Рений

Жалпы сипаттамасы
1937жылы Э.Сегре мен К.Перье молибденді нейтронмен атқылау арқылы жасанды түрінде алған және нөмері 75 элементі рентгенспектральдық әдіспен анықтады. 922 жылы немістің ағайынды химиктері Вольтер мен Ида Ноддак рентген спектрінің көмегімен колуибиттің құрамынан нөмер 75 элементті тапқан. 1925 Рений деп жариялаған. Ал 1927 жылы олар ренийді молибден концентратының құрамынан бөліп алуға болатындығын айтқан. Бірінші рет ренийді 1930 Германияда Мансфельд заводында өндірген.
Физикалық және химиялық қасиеттері
Рений – пнриодтық жүйенің VII тобының элементі маргенец пен технецийдің аналогы. Ең жақын ренийдің аналогы – технецийдің, нөмер 43 элемент. Атомдық массасы 186,027 ядроның зарияды – 75. Электрондардың орналасуы келесідей : 2, 8, 18, 32, 13, 2. Электрондық құрылысына байланысты рений ауыспалы валенттік көрсетеді. Ең тұрақты қосылыстар төрт-, алты-, жеті- валентті рений . Рений гидриді – (ReH) қосылысы екені белгілі, оның құрамында ренийдің валенттілігі (-1).
Рений – жылтыр ақ түсті , платинаға ұқсас металл. Ауада үй температурасында тұрақты, ұнтақ түрінде ауада жануы мүмкін , сондықтан тотығып рений оксиді (Re2O7) түзіледі.
Ренийдің тығыздығы 21,02 г/см3 (ең ауыр металдардың бірі ), балқу температурасы 3190 oc , қайнау температурасы 5600 oc . льфрамнан кейінгі ең қиын балқитын металдың бірі 20oc температура шамасында ренийдің меншікті электркедергісі – 19,14 ∙ 10-6 ом.см қыздырғанда рений оттекпен, галогендермен, күкіртпен әрекеттесіп, ұнтақ түрін сутекті окклюзденеді.
Тығысдығы жөнінен осмийден, ирийден және платинкадан кейінгі төртінші орында. Рений ауада тұрақты, тотығу процесі 300oc – тан басталады да температура жоғарлаған (600oc) сайын қарқынды жүріп ренийдің (VII) оксидін түзеді . сутегімен рений балқу температурасына дейін әрекеттеспейді де, броммен және иодпен қосылысқа кірмейді. Тұз және фторсутек қышқылдарын қыздырғанда да рений ерімейді. Рений азот, күкірт қышқылдарында және сутегінің диоксидінде сонымен қатар тотықтырғыш қосқан сілтілерде жақсы ериді. Рений химиялық қосылыстарда бір мен жетінің арасындагы тотығу дәрежесін көрсетеді.
        
        Әдеби шолу
Рений
Жалпы сипаттамасы
1937жылы Э.Сегре мен К.Перье молибденді нейтронмен атқылау арқылы жасанды түрінде алған және нөмері 75 ... ... ... ... 922 жылы ... ... химиктері Вольтер мен Ида Ноддак рентген спектрінің көмегімен колуибиттің құрамынан нөмер 75 элементті тапқан. 1925 Рений деп жариялаған. Ал 1927 жылы олар ... ... ... құрамынан бөліп алуға болатындығын айтқан. Бірінші рет ренийді 1930 Германияда Мансфельд заводында өндірген.
Физикалық және химиялық қасиеттері
Рений - ... ... VII ... ... ... пен ... ... Ең жақын ренийдің аналогы - технецийдің, ... 43 ... ... ... 186,027 ... зарияды - 75. Электрондардың орналасуы келесідей : 2, 8, 18, 32, 13, 2. Электрондық құрылысына ... ... ... ... ... Ең ... ... төрт-, алты-, жеті- валентті рений . Рений гидриді - (ReH) қосылысы екені белгілі, оның құрамында ... ... ... - жылтыр ақ түсті , платинаға ұқсас ... ... үй ... ... ... ... ... жануы мүмкін , сондықтан тотығып рений оксиді (Re2O7) түзіледі.
Ренийдің тығыздығы 21,02 г/см3 (ең ауыр металдардың бірі ), балқу температурасы 3190 oc , ... ... 5600 oc . ... ... ең қиын ... металдың бірі 20oc температура шамасында ренийдің меншікті электркедергісі - 19,14 ∙ 10-6 ... ... ... ... ... ... әрекеттесіп, ұнтақ түрін сутекті окклюзденеді.
Тығысдығы жөнінен осмийден, ирийден және платинкадан кейінгі төртінші орында. Рений ауада ... ... ... 300oc - тан ... да температура жоғарлаған (600oc) сайын қарқынды жүріп ренийдің (VII) оксидін түзеді . сутегімен рений балқу температурасына ... ... де, ... және ... ... ... Тұз және ... қышқылдарын қыздырғанда да рений ерімейді. Рений азот, күкірт қышқылдарында және сутегінің диоксидінде сонымен қатар тотықтырғыш ... ... ... ериді. Рений химиялық қосылыстарда бір мен жетінің арасындагы тотығу ... ... ...
Рений аналетикалық химиясы туралы коп жұмыстар көрсетілген. Ренийдің ең белгілі аналетиукалық қасиеттеріне тоқталайық.
Рений сапалық әдіспен анықтау үшін, рений оксидінің Re2O7 ... ... ... ... ... ... ... тотықсызданып, көк түсты оксид түзіледі. Осы реакциямен малибденның қатысында ... аз ... ... ... - (5 мкг). Калий ферроцианиді рениймен қоңыр түсті тұнба береді, бірақ бұл реагентпен көп элементтер әрекеттеседі. Калий ... ... түз ... ... ... хлоридінің қатысында сарғыш қызыл түсті комплексті қосылыс K[ReO(CNS)4] түзеді, бұл сезмтал реакция ... ... және ... ... кең ... ... анықтау шегі 0,2 мкг/мл. Ренийді анықтау үшін әр түрлі органикалық ... ... ... ... анықтау үшін таллийдің тұздармен, күкіртсутекті және әр түрлі органикалық реагенттермен (нитрон, фениларсон ... ... ... ... ... ... ... перрнатпен құрамы тұрақты тұнбалар түзеді, тұнбаның құрамы қыздырғанда (106-185 0С) ... ... ... ... анықтағанда сезгіш әдістер пайдаланыды - спекторлы және фотометрлік. Фотометрлік әдіспен ренийді анықтауға қолданылатын ... өте көп және ... ... ... ең кең ... және жиі ... ... аталған " роданидті'' реакция.
Қолданылуы
Рений және оның қосылыстары химия, мұнай және ... ... ... ... электротехника салаларында электр шамдарының қылсымын, кедергілері, резисторлар, термо-паралар және қосмоста қолданатын ыстыққа төзімді әртүрлі ... ... ... ... мен зымырандарда кеңінен қолданады.
Дипиридилдер -
молекуласында екі пиридил қалдығы бар гетероциклді аминдер.
Сурет 6 - ... ... ... көрінісі
Дипиридилдің алты изомері бар:
I - 2,2'-дипиридил немесе ... II - ... ... ... III - ... ... а,у'- ... IV- 3,3'-дипиридил немесе |3,р'- дипиридил; Ү-3,4'-дипиридил немесе (3,ү'- дипиридил, VI - 4,4'-дипиридил немесе у,у'- дипиридил.
Ерітіндінің рН-ының төмендеуі мен ... УК- ... ... ... ... ... ... бос негізге сатылап косылады деген шешімге келген. Бірінші сатыда (10) ... (И4" dipy), ... ... (11) ... (Н22+ dipy) ... (КІ=3,72* 10~[5]; К2=1,66*10~ ).
H+ dipy монокатионына жазық цис - конфигурация, ал H22+dipy ... ... ... тән. ... екІ протонның стериялық әрекеттесуінің нәтижесінде пиридин сақиналарының копланарлығы бұзылады.
Дипиридилдер фенолдармен, аминдермен, металл тұздарымен және басқа да косылыстармен комплекс түзуге бейім. ... ... ... ... ... қосылыстар береді. Ол басқа изомерлерімен салыстырғанда активтігі ең жоғарғы қосылыс болып табылады. 2,2'-дипиридил полидентантты лиганд ретінде зерттеулерде көп қолданылады. ... PI ... ... бар ... бұл ... ... атомның төменгі тотығу дәрежелерін тұрақтандырады. Комплекстердің тұрақты болуы лигандтардың жоғаргы акцепторлық қасиеттеріне байланысты.
Сурет 7 - 2,2' - ... ... ... ... ... ... ... диаграммасы.
Төмендегі 7-суретте 2,2' - дипиридилдің қышідылдық диссоциациялану константалары (рКІ=4,4; рК2=2,8) ... ... ... ... протондалмаған, біріншілік және екіншілік протондалған лигандтың концентрациялары анықталып, ортаның рН-на тәуелді ... ... ... ... рН < 2,8 ... DipyH22[+], 2,8 < Dipy H[+]< 4,4 , рН > 4,4 облыста Dipy ... ... ... ... ... ... ... 2,2'-дипиридилдің комплекс түзуі көп зерттелген. Me (II): 2,2'-dipy ... 1:2 жэне 1:3 ... ... ... Металдың 2,2'-дипиридилмен комплекстері түзілген кезде бесмүшелді хелатты циклдер түзеді, ал 4,4'-дипиридил молекуласы металл иондарының арасында "көпірше" қызметін ... ... ... комплекстер түзу қабілеттілігі жоғары. Металдардың 2,2'-дипиридил қатысындағы әртекті лигандты комплекстерін зерттеуде көбіне потенциометрия жэне рН - метрлік титрлеу эдістері колданылады. ... ... ... ... ... ... байланысты көбіне қолданылмайды. Әртекті лигандты комплекстердің түрақтылығының жоғыры болу себептерінің толықтай ... ... ... - химиялық эдістер береді. Потенциометрлік жэне рН- метрлік титрлеу эдістерінің көмегімен Мп[+] - ... - L ... ... түзілу процестері зерттелген. Мүндағы Мпт - Cu[2+], L - этилендиамин, глицин, а-аланин, малонат. Бірдей жағдайда анықталған (1=0,2; 30°С) ... ... мен ... ... ... ... ... [Cudipy] коплекстері тұрақты екенін көрсеткен. Спектроскопиялық зерттеулер қорытындысы бойынша [CuL] және [CuL2] комплекстеінің тұрақтылығының ... ... ... dn ... мен ... ... L ... электрон жүптарының тебісуіне байланысты деп түсіндіріледі. [CudipyL] типті комплекс түзілгенде орталық атомның dn электрондары мен ... ... бос п ... ... ... ... түзу нэтижесінде тебілу төмендейді. Бүл Си(П)-ң dn орбиталінің электрон тығыздығының ... ... ... ... ... комплекстердің түзілуін күшейтеді [16].
1.1 Әртекті лигандты комплекстердің (ӘЛК) ... ... ... ... комплекстүзілу үрдістері аналитикалық химияда элементтерді анықтаудың бөлу және концентрлеу реакцияларының сезгіштігі мен талғанпаздығын арттыру үшін кеңінен ... ... ... ... мен ... қолдану өндірісті жетілдіруге ықпал етеді. Көптеген ӘЛК каталитикалық активтілікке ие және d-металдардың гетероциклді аминмен және ... ... ӘЛК түзу ... ... айтсақ табиғаты әртүрлі лигантардың комплекстүзгіш-ионның координациялық сферасындағы өзара әсері, лигандтар бір-біріне сәйкес келу үшін қандай қасиеттерге ие болу керек екендігі, ... ... ... мен ... протондалуының олардың тұрақтылығына әсері толық зерттелмеген. Сондықтан ӘЛК құрылымын, құрамын, тұрақтылығын және тағы да басқа қасиеттарін анықтау, сонымен қатар ғылым мен ... ... ... шешу ... ӘЛК ... ... мен ... бағытты түрде өзгерту маңызды және өзекті болып табылады.
ӘЛК түзілгенде маңызды рольді біртекті комплекстердің тұрақтылығын анықтайтын факторлар болып табылады. Сонымен ... ӘЛК ... ... ... және ... ... ... спецификалық парамерлермен сипатталады. Сондықтан орталық ион, лиганд және ортаның комплементарлық және сәйкестік принципі ӘЛК түзілгенде жақсы көрінеді. ... ... МА және МА2 типі ... ... қасиеттер тән болып келеді: стереоселективтілік, кіші молекулаларды (O2, N2, CO, NO) ... ... жаңа ... қасиеттер, молекулашылық, лигандаралық байланыстардың түзілуі және лигандаралық әрекеттесу, лигандтардың депротондалу процесін және ... ... ... ... ерекшелігін басқару, белгілі тотығу дәрежесі бар металдармен комплекстерінің тұрақтылығын және координациялық полиэдрдің геометриясы, жеңіл гидролизденетін лигандтардың тұрақтылығы және ... ... ... және т.б. Бұл ... эффектілер белгілі бір дәрежеде ӘЛК тұрақтылығына әсер етеді.
ӘЛК - дің тұрақтылық константалары (1) - (3) ... ... + L + X MLX , βMLXM = ...
ML + X MLX, KMLXML= [MLX]ML[X]
MX + L MLX, KMXLMX= ... М - ... ... L және X - ... ... анықталатын жалпы тұрақтылық константасы βMXLM мына теңдеулер арқылы K[ML]MLX және K[MX]MLX байланысады:
Lg KMLXML = lgβMLXM - lgKMLM ... = lgβMLXM - lg ... KMLM және KMXM - ... ... + L ML, KMLM= [ML]M[L]
M + X MX, KMXM= ... - дің ... ... ΔAIgK ... ... = lgKMLXML - lgKMXM ... ... - lgKMLM -lgKMLXM
∆lgK шамасы лигандтың (мысалы, X) ML комплексіне координациялануының салыстырмалы ( оның акваионға ... ... ... ) ... сипаттайды.
ӘЛК - дің сандық сипаттамасы үшін ... тағы бір ... () - ... ... ... (сопропорционирлеу) реакциясына негізделген:
ML2 + MX2 2MLX , X11 = ... Lg X11 мына ... ... = ... - (lgKML2M+ lgKMX2M) =
(lgKMLXML - lgKMX2MX) + (lgKMLXMX - lgKML2ML)
Мұндағы KML2ML , KMX2MX , KML2M және KMX2M -(), (), (), () ... ... ... + L ML2
MX + X MX2
M + 2L ML2
M + 2X MX2
lg X11 ... ∆lgK ... ... ... бар, ... олар дәл ... негізі бар. Ол металл ионының координациялық сферасының геометриялық конфигурациясына ... емес ... ... lg X11CT= 0,6 ... X11 және ∆lg K ... арасында тура байланыс бар :
LgX11 - 2∆lgK = (lgKMLM - ... + (lgKMXM ... және B ... ... ) үшін lg X11 - 2∆lg K ... ... ... мыс (II) үшін 1,36 (Oh), мырыш (II) үшін 2,16 (Td) тең.
Соңғы ... ... ... ... (ӘЛК) ... ... ... және фотофизикалық қасиеттерінің анықталуына байланысты аралас лиганд саны өте көп, көп ... ... ... ... ... береді, мысалы биологиялық сұйықтықтар, табиғи сулар және т.б. ... ... бір жолы ... ... лигандтардан ішкі координациялық сфераны құрастыру болып табылады және ол молекулалардың алдын-ала болжамдалған қасиеттері бар бағытталған құрылым ... ... ... ... ... мен еріткіш молекулалары потенциялды донорлық қасиетке ие болғандықтан, тәжірибе жүзінде барлық жүйеде аралас комплекстердің түзілуін ескеру керек. Бірақ ... ... ... ... ... ... молекуласымен координациаланған комплекстерді әртекті деп қарастырмайды.
Екі әртекті лигандты бір ядролы комплексті қосылыстар көп зерттелген, олардың түзілуін жалпы келесі түрде () ... ...
M + ix + jy = ... ... ... ... :
βij = [MXi Yj]M[X]i[Y]j
Біртекті комплексткрдің әртекті комплекстерге қарағанда салыстырмалы тұрақтылығы ... ... ... ... ... MXm + j/m MYm = ... =m),
Kd = [MXiYj][MXm]i/m[MYm]i/m
Мұндағы Kd - сопропорцинирлеу коныстантасы деп аталады, оны орталық атомның координациялық сферасына ... ... ... ... ... ... ... Тұрақтылық және сопропорцинирлеу константаларының арасындағы байланыс теңдеуі:
βij= ... ... жеке ... ... ... ... ... тұрғандай,егер әртекті комплекс біртектіге қарағанда тұрақты болса, онда сопропорцинирлеу константасы бірден үлкен болады. Егер компдекстің тұрақтылығы біртектіге қарағанда ... ... ал ... ... ... кіші ... және X ... сәйкестілік өлшемі ретінде қосылу реакциясының тепе-теңдік константасын (қосылу константасы ) () қолдануға болады:
MX + Y = ... = ... ; lgKy = lgβ11 - ... ... ... ... ... комплекстүзушінің валентілігін қанықтыратын болса, онда сопропорцинирлеу коныстантасын ертіндідегі металл ионының бірдей және біртекті лигандтармен ... ... ... ... анықтауға болады. Сопропорцинирлеудің статистикалық константасы мына теңдеумен () анықталады:
KdCT = m!/i!j!
және әрқашан бірден үлкен болады. Статистикалық тұрақтылық константасы ... ... () ... = ilgβm0+ jlgβ0mm + ... комплекстердің статистикалық тұрақтылық константасы мен тәжірибелік нәтижелерден анықталған константаларды салыстыру арқылы орталық ионның координациялық ішкі ... ... әсер ету ... мен ... туралы мәліметтер алуға болады.
Көптеген жылдардан ьері әртекті және біртекті комплекстердің тұрақтылықтары жайлы пікірталас қалыптасқан. Бастапқыда таза статистикалықтары ... ... ... ... деп болжанды, бірақ кейінен басқа көзқарастағы тәжірибелік жұмыстар ұсынылды. Әртекті лиганды комплекстерді ... ... ... ... ... ЭЕМ ... ... қолданылады: PHMETR, IBM PC AT , SCOGS , CPESSP , ... ... ... әдіс
Сулы ертінділердегі комплекстүзілу тепе-теңдігі спектрофотометрлік әдістермен зерттелінді. Зертелетін ертінділердің оптикалық тығыздықтары спектрофотометр СФ-Agilent 3577 көмегімен өлшенді, ол үшін ... ... ... ... Ертінділердің оптикалық тығыздықтары толқын ұзындықтары толқын ұзындығының кең ... (200 - 1200 HM), ... ... тұрақты мәнінде өлшенді (0,1 M KNO3).
Комплекстердің ең бір ... ... бірі ... ... сипатының өзгкруі. Жарықтың комплекстермен жүтылуының себептері төмендегідей. Металлдың және ... ... ... электрондарының қозуы олардың әрекеттесуімен анықталады. Ауыспалы металдардың электрондары оңай қозады, сондықтан жарықты көрінетін аймақта жұтады, яғни бұл ... ... ... қосылыстар түзеді. Ауыспалы емес металдар мен лигандтар иондарының ... ... ... ... бұл ... ... ... өте көп энергияны қажет етеді, бұл қосылыстар жарықты спектрдің ультракүлгін аймағында жұтады. ... ... ... ион мен ... ... ... заряд лигандтан металл ионына немесе керісінше өтуі мүмкін. Бұл үрдіс көрінетін немесе ультракүлгін аймақта электрон тасымалдау спектірінің себебі ... Бұл ... ... ... ... ... ... Жарық жұтылуы мен ертіндінің табиғаты және концентрация арасындағы байланыс идеалды жағдайда Бер-Ламберт заңымен сипатталады:
lgIo/I = A=l ƩƐiCi ... l- ... ... ... жарық жұтуы, - ертіндінің концентрациясы ci - ге тең i бөлшегінің жарық жутылуының ... ... A мен - ... ... ұзындықтарында тұрақты. Интенсивтілік факторымен молярлық жұтылу коэффиценті орта мен температураға тәуелді. Молярлық жұтылу коэфиценті белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... жоғары концентрациясын пайдалануға тура келеді, ол ортаның өзгерісіне ... Бұл ... ... ... ... 0,2 ... ... эквивалентті. Яғни бұл шама спектрофотометрлік әдіспен анықтауға болатын, тұрақтылық константасы үшін төменгі шек болады. Спектрофотометрлік әдістің артықшылығы өлшеулерді әртүрлі ... ... ... болады.
Зерттелетін толқын ұзындығының аймағында комплекспен қатар бастапқы компоненттер де жарық жұтады., сондықтан ертінділердің барлық сериясы ұшін графикалық тәуелділіктерді тұрғызу ... ... ... ... ... ... ... мен тұрақтылықтарын анықтау үшін бірқатар спектрофотометрлік әдістер; үздіксіз өзгерістер (Жоб әдісі), молярлық қатынастар (қанығу) әдістері қолданылады.
Үздіксіз өзгерістер әдісі
Ең алғаш рет бұл ... ... ... ... ... ... үшін 1910 жылы ... ұсынған. Кейінірек (1928 ж) Жоб боялған комплексті қосылыстардың құрамын ... үшін бұл ... ... ... құрады.
Зертейтін жүйелеріндегі біртекті комплекстерді үздіксіз өзгерістер әдісімен (Жоб әдісі) зерттеген кезде реакцияға металл мен ... ... екі ... ... ... оларды ертінділердің жалпы көлемін тұрақты сақтай отырып, антибаттық қатынастарда араластырады. Ертінділнрднгі ... ... ... ... бірдей болуы тиіс. Жарық жұтылудың мәндерін анықтап алып,
∆A=f(C(L1+L2)/C(L1+M)+C(L1+L2)) () және
∆A=f(C(L2+L1)/C(L2+M)+C(L2+L1)) ()
Тәуелдік графиктерін ... ... ... ... болатын концентрациясының нүктелерінің орнын анықтап, содан кейін түзілетін әртекті ... ... ... ... әдіс ... ... оны ... үшін алдымен зерттелінетін теңдік келесі талаптарды қанағаттандыра ма, жоқ па соны ... ... әдіс n/m ... 3-тең ... комплекстердің құрамын анықтауға тиімсіз;
* комплекстің концентрациясын максималды концентрация аймағына ... ... ... ... өзгеруі молярлық қатынастардың өзгеруіне мүмкін;
Бұл эффектіні жою үшін өлшеуді тұрақты және өте жоғары иондық күште жүргізу керек.
* өлшенетін қасиет ... ... ... түзу ... ... ... ... егер лиганд әлсіз қышқыл болса, онда экстремум орта pH-на тәуелді;
* егер жүйеде бірден ... ... ... ... онда әдіс нақты нәтиже бермейді.
Молярлық қатынастар әдісі (Қанығу әдісі)
Ерітіндідегі біртекті лигандты ... ... ... ... ... ... ... жүргізу үшін ерітінділердің екі сериясы дайындалады, металдың ... ... ал ... ... ... және ... ... концентрациясы тұрақты, ал металдың концентрациясы өзгеріп отырады. Дайындалған ерітінділердің оптикалық тығыздықтарын өлшеп ΔA=f(CM/CL)CL=const кезіндегі жэне ΔА=f(СL/См)См=соnst кезіндегі тәуелділік графиктері тұрғызылады, ... ... ... ... ... ... қатынастарын көрсететін иілу нүктелері бойынша комплекстердің қүрамы анықталады. Егер қанығу кисығындағы иілу ... ... ... онда оны ... түзу сызықты бөліктерін өзара қиылысқанша экстраполяциялay арқылы анықтайды. Берілген канығу қисығының мәліметтері ... ... ... ... ... үшін ... ... ең аз квадраттау есептеу эдісі қолданылады. Лигандтың эквиваленттік концентрациясы қанығу қисығының иілу нүктесіне сэйкес келеді, ол ... екі ... түзу ... ... ... нүктесі ретінде анықталады. Қанығу қисығындағы иілу нүктесі екі түзудің ... ... ... ... ... ... ... (49)
Қанығу қисығынан тікелей анықталынған комплекстің құрамы мен шектік оптикалық тығыздықтың ΔАшек мэндері бойынша Ɛк мэні есептеледі:
Ɛк=n-ΔАшек./1-СL ... CL- ... ... мәніне сәйкес келетін лиганд коцентрациясы.
Комплекстік форманың концентрациясы мына өрнек бойынша есептеледі:
Ск= ΔА/[1- ( ƐK-m :: ƐМ- n-ƐL)] ... ... ... β'k ... ... (52)
Әртекті лигандтар комплекстердің құрамын анықтау үшін әдісі, тек бір ғана компоненттің концентрациясы ... ал ... екі ... ... тұрақты болған кезде қолданылады. Біртекті комплекстердің шартты түрақтылық константаларын комплекстүзгіштің концентрациясы бірдей болған кездегі екі ... ... ... ... мәліметтері бойынша Бабко әдісімен есептеледі:
1 A"|(CL")[n] - (CL )[n]|
Ɛк= ̶·{ }
1 ... ... және ... лигандты комплекстердің құрамын зерттеу үшін тепе-тендіктің ығысу әдісі қолданылды. Ерітінділердің оптикалық ығыздықтарын өлшеп, алынған мәліметтер бойынша 1g(ΔА/ΔАшек.- ΔA)-lgC ... ... ... ... ... ... ... комплекстің стехиометриялық коэффициенттерінің мәндері анықталады: n=tga
Бент пен Френчтің ... ... ... ... ... тығыздығының компоненттердің біреуінің концентрациясына логарифмдік тәуелділігін орнатуға ... ... - Lys - ... , Cu(II) - Lys лимон қышқылы жүйелеріндегі моноядролық біртекті және әртекті лигандты комплекстердің ... ... үшін ... ... иондардың бастапқы концентрациясы (немесе металл ионы мен лигандтардың біреуінің) ... ал ... ... ... ... лигандтың) үздіксіз өсіп отырған ерітінділердің оптикалық тығыздықтарын өлшегеннен соң IgA = f ... ... ... ... Бұл тәуелділіктің бұрыштық коэффициенті әрекеттесетін заттардың стехиометриялық қатынастарына сандық тең ...

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 13 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Байыту фабрикалар мен мыс қорыту зауыттарында спектрлік әдіспен өнімдердегі ренийді анықтау әдістемесін өңдеу51 бет
Рений туралы40 бет
Иондаушы сәулелер10 бет
Полимерлі және төменмолекулалы лигандтармен Cr, Mo, W және Re иондарының комплекстүзу ерекшеліктері41 бет
Ренит,гаймарит,ларингит,фронтит аурулардың емі және профилактикасы28 бет
"Көңіл-күй әлемінде"6 бет
Ішкі секреция бездері. Жыныстық жетілу. Оқушыны медициналық-гигиеналық және жыныстық тәрбилеу6 бет
Адамдар арасындағы қарым-қатынас27 бет
Балалар ойынының жіктелуі. Шығармашылық және ережелі ойындар. Мектеп жасына дейінгі балалардың сюжеттік - рольдік ойындары10 бет
Бездер мен гормондар18 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь