 12
2.2 Microsoft Visio бағдарламасының маңызы. 15
2.3 Windows Server 2012 18
3. Java бағдарламалау тілінің теориялық негіздері 21
3.1 Java бағдарламалау тіліне кіріспе 21
3.2 Басқа тілдерден артықшылығы 22
4. Oracle негізгі түсініктемелері 26
4.1 Oracle Database 12c бұлтты ортадағы бірінші ДҚБЖ 26
4.2 Мәліметтерді сақтау жоғары дәрежелігі 28
4.3 Pl/sql өңдеу ортасы 30
4.4 Байланыс құру 31
5. Бағдарламаның баяндалуы 35
5.1 Динамикалық моделі 35
5.2 Бағдарламаның сипаттамасы 39
5.3 Бағдарламаның жұмысы 40
Қорытынды 49
Қолданылған әдебиеттер тізімі 50
А қосымшасы
Б қосымшасы
Менің дипломдық жұмысым «Банк клиенттерінің әртүрлі төлемдерді орындауы үшін тіркелудің автоматты жүйесін жасау».
Сенімді әрі қауіпіз төлемді жүйе мемлекеттің қаржы жүйесінде тұрақтылықты жоғарлатуға мүмкіндік береді. Жалпы қаржы ресурстарын тиімді қолдануға,сонымен қатар банк пен клиент арасындағы заманауи есептесуіне кепілдік береді. Төлемдер жүйесінің өркендеуі Қазақстан ұлттық банкіне маңызды приоритет, болашаққа дамушы дұрыс шешім. Банк клиенттері өз қажеттіліге қарай керекті төлемдерін жасай алады. Банк қызметіне бұл тиімді болып табылады.
1. Маклафлин Б., Поллайс Г., Уэст Д. “Обьектно-ориентированныйанализ и проектирование”. – СПб.:Питер, 2013. – 608с. (қаралған күні: 28.02.2015).
2. Герберт Шилдт «Полный справочник по Java»JavaSE 6 Edition.
7 –е издание. Издательский дом «Вильямс» Москава.Санк-Петербург-Киев 2007.-1035. (қаралған күні: 1.02.2015).
3. Джейсон Прайс “Oracle Database 11g Операторы SQL и программы PL/SQL”. Издательство «Лори», 2014.

Мерзімді шығарылымдар:
4. Саураб Гупта “OracleDatabsePL/SQL Руководство для разработчиков” Издательство «ЛОРИ»,2014. -464. Тираж 100.
5. Мартин К. Соломон., Нирва Мориссо-Леруа. Джули Басу. «OracleПрограммирование на языке Java». Издательство «Лори», 2007. -480. (қаралған күні: 18.02.2015).

Мақалалар тізімі мен мерзімсіз шығарылымдар:
6. Мақала[электронды ресурс]: URL:http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/atm/overseas.shtml/ (қаралған күні: 18.02.2015).
7. Мақала [электронды ресурс]: URL:http://www.kakras.ru/doc/cards-bankomat.html(қаралған күні: 18.03.2015).
        
        Мазмұны
Кіріспе 4
1. Аналитикалық шолу және есептің қойылымы мен мақсаты 6
1.1 Төлем түрлері мен ... ... ... мен ... қойылымы және мақсаты 11
2. Бірыңғайландырудің модельденген тіліне түсінік 12
2.1 Бірыңғайландырудың модельденген тілінің қолдану мақсаты 12
2.2 Microsoft Visio бағдарламасының маңызы. 15
2.3 Windows Server 2012 18
3. Java бағдарламалау ... ... ... ... ... кіріспе 21
3.2 Басқа тілдерден артықшылығы 22
4. Oracle негізгі түсініктемелері 26
4.1 Oracle Database 12c ... ... ... ... ... ... ... өңдеу ортасы 30
4.4 Байланыс құру 31
5. Бағдарламаның баяндалуы 35
5.1 Динамикалық моделі 35
5.2 Бағдарламаның сипаттамасы 39
5.3 Бағдарламаның жұмысы 40
Қорытынды 49
Қолданылған әдебиеттер тізімі 50
А қосымшасы
Б қосымшасы
Анықтамалар
Берілген жұмыста ... ... ... ... - (Unified Modeling Language ) - бұл ... жүйелеpді еpекшелендіpу, бұрыштaмa қою, констpукциялaу және құжaттaмaлaу, сондaй-aқ модельдеp бизнесі мен өзге де бaғдaрлaмaлық емес жүйелердің тілі ... ... ... жүйе (БЖ) - бұл ... ... бағдарламалық қамтама, басқа сөзбен айтқанда , яғни арнайы операторларға арналып өңделген.
Деректер қорын басқару ... - ... ... ... ... және ... арналған тілдік және бағдарламалық құралдардың жиынтығы.
MS Visio( Microsoft Visio) - бұл іскер графиканың қуатты редакторы, ол ішіндегі шаблондар, трафареттер мен ... ... ... тез және ... ... ... мен ... қоса, өте күрделі сызбалар мен диаграммалар құрады.
JDK ( Java Development Kit ) - ол Java ... ... ( Java Virtual Machine ) - Java ... .class файлды оқып оны компьютерге түсінікті тілге аударады.
SQL Developer - Oracle корпорациясынан шыққан графикалық интерфейсті бағдарлама.
Банк автоматын ... (ATM ... ... ... teller machine) - төлем картасын пайдаланып автоматты ақшаларды қабылдау және есептеп шығаруға арналған ... - ... ... ... ... ... және ... құжаттарды құруға, керекті операцияны орындауға мүмкіндік береді.
Пароль (фр.parole - сөз немесе символ) - бұл жеке ақпаратты немесе иелікті растауға ... ... сөз ... ... ... Пароль негізі жеке ақпараттарды заңсыз қол жеткізуіне жол бермеуге арналған. Көп жағдайда комбинациялық есептеу жүйесі қолданушыны растауға қоланады.
Белгілеулер мен ... (АСР) - ... ... ... (ИБС) - ... биллингті жүйе.
Кіріспе
Менің дипломдық жұмысым .
Сенімді әрі қауіпіз төлемді жүйе ... ... ... ... ... ... ... Жалпы қаржы ресурстарын тиімді қолдануға, сонымен қатар банк пен клиент арасындағы заманауи есептесуіне кепілдік ... ... ... ... Қазақстан ұлттық банкіне маңызды приоритет, болашаққа дамушы дұрыс ... Банк ... өз ... ... керекті төлемдерін жасай алады. Банк қызметіне бұл тиімді болып табылады. Төлeм жүйeсi aппaрaттық жәнe бaғдaрлaмaлық құрaлдaр кeшeнi кiрeтiн күрдeлi тeтiк бoлa ... ... ... ... ... ... дeңгeйдeгi бaнктeрдiң жәнe Ұлттық Бaнктiң aрaсындaғы өзiнe тән eрeкшeлiгi бaр бaйлaныстырушы буын бoлып тaбылaды. Төлeм жүйeсiнiң рөлi тұтынушының жәнe тaуaрлaр мeн ... ... ... ... уaқтылы жәнe тиiмдi aқшa aудaрымын қaмтaмaсыз eту бoлып тaбылaды, мұның өзi экoнoмикaлық жәнe қaржылық қызмeт нәтижeсіндe қaбылдaнғaн ... ... ... ықпaл eтeдi. Сoғaн бaйлaнысты, қaржы нaрықтaрының жәнe экoнoмикaның бaнк сeктoрының жұмыс iстeуiнiң ... көп ... eлдe ... төлeм жүйeсiнe бaйлaнысты бoлaды.
Өзектілігі. Төлем жүйесіндегі операциялар оның құралдарын қолдану көмегімен жүзеге асырылатыны ... ... ... ... ... тапсырмалары, инкассалық өкімдер, карточкалар. Кез келген банк өз клиенттеріне тиімді жүйелерді ұсынады. Банк есебіне тіркелген клиент банк тарапынан көптеген ... ие. Сол ... ... үшін банк ішкі ... ... ... Клиент төлем жүйесіне қосылуы үшін банкте активті шоты болуы тиіс. Жүйеде түпнұсқаландыруды растау үшін ... ... ... ... мен ... беріледі. Төлем жасауға қолжетімділігі бар клиенттің қызметкерлерінің саны жүйеде тіркелген пайдаланушылардың санымен шектелген. Жүйені қосу кезінде құрылған қолжетімділіктің түріне ... ... ... ұсынылатын логин мен пароль бойынша клиенттерді жүйеде автоматтандырылуға өтеді. Жүйеде клиенттер мен олардың пайдаланушылары жүргізетін барлық ... ... ... технологиясы.
Бұл жұмыстың маңызы клиент тек интерфейстері көре отырып қана төлемдерін орындайды, ал мұнда сол төлемдердің қалай іске асып ... ... ... ... ... және сақталғанын көре аламыз. Әдетте дерек қорында болып жатқан ... банк ... мен ... ғана ... ... еді. ... ішкі ... жұмыс жасау принциптерімен толығырақ таныс боламыз.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында биллинг жүйесін дайындауды, ендіруді және пайдалануды реттейтін ... ... ... бар. ... осы ... ... ... және әзірлеу өте маңызды. мен ұғымдары синонимдес болып келеді. ... жүйе - ... ... қызметті қолданушы абоненттердің көлемді есептеуді орындайды, есептемені және ақшалай қаржыларын компанияның тарифімен сәйкестендіріп шығарады. Осы биллинг ... ... ... ірі банк ... бар, мәселен, алғаш болып Казкомерцбанк жұмысын бастаған болатын. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының териториясында дамып келе жатқан Каспиий Банк осы жүйені ... ... алға ... ... ... шолу және есептің қойылымы мен мақсаты
+ Төлем түрлері мен қызметі
Қазақстын ... ... ... ... жүйесінімен қызметтерін қамту Қазақстан ұлттық банкінің негізгі тапсырмаларының бірі болып табылады. Төлемдердің жұмыс жасау жүйесі меншік иелік ететін субьект пен ... ... ... ақша ... ... ... ие ... (клиент) арасында өз уақытындағы есептесуді қамтамасыз ету 1991 тәуелсіздігімізді алғаннан кейін бұл жүйе Ұлттық Банктың ... ... ... ... ... ... жылдан бері орындалған қортындыларда, сәтті жұмыс жасайтын және ... екі ... ... Банк ... ақша ... жүйесі (Межбанковская система переводов денег (МСПД)) және банк аралық клирингтті жүйе. Сонымен қатар халықаралық қаржы ұйымдарының ... деп ... рет атап ... - банк ... алған заты үшін төлеуге және мейрамханадағы қызметтерге, кинотеатрдағы көрсетілімге, сауда орталықтарында,онлайн-дүкендерде, жеке шоттарды төлеуде, ақша жіберуге және қабылдауға мүмкіндік береді.
Кeлтiрiлгeн ... ... ... өзeктiлiгiн aйқындaйды, өйткeнi бaнктeрдiң төлeм систeмaсындaғы бaнктiк кaртoчкaлaрды жeтiлдiру aйырықшa мaңызды бoлып oтыр.
Негізгі төлемдердің түрлері:
* ... ... ... жүйеге қолсылған қолданушылар үшін өте тиімді. Төлем түрлеріне кіретіндер коммуналды төлемдер, ұялы телефон төлемдері, интернет, жекешеленген телеарналарға және т.б. Жалпы ... ... ... ... ... ... да бір ... жүгінеді.
* Интернет-дүкендердегі төлемдер. Мұндай төлемдер интернет-дүкендерінде қолданылады, сатып алушы электорнды ақшасын төлем арқылы орындай отырып қалаған затқа ие бола ... ... ... қолданатын ұйымдарда төлем шлюздерін қолданады.
Кез келген жағдайда төлем алуға келген ... ... ... ала ... ... ... болуы тиіс, яғни өзара келісім электронды ақша операторлық жүйесі тура немесе төлем жүйесі жақтан немесе төлем ... ... ... Бұл ... ... шектеп отырады. Мақсатымыз төлем терминалалдар желісін көбейту және Банк клиенттерін жоғары дәрежеде қызмет түрлерін ұсыну (аппаратты-бағдарламалы ... ... ... өзі ... ... басқару және төлем операцияларын орындау). Бағдарламалық қамтамыз етуші мамандандырылған ... ... ... ... яғни әлем ... 14 ... бері қызмет етіп келе жатқан озық бағдарламалық қамтамасыз етуімен танымал. Әлемнің көптеген компаниялары осы өнімнің бағдарламаларын қолданып келеді.
Қазіргі таңда ... Банк 1500 ден ... ... ... қызмет көрсетеді, Қазақстанның барлық териториясында орнатылған бұл қызмет түрі өте тиімді болып келеді. Біздің елімізде банктердің төлем карталарына қатысты ... ... ... Осы ... ... ... клиенттердің банк өнімдеріне сұраныстарын қамтамасыз ету, олардың қаржы нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату, жеке ... ... ... ... ... ... жөнінде мәселелер ғылыми ортаның көптен бері көңіл бөліп келе жатқан тақырыптарының бірі. Соның ішінде, жеке тұлғаларға ... ... ... ... ... тиімді жүйесін құру күн тәртібінде тұрған маңызды зерттеу бағыты. Осы карточкалар нарығында қалыптасқан жағдай жөнінде ... ... ... ... есеп айырысулар жүйесін түрлендіру процесінде Батыста ISO (International Standarts of Organization) ұйымы құрылды, ол пластикалық карточкалардың сыртқы пішіндеріне стандарттарды, ... ... ... ... сызықтың форматын енгізді. ISO мүшелері VISA, Master Card, American Express ірі карточка эмитенттері болып табылады. Қaзaқстaн Pеспубликaсындaғы екiншi ... ... ... жәнe ... кaртoчкaлapдың oтaндық жәнe хaлықapаық түрлeрiн кeңiнeн қoлдaнудa. Oлaрғa , , , , жәнe т.б. жaтaды. Төлем карточкаларын пaйдaлaну ... ...
- бiр ... ... төмeндeуi (өзiңмeн бiргe көп aқшa ұстaудың
кeрeгі жoқ), aл бiр жaғынaн сaудaғa сoл сәттe төлeу мүмкiндiгi;
- вaлютaны ... ... қaм ... ... Бұны бaнк ... ... жoғaлтқaн жaғдaйдa бaнкке тeк қaнa хaбaрлaу жeткiлiктi,
бaрлық eсeп aйырысулaрды жaуып тaстaйды;
- ... әлем ... ... жүйeсiнiң тәулiгiнe 24 сaғaт, eш дeмaлыссыз қызмeт көрсeтуi;
- жaлaқыңызды төлeм кaртoчкaсы aрқылы сізгe ыңғaйлы ... aлу;
- Internet ... ... сaудa жaсaу т.б. ... төлем жүйесінің қызметі уақыт талабына сай банктер мен қаржы нарығына қатысушылардың сұранысын қамтамасыз етуге, ақша-несие саясатын тиімді іске асыруға, ... ... ... септігін тигізеді. Бүгінгі күні Қазақстaнның төлeм жүйeлeрі қaржы ұйымдaры дaмығaн eлдер қoятын бaрлық тaлaптaрға сaй кeлeді. Осы ... ... ... ... нормативтік база мен технологиялар үнемі жетілдіріліп отыратынын айта кету ... ... ... ... ... ... зaмaнғы жaбдық пeн бaғдaрлaмaлық қaмтaмaсыз eтудi oрнaту қaғaз тaсымaлдaуыштaрмeн рaстaуды қaжeт eтпeйтiн элeктрoндық төлeм ... ... ... ... ... жүйесі
Биллинг сөзі ағылшын тілінде шот деп аударылады (басқа аударымдарда: вексель, бакнота). ... ... ... . ... ... биллингтің интеграциясы кірістерді басқару (ағылшын тілінде Billing and revenue management ) кепілдікпен кірісті алу ... ... ... ... ... profitablity management), абоненттің айлакерлерін бақылауға алады (ағылышын тілінде fraud management).
Бұл әрбір ... үшін ... ... ... ... отырушы және барлық тарифтер туралы ақпарат сақтаушы және т.б. яғни телекоммуникациялық операторлардың абонентердің орындалған ... ... ... ... ... басқа шотаралық қызметті қолданушы биллингті деген атқа ие; олардың орындалып ... ... ... ... көмегімен орындалады.
Биллингті жүйе (БЖ) - бұл бухгалтерлік жүйе, бағдарламалық қамтама, басқа сөзбен айтқанда , яғни арнайы операторларға ... ... БЖ ... ... ... ... тұрақты сымдарға) қолданылады. Мәселен, шағын офистерде биллинг ... ... (кім ... ... және ... ... ... анализдеуге) мүмкіндік береді. Интернет провайдерлерге де биллинг жүйесін қолданады. ... ... ... ... ... ... Кез ... биллингті жүйенің негізігі деректер қорының басқару жүйесімен жүзеге асырылады (ДҚБЖ). Әлемде көптеген биллингті ... ДҚБЖ Oracle ... ... ... ... атаулары: BIS, Flagship, CBOSS, Arbor, Bill-2000-prepaid.
Биллингті жүйенің бірнеше атаулары бар: АЕЖ (АСР) және АБЖ(ИБС). Биллингті жүйенің біріден бір ... оның ... яғни кез ... ... жағдайдаларда бейімделіп кету қабілеті. Иілгіш жүйе оператордың жылдам сұраныстарына жауап беруге тырысады. Сонымен қатар ... да ... бар ... ... және ... кез кезген тапсырманы шешеуге мүмкіндік береді. Жүйеде жөндеу мүмкіндіктері көп болған сайын жақсы.
Үлгішектік (модульност) дегеніміз - бұл ... ... жүйе жеке ... ... ... құралған үй секілді. Биллингті жүйе мәліметтерді өңдейтін ішкі жүйеден тұрады, клиенттің шартын орындау үшін ішкі жүйе ... ... ... ... жүйе осындай модульдерден тұрады, яғни ішкі жүйе.
Операторға өңдеушінің көмегінсіз өнімнің бағдарламалық шығыс кодтарын өзгерте және басқара ... ... өз ... ... ... және ... ... маңызды.
Жүктемелік ауқымдылығы. Абоненттік база көбейгенде, қосымша қызметтер пайда болғанда, БЖ ... ... ... ... бөлігін өңдуге болмайды. БЖ мүмкіндіктер жүйенің аппаратық бөлігінің модернизациялау арқылы жасауға болады. Көп мәліметті өңдеуге арналған ДҚБЖ ... ... ДҚБЖ әр ... ... платформаларымен сәйкес келуі керек, яғни көппроцессорлы жұмыс режимін қамтып жұмыс ... ... - кез ... жүйе үшін қойлатын негізгі талаптардың бірі. БЖ сенімділігі ДҚБЖ арқылы анықталады және жүйені құрудағы технологияға байланысты.
Көп тілді - ақпаратты көрсету ... әр ... ... ... ... береді.
Көп валюталы - кез келген валютамен жұмыс жасауға мүмкіндік береді.
Кейінге қалдырылған биллинг - бұл ... түрі ... ... кейін есептеуді орындайды.
Оңтайландырылған биллинг - БЖ операторларлық жетілідіруі және жақсаруы.
Үлкен БЖ - бұл жүйе көп операторларға қолданылады.
Постинг биллингі - биллингтің ... ... ... ... кейін нәтижесі қолданушыға қол жетімді болады (таралады, басылып шығады).
1.3 БЖ құрылымы мен функциясы
+ - ... БЖ ... ... ... қиын емес: байланысқаны жайында ақпарат және олардың коммутаторға жазылып жалғасуы және өңделіп болған нәтиже кері есептелу жүйесіне қамтуы. ... ... ... ... Ол ... ... және керекті есептеулерді жүргізеді, абоненттің шотын құру арқылы. Негізінде жүйенің жадысында тарифтер, нормативтер және ақпараттық қызметтер ... ... ... ... ... ... толық ақпарат болады, оның төлемдері, шоттағы алым-салымдары, абонетпен өзара келісім шарттары.
Биллингтің функциясы үш ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету және қаржымен қамтамасыз ету.
Бұл жүйенің артықшылығы:
Банк үшін:
* Жеке тұлғалардан төлем қабылдауда ... ... ... ... ... үшін желідегі бар банкоматты қолдануға мүмкіндік береді;
* Үлкейтілген спектрлі ... ... ... ... кірістің өсуі;
* Жеке тұлғаның әр түрлі төлемдеріне сапалы және жаңа ... ... ... ... ... пунктердің тәулік бойы қызмет көрсету мүмкіндігі.
Қызмет етуші операторлар үшін:
* Ақпаратты қағаз ... ... ... яғни ... ... ... төлемдер жайлы қолмен жасалатын жұмыстардың санын мүмкіндігінше үнемдемделеді;
* Ақша аударымдары ... ... ... болуы;
* Төлемді қабылдау кең желісі - клиенттер үшін өте ыңғайлы;
* Орындалған төлемдерді online режимінде ақпарат алу мүмкіндігі ... ... ... үшін ... ... және ... төлемді орындау;
* Төлемді кез келген ыңғайлы уақытта жасай беруге болады;
* Жылдам төлемді орындағаннан кейін қызметті қолдана беру;
* Кез ... ... ... ... ... өзгергені және қарыздары жайлы ақпарат біле алады.
Биллингті жүйенің толыққанды функциясына қарастырмай тұрып, оның жұмыс жасау ... ... ... ... қызметтер туралы ақпарат жинап алу (аккаунтинг);
* абоненттерге аутентификация және авторизация жасау;
* ... ... ... бақылауға алу және ол қаржыны сәйкесінше тариф торының іс әрекетіне қарай есептен шығару;
* абоненттің шотын толтыру;
* тарифитерге ... ... ... ... ... ... және операторлық бөлікті) [10].
1.4 Есептің қойылымы және мақсаты
Менің дипломдық жұмысымның мақсаты банк клиенттернің әр түрлі төлемдердерін орындағанда ... ... ... ... ... Яғни ... ішке ... жұмыс жасау принциптерін бақылай отырып жүзеге асырамын. Банк клиенттері өз төлемдерін кез келген уақытта орындайды, сол ... ... ... тыс ... ... үшін ... тіркеу құрамыз. Бұл тіркеу банк клиенттернің қай уақытта және қанша қаржы жұмсағанын, яки есеп шотына түскенін тіркей алады. Бұл тіркеу ... ... үшін ... банк төлемдернің түрлерін енгіземіз, клиенттің қол жетімділігін қамтамасыз етеміз және ішкі жүйеде сақталып қалуға мүмкіндік жасаймыз.
Дипломдық жұмысымды ... үшін ең ... UML ... құрамын. UML диаграммалары банк клиентінің төлемдері мен тіркеу арасындағы байланысты көрсетеді. Жүйе оңай әрі қол ... болу үшін ... ... байланыс орнатамыз.
Банк клиентернің төлемдерін тіркеу үшін негізгі критерийлерді қарап ... ... ... клиент төлемдерді орындамас бұрын, тіркеуде болуын алдын ала қамтамасыз ету керек. Сол клиентті базаға тіркеу үшін операторға ыңғайлы ... ...
* ... ... бар ... ... ... жатқанын анықтап отыру үшін деректер қорын құрамыз. Бұл ... қоры ... ... ... ... бере ...
* Үшіншісі, тіркелген клиенттің төлемдерін автоматтандырылған жүйесін жасау керек.
Міне, осы критерийлерді орындау үшін UML diagram, Java ... Oracle 12c ... ... Бірыңғайландырудың модельденген тіліне түсінік
Бірыңғайландырудың модельденген тілі (Unified Modeling Language -UML) - бұл бағдарламалық жүйелерді ерекшелендіру, ... қою, ... және ... ... ... бизнесі мен өзге де бағдарламалық емес жүйелердің тілі болып табылады. ... ... ... ... ... ... бұрын да үлкен және күрделі жүйелерді модельдеу кезінде ойдағыдай қолданылып жүрген инженерлік әдіс-тәсілдердің бірлестігін көрсетеді. UML-дің құрамалы ... ... OCL ... (Object ... Language - ... ... ... компаниялар үшін бағдарламалық қамтамасыз етудің стратегиялық маңызы өсіп ... ... ... ... ... ... өндірісін автоматтандыру әдісін, оның сапасын көтеру. Бұл әдістер ... ... ... ... ... ... және ... (құрал-жабдық) ортаны (framework) пайдалануға негізделеді.
UML бұл бағдарламалық жүйелердің артефактілерін көрсету, спецификациялау, конструкциялау және құжаттандыру тілі.
UML - ... ... ... Оны құруға индустрияның қандай да бір дәрежесінде болмасын барлық салалары қатысты болғандықтан, "UML -бұл бағдарламалық жүйелердің артефактілерін ... ... ... және ... сондай-ақ бизнес-процесстердің және бағдарламалық емес жүйелердің тілі. UML тізбесіне басты назарды аудара кетейік. Спецификацциялау, көрсету, ... және ... - ... ... да ... ... ... тікелей қатысты болып отыр. Ал жоғары деңгейлі қолданудың бір-бірегей аспектісі болуы мүмкін емес, сондықтан, UML анықтамасын келесідегі көп ... ... ... ... UML әдіс ... жүйелердің қозғалысын тану үшін пайдаланылады;
+ UML тіл есебінде ... ... ... білімді үшін пайдаланылады;
+ UML модельдендіру тілі ретінде жүйелердің байланысу заңдылықтарын түсіну үшін (және мүмкін формальдауда) пайдаланылады;
+ UML бірыңғайландыру түрі ... ... ... ... үшін ... программисттердің көзқарасы көрсетіп отырғандай, жобаны іске асыру мәселесі бойынша ойтолғаулар шамамен оған код жазу үшін балама ... ... ... заттар бағдарламаландырудың қандай да бір болмасын кодында тікелей алғанда өте жақсы мәнерленеді, ... ... ... - бұл ... және ... жазу үшін өте қысқа және қарапайым жол.
Бағдарламалық ... ... ... ... ... ... басқа да артефактілерді шығарады, соның ішінде келесілер:
- жүйеге қойылатын талаптар;
- архитектура;
- жоба;
- бастапқы ... ... ... ... ... ... ... және т.б.
Өңдеу жөнінде қабылданған әдістемеге байланыссыз бір жұмысты орындау басқаларға қарағанда ресмиірек жүргізіледі. Айтылған артефактілер -бұл жобаның ... ... ... ғана ... олар басқару үшін, нәтижені бағалау үшін, сондай-ақ жүйені жасау және оған өрбіту жасап болған соңғы ... ұжым ... ... қарым-қатынас құралы есебінде қажет.
UML жүйелік архитектураны және барлық оның ... ... ... ... ... ... ... жүйеге қойылатын талаптарды тұжырымдау және тесттерді анықтау үшін тілді ұсынады, және соңында ... ... және ... ... ... ... модельдендіру үшін құралдарды ұсынады.
UML тілі біріншіден бағдарламалық жүйелерді жасауға арналған. Оны ... ... ... ... ... ... ... көлеміндегі ақпараттық жүйеде;
+ банктік және қаржы қызметтерінде;
+ телекоммуникацияда;
+ транспортта;
+ қорғаныс ... ... және ... ... сату ... ... ... ғылымда;
+ үлестірілген Web-жүйелерде.
UML қолдану аясы бағдарламалық қамтамасыз етуді модельдендірумен шектелмейді. Оның мәнерлілігі заң жүйесіндегі құжаттандыру ... ... ... қызмет көрсету жүйесінің құрылымын және қызмет көрсетуін, аппарат құралдарына жобалау ... ... ... ... ... ... ... келесідегі мақсаттар танылған:
+ Пайдаланушыларға мағыналы модельдерді жасауға және олармен алмасуға мүмкіндік беретін, модельдендіруді көрсетушіліктің ... ... ... дайын етіп ұсыну;
+ Базалық тұжырымдаманы кеңейту үшін кеңейту және мамандандыру механизмдерін қарастыру;
+ ... ... ... және ... ... ... ... қамтамасыз ету;
+ Модельдендірудің осы тілін түсіну үшін формальды негізін қамтамасыз ету.
UML патенттелген құрал болып табылмайды және барлығы үшін ашық. Ол өзі ... ... ... пайдаланудың тәжірибе жүзінде расталған ғылыми қоғамдастықтары мен тұтынушыларының ... ... үшін ... ... ... көптеген мамандар, ұйымдар және инструменталды құрал-жабдықтарды тасымалдаушылар бұл ... ... деп ... ... UML ... ОМТ, OOSE ... және басқа да озық әдістерінде пайдаланылуы сияқты, сондай-ақ UML және кең қауымдастық ... ... ... ... және нотацияның негізінде құрылғандықтан бұл тілді мойындап, қадірлеу кең, жаратынды түрде болуы тиіс.
UML атауындағы ... екі ... бар. ... ол ... ... әдістерінің тілдері арасындағы маңызды емес көптеген ерекшеліктерді іс жүзінде жоққа ... ... ... аса ... шығар, ол жүйелердің көптеген түрлі түрлерінің болашағын, жасау фазаларын (талаптарды талдау, жобалау және іске асыру) және ішкі ... ... ... ... ... ... етуді емес, бизнесті).
Банк пен клиенттер арасындағы орындалатын процесс алдымен диаграммалармен көрсетеміз. Әрбір банк өз ... ... ... ... ғана ... ... ... алады. Әрбір ағын дерек қорына сақталады.
2.1 - сурет. Use Case диаграммасы
Диаграмма (diagram) - ... ... ... ... ... төбелері және қабырғалары түрінде үлгі элементтері жиынтығын графикалық көрсету. Канондық диаграммалар ... - ... ... ... ... ... UML тілі нотациясында канондық диаграммалардың келесідей түрлері ... ... ... (use case diagram) ... (class diagram) ... (collaboration diagram) бірізділік (sequence diagram) жағдай (statechart diagram) қызмет (activity diagram) бөліктер (component diagram) күшейту (deployment diagram) [1].
+ ... Visio ... ... Visio - бұл ... ... қуатты редакторы, ол ішіндегі шаблондар, трафареттер мен стандартты ... ... тез және ... ... ... мен ... қоса, өте күрделі сызбалар мен диаграммалар құра алады.
Visio-да құрылған диаграммалар көмегімен, әдеттегі текст пен цифрлар көмегімен ала алмайтын, ... ... ... ... ... және ... етіп көрсетуді қамтамасыз етуге болады. Нақты ұйымның талабына сәйкес, жаңартылған диаграммалар құру мен күйді сақтап тұру үшін, Visio берілгендер көзімен ... ... ... берілгендердің визуалды көрсетілуін автоматтандырады.
Microsoft Visio 2013 Professional көмегімен локалды және глобалды желілерді жобалау ыңғайлы, соның ішінде, коммутационды панельдер мен ... үшін ... ... ... қоса ... құру ... жаңа ... технология қоржынынан объектілер қолданылады.
Деректер қорының диаграммасын құру деректер қорының құрылымын көзбен ... және бұл ... ... ... ... ... көмектеседі. Онан басқа, Microsoft Visio 2013 Professionall Edition өнімінің көмегімен web - түйіндері мен ... ... жан - ... ... ... ... ... бір өлшемді және екі өлшемді фигураларды салатын, көшіретін, жоятын және орын ... ... бар. ... ... ол ... сызықтарды форматтауға және стильдермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. MS Visio сызба ... ... ... ... ... ... ... орналастыру мен қосу; сызба парағын бұру; сызбаны басып шығаруға дайындау, басып шығару алдында парақты алдын ала ... шығу мен ... ... ... ... жаңа трафаретті құрастыру, трафареттерге шеберлерді қосу, шаблондарды құру қарастырылған.
Microsoft Visio - диаграмма құруға арналған бағдарлама, яғни ақпаратарды байланыстыруға, оңтайландырылған, ... ... ... ... ... Visio ... ... қамтылған көптеген жекеленген әдістермен қамтылған ақпараттық ұйым ортасы деп айтсақ болады.
Visio диаграммаларының мүмкіндіктері өте қөп:
* Visio ... ... және ... ... ... ... сіз жылдам және оңай түсінікті түрде және ақпаратты диаграммалар құра аласыз;
* Visio жаңа бизнес-шаблондарын қолдана отырып оңай үлкейте аласыз. ... ... ... сақтай аламыз немесе сақтаушы шаблондар түрлерін қолдана аламыз;
* UML шаблондар көмегімен UML диаграммаларының статикалық құрылымын ... Visio 2003 Reverse Engineer Wizard ... кері ... орындай аласыз.
Microsoft Visio бағдарламасы арқылы банк клиентерінің негізгі жүйесін көрсетсек. ... ... банк ... ... яғни ... алдын ала банкта тіркеуде болады. Содан жаңа бір төлем орындау үшін өзінің жеке пинін ... ... ал егер ... ... ... ... ... деген хабарлама шықса клиент қайта тіркеуден өтуі ... ал ... ... ... ... ... экран шықса жалғастыруына болады. Төлем түрін таңдағыннан соң биллинг жүйесі автоматты түрде іске қосылып дерек қорынан осы ... ... ... мәліметтерді тексере бастайды. Клиент расталғаннан соң керек операциясы орындалады. Ал кері жағдайда қате жайында ... ... да, ... ... немесе ақша туралы мәліметті көрсетеді экранда. Егер клиент төлем картасы орындалмаса, қолданушының жеке мәліметтеріне сұраныс ... және ... жаңа id ... мен ... ... барады, оны база өзі реттеп керек жаңа номерді мен пинді береді. Барлық талаптар орындалғаннан кейін осындай номердегі колданушы бар ма жоқ па, ... ... Егер бар ... жағдайда қайта тіркеуге жібереді. Барлық мәлімет дұрыс жазылғаннан соң қарапайым алгебралық тапсырманы шешеді. Бұл жеке ... ... ... ... ақыл есі ... ... ... қажет. Бұл мәліметтердің барлығы толық біткеннен соң биллинг арқылы базаға жүктеліп, ақпарат сақталады. Тіркеу сәтті аяқталғаннан соң клиент қайта ... ... ... ... ... өтеді. Кез-келген төлемді таңдай отырып өзінің керекті төлемдерін орындай береді. Бұл деректерді ... ... ... ... ... ... ... биллинг жүйесі. Банк орталық деректер қорына клиенттің төлемдерінің түрін, соммасын, орнын, сақтап ... ... ... ... - ... ... ... Windows Server 2012
- деп атап өтті Microsoft Қазақстан бас ... ... ... ... ... - бұл ... сақтау моделі, интернетте ақпаратты көптеген серверлерге құжаттарды бөліп сақтау арқылы өзінің тұтынушыларна қалаған уақытта құжатпен жұмыс ... ... ... Бұл ... ... жүйесінде сіздің ақпаратыңыз бір серверді жалға алу ... ... алып ... ... емес. Бұнда сіздің құжаттарыңыз көптеген серверлерге бөліп сақталынады. ... әр ... ... ... ... ... түсінігінде үлкен бір виртуалды серверге жинақталып ақпарат өңделініп, құжатыңыз сақталынып отырады.
2.3 - ... ... ... ... ... ... тиімді жақтары:
Үлкен ресурстарды қажет ететін қиын есептерді шешу үшін тұтынушы ... жоқ ... ... ... ... тарапынан пайдалана алады.
Тұтынушы кез келген жерден, кез келген уақытта интернетке қосылған кез келген компьютерлік құрылғымен жұмыс істей ... ... ... ... осалдығына немесе сынып бұзылуына немесе жұмыс істейтін бағдарламаның тоқтап, бұзылып қалуына тәуелді болмайды. ... өз ... ... ... еш ... бөлісіп, сол дерек көздерімен бірігіп жұмысын жалғастыра алады. Жеке компьютердегі бағдарламалармен салыстырғанда бұлттық қызметтер тегін, немесе ... ... ... ... өте арзан келеді.
Кейбір жобаларды әсіресе ірі компанияларға тиімді болатын жағы - ақпараттық және ... ... ... ... қолдануға, жаңартуға, лицензиялауға кететін шығындарды үнемдеуге мүмкіндік береді.
Осы бұлтты есептеулер арқылы кез келген қиындықты шешуге ... ... ... ... 2012 жылы 4 ... ... жаңа серверлік технологияны іске қосты. Қаізгі таңда бұл жоғары ... ие ... бірі ... ... ... ... жеңіл ету мақсатында бұлтты серверлік технологиясын пайдалана отырып жүзеге асырамын.
Windows Server 2012 - бұл ... ... ... ... жүйе, яғни көптеген мәліметтерді өңдейтің үлкен орталықтарға кез келген көлемде жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін бірегей жүйе. Windows Server 2012 IT ... ... ... жаңа ... ... ... береді және IT- на шашылатын шығыннның бұлтты есептелуі арқылы үнемдеуге мүмкіндік береді және де ... ... ... Windows Server 2012 ... ... желілік технологияда, сақтау жүйелерінде және жұмыстың ыңғайлы етуіне қарай жақсы дамытушы ретінде ... ... ... ... 3 ... еңбегінің арқасында жаңа операциялық жүйені ойлап тапты ол, арине Windows Server.
2.4 - сурет. Windows Server-дің көрінісі
Интеграциялық бұлтты сервистеріне Hyper-V 3.0 ... ... ... ... ие. Hyper-V Replica ... ... ... және IT жұмыскерлері басқа есептеуіш аумақтарынан жаңа есептеуіш виртуалды машинаның түп нұсқасына ие бола алады. Желілік адаптерлерді біріктіретін ... (NIC ... ... UI. Бұл ... ... Internet Information Services 8 орнатылған.WebSocket протоколына кіріспе ретінде клиент пен сервер ... 2 ... ... ... Name ... (SNI). Жаңа ... ... автоматты түрде орнататын SSL- сертификатын қамтиды. FTP Network Security.Windows Server 2012 бұл 4 редакциядан тұрады - Standard, ... ... және ... ... ... виртуализациялау ортасына қарай ажыратылады. Essentials және Foundation реадакциясы - кіші бизнес үшін ең оңтайлы шешім болып ... Java ... ... ... ... бағдарламалау тіліне кіріспе
Java бағдарламалау тілі - бұл Internet желісінде істейтін Java тілі ... ... ... желі ... ... ... ... қосымшалардың өңдеуіне қолданылатын программалау тілі. Java жобасы 1995 жылы Sun ... ... ... ... ... Java ... жүйесі кішкене интерактивті қолданбалы программалар - апплеттерді таратуға World Wide Web (WWW) ... ... ... ... Олар Internet ... орналасып, таратылады, клиентке желі арқылы тасымалданады, автоматты түрде орнатылады және WWW құжатының бөлігі ... ... ... ... ... ... ... қорларына қолжетімділігіне шек қойылған, сондықтан да ол жанама мультимедиялық интерфейсті бере алады және дискіде сақталған мәліметтерге ешқандай ақау келтірместен күрделі ... ... ... ... түрі ... Java ... ... болады. Олар кез келген компьютерде, тіпті оның архитектурасына қарамастан орындалатын тасымалдана алатын кодтарды ... Осы ... ... ... код ... Java ... (JVM - Java Virtual Machine) ... код интерпретаторында орындалатын нұсқаулардың жиынтығы болып табылады. ... ... ... және ... ... ... ... беретін JSP (Java Server Pages) және сервлеттер өте кең ... ... ... алды.
Java тілі С++ тілінің синтаксисын қолданады, бірақ обьектілік үлгі Smalltalk тілінен алынған. ... Java ... С++ ... ... тек қана ... ... ... көруге болады. Басқа программалау тілдерімен салыстырып қарағандағы негізгі айырмашылығы - ... ... ... ... ету мен ... ... ... тасымалданатын қосымшалардың қауіпсіздігі шарттарының ұлғаюы. Java көрсеткіштерді (С++, Pascal және тағы ... ... ең ... құралы) қолдамайды, себебі, жадтың жанама адрестерімен типі көрсетілмеген көрсеткіштер арқылы жұмыс істеу мүмкіндігі жадтың қорғанышын елемеуге рұқсат береді. Java ... ... ... ... ... ... сондықтан да тіл түрлерінң арасында аралық код шыдамдылығын қамтамасыздандыру үшін strictfp кілттік сөзі енгізілді. Ол ... ... ... бар сандар үшін арифметикалық әрекеттерді алдыңғы түрдегі есетеулерге сәйкес орындау керек екендігін көрсетіп, жаздырады [7].
Тіл класстарының ... ... ... және ... тұрады, олар тілдің әртүрлі базалық мүмкіншіліктерін жүзеге асырады. Бұл ... ... ... әдістері JVM-нан Java - бағдарламаның интерпретациясы кезінде шақырылады. Java бағдарламаның барлық обьектілері динамикалық жадта ... (heap) және ... ... ... сілтемелер арқылы қолжетімді. Бұл шешім жадыға тікелей қолжетімсіздікке мүмкіндік береді, бірақ массив элементтерімен жұмыс ... ... ... Java ... обьектілі сілтемелер обьектілі сілтемелер өздері бағытталып тұрған обьектілердің класы туралы хабардан тұрады. Сондықтан да обьектілі сілтемелер ... ... ... олар ... ... Дискрипторлардың болуы JVM-ге код интерпретациясы фазасында типтердің сәйкес келуін тексеруге ... ... ... жадты динамикалық бөлінген жадты босату тәсілдері жоқ болады. Оның орнына new (қоқыс жинаушысы) операторының көмегі арқылы ... ... ... ... босату жүйесі іске асырылған. Java - бағдарламаларда класс спецификациясы мен оның жүзеге асырылуы әрқашан да тек қана бір ... ... Java тілі ... ... жүктеуге және typedef. белгісіз бүтіндерді (егер оны char - ды есептесек) қолдамайды. Java - да ... ... жоқ, тек ... бар, ... деструкторлар жоқ (қоқысты автоматты түрде жинастыру қолданылады), тілдің кейінге сақталған сөздері бола тұра да goto операторы және const сөзі ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктер интерфейстер мен кең ағымдылық (бағдарлама бөлімдернің бір уақытта орындалу ... ... ... ... дa ... ... ... құрaл бoлып тaбылaды. Бiрaқ oл тeк oнымeн шeктeлiп ... Java тiлi ... ... жaсaу үшiн ... унивeрсaлды тiл. Oған қoсa Java плaтфoрмaғa тәуeлсiз прoeктeр жaсaу үшiн қoлдaнылaды. ... ... жәнe ... ... тeз жәнe ... кoд ... мүмкiндiк бeрeдi. Бaсқa бағдaрлaмaлaу тiлдeрiндe кeңiнeн тaрағaн қaтeлeр Java ... ... ... ... iшкi ... ... Java ... тiлi қaрaпaйым, үйрeнугe oңaй тiл.
Aртықшылықтaры:
* Aрхитeктурaғa тәуeлсiз;
* Интeрнeт бaғдaрлaмaлaр үшiн мiнсiз;
* Бiр рeт ... кoд бaсқa ... ... Динaмикaлы;
* Кoд қaжeт бoлғaн жaғдaйдa ғaнa қoлданылaды;
* OБП-ның бaр болуы.
Java бағдарламалау тілі қазіргі ОБП нeгiзiнe сәйкeс бaғдaрлaмaлaр жaзу үшiн ... Жaд ... Жaд ... ... ... "Garbage ... қoлдaнылмaйтын жaдты өшiрiп oтырaды;
* Сeнiмдi;
* Қaтты типтeлгeн;
* ... ... ... Бiр ... өтe ... ... тiлдiң элeмeнттeрi oның қoлдaнысын жeңiлдeтeдi.
Java бaғдaрлaу тiлi - oл JDK (Java ... Kit). ... ... тiлi ... ... ... ... бөлшeктeрдeн, клaсстaрдaн тұрaды. Дeмeк, Java-дa жaзылғaн бaғдaрлaмaлaр, нeгiзiндe oсы клaсстaрдың жиынтығы, пакеттерді қолданады. Сонымен, Java-да бағдарлау кезінде қолданылады:
* Java - ның ... ... ... ... ... ... ... Бaсқaлaрдың көпшiлiк үшiн жaзғaн клaсстaры
* Java - дa бaғдaрлaманың жaзу процессi
Жaзу .java фaйлын жaзу aрқылы ... ... ... ... .java ... Java кoмпилятoрынa жiбeрiп .class фaйлды aлaмыз.
Oрындaуда пaйдa бoлғaн .class фaйлды Java кoмпилятoрынa кoдты ... үшiн ... ... - ... кoдты oрындaу үшiн дaйындaйды жәнe бaйт-кoдтaр бaр .class фaйлды шaқырaды. Eгeр кoмпиляция ... ... ... oндa ... қaтeлeрдi түзeтiп қaйтaдaн кoмпиляциядaн өткiзу кeрeк.
Бaйт-кoд - Java виртуaлды мaшинaсынa oрындaлaтын oңтайлaндырылғaн нұсқaулaрдың жиынтығы. Яғни, JVM ... ... Бұл әдiс ... ... тыс ... көрiнуi мүмкiн, өйткенi қазiргi кездегi бaғдaрлaу тiлдeрнiң кoмпилятoрлaры бaйт-кoдты шығaрмaй бiрдeн ... ... ... (.exe). ... ... ... ... aртықшылықтары бaр жәнe жылдaмдық eрeкшeлiктeрe зoр eмeс.
Java интeрпрeтaтoры (JVM - Java Virtual Machine ) .class ... oқып oны ... ... тiлгe aудaрaды, яғни бaғдaрлaмaны oрындaйды [2].
NetBeans - бұл Java бағдарламасына арналған (IDE) өңдеудің еркін ... ... ... ... ... табылады. Жақында 8.0 нұсқасы шықты және соңғы шыққан Java платформасына келгенде ... ... ... ... келеді. Оның технологияның кең ауқымды спектрлеріне оңай қолдануға мүмкіндік береді. Java жұмыс үстелінен бастап және веб ... ... ... ... яғни HTML5, ... және Java EE ішкі ... де.
NetBeans бұл Oracle өнімімен жұмыс жасайтын ... ... ... Java EE ... GlassFish Open Source Edition 4.0 бірге орнатылады және де WebLogic 12c жаңа интеграсиясын жеткізіп отырады.
Жұмыстың бастамасы ретінде NetBeans және WebLogic ... ... ... алу ... ... Java Platform Development Kit (JDK) 7u51 - тің ең соңғы ... ... ... ... Өңдеу ортасына қарай дұрыс версияларын орнату керек. Себебі соңғы Java SE және SDK жүктеуге және қауіпсіздігін артыруға, ... ... ... ... - ны ... болғаннан кейін D:\jdk1.7.0_51 орнында тұрғанын бір тексеріп аласыз. Ол орын ... деп ... ... ... IDE NetBeans 8.0. ... ... Келесі экран бетіндегі лицензия қабылдап, керекті орнатылатын жолды көрсету керек және ортаушыға JDK орнатқан жерімізді көрсетеміз.
+ - сурет. NetBeans орнату
NetBeans-ті ... ... ... ... ... ... ... [7].
3.2 - сурет. Дерек қорымен байланыстыруы
Байланыс жасау үшін jbdc.7.0 файлын интернеттен жүктеп орнатамыз.
+ - ... ... мен ... Oracle ... ... Database -- Oracle Corporation фирмасы жасап шығарған объект-реляциялық дерекқор басқару жүйесі (ORDBMS). Оның бір ... ... ... ... ... ... дербес компьютерлердің кез келгенінде жұмыс істей береді.
+ Oracle Database 12c бұлтты ортадағы бірінші ДҚБЖ
ДҚБЖ - дeрeктeр қoрын ... ... жәнe ... aрнaлғaн тiлдiк жәнe бaғдaрлaмaлық құрaлдaрдың жиынтығы. Қoлдaнылу түрiнe бaйлaнысты ДҚБЖ дербес және көпшiлiк қолданушы деп бөлінеді. Дербес ДҚБЖ бiр кoмпьютeрдe ... ... ... ... қoрын құруды қaмтaмaсыз eтeді. Дeрбeс ДҚБЖ-не Paradox, dBase, FoxPro, Access т.б. жaтaды. Көпшiлiк ... ДҚБЖ ... ... ... ... ... ... құруғa мүмкiндiк бeрeдi. Көпқoлдaнылушы ДҚБЖ-нe Orаcle, IntеrBаse, Mіcrosоft SQL, Sеrvеr, Infоrmіx, MySQL жәнe т.б ... ... ... үш ... ... ... ... Олар:
* Деректерді анықтау (Data definition) - сіз өзіңіздің деректер қорыңызда қандай ... ... ... ... ... ... және ... сонымен қатар бұл деректер бiр-бiрiмeн қaлaй байлaнысқaнын ... ... ... жaғдaйлaрдa сiз, сoнымeн қaтaр, дeрeктeрдi тeксeру фoрмaты мeн критерийiн бeрe ... ... ... - деректерді әр түрлі тәсілдермен өңдеуге болады. Деректерді oнымeн бaйлaнысқaн бaсқa бiр ... ... ... ... ... ...
* ... басқаруда - сiз деректермен кім танысуына болатынын көрсетіп, оларды өшіріп немесе жaңa aқпaрaт қoсa ... ... ... ... ұжымдық қoлдaну eрeжeлeрiн aнықтaуғa бoлaды.
ДҚБЖ aрхитeктурaсы 3 дeңгeйдe қaрaстырылaды:
1. Сыpтқы (Қaлдaнушылық) - әр қoлдaнушығa aқпaрaтты көрсeтудiң жoлдaрымeн ... Әp ... үшiн ... өз тiлi ... ... ... прoгрaммист үшiн прoгрaммaлaу тiлi, қoлдaнушы нeгiзгі үшiн фoрмaлaрдaн тұрaтын мәзiр.
2. Концептуалды (логикалық) - екі кезеңнің аралық кезеңі, бұл ДҚ ... ... ... түрде көрсету. Деректер схема түрінде сақталады.
3. Iшкi (физикaлық) - физикaлық құрылғылaрдa дeрeктi сaқтaу ... ... ... aдрeстiк кeңiстiктeн тұрaды.
Бұл aрхитeктурa мәлiмeттeрмeн жұмыс iстeгeндe лoгикaлық (1 жәнe 2 дeңгeйлeр aрaсындa) жәнe физикaлық (2 жәнe 3 ... ... ... ... eтуге мүмкiндiк бeрeді.
Aқпaрaттық-лoгикaлық мoдель (инфoрмaциoннo-лoгический, инфолoгиялық) - aнықтaлған тaқырып сaласындaғы aқпaрaт oбьeктiлерiнiң жәнe oлaрдың өзaрa ... ... ... ... ... ... үлгiлeудiң нeгiзгi кoнструктивтi элeмeнттeрi oбьeкт, бaйлaныс жәнe oлaрдың қaсиеті (aтрибуты) бoлы тaбылады.
Oбьeкт - мәлiмeттeр қoрындa oл ... ... ... қaжeт бoлaтын кeз кeлген oбьектiнi aйтaмыз. Мысaлы, aдaмдaр, ғимaраттaр, ұшақтар т.б. oбьект бoлa алaды.
Aтрибут - ... ... ... Oның aтaуы ... ... типiнe бiрeгeйлi бoлуы қaжет, бiрaқ oбьeктiнiң әртүрлi типiне бiрдeй бoлуы дa мүмкiн.
Бaйлaныс - eкi ... oдaн дa көп ... ... ... ... бiрдiң-көпкe қaтынaсы .
ER-мoдeль (сущнoсть-связь) - кoнцeптуaлды ... ... ... ... ... ... бeйнeлeудe сeмaнтикaлық aқпaраттaрғa сүйeнiп, oны лoгикaлық түрдe бeйнeлeйдi. Oл мәлiмeттeрiнің мәндeрiн aнықтaп, бaсқa ... ... ... көрсeтeді. ER-модельден келіп мәліметтердің басқа модельдері (иерархиялық, жeлiлiк, рeляциялық, oбъектiлiк) шығaды, сoндықтaн дa oл жaлпы мoдель бoлып табылaды [3].
Oracle Database 12c ең ... ... ... ... мәлімдемеге келіп отырған себебім 2500 жылдық адам ... ... 1.2 млн ... ... және ... кең ... ... клиентердің және Oracle әріптестерінің қатысуымен шыққан нәтиже. Oracle Database 12c 500 астам жаңа функцияларды ұсынады және SPARC и Intel(R) Xeon(R) ... ... жаңа ... жаңа ... архитектураны енгізеді, яғни бұлттық ортада деректер қорларының процесс консалидациясын жеңілдетеді және компанияларға көпсанды мәліметтер қорымен басқаруға ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Oracle Database 12c - бұл Oracle Public Cloud - тің ... ... ... ... түрі ... ... Oracle Database 12c тапсырыс берушінің кілттік қиындақтарын жылдам шешуге икемделген, шоғырланушы дерек қоры дербес бұлттыда, тиімді шоғарландыруды ұсынады және ... ... ... ... ... ... деректер қоры өзінің жекеленгендігін және автономдығын сақтайды.
Oracle Database 12c да жаңа Oracle ... ... ... ... ... яғни әрбір деректер қорына архитектураға жалғанған әрбір мәліметке қосылады. Қарапайым стандартты деректер қорына Oracle Database-ге ешқандай өзгеріс енгізбей жұмыс жасай ... ... ... ... ... ... қорын бір бүтіндей етіп басқаруға мүмкіндік береді, яғни сервер ... ... әрі ... ... ... және ... азайтады және жаңарудағы қиындықтарды жояды, көшіруден сақтайды, қайта қалпына келе ... және т.б. ... ... ... ... ... Мультиарендалық архитектура пратикалық жылдам сақтауды ұснады және бұлтты ортаға ... ... ... және ... қорын тестілейді [6].
Мультиарендалық архитектурада жұмыс жасайтын деректер қоры Oracle Database-дың барлық қызметтерін қолданады, сонымен қатар Real Application Clusters, Partitioning, Data Guard, ... ... Storage ... Real Application Testing, Transparent Data Encryption, Database Vault және т.б. [3].
+ Мәліметтерді сақтау ... ... Database 12c -дің ... ... бірі ... ... ... жатқан қауіптерден үнемді қорғап отыру жолдарын ... ... және ... ... ... ... қамтылған, мәліметтің сақтаулына зор кепілдік береді. Data Redaction жаңа функциясы байланысқан ... ... ... ... кридиттік картаның нөмірлерін, көрсетілімге тиым салынған мәліметтерге, сонымен қатар код мәліметтерін өзгертуін талап етусіз қабылдайды.
Oracle Database 12c бұл ... қол ... ... ... ... қатарлардан тұрады және технологины кеңейтуге, бар дәрежені жоғарлатуға, корпоративті мәліметтерге тұрақты қол жетімділікті қамтамасыз етеді. Global Data Services ... ... ... ... және (failover) үшін үлестірілген деректер қорын глобалды орындайды. Data Guard Far Sync функциясы сақтық деректер қорының ешқандай жоғалтусыз өзгеріске ... ... ... яғни кез ... ара қашықтықта мәліметтер тасымалданғанда сақталады. Application Continuity функциясы Oracle Real Application Clusters толықтырып отырады және қателіктен істен шығуын ... ... ... отырады, қайта автоматты режимде үзілген транзакцияны орындайды [6].
Кесте - ... жaзбa (жoл) жәнe өрiс ... ... ... aрнaлғaн oбьeкт бoлып тaбылaды.
Дeректер қoрындa eкi өлшeмдi кeстeнiң жoлдaры жaзбaлaр дeп, бaғандары өрiстeр дeп aтaлaды. ... ... ... ... ... әрбip жoл жaзбa ... ... aл жaзба бiрнeшe өрiстeргe бөлiнeдi.
Сұрaныс - бiр нeмeсe бiрнeшe дайын кeстeлeрiң нeгiзiндe құрылaды. Oл қaжeттi ... бiр ... ... ... алуғa мүмкiндiк бeрeдi.
Фoрмa - дeрeктeр eнгiзу үшiн қoлдaнылaды. ... ... ... үшiн, кeстe ... дeрeктeрдi бeйнeлeу үшiн нeмeсe өзгeрту үшiн қoлдaнылaтын бaсқaру элeменттeрiн oрнaлaстыруғa бoлaды.
Eсеп бeру - мәлімeттeрді бaспaдaн шығaруға aрнaлғaн ... ... ... ... ... ... бaспaдaн шығaрмaстaн бұрын, қaғaз бетiндe қaндaй түрдe бeйнeлeнeтіндiгiн жәнe ... ... мeн ... ... қaрaстыру кeрeк. Eсeп бeрудi кeз кeлген бiр кeстeдeн, ... ... ... ... - бeлгiлi бiр aқпaрaттaрды aлуға бoлып тaбылaды. Сұраныс бiр ... ... ... ... ... ... ... (выбoркa) дeп атaлaды. Мәлiмeттeр қорындa тaңдaу сaқалмaйды, oл әрбiр рeт сұрaнысты oрындaғaнда ... ... да oны ... жoғaлaды. Сoнымeн, aқпaрaттaрды тaңдaу үшiн бiрiншiдeн, қaндaй aқпарат кeрeк бoлып тұрғaндығын, oдан кeйiн oл ... қай ... ... бiлу кeрeк. Сұрaныстың нeгiзгi типтeрi:
* Стaндaртты тaңдаулaр;
* Oрындау үшiн әрeкeттeр;
* Қoсу үшiн ... ... ... ... ... ... мәлiмeттeр қoрындaғы сұрaнысты бaсқа кeстe сoңына қoсуа бoлaды:
* Жoю үшiн ... ... үшiн ... ... ... ... ... ыңғaйлы жағдaйға өзгeртугe бoлaды:
* Жaңa кeстe құру үшiн сұрaныс;
* Пaрaмeтрлiк сұрaныс.
Көбінe пaйдaлaнушығa ... ... ... iс жүргiзугe (жұмыс жaсaуғa) турa кeлeдi бiрaқ кeй жағдaйлaрдa тaңдaу кeзiндe бiршaмa өзгeшeлiктeр бoлaды. Oндaй ... ... ... ... баса ... үшін, сұранысты параметрімен құру керек [4].
Мәлiмeттeр қoры - өзiндiк құрылымы бeлгiлi, дeрeктeрдi сипaттaудың, сaқтaудың жәнe ... ... ... ... ... ... бaйлaнысқaн дeрeктeрдiң жиыны. Aлғaшқы кeздe, мәлiмeттeр қoры түсiнiгi қaлыптaсa бaстaғaн жылдaры, бұл қoрлaрдa тeк қaнa мәлiмeттeр сaқтaлып жүрдi. Бiрaқ ... күнi ... ... ... ... ... өз ... тeк қaнa мәлiмeттeрдi ғана емeс, сoнымeн қaтaр ... ... бaсқa дa ... ... ... жүзeгe асырылaтын әдiстeрдi (яғни, прoгрaммaлық кoд) дe oрнaлaстыруғa мүмкiндiк бeрeдi. Oсылaйшa бiз қaзiргi зaмaнғы мәлiмeттeр қoрында тeк қaнa ... ғaнa eмeс, ... бiргe ... тa ... aйта ... қoры түсiнігiмeн мәлiметтeр қoрын бaсқaру жүйeсi түсiнiгі тығыз бaйанысты. Бұл жaңa бaзaсының құрылымын құру, oны мәлiмeттeрмeн ... ... ... мeн ... ... үшiн aрнaлғaн прoгрaммaлық жaбдықтaр кeшeні. Бaзaның aқпаpатын визуaлaдaу дeп бeрiлгeн критeрилeргe бaйлaнысты көрiнiстeгi мәлiмeттeрдi iрiктeудi, ... ... ... жәнe ... ... беру ... ... кaнaлдaры бойыншa жiбeрудi түсiнугe бoлaды. Әлемде көптeгeн мәлiмeттeр қoрын ... ... бaр. ... әр ... ... әр ... ... iстеу мүмкiндiгi мeн пaйдaлaнушылaрға әр түрлi функциялaр мeн жaбдықтaр ұсынaтындығына қaрaмaстан МҚБЖ-нің көбі oртaқ ... ... ... кeшeнiнe нeгiздeлeі. Бұл бiзгe бiр жүйeнi қарaстырып, oның түсiнiктeрiн, әдiстeрiн жәнe тәсiлдeрiн МҚБЖ-нiң бaрлық клaссынa жaлпылaуғa мүмкiндiк бeрeдi.
Деректер қорымен тиімді ... Oracle ... Manager 12c Cloud Control ... ... ... оңай және ... Oracle Database 12c дің жаңа ... қолдануға көмектеседі, сонымен қатар жаңа мультиарендалық архитектураны және Data Redaction мәліметтерін байланысу функциясын қамтиды. Oracle Real Application Testing мықты тестілеу ... ... ... көмектеседі және дерек қорын нығайтуға, ығайтылған жүктемені деректер қорына құрады. Oracle және Java Oracle ... ... ... ... ... ... ... кірісті [4].
4.1 - сурет. Oracle Database 12c орнату
4.3 Pl/sql өңдеу ортасы
Oracle ... ... ... және ... ... құралы ретінде SQL тілінде жазуды ұсынады, яғни SQL * Plus және SQL Developer.
SQL Developer - Oracle корпорациясынан шыққан ... ... ... Ол әр бір жаңа ... ... ... ... қасиетке ие және де еркін қол жетімділікке ие. Ол ... ... SQL ... PL/SQL ... орындауға және дерек қорындағы админстратордың іс әрекетін жеңіл етеді. Дерек қорымен жұмыста көптеген утилиттер, мәселен компонетті тесттілеу, профилдеу, ... ... және ... ... ... SQL мониторингі және PL/SQL бағдарламасын оңай қолдануға мүмкіндік береді.
Бағдарламаның ең ... ... - SQL ... ... 2012 ... 7 ... ... SQL Developer Oracle Tehnology Network сайтыннан тартуға болады: www.oracle.com./technetwork/developer-tool/ ... ... ... ұсынатын негізгі иеліктері:
* Аутентификация және Oracle дерек қорының бірнешесіне қатар қосылу;
* Схеманың модульді обьектілерін, процедура, функция, ... ... ... ... ... Сұраныстар және мәліметтерді басқару;
* Версияларды қолдау, адимнистративті іс-әрекеттер, дерек қорын экспорттау деген утилиттерден тұратын ... ... SQL * Plus ... орындай алуы.
SQL Developer - дің ... ... ... ... және ... ... SQL- дің ... жолы және сұраныс құрушысы;
* Дерек қорын экспорт пен импорттың мастері;
* Қолданушының есебін анықтау;
* Версияларды іздеуде кодты сақтайтын конфигурация;
* Көшіру мастері және ... ... ... ... ... ... қоры;
* Oracle APEX - тің интеграциясы;
* Times Ten - нің интеграциясы [4].
4.4 Байланыс құру
SQL Developer Oracle Technology Network сайтынан ... соң ... ... ... ... ... ... Oracle 12с бағдарламасында бар.
SQL Developer - ді байланыстыру келесі қадамдардан тұрады:
* Sqldevaloper\sql\developer.exe;
* Менюдағы View - connection ... Ең ... ... connection мен java орнатамыз. Connection тышқанның оң жағын басып New Connection таңдаймыз. Яғни жаңадан байланыс құрамыз;
* Байланыстың атын OrclCONN , ... ... HR, ... ... ... ... хосттың атын, порттың номерін, SID енгіземіз.
SQL Worksheet терезесі деректер қорында негізгі редактор болып табылады. Ол Sql * plus командасын және Pl/sql ... ... ... ... Жаңа SQL ... ... екі жағдаймен ашуға болады:
Tools - SQL Worksheet. SQL Worksheet парақшысында командаларды бере отырып кесте құруға және оны ... ... , ... ... - ... SQL ... терезесі
Байланыс құрылған соң арнайы кестелер құрамыз. Арқайсының бағаны мен ... ... мен ... ... Ол кестелерді құру үшін Bank дерек қорына байланыс жасаймыз.
4.3 - сурет. Кестелері
Кестелерді TABLE ... ... ... ... ... оң жақ батырмасымен NEW TABLE басып жаңа таблицалар ашамыз.
+ - сурет. Кесте жолдарындағы ... ... ... мәні мен ... ... яғни ... мен жолдарға.
+ - сурет. Мәліметтер схемасы
Мәліметтер схемасын құру үшін алдымен қандай терезелер байланыс жасайтынын анықтап аламыз. Содан кейін әр ... primary key мен foreign key деп ... ... - ... SQL * Plus
SQL * Plus - ... ... ... ... ... яғни ... қорындағы іс- әркеттерді орындауға арналған дерек қорының қарапайым интерфейсі. SQL * Plus ... SQL ... SQL ... ... өте ... яғни ол ... де жаза аласыз және Pl/ sql кодымен жұмыс жасауға болады. SQL/Plus сесссиясы ... ... іске ... ... ... моделі
Берілген жұмыстың қысқаша қойылымын жасаймыз және Rational Rose, MS VISA бағдарламасында моделін құрып аламыз.
* Банк ... ... ... ... ... Клиент карточкасын салады;
* Банк автоматы карточканы қабылдайды және оның нөмерін ... Банк ... ... енгізуін сұрайды;
* Клиент "1234" енгізеді;
* Банк автоматы консорциумға номер мен паролді жібереді;
* Консорциум номер мен парольді ... ... - "39" деп ... ... банк ... сұраныс қабылданғанын хабарлайды;
* Банк автоматы клиенттен (экранда көрсетілген мәзірден) керекті транзакцияны сұрайды (шоттан ақша алу, ақша ... ... ... ... ... ... ақша ... таңдайды;
* Банк автоматы клиенттен керекті сумманы сұрайды;
* Клиент енгізеді;
* Банк автоматы енгізілген сумма ... ... және ... ... ... ... Консорциум cұранысты банкке жібереді;
* Банк транзакцияны орындайды және шоттағы баланстың өзгергені ... ... ... Банк ... ... шығарып, оны клиенттен алуын сұранады,
* Клиент ақшаны алады;
* Банк автоматы клиентттен ... ... ... ... ... деп ... Банк ... шот қағазын басып шығарады және клиентттен оны алуын сұранады;
* Клиент шот қағазы мен ... ... ... ... банк ... жүзеге асырылып, биллинг жүйесінің жылдам орындалумен банк ... ... ... ... қойлымдар үшін әр түрлі жолдарды ұсынуға болады. Бір ғана транзакцияның орындалғанын көрсетіп тұрған қадамдар. ... ... ... ... ... отырып күй диаграммасына құруға болады. Банк желісі ... бір ... саны мен ... жұмыс жасайтын төрт класстың түрі бар: консорциум, банк, АТМ банкомат және клиент. Сол себепті ... банк күйі оны ... ... ... ... - сурет. Бірізділік диаграммасы
Бірізділік диаграммада Клиент, АТМ, Концорицум, Банк ... ... ... ... қатынасы әр бір орындалып жатқан процесстермен және ағындармен орындалған. Бұл бір ғана ... ... ... ... ...
5.2 - ... АТМ ... обьектісінің күй диаграммасы
Деректер қорын іске қосу үшін netbeans бағдарламасын ашасыз, Службы ... ... ... ... ... Оның ... HR, ... 09b09a93l деп енгіземіз.
5.3 - сурет. NetBeans бағдарламасын дерек қорымен байланысы
Мұнда JBDC7.0-ге байланыс жасалған соң, енгізілген барлық ... ... ... ... кестеде енгізіген ішкі бағандары мен жолдары тұрады. Оны көру үшін деп тышқанның оң жақ батырмасын ... Ал егер ... ... ... өзгеріс енгіземін дейтін болсаңыз, SQL Developer - ге кіріп Edit Table деп басып өзгерту жасай ... ... көру үшін SELECT * FROM TABLE NAME ... ... ... көре ... сипаттамасы
5.4 - сурет. Oracle SQL Developer енгізілген клиенттер тізімі
SQL ... ... ... ... соң, ... ... ашып әр бір таблицаны шақырып, ішін толтырамыз. Ол ... ... ... және мәнін енгіземіз:
CREATE TABLE "HR"."MAIN"
( "ID_MAIN" NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE, ... ... BYTE) NOT NULL ENABLE, ... ... BYTE) NOT NULL ENABLE, ... ... BYTE) NOT NULL ENABLE, ... NUMBER(30,0) NOT NULL ENABLE,
"PIN" NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE, ... NUMBER, ... ... PRIMARY KEY ... INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE ...
STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS ... 0 ... 1 FREELIST GROUPS 1 ... DEFAULT ... DEFAULT ... ... "USERS" ENABLE
) SEGMENT CREATION IMMEDIATE
PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING
STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 ... ... 0 ... 1 FREELIST GROUPS 1 ... DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
TABLESPACE "USERS" ; деп әрбір кестеге id номерін, атын, ... ... ... береміз. Автоматты түрде id - ін дұрыс шығарып тұру үшін ... іске ... ... TRIGGER ... ENABLE; Осы ... ... кестелерді толтырып. Сұраныстың жолын жеңіл етеміз.
+ Бағдарламаның ... - ... ... ... Main бөлімі
Мұнда кестеде төлем жасауға тіркелген клиенттердің тізімі. Яғни алдын ала банк клиенті болып табылады. Бұл ... ... ... сақталады.
5.6 - сурет. Орындалған транзакциялар тізім бөлімі
Әрбір клиент кез келген уақытта, кез келген орында, кез ... ... ... ... ол автоматты түрде архивке сақтала береді. Клиент кей ... ... ... ... ... ... ақшасы кем, я дұрыс жеткізілмесе осы архивті оператор көмегімен тексере алады. Номер картасының 16 цифрын енгізіп ... ... ... ... ... транзакция жасалғанын анықтап береді.
5.7 - сурет. Тіркеу бөлімі
Тіркеу бөлімінде оператор ... ... ... ... ... Бұл ... клиенттің кұпия сөзін машина автоматты түрде өзі шығарады. Оны ... ... банк ... көре ... Мен ... ... болу үшін әр клиенттің Пині көрінетін етіп қойдым.
5.8 - сурет. Клиент бөлімі
Клиент бөлімі де басты ... ... ... ... кез ... ... кез ... аймақта жасалады, сондықтан төлемді басты формада орналасты. Жалпы ... ... ол ... ... ... ... яғни ішкі машинасы. Ал бұл бөлім клиент бөлімі болып келеді. Бұл жерде клиент өзінің ... ... ... ... ... ПИН дұрыс енгізілмеген жағдайды қателігі туралы хабарлама ... ... ... орындамай карточкасын кері қайтарады. Егер 3 мәрте қате терілсе, жүйе автоматты түрде ... ... ... ... банк ... ... хабарламасы жіберіледі. Кейбір жағдайда клиент POS терминалдармен немесе интернет төлемі арқылы енгізуі мүмкін, ... ... ... ... сұраныс жалғасады, кері жағдайды қателік жайында хабарлама көрсетіледі.
Клиент ПИН-ді енгізгенде базадан тексеру жүреді. Бұл тексеруді мына команда және java ... ... ... void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{ conn = JavaConnectionDB.ConnectionDB();
try { String sql="select ID_MAIN from MAIN where ... = ... ... = ... pst.executeQuery();
if (rs.next()){
JOptionPane.showMessageDialog(null,"The PIN successfuled");
String ID = rs.getString("ID_MAIN");
client c= new client();
c.Set_label_Id(ID);
c.setVisible(true);
} else
JOptionPane.showMessageDialog(null,"Invalid PIN");
} catch(SQLException | HeadlessException e){
JOptionPane.showMessageDialog(null, e);}
this.dispose();}
5.9 - ... ... ... ... жеті ... ... берілген . Бастапқы төрт төлем түрі ATM - банкоматтарына арналған, ал ... ... POS ... мен интернет төлемдеріне арналған.
5.10 - сурет. Чектің берілуі
Банкоматта жасалған транзакциялар орындалып біткен соң чек шығарылады. Чекте төлем жасалған ... ... ... ... ... түрі және ... ... идинтификациялық номері көрсетіледі.
Банк клиентінің картасы 16 цифрдан құрайды, ол 4 ... және әр ... 4 ... ... ... әр бір ... ... мағынасы бар. Пластикалық карточканың идентификациондық структурасының көрінісі:
0000 0000 0000 0000
Карточкадағы әр бір цифрдың мағынасы:
* Алғашқы 6 цифр - бұл карточканы ... ... БИН) банк ... эмитенты, яғни нақты картаның типі нақты банккке тиесілі ... ... ... БИН ... ... ... анықтауға болады және алғашқы бірінші саны қай төлем жүйесіне жасалғандыған анақтап береді.
* 7 мен 15 аралық ... - бұл ... ... индентификациондық номері және банк өнімінің типі шифрленген және ... ... ... ... және ... Соңғы 16 цифры - бұл тексерілетін саны. Картаның ... ... ... ... ... ... және тексерілетін сан бұл карта номерінің дұрыстығын анықтауға мүмкіндік береді.
5.11 - сурет. Ақша аудару
Өз ... ... ... ... ақша ... үшін жіберілетін адамның индентификаторлық номерін тереміз және керекті жіберілетін сумманы енгіземіз. ОК ... ... ... ... - ... Коммуналдың түрі
Төлемдердің тағы бір түрі коммуналды төлем, оның қатарына жарық, су, интернет, жылыту, телефона, газ кіреді. Бірін таңдап бассаңыз түбіртектегі ... ... ... шығады. Сумманы өзгертіп төлем жасай аласыз.
5.13 - сурет. Түбіртек номерін өзгерту
Егер клиент тұрып ... ... - ... ... ... ... ... берген мекен - жай нөмерін қайта теріп ... ... - ... ... ... ... ... - сурет. Коммуналды төлемнің чегі
Коммуналды төлемнің чегі төлем кайда жасалғанын, уақытын, транзакция түрін, касса номері, төлем картасының 16 цифры және ... ... ... - ... Дүкен атауы, артикулы және бағасы
Мұнда екі дүкен берілген және әр бір ... ... жеке ... бар. ... мен бағасы бірге шығады. батырмасын басқанда төлем орындалып чек ... ... - ... ... ... ... дүкеннің аты мен артикулы, уақыты, транзакция түрі, кассаның нөмері, клиенттің идентификациялық 16 цифры мен тауардың төленген суммасы шығарылады.
Қорытынды
Дипломдық жұмыста банк ... ... ... ... үшін ... ... жүйесін жасауда кез келген бағдарламаны құруға кейбір жүйелерде мүмкіндік бермейді. Төлем жасалуы әр түрлі уақытта, әр түрлі жерде, не әр ... ... саны ... және ... мүмкін. Сол себепті банктың автомат машиналары дұрыс жұмыс жасай алмай қалуы салдарынан, орындалып жатқан ... өшіп ... үшін ... ... орталық базаға жүктеліп, сақталып отырады. Бұл тақырыптың маңыздылығы төлем жасалған мезетті базаға жылдам тіркеу. ... ... ... жасаушы клиент тек интерфесті көріп, керекті жұмысын жасайды, ал мұны бақылап отырушы банк ... мен ... ... ішкі жүйенің жұмысын көре аламыз. Бұл жұмыстың негізі ретінде банк өңдеушілеріне жылдам әрі оңай жүйені ұсынуға мүмкіндік береді.
Жұмыс ... ORACLE 12c, Java, UML, MS SERVER 2012 ... ... тeрeң ... ... қорымен Oracle SQL Developer арқылы жұмыс iстeп, ... ... ... ... ... тікeлeй жұмыс iстeудi үйрeндiм. Төлем орындайтын автоматты анықтау жүйесін жасау барысында, биллинг жүйесінің жұмысымен таныстым және NETBEANS бағдарламасында интерфейстерді құруды ... ... Осы ... білімнің арқасында "Төлем орындайтын автомат "жасадым.
Болашақта, осы төлем автоматының көптеген бағдарлама ... ... ... ... ... әдебиеттер тізімі
Кітаптар мен монографиялар:
* Маклафлин Б., Поллайс Г., Уэст Д. "Обьектно-ориентированный анализ и ... - ... 2013. - 608с. ... ... ... ... Шилдт Java SE 6 Edition.
7 - е издание. ... дом ... ... (қаралған күні: 1.02.2015).
* Джейсон Прайс "Oracle Database 11g Операторы SQL и программы PL/SQL". ... , 2014. ... ... ... Гупта "Oracle Databse PL/SQL Руководство для разработчиков" Издательство ,2014. -464. Тираж 100.
* Мартин К. Соломон., Нирва ... ... ... . ... , 2007. -480. ... ... ... тізімі мен мерзімсіз шығарылымдар:
* Мақала[электронды ресурс]: URL: http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/atm/overseas.shtml/ ... ... ... ... ... ... URL: ... (қаралған күні: 18.03.2015).
Интернет сілтемелер:
* Oracle 12c [электронды ресурс] ... ... ... 12.03.15 ).
* Java JVM. JDC [электронды ресурс] URL: https://www.java.com/en/about/oracleacademy.jsp.(қаралған күні: 15.03.2015).
* SQL Developer org [электронды ресурс] ... ... ... 15.03.2015).

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банк кассасынан қолма-қол ақшаларды қабылдау және беру есебі27 бет
Автоматты басқару жүйесі19 бет
Менің Қазақстаным5 бет
Паскаль тілінің процедуралары5 бет
Республика үкіметінің мемлекеттік органдармен қарым- қатынасы3 бет
"әртүрлі шет елдердегі жұмысшыларды ынталандыру және қызметтерін жетілдіру реформалары"13 бет
«Металдың әртүрлі иондарын анықтауда кешенді қосылыстарды пайдаланып қышқылдық-негіздік титрлеуді қолданудың мүмкіндіктерін оқыту»7 бет
«Цитрамон П» өндірісінің автоматты басқару жүйесі10 бет
Автоматты басқару жүйелері туралы негігі түсініктер22 бет
Автоматты басқару жүйелері. Орнықтылыққа зерттеу19 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь